ozdoba

Antykwariat

ozdoba

Szanowny internauto kupując poszukiwane publikacje w tym miejscu, wspierasz rozwój tego serwisu, który z myślą o Tobie cały czas się rozrasta. :)

zdjęcie okładki
Autor:Krzysztof Witkowski
Tytuł:Władysław Odonic książę wielkopolski
(ok. 1190-1239)
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:vistulana
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Natalia Nowakowska
Tytuł:Królewski Kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka
(1468-1503)
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:vistulana
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Stephen C. Rowell
Tytuł:Pogańskie Imperium. Litewska dominacja w Europie środkowo-wschodniej 1295-1345
Rok wydania:2017
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:W latach 1250-1795 Litwa zajmowała rozległy obszar wschodniej i środkowej Europy. Do 1387 roku był to kraj pogański. Głównym tematem niniejszej książki jest sposób, w jaki to wielkie państwo prowadziło ekspansję, broniło się przed krzyżowcami z Europy Zachodniej i odgrywało znaczącą rolę w życiu Europy. Kształtowanie się pogańskiej Litwy zostało ukazane na tle kryzysów politycznych i religijnych w czternastowiecznym Bizancjum i świecie katolickim. Podjęto próbę pokazania, w jaki sposób Litwini wykorzystywali swoją pozycję na pograniczu handlowym, wyznaniowym i kolonialnym do utrzymania i rozszerzania swoich posiadłości w obliczu oporu ze strony Polaków, Krzyżaków i Rusinów. Zakwestionowano złudne wyobrażenie „epoki wiary” jako „epoki totalitarnej, chrześcijańskiej Europy”.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Hans-Georg Schnitzer
Tytuł:Poradnik współczesnego savoir-vivre'u
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Delta W-Z
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Barbara Kowalska
Tytuł:Święta Kinga Rzeczywistość i legenda
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Chrzanowski
Tytuł:Harald Pięknowłosy (ok. 850-933) Król wikingów
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Chrzanowski
Tytuł:Świętopełk I Wielki król wielkomorawski ok. 844 - 894
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Strzelczyk
Tytuł:Otton III
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Otton III, cesarz niemiecki i rzymski oraz twórca nowatorskiej koncepcji Cesarstwa Rzymskiego, należy do najbardziej fascynujących osobowości średniowiecza. Syn Ottona II i cesarzowej bizantyjskiej Teofano, uwielbiany przez jednych, surowo osądzany przez innych, po upływie tysiąca lat może uchodzić za prekursora idei jedności europejskiej.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Chrzanowski
Tytuł:Kronika Słowian. Tom 2. Polanie.
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Egis
Opis:Powróćmy do Słowian. Oto na przykład taki Samon, twórca pierwszego państwa słowiańskiego, zwycięzca Franków pod Wogastisburgiem, o którym Fredegar pisał: 'miał 12 żon z rodu Winidów, z których miał 22 synów i 15 córek. Polański Mieszko I tylko nieznacznie ustępował Samonowi'. Gall Anonim wspominał: 'Mieszko, objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał' Dobrawa była ósma. Liczba synów i posiadanie wielu żon oraz nałożnic świadczyło o znaczeniu władcy stojącego na czele wczesnofeudalnego państwa. W Bawarii i na Morawach tolerował takie zwyczaje kler niemiecki. Nie tolerował ich natomiast arcybiskup morawski Metody, który pragnął, by chrześcijański władca nad Dyją i Morawą pracował nad tworzeniem państwa Bożego
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Chrzanowski
Tytuł:Kronika Słowian. Tom 1. Rzesza Wielkomorawska i Kraj Wiślan
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Egis
Opis:link do strony z opisem
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Sperka
Tytuł:Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem 1391-1396
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:Templum
Opis:Główną przyczyną wybuchu wojny w 1391 r. między Królestwem Polskim a Władysławem Opolczykiem było zastawienie Złotoryi Krzyżakom. Kolejne dwie wojny były tylko konsekwencją tej pierwsze. Natomiast powodem zastawu były względy finansowe, które pchnęły księcia w ręce tych, którzy dysponowali gotówką. Książę wykazał się jednak całkowitym brakiem rozsądku. Zignorował bowiem prawa polskiego króla i rozporządził ziemiami, które stanowiły integralną część Królestwa Polskiego. Wynikało to w głównej mierze z jego swoiście pojmowanej ciągłości prawnej. Uważał bowiem, że ziemie te otrzymał od króla Ludwika Węgierskiego, natomiast spadkobiercami tegoż są Maria i jej mąż Zygmunt Luksemburski. Ignorował fakt, że druga z córek Ludwika, Jadwiga, objęła tron polski i ona wraz z mężem, królem Władysławem Jagiełłą stoją na gruncie integralności ziem Królestwa Polskiego, także tych które on miał w swoim ręku.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:UŻYWANA
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Supruniuk Anna
Tytuł:Mazowsze Siemowitów (1341-1442)
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:DIG
Opis:Praca prezentuje dzieje księstwa Mazowieckiego w okresie rządów trzech kolejnych Siemowitów (lata 1341-1442). Na podstawie różnorodnych wykorzystanych w pracy źródeł autorka przedstawia obecny stan badań nam dziejami Mazowsza XIV-XV wieku, opisuje historię polityczną dzielnicy w okresie panowania trzech Siemowitów oraz omawia struktury władzy i ich funkcjonowanie na przestrzeni ponad stu lat. W pracy wykaz urzędników z tych terenów w prezentowanym okresie.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:UŻYWANA
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Władysław Bartoszewski, Michał Komar
Tytuł:Władysław Bartoszewski. Wywiad rzeka
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Świat Książki
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:NOWA
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:David E. P. Jackson, Malcolm C. Lyons
Tytuł:Saladyn. Polityka świętej wojny
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:PIW
Opis:Celem niniejszej książki jest ponowne rozpatrzenie i w miarę możności uzupełnienie biografii Saladyna, aby wzmocnić zasób danych, w kontekście którego można by rozpatrywać sądy i wnioski jego dzisiejszych biografów. W tym celu skoncentrujemy się na źródłach współczesnych Saladynowi, a szczególnie na obszernej korespondencji, dyplomatycznej i prywatnej, tego okresu.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Zieliński
Tytuł:Władysław Łokietek. Niezłomny czy nikczemny?
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Klub dla Ciebie
Opis:Postać Władysława Łokietka zawsze fascynowała historyków. Przez wieki dominowała zasada pisania o nim jako o księciu niezłomnym, małym wprawdzie ciałem, ale za to wielkim duchem i dokonaniami. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku próbowano pokazać go takim, jakim był w rzeczywistości
Cena:20.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Biernacki
Tytuł:Nieuwpoort 2 lipca 1600. Kampania flandryjska księcia Maurycego Orańskiego
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Infort Editions
Opis:Tytułowa batalia stoczona 2 lipca 1600 r. była tylko epizodem w bardzo długiej wojnie, jaką toczyli Holendrzy, aby zrzucić zwierzchnictwo króla Hiszpanii; jest ona nazywana „Bitwą po Nieuwpoort” lub „Bitwą na Wydmach”. Mimo iż wymieniana jest przez prawie wszystkie podręczniki jako jedna z tych batalii, które stanowią milowy krok w rozwoju sztuki wojennej, jej przebieg praktycznie jest nieznany. Nie tylko w literaturze polskiej. Brakuje szczegółowej, nowoczesnej analizy tej batalii w literaturze światowej. Większość opisów opiera się w głównej mierze na pracy niemieckiego historyka wojskowości Wilhelma Rüstowa. Natomiast bardzo pomocna, mimo upływu czasu i pewnych nieścisłości, jest książka sir Charlesa Omana. W drugiej połowie XX wieku powstała doskonała książka Bena Coxa, ale autor zwraca uwagę głównie na logistykę wyprawy, poświęcając samej kampanii i bitwie zaledwie kilkanaście stron. Znacznie obszerniejszy obraz daje wydana w 2001 roku praca C.E.H.J. Verhoefa… Bez pokazania przyczyn i przebiegu wojny osiemdziesięcioletniej od zarania konfliktu oraz przedstawienia organizacji i taktyki walki obu wrogich armii, tj. hiszpańskiej i holenderskiej, ze szczególnym uwzględnieniem reform wojskowych wprowadzonych przez księcia Maurycego Orańskiego i jego brata Ludwika van Nassau, książka byłaby ułomna. Do rąk Czytelnika Autor oddaje taki obraz zdarzeń, jaki wydał mu się najbardziej prawdopodobny.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Stanisław Zakrzewski
Tytuł:Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Universitas
Opis:link do strony z opisem
Cena:37.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Charles Carlton
Tytuł:Karol I
Rok wydania:1993
Wydawnictwo:PIW
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ernst W. Wies
Tytuł:FRYDERYK BARBAROSSA
Rok wydania:1996
Wydawnictwo:PIW
Opis:link do strony z opisem
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Alexander Maiorov
Tytuł:Eufrozyna halicka. Córka imperatora bizantyńskiego na Rusi halicko-wołyńskiej (ok. 1176-1180 - po 1253).
Rok wydania:2016
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Dariusz Prekop
Tytuł:Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą w latach 1283-1325
Rok wydania:2004
Wydawnictwo:CEE
Opis:Wojny zakonu krzyżackiego z Litwą były częścią zapoczątkowanego w końcu XI wieku ruchu krucjatowego. Powstały na Ziemi Świętej zakon poszukiwał okazji do stworzenia własnego państwa. Na początku XIII wieku dał mu ją Konrad Mazowiecki. Wsparci przez pielgrzymów z Zachodu Krzyżacy dokonali podboju i kolonizacji Prus. Już wtedy rozbudowywali swe posiadłości, łącząc się z pochodzącymi z Inflant kawalerami mieczowymi. Do trwających już od trzech dziesięcioleci zmagań między kawalerami a Litwą włączył się teraz zakon krzyżacki. Kolejne próby podboju Litwy nie przyniosły efektu. Krzyżacy wykorzystywali w walkach siłę oręża przybywających, głównie z Niemiec, pielgrzymów. Władcy litewscy odpierali zarówno ataki militarne, jak również starali się stępić ostrze roztaczanej przez Krzyżaków propagandy misyjnej. Giedymin jako pierwszy z władców litewskich zrozumiał, że ratunkiem dla jego państwa jest przyjęcie chrztu. Dokonać tego udało się jednak dopiero jego wnukowi - Jagielle.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Gerd Althoff
Tytuł:Ottonowie. Władza królewska bez państwa
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwerstytetu Warszawskiego
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Maroń
Tytuł:Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:Templum
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Joanna Sobiesiak
Tytuł: Od lechowego pola (955) do mediolanu (1158) w służbie monarchów rzeszy Od lechowego pola (955) do mediolanu (1158) w służbie monarchów rzeszy.
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Willy Cohn
Tytuł:HERMANN VON SALZA
Rok wydania:2016
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:Powstanie tej pracy uzasadnia znaczenie postaci Hermanna von Salzy. W czasie najwyższego politycznego napięcia próbował załagodzić sytuację, aby zapobiec wielkiej katastrofie, jaką dla zachodniego świata musiał oznaczać konflikt między cesarzem a papieżem. Celem pracy badawczej jest wyzwolenie się z kruchego materiału ludzkiego. Być może heroiczna wizja historii wielkiego cesarza Fryderyka II, któremu służył Hermann von Salza, próbuje ponownie dzisiaj wyciągnąć go całkowicie z ram jego czasów. W stosunku do niej muszą zostać uwzględnione więc również osiągnięcia jego doradcy.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Zbigniew Zielonka
Tytuł:Henryk Prawy
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marek Mika
Tytuł:Górny Śląsk w dobie wojen husyckich. Przemyślidzi opawscy i raciborscy a rewolucja husycka.
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Helena Kręt
Tytuł:Śladami świętej Jadwigi. Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:WAM
Opis:Znakomicie udokumentowane epizody z życia na prowincji przybliżają osobowości niezwykłej pary monarszej oraz realia życia ludności u schyłku XIV wieku. Pozwalają też prześledzić wyraźnie stymulowany przez dwór rozwój ekonomiczny miasta i okolicznych wsi. Książka pokazuje, jak kultura Wschodu i Zachodu zderzała się z bardzo żywotnym na terenie Korczyna i okolic kultem księżnej Kingi.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marek Radoch
Tytuł:Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego
Opis:link do strony z opisem
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Bronisław Nowacki
Tytuł:Przemysł I
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Józef Dobosz
Tytuł:Kazimierz II Sprawiedliwy
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Magdalena Biniaś-Szkopek
Tytuł:Bolesław Kędzierzawy
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Wydawnictwo Poznanskie
Opis:link do strony z opisem
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marcin Bohm
Tytuł:Flota i polityka morska Aleksego I Komnena.
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Witold Lech
Tytuł:Pierwsza wojna polsko-krzyżacka 1308-1343
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Marpress
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jakub Morawiec
Tytuł:Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Paweł Skworoda
Tytuł:Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:TRIO
Opis:link do strony z opisem
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Nikodem
Tytuł:Witold Wielki Książę Litewski
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Avalon
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Anatol Lewicki
Tytuł:Powstanie Świdrygiełły
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Napoleon V
Opis:W historiografii spotykamy prace, które z powodzeniem nigdy mogłyby nie powstać. Bez straty dla kogokolwiek. Są takie, które przynoszą jedynie szkodę, ponieważ uczą złych wzorców i nawyków, czyniąc z nauki historycznej jedynie ciąg spekulacji oraz „hipotetycznych hipotez”. Powstawały i powstają takie, które starzeją się szybciej, niż starzeją się historycy – ich autorzy, i takie, które tracą aktualność niedługo po śmierci swych autorów. Czas bowiem nie oszczędza nikogo i niczego.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Gerard Labuda
Tytuł:Mieszko I
Rok wydania:2005
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Państwo dobrze poczęte trwa mocą swego poczęcia — to motto zaczerpnięte z Sallustiusza znakomicie oddaje wielkość dokonań pierwszego historycznego władcy piastowskiego. Dziełem życia i panowania Mieszka I było bowiem stworzenie kształtu terytorialnego Polski przez włączenie Śląska, Małopolski i Pomorza do wcześniej formującego się państwa polańskiego. Scalając swoje państwo Mieszko I zniósł struktury plemienne, tworząc na ich miejsce nowy ustrój militarny i skarbowy oraz zapoczątkował proces chrystianizacji. Biografia Mieszka I to nie tylko historia życia i panowania budowniczego naszego państwa, ale także szeroka panorama polityczna Europy Środkowej przełomu X i XI w.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Wyrozumski
Tytuł:Kazimierz Wielki
Rok wydania:2004
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Staram się uchwycić w tej książce szary wątek zmagań króla na polu dyplomacji, ekonomiki i organizacji państwa, nie tracąc jednak z oczu także barwnej nici jego obrosłych legendą romansów, jak również całej sfery bogatego zapewne, ale słabo odzwierciedlonego w naszych źródłach, jego życia prywatnego.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Nikodem
Tytuł:Jadwiga. Król Polski
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Jadwiga należy do najbardziej znanych postaci polskiego średniowiecza. Została koronowana w wieku dziesięciu lat, mając dwanaście poślubiła Władysława Jagiełłę, oficjalnie dzieląc się z nim władzą. Autor na szerokim tle politycznym ówczesnej Europy – najpierw dziejów Andegawenów, następnie sytuacji w Polsce i na Litwie – przedstawił biografię władczyni, która u boku męża była uczestniczką kluczowych wydarzeń nowego układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański
Tytuł:Władysław II Jagiełło
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Ossolineum
Opis:Władysław Jagiełło, wielki książę Litwy, poganin, który przybył do Polski, aby objąć tron, panował przez prawie pół wieku w dwóch państwach złożonych z trzech narodów. Ten zdolny polityk stał się jednym z najwybitniejszych władców Europy, architektem wielonarodowej i wielowyznaniowej monarchii, która przetrwała kilka stuleci, a także zmieniła obraz i dzieje Europy Środkowo-Wschodniej.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ernst W. Wies
Tytuł:Cesarz Fryderyk II Mesjasz czy Antychryst
Rok wydania:2002
Wydawnictwo:PIW
Opis:Praca stanowi próbę opisania życia cesarza Fryderyka II - władcy, który w XIII wieku wyruszył na wyprawę krzyżową, przez co jedni określają go jako mesjasza, inny jako antychrysta .
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ernst W. Wies
Tytuł:Karol Wielki. Cesarz i święty
Rok wydania:1996
Wydawnictwo:PIW
Opis:Karol Wielki (742–814), król Franków od 768 roku, cesarz od 800 roku, w licznych wojnach podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa Sasów, podbił państwo Longobardów we Włoszech i wzmocnił swój autorytet w papieskim Rzymie, doprowadził do rozszerzenia posiadłości frankijskich po rzekę Ebro i narzucił zwierzchnictwo Słowianom połabskim. Książka Wiesa jest portretem wielkiego monarchy, ale i obrazem epoki, w której przyszło cesarzowi żyć i działać. Autor opowiada także o losach pośmiertnych Karola – pierwszy rozdział poświęca sprawom związanym z miejscem i charakterem pochówku cesarza, ostatni zaś – jego pośmiertnej chwale i kultowi religijnemu, jakim go otaczano.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Aleksander Swieżawski
Tytuł:Przemysł. Król Polski
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:DiG
Opis:Dzieje pierwszego króla Polski po rozbiciu dzielnicowym. Ojca Ryksy Piastówny, której historia, podobnie jak ojca powinna stać się kanwą scenariusza filmowego.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Mirosław J. Leszka
Tytuł:Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927
Rok wydania:2000
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:Książka przedstawia dzieje trudnych relacji bułgarsko-bizantyńskich w dobie panowania Symeona I Wielkiego (893-927), najwybitniejszego władcy średniowiecznej Bułgarii. Ze strony bizantyńskiej jego partnerami były tak wyraziste postacie, jak cesarze: Leon VI, Aleksander, Roman I Lekapen, a także patriarcha Konstantynopola Mikołaj Mistyk i Zoe Karbonopsina, matka Konstantyna VII Porfirogenety.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ferdinand Seibt
Tytuł:Karol IV - cesarz w Europie 1346-1378
Rok wydania:1996
Wydawnictwo:PIW
Opis:Biografia jednego z największych władców epoki późnego średniowiecza, Karola IV Luksemburskiego, ukazana na tle obfitujących w dramatyczne wydarzenia i w epokowe wynalazki czasów (pochody "czarnej śmierci", okrutne pogromy Żydów, "niewola babilońska" papieży w Awinionie, budowa pierwszych zegarów mechanicznych, rozwój księgowości i rachunkowości. Karol IV był wielkim kolekcjonerem relikwii, umiłował Pragę i stworzył elementy męskiego stroju (garnitur trzyczęściowy)
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Wojciech Iwańczak
Tytuł:Jan Luksemburski
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:PIW
Opis:Książka profesora Wojciecha Iwańczaka to opowieść o Janie Luksemburskim (1296?1346), królu Czech (1310?1346), hrabim Luksemburga (1309?1346) i tytularnym królu Polski (1310?1335). Nie jest to biografia w sensie tradycyjnym, w postaci uporządkowanego chronologicznego wywodu. Autor posłużył się narracją w kolejnych odsłonach. Pokazał Jana Luksemburskiego w odmiennych perspektywach i kontekstach, zaprezentował różne oblicza i formy jego aktywności, by w ten sposób łatwiej było uchwycić i zrozumieć fenomen Jana Luksemburskiego, króla, który doczekał się różnorakich ? często przeciwstawnych ? ocen zarówno u współczesnych, jak i u potomnych.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Wyrozumski
Tytuł:Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Znakomita opowieść o królowej Jadwidze.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jan Dąbrowski
Tytuł:Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370-1382
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Pierwsze, po ponad 90 latach, wydanie pracy poświęconej panowaniu Ludwika Węgierskiego (1326-1382), króla Polski i Węgier. Obejmuje ona ostatni okres panowania Ludwika na Węgrzech, zbiegający się chronologicznie z czasami jego panowania w Polsce. Punktem wyjścia było dla mnie stanowisko Ludwika W. w ówczesnej Europie, nie zaś wyłącznie polski punkt widzenia. Przedstawiłem go tak, jak patrzono nań w świetle ówczesnym, tj. jako dynastę, którego podstawą były w pierwszym rzędzie Węgry, i podałem cel i rezultaty jego polityki na Węgrzech , jego politykę polską a wreszcie zagraniczną jako króla Polski i Węgier. Dlatego w tytule używam terminu Wielki i okres jego panowania nazywam ostatnimi latami z przedmowy autora.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jan Dąbrowski
Tytuł:Elżbieta Łokietkówna 1305-1380
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Wstęp I Data urodzenia Elżbiety. Wychowanie. ślub Elżbiety z Karolem Robertem a koronacja łokietka II Karol Robert. Dzieci i ich wychowanie III Stanowisko królowej na Węgrzech. Zakres jej działalności. Znaczenie Elżbiety za życia męża a syna IV Dwór królowej. Sędzia nadworny. Mistrz tawerników. Kanclerz i kancelaria. Inni dostojnicy. Otoczenie.
Cena:37.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Edmund Długopolski
Tytuł:Władysław Łokietek na tle swoich czasów
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Universitas
Opis:"Praca (...), zasłużonego badacza naszego średniowiecza prof. dra Edmunda Długopolskiego, (...) obejmuje (...) bieg wypadków politycznych w Polsce od r. 1288 aż do r. 1333, a więc okres zarówno rządów, jak i starań Łokietka o panowanie nad dzielnicami niebędącymi jego dziedzicznym wyposażeniem, nad dzielnicami, z których powstało za jego rządów państwo polskie, wreszcie okres jego rządów królewskich." - z przedmowy Jana Dąbrowskiego
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Mariusz Dworsatschek
Tytuł:Władysław II Wygnaniec
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Każdorazowy wybór postaci historycznej jako tematu badań musi rodzić już na samym początku pewne refleksje. Niecelowe jest tutaj oczywiście rozstrzyganie sensu dokładnego zajmowania się losami pojedynczej osoby. Zaprowadziłoby to nas na tory rozważań czysto historiozoficznych z zagadnieniem roli jednostki w dziejach włącznie. Wystarczy więc zasygnalizować, że mimo znaczenia dociekań nad procesami i zjawiskami historycznymi równoległy rozwój biografistyki jest widoczny. Z tym jednak zastrzeżeniem, iż tej dziedzinie historiografii, zwłaszcza - jak będzie jeszcze o tym mowa - w przypadku średniowiecza, stawia się obecnie nieco inne wymagania, co rzutuje na sposób ujęcia tematu.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Stanisław Zakrzewski
Tytuł:Bolesław Chrobry Wielki
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Universitas
Opis:Biografia pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Zdzisław Stanisław Pietras
Tytuł:Kazimierz Odnowiciel
Rok wydania:1999
Wydawnictwo:WAM
Opis:Historia nadała Kazimierzowi tytuł Odnowiciela doceniając jego wkład w trwałość państwowości Polski. Prezentowana książka jest popularnonaukową biografią ukazującą w czytelny sposób jego osobowość i dokonania. Wydana przed laty, wznowiona została obecnie na prośbę wielu nauczycieli szkolnych i akademickich, którzy polecają ją jako lekturę uzupełniającą wiedzę o polskim średniowieczu.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Zdzisław Stanisław Pietras
Tytuł:Bolesław Krzywousty
Rok wydania:2000
Wydawnictwo:WAM
Opis:Biografia Bolesława Krzywoustego.
