ozdoba

PRZEMYSŁ OTTOKAR II

(1253-1278)

ozdoba
Władcy Czech
Borzywoj I
Spitygniew I
Wratysław I
Wacław I Święty
Bolesław I Srogi
Bolesław II Pobożny
Bolesław III Rudy
Władywoj
Jaromir Przemyślida
Bolesław IV Chrobry
Oldrzych (Udalryk)
Brzetysław I
Spitygniew II
Wratysław II
Konrad I Brneński
Brzetysław II
Borzywoj II
Świętopełk
Władysław I
Sobiesław I
Władysław II
Fryderyk Przemyślida
Sobiesław II
Konrad II Otto
Wacław II książę
Przemysł Ottokar I
Henryk Brzetysław
Władysław III Henryk
Wacław I król
Przemysł Ottokar II
Wacław II król
Wacław III
Henryk Karyncki
Rudolf I Habsburg
Jan I Luksemburski
Karol I Luksemburski
Wacław IV Luksemburski
Zygmunt I Luksemburski
Albrecht I
Władysław I Pogrobowiec
Jerzy z Podiebradów
Władysław II Jagiellończyk
Ludwik I Jagiellończyk
Ferdynand I
Maksymilian I
Rudolf II
Maciej I
Ferdynand II
Fryderyk I Wittelsbach
Ferdynand III
Józef I
Leopold I
Karol II
Karol Albrecht
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek II
Ferdynand V Dobrotliwy
Franciszek Józef I
Karol III
Przemysł Ottokar II
Dynastia: Przemyślidów
Urodzony: około 1233 roku
Zmarł: 26 sierpnia 1278 roku
w Suche Kruty
Rodzice: Wacław I i
Kunegunda Hohenstauf
1247 W 1247 roku Przemysł Ottokar II został margrabią Moraw.
1247 W 1247 roku Przemysł Ottokar II przystąpił do buntu przeciwko ojcu i został wybrany anty-królem Czech. [więcej]
10 czerwiec 1249 10 czerwca 1249 roku Przemysł Ottokar II poddał się. Karą za wzbudzenie rebelii przeciwko ojcu stało się więzienie. [więcej]
Marzec 1251 Wczesną wiosną 1251 roku przebywający już na wolności Przemysł Ottokar II z polecenia ojca udał się łupieską wyprawę do Bawarii. [więcej]
21 listopad 1251 Dzięki zabiegom Wacława I 21 listopada 1251 roku Przemysł Ottokar II wkroczył do Wiednia i został władcą Austrii. [więcej]
11 luty 1252 11 lutego 1252 roku Przemysł Ottokar II wstąpił w związek małżeński. Jego wybranką została o 23 lata starsza Małgorzata Babenberg, wdowa po Henryku Hohenstaufie. [więcej]
6 czerwiec 1252 6 czerwca 1252 roku Przemysł Ottokar II przebywał na Morawach przygotowując się do wojny z Belą IV, który zbrojnie starał się upomnieć o spadek po Babenbergach. [więcej]
Czerwiec 1253 W czerwcu 1253 roku terytorium Przemysła Ottokara II zostało zaatakowane przez wojska Beli IV. Oprócz tego w lipcu 1253 roku sprzymierzeni z węgierskim władcą Daniel I Halicki, Bolesław Wstydliwy i Władysław Opolski przedsięwzięli kampanię opawską pustosząc czeskie ziemie. [więcej]
Lipiec 1253 Akcja zbrojna przeprowadzona przez Przemysła Ottokara II pozwoliła na odparcie agresji sąsiadów. Król Czech następnie przystąpił do oblężenia austriackiej twierdzy Himberg, w której schronił się Roman Halicki wraz z małżonką. [więcej]
Wrzesień 1253 We wrześniu 1253 roku Otton II Bawarski widząc osłabienie Przemysła Ottokara II zaatakował Górną Austrię, lecz kampania zakończyła się niepowodzeniem. Wkrótce potem 29 listopada 1253 roku bawarski władca zmarł. [więcej]
20 wrzesień 1253 20 września 1253 roku Przemysł Ottokar II przebywał w obozie wojennym w pobliżu zamku Weikersdorf koło Baden, między Wiedniem a Wiener Neustadt. Mniej więcej w tym czasie złożył Romanowi Halickiemu oblężonemu w twierdzy Himberg propozycję, w myśl której ruski książę miał otrzymać połowę ziem babenberskich w zamian za zerwanie sojuszu z Belą IV. Roman Halicki odrzucił ofertę. [więcej]
