ozdoba

SIEMOWIT IV

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz II Sprawiedliwy
Konrad I Mazowiecki
Siemowit I
Bolesław II Mazowiecki
Trojden I
Siemowit III
Siemowit IV
Dynastia: Piastów
Urodzony: w 1352 roku
Zmarł: 6 stycznia 1426 roku
Rodzice: Siemowit III i Eufemia
1373 - 1374 Pomiędzy 12 maja 1373 a 5 stycznia 1374 roku Siemowit III dokonał nowego podziału swojego Mazowsza, w wyniku czego Siemowit IV otrzymał Ziemie Rawską i Czerską wraz z Liwem. [więcej]
8 marzec 1374 8 marca 1374 roku w Płocku Siemowit IV świadkował na wystawionym przez Siemowita III dokumencie, w którym w ramach rekompensaty za wyrządzone szkody nadali arcybiskupstwu trzy wsie położone w Ziemi Sochaczewskiej: Niedźwiadę, Świerzyż (obecnie Świerysz) i Wejmo. Książęce działania miały na celu obłaskawić władze kościelne i skłonić je do zniesienia niedawno nałożonego interdyktu. [więcej]
22 kwiecień 1377 22 kwietnia 1377 roku Siemowit IV uczestniczył w zjeździe możnowładztwa w Sochaczewie, gdzie doszło do zatwierdzenia Statutów mazowieckich, będących regulacją w zakresie prawa karnego. [więcej]
23 wrzesień 1379 23 września 1379 roku w Płocku Siemowit III określił warunki i zasady sukcesji Mazowsza. Na mocy postanowień Siemowit IV miał przejąć Ziemię Gostynińską, Płocką, Płońską, Rawską, Sochaczewską i Wiską. [więcej]
Czerwiec 1381 W czerwcu 1381 roku, po śmierci ojca, Siemowit IV przejął władzę w swojej dzielnicy, której granice określone zostały w umowie sukcesywnej z 23 września 1379 roku. [więcej]
Kwiecień 1382 Po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza Suchywilka (5 kwietnia 1382) Siemowit IV zajął zamek w Łowiczu. [więcej]
2 grudzień 1382 2 grudnia 1382 roku Siemowit IV w porozumieniu z bratem Januszem I zastawił zakonowi krzyżackiemu Ziemię Wiską za 7 tys. grzywien. [więcej]
Luty 1383 Na początku lutego 1383 roku Siemowit IV wziął od Zakonu Krzyżackiego kolejną pożyczkę w wysokości 11 tys. kop groszy praskich. [więcej]
Marzec 1383 W marcu 1383 roku Siemowit IV i Janusz I Starszy zwolnili od cła towary krzyżackie spławiane Wisłą i Narwią, zyskując w ten sposób krzyżackie poparcie w zbliżającej się wojnie o polską koronę. [więcej]
28 marzec 1383 28 marca 1383 roku podczas ogólnopolskiego zjazdu możnowładztwa w Sieradzu arcybiskup gnieźnieński Bodzanta wysunął kandydaturę Siemowita IV na króla Polski, lecz kasztelan wojnicki Jan z Tęczyna oddalił elekcję, a w płomiennym wystąpieniu ujawnił polityczne plany Małopolan, w myśl których w pierwszej kolejności chcieli sprowadzić do Polski Jadwigę Andegaweńską, koronować ją, a następnie pomyśleć o mężu dla niej. [więcej]
10 maj 1383 Siemowit IV, któremu nie udała się sieradzka elekcja z 28 marca 1383 roku, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Na początku maja 1383 roku podążył do Krakowa z zamiarem porwania i poślubienia Jadwigi Andegaweńskiej. Schowany w orszaku arcybiskupa Bodzęty znalazł się w pobliży stolicy Małopolski, ale mieszczanie krakowscy, znając zamiary księcia, nie wpuścili ich do miasta. 10 maja 1383 roku Siemowit IV wraz z arcybiskupem odstąpili od bram Krakowa, udając się najpierw do Proszowic, a następnie do Korczyna, gdzie przebywali jeszcze ponad dwa tygodnie. Podczas odwrotu z Małopolski Siemowit IV spustoszył w odwecie klucz ksiąski Spytka z Melsztyna. [więcej]
Maj / czerwiec 1383 Na przełomie maja i czerwca 1383 roku wojska Siemowita IV pod dowództwem wojewody płockiego Abrahama Sochy i Krzesława z Kościoła zajęły Kujawy Brzeskie. [więcej]
16 czerwiec 1383 16 czerwca 1383 roku w Sieradzu z inicjatywy Siemowita IV odbył się kolejny zjazd elekcyjny szlachty. Mimo że arcybiskup gnieźnieński Bodzęta i część zebranej szlachty podnieśli Siemowita IV na tarczy i okrzyknęli królem, desygnacja zakończyła się fiaskiem. [więcej]
