Katlabuga 1485

"...Turkom udawało się niekiedy stawić opór i rozwinąć swe oddziały do walki. Wówczas Mołdawianie ustępowali, a Stefan do przełamania szyków nieprzyjaciela posyłał polskich kopijników. Ci z łatwością uzyskiwali przewagę i dopiero wtedy z drugiej linii atakowała lekka i szybka jazda mołdawska, która w pościgu za uciekającym przeciwnikiem zadawała mu znaczne straty.

przebieg bitwy nad jeziorem Katlabuga

Taki zapewne przebieg miała bitwa nad jeziorem Katlabuga (Câtlâbuga) znajdującym się 20 km na zachód od Kilii. Stoczona została 16 listopada zapewne przy drodze prowadzącej do Izmailu między jeziorami Jalmuch i Katlabuga. Turcy zostali rozbici przez zaciężnych Karnkowskiego, a następnie zepchnięci w bagna lewej odnogi Dunaju (Kilii) i wycięci. Zwyciężcy nie zaryzykowali jednak dalszego marszu w dół rzeki i oblężenia samej Kilii, przypuszczalnie z powodu groźby odwetu ze strony floty tureckiej..."


Fragment książki: Marek Plewczyński "Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku" Rozdział 8.2

Szukaj:


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości