ozdoba

ZIEMOMYSŁ INOWROCŁAWSKI

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz II Sprawiedliwy
Konrad I Mazowiecki
Kazimierz I Kujawski
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1245 a 1248 rokiem
Zmarł: W 1287 roku
Rodzice: Kazimierz I kujawski
i Konstancja
25 maj 1252 25 maja 1252 roku Ziemomysł Inowrocławski po raz pierwszy pojawił się na kartach historii przy okazji nadania uczynionego przez Kazimierza Kujawskiego na rzecz klasztoru w Sulejowie. [więcej]
16 wrzesień 1257 Ziemomysł Inowrocławski został przywołany w dokumencie wystawionym przez ojca nad rzeką Wel 16 września 1257 roku. Certyfikat ten był nadaniem części Ziemi Lubawskiej dla rezydującej w Chełmży kapituły biskupstwa chełmińskiego. [więcej]
10 listopad 1257 Ziemomysł Inowrocławski został wymieniony w dokumencie ojca z 10 listopada 1257 roku, w którym Kazimierz Kujawski darował wsie Trzęsacz i Włóki klasztorowi cystersów w Byszewie. [więcej]
1260 Zapewne w drugiej połowie 1260 roku Ziemomysł Inowrocławski razem z bratem Leszkiem Czarnym wystąpili przeciwko ojcu, domagając się swoich dzielnic. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że potomkowie wystąpili przeciwko ojcu zaraz po tym, gdy doszło do nieudanej próby otrucia ich przez macochę Eufrozynę. [więcej]
Luty 1261 W lutym 1261 roku Ziemomysł Inowrocławski został wybrany przez swego ojca w skład sądu rozstrzygającego spór klasztoru sulejowskiego z rycerstwem. Oznacza to, że już wówczas młody książę znał łacinę. [więcej]
13 kwiecień 1266 13 kwietnia 1266 roku Ziemomysł Inowrocławski przebywał w otoczeniu ojca, kiedy ten zawierał porozumienie z biskupem włocławskim Wolimirem. W zawartym wówczas traktacie odnaleźć można deklarację Kazimierza Kujawskiego, że schedę po nim przejmie Ziemomysł. Niektórzy badacze uważają, że młody książę rządził Księstwem Inowrocławskim jeszcze za życia ojca. [więcej]
Sierpień 1267 W drugiej połowie sierpnia 1267 roku w Trzebnicy odbyły się uroczystości „podniesienia kości" Jadwigi Śląskiej. Jest wielce prawdopodobne, że Ziemomysł Inowrocławski wziął udział w tych obchodach. [więcej]
Grudzień 1267 W grudniu 1267 roku, po śmierci ojca, Ziemomysł Inowrocławski stał się władcą Inowrocławia. Nie podjął się kontynuacji polityki ojca i swą strategię oparł na bliskich stosunkach z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
3 styczeń 1268 3 styczeń 1268 roku Ziemomysł Inowrocławski brał udział w zgromadzeniu, które odbyło się w Chełmnie. Jednym z efektów obrad, których inicjatorem i pośrednikiem był król Czech Przemysł Ottokar II, stał się podział Kujaw. Ziemomysłowi przypadł w udziale zdecydowanie większy obszar ze stolicą w Inowrocławiu, zaś jego przyrodni bracia Władysław Łokietek, Kazimierz II Łęczycki oraz Siemowit Dobrzyński otrzymali księstwo ze stolicą w Łęczycy. [więcej]
Styczeń 1268 Na początku 1268 roku w Kruszwicy Ziemomysł Inowrocławski wystawił dwa dokumenty. Pierwszy był szeregiem nadań i przywilejów dla biskupa włocławskiego Wolimira, a drugi poświadczeniem wymiany majątków księcia z kapłanem. Powyższe zapisy unormowały stosunki Ziemomysła Inowrocławskiego z Wolimirem kończąc konflikt, który zapoczątkował Kazimierz Kujawski z hierarchą włocławskiego kościoła. [więcej]
Luty 1268 W pierwszej połowie lutego 1268 roku Ziemomysł Inowrocławski pojął za żonę Salomeę, córkę Sambora II. Ślub prawdopodobnie odbył się w Kruszwicy. [więcej]
