Chocim 1509

"...Mołdawianie cierpliwie czekali na sposobny moment odwetu. Bogdan uznał, że chwila ta nadeszła, gdy wojsko polskie przystąpiło pod Chocimiem do przeprawy przez Dniestr. Dnia 4 października 1509 r. pospolite ruszenie forsowało rzekę. Źródła nie informują, czy zbudowano most, czy też przeprawiano się promami. Nie wiadomo też w jakim miejscu, możliwe że na południe od Chocimia, poza zasięgiem dział zamkowych. Do Dniestru dochodził tam wąwóz o stromych zboczach, którego dnem płynął strumień wpadający do rzeki. W chwili, gdy do przeprawy szykowały się chorągwie nadworne i zaciężne dowodzone przez Tworowskiego, niespodziewanie uderzyły oddziały mołdawskie wsparte przez Turków. Atak nastąpił przypuszczalnie od północnego zachodu, spod zamku chocimskiego, po stoku opadającego stromo wzgórza. Żołnierz zaciężny nie uległ jednak panice. Sprawnie sformowano szyki i uderzywszy w bębny przystąpiono do walki. Jazda zaciężna skrycie obeszła wzgórze od zachodu i niespodziewanie zaatakowała Mołdawian od tyłu, rozstrzygając losy bitwy. Słabsze liczebnie wojsko Bogdana zostało zmuszone do odwrotu..."


Fragment książki: Marek Plewczyński "Wojny i wojskowość polska w XVI wieku. Tom I. Lata 1500-1548" s. 156

Hipotetyczny przebieg bitwy pod Chocimiem 4 października 1509

Szukaj:


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości