ozdoba

JADWIGA ANDEGAWEŃSKA

(1384-1399)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Jadwiga Andegaweńska
Dynastia: Andegaweńska
Urodzona: pomiędzy
3 października 1373 roku
a
18 lutego 1374 roku
w Budzie
Zmarła: 17 lipca 1399 roku
w Krakowie
Rodzice: Ludwik Węgierski
i Elżbieta Bośniaczka
1373 / 1374 Jadwiga Andegaweńska urodziła się pomiędzy 3 października 1373 roku a 18 lutego 1374 roku w Budzie. [więcej]
15 czerwiec 1378 15 czerwca 1378 roku w Hainburgu doszło do zaręczyn Jadwigi Andegaweńskiej i Wilhelma Habsburga. Młodocianych narzeczonych położono do jednego łóżka w obecności całego dworu. Obrzęd ten nazywano pokładzinami. [więcej]
1378 W 1378 roku po pokładzinach w Hainburgu Jadwiga Andegaweńska przeniosła się na wiedeński dwór Habsburgów. [więcej]
Luty 1379 Prawdopodobnie w lutym 1379 roku ojciec Jadwigi Andegaweńskiej postanowił ją ściągnąć na dwór do Budy. [więcej]
17 wrzesień 1382 17 września 1382 roku w Budzie królową Węgier została Maria siostra Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
25 listopad 1382 25 listopada 1382 roku w Radomsku odbył się zjazd możnowładztwa polskiego, który zdecydował o losie Jadwigi Andegaweńskiej. Szlachta ustaliła na nim między innymi, że odda koronę tej węgierskiej księżniczce, która na stałe rezydować będzie w polskim królestwie. [więcej]
28 styczeń 1383 28 stycznia 1383 roku w Grazu matka Jadwigi Andegaweńskiej Elżbieta Bośniaczka złożyła deklarację Leopoldowi III Habsburgowi, że Jadwiga i Wilhelm obejmą tron w Polsce po Wielkiejnocy tego roku. [więcej]
Maj 1383 Zapewne w maju 1383 roku w Koszycach matka Jadwigi Andegaweńskiej Elżbieta Bośniaczka podczas spotkania z przedstawicielami polskiego możnowładztwa ustaliła, że Jadwiga ma zostać koronowana w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie 11 listopada 1383 roku. [więcej]
Marzec 1384 Pomimo zapewnień Elżbiety Bośniaczki złożonych w maju 1383 roku w Koszycach, Jadwiga Andegaweńska nie dotarła do Krakowa w listopadzie 1383 roku. Zgromadzenie polskiej szlachty, które odbyło się w marcu 1384 roku, wysłało do Budy ostateczne ultimatum, w myśl którego Jadwiga Andegaweńska miała zjawić się w Polsce najpóźniej 8 maja 1384 roku. Gdyby do tego nie doszło, miało nastąpić zerwanie wszelkich kontaktów z dworem budzińskim i niezwłoczne przystąpienie do elekcji innego kandydata do tronu. [więcej]
Lato-jesień 1384 Nie wiadomo dokładnie kiedy Jadwiga Andegaweńska przybyła do Krakowa. Zakłada się, że stało się to latem lub jesienią 1384 roku. [więcej]
16 październik 1384 16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana przez arcybiskupa Bodzatę, któremu asystowali biskupi węgierscy i polscy, a wśród nich biskup Jan Kropidło. [więcej]
Październik 1384 Pomimo nalegań Elżbiety Bośniaczki, by po koronacji Jadwiga Andegaweńska na trzy lata powróciła na Węgry pod opiekę matki, dygnitarze polscy nie dopuścili do tego. [więcej]
Grudzień 1384 W grudniu 1384 roku Jadwiga Andegaweńska uposażyła altarzystę ołtarza w kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. [więcej]
18 styczeń 1385 18 stycznia 1385 roku Jadwiga Andegaweńska przyjęła poselstwo Jagiełły, które złożyło jej propozycję małżeństwa. Jednym z litewskich przybyszów był Skirgiełło. [więcej]
Styczeń / luty 1385 Niedługo po zaakceptowaniu przedstawionej przez litewskich posłów propozycji w sprawie małżeństwa Jadwigi Andegaweńskiej z Jagiełłą możnowładcy polscy wysłali do Elżbiety Bośniaczki delegatów z prośbą o zaakceptowanie przygotowywanego mariażu. [więcej]
17 kwiecień 1385 17 kwietnia 1385 roku w Krakowie gościem Jadwigi Andegaweńskiej był jeden z władców Podola Konstantym Koriatowicz syn Koriata Giedyminowicza. [więcej]
10 czerwiec 1385 10 czerwca 1385 roku w Krakowie Jadwiga Andegaweńska spotkała się z Władysławem Opolczykiem. [więcej]
Boże Ciało 1385 W 1385 roku w Krakowie z okazji procesji Bożego Ciała dzięki wstawiennictwu Jadwigi Andegaweńskiej trzem skazanym na śmierć darowano karę w zamian wyganiając ich z miasta. [więcej]
14 sierpień 1385 14 sierpnia 1385 roku w Krewie przyszły maż Jadwigi Andegaweńskiej wielki książę Litwy Jagiełło wydał dokument znany pod nazwą unii krewskiej. [więcej]
Sierpień 1385 W połowie sierpnia 1385 roku Wilhelm Habsburg przybył do Krakowa, aby podjąć próbę dopełnienia małżeństwa z Jadwigą Andegaweńską, lecz na zamek go nie wpuszczono. Królewna prawdopodobnie spotykała się z nim w refektarzu klasztoru franciszkanów. [więcej]
1385 W 1385 roku Jadwiga Andegaweńska uposażyła dodatkowymi nadaniami i zwolnieniami założony w wielkopolskim Kościanie szpital św. Ducha. [więcej]
12 grudzień 1385 12 grudnia 1385 w Krakowie Jadwiga Andegaweńska zawarła z Siemowitem IV pokój kończący trzyletnią wojnę Grzymalitów z Nałęczami. W myśl porozumienia książę płocki zrzekł się roszczeń do tronu polskiego i obiecał zwrócić wszystkie ziemie koronne zajęte w czasie działań wojennych. W zamian miał otrzymać odszkodowanie pieniężne w wysokości 10 tys. kop groszy praskich. Do czasu wypłaty wymienionej kwoty w rękach księcia miały pozostać Kujawy Brzeskie. Królowa zgadzała się również spłacić zobowiązania finansowe księcia u Żydów krakowskich, które zaciągnął prawdopodobnie w trakcie działań wojennych. [więcej]
11 styczeń 1386 W styczniu 1386 roku Jadwiga Andegaweńska wysłała do Wołkowyska posłów z zaproszeniem dla Jagiełły. [więcej]
Styczeń 1386 Według Jana Długosza w styczniu 1386 roku Jadwiga Andegaweńska potajemnie wysłała swego dworzanina Zawiszę z Oleśnicy do Lublina na spotkanie z Jagiełłą, by dokładnie przyjrzał się mu i po powrocie zdał jej relację. [więcej]
Styczeń 1386 Na początku 1386 roku Jadwiga Andegaweńska rzekomo spotykała się potajemnie z Wilhelmem Habsburgiem przebywającym w Krakowie. [więcej]
Luty 1386 Na początku lutego 1386 roku w kościele katedralnym Jadwiga Andegaweńska złożyła publiczną i uroczystą deklarację, w której unieważniła swoje zaślubiny z Wilhelmem Habsburgiem. [więcej]
12 luty 1386 12 lutego 1386 roku w Krakowie dwunastoletnia Jadwiga Andegaweńska powitała przybyłego z Litwy swojego przyszłego męża Jagiełłę. [więcej]
15 luty 1386 15 lutego 1386 roku Jadwiga Andegaweńska uczestniczyła w uroczystości chrztu Władysława Jagiełły. [więcej]
18 luty 1386 18 lutego 1386 roku Jadwiga Andegaweńska wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę. Ślubu narzeczonym udzielił arcybiskup Bodzęta. [więcej]
4 marzec 1386 4 marca 1386 roku Jadwiga Andegaweńska była świadkiem koronacji Władysława Jagiełły. [więcej]
4 marzec 1386 Po koronacji Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło pokazali się ludowi, potem wydali ucztę dla dostojników Królestwa. [więcej]
Marzec 1386 Niedługo po koronacji Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło przyjęli hołd litewskich książąt. [więcej]
Marzec 1386 W marcu 1386 roku, po koronacji Władysława Jagiełły, Jadwiga Andegaweńska razem z mężem odebrali hołd lenny od Siemowita IV. [więcej]
Kwiecień 1386 W kwietniu 1386 roku Jadwiga Andegaweńska razem z Władysławem Jagiełłą udała się w podróż do Wielkopolski. Podczas drogi dzięki interwencji króla i królowej pewnym wieśniakom zwrócono zagrabioną trzodę. [więcej]
Maj 1386 Pod koniec maja 1386 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło powrócili do Krakowa. Królewska para przyjęła wówczas wysłannika Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Maffiolusa, który odebrał od nich przysięgę wierności Stolicy Apostolskiej. [więcej]
Lipiec 1386 W lipcu 1386 roku Zakon Krzyżacki zawarł z książętami pomorskimi Warcisławem i Bogusławem przymierze, którego ostrze skierowane było przeciw Polsce i Litwie. [więcej]
24 lipiec 1386 24 lipca 1386 roku w Krakowie Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło spotkali się z arcybiskupem Raguzy Maffiolusem di Lampugnano, który później przed papieżem Urbanem VI potwierdził przygotowania do podjęcia szerokiej akcji chrystianizacyjnej na Litwie oraz zapewnił o prawomocności związku małżeńskiego polskiej pary królewskiej. [więcej]
1386 W 1386 roku dzięki wstawiennictwu Jadwigi Andegaweńskiej Władysław Jagiełło restytuował prawo górnicze trzem dostojnikom: wojewodzie sandomierskiemu Janowi, wojewodzie krakowskiemu Spytkowi i podkomorzemu krakowskiemu również Spytkowi. [więcej]
Grudzień 1386 W grudniu 1386 roku Jadwiga Andegaweńska zapewne wyruszyła z Władysławem Jagiełłą w podróż na Litwę. [więcej]
Styczeń 1387 W styczniu 1387 roku w Novigradzie zamordowana została matka Jadwigi Andegaweńskiej Elżbieta Bośniaczka. [więcej]
Styczeń 1387 W styczniu 1387 roku Jadwiga Andegaweńska zapewne przebywała z Władysławem Jagiełłą na Litwie, lecz pod koniec miesiąca opuściła małżonka i udała się na Ruś Halicko-Włodzimierską. [więcej]
Luty 1387 W lutym 1387 roku z inicjatywy Albrechta III Habsburga papież Urban VI wszczął proces kanoniczny przeciw Jadwidze Andegaweńskiej i Władysławowi Jagielle. Polską parę królewską w postępowaniu reprezentował doktor dekretów biskup poznański Dobrogost z Nowego Dworu. [więcej]
6 luty 1387 6 lutego 1387 roku w Częstochowie Władysław Opolczyk wydał do mieszkańców Rusi apel, w którym wzywał ją, by w razie przybycia królowej Polski Jadwigi z wojskiem na Ruś udała się pod opiekę króla czeskiego. Oprócz tego obwieścił, że w przypadku gdyby jej mieszkańcy ponieśli z tego tytułu jakieś szkody, to on zobowiązuje się im to wynagrodzić. [więcej]
Luty 1387 W lutym 1387 roku Jadwiga Andegaweńska podjęła zbrojną wyprawę, celem której było przyłączenie Rusi Halickiej do Polski. W ekspedycji towarzyszyli królowej między innymi: Dobiesław z Kurozwęk, Spytko II z Melsztyna, Sędziwój z Szubina i Jan z Tarnowa. [więcej]
18 luty 1387 18 lutego 1387 roku w Jarosławiu Jadwiga Andegaweńska wystawiła dokument, w którym potwierdzała dawne przywileje Ziemi Przemyskiej i przyrzekała, że nigdy nie zostanie ona oderwana od Korony Królestwa Polskiego. [więcej]
1 marzec 1387 1 marca 1387 roku w Gródku Jadwiga Andegaweńska wystawiła glejt bezpieczeństwa mieszczanom lwowskim na swobodny przejazd w obie strony ze Lwowa do Gródka. [więcej]
6-8 marzec 1387 6 marca 1387 roku Jadwiga Andegaweńska wjechała do Lwowa. 8 marca potwierdziła wcześniejsze prawa i przywileje mieszczan, zniosła cła i daniny, nadała prawo składu oraz zaręczyła zachowanie praw mieszkańcom różnej narodowości. [więcej]
19 marzec 1387 19 marca 1387 roku Jadwiga Andegaweńska zaznaczyła swoją obecność w Przemyślu. Jej wyprawa na Ruś zakończyła się sukcesem. Nie udało się jedynie zdobyć dobrze obwarowanego Halicza, który poddał się w sierpniu 1387 roku w konsekwencji oblężenia podjętego przez Witolda. Tym sposobem Ruś Czerwona na trwałe została przyłączona do Polski. [więcej]
Kwiecień 1387 W drugiej połowie kwietnia 1387 roku Jadwiga Andegaweńska przebywała już w Krakowie. [więcej]
3 grudzień 1387 3 grudnia 1387 roku Jadwiga Andegaweńska wydała apel do władz Krakowa z przypomnieniem, że hołd lojalności, jaki jej złożono w 1384 roku, należał się również Władysławowi Jagielle. [więcej]
12 marzec 1388 12 marca 1388 roku papież Urban VI w bulli skierowanej do biskupa poznańskiego nazwał Jadwigę Andegaweńską najdroższą w Chrystusie naszą córką. [więcej]
1388 W 1388 roku Jadwiga Andegaweńska podczas nieobecności Władysława Jagiełły rzekomo spotykała się z Wilhelmem Habsburgiem. [więcej]
Lato 1388 Zapewne latem 1388 roku zakończył się proces kanoniczny rozpoczęty z inicjatywy Albrechta III Habsburga przeciwko Jadwidze Andegaweńskiej i Władysławowi II Jagielle. Wydany w Rzymie werdykt potwierdził legalność ich związku małżeńskiego. Mimo to były narzeczony Jadwigi Andegaweńskiej Wilhelm Habsburg nadal uważał się za prawowitego jej małżonka i aż do jej śmierci pozostał w stanie bezżennym. [więcej]
1388 W 1388 roku Jadwiga Andegaweńska potwierdziła nabycie przez klasztor koprzywnicki pewnych posiadłości od Paszka Bogorii. [więcej]
Lato 1388 Latem 1388 roku Jadwiga Andegaweńska przebywała w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
27 sierpień 1388 27 sierpnia 1388 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło przybyli do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
2 wrzesień 1388 2 września 1388 roku Jadwiga Andegaweńska opuściła Nowe Miasto Korczyn i udała się do Sandomierza. [więcej]
Maj 1389 Między 9 i 14 maja 1389 roku w Krakowie odbywał się majowy wiec dostojników królestwa. W tym czasie Jadwiga Andegaweńska z mężem przebywali w Niepołomicach. [więcej]
16 maj 1389 16 maja 1389 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło po obiedzie opuścili Niepołomice i udali się w kierunku Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
17 maj 1389 17 maja 1389 roku Jadwiga Andegaweńska wyruszywszy z Brzeska dotarła do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
25 lipiec 1389 25 lipca 1389 roku powracająca z Sandomierza Jadwiga Andegaweńska zatrzymała się w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
28 lipiec 1389 28 lipca 1389 roku Jadwiga Andegaweńska opuściła Nowe Miasto Korczyn i podążyła do Proszowic. [więcej]
Październik 1389 W październiku 1389 roku Jadwiga Andegaweńska otrzymała list od wielkiego mistrza Konrada Zöllnera, w którym żalił się, że Władysław Jagiełło wspiera Litwinów oraz Rusinów przeciw zakonowi i przeciw prawu. [więcej]
26 październik 1389 26 października 1389 roku Jadwiga Andegaweńska dojechała do Nowego Miasta Korczyna. Przybyła tu z Połańca. [więcej]
4 listopad 1389 4 listopada 1389 roku Jadwiga Andegaweńska opuściła Nowe Miasto Korczyn, udając się do Krakowa. [więcej]
13 listopad 1389 13 listopada 1389 roku Bonifacy IX udzielił Jadwidze Andegaweńskiej i Władysławowi Jagielle specjalnych uprawnień do obsady beneficjów kościelnych. [więcej]
1390 W 1390 roku Jadwiga Andegaweńska wznowiła działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5 maj 1390 5 maja 1390 roku Jadwiga Andegaweńska wjechała do Nowego Miasta Korczyna. Podczas pobytu królowej urządzono zapasy między wojewodą lubelskim Piotrem Kmitą a nieznanym nam bliżej rycerzem Tomaszkiem. [więcej]
27 maj 1390 27 maja 1390 roku Jadwiga Andegaweńska opuściła Nowe Miasto Korczyn i podążyła do Stopnicy. [więcej]
1390 W 1390 roku Jadwiga Andegaweńska z mężem dokonali fundacji na Kleparzu pod Krakowem dla klasztoru benedyktynów słowiańskich. [więcej]
1390 W 1390 roku Jadwiga Andegaweńska zajęła powiat trembowelski i poczyniła tam nadania. [więcej]
1390 Pod koniec 1390 roku Jadwiga Andegaweńska włączyła się w sprawy zażegnania konfliktu z Zakonem Krzyżackim i zakończeniu wojny Jagiełły z Witoldem. [więcej]
Styczeń 1391 W styczniu 1391 roku Jadwiga Andegaweńska otrzymała odpowiedź wielkiego mistrza Konrada Wallenroda na list wysłany pod koniec poprzedniego roku. [więcej]
8 kwiecień 1391 Podczas nieobecności Władysława Jagiełły Jadwiga Andegaweńska wzięła na siebie trud kierowania poczynaniami rządu w królestwie. 8 kwietnia 1391 roku udało się doprowadzić do spotkania poselstwa polskiego z Sędziwojem z Szubina na czele - z przedstawicielami Zakonu. [więcej]
13 lipiec 1391 Przed 13 lipca 1391 roku Jadwiga Andegaweńska i starosta krakowski Spytek II z Melsztyna wysyłali do Władysława Opolczyka posłów, którzy mieli skłonić księcia do wyjaśnienia powodu, dla którego zastawił Złotorię Krzyżakom. Niestety Władysław Opolczyk nie udzielił odpowiedzi. [więcej]
1391 W 1391 roku Jadwiga Andegaweńska ufundowała dwie altarie w katedrze krakowskiej: Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi i św. Anny. [więcej]
1391 W 1391 roku za zasługi Jana Radlicy Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło nadali biskupstwu krakowskiemu zamek w Muszynie i miasteczko Powroźnik z dziesięcioma wsiami. [więcej]
Jesień 1391 Po zakończeniu działań wojny Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem Jadwiga Andegaweńska kontaktowała się listownie z księciem raciborskim Janem II Żelaznym. [więcej]
Październik 1391 W październiku 1391 roku Jadwiga Andegaweńska przyjmowała wysłanników Bonifacego IX Jana z Carrary i kanonika Baylardinusa z Werony . [więcej]
29 grudzień 1391 29 grudnia 1391 roku Bonifacy IX wysłał do Jadwigi Andegaweńskiej list z wyrazami sympatii i życzliwości. [więcej]
1392 W 1392 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło wsparli budowę kościoła konwentu dominikańskiego we Lwowie. Od tej pory miały być tam odprawiane cotygodniowo trzy msze w intencji króla i królowej. [więcej]
1392 W 1392 roku Jadwiga Andegaweńska wspólnie z mężem przeforsowała kandydaturę Piotra Wysza na stanowisko biskupa krakowskiego. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1392 W czerwcu lub lipcu 1392 roku Jadwiga Andegaweńska wyjechała na Węgry, by spotkać się z siostrą Marią. Zapewne nie udało się jej spotkać z jej mężem Zygmuntem Luksemburskim. Nie mogła więc podjąć w rozmowie z nim trudnego tematu bezprawnego zastawienia ziem dokonanego przez Władysława Opolczyka. [więcej]
4 lipiec 1392 4 lipca 1392 roku w Ostrowie Witold Kiejstutowicz i jego małżonka wystawili Jadwidze Andegaweńskiej i Władysławi Jagielle dokumenty poręczające zakończenie konfliktu zbrojnego. Na mocy wynegocjowanego porozumienia Witold Kiejstutowicz otrzymał rządy namiestnicze na Litwie i zobowiązał się do wierności królowi i królowej Polski. [więcej]
5 styczeń 1393 5 stycznia 1393 roku Jadwiga Andegaweńska wraz z mężem odebrali hołd od hospodara mołdawskiego Romana I Muszatowicza. [więcej]
1393 W 1393 roku Jadwiga Andegaweńska ufundowała kolegium psałterzystów. [więcej]
1393 W 1393 roku Jadwiga Andegaweńska poleciła wznowić nadanie dla kartuzów klasztoru św. Antoniego w Lechnicy na Spiszu, polegające na wydawaniu im corocznie dwunastu cetnarów soli z żupy bocheńskiej. [więcej]
Sierpień 1393 W sierpniu 1393 roku Jadwiga Andegaweńska przebywała na Wawelu. [więcej]
6 październik 1393 6 października 1393 roku we Lwowie Jadwiga Andegaweńska podjęła się roli arbitra w sporze między Witoldem a Skirygiełłą. [więcej]
Październik 1393 Po zjeździe we Lwowie Jadwiga Andegaweńska udała się w towarzystwie między innymi Skirgiełły do Krakowa. [więcej]
4 grudzień 1393 4 grudnia 1393 roku Jadwiga Andegaweńska, będąc w drodze do Wiślicy, zatrzymała się na posiłek w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
8 grudzień 1393 8 grudnia 1393 roku Jadwiga Andegaweńska w Wiślicy spotkała się ze Skirygiełłą. [więcej]
31 styczeń 1394 31 stycznia 1394 roku Jadwiga Andegaweńska przybyła do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
Luty 1394 W połowie lutego 1394 roku przebywająca w Niepołomicach Jadwiga Andegaweńska po dłuższej rozłące spotkała się z mężem. [więcej]
1394 Jadwiga Andegaweńska wsparła finansowo sądecki szpital założony w 1394 roku, zakupując kilka wsi i rezygnując z dochodu na rzecz nowo powstałej placówki. [więcej]
Maj 1394 W pierwszej połowie maja 1394 roku na Wawelu Jadwiga Andegaweńska spotkała się z Andrzejem Garbatym, bratem Władysława Jagiełły, uwolnionym niedawno z chęcińskiego więzienia. [więcej]
6 czerwiec 1394 6 czerwca 1394 roku Jadwiga Andegaweńska przybyła do Wiślicy na spotkanie z mężem. [więcej]
8 czerwiec 1394 8 czerwca 1394 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło przyjechali do Nowego Miasta Korczyna. Niebawem dotarł tam również Witold Kiejstutowicz. [więcej]
24-27 lipiec 1394 W czasie od 24 do 27 lipca 1394 roku w Krakowie Jadwiga Andegaweńska gościła Jana III Oświęcimskiego. [więcej]
19 sierpień 1394 19 sierpnia 1394 roku w Podolanach Jadwiga Andegaweńska zjadła śniadanie w towarzystwie Skirgiełły, a potem razem udali się do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
20 sierpień 1394 20 sierpnia 1394 roku Jadwiga Andegaweńska spędziła w Wiślicy. [więcej]
21 sierpień 1394 21 sierpnia 1394 roku Jadwiga Andegaweńska powróciła do Nowego Miasta Korczyna. [więcej]
3 wrzesień 1394 3 września 1394 roku Jadwiga Andegaweńska wyjechała z Nowego Miasta Korczyna i ze Skirgiełłą u boku podążyła na Wawel. [więcej]
23 grudzień 1394 23 grudnia 1394 roku zmarł Skirgiełło - przyjaciel Jadwigi Andegaweńskiej i jedna z niewielu osób, na których królewska para mogła polegać. [więcej]
Luty 1395 W lutym 1395 roku w Sączu miało dojść do spotkania z Marią Andegaweńską i Zygmuntem Luksemburskim, lecz spotkanie zostało odwołane. Jadwiga Andegaweńska w tym czasie przebywała w Krakowie. [więcej]
1395 Z początkiem 1395 roku ruszyła budowa kolejnej fundacji Jadwigi Andegaweńskiej. Był nią klasztor karmelitów na Piasku pod Krakowem. Pierwsi zakonnicy przybyli dwa lata później. [więcej]
1395 W 1395 roku miesiąc po nadaniu Władysława Jagiełły Spytkowi z Melsztyna Zachodniego Podola Jadwiga Andegaweńska wystawiła własny akt, potwierdzający dokument męża, w którym zastrzegła, że pozostawia przy sobie zamki Zwinogrod i Czerkasy. [więcej]
Maj 1395 W maju 1395 roku, po śmierci Marii Andegaweńskiej, Jadwiga Andegaweńska zgłosiła pretensje do tronu węgierskiego, przyjmując tytuł dziedziczki Węgier. [więcej]
1395 W 1395 roku Jadwiga Andegaweńska nadała wojewodzie sandomierskiemu Janowi z Tarnowa Jarosław z Przeworskiem. [więcej]
1395 W pierwszej połowie 1395 roku Jadwiga Andegaweńska prowadziła z Władysławem Opolczykiem korespondencję, za pomocą której starała się doprowadzić do pokojowego złagodzenia sporu księcia z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
1395 W 1395 roku Jadwiga Andegaweńska wsparła budowę szpitala w Bieczu. [więcej]
1395 W 1395 roku Jadwiga Andegaweńska z mężem przeforsowali kandydaturę Mikołaja Kurowskiego na stanowisko biskupa poznańskiego, występując przeciwko Janowi Kropidle. [więcej]
Maj 1396 W maju 1396 roku Jadwiga Andegaweńska odebrała hołd od hospodara besarabskiego. [więcej]
25 styczeń 1396 25 stycznia 1396 roku Jadwiga Andegaweńska otrzymała od męża w charakterze wiana dwie dzielnice kresowe: Kujawy i Ruś. [więcej]
28 maj 1396 28 maja 1396 roku w Argeş władca Wołoszczyzny Wład wystawił dokument, w myśl którego stał się lennikiem Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły. [więcej]
1396 Pod koniec 1396 roku Jadwiga Andegaweńska wystawiła zarządcy Wołynia Fiodorowi Ostrogskiemu dokument, w którym zaznaczono, że podlega on bezpośrednio Koronie. [więcej]
1396 W 1396 roku Jadwiga Andegaweńska sprzeciwiła się decyzji Władysława Jagiełły w sprawie nadania Spytkowi z Melsztyna Podola. [więcej]
11 styczeń 1397 W 1397 roku dzięki staraniom Jadwigi Andegaweńskiej powstał wydział teologiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bullą z 11 stycznia 1397 roku papież Bonifacy IX wyraził zgodę na powyższą fundację. [więcej]
Styczeń 1397 W związku z polepszeniem relacji Witolda Kiejstutowicza z Krzyżakami na początku 1397 roku również Jadwiga Andegaweńska podjęła próbę ocieplenia stosunków z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1397 W 1397 roku Jadwiga Andegaweńska potwierdziła Siemowitowi IV akt nadania Bełza (z dystryktem podhorajskim w Ziemi Lwowskiej). [więcej]
17-26 kwiecień 1397 Pomiędzy 17 a 26 kwietnia 1397 roku Jadwiga Andegaweńska przebywała w Kaliszu. Wydała tam dokument, w którym przywracała cysterkom z Ołoboku prawo własnego młyna we wsi Dzietrzkowice. [więcej]
Maj 1397 Na początku maja 1397 roku Jadwiga Andegaweńska przebywała w Pyzdrach. Potem udała się do Poznania. [więcej]
25 maj 1397 25 maja 1397 roku Jadwiga Andegaweńska przebywała w Gnieźnie. Wydała tam dokument, w którym zezwalała cystersom z Lądu na ponowną lokację opuszczonej wsi Kownaty. [więcej]
10 czerwiec 1397 10 czerwca 1397 roku Jadwiga Andegaweńska otrzymała od wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Konrada von Jungingena glejt bezpieczeństwa. [więcej]
11-19 czerwiec 1397 Pomiędzy 10 i 19 czerwca 1397 roku Jadwiga Andegaweńska gościła we Włocławku prowadząc z mistrzem Zakonu Krzyżackiego Konradem von Jungingenem rokowania w sprawie odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
20 czerwiec 1397 20 czerwca 1397 roku Konrad von Jungingen poinformował Jadwigę Andegaweńską o kolejnej propozycji otrzymanej od Władysława Opolczyka dotyczącej sprzedaży Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. W tych okolicznościach Królowa Jadwiga zasugerowała, by problem rozwiązało gremium złożone z przedstawicieli opolskiego księcia, Zakonu i Korony Polskiej. [więcej]
Lipiec 1397 W lipcu 1397 roku w Starej Wsi na Spiszu Jadwiga Andegaweńska u boku męża uczestniczyła w spotkaniu z Zygmuntem Luksemburskim, u boku którego pojawił się również Władysław Opolczyk. [więcej]
3 sierpień 1397 Propozycję królowej Polski, by problem przynależności Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw rozstrzygnęło posiedzenie pełnomocników Władysława Opolczyka, Zakonu i Korony Polskiej, książę opolski odrzucił. W związku z tym 3 sierpnia 1397 roku Konrad von Jungingen poinformował o tym Jadwigę Andegaweńską, dodając, że na wykup ze strony polskiej zezwolić nie może tak długo, póki nie przekona się, że Władysław Opolczyk nie miał prawa do zastawu. [więcej]
1397 W 1397 roku Jadwiga Andegaweńska założyła i sfinansowała bursę w Pradze dla uczącej się tam młodzieży litewskiej. [więcej]
30 marzec 1397 30 marca 1397 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen poinformował Jadwigę Andegaweńską, że jeżeli Władysław Opolczyk zwróci Zakonowi pieniądze, to Zakon opuści zastawioną Ziemię Dobrzyńską. [więcej]
25 lipiec 1397 25 lipca 1397 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen ponownie zrelacjonował królowej Jadwidze, że jeżeli Władysław Opolczyk zwróci Zakonowi pieniądze, to Zakon ustąpi z zastawionej Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
