WROCŁAW

Dolnośląskie
Bolków
Bystrzyca Kłodzka
Cieszów - zamek Cisy
Czocha
Głogów
Gościszów
Grodziec
Homole
Janowice Wielkie
Jawor
Jelenia Góra
Kamienna Góra
Karpniki
Karpno
Kliczków
Kłaczyna
Kłodzko
Książ
Legnica
Lwówek Śląski
Międzylesie
Milicz
Miłków
Niemcza
Oleśnica
Oława
Owiesno
Płakowice
Płonina
Podskale
Prochowice
Proszówka (Gryf)
Radłówka
Radosno
Rokitnica
Rybnica
Siedlęcin
Sobieszów (Chojnik)
Stara Kamienica
Stara Kraśnica
Stary Książ
Szczerba
Świdnica
Świecie
Świny
Uraz
Warta Bolesławiecka
Wleń
Wojcieszów
Wołów
Wrocław
Zagórze Śląskie
Ząbkowice Śląskie
Zgorzelec
Złotoryja
Żelazno

Ciekawostki z historii zamku i grodu

X wiek Tradycja głosi, że gród Wrocław założony został przez czeskiego księcia Wratysława I na początku X wieku.
985 W roku 985 na Ostrowie Tumskim powstał pierwszy gród, wybudowany przez polskiego księcia Mieszka I.
1000 W 1000 roku we Wrocławiu powstało biskupstwo, podporządkowane arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu.
1017 W 1017 roku we Wrocławiu rezydował Bolesław I Chrobry. Stąd kierował akcją odpierania agresji Henryka II.
1038 W 1038 roku Wrocław przeszedł pod panowanie czeskie Brzetysława I.
1051 W 1051 roku, za sprawą Kazimierza Odnowiciela, nastąpiło odnowienie biskupstwa we Wrocławiu.
1058-1079 Za czasów Bolesława Szczodrego powstały we Wrocławiu i Krakowie pierwsze polskie mennice, które produkowały rodzime denary. Numizmatycy obliczają ogólną liczbę wybitych w tym okresie monet na kilka milionów sztuk. Zasoby kruszcowe, niezbędne do utrzymania ciągłej produkcji tak licznych emisji, pochodziły w większości z danin i ogromnych łupów wojennych. Denary książęce mają w otoku na awersie napis BOLEZLAVS, a w polu w okrągłej obwódce widnieje głowa władcy. Na rewersie znajduje się postać rycerza na koniu, trzymającego w prawej ręce włócznię, a w lewej trójkątną tarczę. Denary królewskie, bite po koronacji w 1076 roku, nie mają żadnych napisów. Na awersie plastycznie rysuje się głowa uwieńczona koroną i ręka z mieczem, a na rewersie - budowla z trzema wieżami, zwieńczona kopułami, która może wyobrażać konkretny obiekt sakralny lub pałac królewski, ale równie dobrze przedstawiać symboliczny motyw schematyczny, niemający odpowiednika w rzeczywistości.
1093 W 1093 roku władcą Wrocławia stał się syn Władysława Hermana - Zbigniew, po tym jak czeski władca Brzetysław II dopomógł mu opuścić klasztor w Kwedlinburgu.
1097 W 1097 roku Wrocław przeszedł w ręce Bolesława Krzywoustego.
1109 W 1109 roku okolice Wrocławia zostały spustoszone przez armię Henryka V.
1138 W 1138 roku Wrocław stał się siedzibą Władysława II Wygnańca.
1166 W 1166 roku synowie Władysława II Wygnańca siłą wydarli Wrocław z rąk princepsa Bolesława IV Kędzierzawego.
XII wiek Pod koniec XII wieku na wyspie Tumskiej we Wrocławiu istniała już potężna katedra.
1202 Na początku XIII wieku Henryk Brodaty przystąpił do przekształcenia Wrocławia w jednolity ośrodek miejski. W tym celu zlecił prace nad regulacją układu zabudowy terenu, położonego na południe od Odry, gdzie istniał już wówczas targ, kilka karczem oraz kościół św. Wojciecha. Oprócz tego w 1202 roku nadał mnichom lubiąskim dwór niejakiego Gerunga, możnego niemieckiego, którego mienie książę przejął zapewne po jego śmierci.
1211 W 1211 roku nadano mieszkańcom Wrocławia prawa niemieckie.
1214 Około 1214 roku miała miejsce pierwsza lokacja Wrocławia. Henryk Brodaty za namową żony Jadwigi Śląskiej i z pomocą mnichów założył szpital św. Ducha „do przyjmowania ubogich, chorych i podróżnych". Mniej więcej w tym czasie książę rozpoczął budowę zamku na lewym brzegu Odry (na miejscu dzisiejszego uniwersytetu). Wrocławskim sołtysem był wówczas niejaki Godinus.
1226 Na rok 1226 datowana jest pierwsza lokacja Wrocławia.
1229 W 1229 roku sołtysem Wrocławia był Aleksander, który w tym roku dowodził kontyngentem wojska na wyprawie wojennej przeciw arcybiskupowi magdeburskiemu.
1239 W 1239 roku we Wrocławiu Kazimierz Kujawski pojął za żonę Konstancję, córkę Henryka Pobożnego.
1241 W 1241 roku z powodu najazdu mongolskiego Wrocław ze względów strategicznych został opuszczony i spalony. Po odwrocie potomków Czyngis Chana nastąpiła druga lokacja, zmieniająca układ przestrzenny miasta.
Jesień 1248 Jesienią 1248 roku Wrocław zaatakowany został przez oddziały Bolesława Rogatki. Henryk Biały, ówczesny władca wrocławskiej dzielnicy, skutecznie zorganizował obronę grodu i odparł atak agresywnego brata.
1257 W 1257 roku Agnieszka Przemyślidka założyła we Wrocławiu klasztor św. Klary.
1261 W 1261 roku Wrocław otrzymał od Henryka III przywilej, który poszerzał granice miasta i zezwalał na stosowanie miejskiego prawa magdeburskiego.
20 grudzień 1261 20 grudnia 1261 roku pod wrocławską katedrą stanął w pokutnym stroju Bolesław Rogatka. Przybył tu prosić papieskich delegatów o odwołanie klątwy, którą został obłożony za porwanie, publiczne poniżenie i półroczne więzienie biskupa wrocławskiego Tomasza I.
1263 W 1263 roku Henryk III na lewym brzegu Odry lokował Nowe Miasto, które w 1337 roku powiększyło obszar Wrocławia.
1271 W 1271 roku Wrocław otrzymał od Henryka Probusa prawo mili.
1273 W 1273 roku Wrocław uzyskał prawo zakładania cechów, a w rok później — prawo składu. Oba te przywileje wpłynęły korzystnie na dalszy rozwój miasta.
15 lipiec 1277 15 lipca 1277 roku we Wrocławiu odbył się sąd, którego arbitrem został sam czeski król Przemysł Ottokar II. Zgodził się on rozstrzygnąć spór o spadek po Władysławie Wrocławskim pomiędzy Bolesławem Rogatką a Henrykiem Probusem. Werdykt władcy Czech był korzystny dla legnickiego księcia i przyznawał mu prawo do 1/3 spuścizny po nieżyjącym bracie.
12 maj 1284 12 maja 1284 roku biskup wrocławski Tomasz II, korzystając z wystąpienia w katedrze wrocławskiej, rzucił klątwę na Henryka Probusa.
11 - 12 styczeń 1288 11 i 12 stycznia 1288 roku we Wrocławiu obyły się uroczystości związane z zakończeniem konfliktu pomiędzy Henrykiem Probusem i biskupem wrocławskim Tomaszem II.
23 czerwiec 1290 23 czerwca 1290 roku we Wrocławiu zmarł otruty przez swego lekarza Henryk IV Prawy. W ostatnich chwilach życia księcia towarzyszył mu arcybiskup Jakub Świnka, być może dzięki któremu powstał testament Henryka IV, w myśl którego Księstwo Wrocławskie przypadło bratu stryjecznemu Henrykowi III Głogowskiemu, Księstwo Krakowsko-Sandomierskie zapisane zostało Przemysłowi II, a Ziemia Kłodzka zwrócona Wacławowi II.
1 wrzesień 1310 1 września 1310 roku miasto Wrocław nabyło od Bolka I Opolskiego myto z książęcych miast: Opola, Lewina Brzeskiego, Krapkowic, Woźnik, Lublińca, Olesna Śląskiego i Skorogoszczy.
1327 W 1327 roku przyłączono do Wrocławia Nowe Miasto lokowane przez Henryka III Białego w 1261 roku. Po zespoleniu obszar Wrocławia powiększył się do około 133 ha i liczył czternaście tysięcy mieszkańców. Z tego względu należał do największych miast środkowo-wschodniej Europy.
6 kwiecień 1327 6 kwietnia 1327 roku we Wrocławiu Henryk VI Dobry zawarł z Janem Luksemburskim układ, dzięki któremu do końca życia zachował niezależność, lecz w zamian po jego śmierci Księstwo Wrocławskie miało zostać wcielone do Królestwa Czech.
Grudzień 1328 W grudniu 1328 roku we Wrocławiu gościł Jan Luksemburski podążający do Królewca, gdzie Zakon Krzyżacki wyznaczył miejsce koncentracji wojsk na krucjatę przeciwko Litwie.
1329 W 1329 roku we Wrocławiu miał miejsce strajk czeladników, polegający na odmawianiu posłuszeństwa w pracy.
29 wrzesień 1331 29 września 1331 roku do Wrocławia zawitał Jan Luksemburski. Następnego dnia król Czech wyruszył w kierunku Głogowa, zbrojnie zajmując to miasto.
19 październik 1331 19 października 1331 roku we Wrocławiu znalazł się Jan Luksemburski, który był w drodze powrotnej do Czech po nieudanym oblężeniu Poznania.
1333 W 1333 roku we Wrocławiu przeciwko radzie miejskiej zbuntowali się tkacze sukna.
1335 W 1335 roku po śmierci księcia Henryka VI Dobrego Wrocław powiększył terytorium Królestwa Czech.
Styczeń 1337 W styczniu 1337 roku we Wrocławiu pojawił się nowy władca tego miasta Jan Luksemburski, który był w trakcie krucjaty zorganizowanej przez Zakon Krzyżacki przeciwko Litwie. Monarcha zebrał tu podatki niezbędne na zbrojną ekspedycję, w której uczestniczył. Oprócz tego wydał kilka rozporządzeń. Między innymi zniósł większość ceł i ustanowił urząd hetmana, a także zawarł transakcję z Bolesławem Pierworodnym odsprzedając mu miasto Prudnik.
30 marzec 1337 30 marca 1337 roku we Wrocławiu Jan Luksemburski nadał Kościołowi wrocławskiemu wielki przywilej, biorąc go w opiekę i ogłaszając się jego protektorem.
Styczeń 1345 W styczniu 1345 roku w okolicach Wrocławia odbyła się koncentracja wojsk podążających na krucjatę przeciwko Litwie. Wśród znakomitych i sławnych na całą Europę rycerzy zjawili się tu również monarchowie. Swą obecność zaznaczyli wówczas: Jan Luksemburski z synem Karolem, Ludwik I Węgierski, Albrecht Hohenzollern, Gunter ze Schwarzburga, burgrabia Norymbergi Jan i wielu innych.
15 maj 1346 15 maja 1346 roku we Wrocławiu przebywał Bolko II Mały.
7 kwiecień 1348 7 kwietnia 1348 roku w Pradze Karol Luksemburski wydał akt inkorporacji Śląska do Czech.
28 październik 1351 28 października 1351 roku we Wrocławiu szereg książąt Górnego i Dolnego Śląska zawarło Landfryd z Karolem Luksemburskim. Byli wśród nich między innymi: Albert Strzelecki, Bolko II Mały, Bolesław Rozrzutny, Konrad I Oleśnicki, Bolesław Bytomski.
19 luty 1353 19 lutego 1353 roku wrocławscy mieszczanie zgodzili się na prośbę Karola Luksemburskiego i zatwierdzili handlowe przywileje dla poddanych Bolka Świdnicko-Jaworskiego ułatwiające im handel w stolicy Śląska.