11 październik 1268 11 października 1268 roku Ziemomysł Inowrocławski wydał werdykt w sporze kościoła kruszwickiego z wdową po Przybysławie Czesławowicu o połowę wsi Chełmiczki pod Radziejowem. Wtenczas książę użył nowej pieczęci, na której przedstawiono scenę walki wybiegającego z bram zamku lub miasta księcia z lewem. [więcej]
14 listopad 1268 Po 14 listopada 1268 roku neofita pruski Teodoryk poddał Bolesławowi Pobożnemu znajdujący się pod jego opieką gród bydgoski. Stało się to w księstwie Ziemomysła Inowrocławskiego przyczyną rozruchów, które potrwały do następnego roku. [więcej]
1269 W 1269 roku Ziemomysł Inowrocławski utracił na rzecz Bolesława Pobożnego Kruszwicę. [więcej]
1 wrzesień 1269 Przed 1 września 1269 roku zakończył się bunt na Kujawach. Ziemomysł Inowrocławski, w wyniku zawartego z Bolesławem Pobożnym porozumienia, utracił Bydgoszcz i Kruszwicę. [więcej]
2 wrzesień 1269 Niedługo po rokowaniach Ziemomysła Inowrocławskiego z Bolesławem Pobożnym na Kujawy spadł łupieski najazd Litwinów. [więcej]
8 listopad 1269 8 listopada 1269 roku Ziemomysł Inowrocławski zawarł ugodę z biskupem włocławskim Wolimirem. Doszło wówczas do ponownego potwierdzenia nadań z początku 1268 roku na rzecz włocławskiego biskupstwa. [więcej]
Wiosna 1270 Wiosną 1270 roku Ziemomysł Inowrocławski udzielił schronienia Warcisławowi II i Samborowi II, którzy zostali wypędzeni ze swoich posiadłości przez Mściwoja II. Warcisław II osiadł w kasztelanii wyszogrodzkiej. [więcej]
Kwiecień 1271 W kwietniu 1271 roku, gdy Bolesław Pobożny brał udział w łupieskiej wyprawie na terytorium Brandenburgii, Ziemomysł Inowrocławski zaatakował gród w Kruszwicy, który wówczas uległ spaleniu. [więcej]
9 maj 1271 9 maja 1271 roku w należącym do Ziemomysła Inowrocławskiego Wyszogrodzie niespodziewanie zmarł Warcisław II Gdański.
14 lipiec 1271 W lipcu 1271 roku Ziemomysł Inowrocławski wspólnie z Leszkiem Czarnym udał się po pomoc do Czech. Przemysł Ottokar II nie był w stanie udzielić wsparcia braciom. [więcej]
Lato 1271 Podczas gdy Ziemomysł Inowrocławski przebywał z Leszkiem Czarnym w Czechach, zapewne jeszcze w czerwcu 1271 roku Bolesław Pobożny (wspomagany akcją Mściwoja II Gdańskiego) zaatakował Kujawy. Najdłużej bronił się Inowrocław broniony przez Sambora II. Siły skupione wokół okazały się skuteczniejsze i wojna zakończyła się kompletną klęską Kujaw, a Sambor II dostał się do niewoli. [więcej]
Jesień 1271 Po przegranej wojnie z Bolesławem Pobożnym Ziemomysł Inowrocławski schronił się prawdopodobnie w kasztelani michałowskiej. [więcej]
Jesień 1273 W 1273 roku Bolesław Pobożny przekazał Leszkowi Czarnemu Kujawy. Zapewne Ziemomysł Inowrocławski mógł teraz swobodniej podróżować po swoim dawnym księstwie. [więcej]
1278 W 1278 roku mogło dojść do sporu pomiędzy Ziemomysłem Inowrocławskim a Leszkiem Czarnym. Być może ten pierwszy coraz bardziej domagał się władzy na Kujawach. [więcej]
24 sierpień 1278 24 sierpnia 1278 roku na zjeździe w Lądzie Przemysł II ogłosił postanowienie, zgodnie z którym Ziemomysł Inowrocławski za zgodą Leszka Czarnego odzyskał Kujawy i mógł powrócić do Inowrocławia. [więcej]
Jesień 1278 Po odzyskaniu władzy na Kujawach Ziemomysł Inowrocławski do końca życia współpracował i utrzymywał poprawne relacje z Leszkiem Czarnym. [więcej]
30 grudzień 1278 30 grudnia 1278 roku zmarł w Inowrocławiu teść Ziemomysła Inowrocławskiego Sambor II. Przed śmiercią zapisał Ziemomysłowi utracone w 1269 roku na rzecz Mściwoja II Gdańskiego Księstwo Tczewskie. [więcej]
