ozdoba

MURAD II

(1421-1451)

ozdoba
Władcy Turcji
Osman I
Orchan I
Murad I
Bajazyd I Błyskawica
Sulejman Çelebi
Mehmed I
Murad II
Mehmed II Zdobywca
Bajazyd II
Selim I Groźny
Sulejman Wspaniały
Selim II
Murad III
Mehmed III
Ahmed I
Mustafa I
Osman II
Murad IV
Ibrahim I
Mehmed IV
Sulejman II
Ahmed II
Mustafa II
Murad II
Dynastia: Osmańska
Urodzony: w czerwcu 1404 roku
w Amasyi
Zmarł: 3 lutego 1451 roku
w Edirne
Rodzice: Mehmed I
i Emine Hatun
1421 W 1421 roku, po śmierci ojca, Murad II zasiadł na osmańskim tronie. [więcej]
8 czerwiec 1422 W 1422 roku przeciwko Muradowi II wystąpił inny pretendent do tureckiego tronu - Mustafa wspierany przez Jana VIII Paleologa. Murad II dosyć szybko stłumił rebelię i w odwecie za pomoc udzieloną buntownikowi 8 czerwca 1422 roku rozpoczął regularne oblężenie Konstantynopola. [więcej]
Lato 1422 W 1422 roku w trakcie oblężenia Konstantynopola gościem Murada II był pretendent do wołoskiego tronu Wład Diabeł. [więcej]
Wiosna 1423 Wiosną 1423 roku armia Murada II wtargnęła do Grecji południowej. Splądrowałą całą Moreę. Przy okazji zburzyłą hexamilion, zbudowany przez Manuela II Paleologa. [więcej]
Lato 1423 W lecie 1423 roku z powodu ciężkiego tureckiego oblężenia syn Manuela II Paleologa Andronik przekazał Tesalonikę Wenecjanom. [więcej]
22 luty 1424 22 lutego 1424 roku Murad II zawarł pokojowe porozumienie z Konstantynem XI Paleologiem. Rząd bizantyjski zgodził się zasilać osmański skarbiec corocznym trybutem. Wydał również w ręce Turków większość terytorium odzyskanego po bitwie pod Ankarą w lipcu 1402 roku. [więcej]
1426 W 1426 roku Murad II rozpoczął systematyczny podbój Bośni. [więcej]
Czerwiec 1429 Gdy Murad II odwiedział się, że Patras przeszło pod władzę Konstantyna XI Paleologa wystosował do władcy Bizancjum ultimatum. [więcej]
1428 W 1428 roku armia Murada II spustoszyła południową Serbię i zajęła na stałe kilka miast i twierdz, a wśród nich Nisz i naddunajski Gołubiec (Golubac). [więcej]
12 czerwiec 1428 12 czerwca 1428 roku armia Murada II rozbiła połączone siły węgiersko-serbskie wspierane polskim oddziałem w bitwie pod Gołubcem. Do tureckiej niewoli dostał się Zawisza Czarny z Garbowa, który został tam skrócony o głowę. [więcej]
29 marzec 1430 29 marca 1430 roku armia Murada II jednym gwałtownym szturmem zdobyła Tesalonikę, będącą wówczas w rękach Wenecjan. [więcej]
Październik 1430 W październiku 1430 roku Janina w północno-zachodniej Grecji poddała się Muradowi II. [więcej]
Wiosna 1431 Wiosną 1431 roku dowódca Murada II z Tesalii wysyłał zbrojne oddziały, aby zburzyły umocnienia na Przesmyku Korynckim. [więcej]
Czerwiec 1431 W czerwcu 1431 roku wojska Murada II wkroczyły na Wołoszczyznę. Pokonano wówczas księcia Dana II, a nowego władcę Aleksandra Aldea zmuszono do płacenia trybutu. [więcej]
1432 W 1432 roku wojska Murada II spustoszyły Wołoszczyznę. [więcej]
1432—1435 W latach 1432—1435 Murad II zmagał się z powstaniem antytureckim w Albanii. [więcej]
1435 W 1435 roku serbski wasal Murada II Jerzy Brankowicz oddał mu swoją szesnastoletnią córkę Marę do sułtańskiego haremu za żonę. [więcej]
1436 W 1436 roku wojska Murada II najechały i spustoszyły Wołoszczyznę. [więcej]
Jesień 1438 Jesienią 1438 roku armia Murada II dowodzona przez Alego Begę wzmocniona oddziałami Włada Diabła spustoszyła Siedmiogród. [więcej]
Jesień 1438 Jesienią 1438 roku armia Murada II rozpoczęła podbój Serbii. [więcej]
Grudzień 1438 W związku z najazdem tureckim na Serbię i Siedmiogród pod koniec 1438 roku Albrecht Habsburg oskarżył Władysława Warneńczyka o współdziałanie z Muradem II. [więcej]
1439 W 1439 roku armia Murada II zdobyła silnie ufortyfikowane serbskie miasto Semendria (Smederevo). Władca Serbii Jerzy Brankowicz z synem Lazarem przenieśli się na Węgry. Dwaj inni synowie Brankowicza, Grzegorz i Stefan, wzięci do niewoli, zostali przewiezieni do Anatolii i oślepieni. [więcej]
1439 Pod koniec 1439 roku posłowie Murada II dotarli do Krakowa z ofertą sojuszu skierowanego przeciwko Albrechtowi Habsburgowi. [więcej]
Kwiecień 1440 W kwietniu 1440 roku Murad II osobiście stanął na czele armii podejmującej próbę zdobycia Belgradu. Oblężenie potrwało do września 1440 roku i zakończyło się niepowodzeniem wojsk tureckich. [więcej]
Czerwiec 1440 Pod Belgrad dotarł do Murada II poseł Władysława Warneńczyka Piotr z Lękoszyna, który przybył z informacją o objęciu tronu węgierskiego. Wysłannik miał również podjąć wysiłek skłonienia sułtana do odstąpienia od oblężenia. [więcej]
Wrzesień 1440 We wrześniu 1440 roku Raguza (Dubrownik) zmuszona została przez Turków do płacenia trybutu w zamian za wolność handlu w państwie osmańskim i na ziemiach jego wasali. [więcej]
1441 Po nieudanym oblężeniu Belgradu wojska Murada II nękały Węgrów pojedynczymi łupieskimi wypadami. [więcej]
1441 W 1441 roku armia Murada II zdobyła Nowo Brdo. Tym sposobem zakończył się podbój Serbii. [więcej]
Marzec 1442 Na marzec 1442 roku Murad II zarządził kolejną wyprawę zbrojną na Siedmiogród. [więcej]
18 marzec 1442 18 marca 1442 roku wojska Murada II pokonały w bitwie pod Szent Imre (dzisiaj rumuńska Simeria) oddziały węgierskie dowodzone przez Jana Hunyady'ego. [więcej]
23 marzec 1442 23 marca 1442 roku wojska Murada II pokonane zostały przez oddziały dowodzone przez Jana Hunyady'ego w bitwie pod Gyulafehervar. [więcej]
Kwiecień 1442 W kwietniu 1442 roku Murad II wsparł zbrojnie atak brata Jana VIII Demetriusza Paleologa na Konstantynopol. [więcej]
Lipiec 1442 W lipcu 1442 roku flocie Murada II udało się uwięzić Konstantyna XI wraz z żoną na wyspie Lemnos. [więcej]
Lipiec / sierpień 1442 Na przełomie lipca i sierpnia 1442 roku w Adrianopolu Murad II gościł Włada Diabła, na którego cześć sułtan wyprawił wspaniałą ucztę powitalną. Gdy biesiada zakończyła się, a Murad II udał się do swego namiotu, władca Wołoszczyzny został pojmany i uwięziony w zamku Gallipoli. [więcej]
6 wrzesień 1442 6 września 1442 roku wojska Murada II pokonane zostały przez oddziały węgierskie dowodzone przez Jana Hunyady'ego w bitwie koło wsi Vaskapu. [więcej]
Wrzesień 1442 We wrześniu 1442 roku przebywało w Budzie poselstwo Murada II, które zaproponowało Władysławowi Warneńczykowi zawarcie pokoju. [więcej]
Jesień 1442 Jesienią 1442 roku armia Murada II podjęła kolejną próbę zdobycia Belgradu, lecz po przekroczeniu granicy została przegnana przez oddziały Jana Hunyady'ego. [więcej]
Wiosna 1443 Wiosną 1443 roku przeciwko Muradowi II wystąpił jego szwagier emir Karamanii Ibrahim beg. Rzekomo w przypadku sukcesem zakończonej rebelii miało dojść do podziału Turcji. Anatolia miała przypaść Ibrahimowi begowi, Serbia - Jerzemu Brankowicowi, a Rumelia Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
Wiosna 1443 Wiosną 1443 roku Jan Hunyady w liście do Jerzego Brankowicza napisał, że Murad II został pobity przez emira Karamanii i zakończył życie na jakiejś wyspie. [więcej]
1443 W 1443 roku zamordowany został ukochany syn Murada II Ali Czelebi. Sułtan pogrążył się w rozpaczy. [więcej]
Wrzesień 1443 Pod koniec września 1443 roku z Budy wyruszyła armia Władysława Warneńczyka, tym sposobem rozpoczynając kampanię przeciwko Turcji. [więcej]
Październik 1443 W październiku 1443 roku Murad II zajęty był walkami w Azji Mniejszej z emirem Karamanii. [więcej]
3 listopad 1443 3 listopada 1443 roku wojska Murada II pokonane zostały w bitwie pod Niszem. Była to pierwsza większa potyczka kampanii wojsk chrześcijańskich przeciwko Turcji. [więcej]
Listopad 1443 W listopadzie 1443 roku, wykorzystując osłabienie tureckiej armii, Albańczycy pod przywództwem Jerzego Kastrioty (Skanderbega) rozpoczęli walkę o niepodległość. [więcej]
1 grudzień 1443 1 grudnia 1443 roku w wyniku dalszego posuwania się wojsk sprzymierzonych na południe Murad II utracił Sofię. [więcej]
Grudzień 1443 W grudniu 1443 roku Murad II dołączył do wojsk odpierających pochód armii Władysława Warneńczyka. [więcej]
Grudzień 1443 Przygotowując się do dalszej wojny z armią sprzymierzonych Murad II nakazał zabarykadować górskie przejścia, a zbocza wypełnić oddziałami piechoty i jazdy. [więcej]
12 grudzień 1443 12 grudnia 1443 roku w trudnym górskim terenie kampania sprzymierzonych przeciwko Turcji było kontynuowana. Pierwszą potyczkę pod Zlatnicą armia Murada II przegrała, ale następne starcia przyniosły zwycięstwa, w efekcie których 16 grudnia wojska Władysława Warneńczyka zdecydowały się na odwrót.
Grudzień 1443 Gdy chrześcijańskie wojska rozpoczęły odwrót, armia Murada II przeszła do kontrofensywy. [więcej]
Grudzień 1443 W grudniu 1443 roku podczas pościgu za wycofującą się armią Władysława Warneńczyka wojska Murada II odzyskały Sofię. Tu właśnie sułtan zatrzymał się na dłużej. [więcej]
1 styczeń 1444 Zapewne w okolicy Nowego Roku 1444 roku posłowie Murada II dotarli do obozu Władysława Warneńczyka. Prawdopodobnie ustalono wówczas wstępne warunki pokoju. [więcej]
2 styczeń 1444 2 stycznia 1444 roku wojska Władysława Warneńczyka zawróciły i zaatakowały kroczące ich śladem oddziały Murada II. Doszło do bitwy w wąwozie Kunowice pod Pirotem, w której jednostki dowodzone przez Jana Hunyady'ego pobiły formacje sułtana. W związku z tym że muzułmanie zaniechali dalszego pościgu, ta potyczka zakończyła kampanię sprzymierzonych chrześcijan przeciwko Turcji. [więcej]
10 styczeń 1444 Około 10 stycznia 1444 roku do obozu Władysława Warneńczyka dotarli wysłannicy Murada II z propozycją pokoju. Wizyta nie przyniosła oczekiwanych skutków. Pokój nie został podpisany. [więcej]
Styczeń / luty 1444 Zapewne w styczniu lub lutym 1444 roku Murad II uwolnił przetrzymywanego w zamku w Gallipoli Włada Diabła. [więcej]
Marzec 1444 W marcu 1444 roku Murad II wysłał do Budy swojego reprezentanta greckiego mnicha Wranasa, który miał ustalić warunki pokoju z Władysławem Warneńczykiem. [więcej]
Wiosna 1444 Wiosną 1444 roku książę Morei despotes Konstantyn zajął Ateny i Teby. [więcej]
Kwiecień 1444 W kwietniu 1444 roku Murad II wysłał do Jerzego Brankowicza posła z propozycją pokoju, ofiarowując mu zwrot Serbii i oślepionych wcześniej synów. [więcej]
Wiosna 1444 Wiosną 1444 roku z poduszczenia Jana VIII Paleologa przeciwko Muradowi II ponownie wystąpił emir Karamanii Ibrahim beg. [więcej]
Czerwiec 1444 Na początku czerwca 1444 roku dotarło do Adrianopola poselstwo Władysława Warneńczyka, które miało uzgodnić z Muradem II warunki pokoju. [więcej]
12 czerwiec 1444 12 czerwca 1444 roku w Adrianopolu Murad II podpisał pokój zawarty z posłami Władysława Warneńczyka. [więcej]
22 czerwiec 1444 22 czerwca 1444 roku wypłynęła z Wenecji flota krzyżowców, która miała blokować przeprawę wojsk Murada II. [więcej]
12 lipiec 1444 12 lipca 1444 roku, gdy pokój z Władysławem Warneńczykiem był już uzgodniony, Murad II udał się do Anatolii, aby rozprawić się z emirem Karamanii Ibrahimem begiem, który ponownie wzniecił znicz buntu. [więcej]
Lipiec 1444 Zapewne w lipcu 1444 roku Wład Diabeł wysłał do Murada II zakładników, którymi byli jego synowie: Wład Palownik i Radu. [więcej]
1 sierpień 1444 1 sierpnia 1444 roku w Szegedynie Władysław Warneńczyk ratyfikował traktat pokojowy, który Murad II podpisał 12 czerwca 1444 roku w Adrianopolu. [więcej]
4 sierpień 1444 4 sierpnia 1444 roku Władysław Warneńczyk ogłosił manifest szegedyński, który niweczył układ z Muradem II. [więcej]
15 sierpień 1444 15 sierpnia 1444 roku Murad II podpisał z serbskim władcą Jerzym Brankowiczem pokój turecko-serbski, dzięki czemu zapewnił sobie neutralność Serbii podczas kolejnej kampanii Węgrów przeciwko Turcji. [więcej]
Sierpień 1444 Gdy Murad II rozprawił się z „Wielkim Karamanem", postanowił abdykować i zostać mnichem, derwiszem. [więcej]
Wrzesień 1444 Wieści o abdykacji Murada II i zerwaniu pokoju przez Władysława Warneńczyka wywołały w Adrianopolu panikę i zamieszki. Wezyr Chalila słał do Murada II rozpaczliwe wezwania powrotu do władzy. [więcej]
Październik 1444 Zaistniałe okoliczności mocno zezłościły Murada II. Podjął wówczas jedyną słuszną decyzję. Zarządził natychmiastową koncentrację armii w rejonie Manissy, a potem ruszył w kierunku Dardaneli, aby stawić czoło bałkańskiej kampanii chrześcijan. [więcej]
Październik 1444 W połowie października 1444 roku Murad II stanął w rejonie Canacale nad Dardanelami. Aby włączyć się do walki w bałkańskiej kampanii chrześcijan przeciwko Turcji, musiał przetransportować armię na drugi brzeg cieśniny. Pomogli mu w tym kupcy genueńscy, którzy za dużą opłatą (1 dukat od wojownika, 1 czerwony złoty od osoby) przewieźli armię turecką na drugi brzeg. [więcej]
20 październik 1444 20 października 1444 roku Muradowi II udało się zakończyć przeprawę wojsk przez Bosfor. Stąd pomaszerował wprost do Adrianopola. [więcej]
21 październik 1444 Zapewne już 21 października 1444 roku Murad II dotarł do Adrianopola. [więcej]
22-24 październik 1444 Między 22 a 24 października 1444 roku Murad II opuścił Adrianopol i z 50-tysięczną armią szybkim marszem podążył na spotkanie wojsk chrześcijańskich. [więcej]
9 listopad 1444 9 listopada 1444 roku przed armią Murada II pojawiły się wojska Władysława Warneńczyka. Doszło do tego na Nizinie Warneńskiej. Sułtan był niezwykle zadowolony, że jego przeciwnik znalazł się w miejscu pozbawionym możliwości manewru.
10 listopad 1444 10 listopada 1444 roku armia Murada II stoczyła bitwę pod Warną i zwycięsko zakończyła kampanię chrześcijan przeciwko Turcji. [więcej]
Listopad 1444 Po zwycięskiej bitwie pod Warną Murad II rozesłał listy z relacją ze zbrojnego starcia, podkreślając w nich zdradę Władysława Warneńczyka. [więcej]
Wrzesień 1445 We wrześniu 1445 roku oddziały Murada II odpierały ataki wojsk wołoskich i burgundzkich podczas oblężenia Nikopolis.
Zima 1446 Zimą 1446 roku na czele zbrojnych oddziałów Murad II przybył do Morei z zamiarem odebrania terytoriów zajętych niedawno przez Konstantyna XI. [więcej]
27 listopad 1446 27 listopada 1446 roku Murad II podszedł pod mury Heksamilionu. Konstantyn XI Paleolog wyprawił posła Jerzego Chalkokondylesa z propozycją pokoju. Sułtan odrzucił tę popozycję. [więcej]
Jesień 1446 Jesienią 1446 roku Murad II podpisał pokój z Wenecją.
10 grudzień 1446 10 grudnia 1446 roku w wyniku artyleryjskiego bombardowania przeprowadzonego przez armię Murada II mury Heksamilionu zamieniły się w stertę gruzów, a ich obrońców zabito lub wzięto do niewoli. [więcej]
1446 / 1447 Po zburzeniu Heksamilionu Murad II przystąpił do pustoszenia kolejnych obszarów Morei. Karna ekspedycja miała na celu zmuszenie Konstantyna XI Paleologa do uległości. [więcej]
1447 Demonstracja siły zaprezentowana podczas wyprawy odwetowej na Moreę przez Murada II skłoniła Konstantyna XI Paleologa do zawarcia pokoju na warunkach sułtana. Zobowiązał się płacić roczny trybut i złożyć przysięgę, że nigdy więcej nie odbuduje Heksamilionu. [więcej]
Lato 1447 Latem 1447 roku w Adrianopolu Murad II zawarł pokój z Władem Diabłem.
20 czerwiec 1448 20 czerwca 1448 roku armia Murada II podjęła wysiłek zdobycia Konstantynopola. [więcej]
17 październik 1448 17 października 1448 roku armia Murada II pokonała na Kosowym Polu wojska dowodzone przez Jana Hunyady'ego. [więcej]
Listopad 1448 31 października 1448 roku zmarł Jan VIII Paleolog. Niedługo potem Murad II przyjął bizantyjskiego posła Jerzego Sfrantzesa, który przybył po sułtańską akceptację nowej nominacji na cesarza. Miał nim zostać Konstantyn XI Paleolog. [więcej]
26 marzec 1449 Około 26 marca 1449 roku Murad II przyjął posła nowego władcy Bizancjum Konstantyna XI. Zawarto wówczas stosowne porozumienie pokojowe. [więcej]
1451 W 1451 roku Murad II abdykował. Władzę oddał swojemu synowi Mehmedowi II. [więcej]
3 luty 1451 Murad II zmarł 3 lutego 1451 roku w Edirne. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Warna 1444

Nisz 1443

Sofia 1443

Jurczewo Pole
pod Zlatnicą 1443

Kunowice
pod Pirotem 1444

Szumen 1444

Wojny

Pierwsza kampania
Władysława Warneńczyka
przeciwko Turkom
1443–1444

Druga kampania
Władysława Warneńczyka
przeciwko Turkom
1444

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Mehmed I
Żony i potomstwo:

Żony Murada II:

Huma Hatun

  1. Mehmed II Zdobywca

Hatice Halime Hatun

Mara Hatun - córka Yorgo Bronkovica, serbskiego despoty

Następca: Mehmed II Zdobywca

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Murad_II
#MuradII
995

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.