ozdoba

WITOLD KIEJSTUTOWICZ

(1392-1430)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
HENRYK WALEZY
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Witold Kiejstutowicz
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: pomiędzy 1354-1355 rokiem
Zmarł: 27 października 1430 roku
w Trokach
Rodzice: Kiejstut
i Biruta
1354-1355 Witold Kiejstutowicz urodził się w 1354 lub 1355 roku. [więcej]
1362 W 1362 roku Witold Kiejstutowicz dowodził obroną Kowna podczas krzyżackiego ataku. Niestety młody książę był zmuszony poddać twierdzę. [więcej]
1370 Prawdopodobnie w 1370 roku Witold Kiejstutowicz u boku ojca i Olgierda Giedyminowicza uczestniczył w bitwie nad Rudawą. [więcej]
1372 Na początku 1372 roku Witold Kiejstutowicz u boku ojca zaatakował Perejasław Zaleski należący do Dymitra Dońskiego. [więcej]
1376 W 1376 roku Witold Kiejstutowicz wyruszył na swoją pierwszą samodzielną wyprawę, docierając do Tammowa położonego w pobliżu Insterburga. [więcej]
1376 Około 1376 roku Witold Kiejstutowicz poślubił córkę księcia smoleńskiego Światosława Iwanowicza Annę. [więcej]
Styczeń 1377 Na początku 1377 roku Witold Kiejstutowicz podobnie jak rok wcześniej na czele zbrojnych oddziałów dotarł w pobliże Insterburga. Był to odwet za wileńską wyprawę marszałka von Linde. [więcej]
Marzec / kwiecień 1377 W wigilię Niedzieli Palmowej 1377 roku Witold Kiejstutowicz u boku ojca wziął udział w pustoszeniu Kuronii. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1377 Na przełomie sierpnia i września 1377 roku Żmudź pustoszona była przez Krzyżaków. [więcej]
Grudzień 1377 W grudniu 1377 roku wojska dowodzone przez krzyżackiego marszałka Gotfryda von Linden przekroczyły terytorium ojca Witolda Kiejstutowicza. Podeszły pod Merecz i Olitę. [więcej]
Luty 1378 W lutym 1378 roku krzyżacki marszałek Gotfryd von Linden podszedł pod Troki i uprowadził siedmiuset brańców. [więcej]
Lato 1378 W lecie 1378 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode pustoszył okolice Widukli, położonych przy drodze Miedniki-Rosienie. W tej wyprawie uczestniczył Leopold III Habsburg. [więcej]
1379 W 1379 roku Krzyżacy nadal pustoszyli litewskie terytoria. [więcej]
29 wrzesień 1379 29 września 1379 roku w Trokach Jagiełło, Kiejstut Giedyminowicz i Witold podpisali z Zakonem Krzyżackim pokojowe porozumienie. [więcej]
31 maj 1380 31 maja 1380 roku w Dawidyszkach Witold Kiejstutowicz razem z Jagiełłą uczestniczył w zawieraniu porozumienia z wielkim mistrzem Winrichem von Kniprode. W myśl podpisanego układu, Litwini zobowiązali się nie wspomagać Kiejstuta w czasie wypraw krzyżackich na jego dzielnicę. [więcej]
Wiosna 1381 Wiosną 1381 roku Witold Kiejstutowicz, pływając po Niemnie między Marienburgiem a Jurgenburgiem, pochwycił piwnicznego z Marienburga, który poinformował go, że w Bayernburgu jest mało braci krzyżackich. Witold niezwłocznie przekazał wiadomość swojemu ojcu. Konsekwencją tego zdarzenia była wyprawa Kiejstuta i podjęcie wysiłku zdobycia Bayernburga. [więcej]
Październik 1381 W październiku 1381 roku, kiedy wojska Jagiełły zajęte były gaszeniem buntu w Połocku, ojciec Witolda Kiejstut Giedyminowicz dokonał zamachu stanu i przejął władzę w Wilnie. [więcej]
Listopad 1381 Zaaresztowanego Jagiełłę Witold Kiejstutowicz odprowadził do Krewa. [więcej]
Maj 1382 W maju 1382 roku brat Jagiełły książę siewierski Korybut rozniecił płomień buntu. Kiejstut zakończył kampanię przeciwko Krzyżakom i ruszył na Siewierszczyznę. Witold Kiejstutowicz zastępując ojca przebywał wówczas w Trokach. [więcej]
12 czerwiec 1382 Jagiełło zamiast wesprzeć Kiejstuta na Siewierszczyznie porozumiał się z wileńskimi mieszczanami, którzy 12 czerwca 1382 roku oddali mu władzę w Wilnie. Witold Kiejstutowicz ruszył ratować sytuację. [więcej]
Czerwiec 1382 Przybywszy pod Wilno Witold Kiejstutowicz stoczył przegraną potyczkę zbrojną z oddziałami Jagiełły. [więcej]
Czerwiec 1382 Niedługo potem na wezwanie ojca Witold Kiejstutowicz udał się do Grodna. [więcej]
6 lipiec 1382 Aby wzmocnić swoją pozycję przed starciem z Kiejstutem Giedyminowiczem, Jagiełło zawarł 6 lipca 1382 roku pod Brazołą z Zakonem rozejm, który miał porwać do 2 września. [więcej]
3 sierpień 1382 3 sierpnia 1382 roku Witold Kiejstutowicz i jego ojciec na czele pięciotysięcznej armii dotarli w okolice Trok. Naprzeciw niego stanął Jagiełło. Żadna ze stron nie chciała rozpocząć bitwy. Jagiełło wysłał posłów z propozycją powstrzymania się od bratobójczej walki i zaproszeniem do Wilna, gdzie w dyplomatyczny sposób będzie można wynegocjować porozumienie. Witold Kiejstutowicz i Kiejstut zaufali bratankowi. Udali się do stołecznego zamku, gdzie zostali uwięzieni. [więcej]
15 sierpień 1382 15 sierpnia 1382 roku w więzieniu w Krewie zmarł ojciec Witolda Kiejstutowicza. Cała władza na Litwie znalazła się w rękach Jagiełły. [więcej]
Sierpień 1382 Po śmierci ojca Witold Kiejstutowicz przewieziony został do Krewa, gdzie przetrzymywany był w areszcie. [więcej]
Jesień 1382 Jesienią 1382 roku Witoldowi Kiejstutowiczowi udało się zbiec z więzienia w Krewie. Na początek udał się na Mazowsze. [więcej]
Jesień 1382 Na początek Witold Kiejstutowicz udał się na Mazowsze. Gdy dowiedział się, że Janusz I Starszy nie zaangażuje się w konflikt na Litwie, podążył do Prus. [więcej]
Jesień 1382 Jesienią 1382 roku w Insterburgu Witold Kiejstutowicz spotkał się z marszałkiem zakonu Konradem Wallenrodem. [więcej]
1382 - 1383 Nie wiadomo dokładnie, czym się zajmował i gdzie przebywał na przełomie 1382 i 1383 roku Witold Kiejstutowicz. [więcej]
Wiosna 1383 Zapewne wiosną 1383 roku Witold Kiejstutowicz przebywał na Żmudzi, szukając wsparcia do ewentualnej wojny z Jagiełłą. [więcej]
12 wrzesień 1383 W sierpniu 1383 roku granicę z Litwą przekroczyła armia krzyżacka, dowodzona przez wielkiego mistrza Konrada Zöllnera. U jego boku podążał Witold Kiejstutowicz na czele zwerbowanych przez siebie Żmudzinów. Tym sposobem rozpoczęła się pierwsza wojna Jagiełły z Witoldem. 12 września 1383 roku wojska najeźdźców zdobyły Troki, które wielki mistrz zakonu przekazał Witoldowi Kiejstutowiczowi. [więcej]
Wrzesień 1383 Przez 11 dni Witold Kiejstutowicz brał udział w oblężeniu stolicy Litwy bronionej przez Jagiełłę, pustosząc przy okazji okolicę. Nieprzynoszące spodziewanych skutków szturmy skłoniły wojska krzyżackie do odwrotu. Witold Kiejstutowicz razem z nimi opuścił litewską ziemię. [więcej]
21 październik 1383 21 października 1383 roku w Tapiau Witold Kiejstutowicz przyjął chrzest. Przyjął imię swego ojca chrzestnego - Wigand. Wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein nadał mu zamek w Marienborgu, położony na pograniczu litewskim przy ujściu Dubisy do Niemna. [więcej]
3 listopad 1383 3 listopada 1383 roku po dwumiesięcznym oblężeniu Jagiełło i Skirgiełło odbili Troki. [więcej]
1 styczeń 1384 1 stycznia 1384 roku w Malborku wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein wystawił dokument, w którym zobowiązał się dopomóc Witoldowi Kiejstutowiczowi w odzyskaniu ojcowizny. [więcej]
30 styczeń 1384 30 stycznia 1384 roku w Marienborgu Witold Kiejstutowicz wystawił dokument, w którym uznawał się lennikiem zakonu, a w zamian za pomoc w odzyskaniu ojcowizny obiecywał przekazać całą Żmudź po Niewiażę i Litwę Kowieńską po Rumszyszki. [więcej]
Wiosna 1384 Wiosną 1384 roku Witold Kiejstutowicz na czele oddziału stu pięćdziesięciu zbrojnych spustoszył przygraniczne terytorium w okolicach Wepre. [więcej]
Maj 1384 W maju 1384 roku Witold Kiejstutowicz pomógł w zdobyciu Kowna dokonanego przez krzyżackie oddziały dowodzone przez wielkiego mistrza Konrada Zöllnera. [więcej]
14 czerwiec 1384 Po zdobyciu Kowna opodal zniszczonego zamku Krzyżacy rozpoczęli budowę nowej warowni nazwanej Neu-Marienwerder. Tam 14 czerwca 1384 roku wielki mistrz wystawił dokument zatwierdzający stosunek lenny Witolda Kiejstutowicza do Zakonu. [więcej]
Lipiec 1384 W lipcu 1384 roku Witold Kiejstutowicz zawarł znakomicie zakonspirowane porozumienie z Jagiełłą. Krzyżakom przekazał nieprawdziwą wiadomość, że Jagiełło zbliża się z wojskiem do Ragnety. Gdy krzyżackie oddziały wyszły w pole, Witold Kiejstutowicz spalił Marienborg i uciekł do Wilna. [więcej]
Sierpień 1384 Po powrocie Witold Kiejstutowicz otrzymał od Jagiełły Podlasie, Grodno, Wołkowysk, Kamieniec i Brześć. [więcej]
Wrzesień - listopad 1384 Od 9 września do 6 listopada 1384 roku Witold Kiejstutowicz brał udział w zakończonym sukcesem oblężeniu Neu-Marienwerder (Kowna). [więcej]
Sierpień 1385 W pierwszej połowie sierpnia 1385 roku Witold Kiejstutowicz gościł w Krewie. Tam wspólnie z Jagiełłą powitał polskie poselstwo. [więcej]
14 sierpień 1385 14 sierpnia 1385 roku Jagiełło wydał w Krewie dokument znany pod nazwą unii krewskiej. Na dokumencie tym przywieszona została pieczęć Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Sierpień 1385 W sierpniu 1385 roku Witold Kiejstutowicz razem ze Skirgiełłą odpierali krzyżackie ataki nad Niemnem. [więcej]
Luty 1386 W lutym 1386 roku Witold Kiejstutowicz u boku Jagiełły wyruszył do Krakowa. [więcej]
15 luty 1386 15 lutego 1386 roku w Krakowie Witold razem ze swoimi kuzynami Jagiełłą, Świdrygiełłą, Wiguntem i Korygiełłą przyjęli z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzęty katolicki chrzest. [więcej]
Marzec 1386 Niedługo po koronacji Witold Kiejstutowicz złożył hołd Władysławowi Jagielle i królowej Jadwidze. [więcej]
29 kwiecień 1386 Z Krakowa Witold Kiejstutowicz podążył na Litwę, której groziło niebezpieczeństwo ze strony Andrzeja Garbatego i będącego z nim w sojuszu księcia smoleńskiego Światosława. 29 kwietnia 1386 roku Witold Kiejstutowicz brał udział w bitwie pod Mścisławem, gdzie litewskie wojska pod wodzą Skirgiełły stoczyły zwycięską bitwę z oddziałami ze Smoleńska. [więcej]
28 kwiecień 1387 28 kwietnia 1387 roku przebywający na łowach w miejscowości Skojstery na wschód od Wilna Władysław Jagiełło uczynił Skirgiełłę swoim namiestnikiem na Litwie. Ambitny Witold Kiejstutowicz z pewnością odebrał to jako zniewagę. [więcej]
Lato 1387 W 1387 roku na Wołyniu (zapewne w Łucku) Witold spotkał się z następcą moskiewskiego tronu Wasylem. [więcej]
Sierpień 1387 W sierpniu 1387 roku Witoldowi poddał się oblegany przez niego Halicz. [więcej]
15 lipiec 1388 15 lipca 1388 roku Witold Kiejstutowicz z rozkazu Władysława Jagiełły zajął zbrojnie Ziemię Wiską, będącą wówczas w rękach Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Wrzesień 1388 We wrześniu 1388 roku Witold Kiejstutowicz wsparł zbrojnie Skirgiełłę w walkach z krzyżakami pod dowództwem marszałka Engelharta Rabe. [więcej]
29 maj 1389 29 maja 1389 roku w Lublinie Witold Kiejstutowicz dzięki mediacji Władysława Jagiełły pojednał się ze Skirgiełłą. [więcej]
Jesień 1389 Jesienią 1389 roku podczas nieobecności Skirgiełły Witold Kiejstutowicz próbował zająć Wilno. Dzięki czujności Korybuta jego wysiłek zakończył się niepowodzeniem. [więcej]
19 styczeń 1390 19 stycznia 1390 roku Witold Kiejstutowicz wystawił wielkiemu mistrzowi Konradowi Zöllnerowi dokument, w którym zobowiązał się do odnowienia wcześniejszych przyrzeczeń wobec zakonu. [więcej]
Styczeń 1390 Po wystawieniu dokumentów dla władz Zakonu Krzyżackiego Witold Kiejstutowicz otrzymał kwaterę w Bartoszycach. Tu oczekiwał na dalszy rozwój zdarzeń. [więcej]
Styczeń / luty 1390 Na przełomie stycznia i lutego 1390 roku wyruszyła z Prus ogromna armia krzyżacka i przekroczyła granicę z Litwą. U boku marszałka Rabe'go powracał do swojej ojczyzny również Witold Kiejstutowicz. W ten sposób zaczęła się druga wojna Jagiełły z Witoldem. [więcej]
Luty 1390 W lutym 1390 roku Władysław Jagiełło z polskim rycerstwem zajął należące do Witolda Kiejstutowicza Podlasie, a potem przystąpiono do oblężenia Grodna. [więcej]
26 maj 1390 26 maja 1390 roku w Królewcu Witold Kiejstutowicz zawarł ze Żmudzinami układ, w myśl którego w zamian za możliwość wolnego handlu na pogranicznych ziemiach Zakonu Żmudzini zobowiązali się wspomóc zbrojnie Witolda i Krzyżaków w wojnie z Jagiełłą i jego braćmi o Litwę. [więcej]
Lato 1390 Zapewne latem 1390 roku w Malborku Witold Kiejstutowicz przyjął posłów Wasyla I, którzy przybyli z propozycją mariażu moskiewskiego księcia z córką Litwina Zofią. [więcej]
15 sierpień 1390 Około 15 sierpnia 1390 roku Witold Kiejstutowicz u boku wielkiego mistrza Konrada Wallenroda wtargnął ponownie na Litwę. Był to kolejny etap wojny Jagiełły z Witoldem. Niedługo potem Witold Kiejstutowicz razem z marszałkiem Rabe zdobyli Wiłkomierz. [więcej]
Wrzesień - październik 1390 We wrześniu 1390 roku Witold Kiejstutowicz uczestniczył w oblężeniu Wilna.
7 październik 1390 7 października 1390 roku Witold Kiejstutowicz i dowództwo krzyżackie zdecydowali o zakończeniu oblężenia Wilna. Wycofano się do Prus, gdzie przygotowywano wybory nowego wielkiego mistrza, który miał zastąpić zmarłego 20 sierpnia 1390 roku Konrada Zöllnera von Rotenstein.
1 grudzień 1390 1 grudnia 1390 roku dotarła do Moskwy wyswatana za Wasyla I córka Witolda Kiejstutowicza Zofia. 9 stycznia 1391 roku odbył się ślub narzeczonych. [więcej]
Sierpień 1391 W sierpniu 1391 roku armia krzyżacka, w której znajdował się również Witold Kiejstutowicz, wkroczyła na terytorium Litwy. Wojna Jagiełły z Witoldem trwała dalej. [więcej]
Listopad 1391 W listopadzie 1391 roku Witold Kiejstutowicz i marszałek Rabe kontynuując działania wojny Jagiełły z Witoldem zdobyli Merecz i Grodno. [więcej]
Styczeń 1392 W styczniu 1392 roku Witold Kiejstutowicz rozbił wojsko księcia nowogrodzkiego Korybuta. [więcej]
Maj 1392 W maju 1392 roku Witold Kiejstutowicz z Krzyżakami przez 8 dni pustoszył podwileńskie Miedniki. [więcej]
Czerwiec 1392 Pod koniec czerwca 1392 roku za namową Henryka Mazowieckiego Witold Kiejstutowicz zdecydować się zakończyć wojnę z Jagiełłą. W tym celu rozkazał spalić Ritterswerder, zburzył Metenburg i Neugarten i powrócił na Litwę. [więcej]
4 sierpień 1392 4 sierpnia 1392 roku w Ostrowie Witold Kiejstutowicz zawarł z Władysławem Jagiełłą kończące konflikt zbrojny porozumienie, w myśl którego otrzymał rządy namiestnicze na Litwie, w zamian odstępując od sojuszu z Krzyżakami i zobowiązując się do wierności królowi i Koronie Polskiej. [więcej]
Sierpień 1392 W sierpniu 1392 roku w myśl postanowień ugody ostrowskiej Witold Kiejstutowicz przejął w zarząd Ziemię Łucką. [więcej]
Październik 1392 W październiku 1392 roku wojska zakonne zaatakowały Suraż, gdzie rezydował Henryk Mazowiecki z Ryngałłą. Udało im się w porę uciec przed zemstą krzyżaków. Witold Kiejstutowicz oddał im w zarząd Ziemię Łucką. [więcej]
6 grudzień 1392 6 grudnia 1392 roku w Bełzie dzięki mediacji Władysława Jagiełły Witold Kiejstutowicz pogodził się ze Skirgiełłą. [więcej]
Styczeń 1393 W styczniu 1393 roku Korybut Olgierdowicz wypowiedział posłuszeństwo Witoldowi Kiejstutowiczowi i rozpoczął działania zmierzające do zbrojnego starcia. Witold Kiejstutowicz wysłał przeciwko niemu dowodzony przez Wasyla Borejkowicza i Kginvila oddział, który zwyciężył Korybuta Olgierdowicza pod Dokudowem. [więcej]
Styczeń 1393 W styczniu 1393 roku armia Zakonu Krzyżackiego wsparta posiłkami z zachodu Europy zdobyła i spaliła Grodno. [więcej]
Styczeń 1393 Na początku 1393 roku Witold Kiejstutowicz i Skirgiełło wzięli udział w wyprawie do Witebskiego Księstwa, której celem było stłumienie buntu Świdrygiełły. [więcej]
Czerwiec-lipiec 1393 Na przełomie czerwca i lipca 1393 roku z Rynu wyruszyła kolejna krzyżacka łupieska wyprawa, która spaliła odbudowane niedawno Grodno. [więcej]
1393 W 1393 roku Witold Kiejstutowicz zajął Podole, usuwając stamtąd Fedora Koriatowicza, który pobity pod Bracławiem zdołał zbiec na Węgry. [więcej]
6 październik 1393 6 października 1393 roku we Lwowie Witold Kiejstutowicz i Skirgiełło poddali się arbitrażowi Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej. Podczas podjętych mediacji królewskiej parze udało się doprowadzić do pojednania zwaśnionych Litwinów. [więcej]
Styczeń-luty 1394 W styczniu-lutym 1394 roku wielki marszałek krzyżacki Werner von Tettingen spustoszyli na Rusi okolice Grodna, Nowogródka, Lidy i Merecza. [więcej]
Wiosna 1394 Wiosną 1394 roku komtur bałgijski Konrad hrabia von Kyburg ze znacznymi siłami spustoszył Ziemię Drohicką z Drohiczynem. [więcej]
8 czerwiec 1394 8 czerwca 1394 roku Witold Kiejstutowicz przybył do Nowego Miasta Korczyna, gdzie czekała na niego królewska para Jagiełło i Jadwiga. [więcej]
Sierpień 1394 W sierpniu 1394 roku doszło do kolejnego najazdu armii krzyżackiej na litewskie ziemie. Tym razem ekspedycja dowodzona była przez nowo wybranego wielkiego mistrza Konrada von Jungingen. Podczas marszu agresorów doszło do wielu mniejszych lub większych potyczek z oddziałami litewskimi dowodzonymi przez Witolda Kiejstutowicza, który dokuczał najeźdźcom na tyle, na ile był w stanie. [więcej]
29 sierpień 1394 29 sierpnia 1394 roku armia Zakonu dotarła do Wilna, gdzie podjęła się próby zdobycia stolicy Litwy. Po miesięcznym oblężeniu Konrad von Jungingen zarządził odwrót. Wilno pozostało niezdobyte. Witold Kiejstutowicz działaniami z zewnątrz nękał i dawał się we znaki, starając się różnymi sposobami zniechęcić oblegających i skłonić ich do odwrotu. [więcej]
20 wrzesień 1394 20 września 1394 roku armia krzyżacka rozpoczęła odwrót spod Wilna. Wycofującym się najeźdźcom naprzykrzali się Żmudzini i Witold Kiejstutowicz, urządzając różnego typu zasadzki. [więcej]
11 październik 1394 11 października 1394 roku w Chełmie Witold Kiejstutowicz dał się namówić na zbrojną interwencję przeciw zbuntowanym Koriatowiczom na Podolu. Jako nagrodę za udaną kampanię Władysław II Jagiełło obiecał mu darowiznę Kamieńca Podolskiego. [więcej]
Październik 1394 W październiku 1394 roku Witold Kiejstutowicz udał się na Podole i wspólnie ze Skirgiełłą rozpoczął akcję zbrojną przeciw zbuntowanym Koriatowiczom. [więcej]
23 grudzień 1394 23 grudnia 1394 roku zmarł Skirgiełło. Witold Kiejstutowicz wykorzystał tę okoliczność do wzmocnienia swojej pozycji na Litwie. [więcej]
Styczeń 1395 Zapewne w styczniu 1395 roku Witold Kiejstutowicz zajął Kijów po zmarłym Skirgielle. [więcej]
25 styczeń 1395 Po 25 stycznia 1395 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od wielkiego mistrza Konrada von Jungingen wiadomość o zgodzie na zjazd w celu wymiany jeńców. [więcej]
8 luty 1395 8 lutego 1395 roku Witold Kiejstutowicz u boku Władysława Jagiełły przebywał w Sączu. Miało tu dojść do rokowań z Zygmuntem Luksemburskim, lecz w ostatniej chwili spotkanie odwołano. [więcej]
Marzec 1395 W marcu 1395 roku Witold Kiejstutowicz przystąpił do utworzonej przez Wacława Luksemburskiego skierowanej przeciw Krzyżakom koalicji, celem której było wprowadzenie na arcybiskupstwo ryskie Ottona - syna księcia szczecińskiego Świętobora. [więcej]
Czerwiec 1395 W czerwcu 1395 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od Władysława Jagiełły wschodnie Podole. [więcej]
16 czerwiec 1395 16 czerwca 1395 roku na wyspie Thobys na Niemnie Witold Kiejstutowicz spotkał się z wielkim marszałkiem Wernerem von Tettingen w celu wzajemnej wymiany jeńców. [więcej]
1395 W 1395 roku Witold Kiejstutowicz podstępem opanował Smoleńsk i osadził tam własnego namiestnika. [więcej]
25 lipiec 1395 Około 25 lipca 1395 roku Krzyżacy złupili terytorium Litwy. [więcej]
10 wrzesień 1395 10 września 1395 roku w Sandomierzu Władysław Jagiełło zawarł z książętami szczecińskimi Bogusławem VII i Świętoborem przymierze skierowane przeciwko Krzyżakom. Do tego porozumienia dołączył również Witold Kiejstutowicz. [więcej]
Marzec 1396 W marcu 1396 roku Witold Kiejstutowicz zawarł pokój z arcybiskupem elektem Ottonem i jego sojusznikiem biskupem dorpackim Dytrychem Damerowem. [więcej]
Kwiecień - maj 1396 Między 2 kwietnia a 21 maja 1396 roku Witold Kiejstutowicz na czele sporej armii stanął pod wiskim zamkiem trzymanym w zastawie przez Krzyżaków, który po zdobyciu całkowicie spalił. [więcej]
22-28 lipiec 1396 W okresie pomiędzy 22 i 28 lipca 1396 roku Witold Kiejstutowicz brał udział w rokowaniach z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen nad Dubissą. Stanowiska i oczekiwania obu monarchów były zbyt oddalone od siebie, więc jedynie udało się ustanowić dwumiesięczny rozejm pomiędzy Litwą i Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Sierpień 1396 Niedługo po zjeździe nad Dubissą wielki mistrz Konrad von Jungingen wystosował do Witolda Kiejstutowicza list wyjaśniający przyczyny, z powodu których nie doszło do podpisania trwałego pokoju. [więcej]
1396 Najprawdopodobniej w 1396 roku Witold Kiejstutowicz zawarł sojusz z usuniętym z Ordy tatarskim chanem Tochtamyszem. [więcej]
29 wrzesień 1396 Na kolejny zjazd z krzyżackimi posłami, który się odbył 29 września na wyspie Thobys na Niemnie, Witold Kiejstutowicz wysłał czterech bojarów. Z ramienia wielkiego mistrza w rokowaniach uczestniczyli między innymi podskarbi Fryderyk von Wenden i komtur toruński Engelhard Rabe. [więcej]
1396 Pod koniec 1396 roku zarządca Wołynia Fiodor Ostrogski uznał zwierzchność Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Grudzień 1396 Na początku grudnia 1396 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od wielkiego mistrza Konrada von Jungingen list z wyjaśnieniami o przyczynach, z powodu których porozumienie pomiędzy Litwą i Zakonem Krzyżackim dotychczas nie zostało zawarte. [więcej]
Styczeń 1397 W styczniu 1397 roku w Grodnie Witold Kiejstutowicz zawarł kolejne zawieszenie broni z Krzyżakami mające obowiązywać do 23 kwietnia 1397 roku. Na żądanie krzyżackiego wysłannika, żeby porzucił wspieranie biskupa dorpackiego, Witold Kiejstutowicz zgodził się, A to było w poprzek prowadzonej przez Władysława Jagiełłę polityki osłabiania wizerunku i pozycji Zakonu. [więcej]
Styczeń 1397 W styczniu 1397 roku Witold Kiejstutowicz wypowiedział Rydze traktat o wolnym handlu. [więcej]
Marzec 1397 W marcu 1397 roku Witold Kiejstutowicz nakazał, aby ryscy kupcy opuścili Połock w ciągu czterech tygodni. Tych którzy nie dotrzymali terminu, kazał aresztować. [więcej]
Maj 1397 Po Wielkiejnocy 1397 roku, gdy wygasł rozejm z Krzyżakami, Litwini zdobyli a potem spalili zamek w Wiźnie. [więcej]
1397 W 1397 roku Witold Kiejstutowicz zorganizował łupieską wyprawę przeciwko tatarskiej Ordzie, która dotarła w rejon Kaffy (Teodozji). [więcej]
Lipiec 1397 Od lipca 1397 roku Witold Kiejstutowicz sukcesywnie przedłużał rozejm z Krzyżakami, dzięki czemu zawieszenie broni przetrwało do Wielkanocy następnego roku. [więcej]
Styczeń 1398 W styczniu 1398 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od wielkiego mistrza Konrada von Jungingen żądanie, żeby książę podporządkował Litwę królestwu rzymskiemu. [więcej]
1398 W pierwszych miesiącach 1398 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od Jadwigi Andegaweńskiej list z żądaniem zapłacenia czynszów z ziem ruskich. [więcej]
24 kwiecień 1398 24 kwietnia 1398 roku w Grodnie Witold Kiejstutowicz uzgodnił z Zakonem Krzyżackim warunki pokoju. [więcej]
Maj 1398 Pod koniec maja 1398 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen przedłużył z Witoldem Kiejstutowiczem rozejm do końca września i powiadomił, że chce się z nim osobiście spotkać. [więcej]
26 maj 1398 Po 26 maja 1398 roku z pomocą Litwinów oddelegowanych przez Witolda Kiejstutowicza Krzyżacy w ciągu czterech tygodni zbudowali dwa zamki położone w pobliżu wyspy Gotteswerder. Było to wypełnienie zobowiązań wynikających z traktatu pokojowego zawartego 24 kwietnia 1398 roku. [więcej]
1398 W 1398 roku Witold Kiejstutowicz zorganizował kolejną łupieską wyprawę przeciwko tatarskiej Ordzie, która dotarła do Krymu. [więcej]
23 czerwiec 1398 W liście napisanym w Człuchowie 23 czerwca 1398 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen zapewniał Witolda Kiejstutowicza, że zamierza zawrzeć wieczysty pokój z Litwą. [więcej]
1398 W 1398 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Wasyla I namiestnika smoleńskiego Jamonta z zadaniem pozyskania neutralności władcy Moskwy w konflikcie litewsko-tatarskim. [więcej]
12 październik 1398 12 października 1398 roku na wyspie Salin na Niemnie albo Dubissie Witold Kiejstutowicz uroczyście podpisał pokojowe porozumienie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
8 listopad 1398 W liście z 8 listopada 1398 roku adresowanym do Witolda Kiejstutowicza wielki mistrz Konrad von Jungingen wyrażał potrzebę zainicjowania działań zmierzających do wytyczenia w terenie granic, uzgodnionych w październiku tego samego roku. [więcej]
Styczeń 1399 W pierwszych dniach stycznia 1399 roku w Elblągu pojawił się wysłannik Witolda Kiejstutowicza. Na koniec wizyty został zaopatrzony w prezenty dla litewskiego władcy. Były nimi pozłacany srebrny puchar i dwie kusze. [więcej]
1399 W 1399 roku Witold Kiejstutowicz na wieść o ciąży królowej Jadwigi wysłał do Krakowa ulaną ze srebra kołyskę. [więcej]
1 kwiecień 1399 1 kwietnia 1399 roku w Gotteswerder koło Kowna Witold Kiejstutowicz spotkał się z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen. [więcej]
22 maj 1399 22 maja 1399 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał na Litwę do księżnej litewskiej Anny zespół grajków. Niedługo potem Witold Kiejstutowicz zrewanżował się wysłaniem do Malborka swoich muzykantów. [więcej]
12 lub 16 sierpień 1399 12 lub 16 sierpnia 1399 roku Witold Kiejstutowicz dowodził armią koalicji polsko-litewsko-krzyżackiej stojącej u boku Tatarów Tochtamysza rozgromioną przez wojska wojska tatarskie Edygeja i Timura Kutługa w bitwie nad Worsklą. [więcej]
Listopad 1399 W listopadzie 1399 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od Konrada von Jungingen list, w którym wielki mistrz dawał do zrozumienia, że kwestią tatarską nie jest zainteresowany. Oprócz tego wielki mistrz wysłał w prezencie dla władcy Litwy sokoły i psy. [więcej]
1399 / 1400 Na przełomie 1399 i 1400 roku Witold Kiejstutowicz wysłał posła do hospodara mołdawskiego Jugi Ologula, następcy Stefana I. [więcej]
1 - 8 styczeń 1400 Między 1 a 8 stycznia 1400 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wystosował do Witolda Kiejstutowicza list z podziękowaniami. [więcej]
Luty 1400 W lutym 1400 roku u boku marszałka Tettingena i komtura ragneckiego Marquarta von Sulzbach Witold Kiejstutowicz uczestniczył w krzyżackiej akcji zbrojnej przeciwko Żmudzinom. [więcej]
18 luty 1400 18 lutego 1400 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał do Witolda Kiejstutowicza list, w którym dziękował mu za udzieloną Zakonowi pomoc w walkach ze Żmudzinami. [więcej]
1 marzec 1400 1 marca 1400 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen zredagował do Witolda Kiejstutowicza list, w którym zapowiadał wysłanie do niego posła w osobie komtura Ragnety Marquarta von Sulzbach. [więcej]
1400 W 1400 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Smoleńska Romana Michajłowicza. Miał on sprawować funkcję namiestnika, zastępując poległego w bitwie nad Worsklą Jamonta Tułuntowicza. [więcej]
1400 W 1400 roku Witold Kiejstutowicz uposażył dezorganizowane dotychczas biskupstwo we Włodzimierzu Wołyńskim. [więcej]
27 maj 1400 27 maja 1400 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał do Witolda Kiejstutowicza list, w którym zawiadamiał o wysłaniu do niego komtura Ragnety Marquarta von Sulzbach, który miał prosić litewskiego księcia o pomoc przy budowie zamku nad Niewiażą. [więcej]
13 lipiec 1400 13 lipca 1400 roku żona Witolda Kiejstutowicza księżna Anna przybyła z gościną do Prus. Podczas wizyty odwiedzała miejsca znane z kultu świętych. Przebywała między innymi w Królewcu, Brandenburgu, Malborku, gdzie przyjmował ją sam wielki mistrz Konrad von Jungingen, Elblągu i Kwidzynie. [więcej]
Jesień 1400 Jesienią 1400 roku Witold Kiejstutowicz utracił swe wpływy w Nowogrodzie Wielkim i Pskowie. [więcej]
Październik 1400 W październiku 1400 roku w Malborku przebywał pisarz Witolda Kiejstutowicza Pietrasz z Bolesławia. Z pewnością jedną z omawianych z władzami zakonu spraw była kwestia uciekinierów żmudzkich. [więcej]
Grudzień 1400 W grudniu 1400 roku na Litwie pojawił się Władysław Jagiełło. Doszło wówczas do pertraktacji pomiędzy monarchami, w konsekwencji których powstał dokument królewski, w którym król Polski przekazał Witoldowi Kiejstutowiczowi dożywotnio władzę na Litwie pod warunkiem, że po jego śmierci Litwa wróci do Korony Królestwa Polskiego. [więcej]
Grudzień 1400 / styczeń 1401 Pod koniec 1400 roku problem uciekinierów ze Żmudzi do Litwy narastał. Witold Kiejstutowicz zaproponował wielkiemu mistrzowi Konradowi von Jungingen wspólny zjazd w celu znalezienia optymalnego rozwiązania tej kwestii spornej. [więcej]
8 styczeń 1401 8 stycznia 1401 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen zredagował do Witolda Kiejstutowicza list, w którym uzasadniał, dlaczego nie może spotkać się z nim w Insterburgu, proponując inny termin i miejsce zjazdu. [więcej]
18 styczeń 1401 18 stycznia 1401 roku Witold Kiejstutowicz tytułujący się księciem Litwy wystawił w Wilnie dokument potwierdzający wierność wobec Korony Polskiej i króla. [więcej]
Luty 1401 W lutym i marcu 1401 roku Witold Kiejstutowicz za pośrednictwem posłów kontynuował z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen polemikę, która miała doprowadzić do spotkania i wyjaśnienia problemu żmudzkich zbiegów. [więcej]
11 marzec 1401 11 marca 1401 roku rada królewska zebrana w Radomiu zatwierdziła układ zawarty pomiędzy Witoldem Kiejstutowiczem i Władysław Jagiełłą. Dostojnicy polscy wyrazili zgodę na objęcie przez Witolda władzy wielkoksiążęcej, a także na warunek bojarów, że w wypadku bezpotomnej śmierci Jagiełły Polacy nie wybiorą króla bez ich zgody. Układ ten nazwano unią wileńsko-radomską. [więcej]
20 marzec 1401 20 marca 1401 roku kancelaria Witolda Kiejstutowicza rozesłała do europejskich władców krótką skargę na Zakon Krzyżacki, opisując ucisk, pod jakim znaleźli się Żmudzini. [więcej]
Kwiecień 1401 W marcu i kwietniu 1401 roku Witold Kiejstutowicz wspierał powstanie, które wybuchło na Żmudzi. [więcej]
Maj 1401 W maju 1401 roku Witold Kiejstutowicz oficjalnie przystąpił do I powstania Żmudzinów przeciwko Zakonowi, które zakończyło się sukcesem. W konsekwencji zbrojnych działań Żmudź przeszła pod panowanie litewskie. Witold Kiejstutowicz uczynił swym namiestnikiem bojara-Żmudzina Skirwojłę. [więcej]
Sierpień 1401 W sierpniu 1401 roku doszło do buntu w Smoleńsku. Namiestnik Witolda Kiejstutowicza Roman Michajłowicz został zamordowany, a inni litewscy stronnicy uwięzieni. Władzę w Smoleńsku przejął książę Jerzy Światosławowicz. [więcej]
22 wrzesień 1401 22 września 1401 roku na wieść o rzekomym krzyżackim ataku przestraszona załoga kowieńskiego zamku opuściła warownię podkładając ogień, który doszczętnie strawił fortyfikację. [więcej]
Jesień 1401 Jesienią 1401 roku Witold Kiejstutowicz udał się pod Smoleńsk, aby przywrócić swoje wpływy w tym rejonie. Zbrojne i dyplomatyczne wysiłki podejmowane przez cztery tygodnie nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Smoleńsk pozostał w rękach Jerzego Światosławowicza. [więcej]
Listopad 1401 W listopadzie 1401 roku doszło do przygranicznych potyczek litewskich oddziałów z krzyżackimi. [więcej]
1401 / 1402 Na przełomie 1401 i 1402 roku Witold Kiejstutowicz zawarł pokojowe porozumienie z Moskwą i Księstwem Twerskim. [więcej]
Styczeń - marzec 1402 Pomiędzy końcem stycznia i początkiem marca 1402 roku Krzyżacy pustoszyli Ziemię Grodzieńską. [więcej]
29 styczeń 1402 29 stycznia 1402 roku w Krakowie Witold Kiejstutowicz wraz z małżonką uczestniczyli w ślubie Władysława Jagiełły z Anną Cylejską. [więcej]
Marzec 1402 Na przełomie zimy i wiosny 1402 roku miało dojść do osobistego spotkania Witolda Kiejstutowicza z wielkim mistrzem, lecz w końcu Konrad von Jungingen wymówił się brakiem czasu i wysłał tylko swoich posłów. [więcej]
Wielkanoc 1402 Około Wielkanocy 1402 roku oddziały Witolda Kiejstutowicza zaatakowały zamek krzyżacki Gotteswerder. [więcej]
Kwiecień 1402 Kolejną oznaką, że dobre stosunki Witolda Kiejstutowicza z Krzyżakami skończyły się, były rozsyłane do europejskich monarchów listy ze skargami na władcę Litwy. [więcej]
Maj 1402 W maju 1402 roku Żmudzini wysłali do europejskich monarchów skargę na poczynania Zakonu Krzyżackiego.
25 maj 1402 Nocą w Boże Ciało 1402 roku Żmudzini z polecenia Witolda Kiejstutowicza z zaskoczenia wdarli się do Memela (Kłajpedy). Miasto zostało poważnie spustoszone. Krzyżacy skarżyli się potem, że Żmudzini bezcześcili obrazy i rzeźby świętych, ćwiartując je, ścinając im głowy lub strzelając w nie strzałami. [więcej]
Maj / czerwiec 1402 Na przełomie maja i czerwca 1402 roku w odwecie za krzyżackie najazdy z początku roku Witold Kiejstutowicz pustoszył pogranicze. Udało mu się spalić trzy zamki: Marienwerder, Ritterswerder i Gotteswerder. [więcej]
1402 W 1402 roku w ręce Witolda Kiejstutowicza dostał się książę riazański Rodosław (syn Olega Iwanowicza), który został wtrącony do więzienia. Spędził tam trzy lata. Odzyskał wolność dopiero po wpłaceniu wysokiego okupu. [więcej]
Lipiec / sierpień 1402 W lipcu i sierpniu 1402 roku Witold Kiejstutowic odpierał ataki armii krzyżackiej pustoszącej terytorium Litwy. W szeregach najeźdźców znalazł się również Świdrygiełło, który podstępem próbował zdobyć Wilno. [więcej]
1402 W 1402 roku Witold Kiejstutowicz przystąpił do trójprzymierza z Wasylem I i księciem riazańskim Fiodorem Olegowiczem. [więcej]
1 październik 1402 1 października 1402 roku na wyspie Thobys, położonej na Niemnie 1,5 km od ujścia Dubissy, doszło do wymiany jeńców między Krzyżakami a Litwinami i Żmudzinami. [więcej]
Boże Narodzenie 1402 Tuż przed Bożym Narodzeniem 1402 roku Litwini i Żmudzini uderzyli na zamek w Ragnecie. [więcej]
1402 / 1403 Na przełomie 1402 i 1403 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło wnieśli skargę na Zakon do króla rzymskiego Ruprechta Wittelsbacha. [więcej]
Styczeń / luty 1403 Na przełomie stycznia i lutego 1403 roku Witold Kiejstutowicz odpierał ataki wielkiego marszałka Wernera von Tettingen, który pustoszył litewskie terytorium. W wyprawie uczestniczył również Świdrygiełło zasilając szeregi braci krzyżackiej. [więcej]
Kwiecień 1403 W kwietniu 1403 roku Litwa zaatakowana została od strony Inflant. Przez 8 dni mistrz tego zakonu Konrad von Vietinghof łupił ziemie litewskie. [więcej]
15 kwiecień 1403 Po 15 kwietnia 1403 roku Witold Kiejstutowicz zaatakował krzyżacki zamek Jurgenburg. [więcej]
1403 W 1403 roku Witold Kiejstutowicz wysłał Lingwena Olgierdowicza, aby zdobył Smoleńsk, lecz i ta wyprawa zakończyła się porażką. [więcej]
19 czerwiec 1403 19 czerwca 1403 roku w Lublinie Witold Kiejstutowicz złożył Władysławowi Jagielle przysięgę, że nie będzie zawierał z Zakonem Krzyżackim żadnych sojuszy bez woli i zgody króla Polski. [więcej]
2 lipiec 1403 2 lipca 1403 roku Witold Kiejstutowicz zawarł z wielkim marszałkiem Wernerem von Tettingen zawieszenie broni, które obowiązywać miało do 8 września 1403 roku. [więcej]
8 wrzesień 1403 8 września 1403 roku na wyspie Thobys Witold Kiejstutowicz spotkał się z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen. Szeregi krzyżackich dygnitarzy wzmocnił Świdrygiełło. Szczyt miał chwilami gwałtowny przebieg. Doszło nawet do tego, że komtur brandenburski Marqwart von Sulzbach nazwał Witolda zdrajcą i apostatą. W tak napiętej atmosferze jedyne co udało się wynegocjować to przedłużenie do Bożego Narodzenia 1403 roku. [więcej]
25 listopad 1403 Około 25 listopada 1403 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen zezwolił Witoldowi Kiejstutowiczowi i Władysławowi Jagielle na polowanie w pogranicznych lasach Zakonu. [więcej]
Grudzień 1403 W pierwszej połowie grudnia 1403 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło polowali lasach położonych w pobliżu krzyżackich granic. Tam doszło do spotkania z bratem wielkiego mistrza Ulrykiem von Jungingen, który przybył w te okolice z poselstwem. [więcej]
Boże Narodzenie 1403 W Boże Narodzenie 1403 roku w Wilnie doszło do podpisania pokoju pomiędzy Witoldem Kiejstutowiczem i Władysławem Jagiełłą z jednej strony, a Krzyżakami i Świdrygiełłą z drugiej. [więcej]
Styczeń 1404 W styczniu 1404 roku Witold Kiejstutowicz gościł w Wilnie oswobodzonego z krzyżackich kleszczy Świdrygiełłę. [więcej]
6 luty 1404 6 lutego 1404 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał do Witolda Kiejstutowicza list, w którym dziękował za gotowość do zwrócenia Zakonowi Krzyżackiemu Żmudzi. [więcej]
Wiosna 1404 Wiosną 1404 roku Witold Kiejstutowicz osobiście poprowadził zbrojną wyprawę na Smoleńsk. Razem z nim podążyli Olgierdowiczowie, Lingwen i Świdrygiełło. Tym razem oblężenie trwało siedem tygodni, ale nie przyniosło spodziewanych wyników. [więcej]
18-23 maj 1404 W maju 1404 roku w Raciążku Polska i Litwa podpisały z Zakonem Krzyżackim pokojowe porozumienie, w myśl którego Władysław Jagiełło rezygnował z roszczeń do Pomorza, a Witold Kiejstutowicz do Żmudzi. [więcej]
8 czerwiec 1404 8 czerwca 1404 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen zredagował skierowany do Witolda Kiejstutowicza list, w którym prosił go, aby zakazał Litwinom wszelkiego handlu i kontaktów ze Żmudzinami i żeby pozostawił na Żmudzi Wojciecha Moniwida, który miałby wywierać nacisk na Żmudzinów, by poddali się Krzyżakom. [więcej]
Czerwiec 1404 W czerwcu 1404 roku, wykorzystując nieobecność Jerzego Światosławowicza, Witold Kiejstutowicz wyruszył na kolejną wyprawę na Smoleńsk tym razem zakończoną sukcesem. [więcej]
12 czerwiec 1404 12 czerwca 1404 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał do Witolda Kiejstutowicza pismo, w którym próbował uzgodnić termin ich spotkania. [więcej]
17 sierpień 1404 17 sierpnia 1404 roku Witold Kiejstutowicz pojawił się w Kownie, aby spotkać się z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen. Podczas zjazdu wystawiono kilka dokumentów regulujących wzajemne relacje państwowe. [więcej]
Wrzesień 1404 Około połowy września 1404 roku na terenie państwa krzyżackiego przebywał pisarz Witolda Kiejstutowicza Pietrasz z Bolesławia. [więcej]
20 wrzesień 1404 20 września 1404 roku Witold Kiejstutowicz przybył do Kamieńca Podolskiego, gdzie przebywali Władysław Jagiełło i Świdrygiełło. Tu wielki książę litewski oficjalnie uznał zarządzenia króla poczynione względem Podola. [więcej]
29 grudzień 1404 29 grudnia 1404 roku w Elblągu wielki mistrz Konrad von Jungingen wystosował do Witolda Kiejstutowicza list, w którym żalił się, że do tej pory nie udało się skłonić Żmudzinów do poddania się Zakonowi Krzyżackiemu. [więcej]
Styczeń 1405 W styczniu 1405 roku Witold Kiejstutowicz wspierał zbrojne działania Zakonu Krzyżackiego na Żmudzi. [więcej]
Luty 1405 W lutym 1405 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał do Witolda Kiejstutowicza list, w którym zawiadamiał, że gościli u niego posłowie Jerzego Światosławowicza, szukając wsparcia Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
5 kwiecień 1405 5 kwietnia 1405 roku W Królewcu brat wielkiego mistrza Ulryk von Jungingen wystosował do Witolda Kiejstutowicza pismo, w którym zapowiadał wizytę swojego posła, z którym litewski książę miał ustalić dalsze działania zmierzające do zmuszenia Żmudzi do przyjęcia krzyżackiego zwierzchnictwa. [więcej]
Kwiecień 1405 W kwietniu 1405 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał Witoldowi Kiejstutowiczowi w prezencie wyjątkowego psa. [więcej]
1405 W 1405 roku Witold Kiejstutowicz złożył obietnicę Władysławowi Jagielle, że zwróci swoje dzierżawy królowi Polski. [więcej]
5 maj 1405 Listem datowanym na 5 maja 1405 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen zapowiadał Witoldowi Kiejstutowiczowi wizytę wielkiego marszałka Ulryka von Jungingen. [więcej]
16 maj 1405 16 maja 1405 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen sformułował do Witolda Kiejstutowicza list, w którym przedstawił wyjaśnienia dotyczące skargi Żmudzinów na krzyżackiego posła Kelptza (Kelpsa). [więcej]
21 maj 1405 Po 21 maja 1405 roku, aby ułagodzić Witolda Kiejstutowicza, wielki mistrz Konrad von Jungingen posłał mu w prezencie pięknego ogiera. [więcej]
7 czerwiec 1405 7 czerwca 1405 roku w Kownie Witold Kiejstutowicz spotkał się z posłem wielkiego mistrza Ulrykiem von Jungingen i mistrzem inflanckim Konradem von Vietinghoff. Głównym tematem obrad były planowane akcje, które miały doprowadzić do uległości Żmudzi i do poddania się Zakonowi Krzyżackiemu. [więcej]
Czerwiec - lipiec 1405 W czerwcu i lipcu 1405 roku Witold Kiejstutowicz wymieniał z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen korespondencję w sprawie wspólnej wyprawy zbrojnej na Żmudź. [więcej]
25 lipiec 1405 Około 25 lipca 1405 roku Witold Kiejstutowicz wyruszył na wyprawę zbrojną przeciwko Żmudzinom. Była to wspólna krzyżacko-litewska ekspedycja. W tym samym czasie z Insterburga na Żmudź odszedł wielki marszałek Ulryk von Jungingen. [więcej]
15 sierpień 1405 15 sierpnia 1405 roku Witold Kiejstutowicz przekazał wielkiemu marszałkowi Ulrykowi von Jungingen zbudowany w ciągu ośmiu dni nad Szuszwą w małej włości jaswojńskiej drewniany zamek, który nazwano Konigsburg. [więcej]
29 sierpień 1405 29 sierpnia 1405 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał do Witolda Kiejstutowicza list, w którym dziękował mu na wybudowanie zamku Konigsburg. [więcej]
4 wrzesień 1405 4 września 1405 roku wielki marszałek Ulryk von Jungingen zredagował do Witolda Kiejstutowicza list, w którym między innymi deliberował na temat metod wzmocnienia zamku Konigsburg i powiadomił go o zamiarze zorganizowania na jesieni tego roku małej ekspedycji zbrojnej na Żmudź. [więcej]
7 wrzesień 1405 7 września 1405 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wystosował skierowany do Witolda Kiejstutowicza list, w którym między innymi rozważał sposoby wzmocnienia zamku Konigsburg oraz zapowiedział wizytę Marquarta von Sulzbach. [więcej]
29 wrzesień 1405 Około 29 września 1405 roku wybudowany w sierpniu przez Witolda Kiejstutowicza zamek Konigsburg został zaatakowany przez Żmudzinów, lecz załoga warowni zdołała odeprzeć napaść. [więcej]
1 listopad 1405 1 listopada 1405 roku do przebywającego w Kowalewie Pomorskim wielkiego mistrza Konrada von Jungingen dotarł poseł Witolda Kiejstutowicza Konrad, który przywiózł mu bogate dary. [więcej]
21 listopad 1405 21 listopada 1405 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen sformułował do Witolda Kiejstutowicza list, w którym dziękował mu za te wspaniałe dary i wkład pracy jego urzędników. [więcej]
29 grudzień 1405 Listem datowanym na 29 grudnia 1405 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen informował Witolda Kiejstutowicza, że Żmudzini nie dotrzymali obietnic i wzbraniają się przed wydaniem zakładników. [więcej]
1406-1407 W latach 1406-1407 miały miejsce najazdy Tatarów na ziemie litewskie. [więcej]
Styczeń 1406 Na początku 1406 roku Witold Kiejstutowicz wyprawił się zbrojnie na wschód. Wojska litewskie zdobyły Kołożę, a następnie obległy Woronacz, rozpoczynając w ten sposób wojnę o Psków. [więcej]
2 maj 1406 2 maja 1406 roku w Kownie Witold Kiejstutowicz gościł wielkiego mistrza Konrada von Jungingen. [więcej]
Lipiec 1406 W lipcu 1406 roku książę pskowski Daniel Aleksandrowicz w odwecie przez trzy dni oblegał Połock należący do Witolda Kiejstutowicza. Był to kolejny etap wojny o Psków. [więcej]
Wrzesień 1406 We wrześniu 1406 roku kontynuując wojny o Psków. Witold Kiejstutowicz na czele armii złożonej z Litwinów, Polaków i krzyżackich posiłków wyruszył w kierunku Moskwy. Wasyl I zastąpił mu drogę w okolicach miejscowości Kropiwna nad rzeką Upą. Do bitwy jednak nie doszło. Obie strony zadowoliły się rozejmem. [więcej]
3 luty 1407 3 lutego 1407 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen sporządził skierowany do Witolda Kiejstutowicza list, w którym między innymi prosił go wypożyczenie cieśli do planowanych robót budowlanych. [więcej]
Marzec 1407 W marcu 1407 roku Witold Kiejstutowicz przejął poselstwo wielkiego mistrza Konrada von Jungingen z komturem brandenburskim Marquartem von Sulzbach na czele. [więcej]
29 marzec 1407 29 marca 1407 roku z Malborka, na dzień przed swoją śmiercią, wielki mistrz Konrad von Jungingen wysłał do Witolda Kiejstutowicza list, w którym dziękował za pomoc zaoferowaną przy budowie nowego zamku. [więcej]
Kwiecień 1407 Na początku kwietnia 1407 roku doszło do zatargów pomiędzy ludźmi wójta żmudzkiego Michała Küchmeister i poddanymi Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Kwiecień 1407 W drugiej połowie kwietnia 1407 roku na dwór żony Witolda Kiejstutowicza księżnej Anny dotarł z beczką wina krzyżacki wysłannik karzeł Niclus. [więcej]
Kwiecień 1407 Pewna część bojarów, która jakiś czas temu przeniosła się ze Żmudzi do Litwy, często odwiedzała swoje dawne włości i zabierała ludzi przenosząc ich do swoich litewskich majątków. Mniej więcej w połowie kwietnia 1407 roku Witold Kiejstutowicz dowiedziawszy się o tym nagminnie stosowanym procederze stanowczo go zakazał. [więcej]
Kwiecień 1407 Zapewne w kwietniu 1407 roku wojska Witolda Kiejstutowicza kontynuujące wojnę o Psków zdobyły Odojew. [więcej]
29 kwiecień 1407 29 kwietnia 1407 roku namiestnik wielkiego mistrza Ulryk von Jungingen wysłał do Witolda Kiejstutowicza list, w którym dziękował za życzliwe przyjęcie komtura brandenburskiego Marquarta von Sulzbach. [więcej]
15 maj 1407 15 maja 1407 roku w Kownie Witold Kiejstutowicz spotkał się z namiestnikiem wielkiego mistrza Ulrykiem von Jungingen. [więcej]
26 maj 1407 26 maja 1407 roku zapewne w Kownie Witold Kiejstutowicz podejmował na wieczerzy komtura brandenburskiego Marquarta von Sulzbach. [więcej]
28 maj 1407 28 maja 1407 roku Witold Kiejstutowicz przebywał na wyspie Thobys, aby ujrzeć postępy przy budowie nowego krzyżackiego zamku. Litewski książę podejmowany był wówczas przez komtura brandenburskiego Marquarta von Sulzbach i wójta żmudzkiego Michała Küchmeistra w pobliskim dworze krzyżackim nad Dubissą. [więcej]
Wrzesień 1407 Podobnie jak w poprzednim roku we wrześniu kontynuujący wojnę o Psków Witold Kiejstutowicz wyprawił się zbrojnie na wschód. Analogicznie jak w poprzednim roku drogę zagrodziła mu armia Wasyla I. Identycznie jak w poprzednim roku do bitwy nie doszło. Obie strony zadowoliły się rozejmem.
13 grudzień 1407 13 grudnia 1407 roku Witold Kiejstutowicz, spędzając czas z Władysławem Jagiełłą nad rzeką Klimkówką (lewym dopływem Morawy), wystawił wielkiemu mistrzowi Ulrykowi von Jungingen glejt bezpieczeństwa na zjazd do Kowna, który zaplanowano na 7 stycznia 1408 roku. [więcej]
6 styczeń 1408 6 stycznia 1408 roku rozpoczął się w Kownie szczyt, w którym udział wzięli Witold Kiejstutowicz, wielki mistrz Ulryk von Jungingen i Władysław Jagiełło. Książę Litwy podjął się roli arbitra rozstrzygającego spór polskiego władcy z wielkim mistrzem o prawa do Drezdenka. Ogłoszony werdykt był korzystny dla Władysława Jagiełły. [więcej]
Marzec - kwiecień 1408 W marcu i kwietniu 1408 roku wielki mistrz Ulryk von Jungingen przysłał Witoldowi i księżnej Annie prezenty. Wśród nich znalazły się między innymi: lew, dwie beczki wina reńskiego, klawikord, i ręczne organy. [więcej]
14 czerwiec 1408 14 czerwca 1408 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do wójta żmudzkiego Michała Küchmeistera list z prośbą o przekazanie 250 Żmudzinów w celu ich osiedlenia na terytorium Litwy. [więcej]
Lipiec 1408 W 1408 roku Witold Kiejstutowicz dowiedział się o konszachtach Świdrygiełły z Wasylem I. Wówczas wysłał do niego posłów, którzy mieli wysondować okoliczności. Świdrygiełło kazał ich pojmać i uwięzionych zawiózł ze sobą do Moskwy, w której pojawił się 26 lipca 1408 roku. [więcej]
Sierpień 1408 W sierpniu 1408 roku wielki mistrz Ulryk von Jungingen listownie zapewniał Witolda Kiejstutowicza, że z buntem Świdrygiełły nie miał nic wspólnego. [więcej]
1 wrzesień 1408 Podobnie jak w dwóch poprzednich latach Witold Kiejstutowicz wyprawił się zbrojnie na wschód. Obie armie spotkały się 1 września 1408 roku po przeciwnych brzegach Ugry. Do bitwy nie doszło, a podpisany pokój zakończył wojnę o Psków.
Wrzesień 1408 Podczas powrotu z wyprawy Witold Kiejstutowicz oświadczył wójtowi żmudzkiemu Michałowi Küchmeistrowi, że chce zabrać ze Żmudzi przysługujących mu 250 Źmudzinów wraz z rodzinami. [więcej]
Październik 1408 W październiku 1408 roku Witold Kiejstutowicz zwrócił się do Michała Küchmeistra z żądaniem ukarania piętnastu Żmudzinów poprzez ich wydalenie ze Żmudzi na Litwę. Wójt Żmudzki jednak odmówił. Była to zapowiedź pogorszenia się stosunków litewsko-krzyżackich. [więcej]
Listopad 1408 Późną jesienią 1408 roku w Nowogródku Witold Kiejstutowicz spotkał się z Władysławem Jagiełłą, aby ustalić strategię na zbliżającą się nieuchronnie wojnę z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Listopad 1408 W listopadzie 1408 roku Zakon Krzyżacki odmówił Witoldowi Kiejstutowiczowi przekazania należnych mu 300 Żmudzinów. [więcej]
Grudzień 1408 Na początku grudnia 1408 roku Witold Kiejstutowicz posłał w prezencie wielkiemu mistrzowi Ulrykowi von Jungingen kapelusz i jedną parę rękawiczek. [więcej]
Boże Narodzenie 1408 Boże Narodzenie 1408 roku Witold Kiejstutowicz spędził w towarzystwie Władysława Jagiełły w Nowogródku. [więcej]
24 styczeń 1409 W liście do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen napisanym 24 stycznia 1409 roku w Kiernowie nad Wilią Witold Kiejstutowicz utyskiwał na działalność wójta żmudzkiego Michała Küchmeistra, który między innymi zabraniał Litwinom kupowania zboża na Żmudzi. [więcej]
Marzec 1409 W marcu 1409 roku wielki mistrz Ulryk von Jungingen wydał Litwinom zezwolenie na pływanie statkami przez ziemie zakonne i nabywanie tam zboża. [więcej]
Wiosna 1409 Wiosną 1409 roku Witold Kiejstutowicz zawarł pokojowe porozumienie z Pskowem. [więcej]
9 kwiecień 1409 9 kwietnia 1409 roku rezydujący w Grodnie Witold Kiejstutowicz wysłał do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen pismo, w którym pytał, czy Litwini będą mogli na Żmudzi pożyczyć statki niezbędne do transportu zboża. [więcej]
21 kwiecień 1409 21 kwietnia 1409 roku w Kownie Witold Kiejstutowicz przyjął wysłanników wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen. Byli wśród nich wielki marszałek Fryderyk von Wallenrode, komtur brandenburski Marquart von Sulzbach, komtur ragnecki Eberhard von Wallenfels i wójt żmudzki Michał Küchmeister. Głównym zadaniem posłów było znalezienie płaszczyzny porozumienia w spornych kwestiach żmudzko-litewskich. Podczas rozmowy na osobności Witolda Kiejstutowicza z Marquartem von Sulzbach wielki książę litewski poczuł się obrażony, więc z tego powodu natychmiast posłał swoich delegatów (starostę kowieńskiego Jana Sunigajłę i pisarza Mikołaja Cebulkę) do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen do Malborka. [więcej]
Kwiecień 1409 Wielki mistrz Ulryk von Jungingen po wysłuchaniu starosty kowieńskiego Jana Sunigajły i pisarza Mikołaja Cebulki przeprosił Witolda Kiejstutowicza za zachowanie Marquarta von Sulzbach i prosił litewskiego księcia, aby ten nie obrażał się tak łatwo na krzyżackich posłów. Oprócz tego wielki mistrz wydał zezwolenie na wynajęcie statków w Toruniu do przewozu polskiego zboża z Kujaw do Kowna. [więcej]
6 maj 1409 6 maja 1409 roku z Żyżmor Witold Kiejstutowicz wystosował do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen list, będący odpowiedzią na postulaty przekazane przez posłów Jana Sunigajłę i pisarza Mikołaja Cebulkę. W piśmie tym wielki książę litewski między innymi pytał, czy w najbliższej przyszłości Zakon Krzyżacki zamierza wystąpić przeciwko Litwie. [więcej]
Maj 1409 W maju 1409 roku we Włocławku poseł Witolda Kiejstutowicza Mikołaj Cebulka spotkał się z Władysławem Jagiełłą. Przygotowywano tam strategię na zbliżający się konflikt zbrojny z Zakonem Krzyżackim. Rzekomo król Polski miał tam obiecać, że odda litewskiemu księciu Podole. [więcej]
30 maj 1409 30 maja 1409 roku na Żmudzi wybuchło antykrzyżackie powstanie, które Witold Kiejstutowicz niebawem poparł, rozpoczynając w ten sposób dwuletnią wojnę z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
7 czerwiec 1409 7 czerwca 1409 roku Witold Kiejstutowicz ustanowił Rumbolda Wolimuntowicza swoim starostą na Żmudzi.
16-21 czerwiec 1409 Między 16 a 21 czerwca 1409 roku w Ragnecie zgodnie z dyrektywą wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen zatrzymano pięć statków wynajętych przez wysłanników Witolda Kiejstutowicza. Tym sposobem napięcie narastało, a wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim zbliżała się do bardziej zdecydowanej fazy. [więcej]
Lipiec 1409 W lipcu 1409 roku w związku ze zbliżającym się konfliktem zbrojnym z Zakonem Krzyżackim Witold Kiejstutowicz wysłał wojskowe wsparcie Januszowi I. [więcej]
Lipiec 1409 W lipcu 1409 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen list, do którego wlał wszystkie swoje żale, jakie miał w stosunku do postępowania Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Sierpień 1409 Na początku sierpnia 1409 roku Witold Kiejstutowicz rozesłał pisma, aby we wszystkich wsiach i miastach litewskich ogłoszono mobilizację wojenną. [więcej]
Sierpień 1409 W sierpniu 1409 roku Witold Kiejstutowicz zawarł z Inflanckim Zakonem Krzyżackim porozumienie pokojowe, co w związku z rozpoczętymi działaniami zbrojnymi na terenie Królestwa Polskiego miało ogromne znaczenie. [więcej]
16 sierpień 1409 Gdy 16 sierpnia 1409 roku wojska krzyżackie przekroczyły granicę Królestwa Polskiego, Władysław Jagiełło wezwał Witolda Kiejstutowicza, aby zaatakował Prusy. [więcej]
25 sierpień 1409 W ramach wojny z Zakonem Krzyżackim około 25 sierpnia 1409 roku Witold Kiejstutowicz zdobył Friedeburg nad Niemnem - ostatni skrawek żmudzkiej ziemi, będący wówczas w krzyżackich rękach.
Wrzesień 1409 We wrześniu 1409 roku Witold Kiejstutowicz wyciągnął Świdrygiełłę z tatarskiej niewoli. [więcej]
9 wrzesień 1409 W związku z agresją armii Zakonu Krzyżackiego na ziemie Królestwa Polskiego około 9 września 1409 roku Witold Kiejstutowicz, rozesłał do wszystkich europejskich monarchów i całej społeczności katolickiej skargę na Krzyżaków, opisując ich poczynania na Żmudzi. [więcej]
Wrzesień 1409 Kontynuując wojnę z Zakonem Krzyżackim w pierwszej połowie września 1409 roku Witold Kiejstutowicz planował wyruszyć zbrojnie na Gdańsk, lecz projekt ten nie został zrealizowany. [więcej]
Październik 1409 W październiku 1409 roku Witold Kiejstutowicz odkrył kolejną próbę zdrady Świdrygiełły, który ponowie próbował uknuć intrygę z wielkim mistrzem Ulrykiem von Jungingen. [więcej]
26 listopad 1409 W liście napisanym 26 listopada 1409 roku w Nowogródku Witold Kiejstutowicz informował komtura ragneckiego Eberharda von Wallenfels, że w związku z trwającym rozejmem pomiędzy Litwą i Zakonem może sobie bez przeszkód zwieźć narąbane nad Szeszupą drewno. [więcej]
Grudzień 1409 W grudniu 1409 roku w Brześciu nad Bugiem Witold Kiejstutowicz uczestniczył w spotkaniu z Witoldem Kiejstutowiczem i podkanclerzym koronnym Mikołajem Trąbą. Głównym tematem szczytu było przygotowanie strategii drugiego etapu wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
20 grudzień 1409 20 grudnia 1409 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski podpisał z wielkim mistrzem Ulrykiem von Jungingen sojusz, skierowany przeciwko Witoldowi Kiejstutowiczowi i Władysławowi Jagielle. [więcej]
16 marzec 1410 W marcu 1410 roku wojska krzyżackie, prowadzone przez wielkiego marszałka Fryderyka von Wallenrode, wtargnęły na terytorium Litwy. Spustoszyły obszar między Grodnem a Bielskiem. 16 marca wpadli do Wołkowyska. Witold Kiejstutowicz znajdował się wówczas w Słonimiu, miejscowości położonej, siedem mil od Wołkowyska. Dowiedziawszy się o ataku Krzyżaków był zaskoczony, ponieważ Władysław Jagiełło zapewniał go wcześniej, że rozejm zawarty pod Bydgoszczą 8 października 1409 roku obejmował również Żmudź i Litwę. Czym prędzej razem z księżną Anną ukryli się w okolicznych gęstych borach pełnych jezior i bagnistych kryjówek i tam poczekali na wycofanie się agresorów. [więcej]
Kwiecień 1410 W kwietniu 1410 roku w Kieżmarku Witold Kiejstutowicz spotkał się z Zygmuntem Luksemburskim, który podjął się roli pośrednika w konflikcie zbrojnym z Zakonem Krzyżackim. Dzięki niemu miało dojść do wypracowania płaszczyzny porozumienia. [więcej]
Kwiecień 1410 W kwietniu 1410 roku, po szczycie w Kieżmarku, Witold Kiejstutowicz spotkał się w Nowym Sączu z Władysławem Jagiełłą. Głównym tematem rozmów były przygotowania do zbliżającego się drugiego aktu wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Maj 1410 W maju 1410 roku Witold Kiejstutowicz posłał Władysławowi Jagielle 20 000 kop groszy na pozyskanie wojsk zaciężnych. [więcej]
26 maj 1410 26 maja 1410 roku Witold Kiejstutowicz przedłużył zawarte w sierpniu 1409 roku pokojowe porozumienie z Inflanckim Zakonem Krzyżackim. [więcej]
26 maj 1410 26 maja 1410 roku przed mieszczanami w Trokach odczytano dokument Witolda Kiejstutowicza, w którym zapewniał, że dotrzyma obowiązującego do 24 czerwca rozejmu z Krzyżakami. [więcej]
28 maj 1410 28 maja 1410 roku Zakon Inflancki naciskany przez wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen wypowiedział wojnę Witoldowi Kiejstutowiczowi. [więcej]
Czerwiec 1410 Na początku czerwca 1410 roku armia Witolda Kiejstutowicza rozpoczęła marsz na zachód, aby przystąpić do kolejnej odsłony wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
30 czerwiec 1410 30 czerwca 1410 roku Witold Kiejstutowicz dotarł do Czerwińska na koncentrację armii, która niedługo miała stoczyć bitwę pod Grunwaldem.
5 lipiec 1410 5 lipca 1410 roku Witold Kiejstutowicz wraz z Władysławem Jagiełłą i zgromadzoną armią przybyli do wsi mazowieckiej Jeżewo. [więcej]
15 lipiec 1410 15 lipca 1410 roku Witold Kiejstutowicz był jednym z dowódców armii, która pokonała wojska Zakonu Krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem. [więcej]
16 lipiec 1410 16 lipca 1410 roku Witold Kiejstutowicz uczestniczył w uroczystej uczcie na cześć grunwaldzkiego zwycięstwa. [więcej]
25 lipiec 1410 25 lipca 1410 roku armia Witolda Kiejstutowicza i Władysława Jagiełły stanęła pod Malborkiem. Następnego dnia doszło do pierwszej potyczki, a potem rozpoczęło się regularne oblężenie miasta.
Sierpień 1410 W czasie trwania oblężenia Malborka oddziały Witolda Kiejstutowicza grabiły okoliczne wsie. Podczas jednego z wypadów litewski książę przekazał Janowi Kropidle dwór zakonny w Międzyłężu położony na zachodnim brzegu Wisły. [więcej]
8 wrzesień 1410 8 września 1410 roku nad Pasłęką Witold Kiejstutowicz spotkał się z marszałkiem krajowym Zakonu Inflanckiego Hermannem Vincke i zawarł z nim dwutygodniowy rozejm. [więcej]
11 wrzesień 1410 11 września 1410 roku Witold Kiejstutowicz zarządził odwrót wojsk litewskich, rezygnując w ten sposób z oblężenia Malborka. [więcej]
Październik 1410 W październiku 1410 roku Witold Kiejstutowicz po zebraniu zbrojnych oddziałów udał się do Grodna zapewne z zamiarem ataku na ziemie Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
18 styczeń 1411 Około 18 stycznia 1411 roku Witold Kiejstutowicz na czele litewsko-ruskich oddziałów pojawił się na Kujawach, aby kontynuować wojnę z Zakonem Krzyżackim.
Styczeń 1411 W styczniu 1411 roku Witold Kiejstutowicz przewodniczył polsko-litewskiej grupie negocjatorów, która 1 lutego 1411 roku podpisała pierwszy pokój toruński, kończący wojnę Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1 luty 1411 1 lutego 1411 roku dzięki staraniom Witolda Kiejstutowicza zawarty został pierwszy pokój toruński, kończący wojnę Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Luty 1411 Niedługo po podpisaniu pierwszego pokoju toruńskiego Witold Kiejstutowicz otrzymał od Władysława Jagiełły w dożywocie zachodnią część Podola. Niebawem wielki książę litewski powołał Giedygołda na stanowisko starosty podolskiego. [więcej]
10 maj 1411 10 maja 1411 roku pod Złotorią Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło wymienili z wielkim mistrzem Heinrichem von Plauen w pełni opieczętowane dokumenty traktatu toruńskiego, kończącego wojnę Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Listopad 1411 W listopadzie 1411 roku w Sromowcach spotkali się wysłannicy Witolda Kiejstutowicza, Władysława Jagiełły i Zygmunta Luksemburskiego. Celem tego szczytu było ocieplenie polsko-węgierskich relacji. [więcej]
Marzec 1412 W marcu 1412 roku Witold Kiejstutowicz prawdopodobnie przebywał w Lubowli, gdzie odebrał glejt bezpieczeństwa dla Władysława Jagiełły, a potem uczestniczył w polsko-węgierskich rokowaniach, zakończonych 15 marca 1412 roku podpisaniem pokojowego porozumienia. [więcej]
17 kwiecień 1412 17 kwietnia 1412 roku Witold Kiejstutowicz potwierdził zawarte 15 marca 1412 roku w Lubowli pokojowe porozumienie między Władysławem Jagiełłą i Zygmuntem Luksemburskiem. [więcej]
1412 W 1412 roku Witold Kiejstutowicz wypowiedział wojnę Nowogrodowi Wielkiemu. [więcej]
Sierpień 1412 W sierpniu 1412 roku Mikołaj Sepieński reprezentował Witolda Kiejstutowicza przed trybunałem w Budzie, gdzie Zygmunt Luksemburski ogłosił częściowy wyrok w sporze polsko-litewsko-krzyżackim. [więcej]
Wrzesień 1412 We wrześniu 1412 roku w Hrubieszowie Witold Kiejstutowicz spotkał się z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Styczeń 1413 W styczniu 1413 roku na Litwę przybył pełnomocnik Zygmunta Luksemburskiego Benedykt Makrai. Celem jego wizyty było zebranie materiału niezbędnego do rozstrzygnięcia sporów polsko-litewsko-krzyżackich. [więcej]
Kwiecień 1413 W kwietniu 1413 roku w Budzie rozpoczęły się kolejne rozprawy trybunału, który rozpatrywał sprawę sporu polsko-litewsko-krzyżackiego. [więcej]
2 październik 1413 2 października 1413 roku Witold Kiejstutowicz zawarł unię horodelską. [więcej]
1414 W początkach 1414 roku Witold Kiejstutowicz wspólnie z Władysławem Jagiełłą za pośrednictwem posła zwrócili się do papieża Jana XXIII, któremu przedstawili okoliczności, zgodnie z którymi miało dojść do wybuchu kolejnej wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Kwiecień 1414 W kwietniu 1414 roku w Grabiach niedaleko Raciążka odbył się zjazd wysłanników nowego wielkiego mistrza Michała Küchmeistra z polskimi i litewskimi posłami. Witolda Kiejstutowicza reprezentował tam Mikołaj Sepieński. [więcej]
Maj 1414 W maju 1414 roku wobec groźby kolejnego konfliktu zbrojnego z Zakonem Krzyżackim Witold Kiejstutowicz został wezwany przez Władysława Jagiełłę do przybycia z wojskiem na miejsce zbiórki pod Zakroczymiem.
Lipiec 1414 W lipcu 1414 roku Witold Kiejstutowicz na czele armii dotarł pod Zakroczym, gdzie wyznaczono koncentrację wojsk, które wzięły udział w kolejnej wojnie z Zakonem Krzyżackim.
18-23 lipiec 1414 Między 18 a 23 lipca 1414 roku Witold Kiejstutowicz wypowiedział wojnę wielkiemu mistrzowi Michałowi Küchmeistrowi. Ten konflikt zbrojny nazwany został wojną głodową.
16 sierpień 1414 16 sierpnia 1414 roku rozpoczęło się oblężenie Lidzbarka Warmińskiego, w którym uczestniczyły wojska Witolda Kiejstutowicza.
14 wrzesień - 7 październik 1414 Między 14 września a 7 października 1414 roku armia Witolda Kiejstutowicza brała udział w oblężeniu Brodnicy.
7 październik 1414 7 października 1414 roku pod Brodnicą zawarto zawieszenie broni z Zakonem Krzyżackim. Wojna głodowa została zakończona, a Witold Kiejstutowicz mógł powrócić na Litwę. [więcej]
1415 W 1415 roku w Nowogródku Witold Kiejstutowicz uczestniczył w synodzie podległych sobie biskupów prawosławnych, na którym wypowiedziano posłuszeństwo Focjuszowi i na metropolitę kijowskiego powołano Grzegorza Camblaka. [więcej]
Lato 1415 Latem 1415 roku we Lwowie Witold Kiejstutowicz spotkał się z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Listopad 1415 Pod koniec listopada 1415 roku na soborze w Konstancji pojawiła się delegacja Żmudzinów, która zreferowała przyczyny konfliktu z Zakonem Krzyżackim oraz przedstawiła plan chrystianizacji Żmudzi. Złożono również propozycję, w myśl której misję chrystianizacyjną planowano powierzyć Witoldowi Kiejstutowiczowi i Władysławowi Jagielle. [więcej]
Lipiec 1416 W lipcu 1416 roku tatarski wódz Edigej najechał nagle ziemie czernichowsko-siewierskie i Kijowszczyznę. Złupił i spalił miasto Kijów. [więcej]
9 czerwiec 1416 9 czerwca 1416 roku w Malborku wielki mistrz Michał Küchmeister zawarł z Konradem VII Białym, Konradem V Kąckim i Konradem IV Starszym sojusz skierowany przeciwko Władysławowi Jagielle i Witoldowi Kiejstutowiczowi. [więcej]
Październik 1416 W październiku 1416 roku w Wielonie Witold Kiejstutowicz spotkał się z posłami wielkiego mistrza Michała Küchmeistra, którzy zapewne próbowali złamać sojusz polsko-litewski. [więcej]
1417 W 1417 roku Wasyl I na wypadek swej śmierci uczynił Witolda Kiejstutowicza opiekunem swojego małoletniego syna Wasyla II. [więcej]
1417 W 1417 roku Witold Kiejstutowicz uposażył katedrę w Miednikach, a legaci erygowali nową diecezję. [więcej]
Październik - grudzień 1417 Od początku października do grudnia 1417 roku w Kownie Witold Kiejstutowicz gościł Konrada V Kąckiego i Konrada VII Białego. [więcej]
1418 W 1418 roku Witold Kiejstutowicz owdowiał. W niedługim czasie po śmierci małżonki pojął za żonę wdowę po kniaziu Iwanie Karaczewskim Juliannę Holszańską. [więcej]
1418 W 1418 roku w liście napisanym do papieża Marcina V Witold Kiejstutowicz zwierzał się, że bardzo chciałby doprowadzić do utworzenia na ziemiach litewskich metropolii kościelnej, która obejmowałaby wszystkie dotychczas istniejące w jego państwie diecezje. [więcej]
1418 W 1418 roku na Żmudzi doszło do wybuchu antybojarskiego powstania. Witold Kiejstutowicz nakazał staroście żmudzkiemu Rumboldowi Wolimuntowiczowi stłumienie rebelii. [więcej]
17 październik 1418 17 października 1418 roku pod Wieloną doszło do spotkania Witolda Kiejstutowicza i Władysława Jagiełły z wielkim mistrzem Michałem Küchmeistrem. [więcej]
13 listopad 1418 13 listopada 1418 roku Witold Kiejstutowicz pojął za żonę wdowę po księciu karaczewskim Iwanie Juliannę. [więcej]
Lipiec 1419 W pierwszej połowie lipca 1419 roku Witold Kiejstutowicz stanął na czele armii pod Czerwińskiem, gdzie zorganizowano koncentrację wojsk gromadzonych na wojnę z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
15 lipiec 1419 15 lipca 1419 roku pod Czerwińskiem Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło podpisali z wysłannikami Eryka Pomorskiego antykrzyżacki sojusz. [więcej]
19 lipiec 1419 19 lipca 1419 roku w obliczu gromadzącej się pod Czerwińskiem armii polsko-litewskiej wielki mistrz Michał Küchmeister zgodził się na arbitraż wysłannika Zygmunta Luksemburskiego Bartłomieja de Capra. Witold Kiejstutowicz został poinformowany, że po negocjacjach władze Zakonu zgodziły się na przedłużenie rozejmu do 13 lipca 1420 roku. [więcej]
6 styczeń 1420 6 stycznia 1420 roku we Wrocławiu Zygmunt Luksemburski ogłosił niekorzystny dla Witolda Kiejstutowicza werdykt, dotyczący konfliktu polsko-litewsko-krzyżackiego. [więcej]
12 styczeń 1420 O niekorzystnym wrocławskim wyroku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło dowiedzieli się 12 stycznia 1420 roku przebywając w Daugach. [więcej]
30 styczeń 1420 30 stycznia 1420 roku we Wrocławiu posłowie Witolda Kiejstutowicza i Władysława Jagiełły odczytali Zygmuntowi Luksemburskiemu odpowiedź na wyrok z 6 stycznia. [więcej]
Marzec 1420 Witold Kiejstutowicz, usłyszawszy wyrok Zygmunta Luksemburskiego ogłoszony 6 stycznia 1420 roku we Wrocławiu, zdecydowanie odrzucił orzeczenie. W marcu 1420 roku listownie powiadomił o tym króla rzymskiego. [więcej]
25 lipiec 1420 25 lipca 1420 roku w Łęczycy odbył się sejm, na którym między innymi postanowiono doprowadzić do zgody pomiędzy Witoldem Kiejstutowiczem i Świdrygiełłą. [więcej]
10 sierpień 1420 10 sierpnia 1420 roku w Woranach lub Miednikach Witold Kiejstutowicz spotkał się z posłami Władysława Jagiełły. Tam wielki książę Litwy po otrzymaniu poręczenia przebaczył Świdrygielle i ofiarował mu w zarząd Czernichów, Trubczewsk, Brańsk i Nowogród Siewierski. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1420 Na przełomie sierpnia i września 1420 roku Witold Kiejstutowicz spotkał się z posłami husytów na czele których stanął Hynek Koldśtejnecky z Valdstejna. [więcej]
Wrzesień 1420 We wrześniu 1420 roku podczas spotkania Witolda Kiejstutowicza z wielkim mistrzem Michałem Küchmeistrem i mistrzem inflanckim Siegfriedem Lander von Sponheim udało się przedłużyć rozejm z Zakonem Krzyżackim do 13 lipca 1421 roku. [więcej]
Luty 1421 W lutym 1421 roku do przebywających w Oranach Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza dotarło czeskie poselstwo ruchu husyckiego z propozycją przejęcia czeskiego tronu.. Król Polski oferty nie przyjął, więc wysłannicy czeską koronę zaproponowali księciu Litwy. [więcej]
Maj 1421 W maju 1421 roku Witold Kiejstutowicz wraz z Hynkiem z Holsteinu wysłał do Pragi swojego człowieka Wyszka Raczyńskiego, aby ten doprecyzował szczegóły przejęcia czeskiej korony. [więcej]
Czerwiec 1421 W czerwcu 1421 roku poseł Witolda Kiejstutowicza Wyszek Raczyński dotarł do Pragi. [więcej]
Lato 1421 Latem 1421 roku na sejmie w Czasławiu przedstawiciele szlachty i mieszczaństwa ogłosili detronizację Zygmunta Luksemburskiego. Koronę czeską postanowili ofiarować Witoldowi Kiejstutowiczowi. [więcej]
Lipiec 1421 Niedługo po czasławskim sejmie okoliczności zaczęły się zmieniać. Wewnętrzne spory husytów sprawiły, że możliwość przejęcia korony Czech przez Witolda Kiejstutowicza zaczęła się oddalać. [więcej]
1421 W 1421 roku Władysław Jagiełło oskarżył Siemowita IV o fałszowanie monety. Witold Kiejstutowicz, który stał się arbitrem rozstrzygającym ten zarzut, wydał wyrok uniewinniający. [więcej]
4 wrzesień 1421 Po 4 września 1421 roku czterdziestoosobowe poselstwo wyruszyło z Pragi w kierunku Litwy, aby przekazać Witoldowi Kiejstutowiczowi informację, że został wybrany królem Czech. Niestety podczas przejazdu przez Racibórz wysłannicy zostali pojmani i uwięzieni przez księcia raciborskiego Jana II Żelaznego. [więcej]
22 wrzesień 1421 22 września 1421 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do księcia raciborskiego Jana II Żelaznego list, w którym żądał uwolnienia czeskiego poselstwa zdążającego do Wilna. [więcej]
Październik 1421 W październiku 1421 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od Zygmunta Luksemburskiego list, w którym przyszły cesarz nalegał, aby polski monarcha nie szukał pomsty na księciu raciborskim Janie II Żelaznym, ponieważ był on wykonawcą woli swego suwerena. [więcej]
23 październik 1421 23 października 1421 roku do Pragi dotarło poselstwo Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Listopad 1421 W listopadzie 1421 roku husyci wysłali do Witolda Kiejstutowicza list, w którym zgadzali się na przeprowadzenie proponowanej im dysputy teologicznej. [więcej]
1421 / 1422 Na przełomie 1421 i 1422 roku Witold Kiejstutowicz gościł na Litwie Władysława Jagiełłę. Dopomógł mu wówczas w zawarciu małżeństwa z Zofią Holszańską. Obaj monarchowie wspólnie uzgodnili konieczność wysłania do Pragi Zygmunta Korybutowicza w roli namiestnika. [więcej]
1421 / 1422 Na przełomie 1421 i 1422 roku Witold Kiejstutowicz prowadził z husytami negocjacje w sprawie przejęcia korony Czech. [więcej]
Styczeń 1422 Pod koniec stycznia 1422 roku Witold Kiejstutowicz wydał rozkaz, aby wszyscy Polacy będący na jego żołdzie byli gotowi do wyprawy na granicę z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
5 marzec 1422 5 marca 1422 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do papieża Marcina V list, w którym wyjaśnił, że zgodził się na propozycję husytów przejęcia korony Czech tylko dlatego, że chciał ich pogodzić z Kościołem. [więcej]
Kwiecień 1422 W kwietniu 1422 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Czech Zygmunta Korybutowicza w roli swojego namiestnika. [więcej]
Maj 1422 W maju 1422 roku Zygmunt Korybutowicz (namiestnik Witolda Kiejstutowicza) dotarł do Czech. [więcej]
2 czerwiec 1422 2 czerwca 1422 roku Witold Kiejstutowicz zredagował do arcybiskupa ryskiego list, w którym usprawiedliwiał przyjęcie czeskiej korony chęcią zapobieżenia dalszemu rozlewowi krwi chrześcijańskiej oraz dążeniem do sprowadzenia husytów na drogę prawdziwej wiary. [więcej]
Czerwiec 1422 W czerwcu 1422 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od Jagiełły wezwanie do koncentracji wojsk na wojnę z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
10 lipiec 1422 W swym liście do elektorów Rzeszy z 10 lipca 1422 roku Witold Kiejstutowicz usprawiedliwiał fakt przyjęcia czeskiej korony chęcią rewanżu za niesprawiedliwy wyrok wydany 6 stycznia 1420 roku przez Zygmunta Luksemburskiego we Wrocławiu. [więcej]
Lipiec 1422 W lipcu 1422 roku Witold Kiejstutowicz wyruszył na wezwanie Jagiełły i przystąpił do wojny z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1422 W 1422 roku ziemie litewskie i polskie najechane zostały przez czambuły tatarskie. [więcej]
2 sierpień 1422 2 sierpnia 1422 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło stanęli pod Lubawą i rozpoczęli przygotowania do oblężenia tego miasta.
6 sierpień 1422 6 sierpnia 1422 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło zwinęli oblężenie Lubawy.
7 sierpień 1422 7 sierpnia 1422 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło rozbili nowy obóz w pobliżu prawego brzegu Drwęcy poniżej Bratiana. Stąd wysłali do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff pismo z propozycją pokoju i zakończenia działań zbrojnych.
13 sierpień 1422 13 sierpnia 1422 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło, dowodzący w wojnie golubskiej, zatrzymali się w Biskupcu Pomorskim. Stąd Witold Kiejstutowicz wysłał do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff odpowiedź na jego propozycję zakończenia wojny.
15 sierpień 1422 15 sierpnia 1422 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło obozowali nad jeziorem Wądzyń (Wansen), położonym około 10 kilometrów na północ od Brodnicy.
16 sierpień 1422 16 sierpnia 1422 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło stanęli pod Golubiem i rozpoczęli przygotowania do oblężenia, będącego kolejnym etapem wojny golubskiej.
17 sierpień 1422 17 sierpnia 1422 roku pod Golubiem Witold Kiejstutowicz odpowiedział na kolejny list wielkiego mistrza Paula Russdorffa. [więcej]
23 sierpień 1422 Przed 23 sierpnia 1422 roku wojska polsko-litewskie zdobyły obwarowany Golub. Po zrabowaniu miasta rozpoczęto przygotowania do oblężenia i zdobycia warownego zamku komturskiego.
26 sierpień 1422 Zapewne już 26 sierpnia 1422 roku Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło mogli świętować zakończone powodzeniem oblężenie warownego zamku komturskiego w Golubiu.
22 wrzesień 1422 22 września 1422 roku w obozie polsko-litewskim nad Jeziorem Mełno rozpoczęły się negocjacje przedstawicieli Witolda Kiejstutowicza i Władysława Jagiełły z wysłannikami wielkiego mistrza Paula von Russdorff. Celem podjętych rokowań było wypracowanie porozumienia, które zakończyłoby wojnę golubską. [więcej]
27 wrzesień 1422 27 września 1422 roku nad jeziorem Mełno Witold Kiejstutowicz i Władysław Jagiełło podpisali z Zakonem Krzyżackim pokój kończący wojnę golubską. W myśl postanowień układu Polska odzyskała Nieszawę, Murzynno i Orłowo, Litwa zaś na stałe otrzymała Żmudź.
Listopad 1422 W listopadzie 1422 roku papież Marcin V wznowił presję wywieraną na Witolda Kiejstutowicza i Władysława Jagiełłę, konsekwencją której miało stać się odwołanie Zygmunta Korybutowicza z Czech. [więcej]
Grudzień 1422 W wyniku rozmów polsko-węgierskich, podjętych na przełomie listopada i grudnia 1422 roku w Lubicy i zmierzających do ocieplenia złych relacji występujących pomiędzy oboma monarchami, Witold Kiejstutowicz odwołał Zygmunta Korybutowicza z Pragi. Z powodu niejasnej sytuacji politycznej i napiętych stosunków z Zygmuntem Luksemburskim namiestnik księcia Litwy 24 grudnia 1422 roku opuścił stolicę Czech, lecz pozostał w tym kraju. Zamieszkał w Hradec Kralove. [więcej]
1423 Po odwołaniu Zygmunta Korybutowicza z Pragi Witold Kiejstutowicz rozpoczął czynić starania, by zatrzeć przesłanki jego dobrych kontaktów z husytami. Z husyckiego sojusznika zamienił się we wroga. [więcej]
30 marzec 1423 30 marca 1423 roku w Kieżmarku (Słowacja) Władysław Jagiełło odnowił sojusz z Zygmuntem Luksemburskim. To stało się przyczyną ochłodzenia relacji Witolda Kiejstutowicza z królem Polski. [więcej]
Kwiecień 1423 W kwietniu 1423 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął montowanie koalicji, która miałaby za pomocą zbrojnej interwencji stłumić ostatecznie ruch husycki. W skład sojuszu mieli wejść Eryk Pomorski, Albrecht II Habsburg, Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz. Starania króla Węgier zakończyły się fiaskiem. [więcej]
Maj 1423 W maju 1423 roku w Wielonie Witold Kiejstutowicz spotkał się z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff. W obecności wysłanników Jagiełły doszło tam do ratyfikacji pokoju mełneńskiego. [więcej]
1423 W 1423 roku Witold Kiejstutowicz podjął wysiłek zahamowania współpracy pskowsko-inflanckiej. [więcej]
Marzec 1424 5 marca 1424 roku, gdy w Krakowie odbywały się uroczystości związane z koronacją Zofii Holszańskiej, Witold Kiejstutowicz podejmował na Litwie młodego księcia Fryderyka Hohenzollerna, który był narzeczonym córki Jagiełły Elżbiety. [więcej]
Marzec / kwiecień 1424 Na przełomie marca i kwietnia 1424 roku Witold Kiejstutowicz przyjął poselstwo z Czech, które przybyło prosić o zgodę na ponowne objęcie rządów namiestniczych przez Zygmunta Korybutowicza. Władca Litwy kategorycznie odmówił. [więcej]
24 kwiecień 1424 24 kwietnia 1424 roku Witold Kiejstutowicz wypowiedział Czechom wojnę. [więcej]
Czerwiec 1424 W czerwcu 1424 roku w Nieszawie odbyło się spotkanie Jagiełły z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff. Głównym problemem podjętym podczas zjazdu było znalezienie płaszczyzny porozumienia dotyczącej przebiegu granic między państwami. Witolda Kiejstutowicza reprezentowali Mikołaj Cebulka i Mikołaj Sepieński. [więcej]
1424 W 1424 roku za pośrednictwem Wasyla I doszło do próby załagodzenia sporu Pskowa z Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
Grudzień 1424 W grudniu 1424 roku Witold Kiejstutowicz gościł poselstwo wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff. [więcej]
18 luty 1425 18 lutego 1425 roku w Krakowie odbył się chrzest Władysława Warneńczyka. Witold Kiejstutowicz na ceremonię nie przyjechał. Wysłał jedynie prezent - srebrną kołyskę wypełnioną stoma grzywnami srebra. [więcej]
27 luty 1425 27 lutego 1425 roku zmarł zięć Witolda Kiejstutowicza Wasyl I Dymitrowicz. Litewski książę został opiekunem swego nieletniego wnuka Wasyla. [więcej]
Maj 1425 W maju 1425 roku rozpoczął się nad rzeką Świętą pomiar granic. Witolda Kiejstutowicza reprezentował tam Mikołaj Małdrzyk. [więcej]
Maj 1425 W maju 1425 roku w Brześciu Litewskim Witold Kiejstutowicz uczestniczył w spotkaniu z Jagiełłą. [więcej]
Grudzień 1425 W grudniu 1425 roku w Grodnie Witold Kiejstutowicz wziął udział w zjeździe Władysława Jagiełły z wysłannikami Zakonu Krzyżackiego. Głównym tematem rokowań była sprawa uregulowania granic. Podczas spotkania Witold Kiejstutowicz padł do kolan Jagiełły, aby ten zgodził się, by Zakon Krzyżacki mógł odbudować młyn w Lubiczu nad Drwęcą. [więcej]
Marzec 1426 W marcu 1426 roku Zygmunt Korybutowicz z Pragi zwrócił się do Witolda Kiejstutowicza z prośbą o pomoc. Władca Litwy nie podjął w tej sprawie żadnych kroków. [więcej]
Marzec 1426 W marcu 1426 roku na zjeździe możnowładztwa polskiego w Warcie nie wyrażono zgody na odbudowanie przez Krzyżaków młyna w Lubiczu nad Drwęcą. Oprócz tego wysłano do wielkiego mistrza Paula Bellitzer von Russdorff poselstwo z Władysławem Oporowskim na czele z petycją, aby nie naciskał na Witolda Kiejstutowicza w tej kwestii. [więcej]
Kwiecień 1426 W kwietniu 1426 roku w Jasieńcu doszło do polsko-litewsko-krzyżackiego szczytu, na którym bez powodzenia próbowano polubownie zakończyć spór w sprawie granic między państwami. [więcej]
Maj 1426 W maju 1426 roku dzięki wstawiennictwu Witolda Kiejstutowicza Władysław Jagiełło zezwolił Krzyżakom na odbudowę warownego młyna w Lubiczu nad Drwęcą. [więcej]
1426 W 1426 roku Witold Kiejstutowicz udzielił schronienia biskupowi płockiemu Stanisławowi Pawłowskiemu, który został wygnany z Mazowsza przez Siemowita V. [więcej]
1426 W 1426 roku Witold Kiejstutowicz okrutnie spustoszył Republikę Pskowską. [więcej]
8 wrzesień 1426 Witold Kiejstutowicz otoczył protekcją Kazimierza II Bełskiego, dzięki temu ten ostatni nie złożył hołdu Władysławowi Jagielle, pomimo tego że jego bracia 8 września 1426 roku w Sandomierzu dokonali takiego aktu. [więcej]
1427 W 1427 roku Witold Kiejstutowicz stał się orędownikiem zawarcia porozumienia w sprawie przebiegu granic pomiędzy Polską a Państwem Zakonu. W swojej narracji przyjął postawę sojusznika Krzyżaków. [więcej]
Maj 1427 W maju 1427 roku na zjazd do Drezdenka w sprawie regulacji granic Witold Kiejstutowicz wysłał Mikołaja Sepieńskiego. [więcej]
3 sierpień 1427 3 sierpnia 1427 roku w Twerze Witold Kiejstutowicz zawarł ugodę z wielkim księciem twerskim Borysem. [więcej]
1427 W 1427 roku Witold Kiejstutowicz zorganizował wyprawę zbrojną na Smoleńsk. Podporządkował sobie wówczas Księstwo Riazańskie i pozostałe Księstwa Wierchowskie. [więcej]
Wrzesień 1427 W końcu września 1427 roku w Horodle Witold Kiejstutowicz spotkał się z Władysławem Jagiełłą. Wówczas król Polski dowiedział się o rzekomej zdradzie Zofii Holszańskiej. Wielki książę litewski doradził polskiemu monarsze, aby podejrzanych rycerzy aresztować, dworki królowej odesłać na Litwę, a samą królową poddać ostrzejszej kontroli. [więcej]
Jesień 1427 Jesienią 1427 roku po spotkaniu w Horodle Witold Kiejstutowicz wzywał pisemnie wszystkich dostojników koronnych, by nie dawali wiary rozprzestrzeniającym się plotkom o winie Zofii Holszańskiej. [więcej]
Grudzień 1427 Pod koniec 1427 roku do Witolda Kiejstutowicza przybył poseł wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, który namawiał księcia Litwy, aby przyjął rolę arbitra w sporze polsko-krzyżackim. [więcej]
Styczeń 1428 W styczniu 1428 roku rozgoryczony Witold Kiejstutowicz pisał do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, że Władysław Jagiełło nie zgodził się na jego arbitraż w konflikcie polsko-krzyżackim. [więcej]
1428 W 1428 roku Witold Kiejstutowicz dzięki zakończonej sukcesem zbrojnej ekspedycji rozciągnął swoje wpływy na Nowogród Wielki. W walkach tych wspomagał go również Świdrygiełło. [więcej]
1 kwiecień 1428 1 kwietnia 1428 roku Witold Kiejstutowicz zapisał w wianie swojej żonie Juliannie pewne dobra w powiecie nowogrodzkim i trockim. [więcej]
Lato 1428 Latem 1428 roku Witold Kiejstutowicz gościł poselstwo Zygmunta Luksemburskiego, które przybyło, aby ustalić termin spotkania trzech monarchów. [więcej]
1 październik 1428 1 października 1428 roku papież Marcin V wydał bullę, w której udzielił Witoldowi Kiejstutowiczowi i Władysławowi Jagielle bardzo szerokich prerogatyw do walki z husytami. [więcej]
1428 W 1428 roku z inicjatywy Zygmunta Luksemburskiego pojawił się pomysł koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Styczeń 1429 W styczniu 1429 roku w Łucku odbył się szczyt monarchów regionu. Oprócz Witolda Kiejstutowicza wzięli w nim udział Władysław Jagiełło, Zygmunt Luksemburski, posłowie Zakonu, książęta mazowieccy, książęta i bojarzy litewscy oraz panowie polscy. Poruszano tam między innymi sprawę koronacji księcia Litwy, powstrzymania żywiołu tureckiego i husyckiego, przebiegu granic Polski i Nowej Marchii i przynależności Drezdenka. [więcej]
Luty 1429 Zapewne w lutym 1429 roku do Witolda Kiejstutowicza dotarło wysłane przez Zygmunta Luksemburskiego pismo krakowskiej rady królewskiej, w którym przedstawiono jej stanowisko w sprawie ewentualnej koronacji księcia Litwy. Doprowadziło to do zaostrzenia stosunków pomiędzy Witoldem Kiejstutowiczem i Władysławem Jagiełłą. [więcej]
17 luty 1429 17 lutego 1429 roku Witold Kiejstutowicz zredagował dwa listy. Jeden do Zygmunta Luksemburskiego, w którym żalił się, że Jagiełło sprawił mu przykrość i poniżył go w oczach poddanych. Drugi do Władysława Jagiełły przedstawiający okoliczności wzburzenia, do którego doszło w sprawie ewentualnej koronacji księcia Litwy. [więcej]
Marzec 1429 Zapewne w marcu 1429 roku Witold Kiejstutowicz otrzymał od Władysława Jagiełły list, w którym nadawca zapewniał go że, nic nie wiedział o piśmie wysłanym bez jego zgody przez Władysława Oporowskiego do Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Marzec 1429 W marcu 1429 roku Witold Kiejstutowicz przyjął poselstwo Władysława Jagiełły, zadaniem którego było ostudzenie emocji wokół burzy koronacyjnej księcia Litwy. [więcej]
Lipiec 1429 W lipcu 1429 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Polski poselstwo, które oświadczyło, że władca Litwy z koronacji nie zrezygnuje. [więcej]
Sierpień 1429 Brak zgody polskich elit na koronację tak bardzo rozjuszyło Witolda Kiejstutowicza, że rozpoczął szerzyć w regionie propagandę skierowaną przeciwko Władysławowi Jagielle, którego uznał za obłudnika i największego przeciwnika koronacji. Oprócz tego demonstrował bardzo poprawne stosunki z Zygmuntem Luksemburskim i Zakonem Krzyżackim. [więcej]
30 sierpień 1429 Z listu Zygmunta Luksemburskiego z 30 sierpnia 1429 roku Witold Kiejstutowicz mógł się dowiedzieć o rabunkach i rozbojach husyty Dobka Puchały. [więcej]
Wrzesień 1429 We wrześniu 1429 roku Witold Kiejstutowicz przyjął polskie poselstwo, które przybyło z ofertą polskiej korony dla księcia Litwy w przypadku, gdyby zrezygnował z przyjęcia tej oferowanej przez Zygmunta Luksemburskiego. Witold Kiejstutowicz odrzucił propozycję. [więcej]
Jesień 1429 Jesienią 1429 roku w sprawę niedopuszczenia do koronacji Witolda Kiejstutowicza wprzęgnięty został uniwersytet krakowski. Pięciu profesorów prawa: Stanisław ze Skalbmierza, Jakub Zaborowski, Tomasz z Chrobrza, Adam z Bandkowa i Jan Elgot przygotowało orzeczenie, w którym argumentowano, dlaczego niekoronowany na cesarza król rzymski nie może nadawać korony królewskiej. [więcej]
Grudzień 1429 Pod koniec 1429 roku pragnący załagodzić spór papież Marcin V wysłał do Witolda Kiejstutowicza list, w którym odradzał mu koronację. [więcej]
Styczeń 1430 W styczniu 1430 roku Witold Kiejstutowicz w liście do wielkiego mistrza Paula von Russdorff napisał, że dowiedział się, że wielki mistrz i komtur toruński Ludwik von Landsee oświadczyli Jagielle, że pomawia synów królewskich o nielegalne pochodzenie. [więcej]
Marzec 1430 W marcu 1430 roku na zjeździe w Jedlni Władysław Jagiełło potwierdził inkorporację Litwy do Korony. Ripostą Witolda Kiejstutowicza stało się wydanie wszystkim ziemiom litewskim nakazu złożenia sobie przysięgi wierności, zawarcie z wielkim mistrzem układu skierowanego przeciw Polsce i ogłoszenie zbrojnego pogotowia. [więcej]
Marzec 1430 W połowie marca 1430 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff propozycję spotkania w celu znalezienia sposobu wspólnej obrony na wypadek polskiego uderzenia na Litwę i państwo zakonu krzyżackiego. [więcej]
Kwiecień 1430 W kwietniu 1430 roku polska delegacja na sejmie Rzeszy w Norymberdze złożyła protest przeciw projektowi koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Wiosna 1430 Wiosną 1430 roku Witold Kiejstutowicz w swych listach zarzucał Władysławowi Jagielle zbytnią pobłażliwość i nadmierną tolerancję wobec husytów. [więcej]
1430 W 1430 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff list, w którym zażądał wyjaśnień w sprawie rozpuszczania przez Zakon Krzyżacki plotek donoszących, że książę litewski rozgłaszał wieści o nielegalności synów królewskich. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1430 Na przełomie czerwca i lipca 1430 roku z polecenia Zygmunta Luksemburskiego powstały dwa consilia sporządzone przez Cigalę i profesorów wiedeńskich, które miały rozwiać wątpliwości Witolda Kiejstutowicza co do prawomocności koronacji. [więcej]
Lipiec 1430 Na początku lipca 1430 roku w Toruniu doszło do spotkania polsko - litewsko - krzyżackiego, którego celem było zniwelowanie napięć powstałych w ostatnim okresie głównie wokół koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Lato 1430 W połowie 1430 roku dotarła do papieża Marcina V polska apelacja skierowana przeciwko projektowi koronacji Witolda Kiejstutowicza. Konsekwencją tych działań stała się kolejna papieska petycja z prośbą aby władca Litwy zaniechał koronacji. [więcej]
Lato 1430 W połowie 1430 roku Witold Kiejstutowicz ofiarował Zakonowi Krzyżackiemu zbrojną pomoc przeciw husytom. [więcej]
Sierpień 1430 Na początku sierpnia 1430 roku na terenie Polski zatrzymano wysłanników Zygmunta Luksemburskiego z dekretami koronacyjnymi oraz posłańców wiozących z Norymbergi do Wilna koronę dla Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
16 sierpień 1430 16 sierpnia 1430 roku u Witolda Kiejstutowicza pojawił się wysłannik Władysława Jagiełły Andrzejko z prośbą odłożenie uroczystości koronacji księcia Litwy. [więcej]
8 wrzesień 1430 Na 8 września 1430 roku ustalono termin koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
8 wrzesień 1430 8 września 1430 roku do Witolda Kiejstutowicza przybyli kolejni posłowie Władysława Jagiełły, prosząc go o odłożenie uroczystości koronacyjnych. [więcej]
23 wrzesień 1430 23 września 1430 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do komtura ostródzkiego Wolframa von Saunsheim list, w którym informował go o zgodzie Władysława Jagiełły na koronację. [więcej]
Wrzesień 1430 W drugiej połowie września 1430 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Władysława Jagiełły poselstwo, na czele którego stanął Mikołaj Małdrzyk. [więcej]
29 wrzesień 1430 Nie uległ Witold Kiejstutowicz namowom Władysława Jagiełły i papieża, aby zrezygnować z koronacji. Na 29 września 1430 roku ustalono termin wyniesienia księcia Litwy. [więcej]
13 październik 1430 11 października 1430 roku Witold Kiejstutowicz powitał przybyłego do Wilna Władysława Jagiełłę. [więcej]
13 październik 1430 13 października 1430 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list, w którym wyraził swoje pretensje o to, że król Niemiec nie dotrzymał obietnicy i nie przysłał mu korony. [więcej]
15 październik 1430 15 października 1430 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Zygmunta Luksemburskiego kolejny list, w którym prosił władcę trzech królestw, aby już nie przysyłał mu korony, ponieważ razem z Jagiełłą znaleźli inny sposób wyniesienia księcia Litwy. [więcej]
15 październik 1430 15 października 1430 roku Witold Kiejstutowicz poczuł się źle. Wówczas rozpoczął się proces zbliżającej się śmierci. [więcej]
15 październik 1430 Około 15 października 1430 roku obu monarchom udało się dojść do porozumienia w sprawie koronacji wielkiego księcia Litwy. Koronę, która miała spocząć na głowie Witolda, miał otrzymać od papieża i zgodzić się na warunki polskich panów, w myśl których będzie on królem dożywotnio, a po nim litewską koronę przejmie ten z synów królewskich, który będzie królem Polski. [więcej]
27 październik 1430 Witold Kiejstutowicz zmarł 27 października 1430 roku w Trokach. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Nad Worsklą 1399

Grunwald 1410

Malbork 1410

Koronowo 1410

Lubawa 1422

Golub 1422

Kowalewo 1422

Wojny

Wojna Jagiełły
z Witoldem
1390-1392

Wojna Jagiełły
z Witoldem
1381–1384

Wojna o Psków
1381–1384

Wojna Polski i Litwy
z Zakonem Krzyżackim
1409–1411

Wojna głodowa 1414

Wojny husyckie
1419–1436

Wojna golubska 1422

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Skirgiełło
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Witolda została najpóźniej w 1377 roku Anna córka księcia smoleńskiego Światosława Iwanowicza

  1. Zofia - żona żona Wasyla I Dymitrowicza

Drugą żoną Witolda 13 listopada 1418 roku została Julianna Holszańska, wdowa po kniaziu Iwanie Karaczewskim. Para nie doczekała się potomstwa.

Następca: Świdrygiełło

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Witold_Kiejstutowicz
#WitoldKiejstutowicz
822

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.