ozdoba

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK

(1440-1492)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
HENRYK WALEZY
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Kazimierz Jagiellończyk
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 30 listopada 1427
w Krakowie
Zmarł: 7 czerwca 1492
w Grodnie
Rodzice: Władysław II Jagiełło i
Zofia Holszańska
30 listopad 1427 Kazimierz IV Jagiellończyk urodził się 30 listopada 1427 w Krakowie. [więcej]
21 grudzień 1427 21 grudnia 1427 roku Kazimierz IV Jagiellończyk został ochrzczony.
Grudzień 1430 Na zjeździe możnowładców w Warcie ustalono wychowawców dla synów Władysława Jagiełły. Opiekunami Kazimierza Jagiellończyka i Władysława Warneńczyka zostali podkanclerzy królestwa Wincenty Kot z Dębna i młody szlachcic, dworzanin królewski Piotr Ryterski. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wraz z rodzicami przebywał w Sieradzu, gdzie odbył się zjazd możnowładztwa, na którym uchwalono, że następcą Władysława Jagiełły na polskim tronie zostanie Władysław Warneńczyk. [więcej]
1 czerwiec 1434 1 czerwca 1434 roku w Gródku zmarł ojciec Kazimierza IV Jagiellończyka Władysław Jagiełło. [więcej]
18 czerwiec 1434 18 czerwca 1434 roku Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w pogrzebie swojego ojca. [więcej]
25 lipiec 1434 25 lipca 1434 roku w wawelskiej katedrze Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w koronacji Władysława III Warneńczyka. [więcej]
8 maj 1435 8 maja 1435 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przebywał w Sieradzu, gdzie dyskutowano o możliwości uwolnienia wojewody mołdawskiego Eliasza, szwagra królowej Zofii. [więcej]
29 wrzesień 1435 29 września 1435 roku we Lwowie Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w uroczystości złożenia hołdu przez hospodara mołdawskiego Eliasza Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
31 grudzień 1435 31 grudnia 1435 roku Kazimierz IV Jagiellończyk sygnował warunki pokoju kończącego wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1436 W 1436 roku polscy posłowie Paweł z Sienna i Mikołaj Powała zaproponowali Zygmuntowi Luksemburskiemu, by jego wnuczki — Anna i Elżbieta — zostały narzeczonymi synów Jagiełły. [więcej]
1436 Wiosną i latem 1436 roku wódz tatarski Sid Achmet spustoszył Podole. [więcej]
2 marzec 1438 2 marca 1438 roku na zjeździe czeskich możnowładców w Chrudimiu zdecydowano, że kandydatem do praskiego tronu będzie Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
Marzec 1438 Gdy Albrecht Habsburg dowiedział się, że kontrkandydatem do czeskiej korony jest Kazimierz Jagiellończyk, rozpoczął intensywną kampanię propagandową szkalującą młodego Jagiellończyka. Po Europie zaczęły rozprzestrzeniać się kompromitujące paszkwile nazywające go synem Heroda lub zrodzonym z poganina mącicielem pokoju. [więcej]
Kwiecień 1438 Pod koniec kwietnia 1438 roku na zgromadzeniu w Nowym Mieście Korczynie po burzliwych dyskusjach przyjęto propozycję Czechów, w myśl której Kazimierz IV miałby zasiąść na praskim tronie. [więcej]
1 czerwiec 1438 W maju 1438 roku chan tatarski Achmet spustoszył Podole. Naprzeciw najeźdźcom wyruszyło pospolite ruszenie ziem ruskich. 1 czerwca 1438 roku doszło do bitwy w dolinie u źródeł Smotrycza i Bohu, którą strona tatarska zaliczyła do zwycięskich. [więcej]
24 czerwiec 1438 24 czerwca 1438 roku z Krakowa wyruszyły zbrojne oddziały Władysława Warneńczyka pod dowództwem Dziersława z Rytwian. Tym sposobem rozpoczęła się wojna z Habsburgami o koronę czeską dla Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
29 czerwiec 1438 29 czerwca 1438 roku w Pradze Albrecht Habsburg koronowany został na króla Czech. W dniu koronacji urządzono widowisko wyszydzające Kazimierza Jagiellończyka w oczach tłumów. [więcej]
12 lipiec 1438 12 lipca 1438 roku oddziały przeznaczone do walki z Habsburgami o koronę czeską dla Kazimierza Jagiellończyka rozbiły obóz pod Pragą.
11 sierpień 1438 11 sierpnia 1438 roku oddziały polskie w Czechach wycofały się i rozbiły obóz wokół miejscowości Tabor.
8 wrzesień 1438 Na 8 września 1438 roku Władysław Warneńczyk zwołał w Częstochowie pospolite ruszenie, które miało wesprzeć działania zbrojne w Czechach, których celem była korona dla Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
15 wrzesień 1438 W sierpniu 1438 roku pod Taborem pojawił się Albrecht II Habsburg. Tam rozpoczęła się regularna walka o koronę czeską dla Kazimierza Jagiellończyka. 15 września 1438 roku dowódcy polscy podjęli decyzję o schronieniu się za murami Taboru. Albrecht II Habsburg zrezygnował z oblężenia twierdzy i zarządził odwrót do Pragi.
20 wrzesień 1438 20 września 1438 roku Kazimierz IV Jagiellończyk u boku Władysława III wyruszył na czele wojsk w sile 12 000 zbrojnych na Śląsk. Celem ekspedycji było wymuszenie na książętach uznania Kazimierza IV królem Czech. [więcej]
23 wrzesień 1438 23 września 1438 roku polskie oddziały zaangażowane w walkę z Habsburgami o koronę czeską dla Kazimierza Jagiellończyka poniosły klęskę w bitwie pod Želenicami.
2 październik 1438 2 października 1438 roku w Toszku Kazimierz IV Jagiellończyk zawarł zawieszenie broni z Wacławem Zatorskim, Przemysławem Toszeckim i Janem IV Oświęcimskim. Książęta przyrzekli, że uznają jego zwierzchność jako króla czeskiego, jeśli jeden lub dwóch innych śląskich książąt uczyni to samo. Niedługo potem na podobny układ zgodzili się również Bernard Niemodliński, Jan I Opolski i Mikołaj I Opolski. [więcej]
6 październik 1438 6 października 1438 roku pod Strzelcami Opolskimi książęta Głogowa i Opola złożyli deklarację podległości, ale dopiero po jego koronacji na króla Czech. [więcej]
Październik 1438 Pod koniec października 1438 roku, gdy armia polska przekroczyła granicę śląsko-czeską i dotarła w okolice Opawy, Władysław Warneńczyk zarządził odwrót. Tym sposobem zakończyła się wojna z Habsburgami o koronę czeską.
Droga powrotna Kazimierza IV Jagiellończyka i jego brata wiodła przez Racibórz, gdzie okoliczna ludność nękana rabunkami organizowała się, napadając na pojedynczych rycerzy i mniejsze odziały. [więcej]
Grudzień 1438 W grudniu 1438 roku na zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim, na którym uznano Władysława Warneńczyka pełnoletnim, zdecydowano o zakończeniu wojny z Albrechtem Habsburgiem o tron czeski dla Kazimierza IV Jagiellończyka. [więcej]
14 maj 1439 14 maja 1439 roku na granicy polsko-węgierskiej Kazimierz IV Jagiellończyk i Władysław III Warneńczyk mieli się spotkać z Albrechtem II Habsburgiem, aby ratyfikować pokojowe porozumienie. [więcej]
14 marzec 1440 14 marca 1440 roku na zjeździe w Kwidzynie opieczętowano formalny akt utworzenia Związku Pruskiego. [więcej]
20 marzec 1440 20 marca 1440 roku w Trokach przez zwolenników Świdrygiełły zamordowany został Zygmunt Kiejstutowicz. Zofia Holszańska rozpoczęła intensywne starania, aby zwolnione miejsce na litewskim tronie przypadało Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
23 kwiecień 1440 23 kwietnia 1440 roku w Czorsztynie Kazimierz IV Jagiellończyk pożegnał wyruszającego po węgierską koronę Władysława Warneńczyka. Tam widział brata po raz ostatni. [więcej]
Maj 1440 W maju 1440 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wyruszył do Litwy. [więcej]
Maj 1440 Na postoju w pobliżu rzeki Świsłoczy Kazimierz IV Jagiellończyk pierwszy raz spotkał się z litewską delegacją. Wśród przybyłych był syn zamordowanego Zygmunta Kiejstutowicza Michał Zygmuntowicz, który oddał mu hołd wierności i zwrócił się z prośbą o ukaranie odpowiedzialnych za śmierć jego ojca. [więcej]
Maj 1440 W Dubnie Kazimierz IV Jagiellończyk powitany został przez litewskich magnatów, wśród których znaleźli się Gasztołd, Moniwid oraz książę kijowski Aleksander Olelko. [więcej]
Maj 1440 W maju 1440 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Wilna, aby objąć urząd namiestnika na Litwie. [więcej]
29 czerwiec 1440 29 czerwca 1440 roku w Wilnie wbrew ustaleniom, które zapadły w Krakowie, Kazimierz IV Jagiellończyk został wybrany przez litewskich panów wielkim księciem litewskim. [więcej]
Lipiec 1440 Kazimierz IV Jagiellończyk dosyć szybko odprawił polskich doradców, obdarowując każdego jakimś upominkiem. [więcej]
1440 W 1440 roku doszło na Litwie do wystąpień przeciwko władzy Kazimierza Jagiellończyka. Pojawiające się zamieszki dosyć szybko stłumiono, a głównych wichrzycieli mordercę Zygmunta Kiejstutowicza Iwana Czartoryskiego i syna zamordowanego księcia Michała Zygmuntowicza wydalono za granicę. [więcej]
1440 W 1440 roku do Ziemi Smoleńskiej Kazimierz Jagiellończyk wysłał wojsko do zlikwidowania powstania czarnych ludzi. [więcej]
1441 W 1441 roku Kazimierz IV Jagiellończyk powołał w Litwie urząd kanclerza. [więcej]
1442 W 1442 roku Żmudź podjęła próbę odłączenia się od władzy Kazimierza Jagiellończyka. Separatystyczne poczynania udało się zażegnać, tworząc tam odrębną jednostkę administracyjną. [więcej]
Zielone Świątki 1442 W Zielone Świątki 1442 roku wydarzył się tatarski najazd na wschodnią Polskę. [więcej]
1442 W 1442 roku Kazimierz Jagiellończyk oddał w zarząd Świdrygielle Wołyń i litewską część Podola. [więcej]
1442 W 1442 roku książę Jur Lingwenowicz próbował zabić Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
1442 W 1442 roku Kazimierz Jagiellończyk oddał we władanie Księstwo Kijowskie księciu Olelkowi Włodzimierzowiczowi. [więcej]
1443 Zabiegi czynione przez Kazimierza Jagiellończyka, aby zalegalizować swą władzę na Litwie, zakończyły się fiaskiem. Ani Władysław Warneńczyk, ani Zbigniew Oleśnicki nie byli tym zainteresowani. [więcej]
Maj 1444 W maju 1444 roku wódz tatarski Sid Achmet złupił Podole i Ruś halicką. W tym samym czasie Świdrygiełło najechał Podlasie opanowane przez Bolesława Warszawskiego. [więcej]
1444 W 1444 roku zakończony został spór o Podlasie (Węgrów i Drohiczyn) między Litwą a Mazowszem. Kazimierz IV Jagiellończyk odkupił te ziemie od Bolesława Warszawskiego. [więcej]
10 listopad 1444 10 listopada 1444 roku w bitwie pod Warną stracił życie Władysław Warneńczyk. Śmierć brata stworzyła Kazimierzowi Jagiellończykowi możliwość przejęcia polskiego tronu. [więcej]
23 kwiecień 1445 23 kwietnia 1445 roku w Sieradzu rozpoczął się zjazd polskich możnowładców, na którym Zbigniew Oleśnicki wysunął propozycję, aby polski tron oddać Kazimierzowi Jagiellończykowi. Sugestia została w większości przyjęta pozytywnie. Postanowiono zaprosić władcę Litwy na najbliższy zjazd do Piotrkowa, który miał się odbyć 24 sierpnia tegoż roku. Z inwitacją do Wilna wyruszyła grupa posłów, wśród których znaleźli się: Mikołaj Chrząstowski, Piotr Szamotulski, Piotr Oporowski i Mikołaj Czarnocki. [więcej]
Maj 1445 Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął polskie poselstwo w Wilnie. Propozycji wysłuchał, lecz żadnej konkretnej decyzji nie podjął. Ostatecznie więc wysłannicy wrócili z Litwy z niczym. [więcej]
24 sierpień 1445 Na zjazd do Piotrkowa Kazimierz IV Jagiellończyk nie udał się. 24 sierpnia 1445 roku jego wysłannicy oświadczyli, że czas nie jest odpowiedni, aby obejmować po Władysławie Warneńczyku tron i należy zaczekać na pewniejsze wieści z Węgier. [więcej]
1445-1447 Po odrzuceniu przez Kazimierza IV Jagiellończyka zaproszenia panów polskich na zjazd do Piotrkowa rozpoczął się dwuletni okres targów. W tym czasie strona polska rozważała przekazanie korony w ręce kogoś innego. Wśród potencjalnych kandydatów znaleźli się: Fryderyk Hohenzollern, Bolesław Warszawski i Władysław I Płocki. [więcej]
15 październik 1445 15 października 1445 roku w Grodnie Kazimierz IV Jagiellończyk po pięciu latach rozłąki spotkał się z matką. Zofia Holszańska w trakcie spotkania podjęła próbę przekonania syna do przyjęcia korony Polski. [więcej]
Styczeń 1446 W styczniu 1446 roku w Piotrkowie odbył się kolejny zjazd polskich dygnitarzy. Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał na niego swojego reprezentanta Wasyla Druckiego, który oświadczył, że władca Litwy nie obejmie tronu na proponowanych mu warunkach, ale jednocześnie nie pozwoli, by koronę polską otrzymał jakikolwiek inny kandydat. [więcej]
Styczeń 1446 W styczniu 1446 roku Kazimierz Jagiellończyk wysłał do wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausena poselstwo z propozycją sojuszu zwróconego przeciwko Polsce. [więcej]
Lato 1446 Latem 1446 roku w Polsce doszło do kolejnych zjazdów. Wielkopolanie debatowali w Kole, a Małopolanie w Nowym Mieście Korczynie. Do tego ostatniego miasta przybyła również Zofia Holszańska, aby lobbować elekcję Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Wrzesień 1446 We wrześniu 1446 roku daleko było do zgody pomiędzy Polakami i Litwinami. Zjazd polskich elit odbył się w Parczowie, a Litwini w tym czasie radzili w Brześciu. Negocjacje pomiędzy stronami były prowadzone przez posłów. [więcej]
12 wrzesień 1446 12 września 1446 roku w Brześciu Kazimierz IV Jagiellończyk wydał wreszcie oświadczenie, że połączy Polskę i Litwę związkiem braterskim. [więcej]
2 maj 1447 2 maja 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wydał dla feudałów litewsko-ruskich wielki przywilej, w którym między innymi rozszerzył swobody osobiste, zagwarantował prawo własności gruntu i zachowanie granic Litwy, czyli nieoddawanie Polsce Podola i Wołynia. [więcej]
Maj 1447 W 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wydał chłopom litewskim przywilej, który zwalniał ich od pewnych powinności na rzecz państwa. [więcej]
Czerwiec 1447 W czerwcu 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wyruszył w podróż do Krakowa. W Sandomierzu czekała na niego Zofia Holszańska. [więcej]
Czerwiec 1447 W czerwcu 1447 roku w Nowym Mieście Korczynie powitali Kazimierza Jagiellończyka Zbigniew Oleśnicki i Jan z Tęczyna. [więcej]
23 czerwiec 1447 23 czerwca 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wjechał do Krakowa. [więcej]
25 czerwiec 1447 25 czerwca 1447 roku w katedrze wawelskiej Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski. Uroczystość celebrowali arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Wincenty Kot. [więcej]
Czerwiec 1447 Do Krakowa na uroczystość koronacji Kazimierza Jagiellończyka przybyło poselstwo wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausena. Zadaniem przybyszów było odebranie przysięgi nowego króla na dotrzymanie pokoju. Kazimierz IV Jagiellończyk za radą panów odłożył przysięgę do osobistego spotkania z wielkim mistrzem. [więcej]
Lipiec 1447 Niedługo po koronacji Kazimierz Jagiellończyk uznał papieża Mikołaja V. W zamian uzyskał zgodę na obsadę 20 godności duchownych w Polsce i pobranie 10 tysięcy dukatów od duchowieństwa z przeznaczeniem na walkę z Tatarami. [więcej]
Lipiec 1447 Niedługo po koronacji, gdy Kazimierz Jagiellończyk razem z matką był w drodze do Wielkopolski, na jego drodze stanął Michał Zygmuntowicz błagając o przebaczenie, prosił o przywrócenie własności ziemskich. [więcej]
1447 W 1447 roku przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi wystąpił możnowładca litewski Gasztołd. [więcej]
Sierpień 1447 W sierpniu 1447 roku w Piotrkowie Kazimierz Jagiellończyk uczestniczył w zgromadzeniu możnowładców. Król uchylił się wówczas od zatwierdzenia praw i przywilejów szlacheckich nadanych przez poprzednich panujących. Monarcha nie był również skłonny złożyć obietnicy włączenia w granice Polski Podola i Wołynia. [więcej]
Jesień 1447 Jesienią 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk usunął ze stanowisk na Litwie stronników Michała Zygmuntowicza. [więcej]
Grudzień 1447 Pod koniec 1447 roku wielki mistrz Konrad von Erlichshausen wysłał do przebywającego na Litwie Kazimierza IV Jagiellończyka poselstwo w osobach marszałka zakonu i komtura Ragnety. Wysłannicy przybyli odebrać od króla przysięgę na dotrzymanie pokoju. Kazimierz Jagiellończyk odmówił złożenia zobowiązania. Poprosił jedynie o wyznaczenie miejsca, w którym wielki mistrz mógłby się spotkać 18 lutego 1448 roku z reprezentantami króla w celu złożenia przysięgi. [więcej]
Styczeń 1448 W 1448 roku Kazimierz IV Jagiellończyk uczynił Władysława Oporowskiego biskupem gnieźnieńskim. [więcej]
19 - 20 luty 1448 19 i 20 lutego 1448 roku przebywała w Kętrzynie delegacja Kazimierza Jagiellończyka z biskupem Władysławem Oporowskim na czele. Reprezentanci króla odebrali tam przysięgę wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausen na dotrzymanie pokoju brzeskiego. Przywódca zakonu krzyżackiego wyraził chęć osobistego spotkania z Kazimierzem Jagiellończykiem i zaproponował konkretny termin 9 września 1448 roku. [więcej]
1448 W 1448 roku na zjeździe w Lublin panowie litewscy zażądali od Kazimierza Jagiellończyka wykreślenia z hramoty horodelskiej ustępu o „wcieleniu ziem litewskich" do Królestwa. [więcej]
Czerwiec 1448 W czerwcu 1448 roku papież Mikołaj V przysłał Kazimierzowi Jagiellończykowi złotą różę - wyraz uznania i miłości ojcowskiej. [więcej]
Lato 1448 W lecie 1448 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjmował na Wawelu książąt raciborskich Mikołaja i Wacława oraz oświęcimskich Wacława i Jana. [więcej]
8 lipiec 1448 8 lipca 1448 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wyruszył z Krakowa do Lwowa, aby zdążyć na zwołane na 4 sierpnia do Halicza pospolite ruszenie ziem ruskich, które miało wspomóc zbrojnie wygnanego hospodara mołdawskiego Romana. [więcej]
26 lipiec 1448 26 lipca 1448 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Halicza. [więcej]
30 lipiec 1448 30 lipca 1448 roku Kazimierz IV Jagiellończyk opuścił Halicz i podążył w kierunku Podola. [więcej]
10 sierpień 1448 10 sierpnia 1448 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Kamieńca Podolskiego. [więcej]
20 sierpień 1448 20 sierpnia 1448 roku Kazimierz IV Jagiellończyk opuścił kamieniecki zamek i podążył do Krakowa. Dwa dni później hospodar mołdawski Piotr II z bojarami złożył przed poselstwem polskim przysięgę wierności. [więcej]
Wrzesień 1448 We wrześniu 1448 roku kilkanaście dni po wyjeździe Kazimierza Jagiellończyka z Podola wtargnęła tam horda tatarska i złupiła okolicę. [więcej]
Wrzesień 1448 We wrześniu 1448 roku jeden z chanów tatarskich spustoszył Podole. W drodze powrotnej, zorganizowawszy wcześniej zasadzkę, Teodoryk Buczacki rozbił Tatarów i uwolnił znaczną część jasyru. [więcej]
Styczeń 1449 Na początku stycznia 1449 roku panowie ruscy obalili kolejnego hospodara Csupara i na tron mołdawski wprowadzili następnego syna Eliasza, jedenastoletniego Aleksandra II. [więcej]
Wiosna 1449 Wiosną 1449 roku Michał Zygmuntowicz sprzymierzony z Sidem Achmetem, zajął Ziemię Kijowską, Siewierską i Czernichowską. [więcej]
1449 W 1449 roku papież Mikołaj V poparł Mikołaja Lasockiego (kandydata Zbigniewa Oleśnickiego) na biskupstwo włocławskie w opozycji do pretendenta Kazimierza Jagiellończyka Jana Gruszczyńskiego. To doprowadziło do ochłodzenia stosunków między królem Polski i biskupem Rzymu. [więcej]
Sierpień 1449 W sierpniu 1449 roku Kazimierz IV Jagiellończyk zawarł z Wasylem II traktat pokojowy. Władca Polski i Litwy zobowiązał się, że nie będzie popierał przeciwników moskiewskiego księcia. Natomiast ten drugi przyrzekł nie udzielać pomocy Michałowi Zygmuntowiczowi. [więcej]
Sierpień 1449 Wiosną 1449 roku Michał Zygmuntowicz zajął Starodub, Nowogródek Siewierski i inne zamki. W sierpniu Kazimierz IV Jagiellończyk przedsięwziął wyprawę przeciwko buntownikowi. Do zbrojnej potyczki nie doszło. Na wieść o zbliżających się oddziałach króla Michał Zygmuntowicz oddał zamki i umknął. Następnie Kazimierz Jagiellończyk obwołał chanem Hadżi Gireja, a oddziały polskie odprowadziły go na Krym. [więcej]
1449 W drugiej połowie 1449 roku Konrad VII Biały wystąpił w roli pośrednika, który miał ambicje doprowadzić do pokojowego porozumienia w sporze księcia litewskiego Michała (syna Zygmunta Kiejstutowicza) z Kazimierzem Jagiellończykiem. [więcej]
1449 Do 1449 roku włącznie Kazimierz IV Jagiellończyk jako władca Litwy zawarł szereg traktatów z Nowogrodem, Pskowem, Twerem, a także z samą Moskwą. [więcej]
6 grudzień 1449 6 grudnia 1449 roku przed Kazimierzem IV Jagiellończykiem stanął Konrad VII Biały, który podjął się funkcji posła Fryderyka III Habsburga w obronie Władysława I Płockiego. [więcej]
Grudzień 1449 W grudniu 1449 roku na zjazd do Piotrkowa przybył Zbigniew Oleśnicki, udał się do izby obrad i zażądał pierwszego miejsca w radzie królewskiej. Kazimierz IV Jagiellończyk i rada królewska scysję zażegnała za pomocą kompromisu. Zażądano, aby Zbigniew Oleśnicki i arcybiskup gnieźnieński Władysław Oporowski wyjechali z Piotrkowa. Dopiero po ich odjeździe rozpoczęto debatować o sprawach publicznych. [więcej]
Grudzień 1449 W grudniu 1449 roku w Piotrkowie Kazimierz Jagiellończyk podobnie jak w poprzednich latach nie był skłonny zatwierdzić praw i przywilejów szlacheckich nadanych przez poprzednich panujących oraz złożyć obietnicy włączenia w granice Polski Podola i Wołynia. Taka postawa monarchy doprowadziła do zerwania obrad i unieważnienia uchwał. [więcej]
Styczeń 1450 Na początku 1450 roku Kazimierz IV Jagiellończyk zwołał pospolite ruszenie szlachty ruskiej do Lwowa w celu przywrócenia swemu ciotecznemu bratu Aleksandrowi II mołdawskiego tronu, który zajmował Bogdan II. [więcej]
1450 Zimą 1450 roku Kazimierz IV Jagiellończyk gościł na Wawelu książąt raciborskich Mikołaja i Wacława i Bolesława II Cieszyńskiego. [więcej]
Marzec 1450 W marcu 1450 roku zwołane do Lwowa przez Kazimierza Jagiellończyka pospolite ruszenie dowodzone przez starostę sandomierskiego i podkomorzego przemyskiego Jana z Sienna i Oleska ruszyło do Mołdawii. Dość szybko zdobyto Chocim, pobito oddziały Bogdana II, a następnie opanowano Suczawę i Neamt. Zdobyte podczas ekspedycji zamki i tron mołdawski przekazano Aleksandrowi II. Gdy wojska polskie opuściły Mołdawię, Bogdan II wrócił do Suczawy i zmusił Aleksandra II do opuszczenia ojczyzny. [więcej]
Maj 1450 W maju 1450 roku Kazimierz Jagiellończyk znowu zwołał pospolite ruszenie z Rusi i Podola, aby włączyć Mołdawię w sferę polskich wpływów. [więcej]
Czerwiec 1450 Pod koniec czerwca 1450 roku pod Kamieńcem Podolskim doszło do koncentracji zwołanego przez Kazimierza Jagiellończyka pospolitego ruszenia, którego zamiarem była interwencja w Mołdawii. Dowódcami wyprawy byli wojewoda ruski Piotr Odrowąż oraz kasztelan sandomierski i starosta przemyski Przedbor z Koniecpola. [więcej]
Lipiec 1450 W lipcu 1450 roku po przeprawie przez Dniestr podążające do Mołdawii wojska Kazimierza Jagiellończyka rozłożyły się na kilka dni pod Chocimiem. [więcej]
Sierpień 1450 Pod koniec sierpnia 1450 roku oddziały Kazimierza Jagiellończyka podążające do Mołdawii dotarły do miejscowości Vaslui. [więcej]
Sierpień 1450 W sierpniu 1450 roku, gdy rycerstwo Kazimierza Jagiellończyka przebywało na wyprawie wołoskiej, Tatarzy dowodzeni przez Sida Achmeta ponownie spustoszyli Ruś i Podole. [więcej]
Sierpień 1450 Na przełomie sierpnia i września 1450 roku mołdawska ekspedycja zatrzymała się w okolicy miejscowości Lipowiec (ob. Lipoveni), oczekując na starcie z wojskami Bogdana II, lecz zamiast walki mołdawski hospodar rozpoczął akcję dyplomatyczną, prosząc o pokój. Był skłonny oddać władzę w ręce Aleksandra II w zamian za regencję do czasu pełnoletniości Eliaszewicza oraz wypłacać roczny trybut w wysokości 70 tys. złotych monet tureckich. [więcej]
3 - 5 wrzesień 1450 3 września 1450 roku pod Lipowcem rozpoczęły się układy z posłami Bogdana II, który w tym czasie rozmieszczał zbrojne oddziały, okrążając armię Kazimierza Jagiellończyka. 5 września 1450 roku wynegocjowano zawieszenie broni i polskie wojska rozpoczęły odwrót. [więcej]
6 wrzesień 1450 6 września 1450 roku wycofująca się z Mołdawii armia Kazimierza IV Jagiellończyka natknęła się na oddziały Bogdana II. Doszło do bitwy na Krasnym Polu. Na polu walki polegli polscy dowódcy Piotr Odrowąż, Mikołaj Parawa i Michał Buczacki. Straty po obu stronach były olbrzymie. Dzięki bitności, lepszemu uzbrojeniu i wyszkoleniu Polacy wywalczyli sobie powrót do kraju, lecz cel ekspedycji nie został osiągnięty. Bogdan II ponownie stał się władcą Mołdawii. [więcej]
Wiosna 1451 Wiosną 1451 roku na zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim Zbigniew Oleśnicki otrzymał pierwsze miejsce w senacie. [więcej]
Lipiec 1451 W lipcu 1451 roku na zjeździe prowincjonalnym szlachty Ziemi Krakowskiej, Sandomierskiej i Lubelskiej w Nowym Mieście Korczynie Zbigniew Oleśnicki zarzucił Kazimierzowi Jagiellończykowi, że skrzywdził Michała Zygmuntowicza. [więcej]
Lato 1451 Latem 1451 roku w związku ze skargami poddanych biskupa Włocławka na nadużycia komturów Tucholi, Świecia i Gdańska u wielkiego mistrza Ludwiga von Erlichshausen interweniowali Wielkopolanie zgromadzeni na zjeździe w Kole. [więcej]
Jesień 1451 Jesienią 1451 roku na zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim ustalono, że pierwszeństwo przed kardynałem Zbigniewem Oleśnickim ma arcybiskup gnieźnieński Władysław Oporowski. Postanowiono również, że obaj kościelni dostojnicy oddzielnie będą brać udział w poszczególnych posiedzeniach królewskiej rady. [więcej]
1452 Na przełomie 1451 i 1452 roku wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen wysłał do Zofii Holszańskiej list z informacją pochodzącą od dominikanina Mikołaja Florisa, że Władysław Warneńczyk żyje. Prawdopodobnie oponent Kazimierza Jagiellończyka Zbigniew Oleśnicki wysłał do Portugalii wojskiego krakowskiego Mikołaja Chrząstkowskiego z misją sprawdzenia tej informacji. [więcej]
Styczeń 1452 W styczniu 1452 roku zmarł biskup przemyski Piotr Chrząstowski. Kazimierz IV Jagiellończyk powołał na jego miejsce Mikołaja z Błażejowic. [więcej]
Luty 1452 W lutym 1452 roku, po śmierci Świdrygiełły, Kazimierz IV Jagiellończyk oddał Wołyń Litwinom. [więcej]
Wiosna 1452 Wiosną 1452 roku Zbigniew Oleśnicki jawnie rozpoczął podżegać szlachtę do buntu przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi. Zaniepokojony król wysłał do Wielkopolski rycerza Tomasza Secygniewskiego ze skargą na kardynała. [więcej]
28 maj 1452 Na 28 maja 1452 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wezwał przychylnych sobie możnowładców na zjazd do Sandomierza. Nie zaproszono tam oczywiście będącego w opozycji do króla Zbigniewa Oleśnickiego. [więcej]
Boże Ciało 1452 Na Boże Ciało 1452 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Krakowa. Tu na posiedzeniu rady królewskiej ponownie wystąpili przeciwko niemu Zbigniew Oleśnicki, Jan z Tęczyna i Jan z Oleśnicy. [więcej]
Czerwiec 1452 Po Bożym Ciele 1452 roku Kazimierz IV Jagiellończyk udał się do Wielkopolski. W trakcie podróży odwiedził między innymi Łęczycę. [więcej]
27 - 28 lipiec 1452 27 i 28 lipca 1452 roku w Nieszawie i Toruniu Kazimierz IV Jagiellończyk spotkał się z wielkim mistrzem Ludwigiem von Erlichshausen. Załatwiono tam sporne sprawy między Królestwem a państwem zakonnym. [więcej]
Sierpień 1452 W sierpniu 1452 roku tatarskie zagony wtargnęły na Podole. Pustosząc tę krainę dotarły aż pod Lwów. [więcej]
24 sierpień 1452 24 sierpnia 1452 roku w Sieradzu rozpoczął się walny zjazd wielmożów Polski i Litwy. Kazimierzowi Jagiellończykowi po raz kolejny udało się uniknąć zatwierdzenia praw i przywilejów szlacheckich. Posłowie litewscy wystąpili z petycją, aby nie odbierać im Ziemi Podolskiej i Łuckiej. [więcej]
Wrzesień 1452 Zaniepokojony sierpniowymi najazdami Tatarów Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał na Ruś kasztelana krakowskiego Jana z Czyżowa i wojewodę krakowskiego Jana z Tęczyna, powierzając im zorganizowanie obrony pustoszonych terenów. [więcej]
Jesień 1452 Jesienią 1452 roku Kazimierz IV Jagiellończyk udał się w podróż na Litwę.
Styczeń 1453 W styczniu 1453 roku Tatarzy wtargnęli na Kijowszczyznę i, posuwając się pograniczem podolsko-wołyńskim, złupili Ziemię Łucką. [więcej]
25 styczeń 1453 W styczniu 1453 roku Kazimierz IV Jagiellończyk zlecił wyprawę odwetową za łupieżczą wyprawę Jana IV z poprzedniego roku. Na teren Księstwa Oświęcimskiego wtargnęły oddziały starosty Jana Szczekockiego i podkomorzego lubelskiego Jana Kuropatwy. 25 stycznia 1453 roku książę poddał stolicę swojego księstwa królowi. [więcej]
Wiosna 1453 Wiosnę 1453 roku Kazimierz IV Jagiellończyk spędził na Litwie. [więcej]
Wiosna 1453 Podczas pobytu Kazimierza IV Jagiellończyka na Litwie za sprawą litewskiego wielmoży Gasztołda doszło tam do zamachu na życie króla. [więcej]
1 kwiecień 1453 1 kwietnia 1453 roku Tatarzy najechali północne Podole. Jan Łaszcz herbu Prawdzic z Półwioska stanął na czele zebranego pospolitego ruszenia. 9 kwietnia 1453 roku zaatakował odpoczywających po wyprawie najeźdźców, których w większości wycięto. [więcej]
13 czerwiec 1453 13 czerwca 1453 roku w Parczewie rozpoczęto obrady kolejnego zjazdu polsko-litewskiego. Na zjeździe pojawił się Bolesław Warszawski i Władysław I Płocki z prośbą o zwrot zagarniętych przez Litwę powiatów: Goniądza i Tykocina. Kazimierz IV Jagiellończyk odmówił. Król nie chciał również po raz kolejny zatwierdzić przywilejów szlacheckich, więc się rozjechano bez jakichkolwiek ustaleń. [więcej]
24 czerwiec 1453 24 czerwca 1453 roku w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęło się kolejne polsko-litewskie zgromadzenie. Pod ogromnym naciskiem Zbigniewa Oleśnickiego i szlachty Kazimierz IV Jagiellończyk potwierdził szlacheckie prawa i przywileje. [więcej]
1453 W 1453 roku litewski wielmoża Gasztołd rozpoczął czynić zabiegi, których celem było doprowadzenie do detronizacji Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
1453 W 1453 roku tatarskie oddziały spustoszyły Ziemię Łucką i Oleską. [więcej]
Sierpień 1453 W sierpniu 1453 roku we Wrocławiu podpisano umowę małżeńską Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, siostry Władysława Pogrobowca. [więcej]
Wrzesień 1453 Na początku września 1453 roku chan Złotej Ordy Sid Achmet po raz trzeci w tym roku zaatakował Podole, które wówczas nie było bronione z powodu żniw. Czambuły dotarły na zachód pod Lwów, a na południe po Halicz. [więcej]
Jesień 1453 W 1453 roku Mehmed II wysunął żądanie trybutu skierowane do władców Mołdawii. Kazimierz IV Jagiellończyk rozważał możliwość udzielenia pomocy militarnej hospodarowi mołdawskiemu i wspólnej obrony linii Dunaju. [więcej]
Jesień 1453 Jesienią 1453 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął dwie skłócone ze sobą delegacje. Pierwsza to przedstawiciele wielkiego mistrza Ludwiga von Erlichshausen, druga to reprezentanci Związku Pruskiego. [więcej]
Jesień 1453 Późną jesienią 1453 roku Litwini zaczęli szykować się do wojny z Polską. [więcej]
Styczeń 1454 W styczniu 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął poselstwo Związku Pruskiego, które przybyło z propozycją poddania się stanów pruskich królowi polskiemu. [więcej]
25 styczeń 1454 25 stycznia 1454 roku powracający z Litwy Kazimierz IV Jagiellończyk wjechał uroczyście do Krakowa. Rozpoczęły się intensywne przygotowania do królewskiego wesela. [więcej]
Styczeń / luty 1454 Na przełomie stycznia i lutego 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk oddawał się przyjemności polowania i gromadził mięsiwo na zbliżającą się ucztę weselną. [więcej]
2 luty 1454 2 lutego 1454 roku będąca w drodze do Krakowa Elżbieta Rakuszanka zatrzymała się w Cieszynie. Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał w jej stronę posłów z prośbą, aby opóźnić przyjazd narzeczonej o trzy dni. [więcej]
6 luty 1454 6 lutego 1454 roku przedstawiciele Związku Pruskiego doręczyli wielkiemu mistrzowi Ludwigowi von Erlichshausen akt wypowiedzenia posłuszeństwa. W ten sposób rozpoczęła się wojna trzynastoletnia. [więcej]
9 luty 1454 9 lutego 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk powitał w Krakowie swoją przyszłą żonę Elżbietę Rakuszankę. [więcej]
10 luty 1454 10 lutego 1454 roku w Krakowie Kazimierz IV Jagiellończyk pojął za żonę córkę Albrechta II Habsburga Elżbietę Rakuszankę. Uroczystość celebrował Zbigniew Oleśnicki i to on w zastępstwie legata papieskiego Jana Kapistrana połączył węzłem małżeńskim królewską parę, a potem prymas Jan Odrowąż Sprowski namaścił Elżbietę Rakuszankę na królową Polski. [więcej]
21 luty 1454 21 lutego 1454 roku w Krakowie Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął przybywające z prośbą do króla o wcielenie Prus do Królestwa Polskiego poselstwo Związku Pruskiego, który wcześniej wypowiedział posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi Ludwigowi von Erlichshausen. [więcej]
6 marzec 1454 6 marca 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej inkorporacyjny Prus i przyjął przysięgę wierności od stanów pruskich. [więcej]
Marzec 1454 W połowie marca 1454 roku pospolite ruszenie stanów pruskich rozpoczęło oblężenie Malborka. [więcej]
19 marzec 1454 19 marca 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk odebrał hołd lenny od Jana IV Oświęcimskiego.
Kwiecień 1454 W kwietniu 1454 roku na zjeździe panów litewskich w Brześciu nad Bugiem Kazimierz IV Jagiellończyk doprowadził do ugody z Litwinami. Trzech polskich możnowładców: kasztelan krakowski Jan z Czyżowa, wojewoda krakowski Jan z Tęczyna i podkanclerzy Piotr Woda ze Szczekocin w imieniu korony zrzekło się Wołynia na korzyść Litwy. Incydent ten zachowano w tajemnicy, aby nie zaogniać sytuacji w obliczu zbliżającej się wojny. [więcej]
Wiosna 1454 Wiosną 1454 roku z poduszczenia panów litewskich (Gasztołdów, Radziwiłłów i Olelkowiczów) Sid Achmet ponownie wtargnął z łupieżczą ekspedycją na Podole. Wówczas zareagował chan krymski Hadżi Girej i uderzył z południa na tyły Tatarów zawołżańskich. Sid Achmet został pobity i musiał się schronić w Kijowie. Tam dzięki interwencji wojewody ruskiego Andrzeja Odrowąża został pojmany i uwięziony. [więcej]
21 kwiecień 1454 21 kwietnia 1454 roku wystawiony przez kancelarię Kazimierza Jagiellończyka akt wypowiedzenia wojny został dostarczony wielkiemu mistrzowi Ludwigowi von Erlichshausen, który przebywał wówczas w Malborku obleganym przez wojska Związku Pruskiego. [więcej]
Kwiecień 1454 Pod koniec kwietnia 1454 roku pospolite ruszenie Polski i Prus rozpoczęło oblężenie Chojnic. [więcej]
Kwiecień / maj 1454 Na przełomie kwietnia i maja 1454 Kazimierz IV Jagiellończyk przebywał w Łęczycy.
Maj 1454 W maju 1454 roku Bolesław IV Warszawski i Władysław I Płocki uczestniczyli w zjeździe w Łęczycy. Mazowieccy książęta obiecali Kazimierzowi Jagiellończykowi pomoc w wojnie z Zakonem w zamian za zwrot zajętych przez Litwinów powiatów goniądzkiego i tykocińskiego. Król nie wyraził zgody na zmiany terytorialne.
16 maj 1454 16 maja 1454 roku w otoczeniu 12 chorągwi Kazimierz IV Jagiellończyk wkroczył do Torunia. [więcej]
28 maj 1454 28 maja 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk na rynku Torunia odebrał przysięgę wierności i hołd Ziemi Chełmińskiej, który w jej imieniu złożył wojewoda Gabryel Bayssen. [więcej]
3 czerwiec 1454 3 czerwca 1454 roku w Elblągu Kazimierz IV Jagiellończyk odebrał kolejne hołdy od kapituł Ziemi Chełmińskiej, Pomezańskiej i Sambieńskiej oraz Warmińskiej. Oprócz tego przysięgę wierności złożył również wojewoda Ziemi Elbląskiej Ścibor. [więcej]
16 czerwiec 1454 16 czerwca 1454 roku w Gdańsku Kazimierz IV Jagiellończyk odebrał hołd od mieszczan i rycerstwa. [więcej]
19 czerwiec 1454 19 czerwca 1454 roku w Królewcu kanclerz Jan Koniecpolski w imieniu Kazimierza Jagiellończyka odebrał hołd od stanów i miast dolnopruskich. [więcej]
Czerwiec 1454 Kazimierz Jagiellończyk po odebraniu hołdów od nowych poddanych w Toruniu i Elblągu wysłał do oblężenia Chojnic pospolite ruszenie z Kujaw. [więcej]
Lato 1454 Latem 1454 roku rozpoczęły się pertraktacje sojusznicze między Kazimierzem Jagiellończykiem a pomorskim księciem Erykiem II. [więcej]
Lipiec 1454 W lipcu 1454 roku przybyli do Torunia wysłannicy papieża i sejmu Rzeszy Niemieckiej, żądając od Kazimierza Jagiellończyka oddania Prus Zakonowi i obrócenia oręża polskiego przeciwko Turkom. [więcej]
Sierpień 1454 W drugiej połowie sierpnia 1454 roku, na wieść o zbliżającej się armii zaciężnych krzyżackich, Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał w kierunku Chojnic pospolite ruszenie z Kujaw i Wielkopolski. Mieli się oni zebrać do 10 września w miejscowości Cerekwica. [więcej]
Sierpień 1454 Gdy wielkopolskie pospolite ruszenie rozpoczęło marsz do Cerekwicy, zaczęły się grabieże i gwałty popełniane na ludności zamieszkałej wzdłuż pochodu wojsk. [więcej]
Sierpień 1454 W sierpniu 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wszedł w sojusz z Karolem VIII skierowany przeciwko Chrystianowi I. Tym sposobem obszar zmagań wojny trzynastoletniej rozszerzył się obejmując Bałtyk. [więcej]
Wrzesień 1454 Na początku września 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk opuścił Toruń i podążył w kierunku Cerekwicy. [więcej]
12 wrzesień 1454 12 września 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk dotarł do Cerekwicy. Zastał tam rycerstwo w dużym rozprężeniu. W obozie panował nieład, brakowało dyscypliny, szerzyły się pijaństwo i rozpusta. Szlachta zażądała od króla potwierdzenia dawnych swobód i nadania nowych, oświadczając, że jeżeli do tego nie dojdzie nie pójdzie do walki. [więcej]
15 wrzesień 1454 15 września 1454 roku w Cerekwicy Kazimierz IV Jagiellończyk zgodził się za żądania szlachty. Powstał wówczas przywilej nazwany później cerekwickim. [więcej]
17 wrzesień 1454 17 września 1454 roku na południe od Chojnic doszło do połączenia wojsk wielkopolskich i pruskich. [więcej]
18 wrzesień 1454 18 września 1454 roku armia Kazimierza IV Jagiellończyka została pokonana przez wojsko najemne Zakonu w bitwie pod Chojnicami. [więcej]
Wrzesień 1454 Szlachta, która pod Cerekwicą wymogła na Kazimierzu Jagiellończyku przywileje, a pod Chojnicami niechlubnie uciekła, winę za klęskę w bitwie zrzuciła na dowództwo, więc po części również na króla. [więcej]
Wrzesień 1454 Po bitwie pod Chojnicami Kazimierz IV Jagiellończyk udał się do Bydgoszczy.
Wrzesień 1454 Z Bydgoszczy Kazimierz IV Jagiellończyk podążył do Nieszawy. Tu król spotkał się z przedstawicielami miast pomorskich, którzy przybyli z zapewnieniem udziału w dalszej walce z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
21 wrzesień 1454 21 września 1454 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka odstąpiły od oblężenia Malborka. [więcej]
Jesień 1454 Jesienią 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk rezydował głównie w Brześciu Kujawskim. [więcej]
11-16 listopad 1454 Między 11 i 16 listopada 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk w Nieszawie ogłosił słynne Statuty nieszawskie. [więcej]
Listopad 1454 W drugiej połowie listopada 1454 roku wielka armia pospolitego ruszenia przeszła nowym mostem pontonowym przez Wisłę w Toruniu. Kazimierz IV Jagiellończyk i dowództwo zdecydowali o skierowaniu tych wojsk do północnej strefy Ziemi Chełmińskiej. [więcej]
17 grudzień 1454 17 grudnia 1454 roku zaciężne oddziały Kazimierza IV Jagiellończyka rozpoczęły oblężenie Łasina, starając się wymusić na wojskach Zakonu Krzyżackiego stoczenie bitwy. Nic nie wyszło z tych planów. Żadne zabiegi nie zdołały nieprzyjaciół nakłonić do walki. W styczniu król zdecydował się na odwrót. [więcej]
3 styczeń 1455 3 stycznia 1455 roku na czas wojny trzynastoletniej Kazimierz Jagiellończyk nadał okręgi Lęborka i Bytowa księciu słupskiemu Erykowi II. [więcej]
9 styczeń 1455 9 stycznia 1455 roku z inicjatywy Kazimierza Jagiellończyka pod Łasinem rozpoczęto rokowania, które zakończyły się fiaskiem. W tej sytuacji król zdecydował o odwrocie. [więcej]
20 styczeń 1455 Około 20 stycznia 1455 roku Kazimierz Jagiellończyk mianował naczelnych dowódców: dla Ziemi Chełmińskiej - Małopolanina Andrzeja Tęczyńskiego, dla Prus - zaciężnego Jana Koldę i dla Pomorza Gdańskiego - Wielkopolanina kasztelana poznańskiego Piotra z Szamotuł. [więcej]
Luty 1455 W lutym 1455 roku Kazimierz Jagiellończyk przebywał na Litwie. [więcej]
Marzec 1455 W końcu marca 1455 roku na Starym Mieście w Królewcu doszło do buntu rzemieślników przeciw propolskiej radzie. [więcej]
Wiosna 1455 Wiosną 1455 roku Kazimierza Jagiellończyka pochłaniały głównie przygotowywania do kolejnego etapu wojny trzynastoletniej. Między innymi zlecił budowę specjalnego łyżwowego mostu na Wiśle pod Toruniem, aby ułatwić przemarsz wojsk. [więcej]
Kwiecień 1455 1 kwietnia 1455 roku zmarł w Sandomierzu Zbigniew Oleśnicki. Zapewne Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych kardynała. [więcej]
25 maj 1455 25 maja 1455 roku Tomasz Strzępiński wybrany został przez kapitułę biskupem krakowskim. Kazimierz IV Jagiellończyk poparł tę kandydaturę. [więcej]
Czerwiec 1455 W czerwcu 1455 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim Kazimierzowi Jagiellończykowi udało się przeforsować uchwały podatkowe niezbędne do prowadzenia wojny trzynastoletniej. [więcej]
Czerwiec 1455 W czerwcu 1455 roku sprzymierzony z Zakonem Krzyżackim Chrystian I Oldenburg wypowiedział wojnę Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
Lipiec 1455 W lipcu 1455 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wystosował skierowany do hierarchów Kościoła apel, prosząc o wypożyczenie ze świątyń sreber, które miały posłużyć jako zastaw w celu uzyskania pożyczek na kontynuowanie wojny trzynastoletniej. Arcybiskup gnieźnieński Jan Sprowski i biskup poznański Andrzej Bniński przychylili się do prośby króla, natomiast biskup krakowski Tomasz Strzępiński odmówił pomocy. [więcej]
14 lipiec 1455 14 lipca 1455 roku pod naporem wojsk krzyżackich skapitulowała Knipawa. Zakon zyskał więc stały punkt oparcia i port morski nad Bałtykiem. [więcej]
Lato 1455 Latem 1455 roku oddziały Zakonu Krzyżackiego zajęły ośrodki w południowej Warmii i wschodnich Mazurach. [więcej]
Sierpień 1455 W sierpniu 1455 roku pospolite ruszenie z Wielko - i Małopolski zebrało się na Kujawach. [więcej]
8 wrzesień 1455 8 września 1455 roku w Bydgoszczy Kazimierz IV Jagiellończyk spotkał się z elektorem brandenburskim Fryderykiem II. Był to wstęp do pokojowych rokowań, które kontynuowano w Pieniążkowie (Pieniążkowo gm. Gniew). Niestety nie udało się znaleźć płaszczyzny porozumienia, więc wojna trzynastoletnia trwała dalej. [więcej]
12 wrzesień 1455 12 września 1455 roku w okolicach Torunia wojska Kazimierza IV Jagiellończyka rozpoczęły przeprawę przez Wisłę. [więcej]
24 wrzesień 1455 24 września 1455 roku papież Kalikst III wydał bullę nakładającą ekskomunikę na członków Związku Pruskiego oraz ich sprzymierzeńców, co mogło dotyczyć również Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
24 październik 1455 24 października 1455 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przerwał oblężenie Łasina. Zarządził przemarsz do Grudziądza, lecz na to nie zgodziła się szlachta pospolitego ruszenia. Zwołano w obozie sejmik, na którym uchwalono dodatkowy podatek na opłacenie zaciężnego wojska. Na początku listopada szlachta rozjechała się do domów. Tak zakończył się kolejny etap wojny trzynastoletniej. [więcej]
Listopad 1455 Na początku listopada 1455 roku wojska krzyżackie kontynuujące wojnę trzynastoletnią na morzu zajęły portową Kłajpedę. [więcej]
Grudzień 1455 W połowie grudnia 1455 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wrócił do Korony. Wysiłki swoje skupił na organizacji kolejnych środków pieniężnych niezbędnych do kontynuowania wojny trzynastoletniej. [więcej]
1456 W 1456 roku pojawił się pomysł wykupienia zamków krzyżackich z rąk załóg wynajętych do ich obrony. Pewnej części z nich idea spodobała się. Ich dowódca Oldrzych Czerwonka bez wahania obiecał wydanie Malborka, Sztumu, Tczewa, Gniewa, Amersztynu (Czarnego) i Chojnic w ręce polskie, ale zażądał za to ogromnej sumy ponad 400 tysięcy złotych. Zgromadzenie tak ogromnej ilości pieniędzy stanowiło poważny problem dla Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
1456 W 1456 roku Wacław Zatorski złożył hołd lenny Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
1 marzec 1456 1 marca 1456 roku Kazimierz IV Jagiellończyk został ojcem. Tego dnia urodził się jego pierwszy syn Władysław II Jagiellończyk. [więcej]
Wiosna 1456 Wiosną 1456 roku na polecenie Kazimierza IV Jagiellończyka rada Gdańska zaczęła wysyłkę kaprów, którzy na podstawie tzw. listu kaperskiego mieli prawo do chwytania statków zmierzających do Królewca i Kłajpedy. [więcej]
Kwiecień 1456 W kwietniu 1456 roku na trzy tygodnie przerwane zostały negocjacje z krzyżackimi zaciężnymi w sprawie wykupienia zamków. [więcej]
22 lipiec 1456 22 lipca 1456 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Torunia, aby sfinalizować z krzyżackimi zaciężnymi porozumienie w sprawie wykupu zamków. [więcej]
29 lipiec 1456 29 lipca 1456 roku Kazimierz IV Jagiellończyk w Toruniu zawarł z krzyżackimi zaciężnymi układ, na mocy którego mieli oni otrzymać zapłatę 436 tysięcy złotych (w tym 100 tys. w towarach) w zamian za wydanie 21 zamków i miast. [więcej]
1456 Po spotkaniu w Toruniu z krzyżackimi zaciężnymi Kazimierz IV Jagiellończyk zwołał w Piotrkowie Trybunalskim zjazd, na którym zażądał od zgromadzonych połowy dochodów. [więcej]
16 sierpień 1456 16 sierpnia 1456 roku Kazimierz IV Jagiellończyk i Oldrzych Czerwonka zawarli nowy układ, na mocy którego sprzedaży miało podlegać tylko sześć zamków i miast (Malbork, Tczew, Chojnice, Debrzno, Czarne i Iława). [więcej]
1456 Aby pozyskać pieniądze na kontynuowanie wojny trzynastoletniej, Kazimierz IV Jagiellończyk spotkał się w Wieluniu z Bolkiem Opolskim, z którym uzgodnił wypłacenie pożyczki stu tysięcy złotych pod zastaw Ziemi Wieluńskiej. [więcej]
Jesień 1456 Gromadzenie pieniędzy na wykup zamków od krzyżackich zaciężnych przez Kazimierza Jagiellończyka powodował duży ucisk fiskalny ludności, a to stało się powodem społecznych rewolt w Gdańsku i Toruniu. [więcej]
Jesień 1456 W 1456 roku w Litwie doszło do rebelii wznieconej przez odsuniętego od rządów Gasztołda. Próbowano wielkim księciem uczynić Semena Olelkowicza z Kijowa. Jesienią Kazimierz IV Jagiellończyk podążył do Wilna, aby uspokoić niebezpieczną sytuację. [więcej]
21 luty 1457 21 lutego 1457 roku Kazimierz IV Jagiellończyk odkupił od Jana IV Księstwo Oświęcimskie za kwotę 50000 grzywien. [więcej]
Wiosna 1457 Wiosną 1457 roku udało się Kazimierzowi Jagiellończykowi zebrać kwotę 190 tysięcy złotych węgierskich. [więcej]
9 maj 1457 9 maja 1457 roku w Gdańsku Kazimierz IV Jagiellończyk odebrał przysięgę wierności od mieszczan i okolicznego rycerstwa. [więcej]
15 i 25 maj 1457 15 i 25 maja 1457 roku w Gdańsku Kazimierz IV Jagiellończyk nadał przywileje dla mieszczan tego miasta. [więcej]
Zielone Świątki 1457 W niedzielę Zielonych Świątek 1457 roku Kazimierz IV Jagiellończyk, będący w drodze do Gdańska, został powitany w Pruszczu Gdańskim. [więcej]
6 czerwiec 1457 6 czerwca 1457 roku wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen musiał opuścić zamek w Malborku, czynił to ze łzami w oczach i groźbami w ustach. [więcej]
8 czerwiec 1457 8 czerwca 1457 roku Kazimierz IV Jagiellończyk uroczyście wjechał do wykupionego od zaciężnych krzyżackich Malborka. Oldrzych Czerwonka został mianowany malborskim starostą. [więcej]
13 czerwiec 1457 13 czerwca 1457 roku przejęto z rąk krzyżackich zaciężnych zamek w Tczewie. [więcej]
Lato 1457 Latem 1457 roku mieszczanie Torunia oskarżyli przed Kazimierzem Jagiellończykiem Gdańsk o pomijanie Torunia i urządzenie w Nieszawie własnego składu, co wpływało ujemnie na dochody miasta. [więcej]
Lato 1457 Latem 1457 roku wbrew staraniom Kazimierza Jagiellończyka papież Kalikst III mianował biskupem warmińskim kardynała Eneasza Silvio Piccolominiego - przyszłego papieża Piusa II. [więcej]
1 lipiec 1457 1 lipca 1457 roku Kazimierz IV Jagiellończyk zawarł pokojowe porozumienie z książętami cieszyńskimi Wacławem I i Przemysławem II.
Lipiec 1457 W lipcu 1457 roku Kazimierz IV Jagiellończyk otrzymał od szwedzkiej rady koronnej szereg żądań. Wymagano między innymi zwrotu skarbów koronnych wywiezionych ze Szwecji przez Karola VIII Knutsona, wydalenia z Prus tego ostatniego i zaprzestania akcji kaperskiej na Bałtyku, która odbywała się w ramach działań wojny trzynastoletniej. Król Polski otrzymał również odpis aktu wypowiedzenia wojny przez Chrystiana I. [więcej]
30 lipiec 1457 30 lipca 1457 roku rozpoczęło się oblężenie Gniewa. [więcej]
1457 W 1457 roku Tatarzy zawołżańscy zaatakowali Podole. W wyniku walk śmierć ponieśli starosta kamieniecki Bartłomiej Buczacki i podkomorzy podolski Jan Łaszcz. [więcej]
Sierpień 1457 W połowie sierpnia 1457 roku doszło do morskiej potyczki w wojnie trzynastoletniej. Trzy uzbrojone statki gdańskie stoczyły zwycięskie starcie z 16 statkami duńskimi i inflanckimi w pobliżu Bornholmu. [więcej]
Sierpień 1457 W drugiej połowie sierpnia 1457 roku wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen przedostał się z Chojnic do Królewca, który odtąd stał się stolicą władz krzyżackich w Prusach. Jednocześnie rozpoczęła się nowa faza wojny trzynastoletniej. [więcej]
14 wrzesień 1457 14 września 1457 roku doszło to kolejnej potyczki wojny trzynastoletniej w bitwie pod Kinkajmami; górą była strona krzyżacka.
27 / 28 wrzesień 1457 W nocy z 27 na 28 września 1457 roku doszło do zdrady malborskich mieszczan, którzy wpuścili do miasta krzyżackie oddziały Reussa von Plauena. [więcej]
1 październik 1457 1 października 1457 roku w okolicach Nowego Stawu doszło do kolejnego starcia wojny trzynastoletniej. Wojska gdańszczan dowodzonych przez Prandotę Lubieszowskiego pokonały krzyżackie oddziały pod wodzą Bernarda Szumborskiego.
Październik 1457 W październiku 1457 roku z powodu braku pieniędzy na opłacenie najemników Kazimierz IV Jagiellończyk zwołał pospolite ruszenie z Wielkopolski, które miało rozpocząć oblężenie Malborka. [więcej]
14 październik 1457 14 października 1457 roku Kazimierz IV Jagiellończyk odmówił szwedzkiej radzie koronnej wydalenia Karola VIII Knutsona. [więcej]
24 październik 1457 24 października 1457 roku wojska krzyżackie zajęły Chełmno. [więcej]
Listopad 1457 W listopadzie 1457 roku Kazimierzowi Jagiellończykowi udało się nakłonić szlachtę, aby wsparła zbrojnie wojska zaciężne walczące w wojnie trzynastoletniej. [więcej]
20 listopad 1457 20 listopada 1457 roku rozpoczął się kolejny etap wojny trzynastoletniej, czyli oblężenie Malborka. [więcej]
Grudzień 1457 23 listopada 1457 roku zmarł Władysław Pogrobowiec. W związku z tym Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał posłów na Węgry i do Czech, aby przypomnieć o prawach, jakie król Polski i jego synowie mają do tych ziem. [więcej]
25 styczeń 1458 25 stycznia 1458 roku w Bytomiu, dzięki mediacji Przemysława Toszeckiego, Kazimierz IV Jagiellończyk zawarł z Janem IV porozumienie, w myśl którego król Polski zobowiązał się do wypłaty zaciężnym zaległego żołdu w wysokości 35000 złotych węgierskich w ratach i częściowo w towarach.
Wiosna 1458 Wiosną 1458 roku Kazimierz IV Jagiellończyk zwołał nowe pospolite ruszenie, którego zadaniem było podjęcie kolejnej próby odbicia Malborka z krzyżackich rąk. [więcej]
Czerwiec 1458 Pod koniec czerwca 1458 roku pospolite ruszenie zwołane przez Kazimierza Jagiellończyka i wsparte oddziałami Tatarów krymskich przeszło przez Wisłę pod Toruniem. [więcej]
Czerwiec 1458 W końcu czerwca 1458 roku Jan Bażyński wzywał Kazimierza Jagiellończyka o pomoc w związku z buntami chłopów dolnopruskich. [więcej]
Lipiec 1458 W lipcu 1458 roku dyplomacja Kazimierza IV Jagiellończyka zawarła na 13 miesięcy zawieszenie broni w wojnie trzynastoletniej z Chrystianem I. [więcej]
1458 W 1458 roku hospodar mołdawski Stefan III najechał Pokucie. [więcej]
10-11 sierpień 1458 10-11 sierpnia 1458 roku pospolite ruszenie dotarło pod Malbork. [więcej]
3 październik 1458 3 października 1458 roku w Krakowie urodził się Kazimierz, drugi syn Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Październik 1458 W październiku 1458 roku po otrzymaniu wiadomości o urodzeniu syna Kazimierz IV Jagiellończyk postanowił wykorzystać tę okoliczność i spędzić ten czas z rodziną. [więcej]
14 październik 1458 14 października 1458 roku w Prabutach Kazimierz IV Jagiellończyk zawarł pierwszy rozejm w wojnie trzynastoletniej, który miał potrwać do 13 lipca 1459 roku. [więcej]
Listopad 1458 W listopadzie 1458 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął poselstwo Jerzego z Podiebradów przybyłe z propozycją sojuszu. [więcej]
Styczeń 1459 W styczniu 1459 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim powstała idea, aby Prusy pozostawić wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu w formie lenna w zamian za hołd, trybut roczny w wysokości 20 000 złotych węgierskich i dwie chorągwie jazdy na wypadek wyprawy wojennej króla. [więcej]
4 marzec 1459 4 marca 1459 roku w Chełmnie rozpoczęły się pokojowe rokowania mające na celu zakończenie wojny trzynastoletniej, lecz w powodu nieustępliwego stanowiska obu stron konfliktu zostały zerwane. [więcej]
4 kwiecień 1459 4 kwietnia 1459 roku reprezentanci Kazimierza Jagiellończyka zawarli pokojowe porozumienie z władcą Mołdawii Stefanem III. [więcej]
1 maj 1459 1 maja 1459 roku rozpoczął się w Lubece polsko-duński zjazd pokojowy. Wysłannicy Kazimierza Jagiellończyka podpisali tam z dyplomatami Chrystiana I kolejny rozejm w wojnie trzynastoletniej. Tym razem na cztery lata. [więcej]
2 maj 1459 2 maja 1459 roku pomimo zakazu kupcy pomorscy rozpoczęli handel na Wiśle, wykupując glejty bezpieczeństwa u dowódców skonfliktowanych stron. Dopiero gdy informacja o stosowaniu tego procederu dotarła do Kazimierza Jagiellończyka, żeglugę wiślaną wyhamowano. [więcej]
13 lipiec 1459 13 lipca 1459 roku zakończył się rozejm w wojnie trzynastoletniej, więc działania wojenne wznowiono.
12 listopad 1459 12 listopada 1459 roku na kongresie w Mantui papież Pius II zawiesił klątwę Kaliksta III na Związek Pruski, przypomniał jednak, że była ona nałożona również na Kazimierza Jagiellończyka i jego poddanych. Polscy dyplomacji zaproponowali tam przeniesienie Krzyżaków na wyspę Tenedos na Morzu Egejskim, lecz Proboszcz Chrześcijańskiego Świata nie wyraził aprobaty. [więcej]
18 grudzień 1459 18 grudnia 1459 roku w Piotrkowie Trybunalskim Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w sejmie. Uchwalono wówczas nowe podatki na cele wojny trzynastoletniej. Wydano dekret zakazujący przewozu towarów po Wiśle za glejtami zakonnymi. Król zatwierdził Ścibora Bażyńskiego na stanowisku namiestnika Prus. [więcej]
27 grudzień 1459 27 grudnia 1459 roku w Krakowie urodził się Jan I Olbracht, trzeci syn Kazimierza Jagiellończyka.
1 styczeń 1460 1 stycznia 1460 roku w Bytomiu doszło do negocjacji polsko-czeskich zmierzających do zawarcia sojuszu. Niedługo potem Zakon Krzyżacki zorganizował w Pradze serię podpaleń, a winą za nie obarczył Kazimierza Jagiellończyka i Elżbietę Rakuszankę. [więcej]
25 luty 1460 25 lutego 1460 roku na ziemie koronne wdarł się dowódca oddziału z Chojnic Kaspar Nostyc zdobywając miasto i zamek w Wałczu. [więcej]
21 marzec 1460 21 marca 1460 roku rozpoczął się kolejny etap wojny trzynastoletniej - oblężenie Malborka. [więcej]
Niedziela Palmowa 1460 21 marca 1460 roku w Niedzielę Palmową Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Brześcia na spotkanie z feudałami litewskimi, aby przez kilka dni odwodzić ich od projektu zbrojnej napaści na Podole pozostające we władaniu Polaków. [więcej]
1460 W 1460 roku dyplomacja Kazimierza Jagiellończyka próbowała przekonać papieża Piusa II do projektu, według którego Zakon Krzyżacki należałoby przenieść na grecką wyspę Tendos, a w zamian Polska wniosłaby znaczną pomoc w wojnie przeciwko wyznawcom islamu. [więcej]
17 maj 1460 17 maja 1460 roku został wystawiony pierwszy znany list kaperski, w którym znalazło się wyrażenie kaper wysłany jest z rozkazu Kazimierza, króla Polski. Otrzymał go kapitan Mateusz Schulte. Dokument ten był rodzajem glejtu pozwalającego danej jednostce pływającej na uczestnictwo w działaniach zbrojnych wojny trzynastoletniej.
3 czerwiec 1460 3 czerwca 1460 roku papież Pius II nałożył ekskomunikę na Związek Pruski, Kazimierza Jagiellończyka i jego poddanych. [więcej]
Czerwiec 1460 Na początku czerwca 1460 roku Jerzy z Podiebradów skazał na karę więzienia Oldrzycha Czerwonkę za sprzedaż Polsce Malborka. [więcej]
Lato 1460 Latem 1460 roku Kazimierz IV Jagiellończyk musiał interweniować u Chrystiana I, który w Bełcie zatrzymał tytułem łącznych represji 10 statków gdańskich. [więcej]
Lato 1460 Latem 1460 roku na Warmii pojawił się mianowany przez papieża Piusa II nowy biskup warmiński Paweł Legendorf. [więcej]
Lipiec 1460 Wojna trzynastoletnia utrzymywała się również na Bałtyku. W lipcu 1460 roku w pobliżu Bornholmu doszło do pierwszej bitwy gdańskich kaprów z kaprami krzyżackimi.
5 sierpień 1460 5 sierpnia 1460 roku oblężenie Malborka zakończyło się pełnym sukcesem wojsk Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Sierpień 1460 W sierpniu 1460 roku w Lubece ścięty został jeden z kaprów gdańskich Mateusz Schulte. [więcej]
30 sierpień 1460 30 sierpnia 1460 roku rozochocone sukcesami w wojnie trzynastoletniej krzyżackie wojska podeszły pod Gdańsk. Mieszczanie bez rozpoznania ruszyli przeciw agresorom, wpadając w zasadzkę — 40 z nich zginęło, przeszło 300 dostało się do niewoli. Zatrwożona klęską rada miasta zaalarmowała Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
5 wrzesień 1460 5 września 1460 roku nieopłaceni zaciężni Kazimierza Jagiellończyka z Pasłęka zawarli rozejm z Krzyżakami.
6 wrzesień 1460 6 września 1460 roku zmarł biskup krakowski Tomasz Strzępiński. Kazimierz IV Jagiellończyk wyznaczył na jego miejsce swojego kandydata biskupa włocławskiego Jana Gruszczyńskiego, lecz kapituła opowiedziała się za podkanclerzym Janem z Brzezia. [więcej]
18 wrzesień 1460 18 września 1460 roku zachęcony powodzeniem w wojnie trzynastoletniej dowódca krzyżacki Fryderyk Raweneck obległ Lębork i zagroził Erykowi II zniszczeniem Księstwa Słupskiego, jeśli nie przekaże miasta Zakonowi.
19 wrzesień 1460 19 września 1460 roku dowódca krzyżacki Bernard Szumborski zajął miasto Golub nad Drwęcą. [więcej]
23 wrzesień 1460 23 września 1460 roku w Toruniu Kazimierz IV Jagiellończyk wydał ostateczną decyzję o likwidacji głównego konkurenta torunian w handlu wiślanym — Nieszawy.
Jesień 1460 Jesienią 1460 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim doszło do sporu między dwoma kandydatami na biskupa krakowskiego. Kandydat kapituły Jan z Brzezia zląkł się jednak gniewu Kazimierza Jagiellończyka i ustąpił z przyznanej godności. Niestety niedługo potem papież Pius II wmieszał się w wybory i wyznaczył swojego pretendenta Jakuba z Sienna. [więcej]
12 na 13 październik 1460 W nocy z 12 na 13 października 1460 roku dowódca krzyżacki Fryderyk Raweneck podszedł pod Puck i w porozumieniu z grupą mieszczan po krótkiej walce zajął miasto.
10 październik 1460 10 października 1460 roku książę szczeciński i słupski Eryk II przekazał Lębork (wraz z Łebą) oraz Bytów zaciężnym krzyżackim. [więcej]
16 październik 1460 16 października 1460 roku, aby wspomóc zaatakowany przez krzyżaków Gdańsk, Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał 800 zaciężnych do dyspozycji rady miejskiej.
27 październik 1460 Przed 27 października 1460 roku polska załoga Welawy skapitulowała pod naporem wojsk krzyżackich. [więcej]
10 / 11 listopad 1460 W nocy z 10 na 11 listopada 1460 roku wojska Bernarda Szumborskiego zajęły zamek w Świeciu. [więcej]
19 listopad 1460 19 listopada 1460 roku strona polska utraciła Golub nad Drwęcą, zajęty przez oddziały Bernarda Szumborskiego. [więcej]
Listopad 1460 Późną jesienią 1460 roku w rękach krzyżackich znalazła się większość zamków i miast pomorskich. Przy Kazimierzu Jagiellończyku pozostały jedynie: Gdańsk, Tczew, Starogard, Tuchola i Człuchów. [więcej]
Listopad 1460 Późną jesienią 1460 roku Kazimierz IV Jagiellończyk udał się na Kujawy. [więcej]
Marzec 1461 Na początku marca 1461 roku Kazimierz IV Jagiellończyk ruszył w trzymiesięczną podróż na Litwę. W Wilnie otrzymał ultimatum, w myśl którego albo zamieszka na stałe na Litwie, albo zarząd w niej odda Semenowi Olelkowiczowi. [więcej]
1 czerwiec 1461 1 czerwca 1461 roku po powrocie z Litwy Kazimierz IV Jagiellończyk wezwał radę gdańską, by wysłała uzbrojone łodzie do blokady Świecia. Sam udał się do Inowrocławia, by ruszyły przygotowania do kolejnych działań wojennych pospolitego ruszenia. [więcej]
Czerwiec 1461 W czerwcu 1461 roku Kazimierz IV Jagiellończyk natężył swoje działania zmierzające do usunięcia z biskupiego stolca papieskiego kandydata Jakuba z Sienna. [więcej]
Lato 1461 Latem 1461 roku działania zbrojne wojny trzynastoletniej prowadzone były również na Bałtyku. [więcej]
16 lipiec 1461 16 lipca 1461 roku w Krakowie Jędrzej z Tęczyna pobił płatnerza Klemensa, który mu na czas nie przygotował zbroi. Z tego powodu doszło do zamieszek, w wyniku których rycerz stracił życie. [więcej]
Lato 1461 Latem 1461 roku żona księcia pomorskiego Eryka II Zofia przybyła do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o przebaczenie jej mężowi zdrady i ponowne przyjęcie go do obozu antykrzyżackiego. [więcej]
5 sierpień 1461 5 sierpnia 1461 roku w Krakowie urodził się Aleksander, czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka.
10 sierpień 1461 10 sierpnia 1461 roku Kazimierz IV Jagiellończyk na czele pospolitego ruszenia opuścił Bydgoszcz, aby kontynuować kolejne działania wojny trzynastoletniej. [więcej]
25 sierpień 1461 25 sierpnia 1461 roku wojska Kazimierza IV Jagiellończyka przekroczyły granicę Pomorza i dotarły pod miasteczko Debrzno. [więcej]
1 wrzesień 1461 1 września 1461 roku armia Kazimierza IV Jagiellończyka zajęła Debrzno. [więcej]
2 wrzesień 1461 2 września 1461 roku Kazimierz IV Jagiellończyk kazał rozbić obóz 2 km od Chojnic. [więcej]
2 wrzesień 1461 2 września 1461 roku chan Hadżi Girej ogłosił jarłyk, w którym rzekazał Kazimierzowi Jagiellończykowi uprawnienie do wszystkich tatarskich południowych i wschodnich ziem Rusi. [więcej]
10 / 11 wrzesień 1461 W nocy z 10 na 11 września 1461 roku mieszczanie braniewscy, wspomagani przez okolicznych chłopów, opanowali zbrojnie miasto, a następnie przekazali je warmińskiemu biskupowi Pawłowi Legendorfowi. [więcej]
15 / 16 wrzesień 1461 W nocy z 15 na 16 września 1461 roku wielkiemu mistrzowi Ludwigowi von Erlichshausen poddał się Frydląd nad Łyną.
18 wrzesień 1461 Około 18 września 1461 roku pod Chojnicami na sejmie obozowym Kazimierz IV Jagiellończyk przeforsował uchwalenie podatku na wyekwipowanie 2000 zaciężnych. [więcej]
21 wrzesień 1461 21 września 1461 roku w Krakowie zmarła matka Kazimierza Jagiellończyka Zofia Holszańska. [więcej]
25 wrzesień 1461 25 września 1461 roku Kazimierz IV Jagiellończyk zrezygnował z usług pospolitego ruszenia. Rozpuszczając wojska zdecydował, że dalsze działania wojny trzynastoletniej prowadził będzie w oparciu o oddziały zaciężne, którymi miał dowodzić podkomorzy sandomierski Piotr Dunin z Prawkowic. [więcej]
16 październik 1461 16 października 1461 roku strona polska zajęła zamek w Świeciu. [więcej]
18 październik 1461 18 października 1461 roku skapitulowały ostatnie ośrodki związkowe w Prusach Dolnych: Sępopol i Kętrzyn. [więcej]
27 październik 1461 27 października 1461 roku wojskom krzyżackim poddał się Morąg. [więcej]
Październik 1461 Pod koniec października 1461 roku za pieniądze, które udało się zebrać Kazimierzowi Jagiellończykowi, dokonano zaciągu żołnierzy w liczbie około 2 tysięcy ludzi. Dowództwo objął marszałek nadworny Piotr Dunin z sieradzkich z Prawkowic. [więcej]
31 październik 1461 31 października 1461 roku marszałek nadworny Piotr Dunin dowodzący oddziałem zaciężnych odbił z krzyżackich rąk Łasin i Sztum. [więcej]
11 listopad 1461 11 listopada 1461 roku oddziały krzyżackie Szumborskiego zajęły miasto i przedzamcze w Brodnicy i rozpoczęły oblężenie zamku. [więcej]
6 grudzień 1461 6 grudnia 1461 roku w Nowym Mieście Korczynie odbył się sejm walny, na którym uchwalono podatek na dalszy werbunek, który był niezbędny do kontynuowania wojny trzynastoletniej. [więcej]
8 grudzień 1461 8 grudnia 1461 roku dowódca krzyżacki Fryderyk Raweneck wskutek zdrady części mieszczan opanował Starogard. [więcej]
9 grudzień 1461 9 grudnia 1461 roku w Nowym Mieście Korczynie odbyła się przeciw rajcom krakowskim pierwsza rozprawa, celem której było wymierzenie sprawiedliwości za zabójstwo Jędrzeja z Tęczyna z 16 lipca 1461 roku. [więcej]
19 grudzień 1461 19 grudnia 1461 roku do Elbląga przybyli wysłannicy Kazimierza Jagiellończyka i biskup Warmii Paweł Legendorf. Podejmowane próby skłonienia tego ostatniego do stanowczego opowiedzenia się po stronie króla Polski nie przynosiły oczekiwanych skutków. Rozejm do 2 marca 1462 roku był jedynym efektem spotkania. [więcej]
Grudzień 1461 Pod koniec 1461 roku pomimo rozejmu polsko-duńskiego w wojnie trzynastoletniej doszło do tak znacznej eskalacji działań zbrojnych na Morzu Bałtyckim, że niezbędne było spotkanie dyplomatów Kazimierza Jagiellończyka i Chrystiana I w celu złożenia deklaracji o chęci dochowania rozejmu. [więcej]
2 styczeń 1462 2 stycznia 1462 roku wrócili z Rzymu posłowie Kazimierza Jagiellończyka. Przywiezione bulle Piusa II oddawały zarząd biskupstwa krakowskiego archidiakonowi krakowskiemu Janowi Pniewskiemu aż do przybycia do Polski i rozpatrzenia sporu przez legata papieskiego Hieronima z Krety. [więcej]
Styczeń 1462 Na początku stycznia 1462 roku w Krakowie wznowiono rozprawę sądową przeciwko rajcom krakowskim, oskarżonym o zabójstwo Jędrzeja z Tęczyna. [więcej]
6 styczeń 1462 6 stycznia 1462 roku dowódca zaciężnych chojnickich Kaspar Nostyc zajął Debrzno niedawno zdobyte przez wojska Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
15 styczeń 1462 15 stycznia 1462 roku w Krakowie ścięto sześciu mieszczan, których sąd uznał za głównych sprawców zabójstwa Jędrzeja z Tęczyna. [więcej]
27 luty 1462 27 lutego 1462 roku zmarł Władysław II Płocki. Kazimierz IV Jagiellończyk przystąpił do działania, aby przejąć tę część Mazowsza. Kandydatów do zajęcia spuścizny nie brakowało. Najpoważniejszymi z nich byli Konrad III Rudy i Konrad IX Czarny. [więcej]
2 marzec 1462 2 marca 1462 roku Kazimierz IV Jagiellończyk odebrał hołd od mołdawskiego księcia Stefana III. [więcej]
5 marzec 1462 Około 5 marca 1462 roku kolejną zdobyczą Bernarda Szumborskiego w wojnie trzynastoletniej po kilkumiesięcznym oblężeniu stała się Brodnica. [więcej]
2 kwiecień 1462 2 kwietnia 1462 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął poselstwo z Kaffy - genueńskiej kolonii na Krymie. [więcej]
20 kwiecień 1462 20 kwietnia 1462 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wystawił dokument przyłączenia Ziemi Bełskiej do królestwa, a kilka miesięcy później inkorporował do Korony Ziemię Gostynińską i Rawską. Reszta spuścizny Siemowita IV przeszła w ręce Konrada III Rudego. [więcej]
27 maj 1462 27 maja 1462 roku w Głogowie Kazimierz IV Jagiellończyk spotkał się z Jerzym z Podiebradów. Monarchowie ratyfikowali tam pakt przyjaźni między Polską i Czechami. [więcej]
Czerwiec 1462 W czerwcu 1462 roku dowódca krzyżacki Bernard Szumborski podjął się próby zamachu na Kazimierza Jagiellończyka, przebywającego wówczas w Nieszawie. [więcej]
21 czerwiec 1462 21 czerwca 1462 roku Krzyżacy spustoszyli w lipcu okolice Gdańska, uszkadzając tamę na Raduni oraz wycinając dojrzewające zboża.
Czerwiec 1462 W czerwcu 1462 roku przebywający w Inowrocławiu Kazimierz Jagiellończyk nakazał akcję odwetową. 300 chłopów chełmińskich z kosami, osłanianych przez oddziały zbrojne, wysiekło zboże pod Chełmnem, komplikując zaopatrzenie krzyżackich zaciężnych. [więcej]
Czerwiec 1462 W końcu czerwca 1462 roku do Torunia przybył Kazimierz IV Jagiellończyk z zamiarem zaatakowania Chełmna i Golubia.
1 lipiec 1462 1 lipca 1462 roku do Kazimierz IV Jagiellończyk wyraził zgodę na przyjęcie Kaffy w poczet swoich lenników. [więcej]
Lipiec 1462 W lipcu 1462 roku w Toruniu Kazimierz IV Jagiellończyk zrealizował zaciąg nowych żołnierzy, którzy zasilili oddziały Piotra Dunina. [więcej]
Lipiec 1462 Zapewne w lipcu 1462 roku dyplomaci Kazimierza Jagiellończyka zawarli rozejm w wojnie trzynastoletniej z przedstawicielami Chrystiana I. [więcej]
Lipiec 1462 W połowie lipca 1462 roku katedra we Fromborku została oblężona przez wielkiego mistrza Ludwiga von Erlichshausen, którego wspierał biskup Paweł Legendorf. [więcej]
19 sierpień 1462 19 sierpnia 1462 roku oblężenie katedry fromborskiej zostało zlikwidowane przez oddziały Piotra Dunina. [więcej]
Sierpień 1462 Kilka dni po uwolnieniu katedry fromborskiej armia dowodzona przez podkomorzego sandomierskiego Piotra Dunina podjęła się nieudanej próby zdobycia Braniewa. [więcej]
5 wrzesień 1462 5 września 1462 roku na synodzie prowincjonalnym w Kaliszu udało się uchwalić pomoc dobroczynną dla szlachty dobrzyńskiej często napadanej przez krzyżackie oddziały. [więcej]
12 wrzesień 1462 12 września 1462 roku oddziały dowodzone przez Piotra Dunina dotarły na północ do wsi Starzyno, leżącej na północny zachód od Pucka. [więcej]
16 wrzesień 1462 16 września 1462 roku Piotr Dunin z jego wojskiem znalazł się pod wsią Świecino. [więcej]
17 wrzesień 1462 17 września 1462 roku armia Kazimierza Jagiellończyka dowodzona przez podkomorzego sandomierskiego Piotra Dunina pokonała krzyżackie wojska w bitwie pod Świecinem. W starciu poległ dowódca krzyżacki Fryderyk Raweneck. [więcej]
17 wrzesień 1462 17 września 1462 roku pod Jasieńcem oddziały Kazimierza Jagiellończyka rozbiły zaciężnych Bernarda Szumborskiego.
Wrzesień 1462 Po bitwie pod Świecinem Kazimierz Jagiellończyk obdarował zaszczytnymi rycerskimi ozdobami rycerzy, którzy wyróżnili się męstwem. [więcej]
30 wrzesień 1462 Po bitwie pod Świecinem dowódca wojsk Kazimierza Jagiellończyka Piotr Dunin podążył w kierunku Gdańska. 30 września 1462 roku opanował Skarszewy.
4 październik 1462 4 października 1462 roku Piotr Dunin zajął Kościerzynę. [więcej]
25 październik 1462 25 października 1462 roku dowódca wojsk Kazimierza Jagiellończyka Oldrzych Czerwonka zdobył miasto Golub. [więcej]
11 listopad 1462 11 listopada 1462 roku w Piotrkowie Trybunalskim otwarty został sejm. Próbowano tam między innymi rozstrzygnąć problem praw dziedziczenia spuścizny po Władysławie II Płockim. Kazimierz IV Jagiellończyk na sędziów powołał marszałka nadwornego Jana Rytwiańskiego oraz prawników Jakuba z Szadka i Jana Ostroróga. Swoją obecność zaznaczyli tam również zainteresowani: Konrad III Rudy i Konrad IX Czarny. [więcej]
Listopad 1462 W końcu listopada 1462 roku do Piotrkowa przybył z misją mediacyjną legat papieski arcybiskup kreteński Hieronim Lando. Doszło do ostrej wymiany zdań między nim i Kazimierzem Jagiellończykiem. [więcej]
17 styczeń 1463 17 stycznia 1463 roku rozpoczął się sejm w Piotrkowie Trybunalskim, na którym uchwalono kontynuowanie wojny trzynastoletniej i zorganizowanie wyprawy pospolitego ruszenia do Prus. Kazimierz IV Jagiellończyk rozpoczął starania o zapewnienie funduszów na utrzymanie zaciężnych Piotr Dunin na Pomorzu Gdańskim i Jana Kościeleckiego na Żuławach Malborskich.
Styczeń 1463 Na piotrkowskim sejmie w styczniu 1463 roku Jakub z Sienna ukorzył się przed Kazimierzem Jagiellończykiem i zrzekł biskupstwa krakowskiego. Król wielkodusznie przebaczył jemu i jego stronnikom. [więcej]
1 maj 1463 W maju 1463 roku w Brześciu Kujawskim przy współudziale legata papieskiego Hieronima Lando rozpoczęły się rokowania, zdążające do osiągnięcia pokoju w wojnie trzynastoletniej. [więcej]
Czerwiec 1463 W czerwcu 1463 roku we Wrocławiu podczas odpustu legat papieski Hieronim Lando namawiał kobiety przybyłe z Prus, aby opuściły swych mężów, którzy nie chcą oddać posłuszeństwa mistrzowi Zakonu Krzyżackiego i wolą przynależeć do Związku Pruskiego. [więcej]
Lipiec 1463 W lipcu 1463 roku zrezygnowano z powołania pospolitego ruszenia, w zamian uchwalając podatek przeznaczony na utrzymanie zaciężnych żołnierzy niezbędnych do kontynuowania wojny trzynastoletniej. [więcej]
1463 W 1463 roku zwerbowani przez kolonię genueńską w Kaffie ochotnicy z Rusi Czerwonej w ilości 500 dusz, w czasie przemarszu przez Podole litewskie podpalili Bracław, zabili mieszczanina, a następnie zbiegli. Namiestnik bracławski kniaź Michał Czartoryski dopadł ich i co do jednego wybił. [więcej]
Lipiec 1463 Pomimo trwających mediacji pokojowych wojna trzynastoletnia trwała nadal. Bierność polskiej strony w działaniach zbrojnych doprowadziła do sojuszu biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa z wielkim mistrzem Ludwigiem von Erlichshausen. Oprócz tego w Gdańsku doszło do nieudanego prokrzyżackiego spisku. [więcej]
6 lipiec 1463 6 lipca 1463 roku zaciężni toruńscy i królewscy z Ziemi Chełmińskiej pod dowództwem Oldrzycha Czerwonki zniszczyli zasiewy zbóż pod Chełmnem, pozbawiając chleba krzyżacką załogę miasta.
27 lipiec 1463 27 lipca 1463 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka rozpoczęły oblężenie Gniewa. [więcej]
12 wrzesień 1463 12 września 1463 roku doszło do udanego zablokowania floty krzyżackiej pod Żuławkami. [więcej]
15 wrzesień 1463 15 września 1463 roku flota gdańszczan i elblążan pokonała krzyżacką armadę w bitwie w Zatoce Świeżej. [więcej]
Październik 1463 W październiku 1463 roku legat papieski Hieronim Lando odrzucił argumenty i rozumowania strony polskiej i Związku Pruskiego oraz nie zgodził się na cofnięcie klątwy. Tym samym nie doszło do zawarcia pokoju w wojnie trzynastoletniej. [więcej]
13 grudzień 1463 13 grudnia 1463 roku dowódca krzyżacki Bernard Szumborski zawarł porozumienie z Kazimierzem Jagiellończykiem i zasilił szeregi armii polskiego króla. [więcej]
Boże Narodzenie 1463 Na Boże Narodzenie 1463 roku Kazimierz IV Jagiellończyk podążył do Grodna, aby załagodzić skutki kolejnego buntu na Litwie. [więcej]
1 styczeń 1464 1 stycznia 1464 roku zakończyło się oblężenie Gniewa. Kolejny etap wojny trzynastoletniej zakończył się pełnym sukcesem wojsk polskich i Związku Pruskiego. [więcej]
Marzec 1464 W połowie marca 1464 roku w Elblągu biskup warmiński Paweł Legendorf zawarł z władzami Związku Pruskiego porozumienie zawieszające działania zbrojne. [więcej]
23 kwiecień 1464 23 kwietnia 1464 roku załoga zaciężnych z Gdańska obległa nadmorski Puck. [więcej]
5 maj 1464 5 maja 1464 roku Kazimierz IV Jagiellończyk ratyfikował z biskupem warmińskim Pawłem Legendorfem porozumienie, w myśl którego ten ostatni uznał Zakon Krzyżacki za wroga i zobowiązywał się wypowiedzieć mu wojnę. [więcej]
Czerwiec 1464 W końcu czerwca 1464 roku w Toruniu rozpoczęły się polsko-krzyżackie rokowania, zmierzające do uzgodnienia porozumienia, które zakończyłoby wojnę trzynastoletnią. [więcej]
2 lipiec 1464 2 lipca 1464 roku grupa okrętów z Elbląga z zaciężnymi Jana Skalskiego dotarła do Starego Miasta Królewca. Tu spustoszone zostały okolice miasta i spalono królewieckie łasztownie, gdzie budowano statki i łodzie. [więcej]
28 lipiec 1464 28 lipca 1464 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka dowodzone przez Tomieca z Młodkowa przystąpiło do oblężenia Nowego. [więcej]
Wrzesień 1464 W początkach września 1464 roku oddziały Kazimierza Jagiellończyka zajęły Działdowo. [więcej]
24 wrzesień 1464 24 września 1464 roku przed wojskami Kazimierza Jagiellończyka skapitulował nadmorski Puck.
1 luty 1465 1 lutego 1465 roku sukcesem wojsk Kazimierza Jagiellończyka i Związku Pruskiego zakończyła się kolejna faza wojny trzynastoletniej - oblężenie Nowego. [więcej]
1465 W 1465 roku Konrad IX Czarny za sumę 20 tys. czerwonych złotych zrzekł się na rzecz Kazimierza Jagiellończyka praw do spuścizny po Władysławie II Płockim. [więcej]
Kwiecień 1465 Pod koniec kwietnia 1465 roku na Mierzei Wiślanej przedstawiciele stanów obu części Prus rozpoczęli pertraktacje pokojowe. [więcej]
Maj 1465 W maju 1465 roku na zjeździe w Nowym Mieście Korczynie uchwalono nowe podatki na kontynuowanie wojny trzynastoletniej. [więcej]
Sierpień 1465 Na początku sierpnia 1465 roku koło Stegny kontynuowano negocjacje zmierzające do uzgodnienia pokoju w wojnie trzynastoletniej. Kazimierza Jagiellończyka reprezentował w rokowaniach między innymi Jan Długosz i Jakub z Szadka. [więcej]
Wrzesień 1465 We wrześniu 1465 roku uchwalono nowe podatki na kontynuowanie wojny trzynastoletniej. [więcej]
21 wrzesień 1465 21 września 1465 roku rozpoczęło się oblężenie Starogardu. [więcej]
Jesień 1465 Jesienią 1465 roku w Stegnie na Mierzei Wiślanej wznowiono negocjacje pokojowe, do których przystąpili przedstawiciele Zakonu Krzyżackiego, Związku Pruskiego, a potem również Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Styczeń 1466 W styczniu 1466 roku na zjeździe prowincjonalnym w Łęczycy duchowieństwo zgodziło się zapłacić podatek i przekazać go Kazimierzowi Jagiellończykowi na kontynuowanie wojny trzynastoletniej. [więcej]
Luty 1466 W lutym 1466 roku biskup warmiński Paweł Legendorf wypowiedział wojnę Zakonowi i zezwolił polskim zaciężnym na obsadzenie warmińskich miast i zamków. [więcej]
14 marzec 1466 14 marca 1466 roku na sejmie walnym w Radomiu uchwalono kolejne podatki na wojnę trzynastoletnią. [więcej]
Maj 1466 W maju 1466 roku papież Paweł II zwrócił się do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o poparcie czeskich katolików przeciwko Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
Maj 1466 Pod koniec maja 1466 roku zaciężni komtura Plauena opanowali kościół w Zantyrze, położonym na prawym brzegu Nogatu. [więcej]
Czerwiec 1466 W czerwcu 1466 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał do Wrocławia Jana Długosza, aby zbadać prawdziwe intencje legata papieskiego Rudolfa z Rudesheim. [więcej]
Lato 1466 Latem 1466 roku prawdopodobnie za sprawą Zakonu Krzyżackiego rozniosła się w Polsce plotka, że brat Kazimierza Jagiellończyka Władysław Warneńczyk żyje, przebywa w Hiszpanii i prowadzi żywot żałującego za grzechy pustelnika. [więcej]
24 lipiec 1466 24 lipca 1466 roku zakończyło się oblężenie Starogardu. [więcej]
28 lipiec 1466 28 lipca 1466 roku rozpoczął się jeden z ostatnich rozdziałów wojny trzynastoletniej - oblężenie Chojnic. [więcej]
20 sierpień 1466 20 sierpnia 1466 roku w Bydgoszczy doszło do zawarcia przymierza Kazimierza Jagiellończyka z księciem szczecińskim i słupskim Erykiem II. [więcej]
Wrzesień 1466 Na początku września 1466 roku połączone oddziały zaciężnych Kazimierza Jagiellończyka i chłopów z Wielkich Żuław oraz Gdańska i Elbląga obległy kościół w Zantyrze. [więcej]
Wrzesień 1466 W połowie września 1466 roku Kazimierz IV Jagiellończyk w asyście Jakuba z Szadka i Jana Długosza spotkał się z legatem Rudolfem z Rüdesheimu. [więcej]
23 wrzesień 1466 23 września 1466 roku w Dybowie rozpoczęły się polsko-krzyżackie rokowania zmierzające do zakończenia wojny trzynastoletniej. [więcej]
28 wrzesień 1466 28 września 1466 roku klęską wojsk krzyżackich zakończyło się oblężenie Chojnic. [więcej]
10 październik 1466 Około 10 października 1466 roku do Torunia przybył wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen. Celem jego wizyty było zaakceptowanie projektu traktatu pokojowego kończącego wojnę trzynastoletnią. [więcej]
19 październik 1466 19 października 1466 roku w Toruniu po 26 dniach negocjacji zaprzysiężono porozumienie pokojowe kończące wojnę trzynastoletnią. Ceremonia odbyła się w sali Dworu Artusa. Wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen ukląkł przed Kazimierzem Jagiellończykiem, składając mu w ten sposób hołd jako swemu suwerenowi. [więcej]
Październik 1466 Podczas negocjacji z Krzyżakami papież Paweł II za pośrednictwem swojego legata Rudolfa z Rudesheim przekazał Kazimierzowi Jagiellończykowi propozycję korony Czech w zamian za pomoc w obaleniu Jerzego z Podiebradów. Gdy król Polski odrzucił ofertę, Ojciec Święty odmówił zatwierdzenia pokoju toruńskiego i cofnięcia klątwy na byłych poddanych Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
1 styczeń 1467 1 stycznia 1467 roku w Kozienicach urodził się Zygmunt I, piąty syn Kazimierza Jagiellończyka.
1467 W 1467 roku Kazimierz Jagiellończyk odmówił katolickiemu poselstwu z Czech objęcia tronu w Pradze. [więcej]
4 kwiecień 1467 4 kwietnia 1467 roku w Królewcu zmarł oponent Kazimierza Jagiellończyka w wojnie trzynastoletniej wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen. [więcej]
1467-1477 W 1467 roku Kazimierz IV Jagiellończyk i jego żona Elżbieta Rakuszanka rozpoczęli finansowanie budowy kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu. [więcej]
23 czerwiec 1467 23 czerwca 1467 roku książę pomorski Eryk II oficjalnie przystąpił do sojuszu z Kazimierzem Jagiellończykiem. [więcej]
26 lipiec 1467 26 lipca 1467 roku zmarł biskup warmiński Paweł Legendorf. Kazimierz IV Jagiellończyk zaproponował na biskupi stolec swojego kandydata - biskupa chełmińskiego Wincentego Kiełbasę. Napotkał jednak opór kapituły, która obrała własnego pretendenta - mieszczanina z Ornety, dziekana warmińskiego Mikołaja Tungena. Spór, jaki wówczas wykiełkował, przerodził się w 1472 roku w otwartą wojnę. [więcej]
Wiosna 1468 Wiosną 1468 roku oddział Kazimierza Jagiellończyka dowodzony przez podstolego krakowskiego Marcina Wrocimowskiego wysłany został do Mołdawii. Tam wspólnie z Mołdawianami Polacy pobili Tatarów pod Lipnicą nad Dniestrem. [więcej]
8 kwiecień 1468 8 kwietnia 1468 roku przybył do Krakowa jeden z wodzów czeskiej partii katolickiej biskup ołomuniecki Protazy. Starał się namówić Kazimierza Jagiellończyka do przystąpienia do koalicji powstałej przeciw Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
27 kwiecień 1468 27 kwietnia 1468 roku w Krakowie urodził się Fryderyk, szósty syn Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
11 sierpień 1468 11 sierpnia 1468 roku Kazimierz IV Jagiellończyk podczas podróży do Gdańska przejechał przez Pruszcz. [więcej]
Styczeń 1469 W styczniu 1469 roku powracającego do Krakowa Kazimierza Jagiellończyka powitali jego synowie. [więcej]
1469 W 1469 roku w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego wszedł z liczną ordą Mahmud, brat i współregent chana Achmata. Kazimierz IV Jagiellończyk natychmiast powołał pospolite ruszenie w Koronie i służbę ziemską na Litwie. [więcej]
Czerwiec 1469 W czerwcu 1469 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął czeskiego kanclerza Jana Zajica, który między innymi przepraszał, że korona Czech została oddana Maciejowi Korwinowi. [więcej]
Czerwiec 1469 W 1469 roku w Piotrkowie Trybunalskim Kazimierz IV Jagiellończyk wystąpił w roli arbitra w sporze pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Brandenburgią. [więcej]
Czerwiec 1469 W czerwcu 1469 roku czeskie stronnictwo przeciwne Maciejowi Korwinowi wybrało Władysława Jagiellończyka królem Czech. [więcej]
Styczeń 1470 Na początku 1470 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przebywał na Litwie. [więcej]
13 kwiecień 1470 13 kwietnia 1470 roku w Sandomierzu Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął legata papieskiego, który wzywał do krucjaty przeciwko Jerzemu z Podiebradu, oraz posła Fryderyka III, ofiarującego przymierze przeciw Maciejowi Korwinowi. [więcej]
1470 W 1470 roku Kazimierz IV Jagiellończyk nie ratyfikował przymierza z Fryderykiem III, ponieważ austriacki monarcha tytułował się w nim królem Węgier. [więcej]
Lipiec 1470 W lipcu 1470 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przebywał we Lwowie. Czekał tam na wojewodę mołdawskiego Stefana III. [więcej]
Listopad 1470 W listopadzie 1470 roku w Piotrkowie Trybunalskim Kazimierz IV Jagiellończyk odebrał hołd od wielkiego mistrza Henryka Reffle von Richtenberg. [więcej]
21 listopad 1470 21 listopada 1470 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim władcy Zatoru Kazimierz II, Wacław II, Jan V i Władysław obiecali Kazimierzowi Jagiellończykowi nie podejmować żadnych prób sprzedaży ich terytoriów osobom innym niż król Polski. [więcej]
Grudzień 1470 W grudniu 1470 roku rządy w Wielkim Nowogrodzie z ramienia Kazimierza Jagiellończyka objął Michał Olelkowicz. [więcej]
Styczeń 1471 W styczniu 1471 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przebywał w Wilnie. Doprowadził do końca układ z nowogrodzianami. [więcej]
Styczeń 1471 Z początkiem 1471 roku projagiellonowskie stronnictwo węgierskie sygnalizowało Kazimierzowi Jagiellończykowi konieczność wysłania do Węgier królewicza Kazimierza. [więcej]
1471 W 1471 roku, po śmierci Semena Olelkowicza, Kazimierzowi Jagiellończykowi udało się przekształcić Księstwo Kijowskie w województwo. [więcej]
22 marzec 1471 22 marca 1471 roku zmarł Jerzy z Podiebradów. To ułatwiło Kazimierzowi Jagiellończykowi umacnianie pozycji Władysława Jagiellończyka na czeskim tronie. [więcej]
Wiosna 1471 Wiosną 1471 roku czambuły krymskie zaatakowały południowe Podole. [więcej]
Maj / czerwiec 1471 Na przełomie maja i czerwca 1471 roku węgierska opozycja porozumiała się z Kazimierzem Jagiellończykiem w sprawie przejęcia tronu w Budzie. [więcej]
13 lipiec 1471 13 lipca 1471 roku wojewoda mołdawski Stefan III obiecał zbrojne wsparcie w polskiej interwencji na Węgrzech. [więcej]
14 lipiec 1471 14 lipca 1471 roku wojska Iwana III Srogiego zadały klęskę nad rzeką Szełoń armii Nowogrodu Wielkiego, który był wówczas pod protektoratem Kazimierza Jagiellończyka. W konsekwencji pokonane miasto musiało zapłacić ogromny trybut i wyrzec się samodzielności politycznej. [więcej]
Lipiec 1471 Od połowy lipca 1471 roku kancelaria Kazimierza Jagiellończyka głosiła na arenie międzynarodowej konieczność polskiej interwencji na Węgrzech. [więcej]
16 lipiec 1471 16 lipca 1471 roku w Krakowie w obecności Kazimierza Jagiellończyka posłowie czescy oznajmili, że Władysław Jagiellończyk wybrany został królem Czech. [więcej]
25 lipiec 1471 25 lipca 1471 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wyruszył z Krakowa w kierunku granicy, aby odprowadzić swojego syna Władysława podążającego do Czech po koronę. [więcej]
Sierpień 1471 W sierpniu 1471 roku Kazimierz IV Jagiellończyk odwiózł Władysława Jagiellończyka do Oświęcimia podczas jego podróży po koronę Czech. [więcej]
20 wrzesień 1471 20 września 1471 roku syn Kazimierza Jagiellończyka książę Kazimierz wysłał Maciejowi Korwinowi oficjalne wypowiedzenie wojny. [więcej]
Wrzesień / październik 1471 Na przełomie września i października 1471 roku do Kazimierza Jagiellończyka dotarła odpowiedź węgierskiego sejmu, który stwierdził, że prawo węgierskie wyklucza sukcesję w linii żeńskiej, wobec czego synowie Elżbiety Rakuszanki nie mogą ubiegać się o koronę węgierską. Oznaczało to komplikacje w realizacji projektu przejęcia korony św. Stefana przez księcia Kazimierza. [więcej]
Wrzesień / październik 1471 Pomimo pojawiających problemów Kazimierz IV Jagiellończyk zdecydował podjąć ryzyko zbrojnej interwencji na Węgrzech. Królowi udało się zwerbować dwudziestotysięczną armię. [więcej]
2 październik 1471 2 października 1471 roku Kazimierz IV Jagiellończyk razem z synem Kazimierzem opuścili Kraków i podążyli do Nowego Sącza. Tam ich drogi się rozeszły. Przedstawiciel młodszego pokolenia podążył na południe z zamiarem zdobycia węgierskiej korony. [więcej]
Październik 1471 Armia, na czele której w październiku 1471 roku stanął książę Kazimierz Jagiellończyk i która ruszyła na południe z zamiarem zdobycia węgierskiej korony, faktycznie dowodzona była przez Piotra Dunina z Prawkowic. [więcej]
7 październik 1471 7 października 1471 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wydał oświadczenie, w którym podtrzymywał tezę o dziedziczności tronu węgierskiego w linii żeńskiej i zapowiadał zbrojną interwencję na Węgrzech. [więcej]
Jesień 1471 Jesienią Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął powracającego ze Złotej Ordy posła litewskiego, który przywiózł zgodę chana Achmata na wspólną wyprawę przeciwko Moskwie. [więcej]
Jesień 1471 Jesienią 1471 roku Kazimierz IV Jagiellończyk nagrodził hojnie tych panów polskich, którzy poparli czeską wyprawę, a szczególnie wzięli w niej osobisty udział. [więcej]
Grudzień 1471 Na początku grudnia 1471 roku wojska uczestniczące w węgierskiej kampanii księcia Kazimierza Jagiellończyka zaczęły topnieć z powodu braku środków na opłacenie żołdu. Te oddziały które zostały, przeniosły się w okolice Nitry.
26 grudzień 1471 26 grudnia 1471 roku interwencja zbrojna na Węgrzech zaczęła zmierzać ku końcowi. Zdecydowano, aby większość wojska powróciła do kraju. Na miejscu pozostał tylko Paweł Jasieński z czterema tysiącami zbrojnych. Książę Kazimierz Jagiellończyk po powrocie zatrzymał się w Dobczycach.
1472 W 1472 roku Kazimierz IV Jagiellończyk otrzymywał od syna Władysława prośby o pomoc finansową i militarną. [więcej]
1472 Od 1472 roku rozprzestrzeniały się po Europie wieści, iż Maciej Korwin chce uśmiercić syna Kazimierza Jagiellończyka Władysława Jagiellończyka i nasyła na niego skrytobójców. [więcej]
31 marzec 1472 31 marca 1472 roku w Budzie podpisano rozejm w wojnie polsko-węgierskiej, który miał trwać do 1 maja 1473 roku.
Wiosna 1472 Wiosną 1472 roku, korzystając z zaangażowania Kazimierza Jagiellończyka sprawami za południową granicą Polski, Mikołaj Tungen wzniecił niepokoje wokół Lidzbarka. [więcej]
1472 W 1472 roku, mimo że Kazimierz IV Jagiellończyk odradzał, planowano na Litwie wyprawę zbrojną przeciwko Iwanowi III. Finalnie nie doszła ona do skutku. [więcej]
1472 W 1472 roku Kazimierz IV Jagiellończyk razem z rodziną został przyjęty do konfraterni paulinów. [więcej]
1472 W 1472 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął wysłannika papieża Sykstusa IV kardynała Marka Barbo, który przybył z zamiarem nakłonienia polskiego króla i jego syna Kazimierza do zakończenia konfliktu z Węgrami i podpisania pokoju. [więcej]
1472 W 1472 roku koalicja książąt śląskich zdobyła Rybnik Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał z odsieczą kanclerza koronnego i starostę krakowskiego Jakuba Dębieńskiego. [więcej]
1472 W 1472 roku Kazimierz IV Jagiellończyk udał się do Prus. [więcej]
Sierpień 1472 Latem 1472 roku chan Achmat wyruszył przeciwko Moskwie. Kazimierz IV Jagiellończyk nie był w stanie udzielić mu militarnego wsparcia. Tatarzy sami nie zdołali przeprawić się przez Okę, więc w sierpniu wycofali się w stepy. Podbudowany sukcesem Iwan III zaczął głosić, że jedynym jego poważnym wrogiem jest tylko Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
Wiosna 1473 Wiosną 1473 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wycofał załogę ze Stropkowa, pozostawiając oddziały zaciężnych nad granicą węgierską. [więcej]
1473 W 1473 roku w wielu miastach w Polsce miały miejsce pożary. Wśród ludności krążyły plotki, że doszło do tego za sprawą Macieja Korwina. [więcej]
1473 W 1473 roku czambuły krymskie spustoszyły okolice Kijowa. [więcej]
Wrzesień 1473 We wrześniu 1473 roku Kazimierz IV Jagiellończyk zdecydował wznowić działania zbrojne na Węgrzech. Część nieopłacanych polskich wojsk zaciężnych wkroczyła na Górne Węgry pustosząc tę krainę.
Grudzień 1473 Pod koniec roku 1473 roku Fryderyk Habsburg uznał Władysława Jagiellończyka za króla Czech. Przełożyło się to również na zawiązanie lepszych stosunków z Polską. [więcej]
12 styczeń 1474 12 stycznia 1474 roku w odwecie za wrześniową agresję wojsk Kazimierza Jagiellończyka na Górne Węgry sześciotysięczna armia Macieja Korwina najechała na Polskę, równając z ziemią całe środkowe Podkarpacie. [więcej]
21 luty 1474 21 lutego 1474 roku w Starej Wsi Spiskiej podpisano z Maciejem Korwinem traktat pokojowy kończący wojnę polsko-węgierską. [więcej]
Luty 1474 W lutym 1474 roku Mikołaj Tungen opanował Lidzbark i stał się panem całej diecezji warmińskiej. [więcej]
Luty 1474 W lutym 1474 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wsparł hospodara mołdawskiego Stefana III oddziałem 2 tysięcy szlachty zapewne pocztów prywatnych i ochotniczych dowodzonych przez starostę śniatyńskiego Michała Buczackiego. [więcej]
13 marzec 1474 13 marca 1474 roku Kazimierz IV Jagiellończyk i Władysław Jagiellończyk zawarli z Fryderykiem III sojusz skierowany przeciwko Maciejowi Korwinowi. [więcej]
Wiosna 1474 Wiosną 1474 roku z inspiracji Macieja Korwina oddział wojska w sile 2 tysięcy zbrojnych pod dowództwem Jana Bielika opanował Pszczynę, a następnie łupił Ziemię Oświęcimską. Kazimierz IV Jagiellończyk zmuszony był wysłać wojsko na pomoc ciemiężonym. [więcej]
Marzec 1474 W marcu 1474 roku za namową Macieja Korwina Jan II Żagański złupił Wielkopolskę. [więcej]
15 czerwiec 1474 15 czerwca 1474 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach przygotowań się do zbrojnej wyprawy polsko-czeskiej na Śląsk, ogłoszono koncentrację pospolitego ruszenia na 15 sierpnia pod Mstowem.
12 sierpień 1474 12 sierpnia 1474 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Mstowa na koncestrację pospolitego ruszenia na polsko-czeską wyprawę na Śląsk przeciwko Maciejowi Korwinowi. [więcej]
Sierpień 1474 W sierpniu 1474 roku syn chan Hadżi Gireja Ajdar wtargnął na Ruś i Podole. Złupione wówczas zostały okolice Kamieńca Podolskiego, Ziemia Halicka i Zbaraż. [więcej]
1 wrzesień 1474 1 września 1474 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Częstochowy.
15 wrzesień 1474 W połowie września 1474 roku Kazimierz IV Jagiellończyk opuścił Częstochowę i i rozłożył swój obóz w okolicach Krzepic.
12 październik 1474 12 października 1474 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka pokonały węgierskie oddziały w bitwie pod Swanowicami. [więcej]
24 październik 1474 24 października 1474 roku w okolicach Oławy Kazimierz IV Jagiellończyk spotkał się z synem Władysławem podczas wyprawy polsko-czeskiej na Śląsk. Stąd obaj monarchowie ruszyli w kierunku Wrocławia. [więcej]
26-27 październik 1474 W nocy z 26 na 27 października 1474 roku połączone armie Kazimierza Jagiellończyka i jego syna Władysława biorące udział w wyprawie polsko-czeskiej na Śląsk podeszły pod Wrocław. [więcej]
Październik 1474 Podczas wspólnej wyprawy Władysława II Jagiellończyka i Kazimierza Jagiellończyka na Wrocław miało dojść do podpisania układu, na mocy którego król Czech miał się wyrzec praw do Oświęcimia, Wołka, Siewierza, Zatoru, Barwałdu i Żywca. [więcej]
19 listopad 1474 19 listopada 1474 roku we Wrocławiu Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w negocjacjach pomiędzy Maciejem Korwinem i Władysławem Jagiellończykiem, w wyniku których doszło po podpisania zawieszenia broni w wyprawie polsko-czeska na Śląsk. [więcej]
8 grudzień 1474 8 grudnia 1474 roku we Wrocławiu doszło pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem, Władysławem Jagiellończykiem i Maciejem Korwinem do zawarcia zawieszenia broni na okres trzech lat w konflikcie zbrojnym na Śląsku. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
31 grudzień 1474 31 grudnia 1474 roku Kazimierz IV Jagiellończyk opuścił Radom i razem z synami Kazimierzem i Janem udał się do Litwy. [więcej]
10 styczeń 1475 10 stycznia 1475 roku wojska mołdawsko-polsko-węgierskie pokonały armię turecko-wołoską pod Vaslui. Po tym wspaniałym zwycięstwie mołdawski hospodar Stefan III Wielki prosił Kazimierza Jagiellończyka o dodatkowe wsparcie militarne. [więcej]
Wielkanoc 1475 Wielkanoc 1475 roku Kazimierz IV Jagiellończyk spędził w Wilnie w towarzystwie synów Kazimierza i Jana. [więcej]
5 maj 1475 5 maja 1475 roku po kilkumiesięcznym pobycie na Litwie Kazimierz IV Jagiellończyk przebywał znów w Polsce. [więcej]
1475 W 1475 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął posłów Mehmeda II. [więcej]
Październik 1475 W październiku 1475 roku Kazimierz IV Jagiellończyk i jego syn Kazimierz przebywali w Poznaniu, gdzie pożegnali księżniczkę Jadwigę udającą się do Bawarii, by zostać żoną księcia Bawarii Jerzego Bogatego. [więcej]
Boże Narodzenie 1475 Boże Narodzenie 1475 roku Kazimierz IV Jagiellończyk spędził razem z rodziną w Kole. [więcej]
Luty 1476 W lutym 1476 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyłączył do Korony Ziemię Sochaczewską otrzymaną od księżnej Anny, wdowy po Władysławie I, która w zamian otrzymała Brdów, Bolemów, Koło i Mszczonów. [więcej]
25 kwiecień 1476 Wiosną 1476 roku na czele dwu tysięcy zbrojnych Kazimierz IV Jagiellończyk wyruszył do Prus, aby doprowadzić do usunięcia Mikołaja Tungena z urzędu biskupa warmińskiego. Królowi towarzyszyli w podróży jego dwaj synowie Kazimierz i Jan. Początkowo rodzina królewska zatrzymała się w Toruniu. Potem 25 kwietnia 1476 roku monarcha w Malborku spotkał się z wielkim mistrzem Henrykiem Reffle von Richtenberg. [więcej]
1476 W 1476 roku na mocy ugody z matką Władysława II Płockiego Anną Kazimierz IV Jagiellończyk zajął zbrojnie Sochaczew. [więcej]
1476 W 1476 roku Kazimierzowi Jagiellończykowi powiodło się ujednolicenie praw w Prusach. Jako podstawę przyjęto prawo chełmińskie. [więcej]
Czerwiec 1476 W czerwcu 1476 roku w Malborku Kazimierz IV Jagiellończyk pasował na rycerza księcia pomorskiego Bogusława X. [więcej]
Sierpień 1476 W sierpniu 1476 roku w Piotrkowie Trybunalskim Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w zjeździe generalnym, na którym między innymi omawiano sprawy mołdawskie. [więcej]
Jesień 1476 Po zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim Kazimierz IV Jagiellończyk udał się do Lublina, stąd przez Krasnystaw i Hrubieszów do Bełza. Zatrzymawszy się tam na okres dwóch tygodni wydał zarządzenia obronne na wypadek ponownego wkroczenia Turków w granice polskie. [więcej]
Grudzień 1476 Pod koniec 1476 roku Kazimierz Jagiellończyk razem z rodziną udał się w podróż do Litwy. [więcej]
1477 W 1477 roku Kazimierz IV Jagiellończyk oddelegował do Włoch Kallimacha, aby poznać szczegóły zrodzonego na półwyspie projektu użycia Tatarów przeciw Turkom. [więcej]
1477 W 1477 roku Kazimierz IV Jagiellończyk w liście do papieża Sykstusa IV skarżył się, że od lat ponosi ciężar walk z Tatarami. [więcej]
1477 W 1477 roku z nominacji Kazimierza Jagiellończyka starostą malborskim został Piotr Dunin. [więcej]
Maj 1477 W maju 1477 roku Kazimierz Jagiellończyk razem z synami Kazimierzem i Janem odwiedzili Ziemię Chęcińską i Wiślicką. [więcej]
Styczeń 1478 W styczniu 1478 roku Kazimierz IV Jagiellończyk i jego syn Kazimierz uczestniczyli w sejmie w Piotrkowie Trybunalskim. [więcej]
1478 W 1478 roku nowy wielki mistrz Martin Truchsess von Wetzhausen wkroczył zbrojnie do Prus i zajął Brodnicę, Chełmno i Starogród. [więcej]
Marzec 1478 W marcu 1478 roku w Brześciu nad Bugiem na sejmie litewskim Kazimierz IV Jagiellończyk odrzucił propozycję, by jednego ze swoich synów uczynić namiestnikiem Litwy. [więcej]
1478 W 1478 roku Tatarzy nogajscy wtargnęli na Ziemie Ruskie. Podczas najazdu złupili i spalili Bracław. [więcej]
26 lipiec 1478 26 lipca 1478 roku w Sandomierzu Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w chrzcie swojej córki Barbary. [więcej]
Wrzesień 1478 We wrześniu 1478 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka pod dowództwem Jana Białego i Jana Żelazińskiego wkroczyły do Prus i zmusiły oddziały krzyżackie do kapitulacji. [więcej]
Wrzesień 1478 We wrześniu 1478 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka przystąpiły do oblężenia Kwidzyna, zakończonego sukcesem 1 stycznia następnego roku. [więcej]
1479 W 1479 roku oddziały chan Mengli I Gireja spustoszyły okolice Mceńska, Lubecka, Ostojewa i Worotyńska. [więcej]
21 lipiec 1479 21 lipca 1479 roku w Ołomuńcu ponownie doszło do spotkania królów. Maciej Korwin i Władysław Jagiellończyk ratyfikowali tam pokój kończący konflikt zbrojny pomiędzy Węgrami i Czechami. Kazimierz IV Jagiellończyk wraz z małżonką nie akceptowali tego stanu rzeczy i dlatego nie przystąpili oficjalnie do traktatu ołomunieckiego. [więcej]
15 lipiec 1479 Na letni sejm do Piotrkowa przybył do niedawna zbuntowany biskup warmiński Mikołaj Tungen i wielki mistrz Martin Truchsess von Wetzhausen. Ten pierwszy rzuciwszy się do nóg Kazimierza Jagiellończyka z pokorą i łzami wyznał swoje winy. 15 lipca 1479 roku Mikołaj Tungen złożył królowi uroczystą przysięgę wierności. [więcej]
9 październik 1479 9 października 1479 roku w Nowym Mieście Korczynie Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął hołd od wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Martina Truchsessa von Wetzhausen. [więcej]
17 listopad 1479 17 listopada 1479 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Litwy. Mnogość istotnych i niecierpiących zwłoki spraw spowodowała, że król pozostał tam do stycznia 1484 roku. [więcej]
1480 W 1480 roku, po śmierci wojewody trockiego Stanka Sudywojowicza Kazimierz IV Jagiellończyk oddał ten urząd wojewodzie kijowskiemu Marcinowi Gasztołdowi, a wojewodą kijowskim uczynił Iwana Chodkowicza. Ta królewska decyzja zbulwersowała Michała Olelkowicza, który zaczął podburzać litewską szlachtę przeciwko monarsze. [więcej]
Wrzesień 1480 We wrześniu 1480 roku Kazimierz IV Jagiellończyk miał wspomóc zbrojnie chana tatarskiego Ahmeda w walce z Iwanem III, ale agresja chana Krymu Mengli I Gireja, który spustoszył Kijowszczyznę, przeszkodziła w tym. [więcej]
Listopad 1480 W listopadzie 1480 roku Tatarzy chana tatarskiego Ahmeda mszcząc się za brak pomocy spustoszyli w listopadzie wiele włości litewskich i uprowadzili jasyr. [więcej]
1481 Prawdopodobnie w 1481 roku Kazimierz IV Jagiellończyk powierzył władzę namiestniczą w Polsce swojemu synowi Kazimierzowi. Rezydencją namiestnika stał się Radom. [więcej]
15 kwiecień 1481 W Niedzielę Palmową 1481 roku opozycja litewska wspierana przez Iwana III Srogiego, na czele której stanął Michał Olelkowicz, niechętna Kazimierzowi Jagiellończykowi z powodu oddania stanowiska wojewody kijowskiego Iwanowi Chodkowiczowi, zaplanowała zamach na króla. Miało do niego dojść w czasie wesela Fedora Bielskiego z księżną Anną Kobryńską. Król w porę ostrzeżony nie zjawił się na uroczystości. [więcej]
30 sierpień 1481 30 sierpnia 1481 roku w Wilnie zostali ścięci Michał Olelkowicz i Iwan Holszański - organizatorzy nieudanego zamachu na Kazimierza Jagiellończyka z 15 kwietnia 1481 roku. [więcej]
1482 W 1482 roku Iwan III zawarł z Maciejem Korwinem sojusz skierowany przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
19 sierpień 1482 19 sierpnia 1482 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wystawił Janowi II Szalonemu glejt na przejazd do Poznania, gdzie książę miał spotkać się z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego w celu odebrania długu zaciągniętego przez Zakon w 1455 roku. [więcej]
1 wrzesień 1482 1 września 1482 roku chan Mengli I Girej podczas łupieskiego najazdu dotarł do bram Kijowa. Tatarom udało się podpalić drewnianą warownię. Wojewoda kijowski Iwan Chodkowicz wraz z żoną i dziećmi dostał się do niewoli. [więcej]
18 styczeń 1483 18 stycznia 1483 roku w Grodnie Kazimierz IV Jagiellończyk potwierdził swojemu synowi Kazimierzowi prawo prezenty na godności kościelne. [więcej]
Maj 1483 Wiosną 1483 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wezwał swojego syna Kazimierza do Wilna. W maju 1483 roku przekazał mu urząd zwierzchnika kancelarii mniejszej po zmarłym Andrzeju Oporowskim. [więcej]
Lato 1483 Lato 1483 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wraz z małżonką spędził na Litwie.
Lipiec 1483 W lipcu 1483 roku w Trokach Kazimierz IV Jagiellończyk spotkał się z wielkim mistrzem Martinem Truchsessem von Wetzhausen. [więcej]
Styczeń 1484 W styczniu 1484 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Lublina na sejm koronny. Doszło tu do aktu darowizny dokonanego przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego królewiczowi Kazimierzowi miasta Krasnystaw w Ziemi Chełmskiej wraz z okolicą. [więcej]
Styczeń 1484 W styczniu 1484 roku na sejmie w Lublinie i w związku z koncentracją floty Bajazyda II na Morzu Czarnym rozważano w jakim stopniu udzielić pomocy hospodarowi mołdawskiemu Stefanowi III i jaką przyjąć linię obrony przed Turkami. [więcej]
Styczeń 1484 Na początku 1484 roku wojska mołdawskiego hospodara Stefana III złupiły Podole. [więcej]
20 luty 1484 20 lutego 1484 roku Kazimierz IV Jagiellończyk na wieść o złym stanie zdrowia swojego syna zawiesił sejm koronny w Lublinie. Następnie w wielkim pośpiechu udał się do Grodna. [więcej]
4 marzec 1484 4 marca 1484 roku w Grodnie zmarł Kazimierz, drugi syn Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Wiosna 1484 Wiosną 1484 roku wysłano jakiś niewielki oddział wojskowy do Kilii przeznaczony do obrony przed Turkami. [więcej]
1484 W 1484 roku Kazimierz IV Jagiellończyk mianował Pawła Jasieńskiego starostą malborskim. [więcej]
Lato 1484 Latem 1484 roku Litwa utraciła na rzecz Tatarów czarnomorski obszar między ujściem Dniestru i Dniepru. [więcej]
14 lipiec 1484 14 lipca 1484 roku armia Bajazyda II zdobyła Kilię. [więcej]
4 sierpień 1484 4 sierpnia 1484 roku armia Bajazyda II zajęła mołdawską twierdzę Cetateę Albę (Białogród), która na ponad trzy stulecia stała się miastem tureckim, zmieniając nazwę na Akerman. [więcej]
Jesień 1484 Jesienią 1484 roku Kazimierz IV Jagiellończyk z całym dworem powrócił z Litwy. Następnie król wziął udział w szeregu zjazdów w Piotrkowie, Korczynie i Kole. [więcej]
Jesień 1484 Jesienią 1484 roku w Krakowie z polecenia Kazimierza Jagiellończyka ścięto trudniącego się rozbojem Krzysztofa Szafrańca z Pieskowej Skały. [więcej]
23 listopad 1484 23 listopada 1484 roku w Piotrkowie Trybunalskim debatowano o konieczności udzielenia pomocy zbrojnej mołdawskiemu hospodarowi Stefanowi III. [więcej]
Grudzień 1484 W grudniu 1484 roku w Piotrkowie Trybunalskim obradował sejm. Kazimierz IV Jagiellończyk uzyskał tam zgodę na podatki potrzebne na wyprawę do Mołdawii przeciw wojskom Bajazyda II. [więcej]
1484/1485 Na przełomie 1484 i 1485 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka starły się z oddziałami chana Mengli I Gireja. [więcej]
1485 W 1485 roku z nominacji Kazimierza Jagiellończyka starostą malborskim został Zbigniew Tęczyński. [więcej]
Marzec 1485 W marcu 1485 roku na zjeździe w Toruniu Kazimierz IV Jagiellończyk zwrócił się do stanów pruskich z prośbą o pomoc finansową, lecz królewska petycja została odrzucona. W zgromadzeniu uczestniczyli również królewscy synowie Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt, którego pasowano tu na rycerza. [więcej]
Marzec 1485 W marcu 1485 roku na zjeździe w Toruniu postanowiono zwołać pospolite ruszenie i przeprowadzić werbunki wojska z przeznaczeniem do obrony granic przed Turkami. [więcej]
1485 W 1485 roku Kazimierzowi Jagiellończykowi udało się ustanowić godność naczelnego starosty ziem pruskich. [więcej]
Czerwiec 1485 W drugiej połowie czerwca 1485 roku Kazimierz IV Jagiellończyk na czele pokaźniej armii wyruszył w kierunku Mołdawii. [więcej]
Sierpień 1485 W sierpniu 1485 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Lwowa. Kreowano tam głownie strategię obrony granic przed Turkami. [więcej]
15 wrzesień 1485 15 września 1485 roku w Kołomyi Kazimierz IV Jagiellończyk odebrał hołd od mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. [więcej]
Wrzesień 1485 Po uroczystościach związanych z hołdem mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego armia Kazimierza Jagiellończyka dowodzona przez Jana Karnkowskiego razem z oddziałami mołdawskimi podeszła pod Suczawę. Przebywający tam Turcy zrezygnowali z bitwy i wycofali się. [więcej]
16 listopad 1485 16 listopada 1485 roku połączone oddziały mołdawsk-polskie pokonały wojska Bajazyda II w bitwie nad jeziorem Katlabuga 1485.
Grudzień 1485 W grudniu 1485 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał dwa poselstwa. Jedno do papieża Innocentego VIII, drugie do Wenecji i cesarza Fryderyka Habsburga. Wysiłki dyplomatyczne miały na celu zmontowanie akcji antytureckiej. Efektem misji było ogłoszenie przez papieża 5 lipca 1486 roku krucjaty przeciw Turkom i Tatarom. [więcej]
1486 Cały 1486 rok Kazimierz IV Jagiellończyk spędził na Litwie. [więcej]
1486 W Kronice Pruskiej zapisano, że w 1486 roku nie zasiewano w Polsce pól z obawy przed Tatarami. [więcej]
1486 W 1486 roku Maciej Korwin złożył pozew przed papieskim sądem wnosząc pretensje, że Kazimierz IV Jagiellończyk w poprzednim roku odebrał hołd od mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. [więcej]
1486 W 1486 roku na zjeździe toruńskim Mikołaj Bażyński skarżył się na krzywdy wyrządzone w Prusach. [więcej]
Jesień 1486 Jesienią 1486 roku mołdawski hospodar Stefan III mając świadomość, że Kazimierz IV Jagiellończyk nie będzie w stanie dostarczyć mu odpowiedniej liczby zbrojnego wsparcia, zawarł pokój z Bajazydem II, godząc się na płacenie trybutu. [więcej]
Grudzień 1486 W grudniu 1486 roku rozpoczęto w Polsce przygotowania wojenne przeciw Turcji. [więcej]
1487 Na początku 1487 roku sejm obradujący w Piotrkowie Trybunalskim w obliczu tatarskiego zagrożenia uchwalił pobór podatku. Na tym tle doszło niedługo potem do zatargu pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem i krakowskimi mieszczanami. [więcej]
1487 W 1487 roku Kazimierz IV Jagiellończyk próbował zebrać fundusze na wyprawę zbrojną do Mołdawii, którą miał poprowadzić królewicz Jan I Olbracht. [więcej]
Lato 1487 Latem 1487 roku pod Lwowem zaczęła gromadzić armia gotowa na wyprawę zbrojną do Mołdawii, którą miał poprowadzić królewicz Jan I Olbracht. [więcej]
8 wrzesień 1487 8 września 1487 roku armia Kazimierza Jagiellończyka dowodzona przez Jana I Olbrachta pokonała czambuł Tatarów w bitwie nad Szawranią na Podolu.
9 wrzesień 1487 8 września 1487 roku armia Kazimierza Jagiellończyka dowodzona przez Jana I Olbrachta rozgromiła czambuł Tatarów w bitwie pod Kopystrzyniem na Podolu. [więcej]
1487 W 1487 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał do Bajazyda II poselstwo, na czele którego stanął Kallimach. [więcej]
Grudzień 1487 W grudniu 1487 roku Tatarzy krymscy ponownie zaatakowali Podole. Szybka interwencja rycerstwa ruskiego i podolskiego wyparła agresorów. [więcej]
4 marzec 1488 4 marca 1488 roku papież Innocenty VIII wydał bullę, którą odebrał Kazimierzowi Jagiellończykowi prawo obsadzania niektórych beneficjów w kościołach Warmii. [więcej]
1488 W 1488 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim przyjęto posłów Bajazyda II, których przywiódł do Polski Kallimach. [więcej]
1488 W 1488 roku mołdawski hospodar Stefan III spustoszył Pokucie. [więcej]
Sierpień 1488 Zapewne w sierpniu 1488 roku Kazimierz IV Jagiellończyk gościł Jana II Szalonego, który poszukiwał sojuszników mogących pomóc mu przeciwstawić się naporowi Węgrów i Sasów w walkach o sukcesję głogowską. [więcej]
1489 Na początku 1489 roku negocjatorzy Kazimierza Jagiellończyka podpisali z wysłannikami Bajazyda II dwuletni pokój, który między innymi gwarantował poddanym króla polskiego wolny handel w państwie sułtana. [więcej]
Styczeń 1489 W styczniu 1489 roku w Niepołomicach Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w posiedzeniu rady królewskiej. Doszło tam wówczas do pierwszego publicznego wystąpienia Fryderyka Jagiellończyka. [więcej]
31 styczeń 1489 31 stycznia 1489 roku biskup warmiński Mikołaj Tungen zrzekł się godności biskupiej na rzecz kanonika warmińskiego Łukasza Watzenrode. Odbyło się to wbrew woli Kazimierza Jagiellończyka, który planował oddać biskupi stolec swojemu synowi Fryderykowi. [więcej]
Marzec 1489 W marcu 1489 roku Fryderyk III poparł w Rzymie starania Kazimierza Jagiellończyka o mianowanie jego syna Fryderyka biskupem warmińskim. [więcej]
22 marzec 1489 22 marca 1489 roku w Konstantynopolu dyplomacja Kazimierza IV Jagiellończyka zawarła z Bajazydem II dwuletni rozejm. [więcej]
Wiosna 1489 Wiosną 1489 roku oddziały Tatarów krymskich spustoszyły przedmieścia Kijowa. [więcej]
26 kwiecień 1489 26 kwietnia 1489 roku w Tczewie odbyło się spotkanie stanów pruskich, na którym omawiano propozycję Kazimierza Jagiellończyka w sprawie osadzenia Fryderyka Jagiellończyka na warmińskim biskupim stolcu. [więcej]
29 kwiecień 1489 29 kwietnia 1489 roku dyplomacja Kazimierza Jagiellończyka zawarła z przedstawicielami Władysława Jagiellończyka porozumienie w celu obrony traktatu ołomunieckiego z lipca 1479 roku. [więcej]
Maj 1489 W maju 1489 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka dowodzone przez starostę nowskiego Jana Jasieńskiego Garbacza wkroczyły w głąb Pomorza. Była to ekspedycja karna przeciwko nominacji Łukasza Watzenrode na stanowisko biskupa warmińskiego. [więcej]
31 maj 1489 31 maja 1489 roku w Grudziądzu próbowano znaleźć wyjście z trudnej sytuacji wynikłej z powodu osadzenia Łukasza Watzenrode na warmińskim biskupim stolcu przeciwko kandydatowi Kazimierza Jagiellończyka, którym był syn króla Fryderyk Jagiellończyk. [więcej]
13 czerwiec 1489 13 czerwca 1489 roku papież Innocenty VIII wystosował do Kazimierza Jagiellończyka list, w którym poinformował go, że zatwierdził na stanowisku biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. W odpowiedzi polski monarcha obwinił biskupa Rzymu, że popycha poddanych do buntu przeciw władzy. [więcej]
Lato 1489 Latem 1489 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał do Macieja Korwina Piotra z Kutna, aby załagodzić napięcia powstałe po zawiązaniu przymierza polsko-czeskiego w kwietniu tego roku i złożyć propozycję zawiązania ligi przeciw Turkom. [więcej]
Lipiec 1489 W początkach lipca 1489 roku odbyła się kolejna zbrojna wyprawa Jana I Olbrachta na Podole przeciw Tatarom. [więcej]
Lipiec 1489 W końcu lipca 1489 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął dygnitarzy z Pomorza i Warmii z biskupem chełmińskim Stefanem na czele. Posłowie przybyli, aby załagodzić gniew króla związany z osadzeniem Łukasza Watzenrode na warmińskim stolcu biskupim. [więcej]
1489 W 1489 roku w liście do papieża Innocentego VIII Kazimierz IV Jagiellończyk otwarcie prosił o godność kardynalską dla swojego syna Fryderyka. [więcej]
Sierpień 1489 W sierpniu 1489 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim Kazimierz IV Jagiellończyk dowiedział się, że Łukasz Watzenrode 22 lipca uroczyście wjechał do stolicy biskupiej. [więcej]
Sierpień 1489 W sierpniu 1489 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim pojawił się wysłannik Macieja Korwina biskup waradyński Jan, który usiłował zatrzeć niemiłe wrażenie, jakie wywarła działalność króla Węgier na Śląsku. [więcej]
Wrzesień 1489 We wrześniu 1489 roku na sejmie piotrkowskim pojawił się wysłannik Macieja Korwina biskup waradyński Jan Filipiec, którego zadaniem było omówienie szczegółów zawarcia przymierza antytureckiego. [więcej]
Wrzesień 1489 We wrześniu 1489 roku Maciej Korwin zażądał od Kazimierza Jagiellończyka zwrotu Spisza. Gdy strona polska przekazała mu odmowną odpowiedź, węgierski monarcha oddał sprawę pod sąd papieski. [więcej]
Wrzesień 1489 Pod koniec września 1489 roku na zjazd stanów pruskich w Tczewie przybyli wysłannicy Kazimierza Jagiellończyka starosta Zbigniew Tęczyński, wojewoda inowrocławski Mikołaj Działyński i sędzia kaliski Jan Sapieński. Pod ich wpływem uczestnicy obrad zgodzili się na podatki, których zażądał król, lecz pod pewnymi warunkami. [więcej]
Październik 1489 W październiku 1489 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przebywał w Radomiu na zgromadzeniu możnowładców. Król odebrał tu hołd lenny od wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Johanna von Tieffen. Tu również dotarła do polskiego monarchy prośba Jana Olbrachta o namiot i pieniądze na wojsko. [więcej]
18 listopad 1489 18 listopada 1489 roku nowo wybrany wielki mistrz Jan von Tieffen złożył przysięgę wierności Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
Styczeń 1490 W styczniu 1490 roku w Grudziądzu stany pruskie uchwaliły roczny podatek przeznaczony na wojnę z Turkami. [więcej]
20 styczeń 1490 20 styczniu 1490 roku legat Innocentego VIII Peraudi wezwał Kazimierza Jagiellończyka do wzięcia udziału w kongresie antytureckim. Król polski oddelegował do Rzymu Kallimacha. [więcej]
Styczeń 1490 W styczniu 1490 roku niewielkie oddziały mołdawskie wsparte posiłkami tureckimi i tatarskimi z Białogrodu spustoszyły Pokucie. [więcej]
17 luty 1490 17 lutego 1490 roku Maksymilian I wysłał do Iwana III posła Georga von Thurn z propozycją sojuszu przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
6 kwiecień 1490 6 kwietnia 1490 roku zmarł Maciej Korwin. Niedługo potem rozpoczęła się na Węgrzech elekcja. Kandydatem do tronu wskazanym przez zmarłego władcę był jego syn Janos Korwin . Kazimierz IV Jagiellończyk, dowiedziawszy się o tym, czym prędzej rozpoczął przygotowania do podróży do Krakowa. [więcej]
Kwiecień 1490 Po śmierci Macieja Korwina orędownikiem kandydatury na zajęcie węgierskiego tronu przez Jana Olbrachta został Stefan Batory. [więcej]
17 kwiecień 1490 17 kwietnia 1490 roku wdowa po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońska ogłosiła wezwanie do uprawnionych na elekcję nowego króla na pole Rakosu pod Pesztem na dzień 17 maja. [więcej]
24 kwiecień 1490 Po 24 kwietnia 1490 roku Kazimierz IV Jagiellończyk opuścił Grodno. [więcej]
Maj 1490 Na początku maja 1490 roku wysłannik Kazimierza Jagiellończyka Jan Łaski dotarł do Wiednia, gdzie starał się wybadać u Istvana Zapolyi szanse poparcia dla Jana Olbrachta w wyścigu po koronę Węgier. [więcej]
7 maj 1490 7 maja 1490 roku Kazimierz IV Jagiellończyk dotarł do Krakowa. Rozpoczął przygotowania, celem których była korona Węgier dla Jana Olbrachta. [więcej]
8 maj 1490 8 maja 1490 roku na Węgrzech zawarto tajne porozumienie. Otóż nowym kandydatem do węgierskiego tronu został Władysław Jagiellończyk. Było to wbrew planom Kazimierza Jagiellończyka, który na stolcu w Budzie widział Jana Olbrachta. [więcej]
Maj 1490 W maju 1490 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał do Władysława Jagiellończyka i Fryderyka III Habsburga posłów z zapewnieniem, że kandydatura Jana Olbrachta na króla Węgier jest najlepszą z możliwych. Cesarzowi obiecano zwrot austriackich posiadłości zagarniętych przez Macieja Korwina. [więcej]
Maj 1490 W maju 1490 roku Kazimierz Jagiellończyk wysłał do Mołdawii posła z misją nakłonienia hospodara mołdawskiego Stefana do poparcia kandydatury Jana Olbrachta na króla Węgier. [więcej]
Maj 1490 Pod koniec maja 1490 roku posłowie Kazimierza IV Jagiellończyka kanclerz Krzesław z Kurozwęk, starosta spiski Piotr Kmita z Wiśnicza i kasztelan wieluński Piotr Myszkowski dotarli do Budy, aby zadbać o poparcie dla Jana Olbrachta podczas elekcji. [więcej]
7 czerwiec 1490 7 czerwca 1490 roku rozpoczął obrady węgierski sejm. Zwolennicy Jana Olbrachta postanowili uprzedzić wynik narad dostojników koronnych i ogłosili swego wybrańca królem Węgier przez aklamację. Postępowanie to, niezgodne z procedurą elekcyjną, wywołało ostrą reakcję rozpoczynających właśnie obrady panów. [więcej]
8 czerwiec 1490 8 czerwca 1490 roku podczas obrad węgierskiego sejmu rozpoczęły się przesłuchania pełnomocników występujących w imieniu kandydatów do tronu. [więcej]
9 czerwiec 1490 9 czerwca 1490 roku w trakcie obrad węgierskiego sejmu przesłuchano przedstawicieli Maksymiliana I, Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. [więcej]
Czerwiec 1490 Kilka dni później cześć węgierskiej magnaterii uznała wybór z 7 czerwca 1490 roku, w myśl którego Jan Olbracht miałby zasiąść na węgierskim tronie, za nieważny. Elekcja trwała dalej. [więcej]
Czerwiec 1490 Przez cały czerwiec 1490 roku z inicjatywy Kazimierza Jagiellończyka radził w Krakowie sejm, szukając sposobu sfinansowania wyprawy zbrojnej na Węgry Jana Olbrachta. [więcej]
Czerwiec 1490 Pod koniec czerwca 1490 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wyposażył Jana Olbrachta w zbrojne oddziały i wysłał go na południe po węgierską koronę. [więcej]
15 lipiec 1490 15 lipca 1490 roku węgierski sejm ogłosił, że na budzińskim tronie zasiądzie Władysław Jagiellończyk. [więcej]
Lato 1490 Podpisany na początku 1489 roku pokój z Turcją rozgoryczył mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. Sytuacja na pograniczu polsko-mołdawskim stała się na tyle napięta, że w lecie 1490 roku powołano nawet pospolite ruszenie przeciw Wołochom. Hetman ziemski ruski i kasztelan lwowski Mikołaj z Chodcza stoczył z dowódcą mołdawskim Muchą zwycięską bitwę pod Rohatynem. [więcej]
7 wrzesień 1490 7 września 1490 roku Maksymilian I i Fryderyk III, aby pozyskać posiłki zbrojne z Niemiec do walki o węgierski tron, wysłali do rady miejskiej Frankfurtu list, w którym straszyli Niemców rosnącą potęgą Kazimierza Jagiellończyka i jego synów. [więcej]
10 sierpień 1490 10 sierpnia 1490 roku Jan Olbracht stanął pod Pesztem. Tam doszło do spotkania z drugim kandydatem do węgierskiej korony - jego bratem Władysławem Jagiellończykiem. Sam na sam dwóch synów Kazimierza Jagiellończyka zamiast spodziewanej ugody doprowadziło do kłótni. Żaden z nich nie zamierzał zrezygnować na rzecz drugiego. [więcej]
14 sierpień 1490 Po nieudanych mediacjach pomiędzy Janem Olbrachtem i Władysławem II ten pierwszy wycofał się na odległość około 50 kilometrów na wschód od Pesztu. Tam doszło do kolejnej próby pokojowego zakończenia braterskiej wojny o węgierską koronę. Negocjacje zakończyły się zawarciem rozejmu, w trakcie którego spór miał rozstrzygnąć Kazimierz IV Jagiellończyk.
16 sierpień 1490 16 sierpnia 1490 roku Iwan III podpisał z posłem Maksymiliana I Habsburga Georgiem von Thurn traktat sojuszniczy przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. Król Polski, dowiedziawszy się o tym, wydał gdańszczanom w październiku 1490 roku polecenie przechwycenia posłów moskiewskich, udających się na zachód drogą morską. [więcej]
Sierpień 1490 W drugiej połowie sierpnia 1490 roku do Kazimierza Jagiellończyka przybył poseł węgierski, z prośbą o mediacje, które zakończyłyby wojnę Jana Olbrachta z Władysławem II na Węgrzech. Polski król nie podjął się tego zadania, wyraził jedynie aprobatę dla działań młodszego syna. [więcej]
14 wrzesień 1490 Na 14 września 1490 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wezwał pospolite ruszenie na koncentrację pod Bóbrką koło Lwowa, ponieważ mołdawski hospodar Stefan III Wielki zajął Halicz i Kołomyję. [więcej]
Październik 1490 W październiku 1490 roku Jan Olbracht obległ miasto Koszyce. Wojna pomiędzy synami Kazimierza Jagiellończyka trwała dalej. [więcej]
Październik 1490 W październiku 1490 roku Kazimierz IV Jagiellończyk uczestniczył w sejmie piotrkowskim. Pojawił się tam poseł Maksymiliana I, który zapewne zażądał zachowania przez Polaków neutralności w walce o tron węgierski. [więcej]
13 październik 1490 13 października 1490 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął posła Władysława Jagiellończyka Jana Filipca, który przybył z misją przekonania tego pierwszego, że koronacja tego drugiego odbyła się zgodnie z prawem i braterska wojna o węgierską koronę nie ma sensu. Kazimierz IV Jagiellończyk nie zmienił jednak swojego stanowiska i dalej popierał starania Jana Olbrachta. [więcej]
6 grudzień 1490 6 grudnia 1490 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął poselstwo stanów pruskich z wojewodą malborskim Mikołajem Bażyńskim na czele, przybyłe prosić o łaskę dla Łukasza Watzenrode. [więcej]
Grudzień 1490 w grudniu 1490 roku na Wołyń najechał znaczny kilkutysięczny oddział Tatarów. Kazimierz IV Jagiellończyk zwołał pospolite ruszenie do Bóbrki. [więcej]
25 styczeń 1491 25 stycznia 1491 roku w wojska Kazimierza IV Jagiellończyka pod dowództwem kasztelana lwowskiego Mikołaja z Chodcza i księcia Semena Holszańskiego dokonały pogromu Tatarów pod Zasławiem nad Horynią. [więcej]
2 luty 1491 2 lutego 1491 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wydał swą córkę Annę za księcia pomorskiego Bogusława X. [więcej]
Luty 1491 W lutym 1491 roku pod Koszycami pojawił się Władysław Jagiellończyk. Doszło do eskalacji zbrojnego konfliktu na Węgrzech pomiędzy synami Kazimierza Jagiellończyka. Król polski, widząc że wojna trwać będzie dalej, postanowił działać. [więcej]
20 luty 1491 W lutym 1491 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wysłał do Koszyc posłów. Udało im się doprowadzić do podpisania pokoju koszyckiego, kończącego wojnę Jana Olbrachta z Władysławem II na Węgrzech. [więcej]
Luty 1491 Pod koniec lutego 1491 roku Maksymilian I Habsburg wysłał do Kazimierza Jagiellończyka posła. Był nim Łukasz Schnitzer. Austriacki monarcha zaopatrzył go w instrukcje. W zamian za odwołanie Jana Olbrachta przez Kazimierza Jagiellończyka z pola walki o węgierski tron miał zaproponować przekazanie Polsce całego Śląska i Łużyc, przyjęcie na wychowanie na dwór cesarski jednego z synów królewskich i poparcie kandydatury innego z nich na stanowisko wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego. [więcej]
20 marzec 1491 20 marca 1491 roku Kazimierz IV Jagiellończyk udzielił pierwszej audiencji wysłannikowi Maksymiliana I. [więcej]
25 marzec 1491 25 marca 1491 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął posła Maksymiliana I, który oświadczył, że Jan Olbracht zapewnił austriackiego monarchę, że bez jego wiedzy i woli z królem Czech się nie porozumie i chętnie zawrze sojusz. [więcej]
25 marzec 1491 25 marca 1491 roku Kazimierz IV Jagiellończyk udzielił odpowiedzi posłowi Maksymiliana I. O zajętym przez siebie stanowisku obiecał powiadomić przez własne poselstwo, które miał właśnie wysłać na sejm Rzeszy. [więcej]
22 kwiecień 1491 22 kwietnia 1491 roku Maksymilian I zawarł traktat sojuszniczy z Iwanem III skierowany przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
Wiosna 1491 Wiosną 1491 roku Maksymilian I Habsburg zażądał od Gdańska dostarczenia mu 30 jezdnych, 60 pieszych z 20 wozami oraz zaopatrzeniem na 20 tygodni w celu prowadzenia działań zbrojnych przeciw Jagiellonom. Kazimierz IV Jagiellończyk kategorycznie zabronił gdańszczanom stosować się do tych rozporządzeń. [więcej]
4 maj 1491 Na początku maja 1491 roku do Kazimierza Jagiellończyka dotarły wieści o zaostrzeniu konfliktu między braćmi na Węgrzech. W tego powodu 4 maja 1491 roku wysłał do Jana Olbrachta list z żądaniem wyjaśnienia istoty zatargu. Jednocześnie zalecał utrzymanie dotychczas zajętych twierdz i trzymanie zaciężnych w ryzach. [więcej]
5 maj 1491 Kazimierz IV Jagiellończyk dowiedziawszy się o problemach zdrowotnych Władysława Jagiellończyka wysłał do niego posła z prośbą, by na wypadek zbliżającej się śmierci zadbał o następstwo węgierskiego tronu dla Jana Olbrachta. [więcej]
20 maj 1491 20 maja 1491 roku na sejmie w Norymberdze pojawili się przedstawiciele Kazimierza Jagiellończyka. Przedłożyli tam zgromadzonym prośbę o uznanie prawomocności wyboru Władysława Jagiellończyka oraz o powstrzymanie się od działań zbrojnych przeciw niemu. [więcej]
Lato 1491 Latem 1491 roku Maksymilian I Habsburg wysłał Georga von Thurn w kolejną misję dyplomatyczną. Miał on podjąć wysiłek pozyskania Zakonu Niemieckiego w Prusach i Inflantach, stanów Prus Królewskich, Mołdawii, ewentualnie także Szwecji do sojuszu z Austrią skierowanego przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
Lipiec 1491 W drugiej połowie 1491 roku pomimo zawartego pokoju koszyckiego Jan Olbracht bez wiedzy Kazimierza Jagiellończyka wznowił działania zbrojne. [więcej]
Sierpień 1491 W drugiej połowie sierpnia 1491 roku Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął posłów Władysława Jagiellończyka Putę Śvihovskiego i Domonkosa Kalmancsehiego. Dowiedział się od nich o wszczęciu działań zbrojnych przez Jana Olbrachta na Słowacji. Król Polski ostro potępił postępowanie królewicza. [więcej]
Październik 1491 W połowie października 1491 roku przebywający na Litwie Kazimierz IV Jagiellończyk zadbał o wypłacanie żołdu zaciężnym, którzy wspierali działania zbrojne Jana Olbrachta na Węgrzech. [więcej]
Jesień 1491 Jesienią 1491 roku dowódca mołdawski Mucha ponownie wtargnął na Ruś. Starosta śniatyński Michał Buczacki w bitwie pod Haliczem rozbił oddziały najeźdźcy. Uciekającego Muchę schwytano pod Kołomyją. 25 listopada, został ścięto go w Chocinie nad Łomnicą. [więcej]
1 styczeń 1492 1 stycznia 1492 roku oddziały Jana Olbrachta, grasujące na terenie Słowacji, zostały pobite w bitwie pod Preszowem przez wojska Stefana Zapolyi. Wojna o węgierską koronę synów Kazimierza Jagiellończyka zakończyła się. [więcej]
Styczeń 1492 Zimą 1491 roku przebywający na Litwie Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął delegację z Prus, która przybyła przeprosić za zwłokę w przekazywaniu obiecanych podatków i ponownie prosić o zgodę na utrzymanie Łukasza Watzenrode na stolicy biskupiej. [więcej]
Styczeń 1492 Na początku 1492 roku Iwan III zażądał od Kazimierza Jagiellończyka wydania Rohačzewa, Chłepania i „innych włości”. Był to prolog do wskrzeszenia wojny Litwy z Moskwą.
Wiosna 1492 Wiosną 1492 roku najstarszy syn Stefana III Aleksander spustoszył Pokucie. [więcej]
5 maj 1492 Po 5 maja 1492 roku Kazimierz IV Jagiellończyk opuścił Wilno i udał się w podróż na zjazd do Radomia. Dojechał tylko do Grodna, ponieważ tam zaczął niedomagać. Zły stan zdrowia króla przerodził się w agonię. [więcej]
7 czerwiec 1492 Kazimierz IV Jagiellończyk zmarł 7 czerwca 1492 roku w Grodnie. [więcej]
20 czerwiec 1492 Około 20 czerwca 1492 roku, gdy zwłoki króla dotarły do Radomia, uczestnicy zgromadzenia dowiedzieli się o ostatnim politycznym zarządzeniu zmarłego. Kazimierz IV Jagiellończyk polecił Jana Olbrachta wybrać królem Polski, a Aleksandra Jagiellończyka wielkim księciem Litwy. [więcej]
11 lipiec 1492 11 lipca 1492 roku w Krakowie odbył się pogrzeb Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław Warneńczyk
Żony i potomstwo:

Żoną Kazimierza Jagielończyka 10 lutego 1454 roku została Elżbieta Rakuszanka - córka Albrechta II Habsburga.

 1. Władysław II Jagiellończyk
 2. Jadwiga Jagiellonka (1457 - 1502) - od 14 listopada 1475 roku żona księcia Bawarii Jerzego Bogatego
 3. Święty Kazimierz (1458 - 1484)
 4. Jan I Olbracht
 5. Aleksander Jagiellończyk
 6. Zofia Jagiellonka (1464 - 1512) - od 14 lutego 1479 roku żona margrabiego brandenburskiego na Ansbach i Bayreuth Fryderyka Hohenzollerna
 7. Elżbieta Jagiellonka (1465 - 1466)
 8. Zygmunt I Stary
 9. Fryderyk Jagiellończyk (1468 - 1503)
 10. Elżbieta (1472 - 1480)
 11. Anna Jagiellonka (1476 - 1503) - od 2 lutego 1491 roku żona księcia pomorskiego Bogusława X,
 12. Barbara Jagiellonka (1478 - 1534) - od 21 listopada 1496 roku żona saskiego księcia Jerzego Brodatego
 13. Elżbieta Jagiellonka (1482 - 1517) - od 25 listopada 1515 roku żona księcia legnickiego Fryderyka II
Następca: Aleksander Jagiellończyk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Kazimierz_Jagiellończyk
#KazimierzJagiellończyk
826

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.