ozdoba

Antykwariat

ozdoba

Szanowny internauto kupując poszukiwane publikacje w tym miejscu, wspierasz rozwój tego serwisu, który z myślą o Tobie cały czas się rozrasta. :)

zdjęcie okładki
Autor:Krzysztof Witkowski
Tytuł:Władysław Odonic książę wielkopolski
(ok. 1190-1239)
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:vistulana
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Natalia Nowakowska
Tytuł:Królewski Kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka
(1468-1503)
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:vistulana
Opis:link do strony z opisem
Cena:54.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jacek Osiński
Tytuł:Bolesław Rogatka
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:Avalon
Opis:W burzliwe dzieje XIII – wiecznego Śląska znakomicie wpisuje się panowanie Bolesława Rogatki. Księcia niezwykle barwnego, którego blisko 40 - letnie rządy pełne były skandali zarówno politycznych jak i obyczajowych. Zgodnie z przekazem źródeł, już babka Bolesława Rogatki, księżna Jadwiga, późniejsza święta, miała zwracać się do młodego księcia słowami „biada, biada tobie, Bolesławie, jak wielkie nieszczęście przyniesiesz ty jeszcze ziemi swej…”. Całe to przepowiedziane nieszczęście miało wynikać z charakteru księcia, który przez całe swoje panowanie „nic innego nie robił tylko płatał głupie figle”. Średniowieczni autorzy, a za ich przykładem, także współcześni historycy, zarzucają Bolesławowi Rogatce dużo cięższe winy, niż tylko płatanie figli. Bolesław Rogatka oskarżany jest o doprowadzenie do upadku tzw. „monarchii Henryków śląskich”. Utrata przez Bolesława Rogatkę władzy nad Małopolską i Wielkopolską nie była końcem jego niepowodzeń. Niedługo później książę wdał się w konflikt z braćmi, który zakończył się podziałem Śląska. Jeszcze do niedawna jeden z najpotężniejszych książąt polskich, stał się odtąd panem izolowanego na arenie politycznej niewielkiego księstwa legnickiego. Podniesienie znaczenia politycznego Bolesława Rogatki u schyłku jego panowania nie przełożyło się na odbudowę nadszarpniętego autorytetu. Współcześni nadal wypominali księciu nadmierne otaczanie się Niemcami, sprzedaż ziemi lubuskiej arcybiskupowi magdeburskiemu, a także bezpardonowe metody działania, zwłaszcza spalenie w kościele w Środzie Śląskiej 500 ludzi, spiskowanie przeciw braciom, uwięzienie biskupa wrocławskiego Tomasza I czy ograbienie bratanka, Henryka Prawego, z części ojcowizny.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Stephen C. Rowell
Tytuł:Pogańskie Imperium. Litewska dominacja w Europie środkowo-wschodniej 1295-1345
Rok wydania:2017
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:W latach 1250-1795 Litwa zajmowała rozległy obszar wschodniej i środkowej Europy. Do 1387 roku był to kraj pogański. Głównym tematem niniejszej książki jest sposób, w jaki to wielkie państwo prowadziło ekspansję, broniło się przed krzyżowcami z Europy Zachodniej i odgrywało znaczącą rolę w życiu Europy. Kształtowanie się pogańskiej Litwy zostało ukazane na tle kryzysów politycznych i religijnych w czternastowiecznym Bizancjum i świecie katolickim. Podjęto próbę pokazania, w jaki sposób Litwini wykorzystywali swoją pozycję na pograniczu handlowym, wyznaniowym i kolonialnym do utrzymania i rozszerzania swoich posiadłości w obliczu oporu ze strony Polaków, Krzyżaków i Rusinów. Zakwestionowano złudne wyobrażenie „epoki wiary” jako „epoki totalitarnej, chrześcijańskiej Europy”.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Klaudia Dróżdż
Tytuł:Kazimierz Odnowiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Templum
Opis:Panowanie Kazimierza Odnowiciela to dla Polski zarówno czas wielkiego upadku, jak i dynamicznej odbudowy. W ciągu tych 24 lat kraj nasz przeżył bunt warstwy współrządzącej, ucieczkę prawowitego władcy, załamanie wewnętrzne na tle społecznym i religijnym, najazd Czechów, zniszczenie i oderwanie ziem, a następnie upragniony powrót księcia, zjednoczenie głównych dzielnic, podporządkowanie ziem anektowanych, odzyskanie autorytetu dynastii oraz odbudowę zarówno struktur politycznych i społecznych, jak również instytucji administracyjnych i kościelnych.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Barbara Kowalska
Tytuł:Święta Kinga Rzeczywistość i legenda
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Chrzanowski
Tytuł:Harald Pięknowłosy (ok. 850-933) Król wikingów
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Chrzanowski
Tytuł:Świętopełk I Wielki król wielkomorawski ok. 844 - 894
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Strzelczyk
Tytuł:Otton III
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Otton III, cesarz niemiecki i rzymski oraz twórca nowatorskiej koncepcji Cesarstwa Rzymskiego, należy do najbardziej fascynujących osobowości średniowiecza. Syn Ottona II i cesarzowej bizantyjskiej Teofano, uwielbiany przez jednych, surowo osądzany przez innych, po upływie tysiąca lat może uchodzić za prekursora idei jedności europejskiej.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Agnieszka Teterycz-Puzio
Tytuł:Bolesław II Mazowiecki
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Avalon
Opis:Książę Bolesław II, syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, nie należy do grupy znanych książąt z okresu rozbicia dzielnicowego - choć Jan Długosz wystawił mu bardzo dobrą opinię: „…surowy, ale rozsądny i sprawiedliwy książę, gorliwy tępiciel i wróg złodziei, rabusiów i złoczyńców”. Celem książki jest zatem przybliżenie postaci jednego z zapomnianych mazowieckich książąt ze zwróceniem uwagi na ponaddzielnicową rolę odgrywaną przez Bolesława II w czasie nasilania się tendencji zjednoczeniowych. Bolesław II - dla zapobieżenia najazdom litewskim - jako pierwszy z książąt piastowskich zawarł sojusz z Litwinami, przypieczętowany małżeństwem z Litwinką Gaudemundą Zofią. Po jej śmierci ożenił się z czeską księżniczką Kunegundą i został sojusznikiem jej brata - króla Czech Wacława II, szybko jednak wrócił do wspierania swego długoletniego sojusznika - Władysława Łokietka. Po długim okresie walk z bratem Konradem II, księciem czerskim ostatecznie pogodził się z nim, a po jego śmierci zjednoczył całe Mazowsze pod swoją władzą. Bolesław II zauważany bywa przez liczne roczniki jako ten z Piastów, który walczył o Kraków po śmierci Leszka Czarnego. Polityka Bolesława II opartego na przymierzu w Władysławem Łokietkiem wywarła niewątpliwie poważny wpływ na ówczesne przemiany polityczne, przyczyniając się do zwyciężenia idei budowy monarchii piastowskiej pod rządami Władysława Łokietka. Ta linia polityczna mazowieckiego księcia wynikała zapewne z dążeń księcia płockiego do utrzymania niezależności Mazowsza i oceny Władysława Łokietka jako księcia, który tej niezależności nie zagrozi. Bez względu na motywację działań Bolesława II, źródła wyraźnie wskazują, że choć sam Bolesław wycofał się z walki o Kraków, wspierał Piastów, którzy wykazywali zainteresowanie zjednoczeniem. Nawiązując do tytułu książki można powiedzieć, że był aktywnie obecny „na szlakach ku jedności”.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Chrzanowski
Tytuł:Kronika Słowian. Tom 1. Rzesza Wielkomorawska i Kraj Wiślan
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Egis
Opis:link do strony z opisem
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Magdalena Biniaś-Szkopek
Tytuł:Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Wydawnictwo poznańskie