17 październik 1253 17 października 1253 roku Przemysł Ottokar II przebywał w Pradze, gdzie objął władzę po niedawno zmarłym ojcu. Niedługo potem powrócił w okolice Himberga, gdzie przebywał pretendent do wiedeńskiego tronu Roman Halicki. [więcej]
22 październik 1253 22 października 1253 roku w praskiej katedrze pod wezwaniem św. Wita, dzięki staraniom Przemysła Ottokara II, dokonano uroczystego złożenia uzyskanych z Krakowa relikwii św. Stanisława. [więcej]
Grudzień 1253 Pod koniec 1253 roku Roman Halicki opuścił twierdzę Himberg i udał się po pomoc na Ruś. Przemysł Ottokar II kontynuował oblężenie warowni, w której pozostała małżonka Rusina, Gertruda Babenberg, i ich córka Maria. [więcej]
1253 / 1254 Na przełomie 1253 i 1254 roku do Przemysła Ottokara II docierali posłowie Innocentego IV, których zadaniem było doprowadzenie do zgody pomiędzy władcami Czech i Węgier. [więcej]
1254 Po kilkumiesięcznym pożyciu dwudziestoletniego Przemysła Ottokara II z będącą dobrze po czterdziestce Małgorzatą Babenberg ta ostatnia zarzuciła temu pierwszemu impotencję. Młody czeski monarcha, aby udowodnić fałsz tych pomówień, zaproponował, że będzie sypiał z jedną z dwórek swej żony. Królowa zgodziła się na to, więc od tej pory Przemysł Ottokar II sypiał z pewną szlachcianką z Küenring. W 1255 roku narodził się owoc tego romansu Mikołaj, który w 1269 roku został pierwszym księciem opawskim. [więcej]
3 kwiecień 1254 3 kwietnia 1254 roku w Budzie Przemysł Ottokar II podpisał z królem Węgier Belą IV pokój w Pozsony (Bratysława), przyznającym Beli IV Styrię. Reszta dziedzictwa Babenbergów pozostała przy królu Czech. [więcej]
Jesień 1254 Jesienią 1254 roku Przemysł Ottokar II wyznaczył marszałka Austrii. Zaszczytu tego dostąpił Henryk, brat zmarłego Alberona z Kuenring. [więcej]
14 grudzień 1254 14 grudnia 1254 roku Przemysł Ottokar II wyruszył w kierunku Prus, by wziąć udział w krucjacie. Podczas tej wyprawy zdobyto gród Tuwangste. Na cześć czeskiego króla nazwano go Regiomontium (Królewska Góra). Później nazwę zmieniono na Królewiec (obecnie Kaliningrad). [więcej]
Boże Narodzenie 1254 Boże Narodzenie 1254 roku Przemysł Ottokar II spędził we Wrocławiu. Był wówczas gościem Henryka Białego. Doszło tam do spotkania czeskiego władcy z całą czwórką śląskich książąt. Ten świąteczny okres wykorzystał z pewnością Przemysł Ottokar II na szukanie wśród uczestników zgromadzenia sprzymierzeńców swej polityki. [więcej]
1254 / 1255 Na przełomie 1254 i 1255 roku potężny Przemysł Ottokar II został zgłoszony do nowej elekcji króla niemieckiego. [więcej]
14 styczeń 1255 14 stycznia 1255 roku Przemysł Ottokar II przebywał w Elblągu. Miał okazję spotkać się tu z Samborem II, ojcem królowej Danii Małgorzaty. Był to kolejny etap projektu czeskiego króla, którego zamierzeniem było pozyskanie książąt polskich do koalicji skierowanej przeciwko Węgrom. [więcej]
6 luty 1255 6 lutego 1255 roku Przemysł Ottokar II przebywał w Opawie. [więcej]
20 lipiec 1255 20 lipca 1255 roku Przemysł Ottokar II wystawił skierowany do biskupa krakowskiego Prandoty dokument, w którym czynił starania, mające na celu ocieplenie stosunków z dworem Bolesława Wstydliwego. [więcej]
