ozdoba

MIKOŁAJ FIRLEJ

ozdoba
Wybitne postacie
Saladyn
Czyngis Chan
Hermann von Salza
Świętopełk II Wielki
Sambor II
Mściwoj II Gdański
Lew I Halicki
Jan Muskata
Zygmunt Korybutowicz
Wład III Palownik Drakula
Izabela I Katolicka
Mikołaj Firlej
Mikołaj Kamieniecki
Michał Gliński
Jan Amor Tarnowski
Mikołaj Firlej
Dynastia: Firlejowie herbu Lewart
Urodzony: Około 1455 roku
Zmarł: W 1526 roku
Rodzice: Piotr Firlej z Dąbrowicy
i Jadwiga Osmólska
1486 W 1486 roku Mikołaj Firlej uczestniczył w poselstwie do cesarza Fryderyka III. [więcej]
8 wrzesień 1487 8 września 1487 roku Mikołaj Firlej uczestniczył w bitwie nad Szawranią, w której armia dowodzona przez Jana Olbrachta pokonała czambuł Tatarów. [więcej]
9 wrzesień 1487 9 września 1487 roku Mikołaj Firlej brał udział w bitwie pod Kopystrzyniem, gdzie armia dowodzona przez Jana Olbrachta rozgromiła tatarski czambuł. [więcej]
1489 W 1489 roku Mikołaj Firlej podjął się roli posła do sułtana Bajazyda II. Efektem jego dyplomacji był dwuletni rozejm. [więcej]
1497 W 1497 roku Mikołaj Firlej uczestniczył w wyprawie mołdawskiej Jana Olbrachta. [więcej]
1497 W 1497 roku Mikołaj Firlej mianowany został chorążym krakowskim i starostą lubelskim. [więcej]
2 lipiec 1492 2 lipca 1492 roku w Elblągu na sejmiku pruskim wystąpił Mikołaj Firlej. Przybysz w imieniu senatorów polskich zaprosił stany pruskie na elekcję. [więcej]
Sierpień 1499 W sierpniu 1499 roku z polecenia Jana Olbrachta Mikołaj Firlej udał się do Turcji. Zadaniem jego było wynegocjowanie pokojowego porozumienia. [więcej]
Maj 1500 W maju 1500 roku w Krakowie Mikołaj Firlej uczestniczył w posiedzenie senatu. Głównym tematem obrad było znalezienie skutecznego sposobu obrony granic państwa. [więcej]
Październik 1502 W październiku 1502 roku Mikołaj Firlej przebywał w Turcji, gdzie odebrał podpisany przez Bajazyda II pięcioletni rozejm. [więcej]
20 listopad 1503 Około 20 listopada 1503 roku w Lublinie Mikołaj Firlej zdał Aleksandrowi Jagiellończykowi relację ze spotkania z węgierskimi posłami w sprawie Pokucia zajętego w październiku 1502 roku przez mołdawskiego hospodara Stefana III. [więcej]
Listopad 1503 Pod koniec listopada 1503 roku Mikołaj Firlej został wysłany przez Aleksandra Jagiellończyka z misją na Węgry. [więcej]
Wrzesień 1506 W drugiej połowie września 1506 roku zgodnie z postanowieniem senatu Mikołaj Firlej został delegatem do Wilna na pogrzeb Aleksandra Jagiellończyka. [więcej]
1507 W 1507 roku Mikołaj Firlej z nominacji Zygmunta Starego został wojewodą lubelskim.
Marzec 1508 Pod koniec marca 1508 roku Mikołaj Firlej na czele wojska wyruszył z Lublina w kierunku Łucka.
Kwiecień 1508 W kwietniu 1508 roku biorący udział w wojnie z Moskwą Mikołaj Firlej pomaszerował do Chełma.
Maj 1508 W maju 1508 roku Mikołaj Firlej przybył do Brześcia, gdzie odbywała się koncentracja wojsk niezbędnych do wojny z Moskwą.
4 czerwiec 1508 4 czerwca 1508 roku na czele armii Mikołaj Firlej przybył do Nowogródka.
2 lipiec 1508 2 lipca 1508 roku Michał Gliński na czele armii opuszczając Mińsk podążył w kierunku Orszy. [więcej]
13 lipiec 1508 13 lipca 1508 roku Michał Gliński na czele armii dotarł do Orszy. [więcej]
19 lipiec 1508 19 lipca 1508 roku Mikołaj Firlej dowodził w bitwie pod Orszą.
1 sierpień 1508 1 sierpnia 1508 roku Mikołaj Firlej razem z armią znalazł się pod Smoleńskiem. [więcej]
1515 W 1515 roku, po śmierci Mikołaja Kamienieckiego, Zygmunt Stary oddał stanowisko hetmana wielkiego koronnego Mikołajowi Firlejowi. [więcej]
1516 W 1516 roku Mikołaj Firlej dowodził wojskiem podczas wojny Polski i Litwy z Tatarami.
22 grudzień 1519 22 grudnia 1519 roku Mikołaj Firlej opuścił Toruń i na czele armii podążył na północ, aby rozpocząć wojnę z Zakonem Krzyżackim.
25 grudzień 1519 25 grudnia 1519 roku Mikołaj Firlej na czele armii wkroczył na teren biskupstwa pomezańskiego i przystąpił do pustoszenia tego terytorium.
10-14 styczeń 1520 Po 10 stycznia 1520 roku spod Olsztynka Mikołaj Firlej ruszył na czele wojsk na północny zachód. Niedługo potem stanął pod miastem Morąg, które 14 stycznia skapitulowało.
17 styczeń 1520 17 stycznia 1520 roku Mikołaj Firlej rozpoczął oblężenie Pasłęka.
30 styczeń 1520 30 stycznia 1520 roku Mikołaj Firlej wysłał do obrońców Pasłęka propozycję kapitulacji, lecz została ona odrzucona.
Luty 1520 W połowie lutego 1520 roku Mikołaj Firlej wysłał spod Pasłęka część wojska pod Braniewo, by próbowało oblegać miasto.
27 luty 1520 27 lutego 1520 roku Mikołaj Firlej wyszedł z wojskiem spod Pasłęka i podążył na północ.
28 luty 1520 28 lutego 1520 roku kontynuujące wojnę z Zakonem wojska Mikołaja Firleja zdobyły Pieniężno.
10 kwiecień 1520 Około 10 kwietnia 1520 roku wojska Mikołaja Firleja powróciły w rejon Pasłęka i ponownie przystąpiły do oblężenia miasta.
29 kwiecień 1520 29 kwietnia 1520 roku załoga dowodzona przez Mikołaja Firleja dokonała zakończonego sukcesem oblężenia Pasłęka.
Maj 1520 Na początku maja 1520 roku wojska dowodzone przez Mikołaja Firleja ruszyły w kierunku Braniewa.
8 maj 1520 8 maja 1520 roku oddziały Mikołaja Firleja zaatakowały Nowe Miasto Braniewo, które zostało spustoszone.
14 maj 1520 Przed 15 maja 1520 roku Mikołaj Firlej zarządził pochód wojsk w kierunku Królewca.
15 maj 1520 15 maja 1520 roku armia Mikołaja Firleja dotarła do pierwszego miasta Prus Dolnych - Świętomiejsca.
21 maj 1520 21 maja 1520 roku Mikołaj Firlej wysłał do załogi zamku w Bałdze żądanie kapitulacji, lecz apel pozostał bez odpowiedzi.
23 maj 1520 23 maja 1520 roku wojska Mikołaja Firleja rozbiły kilka obozów na południe od Pokarmina (Uszakowa) i rozpoczął się ostrzał twierdzy.
24 maj 1520 24 maja 1520 roku oddziały Mikołaja Firleja rozpoczęły przeprawę przez rzekę Świeżą.
24 maj 1520 24 maja 1520 roku Mikołaj Firlej na prośbę wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna wysłał do Królewca posłów Achacego Cemę i Mikołaja Iskrzyckiego.
25 maj 1520 25 maja 1520 roku przed siłami Mikołaja Firleja skapitulował zamek w Pokarminie (Uszakowo).
31 maj 1520 31 maja 1520 roku w miejscowości Haffstrom oddalonej o 10 kilometrów od Królewca Mikołaj Firlej rozkazał założyć obóz na czas wojny z Zakonem Krzyżackim.
31 maj 1520 31 maja 1520 roku Mikołaj Firlej rozpoczął oblężenie Królewca.
6 czerwiec 1520 6 czerwca 1520 roku przerwano oblężenie Królewca. Uzgodniono dwutygodniowe zawieszenie broni w wojnie pruskiej. Wielki mistrz Albrecht Hohenzollern miał w tym czasie udać się do Torunia na rozmowy z Zygmuntem Starym.
7 czerwiec 1520 7 czerwca 1520 roku Mikołaj Firlej zawiadomił Gdańsk, iż Albrecht przyjął polskie warunki rozejmu i udaje się do króla. [więcej]
12 czerwiec 1520 12 czerwca 1520 roku na wzgórzu zwanym Haberberg Mikołaj Firlej powitał podążającego do Torunia na rozmowy z Zygmuntem Starym wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna. [więcej]
2 lipiec 1520 2 lipca 1520 roku Mikołaj Firlej zakończył oblężenie Królewca i na czele wojska podążył na południe.
3 lipiec 1520 3 lipca 1520 roku Mikołaj Firlej przebywał w obozie pod zamkiem w Pokarminie (Uszakowo).
5 lipiec 1520 5 lipca 1520 roku Mikołaj Firlej rozkazał spalić zamek w Pokarminie (Uszakowo), a następnie z całą armią podążył na północny zachód, by dotrzeć do zamku w Bałdze.
7 lipiec 1520 7 lipca 1520 roku wojska Mikołaja Firleja rozpoczęły oblężenie Braniewa.
Sierpień 1520 W sierpniu 1520 roku Zygmunt Stary odwołał Mikołaja Firleja z dowództwa w oblężeniu Braniewa. Hetman zastąpiony został przez kasztelana bieckiego Janusza Swierczowskiego.
12 wrzesień 1520 12 września 1520 roku Mikołaj Firlej opuścił obóz pod Braniewem i podążył w kierunku Torunia.
3 listopad 1520 Około 3 listopada 1520 roku Mikołaj Firlej u boku Zygmunta Starego przybył do Bydgoszczy, gdzie niebawem rozpoczął się sejm obozowy.
21 listopad 1520 21 listopada 1520 roku Mikołaj Firlej z Bydgoszczy wyruszył na czele zbrojnych oddziałów pospolitego ruszenia na północny zachód pod Chojnice i rozpoczął oblężenie miasta.
29 listopad 1520 29 listopada 1520 roku pod naporem wojsk dowodzonych przez Mikołaja Firleja Chojnice poddały się.
30 listopad 1520 Po 30 listopada 1520 roku Mikołaj Firlej opuścił Chojnice i podążył w kierunku Starogardu Gdańskiego.
9 grudzień 1520 Po 9 grudnia 1520 roku Mikołaj Firlej przybył do Brześcia Kujawskiego, gdzie przebywał Zygmunt Stary.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Szawrań 1487

Kopystrzyń 1487

Orsza 1508

Pasłęk 1520

Królewiec 1520

Wojny

Wyprawa mołdawska
Jana Olbrachta
1497

Wojna o Bramę
Smoleńską z Moskwą
1507-1508

Wojna pruska 1519-1521

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Mikołaj Kamieniecki
Żony i potomstwo:

Żoną Mikołaja Firleja została Anna Mielecka.

  1. Katarzyna
  2. Piotr Firlej
Następca: Jan Amor Tarnowski

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Mikołaj_Firlej
#MikołajFirlej
1070

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.