ozdoba

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK ŚWIĘTY

ozdoba
Przodkowie
Władysław II Jagiełło
Kazimierz IV Jagiellończyk
Kazimierz Jagiellończyk Święty
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 3 października 1458 roku
w Krakowie
Zmarł: 4 marca 1484 roku
w Grodnie
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
3 październik 1458 Kazimierz Jagiellończyk urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie [więcej]
Listopad 1458 W listopadzie 1458 roku Kazimierz Jagiellończyk został ochrzczony. Uroczystość celebrował biskup krakowski Tomasz Strzępiński. [więcej]
Dzieciństwo W dzieciństwie Kazimierz Jagiellończyk pobierał wychowanie i wykształcenie, które miało uformować go na dobrego chrześcijańskiego władcę. Nad wychowaniem rycerskim królewicza czuwał między innymi kasztelan żarnowski Stanisław Szydłowiecki. [więcej]
1 październik 1467 1 października 1467 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy dziewięcioletniego Kazimierza Jagiellończyka i jego rodzeństwa. [więcej]
1467 Po rozpoczęciu nauki pod kierownictwem Jana Długosza Kazimierz Jagiellończyk otrzymał w darze od nieznanego z imienia Polaka skrót i przeróbkę listu pedagogicznego, który Eneasz Sylwiusz Piccolomini, późniejszy papież Pius II, napisał w 1443 roku z przeznaczeniem dla jednego z Habsburgów. [więcej]
Edukacja W trackie edukacji Kazimierz Jagiellończyk stykał się z wybitnymi postaciami swojej epoki. Wśród nich między innymi znaleźli się Jan Kanty i Szymon z Lipnicy. [więcej]
Styczeń 1469 W styczniu 1469 roku powracającego do Krakowa ojca Kazimierz Jagiellończyk zapewne przywitał publiczną przemową. [więcej]
1469-1470 W latach 1469-1470 Kazimierz Jagiellończyk wraz z braćmi był częstym gościem w nowosądeckim zamku. [więcej]
Kwiecień 1470 W kwietniu 1470 roku Kazimierz Jagiellończyk przywitał oficjalną przemową przybyłego do Krakowa nuncjusza papieskiego biskupa Aleksandra Forli. [więcej]
Styczeń 1471 Z początkiem 1471 roku ojciec Kazimierza Jagiellończyka rozważał możliwość wysłania go do Węgier, aby dokonać zamachu stanu i po obaleniu Macieja Korwina przejąć koronę św. Stefana. [więcej]
13 lipiec 1471 13 lipca 1471 roku wojewoda mołdawski Stefan III obiecał Kazimierzowi Jagiellończykowi zbrojne wsparcie w polskiej interwencji na Węgrzech. [więcej]
Lipiec 1471 Od połowy lipca 1471 roku królewska kancelaria głosiła na arenie międzynarodowej konieczność polskiej interwencji na Węgrzech. Przywódcą tej wyprawy miał zostać książę Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
20 wrzesień 1471 20 września 1471 roku za zgodą ojca książę Kazimierz Jagiellończyk wysłał Maciejowi Korwinowi oficjalne wypowiedzenie wojny. [więcej]
Wrzesień / październik 1471 Na przełomie września i października 1471 roku do Krakowa dotarła odpowiedź węgierskiego sejmu, który stwierdził, że prawo węgierskie wyklucza sukcesję w linii żeńskiej, wobec czego synowie Elżbiety Rakuszanki nie mogą ubiegać się o koronę węgierską. Oznaczało to komplikacje w realizacji projektu przejęcia korony św. Stefana przez księcia Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Październik 1471 Pomimo pojawiających problemów zdecydowano, aby książę Kazimierz Jagiellończyk podjął ryzyko zbrojnej interwencji na Węgrzech. W ramach przygotowań udało się zwerbować dwudziestotysięczną armię. [więcej]
2 październik 1471 2 października 1471 roku Kazimierz Jagiellończyk z ojcem wyjechali z Krakowa i podążyli w kierunku Nowego Sącza. Tam ich drogi się rozeszły. Przedstawiciel młodszego pokolenia podążył na południe z zamiarem zdobycia węgierskiej korony. [więcej]
Październik 1471 Armia, na czele której w październiku 1471 roku stanął książę Kazimierz Jagiellończyk i która ruszyła na południe z zamiarem zdobycia korony św. Stefana, faktycznie dowodzona była przez Piotra Dunina z Prawkowic. [więcej]
29 październik 1471 29 października 1471 roku armia księcia Kazimierza Jagiellończyka uczestnicząca w kampanii węgierskiej zatrzymała się pod Szaryszem.
6 listopad 1471 Około 6 listopada 1471 roku pod Koszycami doszło do połączenia wojsk dowodzonych przez Pawła Jasieńskiego z armią, w której ster dzierżył Piotr Dunin.
8 listopad 1471 8 listopada 1471 roku wojska księcia Kazimierza Jagiellończyka znalazły się w okolicach Pesztu. [więcej]
10 listopad 1471 Około 10 listopada 1471 roku interwencja zbrojna na Węgrzech zatrzymała się w Hatvanie w pobliżu Budy. Tutaj książę Kazimierz Jagiellończyk czekał na pojawienie się węgierskich zwolenników.
30 listopad 1471 Z końcem listopada 1471 roku armia Kazimierza Jagiellończyka przeniosła się spod Hatvanu na pola rozciągające się pod klasztorem i miasteczkiem Szak nad rzeką Ren.
1 grudzień 1471 1 grudnia 1471 roku kancelaria księcia Kazimierza Jagiellończyka wystawiła dokument dotyczący zobowiązania płatniczego na rzecz zwerbowanego na wyprawę na Węgry Jana Dyaka i jego kompanów. [więcej]
Grudzień 1471 Na początku grudnia 1471 roku wojska uczestniczące w węgierskiej kampanii księcia Kazimierza Jagiellończyka zaczęły topnieć z powodu braku środków na opłacenie żołdu. Te oddziały które zostały, przeniosły się w okolice Nitry.
26 grudzień 1471 26 grudnia 1471 roku interwencja zbrojna na Węgrzech zaczęła zmierzać ku końcowi. Zdecydowano, aby większość wojska powróciła do kraju. Na miejscu pozostał tylko Paweł Jasieński z czterema tysiącami zbrojnych. [więcej]
Grudzień 1471 Po opuszczeniu Nitry książę Kazimierz Jagiellończyk zatrzymał się w Iłowie, gdzie miał swoich stronników, potem udał się do hrabiego Liptawy i Orawy Piotra Komorowskiego. Zamieszkał w Ro [więcej]
Styczeń 1472 W styczniu 1471 roku Książę Kazimierz Jagiellończyk zatrzymał się w Dobczycach. [więcej]
30 styczeń 1472 W Dobczycach książę Kazimierz Jagiellończyk pozostał do marca. 30 stycznia 1472 roku wystosował do Fryderyka Habsburga list, w którym napisał mu o swoich planach i prosił o wsparcie w interwencji zbrojnej na Węgrzech mającej na celu obalenie Macieja Korwina. [więcej]
19 marzec 1472 19 marca 1472 roku książę Kazimierz Jagiellończyk powrócił do Krakowa. [więcej]
31 marzec 1472 31 marca 1472 roku w Budzie podpisano rozejm w wojnie polsko-węgierskiej, który miał trwać do 1 maja 1473 roku.
1472 W 1472 roku nauczycielem Kazimierza Jagiellończyka i jego braci został wybitny humanista Kallimach. [więcej]
1472 W 1472 roku w Krakowie pojawił się wysłannik papieża Sykstusa IV kardynał Marek Barbo, który przybył z zamiarem nakłonienia polskiego króla do zakończenia konfliktu z Węgrami i podpisania pokoju. Książę Kazimierz Jagiellończyk wygłosił w obecności kardynała wyczerpującą mowę w języku łacińskim, w której udowodnił, że jest prawowitym królem Węgier. [więcej]
1472 W 1472 roku Kazimierz Jagiellończyk razem z rodziną został przyjęty do konfraterni paulinów. [więcej]
21 luty 1474 21 lutego 1474 roku w Starej Wsi Spiskiej podpisano traktat pokojowy kończący wojnę polsko-węgierską. Zawarte porozumienie oznaczało rezygnację Jagiellonów ze starań o koronę świętego Stefana. Niektórzy biografowie sądzą, że porażka ta miała znaczący wpływ na dalsze życie księcia Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
19 kwiecień 1474 19 kwietnia 1474 roku w Lublinie Kazimierz Jagiellończyk razem z braćmi miał okazję spotkać się z posłem weneckim Ambrożym Contarinim. [więcej]
Grudzień 1474 W grudniu 1474 roku Kazimierz Jagiellończyk ukończył szkołę Jana Długosza. Rozpoczął się dla niego okres zwany przysposobieniem do rządów. [więcej]
31 grudzień 1474 31 grudnia 1474 roku Kazimierz Jagiellończyk razem z ojcem i bratem Janem wyjechał z Radomia w kierunku Litwy. [więcej]
Wielkanoc 1475 Wielkanoc 1475 roku książę Kazimierz Jagiellończyk spędził w Wilnie. [więcej]
5 maj 1475 5 maja 1475 roku, powróciwszy wraz z ojcem z Litwy, książę Kazimierz Jagiellończyk przebywał ponownie w Polsce. [więcej]
Październik 1475 W październiku 1475 roku książę Kazimierz Jagiellończyk wraz z ojcem rezydował w Poznaniu, gdzie doszło do uroczystości pożegnalnych księżniczki Jadwigi udającej się do Bawarii na swój ślub z księciem Bawarii Jerzym Bogatym. [więcej]
Boże Narodzenie 1475 Boże Narodzenie 1475 roku książę Kazimierz IV Jagiellończyk spędził razem z rodziną w Kole. [więcej]
Wiosna 1476 Wiosną 1476 roku książę Kazimierz Jagiellończyk razem z ojcem i bratem Janem wyruszyli do Prus. Przyczyną podróży była konieczność usunięcia Mikołaja Tungena z urzędu biskupa warmińskiego. Początkowo rodzina królewska zatrzymała się w Toruniu, by potem przenieść się do Malborka. Tam doszło do spotkania z wielkim mistrzem Henrykiem Reffle von Richtenberg. [więcej]
Sierpień 1476 W sierpniu 1476 roku w Piotrkowie Trybunalskim książę Kazimierz Jagiellończyk uczestniczył w sejmie, na którym między innymi omawiano sprawy mołdawskie. [więcej]
Grudzień 1476 Pod koniec 1476 roku książę Kazimierz Jagiellończyk z rodziną udał się w podróż do Litwy. [więcej]
Maj 1477 W maju 1477 roku książę Kazimierz Jagiellończyk razem z ojcem i bratem Janem Olbrachtem odwiedzili Ziemię Chęcińską i Wiślicką. [więcej]
Styczeń 1478 W styczniu 1478 roku książę Kazimierz Jagiellończyk razem z ojcem uczestniczyli w sejmie w Piotrkowie Trybunalskim. [więcej]
Marzec 1478 W marcu 1478 roku w Brześciu nad Bugiem na sejmie litewskim książę Kazimierz Jagiellończyk otrzymał propozycję zostania namiestnikiem Litwy. Jego ojciec stanowczo odrzucił ten pomysł. [więcej]
26 lipiec 1478 26 lipca 1478 roku w Sandomierzu książę Kazimierz Jagiellończyk uczestniczył w chrzcie swojej siostry Barbary. [więcej]
15 lipiec 1479 15 lipca 1479 roku w Piotrkowie Trybunalskim książę Kazimierz Jagiellończyk był świadkiem złożenia uroczystej przysięgi wierności królowi przez zbuntowanego biskupa warmińskiego Mikołaja Tungena. [więcej]
9 październik 1479 9 października 1479 roku w Nowym Mieście Korczynie książę Kazimierz Jagiellończyk był świadkiem złożenia hołdu przez wielkiego mistrza Martina Truchsess von Wetzhausen. [więcej]
1481 Prawdopodobnie w 1481 roku książę Kazimierz Jagiellończyk otrzymał od ojca władzę namiestniczą w Polsce. Na rezydencję namiestnika wybrano Radom. [więcej]
Listopad 1481 W listopadzie 1481 roku pojawił się pomysł mariażu księcia Kazimierza Jagiellończyka z córką cesarza Fryderyka III Habsburga Kunegundą. Do ślubu jednak nie doszło. [więcej]
Zima 1482 Zimą 1482 roku książę Kazimierz Jagiellończyk zaangażował się w rozpatrzenie sprawy rozbójnika szlachcica Krzysztofa Szafrańca z Pieskowej Skały. [więcej]
Luty - marzec 1482 W lutym i marcu 1482 roku książę Kazimierz Jagiellończyk przebywał w Radomiu. W tym czasie prowadził namiestniczą korespondencję. Między innymi 3 lutego 1482 roku wysłał list do rajców gdańskich przypominając im o nieokreślonych bliżej sprawach z wielkim mistrzem krzyżackim oraz o tym, że konflikt, który wybuchł między nimi a mieszkańcami Elbląga i Torunia, przekazał do rozstrzygnięcia ojcu. [więcej]
26 kwiecień 1482 26 kwietnia 1482 roku przebywający w Lublinie książę Kazimierz Jagiellończyk wysłał list do Rady Miasta Gdańska. [więcej]
Lipiec 1482 W lipcu 1482 roku książę Kazimierz Jagiellończyk rezydował w Lublinie. [więcej]
Grudzień 1482 W grudniu 1482 roku książę Kazimierz Jagiellończyk gościł w Jedlni. [więcej]
18 styczeń 1483 18 stycznia 1483 roku w Grodnie król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził księciu Kazimierzowi Jagiellończykowi prawo prezenty na godności kościelne. [więcej]
Maj 1483 Od maja 1483 roku książę Kazimierz Jagiellończyk przebywał w Wilnie. Do 17 lutego 1484 roku sprawował urząd podkanclerzego. [więcej]
Lipiec 1483 W lipcu 1483 roku w Trokach książę Kazimierz Jagiellończyk przy boku ojca powitał u progów zamku wielkiego mistrza Martina Truchsessa von Wetzhausen. [więcej]
Styczeń 1484 W styczniu 1484 roku w Lublinie rozpoczął się sejm koronny. Doszło tu do aktu darowizny dokonanego przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego dla królewicza Kazimierza miasta Krasnystaw w Ziemi Chełmskiej wraz z okolicą. [więcej]
Luty 1484 W lutym 1484 roku w Lublinie podczas sejmu koronnego zalegalizowano asygnaty królewicza Kazimierza. [więcej]
4 marzec 1484 Książę Kazimierz Jagiellończyk zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie. Przyczyną śmierci była gruźlica. Pochowany został w kaplicy św. Kazimierza w katedrze wileńskiej. [więcej]
15 marzec 1501 15 marca 1501 roku papież Aleksander VI wystawił dokument, w którym pojawiła się wzmianka, że książę Kazimierz Jagiellończyk został zaliczony w poczet błogosławionych i odtąd jego imię może być poprzedzane tytułami beatus lub divus. [więcej]
20 październik 1514 20 października 1514 roku arcybiskup Jan Łaski skierował do papieża Leona X pierwszą udokumentowaną petycję o kanonizację księcia Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
4 marzec 1604 4 marca 1604 roku w katedrze wileńskiej odbyły się uroczystości kanonizacyjne księcia Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Interwencja zbrojna
na Węgrzech
1471-1474

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

książę Kazimierz Jagiellończyk nie ożenił się.


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Kazimierz_Jagiellończyk_Święty
#KazimierzJagiellończykŚwięty
1052

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.