ozdoba

LESZEK CZARNY

(1279-1288)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Leszek Czarny
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1240-1243 rokiem
Zmarł: 30 września 1288 roku
Rodzice: Kazimierz I kujawski
i Konstancja
25 maj 1252 25 maja 1252 roku Leszek Czarny po raz pierwszy pojawił się na kartach historii przy okazji nadania Kazimierza Kujawskiego uczynionego na rzecz klasztoru w Sulejowie. [więcej]
25 maj 1252 25 maja 1252 roku Leszek Czarny po raz pierwszy pojawił się na kartach historii przy okazji nadania Kazimierza Kujawskiego uczynionego na rzecz klasztoru w Sulejowie. [więcej]
10 listopad 1257 Leszek Czarny wymieniony 10 listopada 1257 roku w dokumencie ojca, w którym Kazimierz Kujawski darował wsie Trzęsacz i Włóki klasztorowi cystersów w Byszewie. [więcej]
1260 Zapewne w drugiej połowie 1260 roku Leszek Czarny wspólnie z bratem podniósł bunt przeciwko ojcu. Duży wpływ na zachowanie potomków Kazimierza I Kujawskiego miało z jednej strony poparcie władców sąsiednich dzielnic, a z drugiej - awanturnicza polityka ich rodzica. Zapalnikiem wystąpienia być może stała się nieudana próba otrucia ich przez macochę Eufrozynę.
Protest synów kujawskiego monarchy zakończył się fiaskiem. Leszek Czarny uciekł do Krakowa na dwór Bolesława Wstydliwego. [więcej]
6 luty 1261 Po 6 lutym 1261 roku Leszek Czarny dzięki poparciu Bolesława Wstydliwego przejął Łęczycę. [więcej]
4 październik 1262 Po 4 października 1262 roku Leszek Czarny zawarł z ojcem porozumienie, w myśl którego oddał Łęczycę w zamian za Ziemię Sieradzką. [więcej]
1265 W 1265 roku Leszek Czarny poślubił Gryfinę wnuczkę Beli IV. Wówczas Bolesław Wstydliwy uznał go za syna i następcę. [więcej]
23 marzec 1266 23 marca 1266 roku Leszek Czarny był świadkiem zawarcia pokoju pomiędzy węgierskim Belą IV i czeskim Przemysłem Ottokarem II. [więcej]
Czerwiec 1271 W czerwcu 1271 roku oddziały Leszka Czarnego wzięły udział w łupieskiej wyprawie na wschodnią rubież Księstwa Wrocławskiego. Oprócz formacji sieradzkiego księcia w ekspedycji wzięło udział rycerstwo Bolesława Wstydliwego, Bolesława Pobożnego i Konrada II Czerskiego. [więcej]
Lipiec 1271 W lipcu 1271 roku Leszek Czarny wspólnie z Ziemomysłem Inowrocławskim udał się po pomoc do Czech. Przemysł Ottokar II nie był w stanie udzielić wsparcia braciom. [więcej]
1271 W 1271 roku Gryfina, żona Leszka Czarnego, wystąpiła na zgromadzeniu możnych w Sieradzu ze skargą, że pomimo sześciu lat małżeństwa nadal żyje w dziewictwie. [więcej]
1273 W 1273 roku Leszek Czarny otrzymał od Bolesława Pobożnego Kujawy, przejęte w 1271 roku od agresywnego Ziemomysła Inowrocławskiego. W rękach wielkopolskiego księcia pozostała Bydgoszcz, Kruszwica i Radziejów. [więcej]
Jesień 1273 Jesienią 1273 roku Leszek Czarny uczestniczył w wyprawie odwetowej Bolesława Wstydliwego przeciwko Władysławowi Opolskiemu. [więcej]
Sierpień 1277 W sierpniu 1277 roku Leszek Czarny prawdopodobnie uczestniczył zjeździe zorganizowanym w Opawie przez Przemysła Ottokara II, ciągle szukającego sojuszników do ponownego starcia z Rudolfem I Habsburgiem. [więcej]
Jesień 1277 Jesienią 1277 roku na Kujawy należące do Leszka Czarnego spadł łupieski najazd Litwinów z Trojdenem na czele. Było to wydarzenie prawdopodobnie inspirowane pomysłem Konrada Czerskiego. [więcej]
1278 W 1278 roku Leszek Czarny pokonał litewskie oddziały pod Równem. Agresorzy pod dowództwem Syrpucia wcześniej złupili Ziemię Lubelską. [więcej]
Lipiec 1278 Jest wielce prawdopodobne, że w lipcu 1278 roku Leszek Czarny wspomógł rycerskim oddziałem Przemysła Ottokara II w wojnie z Rudolfem I Habsburgiem.
24 sierpień 1278 24 sierpnia 1278 roku Leszek Czarny prawdopodobnie przebywał w Lądzie, gdzie znalazł się również Przemysł II. Tu mogło dojść do rozmów, w następstwie których Ziemomysł Inowrocławski za zgodą Leszka Czarnego odzyskał Kujawy. [więcej]
1279 W 1279 roku Leszek Czarny razem z Bolesławem Siemowitowiczem sprokurowali prawdopodobnie konflikt Konrada Czerskiego z księciem ruskim Włodzimierzem. [więcej]
Grudzień 1279 W grudniu 1279 roku, po śmierci Bolesława Wstydliwego, Leszek Czarny zasiadł na krakowskim tronie. [więcej]
Grudzień 1279 Podczas uroczystego wjazdu Leszka Czarnego do Krakowa towarzyszyła mu żona Gryfina, trzymająca na rękach małego Leszka, syna Ziemomysła Inowrocławskiego. [więcej]
1280 W 1280 roku małopolskie oddziały Leszka Czarnego odparły najazd ruskich zastępów dowodzonych przez Lwa Halickiego. [więcej]
1281 W 1281 roku doszło do jakiegoś sporu Leszka Czarnego z księżną Kingą. [więcej]
1282 W 1282 roku Leszek Czarny wsparł zbrojnie wyprawę Bolesława Siemowitowicza na dzielnicę Konrada Czerskiego. [więcej]
1282 Leszek Czarny kontynuował wspomaganie Bolesława Siemowitowicza w wojnie z Konradem Czerskim. Jeszcze w 1282 roku wysłał oddziały z Lublina, aby spustoszyły ruskie ziemie sprzymierzone z władcą Czerska. [więcej]
1282 W 1282 roku doszło prawdopodobnie do buntu przeciwko Leszkowi Czarnemu. Celem wystąpienia było oddanie Ziemi Sandomierskiej pod panowanie Konrada Czerskiego. [więcej]
1282 W 1282 roku pod Równem w Ziemi Sandomierskiej Leszek Czarny rozbił litewskie oddziały pustoszące jego terytorium. [więcej]
19 luty 1284 19 lutego 1284 roku Leszek Czarny uczestniczył w wiecu, który odbył się w Sieradzu. Zawarto tam miedzy innymi porozumienie, w myśl którego Przemysł II przekazał Ziemomysłowi Inowrocławskiemu wschodnią część kasztelanii bydgoskiej. [więcej]
Lato 1284 Latem 1284 roku Leszek Czarny wspomógł Ziemomysła Inowrocławskiego z konflikcie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
6 wrzesień 1284 6 września 1284 roku Leszek Czarny wspólnie z Kazimierzem II Łęczyckim i Ziemomysłem Inowrocławskim zawarli z Zakonem Krzyżackim zawieszenie broni. [więcej]
Wiosna 1285 Na początku 1285 roku Konrad Czerski w porozumieniu ze zbuntowanym możnowładztwem zajął Ziemię Sandomierską, będącą własnością Leszka Czarnego. [więcej]
1285 W 1285 roku podczas buntu w sandomierskiej dzielnicy Leszek Czarny znalazł pomoc wśród krakowskich mieszczan oraz u króla Węgier Władysława IV. [więcej]
3 maj 1285 3 maja 1285 roku pod wsią Bogucice Leszek Czarny, wspomagany węgierskimi oddziałami, starł się z wojskami Konrada Czerskiego. Bitwa zakończyła się wspaniałym zwycięstwem krakowskiego księcia, co skutkowało odzyskaniem Ziemi Sandomierskiej. [więcej]
1285 W 1285 roku Bolesław Mazowiecki wspomógł zbrojnie Leszka Czarnego, organizując prewencyjny atak na ziemie Lwa Halickiego, by nie dopuścić do rusko-tatarskiej agresji na Małopolskę. [więcej]
1285 W 1285 roku Ziemia Lubelska, należąca do Leszka Czarnego, została złupiona przez Litwinów. [więcej]
1286 Na początku 1286 roku Leszek Czarny spustoszył terytorium Konrada Czerskiego. [więcej]
24 grudzień 1287 Pod koniec 1287 roku do Małopolski wkroczyli Tatarzy wspierani ruskimi oddziałami pod dowództwem Talebogi i Nogaja. W wigilię Bożego Narodzenia 1287 roku najeźdźcy oblegli Kraków. W tym czasie Leszek Czarny przebywał na Węgrzech, gdzie udał się w poszukiwaniu pomocy. [więcej]
Styczeń 1288 W styczniu 1288 roku istnieć musiał pomiędzy Leszkiem Czarnym, Przemysłem II, Henrykiem Probusem i Henrykiem Głogowskim układ w sprawie wzajemnego dziedziczenia posiadanych przez nich terytoriów. [więcej]
30 wrzesień 1288 30 września 1288 roku zmarł Leszek Czarny. Pochowano go w kościele Dominikanów krakowskich. Przed śmiercią przekazał swym braciom Sieradz i Łęczycę, a Ziemię Krakowską i Sandomierską Henrykowi Prawemu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Bolesław Wstydliwy
Żony i potomstwo:

W 1265 roku Leszek Czarny poślubił Gryfinę Halicką - córkę Rościsława, bana Slawonii i Maczwy. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Następca: Bolesław Siemowitowicz

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Leszek_Czarny
#LeszekCzarny
95

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.