1256 Na początku 1256 roku Przemysł Ottokar II zawarł pokojowe przymierze ze swoim niedawnym oponentem Władysławem Opolskim. Sojusz ten przetrwał do końca życia czeskiego władcy. [więcej]
3 wrzesień 1257 Latem 1257 roku Przemysł Ottokar II wtargnął do Bawarii i znacznie spustoszył to terytorium. Jedną z przyczyn agresji była rywalizacja monarchów o urząd arcybiskupa w Salzburgu. Każdy z nich miał innego kandydata. 3 września 1257 roku Przemysł Ottokar II nieatakowany przez Henryka Wittelsbacha powrócił do Czech. [więcej]
5 styczeń 1259 5 stycznia 1259 roku Przemysł Ottokar II przebywał w Brnie. Doszło wówczas do spotkania czeskiego króla z Henrykiem Białym. [więcej]
Lato 1259 W 1259 roku Przemysł Ottokar II wsparł zbrojnie buntowników w Styrii. W rezultacie tej akcji większość styryjskich grodów odłączyła się od Węgier przechodząc pod protekcję króla Czech. [więcej]
1260 W 1260 roku Przemysł Ottokar II obiecał sfinansować posag Anny, córki Konrada Głogowskiego, w wysokości 3000 grzywien srebra, w przypadku gdyby młoda śląska księżniczka zechciała zostać żoną księcia bawarskiego Ludwika II Wittelsbacha. [więcej]
4 marzec 1260 4 marca 1260 roku doszło do koncentracji czeskich wojsk. Przemysł Ottokar II w ten sposób chciał powstrzymać odwet Beli IV, który zamierzał zbrojnie odzyskać utraconą niedawno Styrię. Akcja władcy Czech przyniosła pozytywny efekt. Obaj monarchowie zawarli rozejm, który miał potrwać do 24 czerwca 1260 roku. [więcej]
Czerwiec 1260 W połowie czerwca 1260 roku armie Przemysła Ottokara II i Beli IV znalazły się w swoich obozach na przeciwległych brzegach granicznej rzeki Morawy. [więcej]
12 lipiec 1260 12 lipca 1260 roku Przemysł Ottokar II pokonał węgierskie wojska w bitwie pod Kroissenbrunn. [więcej]
9 wrzesień 1260 9 września 1260 roku papież Aleksander IV wystosował pismo do Przemysła Ottokara II. W dokumencie tym głowa Kościoła prosił czeskiego władcę, aby ten stanął na czele krucjaty, skierowanej przeciwko żywiołowi mongolskiemu. [więcej]
8 październik 1260 8 października 1260 roku Przemysł Ottokar II wysłał do papieża Aleksandra IV list, w którym informował go o swoim zwycięstwie nad Węgrami w bitwie pod Kroissenbrunn i zawartym pokoju. [więcej]
25 grudzień 1260 25 grudnia 1260 roku Przemysł Ottokar II wyznaczył swojego namiestnika w Styrii. Został nim Woka z Rożemberka, bohater bitwy pod Kroissenbrunn. [więcej]
31 marzec 1261 31 marca 1261 roku w Wiedniu Przemysł Ottokar II zawarł z węgierskim królem Belą IV pokojowe porozumienie, na mocy którego Węgrzy utracili Styrię i musieli zapłacić odszkodowanie w wysokości 11 000 grzywien srebra. Dla wzmocnienia kontraktu zaplanowano mariaż króla Czech z wnuczką węgierskiego króla Kunegundą, córką Rościsława Michajłowicza. [więcej]
23 maj 1261 23 maja 1261 roku na Morawach w miejscowości Pisek Przemysł Ottokar II brał udział w uroczystościach związanych z nadaniem biskupowi ołomunieckiemu Brunowi kilku wsi. [więcej]
25 październik 1261 25 października 1261 roku, aby wzmocnić nowo narodzony sojusz z Węgrami, Przemysł Ottokar II pojął za żonę wnuczkę Beli IV Kunegundę. Uroczystości zaślubin odbyły się w Preszburgu. [więcej]
25 grudzień 1261 W Boże Narodzenie 1261 roku Przemysł Ottokar II zorganizował uroczystość koronacji swej nowej małżonki Kunegundy.
