ozdoba

ŚWIDRYGIEŁŁO

(1430-1432)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Świdrygiełło
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: pomiędzy 1370-1376 rokiem
Zmarł: 10 lutego 1452 roku
Rodzice: Olgierd
i Julianna
1382 W 1382 roku imię Świdrygiełło po raz pierwszy pojawiło się na znanym dziś dokumencie. [więcej]
Luty 1386 Na początku lutego 1386 roku Świdrygiełło u boku Jagiełły wyruszył do Krakowa. [więcej]
13 luty 1386 12 lutego 1386 roku Świdrygiełło razem z braćmi wjechał do Krakowa. Dzień później na prośbę Jagiełły zaniósł królowej Jadwidze kosztowne upominki. [więcej]
15 luty 1386 15 lutego 1386 roku w Krakowie Świdrygiełło i jego bracia Jagiełło, Wigunt, Korygiełło i kuzyn Witold przyjęli katolicki chrzest z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzęty. [więcej]
1392 W 1392 roku Świdrygiełło kazał zamordować nowo mianowanego przez Władysława Jagiełłę namiestnika Księstwa Witebskiego Wiesnę i sam zaczął sprawować rządy namiestnicze. [więcej]
Styczeń 1393 Na początku 1393 roku Skirgiełło i Witold Kiejstutowicz przybyli do Witebska, aby przywołać Świdrygiełłę do porządku. [więcej]
1393-1396 Z Witebska Świdrygiełło przewieziony został do Krakowa, gdzie przebywał przez trzy lata pod okiem Władysława Jagiełły. [więcej]
1396 / 1397 Na przełomie 1396 i 1397 roku Świdrygiełło uciekł z niewoli u Władysława Jagiełły. Na początku znalazł się w otoczeniu Przemysława I Noszaka. [więcej]
1397 Z Cieszyna Świdrygiełło podążył na Węgry, aby tam podjąć wysiłek skłonienia Zygmunta Luksemburskiego do interwencji w jego sprawie. [więcej]
1397 / 1398 Z Węgier Świdrygiełło udał się do Malborka, aby w osobie wielkiego mistrza Konrada von Jungingen poszukać protektora. [więcej]
1398 W 1398 roku Świdrygiełło powrócił do Krakowa i ukorzył się przed bratem. Władysław Jagiełło przebaczył zdradę i ofiarował mu Siewierszczyznę, Kołomyję i część wschodniego Podola. [więcej]
Sierpień 1399 W sierpniu 1399 roku Świdrygiełło uczestniczył w wyprawie Witolda Kiejstutowicza przeciwko Tatarom zakończonej klęską w bitwie nad Worsklą. [więcej]
1400 W 1400 roku Świdrygiełło otrzymał od Władysława Jagiełły Zachodnie Podole. [więcej]
27 luty 1401 27 lutego 1401 roku Świdrygiełło zawarł przymierze z Siemowitem IV. [więcej]
1401 W 1401 roku, po podpisaniu unii wileńsko-radomskiej Świdrygiełło stał się podżegaczem buntu, który wybuchł na Podolu przeciwko podległości Władysławowi Jagielle. [więcej]
1401 Pod koniec 1401 roku doszło do kontaktu negatywnie nastawionego do unii wileńsko-radomskiej Świdrygiełły z Krzyżakami. [więcej]
31 styczeń 1402 Na początku 1402 roku niezadowolony z postanowień unii wileńsko-radomskiej Świdrygiełło udał się do Malborka, gdzie pojawił się 31 stycznia 1402 roku. [więcej]
2 marzec 1402 2 marca 1402 roku w Malborku Świdrygiełło zawarł z władzami Zakonu układ, na mocy którego Litwin zrezygnował ze Żmudzi aż po Niewiażę, zobowiązał się także, że nie będzie przyjmował do swych ziem żadnych poddanych krzyżackich (włościan, mieszczan i rycerzy) bez zgody wielkiego mistrza. [więcej]
24 maj 1402 24 maja 1402 roku Świdrygiełło przebywał w Toruniu, dokąd przybył na zaproszenie wielkiego mistrza Konrada von Jungingena Władysław Jagiełło wraz z małżonką. Z pewnością doszło tam do próby wypracowania jakiejś płaszczyzny porozumienia w braterskim sporze. [więcej]
Lipiec / sierpień 1402 Na przełomie lipca i sierpnia 1402 roku Świdrygiełło razem z Krzyżakami łupił terytorium Litwy. Podjął nawet wysiłek zdobycia podstępem Wilna, ale próba zdrady wileńskich bojarów została w porę odkryta przez Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Styczeń / luty 1403 Na przełomie stycznia i lutego 1403 roku Świdrygiełło wsparł akcję zbrojną krzyżaków pustoszących terytorium Litwy. [więcej]
8 wrzesień 1403 8 września 1403 roku na wyspie Thobys Świdrygiełło brał udział w spotkaniu Witolda Kiejstutowicza z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen. [więcej]
Boże Narodzenie 1403 W grudniu 1403 roku Świdrygiełło gościł w Wilnie. Stał się świadkiem podpisanego w Boże Narodzenie układu pokojowego pomiędzy Litwą i Zakonem Krzyżackim. Sam Świdrygiełło zawarł wtedy ugodę z Władysławem Jagiełłą i Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
Styczeń 1404 W styczniu 1404 roku Świdrygiełło przebywał w Wilnie będąc gościem Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Wiosna 1404 Wiosną 1404 roku Świdrygiełło uczestniczył w zbrojnej ekspedycji Witolda Kiejstutowicza na Smoleńsk. [więcej]
Sierpień 1404 W sierpniu 1404 roku na Podole przybył Władysław Jagiełło. Po uśmierzeniu buntu trwającego tam od 1401 roku, król oddał dochody z dóbr królewskich z Podola Świdrygielle, ale zarząd nad dzielnicą przekazał własnemu staroście Piotrowi Szafrańcowi. [więcej]
20 wrzesień 1404 20 września 1404 roku do Kamieńca Podolskiego przybył Witold Kiejstutowicz, aby formalnie udzielić aprobaty zarządzeniom Władysława Jagiełły względem Podola, w myśl których Świdrygiełło stawał się nominalnym panem Podola, ale zarząd dzielnicy spoczął w rękach królewskiego starosty Piotra Szafrańca. [więcej]
1406 Od 1406 roku Świdrygiełło czynnie wspierał Witolda w wojnie o Psków. [więcej]
1406 W 1406 roku Świdrygiełło otrzymał od Witolda Kiejstutowicza Briańsk i Starodub. [więcej]
Marzec 1408 W marcu 1408 roku Świdrygiełło przekazał wiadomość Krzyżakom, że ma zamiar wejść z Wasylem I w sojusz skierowany przeciwko Witoldowi. [więcej]
26 lipiec 1408 Gdy Witold dowiedział się o knowaniach Świdrygiełły z Wasylem I, wysłał do niego posłów, którzy mieli przeprowadzić rekonesans. Świdrygiełło kazał ich pojmać i zakutych w kajdany zawlókł ze sobą do Moskwy, w której pojawił się 26 lipca 1408 roku. Bardzo zadowolony Wasyl I nadał Świdrygielle Włodzimierz nad Klaźmą, Perejasław, Juriew, Wołokołamsk, Rżew i połowę Kołomny. Rzekomo obiecał mu nawet oddać córkę za żonę. [więcej]
Czerwiec 1409 W czerwcu 1409 roku Świdrygiełło był jeńcem wodza tatarskiego Edygeja. [więcej]
Wrzesień 1409 We wrześniu 1409 roku Świdrygiełło został wyciągnięty z tatarskiej niewoli przez Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
2 październik 1409 Odzyskawszy wolność Świdrygiełło ponownie zapragnął zdrady, rozpoczął więc konszachty z Krzyżakami. 2 października 1409 roku wielki mistrz Ulryk von Jungingen wystawił akt przymierza. Witold Kiejstutowicz dość szybko zorientował się w sytuacji i uwięził Świdrygiełłę. [więcej]
1409-1418 Początkowo areszt, w którym przebywał Świdrygiełło, był o ograniczonym rygorze. W tym czasie wykonywał akta monarsze i wystawiał dokumenty na rzecz kościołów. Dopiero później osadzono go w zamku krzemienieckim. [więcej]
19 luty 1418 19 lutego 1418 roku Świdrygiełło wysłał do Konrada IV list z propozycją małżeństwa z jego siostrą Eufemią. [więcej]
24 marzec 1418 24 marca 1418 roku dzięki pomocy wiernego stronnika, którym okazał się książę Daszko Fedorowicz Ostrogski, Świdrygiełło wydostał się z krzemienieckiego zamku. [więcej]
Marzec 1418 Po ucieczce Świdrygiełło na krótko zajął Łuck, lecz z powodu interwencji adherentów Witolda Kiejstutowicza nie utrzymał się tam długo. [więcej]
1418 Ścigany przez ludzi Witolda Kiejstutowicza Świdrygiełło uciekł na Węgry, aby poszukać pomocy u Zygmunta Luksemburskiego. W Budzie go nie zastawszy podążył w ślad za nim do Konstancji. [więcej]
Czerwiec 1418 Gdy okazało się że Zygmunt Luksemburski nie był w stanie zaoferować stosownej pomocy, Świdrygiełło za pośrednictwem posłów rozpoczął negocjacje z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Lato 1418 Latem 1418 roku na Żmudzi rozpalił się znicz buntu przeciwko Witoldowi. Świdrygiełło otrzymał od Żmudzinów propozycję objęcia władzy, lecz z nieznanych przyczyn nie udał się tam, a powstanie zostało stłumione. [więcej]
Maj 1419 W maju 1419 roku Świdrygiełło u boku Zygmunta Luksemburskiego udał się do Koszyc na spotkanie z Władysławem Jagiełłą. Tam król Polski przebaczył młodszemu bratu, co w konsekwencji doprowadziło do ich pojednania się. Świdrygiełło otrzymał starostwo Opoczno i dawniejsze dochody z żup królewskich. [więcej]
2 czerwiec 1420 W 1420 roku Świdrygiełło ponownie zapragnął wzniecić bunt na Litwie. W tym celu wysłał Daszkę Ostrogskiego do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra w celu skłonienia go do pomocy w realizacji zamierzeń. [więcej]
Lipiec 1420 Na początku lipca 1420 roku Świdrygiełło doniósł wielkiemu mistrzowi Michałowi Küchmeistrowi, że panowie polscy zamierzają doprowadzić do jego pojednania z Witoldem. [więcej]
25 lipiec 1420 25 lipca 1420 roku w Łęczycy odbył się sejm, na którym między innymi postanowiono doprowadzić do zgody pomiędzy Świdrygiełłą i Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
10 sierpień 1420 10 sierpnia 1420 roku w Woranach lub Miednikach podczas spotkania posłów Władysława Jagiełły z Witoldem ten ostatni po otrzymaniu poręczenia przebaczył Świdrygielle. Świdrygiełło otrzymał wówczas w zarząd Czernichów, Trubczewsk, Brańsk i Nowogród Siewierski. [więcej]
1421 W 1421 roku Świdrygiełło stawił czoła tatarskiemu najazdowi, a pojmanych jeńców odesłał Witoldowi. [więcej]
1422 W 1422 roku Władysław Jagiełło nabrał do Świdrygiełły tak dużego zaufania, że planował nawet powierzyć mu naczelne dowództwo swoich wojsk w zbliżającej się wojnie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1422 W 1422 roku Świdrygiełło doniósł listownie wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu, że Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz mają zamiar zaatakować go w najbliższej przyszłości. [więcej]
27 lipiec 1422 27 lipca 1422 roku z Borowa na Mazowszu Świdrygiełło pod naciskiem Władysława Jagiełły wysłał do wielkiego mistrza Paula Russdorffa list wypowiadający wojnę golubską.
1428 W 1428 roku Świdrygiełło wspomagał zbrojnie Witolda Kiejstutowicza w walkach z Nowogrodem Wielkim. [więcej]
Kwiecień 1429 W kwietniu 1429 roku Świdrygiełło wysłał poselstwo do Zygmunta Luksemburskiego, które miało zapewnić cesarza o lojalności litewskiego księcia. [więcej]
Listopad 1430 Według relacji Jana Długosza podczas uroczystości pogrzebowych Świdrygiełło bez uprzedzenia zajął zamek wileński a następnie Troki, tym sposobem przesądzając sprawę następstwa na litewskim tronie. [więcej]
Listopad 1430 W listopadzie 1430 roku Świdrygiełło otrzymał z rąk Władysława Jagiełły godność wielkiego księcia Litwy. [więcej]
Listopad 1430 W listopadzie 1430 roku możnowładcy polscy bez konsultacji z Władysławem Jagiełłą wysłali na Podole wojsko koronne, które zajęło pograniczne zamki. Król i Świdrygiełło wysłali posłów z rozkazem wydania warowni litewskiemu księciu; rozkaz został zlekceważony, a wysłannicy uwięzieni. [więcej]
Listopad 1430 Według relacji Jana Długosza gdy Świdrygiełło dowiedział się o zajęciu Podola przez wojska koronne, wpadł we wściekłość i planował zamordować Władysława Jagiełłę. [więcej]
5 listopad 1430 5 listopada 1430 roku Świdrygiełło wystawił pierwszy znany nam dokument, w którym wystąpił w roli wielkiego księcia Litwy. [więcej]
8 listopad 1430 8 listopada 1430 roku między Świdrygiełłą i Władysławem Jagiełłą doszło do zawarcia ugody, w myśl której król został wypuszczony spod straży, a książę otrzymał przyrzeczenie zwrócenia głównych zamków na Podolu. [więcej]
8 listopad 1430 8 listopada 1430 roku Świdrygiełło wyprawił do Zygmunta Luksemburskiego posła Zygmunta Rotha z ofertą przymierza i prośbą o koronę, która wcześniej była przeznaczona dla Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Listopad 1430 Starosta kamieniecki Michał Buczacki nie zgodził się wydać zamku w ręce przedstawicieli Świdrygiełły, to stało się powodem kolejnej furii księcia Litwy. W konsekwencji ponownie uwięziono Władysława Jagiełłę, a na Podole ruszył zbrojny oddział, który otrzymał zadanie odebrania zamków na Podolu. [więcej]
Listopad 1430 Niedługo po objęciu rządów w Wilnie Świdrygiełło wysłał do chana Tatarów Achmeta posła w osobie starosty nowogrodzkiego Piotra. Wysłannikowi udało się zawrzeć przymierze litewsko-tatarskie. [więcej]
Grudzień 1430 W grudniu 1430 roku wojska litewskie z Wołynia wtargnęły na Podole. Spustoszyły Ziemię Trembowelską. Obsadziły Zbaraż, Wiśniowiec i Krzemieniec. Następnie zajęły Olesko i złupiły okolice Lwowa. [więcej]
Grudzień 1430 Na wieść o uwięzieniu Władysława Jagiełły papież Marcin V wysłał do Świdrygiełły upomnienie, w którym zagroził mu klątwą. [więcej]
1431 Na początku swych rządów Świdrygiełło sprzymierzył się przeciwko Władysławowi Jagielle z wojewodą mołdawskim Aleksandrem Dobrym. Sojusz był na tyle zażyły, że litewski książę miał nawet pojąć za żonę córkę wojewody. [więcej]
21 styczeń 1431 21 stycznia 1431 roku Świdrygiełło zawarł traktat z republiką Nowogrodu Wielkiego. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku Świdrygiełło przedstawił Władysławowi Jagielle projekt przymierza Zakonu Krzyżackiego, wielkiego księcia Litwy, króla Polski i Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku na zjeździe w Sandomierzu po wielu burzliwych dyskusjach panowie polscy zgodzili się zaakceptować Świdrygiełłę na litewskim tronie pod pewnymi warunkami, których książę Litwy nie zgodził się zaakceptować; ztego powodu rozpoczęto przygotowania do wojny. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku na zjeździe w Sandomierzu podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wojny ze Świdrygiełłą. Celem wyprawy miało być zdobycie Łucka na Wołyniu. [więcej]
Marzec 1431 Wczesną wiosną 1431 roku Świdrygiełło nagłym atakiem zajął Horodło należące do księcia Kazimierza II. [więcej]
Marzec 1431 Pod koniec marca 1431 roku Świdrygiełło przyjął przybywającego od Zygmunta Korybutowicza wysłannika, który przybył z ofertą sojuszu. [więcej]
Kwiecień 1431 Pod koniec kwietnia 1431 roku w Bieczu Władysław Jagiełło przyjął posła Świdrygiełły. [więcej]
20 maj 1431 Po 20 maja 1431 roku w Krzemieńcu (zapewne koło Wilejki) Świdrygiełło spotkał się z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff, aby ustalić wstępne warunki przymierza litewsko-krzyżackiego. [więcej]
19 czerwiec 1431 19 czerwca 1431 roku w litewskim Skirstymoniu (Christmemel) Świdrygiełło zawarł antypolski sojusz z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff i z inflanckim mistrzem krajowym Zizonem von Rutenbergiem. [więcej]
20 czerwiec 1431 20 czerwca 1431 roku Świdrygiełło wysłał do Władysława Jagiełły list, w którym zawiadomił go o zawartym sojuszu litewsko-krzyżackim. [więcej]
22 czerwiec 1431 Około 22 czerwca 1431 roku z Biecza Władysław Jagiełło wysłał do Świdrygiełły Lutka z Brzezia. Władca Litwy po wysłuchaniu posła rozsierdził się do tego stopnia, że spoliczkował go i kazał uwięzić. [więcej]
25 czerwiec 1431 W liście datowanym na 25 czerwca 1431 roku Świdrygiełło informował wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff o zniszczeniu przez Polaków miasteczka Horodło i wzywał go do rozpoczęcia działań zbrojnych przeciwko Polsce. [więcej]
4 lipiec 1431 4 lipca 1431 roku Świdrygiełło otrzymał od panów polskich wypowiedzenie wojny. Niedługo potem zajęte zostały Horodło, Włodzimierz i Zbaraż. [więcej]
12 lipiec 1431 12 lipca 1431 roku ze Stepania Świdrygiełło informował listownie wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, że wszelkie rokowania nie doprowadziły do porozumienia i że Polacy już od dwóch dni oblegają Łuck. [więcej]
15 lipiec 1431 15 lipca 1431 roku list Władysława Jagiełły wypowiadający wojnę Świdrygielle był już u był już u adresata. [więcej]
22 lipiec 1431 22 lipca 1431 roku doszło to potyczki wojsk Świdrygiełły z królewskimi oddziałami w okolicach Uściługa. [więcej]
23 lipiec 1431 23 lipca 1431 roku opodal Włodzimierza oddziały Świdrygiełły stoczyły kolejną potyczkę z wojskami Władysława Jagiełły. [więcej]
30 lipiec 1431 30 lipca 1431 roku w okolicy wsi Sadowa cztery mile od Łucka posłowie Świdrygiełły książę Konstantyn i Litwin Sedybor spotkali się z Władysławem Jagiełłą. Ustalono wówczas, by wielki książę litewski osobiście przybył 4 sierpnia na rozmowy o pokoju. [więcej]
31 lipiec 1431 31 lipca 1431 roku Świdrygiełło wziął udział w przegranej bitwie pod Łuckiem przeciwko oddziałom Władysława Jagiełły. [więcej]
1 sierpień 1431 1 sierpnia 1431 roku wojska Władysława Jagiełły rozpoczęły oblężenie Łucka. [więcej]
1-2 wrzesień 1431 1-2 września 1431 roku w Czartorysku przedstawiciele Świdrygiełły i Władysława Jagiełły zawarli rozejm, który miał potrwać do 24 czerwca 1433 roku. [więcej]
20 wrzesień 1431 20 września 1431 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff napisał do Świdrygiełły list, w którym żalił się, że Polacy w znacznej sile przy granicy gromadzą się i złe mają zamiary. [więcej]
Jesień 1431 Po zawarciu rozejmu z Władysławem Jagiełłą nastąpiła intensywna wymiana poselstw między Krakowem i Wilnem, zamiarem których było wypracowanie trwałego pokoju. [więcej]
21 październik 1431 21 października 1431 roku sobór bazylejski wysłał do Świdrygiełły, króla Polski i Krzyżaków wezwanie do zgody i przedłożenia soborowi sporu w celu arbitrażu. [więcej]
Jesień 1431 Jesienią 1431 roku na granicy polsko-litewskiej nierzadko dochodziło do łamania prawa. [więcej]
Listopad 1431 W listopadzie 1431 roku Świdrygiełło przyjął posła Władysława Jagiełły, którym był podkomorzy królewski Jan Mężyk. [więcej]
30 grudzień 1431 Pod koniec 1431 roku powstał w Polsce projekt ofiarowania Świdrygielle regencji. Jednym z apologetów tej idei był wojewoda sandomierski Piotr Szafraniec, który 30 grudnia 1431 roku pisał o tym w liście do litewskiego księcia. [więcej]
1431 / 1432 Na przełomie 1431 i 1432 roku Świdrygiełło odebrał hołd od posła Pskowa Aleksego Efiremowicza. [więcej]
Styczeń 1432 Krzyżacy, aby nie dopuścić do zjazdu polsko-litewskiego, który miał się odbyć 2 lutego 1432 roku w Połubiczach między Brześciem a Parczowem, rozpuścili plotki, że Władysław Jagiełło ściąga wojska i z wojskiem na zjazd przybyć zamierza, aby pojmać i uwięzić Świdrygiełłę. [więcej]
1432 Po śmierci metropolity ruskiego Focjusza Świdrygiełło wysłał do Moskwy władykę smoleńskiego Herasyma, który został tam przychylnie przyjęty i jako następca zmarłego powrócił. Został również zobowiązany do przygotowania unii kościołów rzymskiego i moskiewskiego. [więcej]
2 luty 1432 2 lutego 1432 roku w Połubiczach między Parczowem a Brześciem nad Bugiem doszło do zjazdu polsko-litewskich dygnitarzy, na którym miało dojść do zawarcia zgody między Świdrygiełłą i Władysławem Jagiełłą oraz podpisania trwałego pokoju. Niestety szczyt został przerwany z powodu braku możliwości wypracowania płaszczyzny porozumienia. [więcej]
15 maj 1432 15 maja 1432 roku w Skirstymoniu Świdrygiełło przedłużył sojusz Litwy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Maj 1432 Wiosną 1432 roku Świdrygiełło pojął za żonę siostrę księcia twerskiego Borysa Zofię lub Annę. [więcej]
Maj 1432 Niedługo po zawarciu sojuszu między Litwą i Zakonem Krzyżackim rada Nowogrodu przysłała posłów, którzy poprosili o protekcję, przyjmując jednocześnie litewskie zwierzchnictwo. Świdrygiełło takiej okazji nie mógł odrzucić. W roli namiestnika wysłał do Nowogrodu swojego bratanka Jerzego Lingwenowicza. [więcej]
Maj 1432 Pod koniec maja 1432 roku Świdrygiełło przyjął posłów Władysława Jagiełły biskupa kujawskiego Jana i kasztelana sieradzkiego Wawrzyńca Zarębę, którzy przybyli z propozycją spotkania króla i wielkiego księcia. [więcej]
Czerwiec 1432 Zapewne w czerwcu 1432 roku do Świdrygiełły przybyli pskowianie z propozycją przyjęcia litewskiego zwierzchnictwa. [więcej]
Lipiec 1432 W lipcu 1432 roku Świdrygiełło po raz kolejny przyjął wysłannika Władysława Jagiełły Wawrzyńca Zarębę, który oprócz jawnej miał również sekretną misję na Litwie. [więcej]
Lipiec 1432 Gdy Świdrygiełło dowiedział się o sojuszu polsko-husyckim, czym prędzej zawiadomił o tym wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff. Następnie rozpoczęła się bardzo intensywna wymiana poselstw. [więcej]
Lipiec 1432 Gdy Świdrygiełło dowiedział się o sojuszu polsko-husyckim, wyładował swą złość w liście niebawem wysłanym do Władysława Jagiełły, zarzucając mu rzekomy zamiar złamania rozejmu i związku z husytami. [więcej]
Lipiec 1432 Pod koniec lipca 1432 roku w Grodnie Świdrygiełło spotkał się z Siemowitem V w sprawie ewentualnego sojuszu. [więcej]
Sierpień 1432 W połowie sierpnia 1432 roku na ostrowie wiślanym koło Ostromecka posłowie Świdrygiełły uczestniczyli w zjeździe przedstawicieli Władysława Jagiełły i posłów Zakonu Krzyżackiego. Celem szczytu było wyjaśnienie nadgranicznych incydentów i wypracowanie sposobu regulowania epizodów psujących wzajemne relacje w czasie trwania rozejmu. [więcej]
31 sierpień / 1 wrzesień 1432 W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1432 roku doszło na Litwie do zamachu stanu, w wyniku którego napadnięty pod Oszmianą Świdrygiełło zdołał uciec, znajdując schronienie w południowo-wschodniej części litewskiego władztwa, więc władzę w stołecznym Wilnie objął Zygmunt Kiejstutowicz. [więcej]
Wrzesień 1432 W związku z cięgle trwającym konfliktem Polski z Zakonem Krzyżackim we wrześniu 1432 roku władze soboru bazylejskiego postanowiły wysłać posłów do Władysława Jagiełły, Prus Krzyżackich i Świdrygiełły. [więcej]
Wrzesień 1432 Jesienią 1432 roku Świdrygiełło wysłał do Zygmunta Kiejstutowicza posłów, z propozycją przebaczenia win w zamian za odstąpienie litewskiego tronu. Ten drugi rzekomo kazał utopić tych, którzy przybyli z ofertą. [więcej]
Październik 1432 W październiku 1432 roku oddziały Świdrygiełły dowodzone przez starostę bracławskiego i krzemienieckiego księcia Fedka z Ostroga Nieświskiego pustoszyły Podole. Aby bronić łupionych terenów, skoncentrowano we Lwowie zbrojny oddział. Dowództwo nad nim Władysław Jagiełło oddał wojewodzie ruskiemu i podczaszemu królewskiemu Janowi Mężykowi z Dąbrowy oraz staroście lwowskiemu generalnemu (ruskiemu) i kasztelanowi międzyrzeckiemu Wincentemu z Szamotuł. [więcej]
Październik 1432 W październiku 1432 roku wojska Władysława Jagiełły zdobyły zamek w Olesku należący do stronników Świdrygiełły. [więcej]
Październik 1432 Po zamachu stanu Zakon Krzyżacki starał się wspierać Świdrygiełłę i przekonywał go o swojej lojalności. [więcej]
Listopad 1432 Na początku listopada 1432 roku Świdrygiełło podjął wysiłek zdobycia Wilna, głosząc że ruscy i litewscy bojarzy o to go prosili. Wraz ze sprzymierzonymi wojskami tatarskimi ruszył na północ. [więcej]
Listopad 1432 Jesienią 1432 roku w Wilnie poddano torturom posła, który przyznał się do spisku, jaki zawiązał się wśród zaufanych dygnitarzy Zygmunta Kiejstutowicza. Tym sposobem znikła szansa odzyskania litewskiego tronu przez Świdrygiełłę. [więcej]
Listopad 1432 Gdy Świdrygiełło rozpoczął marsz w kierunku Wilna, poddał mu się Borysów a następnie Mińsk i Krewo. [więcej]
Listopad 1432 W połowie listopada 1432 roku wojska Władysława Jagiełły przekroczyły pod Kopystrzyniem rzeczkę Murachwę, oddzielającą Ziemię Kamieniecką od Bracławskiej. W związku z tym, że książę Fedko unikał bitwy, królewskie oddziały przystąpiły do zdobywania zamków obsadzonych przez załogi Świdrygiełły. [więcej]
30 listopad 1432 30 listopada 1432 roku wojska Świdrygiełły dowodzone przez księcia nieświdzkiego Fedka pokonane zostały przez polskie oddziały w bitwie nad rzeką Morachwą. [więcej]
8 grudzień 1432 8 grudnia 1432 roku Świdrygiełło musiał się ratować ucieczką do Połocka po przegranej ze sprzymierzonymi oddziałami Władysława Jagiełły i Zygmunta Kiejstutowicza bitwie pod Oszmianą. [więcej]
Grudzień 1432 W grudniu 1432 roku Świdrygiełło zgodził się oddać wielkiemu mistrzowi Paulowi Bellitzerowi von Russdorff żmudzką Połągę. [więcej]
Grudzień 1432 Pod koniec 1433 roku doszło do prób podejmowanych przez wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff zmierzających do pogodzenia Świdrygiełły z Zygmuntem Kiejstutowiczem. [więcej]
Grudzień 1432 W grudniu 1432 roku Świdrygiełło skupił się na organizowaniu koalicji, która na początku przyszłego roku miała uderzyć na Wilno, skąd należało usunąć Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
1432 / 1433 Na przełomie 1432 i 1433 roku Świdrygiełło korzystał z pośrednictwa i doradztwa krzyżackiego wysłannika, komtura gniewskiego Ludwika von Landsee. [więcej]
Styczeń 1433 Na początku 1433 roku na zjeździe w Witebsku cała szlachta ruska przysięgła wierność Świdrygielle. To poparcie stało się przyczyną wznowienia walk z Zygmuntem Kiejstutowiczem. [więcej]
Luty 1433 Na początku lutego 1433 roku Świdrygiełło zgromadził wojska w rejonie Mińska i Dzisny, czekając na mistrza inflanckiego von Rutenberga, aby wspólnie zaatakować Zygmunta Kiejstutowicza. Nie doczekawszy się wycofał się bez próby stoczenia bitwy. [więcej]
1433 W pierwszej połowie 1433 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff podjął się roli mediatora, którego celem było pogodzenie Świdrygiełły z Zygmuntem Kiejstutowiczem. [więcej]
22 marzec 1433 22 marca 1433 roku poddani Świdrygiełły Jarosław Lingwenowicz i Andrzej Michajłowicz wysłali z Witebska do Bazylei list wypełniony kalumniami oczerniającymi Zygmunta Kiejstutowicza i Polaków. [więcej]
Wiosna 1433 Wiosną 1433 roku pod naciskiem wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff Świdrygiełło wysłał na sobór do Bazylei swojego przedstawiciela doktora Andrzeja Pfaffendorfa. [więcej]
Kwiecień 1433 W początkach kwietnia 1433 roku na stronę Świdrygiełły przeszedł Łuck. [więcej]
Kwiecień 1433 Zdobycie Łucka przez Świdrygiełłę wzbudziło powstańczego ducha wśród ludności ruskiej. Słuck stał się ośrodkiem nowego buntu, a stąd powstanie przemieściło się na zachód. Oprócz tego na północne tereny Litwy wkroczyły wojska komtura dyneburskiego. [więcej]
11 kwiecień 1433 11 kwietnia 1433 roku w liście do Świdrygiełły wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff pisał, że 31 maja zamierza uderzyć całą siłą na Polskę i w związku z tym namawia Świdrygiełłę, aby on zaatakował Litwę. [więcej]
3 maj 1433 3 maja 1433 roku Świdrygiełło przystał na propozycję wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff i potwierdził, że wesprze go zbrojnie w wojnie z Polską. [więcej]
Maj 1433 W maju 1433 roku dowódcy Świdrygiełły Nos z Łucka i Fedko z Bracławia wspomagani odziałem Tatarów zaatakowali Brześć Litewski i Kamieniec Podolski. [więcej]
31 maj 1433 Wiosną 1433 roku Świdrygiełło wystosował do mistrza inflanckiego Rutenberga pismo, w którym wzywał go do wspólnego uderzenia na Polskę i wyznaczył termin koncentracji armii na 31 maja 1435 roku. [więcej]
Lipiec 1433 W połowie lipca 1433 roku Świdrygiełło, połączywszy swoje siły z armią mistrza inflanckiego Cysse von Rutenberga, wkroczył na terytorium Litwy rządzonej przez Zygmunta Kiejstutowicza. Kierując się na Wilno, pustoszył po drodze okolice. Oblężenie stolicy trwało 14 dni i zakończyło się spaleniem miasta. [więcej]
25 lipiec 1433 W liście do soboru bazylejskiego z 25 lipca 1433 roku Świdrygiełło zapewniał o swojej przychylności, najlepszych chęciach osiągnięcia pokoju i że będzie nakłaniał Rusinów do unii Kościołów. [więcej]
18 sierpień 1433 Około 18 sierpnia 1433 roku Świdrygiełło i mistrz inflancki Cysse von Rutenberg stanęli pod Trokami. Podczas czterodniowego oblężenia nie udało się zdobyć miasta. Po spustoszeniu okolicy odstąpili. [więcej]
Sierpień 1433 Odstąpiwszy spod Trok, Świdrygiełło i mistrz inflancki Cysse von Rutenberg zajęli się dalszym pustoszeniem Litwy. Po drodze spalone zostały między innymi Wojtyszki i zdobyto Krewo. [więcej]
Sierpień 1433 Pod Mołodecznem doszło do potyczki Świdrygiełły z oddziałem Zygmunta Kiejstutowicza dowodzonym przez Piotra Montykirdowicza zakończonej klęską tego drugiego. [więcej]
Wrzesień 1433 Na początku września Świdrygiełło i mistrz inflancki Cysse von Rutenberg zdobyli Zasław, Mińsk i Borysów. Z powodu zarazy zakończono kampanię. Świdrygiełło w Łukomli rozpuścił swoje wojska i podążył do Kijowa. [więcej]
13 wrzesień 1433 13 września 1433 roku pod Jasińcem Świdrygiełło stał się przedmiotem rokowaniach, w efekcie których doszło do podpisania rozejmu w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Wrzesień 1433 W drugiej połowie września 1433 roku Świdrygiełło wysłał zbrojne oddziały pod dowództwem kniazia Fedka z Podola i kniazia Nosa w celu zdobycia Brześcia Litewskiego. Szybka interwencja przybyłych z odsieczą wojsk Władysława Jagiełły, uratowała miasto. [więcej]
Październik 1433 W październiku 1433 roku w wyniku czterotygodniowej kampanii przedsięwziętej przez Zygmunta Kiejstutowicza Świdrygiełło utracił wszystko, co miesiąc wcześniej wspólnie z mistrzem inflanckim zajął. [więcej]
Jesień 1433 Jesienią 1433 roku Świdrygiełło wspomógł Sida Achmeta w objęciu tronu w stolicy Złotej Ordy Saraju. [więcej]
26 listopad 1433 W liście do soboru bazylejskiego z 26 listopada 1433 roku Świdrygiełło zapewniał, że Władysław Jagiełło złamał złożoną ojcu przysięgę, w wyniku czego pokrzywdzonym jest właśnie Świdrygiełło. [więcej]
15 grudzień 1433 15 grudnia 1433 roku w Łęczycy podpisano dwunastoletni okres zawieszenia broni w wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. Stroną tego układu stali się również Świdrygiełło i Zygmunt Kiejstutowicz. [więcej]
Styczeń 1434 W styczniu 1434 roku Świdrygiełło dokonał łupieskiej wyprawy na terytorium podlegające Zygmuntowi Kiejstutowiczowi. [więcej]
Luty 1434 W lutym 1434 roku przebywający na Podlasiu Władysław Jagiełło, przeczuwając nadchodzącą śmierć, postanowił pojednać się ze Świdrygiełłą. Najmłodszy brat króla odmówił braterskiego spotkania. [więcej]
7 kwiecień 1434 W pełnym przechwałek liście z 7 kwietnia 1434 roku Świdrygiełło donosił wielkiemu mistrzowi Paulowi Bellitzerowi von Russdorff, że Jerzy Dymitrowicz, który niedawno pobił Wasyla II, obiecał mu wsparcie zbrojne. [więcej]
Lato 1434 Latem 1434 roku Świdrygiełło wyprawił wysłanników do papieża Eugeniusza IV z zapewnieniem chęci połączenia kościołów oraz ze skargą na Polaków i Zygmunta Kiejstutowicza, który do tej pory więził jego żonę. [więcej]
Sierpień 1434 W sierpniu 1434 roku Świdrygiełło zaatakował zbrojnie litewskie terytorium znajdujące się pod władzą Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
Sierpień 1434 W drugiej połowie sierpnia 1434 roku całą zachodnią Ruś poddaną władzy Świdrygiełły ogarnęło powstanie rozniecone przez metropolitę Herasyma. Efektem przewrotu było przejście Łucka pod władzę Zygmunta Kiejstutowicza. Wystąpiła również próba zdobycia Kijowa, ale zakończyła się niepowodzeniem. [więcej]
Wrzesień 1434 Przeciwko Świdrygielle wystąpił również starosta krzemieniecki i bracławski Fedko Nieświdzki, poddając się władzy Władysława Warneńczyka. W konsekwencji jego działań Krzemieniec przeszedł w rzeczywiste posiadanie Polski. [więcej]
Wrzesień 1434 Wielkie ulewy i pospolite ruszenie zorganizowane przez Zygmunta Kiejstutowicza oraz znicz buntu wzniecony przez metropolitę Herasyma zmusiły Świdrygiełłę do zakończenia kampanii na Litwie. [więcej]
Wrzesień 1434 Po zakończeniu kampanii przeciwko Zygmuntowi Kiejstutowiczowi Świdrygiełło przystąpił do tłumienia buntu. Dzięki podjętym działaniom udało się nie dopuścić do oderwania Kijowa i Bracławia. [więcej]
Wrzesień 1434 Świdrygiełło, dowiedziawszy się o polskim poselstwie kanclerza Jana Koniecpolskiego i marszałka Jana Oleśnickiego do Zygmunta Luksemburskiego, wydelegował do cesarza również swoich wysłanników. [więcej]
Listopad 1434 Zapewne w listopadzie 1434 roku odbył się w Preszburgu zjazd posłów Świdrygiełły z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
Grudzień 1434 W grudniu 1434 roku Świdrygiełło utracił południowy Wołyń z Krzemieńcem i wschodnie Podole z Bracławiem. [więcej]
Marzec 1435 W marcu 1435 roku wojewoda smoleński Jerzy Butrym w imieniu Świdrygiełły wdarł się do pałacu metropolity i pojmał Herasyma, przejmując jego korespondencję, która stała się dowodem jego zdrady. [więcej]
Czerwiec 1435 W czerwcu 1435 roku Świdrygiełło wysłał do papieża Eugeniusza IV list, w którym zawarł relację z ostatnich wydarzeń na Rusi, załączając kopię dokumentów pochwyconych u metropolity Herasyma. [więcej]
Lipiec 1435 Latem 1435 roku Świdrygiełło za pośrednictwem niejakiego Hanuszki wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list z prośbą niezawierania z Polakami żadnych układów i wsparcia go w wojnie z Zygmuntem Kiejstutowiczem. [więcej]
Lipiec 1435 W połowie lipca 1435 roku Świdrygiełło skoncentrował swoje wojska w Witebsku. Liczyły około 6 tys. lekkiej jazdy ruskiej i 500 Tatarów. [więcej]
26 lipiec 1435 26 lipca 1435 roku Świdrygiełło kazał spalić na stosie metropolitę Herasyma. [więcej]
Sierpień 1435 W pierwszej połowie sierpnia 1435 roku Świdrygiełło udał się na koncentrację armii w okolicach Brasławia, gdzie czekali na niego mistrz inflancki Kerskorf i Zygmunt Korybutowicz. [więcej]
Sierpień 1435 W sierpniu 1435 roku Świdrygiełło otrzymał od Zygmunta Luksemburskiego list, w którym cesarz opisał zawarte z Polakami układy. [więcej]
Sierpień 1435 Po 20 sierpnia 1435 roku armie Świdrygiełły i mistrza inflanckiego Kerskorfa podążyły na południowy zachód w kierunku Wiłkomierza. [więcej]
1 wrzesień 1435 1 września 1435 roku Świdrygiełło brał udział w przegranej bitwie nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem. Udało mu się zbiec z pola bitwy. Uniknął tym sposobem śmierci, która dosięgnęła między innymi mistrza inflanckiego Kerskorfa i Zygmunta Korybutowicza.
Wrzesień 1435 Świdrygiełło po przegranej bitwie nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem schronił się w Połocku. [więcej]
24 wrzesień 1435 24 września 1435 roku w Witebsku Świdrygiełło napisał do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff list, w którym prosił go o pomoc. W tym czasie syn Zygmunta Kiejstutowicza Michał kontynuował kampanię przeciwko Świdrygielle. Udało mu się zająć Smoleńsk. Próby zdobycia Witebska i Połocka zakończyły się niepowodzeniem. [więcej]
Jesień 1435 Jesienią 1435 roku Świdrygiełło schronił się na południu opodal granicy z Tatarami. Na Litwie słychać było pogłoski, że nie żyje. Z tego powodu na stronę Zygmunta Kiejstutowicza przeszły Starodub i Mceńsk. [więcej]
Styczeń 1436 Prawdopodobnie na początku 1436 roku Świdrygiełło pojawił się ponownie cały i zdrowy. Na początek odzyskał Starodub i Mceńsk, a potem zaatakował jakiś graniczny zamek litewski i uwolnił ośmiu jeńców inflanckich. [więcej]
Luty 1436 W lutym 1436 roku posłowie króla Władysława Warneńczyka próbowali nakłonić Świdrygiełłę do zawarcia pokoju. [więcej]
Luty 1436 Kolejnym celem ataku Świdrygiełły stało się Podole, gdzie odebrał z rąk Polaków Łuck i Krzemieniec i znacznie spustoszył tę krainę. [więcej]
15 marzec 1436 W liście do Paula Bellitzera von Russdorff z 15 marca 1436 roku Świdrygiełło zawarł prośbę, aby wielki mistrz zaatakował Litwę wraz z jego Tatarami. [więcej]
1 kwiecień 1436 Dopiero 1 kwietnia 1436 roku Świdrygiełło dowiedział się o zawartym w Brześciu Kujawskim traktacie pokojowym kończącym wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1436 W 1436 roku Świdrygiełło utracił na rzecz Zygmunta Kiejstutowicza zwierzchność nad Połockiem i Witebskiem. [więcej]
Listopad 1436 W listopadzie 1436 roku Świdrygiełło wznowił pokojowe rokowania z przedstawicielami Władysława Warneńczyka. Jedynym efektem podjętych rozmów było zawieszenia broni. [więcej]
Czerwiec 1437 W połowie czerwca 1437 roku Kijów i Łuck należące do Świdrygiełły zostały zaatakowane przez wojska Zygmunta Kiejstutowicza. Pierwsza część armii agresorów została rozbita w otwartym polu przez wojewodę kijowskiego Jurszę, a druga podjęła się nieudanego oblężenia, lecz dowiedziawszy się o klęsce pod Kijowem, zwinęła obóz. [więcej]
15 sierpień 1437 15 sierpnia 1437 roku Świdrygiełło przybył do Krakowa w celu zawarcia pokojowego porozumienia. [więcej]
4 wrzesień 1437 4 września 1437 roku we Lwowie Świdrygiełło zawarł ugodę z Polakami. [więcej]
15 październik 1437 15 października 1437 roku w Sieradzu odbył się zjazd generalny, na którym odrzucono ugodę ze Świdrygiełłą zawartą 4 września 1437 roku we Lwowie. [więcej]
1439 W 1439 roku Świdrygiełło utracił Kijów na rzecz Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
1439 Po utracie Kijowa Świdrygiełło przebywał przez jakiś czas na Podolu, a potem rzekomo udał się na Wołoszczyznę. [więcej]
1439 / 1440 Na przełomie 1439 i 1440 roku Świdrygiełło otrzymał od Władysława Warneńczyka we władanie powiat latyczowski. Przyznano mu również 2000 grzywien rocznego czynszu z dóbr królewskich, a dokładnie z Gródka. [więcej]
20 marzec 1440 20 marca 1440 roku Zygmunt Kiejstutowicz został zamordowany przez popleczników Świdrygiełły, którzy niedługo potem oddali mu we władanie Łuck. [więcej]
6 czerwiec 1440 6 czerwca 1440 roku w Tłumaczu Świdrygiełło wystawił dokument, którym przyjął od Polaków część Rusi we władanie. [więcej]
1442 W 1442 roku Świdrygiełło otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka w zarząd Wołyń i litewską część Podola. [więcej]
Kwiecień 1442 W kwietniu 1442 roku Władysław Warneńczyk wydał decyzję odebrania Świdrygielle Łucka. [więcej]
Maj 1444 W maju 1444 roku Świdrygiełło złupił Podlasie opanowane przez Bolesława Warszawskiego. [więcej]
1446 W 1446 roku Świdrygiełło wysłał do wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausen posła z oświadczeniem, że nie jest już wasalem Polski i ofiarowuje przymierze z Zakonem. [więcej]
25 czerwiec 1447 25 czerwca 1447 roku w Krakowie Świdrygiełło uczestniczył w koronacji Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
10 luty 1452 Świdrygiełło zmarł 10 lutego 1452 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Łuck 1431

Łuck 1431

Oszmiana 1432

Wiłkomierz 1435

Wojny

Wojna o Psków
1381–1384

Wojna
polsko-krzyżacka
1431–1435

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Witold Kiejstutowicz
Żony i potomstwo:

Żoną Świdrygiełły była Anna - księżniczka twerska.

  1. syn zmarł w dzieciństwie
Następca: Zygmunt Kiejstutowicz

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2023 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Świdrygiełło
#Świdrygiełło
823

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.