ozdoba

ZYGMUNT KORYBUTOWICZ

ozdoba
Wybitne postacie
Saladyn
Czyngis Chan
Hermann von Salza
Świętopełk II Wielki
Sambor II
Mściwoj II Gdański
Lew I Halicki
Jan Muskata
Zygmunt Korybutowicz
Wład III Palownik Drakula
Zygmunt Korybutowicz
Dynastia: Olgierdowiczów
Urodzony: około 1395 roku
Zmarł: we wrześniu 1435 roku
Rodzice: Korybut Olgierdowicz
1404 Najprawdopodobniej w 1404 roku, po śmieci ojca, Zygmunt Korybutowicz przybył do Krakowa i wychowywał się na dworze Władysława Jagiełły. [więcej]
15 lipiec 1410 15 lipca 1410 roku podczas trwania bitwy pod Grunwaldem Zygmunt Korybutowicz przebywał zapewne w otoczeniu Władysława Jagiełły. [więcej]
Luty - marzec 1412 Od 14 lutego do 10 marca 1412 roku Zygmunt Korybutowicz towarzyszył Władysławowi Jagielle w podróży do Nowego Sącza. [więcej]
15 marzec 1412 15 marca 1412 roku Zygmunt Korybutowicz przebywał u boku Władysława Jagiełły w Lubowli, gdzie doszło do spotkania z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
1412 Prawdopodobnie w czerwcu 1412 roku Zygmunt Korybutowicz udał się z poselstwem Władysława Jagiełły do Mirczy Starego z prośbą o posiłki wojskowe na wojnę z Krzakami. [więcej]
Wrzesień 1414 We wrześniu 1414 roku oddział dowodzony przez Zygmunta Korybutowicza zdobył twierdzę Prabuty (Riesenburg) podczas działań zbrojnych wojny głodowej. [więcej]
9 listopad 1414 9 listopada 1414 roku w Bieczu Zygmunt Korybutowicz złożył podpis na dokumencie Władysława Jagiełły, będącym pełnomocnictwem dla posłów, którzy mieli się udać na sobór w Konstancji. [więcej]
1418-1419 Nie wiadomo, gdzie przebywał w latach 1418-1419 Zygmunt Korybutowicz. Mógł bawić wówczas w Wielkopolsce, na Podolu lub na Litwie. [więcej]
Lato 1421 W połowie 1421 roku Zygmunt Korybutowicz dowiedział się, że został przeznaczony przez Witolda Kiejstutowicza do pełnienia roli namiestnika w Czechach. [więcej]
Wrzesień 1421 We wrześniu 1421 roku Zygmunt Korybutowicz wysłał do swojego szwagra księcia raciborskiego Jana II Żelaznego list, w którym namawiał go do uwolnienia czeskiego poselstwa zdążającego do Wilna, aby ofiarować Witoldowi Kiejstutowiczowi czeską koronę. [więcej]
Kwiecień 1422 W kwietniu 1422 roku Zygmunt Korybutowicz z polecenia Witolda Kiejstutowicza udał się do Czech, aby objąć urząd namiestnika. [więcej]
16 kwiecień 1422 16 kwietnia 1422 roku z Krzyczowa nad Bugiem Zygmunt Korybutowicz wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list wypowiedni, w którym przekonywał o legalności akcji podjętej przez Witolda Kiejstutowicza, a w konsekwencji której on sam miał się stać namiestnikiem w Pradze. [więcej]
21 kwiecień 1422 21 kwietnia 1422 roku podążający do Pragi Zygmunt Korybutowicz opuścił Kraków. [więcej]
25 kwiecień 1422 25 kwietnia 1422 roku Zygmunt Korybutowicz pojawił się na Morawach. [więcej]
Kwiecień 1422 Podczas pobytu na Morawach Zygmunt Korybutowicz podjął zakończoną niepowodzeniem próbę przejęcia Ołomuńca. Następnym krokiem było zdobycie i splądrowanie Unićova. [więcej]
Kwiecień / maj 1422 W trakcie pobytu w Unićovie Zygmunt Korybutowicz wydał odezwę skierowaną do panów czeskich i morawskich, wzywającą wszystkie stronnictwa w Czechach do zgody i pojednania. Oprócz tego przyjął komunię pod dwiema postaciami, czyli w obrządku husyckim. [więcej]
Maj 1422 Na początku maja 1422 roku Zygmunt Korybutowicz opuścił Unićov i podążył w kierunku Pragi. [więcej]
Maj 1422 Przebywając w Czechach Zygmunt Korybutowicz wystosował wezwanie do Jana Ziżki, żądając by zaprzestał dalszego pustoszenia i palenia ziem czeskich. Apel ten spotkał się z negatywnym odbiorem ze strony starego wodza, który poczuł się urażony. [więcej]
16 maj 1422 16 maja 1422 roku Zygmunt Korybutowicz na czele armii wkroczył do Pragi, aby objąć urząd namiestnika Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
21 maj 1422 21 maja 1422 roku Zygmunt Korybutowicz wysłał list do przywódcy obozu katolickiego Oldricha z Rożmberka z wezwaniem, by ten zaprzestał występowania przeciw Prawu Bożemu oraz osobiście stawił się przed księciem w Pradze. [więcej]
24 maj 1422 24 maja 1422 roku Zygmunt Korybutowicz na czele tłumu zwolenników udał się na Stare Miasto. W staromiejskim ratuszu rajcy, widząc, że lud burzy się przeciwko nim, wydali w jego ręce pieczęć i klucze na znak złożenia swego urzędu. [więcej]
25 maj 1422 25 maja 1422 roku podczas obrad w staromiejskim ratuszu Zygmunt Korybutowicz i zgromadzeni przedstawiciele gminy praskiej przeprowadzili elekcję nowych rajców. [więcej]
28 maj 1422 28 maja 1422 roku Zygmunt Korybutowicz i władze Pragi wydali oświadczenie nawołujące do zgody i zaprzestania walk i sporów, jakie wybuchły po ścięciu Jana Żeliwskiego. Zagwarantowano również amnestię dla wszystkich, którzy wcześniej w wyniku tych walk zostali wypędzeni lub ukarani. [więcej]
30 maj 1422 30 maja 1422 roku Zygmunt Korybutowicz i rada Nowego i Starego Miasta Pragi ustaliła żołd w wysokości 24 groszy tygodniowo dla żołnierzy, których Litwin przywiódł ze sobą do Pragi. [więcej]
11 czerwiec 1422 11 czerwca 1422 roku Zygmunt Korybutowicz pojednał się z Janem Żiżką. Dzięki temu przywódcy taborytów uznali Zygmunta Korybutowicza za namiestnika w Czechach. [więcej]
Czerwiec 1422 Po zawarciu przymierza z Janem Żiżką Zygmunt Korybutowicz wyruszył pod Karlśtejn z zamiarem zdobycia twierdzy, gdzie przechowywano klejnoty koronne. [więcej]
23 lipiec 1422 23 lipca 1422 roku w imieniu całej społeczności praskiej ogłoszono odezwę regulującą uprawnienia i zakres kompetencji Zygmunta Korybutowicza jako namiestnika Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Sierpień 1422 W sierpniu 1422 roku na sejmie w Caslaviu Czesi uznali Zygmunta Korybutowicza namiestnikiem królestwa. [więcej]
Sierpień 1422 Po sejmie w Caslaviu Zygmunt Korybutowicz udał się do Hradec Kralove, gdzie wymienił członków rady miejskiej. [więcej]
Sierpień 1422 Pod koniec sierpnia 1422 roku sejm Rzeszy zdecydował o konieczności zorganizowania kolejnej wyprawy krzyżowej przeciw husytom. Armia złożona z oddziałów wystawionych przez wszystkich elektorów miała się zebrać 29 września 1422 roku w Norymberdze lub w Chebie. [więcej]
1 październik 1422 30 września 1422 roku pod murami Pragi stanęły oddziały taborytów pod dowództwem Bogusława ze Śvamberka i Jana Hvezdy. Następnego dnia doszło do ataku na Stare Miasto, lecz obrona zorganizowana przez Wacława Cardę zdołała odeprzeć natarcie. [więcej]
3 październik 1422 2 października 1422 roku Zygmunt Korybutowicz wrócił do Pragi. Następnego dnia zwołał posiedzenie gminy praskiej, na którym uchwalono pewne procedury, mające na celu zapobieżenie w przyszłości próbom obalenia legalnej władzy. Oprócz tego wszyscy zamieszani w próbę przewrotu zostali pozbawieni majątku i skazani na wygnanie. [więcej]
7 październik 1422 7 października 1422 roku wojska niemieckie dowodzone przez margrabiego Miśni Wilhelma wkroczyły na teren Czech, by następnie założyć obóz w okolicach Mostu i poczekać na armię, którą prowadził elektor Brandenburgii Fryderyk I. [więcej]
Październik 1422 Kilka dni później niezadowolona z postanowień rady z 3 października 1422 roku ludność Pragi wdarła się do więzienia i wypuściła więzionych tam taborytów i ich praskich zwolenników. Incydent ten na tyle rozsierdził Zygmunta Korybutowicza, że nakazał niezwłocznie pojmać najbardziej aktywnych uczestników rozruchów i publicznie skrócić ich o głowę. To z kolei wzbudziło protest Wilhelma Kostki z Postupic i innych popleczników Zygmunta Korybutowicza. [więcej]
Październik 1422 W drugiej połowie października 1422 roku Zygmunt Korybutowicz na czele zbrojnego oddziału udał się na spotkanie z wojskami margrabiego Miśni Wilhelma. Do bitwy nie doszło. Obie strony zdecydowały się na rokowania, w wyniku których część wojsk miśnieńskich wycofała się. [więcej]
28 październik 1422 28 października 1422 roku brandenburski Fryderyk I postanowił udać się do Pilzna. W drodze spotkał się z posłem Zygmunta Korybutowicza, który zaproponował rozejm. Po przeanalizowaniu roszczeń wysuwanych przez obie strony rokowania zerwano. [więcej]
Listopad 1422 Na początku listopada 1422 roku posłowie Zygmunta Korybutowicza uzgodnili z załogą Karlśtejnu rozejm, który miał potrwać do dnia św. Marcina 1423 roku. [więcej]
4 listopad 1422 Z pewnością do sukcesów Zygmunta Korybutowicza należy zaliczyć powstrzymanie pochodu wojsk niemieckich margrabiego Miśni Wilhelma i Fryderyka I Brandenburskiego. 4 listopada 1422 roku w Żatcu jego posłowie, realizując plan doprowadzenia do pokoju w Czechach, podjęli wysiłek pojednania panów katolickich z husytami. [więcej]
Listopad 1422 W listopadzie 1422 roku papież Marcin V ponowił swoje żądania odwołania Zygmunta Korybutowicza z Czech. [więcej]
24 grudzień 1422 W wyniku rozmów polsko-węgierskich, podjętych na przełomie listopada i grudnia 1422 roku w Lubicy i zmierzających do ocieplenia złych relacji występujących pomiędzy oboma monarchami, Zygmunt Korybutowicz został odwołany z Pragi. 24 grudnia 1422 roku opuścił stolicę Czech i zakwaterował się w Hradec Kralove. [więcej]
28 październik 1423 28 października 1423 roku podczas zjazdu generalnego polskiego możnowładztwa, które odbyło się w Warcie odmówiono Zygmuntowi Korybutowiczowi nadania Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku Zygmunt Korybutowicz uczestniczył w uroczystościach koronacyjnych Zofii Holszańskiej, podczas których asystował przy powitaniu swego śmiertelnego wroga Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Wiosna 1424 Wiosną 1424 roku Husyci zwrócili się do Zygmunta Korybutowicza z propozycją objęcia przez niego tronu w Pradze. [więcej]
25 marzec 1424 25 marca 1424 roku do Wiślicy dotarli husyccy wysłannicy, którzy przybyli prosić Władysława Jagiełłę, aby wysłał Zygmunta Korybutowicza do Czech w roli swojego namiestnika. [więcej]
Maj 1424 Pod koniec maja 1424 roku w manifeście miast praskich ogłoszono, że społeczność stolicy pragnie oddać koronę Czech Zygmuntowi Korybutowiczowi. [więcej]
Czerwiec 1424 W połowie czerwca 1424 roku Zygmunt Korybutowicz wyruszył do Pragi, aby przyjąć godność króla Czech. [więcej]
29 / 30 czerwiec 1424 29 lub 30 czerwca 1424 roku Zygmunt Korybutowicz bez zgody Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza przybył do Pragi, aby objąć władzę w Pradze. [więcej]
Lipiec 1424 Tuż po objęciu władzy w Pradze Zygmunt Korybutowicz otrzymał również pełnię władzy we wszystkich miastach należących do Związku Praskiego. W stolicy oddano mu do dyspozycji dwa zamki królewskie: praski na Hradczanach i wyszehradzki. [więcej]
Lipiec 1424 Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Zygmunta Korybutowicza było minowanie Svojsa z Zahradka na stanowisko podkomorzego. [więcej]
Lipiec 1424 W trakcie rządów Zygmunta Korybutowicza powołano także urząd o charakterze cenzorskim, który miał czuwać nad czystością obyczajów i przestrzeganiem zasad „Prawa Bożego". [więcej]
Lipiec 1424 Dosyć szybko okazało się, że Zygmunt Korybutowicz nie posiada pełnego poparcia w Czechach. Poza Pragą miał wielu przeciwników. Z tego powodu przedsięwziął kroki zmierzające do zawarcia porozumienia z Janem Żiżką i stroną katolicką. [więcej]
10 wrzesień 1424 10 września 1424 roku Jan Żiżka rozpoczął oblężenie Pragi, w której sprawował rządy Zygmunt Korybutowicz. [więcej]
14 wrzesień 1424 14 września 1424 roku Zygmunt Korybutowicz zawarł z Janem Żiżką porozumienie, które wyhamowało eskalację bratobójczej walki. [więcej]
Wrzesień 1424 Pod koniec września 1424 roku Zygmunt Korybutowicz i Jan Żiżka wyruszyli na Morawy. Pierwszym celem ataku sprzymierzonych wojsk był zamek Przybysław, położony niedaleko Niemieckiego Brodu. Podczas oblężenia 11 października 1424 roku zmarł Jan Żiżka. [więcej]
11 październik 1424 11 października 1424 roku w Zdicich doszło do zawarcia ugody między husytami i katolikami. [więcej]
31 marzec 1425 31 marca 1425 roku dwa bractwa husyckie dowodzone przez Jana Hvezdę rozpoczęły oblężenie Pragi. Oddziały Zygmunta Korybutowicza odparły agresorów. [więcej]
6 maj 1425 6 maja 1425 roku w Brnie doszło do wstępnych rozmów stronników Zygmunta Korybutowicza z przedstawicielami Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Wrzesień 1425 W połowie września 1425 roku husyci dowodzeni przez Bogusława ze Śvamberka ponownie zaatakowali Pragę. [więcej]
17 październik 1425 17 października 1425 roku Zygmuntowi Korybutowiczowi udało się doprowadzić do podpisania pokoju wrszowickiego i zakończyć walki wokół Pragi. [więcej]
Grudzień 1425 Pod koniec 1425 roku Zygmunt Korybutowicz, dostrzegając swoje trudne położenie w Pradze, zaczął czynić starania ułożenia się z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
Styczeń 1426 W styczniu 1426 roku w Pradze Zygmunt Korybutowicz uczestniczył w obradach sejmu. Z pewnością liczył na to, że zostanie ogłoszony królem Czech, lecz nic takiego się nie wydarzyło. [więcej]
Marzec 1426 W marcu 1426 roku Zygmunt Korybutowicz zaproponował husytom, aby wysłali swych posłów do Wiednia na mający się odbyć w marcu 1426 roku sejm Rzeszy. [więcej]
Marzec 1426 W marcu 1426 roku Zygmunt Korybutowicz zwrócił się do Witolda Kiejstutowicza z prośbą o pomoc. Apel jego pozostał jednak bez oddźwięku. [więcej]
16 czerwiec 1426 W czerwcu 1426 roku Zygmunt Korybutowicz wziął udział w husyckiej kampanii przeciwko czeskim stronnikom Zygmunta Luksemburskiego. Po krótkim oblężeniu Usti nad Łabą 16 czerwca 1426 roku doszło tam do bitwy z oddziałami z Saksonii i Miśni. Starcie zakończyło się pogromem wojsk niemieckich. [więcej]
Sierpień 1426 Znajdując się w trudnym położeniu, Zygmunt Korybutowicz nie ustawał w dążeniach do pojednania z papieżem Marcinem V. Jednym z kroków do osiągnięcia celu było pojednawcze wystąpienie arcybiskupa praskiego Konrada z Vechty na odbywającym się w sierpniu 1426 roku synodzie duchowieństwa w Roudnicy. [więcej]
Listopad 1426 Prawdopodobnie w połowie listopada 1426 roku dotarła do Zygmunta Korybutowicza odpowiedź papieża Marcina V dotycząca pojednania husytów z Kościołem. [więcej]
17 kwiecień 1427 17 kwietnia 1427 roku w wyniku zamachu stanu w Pradze Zygmunt Korybutowicz został aresztowany i uwięziony, a kilka dni później przewieziony do zamku Valdstejn. [więcej]
2 maj 1427 Po zamachu stanu w Pradze ze składu rad miejskich usunięto popleczników Zygmunta Korybutowicza. Między innymi w miejsce Hynka z Kolśtejnu i Jana Smirickiego nowymi hetmanami mianowano Svojśa i Jana Rozvoda. 2 maja 1427 roku zamek praski opuściła stacjonująca tam załoga polska. [więcej]
6 wrzesień 1427 6 września 1427 roku zwolennicy Zygmunta Korybutowicza Hynek z Kolśtejnu i Jan Smiricki podjęli zakończoną niepowodzeniem próbę zamachu stanu. [więcej]
25 grudzień 1426 25 grudnia 1426 roku stronnik Zygmunta Korybutowicza Jan Pribram wygłosił mowę, która miała na celu przygotowanie praskiego społeczeństwa do konieczności pojednania się z papieżem w celu odrzucenia fundamentalnych zasad doktryny husyckiej, zawartych w „Czterech Artykułach". [więcej]
Październik 1428 W październiku 1428 roku dzięki zabiegom Jana Smirickiego Zygmunt Korybutowicz odzyskał wolność. [więcej]
Październik 1428 Pod koniec października 1428 roku Zygmunt Korybutowicz udał się na Morawy do zamku Odry, należącego do Dobiesława Puchały. [więcej]
25 marzec 1430 Około 25 marca 1430 roku Zygmunt Korybutowicz dołączył do husyckich oddziałów pustoszących śląskie ziemie. [więcej]
13 kwiecień 1430 13 kwietnia 1430 roku wojska husyckie dowodzone przez Zygmunta Korybutowicza i Dobiesława Puchałę z Wągrowa zajęły należący do Konrada VII Białego Bytom. [więcej]
17 kwiecień 1430 17 kwietnia 1430 roku husyckie oddziały Zygmunta Korybutowicza zajęły Gliwice, które stały się nową siedzibą księcia. [więcej]
1430 W drugiej połowie 1430 roku Konrad V Kącki zawarł sojusz z husytą Zygmuntem Korybutowiczem. [więcej]
18 marzec 1431 18 marca 1431 roku Zygmunt Korybutowicz w gronie przywódców ruchu husyckiego przybył do Krakowa na dysputy z przedstawicielami polskich elit. [więcej]
Marzec 1431 W marcu 1431 roku Zygmunt Korybutowicz wysłał z Krakowa do Świdrygiełły posła z propozycją sojuszu. [więcej]
Marzec 1431 Wyjeżdżając z Krakowa, Zygmunt Korybutowicz miał rzekomo pogrozić św. Stanisławowi, mówiąc Staszku, Staszku, wiedz wcześnie, że we mnie doznasz nieprzyjaciela. [więcej]
5 kwiecień 1431 5 kwietnia 1431 roku Zygmunt Korybutowicz utracił Gliwice na rzecz Konrada VII Białego. [więcej]
Kwiecień 1431 Niewiele brakowało, aby powracającego z Krakowa Zygmunta Korybutowicza udało się oddziałom Konrada VII Białego pojmać na terytorium Górnego Śląska. [więcej]
Kwiecień 1431 Po utracie Gliwic Zygmunt Korybutowicz ponownie zamieszkał w dobrach Dobiesława Puchały na zamku Odry na Morawach. [więcej]
17 lipiec 1432 17 lipca 1432 roku w Pabianicach podczas spotkania Władysława Jagiełły z przedstawicielami husytów ci drudzy prosili króla polskiego, by przebaczył Zygmuntowi Korybutowiczowi. [więcej]
Czerwiec 1434 Po śmierci Władysława Jagiełły i klęsce husytów w bitwie pod Lipanami Zygmunt Korybutowicz postanowił związać się ze Świdrygiełłą. [więcej]
Sierpień 1434 W sierpniu 1434 roku Zygmunt Korybutowicz udał się do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff. [więcej]
Wrzesień 1434 Wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff wysłał Zygmunta Korybutowicza do mistrza inflanckiego Kerskorfa. [więcej]
25 lipiec 1435 Około 25 lipca 1435 roku Zygmunt Korybutowicz u boku mistrza inflanckiego Kerskorfa podążył w kierunku Brasławia, gdzie miało dojść do połączenia armii z wojskami Świdrygiełły. [więcej]
1 wrzesień 1435 1 września 1435 roku Zygmunt Korybutowicz uczestniczył w przegranej bitwie nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem. Odniósł tam na tyle dużą ilość ran, że niedługo potem zmarł w niewoli. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Usti nad Łabą 1426

Wiłkomierz 1435

Zapisz się na bezpłatny newsletter:Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2022 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Zygmunt_Korybutowicz
#ZygmuntKorybutowicz
1045

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.