Opis:Niedostatek źródeł doprowadził do inflacji hipotez w historiografii przedmiotu. Autorka bardzo sumiennie zestawiła różne propozycje zgłaszane przez badaczy i starała się do nich ustosunkować. Słusznie podkreślając trudności dotyczące ich weryfikacji, opowiadała się za ich utrzymaniem lub odrzuceniem. Na ogół wykazuje przy tym godny pochwały krytycyzm, ale i ostrożność przy ferowaniu opinii własnej. Niekiedy przytacza logiczne argumenty i jest miło recenzentowi stwierdzić, że często został przekonany do poglądu Autorki.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Donald M. Nicol
Tytuł:Konstantyn XI ostatni cesarz Bizancjum
Rok wydania:2004
Wydawnictwo:Marabut
Opis:To pierwsza od 1892 roku książka na temat ostatniego chrześcijańskiego cesarza Bizancjum, który stracił imperium oraz życie po krótkich rządach zakończonych 29 maja 1453 roku podbojem Konstantynopola przez Mehmeda Zdobywcę. Gdy widziano Konstantyna Paleologa po raz ostatni, walczył na murach w obronie swej stolicy. Tajemnicą pozostanie, gdzie i kiedy zginął. Legendy na temat okoliczności jego śmierci i ewentualnego zmartwychwstania stanowią, jak dowodzi książka Nicola, ważną część losów „nieśmiertelnego cesarza”. Dzięki nim opowieść o Konstantynie staje się porywającą lekturą.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Barbara Techmańska
Tytuł:Jan II Żagański. Niespokojny książę. Sojusznik króla husyty (16 VI 1435 - 22 IX 1504)
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:avalon
Opis:„Okrutny”, „Zły”, „Szalony”, „Niespokojny”– to określenia, którymi najczęściej obdarzano Jana II żagańskiego. Książę nie był ulubieńcem historiografii niemieckiej, a i polska dostrzegała złożoność jego charakteru i kontrowersyjność czynów, które czasami trudno było nawet wytłumaczyć specyfiką czasów. Obrazowo scharakteryzował księcia Walenty Kulawski w dziewiętnastowiecznym przekazie „Spółcześni oburzeni jego dzikiem okrucieństwem nazwali go szalonym tyranem. Potomność, która czyny równie z powodów jak skutków i środków przedsiębranych sądzi, nie może go zupełnie od tych tytułów uwolnić.” Jan II należał do grona najbardziej barwnych postaci w panteonie książąt śląskich. Jego działalność polityczna miała ścisły związek z sytuacją międzynarodową, a poczynania interesowały władców sąsiednich krajów: Jerzego z Podiebradów, Macieja Korwina, Jagiellonów. Uwikłanie Jana II w politykę międzynarodową widoczne było przede wszystkim w okresie walk o sukcesję głogowską w latach 1476-1488, ale i wcześniejsze przedsięwzięcia księcia: popieranie króla husyty czy sprzedaż dziedzictwa żagańskiego Sasom nie pozostały niezauważone na arenie śląskiej. Niespokojny charakter księcia dał znać o sobie również w ostatnich latach życia, które śląski władca spędził jako pan niewielkiego obszaru wołowskiego. Brak politycznej aktywności zmobilizował księcia do „studiowania” alchemii i poszukiwania sposobu na wyrabianie złota… Aktywnego Jan II najprawdopodobniej nudziło spokojne dożywocie...
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:David E. P. Jackson, Malcolm C. Lyons
Tytuł:Saladyn. Polityka świętej wojny
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:PIW
Opis:Celem niniejszej książki jest ponowne rozpatrzenie i w miarę możności uzupełnienie biografii Saladyna, aby wzmocnić zasób danych, w kontekście którego można by rozpatrywać sądy i wnioski jego dzisiejszych biografów. W tym celu skoncentrujemy się na źródłach współczesnych Saladynowi, a szczególnie na obszernej korespondencji, dyplomatycznej i prywatnej, tego okresu.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jan Baszkiewicz
Tytuł:Odnowienie królestwa polskiego 1295 - 1320
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznańskie
Opis:Autor opisuje wydarzenia historyczne między koronacjami Przemysława II, Wacława II i Władysława łokietka, które łączyła ambicja otworzenia jedności politycznej.
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Biernacki
Tytuł:Nieuwpoort 2 lipca 1600. Kampania flandryjska księcia Maurycego Orańskiego
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Infort Editions
Opis:Tytułowa batalia stoczona 2 lipca 1600 r. była tylko epizodem w bardzo długiej wojnie, jaką toczyli Holendrzy, aby zrzucić zwierzchnictwo króla Hiszpanii; jest ona nazywana „Bitwą po Nieuwpoort” lub „Bitwą na Wydmach”. Mimo iż wymieniana jest przez prawie wszystkie podręczniki jako jedna z tych batalii, które stanowią milowy krok w rozwoju sztuki wojennej, jej przebieg praktycznie jest nieznany. Nie tylko w literaturze polskiej. Brakuje szczegółowej, nowoczesnej analizy tej batalii w literaturze światowej. Większość opisów opiera się w głównej mierze na pracy niemieckiego historyka wojskowości Wilhelma Rüstowa. Natomiast bardzo pomocna, mimo upływu czasu i pewnych nieścisłości, jest książka sir Charlesa Omana. W drugiej połowie XX wieku powstała doskonała książka Bena Coxa, ale autor zwraca uwagę głównie na logistykę wyprawy, poświęcając samej kampanii i bitwie zaledwie kilkanaście stron. Znacznie obszerniejszy obraz daje wydana w 2001 roku praca C.E.H.J. Verhoefa… Bez pokazania przyczyn i przebiegu wojny osiemdziesięcioletniej od zarania konfliktu oraz przedstawienia organizacji i taktyki walki obu wrogich armii, tj. hiszpańskiej i holenderskiej, ze szczególnym uwzględnieniem reform wojskowych wprowadzonych przez księcia Maurycego Orańskiego i jego brata Ludwika van Nassau, książka byłaby ułomna. Do rąk Czytelnika Autor oddaje taki obraz zdarzeń, jaki wydał mu się najbardziej prawdopodobny.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Józef Skrzypek
Tytuł:Południowo-wschodnia polityka Polski od koronacji Jagiełły do śmierci Jadwigi i bitwy nad Worsklą (1386–1399)
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:Druga połowa XIV w., a zwłaszcza przełomowe lata w dziejach Polski, związane z datami 1382 i 1386, znalazły w literaturze historycznej bogate opracowania. Jako punkt ciężkości, ku któremu przeważnie ciążyły prace badaczy, pojawiał się problem unii polsko-litewskiej, oraz silnie z nim związane sprawy krzyżackie. Wiele uwagi literatura poświęciła również tzw. „zagadnieniom wschodnim”, które niemal bezpośrednio po koronacji Jagiełły weszły w orbitę zainteresowań politycznych polskich, o wiele mniej natomiast poświęcając uwagi terenowi południowemu i południowo-wschodniemu. Odcinek południowo-wschodni w polityce polskiej z końcem XIV wieku, rozważany jako integralna część całokształtu ówczesnej poli­tyki, rzuca wiele nowego światła na sprawy i kwestie, które dopiero w późniejszych czasach dojrzewają i rozwijają się jako zagadnienia polityczne pierwszorzędnej wagi. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie wypadków i zjawisk politycznych, jakie miały miejsce na Węgrzech w latach 1386-1399 oraz stosunek, jaki zachodził między Węgrami a Polską w tym właśnie czasie. Ponieważ w ramach tematu znajdują się, z natury rzeczy, sprawy mołdawsko-wołoskie, a do pewnego stopnia i węgiersko-krzyżackie, nie mówiąc o tureckich i bałkańskich, wszystkie zostały rozpatrzone wła­śnie pod kątem widzenia stosunków polsko-węgierskich.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Charles Carlton
Tytuł:Karol I
Rok wydania:1993
Wydawnictwo:PIW
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ernst W. Wies
Tytuł:FRYDERYK BARBAROSSA
Rok wydania:1996
Wydawnictwo:PIW
Opis:link do strony z opisem
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Alexander Maiorov
Tytuł:Eufrozyna halicka. Córka imperatora bizantyńskiego na Rusi halicko-wołyńskiej (ok. 1176-1180 - po 1253).
Rok wydania:2016
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Dariusz Prekop
Tytuł:Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą w latach 1283-1325
Rok wydania:2004
Wydawnictwo:CEE
Opis:Wojny zakonu krzyżackiego z Litwą były częścią zapoczątkowanego w końcu XI wieku ruchu krucjatowego. Powstały na Ziemi Świętej zakon poszukiwał okazji do stworzenia własnego państwa. Na początku XIII wieku dał mu ją Konrad Mazowiecki. Wsparci przez pielgrzymów z Zachodu Krzyżacy dokonali podboju i kolonizacji Prus. Już wtedy rozbudowywali swe posiadłości, łącząc się z pochodzącymi z Inflant kawalerami mieczowymi. Do trwających już od trzech dziesięcioleci zmagań między kawalerami a Litwą włączył się teraz zakon krzyżacki. Kolejne próby podboju Litwy nie przyniosły efektu. Krzyżacy wykorzystywali w walkach siłę oręża przybywających, głównie z Niemiec, pielgrzymów. Władcy litewscy odpierali zarówno ataki militarne, jak również starali się stępić ostrze roztaczanej przez Krzyżaków propagandy misyjnej. Giedymin jako pierwszy z władców litewskich zrozumiał, że ratunkiem dla jego państwa jest przyjęcie chrztu. Dokonać tego udało się jednak dopiero jego wnukowi - Jagielle.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Stanisław Nowogrodzki
Tytuł:Rządy Zygmunta Jagiellończyka na Śląsku i w Łużycach (1499-1506)
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:Historia rządów Zygmunta Jagiellończyka na Śląsku, w Opawie i Łużycach została już raz opracowana przez Breythera w 1906 r. Jakkolwiek autor wykorzystał w swej dysertacji najważniejsze źródła z Archiwum Państwowego i Miejskiego we Wrocławiu i Dreźnie, to jednak uczynił to pobieżnie, zazna­czając tylko szkicowo szereg najważniejszych spraw i dając obraz ogólny i niekompletny. Dlatego temat ten wymagał jeszcze ponownego opracowania i uzupełnienia.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Maroń
Tytuł:Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:Templum
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Tadeusz Grudziński
Tytuł:Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Universitas
Opis:tragizm losów i klęsk osobistych obu bohaterów konfiktu pociągnął za sobą fatalne skutki i dla państwa polskiego, i dla Kościoła. W ich wyniku Polska na ponad 200 lat utraciłakoronę i przestała być monarchią, którą po krótkim epizodzie z koronacją Przemysła II w 1295 r. i Wacława II w 1300 r. przywrócił dopiero na trwałe Władysław Łokietek w 1320 r. W sferze następstw,natychmiastowo odczuwalnych po katastrofe Bolesława Szczodrego, najdotkliwsza była zmiana w międzynarodowym położeniu państwa polskiego, które z ważnego czynnika politycznego w Europie środkowowschodniej w dobie jego rządów, w okresie panowania jego następcy Władysława Hermana (1079–1102) stacza się do roli przedmiotu politycznego w tej części Europy. Następuje wówczas niemal całkowita zatrata inicjatywy politycznej na zewnątrz, system przymierzy ulega odwróceniu, niekorzystnemu z punktu widzenia interesów państwa, prowadząc do ponownego uzależnienia Polski od cesarstwa, z którym podjąć miał walkę dopiero Bolesław Krzywousty (1102–1138). Straty były zatem wielorakie i dalekosiężne
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Mikołajczak
Tytuł:Grunwald 1410. O krok od klęski
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:Replika
Opis:Bitwa pod Grunwaldem to symbol i mit. Niekiedy jednak to, co dziś uznaje się za oficjalną wersję wydarzeń na grunwaldzkim polu, budzi wątpliwości. W swym znakomitym, zwartym opracowaniu Witold Mikołajczak nie podważa symbolu. Polemizuje jednak z mitem i stereotypami. Przedstawia i zaciekle broni nieco innej wizji boju toczonego przez wojska polsko-litewskie z siłami Zakonu Krzyżackiego. Opisuje tło i przygotowania do bitwy. W oparciu o topografię terenu oraz zajmowane w nim pozycje wojsk proponuje nowe spojrzenie na przebieg samego starcia. Analizuje istniejące dawne przekazy i osnute na nich teorie. Sam rysuje obraz, który jego zdaniem nie był tak jednoznaczny, jak chcieli tego kronikopisarze, których uproszczony przekaz niekoniecznie przystawał do złożonej wojennej rzeczywistości Średniowiecza. Ilustruje to wszystko przejrzystymi mapami, na których ukazuje pozycje i ruchy wojsk. Mikołajczak mówi wprost: szala bitwy przez długi czas wahała się na obie strony, a wojska dowodzone przez króla Władysława Jagiełłę znajdowały się nawet o krok od klęski
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Zbigniew Zielonka
Tytuł:Henryk Prawy
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Judith Everard, Elizabeth M. Hallam
Tytuł:Francja w czasach Kapetyngów 987-1328
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Wydawnictwo Naukowe PWN
Opis:Praca jest klasyczną syntezą średniowiecznych dziejów monarchii francuskiej, a przez wagę Francji na arenie międzynarodowej w tym okresie, jest także panoramą dziejów całej Europy Zachodniej. Ukazuje całościowy obraz Francji w czasach panowania jednej z najpotężniejszych dynastii średniowiecznej Europy. To znakomite omówienie dziejów monarchii francuskiej w dobie rozbicia dzielnicowego, kształtowania się stosunków feudalnych i instytucji politycznych w poszczególnych dzielnicach, a także konsolidacji władzy królewskiej, dokonane na tle zachodzących w Europie przemian. Książka prezentuje społeczeństwo średniowieczne, wzajemne relacje między władcą i poddanymi oraz budowę stosunków lennych. Autorki w fascynujący sposób opisują ewolucję systemu władzy świeckiej i duchownej Francji, rolę oraz pozycję Kościoła francuskiego za panowania dynastii Kapetyngów, jego obowiązki, przywileje oraz stosunek do systemu władzy. Kreślą szeroką panoramę dziejów społeczeństwa francuskiego, szczegółowo omawiając poszczególne grupy i analizując istniejące między nimi zależności. Pozycja przeznaczona dla studentów historii, filologii romańskiej, europeistyki, nauk politycznych i dziennikarstwa oraz absolwentów powyższych kierunków, a także dla osób zainteresowanych historią Europy.
