ozdoba

ZYGMUNT I STARY

(1506-1548)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Zygmunt I Stary
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 1 stycznia 1467 roku
Zmarł: 1 kwietnia 1548 roku
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
Marzec 1485 W marcu 1485 roku Zygmunt Jagiellończyk podczas zjazdu w Toruniu został pasowany na rycerza. [więcej]
15 wrzesień 1485 15 września 1485 roku w Kołomyi Zygmunt Jagiellończyk był świadkiem odebrania przez Kazimierza Jagiellończyka hołdu złożonego przez mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. [więcej]
1472 W 1472 roku Zygmunt Jagiellończyk razem z rodziną został przyjęty do konfraterni paulinów. [więcej]
1473 W 1473 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy Zygmunta I Jagiellończyka i jego rodzeństwa. [więcej]
19 kwiecień 1474 19 kwietnia 1474 roku w Lublinie Zygmunt Jagiellończyk razem z braćmi miał okazję spotkać się z posłem weneckim Ambrożym Contarinim. [więcej]
5 maj 1492 Po 5 maja 1492 roku u boku ojca Zygmunt Jagiellończyk opuścił Wilno i udał się w podróż na zjazd do Radomia. Królewski orszak dotarł tylko do Grodna, ponieważ tam Kazimierz Jagiellończyk zaczął niedomagać. Zły stan króla przerodził się niedługo w agonię. Zygmunt Jagiellończyk był jedynym synem, który towarzyszył ojcu w jego ostatniej podróży. [więcej]
7 czerwiec 1492 7 czerwca 1492 roku w Grodnie zmarł ojciec Zygmunta Jagiellończyka.
11 lipiec 1492 11 lipca 1492 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w pogrzebie Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Sierpień 1492 Zygmunt Jagiellończyk na sejmie elekcyjnym, który odbył się w sierpniu 1492 roku, wystąpił w roli kandydata do krakowskiego tronu, stając się tym sposobem konkurentem braci Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. [więcej]
7 lipiec 1493 7 lipca 1493 roku w Poznaniu Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Jana Olbrachta zgodę na wykup od Jana i Andrzeja Szamotulskich dochodów celnych poznańskich, kościańskich, kaliskich i konińskich. [więcej]
17 kwiecień 1494 Około 17 kwietnia 1494 roku Zygmunt Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta dotarł do Lewoczy na Spiszu. Miało tam dojść do spotkania z Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku w trakcie kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu pojawiła się propozycja Jana Olbrachta, aby podjąć wspólną interwencję usunięcia z mołdawskiego tronu hospodara Stefana III Wielkiego, a potem oddania władzy w Mołdawii Zygmuntowi Jagiellończykowi. Przedstawiciele Władysława Jagiellończyka nie wyrazili na to zgody. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku w trakcie kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu pojawił się projekt forsowany przez Jana Olbrachta, aby Zakon Krzyżaków przenieść na Podole, a gubernatorem Prus Wschodnich uczynić Zygmunta Jagiellończyka. Władysław Jagiellończyk zaaprobował tego pomysł. Gdyby realizacja tego projektu zakończyła się sukcesem, Zygmunt Jagiellończyk rezydowałby w Królewcu. [więcej]
7 maj 1494 7 maja 1494 roku zakończył się zjazd w Lewoczy. Zygmunt Jagiellończyk i jego bracia pożegnali się z Władysławem Jagiellończykiem i wrócili do kraju. [więcej]
31 październik 1494 31 października 1494 roku Zygmunt Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta dotarł do brzegu Wisły pod Dybowem. Tu bracia powitani zostali przez dostojników pruskich. Następnie przeprawiono się przez Wisłę na tratwie wyłożonej czerwonym suknem. [więcej]
18 marzec 1495 18 marca 1495 roku Zygmunt Jagiellończyk wykupił od Jana i Andrzeja Szamotulskich poznańskie i kościańskie dochody celne. [więcej]
Lipiec 1495 W lipcu 1495 roku z Rawy Mazowieckiej Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Wilna wojewodę rawskiego Hieronima z zapytaniem o możliwość oddania Kijowa w zarząd. Aleksander Jagiellończyk odpowiedział, że panowie litewscy nie zgodzili się na to, więc prośby spełnić nie może. [więcej]
Wrzesień 1495 We wrześniu 1495 roku Zygmunt Jagiellończyk udał się wraz z Janem Olbrachtem do Lublina. [więcej]
Listopad 1495 Zapewne w listopadzie 1495 roku z Lublina Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Aleksandra Jagiellończyka kolejnego posła z zapytaniem o możliwość oddania Kijowa w zarząd. [więcej]
Grudzień 1495 W grudniu 1495 roku Zygmunt Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta przybył do Sandomierza. [więcej]
Luty 1496 W lutym 1496 roku na litewskim sejmie zwołanym do Berszt (koło Grodna) odrzucono propozycję Aleksandra, aby Kijów oddać w zarząd Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
1 listopad 1496 1 listopada 1496 roku w Krakowie zmarł dyplomata Filip Kallimach. Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od niego w spadku meble.
Luty 1497 W lutym 1497 roku Zygmunt Jagiellończyk przebywał u boku Jana Olbrachta w Sandomierzu. [więcej]
Maj 1497 W maju 1497 Zygmunt Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta przebywał we Lwowie. [więcej]
Lipiec - listopad 1497 Między lipcem i listopadem 1497 roku Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w mołdawskiej wyprawie Jana Olbrachta.
26 październik 1497 26 października 1497 roku Zygmunt Jagiellończyk, biorący udział w mołdawskiej wyprawie, znalazł się w centrum zasadzki pod Koźminem przygotowanej przez Mołdawian, Turków, Tatarów i Wołochów. [więcej]
Październik 1498 Na początku października 1498 roku Zygmunt Jagiellończyk wyruszył do Budy na spotkanie ze swoim bratem Władysławem. [więcej]
Jesień 1498 Jesienią 1498 roku przebywający w Budzie Zygmunt Jagiellończyk skupił swoje działania na pozyskaniu sojuszników, którzy mogliby poprzeć jego starania o namiestnictwo w Księstwie Głogowskim. [więcej]
1499 W 1499 roku przedstawiciele Wrocławia zwrócili się z prośbą do Zygmunta Jagiellończyka o pośrednictwo u króla Władysława w sprawie zatargu z parafią św. Marii Magdaleny. [więcej]
Jesień 1499 Jesienią 1499 roku zabiegi przebywającego w Budzie Zygmunta Jagiellończyka zakończyły się sukcesem. Możnowładcy węgierscy i czescy zgodzili się na przekazanie mu Księstwa Głogowskiego. W imieniu Zygmunta Jagiellończyka władzę w Głogowie przejął Rafał Leszczyński, a starostą został Wojciech Sobek. W skład księstwa weszły również Szprotawa, Zielona Góra, Kożuchów, Świebodzin, Góra i Bolkowice. [więcej]
27 listopad 1499 27 listopada 1499 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk zredagował dwa listy do Głogowian. W jednym poinformował ich o otrzymaniu księstwa w dziedziczne posiadanie i jednocześnie obiecał zachować wszystkie przywileje. W drugim nadał pełnomocnictwa dla Rafała Leszczyńskiego i Wojciecha Sobka, upoważniające ich do przyjęcia przysięgi wierności. [więcej]
17 styczeń 1500 17 stycznia 1500 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk i Władysław Jagiellończyk potwierdzili złożenie przez Głogowian hołdu temu pierwszemu. Oprócz tego nowy książę zatwierdził wszystkie prawa i przywileje Księstwa Głogowskiego. [więcej]
14 lipiec 1500 14 lipca 1500 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk wystąpił w roli światka podpisując dokument sojuszu Władysława Jagiellończyka z Ludwikiem XII. [więcej]
4 wrzesień 1500 4 września 1500 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał akt nadania Księstwa Głogowskiego. Dokument wystawiła kancelaria arcybiskupa ostrzyhomskiego (kanclerza Węgier). Zawierał on prawa księcia w księstwie i obowiązki wobec króla. [więcej]
Styczeń 1501 Na początku 1501 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka miasto Syców. [więcej]
Czerwiec 1501 Pod koniec czerwca 1501 roku Zygmunt Jagiellończyk mógł poczynić przygotowania do objęcia panowania w Księstwie Opawskim, które otrzymał dzięki staraniom swojego brata Władysława. [więcej]
Lipiec 1501 Na początku lipca 1501 roku rezydujący w Budzie Zygmunt Jagiellończyk wysłał Rafała Leszczyńskiego do Opawy, aby odebrał hołd i przejął rządy w księstwie. [więcej]
Czerwiec 1501 Na początku czerwca 1501 roku do Budy przybył starosta głogowski Wojciech Sobek. Zygmunt Jagiellończyk wywyższył go mianując swoim namiestnikiem w Opawie. [więcej]
Lipiec 1501 W lipcu 1501 roku, po śmierci Jana Olbrachta, Władysław Jagiellończyk listownie polecał wybór Zygmunta Jagiellończyka na króla Polski. [więcej]
29 lipiec 1501 29 lipca 1501 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk wydał dwa dokumenty delegatom Księstwa Opawskiego. Pierwszy zawierał zatwierdzenie wszystkich przywilejów, praw i wolności, drugi gwarantował nietykalność przywilejów samej stolicy księstwa, miasta Opawy. [więcej]
Sierpień 1501 W docierającej latem 1501 roku do Zygmunta Jagiellończyka korespondencji prymas i namiestnik Fryderyk przestrzegał, że oczekuje od kandydatów respektowania przepisów prawa odnoszących się do elekcji. [więcej]
3 październik 1501 3 października 1501 roku sejm elekcyjny w Piotrkowie wybrał brata Zygmunta Jagiellończyka Aleksandra królem Polski. [więcej]
Listopad 1501 Pod koniec listopada 1501 roku Zygmunt Jagiellończyk opuścił Budę i udał się w podróż do Krakowa. [więcej]
Listopad 1501 Zapewne w listopadzie 1501 roku przybyło do Krakowa poselstwo Władysława Jagiellończyka, które między innymi upomniało się o prawa węgierskiego króla i Zygmunta Jagiellończyka do Litwy. Konsekwencją akcji węgierskich wysłanników była tajna audiencja Aleksandra z Zygmuntem Jagiellończykiem, na której ten pierwszy za udział w ziemi litewskiej obiecał temu drugiemu zaopatrzenie na Mazowszu, którego część miała po śmierci Konrada III Rudego powrócić do Korony. [więcej]
8 grudzień 1501 8 grudnia 1501 roku wystawiono akt nadania Księstwa Opawskiego Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
12 grudzień 1501 12 grudnia 1501 roku brat Zygmunta Jagiellończyka Aleksander został koronowany na króla Polski. [więcej]
Styczeń 1502 Zapewne na początku 1502 roku w Krakowie doszło do rozmowy Zygmunta Jagiellończyka z jego bratem Aleksandrem, podczas której ten pierwszy oświadczył, że chciałby zostać dożywotnim gubernatorem Prus. [więcej]
19 styczeń 1502 19 stycznia 1502 roku Władysław Jagiellończyk orzekł, że Hinek Birka z Nasola (Nassidel), krewki pan zamku Wigstein, zobowiązany został do złożenia hołdu księciu opawskiemu Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
Marzec 1502 W marcu 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Prus swojego posła dworzanina Chocimowskiego, który wyruszył z misją zjednania sobie stanów. [więcej]
31 marzec 1502 W marcu 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk zawarł z Aleksandrem Jagiellończykiem umowę, która zabezpieczyła temu pierwszemu sumę 300 000 zł węgierskich w połowie na Olsztynie, Kazimierzu i Bieczu, a w połowie na skrypcie dłużnym. [więcej]
Czerwiec 1502 Na początku czerwca 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Głogowa. [więcej]
Czerwiec 1502 W czerwcu 1502 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk przyjął posła swojego brata Władysława Bartłomieja Ziębickiego. Przybysz przywiózł zaproszenia na ślub Władysława Jagiellończyka z Anną - kuzynką żony Ludwika XII. [więcej]
5 lipiec 1502 5 lipca 1502 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk ogłosił wyrok w sporze duchowieństwa ze świeckimi, którzy nie spłacili długu zaciągniętego u kleru. [więcej]
Lipiec 1502 W lipcu 1502 roku w Głogowie odwiedził Zygmunta Jagiellończyka Piotr Tomicki. [więcej]
Wrzesień 1502 We wrześniu 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk, będący w podróży na Węgry, spędził kilka dni w Opawie. [więcej]
29 wrzesień 1502 29 września 1502 roku w Białogrodzie Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w koronacji żony Władysława II Anny de Foix-Candale. [więcej]
6 październik 1502 6 października 1502 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w ślubie Władysława Jagiellończyka z Anną - kuzynką żony Ludwika XII. [więcej]
Jesień 1502 Jesienią 1502 roku podczas pobytu w Budzie Zygmunt Jagiellończyk pośredniczył często w rokowaniach między braćmi Władysławem, Aleksandrem i Fryderykiem. [więcej]
1502 W 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od swojego brata Władysława przywilej polowań w lasach łużyckich pod Zgorzelcem. [więcej]
19 listopad 1502 19 listopada 1502 roku podczas pobytu w Budzie Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka przywilej otwarcia mennicy, w której mógłby bić półgroszki według stopy polskiej. [więcej]
Grudzień 1502 W grudniu 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk przebywał w Opawie. [więcej]
Styczeń 1503 W styczniu 1503 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Krakowa. Starł się namówić Radę królewską do zawarcia pokoju z Turkami, który negocjował Władysław Jagiellończyk. [więcej]
Luty 1503 W lutym 1503 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk zakupił u jubilera za 15 florenów złoty pierścień i ofiarował go swemu staroście Wojciechowi Sobkowi jako prezent ślubny, gdy ten miał pojąć za żonę Annę Szydłowiecką. [więcej]
Sierpień 1503 W sierpniu 1503 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk wystąpił w roli arbitra w sporze mieszczan z kapitułą. [więcej]
1 wrzesień 1503 1 września 1503 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk i Kazimierz II Cieszyński ogłosili wyrok w sprawie pojmania w nocy z 3 na 4 stycznia przez wrocławian kilku duchownych. Jeńcy mieli być wypuszczeni pod warunkiem, że wobec komisarzy królewskich i legata wyrzekną się skargi i dochodzeń sądowych. [więcej]
1504 W 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk prowadził intensywną korespondencję z wdową po Konradzie III Rudym Anną, która objęła rządy w Księstwie Mazowieckim w imieniu małoletnich synów. W poczcie między innymi można dostrzec chęć więzów małżeńskich szczególnie ze strony księżnej. [więcej]
25 styczeń 1504 25 stycznia 1504 roku we Wrocławiu rozpoczął się śląski sejm. Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w nim jako rozjemca u boku komisarza Władysława Jagiellończyka kanclerza Albrechta Kolowratha i Kazimierza II Cieszyńskiego. Podczas obrad sejmu wynegocjowano ugodę Kolowratha, porozumienie kończące spór książąt i mieszczan śląskich z władzami Kościoła. [więcej]
Luty 1504 We Wrocławiu podczas obrad śląskiego sejmu w lutym 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk pożyczył od przyszłego biskupa wrocławskiego Jana Turzona kilkadziesiąt florenów w złocie. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na piotrkowskim sejmie odczytano odpowiedź na poparte przez jego brata Władysława żądania Zygmunta Jagiellończyka oddania temu ostatniemu ziem pruskich lub Wielkiego Księstwa Litewskiego w zarząd. [więcej]
Luty 1504 Na sejmie w Piotrkowie wyraźnie objawiła się opozycja magnacka przeciw żądaniom Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
Kwiecień 1504 W kwietniu 1504 roku Zygmuntowi Jagiellończykowi udało się zebrać odpowiednią kwotę pieniędzy, aby spłacić roszczenia Adama Szwaba, który, nie będąc w stanie wyegzekwować należnych mu pieniędzy od Ostrorogów, porwał sędziego Piotra Opalińskiego i Śmigielskiego. [więcej]
17 maj 1504 17 maja 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk mianowany został przez swojego brata Władysława namiestnikiem Dolnych Łużyc. [więcej]
5 czerwiec 1504 5 czerwca 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka przywilej bicia monety według stopy czeskiej, czyli czeskich denarów i groszy. [więcej]
Czerwiec 1504 Zapewne w czerwcu 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk zezwolił mieszczanom Głogowa na wstawienie do herbu i pieczęci miejskiej obrazu Matki Boskiej w Słońcu, patronki Głogowa, i na usunięcie z herbu kruka Macieja Korwina. [więcej]
23 czerwiec 1504 23 czerwca 1504 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk zatwierdził dawne przywileje rycerstwa głogowskiego. Między innymi ten, który zapewniał im odrębny wymiar sprawiedliwości wyjęty spod sądownictwa miejskiego. [więcej]
Lipiec 1504 W lipcu 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk na krótko przybył do Krakowa. [więcej]
Lipiec - sierpień 1504 Lipiec i sierpień 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk spędził w Opawie. [więcej]
Wrzesień 1504 We wrześniu 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka nominację na stanowisko starosty generalnego na Śląsku. [więcej]
29 wrzesień 1504 29 września 1504 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk wydał wspaniałą ucztę dla trzech panów litewskich. Jednym z nich był Michał Gliński. [więcej]
30 wrzesień 1504 30 września 1504 roku przez zaufanego posłańca Balińskiego Zygmunt Jagiellończyk wysłał własny portret do księżnej Anny, wdowy po Konradzie III Rudym. [więcej]
21 październik 1504 21 października 1504 roku z Krakowa Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Władysława Jagiellończyka posła Hanusbota w sprawach dynastycznych. [więcej]
29 październik 1504 29 października 1504 roku w dniu wyjazdu Zygmunta Jagiellończyka z Krakowa Aleksander Jagiellończyk uregulował dług 15 000 zł wobec brata. [więcej]
11 listopad 1504 11 listopada 1504 roku rozpoczął się we Wrocławiu sejm śląski, na którym Zygmunt Jagiellończyk oficjalnie przejął obowiązki starosty generalnego Śląska. Urząd ten utracił Kazimierz II Cieszyński. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku na wrocławskim sejmie Zygmunt Jagiellończyk wziął udział w uchwalaniu aktu prawnego, który wprowadzał pewne ograniczenia praw chłopów i ogrodników. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku na wrocławskim sejmie starano się wprowadzić szereg ustaw zmierzających do oddania w ręce Zygmunta Jagiellończyka silniejszej egzekutywy w sprawie walki z przestępczością, lecz surowe zarządzenia nie zostały wprowadzone w życie. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk mianowany został przez swojego brata Władysława namiestnikiem Górnych Łużyc. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku po wrocławskim sejmie Zygmunt Jagiellończyk udał się do Świdnicy. Przebywał tam pięć dni, spędzając czas głównie na odprawianiu sądów. [więcej]
Listopad 1504 Po wizycie w Świdnicy Zygmunt Jagiellończyk razem z Albrechtem Kolowrathem udał do Łużyc. [więcej]
28 listopad 1504 28 listopada 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk dotarł do Budziszyna na sejm Dolnych Łużyc. [więcej]
2 grudzień 1504 2 grudnia 1504 roku w Budziszynie Zygmunt Jagiellończyk został przez rycerstwo uznany namiestnikiem Górnych Łużyc. [więcej]
5 grudzień 1504 5 grudnia 1504 roku w Budziszynie Zygmunt Jagiellończyk potwierdził przywileje Górnych Łużyc. [więcej]
Grudzień 1504 W grudniu 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Opawy na sejm stanów śląskich, który potrwał do kwietnia następnego roku. [więcej]
Styczeń 1505 W styczniu 1505 roku w Opawie Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył w sejmie stanów śląskich. Doszło tam do uchwalenia dekretów dotyczycących wspólnej akcji na polu bezpieczeństwa dróg, kwestii podatków i pieniądza. [więcej]
Styczeń 1505 W styczniu 1505 roku na sejmie śląskim w Opawie pojawił się wysłannik Aleksandra Jagiellończyka, który przedstawił zebranym groźne położenie Polski, trapionej najazdami Tatarów, i prosił o wsparcie w walce z nimi. Tam również Zygmunt Jagiellończyk odebrał dług króla Polski, który przywiózł Jan Rechemberg. [więcej]
Styczeń 1505 W styczniu 1505 roku na sejmie śląskim w Opawie Rada Miejska Wrocławia wniosła skargę przeciw Andrzejowi, opatowi klasztoru w Lubiążu, który polecił zbudować tamę na Odrze. Zygmunt Jagiellończyk wezwał opata na następny sejm w celu wyjaśnienia sprawy. [więcej]
2 luty 1505 2 lutego 1505 roku Władysław II Jagiellończyk wystawił dyplom, na mocy którego przelał swoje prawo do dziedzicznej części Litwy na Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
Kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył w sejmie śląskim. [więcej]
Kwiecień 1505 W 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk nadał Wrocławiowi prawo posiadania własnej kancelarii, prawo połowu ryb i polowań. [więcej]
19 kwiecień 1505 19 kwietnia 1505 roku na sejmie śląskim we Wrocławiu przy współudziale Zygmunta Jagiellończyka dokonała się reforma pieniądza obowiązującego na Śląsku. [więcej]
Kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku we Wrocławiu posłowie ze Zgorzelca donieśli Zygmuntowi Jagiellończykowi o napadzie na kupców na drodze do Frankfurtu dwie mile przed Gubinem. [więcej]
Kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku w Świdnicy przez dziesięć dni Zygmunt Jagiellończyk sprawował sądy. [więcej]
26 maj 1505 26 maja 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka prawo bicia nowoustalonej monety. Regulacja pieniądza na Dolnym Śląsku nastąpiła na kwietniowym sejmie wrocławskim. [więcej]
Czerwiec 1505 W czerwcu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk na czele wojska udał się na Węgry, by pomóc w wypracowaniu płaszczyzny porozumienia między zwaśnionymi: Władysławem i panami węgierskimi skupionymi wokół Jana I Zapolyi. Wraz z nim podążył nad Dunaj Fryderyk Legnicki. [więcej]
Czerwiec 1505 W czerwcu 1505 roku poseł Zygmunta Jagiellończyka wystąpił na polskim sejmie w Radomiu. Protestował tam przeciwko wprowadzeniu prawa składu dla kupców ze Śląska. [więcej]
22 czerwiec 1505 22 czerwca 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Budy. [więcej]
1505-1506 W latach 1505 - 1506 przynajmniej raz przebywał w Jaworze starosta generalny Śląska Zygmunt Jagiellończyk w celu przewodniczenia w sądach. [więcej]
Lipiec 1505 Latem 1505 roku przebywający w Budzie Zygmunt Jagiellończyk poparł inicjatywę wrocławian, których zamysłem było erygowanie uniwersytetu we Wrocławiu. W konsekwencji 20 lipca 1505 roku Władysław Jagiellończyk wydał akt erekcyjny, lecz z powodu protestów przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego projekt nie został urzeczywistniony. [więcej]
Lipiec 1505 W lipcu 1505 roku Aleksander Jagiellończyk wystosował odpowiedź na protest Rafała Leszczyńskiego złożony na sejmie w Radomiu, obiecując wstrzymać wprowadzenie prawa składu dla kupców ze Śląska. [więcej]
Lato 1505 Latem 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk zajmował się konfliktem Zgorzelca z Zawidowem, który stworzył u siebie targowisko solne. [więcej]
Sierpień 1505 W sierpniu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od swojego brata Aleksandra godność namiestnika Prus. [więcej]
10-11 sierpień 1505 10 i 11 sierpniu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk przebywał w Trenczynie, gdzie negocjował porozumienie między Janem I Zapolyą i Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
Wrzesień 1505 We wrześniu 1505 roku we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył sejmowi śląskiemu. [więcej]
Wrzesień 1505 We wrześniu 1505 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk dowiedział się o śmierci matki. [więcej]
15 wrzesień 1505 15 września 1505 roku na sejmie we Wrocławiu uchwalono poprawkę wprowadzonej 19 kwietnia 1505 roku reformy pieniądza obowiązującego na Śląsku. Tym sposobem doszło do zrównania monety śląskiej z polską. [więcej]
20 wrzesień 1505 30 sierpnia 1505 roku w Krakowie zmarła Elżbieta Rakuszanka. 20 września 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk przyjechał do stolicy na pogrzeb matki. [więcej]
Październik 1505 W 1505 roku po wrześniowym sejmie wrocławskim Zygmunt Jagiellończyk wysłał Kazimierza II Cieszyńskiego na Węgry na dwór Władysława Jagiellończyka. [więcej]
Październik 1505 W drugiej połowie października 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Głogowa.
Październik 1505 W październiku 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk planował wyjazd do Budziszyna, lecz zamysł nie doszedł do skutku. [więcej]
6 grudzień 1505 Na 6 grudnia 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk zwołał do Głogowa sąd nad sędzią z Bolesławca Fryderykiem von Schellendorf, który pobierał nielegalne cła od kupców przejeżdżających przez miasto. [więcej]
Grudzień 1505 W grudniu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk wysłał ostre napomnienie do rycerstwa Górnych Łużyc, by nie lekceważyło wyroków jego urzędników, i zagroził surowymi karami. [więcej]
16 grudzień 1505 16 grudnia 1505 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk wydał akt prawny regulujący sądownictwo w Księstwie Głogowskim. Utworzone wówczas zostały tak zwane sądy leńskie. [więcej]
Grudzień 1505 W grudniu 1505 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk wydał rozporządzenie regulujące lenne prawo spadkowe w Księstwie Głogowskim. [więcej]
Grudzień 1505 W grudniu 1505 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk wydał dekret, który nakładał karę w wysokości 50 guldenów węgierskich na mieszkańców Księstwa Głogowskiego za grę hazardową na kredyt. [więcej]
Grudzień 1505 W grudniu 1505 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk wydał pozwolenie na otwarcie apteki. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku w Prudniku Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył sejmowi śląskiemu. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku na sejmie śląskim w Prudniku uchwalono zaciąg 200 zbrojnych, którzy mieli za zadanie jeździć po drogach i chwytać grasujących tam złoczyńców. Zygmunt Jagiellończyk zobowiązany został do wcielenia w życie tych uchwał. Dzięki nim niebawem kolejni bandyci zaczęli tracić głowy w publicznych egzekucjach. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku na śląskim sejmie w Prudniku przedstawiciele Wrocławia złożyli protest przeciwko prowadzeniu w Polsce prawa składu przez kupców ze Śląska. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Krakowa. Na sejm polski do Lublina wysłał swojego przedstawiciela Rafała Leszczyńskiego z petycją, aby znieść prawo składu dla kupców ze Śląska. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk pozostawał w kontakcie z Rafałem Leszczyńskim ze swoim bratem Aleksandrem. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk przyjął posłów z Wrocławia. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku na lubelskim sejmie wystąpił poseł Zygmunta Jagiellończyka Rafał Leszczyński. Jego wystąpienie nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Prawo składu dla kupców ze Śląska zostało utrzymane. [więcej]
Marzec 1506 Pod koniec marca 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk powrócił na Śląsk. Na kilka dni zatrzymał się we Wrocławiu. [więcej]
17 kwiecień 1506 17 kwietnia 1506 roku w Chociebożu w imieniu Zygmunta Jagiellończyka starosta Górnych Łużyc Albrecht von Schreibersdorf i starosta Dolnych Łużyc Kasper Köckeritz podpisali z marchią brandenburską układ o wzajemnej pomocy przeciw rozbójnikom, regulujący również wzajemne stosunki prawne. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył sejmowi śląskiemu. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku z powodu agresji Maksymiliana I na Węgrzech Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od swojego brata Władysława wezwanie do powołania pod broń wszystkich stanów Śląska i Łużyc i czekania z nimi w pełnym uzbrojeniu na wezwanie. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk rozpatrywał sprawę oszusta Gumprechta zu Hündern. [więcej]
11 maj 1506 11 maja 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk zatwierdził Wrocławiowi transumpt dokumentu Karola IV z 1352 roku, który nadawał miastu prawo represji wobec kupców polskich. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku po wrocławskim sejmie Zygmunt Jagiellończyk przez dziewięć dni odprawiał sądy w Świdnicy. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku po wrocławskim sejmie Zygmunt Jagiellończyk upomniał listownie Zgorzelec, który bojkotował nową reformę pieniądza i zabronił przyjmowania u siebie nowych groszy śląskich. [więcej]
Czerwiec 1506 W czerwcu 1506 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk gościł Opalińskiego. [więcej]
Lato 1506 Latem 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk pod naciskiem panów czeskich zgodził się, aby Zgorzelec wyjątkowo nie podlegał uchwałom monetarnym sejmu śląskiego. [więcej]
Lipiec 1506 W lipcu 1506 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk gościł biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego oraz starostę grodzieńskiego Aleksandra Holszańskiego. [więcej]
10 lipiec 1506 10 lipca 1506 roku do Głogowa przybył wysłannik schorowanego Aleksandra z propozycją dla Zygmunta Jagiellończyka przejęcia władzy. [więcej]
Lipiec 1506 W lipcu 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk ściągał swe wierzytelności i gromadził zasoby pieniężne, niezbędne do podróży po władzę po umierającym Aleksandrze. [więcej]
24 lipiec 1506 24 lipca 1506 roku w Lidzie spisano testament Aleksandra Jagiellończyka. Umierający monarcha władzę swą przekazał Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
Sierpień 1506 W sierpniu 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk, potrzebujący pieniędzy na zbliżającą się elekcję, oddał Opawę pod zastaw. [więcej]
4 sierpień 1506 Gdy 4 sierpnia 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk wyjeżdżał z Głogowa, polecił dowozić sobie z mennicy głogowskiej gotówkę niezbędną w takich okolicznościach. Swoim następcą na stanowisku starosty generalnego na Śląsku uczynił Karola Ziębickiego. Zygmunt Jagiellończyk już nigdy więcej na Śląsk nie powrócił. [więcej]
6 sierpień 1506 6 sierpnia 1506 roku podążający po koronę Zygmunt Jagiellończyk zatrzymał się na kilka dni w Poznaniu. [więcej]
12 sierpień 1506 12 sierpnia 1506 roku książę Michał Gliński wjechał triumfalnie do Wilna po wspaniałym zwycięstwie nad Tatarami w bitwie pod Kłeckiem. Niebawem wysłał w darze Zygmuntowi Jagiellończykowi na Mazowsze Tatarzyna. [więcej]
17 sierpień 1506 17 sierpnia 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Błonia, gdzie spotkał się z biskupem płockim Erazmem Ciołkiem. Tutaj do zgromadzonych dotarła wiadomość o zwycięstwie nad Tatarami Michała Glińskiego w bitwie pod Kłeckiem. [więcej]
19 sierpień 1506 19 sierpnia 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk przekroczył Wisłę pod Czerskiem. Stąd wysłał list do brata Aleksandra. [więcej]
21 sierpień 1506 21 sierpnia 1506 roku w Wiśniewie Zygmunt Jagiellończyk odebrał Tatarzyna przysłanego przez 21 sierpień Michała Glińskiego. [więcej]
22 sierpień 1506 22 sierpnia 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk dotarł do zamku w Liwie. Tutaj o jego komfortowy pobyt zadbała księżna Anna wdowa po Konradzie III Rudym. [więcej]
22 sierpień 1506 Około 22 sierpnia 1506 roku przebywający w Liwie Zygmunt Jagiellończyk dowiedział się o śmierci swojego brata Aleksandra. W Polsce i na Litwie zpanowało bezkrólewie. Zygmunt Jagiellończyk jako jeden z kandydatów do objęcia opustoszałych tronów rozesłał posłów. [więcej]
23 sierpień 1506 Około 23 sierpnia 1506 roku z poselstwem do panów litewskich Zygmunt Jagiellończyk wysłał księcia holszańskiego Jerzego Aleksandrowicza, któremu towarzyszył Rafał Leszczyński. [więcej]
22-25 sierpień 1506 W czasie gdy Zygmunt Jagiellończyk przebywał na zamku w Liwie, Michał Gliński ruszył na czele pocztu, liczącego 700 jezdnych, na spotkanie z królewiczem. [więcej]
Sierpień 1506 Pod koniec sierpnia 1506 roku wojska hospodara mołdawskiego Bogdana III wlały się na Podole i spustoszyły okolice Kamieńca Podolskiego i Skały. Tym sposobem rozpoczęła się wojna Polski i Litwy z Mołdawią. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1506 Na przełomie sierpnia i września 1506 roku w Nowym Mieście Korczynie zebrała się rada królewska, która szukała sposobu pozyskania pieniędzy na walkę z hospodarem mołdawskim Bogdanem, który na wieść o śmierci Aleksandra Jagiellończyka najechał i złupił ruskie ziemie aż pod Kamieniec Podolski. [więcej]
Wrzesień 1506 Na początku września 1506 roku rada królewska zebrana w Nowym Mieście Korczynie wysłała poselstwo do Władysława Jagiellończyka z żądaniem, aby król Węgier jak najszybciej przywołał hospodara mołdawskiego Bogdana do porządku i nakazał mu zwrot zajętych ziem. [więcej]
Wrzesień 1506 Na początku września 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od polskich senatorów list z prośbą o pochowanie Aleksandra w Wilnie, aby uniknąć dodatkowych kosztów. [więcej]
2 wrzesień 1506 2 września 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk dotarł do Grodna. [więcej]
Wrzesień 1506 We wrześniu 1506 roku po opuszczeniu Grodna Zygmunt Jagiellończyk stanął obozem między Grodnem i Mereczem, prawdopodobnie w miejscowości Przewalce. Tu doszło do spotkania królewicza z Michałem Glińskim. [więcej]
Wrzesień 1506 Po spotkaniu z Michałem Glińskim Zygmunt Jagiellończyk wyruszył w kierunku Wilna. [więcej]
Wrzesień 1506 W pierwszej połowie września 1506 roku do Krakowa przybył wysłannik Władysława Jagiellończyka Oswald Karlachky z zaleceniem, przedsięwziąć usilne działania na rzecz kandydatury księcia Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
10 wrzesień 1506 10 września 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk wjechał do Wilna. [więcej]
13 wrzesień 1506 13 września 1506 roku rada hospodarska w Wilnie jednomyślne postanowiła, by Zygmunta Jagiellończyka wynieść na tron litewski. [więcej]
Wrzesień 1506 We wrześniu 1506 roku z Wilna Zygmunt Jagiellończyk wysłał do biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode list, w którym zrelacjonował mu sytuację na Litwie. [więcej]
Wrzesień 1506 We wrześniu 1506 roku wojsko w liczbie 4000 dusz wyruszyło przeciwko hospodarowi mołdawskiemu Bogdanowi, który niedawno pustoszył ruskie ziemie aż pod Kamieniec Podolski. [więcej]
16 wrzesień 1506 16 września 1506 roku senatorowie wysłali z Krakowa do Zygmunta Jagiellończyka list, w którym zawarli kondolencje z powodu śmierci jego brata i zalecenie, aby królewicz starał się zachować unię polsko-litewską. [więcej]
Wrzesień 1506 W drugiej połowie września 1506 roku senatorowie krakowscy wyznaczyli posłów Macieja Drzewieckiego Mikołaja Firleja, którzy mieli udać się do Wilna na pogrzeb Aleksandra Jagiellończyka. [więcej]
24-26 wrzesień 1506 Między 24 i 26 września 1506 roku odbył się w Kole zjazd Wielkopolan. Po naradzie wysłano stąd do Zygmunta Jagiellończyka pismo, w którym radzono, aby nie przyjmował godności wielkiego księcia ofiarowanej mu przez Litwinów, lecz odłożył decyzję na czas sejmu elekcyjnego. [więcej]
2 październik 1506 2 października 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Prus i Gdańska posła Jerzego Targowskiego, aby zadbał o przychylne usposobienie gdańszczan. [więcej]
11 październik 1506 11 października 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w pogrzebie swojego brata Aleksandra. [więcej]
13 październik 1506 13 października 1506 roku na zjeździe generalnym Wielkopolski w Kole poseł Władysława Jagiellończyka Oswald Karlachky miał wystąpienie, w którym agitował do wyboru Zygmunta Jagiellończyka na króla. [więcej]
16 październik 1506 16 października 1506 roku w Kole arcybiskup gnieźnieński Andrzej Róża Borzyszowski ogłosił sejm elekcyjny na 30 listopada w Piotrkowie. [więcej]
20 październik 1506 20 października 1506 roku w kościele św. Stanisława na zamku wileńskim Zygmunt Jagiellończyk został wyniesiony na litewski tron. Uroczystość celebrował biskup wileński Wojciech Tabor. [więcej]
1 listopad 1506 1 listopada 1506 roku Zygmunt I Stary dał swojemu przedstawicielowi Stanisławowi Piotrowiczowi Kiszce instrukcję i pismo uwierzytelniające dla panów, mających zgromadzić się w Piotrkowie na obradach sejmu elekcyjnego. [więcej]
Listopad 1506 Na początku listopada 1506 roku Zygmunt I Stary wyruszył z Wilna do Grodna na obrady sejmu litewskiego. [więcej]
Listopad 1506 W listopadzie 1506 roku w Grodnie Zygmunt I Stary pozbawił Michała Glińskiego urzędu nadwornego marszałka. Jednocześnie ten drugi musiał złożyć zarząd „mennicy i wosków" książęcych oraz utracił namiestnictwo bielskie. [więcej]
22 listopad 1506 22 listopada 1506 roku Zygmunt I Stary wysłał Rafała Leszczyńskiego na obrady sejmu elekcyjnego w Piotrkowie. [więcej]
23 listopad 1506 23 listopada 1506 roku z Grodna wyruszyła delegacja posłów litewskich na obrady sejmu elekcyjnego w Piotrkowie. [więcej]
30 listopad 1506 30 listopada 1506 roku do Piotrkowa zaczęli się zjeżdżać senatorowie, biskupi, przedstawiciele sejmików szlacheckich i miast na obrady sejmu elekcyjnego. [więcej]
4 grudzień 1506 4 grudnia 1506 roku w Piotrkowie zebrali się panowie Rady Koronnej i rozpoczęto obrady sejmu elekcyjnego. [więcej]
6 grudzień 1506 6 grudnia 1506 roku w Piotrkowie podczas obrad sejmu elekcyjnego Jan Łaski zaproponował program reform. [więcej]
7 grudzień 1506 7 grudnia 1506 roku w Grodnie Zygmunt I Stary wydał przywilej zatwierdzający wszystkie prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego. [więcej]
8 grudzień 1506 8 grudnia 1506 roku Zygmunt I Stary wyjechał z Grodna i rozpoczął podróż do Polski. [więcej]
8 grudzień 1506 8 grudnia 1506 roku na sejmie elekcyjnym w Piotrkowie Zygmunt I Stary wybrany został królem Polski. [więcej]
9 grudzień 1506 9 grudnia 1506 roku do Piotrkowa dotarli wysłannicy Zygmunta Starego. Następnego dnia wygłosili przemowę przed senatem. [więcej]
20 grudzień 1506 20 grudnia 1506 roku Zygmunt I Stary dotarł do Mielnika. Tu spotkał się z przedstawicielami chana Mengli I Gireja, który był skory zawrzeć sojusz przeciwko Wasylowi III. [więcej]
22 grudzień 1506 22 grudnia 1506 roku do Mielnika dotarł dworzanin Maciejowski, który przywiózł nowinę, że Zygmunt I Stary wybrany został królem Polski. [więcej]