1398 W początkach 1398 roku Jadwiga Andegaweńska otrzymała od elektorów Rzeszy list, w którym oskarżali Władysława Jagiełłę o to, że wspiera Litwę i Ruś. [więcej]
Luty 1398 W liście wielkiego mistrza Konrada von Jungingen z lutego 1398 roku zawarto pogłoskę, że Jadwiga Andegaweńska popadła w niełaskę, ponieważ sprzeciwia się przygotowywanej przez Władysława Jagiełłę wojnie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1398 W pierwszych miesiącach 1398 roku Jadwiga Andegaweńska wysłała do Witolda Kiejstutowicza list, w którym zażądała zapłacenia czynszów z ziem ruskich. [więcej]
2 - 8 maj 1398 Od 2 do 8 maja 1398 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło przebywali w Gnieźnie. [więcej]
Maj 1398 W maju 1398 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło wypłacili Siemowitowi IV 10 tysięcy kop groszy praskich będących zadośćuczynieniem za zwrot Kujaw Brzeskich. [więcej]
Maj 1398 W maju 1398 roku Jadwiga Andegaweńska wraz z małżonkiem przybyła do Torunia. Do planowanego tu spotkania królewskiej pary z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen nie doszło. Wobec tego Jadwiga Andegaweńska przeprowadziła rozmowy z grafem Janem von Seyn w sprawie odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej. Do negocjacji doszło w Toruniu lub Inowrocławiu. [więcej]
Styczeń 1399 Na początku 1399 roku Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło gościli w Krakowie Zygmunta Luksemburskiego. Podczas wizyty przepełnionej zabawami i gonitwami rycerskimi rozstrzygano bieżące problemy polityczne i handlowe. [więcej]
1399 W 1399 roku brzemienna Jadwiga Andegaweńska otrzymała w prezencie od Witolda Kiejstutowicza ulaną ze srebra kołyskę. [więcej]
1399 W 1399 roku Jadwiga Andegaweńska wsparła finansowo dominikanów sandomierskich. [więcej]
5 maj 1399 Wiosną 1399 roku Jadwiga Andegaweńska wraz mężem wysłali do Bonifacego IX posła w osobie Wojciecha Jastrzębca z informacją o ciąży królowej i prośbą, by papież zgodził się zostać ojcem chrzestnym spodziewanego dziecka. Poseł powrócił z listami datowanymi na 5 maja 1399 roku, w których Bonifacy IX zawiadamiał, że przyjął godność ojca chrzestnego i prosił, aby dziecko jako drugie imię otrzymało Bonifacy lub Bonifacja i jednocześnie wyznaczył Wojciecha Jastrzębca, aby zastąpił go podczas ceremonii chrztu. [więcej]
22 czerwiec 1399 22 czerwca 1399 roku Jadwiga Andegaweńska urodziła córkę Elżbietę Bonifację. [więcej]
13 lipiec 1399 13 lipca 1399 roku zmarła córka Jadwigi Andegaweńskiej Elżbieta Bonifacja. [więcej]
Lipiec 1399 Przed śmiercią Jadwiga Andegaweńska zdążyła podyktować testament, w którym większość środków, jakimi dysponowała, przeznaczyła na rozwój krakowskiego uniwersytetu. Ze środków pozostawionych przez królową zakupiono między innymi dom, który stał się zawiązkiem Collegium Maius, i budynek na kolegium jurystów i medyków przy ul. Grodzkiej. [więcej]
17 lipiec 1399 Jadwiga Andegaweńska zmarła 17 lipca 1399 roku.
19 lipiec 1399 19 lipca 1399 roku odbył się pogrzeb Jadwigi Andegaweńskiej i jej córki. Królowa pochowana została w prezbiterium katedry wawelskiej, przy ołtarzu św. Erazma i św. Brygidy. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Wojna
Grzymalitów
z Nałęczami
1382-1385

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Ludwik Węgierski
Mężowie i dzieci:

Mężem Jadwigi był Władysław II Jagiełło.

  1. Elżbieta Bonifacja (22 czerwca 1399 - 13 lipca 1399)
Następca: Władysław II Jagiełło

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jadwiga_Andegaweńska
#JadwigaAndegaweńska
32

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.