ozdoba

BOLESŁAW POBOŻNY

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Mieszko III Stary
Odon Wielkopolski
Władysław Odonic
Bolesław Pobożny
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1224 a 1227 rokiem
Zmarł: 13 lub 14 kwietnia 1279 roku
w Kaliszu
Rodzice: Władysław Odonic
i Jadwiga
10 sierpień 1232 10 sierpnia 1232 roku Bolesław Pobożny z bratem Przemysłem I zostali wymienieni jako współwystawcy dokumentu, nadającego immunitet klasztorowi św. Wawrzyńca pod Kaliszem. [więcej]
1239 W 1239 roku, po śmierci ojca, Bolesław Pobożny wspólnie z bratem Przemysłem I został współrządcą dzielnicy pozostawionej im przez rodzica. Obszar księstwa obejmował obie stolice Wielkopolski: Poznań i Gniezno. [więcej]
1239 Prawdopodobnie w 1239 roku Bolesław Pobożny z bratem utracili na rzecz Świętopełka Gdańskiego terytorium kasztelanii nakielskiej.
1241 W 1241 roku, po tragicznej śmierci Henryka Pobożnego, możnowładztwo południowej Wielkopolski nie zgodziło się na uległość wobec Bolesława Rogatki. W ten sposób narodziła się okazja, aby Bolesława Pobożny z bratem odzyskali pozostałą część wielkopolskich ziem. [więcej]
22 marzec 1243 22 marca 1243 roku w Gnieźnie Bolesław Pobożny wraz z bratem i matką wydali dokument, będący traktatem handlowym z państwem zakonu krzyżackiego. [więcej]
1244 W 1244 roku Bolesław Pobożny wspólnie z matką księżną Jadwigą i bratem Przemysłem I przenieśli dominikanów na lewy brzeg Warty, przekazując im ziemię nad rzeką oraz kościół pod wezwaniem św. Gotarda. [więcej]
1245 W 1245 roku Bolesław Pobożny został pasowany na rycerza przez swego brata Przemysła I. Jednocześnie Bolesław został formalnie dopuszczony do współrządów. Przemawia za tym fakt, że obaj bracia potwierdzili szerokie przywileje katedry poznańskiej.
1245 Niedługo po tym kiedy Bolesław Pobożny stał się rycerzem, wystawił przywilej dla cysterskiego klasztoru w Paradyżu. [więcej]
1246 W 1246 roku doszło do wyprawy odwetowej książąt śląskich. W wyniku zaskakującej agresji Bolesław Pobożny z bratem przekazali Bolesławowi Rogatce trzy ważne grody graniczne: Santok, Międzyrzecz i Zbąszyń. [więcej]
1247 W 1247 roku Bolesław Pobożny i Przemysł I podzielili między siebie Wielkopolskę. Granica pomiędzy dzielnicami braci przebiegała głównie na Warcie. [więcej]
1247 Pierwszym zachowanym dokumentem Bolesława Pobożnego, wystawionym we własnej dzielnicy, jest nadanie dla katedry poznańskiej. [więcej]
1247 Na przełomie lipca i sierpnia 1247 roku Bolesław Pobożny zajął twierdzę lądzką, która należała do Kazimierza Kujawskiego. [więcej]
1248 Wiosną 1248 roku Bolesław Pobożny utracił na rzecz Kazimierza Kujawskiego gród Ląd. [więcej]
1249 W 1249 roku Przemysł I, wbrew postanowieniom traktatu zawartego dwa lata wcześniej w sprawie podziału księstwa, przeprowadził nowy podział Wielkopolski. Nowy układ terytorialny przyznawał Bolesławowi Pobożnemu Ziemię Gnieźnieńską wraz z pasem grodów nadnoteckich, z Ujściem i Czarnkowem. [więcej]