Cena:47.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Dariusz Dąbrowski
Tytuł:Daniel Romanowicz. Król Rusi
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:Avalon
Opis:Losy noszącego od 1253 r. tytuł króla Rusi Daniela Romanowicza były niezwykłe. Osierocony w wieku czterech lat przez ojca, potężnego Romana Mścisławowicza († 1205 r.), dzięki własnym talentom, wsparciu matki i młodszego brata, zdołał przetrwać kilkunastoletni okres wygnania, by najpierw odzyskać księstwo włodzimierskie, następnie zjednoczyć w swych rękach Wołyń, a w końcu stworzyć silne i rozległe państwo, Ruś halicko–wołyńską. Daniela można uznać za jednego z najciekawszych i najpotężniejszych Rurykowiczów żyjących w XIII w. Należał on równocześnie w swoim czasie do grona najbardziej wpływowych władców Europy Środkowo – Wschodniej. Utrzymywał różnorodne kontakty z Mongołami, Cesarstwem Rzymsko–Niemieckim, Cesarstwem Nicejskim, papiestwem, Węgrami, Czechami, kilkoma państwami niemieckimi (w tym z Zakonem Krzyżackim), Litwą, księstwami polskimi.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Ryszard Dzieszyński
Tytuł:Kraków 1768 - 1772
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:bellona
Opis:Kraków nagle stał się w 1768 roku ośrodkiem zainteresowania społeczeństwa szlacheckiego całej Rzeczypospolitej. To tu ożyła po klęskach na kresach wschodnich, zdawałoby się wygasająca, ruchawka szlachecka: konfederacja barska, związek polityczno-wojskowy, który z jednej strony przeciwstawiał się ingerencji obcego mocarstwa w sprawy Rzeczypospolitej, z drugiej jednak konserwował dotychczasowy porządek polityczny i prawny państwa, w którym dotąd dominującą rolę odgrywał stan szlachecki. I nagle uczestnikami konfederacji stają też mieszczanie! Wydarzenie w Rzeczypospolitej nieomal rewolucyjne.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marian Witasek
Tytuł:Civita Castellana 1798
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:bellona
Opis:"Neapolitańczycy zachowali hart ducha dzięki zimnej krwi i brawurze Kawalera Saskiego. Prowadził każdy atak, cofających się zachęcał do wytrwania. Był wszędzie, gdzie jego osoba była niezbędna. Bezustanne narażał się na niebezpieczeństwo. Wieczorem został trzykrotnie zraniony. Spadł z konia, zaś spłoszony wierzchowiec ruszył w stronę republikańskich szeregów. Widząc upadającego nieprzyjacielskiego wodza, polscy grenadierzy rzucili się, by go pojmać. Silny ogień i odsiecz Neapolitańczyków uratowały Kawalera Saskiego od niewoli." Pod koniec XVIII stulecia Włochy stały się areną zmagań wojsk rewolucyjnej Francji i jej przeciwników. Zwycięstwo pod Civitas Castellana, odniesione 4 grudnia 1798 roku, umożliwiło republikanom przejście do kontrofensywy, opanowanie Neapolu i proklamowanie tam Republiki Partenopejskiej. Książka Mariana Witaska prezentuje dzieje tej wiktorii.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Wojciech Kępka-Mariański
Tytuł:Insurekcja warszawska 1794
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:Insurekcja warszawska stanowi niezwykle interesujący temat dla entuzjastów historii Polski. Wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze wydarzenia z 17 i 18 kwietnia w Warszawie nie miały precedensu w dotychczasowej historii kraju i jego stolicy. Mowa tu przede wszystkim o masowym wystąpieniu ludności stolicy przeciwko garnizonowi rosyjskiemu, świadczącym nie tylko o jej niechęci do Rosjan, ale i pewnym wyrobieniu politycznym i społecznym. Niezwykle istotny jest oczywiście aspekt militarny insurekcji warszawskiej. Było to jedno z największych, jeśli nie największe, zwycięstwo polskie w powstaniu kościuszkowskim i to zarówno w sensie czysto militarnym, jak i psychologicznym.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Wojtczak
Tytuł:Culloden Moor 1746
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:W 1688 roku w Anglii doszło do bezkrwawego przewrotu, zwanego Wspaniałą rewolucją, w wyniku którego obalony został król Jakub II z dynastii Stuartów. Miejsce katolickich Stuartów na tronie Anglii i Szkocji zajęli władcy protestanccy, a bezpośrednim skutkiem ich panowania była unia realna, która w 1707 r. połączyła Anglię i Szkocję w jedno państwo - Królestwo Wielkiej Brytanii. Większość szkockich górali była katolikami i pragnęła powrotu dynastii Stuartów, którzy byli dziedziczną dynastią szkocką. Szkoci wzniecili wiele powstań w obronie potomków Jakuba, pretendentów do tronu Anglii. Ostatnią próbę zbrojnego odzyskania tronu podjął w 1745 r. wnuk Jakuba II, książę Karol Edward. Właśnie ta próba miała największe szanse powodzenia, ale po pierwszych sukcesach została krwawo zdeptana 16 kwietnia 1746 r. przez wojska hanowerskiego króla Jerzego II na mokrym wrzosowisku Culloden Moor koło Inverness. Straszliwy pogrom górali w bitwie oznaczał kres niezależności dumnych szkockich klanów, a nawet śmierć dawnego celtyckiego świata. W rzeczywistości był to ostateczny upadek królewskiej dynastii Stuartów.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Sławomir Leśniewski
Tytuł:Marengo 1800
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:bellona
Opis:4 czerwca 1800 roku w pobliżu wsi Marengo, 23 tysiące żołnierzy francuskich stoczyło walkę o swoją ojczyznę i swojego wodza z 45 tysiącami żołnierzy austriackich. Austriacy byli pewni zwycięstwa. Bitwa dobiegała końca - generał Melas pisał do Wiednia raport o sukcesie. Nagle sytuacja zmieniła się diametralnie. Doskonały kontratak francuskiej piechoty, artylerii i kawalerii zwalił się na siły austriackie z potężną siłą. Jak doszło do tej bitwy? Jak wyglądało to starcie? Kogo zwycięstwo pod Marengo uczyniło nieśmiertelnym? Warto dowiedzieć się czegoś więcej o jednym z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych dni w dobie wojen napoleońskich.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Władysław Andrzej Serczyk
Tytuł:Połtawa 1709
Rok wydania:2004
Wydawnictwo:bellona
Opis:Przygotowania do bitwy szły pełną parą. Rosjanie zbudowali nad Worsklą dobrze umocnione szańce, które w przyszłości miały być głównymi punktami przerzutu wojsk za rzekę. Po przeciwnej stronie Szwedzi wznieśli wały obronne i wyryli okopy, mające uniemożliwić przeciwnikowi zrealizowanie tego zamiaru. Oprócz tego wykonali podkopy pod bastiony twierdzy i założyli miny. Wszystko świadczyło o zbliżającym się terminie szturmu generalnego. Zaczął się wyścig z czasem.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Rafał Radziwonka
Tytuł:Ramillies 1706
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:bellona
Opis:Książka przedstawia przebieg jednej z zapomnianych bitew XVIII wieku - starcie pod Ramillies 23 maja 1706 r. Zmierzyło się w nim około 125 tysięcy ludzi, a sprzymierzeni (pod dowództwem ks. Marlborough i holenderskiego feldmarszałka Overkirka) rozgromili armię francusko-bawarsko-hiszpańską dowodzoną przez marszałka Villeroya i elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela von Wittelsbacha. Sytuację, jaka nastąpiła po tej bitwie, już jej współcześni określili łacińskim terminem Annus Mirabilit (cudowny rok), ponieważ wojska alianckie zajęły bez walki prawie całe tzw. Niderlandy Hiszpańskie (czyli dzisiejszą Belgię), Brabancję i Luksemburg. Klęska ta spowodowała wyparcie sił Francji i Hiszpanii z Lombardii, Neapolu i Sycylii.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Rafał Radziwonka
Tytuł:Blenheim-Höchstädt 1704
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:bellona
Opis:Wywarło to szok, taki sam jaki przeżyła pierwsza linia francuskiej kawalerii, gdy wpadła na ukrytą piechotę gen. Ignolsbyego. Regiment, którym dowodził de Robecq, nawet przeszedł do kontrataku i zepchnął zmieszanych wrogów kilkanaście metrów. "To było prawdopodobnie w tym momencie, kiedy (...) jedne z jego generalnych oficerów wycofał się z oddziałem kawalerii w nieporządku. Marlborough podjechał do niego i, nakazując zatrzymac się, wskazał z ceremonialnym sarkazmem: Panie jesteś w błędzie; wróg jest w tym kierunku: nie masz nic innego do zrobienia jak stanąć przed nim twarzą, a bitwa będzie wygrana". W poniższej pracy autor stara się wykazać, dlaczego bitwa pod Blenheim/Höchstädt, stoczona 13 sierpnia 1704 r., słabo znana w Polsce, powinna znaleźć bardziej znaczące miejsce w polskiej historiografii. Starcie to doczekało się niezwykle bogatej literatury - pisały o nim całe pokolenia zachodnioeuropejskich historyków.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Olender
Tytuł:Czesma 1770
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:bellona
Opis:Bitwa pod Czesmą (1770) była największą turecką klęską na morzu od czasu bitwy pod Lepanto w 1571 roku. Zwycięstwo to dało rosyjskiej flocie wojennej większą ufność we własne siły. Ponadto pozwoliło Rosjanom kontrolować Morze Egejskie. Wielka klęska tureckiej floty pobudziła do działania podbite przez Turków narody, wywołując liczne powstania, które w znacznym stopniu pomogły Rosji w pokonaniu Turcji.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Wojtczak
Tytuł:Boyne 1690
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:bellona
Opis:Pierwszego lipca 1690 roku, na brzegach irlandzkiej rzeki Boyne doszło do decydującego starcia pomiędzy Jakubem II a armią jego zięcia Wilhelma III. Po przegranej bitwie zwolennicy Jakuba przez 50 lat starali się odzyskać tron dopóki ich sprawa nie została ostatecznie pogrzebana w 1746 r. na krwawym wrzosowisku Culloden Moor.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Leszek Podhorodecki
Tytuł:Wiedeń 1683
Rok wydania:2001
Wydawnictwo:bellona
Opis:Monografia odsieczy wiedeńskiej, największej bitwy stoczonej przez wojska szlacheckiej Rzeczypospolitej. Połączone siły polsko-niemiecko-austriackie pod dowództwem Jana III Sobieskiego pokonały oblegającą Wiedeń armię turecką wielkiego wezyra Kara Mustafy. Wstrząsający obraz gnających na pomoc sprzymierzonych oddziałów, zlekceważenie zagrożenia przez pewnego siebie władcy dotychczas niezwyciężonych oddziałów Imperium osmańskiego, krwawe zmagania i wstrzymujące oddech społeczeństwo, upatrujące w tym starciu ostatniej szansy na ocalenie europejskiej kultury przed tureckimi wpływami ? wstrząsająca opowieść o burzliwym XVII-wiecznym świecie wojen wciągnie każdego czytelnika zainteresowanego przełomowymi momentami dziejów Europy.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Molenda
Tytuł:Panama 1671
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:bellona
Opis:W dziejach Ameryki Środkowej zapisali się nie tylko Hiszpanie, lecz także Anglicy, a zwłaszcza dwóch, którym udało się przeprowadzić rajdy korsarskie zaliczane do jednych z najśmielszych w historii. Byli to Francis Drake i Henry Morgan. Zajęcie przez tego ostatniego, najpierw Portobelo w 1668 roku, a trzy lata później splądrowanie Panamy były jednymi z najbardziej udanych operacji morsko-lądowych XVII stulecia. Ta upokarzająca dla Hiszpanów porażka nastąpiła wkrótce po Wielkim Pożarze Londynu i Wielkiej Zarazie, tak więc wiadomość o wyczynie Morgana podbudowała ciężko doświadczonych mieszkańców stolicy Anglii. Fakt, że kraj ten podpisał układ pokojowy z Hiszpanią kilka miesięcy wcześniej, niewiele znaczył. Król Karol II wysłuchał protestów ambasadora Hiszpanii, lecz odmówił odwołania gubernatora Jamajki, który zlecił rajd, i zwrócenia łupu zdobytego przez ludzi Morgana.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Borcz
Tytuł:Przemyśl 1656-1657
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:bellona
Opis:Na początku z lasu wypadły 4 chorągwie tatarskie, wchodzące w skład pułku Stefana Czarnieckiego. Dowódca szwedzki zareagował natychmiastowym atakiem, oddalając się nieopatrznie od miejsca przeprawy. Lekkie chorągwie po pozorowanej ucieczce zawróciły. Wkrótce okazało się, że nacierający z impetem szwedzcy jeźdźcy, oddawszy salwę pistoletową, zostali wciągnięci w zasadzkę i zasypani chmurą strzał. Polski oddział nieoczekiwanie wzmocniony dwoma kolejnymi pułkami jazdy rozpoczął kontratak. Zagrożeni oskrzydleniem rajtarzy poszli w rozsypkę i ? ścigani przez Polaków ? zaczęli uciekać w kierunku mostu na Sanie. Od przeprawy dzieliła ich znaczna odległość, dlatego straty wśród uciekających były duże. Tymczasem opóźniony tabor szwedzki zbliżył się już do przeprawy. Tabor również został zaatakowany przez wypadające z lasu dalsze polskie chorągwie." Książka opisuje zmagania Polaków ze Szwedami i Siedmiogrodzianami w latach Potopu. Przemyśl był najdalszym punktem na terenie Rzeczypospolitej, do którego doszły wojska szwedzkie. Odwrót Szwedów spod murów Przemyśla i walki nad Sanem uważa się za punkt zwrotny w tej wojnie.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Romuald Romański
Tytuł:Beresteczko 1651
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:bellona
Opis:Przez moment wydawało się, że atakujący z ogromnym impetem pod wodzą Murata Tatarzy zmiotą wszystko na swojej drodze. Tak jednak się nie stało. Po polskiej stronie najpierw odezwały się armaty, po chwili zawtórowały im salwy muszkietów dragonii i piechoty. Pod tym deszczem ołowiu i żelaza masa tatarska drgnęła, zachwiała się i skłębiła. Mało odporny na ogień broni palnej "Tatarzyn" był wstrząśnięty i zaskoczony
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Dariusz Kupisz
Tytuł:Smoleńsk 1632-1634
Rok wydania:2017
Wydawnictwo:bellona
Opis:Na przełomie września i października 1632 r. wojska moskiewskie przekroczyły granicę Rzeczypospolitej z zamiarem zajęcia miast i zamków utraconych na mocy rozejmu dywilińskiego. Głównym celem wojny miało być zdobycie Smoleńska, największej twierdzy pogranicza, o kluczowy znaczeniu strategicznym zarówno dla bezpieczeństwa Wilna, jak i Moskwy. Piętnastomiesięczne boje toczone pod murami i w okolicach Smoleńska do lutego 1634 r. okazały się decydujące dla przebiegu całej kampanii. Starcia w innych rejonach rozległego pogranicza miały charakter peryferyjny i nie wpłynęły w poważniejszym stopniu na losy konfliktu. Nic dziwnego, że stoczoną w latach 1632–1634 wojnę nazwano smoleńską. Mimo olbrzymiego wysiłku militarnego oraz wsparcia licznego grona cudzoziemskich doradców, armia moskiewska nie zdołała zdobyć Smoleńska, a po przybyciu odsieczy dowodzonej przez króla Władysława IV Wazę została osaczona i musiała kapitulować (25 lutego 1634 r.). Trzy i pół miesiąca później podpisano pokój polanowski, który był jednym z najkorzystniejszych traktatów, jakie zawarła Rzeczypospolita z Moskwą.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Molenda
Tytuł:Wojny guarańskie 1628-1756
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:Wojny guarańskie 1628-1756 to jeden z najważniejszych epizodów w historii krajów nad La Platą. W ich trakcie nie doszło wprawdzie do spektakularnych bitew, ale starcia nad rzeką Mbororé w 1641 roku i pod Caaibaté w 1756 roku rzutowały na późniejszą sytuację geopolityczną w tym regionie Ameryki Łacińskiej. Równie zacięty charakter miała wojna dyplomatyczna rozgrywana między Madrytem, Lizboną i Watykanem, która między innymi skutkowała kasatą zakonu jezuitów w 1773 roku.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Paweł Skworoda
Tytuł:Hammerstein 1627
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:bellona
Opis:Rotmistrz zajął stanowiska na jednym ze wzgórz, po czym rzucił wszystkie swoje chorągwie do gwałtownej szarży, która rozbiła rajtarów. Polacy ruszyli od razu w pogoń, chcąc wykorzystać sukces i sforsować bramy przez zaskoczenie. Gdy jednak kopyta husarskich koni zadudniły na mostkach, Szwedzi z szańców wymierzyli muszkiety w stronę skrzydlatych jeźdźców i oddali salwę. Grad kul powstrzymał Polaków. Padło kilkanaście koni, a ci jeźdźcy, którzy przeżyli ostrzał, umknęli chyłkiem. Husaria cofnęła się, ale niektórzy spośród Polaków wdali się w harce z kolejną grupą rajtarów. Wśród wzajemnych wyzwisk i przechwałek jeźdźcy zrzucali się nawzajem z siodeł. Szable szczękały o rapiery, raz po raz strzelano z pistoletów. Piechurzy szwedzcy przyglądali się czujnie temu widowisku, gotowi otworzyć ogień, gdy tylko Polacy znowu ruszą do szarży." Autor w sposób ciekawy i zrozumiały dla czytelnika przedstawił wydarzenia, jakie miały miejsce w Prusach Królewskich w dobie rywalizacji polsko-austriacko-szwedzkiej o "Dominium Maris Baltici". Gorąco ją polecam. prof. dr hab Mirosław Nagielski Książka przybliżająca dzieje konfliktu polsko-szwedzkiego za panowania Zygmunta III Wazy o dominację nad Bałtykiem. Został on przedstawiony na tle rywalizacji dwóch linii Wazów: polskiej i szwedzkiej, w kontekście dyplomatycznych relacji pomiędzy państwami walczącymi o dominację nad Bałtykiem.
Cena:110.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Kacper Śledziński
Tytuł:Cecora 1620
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:bellona
Opis:"A jednak husaria i postępujące za nią lekkie chorągwie posuwały się do przodu, wyrąbując sobie drogę we wrogich szeregach. Wreszcie szyk tatarski został rozerwany i jazda polska ruszyła na Turków. Skoczył ku niej Chosyr - pasza na czele swoich ludzi, lecz nie powstrzymał rozpędzonej husarii; następnie próbował tego samego Husejn - pasza i Mehmed Terjaki - również bezskutecznie. Centrum linii tureckich było zagrożone i zwycięstwo przechylało się na stronę Rzeczypospolitej." W XVI i XVII stuleciu ogromne zagrożenie dla całej chrześcijańskiej Europy stanowiła potęga turecka. Porta Ottomańska panowała nad terytoriami Azji Zachodniej, Afryki Północnej i południowo-wschodniej Europy. Rzeczpospolita starała się utrzymać dobre stosunki z Turcją, ale ciągłe najazdy Tatarów na ziemie polskie oraz Kozaków na tureckie podsycały napięcie. Do konfrontacji doszło w 1620 roku. Pod Cecorą, na terytorium Mołdawii, przeważające siły tureckie i tatarskie zadały klęskę wojskom polskim pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Stefana Żółkiewskiego. Hetman poległ podczas odwrotu. Po bitwie Tatarzy spustoszyli Podole, Wołyń i Ruś Czerwoną, uprowadzając tysiące ludzi w jasyr.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Tomasz Bohun
Tytuł:MOSKWA 1612
Rok wydania:2005
Wydawnictwo:bellona
Opis:Do ataku na cerkiew wódz litewski desygnował polską piechotę Grajewskiego, których wzmocnił Zborowski, skrzykując Kozaków zaporoskich z obstawy taboru. Szturm na cerkiew zaobserwowali piechurzy Niewiarowskiego, stacjonujący w cerkwi św. Grzegorza na Jandowie, szybko przebyli około 750 metrów, które dzieliło obydwie świątynie, i dali skuteczne wsparcie od północy. Kozacy ze stanicy Siergieja Łońskiego, którzy prawdopodobnie bronili cerkwi św. Klemensa i pobliskiego ostrożka, ulegli przewadze przeciwnika." Zajęcie Moskwy przez wojska polsko-litewskie w październiku 1612 r. było wynikiem układu hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego z bojarami moskiewskimi, w myśl którego wszystkie stany Państwa Moskiewskiego obrały carem królewicza Władysława. Najważniejszym gwarantem wypełnienia postanowień umowy miały być oddziały Rzeczpospolitej stanowiące garnizon moskiewski. Jego sprawne funkcjonowanie uzależnione było od dostaw posiłków z zewnątrz. Na przełomie sierpnia i września 1612 r. hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz podjął próbę dostarczenia żywności garnizonowi. Próba ta się nie powiodła. Po odstąpieniu hetmana od murów kremlowskich sytuacja garnizonu stała się niezwykle trudna. Głód doprowadził do aktów kanibalizmu i upadku dyscypliny. Na początku listopada oddziały polsko-litewskie, broniące Kremla dwa lata, skapitulowały.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Tomasz Strzeżek
Tytuł:Stoczek-Nowa Wieś 1831
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:bellona
Opis:Jedno z największych zwycięstw polskich podczas Powstania Listopadowego. Bitwa, która przeszła do legendy narodowej i o której śpiewano patriotyczne pieśni i piosenki.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Dariusz Kupisz
Tytuł:Połock 1579
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:bellona
Opis:Ledwie monarcha przejechał na lewy brzeg Połoty, dano znać, że grupa żołnierzy piechoty, złaknionych zdobyczy, ruszyła samowolnie do wyłomu w umocnieniach Zamku Wysokiego. Akcję zapoczątkowało kilkudziesięciu Węgrów. Przeszli most i wdrapawszy się na wzgórze sforsowali zgliszcza północnego narożnika nie bacząc na palące się jeszcze głownie. Za nimi ruszyła spora grupa piechoty polskiej. Po chwili pierwsi osmaleni płomieniami i oślepieni gryzącym dymem śmiałkowie znaleźli się za wałami Płocka. Nagle huknęły strzały i na atakujących spadł grad kul. Opis oblężenia i zdobycia przez wojska polskie twierdzy Połock w 1579 r., bronionej przez wojska moskiewskie. Był to kluczowy moment pierwszej kampanii moskiewskiej poprowadzonej przez Stefana Batorego. Zwycięstwo stało się podstawą sukcesów Batorego w walce z Iwanem Groźnym: odzyskano Inflanty i na kilkadziesiąt lat zażegnano niebezpieczeństwo ze strony wschodniego sąsiada Rzeczypospolitej.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Roman Warszewski
Tytuł:Vilcabamba 1572
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:bellona
Opis:Po pierwszej odsłonie konkwisty, zakończonej około roku 1539, z mocarstwa Inków pozostało okrojone państwo, powstałe po upadku Cuzco. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej główną postacią jest Manco Inka - władca, który w stosunkach z najeźdźcami najpierw próbował uzyskać dla Inków możliwie jak najszerszy margines autonomii i dopiero gdy okazało się to niemożliwe, chwycił za broń, by w latach 1536 i 1538-39 zorganizować dwa zakończone klęską powstania.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Zieliński
Tytuł:Malta 1565
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:bellona
Opis:Książka opisuje obronę Malty w 1565 r. przez Zakon Rycerski Szpitala Świętego Jana przed inwazją turecką. Cztery miesiące heroicznego oporu wielokrotnie słabszych sił joannitów, a następnie udana operacja nocnego desantu morskiego 16-tys. hiszpańskiej odsieczy, zmusiły potężną armię turecką do odwrotu. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie militarne, propagandowe i polityczne dla ówczesnej Europy. Powstrzymało ekspansję turecką w basenie Morza Śródziemnego. Wydarzenie było tak doniosłe, że dla jego uczczenia Wielki Mistrz Jean Parisot de la Valette wzniósł miasto, zwane od jego imienia Valetta – późniejszą stolicę Malty.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Leszek Podhorodecki
Tytuł:Lepanto 1571
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:bellona
Opis:W XVI stuleciu osmańska Turcja była najsilniejszym mocarstwem świata i miała swe posiadłości na trzech kontynentach - w Europie, Azji i Afryce. Turcy zdobyli Konstantynopol kładąc kres istnieniu Cesarstwa Bizantyjskiego, rozgromili wojska chrześcijańskie na Kosowym Polu, pod Warną i pod Mohaczem, wtargnęli do Europy Środkowej i zagrozili Wiedniowi. Z Rzeczpospolitą do czasu mieli w miarę poprawne stosunki. Zbliżał się jednak punkt zwrotny w zmaganiach między chrześcijańską Europą, a Turcją.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Roman Warszewski
Tytuł:Cuzco 1536-1537
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:bellona
Opis:Zmagania wokół Cuzco w latach 1536-1537 bez wątpienia były najważniejszą bitwą rozgrywającą się między Inkami i kastylijskimi konkwistadorami podbijającymi Peru. Była to batalia, która mogła odmienić los konkwisty - zatrzymać ją na długie lata, a w rezultacie zmodyfikować późniejsze dzieje południowoamerykańskiego kontynentu. Inkowie teoretycznie mieli wszystkie dane ku temu, by uwięzionych w Cuzco Hiszpanów wybić do nogi, a pozostałych ich kompanów w innych częściach kraju dosłownie zepchnąć do oceanu. Tak się jednak nie stało. Jakie więc były powody największej inkaskiej klęski w czasie podboju? - na to pytanie w przekonujący sposób odpowiada znawca Ameryki Łacińskiej Roman Warszewski. Akcja książki toczy się wartko, jej bohaterowie są postaciami z krwi i kości. Autor, opierając się na dostępnych dokumentach, stara się odtworzyć sposób myślenia głównych bohaterów opisywanych zdarzeń. A na koniec docieka, co mogłoby się stać, gdyby pod Cuzco Inkowie jednak zwyciężyli.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Tarczyński
Tytuł:Cajamarca 1532
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:bellona
Opis:Książka mówi o bitwie, która być może zmieniła losy dużego, ludnego kontynentu jakim jest Ameryka Południowa. Opisuje bowiem okoliczności i przebieg bitwy, jaką stoczył Francisco Pizarro z Inkami w XVI w. Ten hidalgo z Estramadury, krainy niegościnnej, rodzącej największych awanturników w całej Hiszpanii, wyruszył na czele 180 podobnych mu śmiałków z zamiarem podbicia ogromnego imperium w 1532 r.. Już na początku podróży, u wybrzeża Oceanu Spokojnego, drogę zagroziły im niebotyczne Andy. Trudno było przewidzieć, co i kogo spotkają po przybyciu. Dotarli do ziem należących do władcy imperium Inków, Atahualpy. To on zagrodził im drogę pod Cajamarcą. Pizarro zajął Cuzco i położył kres istnieniu królestwa złotych łez .
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Dróżdż
Tytuł:Orsza 1514
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:Bitwa z wojskami moskiewskimi, która rozegrała się 8 września 1514 na polach Orszy w ziemi witebskiej, była jedną z największych batalii ówczesnej Europy. Wygrana przez stronę polsko-litewską, podobnie jak wiele innych, nie została wykorzystana ani militarnie, ani politycznie. Batalia pod Orsza odbyła się w fascynującej epoce. To okres wielkich przemian w uzbrojeniu i co za tym idzie, także w sztuce wojennej krajów europejskich. W wyniku tych procesów wykształciła się staropolska sztuka wojenna, która swoja świetność osiągnie w XVII w.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Bernard Nowaczyk
Tytuł:Chojnice 1454, Świecino 1462
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:Bitwa pod Chojnicami odbyła się 18 września 1454 roku. Brały w niej udział wojska polskie przeciwko wojskom zakonu krzyżackiego. Bitwa, zakończona zwycięstwem strony krzyżackiej, była epizodem wojny trzynastoletniej.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marian Witasek
Tytuł:Konstantynopol 1453
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:bellona
Opis:Upadek Cesarstwa Rzymskiego nie spowodował zagłady cywilizacji rzymskiej. Przetrwała, wzbogacona elementami wschodniego chrześcijaństwa, jeszcze tysiąc lat w Cesarstwie Bizantyjskim - które, choć niejeden raz przechodziło kryzys wywołany najazdami Arabów, Persów, Seldżuków, krzyżowców czy Bułgarów, potrafiło w średniowieczu zachować dominującą pozycję na styku Europy, Azji i Afryki. Dopiero zagrożenie ze strony Turków osmańskich okazało się przełomowe i brzemienne w skutkach. Spóźnione i mało energiczne próby pomocy ze strony Europy Zachodniej nie przyniosły powodzenia. W 1453 r. osamotniony Konstantynopol padł. Tysiącletnie cesarstwo odeszło w mrok historii, a miasto - już pod nazwą Stambułu - zostało na kilka stuleci stolicą nowego imperium, Turcji.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Edward Potkowski
Tytuł:Warna 1444
Rok wydania:2004
Wydawnictwo:bellona
Opis:Monografia jednej z najsłynniejszych bitew późnego średniowiecza - bitwy pod Warną. Bitwa warneńska słynna jest przede wszystkim z uwagi na nie spełnione nadzieje pokładane w niej przez państwa europejskie i narody bałkańskie oraz z powodu następstw, jakie miała ona dla pd-wsch Europy. Dla Polski klęska pod Warną stanowiła kres unii z Węgrami, dla państw bałkańskich natomiast bitwa ta oznaczała przekreślenie nadziei na wyparcie Turków z Europy. Klęska warneńska pozwoliła ponadto państwu Osmanów przekształcić się w imperium europejskie. W książce przedstawiono dość klarownie genezę i podłoże konfliktu węgiersko-tureckiego, a także przygotowania wojenne obu stron, przebieg kampanii warneńskiej oraz udział w niej wojsk polskich. Można w niej także znaleźć wiele interesujących wiadomości o genezie i powstaniu państwa osmańskiego oraz o jego siłach zbrojnych w tym okresie.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Nadolski
Tytuł:Grunwald 1410
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:bellona
Opis:.zataczając łuk, odwód zakonu znalazł się w pobliżu niewielkiej grupy jeźdźców towarzyszących rycerzowi okrytemu wspaniałą zbroją i siedzącemu na pięknym cisawym koniu. Był to sam król Władysław Jagiełło, podążający wraz z eskortą w ślad za ruchem własnych wojsk, które w walce oddaliły się już dość znacznie od Doliny Wielkiego Strumienia i przesuwały stopniowo w stronę krzyżackiego obozu. Tak oto, wbrew wszelkim założeniom, najwyższy władca i naczelny wódz państw Unii nagle znalazł się w strefie bezpośredniego zagrożenia, w najbardziej w danej chwili newralgicznym punkcie toczonej bitwy
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Łukasz Burkiewicz
Tytuł:Aleksandria 1365
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:bellona
Opis:Wyprawa aleksandryjska króla Cypru Piotra I z Lusignan, podjęta przez niego w 1365 roku i poprzedzona kilkuletnimi przygotowaniami, jest przez historyków zaliczana do późnych wypraw krzyżowych, które, podobnie jak zdobycie Smyrny, bałkańska ekspedycja księcia Sabaudii Amadeusza VI, oblężenie Al-Mahdiji czy Nicopolis, odbyły się już po upadku Królestwa Jerozolimskiego. Wyprawa aleksandryjska jest puentą kilkunastoletniej dominacji Cypryjczyków we wschodniej części Morza Śródziemnego. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego w 1291 roku, Cypr, obok słabnącej z roku na rok maleńkiej Armenii Cylicyjskiej, przejął rolę najdalej wysuniętego bastionu chrześcijaństwa na Wschodzie. Piotr I z Lusignan (1359-1369) stał się nie tylko najbardziej znanym i wyrazistym członkiem swojej dynastii, ale także jedną z bardziej spektakularnych postaci późnego średniowiecza. Jego starania doprowadziły do wyprawy krzyżowej, zwanej aleksandryjską, dzięki której w październiku 1365 roku został zdobyty egipski port i miasto Aleksandria.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Wojtczak
Tytuł:Bannockburn 1314
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:bellona
Opis:Znakomita, wciągająca, barwna publikacja nie tylko dla fanów historii, ale i wszelkich miłośników dziejów rycerstwa i rycerskości. W 1314 roku Szkoci odnieśli druzgocące zwycięstwo nad wojskami króla Anglii Edwarda II. W jego wyniku na wiele lat, gnębione dotychczas przez południowych sąsiadów, Królestwo Szkocji uzyskało pełną niepodległość zniweczoną dopiero unią personalną Stewartów. Autor w pasjonujący i obrazowy sposób opisuje dzieje Szkocji i jej stosunków z Anglią, nie zapominając o wprowadzeniu w sytuację jaka panowała na Wyspach Brytyjskich przed i po bitwie. Przedstawia bohaterów tamtych wydarzeń: Williama Wallace'a, Roberta de Bruce oraz Edwarda Długonogiego.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Sławomir Leśniewski
Tytuł:Konstantynopol 1204
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:Czwarta wyprawa krzyżowa, która śladem trzech wcześniejszych miała dotrzeć do Ziemi Świętej, znalazła swój kres zaledwie w połowie drogi pomiędzy Zachodem Europy i Jerozolimą. W dramatycznych okolicznościach zakończyła się zdobyciem i grabieżą Konstantynopola wczesną wiosną 1204 roku. Wydarzenie to odbiło się nadzwyczaj głośnym echem w całym ówczesnym świecie. Jedynie opanowanie Jerozolimy w 1099 r., równoznaczne z zapoczątkowaniem kolonialnej obecności europejskiego rycerstwa na Bliskim Wschodzie, wywołało podobny rezonans. Steven Runciman, autor bardzo znanego opracowania na temat bliskowschodnich krucjat, stwierdził z pełnym przekonaniem, iż "czwarta wyprawa krzyżowa była największą w dziejach zbrodnią przeciwko ludzkości" i "odegrała ona rolę katastrofalną".
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Sławomir Leśniewski
Tytuł:Wagram 1809
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:bellona
Opis:Bonaparte uznał, że nadeszła chwila odpowiednia, by zadać rozstrzygający cios. O godzinie 12.30 ruszyła kolumna Macdonalda w centrum. Generał poprowadził atak z niezwykłą brawurą. Poprzedzany huraganem ognia armatniego skierował kolumnę na Sussenbrunn, aby wbić klin pomiędzy rezerwę Lichtensteina a prawie skrzydło korpusu Bellegardea. Generał szedł przed linią piechurów niczym zwykły oficer. Zarówno on, jak i jego maszerujący ramię w ramię żołnierze, zdawali się nie zważać na wzmagający się ostrzał. Krzyżowy ogień nieprzyjaciela coraz skuteczniej dosięgał ścieśnionych szeregów. Każdy celny pocisk armatni pozostawiał w nich krwawą wyrwę. Dziesiątki, setki zabitych i rannych znaczyły szlak kolumny." Pasjonująca lektura nie tylko dla miłośników epoki napoleońskiej. Historia zwycięskiej bitwy Napoleona z austriackimi wojskami arcyksięcia Karola, stoczonej 18 km od Wiednia. Porażka pod Essling zmusiła Francuzów do przerzucenia sił na prawy brzeg Dunaju, skąd podjęli nową ofensywę. Przyniosła im ona pełne powodzenie na polach Wagram. Pobita armia austriacka wycofała się do Czech. Wojna z Austrią 1809 r. była ostatnią zwycięską kampanią Napoleona. Autor w genialny sposób oddaje dramatyzm bitwy. Znakomicie obrazuje genezę, przebieg i skutki batalii. Opisuje nastroje panujące w ówczesnej Europie. Nie zapomina o działaniach wojennych na innych jej frontach
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Robert F. Barkowski
Tytuł:Krucjata połabska 1147
Rok wydania:2017
Wydawnictwo:bellona
Opis:W ramach przygotowań do II wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej, ogłoszonej w bulli papieskiej 1 grudnia 1145 roku, papież Eugeniusza III poprosił o pomoc i wsparcie króla niemieckiego Konrada III. Ten zgłosił wprawdzie szybko i chętnie wsparcie lecz natrafił natychmiast na głosy niezadowolenia panów saskich brząkających o niebezpieczeństwach na słowiańskiej granicy. W sukurs przyszedł im słynny zakonnik cysterski Bernard z Clairvaux zwany Doktorem Miodopłynnym który agitował do wyprawy na Słowian. Ogłosił w swym liście numer 457 Die laude novae militiae między innymi że również ci dostąpią łaski Kościoła którzy pogańskich Słowian nawrócą lub zgładzą. Zabrania się jakiekolwiek układów ze Słowianami.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Dariusz Ostapowicz
Tytuł:Boreml 1831
Rok wydania:2018
Wydawnictwo:bellona
Opis:Bitwa rozpoczęła się wraz z wejściem jazdy rosyjskiej na otwarte pole pod Boremlem. Gen. Dwernicki wysunął do przodu baterię kpt. Puzyny i dał rozkaz do otwarcia ognia, a pierwszej linii jazdy rozkazał zaatakować armaty rosyjskie. Raz tylko zdążyły wystrzelić i dostały się w serce krakusów, następnie szwadrony polskie uderzyły na brygadę dragonów. Cofający się Rosjanie wszczęli popłoch i wywołali zamieszanie w dalszych szeregach brygady huzarów. Pozostawiony w rezerwie pułk orański rozpoczął kontratak, uderzając na skrzydło jazdy polskiej przy wsparciu ogniowym własnej artylerii. Jeźdźcy Dwernickiego musieli przebijać się przez okrążenie grupkami lub samotnie, dając dowody swej zręczności i odwagi.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Romuald Romański
Tytuł:Raszyn 1809
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:bellona
Opis:Sytuację uratowało przybycie wodza naczelnego ks. Józefa Poniatowskiego. Powiadomiony o krytycznej sytuacji straży przedniej opuścił kwaterę główną w Raszynie i na czele swej świty popędził galopem do Falent. Nie miał zresztą zbyt długiej drogi do przebycia, walka toczyła się już bowiem u wylotu grobli. Wokół panował zamęt i popłoch. Trakt zasypywany był gradem kul, wokół wybuchały granaty i pociski armatnie wyrzucające w górę prawdziwe fontanny błota. Artylerzyści Sołtyka gorączkowo opuszczali dotychczasowe pozycje i przetaczali uratowane z rąk nieprzyjaciela, grzęznące w glinie armaty na nowe stanowiska, bliżej wylotu grobli. Niektórzy z nich walczyli wręcz z atakującymi ich Węgrami. Książka prezentuje przebieg i okoliczności pierwszej od czasu upadku państwa bitwy, stoczonej przez polską armię pod polskim dowództwem. Przypomina, że bitwa raszyńska i późniejsza kampania 1809 r. należały do tych nielicznych w naszej historii, w której sukces militarny został należycie wykorzystany.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Łukasz Migniewicz
Tytuł:Kleidion 1014
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:bellona
