ozdoba

ZYGMUNT I LUKSEMBURSKI

(1419-1437)

ozdoba
Władcy Czech
Borzywoj I
Spitygniew I
Wratysław I
Wacław I Święty
Bolesław I Srogi
Bolesław II Pobożny
Bolesław III Rudy
Władywoj
Jaromir Przemyślida
Bolesław IV Chrobry
Oldrzych (Udalryk)
Brzetysław I
Spitygniew II
Wratysław II
Konrad I Brneński
Brzetysław II
Borzywoj II
Świętopełk
Władysław I
Sobiesław I
Władysław II
Fryderyk Przemyślida
Sobiesław II
Konrad II Otto
Wacław II książę
Przemysł Ottokar I
Henryk Brzetysław
Władysław III Henryk
Wacław I król
Przemysł Ottokar II
Wacław II król
Wacław III
Henryk Karyncki
Rudolf I Habsburg
Jan I Luksemburski
Karol I Luksemburski
Wacław IV Luksemburski
Zygmunt I Luksemburski
Albrecht I
Władysław I Pogrobowiec
Jerzy z Podiebradów
Władysław II Jagiellończyk
Ludwik I Jagiellończyk
Ferdynand I
Maksymilian I
Rudolf II
Maciej I
Ferdynand II
Fryderyk I Wittelsbach
Ferdynand III
Józef I
Leopold I
Karol II
Karol Albrecht
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek II
Ferdynand V Dobrotliwy
Franciszek Józef I
Karol III
Zygmunt I Luksemburski
Dynastia: Luksemburgów
Urodzony: 15 lutego 1368 roku
w Norymberdze
Zmarł: 9 grudnia 1437 roku
w Znojmie
Rodzice: Karol IV Luksemburski
i Elżbieta Pomorska
18 luty 1368 18 lutego 1368 roku, czyli trzy dni po urodzeniu się, Zygmunt Luksemburski z inicjatywy ojca, został zaręczony z Katarzyną von Hohenzollern. [więcej]
6 grudzień 1374 6 grudnia 1374 roku Grzegorz XI udzielił dyspensy na zawarcie małżeństwa Zygmunta Luksemburskiego z jedną z córek Ludwika Węgierskiego. [więcej]
1378 W połowie 1378 roku Zygmunt Luksemburski otrzymał od Karola Luksemburskiego we władanie Marchię Brandenburską. [więcej]
25 lipiec 1382 25 lipca 1382 roku w Zwoleniu Zygmunt Luksemburski jako mąż Marii Andegaweńskiej odebrał hołd od polskich starostów. Stąd wyruszył do Polski, aby rozprawić się z buntownikami. [więcej]
Lipiec / sierpień 1382 W drodze na Kujawy Zygmunt Luksemburski zatrzymał się w Krakowie. [więcej]
Sierpień 1382 W sierpniu 1382 roku Zygmunt Luksemburski w imieniu Ludwika I Andegaweńskiego rozpoczął kampanię przeciwko Bartoszowi z Odolanowa. [więcej]
Wrzesień 1382 W nocy z 10 na 11 września 1382 roku zmarł Ludwik Andegaweński. Zygmunt Luksemburski dowiedziawszy się o tym zawarł ugodę z Bartoszem z Odolanowa, następnie zwinął oblężenie i udał się do Poznania, gdzie zażądał złożenia mu hołdów wierności przez mieszczan i szlachtę Wielkopolski. [więcej]
17 wrzesień 1382 17 września 1382 roku w Budzie koronowana została Maria narzeczona Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
28 wrzesień 1382 28 września 1382 roku w Gnieźnie Zygmunt Luksemburski uczestniczył w uroczystych egzekwiach za duszę zmarłego Ludwika Andegaweńskiego. [więcej]
30 wrzesień 1382 30 września 1382 roku w Gnieźnie możnowładcy zażądali usunięcia Domarata z Pierzchna z urzędu starosty generalnego Wielkopolski. Zygmunt Luksemburski odmówił. [więcej]
Październik 1382 W październiku 1382 roku podczas pobytu Zygmunta Luksemburskiego w Brześciu przedstawiciele szlachty ponownie zażądali usunięcia Domarata z Pierzchna z urzędu starosty generalnego Wielkopolski. [więcej]
6 grudzień 1382 6 grudnia 1382 roku w Wiślicy Zygmunt Luksemburski uczestniczył w zgromadzeniu szlachty polskiej. W jego otoczeniu pojawili się również arcybiskup Bodzęta i Domarat z Pierzchna. Na wiślickim zjeździe w obecności węgierskich posłów ustalono, że Polacy nie powinni składać hołdu wierności nikomu (nie wyłączając Zygmunta Luksemburskiego) i oczekiwać na przybycie węgierskiej następczyni polskiego tronu. [więcej]
Sierpień 1383 W powodu złamania postanowień rozejmu z 26 lipca 1383 roku przez stronników Siemowita IV Zygmunt Luksemburski pod koniec sierpnia 1383 roku wkroczył zbrojnie na terytorium płockiego księcia. [więcej]
25 wrzesień 1383 25 września 1383 roku wojska Zygmunta Luksemburskiego rozpoczęły oblężenie Brześcia Kujawskiego zajętego przez Siemowita IV. [więcej]
Październik 1383 W październiku 1383 roku Zygmunt Luksemburski zawarł z Siemowitem IV rozejm, który miał obowiązywać do 10 kwietnia 1384 roku. [więcej]
Kwiecień 1384 Na przełomie marca i kwietnia 1383 roku Elżbieta Bośniaczka wysłała do Polski Zygmunta Luksemburskiego, który zapewne miał sprawować swą funkcję gubernatora do czasu, gdy Jadwiga Andegaweńska osiągnie pełnoletność. Niestety Zygmunt Luksemburski został zatrzymany na granicy i poinformowany, że ma zawrócić, ponieważ nie został przez Polaków wybrany władcą ani gubernatorem. Zygmuntowi Luksemburskiemu udało się namówić polską delegację do spotkania w słowackiej Lubowli, gdzie przesunięto termin przyjazdu Jadwigi na 29 maja 1384 roku. [więcej]
Czerwiec 1385 W czerwcu 1385 roku Zygmunt Luksemburski został przez Elżbietę Bośniaczkę wypędzony z Węgier. [więcej]
Sierpień 1385 W sierpniu 1385 roku Zygmunt Luksemburski pojął za żonę Marię Andegaweńską. [więcej]
Czerwiec 1386 W czerwcu 1386 roku Zygmunt Luksemburski został przez Elżbietę Bośniaczkę wezwany do powrotu na Węgry. [więcej]
Wrzesień 1386 We wrześniu 1386 roku Zygmunt Luksemburski wkroczył na Węgry, przybywając z pomocą uwięzionym Elżbiecie Bośniaczce i Marii Andegaweńskiej. [więcej]
Styczeń 1387 W 1386 roku, po zamordowaniu Karola z Durazzo, narzeczona Zygmunta Luksemburskiego Maria Andegaweńska została uwięziona. Na początku 1387 roku Zygmunt Luksemburski wyruszył jej na pomoc. [więcej]
31 marzec 1387 31 marca 1387 roku Zygmunt Luksemburski został królem Węgier. Obrzędu koronacyjnego dokonał arcybiskup ostrzyhomski, Benedykt. [więcej]
Kwiecień 1387 Zygmunt Luksemburski, nie posiadając odpowiednio silnego poparcia i wystarczającej ilości środków do uwolnienia Marii Andegaweńskiej, zdecydował się na negocjacje z Wenecją. W kwietniu 1387 roku zawarto porozumienie, w konsekwencji którego doszło do otoczenia Novigradu przez flotę wenecką dowodzoną przez Jana Barbadico. [więcej]
Czerwiec 1387 W czerwcu 1387 roku Novigrad oblegany przez wenecką flotę przystąpił do pokojowych rokowań, w wyniku których żona Zygmunta Luksemburskiego Maria Andegaweńska odzyskała wolność. [więcej]
26 wrzesień 1387 26 września 1387 roku podporządkowany do tej pory Węgrom hospodar mołdawski Piotr Muszatowicz złożył hołd Władysławowi Jagielle. Była to oznaka wyczerpania niedawnej potęgi Węgier. [więcej]
2 sierpień 1388 2 sierpnia 1388 roku Zygmunt Luksemburski zawarł pokojowe porozumienie z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Lipiec 1389 W lipcu 1389 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do serbskiego władcy Vuka Brankovicza posła Miklósa Garai z propozycją podporządkowania się władcy Węgier. [więcej]
1391 Dopiero w 1391 roku udało się Zygmuntowi Luksemburskiemu stłumić bunt Jana Horwatha trwający od 1388 roku na terenach Bośni, Dalmacji i Kroacji. [więcej]
1391 / 1392 Na przełomie 1391 i 1392 roku Zygmunt Luksemburski uzgodnił z przebywającym na Węgrzech Władysławem Opolczykiem projekt sprzedaży Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw Krzyżakom. [więcej]
13 styczeń 1392 Zapewne 13 stycznia 1392 roku w Bratysławie miało miejsce spotkanie Zygmunta Luksemburskiego, Władysława Opolczyka i margrabiego Jodoka; wtedy powstał projekt rozbioru Polski. [więcej]
Maj 1392 W maju 1392 roku posłowie Zygmunta Luksemburskiego dotarli do Prus, gdzie przedstawili krzyżackim władzom propozycję sprzedaży Zakonowi przygranicznej polskiej ziemi, Nowej Marchii, a także Kujaw i Dobrzynia. [więcej]
1392 W 1392 roku Zygmunt Luksemburski zaproponował Władysławowi Jagielle powołanie polsko-węgierskiej komisji, która miałaby rozpatrzyć sporną sprawę przynależności Rusi Czerwonej. Strona polska nie okazała zainteresowania tą propozycją. [więcej]
3 listopad 1392 3 listopada 1392 roku w Weissenkirchen (Ujvar) Zygmunt Luksemburski spotkał się z Władysławem Opolczykiem. Opolski książę zdał mu relację ze spotkania z wielkim mistrzem krzyżackim Konradem von Wallenrode. [więcej]
24 grudzień 1392 24 grudnia 1392 roku w Malborku poseł Zygmunta Luksemburskiego i Władysława Opolczyka złożył Konradowi Wallenrodowi ofertę sprzedaży Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. [więcej]
11 wrzesień 1393 11 września 1393 roku w Śintavie Zygmunt Luksemburski spotkał się z Władysławem Opolczykiem. Tam węgierski król wystawił dokument, w którym przekazał opolskiemu księciu pełne prawa do rozporządzania Ziemią Dobrzyńską i Kujawami Inowrocławskimi, włącznie z prawem ich sprzedaży. [więcej]
1394 W 1394 roku Zygmunt Luksemburski wkroczył zbrojnie do Mołdawii i pod naciskiem uczynił hospodara mołdawskiego Stefana wasalem. [więcej]
1394 W 1394 roku Zygmunt Luksemburski czynił dyplomatyczne starania zmierzające do pozyskania Wenecji w wojnie z Turkami. [więcej]
Styczeń 1395 W styczniu 1395 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Krakowa Ścibora ze Ściborzyc w celu przygotowania spotkania z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Styczeń 1395 Na początku 1395 roku poselstwo Zygmunta Luksemburskiego, na czele którego stanął arcybiskup Mikołaj Kanizsa, wyruszyło w kierunku Francji. Droga wiodła przez Wenecję, więc dopiero w sierpniu delegaci spotkali się z Karolem VI. Wysłannicy przybyli, aby nakłonić króla Francji do udziału w lidze antytureckiej. [więcej]
Luty 1395 W lutym 1395 roku Zygmunt Luksemburski razem z małżonką mieli przybyć do Sącza na spotkanie z Jadwigą Andegaweńską i Władysławem Jagiełłą, lecz zjazd został odwołany. [więcej]
Luty 1395 Pod koniec lutego 1395 roku Zygmunt Luksemburski przedsięwziął wyprawę na Wołoszczyznę, aby wyprzeć stamtąd Turków i ponownie osadzić na tronie Mirczę Starego. Wojska króla Węgier rozbiły Wołochów i Turków i zajęły Mały Nikopolis. [więcej]
7 marzec 1395 7 marca 1395 roku Zygmunt Luksemburski i Mircza Stary zawarli przymierze skierowane przeciw Turkom. [więcej]
12 marzec 1395 12 marca 1395 roku rada Wenecji wystosowała do Zygmunta Luksemburskiego oficjalną zgodę na udział w wojnie przeciwko Turkom. [więcej]
Maj 1395 W maju 1395 roku zmarła Maria Andegaweńska żona Zygmunta Luksemburskiego. Jej siostra królowa Jadwiga wystąpiła z pretensjami do węgierskiego tronu. [więcej]
1395 W 1395 roku, po śmierci Marii Andegaweńskiej, opozycja uznała, że Zygmunt Luksemburski utracił prawa do korony Węgier. To stało się przyczyną buntu. [więcej]
Jesień 1395 W 1395 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął tworzyć sojusz przeciw Władysławowi Jagielle. Jesienią 1395 roku sojusznik króla Węgier margrabia miśnieński Wilhelm złożył Krzyżakom propozycją wstąpienia w szereg wrogów króla Polski. [więcej]
8 luty 1396 8 lutego 1396 roku w Ujyar (Weissenkirchen) Zygmunt Luksemburski znowu wystawił Władysławowi Opolczykowi dyplom, w którym potwierdził nadanie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz pełne prawo do rozporządzania tymi terytoriami włącznie z możliwością sprzedania ich zakonowi krzyżackiemu. [więcej]
Luty 1396 W lutym 1396 roku Zygmunt Luksemburski pośredniczył w rozwiązaniu sporu, jaki zaistniał pomiędzy Wacławem Luksemburskim, margrabiami morawskimi Jodokiem i Prokopem oraz księciem Janem Zgorzeleckim. [więcej]
19 marzec 1396 19 marca 1396 roku Wacław Luksemburski uczynił Zygmunta Luksemburskiego swym następcą w przypadku bezpotomnej śmierci oraz ofiarował mu namiestnictwo Rzeszy w Niemczech, Italii i Arelacie. [więcej]
1396 Zygmunt Luksemburski intensywnie apelował do europejskich władców o pomoc w organizowanej przez niego krucjacie przeciwko Turkom osmańskim. [więcej]
Maj - czerwiec 1396 W maju i czerwcu 1396 roku w Budzie odbywała się koncentracja wojsk przybywających na wojnę z Turkami, którą organizował Zygmunt Luksemburski. [więcej]
Lipiec 1396 Pod koniec lipca 1396 roku w Budzie Zygmunt I Luksemburski powitał Jana bez Trwogi, który przybył na krucjatę przeciwko Turkom osmańskim. [więcej]
Sierpień 1396 W sierpniu 1396 roku Zygmunt I Luksemburski wzdłuż lewego brzegu Dunaju wyruszył na krucjatę przeciwko Turkom osmańskim. [więcej]
Sierpień 1396 Po drodze armia krzyżowców zdobyła zamek Bełogradczik. [więcej]
Wrzesień 1396 Na początku września 1396 roku armia krzyżowców zbliżyła się do twierdzy Widyń. Iwan Stracimir otworzył przed nią bramy miasta. [więcej]
Wrzesień 1396 Kolejną twierdzą, która stanęła na drodze krzyżowców, było Orjachowo. Po kilku dniach szturmów osmański dowódca zaproponował poddanie warowni w zamian za darowanie życia garnizonowi. Zygmunt I Luksemburski był skłonny zgodzić się na tę ofertę, lecz dowódcy oblężenia, licząc na łupy, odmówili. W konsekwencji po zdobyciu twierdzy doszło do rzezi muzułmanów i ludności prawosławnej, która niefortunnie znalazła się w środku. [więcej]
25 wrzesień 1396 25 września 1396 roku Zygmunt Luksemburski wziął udział w przegranej bitwie pod Nikopolis. Zmuszony został do ucieczki z pola bitwy i razem z wielkim mistrzem joannitów i grupą niemieckich rycerzy dotarł drogą wodną do Konstantynopola, skąd przez Morze Egejskie i Adriatyk powrócił na Węgry. [więcej]
Wrzesień 1396 Gdy Zygmunt Luksemburski opuścił pole bitwy pod Nikopolis, wsiadł do małej łodzi należącej do joannitów, która zabrała go na galerę Tommasa Moceniga, dowódcy floty weneckiej. Na pokładzie statku odpłynął w dół Dunaju, w końcu docierając do Konstantynopola. Tam spotkał się z Manuelem II Paleologiem. [więcej]
21 grudzień 1396 Po opuszczeniu Konstantynopola 21 grudnia 1396 roku Zygmunt Luksemburski dotarł do Dubrownika. [więcej]
Styczeń 1397 W styczniu 1397 roku na zjeździe w Temeszwarze nie zgodzono się na dalsze prowadzenie wojny przeciwko Turkom i odmówiono pomocy Zygmuntowi Luksemburskiemu. [więcej]
Styczeń 1397 Po powrocie z krucjaty Zygmunt Luksemburski musiał stawić czoła buntowi opozycji, która, wykorzystując jego nieobecność w kraju, wezwała na tron węgierski Władysława Neapolitańskiego. [więcej]
26 luty 1397 26 lutego 1397 roku w Kóres-Udvarhele rozpoczęło się zgromadzenie, na które Zygmunt Luksemburski wezwał przedstawicieli opozycji Laczkowicza i Simontornay'a. Obydwaj, pomimo że dostali listy żelazne od króla, zostali pojmani i straceni, co wywołało kolejną falę protestów. [więcej]
1397 W 1397 roku Zygmunt Luksemburski gościł szukającego wsparcia Skirgiełłę zbiegłego z niewoli Władysława Jagiełły. [więcej]
1397 Po powrocie z krucjaty w 1397 roku Zygmunt Luksemburski zwołał w Timisoarze węgierski sejm, na którym czynił starania, aby przyjąć kilka znaczących uchwał regulujących obowiązki wojskowe w królestwie. [więcej]
14 lipiec 1397 14 lipca 1397 roku w Starej Wsi na Spiszu Zygmunt Luksemburski podczas spotkania z Władysławem Jagiełłą i Jadwigą Andegaweńską zrzekł się roszczeń do Rusi Halicko-Włodzimierskiej i zwierzchności nad Mołdawią. U boku króla Węgier pojawił się tam również Władysław Opolczyk. [więcej]
14 lipiec 1397 14 lipca 1397 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do wielkiego mistrza Konrada von Jungingen list, w którym zawiadamiał go o zawarciu pokoju z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
1 sierpień 1397 1 sierpnia 1397 roku Zygmunt Luksemburski zapisał Władysławowi Opolczykowi i jego żonie Ofce w dożywocie zamek Orawa z przynależnościami. [więcej]
1399 Na początku 1399 roku Zygmunt Luksemburski wspierał zbrojnie margrabiego Josta w walkach na Morawach przeciwko margrabiemu morawskiemu Prokopowi. [więcej]
Styczeń 1399 Na początku 1399 roku Zygmunt Luksemburski wybrał się w gościnę do Krakowa. Omawiał tu z królewską parą bieżące problemy polityczne i handlowe. Oprócz tego uczestniczył w zabawach i gonitwach rycerskich. [więcej]
17 sierpień 1399 17 sierpnia 1399 roku Zygmunt Luksemburski ofiarował w dożywocie Władysławowi Opolczykowi zamek Blatnica i podniesienie dochodów pobieranych z czynszów z miast spiskich na 3000 florenów rocznie. [więcej]
1401 W 1401 roku Zygmunt Luksemburski został na kilka miesięcy uwięziony przez zbuntowanych baronów. [więcej]
Lato 1402 W lecie 1402 roku Zygmunt Luksemburski zdołał uwięzić swojego brata króla Czech Wacława. [więcej]
1402 W 1402 roku Zygmunt Luksemburski sprzedał Wenecjanom wyspę Korfu za sumę 30000 złotych dukatów. [więcej]
1403 W 1403 roku z pretensjami do węgierskiego tronu wystąpił król Neapolu Władysław I, który 5 sierpnia 1403 roku w Zadarze został koronowany. Zygmuntowi Luksemburskiemu udało się zdusić rebelię, lecz w rękach Władysława I pozostała Dalmacja. [więcej]
1404 W 1404 roku Zygmunt Luksemburski wydał królewski zakaz ogłaszania na Węgrzech bulli, rozporządzeń i wyroków papieskich bez zgody króla (placetum regium). [więcej]
1408 W 1408 roku Zygmunt Luksemburski założył Związek Smoczy, który był pewnego rodzaju zakonem rycerskim. [więcej]
1408 W 1408 roku Zygmunt Luksemburski poślubił Barbarę Cylejską, kuzynkę polskiej królowej Anny Cylejskiej. [więcej]
8 październik 1409 Po zakończeniu oblężenia Bydgoszczy i zawarciu rozejmu w wojnie Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim posłowie Zygmunta Luksemburskiego przystąpili do rozmów, zmierzających do zawarcia przymierza Węgier z Krzyżakami. [więcej]
20 grudzień 1409 20 grudnia 1409 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski zawarł z wielkim mistrzem Ulrykiem von Jungingen sojusz skierowany przeciwko Władysławowi Jagielle. [więcej]
Styczeń 1410 W połowie stycznia 1410 roku Zygmunt Luksemburski wraz z małżonką uczestniczyli zapewne w ślubie córki Siemowita IV Jadwigi z nadżupanem Temesu i Pożegi Janem z Gary. [więcej]
Kwiecień 1410 Wiosną Zygmunt Luksemburski zadeklarował swoją pomoc w roli pośrednika w konflikcie zbrojnym z Zakonem Krzyżackim. W kwietniu 1410 roku zaprosił do Kieżmarku Władysława Jagiełłę i Witolda Kiejstutowicza w celu przedyskutowania spornych kwestii. Finalnie na Słowacji osobiście zjawił się tylko litewski książę. Króla Polski reprezentowali posłowie. [więcej]
Lipiec / sierpień 1410 Na przełomie lipca i sierpnia 1410 roku Zygmunt Luksemburski otrzymał od wielkiego mistrza Heinricha von Plauen wezwanie o ratunek dla oblężonego Malborka. [więcej]
8 sierpień 1410 8 sierpnia 1410 roku Zygmunt Luksemburski rozesłał apel do rycerstwa Prus i miasta Gdańska o dochowanie wierności Zakonowi Krzyżackiemu. [więcej]
15 sierpień 1410 15 sierpnia 1410 roku Zygmunt Luksemburski zapisał wdowie po Władysławie Opolczyku Eufemii 9668 florenów na mieście Koszyce z przynależnościami, rocznie wypłacanych po 968 florenów. [więcej]
20 wrzesień 1410 20 września 1410 roku trzech elektorów niemieckich wybrało Zygmunta Luksemburskiego królem Niemiec. Pozostali oddali głos na Jodoka Morawskiego. Tym sposobem doszło do schizmy, która zakończyła się rok później po śmierci drugiego kandydata. [więcej]
Październik 1410 W październiku 1410 roku Zygmunt Luksemburski włączył się do wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. Jego oddziały wkroczyły na terytorium Małopolski. Doszło tam do starcia w rejonie Sącza. [więcej]
Marzec 1411 W marcu 1411 roku w Nowej Wsi przedstawiciele Zygmunta Luksemburskiego zawarli rozejm z dostojnikami Władysława Jagiełły. [więcej]
21 lipiec 1411 21 lipca 1411 roku Zygmunt Luksemburski ponownie został wybrany królem Niemiec. Tym razem zdobył zaufanie większości elektorów Rzeszy. [więcej]
Listopad 1411 W listopadzie 1411 roku w Sromowcach spotkali się wysłannicy Zygmunta Luksemburskiego, Witolda Kiejstutowicza i Władysława Jagiełły. Celem tego szczytu było ocieplenie polsko-węgierskich relacji, które uległy ochłodzeniu po przystąpieniu Węgrów do wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim po stronie tych ostatnich. [więcej]
4 styczeń 1412 4 stycznia 1412 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski wynegocjował z wielkim marszałkiem Michałem Küchmeistrem układ, który miał być przymierzem Zakonu Krzyżackiego z Węgrami skierowanym przeciwko Władysławowi Jagielle. Porozumienie to wielki mistrz Heinrich von Plauen odrzucił. [więcej]
15 marzec 1412 15 marca 1412 roku w Lubowli Zygmunt Luksemburski zawarł pokojowe porozumienie z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Marzec 1412 Z Lubowli obaj monarchowie udali się do Budy. Tam poszukujący pieniędzy na wojnę z Wenecją Zygmunt Luksemburski oddał Władysławowi Jagielle 16 miast spiskich za 37000 srebrnych groszy praskich. [więcej]
Marzec-czerwiec 1412 W Budzie Zygmunt Luksemburski zgodnie z obietnicą oddał Władysławowi Jagielle insygnia królewskie, wywiezione z Krakowa w 1370 roku przez Ludwika Andegaweńskiego. [więcej]
Marzec-czerwiec 1412 Podczas pobytu w Budzie Władysław Jagiełło z Zygmuntem Luksemburskim uzgodnili, że ten drugi podejmie się roli sędziego w sporze tego pierwszego z Krzyżakami. W zamian polski monarcha podjął się roli arbitra w konflikcie króla Węgier z książętami austriackimi i Wacławem Luksemburskim. [więcej]
18 maj 1412 18 maja 1412 roku wielki mistrz Heinrich von Plauen wystawił dokument wyrażający jego zgodę na to, by Zygmunt Luksemburski stał się arbitrem w sporze Władysława Jagiełły z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Sierpień 1412 W sierpniu 1412 roku w Budzie Zygmunt Luksemburski wystąpił w roli arbitra rozstrzygając spór polsko-krzyżacki. Zgodnie z jego werdyktem utrzymał w mocy postanowienia pokoju toruńskiego. Wyznaczył również specjalnego pełnomocnika w osobie Benedykta z Makry, który na miejscu miał rozpatrzeć spory graniczne. [więcej]
Jesień 1412 Jesienią 1412 roku Zygmunt Luksemburski wysłał swojego komisarza Benedykta Makraia, który przez siedem miesięcy starał się w Polsce, na Litwie i w Prusach zebrać materiał, który pomógłby doprowadzić do wynegocjowania pokojowego porozumienia między zwaśnionymi krajami. [więcej]
Maj 1414 W maju 1414 roku wielki mistrz Michał Küchmeister zwrócił się do Zygmunta Luksemburskiego z prośbą o zorganizowanie zjazdu pośredniczącego między Polską-Litwą i Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Lipiec 1414 W lipcu 1414 roku Zygmunt Luksemburski otrzymał od Władysława Jagiełły pismo z prośbą o dostarczenie wojskowych posiłków na wojnę z Zakonem Krzyżackim. Zygmunt Luksemburski zamiast oddziału zbrojnych wysłał list z wezwaniem do zawarcia rozejmu. [więcej]
Listopad 1414 Po klęsce pod Nikopolis Zygmunt Luksemburski mocno zaangażował się w akcję zmierzającą do likwidacji Wielkiej schizmy w Kościele zachodnim. Aktywność władcy Niemiec doprowadziła do zwołania w listopad 1414 roku nowego soboru powszechnego w Konstancji. Obrady zgromadzenia trwały do 1418 roku i zakończyły się wybraniem nowego i jedynego papieża. Został nim Marcin V. [więcej]
24 grudzień 1414 24 grudnia 1414 roku na czele okazałego orszaku Zygmunt Luksemburski wjechał do Konstancji, aby wziąć udział w soborze powszechnym. [więcej]
Maj 1415 W maju 1415 roku Zygmunt I Luksemburski doprowadził do powołania komisji soborowej dla położenia kresu konfliktowi Polski-Litwy z Zakonem. [więcej]
6 lipiec 1415 Na sobór w Konstancji wezwany został krytyk Kościoła Jan Hus, któremu Zygmunt I Luksemburski dał list żelazny gwarantujący nietykalność osobistą. Niestety poręczenie władcy Niemiec okazało się bezwartościowe. Jan Hus został uwięziony, a następnie 6 lipca 1415 roku spalony na stosie. Ten epizod stał się iskrą do protestów w Czechach, następnie do powstania husyckiego ruchu religijnego, a w późniejszym okresie do rewolucji społecznej i czeskiej wojny narodowej. [więcej]
Marzec 1416 W marcu 1416 roku Zygmunt Luksemburski przebywał w Paryżu. Podjął się wówczas roli mediatora w konflikcie francusko-angielskim, nazwanym przez potomnych wojną stuletnią. [więcej]
Kwiecień 1416 W kwietniu 1416 roku przebywający we Francji Zygmunt Luksemburski spotkał się z Mikołajem Trąbą i wysłannikami Zakonu Krzyżackiego. Podczas obrad udało się podpisać przedłużenie rozejmu pomiędzy Polską i Zakonem. [więcej]
1416 W 1416 roku Zygmunt Luksemburski zrzekł się Brandenburgii na rzecz burgrabiego norymberskiego Fryderyka Hohenzollerna. [więcej]
15 sierpień 1416 15 sierpnia 1416 roku w Canterbury Zygmunt I Luksemburski zawarł z Henrykiem V sojusz, skierowany przeciwko Karolowi VI i Armaniakom. [więcej]
Styczeń 1417 W styczniu 1417 roku Zygmunt I Luksemburski powrócił do Konstancji, aby uczestniczyć w obradach soboru powszechnego. Postanowił kontynuować rozstrzyganie sporu Polski z Zakonem. [więcej]
Wiosna 1418 Wiosną 1418 roku posłowie Zygmunta I Luksemburskiego doprowadzili do przedłużenia rozejmu brodnickiego do 13 lipca 1418 roku. [więcej]
Wiosna 1419 Wiosną 1419 roku Zygmunt I Luksemburski wydał zakaz zaciągów na Śląsku dla Prus Krzyżackich. [więcej]
Wiosna 1419 Wiosną 1419 roku masy chłopstwa i biedoty miejskiej pod wpływem sfanatyzowanych kaznodziejów zbierały się na niezamieszkanych wzgórzach i wzniesieniach, którym nadawano nowe nazwy, głównie wzięte z Biblii. Było to pokłosie męczeńskiej śmierci Jana Husa w Konstancji. [więcej]
Maj 1419 W maju 1419 roku w Koszycach Zygmunt Luksemburski spotkał się z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Lipiec 1419 W lipcu 1419 roku Zygmunt Luksemburski wyprawił z Koszyc do Polski posła papieskiego przybyłego na Węgry - arcybiskupa mediolańskiego Bartłomieja de Capra, któremu udało się przedłużyć rozejm między Polską i Litwą a Zakonem do 13 lipca 1420 roku. [więcej]
30 lipiec 1419 30 lipca 1419 roku w Pradze doszło do defenestracji. Czeski lud opanował ratusz i siedmiu rajców wyrzucił przez okna na bruk. Dało to początek powstaniu nazwanemu wojnami husyckimi. [więcej]
Sierpień 1419 Pod koniec sierpnia 1419 roku na sejmie w Pradze postanowiono zaprosić Zygmunta Luksemburskiego, aby zajął wolne miejsce na czeskim tronie. Niebawem wysłano do Budy poselstwo, które miało przedłożyć mu postulaty, spełnienie których warunkowało objęcie tronu. Między innymi domagano się swobody głoszenia Słowa Bożego. [więcej]
Sierpień / wrzesień 1419 Na przełomie sierpnia i września 1419 roku, po śmierci Wacława, Zygmunt Luksemburski nie podjął próby natychmiastowego przejęcia czeskiego tronu, lecz zdecydował się przeczekać, aż płomień buntu husytów przygaśnie. [więcej]
8-12 wrzesień 1419 Między 8 i 12 września 1419 roku w Nowym Sączu Zygmunt Luksemburski spotkał się z Władysławem Jagiełłą. Władca Niemiec z powodu śmierci brata zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu wydania wyroku w sprawie polsko-krzyżackiej do 6 stycznia 1420 roku, na co król Polski wyraził zgodę. [więcej]
Jesień 1419 W drugiej połowie 1419 roku uwagę Zygmunta Luksemburskiego zajmowały starcia z Turkami na pograniczu węgierskim oraz wojna z Wenecją. [więcej]
25 grudzień 1419 25 grudnia 1419 roku Zygmunt Luksemburski przybył do Brna. [więcej]
29 grudzień 1419 29 grudnia 1419 roku w Brnie Zygmunt Luksemburski spotkał się z przedstawicielami panów i szlachty utrakwistycznej wraz z delegacją mieszczan praskich. [więcej]
5 styczeń 1420 5 stycznia 1420 roku Zygmunt Luksemburski dotarł do Wrocławia, aby wziąć udział w sejmie Rzeszy Niemieckiej. [więcej]
6 styczeń 1420 6 stycznia 1420 roku we Wrocławiu Zygmunt Luksemburski ogłosił niekorzystny dla Polaków i Litwinów werdykt dotyczący konfliktu z Krzyżakami. [więcej]
Styczeń 1420 W styczniu 1420 roku na sejmie Rzeszy we Wrocławiu Zygmunt Luksemburski odebrał hołd od Konrada IV Starszego i Konrada V Kąckiego. [więcej]
Styczeń 1420 W styczniu 1420 roku na sejmie Rzeszy we Wrocławiu legaci papiescy wezwali do podjęcia krucjaty przeciwko husytom. [więcej]
1420 W 1420 roku Zygmunt Luksemburski skazał na karę śmierci dwudziestu trzech przywódców powstania mieszczan wrocławskich przeciw tamtejszemu patrycjatowi. [więcej]
28 styczeń 1420 28 stycznia 1420 roku we Wrocławiu Zygmunt Luksemburski zatwierdził klasztorowi dominikanek pod wezwaniem Świętego Ducha w Raciborzu jego nadania i przywileje. [więcej]
30 styczeń 1420 30 stycznia 1420 roku we Wrocławiu pojawili się posłowie Witolda Kiejstutowicza i Władysława Jagiełły. Przywieźli oni Zygmuntowi Luksemburskiemu odpowiedź swoich monarchów na wyrok z 6 stycznia. [więcej]
Luty 1420 W lutym 1420 roku we Wrocławiu Zygmunt Luksemburski przyjął polską delegację, która przywiozła propozycję małej korekty wyroku z 6 stycznia 1420 roku, lecz władca Niemiec nie wyraził zgody na wcielenie jej w życie. [więcej]
Luty 1420 W lutym 1420 roku we Wrocławiu powstał dokument, w którym Zygmunt Luksemburski, wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff, książęta opawscy i śląscy wyszczególnili, które ziemie należące do Jagiellonów przypadną im po klęsce Polski i Litwy. [więcej]
Marzec 1420 W marcu 1420 roku Zygmunt Luksemburski otrzymał od Witolda Kiejstutowicza list, w którym powiadamiał, że nie zgadza się z wyrokiem, ogłoszonym 6 stycznia 1420 roku we Wrocławiu. [więcej]
15 marzec 1420 15 marca 1420 roku za przyzwoleniem Zygmunta Luksemburskiego skazano na okrutną śmierć mieszczanina praskiego Jana Krasę. Oprócz niego w więzieniu znalazł się również wysłannik uniwersytetu w Pradze Mikołaj z Rehovic. [więcej]
17 marzec 1420 17 marca 1420 roku legat papieski Ferdynand de Palacios uroczyście ogłosił bullę papieską Omnium plasmatoris domini, wzywającą Zygmunta Luksemburskiego i książąt Rzeszy do wyprawy przeciwko wiklefistom, husytom i innym heretykom. [więcej]
25 marzec 1420 25 marca 1420 roku doszło do bitwy pod Sudomierzem, która stała się jednym z pierwszych epizodów wojen husyckich. [więcej]
3 kwiecień 1420 3 kwietnia 1420 roku w Pradze uchwalono cztery artykuły praskie. [więcej]
20 kwiecień 1420 20 kwietnia 1420 roku w Pradze Cenek z Wartenberka i inni przywódcy prażan wydali manifest, w którym ogłosili przyczyny, z powodu których Zygmunt Luksemburski nie może zostać królem Czech. [więcej]
Kwiecień 1420 Pod koniec kwietnia 1420 roku armia Zygmunta Luksemburskiego, powołana do walki z Husytami, wkroczyła na teren Czech paląc i niszcząc kraj aż po Pragę. W ten sposób rozpoczęła się pierwsza krucjata antyhusycka. [więcej]
Maj 1420 Na początku maja 1420 roku Zygmunt Luksemburski w ramach pierwszej krucjaty antyhusyckiej zajął bez walki Hradec Kralowe.
15 maj 1420 15 maja 1420 roku w Kutnej Horze Zygmunt Luksemburski spotkał się z przedstawicielami ruchu husyckiego. Warunki przedstawione przez króla okazały się dla husytów nie do przyjęcia. [więcej]
30 czerwiec 1420 30 czerwca 1420 roku armia Zygmunta Luksemburskiego rozpoczęła oblężenie Pragi. [więcej]
5 lipiec 1420 5 lipca 1420 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława Jagiełły list, w którym zapraszał króla Polski do wzięcia udziału w krucjacie przeciwko husytom. [więcej]
10 lipiec 1420 10 lipca 1420 roku prażanie wysłali do Wenecjan manifest, w którym wyjaśnili swoją postawę wobec Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
14 lipiec 1420 14 lipca 1420 roku armia Zygmunta Luksemburskiego nie zdołała pokonać powstańców husyckich dowodzonych przez Jana Żiżkę w bitwie o Witkową Górę podczas oblężenia Pragi. [więcej]
28 lipiec 1420 28 lipca 1420 roku w Pradze Zygmunt Luksemburski został przez arcybiskupa Pragi koronowany na króla Czech. [więcej]
Wrzesień 1420 We wrześniu 1420 roku za pośrednictwem Zygmunta Luksemburskiego Władysław Jagiełło przedłużył rozejm z Zakonem Krzyżackim do 13 lipca 1421 roku. [więcej]
Jesień 1420 Jesienią 1420 roku Zygmunt Luksemburski ostro zaprotestował przeciwko postawie papieża Marcina V, który zainicjował nowy przewód sądowy zwany procesem rzymskim. [więcej]
1 listopad 1420 1 listopada 1420 roku armia Zygmunta Luksemburskiego poniosła klęskę w starciu z husytami pod Vysehradem. [więcej]
14 listopad 1420 14 listopada 1420 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli całej społeczności praskiej, na którym postanowiono wyprawić uroczyste poselstwo do Władysława Jagiełły z prośbą o przyjęcie przez niego korony Czech. [więcej]
Listopad 1420 Na początku listopada 1420 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława Jagiełły list z prośbą o przysłanie posiłków zbrojnych do walki z husytami. [więcej]
Luty 1421 W lutym 1421 roku Zygmunt Luksemburski wraz z armią krzyżowców wycofał się najpierw na Morawy, a stamtąd na Węgry. Tym sposobem zakończyła się pierwsza krucjata antyhusycka.
Wiosna-lato 1421 Wiosną i latem 1421 roku możnowładztwo Polski i Węgier czyniło starania zmierzające do pogodzenia Zygmunta Luksemburskiego z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Kwiecień 1421 Zawarty w kwietniu 1421 roku pomiędzy elektorem brandenburskim Fryderykiem I Hohenzollernem i Władysławem Jagiełłą sojusz doprowadził do waśni Zygmunta Luksemburskiego z Fryderykiem. [więcej]
23 kwiecień 1421 23 kwietnia 1421 roku Zygmunt Luksemburski za wierną służbę obiecał zapłacić Przemkowi Opawskiemu 15 400 złotych węgierskich. [więcej]
1 czerwiec 1421 1 czerwca 1421 roku rozpoczął się w Czasławiu sejm czeski, na którym przedstawiciele szlachty i mieszczaństwa ogłosili detronizację Zygmunta Luksemburskiego. Koronę czeską postanowili ofiarować królowi polskiemu Władysławowi Jagielle. [więcej]
30 czerwiec 1421 30 czerwca 1421 roku w Pradze tłum biedoty, podburzony agitacją Jana Zeliwskiego, wtargnął do ratusza staromiejskiego i zmusił zebranych tam rajców do ustąpienia ze swych stanowisk. [więcej]
24 sierpień 1421 24 sierpnia 1421 roku niemieckie oddziały sprzymierzone z Zygmuntem Luksemburskim wkroczyły na teren Czech i rozpoczęły oblężenie Żatca. [więcej]
Sierpień - wrzesień 1421 20 sierpnia 1421 roku w Kutnej Horze zebrał się czeski sejm, który ustalił konieczność wysłania poselstwa do Witolda Kiejstutowicza z propozycją przyjęcia korony. [więcej]
4 wrzesień 1421 Po 4 września 1421 roku czterdziestoosobowe poselstwo wyruszyło w kierunku Litwy, aby przekazać Witoldowi Kiejstutowiczowi wiadomość, że został wybrany królem Czech. Niestety podczas przejazdu przez Racibórz wysłannicy z rozkazu Zygmunta Luksemburskiego zostali pojmani i uwięzieni przez księcia raciborskiego Jana II Żelaznego. [więcej]
Jesień 1421 Jesienią 1421 roku w Tyrnawie posłowie Władysława Jagiełły Jan z Tarnowa i Zbigniew Oleśnicki rozpoczęli z Zygmuntem Luksemburskim negocjacje, których efektem miała być zmiana wyroku wrocławskiego i udzielenie pomocy Polsce w wojnie z Zakonem. Jak się później okazało, w wyniku rokowań władca Niemiec zaoferował królowi Polski narzeczoną, którą miała zostać wdowa po Wacławie Luksemburskim. [więcej]
8 październik 1421 8 października 1421 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do wielkiego mistrza Michaela Küchmeistra von Sternberg list, w którym nalegał, aby Krzyżacy wystąpili zbrojnie w przypadku, gdyby Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz zechcieli pomóc posłom więzionym przez księcia raciborskiego Jana II Żelaznego, [więcej]
19 październik 1421 28 października 1421 roku w Pradze doszło do kolejnego przewrotu. Tłum gawiedzi uległy perswazji Jana Zeliwskiego zmusił radę miejską do przeprowadzenia wyboru nowego pełnomocnego hetmana dla całej Pragi. Został nim mało znany rycerz Jan Hvezda z Vicemilic. [więcej]
28 październik 1421 Jesienią 1421 roku wojska Zygmunta Luksemburskiego i Albrechta Habsburga zbrojnie zmusiły do uległości Piotra Sträznicky'ego z Kravar. 28 października 1421 roku doszło do podpisania umowy, w myśl której ten ostatni w ciągu czterech tygodni miał się ukorzyć przed królem, za co Przemek Opawski miał mu zwrócić zamek Helfstyne. [więcej]
1421 W 1421 roku Zygmunt Luksemburski próbował swatać Władysława Jagiełłę z wdową po Wacławie Luksemburskim, obiecując przekazać w posagu kwotę stu tysięcy czerwonych złotych i Śląsk. [więcej]
12 listopad 1421 12 listopada 1421 roku rozpoczął się w Pradze synod duchowieństwa praskiego, podczas którego wysłano do Witolda Kiejstutowicza list, w którym zakomunikowano swą zgodę na przeprowadzenie proponowanej im wcześniej dysputy teologicznej. [więcej]
17 listopad 1421 17 listopada 1421 roku, otaczając wojskiem miejsce obrad sejmu w Brnie, Zygmunt Luksemburski zmusił zgromadzonych tam przedstawicieli stanów morawskich do posłusznego wypełniania swoich rozkazów i pozwolił uznać się królem. [więcej]
Listopad 1421 Listopad 1421 roku Zygmunt Luksemburski spędził na Morawach, organizując armię, z którą miał zamiar złamać opór husytów. [więcej]
Grudzień 1421 W grudniu 1421 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął drugą krucjatę antyhusycką.
21 grudzień 1421 21 grudnia 1421 roku armia Zygmunta Luksemburskiego dowodzona przez Pippo Spano rozpoczęła oblężenie Kutnej Hory. [więcej]
6 styczeń 1422 6 stycznia 1422 roku armia husytów dowodzona przez Jana Ziżkę pokonała wojska Zygmunta Luksemburskiego zajęte plądrowaniem okolic Kutnej Hory. [więcej]
5 luty 1422 5 lutego 1422 roku w Pradze wydano uchwałę, na mocy której wszyscy dotychczasowi członkowie rady miejskiej mieli niezwłocznie złożyć swój urząd. [więcej]
9 marzec 1422 9 marca 1422 roku w Pradze stracony został Jan Żelivsky. [więcej]
5 kwiecień 1422 W liście z 5 kwietnia 1422 roku Konrad IV Starszy doniósł Zygmuntowi Luksemburskiemu o intensywnych przygotowaniach zbrojnych przedsięwziętych przez Witolda Kiejstutowicza, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa misji Zygmunta Korybutowicza w Czechach. [więcej]
16 kwiecień 1422 16 kwietnia 1422 roku Zygmunt Luksemburski mianował Konrada IV Starszego starostą wrocławskim. [więcej]
25 kwiecień 1422 25 kwietnia 1422 roku na Morawach pojawił się Zygmunt Korybutowicz. Zygmunt Luksemburski, który w tym czasie oblegał dwie morawskie twierdze: Ostroh i Zdanice, na wieść o tym przerwał oblężenia i zniszczywszy sprzęt oblężniczy wycofał się na Węgry. [więcej]
Kwiecień / maj 1422 Na przełomie kwietnia i maja 1422 roku w Pradze pojawił się Zygmunt Korybutowicz - namiestnik nowo wybranego przez husytów króla Czech Witolda Kiejstutowicza. Zygmunt Luksemburski rozpoczął wówczas ostrą kampanię propagandową skierowaną przeciwko władcom Polski i Litwy. [więcej]
5 maj 1422 5 maja 1422 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do papieża Marcina V list ze skargą na Władysława Jagiełłę, który jego zdaniem bezprawnie wysłał Zygmunta Korybutowicza do Czech. [więcej]
Sierpień 1422 Zapewne w sierpniu 1422 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do obozu Władysława Jagiełły biskupa korbawskiego Piotra Zeecha, który w imieniu swego władcy prosił o przerwanie wojny i odwołanie Zygmunta Korybutowicza z Czech. [więcej]
Sierpień 1422 W sierpniu 1422 roku w Norymberdze dzięki zabiegom Zygmunta Luksemburskiego sejm Rzeszy uchwalił konieczność wysłania do Prus 6-8-tysięcznej armii, złożonej z oddziałów elektorów i książąt oraz rycerstwa Rzeszy. Wojska te miały wspomóc Krzyżaków w walce z Władysławem Jagiełłą i Witoldem Kiejstutowiczem. [więcej]
Sierpień 1422 W sierpniu 1422 roku na sejmie w Caslaviu Czesi ponownie zdetronizowali Zygmunta Luksemburskiego oraz uznali Zygmunta Korybutowicza namiestnikiem królestwa. [więcej]
1 wrzesień 1422 1 września 1422 roku na sejmie w Norymberdze podjęto uchwałę o konieczności zorganizowania trzeciej krucjaty przeciwko husytom. Zygmunt I Luksemburski z rąk legata papieskiego kardynała Branda de Castiglione otrzymał chorągiew krucjatową, którą niebawem oddał w ręce elektora brandenburskiego Fryderyka I, który został mianowany naczelnym dowódcą sił katolickich. [więcej]
Listopad / grudzień 1422 Na przełomie listopada i grudnia 1422 roku w Lubicy dyplomaci Władysława II Jagiełły spotkali się z posłami Zygmunta Luksemburskiego. Celem zgromadzenia było ocieplenie stosunków polsko-węgierskich, dzięki któremu oczekiwano zatwierdzenia pokoju zawartego nad Jeziorem Melno. [więcej]
25 grudzień 1422 25 grudnia 1422 roku Zygmunt Luksemburski przebywał w Bratysławie, uczestnicząc w wielkim zjeździe Rzeszy, gdzie postanowiono zaostrzyć politykę wobec husytów. [więcej]
30 marzec 1423 30 marca 1423 roku w Kieżmarku (Słowacja) Zygmunt Luksemburski odnowił sojusz z Władysławem Jagiełłą. [więcej]
Kwiecień 1423 W kwietniu 1423 roku w Lewoczy Zygmunt Luksemburski wydał dokument, w którym oświadczył, że Władysław Jagiełło nigdy nie był i nie jest sprzymierzeńcem husytów i nigdy nie udzielał im pomocy. [więcej]
Kwiecień 1423 W kwietniu 1423 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął montowanie koalicji, która miałaby za pomocą zbrojnej interwencji stłumić ostatecznie ruch husycki. W skład sojuszu mieli wejść Eryk Pomorski, Albrecht II Habsburg, Władysław Jagiełło i Witold Kiejstutowicz. Starania króla Węgier zakończyły się fiaskiem. [więcej]
1423 W 1423 roku Zygmunt Luksemburski w swojej korespondencji zawarł wzmiankę, że syn Mirczy Starego (najprawdopodobniej Wład Diabeł) zbiegł z Budy i próbował przedostać się do Polski, lecz został schwytany i odwieziony do Budy. [więcej]
4 sierpień 1423 4 sierpnia 1423 roku oddziały z Pragi popierające Zygmunta Luksemburskiego starły się z wojskami Jana Żiżki pod Strahovym Dvorem (niedaleko Hradec Kralove). Prażanie ponieśli klęskę. [więcej]
16 październik 1423 16 października 1423 roku w Pradze zwołano sejm pod hasłem „obrony kraju przed burzycielami ładu i porządku publicznego". [więcej]
1424 Na początku 1424 roku Zawisza Czarny dostarczył Zygmuntowi Luksemburskiemu zaproszenie na koronację Zofii Holszańskiej. [więcej]
5 marzec 1424 5 marca 1424 roku w Krakowie Zygmunt Luksemburski uczestniczył w uroczystościach koronacyjnych Zofii Holszańskiej. [więcej]
Marzec 1424 Podczas pobytu w Krakowie Zygmunt Luksemburski stał się orędownikiem zerwania mariażu córki Władysława Jagiełły Jadwigi z Fryderykiem Hohenzollernem. Razem z Erykiem Pomorskim zaproponowali księcia słupskiego Bogusława IX jako lepszego kandydata na męża księżniczki. [więcej]
Kwiecień 1424 W drugiej połowie kwietnia 1424 roku Zygmunt Luksemburski przyjął posła Władysława Jagiełły Mikołaja Kornicza Siestrzeńca, który zrelacjonował przebieg wizyty husytów w Polsce. [więcej]
Maj 1424 Pod koniec maja 1424 roku w manifeście miast praskich ogłoszono, że społeczność stolicy pragnie oddać koronę Czech Zygmuntowi Korybutowiczowi. [więcej]
1424 W 1424 roku w Bingen elektorzy Rzeszy zawiązali skierowany przeciw Zygmuntowi Luksemburskiemu związek, na czele którego stanął margrabia brandenburski Fryderyk. [więcej]
7 czerwiec 1424 7 czerwca 1424 roku wojska Pragi pokonane zostały przez odziały Jana Żiżki w bitwie pod Malesovem (w pobliżu Kutnej Hory). [więcej]
Czerwiec / lipiec 1424 Na przełomie czerwca i lipca 1424 roku Zygmunt Korybutowicz bez zgody Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza objął władzę w Pradze. [więcej]
1424 W 1424 roku z rozkazu Zygmunta Luksemburskiego królewską koronę Rzeszy przewieziono z Pragi do Norymbergi. [więcej]
1425 Od 1425 roku Zygmunt Luksemburski popierał separatystyczne dążenia książąt mazowieckich, działając tym sposobem na szkodę Władysława Jagiełły. [więcej]
1425 W 1425 roku Zygmunt Luksemburski wkroczył zbrojnie na Morawy, aby uwolnić tę krainę od husyckich załóg. [więcej]
6 maj 1425 6 maja 1425 roku w Brnie doszło do wstępnych rokowań miedzy posłami Zygmunta Luksemburskiego i stronnikami Zygmunta Korybutowicza. [więcej]
Grudzień 1425 Pod koniec 1425 roku Zygmunt Korybutowicz, dostrzegając swoje trudne położenie w Pradze, przedsięwziął działania zmierzające do ułożenia relacji z Zygmuntem Luksemburskim. Niestety król zignorował je. [więcej]
1426 W 1426 roku do Zygmunta Luksemburskiego zwrócił się o radę Władysław Jagiełło prosząc o wskazówkę, czy powinien zatwierdzić nowe przywileje pod warunkiem zapewnienia tronu królewiczowi Władysławowi. [więcej]
Marzec 1426 Na początku 1426 roku, po śmierci Siemowita IV, jego synowie zwrócili się do Zygmunta Luksemburskiego z prośbą o protektorat. W marcu 1426 roku król Niemiec na ich prośbę poświadczył dokument księcia Wacława Płockiego z 1329 roku, na podstawie którego został on lennikiem Jana Luksemburskiego. [więcej]
16 czerwiec 1426 16 czerwca 1426 roku armia Zygmunta Luksemburskiego pokonana została przez hustytów w bitwie pod Usti nad Łabą. [więcej]
Kwiecień 1427 W kwietniu 1427 roku we Frankfurcie nad Menem odbył się sejm Rzeszy, na którym zaakceptowano nowy regulamin wojskowy z myślą o przyszłej krucjacie antyhusyckiej. [więcej]
17 kwiecień 1427 17 kwietnia 1427 roku w Pradze doszło do zamachu stanu. W wyniku zdrady Zygmunt Korybutowicz został pojmany i uwięziony, a władzę objęła nowa rada. [więcej]
27 kwiecień 1427 27 kwietnia 1427 roku sejm Rzeszy we Frankfurcie nad Menem podczas nieobecności Zygmunta Luksemburskiego podjął decyzję o zorganizowaniu czwartej krucjaty antyhusyckiej. [więcej]
4 sierpień 1427 4 sierpnia 1427 roku armia Zygmunta Luksemburskiego pokonana została przez hustytów w bitwie pod Tachovem. [więcej]
1427 W 1427 roku sejm niemiecki po raz pierwszy uchwalił powszechny podatek z przeznaczeniem na werbunek najemnych żołnierzy. [więcej]
1427 W 1427 roku Zygmunt I Luksemburski wydał rozporządzenie przeciwko działalności popów prawosławnych, chrzczeniu dzieci w obrządku prawosławnym i zabraniające małżeństw katolicko-prawosławnych. [więcej]
1428 W 1428 roku Zygmunt Luksemburski napisał do papieża Marcina V, aby spróbował namówić Jagiełłę do podjęcia wysiłku zbrojnego przeciw husytom. [więcej]
1428 Około 1428 roku Zygmunt Luksemburski rozpoczął rozprzestrzeniać wiadomości mające na celu dyskredytację Władysława Jagiełły, oficjalnie oskarżając króla Polski o sprzyjanie husytom. [więcej]
1428 W 1428 roku Zygmunt Luksemburski zawarł rozejmy z Wenecją i Turcją. [więcej]
1428 W połowie 1428 roku Zygmunt Luksemburski zaproponował Władysławowi Jagielle i wielkiemu mistrzowi Paulowi von Russdorff arbitraż w sporze polsko-krzyżackim. [więcej]
12 czerwiec 1428 W 1428 roku Zygmunt Luksemburski przedsięwziął wyprawę przeciwko Turkom. Połączone siły węgiersko-serbskie wspierane polskim oddziałem 12 czerwca 1428 roku zostały rozbite przez armię Murada II w bitwie pod Gołubcem. Do tureckiej niewoli dostał się Zawisza Czarny z Garbowa, który został tam skrócony o głowę. [więcej]
Lato 1428 Latem 1428 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Polski dwa poselstwa. Jedno zjawiło się, aby ustalić termin spotkania trzech monarchów, drugie negocjować możliwość arbitrażu króla Węgier z konflikcie polsko-krzyżackim. [więcej]
Wrzesień 1428 We wrześniu 1428 roku Zygmunt Luksemburski zaproponował husytom rozpoczęcie wstępnych rozmów pokojowych. [więcej]
1428 W 1428 roku Zygmunt Luksemburski stał się pomysłodawcą idei koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Styczeń 1429 W styczniu 1429 roku w Łucku Zygmunt Luksemburski uczestniczył w szczycie monarchów regionu. Oprócz niego wzięli w nim udział Władysław Jagiełło, Witold Kiejstutowicz, posłowie Zakonu, książęta mazowieccy, książęta i bojarzy litewscy oraz panowie polscy. Poruszano tam między innymi sprawę koronacji księcia Litwy, powstrzymania żywiołu tureckiego i husyckiego. [więcej]
Styczeń / luty 1429 Na przełomie stycznia i lutego 1429 roku Zygmunt Luksemburski gościł Konrada V Kąckiego, który niedawno przystąpił do antyhusyckiego sojuszu z książętami sasko-turyngskimi i przybył zrelacjonować sytuację na Śląsku. [więcej]
6 luty 1429 6 lutego 1429 roku w Bełzie Zygmunt Luksemburski przyjął Siemowita V w poczet domowników dworu cesarskiego i wyznaczył mu roczną pensję w wysokości 4 tys. złotych węgierskich. [więcej]
6 luty 1429 Około 6 lutego 1429 roku w Łańcucie Zygmunt Luksemburski otrzymał od rady królewskiej Władysława Jagiełły dokument, w którym argumentowano brak zgody na koronację Witolda Kiejstutowicza. Zygmunt Luksemburski niezwłocznie przesłał ten dokument do księcia Litwy, wzbudzając w ten sposób większe napięcie między monarchami Polski i Litwy. [więcej]
17 luty 1429 17 lutego 1429 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list, w którym żalił się, że Jagiełło sprawił mu przykrość i poniżył go w oczach poddanych. [więcej]
18 luty 1429 18 lutego 1429 roku Zygmunt Luksemburski zredagował skierowany do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff dokument, w którym informował, że oczekuje od Witolda Kiejstutowicza odpowiedzi w sprawie ewentualnej koronacji księcia Litwy. [więcej]
4-9 kwiecień 1429 Pomiędzy 4 i 9 kwietnia 1429 roku w Bratysławie doszło pomiędzy wysłannikami Zygmunta Luksemburskiego i husytami do dysputy mającej na celu wypracowanie pokojowego porozumienia. Rokowania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. [więcej]
Kwiecień 1429 W kwietniu 1429 roku Zygmunt Luksemburski przejął wysłanników Świdrygiełły, którzy zapewnili go o lojalności litewskiego księcia. [więcej]
25 kwiecień 1429 25 kwietnia 1429 roku Zygmunt Luksemburski uczynił swoim dworzaninem Konrada VII Białego i ofiarował mu 2000 guldenów. [więcej]
Lipiec 1429 W lipcu 1429 roku Zygmunt Luksemburski w Bratysławie spotkał się z wysłannikami husytów. [więcej]
30 sierpień 1429 30 sierpnia 1429 roku Zygmunt Luksemburski w liście do Witolda Kiejstutowicza żalił się na poczynania husyty Dobka Puchały. [więcej]
Grudzień 1429 W końcu grudnia 1429 roku na prośbę Zygmunta Luksemburskiego prawnicy wiedeńscy wydali orzeczenie odpowiadające na pytanie, czy wybrany na króla rzymskiego ma przed koronacją pełnię praw i godności cesarskich i co za tym idzie, czy może uczynić Witolda Kiejstutowicza królem. [więcej]
Kwiecień 1430 W kwietniu 1430 roku polska delegacja na sejmie Rzeszy w Norymberdze złożyła protest przeciw pomysłowi Zygmunta Luksemburskiego koronacji Witolda Kiejstutowicza. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1430 Na przełomie czerwca i lipca 1430 roku z polecenia Zygmunta Luksemburskiego powstały dwa consilia sporządzone przez Cigalę i profesorów wiedeńskich, które miały rozwiać wątpliwości Witolda Kiejstutowicza co do prawomocności koronacji. [więcej]
Lipiec 1430 W lipcu 1430 roku Zygmunt Luksemburski wysłał na Litwę dekrety koronacyjne dla Witolda Kiejstutowicza. Przesyłka jednak nie dotarła na miejsce. Na terenie Polski została przechwycona. Z tego więc powodu zaplanowana na sierpień 1430 roku koronacja wielkiego księcia Litwy nie doszła do skutku. [więcej]
13 październik 1430 Zygmunt Luksemburski otrzymał od Witolda Kiejstutowicza datowany na 13 października 1430 roku list, w którym znalazły się pretensje księcia Litwy o to, że król Niemiec nie dotrzymał obietnicy i nie przysłał na Litwę korony. Zygmunt Luksemburski zareagował na pismo bardzo ostro. Zapowiedział, że zleci oddziałowi wojska przywiezienie korony na Litwę. [więcej]
15 październik 1430 15 października 1430 roku Witold Kiejstutowicz wysłał do Zygmunta Luksemburskiego kolejny list, w którym prosił władcę trzech królestw, aby już nie przysyłał mu korony, ponieważ razem z Jagiełłą znaleźli inny sposób wyniesienia księcia Litwy. [więcej]
Listopad 1430 W listopadzie 1430 roku Zygmunt Luksemburski przyjął wysłannika Świdrygiełły Zygmunta Rotha, który przybył z ofertą przymierza i prośbą o koronę, którą wcześniej miał otrzymać Witold Kiejstutowicz. [więcej]
Grudzień 1430 Na wieść o uwięzieniu Władysława Jagiełły przez Świdrygiełłę papież Marcin V wezwał Zygmunta Luksemburskiego do przedsięwzięcia wszelkich starań zmierzających do uwolnienia króla. [więcej]
Styczeń 1431 W 1431 roku w Norymberdze Zygmunt Luksemburski wyniósł Włada Diabła do godności księcia Wołoszczyzny. [więcej]
Luty 1431 W lutym 1431 roku papież Marcin V pod naciskiem Zygmunta Luksemburskiego polecił swojemu legatowi kardynałowi Cesariniemu otwarcie soboru powszechnego w Bazylei. [więcej]
Marzec 1431 W 1431 roku Zygmunt Luksemburski zaaprobował dysputę z husytami, zorganizowaną przez Władysława Jagiełłę na zamku królewskim w Krakowie. [więcej]
20 marzec 1431 20 marca 1431 roku na sejmie Rzeszy w Norymberdze legat papieża Eugeniusza IV ogłosił papieską bullę odpustową dla wszystkich uczestników antyhusyckiej krucjaty. [więcej]
28 kwiecień 1431 28 kwietnia 1431 roku Zygmunt Luksemburski wydał przedstawicielom husytów glejt bezpieczeństwa z zaproszeniem na spotkanie. [więcej]
24 maj 1431 24 maja 1431 roku w Egerze Zygmunt Luksemburski spotkał się z przedstawicielami czeskiego sejmu. [więcej]
20 czerwiec 1431 20 czerwca 1431 roku Zygmunt Luksemburski został poinformowany o powstaniu antypolskiego aliansu Świdrygiełły, wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff i inflanckiego mistrza krajowego Zizona von Rutenberg. Władca Niemiec wyraził chęć przystąpienia do tego układu. [więcej]
21 lipiec 1431 21 lipca 1431 roku Władysław Jagiełło wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list z wyjaśnieniem przyczyn, dla których nie może mu wysłać pomocy przeciw husytom. [więcej]
14 sierpień 1431 14 sierpnia 1431 roku armia Zygmunta Luksemburskiego pokonana została przez hustytów w bitwie pod Domaźlicami. [więcej]
1431 W 1431 roku Zygmunt Luksemburski wyruszył do Rzymu po koronę cesarską. [więcej]
25 listopad 1431 25 listopada 1431 roku w Mediolanie Zygmunt Luksemburski przyjął koronę króla Włoch. [więcej]
18 grudzień 1431 18 grudnia 1431 roku Zygmunt Luksemburski zawarł z księciem Mediolanu Filipem Marią Viscontim przymierze skierowane przeciwko Wenecji. [więcej]
18 maj 1432 18 maja 1432 roku w Egerze Zygmunt Luksemburski zakończył rokowania z husyckimi posłami. Owocem obrad stała się jedenastopunktowa umowa, którą miał ratyfikować czeski sejm. [więcej]
17 lipiec 1432 17 lipca 1432 roku w Pabianicach Władysław Jagiełło zawarł z przedstawicielami ruchu husyckiego przymierze skierowane przeciw Zakonowi Krzyżackiemu i Zygmuntowi Luksemburskiemu. [więcej]
Wrzesień 1432 W związku z cięgle trwającym konfliktem Polski z Zakonem Krzyżackim we wrześniu 1432 roku władze soboru bazylejskiego postanowiły wysłać posłów do Władysława Jagiełły, Prus Krzyżackich i Świdrygiełły. Dowiedziawszy się o tym, Zygmunt Kiejstutowicz natychmiast przypomniał ojcom soborowym o przymierzu polsko-husyckim. [więcej]
8 październik 1432 8 października 1432 roku ze Sienny Zygmunt Luksemburski wysłał do możnowładców węgierskich list, w którym skrytykował Władysława Jagiełłę za sojusz z husytami oraz postępowanie węgierskiego sejmu, który 10 sierpnia 1432 roku, wysłuchawszy polskich wysłanników, udzielił odpowiedzi, iż chce przez własnego posła dać odpowiedź królowi Polski. List ten dostał w swoje ręce wenecki doża Franciszek Foscari i przesłał jego kopię Władysławowi Jagielle. [więcej]
4 styczeń 1433 4 stycznia 1433 roku do Bazylei przybyła husycka delegacja. [więcej]
16 styczeń 1433 16 stycznia 1433 roku ze Sieny Zygmunt Luksemburski wysłał posłów do Bazylei z listem, w którym zwracał uwagę soboru na alians Władysława Jagiełły z husytami. [więcej]
26 luty 1433 26 lutego 1433 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff wysłał list do Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Maj 1433 W Rzymie Zygmunt I Luksemburski złożył papieżowi Eugeniuszowi IV przysięgę, że nigdy nie wstąpi w żaden sojusz z Turkami lub „schizmatykami”. [więcej]
31 maj 1433 31 maja 1433 roku w Rzymie Zygmunt I Luksemburski dostąpił zaszczytu koronacji na cesarza. Ceremonię celebrował papież Eugeniusz IV. [więcej]
Czerwiec 1433 W połowie czerwca 1433 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff skierował do Zygmunta I Luksemburskiego skargę, w której żalił się na agresję husytów i Polaków na jego terytorium. [więcej]
18 lipiec 1433 18 lipca 1433 roku na publicznym konsystorzu w Rzymie Zygmunt I Luksemburski złożył na Władysława Jagiełłę skargę za stałe popieranie husytów. [więcej]
Październik 1433 W początkach października 1433 roku Zygmunt I Luksemburski przybył do Bazylei, aby uczestniczyć w obradach soboru. [więcej]
1 listopad 1433 1 listopada 1433 roku w Bazylei Zygmunt I Luksemburski zwrócił się do stanów pruskich z pismem wyrażającym pełne poparcie dla Zakonu w walce z Polską. [więcej]
30 listopad 1433 30 listopada 1433 roku rozpoczęły się w Brześciu Kujawskim rokowania pokojowe mające na celu wyprawowanie płaszczyzny porozumienia pomiędzy przedstawicielami Polski i Zakonu Krzyżackiego. Zygmunt I Luksemburski wysłał tam swoich przedstawicieli, którzy nie zostali dopuszczeni do obrad. [więcej]
28 luty 1434 28 lutego 1434 roku oburzony pokojem łęczyckim w wojnie Zakonu Krzyżackiego z Polską Zygmunt I Luksemburski wysłał z Bazylei dla wielkiego mistrza i stanów pruskich polecenie, nakazujące wypowiedzenie tego hańbiącego układu. [więcej]
10 maj 1434 Zygmunt Luksemburski wysłał na rozpoczynający się 10 maja 1434 roku zjazd stanów pruskich do Elbląga swoich posłów, którzy zażądali zerwania rozejmu z Polską zawartego 15 grudnia 1433 roku. [więcej]
30 maj 1434 30 maja 1434 roku w Czechach doszło do zakończenia wojny domowej. Armia taborytów dowodzona przez Prokopa Wielkiego i Jana Čapka z Sán została rozgromiona w bitwie pod Lipanami. [więcej]
Lipiec 1434 W lipcu 1434 roku podczas soboru bazylejskiego Zygmunt I Luksemburski uznał księcia Burgundii Filipa III Dobrego za uzurpatora i grabieżcę ziem niderlandzkich Cesarstwa. Ogłosił również sojusz z królem Francji Karolem VII. [więcej]
1434 W 1434 roku Zygmunt I Luksemburski na sejmie Rzeszy Niemieckiej przedstawił projekty reform. [więcej]
Sierpień 1434 Jesienią 1434 roku Zygmunt Luksemburski przyjął poselstwo Władysława Warneńczyka, które przybyło z propozycja mariażu młodego króla z cesarską wnuczką. Król Niemiec nie zgodził się od razu, lecz zaproponował na 2 lutego 1435 roku spotkanie w Kieżmarku, gdzie miało dojść do ocieplenia stosunków Polski z cesarstwem. [więcej]
Jesień 1434 Jesienią 1434 roku Zygmunt Luksemburski wrócił na Węgry i rozpoczął pewne przygotowania do wojny z Turcją. [więcej]
Listopad 1434 Zapewne w listopadzie 1434 roku Zygmunt Luksemburski przyjął w Preszburgu posłów Świdrygiełły i Zakonu Krzyżackiego, którzy zaproponowali odłożenie zjazdu polsko-węgierskiego na maj 1435 roku. [więcej]
Marzec 1435 W drugim tygodniu marca 1435 roku w Preszburgu Zygmunt Luksemburski spotkał się z posłami Władysława Warneńczyka. [więcej]
16 kwiecień 1435 W liście z 16 kwietnia 1435 roku Zygmunt Luksemburski pisał do mistrza inflanckiego, aby wytrwale wspierał Świdrygiełłę. [więcej]
Maj 1435 W maju 1435 roku Zygmunt Luksemburski przebywał we Frankfurcie nad Menem. [więcej]
Czerwiec 1435 W połowie czerwca 1435 roku do Brna dotarła czeska delegacja. Zygmunt Luksemburski pojawił się tam dopiero 1 lipca. [więcej]
6 lipiec 1435 6 lipca 1435 roku Zygmunt Luksemburski wydał dla Czechów przywilej wprowadzający religijne swobody i obiecał husytom, że podejmie wysiłek przekonania soboru do słuszności tej decyzji. [więcej]
Lato 1435 W lecie 1435 roku Zygmunt Luksemburski przebywał w morawskim Brnie. [więcej]
Sierpień 1435 Na początku sierpnia 1435 roku Zygmunt Luksemburski przyjął posłów Władysława Warneńczyka. [więcej]
3 sierpień 1435 3 sierpnia 1435 roku Zygmunt Luksemburski zredagował do Świdrygiełły list, w którym opisał układy zawarte z Polakami. [więcej]
3 sierpień 1435 3 sierpnia 1435 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława III Warneńczyka posłów Marcina z Baworowa i Klimka z listem, w którym proponował zawieszenie broni i zorganizowanie powszechnego kongresu, który miałby polubownie rozstrzygnąć konflikt z Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
11 sierpień 1435 11 sierpnia 1435 roku Władysław Warneńczyk wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list, który był odpowiedzią na poselstwo Marcina z Baworowa. [więcej]
Sierpień 1435 W drugiej połowie sierpnia 1434 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława Warneńczyka posłów, którzy przybyli po odpowiedź w sprawie organizacji pokojowego kongresu. [więcej]
Wrzesień 1435 We wrześniu 1434 roku po klęsce Świdrygiełły pod Wiłkomierzem Zygmunt Luksemburski otrzymał od wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff list zawierający obawy o dalszy los Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
Wrzesień 1435 We wrześniu 1435 roku we Wrocławiu Zygmunt Luksemburski odebrał hołd lenny od Konrada VII Białego i jego braci. [więcej]
Listopad 1435 W listopadzie 1435 roku Zygmunt Luksemburski wystosował do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff list, w którym pocieszał go i obiecywał mało precyzyjną pomoc w nieokreślonej przyszłości. [więcej]
1436 W 1436 roku polscy posłowie Paweł z Sienna i Mikołaj Powała zaproponowali Zygmuntowi Luksemburskiemu, by jego wnuczki — Anna i Elżbieta — zostały narzeczonymi synów Jagiełły. [więcej]
6 styczeń 1436 6 stycznia 1436 roku w Székesfehérvár Zygmunt Luksemburski wydał oświadczenie gwarantujące spełnienie husyckich żądań. [więcej]
1 luty 1436 1 lutego 1436 roku Zygmunt Luksemburski, nie wiedząc o zawartym pokoju brzeskim, wysłał do Polski, do Krzyżaków i do Świdrygiełły posłów z zaproszeniem na pokojowy kongres do Pragi, który miałby się odbyć 27 maja 1436 roku. [więcej]
Luty 1436 31 grudnia 1435 roku Polacy zawarli pokój brzeski kończący wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. Gdy w lutym 1436 roku Zygmunt Luksemburski dowiedział się o tym, zalała go fala oburzenia. [więcej]
15 maj 1436 15 maja 1436 roku zgromadzanie niemieckich komturów zebrane we Frankfurcie wystosowało do wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff pismo z upomnieniem w sprawie niekorzystnych warunków pokoju brzeskiego. [więcej]
27 maj 1436 27 maja 1436 roku z inicjatywy Zygmunta Luksemburskiego miał się odbyć w Pradze zjazd, na którym miano rozpatrywać zasadność zawarcia pokoju brzeskiego. Do zgromadzenia jednak nie doszło, ponieważ Polacy zatrzymali delegację posłów pruskich z wielkim mistrzem Paulem Bellitzerem von Russdorff na czele i zmusili do powrotu. [więcej]
Zielone Świątki 1436 Około Zielonych Świątek w 1436 roku w Kieżmarku doszło do spotkania posłów Zygmunta Luksemburskiego i Władysława Warneńczyka. Podjęto wówczas rozmowy w sprawie przynależności Spisza i lennego zwierzchnictwa nad Multanami. [więcej]
5 lipiec 1436 5 lipca 1436 roku na rynku w Igławie w obecności Zygmunta I Luksemburskiego doszło do ogłoszenia zgody między Czechami i Kościołem. Husyci otrzymali zgodę na używanie języka czeskiego w liturgii. [więcej]
1436 W 1436 roku Wład Diabeł zwrócił się z prośbą do Zygmunta Luksemburskiego o wsparcie w walkach zmierzających do przejęcia wołoskiego tronu. [więcej]
14 sierpień 1436 14 sierpnia 1436 roku na rynku w Igławie Zygmunt I Luksemburski zawarł układ z prawicowym odłamem husytów i uznany został za króla czeskiego. [więcej]
Sierpień 1436 W sierpniu 1436 roku do przebywającego w Pradze Zygmunta Luksemburskiego przybyło poselstwo Władysława Warneńczyka z ponowieniem oferty małżeństwa polskiego króla z wnuczką cesarza, ale i tym razem nie doszło do znaczących ustaleń. [więcej]
Jesień 1436 Jesienią 1436 roku Zygmunt Luksemburski przyjął polskich posłów, którzy przybyli z propozycją mariażu Władysława III z jedną z cesarskich wnuczek. [więcej]
1437-1438 W latach 1437-1438 na Węgrzech odbywało się powstanie chłopskie, często nazywane powstaniem Antoniego Nagya. [więcej]
2 luty 1437 2 lutego 1437 roku Zygmunt Luksemburski wystawił dokument, który zaręczał Konradowi V Kąckiemu prawo dziedziczenia po Konradzie VII Białym. [więcej]
9 wrzesień 1437 9 września 1437 roku w Pradze z rozkazu Zygmunta Luksemburskiego powieszony został jeden z przywódców husytów Jan Rohać z Dube. [więcej]
1 październik 1437 1 października 1437 roku mistrz teutońki Eberhard von Sannsheim z pewnością za zgodą Zygmunta Luksemburskiego wezwał wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff pod sąd, przed którym miał się wytłumaczyć z podpisania niekorzystnych warunków pokoju brzeskiego. [więcej]
5 grudzień 1437 5 grudnia 1437 roku Zygmunt I Luksemburski kazał uwięzić swoją żonę Barbarę Cylejską, która rzekomo za plecami męża wysunęła propozycję wyjścia za mąż za młodego polskiego króla Władysława Warneńczyka. [więcej]
9 grudzień 1437 Zygmunt I Luksemburski zmarł 9 grudnia 1437 roku w Znojmie. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Wacław IV
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Zygmunta została w sierpniu 1385 roku Maria Andegaweńska córka króla Węgier i Polski Ludwika I. Para nie doczekała się potomstwa.

Drugą żoną Zygmunta została w 1408 roku Barbara Cylejska córka hrabiego Hermana II Cylejskiego.

  1. Elżbieta Luksemburska - żona Albrechta II Habsburga
Następca: Albrecht I

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Zygmunt_Luksemburski
#ZygmuntLuksemburski
486

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.