Grudzień 1506 Na sejmie w Mielniku Zygmunt I Stary wyznaczył zaopatrzenie wdowie po Aleksandrze, wielkiej księżnej Helenie: zamek Bielsk z miastami Surażem i Brańskiem. [więcej]
Grudzień 1506 Na sejmie w Mielniku Michał Gliński wniósł przed Zygmuntem Starym skargę na Jana Zabrzezińskiego o oszczerstwo. [więcej]
Styczeń 1507 Na początku stycznia 1507 roku w Mielniku dyskutowano o sprawie tatarskiej. Po debacie zdecydowano zawrzeć sojusz z chanem Mengli Girejem. Zygmunt I Stary w obecności tatarskiego posła zaprzysiągł przymierze. Oprócz tego monarcha wysłał na Krym posłów wojewodę smoleńskiego Jerzego Zenowicza i namiestnika mozyrskiego Jakuba Lwańszewicza. [więcej]
7 styczeń 1507 7 stycznia 1507 roku Zygmunt I Stary wyjechał z Mielnika. Pod Kozienicami jego okazały orszak przeprawił się przez Wisłę. Tam jakiś chłop zanucił przed Zygmuntem „Bogurodzicę", za co otrzymał 3 grosze. [więcej]
12-13 styczeń 1507 12 i 13 stycznia 1507 roku Zygmunt I Stary przebywał w Radomiu. [więcej]
20 styczeń 1507 20 stycznia 1507 roku Zygmunt I Stary dotarł do Krakowa. [więcej]
24 styczeń 1507 24 stycznia 1507 roku w katedrze na Wawelu Zygmunt I Stary koronowany został przez prymasa Polski arcybiskupa Andrzeja Boryszewskiego. [więcej]
25 styczeń 1507 25 stycznia 1507 roku Zygmunt I Stary zasiadł z koroną na skroniach, otoczony prałatami i panami, na rynku krakowskim i przyjął od mieszczan hołd i klucze miasta, a naród podniesieniem palców składał przysięgę wierności. [więcej]
25 styczeń 1507 25 stycznia 1507 roku w Krakowie po uroczystościach Zygmunt I Stary rozpoczął sejm koronacyjny, który potrwał do 8 marca 1507 roku. [więcej]
Luty 1507 W lutym 1507 roku krakowski sejm uchwalił nadzwyczajne podatki na spłacenie długów, które pozostały po Aleksandrze Jagiellończyku. [więcej]
Luty 1507 W lutym 1507 roku litewski sejm uchwalił pobór podatku na wojnę z Moskwą, której celem miało być odzyskanie Siewierszczyzny.
Luty 1507 W lutym 1507 roku podczas krakowskiego sejmu Michał Gliński nie zaprzestawał w dopominaniu się o sąd na Janie Zabrzezińskim. Zygmunt I Stary sprawę odwlekał. [więcej]
1507 W 1507 roku Zygmunt I Stary mianował Mikołaja Firleja wojewodą lubelskim.
Marzec 1507 W marcu 1507 roku podczas krakowskiego sejmu, aby ostudzić zapalczywość Michała Glińskiego w upominaniu się o sąd na Janie Zabrzezińskim, Zygmunt I Stary w obecności całego senatu oświadczył, że ten ostatni jest niewinny. Niestety to nie zmieniło postawy tego pierwszego. [więcej]
Marzec 1507 W marcu 1507 roku Zygmunt I Stary wysłał na sejm śląski do Wrocławia swojego przedstawiciela Jana Kóckeritza, który w imieniu polskiego króla zrzekł się urzędu starosty generalnego na Śląsku. [więcej]
Kwiecień 1507 W kwietniu 1507 roku zbrojne oddziały Wasyla III najechały litewskie terytorium, rozpoczynając wojnę Litwy z Moskwą.
12 maj 1507 12 maja 1507 roku Zygmunt I Stary odebrał hołd lenny od Jana V Zatorskiego.
Maj 1507 Z końcem maja 1507 roku Zygmunt I Stary wyruszył do Litwy z zamiarem wszczęcia przygotowań do wojny z Wasylem III, którego wojska wtargnęły do Ziemi Smoleńskiej. [więcej]
22 czerwiec 1507 22 czerwca 1507 roku w związku z najazdem moskiewskim na Litwę Zygmunt I Stary przybył do Wilna.
10 lipiec 1507 10 lipca 1507 roku w Wilnie Zygmunt I Stary odebrał jarłyk od chana perekopskiego Mengli-gereja. Wśród darów odnalazł list, w którym chan gorąco prosił, aby Michałowi Glińskiemu przywrócić urząd marszałka. [więcej]
16 lipiec 1507 16 lipca 1507 roku przed sądem Zygmunta Starego stanął Michał Gliński. Ponownie upomniał się o sąd nad Janem Zabrzezińskim. [więcej]
Lipiec 1507 W lipcu 1507 roku Zygmunt I Stary przybył do Mińska, gdzie doszło do koncentracji wojsk na wojnę z Moskwą. Tu król wyznaczył hetmana Stanisława Kiszkę na naczelnego dowódcę wyprawy.
Sierpień 1507 W pierwszej połowie sierpnia 1507 roku w Mińsku Zygmunt I Stary uczestniczył w sejmie litewskim. Pojawił się tam Michał Gliński i nie ustawał w naleganiach na sąd nad Janem Zabrzezińskim. [więcej]
Wrzesień 1507 We wrześniu 1507 roku po wycofaniu się wojsk litewskich z terytorium Księstwa Moskiewskiego oddziały Wasyla III spustoszyły ziemie położone na południe od Smoleńska i Dniepru. Gdy informacje o tym wydarzeniu dotarły do Zygmunta Starego przebywającego w Grodnie, natychmiast wydał on rozkaz zgromadzenia pospolitego ruszenia.
1507 / 1508 Zimą przełomu 1507 i 1508 roku Michał Gliński próbował zorganizować spisek przeciwko Zygmuntowi Staremu. [więcej]
2 luty 1508 2 lutego 1508 roku, ponieważ Zygmunt I Stary nie chciał wszcząć procesu przeciwko Janowi Zabrzezińskiemu, Michał Gliński kazał Zabrzezińskiego zamordować w jego majątku podczas snu. [więcej]
10 luty 1508 10 lutego 1508 roku Michał Gliński wyruszył na Polesie do swego dziedzicznego Turowa. W tym czasie Zygmunt I Stary otrzymywał od niego listy z apelami o przebaczenie i pojednanie.
12 marzec 1508 Do 12 marca 1508 roku Michał Gliński oczekiwał na odpowiedź Zygmunta Starego. Gdy odpowiedź nie przyszła, wyprawił do Wasyla III posła z oświadczeniem chęci poddania się Moskwie. Trzymając w rękach Mozyrz, Michał Gliński miał swobodę komunikacji z państwem moskiewskim, co jednocześnie odcinało od Litwy całą Kijowszczyznę. [więcej]
5 maj 1508 5 maja 1508 roku Zygmunt I Stary wysłał do Głogowa list, w którym zwrócił Księstwo Głogowskie swojemu bratu Władysławowi i zwolnił Głogowian z przysięgi wierności. [więcej]
Maj 1508 W maju 1508 roku w związku ze spodziewaną agresją ze strony chana Mengli Gireja Zygmunt I Stary zwołał pospolite ruszenie ziem Ruskiej, Podolskiej, Lubelskiej i Sandomierskiej. Na miejsce koncentracji wyznaczył Chełm. [więcej]
Maj 1508 W maju 1508 roku Michał Gliński, który przeszedł na stronę Wasyla III, zaatakował Mińsk i spustoszył litewskie tereny po Oszmianę, Kurzeniec za Wilją i Nowogródek.
22 maj 1508 22 maja 1508 roku do Brześcia, gdzie odbywała się koncentracja wojsk niezbędnych do wojny z Moskwą, przybył Zygmunt I Stary.
11 czerwiec 1508 11 czerwca 1508 roku Zygmunt I Stary wysłał do Mengli Gireja list, w którym przedstawił argumenty na winę Michała Glińskiego. [więcej]
17 czerwiec 1508 17 czerwca 1508 roku Zygmunt I Stary razem z armią wyruszył z Nowogródka do Mińska.
2 lipiec 1508 2 lipca 1508 roku Zygmunt I Stary razem z armią opuścił Mińsk i podążył w kierunku Orszy.
13 lipiec 1508 13 lipca 1508 roku Zygmunt I Stary razem z oddziałami litewskimi i polskimi dotarł do Orszy.
19 lipiec 1508 19 lipca 1508 roku Zygmunt I Stary obserwował manewry wojsk podczas bitwy pod Orszą. [więcej]
23 lipiec 1508 Latem 1508 roku oddziały chana Mengli Gireja przekroczyły granice Litwy i dotarły na Wołyń. Spustoszyli terytorium nad górnym Horyniem. 23 lipca 1508 roku Mikołaj Kamieniecki na czele wojsk zebranych w Międzybożu ruszył w pogoń za wycofującymi się czambułami tatarskimi. Pod grodziskiem Woronowo udało się polsko-litewskiej jeździe rozbić trzykrotnie liczniejszego nieprzyjaciela. [więcej]
1 sierpień 1508 1 sierpnia 1508 roku Zygmunt I Stary razem z armią znalazł się pod Smoleńskiem. [więcej]
Wrzesień 1508 We wrześniu 1508 roku doszło do kolejnego najazdu czambułów chana krymskiego Mengli Gireja na ziemie litewskie. W okolicach Słucka rotmistrz polski Łukasz Morawiec rozbił jeden z oddziałów tatarskich. Inną jednostkę najeźdźców pobił na Wołyniu Kozak Polus odbierając jasyr i łupy. [więcej]
8 październik 1508 8 października 1508 roku Zygmunt I Stary zawarł z Wasylem III traktat pokojowy kończący wojnę Litwy z Moskwą. [więcej]
Październik 1508 W październiku 1508 roku trzy czambuły chana krymskiego Mengli Gireja zapuściły się za Prypeć. Hetman wielki litewski Konstanty Ostrogski wytropił je i rozbił. [więcej]
19 październik 1508 19 października 1508 roku w Smolanach Zygmunt I Stary, będący w drodze ze Smoleńska do Wilna, wysłał chorągwie jazdy koronnej przeciwko zbuntowanemu Michałowi Glińskiemu.
1509 W 1509 roku sejm rozszerzył cła i podatki pośrednie na potrzeby obronności kraju. [więcej]
Czerwiec 1509 W czerwcu 1509 roku hospodar mołdawski Bogdan III najechał Podole oraz usunął z Pokucia polskie załogi. Tym sposobem rozpoczął kolejną wojnę z Polską i Litwą. [więcej]
Sierpień 1509 Na początku sierpnia 1509 roku Zygmunt I Stary wyruszył do Lwowa, aby tam dokonać przeglądu wojska zgromadzonego na potrzeby wojny z Mołdawią. [więcej]
Sierpień - wrzesień 1509 W sierpniu i wrześniu 1509 roku Zygmunt I Stary rozsyłał listy z zarządzeniem, aby w przypadku ataku Tatarów krymskich pospolite ruszenie ziem ruskich zbierało się pod Glinianami. [więcej]
4 październik 1509 4 października 1509 roku wojska dowodzone przez Mikołaja Kamienieckiego pokonały wojska mołdawsko-tureckie w bitwie pod Chocimiem . [więcej]
22 styczeń 1510 22 stycznia 1509 roku w Kamieńcu Podolskim podpisano pokojowe porozumienie kończące wojnę Polski i Litwy z Mołdawią. W konsekwencji wypracowanego układu Pokucie pozostało w granicach Polski. [więcej]
1510 W 1510 roku oddziały chana Mengli Gireja spustoszyły Ziemię Nowogródzką i województwo wileńskie. Oporu nie napotkały, ponieważ obrona potoczna oczekiwała ataku na Podolu, a hetmani litewscy na Wołyń lub Mińsk. [więcej]
Lato 1510 Latem 1510 roku w Poznaniu Zygmunt I Stary uczestniczył w zjeździe z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego, którzy bez ogródek oświadczyli, że wielki mistrz Fryderyk Wettyn nie złoży przysięgi wierności, zakwestionowali postanowienia pokoju toruńskiego i zażądali oddania okupowanych przez Polskę posiadłości krzyżackich, czyli Prus Królewskich. [więcej]
13 marzec 1511 13 marca 1511 roku Zygmunt I Stary oficjalnie oddał Księstwo Opawskie Władysławowi Jagiellończykowi i zwolnił swych opawskich poddanych z przysięgi wierności. [więcej]
Kwiecień 1511 W kwietniu 1511 roku czambuły tatarskie wtargnęły na litewskie ziemie i doszły do Bracławia. Tam zostały rozbite prawdopodobnie przez straż dowodzoną przez Stanisława Lanckorońskiego. [więcej]
Maj 1511 Zapewne w maju 1511 roku Tatarzy krymscy wdarli się na litewskie terytorium i skierowali się na Kijów. Kozak Polus rozbił jeden z czambułów, a połączone wojska wojewody kijowskiego Andrzeja Niemirowicza i księcia Jerzego Siemionowicza na uroczysku Rutka koło Kijowa wydali bitwę powracającym z łupem agresorom odnosząc zdecydowany triumf. [więcej]
2 czerwiec 1511 2 czerwca 1511 roku kanclerz Jan Łaski zatwierdził w imieniu Zygmunta I Starego pruskie przywileje, które powstały w Malborku 15 sierpnia 1506 roku. [więcej]
Wiosna 1512 Wczesną wiosną 1512 roku w okolicach Kijowa rozbity został czambuł tatarski, który zimował przy Czarnym Lesie. [więcej]
7 kwiecień 1512 Na przełomie marca i kwietnia 1512 roku doszło do wtargnięcia Tatarów w granice Litwy. 7 kwietnia 1512 roku agresorzy pod Buskiem, miasteczkiem leżącym około 50 km na wschód od Lwowa, założyli bazę wypadową. Następnie rozjechali się w różnych kierunkach i rozpoczęli łupieski proceder. Spustoszone zostały ziemie: Lubelska, Chełmska, Lwowska, Przemyska, Halicka. [więcej]
18 kwiecień 1512 Na 18 kwietnia 1512 roku Zygmunt I Stary wyznaczył termin koncentracji we Lwowie nowozaciągniętych oddziałów i pospolitego ruszenia z przeznaczeniem stawienia oporu planowanej agresji Tatarów krymskich. [więcej]
21 kwiecień 1512 21 kwietnia 1512 roku w związku z najazdem Tatarów krymskich Zygmunt I Stary rozkazał staroście Nowego Miasta Korczyna zebrać wojska i osłonić Mielec oraz powołał służbę ziemską w całym Wielkim Księstwie Litewskim.
28 kwiecień 1512 28 kwietnia 1512 roku armia dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego oraz hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego pokonała oddziały chana krymskiego Mengli Gireja w bitwie pod Łopusznem . [więcej]
19 grudzień 1512 19 grudnia 1512 roku, gdy Zygmunt I Stary przebywał w Radomiu uczestnicząc w sejmie koronnym, Wasyl III na czele pokaźnej armii wyruszył w kierunku Smoleńska. Tym sposobem rozpoczęła się kolejna wojna z Moskwą. [więcej]
25 luty 1513 25 lutego 1513 roku Wasyl III przerwał oblężenie Smoleńska i powrócił do Moskwy. Dowództwo nad wojskami w wojnie z Litwą przekazał Michałowi Glińskiemu. [więcej]
1513 W 1513 roku Zygmunt I Stary zawarł pokój z Mengli Girejem. W zamian za coroczny trybut o wartości 150 tys. złotych polskich chan krymski zobowiązał się zaprzestać najazdów na ziemie polsko-litewskie i udzielić pomocy w wojnie z Moskwą. [więcej]
14 czerwiec 1513 14 czerwca 1513 roku Wasyl III ponownie wyruszył zbrojnie na Smoleńsk. Skutkiem tego wojna Litwy z Moskwą trwała dalej. Zygmunt I Stary, aby wspomóc oblężonych, wysłał pięćsetosobowy oddział zaciężny dowodzony przez rotmistrza niemieckiego pochodzenia Jana Spargelda. [więcej]
Czerwiec 1513 W czerwcu 1513 roku w ramach działań zbrojnych wojny z Moskwą starosta kaniowski Ostafij Daszkiewicz wspólnie z wojewodą kijowskim, podczaszym litewskim Jerzym Mikołajewiczem Radziwiłłem i Tatarami spustoszył Siewierszczyznę.
27 czerwiec 1513 27 czerwca 1513 roku Zygmunt I Stary przybył do Mielnika.
Lipiec 1513 W lipcu 1513 roku Zygmunt I Stary przebywał w Wilnie.
Lipiec 1513 Pod koniec lipca 1513 roku Zygmunt I Stary przybył do obozu wojennego pod Mińskiem.
Luty 1514 W lutym 1514 roku obradujący w Wilnie litewski sejm zarządził pobór specjalnych podatków na obronę kraju w wojnie z Moskwą. [więcej]
Wiosna 1514 Wiosną 1514 roku dyplomacja Zygmunta Starego czyniła zabiegi zmierzające do zaangażowania po stronie Polski i Litwy Tatarów krymskich do wojny z Moskwą. [więcej]
Maj 1514 W maju 1514 roku główne siły moskiewskie dowodzone przez Daniłę Oboleńskiego rozpoczęły oblężenie Smoleńska.
30 lipiec 1514 30 lipca 1514 roku wojska Wasyla III zajęły Smoleńsk. [więcej]
Sierpień 1514 W sierpniu 1514 roku Zygmunt I Stary otrzymał od Michała Glińskiego propozycję porozumienia i powrotu w łaski polsko-litewskiego monarchy. Jego zdrada wyszła na jaw, w konsekwencji czego znalazł się w więzieniu w Moskwie. [więcej]
Sierpień 1514 W drugiej połowie sierpnia 1514 roku Zygmunt I Stary wyruszył na czele armii w kierunku utraconego Smoleńska. [więcej]
27 sierpień 1514 W obozie pod Borysowem Zygmunt I Stary przekazał naczelne dowództwo hetmanowi Konstantemu Ostrogskiemu, który 27 sierpnia 1514 roku przeprawił się przez Berezynę. [więcej]
7 / 8 wrzesień 1514 W nocy z 7 na 8 września 1514 roku wojska polsko-litewskie przeprawiły się przez Dniepr. Do tego celu wykorzystano most oparty na pływających beczkach. [więcej]
8 wrzesień 1514 8 września 1514 roku wojska polsko-litewskie odniosły wspaniałe zwycięstwo w bitwie pod Orszą.
Wrzesień 1514 We wrześniu 1514 roku zwycięzca spod Orszy Konstanty Ostrogski podjął wysiłek odbicia Smoleńska z rąk moskiewskich, lecz trud żołnierzy nie przyniósł spodziewanych rezultatów. [więcej]
Marzec 1515 W pierwszej połowie marca 1515 roku, po śmierci chana Mengli Gireja, Achmet sołtan na czele dwutysięcznego oddziału zbrojnych wtargnął na Podole. Podczas tego najazdu hetman polny koronny Jan Tworowski odparł atak Tatarów w okolicy Trembowli. [więcej]
20 maj 1515 20 maja 1515 roku w Bratysławie dyplomacja Zygmunta Starego podpisała wstępne porozumienie z przedstawicielami Władysława Jagiellończyka i Maksymiliana I w sprawie małżeństwa i obietnicy sukcesji. [więcej]
1515 W 1515 roku, po śmierci Mikołaja Kamienieckiego, Zygmunt I Stary hetmanem wielkim koronnym uczynił Mikołaja Firleja. [więcej]
13 wrzesień 1515 13 września 1515 roku kancelaria Zygmunta Starego wypuściła dwa listy. Pierwszy skierowany do papieża Leona X, w którym król Polski ponawiał swoją prośbę dotyczącą kanonizacji Kazimierza Jagiellończyka. Drugi do kardynała protektora Polski Achillesa Grassiego z prośbą o przychylność w powyższej sprawie. [więcej]
14 marzec 1516 14 marca 1516 roku Zygmunt I Stary podpisał sojusz z chanem krymskim Mehmedem I Girejem. [więcej]
Czerwiec 1516 W czerwcu 1516 roku, pomimo zawartego sojuszu polsko-tatarskiego, oddziały nowego chana Mehmeda I Gireja przeprawiły się przez Dniepr i obrały kierunek na Ruś i Podole wszczynając wojnę z Polską i Litwą. [więcej]
Lipiec 1516 W lipcu 1516 roku podczas działań zbrojnych wojny Polski i Litwy z Tatarami ci ostatni podjęli zakończony niepowodzeniem wysiłek zdobycia Buska położonego w Ziemi Lwowskiej.
Jesień 1516 Zapewne we wrześniu 1516 roku strona polsko-litewska zorganizowała akcję odwetową na tatarskie terytorium. Spustoszone zostały wówczas między innymi okolice Białogrodu. Doszło również do bitwy nad Jeziorem Wydowym zakończonej porażką sił turecko-tatarskich.
Listopad - grudzień 1516 W listopadzie i grudniu 1516 roku dalej trwały trwaly walki z Tatarami. Doszło wtedy do potyczek pod Latyczowem i Międzybożem.
1517 W 1517 roku Wasyl III zawarł z wielkim mistrzem Albrechtem Hohenzollernem sojusz skierowany przeciwko Litwie i Polsce. [więcej]
Maj 1517 W maju 1517 roku kancelaria Zygmunta Starego wystosowała do papieża Leona X list, w którym usilnie domagano się rozpoczęcia oficjalnego procesu kanonizacji królewicza Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Lipiec 1517 W końcu lipca 1517 roku w Wilnie Zygmunt I Stary zarządził nowe zaciągi wojska na wojnę z Moskwą.
Sierpień 1517 W sierpniu 1517 roku Zygmunt I Stary przez dwadzieścia dni przebywał w Połocku.
Wrzesień 1517 We wrześniu 1517 roku wojska dowodzone przez Konstantego Ostrogskiego podjęły nieudaną próbę zdobycia Pskowa.
Jesień 1517 Jesienią 1517 roku Tatarzy krymscy ponownie wtargnęli w polsko-litewskie granice. Od ich najazdu ucierpiały wtenczas Wołyń i Podole. [więcej]
18 kwiecień 1518 18 kwietnia 1518 roku Zygmunt I Stary pojął za żonę Bonę Sforzę.
Lipiec 1518 W lipcu 1518 roku Wasyl III zaatakował Połock. Z odsieczą oblężonym podążył rotmistrz Jan Boratyński.
Sierpień 1518 W sierpniu 1518 roku Tatarzy krymscy wdarli się w polsko-litewskie granice. Hetman Konstanty Ostrogski i starosta Eustachy Daszkiewicz powstrzymali najeźdźców. [więcej]
Lipiec 1519 W lipcu 1519 roku doszło do kolejnej agresji Tatarów krymskich. Tym razem spustoszona została Ziemia Chełmska. [więcej]
Lato 1519 W lecie 1519 roku trzy armie Wasyla III wkroczyły na ziemie litewskie. Spustoszone zostały okolice Mińska, Mołodeczna, Oszmiany i Krewa.
2 sierpień 1519 2 sierpnia 1519 roku wojska Zygmunta Starego dowodzone przez Konstantego Ostrogskiego rozbite zostały przez Tatarów w bitwie pod Sokalem.
Wrzesień / październik 1519 Na przełomie września-października 1519 roku Zygmunt I Stary rozpoczął przygotowania do wojny z Zakonem Krzyżackim.
Październik 1519 Na początku października 1519 roku Zygmunt I Stary i rada królewska zdecydowali się powołać pospolite ruszenie na zbliżającą się wojnę z Zakonem Krzyżackim.
2 grudzień 1519 2 grudnia 1519 roku Zygmunt I Stary przybył do Torunia, gdzie odbywała się koncentracja pospolitego ruszenia gotującego się do wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Grudzień 1519 W grudniu 1519 roku na posiedzeniach Zygmunta Starego rady królewskiej i senatu postanowiono rozpocząć wojnę z Zakonem Krzyżackim, wykorzystując zebrane już wojska zaciężne.
22 grudzień 1519 22 grudnia 1519 roku Mikołaj Firlej opuścił Toruń i na czele armii podążył na północ, aby rozpocząć wojnę z Zakonem Krzyżackim. Zygmunt I Stary pozostał w Toruniu, który stał się kwaterą główną na okres wojny.
13 styczeń 1520 4 stycznia 1520 roku podczas wojny z Zakonem Krzyżackim miasto Dąbrówno poddało się rotmistrzowi Wilkanowskiemu. W związku z tym 13 stycznia 1520 roku Zygmunt I Stary wystawił przywilej dla miasta i szlachty, potwierdzający ich uprawnienia I stan posiadania.
15 styczeń 1520 W połowie stycznia 1520 roku z Torunia Zygmunt I Stary wezwał żupnika krakowskiego Jana Bonera, aby przysłał działa większego kalibru, które były niezbędne podczas zdobywania krzyżackich twierdz podczas wojny pruskiej.
17 styczeń 1520 17 stycznia 1520 roku Mikołaj Firlej rozpoczął oblężenie Pasłęka.
Luty 1520 W lutym 1520 roku w Toruniu Zygmunt I Stary spotkał się z biskupem Guardalfierim Zachariaszem Ferrerim, który z polecenia papieża Leona X przybył w te strony, aby przeprowadzić czynności niezbędne do kanonizacji księcia Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Luty 1520 W połowie lutego 1520 roku do Torunia przybyli wysłannicy papieża Leona X z żądaniem zakończenia wojny pruskiej i przystąpienia do montowanej przez papiestwo wyprawy antytureckiej. Zygmunt I Stary odrzucił roszczenia. [więcej]
14 marzec 1520 14 marca 1520 roku wojska Zygmunta Starego dowodzone przez stolnika poznańskiego Jakuba Rożnowskiego po trzydniowym oblężeniu zdobyły Kwidzyn.
15 marzec 1520 W połowie marca 1520 roku do Lidzbarka Warmińskiego dotarło 1500 konnych wysłanych przez Zygmunta Starego w celu obrony zamków przy granicy z Zakonem Krzyżackim.
16 kwiecień 1520 16 kwietnia 1520 roku doszło do kolejnego epizodu wojny pruskiej - potyczki pod Bartoszycami, podczas której polski dowódca starosta buski Jakub Sęcygniewski pokonał oddział krzyżacki.
29 kwiecień 1520 29 kwietnia 1520 roku załoga dowodzona przez Mikołaja Firleja odniosła kolejny sukces w wojnie z Zakonem Krzyżackim zdobywając Pasłęk.
3 maj 1520 3 maja 1520 roku w Toruniu Zygmunt I Stary przyjął biskupa pomezańskiego Hioba Dobenecka, który złożył przysięgę, iż w trakcie wojny pruskiej nie podejmie żadnych działań militarnych przeciwko Polsce i nie będzie zbroić zamków w Prabutach i Przezmarku. [więcej]
25 maj 1520 25 maja 1520 roku przed oddziałami Mikołaja Firleja skapitulował zamek w Pokarminie (Uszakowo).
31 maj 1520 31 maja 1520 roku Mikołaj Firlej rozpoczął oblężenie Królewca.
6 czerwiec 1520 6 czerwca 1520 roku przerwano oblężenie Królewca. Uzgodniono dwutygodniowy rozejm w wojnie pruskiej. Wielki mistrz Albrecht Hohenzollern miał w tym czasie udać się do Torunia na rozmowy z Zygmuntem Starym.
12 czerwiec 1520 12 czerwca 1520 roku wielki mistrz Albrecht Hohenzollern opuścił Królewiec z zamiarem podróży do Torunia na negocjacje z Zygmuntem Starym. [więcej]
20 czerwiec 1520 20 czerwca 1520 roku w Toruniu rozpoczęły się rokowania Zygmunta Starego z wielkim mistrzem Albrechtem Hohenzollernem w sprawie pokoju w wojnie pruskiej. Na początek przedłużono rozejm do 4 lipca.
28 czerwiec 1520 28 czerwca 1520 roku gdy wielki mistrz Albrecht Hohenzollern dowiedział się o przybyciu do Królewca oddziałów zaciężnych z Danii, zerwał negocjacje, opuścił Toruń i powrócił do Królewca, aby kontynuować wojnę pruską.
28 czerwiec 1520 28 czerwca 1520 roku Karol V wysłał do Zygmunta Starego list z postulatem zakończenia wojny pruskiej i oddania sędziom cesarskim sporu z wielkim mistrzem Albrechtem Hohenzollernem. [więcej]
2 lipiec 1520 2 lipca 1520 roku Mikołaj Firlej zakończył oblężenie Królewca i skierował wojska na południe.
7 lipiec 1520 7 lipca 1520 roku wojska Mikołaja Firleja rozpoczęły oblężenie Braniewa.
Sierpień 1520 W sierpniu 1520 roku uwagę Zygmunta I Starego zajmowało organizowanie pieniędzy na opłacenie zaciężnych zaangażowanych w wojnie z Zakonem Krzyżackim.
Sierpień 1520 W sierpniu 1520 roku Zygmunt I Stary odwołał Mikołaja Firleja z dowództwa w oblężeniu Braniewa. Zastąpił go kasztelanem bieckim Januszem Swierczowskim.
Wrzesień 1520 Pod koniec września 1520 roku we Frankfurcie nad Odrą zebrała się wielka armia z Niemiec, która miała wesprzeć działania wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna w wojnie pruskiej.
1 październik 1520 1 października 1520 roku w związku z groźbą ataku niemieckich zaciężnych zgromadzonych we Frankfurcie nad Odrą Zygmunt I Stary opuścił Toruń i podążył do Wielkopolski.
5 październik 1520 5 października 1520 roku Zygmunt I Stary dotarł do Wągrowca, gdzie zbierała się szlachta wielkopolska. Tego dnia odbyła się narada wojenna.
6 październik 1520 Około 6 października 1520 roku przybył do Wągrowca Fryderyk II Legnicki i zaproponował swoje usługi w roli mediatora przed zbliżającym się starciem zbrojnym z niemieckim wojskiem.
7 październik 1520 7 października 1520 roku dowódca wojsk niemieckich Wolf von Schönburg wysłał do Zygmunta Starego list wypowiedni i zapowiedź odwetu za atak polskich wojsk na ziemie Zakonu Krzyżackiego. Król Polski rozkazał zerwać mosty na Obrze i Warcie, aby utrudnić najemnikom krzyżackim pochód na Poznań.
9 październik 1520 Około 9 października 1520 roku do Wągrowca dotarła wiadomość, że armia niemiecka ma zamiar uderzyć na Pomorze Gdańskie. Zygmunt I Stary natychmiast powiadomił o tym radę miasta Gdańska.
18 październik 1520 18 października 1520 roku wielki mistrz Albrecht Hohenzollern rozpoczął oblężenie Lidzbarka.
1 listopad 1520 1 listopada 1520 roku rozpoczął się wymarsz czterdziestotysięcznej armii z Wągrowca.
3 listopad 1520 Około 3 listopada 1520 roku Zygmunt I Stary na czele armii przybył do Bydgoszczy.
3 listopad 1520 3 listopada 1520 roku w Bydgoszczy rozpoczęły się obrady sejmu, które potrwały do 7 grudnia 1520 roku. Zygmunt I Stary starał się doprowadzić do skutku przegłosowanie uchwały o poborze nadzwyczajnego podatku na zaciąg wojska niezbędnego do dalszego prowadzenia wojny z Zakonem Krzyżackim.
7 listopad 1520 7 listopada 1520 roku rozpoczęło się oblężenie Gdańska.
10 listopad 1520 10 listopada 1520 roku przebywający w Bydgoszczy Zygmunt I Stary otrzymał wiadomość, iż oblężenie Gdańska zostało odparte.
15 listopad 1520 15 listopada 1520 roku wojska wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna zdobyły Dobre Miasto.
16 listopad 1520 16 listopada 1520 roku przebywający w Olsztynie Mikoaj Kopernik na prośbę tamtejszych kanoników napisał do Zygmunta Starego list, w którym opisał trudną sytuację w Warmii i przedstawił realną groźbę oblężenia miasta.
16 listopad 1520 16 listopada 1520 roku przebywający w Bydgoszczy Zygmunt I Stary listownie zakomunikował gdańszczanom swój podziw i pochwalił waleczność zaprezentowaną podczas oblężenia Gdańska. Wysłał do nich starostę szymbarskiego Stanisława Kostkę oraz zasilił ich skarbiec kwotą 1200 florenów w złocie.
23 listopad 1520 23 listopada 1520 roku pod naporem armii wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna poddała się Orneta.
29 listopad 1520 29 listopada 1520 roku pod naporem wojsk dowodzonych przez Mikołaja Firleja Chojnice poddały się.
4 grudzień 1520 4 grudnia 1520 roku na sejmie obozowym w Bydgoszczy doszło do spisania nowych aktów prawnych zwanych konstytucjami bydgoskimi.
9 grudzień 1520 9 grudnia 1520 roku Zygmunt I Stary przybył do Brześcia Kujawskiego.
18 styczeń 1521 18 stycznia 1521 roku w Brześciu Kujawskim Zygmunt I Stary nominował Jakuba Sęcygniewskiego do funkcji hetmana wojsk zaciężnych w Prusach Zakonnych.
21 styczeń 1521 21 stycznia 1521 roku Nowe Miasto poddało się wojskom wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna.
Styczeń 1521 Pod koniec stycznia 1521 roku w Toruniu rozpoczęły się rokowania, których celem było zawarcie pokojowego porozumienia kończącego wojnę pruską. W pertraktacjach wzięli udział Zygmunt I Stary, rada królewska, przedstawiciele wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna, Fryderyk Legnicki, posłowie Karola V i Ludwika II Jagiellończyka.
5 kwiecień 1521 5 kwietnia 1521 roku w Toruniu zawarto czteroletni rozejm w wojnie pruskiej.
Lipiec 1521 W lipcu 1521 roku wojska Zygmunta I Starego i chana krymskiego Machmeta Gireja spustoszyły okolice Moskwy i Kazania.
14 wrzesień 1522 14 września 1522 roku Zygmunt I Stary zawarł z Wasylem III pięcioletni rozejm w wojnie Litwy z Moskwą. [więcej]
Styczeń 1525 W styczniu 1525 roku na piotrowskim sejmie przyjęta została uchwała o tak zwanych chorągwiach wojewódzkich, na mocy której ciężar finansowania określonej liczby chorągwi jazdy i rot pieszych spadał na województwa. [więcej]
10 kwiecień 1525 10 kwietnia 1525 roku na rynku w Krakowie Zygmunt I Stary odebrał hołd złożony przez byłego wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna. [więcej]
11 styczeń - 20 marzec 1527 Między 11 stycznia a 20 marca 1527 roku w Krakowie Zygmunt I Stary uczestniczył w obradach sejmu.
Luty 1527 Podczas krakowskiego sejmu ujednolicono stawki żołdowe. [więcej]
2 kwiecień 1527 2 kwietnia 1527 roku, po śmierci Mikołaja Firleja, Zygmunt I Stary hetmanem wielkim koronnym uczynił Jana Amora Tarnowskiego. [więcej]
1538 W 1538 roku koszt utrzymania 19-tysięcznej armii wynosił 150 tysięcy złotych. [więcej]
1539 W 1539 roku Zygmunt I Stary wysłał poselstwo do papieża Pawła III, aby przyśpieszyć proces kanonizacji księcia Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Orsza 1508

Chocim 1509

Łopuszno 1512

Orsza 1514

Sokal 1519

Pasłęk 1520

Kwidzyn 1520

Królewiec 1520

Braniewo 1520

Lidzbark Warmiński 1520

Gdańsk 1520

Wojny

Wyprawa mołdawska
Jana Olbrachta
1497

Wojna z Mołdawią 1506

Wojna o Bramę
Smoleńską z Moskwą
1507-1508

Wojna z Mołdawią 1509

Najazd Tatarów
na Wołyń
kwiecień 1512

Wojna Litwy z Moskwą
1512-1522

Wojna z Tatarami 1516

Wojna pruska 1519-1521

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Aleksander Jagiellończyk
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Zygmunta została 8 lutego 1512 roku Barbara Zápolya.

  1. Jadwiga Jagiellonka (1513-1573) - żona Joachima II Hektora - elektora Brandenburgii
  2. Anna Jagiellonka (1515-1520)

Drugą żoną Zygmunta została 18 kwietnia 1518 roku Bona Sforza.

  1. Izabela Jagiellonka (1519 - 1559) - żona króla Węgier - Jana Zápolyi
  2. Zygmunt II August
  3. Zofia Jagiellonka (1522-1575) - żona Henryka II Młodszego - księcia Brunszwiku-Wolfenbüttel
  4. Anna Jagiellonka
  5. Katarzyna Jagiellonka (1526-1583) - żona Jana III Wazy - króla Szwecji
Następca: Zygmunt II August

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Zygmunt_Stary
#ZygmuntStary
102

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.