Cena:66.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Helena Kręt
Tytuł:Śladami świętej Jadwigi. Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:WAM
Opis:Znakomicie udokumentowane epizody z życia na prowincji przybliżają osobowości niezwykłej pary monarszej oraz realia życia ludności u schyłku XIV wieku. Pozwalają też prześledzić wyraźnie stymulowany przez dwór rozwój ekonomiczny miasta i okolicznych wsi. Książka pokazuje, jak kultura Wschodu i Zachodu zderzała się z bardzo żywotnym na terenie Korczyna i okolic kultem księżnej Kingi.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Bronisław Nowacki
Tytuł:Przemysł I
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:W prezentowanej biografii tematykę kolejnych rozdziałów wyznaczają etapy życia i działalności publicznej księcia Przemysła I oraz losy jego współpracy z bratem Bolesławem. Autor ukazuje postać księcia na szerokim tle społecznym, politycznym i gospodarczym. Wiele miejsca poświęca polityce i współpracy Przemysła I z hierarchią kościelną, grupami społecznymi oraz relacjom z innymi partnerami politycznymi z rodu Piastów, szczególnie na wielce istotnym w tych czasach odcinku śląskim. Mimo ukazania szerokiego tła polityczno-społecznego postać księcia wielkopolskiego Przemysła jest właściwym bohaterem tej publikacji.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jurij Łoszczyc
Tytuł:Dymitr Doński
Rok wydania:1987
Wydawnictwo:Państwowy Instytut Wydawniczy
Opis:Dymitr Doński, polityk i wódz Rusi, który 8 września 1380 roku pobił ordę chana Mamaja w bitwie na Kulikowym Polu; po raz pierwszy wówczas Ruś zwyciężyła Mongołów. Autor - jurij Łoszczyc - zbudował swą opowieść biograficzną na podstawie materiału dokumentalnego, a także literackich źródeł z epoki. Ukazał w swej książce portrety sojuszników Dymitra w walce z Ordą - Włodzimierza Chrobrego, Dymitra Wołyńca, metropolity Aleksego, Sergiusza z Radoneża i innych współczesnych wielkiego księcia moskiewskiego.
Cena:20.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Krzysztof Baczkowski
Tytuł:Habsburgowie i Jagiellonowie w walce o Węgry w latach 1490-1492
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:Wydarzenia, które rozegrały się w latach 1490-1492 na terenach Węgier, Austrii, Czech oraz Polski, miały istotne znaczenie dla ukształtowania się przyszłości polity­cznej Europy Środkowej. W najbliższej perspektywie miały prowadzić do utworzenia tzw. „Europy jagiellońskiej”, bloku państw o zbliżonej strukturze społecznej i gospodarczej, o dawnej tradycji związków politycznych i kulturowych, skupionych pod berłem braci Jagiellonów. W perspektywie dalszej – w następstwie zawartych wówczas traktatów sukcesyjnych – do powstania w 36 lat później innego, o wiele trwalszego, bo blisko 400-letniego, związku ludów naddunajskich pod panowaniem dynastii Habsburgów.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Magdalena Biniaś-Szkopek
Tytuł:Bolesław Kędzierzawy
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marcin Bohm
Tytuł:Flota i polityka morska Aleksego I Komnena.
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Marczak
Tytuł:Wojny husyckie
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Agencja Wydawnicza Egros
Opis:Autor przedstawia wojny husyckie w sposób bardzo szczegółowy koncentrując się głównie na aspektach militarnych i na średniowiecznej technice wojennej. Przy czym wskazuje, iż husyci dokonali wręcz "rewolucji militarnej" stosując nowe sposoby walki i nowoczesną organizację armii. Oczywiście, autor porusza także sprawy o charakterze polityczno-społecznym i religijnym, tłumacząc przyczyny, tło i konsekwencje wydarzeń w XV-wiecznych Czechach. Lektura tej książki dostarczy wiele interesujących informacji pasjonatom historii średniowiecza.
Cena:25.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jakub Morawiec
Tytuł:Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Paweł Skworoda
Tytuł:Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:TRIO
Opis:link do strony z opisem
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Nikodem
Tytuł:Witold Wielki Książę Litewski
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Błażej Śliwiński
Tytuł:Sambor II książę tczewski
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Avalon
Opis:Krótka była historia dynastii książąt wschodniopomorskich władającej w XIII wieku obszarem położonym między dolnym biegiem Wisły a dzisiejszymi przedpolami Koszalina oraz od Morza Bałtyckiego po okolice Bydgoszczy i Krajny. Między pierwszym, który przyjął tytuł książęcy - Świętopełkiem, a śmiercią ostatniego z nich w linii męskiej - Mściwoja II, upłynęło zaledwie 67 lat. W ciągu tych lat wiele się na Pomorzu działo, a znaczną rolę w tych wydarzeniach odegrał właśnie Sambor II, młodszy brat Świętopełka i stryj Mściwoja II.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jan Dąbrowski
Tytuł:Władysław I Jagiellończyk na Węgrzech (1440-1444)
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:Zadaniem moim w niniejszym studium było nakreślenie politycznych dziejów kilkuletniego panowania Władysława I na Węgrzech, które w literaturze węgierskiej nie doczekało się dotychczas odpowiedniego opracowania, a w naszym piśmiennictwie historycznym, poza nielicznymi wyjątkami, traktowane było raczej pobocznie czy dodatkowo. Ponieważ zaś rządy Władysława w Polsce, najpierw z powodu jego małoletniości, później zaś z powodu opuszczenia kraju, bardzo mało przynoszą nam, z konieczności, danych do charakterystyki jego osoby czy polityki, tak więc i z tej przyczyny wydało mi się pożytecznym opracowanie dziejów jego na Węgrzech, gdzie indywidualność i osoba króla dobitniej mogły się zaznaczyć, aczkolwiek, jak rezultaty wykażą, nie w tym bynajmniej stopniu, jak by to można przypuszczać. Ograniczyłem też wyraźnie temat do samych Węgier, sprawy inne, w szczególności zaś polskie wciągnąłem do pracy tylko o tyle, o ile służyć one mogły do wyjaśnienia wypadków na Węgrzech. Z tej też przyczyny, ażeby nie przekraczać ram, nakreślonych właściwej pracy, ograniczyłem się w rozdziale pierwszym jedynie do podkreślenia kilku wydarzeń, niezbędnych dla dalszego toku wywodów, nie kusząc się bynajmniej o całokształt stosunków Albrechta z Jagiellonami.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Agnieszka Teterycz-Puzio
Tytuł:Piastowskie księżne regentki
Rok wydania:2016
Wydawnictwo:Avalon
Opis:Czy w okresie średniowiecza. kobiety miały niewielkie prawa w świecie, którym rządzili mężczyźni Tego typu opinie wpisują się w ogólny schemat myślenia o średniowieczu. Celem książki jest próba weryfikacji podobnych sądów poprzez zaprezentowanie, w jakim stopniu w świetle obowiązującego prawa na ziemiach polskich w średniowieczu powszechne było przejmowanie rządów przez księżne - wdowy po panujących władcach piastowskich w stosunku do ich małoletnich synów. Zamiarem Autorki książki było przedstawienie dwunastu sylwetek księżnych piastowskich oraz przeprowadzenie analizy zakresu sprawowanej przez nie władzy jako opiekunek małoletnich następców tronu i zarządczyń ich księstw. W pracy jako księżne regentki zaprezentowane zostały: Helena, żona Kazimierza Sprawiedliwego; jej synowa Grzymisława, żona Leszka Białego; Jadwiga, żona Władysława Odonica; Anna, żona Henryka Pobożnego, Wiola, żona Kazimierza opolskiego; Perejaslawa, wdowa po Siemowicie mazowieckim; Eufrozyna wdowa po Kazimierzu kujawskim czy Salomea, wdowa po Siemomyśle inowrocławskim, a także sprawująca regencję już w okresie jednoczenia ziem polskich przez Władysława Łokietka jego bratowa Anastazja, wdowa po Siemowicie dobrzyńskim. Dla pełniejszego ukazania problematyki rządów regencyjnych czyli opiekuńczych matek małoletnich władców na ziemiach polskich zasygnalizowano także rządy księżnych pomorskich ze względu na piastowski rodowód Anastazji, córki Mieszka III Starego, a matki Bogusława II i Kazimierza II, po których śmierci władzę wykonywały ich żony: Mirosława oraz Ingarda. Wymienionym księżnym poświęcono osobne rozdziały lub podrozdziały książki, ale nie są to jedyne postaci kobiet wykonujących władzę, przytoczone w książce. W pracy starano się też ukazać, w jakim stopniu postawa księżnych jako władczyń była uzależniona od ich pochodzenia, charakteru, sposobu kształcenia, czy osobistych zdolności politycznych, w tym umiejętności współpracy z otoczeniem. Księżne rządzące w imieniu synów nierzadko wyróżniały się inteligencją i zdecydowanym działaniem, oraz umiejętnością wykorzystywania istniejących mechanizmów władzy.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Nikodem
Tytuł:Jadwiga. Król Polski
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Jadwiga należy do najbardziej znanych postaci polskiego średniowiecza. Została koronowana w wieku dziesięciu lat, mając dwanaście poślubiła Władysława Jagiełłę, oficjalnie dzieląc się z nim władzą. Autor na szerokim tle politycznym ówczesnej Europy – najpierw dziejów Andegawenów, następnie sytuacji w Polsce i na Litwie – przedstawił biografię władczyni, która u boku męża była uczestniczką kluczowych wydarzeń nowego układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański
Tytuł:Władysław II Jagiełło
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Władysław Jagiełło, wielki książę Litwy, poganin, który przybył do Polski, aby objąć tron, panował przez prawie pół wieku w dwóch państwach złożonych z trzech narodów. Ten zdolny polityk stał się jednym z najwybitniejszych władców Europy, architektem wielonarodowej i wielowyznaniowej monarchii, która przetrwała kilka stuleci, a także zmieniła obraz i dzieje Europy Środkowo-Wschodniej.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ernst W. Wies
Tytuł:Cesarz Fryderyk II Mesjasz czy Antychryst
Rok wydania:2002
Wydawnictwo:PIW
Opis:Praca stanowi próbę opisania życia cesarza Fryderyka II - władcy, który w XIII wieku wyruszył na wyprawę krzyżową, przez co jedni określają go jako mesjasza, inny jako antychrysta .
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ernst W. Wies
Tytuł:Karol Wielki. Cesarz i święty
Rok wydania:1996
Wydawnictwo:PIW
Opis:Karol Wielki (742–814), król Franków od 768 roku, cesarz od 800 roku, w licznych wojnach podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa Sasów, podbił państwo Longobardów we Włoszech i wzmocnił swój autorytet w papieskim Rzymie, doprowadził do rozszerzenia posiadłości frankijskich po rzekę Ebro i narzucił zwierzchnictwo Słowianom połabskim. Książka Wiesa jest portretem wielkiego monarchy, ale i obrazem epoki, w której przyszło cesarzowi żyć i działać. Autor opowiada także o losach pośmiertnych Karola – pierwszy rozdział poświęca sprawom związanym z miejscem i charakterem pochówku cesarza, ostatni zaś – jego pośmiertnej chwale i kultowi religijnemu, jakim go otaczano.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jakub Morawiec
Tytuł:Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035)
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Avalon
Opis:Prezentowana książka przedstawia życie i panowanie Knuta Wielkiego, króla Anglii, Danii i Norwegii. Knut wywodził się z duńskiej dynastii Jelling, był synem Swena Widłobrodego, który w 1013 r. podbił Anglię. Knut poszedł w ślady ojca i w 1017 r., po dwóch latach zmagań wojennych, został królem Anglii. W 1019 r., po śmierci swojego brata Haralda, przejął władzę w Danii a w 1028 r. podbił Norwegię. W ciągu niespełna dwóch dekad, Knut zbudował potężne władztwo na Północy, które jednak rozpadło się tuż po jego śmierci w 1035 r. Książka stara się objąć wszystkie aspekty rządów Knuta w Anglii i w Skandynawii, wskazując tym samym na jego polityczne wyczucie i umiejętnie budowaną propagandę, dzięki którym na trwałe wpisał się w dzieje średniowiecznej Europy.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Mirosław J. Leszka
Tytuł:Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927
Rok wydania:2000
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:Książka przedstawia dzieje trudnych relacji bułgarsko-bizantyńskich w dobie panowania Symeona I Wielkiego (893-927), najwybitniejszego władcy średniowiecznej Bułgarii. Ze strony bizantyńskiej jego partnerami były tak wyraziste postacie, jak cesarze: Leon VI, Aleksander, Roman I Lekapen, a także patriarcha Konstantynopola Mikołaj Mistyk i Zoe Karbonopsina, matka Konstantyna VII Porfirogenety.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Karol Olejnik
Tytuł:Władysław III Warneńczyk (1424-1444)
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Biografia syna Władysława II Jagiełły i Sonki (Zofii) Holszańskiej - wydanie II uzupełnione i poprawione.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Błażej Śliwiński
Tytuł:Bezprym. Pierworodny syn pierwszego króla Polski.
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Avalon
Opis:Dzieje Bezpryma, najstarszego syna pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego, były zaiste tajemnicze i to zarówno za życia, jak i po śmierci. Jego istnienia nie odnotowało żadne ze średniowiecznych polskich źródeł. Nic więc dziwnego, że aż do schyłku XVIII w. nie był znany nauce polskiej, protestowano nawet że istniał, kiedy w jednej z niemieckich kronik i jednym z niemieckich roczników wypatrzyli go obcy badacze. Kiedy w końcu pogodzono się w Polsce z jego istnieniem, przez większość XIX w. identyfikowany był z najmłodszym synem Bolesława Chrobrego, Ottonem i występował jako „Otton Bezprym”. Historyczność Bezprymowi przywrócił dopiero w 1876 r. Anatol Lewicki, badacz, spod którego pióra wyszła w wielu miejscach aktualna do dziś biografia Mieszka II, trzeciego z synów Bolesława Chrobrego. Kiedy już pogodzono się w nauce polskiej z istnieniem Bezpryma, w oparciu o enigmatyczną notkę niemieckiego rocznika iż zginął jako książę zasiadający na tronie polskim z powodu najstraszniejszej srogości swego tyraństwa przypisywać mu zaczęto wszystko co tylko historyk mógł uznać za najgorsze, a co w istotny sposób przyczyniło się do upadku królestwa polskiego rychło po śmierci Bolesława Chrobrego. Zadanie to ułatwione jest faktem, że tak naprawek poza trzema informacjami źródłowymi (że się urodził, został wygnany z Polski, mimo to zasiadł na tronie i zaraz zginął) niczego pewnego więcej o nim nie wiadomo. W prezentowanej monografii po raz pierwszy w jednym miejscu zebrano, omówiono i oceniono hipotezy pokoleń badaczy dotyczące osoby Bezpryma. Autor, oddalając jedne hipotezy, nie waha się zaprezentować i własnych, nowych. Stawia sobie jednak za cel nie tyle przekonanie Czytelnika do własnej wizji dziejów Bezpryma, co chęć rozbudzenia dyskusji o tym niegdyś całkowicie zapomnianym księciu polski, a później obarczanym winą za prawie wszystko zło, które mogło się zdarzyć w Polsce na przełomie lat dwudziestych/trzydziestych XI wieku.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Wyrozumski
Tytuł:Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Znakomita opowieść o królowej Jadwidze.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Wojciech Lorek
Tytuł:Krucjaty Ludwika Świętego 1248-1270
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:Autor podejmuje próbę analizy militarnej, wypraw krzyżowych zorganizowanych przez króla Francji Ludwika IX Świętego. Kampania w Egipcie, pobyt monarchy na Bliskim Wschodzie oraz krucjata do Tunisu została przedstawiona przez pryzmat francuskiej wojskowości w zderzeniu z muzułmańską sztuką wojenną. Sporo miejsca poświęcono też przygotowaniom finansowym, politycznym i aprowizacyjnym, którym król-krzyżowiec poświęcił dużo uwagi. Książka próbuje odpowiedzieć na pytania o przyczyny niepowodzeń obu wypraw oraz szanse powodzenia ostatnich krucjat w obronie Ziemi Świętej.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jan Dąbrowski
Tytuł:Elżbieta Łokietkówna 1305-1380
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Wstęp I Data urodzenia Elżbiety. Wychowanie. ślub Elżbiety z Karolem Robertem a koronacja łokietka II Karol Robert. Dzieci i ich wychowanie III Stanowisko królowej na Węgrzech. Zakres jej działalności. Znaczenie Elżbiety za życia męża a syna IV Dwór królowej. Sędzia nadworny. Mistrz tawerników. Kanclerz i kancelaria. Inni dostojnicy. Otoczenie.
Cena:37.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Edmund Długopolski
Tytuł:Władysław Łokietek na tle swoich czasów
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Universitas
Opis:"Praca (...), zasłużonego badacza naszego średniowiecza prof. dra Edmunda Długopolskiego, (...) obejmuje (...) bieg wypadków politycznych w Polsce od r. 1288 aż do r. 1333, a więc okres zarówno rządów, jak i starań Łokietka o panowanie nad dzielnicami niebędącymi jego dziedzicznym wyposażeniem, nad dzielnicami, z których powstało za jego rządów państwo polskie, wreszcie okres jego rządów królewskich." - z przedmowy Jana Dąbrowskiego
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Mariusz Dworsatschek
Tytuł:Władysław II Wygnaniec
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Każdorazowy wybór postaci historycznej jako tematu badań musi rodzić już na samym początku pewne refleksje. Niecelowe jest tutaj oczywiście rozstrzyganie sensu dokładnego zajmowania się losami pojedynczej osoby. Zaprowadziłoby to nas na tory rozważań czysto historiozoficznych z zagadnieniem roli jednostki w dziejach włącznie. Wystarczy więc zasygnalizować, że mimo znaczenia dociekań nad procesami i zjawiskami historycznymi równoległy rozwój biografistyki jest widoczny. Z tym jednak zastrzeżeniem, iż tej dziedzinie historiografii, zwłaszcza - jak będzie jeszcze o tym mowa - w przypadku średniowiecza, stawia się obecnie nieco inne wymagania, co rzutuje na sposób ujęcia tematu.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Norbert Mika
Tytuł:Walka o spadek po Babenbergach 1246-1278
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW
Opis:Znakomita pozycja znanego śląskiego mediewisty dr. Norberta Miki, oparta na analizie imponującej bazy źródłowej i literatury tematu. To pierwsze tak obszerne polskie opracowanie traktujące o początkach potęgi domu Habsburgów, o charakterze wręcz podręcznikowym dla badaczy dziejów XIII-wiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Jak pisze sam autor: - Wydarzenia toczące się w latach 1246-1278 można zaliczyć do bardziej burzliwych w dziejach Austrii. Ciągłe wojny – według zgodnej opinii kronikarzy – doprowadziły do upadku gospodarczego kraju. Zniszczeniu uległo wówczas wiele miast, nie mówiąc już o pojedynczych mniejszych grodach, wioskach lub klasztorach. Najeźdźcy uprowadzili także wielkie ilości jeńców. Ucierpiała na tym zwłaszcza Dolna Austria, gdzie niektóre rejony zostały całkowicie wyludnione. Sporo winy za taki stan rzeczy ponosili w tym przypadku austriaccy i