Sierpień 1249 W sierpniu 1249 roku Bolesław Pobożny wspólnie z bratem wspomógł zbrojnie Konrada Głogowskiego. W wyniku tej militarnej wyprawy doszło do pojmania Bolesława Rogatki. [więcej]
19 maj 1250 19 maja 1250 roku Bolesław Pobożny został więźniem Przemysła I, lecz raczej nie spędzał czasu w ciemnym, zimnym i wilgotnym lochu. Zatrzymanie polegało na odsunięciu go od władzy i być może trzymaniu pod strażą. W chwilach gdy potrzebna była obecność Bolesława na dokumentach, czynił to nierzadko. [więcej]
20 kwiecień 1253 W Wielkanoc 20 kwietnia 1253 roku Bolesław Pobożny odzyskał wolność. Przemysł I doraźnie przekazał mu Kalisz. [więcej]
Maj 1253 W maju 1253 roku w Pogorzelicy, położonej w kasztelanii gieckiej, Bolesław Pobożny i Przemysł I dokonali nowego podziału Wielkopolski. [więcej]
Wrzesień 1254 We wrześniu 1254 roku Bolesław Pobożny wspólnie z bratem i Konradem Głogowskim wzięli udział w karnej wyprawie na położone w okolicach Trzebnicy ziemie, należące do Henryka Białego. [więcej]
Jesień 1255 Jesienią 1255 roku Bolesław Pobożny wzmocnił kontyngentem wojskowym siły Przemysła I podczas oblężenia Nakła, które we wrześniu tego roku zostało zajęte przez Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
Wiosna 1256 Wiosną 1256 roku Bolesław Pobożny wspierał zbrojnie Przemysła I w walkach o odzyskanie Nakła. [więcej]
1256 W 1256 roku Bolesław Pobożny poślubił Jolentę, córkę króla Węgier Beli IV. Mariaż ten był z pewnością wynikiem starań Bolesława Wstydliwego, którego żona Kinga była siostrą Jolenty. Małżeństwo to miało ogromy wymiar polityczny. Z jednej strony było świadectwem sojuszu z władcą Małopolski, a z drugiej strony manifestacją przynależności Wielkopolski do grona sojuszników Arpadów. [więcej]
1257 W czerwcu 1257 roku zmarł Przemysł I. Bolesław Pobożny objął w posiadanie całą wielkopolską dzielnicę. Nie zmienił tego fakt, że w październiku 1257 roku urodził się pogrobowiec Przemysła I Przemysł II; wszakże był to niemowlak, nad którym Bolesław rozpostarł władzę regencyjną.
Jesień 1257 Skupienie dwóch wielkopolskich dzielnic w jednych rękach dało Bolesławowi Pobożnemu większy potencjał polityczny i militarny, a to z pewnością stało się przyczyną rozpoczęcia działań, związanych z chęcią odzyskania Ziemi Lądzkiej, utraconej w 1248 roku na rzecz Kazimierza Kujawskiego. Z tego powodu rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę akcję dyplomatyczną. Porozumiał się z książętami Pomorza Zachodniego Bolesławem Wstydliwym oraz Siemowitem I. [więcej]
Listopad 1257 W listopadzie 1257 roku Bolesław Pobożny pojawił się z wizytą w Małopolsce.
Wiosna 1258 Na początku 1258 roku Bolesław Pobożny zaatakował Ziemię Lądzką. Gdy agresja nie przyniosła spodziewanych skutków, wzmocniony zachodniopomorskimi oddziałami natarł na stolicę Kujaw Inowrocław. [więcej]
Kwiecień 1258 W kwietniu 1258 roku wojna z Kazimierzem Kujawskim zakończyła się. Niedługo potem podpisano pokojowe porozumienie, w myśl którego Bolesław Pobożny otrzymał połowę kasztelanii lądzkiej.
Lato 1258 Latem 1258 roku Kazimierz Kujawski ze Świętopełkiem Gdańskim najechali i spustoszyli terytorium Bolesława Pobożnego. Niedługo potem rozpoczęli wznoszenie grodu, położonego na wielkopolskiej ziemi w Pakości. [więcej]
Styczeń 1259 Na początku 1259 roku Bolesław Pobożny wsparł zbrojnie zakończone niepowodzeniem poczynania Warcisława III Dymińskiego na Ziemi Słupskiej. [więcej]
Marzec 1259 W połowie marca 1259 roku Kazimierz Kujawski zbrojnie najechał i spustoszył część kasztelanii lądzkiej, która w poprzednim roku przeszła w ręce Bolesława Pobożnego. Szybka interwencja wielkopolskiego księcia dała efekt w postaci odzyskania części zrabowanych łupów. [więcej]
Kwiecień 1259 Niedługo po zakończeniu walk na obszarze kasztelanii lądzkiej Kazimierz Kujawski zwołał zjazd, na którym miano ustalić nowe warunki pokoju między Piastowiczami. Niestety negocjacje nie przyniosły rozwiązania sporu, a posłowie Bolesława Pobożnego zostali uwięzieni. [więcej]
Lato 1259 Latem 1259 roku Bolesław Pobożny skupił się na formowaniu szeroko zakrojonej koalicji przeciwko sojuszowi Kazimierza Kujawskiegozei Świętopełkiem Gdańskim. Po stronie wielkopolskiego władcy stanęli Bolesław Wstydliwy, Siemowit I, Daniel I Halicki oraz władcy Pomorza Zachodniego. [więcej]
6 październik 1259 Koalicja zbudowana przez Bolesława Pobożnego wkroczyła za Ziemię Łęczycką 6 października 1259 roku i rozpoczęła pustoszenie. Zaskoczony takim obrotem spraw Kazimierz Kujawski poprosił o rozejm. [więcej]
Listopad 1259 W listopadzie 1259 roku Bolesław Pobożny wziął udział w rokowaniach pokojowych z Kazimierzem Kujawskim, który zgodził się oddać wszystkie sporne terytoria. [więcej]
13 czerwiec 1260 13 czerwca 1260 roku Bolesław Pobożny uczestniczył w spotkaniu z Kazimierzem Kujawskim w Tuszynie. Doszło tam do jakiejś korekty ustaleń, przyjętych w listopadzie 1259 roku. [więcej]
1 lipiec 1260 1 lipca 1260 roku Bolesław Pobożny zwołał wiec w Poznaniu. Zatwierdzono tam posag księżniczki Konstancji, córki Przemysła I, która wychodząc za syna margrabiego brandenburskiego Konrada wnosiła kasztelanię santocką, jednak bez samego grodu, który miał pozostać przy Wielkopolsce. Oprócz spraw związanych z zamążpójściem Konstancji omawiano strategię dalszej walki o kasztelanię lądzką.
1260 Jest wielce prawdopodobne, że Bolesław Pobożny wziął udział w ślubie Konstancji z Janem I Askańczykiem, który odbył się w na zamku w Santoku. [więcej]
24 sierpień 1261 Na krótko przed 24 sierpnia 1261 roku Bolesław Pobożny wkroczył na Kujawy. Ta demonstracja siły pozwoliła wielkopolskiemu księciu wymóc na Kazimierzu Kujawskim rezygnację z kasztelani lądzkiej. [więcej]
29 styczeń 1262 29 stycznia 1262 roku w Iwanowicach koło Dankowa w Ziemi Rudzkiej Bolesław Pobożny uczestniczył w zgromadzeniu władców. Oprócz niego stawili się tam również Bolesław Wstydliwy oraz Władysław Opolski. [więcej]
Czerwiec 1262 W początkach czerwca 1262 Bolesław Pobożny uczestniczył w spotkaniu władców. W szczycie oprócz Bolesława Wstydliwego wziął udział również przedstawiciel śląskiej linii Piastów Henryk Biały. [więcej]
Wrzesień 1262 We wrześniu 1262 roku na prośbę Perejesławy, wdowy po Siemowicie I, Bolesław Pobożny z powodu zamieszek interweniował zbrojnie na Mazowszu. [więcej]
Styczeń 1266 W styczniu 1266 roku Brandenburczycy zajęli Santok. Bolesław Pobożny zdecydował się na pokojowe rozwiązanie tego konfliktu, w wyniku którego Askańczycy zgodzili się oddać gród, lecz po uprzednim zniszczeniu obwarowań. [więcej]
23 marzec 1266 23 marca 1266 roku Bolesław Pobożny był świadkiem podpisania pokojowego porozumienia pomiędzy czeskim Przemysłem Ottokarem II i węgierskim Belą IV. [więcej]
1267 W 1267 roku, w związku ze wzrostem napięcia pomiędzy Śląskiem a Wielkopolską, Bolesław Pobożny rozpoczął zakrojone na szeroką skalę umacnianie granicznych grodów.