Czerwiec 1383 Pod koniec czerwca 1383 roku Siemowit IV wspomagany oddziałami Konrada II Oleśnickiego przystąpił do oblężenia Kalisza. [więcej]
26 lipiec 1383 W związku z przejściem arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzęty na stronę przeciwników księcia płockiego 26 lipca 1383 roku Siemowit IV podpisał dwumiesięczny rozejm z Małopolanami. [więcej]
Sierpień 1383 W sierpniu 1383 roku Bartosz Wezenborg złamał postanowienia rozejmu z 26 lipca 1383 roku. Konsekwencją tego stała się zbrojna interwencja Zygmunta Luksemburskiego na terytorium Siemowita IV. [więcej]
25 wrzesień 1383 25 września 1383 roku wojska Zygmunta Luksemburskiego rozpoczęły oblężenie Brześcia Kujawskiego zajętego przez Siemowita IV. [więcej]
6 październik 1383 W październiku 1383 roku Siemowit IV zmuszony został do zawarcia kolejnego zawieszenia broni. W roli mediatora wystąpił wówczas Władysław Opolczyk. [więcej]
1383 / 1384 Na przełomie 1383 i 1384 roku Siemowit IV za 1500 grzywien pożyczki wydzierżawił śląskiemu rycerzowi Wisławowi Czamborowi Kruszwicę. [więcej]
7 wrzesień 1384 7 września 1384 roku Siemowit IV potwierdził przywilej na pobieranie cła w Szreńsku oraz uwolnił mieszkańców tego miasta od opłaty celnej w przejeździe przez posiadłości należące do Księstwa Płockiego. [więcej]
21 październik 1384 21 października 1384 roku podczas spotkania w Inowłodzu przywódcy Małopolan kasztelanowi krakowskiemu Dobiesławowi z Kurozwęk Siemowit IV złożył propozycję, że to on poślubi Jadwigę Andegaweńską i razem z nią zostanie koronowany. Akceptacji nie otrzymał, a 16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska sama dostąpiła zaszczytu koronacji na króla Polski. [więcej]
Listopad 1384 W listopadzie 1384 roku Siemowit IV ponowie zadłużył się u Krzyżaków. Tym razem, aby pozyskać środki finansowe niezbędne na wojnę z Małopolanami, zastawił Ziemię Zawkrzeńską oraz wydzielone wcześniej z Zawkrza terytorium grzebskie. [więcej]
Listopad 1384 W listopadzie 1384 roku wojska Siemowita IV dowodzone przez Bartosza Wezenborga zajęły Ziemią Łęczycką. Inne oddziały opanowały klasztor w Mogilnie, zamek biskupów włocławskich w Raciążku, północno-zachodnią część okręgu radomskiego i część Ziemi Dobrzyńskiej. [więcej]
12 grudzień 1384 12 grudnia 1384 roku w Krakowie Siemowit IV zawarł z Małopolanami rozejm potwierdzający wszystkie jego dotychczasowe zdobycze. [więcej]
7 listopad 1385 Kilkumiesięczny pokój Siemowit IV wykorzystał na przygotowania do odparcia ewentualnego ataku wojsk koronnych, który nastąpił po 7 listopada 1385 roku. Gotowe do walki oddziały płockiego księcia odparły agresję. [więcej]
12 grudzień 1385 12 grudnia 1385 roku w Krakowie Siemowit IV zawarł z Jadwigą Andegaweńską pokój kończący trzyletnią wojnę Grzymalitów z Nałęczami. W myśl układu książę płocki zrzekł się roszczeń do tronu polskiego i obiecał zwrócić wszystkie ziemie koronne zajęte w czasie działań wojennych. W zamian miał otrzymać odszkodowanie pieniężne w wysokości 10 tys. kop groszy praskich. Do czasu wypłaty wymienionej kwoty w rękach księcia miały pozostać Kujawy Brzeskie. Królowa zgadzała się również spłacić zobowiązania finansowe księcia u Żydów krakowskich, które zaciągnął prawdopodobnie w trakcie działań wojennych. [więcej]
Luty 1386 Na początku lutego 1386 roku w Zawichoście Siemowit IV spotkał się z podążającym do Krakowa Jagiełłą. Mazowiecki książę w zamian za obietnicę nadań ziem ruskich oraz rękę siostry Aleksandry nakazał swoim licznym zwolennikom przeniesienie ślubowanej mu wierności na przyszłego króla Polski. [więcej]
Luty-marzec 1386 Następnie Siemowit IV udał się do Krakowa. Tam uczestniczył w uroczystym wjeździe do Krakowa, ceremonii chrztu, ślubu i koronacji litewskiego księcia na króla Polski. Niedługo potem Siemowit IV złożył hołd lenny Władysławowi Jagielle i królowej Jadwidze. [więcej]
1386 Związek Siemowita IV z polskim dworem skutkował interwencjami książąt mazowieckich u papieża Urbana VI związanymi z procesem kanonicznym o unieważnienie małżeństwa królowej Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem. [więcej]
Październik 1386 W październiku 1386 roku Siemowit IV przedłużył u Krzyżaków zastaw Wizny i Zawkrza za dodatkowe 1 000 kop groszy praskich. [więcej]
Grudzień 1386 W grudniu 1386 roku Siemowit IV przyłączył się do wyprawy Władysława Jagiełły i Jadwigi na Litwę. [więcej]
Luty 1387 W lutym 1387 roku w Wilnie Siemowit IV pojął za żonę Aleksandrę, siostrę Władysława Jagiełły. [więcej]
Czerwiec 1387 W czerwcu 1387 roku Siemowit IV wydał statut normujący postępowanie w sprawach wynikających z zarzutu kradzieży. [więcej]
Grudzień 1387 W grudniu 1387 roku papież Urban VI w liście zaadresowanym do Siemowita IV i Janusza I stwierdził między innymi, że jest przekonany co do prawomocności związku małżeńskiego Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
12-22 kwiecień 1388 Między 12 i 22 kwietnia 1388 roku pod Toruniem toczyły się kolejne negocjacje polsko-krzyżackie. Siemowit IV w tym czasie przebywał w otoczeniu Władysława Jagiełły, goszcząc między innymi w Raciążku. [więcej]
Wrzesień / październik 1388 Zapewne na przełomie września i października 1388 roku Siemowit IV przejął będący posagiem Aleksandry Bełz, który otrzymał od Władysława Jagiełły. [więcej]
Marzec 1389 W marcu 1389 roku na wyspie wiślanej pod kujawskim Solcem posłeł Siemowita IV w imieniu Władysława Jagiełły negocjował z wysłannikami Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Maj 1389 W maju 1389 roku Siemowit IV przebywał w Niepołomicach, będąc gościem Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej. [więcej]
6 czerwiec 1389 6 czerwca 1389 roku w Nidzicy Siemowit IV jako reprezentant Władysława Jagieły uczestniczył w negocjacjach z posłami Zakonu Krzyżackiego. Gdy wysłannicy krzyżaccy zażądali zgody na potwierdzenie praw zakonu do ziem litewskich, a jako dowód przedstawili akt nadania cesarza i papieża, strona polsko-litewska przerwała negocjacje. [więcej]
1389 W 1389 roku Siemowit IV na prośbę Władysława Jagiełły wysłał pod dowództwem wojewody płockiego Abrahama wojska mazowieckie, które miały zająć dobra arcybiskupstwa włocławskiego, nie dopuścić Jana Kropidły do powrotu na urząd, który wówczas należał się Henrykowi VIII Legnickiemu, i przy okazji pustoszyć domenę biskupią. [więcej]
Sierpień 1389 W sierpniu 1389 roku w Brodnicy Siemowit IV spotkał się z wielkim mistrzem Konradem Zöllnerem. [więcej]
Kwiecień 1390 W kwietniu 1390 roku Władysław Jagiełło wyłączył spod władzy Siemowita IV powiat krzeszowski oraz Horodło. [więcej]
1 maj 1390 1 maja 1390 roku Siemowit IV był posłem Władysława Jagiełły w Toruniu. Wspólnie z Januszem I i Skirgiełłą prowadzili rokowania z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
17 maj 1390 17 maja 1390 roku Henryk VIII Legnicki pogodził się z Siemowitem IV i zdjął z niego nałożoną wcześniej klątwę. [więcej]
3 czerwiec - 8 lipiec 1392 Od 3 czerwca do 8 lipca 1392 roku Siemowit IV oblegał Przedecz. Była to reakcja płockiego księcia na uwięzienie przez Bartosza Wezenborga śląskiego rycerza Wisława Czambora. [więcej]
Grudzień 1392 W grudniu 1392 roku Władysław Jagiełło wyłączył spod władzy Siemowita IV powiaty hrubieszowski i podhorajski. [więcej]
1393 W 1393 roku Siemowit IV spustoszył dobra arcybiskupstwa w Łowiczu i okolicy. [więcej]
25 luty 1395 25 lutego 1395 roku w Krakowie Siemowit IV wystawił dyplom, przyrzekając nie dzierżyć Ziemi Bełskiej bez woli królewskiej. [więcej]
7 styczeń 1396 7 stycznia 1396 roku Władysław Jagiełło wystawił Siemowitowi IV dokument, będący aktem nadania Bełza (z dystryktem podhorajskim w Ziemi Lwowskiej). [więcej]
Grudzień 1397 W grudniu 1397 roku Siemowit IV pobrał ze skarbca Zakonu Krzyżackiego kolejną pożyczkę, gwarantując jej zwrot Płońskiem i wcześniejszymi zastawami. [więcej]
28 maj 1398 28 maja 1398 roku w Rawie Mazowieckiej Siemowit IV wystawił pokwitowanie odbioru od Władysława Jagiełły 10 tysięcy kop groszy praskich za zwrot Kujaw Brzeskich. [więcej]
1399 Na początku 1399 roku z polecenia Władysława Jagiełły Siemowit IV wyruszył na pomoc margrabiemu morawskiemu Prokopowi, który walczył na Morawach z margrabią Jostem wspieranym przez Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
4 marzec 1399 4 marca 1399 roku opat klasztoru benedyktynów szkockich w Wiedniu Henryk zwrócił się do szeregu arcybiskupów z prośbą o obłożenie ekskomuniką i interdyktem margrabiego morawskiego Prokopa i jego sojuszników. Wśród nich znalazł się również Siemowit IV. [więcej]
1 lipiec 1399 Bullą z 1 lipca 1399 roku papież Bonifacy IX nakazał wytoczyć proces uczestnikom walk na Morawach, którzy dokonali spustoszeń dóbr biskupstwa ołomunieckiego. W tym gronie znalazł się również Siemowit IV. [więcej]
27 luty 1402 27 lutego 1402 roku Siemowit IV zawarł przymierze z Świdrygiełłą. [więcej]
10 maj 1401 Bullą z 10 maja 1401 roku papież Bonifacy IX nakazał opatowi Mogiły Mikołajowi II uwolnić wszystkich rycerzy i szlachetnie urodzonych od ekskomuniki i innych wyroków, którymi zostali ukarani za zniszczenie dóbr kościoła ołomunieckiego w początkach 1399 roku. Tym sposobem Siemowit IV został ponownie włączony do kościelnej wspólnoty. [więcej]
10 lipiec 1401 10 lipca 1401 roku w Ołomuńcu tamtejszy biskup Jan Mraz przyjął szlachetnie urodzonych, którzy poręczyli za Siemowita IV. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że książę płocki przebywał wówczas na Morawach. [więcej]
16 październik 1401 16 października 1401 roku Siemowit IV pojawił się w Malborku. Wystąpił wówczas w roli posła Władysława Jagiełły. [więcej]
Grudzień 1401 W grudniu 1401 roku Siemowit IV wykupił od Krzyżaków Wiznę, którą natychmiast zastawił wraz z powiatem goniądzkim na dziewięć lat bratu Januszowi I. [więcej]
1404 W 1404 roku Siemowit IV zaciągnął następną pożyczkę wypłaconą ze skarbca Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
18-23 maj 1404 W maju 1404 roku w Raciążku Siemowit IV uczestniczył w negocjacjach Władysława Jagiełły z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego w sprawie odzyskania Ziemi Dobrzyńskiej, zastawionej przez Władysława Opolczyka w 1392 roku. [więcej]
1407 W 1407 roku Siemowit IV procesował się z Władysławem Jagiełłą o wieś Duninów, położoną na lewym brzegu Wisły na pograniczu kujawsko-gostynińskim. Sąd w Łęczycy pod przewodnictwem sędziego krakowskiego Jana z Oleśnicy obiekt sporu przyznał królowi. [więcej]
1407 Pod koniec 1407 roku Siemowit IV pobrał kolejny kredyt z kasy Zakonu Krzyżackiego. Tym razem zastawił Zawkrze. [więcej]
Wiosna 1409 Wiosną 1409 roku Siemowit IV posłał na sobór do Pizy posłów, którzy wspierać mieli delegację królewską. [więcej]
Sierpień 1409 16 sierpnia 1409 roku wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim przeszła w bardziej radykalną fazę. Ziemie należące do Korony Polski zaatakowane zostały z czterech stron. Oddziały krzyżackie spustoszyły również terytorium należące do Janusza I. Dzięki temu że Siemowit IV przyjął postawę wyraźnie neutralną, jego księstwo zostało oszczędzone.
Wrzesień 1409 We wrześniu 1409 roku Siemowit IV wystawił na własny koszt liczący 100 kopii oddział, który wspomagał wojska Władysława Jagiełły w oblężeniu Bydgoszczy. [więcej]
Grudzień 1409 W połowie grudnia 1409 roku Siemowit IV opuścił Płock i podążył w kierunku Węgier. [więcej]
Boże Narodzenie 1409 Boże Narodzenie 1409 roku Siemowit IV spędził w Krakowie. [więcej]
Styczeń 1410 W połowie stycznia 1410 roku na Węgrzech Siemowit IV uczestniczył w ślubie swojej córki Jadwigi z nadżupanem Temesu i Pożegi Janem z Gary. [więcej]
Lipiec 1410 Na początku lipca 1410 roku Siemowit IV na bitwę grunwaldzką wysłał dwie chorągwie (170 kopii) pod dowództwem Siemowita V. [więcej]
Lipiec 1410 Po bitwie grunwaldzkiej Siemowit IV otrzymał od Władysława Jagiełły dwa krzyżackie zamki: Działdowo i Szczytno. [więcej]
Wrzesień 1410 We wrześniu 1410 roku Siemowit IV uczestniczył w oblężeniu Malborka.
12-18 wrzesień 1410 Między 12 a 18 września 1410 roku Siemowit IV zrezygnował z kontynuowania oblężenia Malborka, więc zebrał swoje oddziały powrócił na Mazowsze. [więcej]
Grudzień 1410 W grudniu 1410 roku w Nieszawie Siemowit IV był obecny przy podpisaniu rozejmu w wojnie polsko-krzyżackiej. [więcej]
1 luty 1411 1 lutego 1411 roku w Toruniu Siemowit IV był obecny przy zawarciu pokoju kończącego wojnę Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. Płocki książę uzyskał wówczas umorzenie długów i zwrot zastawionej pod koniec 1407 roku Ziemi Zawkrzeńskiej. [więcej]
1411 Jesienią 1411 roku, po śmierci arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego, Siemowit IV spustoszył dobra arcybiskupstwa w okolicy Łowicza. [więcej]
1412 Na początku 1412 roku przy pośrednictwie Władysława Jagiełły Siemowit IV wydał swoją córkę Cymbarkę za księcia austriackiego Ernesta Żelaznego. [więcej]
Sierpień 1412 W sierpniu 1412 roku Siemowit IV przebywał zapewne w Budzie. Zygmunt Luksemburski, który wystąpił tam wówczas w roli arbitra rozstrzygając spór polsko-krzyżacki, zatrzymał wypłacanie księciu płockiemu rocznej pensji, którą ten otrzymywał od końca XIV wieku oraz wezwał Siemowita IV do zwrotu wszystkich zamków oraz dóbr biskupstwa weszpremskiego, które ten otrzymał prawdopodobnie w 1410 roku w związku z małżeństwem córki Jadwigi z Janem z Gary. [więcej]
1412 / 1413 Na przełomie 1412 i 1413 roku Siemowit IV został oskarżony o fałszowanie monety. [więcej]
1413 W 1413 roku dzięki mediacjom Władysława Jagiełły Siemowit IV wydał swoją córkę Amelię za księcia Turyngii Wilhelma II Bogatego. [więcej]
Lipiec 1414 W lipcu 1414 roku Siemowit IV wsparł zbrojnie Władysława Jagiełłę w wojnie głodowej. [więcej]
22 lipiec 1414 22 lipca 1414 roku w Siedlinie pod Płońskiem Siemowit IV wypowiedział wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. [więcej]
Październik 1414 W październiku 1414 roku w Brodnicy Siemowit IV zawarł rozejm z Krzyżakami. [więcej]
1414 - 1418 Pomiędzy rokiem 1414 i 1418 obradował sobór w Konstancji, który między innymi miał rozstrzygnąć spór Polaków z Zakonem Krzyżackim. Arbitrem w konflikcie stał się Zygmunt Luksemburski. Przez ten czas Siemowit IV wysyłał posłów, którzy składali zeznania. Jednym z nich był jego syn Siemowit V. [więcej]
Grudzień 1418 W grudniu 1418 roku Siemowit IV dopuścił do współrządów swojego syna Siemowita V. [więcej]
28 sierpień 1419 28 sierpnia 1419 roku Siemowit IV uznał arbitraż Zygmunta Luksemburskiego, ogłoszony na soborze w Konstancji, rozstrzygający spór Polaków i Litwinów z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1420 W 1420 roku oddziały Siemowita IV najechały ziemie zakonne koło Ostródy. [więcej]
1420 W 1420 roku Siemowit IV przyłączył się do antykrzyżackiego przymierza zawartego przez Władysława Jagiełłę z wielkim księciem litewskim Witoldem. [więcej]
1421 W 1421 roku Władysław Jagiełło nie poparł kandydatury syna Siemowita IV Aleksandra Mazowieckiego na stanowisko biskupa włocławskiego. [więcej]
1421 Pod koniec 1421 roku Siemowit IV ponownie został oskarżony o fałszowanie monety. [więcej]
1421 Witold Kiejstutowicz, który podjął się roli arbitra w sprawie oskarżenia Siemowita IV o fałszowanie monety, wydał wyrok uniewinniający. [więcej]
1422 W 1422 roku Władysław Jagiełło zarzucił Siemowitowi IV poplecznictwo w spisku na swoje życie. [więcej]
Wrzesień 1422 We wrześniu 1422 roku nad jeziorem Mełno Siemowit IV był świadkiem podpisania przez Władysława Jagiełłę traktatu pokojowego z zakonem. [więcej]
Październik 1422 W październiku 1422 roku Siemowit IV był gościem Władysława Jagiełły w Wiskitkach. [więcej]
1422 / 1423 Na przełomie 1422 i 1423 roku na Spiszu Siemowit IV wziął udział w spotkaniu Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
Marzec 1423 Siemowit IV zapewne z powodu choroby oczu i starości nie mógł wziąć udziału w spotkaniu Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim, które odbyło się w Kieżmarku w końcu marca 1423 roku. W jego imieniu pojawili się tam Siemowit V i Aleksander. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku w Krakowie Siemowit IV uczestniczył w uroczystościach koronacyjnych Zofii Holszańskiej. [więcej]
31 październik 1424 31 października 1424 roku urodził się syn Władysława Jagiełły Władysław III. To oznaczało koniec nadziei Siemowita IV polską koronę dla Siemowita V. [więcej]
Listopad 1424 31 października 1424 roku urodził się syn Władysława Jagiełły. Ten epizod sprawił, że marzenia Siemowita IV o tym, że jego syn zasiądzie na królewskim tronie stały się nieziszczalne. [więcej]
Listopad 1424 W listopadzie 1424 roku Siemowit IV zawarł z biskupem płockim ugodę w sprawie dziesięcin. [więcej]
Maj 1425 W maju 1425 roku na synodzie prowincjonalnym w Łęczycy kanclerz mazowiecki odmówił zapłaty podatku. Z tego powodu Władysław Jagiełło oskarżył Siemowita IV o felonię. [więcej]
29 sierpień 1425 29 sierpnia 1425 roku Siemowit IV wydał statut dotyczący uchylenia zwyczajów uciążliwych dla dóbr kościoła metropolitalnego gnieźnieńskiego podczas sediswakancji. [więcej]
6 styczeń 1426 Siemowit IV zmarł 6 stycznia 1426 roku w Gostyninie. Jego ciało pochowano w katedrze w Płocku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Malbork 1410

Wojny

Wojna
Grzymalitów
z Nałęczami
1382-1385

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Siemowit IV żonaty był z Aleksandrą - córką wielkiego księcia Litwy Olgierda.

 1. Siemowit V
 2. Kazimierz II
 3. Trojden II
 4. Władysław I
 5. Aleksander
 6. Jadwiga - żona węgierskiego magnata i barona królestwa węgierskiego Jana z Gary.
 7. Cymbarka - żona księcia austriackiego Ernesta Żelaznego, matka Fryderyka III Habsburga
 8. Eufemia - żona księcia cieszyńskiego Bolesława I
 9. Amelia - żona margrabiego Miśni Wilhelma II Bogatego
 10. Anna
 11. Maria - żona księcia słupskiego Bogusława IX
 12. Katarzyna - żona Michajłuszki, syna wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza
 13. Aleksandra

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Siemowit_IV
#SiemowitIV
271

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.