ozdoba

SKIRGIEŁŁO

(1387-1392)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
HENRYK WALEZY
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Skirgiełło
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: pomiędzy 1354-1355
Zmarł: 23 grudnia 1396 roku
w Kijowie
Rodzice: Olgierd Giedyminowicz
i Julianna
1377 W 1377 roku, po śmierci ojca, wielkim księciem Litwy został brat Skirgiełły Jagiełło.
1377 W 1377 roku Skirgiełło udał się zbrojnie do Kijowa, pojmał tam swojego przyrodniego brata Włodzimierza, wywiózł go z miasta pod strażą, a sam zasiadł na tamtejszym tronie. [więcej]
Zima 1377/1378 W 1377 roku Skirgiełło wziął udział w wyprawie zbrojnej Jagiełły do Połocka. Odebrano tam władzę ich przyrodniemu bratu Andrzejowi Garbatemu. Jego miejsce na lokalnym tronie zajął Skirgiełło. [więcej]
1379 Latem 1379 roku Skirgiełło udał się z misją dyplomatyczną do Malborka. Złożył braciom zakonnym propozycję przeprowadzenia chrztu całej Litwy. Poselstwo to miało na celu zatrzymanie ofensywy Zakonu na zachodnich granicach księstwa litewskiego, ponieważ osłabiona w tym czasie Litwa atakowana była także ze wschodu przez Moskwę. [więcej]
Lipiec 1379 W drodze powrotnej z Malborka Skirgiełło prawdopodobnie dotarł do Płocka, gdzie widział się z Siemowitem III. [więcej]
Lipiec 1379 W lipcu 1379 roku Skirgiełło uczestniczył w uroczystościach ślubnych Henryka VII z Blizną i Małgorzaty córki Siemowita III. [więcej]
1379 W 1379 roku Skirgiełło udał się do Koszyc na spotkanie z Ludwikiem Andegaweńskim, licząc na pomoc w rozwiązaniu problemów jego kraju. Misja ta przyniosła pewien sukces, a mianowicie udało mu się uzyskać wolność dla księcia bełskiego Jerzego Narymuntowicza. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku Skirgiełło został przepędzony z Połocka, ponieważ w grodzie tym nie chciano księcia poganina. [więcej]
10 sierpień 1381 Od 10 sierpnia 1381 roku Skirgiełło rozpoczął oblężenie Połocka, które potrwało do 16 listopada i nie przyniosło oczekiwanych skutków. Aby odzyskać władzę w Połocku, Skirgiełło przyjął wiarę prawosławną, podczas chrztu przyjmując imię Iwan. [więcej]
Październik 1381 W październiku 1381 roku stryj Skirgiełły Kiejstut przejął Wilno i usunął Jagiełłę z tronu. W Połocku namiestnikiem został Andrzej. Skirgiełło zmuszony był ratować się ucieczką na Inflanty. [więcej]
6 lipiec 1382 Pod Troki dotarły wojska krzyżackie. 6 lipca 1382 roku w wyniku mediacji Skirgiełły Jagiełło zawarł z Zakonem Krzyżackim mający potrwać do 2 września rozejm, na mocy którego obiecał nie wspomagać zbrojnie Kiejstuta. [więcej]
Sierpień 1382 Na początku sierpnia 1382 roku pod Trokami na czele zbrojnych oddziałów zjawili się Kiejstut i Witold. Aby uniknąć bratobójczej wojny Skirgiełło przystąpił do negocjacji ze stryjem, w wyniku których uzgodniono pokojowe porozumienie. 3 sierpnia 1382 roku Kiejstut z synem przybyli do Wilna, gdzie zostali pojmani. Niedługo potem Skirgiełło przetransportował stryja do Krewa. [więcej]
Sierpień 1382 Po śmierci Kiejstuta Giedyminowicza i uwięzieniu Witolda Skirgiełło otrzymał od Jagiełły Księstwo Trockie. [więcej]
Październik 1382 Pod koniec października 1382 roku na wyspie Thobys, położonej na Niemnie, Skirgiełło wziął udział w zjeździe książąt litewskich, na którym zawarto czteroletni rozejm z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Luty 1383 Na początku 1383 roku Skirgiełło podjął się roli posła Jagiełły. Udał się do przebywającego w Christmemlu wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein. [więcej]
15 kwiecień 1383 15 kwietnia 1383 roku Skirgiełło wspólnie z Jagiełłą nadali Lublinowi przywilej prowadzenia handlu na Litwie. [więcej]
Lipiec 1383 W lipcu 1383 roku Skirgiełło towarzyszył Jagielle w wyprawie nad Dubisę, gdzie miało dojść do spotkania wielkiego księcia Litwy z wielkim mistrzem Konradem Zöllnerem von Rotenstein. Skirgiełło podjął się wówczas roli mediatora. [więcej]
Wrzesień 1383 We wrześniu 1383 roku Skirgiełło u boku Jagiełły przez jedenaście dni bronił oblężonego Wilna. Był to kolejny etap wojny Jagiełły z Witoldem. [więcej]
Wrzesień - listopad 1383 Od 24 września do 3 listopada 1383 roku Skirgiełło z Jagiełłą brali udział w oblężeniu Trok, zajętych wcześniej przez Witolda. [więcej]
Maj 1384 W maju 1384 roku Skirgiełło pobił krzyżackie oddziały pod Wiłkomierzem. Był to kolejny etap wojny Jagiełły z Witoldem. [więcej]
Wrzesień - listopad 1384 Od 9 września do 6 listopada 1384 roku Skirgiełło brał udział w oblężeniu Kowna (Neu-Marienwerder). [więcej]
18 styczeń 1385 18 stycznia 1385 roku Skirgiełło przebył do Krakowa, by spotkać się z Jadwigą Andegaweńską i złożyć jej propozycję małżeństwa z Jagiełłą. [więcej]
Sierpień 1385 W pierwszej połowie sierpnia 1385 roku Skirgiełło przebywał w Krewie. Tam wspólnie z Jagiełłą powitał poselstwo przybyłe z Krakowa. [więcej]
Sierpień 1385 W sierpniu 1385 roku nad Niemnem Skirgiełło stoczył bitwę z większą liczebnie armią krzyżacką i musiał wycofać się. Zdecydował się na podstęp. Zachęcił do wejścia w głąb Litwy rycerzy zakonu, którzy ominąwszy Wilno doszli aż do Mielnik. Wtedy postanowił odciąć im drogę powrotu i przygotował ziemne fortyfikacje obronne na Niemnie. Przerażeni Krzyżacy z trudem wydostali się z pułapki. [więcej]
Luty 1386 Na początku lutego 1386 roku Skirgiełło u boku Jagiełły wyruszył do Krakowa. [więcej]
2 luty 1386 2 lutego 1386 roku, gdy Skirgiełło przebywał w Lublinie, armia mistrza inflanckiego wtargnęła na terytorium Litwy i pustoszyła je przez trzy tygodnie. W szeregach najeźdźców udzielał się brat Skirgiełły Andrzej Garbaty. [więcej]
Luty - marzec 1386 W lutym i marcu 1386 roku Skirgiełło brał udział w chrzcie, ślubie i koronacji Jagiełły.
Marzec 1386 Niedługo po koronacji Skirgiełło złożył hołd Władysławowi Jagielle i królowej Jadwidze. [więcej]
13 marzec 1386 13 marca 1386 roku Skirgiełło wyruszył z powrotem na Litwę w związku z buntem Andrzeja Połockiego i Światosława Smoleńskiego. [więcej]
29 kwiecień 1386 29 kwietniu 1386 roku litewskie siły pod wodzą Skirgiełły stoczyły pod Mścisławem zwycięską bitwę z wojskami księcia smoleńskiego Światosława. Konsekwencją bojowego triumfu było osadzenie w Smoleńsku Jerzego Światosławowicza. [więcej]
16 wrzesień 1386 16 września 1386 roku w Wilnie Jerzy Światosławowicz uznał się lennikiem Skirgiełły i Władysława Jagiełły. [więcej]
17 luty 1387 17 lutego 1387 roku w Wilnie Jagiełło uposażył tutejsze biskupstwo. Na przywileju tym widniało imię Skirgiełły, który tym samym brał pod opiekę Kościół katolicki na Litwie. [więcej]
Marzec 1387 Pod koniec marca 1387 roku Skirgiełło zdobył zbuntowany Połock. Pojmany władca tego księstwa przyrodni brat Skirgiełły Andrzej Olgierdowicz został uwięziony w chęcińskiej twierdzy. [więcej]
28 kwiecień 1387 28 kwietnia 1387 roku Skirgiełło został namiestnikiem Władysława Jagiełły na Litwie. [więcej]
9 lipiec 1387 N początku lipca 1387 roku Skirgiełło odpierał atak wielkiego mistrza Konrada Zöllnera na Mejszagołę. Nowemu namiestnikowi Litwy udało się 9 lipca 1387 roku zawrzeć zawieszenie broni, które miało trwać do Bożego Narodzenia 1388 roku. [więcej]
Wrzesień 1388 We wrześniu 1388 roku w pobliżu Kowna Skirgiełło odpierał ataki wojsk krzyżackich dowodzonych przez marszałka Engelharta Rabe. [więcej]
4 luty 1389 Zimą po 4 lutego 1389 roku na litewskie i żmudzkie terytoriom spadły łupieżcze krzyżackie najazdy. [więcej]
29 maj 1389 W 1388 roku doszło do kłótni Skirgiełły z Witoldem. Kuzyni pojednali się dopiero rok później w maju w Lublinie przed majestatem Jagiełły. [więcej]
6 czerwiec 1389 6 czerwca 1389 roku w Nidzicy Skirgiełło jako reprezentant Władysława Jagieły uczestniczył w negocjacjach z posłami Zakonu Krzyżackiego. Gdy wysłannicy krzyżaccy zażądali zgody na potwierdzenie praw zakonu do ziem litewskich, a jako dowód przedstawili akt nadania cesarza i papieża, strona polsko-litewska przerwała negocjacje. [więcej]
Wrzesień 1389 Na przełomie sierpnia i września 1389 roku na polecenie Władysława Jagieły Skirgiełło ruszył zbrojnie na zbuntowany Psków. W tej akcji wspierał go nowy władca Nowogrodu Wielkiego jego brat Lingwen-Semen. [więcej]
Jesień 1389 Jesienią 1389 roku podczas nieobecności Skirgiełły Witold Kiejstutowicz próbował zająć Wilno. Dzięki czujności Korybuta wysiłek uzurpatora zakończył się niepowodzeniem. [więcej]
Listopad 1389 W listopadzie 1389 roku Skirgiełło miał się spotkać w Działdowie z wielkim mistrzem Konradem Zöllnerem, lecz z powodu sprzeciwu Władysława Jagiełły do zjazdu nie doszło. [więcej]
Luty 1390 W lutym 1390 roku krzyżacki marszałek Rabe wtargnął z Witoldem Kiejstutowiczem w głąb Litwy, pustosząc mijane terytoria. W ten sposób zaczęła się druga wojna Jagiełły z Witoldem. [więcej]
Marzec-kwiecień 1390 W marcu i kwietniu 1390 roku Skirgiełło uczestniczył w oblężeniu Grodna. [więcej]
1 maj 1390 1 maja 1390 roku Skirgiełło był posłem Władysława Jagiełły w Toruniu. Wspólnie z Januszem I i Siemowitem IV prowadzili rokowania z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
28 sierpień 1390 W sierpniu 1390 roku Skirgiełło strzegł przeprawy przez Wilię pod Starym Kownem, gdzie wdzierała się na Litwę ogromna armia krzyżacka na czele z Witoldem. 28 sierpnia Skirgiełło odpuścił i wycofał się w głąb kraju. [więcej]
Wrzesień - październik 1390 We wrześniu 1390 roku Skirgiełło objął dowództwo obrony Wilna, które potrwało do 7 października 1390 roku.
Listopad 1390 W listopadzie 1390 roku podczas wizyty Władysława Jagiełły w Wilnie Skirgiełło sprzeciwił się propozycji oddania stanowiska starosty generalnego Litwy ich bratu Aleksandrowi-Wiguntowi. Tym sposobem po rezygnacji Klemensa z Moskorzowa urząd przejął Jaśko z Oleśnicy. Sam Skirgiełło został oddelegowany do Kijowa. [więcej]
22 lipiec 1391 22 lipca 1391 roku w Nowym Mieście Korczynie Władysław Jagiełło wystawił dokument, w którym przyrzekał Skirgielle, że nigdy nie odda bez jego wiedzy Wilna, Witebska, Grodna i Merecza. [więcej]
Wrzesień 1391 We wrześniu 1391 roku Skirgiełło odpierał ataki wojsk krzyżackich, które wraz z Witoldem Kiejstutowiczem zalały terytorium Litwy. [więcej]
4 sierpień 1392 4 sierpnia 1392 roku w Ostrowie Władysław Jagiełło zawarł z Witoldem Kiejstutowiczem kończące konflikt zbrojny porozumienie, w myśl którego ten drugi otrzymał rządy namiestnicze na Litwie, w zamian odstępując od sojuszu z Krzyżakami i zobowiązując się do wierności królowi i Koronie Polskiej. Skirgiełło musiał wcześniej wyrazić na to zgodę, ponieważ nabytki Witolda odbyły się kosztem stanu posiadania Skirgiełły. [więcej]
6 grudzień 1392 6 grudnia 1392 roku w Bełzie dzięki pośrednictwu Jagiełły Skirgiełło pogodził się z Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
Styczeń 1393 Na początku 1393 roku Skirgiełło razem z Witoldem Kiejstutowiczem wzięli udział w wyprawie do Witebskiego Księstwa, której celem było stłumienie buntu Świdrygiełły. [więcej]
Czerwiec-lipiec 1393 Na przełomie czerwca i lipca 1393 roku z Rynu wyruszyła kolejna krzyżacka łupieska wyprawa, która spaliła odbudowane niedawno Grodno. [więcej]
6 październik 1393 6 października 1393 roku we Lwowie Skirgiełło i Witold Kiejstutowicz poddali się arbitrażowi Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej. Podczas podjętych mediacji królewskiej parze udało się doprowadzić do pojednania zwaśnionych Litwinów. [więcej]
Październik 1393 Po zjeździe we Lwowie Skirgiełło udał się do Krakowa. [więcej]
17 październik 1393 Około 17 października 1393 roku Skirgiełło przebywał w Nowym Mieście Korczynie, gdzie zjadł kolację i zaraz odjechał do Krakowa. [więcej]
8 grudzień 1393 8 grudnia 1393 roku Skirgiełło przybył do Wiślicy. Spotkał się tam z królową Jadwigą. [więcej]
Styczeń-luty 1394 W styczniu-lutym 1394 roku wielki marszałek krzyżacki Werner von Tettingen spustoszyli na Rusi okolice Grodna, Nowogródka, Lidy i Merecza. [więcej]
Wiosna 1394 Wiosną 1394 roku komtur bałgijski Konrad hrabia von Kyburg ze znacznymi siłami spustoszył Ziemię Drohicką z Drohiczynem. [więcej]
19 sierpień 1394 19 sierpnia 1394 roku w Podolanach Skirgiełło zjadł śniadanie w towarzystwie królowej Jadwigi, a potem razem udali się do Nowego Miasta Korczyna na spotkanie z Jagiełłą. [więcej]
3 wrzesień 1394 3 września 1394 roku Skirgiełło w towarzystwie Jadwigi Andegaweńskiej wyjechał z Nowego Miasta Korczyna. Tu po raz ostatni widział się z Jagiełłą. [więcej]
Wrzesień 1394 Skirgiełło do września 1394 roku przebywał w Polsce. [więcej]
Październik 1394 We wrześniu 1394 roku Skirgiełło opuścił Kraków, aby czynić przygotowania do wyprawy zbrojnej na Podole przeciw zbuntowanym Koriatowiczom. [więcej]
Grudzień 1394 Prawdopodobnie w grudniu 1394 roku Skirgiełło zbrojnie zajął Kijów. [więcej]
23 grudzień 1394 Skirgiełło zmarł 23 grudnia 1394 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna Jagiełły
z Witoldem
1381–1384

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Kiejstut Giedyminowicz
Żony i potomstwo:

Skirgiełło prawdopodobnie nie był żonaty.

Następca: Witold Kiejstutowicz

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Skirgiełło
#Skirgiełło
821

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.