Opis:Mało znana polskiemu czytelnikowi, a jedna z najbardziej znamiennych bitew w dziejach europejskiego średniowiecza. Pod ciosami imperium bizantyjskiego padło wówczas tzw. Pierwsze państwo bułgarskie, a zwycięski cesarz Bazyli otrzymał przydomek Bułgarobójcy, gdyż okaleczonych jeńców wysyłał w głąb terenów bułgarskich, aby samym swym wyglądem budzili grozę i skłonili broniącego się jeszcze przeciwnika do kapitulacji. Bitwa pod Kleidion, zwana też bitwą pod Bielasicą, nie przerwała ciągnących się przez kilka stuleci wojen bułgarsko - bizantyjskich. Kres im przynieśli dopiero Turcy, którzy zarówno doprowadzili do upadku imperium bizantyjskie, jak też zajęli ziemie Bułgarii.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Paweł Rochala
Tytuł:Niemcza 1017
Rok wydania:2004
Wydawnictwo:bellona
Opis:Machiny miotające nie ustawały w ostrzale wałów, ale i grodzianie nie pozostawali dłużni. W miarę zbliżania się wrogich szyków mogli używać coraz większych kamieni, przy czym ponad palisadę wystawały tylko łychy i proce machin, więc obsługujący je byli osłonięci przed bezpośrednim ostrzałem. Wreszcie nacierające oddziały podeszły tak blisko, że można było wyrzucić na nie z machin wielkie kosze pełne dużych kamieni. Tarczą można osłonić się przed małym kamieniem czy strzałą, ale puszczony z impetem kilkunastokilogramowy głaz przewracał ludzi i łamał osłony. Obsługi wież przeżywały właśnie kanonadę.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Robert F. Barkowski
Tytuł:Połabie 983
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:bellona
Opis:Na terenie Połabia doszło w 983 roku do największego powstania plemion słowiańskich przeciwko podporządkowaniu niemieckiemu cesarstwu Ottonów. Walka rozpoczęła się 29 czerwca 983 roku zdobyciem i spaleniem miasta Hawelberg/Hobolin. Saski garnizon miasta został wycięty w pień, katedra zrównana z ziemią, a biskup Dudo zamordowany. Trzy dni później, 2 lipca, podobny los spotkał miasto Brandenburg. W Brandenburgu nie poprzestano na zwykłym zniszczeniu miasta i wybiciu załogi. Słowianie, rozwścieczeni na dotychczasowe poczynania kleru, wywlekli z grobowca zwłoki poprzedniego biskupa imieniem Dodilo, zbezcześcili je i ograbili z szat oraz kosztowności. Pożoga powstania rozprzestrzeniała się błyskawicznie po całym Połabiu. Znamienne jest że również nawróceni na wiarę chrześcijańską Słowianie stanęli solidarnie po stronie powstańców. Także Stodoranie dołączyli do powstania. W niedługi czas powstanie przeniosło się na lewy brzeg Łaby, do tak zwanej Starej Marchii. Powstanie zakończyło się absolutnym zwycięstwem Słowian. Niemcy zostali wyrzuceni poza Łabę na następne 200 lat.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Robert F. Barkowski
Tytuł:Budziszyn 1002–1018
Rok wydania:2018
Wydawnictwo:bellona
Opis:Publikacja opisuje przyczyny, przebieg i wynik wojny toczonej z przerwami w latach 1002-1018 pomiędzy władcą Polski Bolesławem Chrobrym a królem niemieckim (od 1014 roku cesarzem) Henrykiem II. Pierwszym z powodów konfliktu był spór terytorialny o obszar PołabiaPołudniowego, czyli Łużyc Górnych (Budziszyn), Łużyc Dolnych (Chociebuż, Gubin, Dobryług) i Marchii Miśnieńskiej (Miśnia, Strzała, Biała Góra). Drugi powód wynikał z prestiżowych ambicji obu władców. Chodziło o: wzajemne uznania niezawisłości swojej władzy, traktowanie na zasadzie równości, uznanie godności monarszej oraz respektowanie praw politycznych, dziedzicznych i własnościowych. Obaj władcy decydowali o polityce rządzonych przez siebie państw, tym samym to oni ustalali i realizowali interesy państwowe i narodowe krajów, którymi rządzili. Dlatego też wojna, która wybuchła z powodu dwóch wymienionych powyżej konfliktów przybrała siłą rzeczy znamiona konfliktu państwowego.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Rafał Kowalczyk
Tytuł:Małojarosławiec 1812
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:bellona
Opis:Płk Jesremow zagrzewał rosyjskich artylerzystów, a ci czynili nadludzkie wysiłki, aby jeszcze szybciej ostrzeliwać pozycje napoleońskie w miasteczku. W trakcie manewru odwrotnego pod skoncentrowany ogień rosyjskich dział pozycyjnych i lekkich baterii dostały się niedobitki 1. Prowincjonalnego Pułku Piechoty Kroackiej z 2. brygady gen. Mikołaja Roussel d Hurbal. Pułk Kroatów niemal przestały istnieć. Żołnierze 13. dywizji zostali wyparci z Małojarosławca w okolice przedmieścia, gdzie utrzymali się w zawczasu obsadzonych domach przedmieścia. Prawobrzeżna część Małojarosławca znalazła się ponownie w rękach Rosjan." Bitwa o Małojarosławiec była niezwykle istotnym, acz nietypowym starciem. W batalii, która rozegrała się na prawym (południowym) brzegu Łuży, ze strony napoleońskiej zaangażowany był tylko IV "włoski" korpus Wielkiej Armii dowodzony przez wicekróla Włoch Eugeniusza de Beauharnais ks. Wenecji. Ponadto zaraz po tej rozprawie awangardy Wielkiej Armii Napoleon nie zdecydował się na starcie głównych sił z armią feldmarszałka Michała Kutuzowa. Wkrótce też ostatecznie zrezygnował z marszu przez południowe zasobne w żywność i furaż gubernie Rosji.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Paweł Rochala
Tytuł:Cedynia 972
Rok wydania:2002
Wydawnictwo:bellona
Opis:W roku 972 doszło pod Cedynią do bitwy wojsk pod wodzą Mieszka I z wojskami niemieckimi dowodzonymi przez Hodona. Bitwa ta na wiele lat zadecydowała o układzie sił i umożliwiła bezpieczny rozwój polskiej państwowości. Kolejny tom Historycznych bitew ukazuje dzieje stosunków w Europie X wieku, zręby powstawania państwa polskiego, tło konfliktu, wreszcie obraz sił militarnych Polski.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Robert F. Barkowski
Tytuł:Lechowe Pole 955
Rok wydania:2016
Wydawnictwo:bellona
Opis:Niniejsza publikacja omawia w sposób popularnonaukowy przyczyny i przygotowania, przebieg oraz skutki i następstwa bitwy stoczonej 10 sierpnia 955 roku na Lechowym Polu pomiędzy rycerstwem zjednoczonych księstw niemieckich (wspomaganych przez 2 legiony czeskie) a węgierskimi wojownikami. Hufce lekko- i ciężkozbrojnej jazdy dowodzone przez niemieckiego króla Ottona I przeciwko konnym łucznikom i piechocie z węgierskim wodzem Bulcsú na czele Po stronie niemieckiej germańskie szczepy Sasów, Bawarów, Franków i Szwabów, słowiańskie legiony z Czech oraz oddziały z podbitych plemion południowego Połabia. Po przeciwnej stronie elitarna konnica węgierska posiłkowana piechotą złożoną z ludów Kotliny Panońskiej. Bitwa przeszła do historii jako jedna z ważniejszych w dziejach Europy i to z wielu przyczyn. Zakończyła ona trwający 60 lat okres węgierskich najazdów na Europę Zachodnią. Na podstawie przekazów historycy obliczyli liczbę węgierskich najazdów tylko na obszary wschodniofrankijskie w latach 900-955, było ich 32. Bitwa stała się wielkim triumfem Ottona Wielkiego, rozgromieniu uległa większa część wojsk węgierskich wraz z najważniejszymi wodzami. Jeszce na polu bitwy upojeni sukcesem rycerze okrzyknęli Ottona cesarzem, Imperatorem, na wzór późnoantycznych legionów rzymskich. W 962 roku Otto I został koronowany i namaszczony w Rzymie na cesarza, do czego by nie doszło bez zwycięstwa na Lechowym Polu.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Robert F. Barkowski
Tytuł:Poitiers 732
Rok wydania:2016
Wydawnictwo:bellona
Opis:Publikacja poświęcona jest opisowi przyczyn, przebiegu i skutków bitwy pod Poitiers w 732 roku. Zakończonej druzgocącym zwycięstwem zjednoczonych sił królestwa Merowingów (450-751) i ich sprzymierzeńców pod dowództwem majordoma1 Karola Młota (688/691-741) nad armią muzułmańską z Abd ar-Rahmanem2 (?-732) na czele, namiestnikiem Półwyspu Iberyjskiego. Bitwa zakończyła się całkowitą klęską muzułmanów. Po obu stronach walczyły liczne jak na te czasy i region znanego świata masy wojska. Przyjmuje się że Saraceni wprowadzili do bitwy około 50 tys. wojowników, w tym oddziały lekkiej berberyjskiej i arabskiej konnicy, parę setek ciężkozbrojnej kawalerii oraz w przeważającej liczbie ciężkozbrojną piechotę, zebraną z różnych odległych krain rozległego kalifatu. Karol Młot dysponował mniejszymi siłami, około 25 tys., głównie piechotą i częściowo lekką kawalerią oraz zaczątkami jazdy pancernej. Do historii bitwa ta przeszła jako jedno z najważniejszych starć zbrojnych w dziejach świata, nie tylko Europy.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Daniel Gazda
Tytuł:Pola Katalaunijskie 451
Rok wydania:2005
Wydawnictwo:bellona
Opis:Centrum wojsk Hunów pod osobistym dowództwem Attyli, prawdopodobnie formując klin, uderzyło na Alanów, koordynując działania ze skrzydłami, które także zaatakowały pozycję Rzymian i ich sprzymierzeńców. Wywiązał się śmiertelny bój. Szczęk broni, krzyki umierających, rżenie koni unosiły się głośnym echem po okolicy. Podobno przepływająca przez pole bitwy rzeczka zmieniła kolor wody na czerwony, grunt stał się grząski od krwi rannych i poległych, wszędzie piętrzyły się stosy trupów. Wydaje się, że uderzenie Attyli na centrum było skuteczne, udało się Hunom rozerwać szyki Sangibana i oddzielić Alanów od Wizygotów. Ostrogoci jak i Gepidzi zapewne przeprowadzili frontalne ataki odpowiednio na prawe jak i lewe skrzydło wojsk Aecjusza. Wizygoci jak i Rzymianie z wielkim trudem powstrzymali te natarcia. Wtedy padł król. Wizygotów.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Daniel Gazda
Tytuł:Adrianopol 378. Rzeka Frigidus 394
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:bellona
Opis:Książka opisuje jeden z ciekawszych okresów w historii Europy koncentrując się na aspekcie politycznomilitarnym. Omawia historię Cesarstwa Rzymskiego od momentu objęcia tronu przez Walentyniana I w 364 r., do momentu śmierci Teodozjusza Wielkiego w 395 r.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Tomasz Szeląg
Tytuł:Amida 359
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:Zdobycie i zniszczenie przez Persów Amidy, rzymskiej twierdzy położonej nad Tygrysem, mogłoby uchodzić za niewielki epizod w wieloletnich zmaganiach rzymsko-perskich. Wszakże twierdza ta nieraz była sceną zaciekłych walk, wielokrotnie też przechodziła z rąk do rąk ze względu na swoje strategiczne położenie. Jednakże trwające siedemdziesiąt trzy dni oblężenie fortecy, jej zniszczenie, zagłada obrońców i ludności cywilnej nie tylko wywarło wielkie wrażenie na Rzymianach, nie tylko zdecydowało o przebiegu kampanii lat 359-360, ale i zaważyło na przyszłych losach Imperium.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Stanisław Rek
Tytuł:Manzikert 1071
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:bellona
Opis:Bitwa stoczona 19 lub 26 sierpnia 1071 roku w pobliżu fortecy Manzikert w Armenii pomiędzy wojskami cesarza bizantyjskiego Romana Diogenesa i sułtana Wielkich Seldżuków Alp Arslana, zakończona klęską sił bizantyjskich i wzięciem cesarza do niewoli.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Krzysztof Mazowski
Tytuł:Fuengirola 1810
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:bellona
Opis:"Chełmicki nalegał, aby zamiast ginąć pod gruzami fortecy zrobić po prostu wypad na nieprzyjaciela. Uznano, że może lepiej zaczekać na posiłki. Nagle nadarzyła się okazja - ustała aktywność atakujących Anglików, a od strony Malagi pojawił się oddział kawalerii francuskiej. Była to straż przednia oddziału Bronisza, z wachmistrzem i dziesięcioma jezdnymi. Młokosiewicz wykorzystuje ten moment niewątpliwego zaskoczenia Anglików pojawieniem się odsieczy i wysyła 90 żołnierzy pod dowództwem Chełmickiego, którzy bagnetami na karabinach atakują baterie brytyjską. Sam Młokosiewicz także wychodzi na przedpole razem z 40 żołnierzami, osłania atak i odwrót oddziału Chełmickiego." Jedną z wielu bitew, które warto zapamiętać, jest obrona zamku w Fuengiroli. Naszymi przeciwnikami byli wtedy... Anglicy. Tę bitwę wygraliśmy, choć przewaga przeciwnika była kilkakrotna. Marian Kukiel nazwał ją Somosierrą piechoty, ale Somosierra okazała się lepsza medialnie i o Fuengiroli praktycznie zapomniano.
UWAGA !!! książka jest nowa (nieużywana) lecz ma zgiętą okładkę. Mogę podesłać fotkę.
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Michał Leszczyński
Tytuł:Ostrołęka 1831
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:bellona
Opis:Polacy podczas wojny polsko-rosyjskiej z 1831 roku nie dali się łatwo pokonać liczniejszemu przeciwnikowi. Potrafili wygrywać potyczki i mniejsze bitwy, przegrywali jednak, gdy dochodziło do większych starć. Winą za ten stan rzeczy historycy i pisarze najczęściej obarczali polskie elity - rząd, sejm, ale przede wszystkim polską generalicję. Zarzucano jej bierność, brak wiary w zwycięstwo, czy po prostu mierne zdolności, które miały doprowadzić do zaprzepaszczenia szans powstania listopadowego. Unicestwienie w maju 1831 roku stacjonującej w widłach Bugu i Narwi gwardii cesarskiej, na którą składały się najbardziej wyborowe jednostki rosyjskie, przez liczące ponad 40 000 żołnierzy zgrupowanie polskie mogło bez wątpienia przynieść trudne do przewidzenia skutki. I faktycznie, cała wyprawa przyniosła długo oczekiwany przełom w wojnie polsko- rosyjskiej, inny jednak od zakładanego przez generalnego kwatermistrza.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Michał Klimecki
Tytuł:Krym 1854 -1855
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:bellona
Opis:Lekka Brygada przemierzała dolinę, ponosząc krwawe straty od ognia dział i karabinów, zarówno z czoła, jak i boków. Parliśmy naprzód, wciąż naprzód ? wspominał jeden z żołnierzy ? coraz szybciej i szybciej, bo pobudzone konie rozgrzewały się z każdym krokiem, nie zważając na grad kul, orzących bruzdy w naszych szeregach i zatrzymujących na zawsze wielu dziennych jeźdźców. Jeśli chodzi o mnie, to trunek, który miałem w sobie, wraz z wielkim podnieceniem wywołanym szaleńczą szarżą sprawiły, że całkiem mnie poniosło. Galopujący, na polecenie oficerów, zwierali szeregi, nie dopuszczając do rozerwania szynku. Wśród nich byli ranni, a nawet zabici utrzymywani w siodłach przez skurcz mięśni nóg lub uczepieni grzyw koni." Żywy opis wydarzeń wojny krymskiej, która zachwiała potęgą carskiej Rosji. Desant wojsk koalicji Anglii, Francji i Turcji, będący odpowiedzią na wkroczenie rosyjskich wojsk do Mołdawii i Wołoszczyzny, rozpoczął długotrwałe, krwawe działania wojenne.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Krzysztof Kęciek
Tytuł:Kynoskefalaj 197 p.n.e.
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:bellona
Opis:Nim masy wojowników zwarły się ze sobą, legioniści idący na przodzie cisnęli z rozmachem swe oszczepy. Włócznicy Filipa ponieśli raczej niewielkie straty, gdyż żołnierze kroczący w pierwszym szeregu, najbardziej narażeni na pociski, mieli solidne pancerze. Królewscy włócznicy parli naprzód, stąpając po ciałach poległych towarzyszy. Potworny, iskrzący się tysiącami grotów walec falangi toczył się ze straszliwym impetem w dół po zboczu a we frontalnym ataku taka formacja była niezwyciężona. Rozpędzeni falangiści powalili pierwsze szeregi przeciwników. Gdy italski żołnierz cisnął pilum, pozostał mu do dyspozycji tylko miecz, lecz nie mógł nim dosięgnąć nieprzyjaciół, bezpiecznych za gęstym płotem saris. W twarz każdego rzymskiego wojownika stającego w pierwszym szeregu godziło cztery lub pięć grotów. Stojący na tyłach legioniści z mieczami nie mogli im przyjść z pomocą.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Sławomir Leśniewski
Tytuł:Jena i Auerstädt 1806
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:bellona
Opis:Bitwa pod Jeną i Auerstädt jest jedną z dwóch ostatnich wielkich batalii epoki napoleońskiej, jakie nie zostały dotychczas opisane w cyklu Historyczne Bitwy. Próżno szukać jej pogłębionej, obszernej monografii w literaturze polskojęzycznej. Jest to tym dziwniejsze, że przecież bitwę pod Jeną i Auerstädt można zestawić w jednym szeregu z Marengo, Austerlitz, Wagram, jako bataliami, które kończyły się błyskotliwym zwycięstwem Napoleona i eliminowały z dalszej walki jego przeciwników. Niniejsza książka, w ujęciu popularno-naukowym, stanowi w istocie pierwszą próbę przedstawienia kampanii 1806-1807 r. zarówno w aspekcie politycznym, jak i militarnym z jednoczesnym zaznaczeniem udziału w niej polskich oddziałów.
Cena:90.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Janusz Sikorski
Tytuł:Kanny 216 p.n.e.
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:bellona
Opis:2 sierpnia 216 roku p n e podczas II wojny punickiej rozegrała się bitwa, która zapisała się jako największe zwycięstwo wojsk kartagińskich nad rzymskimi. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej taktyki, mniej liczne wojska Hannibala odniosły miażdżące zwycięstwo nad armią rzymską. Bitwa pod Kannami okazała się największą klęską militarną w całej historii Rzymu. Bezpośrednim jej skutkiem było przejście na stronę Kartaginy kilku większych miast z południa Italii. W bitwie pod Kannami w sposób najdoskonalszy został użyty manewr okrążenia wroga. Nigdy przedtem ani nigdy potem nie rozegrała się już batalia, w której dwukrotnie słabsza armia potrafiłaby okrążyć i wyciąć w pień siły wroga. Taktyczny plan Hannibala, znany jako manewr kanneński, stał się wzorem do naśladowania i był wielokrotnie wykorzystywany przez najwybitniejszych wodzów.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Grzegorz Lach
Tytuł:Ipsos 301 p.n.e.
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:bellona
Opis:Pod Ipsos rozegrała się w 301 r. p.n.e. bitwa zamykająca pierwszy okres dziejów diadochów, w której siły Antigonosa zostały rozgromione przez połączone wojska Lizymacha i Seleuka. Sam Antigonos padł na polu bitwy. Jego syn Demetriusz, uciekł z resztkami piechoty i kawalerii do Efezu.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Edward Dąbrowa
Tytuł:Gaugamela 331 p.n.e.
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:bellona
Opis:Bitwa pod Gaugamelą (331 p n e) była bitwą, w której Aleksander Macedoński definitywnie złamał potęgę militarną perskiego imperium Achemenidów. Przyczyniła się ona nie tylko do upadku perskiej państwowości, ale też otworzyła Grekom rozległe obszary Wschodu. Autor szeroko omawia tło historyczne epoki i wydarzenia poprzedzające bitwę: prezentuje rozwój potęgi Macedonii pod rządami Filipa II i Aleksandra Macedońskiego oraz rozwój w świecie greckim idei podboju Persji. Wiele miejsca w książce zajmuje charakterystyka wojskowości macedońskiej i perskiej oraz omówienie przebiegu kampanii Aleksandra Macedońskiego do bitwy pod Gaugamelą.
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Grzegorz Lach
Tytuł:Salamina - Plateje 480-479 p.n.e.
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:bellona
Opis:Wojny perskie, były jednym z najdramatyczniejszych konfliktów, jakie oglądał świat grecki, a ich znaczenie, zarówno dla starożytnych Greków, jak i dla całej zachodniej cywilizacji było i jest niebagatelne. Stanowiły one walkę o przetrwanie garstki niepodległych poleis, przeciwko potężnemu Imperium Perskiemu, dysponującemu nieograniczonymi wręcz zasobami ludzkimi i materialnymi. Starcie to, miało znacznie głębszy sens, gdyż stanęli naprzeciw siebie ludzie miłujący nade wszystko wolność oraz bezwolni słudzy despotycznej monarchii. Doszło do starcia dwóch całkowicie odmiennych cywilizacji, przy czym wszystko wskazywało na to, iż stosunkowo nieliczni Grecy będą musieli ulec napierającej potędze perskiej, tak jak wcześniej stało się to z innymi narodami.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Zdzisław Stąpor
Tytuł:Góry Pindos 1943-1949
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:bellona
Opis:Zajęcie Grecji przez Niemców w 1941 roku nie osłabiło ducha oporu narodu greckiego i w kraju zaczęły powstawać organizacje podziemne, zarówno podporządkowane rządowi emigracyjnemu, jak i Komunistycznej Partii Grecji. Słaba infrastruktura i warunki naturalne górzystego kraju sprzyjały tworzeniu partyzantki. Niestety, na walkę z okupantem cieniem kładły się tarcia i rywalizacja pomiędzy organizacjami ruchu oporu, które po wyzwoleniu kraju przerodziły się w otwarty konflikt, a następnie w wojnę domową. Władzę królewską w Atenach wspierali Brytyjczycy, a następnie Amerykanie, z kolei komunistów, którzy mieli swe pozycje w górach na północy kraju, wspierał ZSRR. Pomoc dla partyzantki komunistycznej przechodziła przez granice z Jugosławią i Albanią. Konflikt Stalina z Tito znacznie zwiększył trudności z przekazywaniem pomocy i przyczynił się do klęski komunistów.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Zdzisław Stąpor
Tytuł:Berlin 1945
Rok wydania:2005
Wydawnictwo:bellona
Opis:Książka przybliżająca operację, która stanowiła część składową ostatniej ofensywy sprzymierzonych na europejskiej arenie wojennej i odegrała w niej niezmiernie ważną rolę. Skala i rozmach zbrojnych starć na obszarze berlińskim były ogromne. Łącznie wzięło w nich udział ponad 3,5 miliona żołnierzy, wykorzystano 50 tys. dział i moździerzy, około 8 tys. czołgów i dział pancernych oraz 9 tys. samolotów. W ciągu trzech tygodni nieustannych, zaciekłych walk Armia Radziecka i współdziałające z nią Wojsko Polskie rozbiły potężne zgrupowanie nieprzyjaciela liczące 70 dywizji piechoty, 12 dywizji pancernych i 11 dywizji zmotoryzowanych.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Rozwadowski
Tytuł:Warszawa 1944-1945
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:bellona
Opis:Walki w Warszawie latem 1944 roku
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Michał A. Piegzik
Tytuł:Guadalcanal 1942-1943
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Łukasz Przybyło
Tytuł:Charków-Donbas 1943
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Zbigniew Wawer
Tytuł:Monte Cassino 1944
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Robert Kisiel
Tytuł:Praga 1757
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:bellona
Opis:Intrygujący opis pierwszej z wielkich batalii wojny siedmioletniej. W największej operacji wojennej czasów oświecenia starły się wojska pruskie i austriackie. Wskutek bitwy doszło do oblężenia w twierdzy aż 50 tysięcznej armii, co stanowiło sytuację bez precedensu w dobie nowożytnej. Praca przedstawia w ciekawy sposób także oblężenie Pirny i bitwę pod Lovosicami w 1756 r. oraz starcie pod Kolinem w 1757 r. Obu stronom przyszło znowu sprawiać szyki. Spodziewano się, że trzecie starcie rozstrzygnie losy kawaleryjskiej walki pod Pragą. Nie było czasu do stracenia. Należało wyprzedzić nieprzyjaciela w porządkowaniu oddziałów, aby spotkać go możliwie nieprzygotowanego. Po stronie austriackiej w szykowaniu regimentów kawalerii uczestniczył sam książę Karol. Po otrząśnięciu się z zaskoczenia i odparciu dwóch uderzeń w szeregach cesarskich panowało przekonanie, że za trzecim razem Prusacy zostaną pokonani, niepowodzenia II wojny śląskiej pomszczone, a sława czasów Eugeniusza Sabaudzkiego przywrócona.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Artur Bojarski
Tytuł:Navarino 1827
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Poruszająca publikacja o powstaniu i historii współczesnej Grecji. Kiedy i jak to państwo powstało, kim byli ludzie, dzięki którym po czterystu latach niewoli na mapie Europy znowu pojawiła się Grecja? Jakie wydarzenia militarne i polityczne zadecydowały o zaistnieniu współczesnego kraju wśród innych niepodległych państw? Autor, poszukując odpowiedzi na te pytania, spogląda w szerokim kontekście na morską interwencję mocarstw pod Navarino w trwające od 1821 r. powstanie greckie.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Dróżdż