22 styczeń 1262 22 stycznia 1262 roku, aby podbudować swą pozycję w Rzeszy, Przemysł Ottokar II zawarł z Ottonem brandenburskim sojusz, w myśl którego król Czech otrzymywał całkowite poparcie w sprawie elekcji niemieckiego króla. W zamian praski władca zobowiązał się zrealizować projekt małżeństwa Kunegundy, córki Ottona, z Belą, synem węgierskiego króla Beli IV. [więcej]
9 sierpień 1262 Po odesłaniu swej pierwszej żony Małgorzaty Babenberg Przemysł Ottokar II utracił prawa do Austrii. Aby zabezpieczyć swój stan posiadania, czeski monarcha 9 sierpnia 1262 roku przyjął w lenno Austrię i Styrię z rąk nowo wybranego antykróla Niemiec - Ryszarda z Kornwalii. Przyszłość wyraźnie pokazała, jak słaba była to gwarancja. [więcej]
Sierpień 1262 W sierpniu 1262 roku Przemysł Ottokar II ustanowił nowego namiestnika Styrii. Został nim biskup ołomuniecki Bruno z Schauenburga. [więcej]
5 październik 1264 5 października 1264 roku Przemysł Ottokar II uczestniczył w uroczystościach zaślubin swojej wnuczki Kunegundy, córki margrabiego brandenburskiego Ottona, z Belą synem węgierskiego króla. Ślub odbył się niedaleko miejscowości Potenburg na pograniczu austriacko-węgierskim, między Wiedniem a Bratysławą, nad rzeką Fischa, prawym dopływem Dunaju. Ceremonia była dowodem na to, że królewski projekt mariażu z 1262 roku zakończony został sukcesem. [więcej]
6 październik 1265 6 października 1265 roku dzięki poparciu Przemysła Ottokara II arcybiskupem Salzburga został Władysław Wrocławski.
Styczeń 1266 Na początku 1266 roku Przemysł Ottokar II zajął gród Cheb (Eger), który był zaległym wianem jego matki Kunegundy. [więcej]
Luty / marzec 1266 Pod koniec 1265 roku należący do czeskiego króla Salzburg zajął Henryk Bawarski. W wyniku kampanii przeprowadzonej w lutym i marcu 1266 roku sprzymierzony z Przemyślidą zarządca Styrii biskup Bruno odzyskał stracony gród. Przemysł Ottokar II w tym czasie czynił przygotowania do dalszej wojny.
23 marzec 1266 23 marca 1266 roku Przemysł Ottokar II zawarł układ pokojowy z węgierskim królem Belą IV. [więcej]
9 maj 1266 9 maja 1266 roku Przemysł Ottokar II, przebywając w Chebie, potwierdził tamtejszym mieszczanom ich wcześniejsze przywileje i nadania. [więcej]
3 sierpień 1266 3 sierpnia 1266 roku Przemysł Ottokar II wyruszył na wojnę z Bawarią. Pretekstem agresji była potrzeba odzyskania zagarniętych przez Henryka Wittelsbacha posiadłości Kościoła salzburskiego. Kiedy dotarł do Ratyzbony, gdzie miał się połączyć z oddziałami austriackimi i styryjskimi, pojawiły się problemy z zaopatrzeniem. Z tego więc powodu kampania została przerwana. [więcej]
30 listopad 1266 30 listopada 1266 roku Przemysł Ottokar II ponownie wyruszył na wyprawę przeciwko Henrykowi Bawarskiemu, który niedawno podstępem zajął Pasawę. Ekspedycja zakończyła się złupieniem przygranicznych terenów i zajęciem zamku Riedenburg. [więcej]
Lipiec 1267 W lipcu 1267 roku na jednej z wysp Dunaju nieopodal Preszburga Przemysł Ottokar II spotkał się z węgierskim władcą Stefanem V w celu uzgodnienia pokojowego przymierza. [więcej]
19 wrzesień 1267 Pod koniec lata 1267 roku Przemysł Ottokar II uległ agitacjom Następcy Świętego Piotra i zdecydował się wyprawić do Prus na krucjatę. Papież obiecał mu wcześniej, że te ziemie, które będzie w stanie odebrać niewiernym, staną się jego własnością. Aby nie popaść w konflikt z Krzyżakami, król Czech 19 września 1267 roku w Pradze zawarł kontrakt, w myśl którego zatwierdził dotychczasowe zdobycze zakonu krzyżackiego, a w zamian otrzymał obietnicę pomocy w zajęciu nowych terytoriów, należących do Jaćwieży i Litwy. [więcej]
Grudzień 1267 W grudniu 1267 roku Przemysł Ottokar II opuścił Pragę i ruszył na wyprawę przeciw Prusom. [więcej]
3 styczeń 1268 3 stycznia 1268 roku w Chełmnie Przemysł Ottokar II pośredniczył w negocjacjach pomiędzy księciem świeckim Mściwojem II a zakonem krzyżackim oraz doprowadził do podziału Kujaw między synów zmarłego niedawno Kazimierza Kujawskiego. [więcej]
Styczeń 1268 W styczniu 1268 roku przebywający na Pomorzu Przemysł Ottokar II stał się zapewne pomysłodawcą ślubu Salomei, córki Sambora II z Ziemomysłem Inowrocławskim. [więcej]
Styczeń / luty 1268 Na przełomie stycznia i lutego 1268 roku Przemysł Ottokar II, będący w drodze powrotnej z Prus, spustoszył ziemie należące do Bolesława Pobożnego. [więcej]
16 luty 1268 16 lutego 1268 roku Przemysł Ottokar II znajdował się już w Pradze. Główną przyczyną tak szybko zakończonej krucjaty były wiadomości dochodzące do władcy Czech ze Styrii, gdzie zbuntowali się niektórzy tamtejsi panowie. Przemysł Ottokar II nakazał im stawić się u siebie, a następnie polecił pojmać i uwięzić. Jeden z nich, Seifried z Mahrenbergu, trzymany w praskim więzieniu i nieludzko męczony, został później bez wyroku sądowego stracony. To stało się przyczyną kolejnych buntów w Austrii i Styrii.
Następnym powodem skrócenia pobytu w Prusach stała się postawa papieża, który sprzeciwił się podniesieniu ołomunieckiej stolicy biskupiej do rangi arcybiskupstwa oraz wyłączył spod czeskiego zwierzchnictwa ewentualne zdobycze czeskiego króla na terenach Litwy i Jaćwieży. [więcej]
Sierpień 1268 W sierpniu 1268 roku w Trzebnicy Przemysł Ottokar II brał udział w uroczystościach „podniesienia kości" świętej Jadwigi. [więcej]
4 grudzień 1268 4 grudnia 1268 roku w Podiebradach Przemysł Ottokar II zawarł z Ulrykiem von Spanheim tajny układ, na mocy którego król Czech dziedziczył terytorium księcia. [więcej]
27 październik 1269 27 października 1269 roku zmarł Ulryk von Spanheim. Przemysł Ottokar II w myśl układu z 4 grudnia 1268 roku zajął spuściznę pozostawioną przez nieżyjącego, czyli Karyntię, Krainę, Marchię Windyjską i Pordenone. [więcej]
16 październik 1270 16 października 1270 roku w Bratysławie Przemysł Ottokar II podpisał pokojowe porozumienie z węgierskim królem Stefanem V. Jednym ze świadków tego wydarzenia był polski dwunastoletni książę Henryk Probus. [więcej]
Listopad 1270 Po ustanowieniu z Węgrami pokoju w Bratysławie Przemysł Ottokar II wyruszył rozprawić się z Filipem von Spanheim, który sprzeciwiał się przejęciu przez króla Czech spuścizny po Ulryku von Spanheim. Po krótkiej kampanii w listopadzie 1270 roku cały spadek po Babenbergach dostał się w ręce czeskiego monarchy. [więcej]
Listopad 1270 W czasie gdy Przemysł Ottokar II kierował kampanią w Karyntii i Krainie, Stefan V pustoszył Austrię i Styrię. Było to złamanie postanowień pokoju zawartego w październiku. [więcej]
21 maj 1271 W kwietniu 1271 roku Przemysł Ottokar II na czele potężnej armii przekroczył Dunaj. Była to wyprawa odwetowa za spustoszenie Austrii i Styrii przez Węgrów w ubiegłym roku. 21 maja 1271 roku doszło tam do nierozstrzygniętej bitwy nad rzeką Rabcą. [więcej]
Czerwiec 1271 Po bitwie nad rzeką Rabcą Przemysł Ottokar II wycofał się z Węgier. W ramach rewanżu Stefan V wysłał oddziały węgierskie i kumańskie, by spustoszyły wschodnią Austrię i Morawy. W tym samym czasie w zachodniej Austrii spustoszeń dokonały wojska bawarskie. [więcej]
Lipiec 1271 W lipcu 1271 roku Przemysł Ottokar II gościł Ziemomysła Inowrocławskiego i Leszka Czarnego, przybyłych z prośbą o pomoc w odzyskaniu Kujaw, zagarniętych przez Bolesława Pobożnego i Mściwoja II. Czeski król nie był w stanie wesprzeć przybyszów. [więcej]
14 lipiec 1271 14 lipca 1271 roku w Pradze Przemysł Ottokar II podpisał pokój ze Stefanem V. [więcej]
8 maj 1272 8 maja 1272 roku z polecenia Przemysła Ottokara II namiestnik Karyntii i Krainy Ulryk z Dürnholz zajął zbrojnie włoskie miasto Cividale. W konsekwencji tego czynu król Czech rozszerzył swoje wpływy na tereny Friulu, gdzie obwołał się generalnym starostą. [więcej]
Luty 1273 W lutym 1273 roku Austria, Styria i Morawy zostały spustoszone przez wojska nowego węgierskiego króla Władysława IV Kumańczyka. Wywołało to zrozumiały wstrząs Przemysła Ottokara II tym bardziej, że w skutek tego naruszono postanowienia pokoju z Węgrami zawartego w lipcu 1271 roku. [więcej]
Lipiec 1273 Krótko przed 17 lipca 1273 roku Przemysł Ottokar II wkroczył na terytorium Węgier. Dość szybko zajął Bratysławę i Trnawę. Gdy przekroczył Dunaj, poddał się mu Ovar (Altenburg). [więcej]
3 październik 1273 3 października 1273 roku Przemysł Ottokar II rozpoczął oblężenie Sopronu (Oedenburg), który wkrótce został poddany. W tym momencie władza króla Czech sięgała od Sudetów aż po Morze Adriatyckie. [więcej]
16 maj 1274 24 października 1273 roku w Akwizgranie koronowany został nowy król Niemiec Rudolf I Habsburg, który ogłosił chęć odzyskania dla Rzeszy spadku po Babenbergach. Z tego powodu 16 maja 1274 roku Przemysł Ottokar II wystosował do samego papieża prośbę o unieważnienie niemieckiej elekcji. [więcej]
Wrzesień 1274 We wrześniu 1274 roku w liście do królowej Serbii Katarzyny Przemysł Ottokar II żalił się, że Rudolf I Habsburg darował Styrię Joachimowi Pektariemu, mężowi Marii, córki Romana Halickiego i Gertrudy Babenberskiej. [więcej]
Listopad 1274 W listopadzie 1274 roku na Sejmie w Norymberdze nakazano Przemysłowi Ottokarowi II zwrócenie wszystkich uprzednio zajętych przez niego ziem. [więcej]
Grudzień 1274 W grudniu 1274 roku Przemysł Ottokar II rozpoczął szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną, mającą na celu zatrzymanie konfiskaty posiadłości, których zwrot nakazano mu na Sejmie Rzeszy. [więcej]
1275 W 1275 roku do obozu Rudolfa I Habsburga zaczęli uciekać dotychczasowi wasale Przemysła Ottokara II. Należeli do nich: namiestnik Karyntii Filip Spanheim, Wernhard z Wolfkersdorfu, Hartnid z Wildon, Fryderyk z Walchen i ród Witkowiców. [więcej]
Lato 1276 W połowie 1276 roku Rudolf I Habsburg wysłał do Pragi specjalne poselstwo z żądaniem oddania Karyntii, Krainy, Friulu i Chebu. Przemysł Ottokar II odmówił. [więcej]
