RADOM

Mazowieckie
Ciechanów
Czersk
Iłża
Liw
Płock
Pułtusk
Radom
Sochaczew
Warszawa
Wyszogród

Ciekawostki z historii zamku i grodu

VIII wiek Najstarsza radomska osada powstała w końcu VIII wieku w dolinie rzeki Mlecznej. Zajmowała dosyć dużą przestrzeń. Był to obszar około 7-8 ha położony po obu stronach koryta rzeki. Archeologowie stwierdzili, że zabudowa miała układ nieregularny, domostwa były luźno rozproszone. Zlokalizowano też zagrody dla zwierząt oraz znaczne ilości ziaren roślin uprawnych (m.in. prosa i pszenicy) i łodygi konopi, co wskazuje, że uprawa roli i hodowla trzody były podstawowymi zajęciami mieszkańców osady. Siedlisko funkcjonowało do końca IX wieku, kiedy wskutek podniesienia się poziomu wody w rzece ludność musiała szukać nowych siedzib i przeniosła się na tereny położone wyżej.
X wiek W drugiej połowie X wieku, po obniżeniu się poziomu wód w rzece Mlecznej, nastąpiło ponowne zasiedlenie terenów nad rzeką. W końcu X wieku został wzniesiony potężny, silnie umocniony gród o powierzchni około 4 ha. Był on otoczony fosą wypełnioną wodą i wysokim wałem drewniano-ziemnym o konstrukcji przekładkowej, wzmocnionym od strony zewnętrznej ławą obłożoną kamieniami.
XII wiek Od XII wieku gród stał się siedzibą kasztelanów radomskich. Prawdopodobnie w XII wieku na terenie grodziska wzniesiono pierwszy drewniany kościół Radomia. Nosił wezwanie św. Piotra. Obecnie kościół ten nie istnieje.
1154 Nazwa Radom w dokumentach pisanych pojawiła się po raz pierwszy w 1154 roku w bulli papieża Hadriana IV, gdzie mowa jest o nadaniu katedrze wrocławskiej wsi Sławno, znajdującej się w pobliżu Radomia. Następne zapisy pochodzą już z XIII wieku.
XIII wiek Pierwsze historyczne przekazy informują nas, że kasztelanami w XIII wieku byli: Marek (1230,1233,1237), Janusz (1262,1264), Mścisław (1276), Piotrzyk (1284) i Mścigniew (1290).
XIII wiek W drugiej połowie XIII wieku Stary Radom otrzymał średzkie prawa miejskie.
1340 W 1340 roku Kazimierz Wielki założył Nowy Radom.
1364 W 1364 roku Radom otrzymał magdeburskie prawa miejskie.
1360-1370 Zamek królewski w Radomiu powstał w latach 1360-1370 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego.
10 grudzień 1389 10 grudnia 1389 roku w Radomiu doszło do zawarcia sojuszu Władysława II Jagiełły z hospodarem wołoskim Mirczą Starym.
11 marca 1401 11 marca 1401 roku w Radomiu rada królewska zatwierdziła układ wynegocjowany pomiędzy Władysławem Jagiełłą i Witoldem Kiejstutowiczem. Dostojnicy polscy wyrazili zgodę na sprawowanie przez Witolda władzy wielkoksiążęcej, a także na warunek bojarów, że w wypadku bezpotomnej śmierci Jagiełły Polacy nie wybiorą króla bez ich zgody. Układ ten nazwano unią wileńsko-radomską.
6 styczeń 1411 W dniu Trzech Króli 1411 roku Radom gościł Władysława Jagiełłę i jego żonę Annę Cylejską.
14 marzec 1466 14 marca 1466 roku na sejmie walnym w Radomiu uchwalono kolejne podatki na wojnę trzynastoletnią.
14 marzec 1466 31 grudnia 1474 roku z Radomia Kazimierz Jagiellończyk razem z synami Kazimierzem i Janem wyruszył do Litwy.
1481 Zapewne w 1481 roku Radom stał się rezydencją księcia Kazimierza Jagiellończyka, który stał się niedawno namiestnikiem króla w Polsce.

"...Na rezydencję namiestnika wybrano Radom, który, podobnie jak Lublin czy Piotrków, w ówczesnych czasach położony był na linii wyznaczającej środek Polski. Ze względu na dogodne rozlokowanie, stanowił idealne miejsce na przeprowadzanie istotnych i decydujących narad. W okresie jagiellońskim Radom był obronną twierdzą z zamkiem, otoczoną wysokimi murami. Z miasta wyjeżdżało się trzema bramami — Lubelską, Krakowską i Piotrkowską. Co szczególnie mogło zainteresować królewicza Kazimierza to fakt, że miasto posiadało piękne kościoły, a i zamek był wyjątkowo obszerny. W okresie rządów króla Kazimierza Jagiellończyka Radom posiadał znaczenie ogólnopolskie, często pełniąc rolę jednej z nieformalnych stolic Królestwa..."


Fragment książki: Kamila Grzymalska "KRÓLEWICZ KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK." s. 128

Luty - marzec 1482 W lutym i marcu 1482 roku książę Kazimierz Jagiellończyk przebywał w Radomiu. Sprawując namiestnicze obowiązki prowadził szeroką korespondencję.
1489 W październiku 1489 roku na radomskim zamku wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Johann von Tieffen złożył hołd lenny polskiemu królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi.
czerwiec 1492 Zwołane do Radomia w czerwcu 1492 roku zgromadzenie nie doczekało się przyjazdu króla. Dotarła jedynie informacja o śmieci Kazimierza Jagiellończyka. Tym sposobem zjazd zamienił się w sejm konwokacyjny.
10 wrzesień 1494 10 września 1494 roku do Radomia dotarł Jan Olbracht i rozpoczął obrady sejmu.
21 wrzesień 1494 21 września 1494 roku na sejmie w Radomiu potwierdzono w imieniu całego Królestwa polskiego zakup Księstwa Zatorskiego od Jana V.
20 kwiecień 1495 20 kwietnia 1495 roku w Radomiu w obecności matki Fryderyk Jagiellończyk odebrał kapelusz kardynalski z rąk Jana Szklarczyka.
Grudzień 1497 W ostatnich dniach grudnia 1497 roku w Radomiu przebywał Jan I Olbracht powracający z nieudanej mołdawskiej wyprawy.
Czerwiec 1492 W czerwcu 1492 roku w Radomiu przebywali Fryderyk Jagiellończyk i Jan Olbracht. Tu dotarła do nich wiadomość o śmierci ojca.
30 marzec 1505 30 marca 1505 roku do Radomia przybył Aleksander Jagiellończyk, rozpoczynając obrady sejmu.
3 maj 1505 Na początku maja 1505 roku obradujący w Radomiu sejm uchwalił konstytucję Nihil novi.
30 maj 1505 30 maja 1505 roku podczas sejmu w Radomiu wszedł w życie Statut Łaskiego.
12-13 styczeń 1507 12 i 13 stycznia 1507 roku w Radomiu gościł Zygmunt Stary, który z Litwy podążał do Krakowa na koronację.
1515-1520 W latach 1515-1520 zamek w Radomiu został rozbudowany w renesansowym stylu przez starostę radomskiego Mikołaja Szydłowieckiego.
Jesień 1551 Jesienią 1551 roku w Radomiu Bona Sforza spotkała się z Zygmuntem Augustem. Zapewne pod pretekstem potrzeby obmyślenia planów wydania córek za mąż próbowała odbudować dobre relacje z synem.
1628 W 1628 roku Radom został zniszczony przez wielki pożar.
1656 W 1656 roku podczas potopu szwedzkiego na radomskim rynku w domu nr 4, należącym do Adama Gąski, kwaterował król szwedzki Karol X Gustaw.

Położenie zamku na mapie

English version
Version française
Złota myśl na dziś

Szukaj:

Radom Widok z boku
Radom Widok z boku
Radom Widok z boku
Radom Pozostałości murów
Radom Widok z drugiego boku
Radom Widok od tyłu


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Radom
#Radom
119


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Radom Widok z boku Zamek Radom Widok z boku Zamek Radom Widok z boku Zamek Radom Pozostałości murów Zamek Radom Widok z drugiego boku Zamek Radom Widok od tyłu
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.