ozdoba

FRYDERYK JAGIELLOŃCZYK

ozdoba
Przodkowie
Władysław II Jagiełło
Kazimierz IV Jagiellończyk
Fryderyk Jagiellończyk
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 27 kwietnia 1468 roku
w Krakowie
Zmarł: 14 marca 1503 roku
w Krakowie
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
27 kwiecień 1468 Fryderyk Jagiellończyk urodził się 27 kwietnia 1468 roku w Krakowie. [więcej]
22 sierpień 1471 22 sierpnia 1471 roku brat Fryderyka Jagiellończyka Władysław koronowany został na króla Czech. [więcej]
1472 W 1472 roku Fryderyk Jagiellończyk razem z rodziną został przyjęty do konfraterni paulinów. [więcej]
1474 W 1474 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy Fryderyka Jagiellończyka i jego rodzeństwa. [więcej]
4 marzec 1484 4 marca 1484 roku w Grodnie zmarł brat Fryderyka Jagiellończyka Kazimierz. [więcej]
13 kwiecień 1488 13 kwietnia 1488 roku Fryderyk Jagiellończyk wybrany został przez kapitułę biskupem krakowskim. [więcej]
21 kwiecień 1488 21 kwietnia 1488 roku podczas sejmu odbywającego się w Piotrkowie Fryderyk Jagiellończyk przyjął niższe święcenia. [więcej]
1488 Między 1488 i 1503 rokiem Fryderyk Jagiellończyk posiadał, zlecił wykonanie lub przekazał jako dar co najmniej pięć relikwiarzy. [więcej]
2 maj 1488 2 maja 1488 roku papież Innocenty VIII potwierdził nominację biskupią Fryderyka Jagiellończyka. [więcej]
Październik 1488 W październiku 1488 roku Fryderyk Jagiellończyk wprowadził istotne zmiany do ustaw kapitulnych, dopisując siedem dodatkowych punktów. [więcej]
24 styczeń 1489 24 stycznia 1489 roku w Krakowie miał miejsce uroczysty wjazd Fryderyka Jagiellończyka do katedry wawelskiej jako biskupa administratora. [więcej]
Styczeń 1489 W styczniu 1489 roku w Niepołomicach doszło do pierwszego publicznego wystąpienia Fryderyka Jagiellończyka. [więcej]
Luty 1489 W lutym 1489 roku w Lidzbarku Warmińskim kapituła wybrała biskupem warmińskim kanonika Łukasza Watzenrode. Odbyło się to wbrew woli Kazimierza Jagiellończyka, który planował oddać biskupi stolec swojemu synowi Fryderykowi. [więcej]
13 czerwiec 1489 13 czerwca 1489 roku papież Innocenty VIII poinformował Kazimierza Jagiellończyka listownie, że zatwierdził na stanowisku biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, odrzucając tym sposobem kandydaturę Fryderyka Jagiellończyka. [więcej]
19 wrzesień 1490 19 września 1490 roku brat Fryderyka Jagiellończyka Władysław koronowany został na króla Węgier. [więcej]
Jesień 1490 Jesienią 1490 roku Fryderyk Jagiellończyk wyznaczył dwóch kanoników do przeprowadzenia wizytacji w klasztorze benedyktyńskim w Sieciechowie. [więcej]
Czerwiec 1492 W czerwcu 1492 roku Fryderyk Jagiellończyk i Jan Olbracht przebywali w Radomiu. Tu dotarła do nich wiadomość o śmierci ojca. [więcej]
11 lipiec 1492 11 lipca 1492 roku w Krakowie Fryderyk Jagiellończyk uczestniczył w pogrzebie Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
20 lipiec 1492 20 lipca 1492 roku brat Fryderyka Jagiellończyka Aleksander wybrany został wielkim księciem Litwy.
17 sierpień 1492 17 sierpnia 1492 roku Fryderyk Jagiellończyk przybył do Piotrkowa Trybunalskiego, przywożąc ze sobą 600 węgierskich jeźdźców, aby wziąć udział w sejmie elekcyjnym. [więcej]
Sierpień 1492 Zapewne podczas piotrkowskiego sejmu elekcyjnego Fryderyk Jagiellończyk spotkał się z biskupem warmińskim Łukaszem Watzenrode. Podczas rozmowy zapewnił go uznaniu jego nominacji. [więcej]
27 sierpień 1492 27 sierpnia 1492 roku w Piotrkowie Fryderyk Jagiellończyk uczestniczył w elekcji, w wyniku której Jan Olbracht wybrany został królem. [więcej]
23 wrzesień 1492 23 września 1492 roku brat Fryderyka Jagiellończyka Jan Olbracht koronowany został na króla Polski. [więcej]
Styczeń 1493 W styczniu 1493 roku Fryderyk Jagiellończyk otrzymał od papieża Aleksandra VI pozwolenie na uzyskanie kolejnych sakramentów w przyspieszonym trybie, aby podjąć formalne starania o urząd arcybiskupi. [więcej]
23 kwiecień 1493 23 kwietnia 1493 roku w Gnieźnie dzięki poparciu Jana Olbrachta Fryderyk Jagiellończyk wybrany został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. [więcej]
Wrzesień 1493 We wrześniu 1493 roku Fryderyk Jagiellończyk otrzymał od papieża Aleksandra VI godność kardynała. Biskup Rzymu udzielił również Fryderykowi dyspensy na równoczesne kierowanie dwiema stolicami biskupimi. [więcej]
14 grudzień 1493 14 grudnia 1493 roku Fryderyk Jagiellończyk jako arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski wjechał triumfalnie do Krakowa. [więcej]
Boże Narodzenie 1493 W Boże Narodzenie 1493 roku w Krakowie Fryderyk Jagiellończyk odprawił pierwszą mszę jako nowy kardynał, arcybiskup gnieźnieński i biskup krakowski. [więcej]
17 kwiecień 1494 Około 17 kwietnia 1494 roku Fryderyk Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta dotarł do Lewoczy na Spiszu. Miało tam dojść do spotkania z Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
7 maj 1494 7 maja 1494 roku zakończył się zjazd w Lewoczy. Fryderyk Jagiellończyk i jego bracia pożegnali się z Władysławem Jagiellończykiem i wrócili do kraju. [więcej]
24 sierpień 1494 24 sierpnia 1494 roku Fryderyk Jagiellończyk jako nowy prymas odbył uroczysty wjazd do Gniezna. [więcej]
28 sierpień 1494 28 sierpnia 1494 roku w Gnieźnie Fryderyk Jagiellończyk przyjął przywieziony z Rzymu paliusz poświęcony przy grobie Św. Piotra. [więcej]
30 sierpień 1494 30 sierpnia 1494 roku w Gnieźnie na synodzie diecezjalnym Fryderyk Jagiellończyk przeprowadził uchwałę podatkową. Zgromadzone środki miały być wykorzystane do obrony kraju przed Turkami i Tatarami. [więcej]
9 wrzesień 1494 9 września 1494 roku Fryderyk Jagiellończyk opuścił Gniezno i wyruszył na sejm do Radomia. [więcej]
1494 W 1494 roku dzięki przeprowadzonemu przez Fryderyka Jagiellończyka programowi reform do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko kasztelanowi sieradzkiemu Mikołajowi Kurozwęckiemu, który miał się dopuścić bezprawnego uwięzienia księdza Mikołaja Nybla. [więcej]
18 luty 1495 18 lutego 1495 roku Fryderyk Jagiellończyk zapewne uczestniczył w uroczystościach ślubnych Aleksandra Jagiellończyka i córki Iwana III Heleny. [więcej]
9 - 18 marzec 1495 Między 9 i 18 marca 1495 roku Fryderyk Jagiellończyk przebywał w Wilnie. W tym czasie nadał kilka odpustów. [więcej]
20 kwiecień 1495 20 kwietnia 1495 roku w Radomiu w obecności matki Fryderyk Jagiellończyk odebrał kapelusz kardynalski z rąk Jana Szklarczyka. [więcej]
Grudzień 1495 W grudniu 1495 roku Fryderyk Jagiellończyk u boku Jana Olbrachta przybył do Sandomierza. [więcej]
1 listopad 1496 Latem 1496 roku Fryderyk Jagiellończyk zorganizował synod, na którym przeforsował pobór podatków na wyprawę przeciwko Turkom. [więcej]
1 listopad 1496 1 listopada 1496 roku w Krakowie zmarł dyplomata Filip Kallimach. Fryderyk Jagiellończyk otrzymał od niego w spadku książki i powóz czterokonny.
Luty 1497 W lutym 1497 roku Fryderyk Jagiellończyk przebywał u boku Jana Olbrachta w Sandomierzu. [więcej]
Maj 1497 W maju 1497 roku Fryderyk Jagiellończyk wysłał do Jana Olbrachta biskupa kujawskiego Krzesława Kurozwęckiego z ostrzeżeniem dla króla, aby nie ufał mołdawskiemu hospodarowi Stefanowi III i błagał go o odwołanie wyprawy przeciw Turkom. [więcej]
1497 W 1497 roku Fryderyk Jagiellończyk ostrzegł księży katedry gnieźnieńskiej, że zostaną ekskomunikowani ci z nich, którzy odprawialiby mszę bez odpowiednich szat czy świec. [więcej]
1497 W 1497 roku Fryderyk Jagiellończyk zatwierdził nową wersję brewiarza, opracowaną przez kanonika Klemensa z Piotrkowa. [więcej]
Czerwiec 1497 W czerwcu 1497 roku Fryderyk Jagiellończyk mianowany został przez Jana Olbrachta gubernatorem królestwa, na czas mołdawskiej wyprawy.
Listopad 1497 W listopadzie 1497 roku, po śmierci biskupa płockiego Piotra Chotkowskiego, Fryderyk Jagiellończyk wysunął swoją kandydaturę na ten urząd. Kapituła zdecydowała, że biskupem płockim został Mikołaj Bartnicki. Fryderyk Jagiellończyk zdołał jednak przekonać biskupa elekta, by oddał mu swoje głosy. [więcej]
30 listopad 1497 30 listopada 1497 roku przebywający w Zdunach pod Łowiczem Fryderyk Jagiellończyk posłał biskupowi warmińskiemu Łukaszowi Watzenrode relację z mołdawskiej wyprawy, którą otrzymał od Jana Olbrachta ze Lwowa. [więcej]
4 styczeń 1498 4 stycznia 1498 roku w Łowiczu Fryderyk Jagiellończyk powitał Jana Olbrachta. [więcej]
Wiosna 1498 Wiosną 1498 roku Fryderyk Jagiellończyk, dowiedziawszy się o rozpustnym życiu Jana Olbrachta, upominał go i prosił, aby się otrząsnął oraz nie zapominał o obowiązkach królewskich. [więcej]
1498 W 1498 roku Fryderyk Jagiellończyk wspierał Jana Olbrachta dodatkowymi funduszami ze źródeł kościelnych z przeznaczeniem na obronność kraju. W tym celu zarządził nadzwyczajne pogłówne od duchowieństwa zamieszkałego w miastach. [więcej]
1499 W 1499 roku Fryderyk Jagiellończyk podarował katedrze gnieźnieńskiej dwie iluminowane księgi. [więcej]
1499 W 1499 roku posłowie Wrocławia zwrócili się z prośbą do Fryderyka Jagiellończyka o pośrednictwo u króla Władysława w sprawie zatargu z parafią św. Marii Magdaleny. [więcej]
Grudzień 1499 W grudniu 1499 roku Fryderyk Jagiellończyk udał się do Bratysławy na rozmowy z Władysławem Jagiellończykiem w sprawie przedsięwzięcia wspólnych działań skierowanych przeciw Turkom i Tatarom. [więcej]
1500 W 1500 roku Fryderyk Jagiellończyk przekazał katedrze gnieźnieńskiej czterdzieści grzywien na nowe organy. [więcej]
Maj 1500 W maju 1500 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie senatu, w którym oprócz Fryderyka Jagiellończyka między innymi wzięli udział Jan Olbracht, Fryderyk Jagiellończyk, Mikołaj Firlej z Dąbrowicy Andrzej Szamotulski i Łukasz Watzenrode. Starano się tam znaleźć sposób skutecznej obrony granic państwa. Ustalono również termin sejmu w Piotrkowie Trybunalskim na 2 lipca tego roku. [więcej]
1500 W 1500 roku Fryderyk Jagiellończyk podjął starania o uzyskanie nominacji na biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej. W tym celu zwrócił się do swojego brata Władysława z prośbą o wsparcie. [więcej]