Tytuł:Borodino 1812
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Bardzo ciekawa, napisana niezwykle sugestywnym i barwnym językiem pozycja dla historyków i pasjonatów wojskowości. Książka opisuje genezę, strategię i przebieg bitwy, która otworzyła wojskom Napoleona drogę do Moskwy. Autor przedstawia także zmiany zachodzące w Armii Francuskiej już od połowy XVIII wieku, podaje też kilka ciekawostek z początków wojen napoleońskich. Dla lepszego zobrazowania wydarzeń czytelnik ma do swojej dyspozycji zbiór map i rycin.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jarosław Spyra
Tytuł:Ayacucho 1824
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Bitwa, która ostatecznie załamała kolonialne panowanie Hiszpanów w Ameryce Łacińskiej. Została stoczona 9 grudnia 1824 r. w czasie wojen o niepodległość Ameryki Łacińskiej. Pod wodzą gen. Antonia José de Sucre, podkomendnego Simóna Bolíwara, pod Ayacucho stanęło do walki ok. 6 tysięcy Wenezuelczyków, Kolumbijczyków, Argentyńczyków, Peruwiańczyków i Chilijczyków przeciwko wojskom hiszpańskim, liczącym 9 tysięcy żołnierzy. Armia hiszpańska po stracie ponad 2 tysięcy żołnierzy wycofała się z pola bitwy. Wicekról José de la Serna i dowodzący Hiszpanami gen. José de Canterac dostali się do niewoli. Warunkiem zwycięzców było wycofanie wszystkich żołnierzy hiszpańskich z Peru i Boliwii.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Maciej Borkowski
Tytuł:Midway 1942
Rok wydania:1992
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:używana
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Janusz Odziemkowski
Tytuł:Narwik 1940
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Starcie pomiędzy siłami niemieckimi a alianckim Korpusem Ekspedycyjnym,pomiędzy 9 kwietnia a 8 czerwca 1940 roku w okolicach portu i miasta Narwik. Wojska alianckie na dalekiej północy, w okolicach Narwiku, stanowiły poważne niebezpieczeństwo dla liczącego niewiele ponad 4 tys. żołnierzy zgrupowania niemieckiego dowodzonego przez gen. Eduarda Dietla. Narwik zarówno dla Niemców, jak i dla aliantów, z uwagi na swą strategiczną wagę, stał się środkiem ciężkości walk w Norwegii. Niezamarzający port przeładunkowy szwedzkiej rudy żelaza stał się przedmiotem niemal dwumiesięcznych zmagań.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Paweł Korzeniowski
Tytuł:Flandria 1940
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Książka poświęcona została przedstawieniu przygotowań oraz przebiegu wydarzeń, które zyskały miano Bitwy o Flandrię. Pod tym określeniem kryje się nie jedno starcie, ale wiele operacji i bitew. Aby ułatwić Czytelnikowi orientację w wydarzeniach, narracja została podzielona pod względem problemowo-chronologicznym. Wyodrębniono w osobnych podrozdziałach te operacje, które rozgrywały się niejako autonomicznie; a więc osobno omówiono podbój Holandii, walki w centralnej Belgii, forsowanie Ardenów i Mozy, marsz niemieckich dywizji pancernych ku morzu, zamykanie "kotła" wokół sił alianckich i wreszcie ewakuację z Dunkierki. W opisywanych wydarzeniach wzięły udział setki dywizji. W książce zostały przedstawione jedynie najważniejsze ich działania, które miały decydujący wpływ na ostateczny wynik operacji.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Przemysław Benken
Tytuł:Ofensywa Tet 1968
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Roman Warszewski
Tytuł:Boliwia 1966-1967
Rok wydania:2012
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Roman Warszewski
Tytuł:Kongo 1965
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Na początku 1965 roku Guevara wyjechał do Afryki, aby zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie w walce partyzanckiej w trwającym w Kongo konflikcie. Guevara prowadził kubańską operację wsparcia ruchu marksistowskiego "Simba", który powstał w trakcie kryzysu w Kongo. Guevara i 12 innych kubańskich oficerów przybyło do Kongo 24 kwietnia 1965 roku. Wkrótce potem dołączył do nich kontyngent złożony ze 100 Afro-Kubańczyków.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Leszek Kania
Tytuł:Wilno 1944
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Bellona
Opis:https://cdn-lubimyczytac.pl/upload/books/206000/206001/225651-352x500.jpg
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Szymon Nowak
Tytuł:Puszcza Kampinoska - Jaktorów 1944
Rok wydania:2011
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marcin Leszczyński
Tytuł:Pomorze 1945
Rok wydania:2014
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Toczewski
Tytuł:FESTUNG KUSTRIN 1945
Rok wydania:2015
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Bitwa o Kostrzyn przybrała od początku niezwykle zażarty charakter i trwała dwa miesiące. Stała się częścią składową walk 1 Frontu Białoruskiego o przełamanie i zdobycie linii środkowej Odry. W hitlerowskich koncepcjach obrony doniosłą rolę odgrywały twierdze, które według goebbelsowskiej propagandy miały pełnić funkcję swego rodzaju "łamaczy fal". Zadaniem ich było związanie jak największej liczby nacierających wojsk radzieckich, a co za tym idzie zyskanie na czasie. W walkach o Kostrzyn brały udział wydzielone jednostki z trzech armii 1 Frontu Białoruskiego. Jako pierwsze zaatakowały miasto z marszu 30 stycznia 1945 r. oddziały 2 armii pancernej gwardii, lecz próba ta mimo początkowego sukcesu nie udała się. Kostrzyn leżał w pasie działania 5 armii uderzeniowej, toteż jej oddziały toczyły dalsze boje o zdobycie miasta. Natężone walki prowadzono w dniach 6-12 marca. Przyniosły one połowiczny sukces, ponieważ zdobyto tylko wschodnią część miasta - dzielnicę Nowe Miasto. Decydujący udział w bitwach o Stare Miasto i twierdzę miały wojska 8 armii gwardii, które 30 marca pokonały ostatni punkt oporu wroga i zdobyły Kostrzyn.
Cena:50.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marcin Sowa
Tytuł:Siedmiogród 1944
Rok wydania:2005
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Dariusz Kupisz
Tytuł:Psków 1581-1582
Rok wydania:2006
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Bartłomiej Szyndler
Tytuł:Racławice 1794
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Kacper Śledziński
Tytuł:Zbaraż 1649
Rok wydania:2005
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Eugeniusz Koczorowski
Tytuł:Oliwa 1627
Rok wydania:2002
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Lech Wyszczelski
Tytuł:Warszawa 1920
Rok wydania:2005
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Przemysław Benken
Tytuł:Ofensywa Tet 1968
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Tomasz Malarski
Tytuł:Waterloo 1815
Rok wydania:2003
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Napoleon prowadził gwardzistów w kierunku La Haye Sainte i po 400 metrach przekazał dowodzenie Neyowi, a sam został z jednym batalionem przy szosie. Była to chwila symbolicznej wagi. Cesarz Napoleon z odkrytą głową pozdrawiał swoich weteranów, którzy szli po zwycięstwo. Bataliony mijały go z okrzykiem "Vive I'Empereur!", okrzykiem, od którego drżały armie ówczesnej Europy. Chciał jeszcze podnieść ich na duchu i wskazał dłonią na rejon Pappelotte, gdzie czerniła się następna kolumna przybywających Prusaków. Krzyknął: "Żołnierze, oto Grouchy!" To wierutne kłamstwo nie miało już właściwie żadnego znaczenia. Gdy ostatni batalion wszedł w chmurę dymu, Napoleon włożył kapelusz i czekał.
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Mirosław Nagielski
Tytuł:Warszawa 1656
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Robert Szcześniak
Tytuł:Kłuszyn 1610
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Józef Wiesław Dyskant
Tytuł:Zatoka Świeża 1463
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Marek Plewczyński
Tytuł:Obertyn 1531
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jadwiga Nadzieja
Tytuł:Lipsk 1813
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Monografia "bitwy narodów", stoczonej 16-19 października 1813 r., przez siły koalicji antynapoleońskiej z wojskami cesarza Francuzów. Dzieje tej krwawej rozprawy, która nie przyniosła rozstrzygnięcia, choć zmusiła sprzymierzone z Francuzami siły do wycofania się, pełne są wielkich postaci i heroizmu. W walkach zginęło lub raniono po obu stronach ponad 100.000 osób. Poległo wiele wybitnych dowódców, marszałek Poniatowski, kilkunastu generałów. Autorka opisuje przebieg działań, wspomina anegdoty i odwołuje się do wybitnych jednostek (choć nie gloryfikuje ich). Jej książka jest obowiązkową lekturą dla każdego zainteresowanego okresem napoleońskim w Europie i historią wojskowości.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Tomasz Strzeżek
Tytuł:Warszawa 1831
Rok wydania:2010
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Bernard Nowaczyk
Tytuł:Powstanie Spartakusa 73-71 p.n.e
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:80.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Majewski
Tytuł:Moskwa 1617-1618
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Derdej
Tytuł:Zieleńce-Mir-Dubienka 1792
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:70.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Witold Biernacki
Tytuł:Żółte Wody - Korsuń 1648
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:90.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Damian Orłowski
Tytuł:Chocim 1673
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Derdej
Tytuł:Koronowo 1410
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:100.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Maciej Franz, Anna Pastorek
Tytuł:Texel 1673
Rok wydania:2013
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Romuald Romański
Tytuł:Cudnów 1660
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Andrzej Dusiewicz
Tytuł:Smoleńsk 1812
Rok wydania:2007
Wydawnictwo:Bellona
Opis:Fascynująca publikacja z bestsellerowej serii Historyczne bitwy ukazuje genezę, przebieg i skutki trzydniowych walk o Smoleńsk, toczonych pomiędzy Rosjanami a wielką Armią Napoleońską w sierpniu 1812 r. Daje pełny obraz sytuacji, przedstawiając ją na polu bitwy z punktu widzenia obu stron. Dynamiczne opisy pozwalają na zanurzenie się w świat historii. Widząc wahanie we francuskich szeregach, Paskiewicz rozkazał 1. batalionowi pułku orłowskiego ruszyć do ataku na bagnety. Żołnierze wspinali się na stok, ale kiedy dotarli na szczyt Glasisu i zobaczyli, że 2. batalion pozostał na swoich stanowiskach, stanęli niezdecydowani kilka kroków od ustępujących Francuzów. Wówczas generał wysłał swojego adiutanta Borodina do dowódcy pułku, pułkownika Biernikowa, aby ten nie zwlekał dłużej i poprowadził dwa bataliony na nieprzyjaciela. Rozległo się gromkie "hura" i Rosjanie rzucili się do ataku. Widząc idących do ataku towarzyszy, pułki ładoski i niżegorodski bez komendy także ruszyły na bagnety. Wobec zdecydowanej przewagi przeciwnika 46 Pułk Liniowy musiał ratować się ucieczką. Odwrót na całej linii rozpoczęli również tyralierzy, gęsto się ostrzeliwując.
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Piotr Strzyż
Tytuł:Płowce 1331
Rok wydania:2009
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić
zdjęcie okładki
Autor:Jerzy Maroń
Tytuł:Legnica 1241
Rok wydania:2008
Wydawnictwo:Bellona
Opis:link do strony z opisem
Cena:60.00 zł (kwota zawiera koszt wysyłki)
Stan:nowa
Chcę kupić

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości