ozdoba

ZYGMUNT STARY

(1506-1548)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
HENRYK WALEZY
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Zygmunt Stary
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 1 stycznia 1467 roku
Zmarł: 1 kwietnia 1548 roku
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
Marzec 1485 W marcu 1485 roku Zygmunt Jagiellończyk podczas zjazdu w Toruniu został pasowany na rycerza. [więcej]
15 wrzesień 1485 15 września 1485 roku w Kołomyi Zygmunt Jagiellończyk był świadkiem odebrania przez Kazimierza Jagiellończyka hołdu złożonego przez mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. [więcej]
1472 W 1472 roku Zygmunt Jagiellończyk razem z rodziną został przyjęty do konfraterni paulinów. [więcej]
1473 W 1473 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy Zygmunta I Jagiellończyka i jego rodzeństwa. [więcej]
19 kwiecień 1474 19 kwietnia 1474 roku w Lublinie Zygmunt Jagiellończyk razem z braćmi miał okazję spotkać się z posłem weneckim Ambrożym Contarinim. [więcej]
5 maj 1492 Po 5 maja 1492 roku u boku ojca Zygmunt Jagiellończyk opuścił Wilno i udał się w podróż na zjazd do Radomia. Królewski orszak dotarł tylko do Grodna, ponieważ tam Kazimierz Jagiellończyk zaczął niedomagać. Zły stan króla przerodził się niedługo w agonię. Zygmunt Jagiellończyk był jedynym synem, który towarzyszył ojcu w jego ostatniej podróży. [więcej]
7 czerwiec 1492 7 czerwca 1492 roku w Grodnie zmarł ojciec Zygmunta Jagiellończyka.
11 lipiec 1492 11 lipca 1492 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w pogrzebie Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Sierpień 1492 Zygmunt Jagiellończyk na sejmie elekcyjnym, który odbył się w sierpniu 1492 roku, wystąpił w roli kandydata do krakowskiego tronu, stając się tym sposobem konkurentem braci Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. [więcej]
7 lipiec 1493 7 lipca 1493 roku w Poznaniu Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Jana Olbrachta zgodę na wykup od Jana i Andrzeja Szamotulskich dochodów celnych poznańskich, kościańskich, kaliskich i konińskich. [więcej]
17 kwiecień 1494 Około 17 kwietnia 1494 roku Zygmunt Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta dotarł do Lewoczy na Spiszu. Miało tam dojść do spotkania z Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku w trakcie kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu pojawiła się propozycja Jana Olbrachta, aby podjąć wspólną interwencję usunięcia z mołdawskiego tronu hospodara Stefana III Wielkiego, a potem oddania władzy w Mołdawii Zygmuntowi Jagiellończykowi. Przedstawiciele Władysława Jagiellończyka nie wyrazili na to zgody. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku w trakcie kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu pojawił się projekt forsowany przez Jana Olbrachta, aby Zakon Krzyżaków przenieść na Podole, a gubernatorem Prus Wschodnich uczynić Zygmunta Jagiellończyka. Władysław Jagiellończyk zaaprobował tego pomysł. Gdyby realizacja tego projektu zakończyła się sukcesem, Zygmunt Jagiellończyk rezydowałby w Królewcu. [więcej]
7 maj 1494 7 maja 1494 roku zakończył się zjazd w Lewoczy. Zygmunt Jagiellończyk i jego bracia pożegnali się z Władysławem Jagiellończykiem i wrócili do kraju. [więcej]
31 październik 1494 31 października 1494 roku Zygmunt Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta dotarł do brzegu Wisły pod Dybowem. Tu bracia powitani zostali przez dostojników pruskich. Następnie przeprawiono się przez Wisłę na tratwie wyłożonej czerwonym suknem. [więcej]
18 marzec 1495 18 marca 1495 roku Zygmunt Jagiellończyk wykupił od Jana i Andrzeja Szamotulskich poznańskie i kościańskie dochody celne. [więcej]
Lipiec 1495 W lipcu 1495 roku z Rawy Mazowieckiej Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Wilna wojewodę rawskiego Hieronima z zapytaniem o możliwość oddania Kijowa w zarząd. Aleksander Jagiellończyk odpowiedział, że panowie litewscy nie zgodzili się na to, więc prośby spełnić nie może. [więcej]
Wrzesień 1495 We wrześniu 1495 roku Zygmunt Jagiellończyk udał się wraz z Janem Olbrachtem do Lublina. [więcej]
Listopad 1495 Zapewne w listopadzie 1495 roku z Lublina Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Aleksandra Jagiellończyka kolejnego posła z zapytaniem o możliwość oddania Kijowa w zarząd. [więcej]
Grudzień 1495 W grudniu 1495 roku Zygmunt Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta przybył do Sandomierza. [więcej]
Luty 1496 W lutym 1496 roku na litewskim sejmie zwołanym do Berszt (koło Grodna) odrzucono propozycję Aleksandra, aby Kijów oddać w zarząd Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
1 listopad 1496 1 listopada 1496 roku w Krakowie zmarł dyplomata Filip Kallimach. Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od niego w spadku meble.
Luty 1497 W lutym 1497 roku Zygmunt Jagiellończyk przebywał u boku Jana Olbrachta w Sandomierzu. [więcej]
Maj 1497 W maju 1497 Zygmunt Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta przebywał we Lwowie. [więcej]
Lipiec - listopad 1497 Między lipcem i listopadem 1497 roku Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w mołdawskiej wyprawie Jana Olbrachta.
26 październik 1497 26 października 1497 roku Zygmunt Jagiellończyk, biorący udział w mołdawskiej wyprawie, znalazł się w centrum zasadzki pod Koźminem przygotowanej przez Mołdawian, Turków, Tatarów i Wołochów. [więcej]
Październik 1498 Na początku października 1498 roku Zygmunt Jagiellończyk wyruszył do Budy na spotkanie ze swoim bratem Władysławem. [więcej]
Jesień 1498 Jesienią 1498 roku przebywający w Budzie Zygmunt Jagiellończyk skupił swoje działania na pozyskaniu sojuszników, którzy mogliby poprzeć jego starania o namiestnictwo w Księstwie Głogowskim. [więcej]
1499 W 1499 roku przedstawiciele Wrocławia zwrócili się z prośbą do Zygmunta Jagiellończyka o pośrednictwo u króla Władysława w sprawie zatargu z parafią św. Marii Magdaleny. [więcej]
Jesień 1499 Jesienią 1499 roku zabiegi przebywającego w Budzie Zygmunta Jagiellończyka zakończyły się sukcesem. Możnowładcy węgierscy i czescy zgodzili się, na przekazanie mu Księstwa Głogowskiego. W imieniu Zygmunta Jagiellończyka władzę w Głogowie przejął Rafał Leszczyński, a starostą został Wojciech Sobek. W skład księstwa weszły również Szprotawa, Zielona Góra, Kożuchów, Świebodzin, Góra i Bolkowice. [więcej]
27 listopad 1499 27 listopada 1499 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk zredagował dwa listy do Głogowian. W jednym poinformował ich o otrzymaniu księstwa w dziedziczne posiadanie i jednocześnie obiecał zachować wszystkie przywileje. W drugim nadał pełnomocnictwa dla Rafała Leszczyńskiego i Wojciecha Sobka, upoważniające ich do przyjęcia przysięgi wierności. [więcej]
17 styczeń 1500 17 stycznia 1500 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk i Władysław Jagiellończyk potwierdzili złożenie przez Głogowian hołdu temu pierwszemu. Oprócz tego nowy książę zatwierdził wszystkie prawa i przywileje Księstwa Głogowskiego. [więcej]
14 lipiec 1500 14 lipca 1500 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk wystąpił w roli światka podpisując dokument sojuszu Władysława Jagiellończyka z Ludwikiem XII. [więcej]
4 wrzesień 1500 4 września 1500 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał akt nadania Księstwa Głogowskiego. Dokument wystawiła kancelaria arcybiskupa ostrzyhomskiego (kanclerza Węgier). Zawierał on prawa księcia w księstwie i obowiązki wobec króla. [więcej]
Styczeń 1501 Na początku 1501 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka miasto Syców. [więcej]
Czerwiec 1501 Pod koniec czerwca 1501 roku Zygmunt Jagiellończyk mógł poczynić przygotowania do objęcia panowania w Księstwie Opawskim, które otrzymał dzięki staraniom swojego brata Władysława. [więcej]
Lipiec 1501 Na początku lipca 1501 roku rezydujący w Budzie Zygmunt Jagiellończyk wysłał Rafała Leszczyńskiego do Opawy, aby przyjął hołd i przejął rządy w księstwie. [więcej]
Czerwiec 1501 Na początku czerwca 1501 roku do Budy przybył starosta Głogowski Wojciech Sobek. Zygmunt Jagiellończyk wywyższył go mianując swoim namiestnikiem w Opawie. [więcej]
Lipiec 1501 W lipcu 1501 roku, po śmierci Jana Olbrachta, Władysław Jagiellończyk listownie polecał wybór Zygmunta Jagiellończyka na króla Polski. [więcej]
29 lipiec 1501 29 lipca 1501 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk wydał dwa dokumenty delegatom Księstwa Opawskiego. Pierwszy zawierał zatwierdzenie wszystkich przywilejów, praw i wolności, drugi gwarantował nietykalność przywilejów samej stolicy księstwa, miasta Opawy. [więcej]
Sierpień 1501 W docierającej latem 1501 roku do Zygmunta Jagiellończyka korespondencji prymas i namiestnik Fryderyk przestrzegał, że oczekuje od kandydatów respektowania przepisów prawa odnoszących się do elekcji. [więcej]
3 październik 1501 3 października 1501 roku sejm elekcyjny w Piotrkowie wybrał brata Zygmunta Jagiellończyka Aleksandra królem Polski. [więcej]
Listopad 1501 Pod koniec listopada 1501 roku Zygmunt Jagiellończyk opuścił Budę i udał się w podróż do Krakowa. [więcej]
Listopad 1501 Zapewne w listopadzie 1501 roku przybyło do Krakowa poselstwo Władysława Jagiellończyka, które między innymi upomniało się o prawa węgierskiego króla i Zygmunta Jagiellończyka do Litwy. Konsekwencją akcji węgierskich wysłanników była tajna audiencja Aleksandra z Zygmuntem Jagiellończykiem, na której ten pierwszy za udział w ziemi litewskiej obiecał temu drugiemu zaopatrzenie na Mazowszu, którego część miała po śmierci Konrada III Rudego powrócić do Korony. [więcej]
8 grudzień 1501 8 grudnia 1501 roku wystawiono akt nadania Księstwa Opawskiego Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
12 grudzień 1501 12 grudnia 1501 roku brat Zygmunta Jagiellończyka Aleksander został koronowany na króla Polski. [więcej]
Styczeń 1502 Zapewne na początku 1502 roku w Krakowie doszło do rozmowy Zygmunta Jagiellończyka z jego bratem Aleksandrem, podczas której ten pierwszy oświadczył, że chciałby zostać dożywotnim gubernatorem Prus. [więcej]
19 styczeń 1502 19 stycznia 1502 roku na Władysław Jagiellończyk orzekł, że Hinek Birka z Nasola (Nassidel), krewki pan zamku Wigstein zobowiązany został do złożenia hołdu księciu opawskiemu Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
Marzec 1502 W marcu 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Prus swojego posła dworzanina Chocimowskiego, który wyruszył z misją zjednania sobie stanów. [więcej]
31 marzec 1502 W marcu 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk zawarł z Aleksandrem Jagiellończykiem umowę, która zabezpieczyła temu pierwszemu sumę 300 000 zł węgierskich w połowie na Olsztynie, Kazimierzu i Bieczu, a w połowie na skrypcie dłużnym. [więcej]
Czerwiec 1502 Na początku czerwca 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Głogowa. [więcej]
Czerwiec 1502 W czerwcu 1502 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk przyjął posła swojego brata Władysława Bartłomieja Ziębickiego. Przybysz przywiózł zaproszenia na ślub Władysława Jagiellończyka z Anną - kuzynką żony Ludwika XII. [więcej]
5 lipiec 1502 5 lipca 1502 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk ogłosił wyrok w sporze duchowieństwa ze świeckimi, którzy nie spłacili długu zaciągniętego u kleru. [więcej]
Lipiec 1502 W lipcu 1502 roku w Głogowie odwiedził Zygmunta Jagiellończyka Piotr Tomicki. [więcej]
Wrzesień 1502 We wrześniu 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk będący w podróży na Węgry spędził kilka dni w Opawie. [więcej]
29 wrzesień 1502 29 września 1502 roku w Białogrodzie Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w koronacji żony Władysława II Anny de Foix-Candale. [więcej]
6 październik 1502 6 października 1502 roku w Budzie Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w ślubie Władysława Jagiellończyka z Anną - kuzynką żony Ludwika XII. [więcej]
Jesień 1502 Jesienią 1502 roku podczas pobytu w Budzie Zygmunt Jagiellończyk pośredniczył często w rokowaniach między braćmi Władysławem, Aleksandrem i Fryderykiem. [więcej]
1502 W 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od swojego brata Władysława przywilej polowań w lasach łużyckich pod Zgorzelcem. [więcej]
19 listopad 1502 19 listopada 1502 roku podczas pobytu w Budzie Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka przywilej otwarcia mennicy, w której mógłby bić półgroszki według stopy polskiej. [więcej]
Grudzień 1502 W grudniu 1502 roku Zygmunt Jagiellończyk przebywał w Opawie. [więcej]
Styczeń 1503 W styczniu 1503 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Krakowa. Starł się namówić Radę królewską do zawarcia pokoju z Turkami, który negocjował Władysław Jagiellończyk. [więcej]
Luty 1503 W lutym 1503 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk zakupił u jubilera za 15 florenów złoty pierścień i ofiarował go swemu staroście Wojciechowi Sobkowi jako prezent ślubny, gdy ten w tym czasie pojmował za żonę Annę Szydłowiecką. [więcej]
Sierpień 1503 W sierpniu 1503 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk wystąpił w roli arbitra w sporze mieszczan z kapitułą. [więcej]
1 wrzesień 1503 1 września 1503 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk i Kazimierz II Cieszyński ogłosili wyrok w sprawie pojmania w nocy z 3 na 4 stycznia przez Wrocławian kilku duchownych. Jeńcy mieli być wypuszczeni, pod warunkiem, że wobec komisarzy królewskich i legata wyrzekną się skargi i dochodzeń sądowych. [więcej]
1504 W 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk prowadził intensywną korespondencję z wdową po Konradzie III Rudym Anną, która objęła rządy w Księstwie Mazowieckim w imieniu małoletnich synów. W poczcie między innymi można dostrzec chęć więzów małżeńskich szczególnie ze strony księżnej. [więcej]
25 styczeń 1504 25 stycznia 1504 roku we Wrocławiu rozpoczął się śląski sejm. Zygmunt Jagiellończyk uczestniczył w nim jako rozjemca u boku komisarza Władysława Jagiellończyka kanclerza Albrechta Kolowratha i Kazimierza II Cieszyńskiego. Podczas obrad sejmu wynegocjowano ugodę Kolowratha, porozumienie kończące spór książąt i mieszczan śląskich z władzami kościoła. [więcej]
Luty 1504 We Wrocławiu podczas obrad śląskiego sejmu w lutym 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk pożyczył od przyszłego biskupa wrocławskiego Jana Turzona kilkadziesiąt florenów w złocie. [więcej]
Luty 1504 W lutym 1504 roku na piotrkowskim sejmie odczytano odpowiedź na poparte przez jego brata Władysława żądania Zygmunta Jagiellończyka oddania temu ostatniemu ziem pruskich lub Wielkiego Księstwa Litewskiego w zarząd. [więcej]
Luty 1504 Na sejmie w Piotrkowie objawiła się wyraźnie opozycja magnacka przeciw żądaniom Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
Kwiecień 1504 W kwietniu 1504 roku Zygmuntowi Jagiellończykowi udało się zebrać odpowiednią kwotę pieniędzy, aby spłacić roszczenia Adama Szwaba, który, nie będąc w stanie wyegzekwować należnych mu pieniędzy od Ostrorogów, porwał sędziego Piotra Opalińskiego i Śmigielskiego. [więcej]
17 maj 1504 17 maja 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk mianowany został przez swojego brata Władysława namiestnikiem Dolnych Łużyc. [więcej]
5 czerwiec 1504 5 czerwca 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka przywilej bicia monety według stopy czeskiej, czyli czeskich denarów i groszy. [więcej]
Czerwiec 1504 Zapewne w czerwcu 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk zezwolił mieszczanom Głogowa na wstawienie do herbu i pieczęci miejskiej obrazu Matki Boskiej w Słońcu, patronki Głogowa, i na usunięcie z herbu kruka Macieja Korwina. [więcej]
23 czerwiec 1504 23 czerwca 1504 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk zatwierdził dawne przywileje rycerstwa głogowskiego. Między innymi ten, który zapewniał im odrębny wymiar sprawiedliwości wyjęty spod sądownictwa miejskiego. [więcej]
Lipiec 1504 W lipcu 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk na krótko przybył do Krakowa. [więcej]
Lipiec - sierpień 1504 Lipiec i sierpień 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk spędził w Opawie. [więcej]
Wrzesień 1504 We wrześniu 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka nominację na stanowisko starosty generalnego na Śląsku. [więcej]
21 październik 1504 21 października 1504 roku z Krakowa Zygmunt Jagiellończyk wysłał do Władysława Jagiellończyka posła Hanusbota w sprawach dynastycznych. [więcej]
29 październik 1504 29 października 1504 roku w dniu wyjazdu Zygmunta Jagiellończyka z Krakowa Aleksander Jagiellończyk uregulował dług 15 000 zł wobec brata. [więcej]
11 listopad 1504 11 listopada 1504 roku rozpoczął się we Wrocławiu sejm śląski, na którym Zygmunt Jagiellończyk oficjalnie przejął obowiązki starosty generalnego Śląska. Urząd ten utracił Kazimierz II Cieszyński. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku na wrocławskim sejmie Zygmunt Jagiellończyk wziął udział w uchwalaniu aktu prawnego, który wprowadzał pewne ograniczenia praw chłopów i ogrodników. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku na wrocławskim sejmie starano się wprowadzić szereg ustaw zmierzających do oddania w ręce Zygmunta Jagiellończyka silniejszej egzekutywy, w sprawie walki z przestępczością, lecz surowe zarządzenia nie zostały wprowadzone w życie. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk mianowany został przez swojego brata Władysława namiestnikiem Górnych Łużyc. [więcej]
Listopad 1504 W listopadzie 1504 roku po wrocławskim sejmie Zygmunt Jagiellończyk udał się do Świdnicy. Przebywał tam pięć dni, spędzając czas głównie na odprawianiu sądów. [więcej]
Listopad 1504 Po wizycie w Świdnicy Zygmunt Jagiellończyk razem z Albrechtem Kolowrathem udał do Łużyc. [więcej]
28 listopad 1504 28 listopada 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk dotarł do Budziszyna na sejm Dolnych Łużyc. [więcej]
2 grudzień 1504 2 grudnia 1504 roku w Budziszynie Zygmunt Jagiellończyk został przez rycerstwo uznany namiestnikiem Górnych Łużyc. [więcej]
5 grudzień 1504 5 grudnia 1504 roku w Budziszynie Zygmunt Jagiellończyk potwierdził przywileje Górnych Łużyc. [więcej]
Grudzień 1504 W grudniu 1504 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył na sejm stanów śląskich do Opawy, który potrwał do kwietnia następnego roku. [więcej]
Styczeń 1505 W styczniu 1505 roku w Opawie Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył w sejmie stanów śląskich. Doszło tam do uchwalenia dekretów dotyczycących wspólnej akcji na polu bezpieczeństwa dróg, kwestii podatków i pieniądza. [więcej]
Styczeń 1505 W styczniu 1505 roku na sejmie śląskim w Opawie pojawił się wysłannik Aleksandra Jagiellończyka, który przedstawił zebranym groźne położenie Polski, trapionej najazdami Tatarów, i prosił o wsparcie w walce z nimi. Tam również Zygmunt Jagiellończyk odebrał dług króla Polski, który przywiózł Jan Rechemberg. [więcej]
Styczeń 1505 W styczniu 1505 roku na sejmie śląskim w Opawie Rada Miejska Wrocławia wniosła skargę przeciw Andrzejowi, opatowi klasztoru w Lubiążu, który polecił zbudować tamę na Odrze. Zygmunt Jagiellończyk wezwał opata na następny sejm w celu wyjaśnienia sprawy. [więcej]
2 luty 1505 2 lutego 1505 roku Władysław II Jagiellończyk wystawił dyplom, na mocy którego przelał swoje prawo do dziedzicznej części Litwy na Zygmunta Jagiellończyka. [więcej]
Kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył w sejmie śląskim. [więcej]
Kwiecień 1505 W 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk nadał Wrocławowi prawo posiadania własnej kancelarii, prawo połowu ryb i polowań. [więcej]
19 kwiecień 1505 19 kwietnia 1505 roku na sejmie śląskim we Wrocławiu przy współudziale Zygmunta Jagiellończyka dokonała się reforma pieniądza obowiązującego na Śląsku. [więcej]
Kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku we Wrocławiu posłowie ze Zgorzelca donieśli Zygmuntowi Jagiellończykowi o napadzie na kupców na drodze do Frankfurtu dwie mile przed Gubinem. [więcej]
Kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku w Świdnicy przez dziesięć dni Zygmunt Jagiellończyk prowadził sądy. [więcej]
26 maj 1505 26 maja 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od Władysława Jagiellończyka prawo bicia nowo ustalonej monety. Regulacja pieniądza na Dolnym Śląsku nastąpiła na kwietniowym sejmie wrocławskim. [więcej]
Czerwiec 1505 W czerwcu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk na czele wojska udał się na Węgry, by pomóc w wypracowaniu płaszczyzny porozumienia między zwaśnionymi: Władysławem i panami węgierskimi skupionymi wokół Jana I Zapolyi. Wraz z nim podążał nad Dunaj Fryderyk Legnicki. [więcej]
Czerwiec 1505 W czerwcu 1505 roku poseł Zygmunta Jagiellończyka wystąpił na polskim sejmie w Radomiu. Protestował tam przeciwko wprowadzeniu prawa składu dla kupców ze Śląska. [więcej]
22 czerwiec 1505 22 czerwca 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Budy. [więcej]
1505-1506 W latach 1505 - 1506 przyjemniej raz przebywał w Jaworze starosta generalny Śląska Zygmunt Jagiellończyk, w celu przewodniczenia w sądach. [więcej]
Lipiec 1505 Latem 1505 roku przebywający w Budzie Zygmunt Jagiellończyk poparł inicjatywę wrocławian, których zamysłem było erygowanie uniwersytetu we Wrocławiu. W konsekwencji 20 lipca 1505 roku Władysław Jagiellończyk wydał akt erekcyjny, lecz z powodu protestów przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego projekt nie został urzeczywistniony. [więcej]
Lipiec 1505 W lipcu 1505 roku Aleksander Jagiellończyk wystosował odpowiedź na protest Rafała Leszczyńskiego złożony na sejmie w Radomiu, w którym obiecał wstrzymać wprowadzenie prawa składu dla kupców ze Śląska. [więcej]
Lato 1505 Latem 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk zajmował się konfliktem Zgorzelca z Zawidowem, który stworzył u siebie targowisko solne. [więcej]
Sierpień 1505 W sierpniu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od swojego brata Aleksandra godność namiestnika Prus. [więcej]
10-11 sierpień 1505 10 i 11 sierpniu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk przebywał w Trenczynie, gdzie negocjował porozumienie między Janem I Zapolyą i Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
Wrzesień 1505 W wrześniu 1505 roku we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył w śląskim sejmie. [więcej]
Wrzesień 1505 W wrześniu 1505 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk dowiedział się o śmierci matki. [więcej]
15 wrzesień 1505 15 września 1505 roku na sejmie we Wrocławiu wprowadzono poprawkę reformy pieniądza obowiązującego na Śląsku z 19 kwietnia 1505 roku. Tym sposobem doszło do zrównanie monety śląskiej z polską. [więcej]
Wrzesień 1505 30 sierpnia 1505 roku w Krakowie zmarła Elżbieta Rakuszanka. We wrześniu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk przyjechał do stolicy na pogrzeb matki. [więcej]
Październik 1505 W 1505 roku po wrześniowym sejmie wrocławskim Zygmunt Jagiellończyk wysłał Kazimierza II Cieszyńskiego na Węgry na dwór Władysława Jagiellończyka. [więcej]
Październik 1505 W drugiej połowie października 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Głogowa.
Październik 1505 W październiku 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk planował wyjazd do Budziszyna, lecz zamysł nie doszedł do skutku. [więcej]
6 grudzień 1505 Na 6 grudnia 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk zwołał do Głogowa sąd nad sędzią z Bolesławca Fryderykiem von Schellendorf, który pobierał nielegalne cła od kupców przejeżdżających przez miasto. [więcej]
Grudzień 1505 W grudniu 1505 roku Zygmunt Jagiellończyk wysłał ostre napomnienie do rycerstwa Górnych Łużyc, by nie lekceważyło wyroków jego urzędników, i zagroził surowymi karami. [więcej]
16 grudzień 1505 16 grudnia 1505 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk wydał akt prawny regulujący sądownictwo w Księstwie Głogowskim. Utworzone wówczas zostały tak zwane sądy leńskie. [więcej]
Grudzień 1505 W grudniu 1505 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk wydał rozporządzenie regulujące lenne prawo spadkowe w Księstwie Głogowskim. [więcej]
Grudzień 1505 W grudniu 1505 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk wydał dekret, który nakładał karę w wysokości 50 guldenów węgierskich na mieszkańców Księstwa Głogowskiego za grę hazardową na kredyt. [więcej]
Grudzień 1505 W grudniu 1505 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk wydał pozwolenie na na otwarcie apteki. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku w Prudniku Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył w sejmie śląskim. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku na sejmie śląskim w Prudniku uchwalono zaciąg 200 zbrojnych, którzy mieli za zadanie jeździć po drogach i chwytać grasujących tam złoczyńców. Zygmunt Jagiellończyk zobowiązany został do wcielenia w życie tych uchwał. Dzięki nim niebawem kolejni bandyci zaczęli tracić głowy w publicznych egzekucjach. [więcej]
Styczeń 1506 W styczniu 1506 roku na śląskim sejmie w Prudniku przedstawiciele Wrocławia złożyli protest przeciwko prowadzeniu w Polsce prawa składu na kupców ze Śląska. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk przybył do Krakowa. Na sejm polski do Lublina wysłał swojego przedstawiciela Rafała Leszczyńskiego z petycją, aby znieść prawo składu dla kupców ze Śląska. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk pozostawał w kontakcie z Rafałem Leszczyńskim ze swoim bratem Aleksandrem. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku w Krakowie Zygmunt Jagiellończyk przyjął posłów z Wrocławia. [więcej]
Luty 1506 W lutym 1506 roku na lubelskim sejmie wystąpił poseł Zygmunta Jagiellończyka Rafał Leszczyński. Jego wystąpienie nie przyniosło spodziewanych skutków. Prawo składu dla kupców ze Śląska zostało utrzymane. [więcej]
Marzec 1506 Pod koniec marca 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk powrócił na Śląsk. Na kilka dni zatrzymał się we Wrocławiu. [więcej]
17 kwiecień 1506 17 kwietnia 1506 roku w Chociebożu w imieniu Zygmunta Jagiellończyka starosta Górnych Łużyc Albrecht von Schreibersdorf i starosta Dolnych Łużyc Kasper Köckeritz podpisali z marchią brandenburską układ o wzajemnej pomocy przeciw rozbójnikom, regulujący również wzajemne stosunki prawne. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk przewodniczył w sejmie śląskim. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku z powodu agresji Maksymiliana I na Węgrzech Zygmunt Jagiellończyk otrzymał od swojego brata Władysława wezwanie do powołania pod broń wszystkie stany Śląska i Łużyc i czekać z nimi w pełnym uzbrojeniu na wezwanie. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk rozpatrywał sprawę oszusta Gumprechta zu Hündern. [więcej]
11 maj 1506 11 maja 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk zatwierdził Wrocławowi transumpt dokumentu Karola IV z 1352 roku, który nadawał miastu prawo represji wobec kupców polskich. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku po wrocławskim sejmie Zygmunt Jagiellończyk przez dziewięć dni odprawiał sądy w Świdnicy. [więcej]
Maj 1506 W maju 1506 roku po wrocławskim sejmie Zygmunt Jagiellończyk upomniał listownie Zgorzelec, który bojkotował nową reformę pieniądza i zabronił przyjmowania u siebie nowych groszy śląskich [więcej]
Czerwiec 1506 W czerwcu 1506 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk gościł Opalińskiego. [więcej]
Lato 1506 Latem 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk pod naciskiem panów czeskich zgodził się, aby Zgorzelec wyjątkowo nie podlegał uchwałom monetarnym sejmu śląskiego. [więcej]
Lipiec 1506 W lipcu 1506 roku w Głogowie Zygmunt Jagiellończyk gościł biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego oraz starostę grodzieńskiego Aleksandra Holszańskiego. [więcej]
10 lipiec 1506 10 lipca 1506 roku do Głogowa przybył wysłannik schorowanego Aleksandra z propozycją dla Zygmunta Jagiellończyka przejęcia władzy. [więcej]
24 lipiec 1506 24 lipca 1506 roku w Lidzie spisano testament Aleksandra Jagiellończyka. Umierający monarcha władzę swą przekazał Zygmuntowi Jagiellończykowi. [więcej]
4 sierpień 1506 Gdy 4 sierpnia 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk wyjeżdżał z Głogowa polecił dowozić sobie z mennicy głogowskiej gotówkę niezbędną w takich okolicznościach. Swoim następcą na stanowisku starosty generalnego na Śląsku uczynił Karola Ziębickiego. Zygmunt Jagiellończyk już nigdy więcej na Śląsk nie powrócił. [więcej]
Sierpień 1506 W sierpniu 1506 roku Zygmunt Jagiellończyk potrzebujący pieniędzy na zbliżającą się elekcję oddał Opawę pod zastaw. [więcej]
24 styczeń 1507 24 stycznia 1507 roku w katedrze na Wawelu Zygmunt I Stary koronowany został przez prymasa Polski arcybiskupa Andrzeja Boryszewskiego.
Marzec 1507 W marcu 1507 roku Zygmunt I Stary wysłał na sejm śląski do Wrocławia swojego przedstawiciela Jana Kóckeritza, który w imieniu polskiego króla zrzekł się urzędu starosty generalnego na Śląsku. [więcej]
12 maj 1507 12 maja 1507 roku Zygmunt I Stary odebrał hołd lenny od Jana V Zatorskiego.
5 maj 1508 5 maja 1508 roku Zygmunt I Stary wysłał do Głogowa list, w którym zwrócił Księstwo Głogowskie swojemu bratu Władysławowi i zwolnił Głogowian z przysięgi wierności. [więcej]
8 październik 1508 8 października 1508 roku Zygmunt I Stary zawarł z Wasylem III traktat pokojowy. [więcej]
13 marzec 1511 13 marca 1511 roku Zygmunt I Stary oficjalnie oddał Księstwo Opawskie Władysławowi Jagiellończykowi i zwolnił swych opawskich poddanych z przysięgi wierności. [więcej]
2 czerwiec 1511 2 czerwca 1511 roku kanclerz Jan Łaski w imieniu Zygmunta I Starego pruskie przywileje, które powstały w Malborku 15 sierpnia 1506 roku. [więcej]
20 maj 1515 20 maja 1515 roku w Bratysławie dyplomacja Zygmunta Starego podpisała wstępne porozumienie z przedstawicielami Władysława Jagiellończyka i Maksymiliana I w sprawie małżeństwa i obietnicy sukcesji. [więcej]
13 wrzesień 1515 13 września 1515 roku kancelaria Zygmunta Starego wypuściła dwa listy. Pierwszy skierowany do papieża Leona X, w którym król Polski ponawiał swoją prośbę dotyczącą kanonizacji Kazimierza Jagiellończyka. Drugi do kardynała protektora Polski Achillesa Grassiego z prośbą o przychylność w powyższej sprawie. [więcej]
Maj 1517 W maju 1515 roku kancelaria Zygmunta Starego wystosowała do papieża Leona X list, w którym usilnie domagano się rozpoczęcia oficjalnego procesu kanonizacji królewicza Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
18 kwiecień 1518 18 kwietnia 1518 roku Zygmunt I Stary pojął za żonę Bonę Sforzę.
Luty 1520 W lutym 1520 roku w Toruniu Zygmunt I Stary spotkał się z biskupem Guardalfierim Zachariaszem Ferrerim, który z polecenia papieża Leona X przybył w te strony, aby przeprowadzić czynności niezbędne do kanonizacji księcia Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
1539 W 1539 roku Zygmunt I Stary wysłał poselstwo do papieża Pawła III, aby przyśpieszyć proces kanonizacji księcia Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Aleksander Jagiellończyk
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Zygmunta została 8 lutego 1512 roku Barbara Zápolya.

  1. Jadwiga Jagiellonka (1513-1573) - żona Joachima II Hektora - elektora Brandenburgii
  2. Anna Jagiellonka (1515-1520)

Drugą żoną Zygmunta została 18 kwietnia 1518 roku Bona Sforza.

  1. Izabela Jagiellonka (1519 - 1559) - żona króla Węgier - Jana Zápolyi
  2. Zygmunt II August
  3. Zofia Jagiellonka (1522-1575) - żona Henryka II Młodszego - księcia Brunszwiku-Wolfenbüttel
  4. Anna Jagiellonka
  5. Katarzyna Jagiellonka (1526-1583) - żona Jana III Wazy - króla Szwecji
Następca: Zygmunt August

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2023 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Zygmunt_Stary
#ZygmuntStary
155

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.