1500 Około 1500 roku Fryderyk Jagiellończyk zamówił mszał krakowski, przechowywany obecnie w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. [więcej]
Październik 1500 W październiku 1500 roku na prośbę Jana Olbrachta Fryderyk Jagiellończyk udał się do Wielkopolski, aby wyjaśnić lokalnym możnowładcom konieczność zwołania sejmu w Piotrkowie. [więcej]
Listopad 1500 W listopadzie 1500 roku podczas pobytu w Polsce nuncjusza papieskiego Kaspara z Cagli doszło między nim i Fryderykiem Jagiellończykiem do sporu o dziesięcinę zbieraną przez przybysza. Ten drugi postulował, aby to była danina dobrowolna, a nie przymusowa jak życzył sobie papież. Po wyjeździe Kaspara z Cagli Fryderyk Jagiellończyk zebrane przez papieskich poborców podatkowych sumy odebrał i oddał je Janowi I Olbrachtowi. [więcej]
Grudzień 1500 W grudniu 1500 roku w trakcie pobytu w Wielkopolsce Fryderyk Jagiellończyk dokonał na sejmiku prowincjonalnym szeregu nominacji. Wojewodą poznańskim został legista dr Jan Ostroróg, wojewodą kaliskim Andrzej Szamotulski, kasztelanem poznańskim Rafał Leszczyński. [więcej]
Grudzień 1500 Pod koniec grudnia 1500 roku Fryderyk Jagiellończyk podjął intensywne działania zmierzające do przejęcia kontroli nad kwotami zebranymi w ramach podatku krucjatowego, zarządzonego przez papieża Aleksandra VI. [więcej]
Luty 1501 Fryderyk Jagiellończyk w porozumieniu z Janem Olbrachtem prowadził własną kampanię przeciwko Kurozwęckim. Podczas sejmu w Piotrkowie w lutym 1501 roku król uzyskał zgodę na konfiskatę dóbr podskarbiego Piotra Kurozwęckiego, którego obarczono odpowiedzialnością za spodlenie monety. [więcej]
Kwiecień 1501 W kwietniu 1501 roku Fryderyk Jagiellończyk skazał szlachetnie urodzonego Jana Raptyńskiego na grzywnę w wysokości 100 florenów za pobicie księdza. [więcej]
22 kwiecień 1501 22 kwietnia 1501 roku na synodzie prowincjonalnym w Kole Fryderyk Jagiellończyk przeprowadził kontrybucję duchowieństwa na potrzeby wojskowej interwencji w Prusach. [więcej]
23 czerwiec 1501 17 czerwca 1501 roku w Toruniu zmarł Jan Olbracht. Fryderyk Jagiellończyk, dowiedziawszy się o zgonie brata, około 23 czerwca przybył do Torunia, by tymczasowo przejąć obowiązki króla i sprowadzić zwłoki do stolicy. [więcej]
Czerwiec 1501 W czerwcu 1501 roku Fryderyk Jagiellończyk wysłał do Aleksandra list, w którym wyraźnie zaznaczył potrzebę podtrzymania unii polsko-litewskiej. [więcej]
Czerwiec - październik 1501 Pomiędzy czerwcem a październikiem 1501 roku Fryderyk Jagiellończyk zrobił wszystko, aby przejąć kontrolę nad kwotami przekazanymi przez świeckich na krucjatę przeciwko Turcji ogłoszoną przez papieża Aleksandra VI. [więcej]
Lipiec - sierpień 1501 W lipcu i sierpniu 1501 roku Fryderyk Jagiellończyk negocjował z Krzyżakami układ pokojowy. W tym czasie między innymi zlecił również wzmocnienie fortyfikacji Malborka. [więcej]
28 lipiec 1501 28 lipca 1501 roku w Krakowie Fryderyk Jagiellończyk uczestniczył w pogrzebie Jana Olbrachta. [więcej]
30 lipiec 1501 30 lipca 1501 roku z rozkazu Fryderyka Jagiellończyka aresztowano w Krakowie pod zarzutem defraudacji podkanclerzego Macieja Drzewickiego. [więcej]
4 sierpień 1501 4 sierpnia 1501 roku Fryderyk Jagiellończyk wysłał do Aleksandra Jagiellończyka list, w którym donosił bratu, że jego kandydatura na króla będzie popierana. [więcej]
Sierpień 1501 W rozsyłanej latem 1501 roku korespondencji do kandydatów zbliżającej się elekcji Fryderyk Jagiellończyk przestrzegał, że oczekuje od nich respektowania przepisów prawa. [więcej]
7 sierpień 1501 7 sierpnia 1501 roku kancelaria Fryderyka Jagiellończyka rozesłała listy z zaproszeniami na elekcję, która miała się odbyć 14 września w Piotrkowie. [więcej]
9 sierpień 1501 9 sierpnia 1501 roku wyszedł z więzienia podkanclerzy Maciej Drzewicki, aresztowany 30 lipca z rozkazu Fryderyka Jagiellończyka. [więcej]
Sierpień 1501 Podczas pobytu w Krakowie Fryderyk Jagiellończyk skupił swoje działania na zdobyciu sojuszników zdolnych poprzeć kandydaturę Aleksandra Jagiellończyka podczas wrześniowej elekcji. Jednym z nich był zwaśniony z Janem Olbrachtem Krzesław z Kurozwęk. [więcej]
Sierpień 1501 Zapewne w sierpniu 1501 roku z Krakowa Fryderyk Jagiellończyk wysłał list do swojego brata Władysława z zapytaniem, czy chciałby wziąć udziału we wrześniowej elekcji. [więcej]
14 wrzesień 1501 14 września 1501 roku w Piotrkowie rozpoczął się sejm elekcyjny, w którym wystąpiło trzech kandydatów - trzech braci Fryderyka Jagiellończyka: Aleksander, Władysław i Zygmunt. [więcej]
17 wrzesień 1501 17 września 1501 roku w Piotrkowie Fryderyk Jagiellończyk wydał dekret unieważniający decyzję o konfiskacie majątku podskarbiego Piotra Kurozwęckiego, przeprowadzoną przez Jana Olbrachta w lutym 1501 roku. Dobra przekazane zostały Krzesławowi Kurozwęckiemu, który stał się sojusznikiem prymasa w elekcji. [więcej]
20 wrzesień 1501 20 września 1501 roku w Piotrkowie rozpoczęły się układy elekcyjne, w wyniku których Aleksander Jagiellończyk został wybrany królem Polski. [więcej]
3 październik 1501 3 października 1501 roku w Piotrkowie sejm elekcyjny wybrał kandydata, którego popierał i wspomagał Fryderyk Jagiellończyk, czyli jego brata Aleksandra. [więcej]
3 październik 1501 3 października 1501 roku w Piotrkowie zredagowano nowy akt unii polsko-litewskiej, który między innymi wprowadzał jednolitą monetę i nakaz wyboru wspólnego monarchy. [więcej]
12 grudzień 1501 12 grudnia 1501 roku w katedrze na Wawelu Fryderyk Jagiellończyk koronował Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski. [więcej]
Grudzień 1501 W grudniu 1501 roku w Krakowie na prośbę papieża Aleksandra VI Fryderyk Jagiellończyk próbował nakłonić żonę Aleksandra Jagiellończyka Helenę na zmianę wiary. [więcej]
Styczeń 1502 W styczniu 1502 roku sejm wydał zgodę na pobór zwiększonych podatków i zawieszenie wielu związanych z nimi przywilejów. Fryderyk Jagiellończyk jako gubernator napotkał duże problemy w uzyskaniu zatwierdzonych ilości pieniędzy. [więcej]
3 marzec 1502 W marcu 1502 roku Fryderyk Jagiellończyk został mianowany przez Aleksandra Jagiellończyka namiestnikiem króla w Krakowie, czyli gubernatorem królestwa. [więcej]
Lato 1502 Latem 1502 roku Fryderyk Jagiellończyk napisał do Aleksandra, że z powodu braku srebra produkcja pieniądza ustaje. [więcej]
Sierpień 1502 Pod koniec sierpnia 1502 roku podczas pobytu w Łowiczu Fryderyk Jagiellończyk spotkał się z posłem papieskim Zygmuntem Zanthey’em, który podążał do Moskwy na negocjacje z Iwanem III w sprawie pokoju kończącego wojnę Litwy z Moskwą. [więcej]
Sierpień 1502 Prawdopodobnie w sierpniu 1502 roku Fryderyk Jagiellończyk otrzymał od Aleksandra Jagiellończyka odpowiedź na jego prośbę o powstrzymanie magnatów od rozkradania pieniędzy pochodzących z podatków. [więcej]
Latem 1502 Latem 1502 roku w związku ze zbliżającym się najazdem tatarskim Fryderyk Jagiellończyk próbował zwołać pospolite ruszenie, lecz bez spodziewanych skutków, ponieważ kanclerz Krzesław Kurozwęcki z niewyjaśnionych przyczyn nie rozesłał wici. [więcej]
Wrzesień 1502 We wrześniu 1502 roku hordy tatarskie chana Mengli I Gireja pustoszące Ruś weszły na Sandomierszczyznę, Lubelszczyznę i do Małopolski. Fryderyk Jagiellończyk próbował zorganizować pospolite ruszenie. [więcej]
Wrzesień 1502 We wrześniu 1502 roku Fryderyk Jagiellończyk w imieniu całego polskiego episkopatu napisał do żony Aleksandra prośbę o pośrednictwo z ojcem, które miałoby doprowadzić do zakończenia wojny Litwy z Moskwą. [więcej]
25 wrzesień 1502 25 września 1502 roku Aleksander zwrócił się do Fryderyka Jagiellończyka, aby ten przygotował kraj do odparcia spodziewanego najazdu Tatarów. [więcej]
Październik 1502 W październiku 1502 roku Fryderyk Jagiellończyk ciężko się rozchorował. [więcej]
Jesień 1502 Jesienią 1502 roku Fryderyk Jagiellończyk często skarżył się swojemu bratu Aleksandrowi, że nie brakuje niechętnych mu ludzi, którzy oczerniają go i oskarżają o niekompetencję i zaniedbania. [więcej]
Jesień 1502 Jesienią 1502 roku Fryderyk Jagiellończyk pomimo choroby przybył do Nowego Miasta Korczyna i tu pomagał w organizowaniu obrony przed Tatarami. [więcej]
Listopad 1502 W listopadzie 1502 roku król Aleksander uległ naciskom Kurozwęckich i wprowadził zasadę, aby przy boku gubernatora Fryderyka Jagiellończyka nieustannie przebywało dwóch senatorów doradców. [więcej]
Grudzień 1502 Pod koniec 1502 roku z powodu najazdów tatarskich Ruś Czerwona była tak wyludniona, że w kancelarii królewskiej powstały plany kolonizacji tych obszarów przez ludność pochodzącą z Królestwa lub obcą z Saksonii, Kaszub, Czech, a nawet z Francji, Hiszpanii, Anglii i Szkocji. [więcej]
Styczeń 1503 Na początku 1503 roku Fryderyk Jagiellończyk ciężko zachorował. [więcej]
Styczeń 1503 W styczniu 1503 roku Fryderykowi Jagiellończykowi udało się nakłonić Kościół do poboru podatku na potrzeby obronności kraju. [więcej]
4 marzec 1503 Fryderyk Jagiellończyk zmarł 4 marca 1503 roku w Krakowie. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Fryderyk Jagiellończyk przeznaczony do kariery duchownej nie był żonaty


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Fryderyk_Jagiellończyk
#FryderykJagiellończyk
1053

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.