Wrzesień 1276 W 1276 roku Rudolf I Habsburg wypowiedział wojnę Przemysłowi Ottokarowi II. Na głowę czeskiego króla spadła również ekskomunika kościelna, której efektem było odstąpienie od Przemysła Ottokara dotychczasowych chrześcijańskich sojuszników, czyli księstw austriackich oraz niektórych czeskich rodów. Działania wojenne rozpoczęły się we wrześniu tego samego roku. [więcej]
Październik 1276 W październiku 1276 roku rozpalił się znicz buntu przeciwko Przemysłowi Ottokarowi II. Na czele rebelii, która wybuchła w południowych Czechach, stanął Zawisza z Falkenśtejna. [więcej]
25-26 listopad 1276 W listopadzie 1276 roku, wobec znacznej przewagi sił militarnych skupionych wokół Rudolfa I Habsburga, działania wojenne ustały. Przemysł Ottokar II skapitulował. Ugoda zawarta 25 i 26 listopada 1276 roku pod Wiedniem nakazywała czeskiemu królowi zwrot wszystkich terytoriów, które zdobył podczas swego panowania, a więc Austrii, Styrii, Krainy i Karyntii. Musiał również zwrócić Węgrom terytoria zajęte w 1273 roku. [więcej]
5 grudzień 1276 5 grudnia 1276 roku Przemysł Ottokar II złożył hołd lenny Rudolfowi I Habsburgowi. W zamian otrzymał od władcy Niemiec Czechy i Morawy na zasadzie lenna. Upokorzenie dumnego króla Czech sięgnęło zenitu. [więcej]
Luty 1277 W lutym 1277 roku Bolesław Rogatka porwał i uwięził Henryka Probusa. Przemysł Ottokar II został poproszony przez możnych o interwencję oraz regencję na czas uwięzienia wrocławskiego władcy. [więcej]
Kwiecień 1277 Zbudowana przez Przemysła Ottokara II koalicja skierowana przeciwko Bolesławowi Rogatce, który nie wypuszczał z więzienia Henryka Probusa, niestety 24 kwietnia 1277 roku doznała klęski w bitwie pod Stolcem. Po tym zwycięstwie legnickie wojska spustoszyły również czeskie terytorium.
Maj 1277 Przemysł Ottokar II, nie mogąc pogodzić się z warunkami pokoju z listopada 1276 roku, czynił co mógł aby opóźnić egzekucję postanowień traktatu. Z drugiej strony Rudolf I Habsburg naciskał, aby król Czech jak najszybciej oddał utrzymywane w swych rękach dobra. Z tego powodu w maju 1277 roku doszło do podpisania kolejnego traktatu pomiędzy władcami. [więcej]
15 lipiec 1277 Jednym z ważniejszych składników zewnętrznej polityki Przemysła Ottokara II był pokój na Śląsku. Z tego powodu czeski władca wysunął pomysł rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Bolesławem Rogatką i Henrykiem Probusem na drodze sądowej. Sam zgodził się nawet zostać arbitrem w sporze. W tym celu 15 lipca 1277 roku przybył do Wrocławia i wysłuchał argumentów obu stron, wydając na koniec werdykt korzystny dla Bolesława Rogatki, przyznający mu 1/3 spadku po Władysławie Wrocławskim. [więcej]
1277 W sierpniu 1277 roku Przemysł Ottokar II, przygotowując się do drugiej części rozgrywki z Rudolfem I Habsburgiem, zorganizował w Opawie spotkanie z polskimi książętami, na pomocy których z pewnością bardzo mu zależało. W zjeździe uczestniczył Bolesław Wstydliwy i prawdopodobnie Leszek Czarny oraz grupa książąt śląskich. [więcej]
1277 W drugiej połowie 1277 roku Przemysłowi Ottokarowi II udało się przyciągnąć do swojego obozu margrabiów brandenburskich Jana II i Ottona IV. [więcej]
12 wrzesień 1277 12 września 1277 roku Przemysł Ottokar II zawarł nowy układ pokojowy z Rudolfem I Habsburgiem. [więcej]
Listopad 1277 Dopiero pod koniec 1277 roku Przemysł Ottokar II stłumił bunt Witkowców, zainicjowany w październiku 1276 roku. Lider rebelii Zawisza z Falkenśtejna został skazany na wygnanie i utratę posiadanych terytoriów. [więcej]
Grudzień 1277 Pod koniec 1277 roku w Opawie Przemysł Ottokar II spotkał się z polskimi książętami, którzy zadeklarowali mu swoją pomoc w walce z Rudolfem I Habsburgiem. [więcej]
1277 / 1278 Zimą przełomu lat 1277 i 1278 dochodziło do częstych starć na pograniczu czesko-austriackim. Była to zapowiedź nieuniknionego starcia pomiędzy Przemysłem Ottokarem II i Rudolfem I Habsburgiem, który wyłaniał się zza horyzontu. [więcej]
Wiosna 1278 Wiosną 1278 roku w Austrii i Czechach wzrósł znacznie poziom niezadowolenia z rządów Rudolfa I Habsburga, do czego znacznie przyczynił się czeski monarcha. Oprócz tego Przemysł Ottokar II nie ustawał w zabiegach, mających na celu sformowanie jak największej koalicji, która umożliwiłaby mu odzyskanie dawnej potęgi. [więcej]
Wiosna 1278 Wiosną 1278 roku Przemysł Ottokar II czynił starania utworzenia w Wiedniu koalicji przeciwników rządów Rudolfa I Habsburga. Niestety kiedy powstała opozycja szykowała się do buntu, spisek został ujawniony. [więcej]
5 czerwiec 1278 Niedługo po nieudanym wiedeńskim buncie Przemysł Ottokar II ogłosił termin koncentracji wojsk na 5 czerwca 1278 roku. Polskie oddziały miały spotkać się w pobliżu Opawy, a czeskie w okolicach Brna. Później data zgrupowania sprzymierzonych oddziałów została przesunięta na 15 lipca 1278 roku.
27 czerwiec 1278 27 czerwca 1278 roku Przemysł Ottokar II opuścił Pragę i udał się w kierunku Brna. [więcej]
15 lipiec 1278 15 lipca 1278 roku Przemysł Ottokar II znalazł się w okolicach Brna. [więcej]
25 lipiec 1278 25 lipca 1278 roku Przemysł Ottokar II przystąpił do oblężenia warownego grodu Droßendorf. [więcej]
26 sierpień 1278 26 sierpnia 1278 roku doszło do decydującej bitwy pod Suchymi Krutami. Tam w ferworze walki stracił życie Przemysł Ottokar II. Jego ograbione ciało przewieziono do Wiednia. gdzie złożono na noszach dla zmarłych, wystawiając je na widok publiczny w krużganku kościoła Minorytów. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Kroissenbrunn 1260

Suche Kruty 1278

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Wacław I
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Przemysła Ottokara II została 11 lutego 1252 roku Małgorzata Babenberg, wdowa po Henryku Hohenstaufie. Małżeństwo okazało się bezdzietne, więc z tego powodu Małgorzata, wbrew woli papieża, została oddalona.

Drugą żoną Przemysła Ottokara II została 25 października 1261 roku Kunegunda córka Rościsława Michajłowicza.

  1. Kunegunda - żona księcia mazowieckiego Bolesława II
  2. Agnieszka
  3. Wacław II Czeski
  4. Małgorzata

Dzieci Przemysła Ottokara II z pozamałżeńskich związków.

  1. Mikołaj I opawski (ok. 1255-1318)
  2. Agnieszka
  3. Elżbieta
  4. Jan - proboszcz wyszehradzki
Następca: Wacław II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Przemysł_Ottokar_II
#PrzemysłOttokarII
441

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.