1356 W 1356 roku powstał kodeks znany jako śląskie prawo ziemskie. Utworzyła go we Wrocławiu powołana mocą dyrektywy Karola Luksemburskiego komisja złożona ze szlachty i wrocławskich mieszczan.
1359 W 1359 roku za sprawą Karola Luksemburskiego Wrocław został zwolniony od podlegania praskiemu prawu składu towarów.
1362 Z 1362 roku pochodzi najstarsze świadectwo istnienia zegara na wieży ratusza miejskiego we Wrocławiu. W dokumencie tym mistrz kowalski Petzold zobowiązał się doglądać i naprawiać urządzenie.
28–29 maj 1364 28 i 29 maja 1364 roku we Wrocławiu gościli Karol Luksemburski i Bolko Świdnicko-Jaworski.
14 wrzesień 1365 14 września 1365 roku gościem we Wrocławiu był Karol Luksemburski. Zatwierdził wówczas między innymi wszystkie przywileje miast i mieszczan Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
1377 W 1377 roku z inicjatywy Karola Luksemburskiego kupcy Wrocławia zostali zrównani w prawach z kupcami Pragi.
1387 W 1387 roku uruchomiono we Wrocławiu miejskie wodociągi.
17 lipiec 1402 17 lipca 1402 roku we Wrocławiu wybrano Ruprechta I Legnickiego naczelnikiem ogólnośląskiego związku obronnego.
1404 W 1404 roku we Wrocławiu gościł Władysław II Jagiełło. Został tu zaproszony na rokowania z królem Czech Wacławem IV.
18 lipiec 1418 18 lipca 1418 roku miała miejsce wrocławska defenestracja. Zbuntowane pospólstwo i biedota będące pod wpływem ideologii husyckiej opanowały ratusz i dokonały samosądu na siedmiu członkach rady miejskiej.
styczeń 1420 W styczniu 1420 roku na sejmie Rzeszy we Wrocławiu Konrad V Kącki i Konrad IV Starszy złożyli hołd Zygmuntowi Luksemburskiemu.
6 styczeń 1420 6 stycznia 1420 roku na sejmie Rzeszy we Wrocławiu Zygmunt Luksemburski wydał niekorzystny dla Polski werdykt w sprawie polsko-krzyżackiej.
16 kwiecień 1422 16 kwietnia 1422 roku Konrad IV Starszy został mianowany przez Zygmunta Luksemburskiego starostą wrocławskim.
25 listopad 1438 25 listopada 1438 roku Wrocław złożył hołd Albrechtowi II Habsburgowi.
3 grudzień 1438 3 grudnia 1438 roku we Wrocławiu Konrad V Kącki i Konrad IV Starszy złożyli hołd Albrechtowi II Habsburgowi.
Listopad 1439 W listopadzie 1439 roku we Wrocławiu zjawili się wysłannicy Władysława Warneńczyka, aby agitować miejscową ludność do poddania się polskiemu monarsze.
Lato 1441 W lecie 1441 roku, gdy wrocławianie walczyli w Czechach, oddział Wielkopolan liczący około 300 ludzi spustoszył okolice Wrocławia.
5 czerwiec 1443 5 czerwca 1443 roku Wrocław przeżył trzęsienie ziemi. Niszcząca fala, która miała siłę co najmniej 6 stopni w skali Richtera, spowodowała poważne uszkodzenia wielu budynków.
sierpień 1443 Pod koniec sierpnia 1443 roku Konrad VII Biały, aby zmusić biskupa wrocławskiego Konrada IV Starszego do uległości, przedsięwziął ścisłą blokadę Wrocławia. Tym sposobem miasto zostało odcięte od dostaw żywności.
19 wrzesień 1443 19 września 1443 roku biskup poznański Andrzej zredagował do wrocławian list, w którym upominał ich, że nie przestrzegają ustaleń zawartych z Konradem VII Białym.
14 luty 1452 14 lutego 1452 roku we Wrocławiu zmarł Konrad VII Biały.
Sierpień 1453 W sierpniu 1453 roku we Wrocławiu podpisano umowę małżeńską Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, siostry Władysława Pogrobowca.
1455 W 1455 roku z inicjatywy Zakonu Krzyżackiego odbył się we Wrocławiu proces Związku Pruskiego, wytoczony przez papieża Kaliksta III. Wyrokiem papieskiego sądu związkowcy obłożeni zostali kościelną klątwą. Karę tę podtrzymali kolejni dzierżcy tronu Piotrowego Pius II (Eneasz Piccolomini, 1458-1464) i Paweł II (1464-1471).
1458 W 1458 roku mieszkańcy Śląska z Wrocławiem na czele odmówili złożenia przysięgi wierności Jerzemu z Podiebradów.
czerwiec 1466 W czerwcu 1466 roku we Wrocławiu podczas odpustu legat papieski Hieronim Lando namawiał kobiety przybyłe z Prus, aby opuściły swych mężów, którzy nie chcą podporządkować się mistrzowi Zakonu Krzyżackiego, i wolą przynależeć do Związku Pruskiego.
czerwiec 1466 W grudniu 1466 roku we Wrocławiu odbył się szczyt śląskich monarchów. Zdecydowano tam o konieczności znalezienia innego władcy, który w kontrze do Jerzego z Podiebradów zasiądzie na czeskim tronie. Wśród uczestników zjazdu znaleźć można było Baltazara Żagańskiego i posłów Henryka IX Głogowskiego.
Październik 1471 W październiku 1471 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie Macieja Korwina ze śląskimi możnowładcami. Radzono nad możliwością pomocy zbrojnej dla króla Węgier w związku z planowaną przez niego wojną z Polską.
Wrzesień 1474 W drugiej połowie września 1474 roku Maciej Korwin postanowił zamknąć większość swych sił w ufortyfikowanym Wrocławiu, aby odpierać ataki sił polskich w zbliżającym się konflikcie zbrojnym.
26-27 październik 1474 W nocy z 26 na 27 października 1474 roku pod Wrocławiem stanęły połączone armie Kazimierza Jagiellończyka i jego syna Władysława biorące udział w wyprawie polsko-czeskiej na Śląsk.
11 kwiecień 1474 11 kwietniu 1490 roku wiadomość o śmierci Macieja Korwina dotarła do Wrocławia. Dosyć szybko odsunięto od władzy starostę węgierskiego Heinza Dompniga, którego następnie stracono. Uwięziony został namiestnik Górnego Śląska Jan Bielik z Kornicz.
24 maj 1474 24 maja 1490 roku we Wrocławiu stany śląskie ogłosiły, że po śmierci Macieja Korwina dziedzicznym panem tej krainy będzie Władysław Jagiellończyk i to jemu Ślązacy chcą złożyć hołd.
11 listopad 1490 11 listopada 1490 roku sejm obradujący we Wrocławiu zatwierdził nominację Kazimierza II Cieszyńskiego na urząd starosty generalnego na Śląsku.
maj 1498 W maju 1498 roku Wrocław na prośbę Jana Olbrachta wysłał 20 cetnarów prochu do Krakowa zagrożonego przez Turków i Tatarów.
1499 W 1499 roku wysłannicy Wrocławia zwrócili się z prośbą do Fryderyka Jagiellończyka i do jego brata Zygmunta o pośrednictwo u króla Władysława w sprawie zatargu z parafią św. Marii Magdaleny.
3 / 4 stycznia 1503

"...Walka przybrała na sile z początkiem 1503 r. W nocy z 3 na 4 stycznia zostało przez Wrocławian aresztowanych kilku duchownych, kleryków, pod zarzutem otwarcia przemocą bramy na Piasku. Wypadek ten wywołał ogromne zaognienie zatargów. Obie strony odniosły się do namiestnika Kazimierza cieszyńskiego, do króla i do legata papieskiego, kardynała Piotra z Reggio. Legat rzucił klątwę na miasto, do rozpatrzenia zaś sprawy wyznaczył ze swej strony biskupa miśnieńskiego. Wobec klątwy Wrocław wypuścił uwięzionych duchownych i zwrócił się do legata w marcu tegoż roku z prośbą o zdjęcie jej z miasta. Kardynał Piotr z Reggio zwolnił jednak od klątwy tylko drobną część osób, nie biorących bezpośredniego udziału w uwięzieniu kleryków. To połowiczne i tymczasowe załatwienie sprawy wywołało tylko nowe zamieszki, zwłaszcza że przedstawiciele kapituły nie mogli, wskutek walk w Wrocławiu, stawić się na ostatnim sejmie zimowym w Opawie, co przyczyniłoby się znacznie do uspokojenia naprężonej atmosfery..."


Fragment książki: Stanisław Nowogrodzki "Rządy Zygmunta Jagiellończyka na Śląsku i w Łużycach" s. 51

1 września 1503 1 września 1503 roku na sejmie we Wrocławiu Zygmunt Jagiellończyk i Kazimierz II Cieszyński ogłosili wyrok w sprawie pojmania w nocy z 3 na 4 stycznia przez wrocławian kilku duchownych. Jeńcy mieli być wypuszczeni pod warunkiem, że wobec komisarzy królewskich i legata wyrzekną się skargi i dochodzeń sądowych.
25 styczeń 1504 25 stycznia 1504 roku we Wrocławiu rozpoczął się sejm śląski, na którym wypracowano ugodę Kolowratha w sporze między klerem z jednej strony a możnowładcami i mieszczanami z drugiej. W zgromadzeniu tym uczestniczył również książę głogowski Zygmunt Jagiellończyk.
marzec 1504 W 1503 roku Wrocław poczuł się zagrożony przywilejami menniczymi nadawanymi przez Władysława Jagiellończyka innym książętom śląskim. Wśród nich znalazł się również Zygmunt Jagiellończyk. Wrocławscy posłowie wystąpili do króla z protestami do króla, argumentując, że proceder ten doprowadzi do zepsucia stosunków monetarnych i osłabienia handlu. W marcu 1504 roku Władysław Jagiellończyk wydał wyrok ograniczający bicie monety książąt.
Styczeń 1505 W styczniu 1505 roku na sejmie śląskim w Opawie Rada Miejska Wrocławia wniosła skargę przeciw Andrzejowi, opatowi klasztoru w Lubiążu, który polecił zbudować tamę na Odrze. Zygmunt Jagiellończyk wezwał opata na następny sejm w celu wyjaśnienia sprawy.
kwiecień 1505 W kwietniu 1505 roku Wrocław otrzymał od Zygmunta Jagiellończyka przywilej posiadania własnej kancelarii, prawo połowu ryb i polowań.
19 kwiecień 1505 19 kwietnia 1505 roku na sejmie śląskim we Wrocławiu przy współudziale Zygmunta Jagiellończyka uchwalono reformę pieniądza obowiązującego na Śląsku.
20 lipiec 1505 20 lipca 1505 roku Władysław Jagiellończyk wydał akt erekcyjny uniwersytetu we Wrocławiu, lecz z powodu protestów przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego inicjatywa wrocławian nie została zrealizowana.
11 maj 1506 11 maja 1506 roku Wrocław otrzymał od Zygmunta Jagiellończyka zatwierdzenie kopii dokumentu Karola IV z 1352 roku, który nadawał miastu prawo represji wobec kupców polskich.
1523 W 1523 roku w kościele świętej Marii Magdaleny pierwszy raz w historii Wrocławia obyło się kazanie protestanckie celebrowane przez Jana Hessa.
1526 W 1526 roku, po śmierci Ludwika Jagiellończyka, Wrocław powiększył stan posiadania Habsburgów.
1580 W 1580 roku wieża wrocławskiego ratusza otrzymała nowy zegar.
1585 W 1585 roku, w miejscu jednej z bastei flankujących Bramę Ceglarską, powstał we Wrocławiu Bastion Ceglarski. Przy budowie tej fortyfikacji wykorzystano fragmenty średniowiecznych murów miejskich. Założenie zaprojektowane zostało przez Hansa Schneidera von Lindau.
1594 W 1594 roku po 68 latach ukończono we Wrocławiu budowę nowych fortyfikacji miejskich.
24 lipiec 1625 24 lipca 1625 roku cesarz Ferdynand II mianował pierwszego Naczelnego Poczmistrza Wrocławia. Został nim M. Taussacker. Urząd ten zarządzał pocztowym połączeniem Wrocławia z Pragą i Wiedniem.
1702 W 1702 roku Leopold I powołał we Wrocławiu Akademię Jezuicką, którą w przyszłości wchłonął Uniwersytet Wrocławski.
11 czerwiec 1742 11 czerwca 1742 roku we Wrocławiu zawarto pokój kończący I wojnę śląską, czyli konflikt zbrojny pomiędzy Prusami i Austrią. W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Fryderykiem II i Marią Teresą Wrocław znalazł się w obrębie państwa pruskiego.
1807 W 1807 roku z rozkazu zdobywcy Wrocławia Hieronima Bonaparte rozebrano Bastion Ceglarski, zamieniając go w punkt widokowy.
1811 W 1811 roku w wyniku połączenia wrocławskiej jezuickiej Leopoldiny i protestanckiej uczelni z Frankfurtu nad Odrą powstał Uniwersytet Wrocławski.
1818 W 1818 roku na Uniwersytecie Wrocławskim powstała polska organizacja studencka Polonia.
1842 W 1842 roku powstała pierwsza linia kolejowa łącząca Wrocław i Oławę.
maj 1848 W maju 1848 roku we Wrocławiu odbył się polski kongres polityczny.
1865 W 1865 roku powstało ZOO we Wrocławiu.
20 maj 1913 20 maja 1913 roku we Wrocławiu nastąpiło odsłonięcie Hali Stulecia, budowli, która powstała w celu uczczenia setnej rocznicy wydania we Wrocławiu przez Fryderyka Wilhelma III odezwy Do mojego ludu (An Mein Volk) z 17 marca 1813 roku, wzywającej do powszechnego oporu przeciwko Napoleonowi Bonaparte.
lato 1923 Latem 1923 roku we Wrocławiu 38 osób założyło Związek Polaków w Niemczech, który w miarę upływu czasu rozrastał się.
2 sierpień 1945 2 sierpnia 1945 roku na konferencji poczdamskiej zdecydowano o przynależności Wrocławia do Polski.
1963 W 1963 roku Wrocław pełnił obowiązki gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn.
12 lipiec 1997 12 lipca 1997 roku do Wrocławia dotarła kulminacyjna fala powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku.
1999 W 1999 roku Wrocław był gospodarzem Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet.
2012 W czerwcu 2012 roku na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozegrane zostały trzy mecze Grupy A Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.
2016 W 2016 roku Wrocław stał się Europejską Stolicą Kultury.

Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Wrocław Ratusz
Wrocław Ratusz
Wrocław Ratusz
Wrocław Ratusz
Wrocław Pomnik Aleksandra Fredry
Wrocław Pałac królewski
Wrocław Pałac królewski
Wrocław Hala Stulecia
Wrocław Fontanna przy Hali Stulecia
Wrocław Ogród Japoński
Wrocław Bastion Ceglarski
Wrocław Panorama Wrocławia widziana z Bastionu Ceglarskiego
Wrocław Panorama Racławicka widziana ze wzgórza przy Bastionie Ceglarskim.
Wrocław Mapa XIII wiecznego Wrocławia


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Wrocław
#Wrocław
181


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Wrocław Ratusz Zamek Wrocław Ratusz Zamek Wrocław Ratusz Zamek Wrocław Ratusz Zamek Wrocław Pomnik Aleksandra Fredry Zamek Wrocław Pałac królewski Zamek Wrocław Pałac królewski Zamek Wrocław Hala Stulecia Zamek Wrocław Fontanna przy Hali Stulecia Zamek Wrocław Ogród Japoński Zamek Wrocław Bastion Ceglarski Zamek Wrocław Panorama Wrocławia widziana z Bastionu Ceglarskiego Zamek Wrocław Panorama Racławicka widziana ze wzgórza przy Bastionie Ceglarskim. Zamek Wrocław Mapa XIII wiecznego Wrocławia
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.