Grudzień 1279 W grudniu 1279 roku, po śmierci Bolesława Wstydliwego, Ziemomysł Inowrocławski zapewne brał udział w uroczystym wjeździe Leszka Czarnego do Krakowa. Nowemu małopolskiemu władcy towarzyszyła żona Gryfina, trzymająca na rękach małego Leszka, syna Ziemomysła Inowrocławskiego. [więcej]
16 październik 1280 16 października 1280 roku we wsi Rzepka nad rzeką Brdą na wschód od Bydgoszczy Ziemomysł Inowrocławski zawarł z Mściwojem II porozumienie, w myśl którego zrzekł się roszczeń do ziem dawnego Księstwa Tczewskiego, przekazanego mu testamentem przez teścia w zamian za odzyskanie kasztelanii wyszogrodzkiej. Realizacja porozumienia miała nastąpić po śmierci Mściwoja II. [więcej]
1281 Salomea, żona Ziemomysła Inowrocławskiego, oburzona romansem swojej siostry Gertrudy z Mściwojem II Gdańskim, wycofała zrzeczenie się praw do spuścizny po Samborze II Tczewskim, co w konsekwencji skutkowało zerwaniem porozumień z Rzepki. [więcej]
1282 W początkach 1282 roku Przemysł II przekazał Władysławowi Łokietkowi kasztelanię kruszwicką. Ziemomysł Inowrocławski niebawem zaprotestował czyniąc nadania dla klasztoru norbertanek w Strzelnie oraz powołał tytularnego kasztelana kruszwickiego w osobie Bartosza z Kościelca z rodu Leszczyców.
W istocie działania Ziemomysła Inowrocławskiego były tylko bezsilnym manifestem własnych praw do kasztelanii kruszwickiej. [więcej]
1284 W wyniku politycznych układów, zawartych zapewne 19 lutego 1284 roku w Sieradzu pomiędzy Przemysłem II i Leszkiem Czarnym, Ziemomysł Inowrocławski odzyskał wschodnią część kasztelanii bydgoskiej. [więcej]
Lato 1284 Latem 1284 roku doszło do nieznanego w szczegółach konfliktu pomiędzy Zakonem Krzyżackim a sprzymierzonymi braćmi Leszkiem Czarnym i Ziemomysłem Inowrocławskim. Konfrontacja zakończyła się zawartą 8 listopada 1284 roku ugodą. [więcej]
6 wrzesień 1284 6 września 1284 roku Ziemomysł Inowrocławski wspólnie z Leszkiem Czarnym i Leszkiem Inowrocławskim zawarli z Zakonem Krzyżackim zawieszenie broni. [więcej]
15 sierpień 1285 15 sierpnia 1285 roku w Sulejowie Ziemomysł Inowrocławski potwierdził wspólnie z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką, Przemysłem II i Władysławem Łokietkiem ugodę, kończącą skandal, jaki ujawnił się w tutejszym klasztorze cystersów. [więcej]
29 wrzesień 1287 29 września 1287 roku w Inowrocławiu Ziemomysł Inowrocławski wystawił swój ostatni znany dokument, w którym oddalił roszczenia Mikołaja i Floriana z Lisewa Kościelnego wobec klasztoru byszewskiego starających się odzyskać wieś Więzowno ze źrebiem Dąbrówką Kamienną. [więcej]
Październik - grudzień 1287 Między początkiem października a 25 grudnia 1287 roku skonał Ziemomysł Inowrocławski. Pochowany został w kościele franciszkanów inowrocławskich. Rządy regencyjne nad małoletnimi synami przejęła Salomea Pomorska, żona zmarłego księcia. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Ziemomysła inowrocławskiego została w lutym 1268 roku Salomea - córka Sambora II, księcia tczewskiego

  1. Konstancja (1268-1331) - opatka w klasztorze cysterskim w Trzebnicy
  2. Eufemia (po 1268 - przed 1278)
  3. Leszek
  4. Przemysł
  5. Kazimierz
  6. Fenenna - żona króla Węgier Andrzeja III

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Ziemomysł_Inowrocławski
#ZiemomysłInowrocławski
193

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.