Styczeń / luty 1268 W 1268 roku powracający z pruskiej krucjaty Przemysł Ottokar II spustoszył tereny należące do Bolesława Pobożnego, wspierając w ten sposób Piastów Śląskich. [więcej]
Jesień 1268 W 1268 roku Bolesław Pobożny, planujący zająć należącą do Ziemomysła Inowrocławskiego Bydgoszcz, potwierdził biskupowi Wolimirowi wszystkie wcześniejsze przywileje nadane dla kościoła włocławskiego przez kujawskich władców. [więcej]
14 listopad 1268 Po 14 listopada 1268 roku neofita pruski Teodoryk poddał Bolesławowi Pobożnemu znajdujący się pod jego opieką gród bydgoski. Stało się to w księstwie Ziemomysła Inowrocławskiego przyczyną rozruchów, które potrwały do następnego roku. [więcej]
1269 W 1269 roku Bolesław Pobożny, wykorzystując bunt w księstwie Ziemomysła Inowrocławskiego, stał się panem Kruszwicy. [więcej]
1269 W 1269 roku Bolesław Pobożny rozpoczął umacnianie grodu w Międzyrzeczu. Powodem startu tego przedsięwzięcia było zainicjowanie budowy nowego grodu w Sulęcinie, rozpoczęte przez margrabiego brandenburskiego Ottona. Inwestycja nie została ukończona, ponieważ Askańczyk najechał i spustoszył międzyrzecką kasztelanię. [więcej]
1 wrzesień 1269 Przed 1 września 1269 roku Bolesław Pobożny zawarł traktat pokojowy z Ziemomysłem Inowrocławskim kończący wojnę na Kujawach. W myśl porozumienia stał się panem Bydgoszczy i Kruszwicy. [więcej]
1 wrzesień 1269 1 września 1269 roku w Kruszwicy Bolesław Pobożny na prośbę biskupa włocławskiego Wolimira raz jeszcze potwierdził wszystkie prawa i przywileje majątków biskupich. [więcej]
Grudzień 1269 W grudniu 1269 roku Bolesław Pobożny przygotował wyprawę odwetową, skierowaną przeciwko brandenburskiemu Ottonowi, w trakcie której zdobyty został między innymi gród w Sulęcinie. [więcej]
Luty 1270 W lutym 1270 roku Bolesław Pobożny był z wizytą w Krakowie u Bolesława Wstydliwego. Zapewne jednym z poruszanych problemów było ustalenie wspólnego stanowiska wobec zbliżającej się wojny czesko-węgierskiej. [więcej]
Marzec 1270 W marcu 1270 roku ukończono w Drezdenku odbudowę grodu, zainicjowaną przez Bolesława Pobożnego w związku ze wzrostem napięcia w stosunkach z Brandenburgią.
1270 W 1270 roku Bolesław Pobożny zawiązał sojusz z Mściwojem Gdańskim. Przymierze skierowane było przeciwko Samborowi II Tczewskiemu oraz bratającemu się z Krzyżakami Ziemomysłowi Inowrocławskiemu. Potwierdzeniem tego przypuszczenia jest zapewne fakt, że w tym roku Mściwoj II uczynił nadanie dla wielkopolskiego Łekna. [więcej]
Sierpień 1270 W sierpniu 1270 roku Bolesław Pobożny z małżonką udali się do Krakowa na spotkanie z królem Węgier Stefanem V. [więcej]
Kwiecień 1271 W kwietniu 1271 roku, w związku z tym że książęta śląscy związani byli z obozem czeskiego króla Przemysła Ottokara II, Bolesław Pobożny był inicjatorem kilku wypraw łupieskich na terytorium Śląska. Spustoszony wówczas został między innymi Milicz. [więcej]
Kwiecień 1271 W kwietniu 1271 roku Bolesław Pobożny, wspomagany oddziałami podległej mu części Kujaw, wkroczył na terytorium kasztelanii santockiej, należącej do margrabiego brandenburskiego. Próba zdobycia ufortyfikowanego Santoka prawdopodobnie zakończyła się niepowodzeniem. Wielkopolski książę zadowolił się spustoszeniem tych terenów. [więcej]
Kwiecień 1271 Gdy Bolesław Pobożny próbował zdobyć Santok, Ziemomysł Inowrocławski zaatakował Kruszwicę, która została wówczas spalona. [więcej]
Czerwiec 1271 W czerwcu 1271 roku Bolesław Pobożny wspomógł zbrojnie wojska mazowiecko-małopolskie w łupieskiej ekspedycji na wschodnią część Śląska. [więcej]
Lato 1271 W odwecie za agresję Ziemomysła Inowrocławskiego na Kruszwicę latem 1271 roku Bolesław Pobożny, wspierany działaniami Mściwoja II Gdańskiego, zaatakował Kujawy. Najdłużej bronił się oblężony Inowrocław.
W konsekwencji zwycięskiej kampanii połączonych sił Wielkopolski i Pomorza Bolesław Pobożny stał się panem całych Kujaw. Do niewoli dostał się teść Ziemomysła Inowrocławskiego Sambor II. [więcej]
31 październik 1271 31 października 1271 roku w Inowrocławiu Bolesław Pobożny zawarł pokojowy układ z Krzyżakami. [więcej]
6 styczeń 1272 6 stycznia 1272 roku Bolesław Pobożny opuścił Poznań i wyruszył na Pomorze, aby wspomóc zbrojnie Mściwoja II w walkach z Brandenburgią. Dzięki interwencji wojsk wielkopolsko-kujawskich odzyskany został Gdańsk, przejęty niedawno przez Askańczyków. [więcej]
12 styczeń 1272 12 stycznia 1272 roku Bolesław Pobożny przebywał w Inowrocławiu, gdzie potwierdził na prośbę biskupa Wolimira testament komesa Lęchomira, wykupionego już z niewoli pogańskiej. [więcej]
1 maj 1272 1 maja 1272 roku Bolesław Pobożny uzupełnił grono koalicji antybrandenburskiej, w skład której weszli także arcybiskup magdeburski, książęta meklemburscy oraz Wisław Rugijski. [więcej]
27 maj 1272 27 maja 1272 roku Bolesław Pobożny wysłał do Brandenburgii swego bratanka Przemysła II na łupieską wyprawę, będącą efektem antybrandenburskiego sojuszu, zawartego cztery tygodnie wcześniej. [więcej]
Lipiec 1273 W lipcu 1273 roku Bolesław Pobożny towarzyszył Przemysłowi II w wyprawie do Drżenia, aby powitać Ludgardę Meklemburską, niedawno poślubioną małżonkę Przemysła II [więcej]
1273 W 1273 roku Bolesław Pobożny dopuścił swojego bratanka młodego Przemysła II do współrządów w Wielkopolsce. [więcej]
7 sierpień 1273 7 sierpnia 1273 roku we Włocławku wystawiono dokument, na którym Bolesław Pobożny występuje jako rozjemca w sporze pomiędzy Eufrozyną, wdową po Kazimierzu Kujawskim, jej synem Władysławem Łokietkiem a Zakonem Krzyżackim. Świadczy to o ogromnym autorytecie, jaki posiadał wielkopolski władca. [więcej]
Sierpień 1273 W sierpniu 1273 roku Bolesław Pobożny przebywał w Inowrocławiu. [więcej]
1273 W 1273 roku Bolesław Pobożny, zatrzymując sobie Bydgoszcz, Kruszwicę i Radziejów, przekazał Kujawy Leszkowi Czarnemu. [więcej]
1273 Zmieniająca się sytuacja polityczna w Polsce była dla Bolesława Pobożnego motorem działań, mających na celu pozyskanie Bolesława Rogatki jako sojusznika. Akcja ta została uwieńczona ślubem córki Bolesława Elżbiety z synem księcia śląskiego Henrykiem Brzuchatym, który odbył się pomiędzy 1273 a 1279 rokiem. [więcej]
Jesień 1273 W 1273 roku Bolesław Pobożny zaangażował się w ekspedycję karną, przedsięwziętą przez Bolesława Wstydliwego przeciwko Władysławowi Opolskiemu. [więcej]
Maj 1274 Prawdopodobnie w maju 1274 roku Bolesław Pobożny uwięził Przemysła II. Powodem ograniczenia wolności bratanka było prowadzenie przez niego zupełnie odmiennej polityki, polegającej na szukaniu sojuszników wśród wrogów Bolesława. [więcej]
1274 W 1274 roku Brandenburczycy spustoszyli okolice Poznania. [więcej]
1274 W 1274 roku z powodu uwięzienia Przemysła II Henryk IV Probus spustoszył pogranicze śląsko-wielkopolskie. [więcej]
1274/1275 Na przełomie 1274 i 1275 roku Przemysł II zbiegł z aresztu. To stało się powodem do podziału Wielkopolski na dwie dzielnice. Przemysł II dostał spuściznę po ojcu, czyli poznańskie, a w rękach Bolesława Pobożnego pozostała wschodnia Wielkopolska. [więcej]
1275 Jest wielce prawdopodobne, że w 1275 roku Bolesław Pobożny pośredniczył w zawieraniu małżeństwa Mściwoja II Gdańskiego z Eufrozyną, córką Kazimierza Opolskiego. Zapewne uczestniczył także w uroczystościach weselnych. [więcej]
Styczeń 1276 Na początku 1276 roku Bolesław Pobożny wziął udział w wiecu w Dłusku, na którym doszło do unormowania i złagodzenia relacji z Przemysłem II. [więcej]
1277 W 1277 roku, po wybuchu konfliktu wewnętrznego na Śląsku, Bolesław Pobożny stanął po stronie Bolesława Rogatki. Wystąpił do księcia wrocławskiego z roszczeniami o odszkodowanie za straty, jakie poniósł w wyniku najazdu śląskiego rycerstwa na jego terytorium. Sojusz ten pomógł również w wyciągnięciu Przemysła II z niewoli, w jakiej ten się znalazł po bitwie pod Stolcem. [więcej]
1278 Między 1 czerwca a 20 lipca 1278 roku Bolesław Pobożny przedsięwziął łupieską wyprawę na terytorium Brandenburgii. Wspólnie z Mściwojem II Gdańskim spustoszyli okolice Myśliborza. [więcej]
Kwiecień 1279 Bolesław Pobożny zmarł w Kaliszu 7 lub 13 kwietnia 1279 roku. O wielkości tego księcia niech świadczy nagrobek, jaki poświęciła mu kronika małopolska, która nazywa go największym zwycięzcą nad Niemcami oraz władcą tak potężnym, że nie bał się żadnego króla. Przed śmiercią władztwo swe oraz opiekę nad żoną i córkami Bolesław Pobożny powierzył Przemysłowi II. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Bolesława Pobożnego została w 1256 roku Jolenta Helena - córka Beli IV - króla Węgier.

  1. Elżbieta (1260/1263-1304) - żona Henryka Brzuchatego
  2. Jadwiga (1266/1275-1339) - żona Władysława Łokietka
  3. Anna (1276-przed 1300) – klaryska gnieźnieńska

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Bolesław_Pobożny
#BolesławPobożny
181

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.