styryjscy możnowładcy. Podzieleni na zwalczające się ugrupowania, niejednokrotnie ułatwili sąsiadom ich grabieżcze wyprawy. Ważnym epizodem były tutaj rządy władcy Czech Przemysła Otokara II, które uspokoiły sytuację wewnętrzną w kraju. Czasy jego panowania, to dla ziem austriackich okres względnej stabilizacji i rozbudowy. Dla przykładu w 1268 r. król czeski, na miejscu bitwy Kroissenbrunn, niedaleko Hainburga, kazał wznieść warowny gród Marchegg. Wspierał także miasta oraz klasztory. Ostatecznym zwycięzcą w walce o spadek po Babenbergach okazał się król, a później cesarz, Rudolf z Habsburga. Wykorzystując antagonizmy królów Węgier i Czech, a także poszczególnych książąt i margrabiów Rzeszy, zdołał on wprowadzić własne zasady gry. Niebagatelną rolę odgrywał tutaj fakt, iż Rudolf, jako zwierzchni władca Niemiec, ustawił się w wygodniej pozycji arbitra w spornych sprawach między swoimi lennikami, a także tymi, którzy hołd lenny, z rządzonych przez siebie ziem, powinni mu byli złożyć. Pozwoliło mu to rozstrzygać konflikty na swoją korzyść, a opornych karać. Tak też miało miejsce w przypadku Przemysła Otokara II, który nie uzyskawszy od władcy Rzeszy spadku po Babenbergach jako lenna, automatycznie utracił wszelkie prawa do jego posiadania, a sprzeciwiając się temu, zmuszony był toczyć nierówną walkę z Rudolfem i pozostałymi książętami Rzeszy, których dodatkowo wsparł król węgierski Władysław. Można więc powiedzieć – za Ferdinandem Seibtem – że poprzez swoją nieostrożną politykę król czeski sam utorował Habsburgowi drogę do przejęcia spadku po Babenbergach. Ten ostatni zaś stworzył z nabytych ziem austriackich podstawę swoich rodowych dóbr.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Krzysztof Kubiak
Tytuł:Wojna zuluska 1879
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Wydawnictwo: Replika
Opis:Książka opowiada historię krwawego konfliktu, będącego owocem brytyjskich dążeń do dominacji w Afryce Południowej. Kampania przeciwko uzbrojonym we włócznie i skórzane tarcze Zulusom miała być rutynową akcją wojskową. Jednak już pierwsze starcia ukazały, że brytyjczycy trafili na godnego siebie przeciwnika... Dopiero około 15.00, po odebraniu kolejnych meldunków, Chelmsford zdał sobie sprawę z grozy sytuacji. Na odsiecz dla Pulleine?a było już jednak za późno. Obóz padł. Upewniwszy się o prawdziwości uzyskanych informacji głównodowodzący zarządził reorganizację sił i wydał rozkazy nakazujące odbicie pozycji pod Isandhlwaną, a następnie przebijanie się do Rorke?s Drift. Do kolejnego starcia jednak nie doszło. Gdy około północy Brytyjczycy…
Cena:40.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Krystyna Łukasiewicz
Tytuł:Władysław Warneńczyk. Krzyżacy i kawaler Świętej Katarzyny
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Wydawnictwo Alegoria
Opis:Czy Władysław Jagiełło, władca który pokonał Krzyżaków w wielkiej bitwie pod Grunwaldem, dbał o interesy Polski, czy może swojej ojczystej Litwy? Czy jego córka Jadwiga została otruta, a jeśli tak, to przez kogo i z jakiego powodu? Komu i dlaczego zależało na koronowaniu jego syna na króla Węgier? Czy Władysław III zwany przez potomnych Warneńczykiem, rzeczywiście zginął pod Warną w 1444 roku. Czy to możliwe, że pogłoski jakoby król Polski i Węgier przez wiele lat ukrywał się na portugalskiej wyspie Maderze pod przybranym nazwiskiem były prawdziwe? Czy istnieli świadkowie i dokumenty mogące potwierdzić wiarygodność tej historii? A jeśli nie, to kto i po co ją wymyślił? Przed Czytelnikiem niezwykle interesująca opowieść o dawnych dziejach Polski w nowatorskiej interpretacji. Solidnie oparta na dawnych dokumentach i współczesnych badaniach odkrywa intrygi, zakulisowe działania i podłoże wydarzeń politycznych w ówczesnej Polsce i Europie
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Dariusz Dąbrowski
Tytuł:Daniel Romanowicz. Król Rusi
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:Avalon
Opis:Losy noszącego od 1253 r. tytuł króla Rusi Daniela Romanowicza były niezwykłe. Osierocony w wieku czterech lat przez ojca, potężnego Romana Mścisławowicza († 1205 r.), dzięki własnym talentom, wsparciu matki i młodszego brata, zdołał przetrwać kilkunastoletni okres wygnania, by najpierw odzyskać księstwo włodzimierskie, następnie zjednoczyć w swych rękach Wołyń, a w końcu stworzyć silne i rozległe państwo, Ruś halicko–wołyńską. Daniela można uznać za jednego z najciekawszych i najpotężniejszych Rurykowiczów żyjących w XIII w. Należał on równocześnie w swoim czasie do grona najbardziej wpływowych władców Europy Środkowo – Wschodniej. Utrzymywał różnorodne kontakty z Mongołami, Cesarstwem Rzymsko–Niemieckim, Cesarstwem Nicejskim, papiestwem, Węgrami, Czechami, kilkoma państwami niemieckimi (w tym z Zakonem Krzyżackim), Litwą, księstwami polskimi.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Hauziński
Tytuł:Fryderyk II Hohenstauf. Cesarz rzymski
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznańskie
Opis:Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250) był cesarzem rzymskim, królem Sycylii i Jerozolimy. Jego zwolennicy upatrywali w nim reformatora świata, apostoła nowej ewangelii i władcę wieku złotego. Dla przeciwników był Antychrystem, zwodzicielem ludzkości, księciem zatracenia. Interesował się czarną magią, z powodu swoich eksperymentów uważany jest za jednego z prekursorów psychologii. Przede wszystkim jednak był wybitnym władcą, wytrawnym politykiem. Dzięki jego zaangażowaniu w wielką politykę śródziemnomorską królestwo Niemiec w pełni zasłużyło na miano cesarstwa rzymskiego. Odnosił spektakularne zwycięstwa w walkach i negocjacjach z papiestwem, światem arabskim oraz komunami miast włoskich. Odzyskał zajętą przez Saladyna Jerozolimę, a dzięki jego staraniom Europa przeżyła czasy wielkiego rozkwitu, które dziś nazywamy renesansem XIII wieku.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ian Wood
Tytuł:Królestwa Merowingów 450 - 751. Władza - społeczeństwo - kultura.
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Wydawnictwo Naukowe PWN
Opis:Znakomite ukazanie procesu kształtowania się wczesnośredniowiecznego świata europejskiego.Książka Iana Wooda w kompleksowy i interesujący sposób przedstawia dzieje panowania dynastii Merowingów. Autor ukazuje problematykę gospodarczą, społeczną, prawną, kulturową i religijną tej epoki w ujęciu chronologicznym, za punkt ogniskujący przyjmując moment historyczny, w którym dane wydarzenie zostało w najlepszy sposób udokumentowane. Na uwagę zasługuje także charakterystyka kobiet, pełniących ważne funkcje na scenie politycznej. Jakimi władcami byli królowie z rodu MerowingówaJaką rolę w polityce władców merowińskich odgrywał KościółaCzy po upadku Cesarstwa Rzymskiego można było dostrzec jego dziedzictwo w państwie Frankówa Ian Wood, wysoko ceniony historyk zajmujący się dziejami wczesnośredniowiecznej Europy, w niezwykle zajmujący sposób przedstawia historię dynastii Merowingów. Dokonuje krytycznej analizy źródeł i stara się zrekonstruować najbardziej prawdopodobny przebieg opisywanych wydarzeń. zachowując chronologiczny porządek wywodu ukazuje dzieje Merowingów począwszy od ich legendarnego eponimicznego przodka Meroweusza, poprzez ekspansję za czasów Chlodwiga I, okres wojen domowych, odnowienie potęgi za Dagoberta I kończąc na przejęciu władzy przez Pepina III Krótkiego z rodu Karolingów. W barwny i dynamiczny sposób prezentuje liczne walki, sojusze, spiski królewskie, konflikty władców z arystokracją, relacje merowińskich królów z Kościołem i Cesarstwem Bizantyjskim, mechanizmy władzy i jej dziedziczenia, organizację kościelną, prawodawstwo, gospodarkę a także (lub : przedstawia role i )sylwetki wpływowych kobiet na dworze Merowingów. Wraz z podbojem Burgundii proces przejmowania przez Franków władzy w Galii był prawie ukończony. (...) Królestwo Merowingów okrzepło i było stabilne i obejmowało większość terytorium dzisiejszej Francji z wyjątkiem dawnej rzymskiej prowincji Septymania leżącej między deltą Rodanu a Pirenejami, która do VIII w. pozostała pod władzą Wizygotów oraz Bretanii, która była raczej strefą wpływów Franków niż częścią ich królestwa. Na wschodzie Merowingowie kontrolowali romańskoi germańskojęzyczne obszary dzisiejszej Szwajcarii oraz Belgii, Luksemburga i Nadrenii, a na północy ich terytorium rozciągało się co najmniej po Utrecht. (...) W okresie pomiędzy dojściem do władzy przez Chlodwiga w roku 481 a zdobyciem Prowansji w 537 Merowingowie stworzyli jedno z najsilniejszych państw sukcesyjnych Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie. z czasem ich królestwo miało się stać największym z nich.z tekstu
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Damian Płowy
Tytuł:Od Konstantynowa do Piławiec. Działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do września 1648 roku
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:INFORTeditions
Opis:O dziejach powstania Chmielnickiego napisano już setki stron i chociażby z tego względu należy zadać sobie pytanie czy słusznym jest wydawanie kolejnej książki o wydarzeniach, które zdawać by się mogło są doskonale znane. Nic bardziej mylnego. Autor, skupiając się na relatywnie krótkim odcinku czasu: czerwiec – wrzesień 1648 roku, bardzo dokładnie zagłębia się w wydarzenia, które stały się kluczowymi dla dalszych losów powstania. Po klęskach pod Korsuniem i Żółtymi Wodami Rzeczypospolita została pozbawiona państwowej armii, która w krótkim czasie mogła opanować sytuacje na ziemiach ukrainnych. Poprzez dokładną analizę źródeł Autor ukazuje nam mechanizmy odbudowywania armii koronnej, jej koncentracji i działań wojennych. Sporo miejsca zostało poświęcone działaniom wojennym oraz analizie wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy pod Piławcami. Bardzo interesująca wydaje się również próba nowego spojrzenia na postać wojewody ruskiego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Metodologiczne podejście oraz znajomość XVII-wiecznych realiów Rzeczypospolitej, w połączeniu z szeroką bazą źródłową, w tym barokową poezją okolicznościową, pozwoliły wyłonić obraz wojewody ruskiego, który daleki jest od sienkiewiczowskiego przekazu. Książka ta stanowi próbę nowego spojrzenia na wydarzenia z okresu czerwiec – wrzesień 1648 roku, opartą na szerokiej podstawie źródłowej i dogłębnej analizie. Szerokie spektrum poruszanych spraw począwszy od militarnych aspektów, poprzez politykę wewnętrzną Rzeczypospolitej, a skończywszy na analizie XVII-wiecznej mentalności szlachty, pozwala w holistyczny sposób spojrzeć Czytelnikowi na wydarzenia pierwszego okresu powstania Chmielnickiego.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Molenda
Tytuł:Wojny guarańskie 1628-1756
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:Wojny guarańskie 1628-1756 to jeden z najważniejszych epizodów w historii krajów nad La Platą. W ich trakcie nie doszło wprawdzie do spektakularnych bitew, ale starcia nad rzeką Mbororé w 1641 roku i pod Caaibaté w 1756 roku rzutowały na późniejszą sytuację geopolityczną w tym regionie Ameryki Łacińskiej. Równie zacięty charakter miała wojna dyplomatyczna rozgrywana między Madrytem, Lizboną i Watykanem, która między innymi skutkowała kasatą zakonu jezuitów w 1773 roku.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Wojtczak
Tytuł:Bannockburn 1314
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:bellona
Opis:Znakomita, wciągająca, barwna publikacja nie tylko dla fanów historii, ale i wszelkich miłośników dziejów rycerstwa i rycerskości. W 1314 roku Szkoci odnieśli druzgocące zwycięstwo nad wojskami króla Anglii Edwarda II. W jego wyniku na wiele lat, gnębione dotychczas przez południowych sąsiadów, Królestwo Szkocji uzyskało pełną niepodległość zniweczoną dopiero unią personalną Stewartów. Autor w pasjonujący i obrazowy sposób opisuje dzieje Szkocji i jej stosunków z Anglią, nie zapominając o wprowadzeniu w sytuację jaka panowała na Wyspach Brytyjskich przed i po bitwie. Przedstawia bohaterów tamtych wydarzeń: Williama Wallace'a, Roberta de Bruce oraz Edwarda Długonogiego.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Bartłomiej Szyndler
Tytuł:Racławice 1794
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Przemysław Benken
Tytuł:Ofensywa Tet 1968
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Bellona
Opis:W 1968 roku wydawało się, że Amerykanie zdołają przejąć inicjatywę i w końcu zwyciężą w toczonej od lat wojnie wietnamskiej. Krwawa konfrontacja od lat przykuwała uwagę światowej opinii publicznej, wywoływała kontrowersje w samej Ameryce, a Związek Radziecki i Chiny starały się udzielać jak największego wsparcia stronie wietnamskiej. Z początkiem 1968 roku Hanoi postanowiło zmienić losy wojny i przeprowadziło na całym obszarze Wietnamu Południowego wielką ofensywę. Oddziały Vietkongu zajęły starożytną stolicę Hue, a komando straceńców-samobójców opanowało amerykańską ambasadę w Wietnamie... Ale wojna miała jeszcze trwać kilka lat.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Maciej Franz, Anna Pastorek
Tytuł:Texel 1673
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości