ozdoba

MEHMED II ZDOBYWCA

(1444-1481)

ozdoba
Władcy Turcji
Osman I
Orchan I
Murad I
Bajazyd I Błyskawica
Sulejman Çelebi
Mehmed I
Murad II
Mehmed II Zdobywca
Bajazyd II
Selim I Groźny
Sulejman Wspaniały
Mehmed II Zdobywca
Dynastia: Osmańska
Urodzony: 30 marca 1432 roku
w Adrianopolu
Zmarł: 3 maja 1481 roku
Rodzice: Murad II
i Huma Hatun
Lipiec 1444 W lipcu 1444 roku Mehmed II Zdobywca pozostał w Adrianopolu, podczas gdy jego ojciec przeprawił się z dużą armią przez Dardanele, aby rozprawić się ze zbuntowanym emirem Karamanii Ibrahimem begiem. [więcej]
1451 W 1451 roku, po abdykacji Murada II, Mehmed II objął władzę w Imperium Osmańskim. [więcej]
29 maj 1453 29 maja 1453 roku armia Mehmeda II zdobyła Konstantynopol.
4 lipiec 1456 4 lipca 1456 roku armia Mehmeda II rozpoczęła oblężenie Belgradu. [więcej]
14 - 22 lipiec 1456 14 lipca 1456 roku Jan Hunyady stanął pod oblężonym przez Mehmeda II Belgradem. Rozpoczęła się bitwa, która trwała do 22 lipca 1456 roku i zakończyła się klęską wojsk tureckich. [więcej]
Wrzesień 1456 We wrześniu 1456 roku Mehmed II Zdobywca otrzymał trybut od Drakuli. [więcej]
Kwiecień 1458 W kwietniu 1456 roku Mehmed II Zdobywca wysłał do Serbii zbrojne oddziały pod dowództwem Mahmuda Paszy. Podczas czteromiesięcznej kampanii Mahmud zajął większość tamtejszych fortec. [więcej]
1458 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 1458 roku Mehmed II Zdobywca zawarł potajemny rozejm z Maciejem Korwinem. [więcej]
Sierpień 1458 Pod koniec sierpnia 1458 roku Drakula rozbił dowodzone przez Mahmuda Paszę będące w trakcie przeprawy przez Dunaj wojska Mehmeda II Zdobywcy, które wcześniej ograbiły twierdzę Turnu Severin. [więcej]
Wiosna 1459 Wiosną 1459 roku Mehmed II Zdobywca przyjął trybut w wysokości 2 tysięcy sztuk złota od władcy Mołdawii Stefana III. [więcej]
1459 W 1459 roku Mehmed II Zdobywca przyłączył Serbię do swojego organizmu państwowego. [więcej]
1460 W 1460 roku Morea weszła w skład państwa Mehmeda II. [więcej]
1461 W 1461 roku Mehmed II Zdobywca wyruszył do Azji. Podczas tej wyprawy położył kres imperium wielkich Komnenów w Trebizondzie (Trapezuncie) oraz tureckiemu emiratowi w Sinopie. [więcej]
1461 / 1462 Na przełomie 1461 i 1462 roku Mehmed II Zdobywca wysłał do Drakuli greckiego sekretarza Thomasa Katabolenosa, który miał przekonać władcę Wołoszczyzny do pokojowego załatwienia zadrażnień, jakie pojawiły się pomiędzy obydwoma państwami. Jednym z nich był niepłacony od trzech lat trybut, a drugim próba sojuszu z Węgrami poparta małżeństwem. Sułtan zaprosił do siebie Drakulę, który miał przybyć z zaległą daniną i pięciuset młodzieńcami przeznaczonymi do korpusu janczarów. [więcej]
Luty 1462 W lutym 1462 roku Drakula udał się na granicę wołosko-turecką, aby spotkać się wysłannikiem Mehmeda II sokolnikiem o imieniu Hamza. Tam wpadł w zasadzkę, lecz udało mu się oswobodzić. [więcej]
Luty 1462 Obydwaj wysłannicy Mehmeda II Thomas Katabolenos i Hamza-bej z rozkazu Drakuli zmarli nabici na pal. [więcej]
Marzec 1462 Po zgładzeniu wysłanników Mehmeda II Drakula przekroczył granicę turecką na Dunaju i spustoszył ziemie na terenie około 800 kilometrów – od Kilii do Rahovej, leżącej w pobliżu ujścia rzeki Jiu. Nie oszczędził przy tym żadnego miasta i żadnej wioski tureckiej lub bułgarskiej. Zniszczył wszelkie mosty i barki służące do przepraw przez rzekę. [więcej]
26 kwiecień 1462 26 kwietnia 1462 roku Mehmed II Zdobywca na czele potężnej armii wyruszył z Konstantynopola, aby wziąć rewanż na Drakuli. [więcej]
4 czerwiec 1462 4 czerwca 1462 roku w Widyniu pomimo oporu stawianego przez oddziały Drakuli armia Mehmeda II zdołała przekroczyć Dunaj. [więcej]
17 / 18 czerwiec 1462 Nocą z 17 na 18 czerwca 1462 roku obóz Mehmeda II zaatakowany został przez wojska Drakuli. Po kilkugodzinnej walce tuż przed świtem oddziały wołoskie zrezygnowały z kontynuowania starcia i zarządziły odwrót. Rzekomo przerażony Mehmed II Zdobywca potajemnie opuścił obóz ratując tym sposobem życie. [więcej]
Czerwiec 1462 Po nocnym ataku przeprowadzonym przez Drakulę Mehmed II Zdobywca nakazał otaczać swoje obozowisko palisadą i nocą utrzymywać silną straż. [więcej]
Czerwiec 1462 Gdy Mehmed II zbliżył się do Tîrgoviște, gdzie przebywał Drakula, przywitał go trzykilometrowy odcinek drogi, wzdłuż której sterczały zwłoki ludzi wbitych na pal. [więcej]
Czerwiec 1462 Mehmed II Zdobywca przybywszy pod Tîrgoviște po stosownym rekonesansie zrezygnował z oblężenia stolicy Drakuli. Skierował swoją armię na wschód. Następnie rzeką Buzău dostał się do Braiły – największego portu wołoskiego na Dunaju. [więcej]
Czerwiec 1462 Gdy Mehmed II Zdobywca odszedł spod Tîrgoviște, armia jego nękana była podjazdami oddziałów Drakuli. [więcej]
Czerwiec 1462 W czerwcu 1462 roku Mehmed II Zdobywca wspólnie z władcą Mołdawii Stefanem III zaatakował naddunajską twierdzę Kilię należącą do Drakuli. [więcej]
22 czerwiec 1462 Wojska Mehmeda II i Stefana III przez osiem dni próbowały bez powodzenia zdobyć twierdzę Drakuli Kilię. 22 czerwca 1462 roku władca Mołdawii został ranny i nie był w stanie kontynuować walki. W tych okolicznościach Mehmed II zarządził odwrót. [więcej]
Czerwiec 1462 W czasie gdy trwało oblężenie Kilii, jeden z oddziałów Drakuli doznał dotkliwej porażki w walkach z wojskami Mehmeda II. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1462 Na przełomie czerwca i lipca 1462 roku Drakula postanowił jeszcze raz zaatakować będącego w odwrocie Mehmeda II. Do wołoskiego natarcia doszło na wzgórzach sąsiadujących z rzeką Buzău. Liczniejsza armia turecka odparła atak. [więcej]
11 lipiec 1462 11 lipca 1462 roku Mehmed II Zdobywca po zakończonej kampanii na Wołoszczyźnie dotarł on do Adrianopola. [więcej]
Lipiec 1462 Gdy w czerwcu 1462 roku Mehmed II Zdobywca przebywał w Braile, zostawił tam brata Drakuli Radu Pięknego, aby ten utworzył tu opozycyjne wobec brata ugrupowanie. [więcej]
Lipiec 1462 W lipcu 1462 roku działalność Radu Pięknego w Braile przyniosła powodzenie. Udało mu się zgromadzić możnych pragnących zmiany władzy na Wołoszczyźnie i doprowadzić do przewrotu. Drakula zmuszony został do ucieczki na Węgry. Wołoszczyzna weszła w obszar wpływów Mehmeda II. [więcej]
1465 W 1465 roku Mehmed II Zdobywca wysłał do Macieja Korwina posła z propozycją zawarcia trwałego pokoju, lecz król Węgier odmówił. [więcej]
1468 W 1468 roku Mehmed II Zdobywca wysłał do Macieja Korwina posła z propozycją zawarcia trwałego pokoju. Król Węgier przyjął go w obecności swojego więźnia Drakuli i na pokój nie zgodził się. [więcej]
1468 / 1469 Na przełomie 1468 i 1469 roku Mehmed II Zdobywca zwolnił z urzędu wielkiego wezyra Mahmuda Paszę, który powrócił niedawno ze zwycięskiej kampanii przeciwko emirowi Karamanu w Azji Mniejszej. Rzekomo przyczyną degradacji była zawiść sułtana. [więcej]
1469 W 1469 roku Mehmed II Zdobywca powierzył Mahmudowi Paszy zarząd Gallipoli i dowództwo floty, ale urażony były wielki wezyr rozpoczął tajne negocjacje z Wenecją. [więcej]
1470 W 1470 roku Mehmed II Zdobywca zawarł z Maciejem Korwinem zawieszenie broni. Mógł wówczas w pełni zaangażować się w sprawy w Karamanii. [więcej]
1470 W 1470 roku były wielki wezyr Mahmud Pasza negocjował z Wenecją układ, który mógłby pomóc mu w objęciu rządów w całej Morei. [więcej]
5 wrzesień 1472 5 września 1472 roku Mehmed II Zdobywca przywrócił Mahmudowi Paszy stanowisko wielkiego wezyra. [więcej]
Kwiecień 1473 W kwietniu 1473 roku Mahmud Pasza złożył Wenecji propozycję wspólnej kampanii, celem której było zajęcie Konstantynopola. Nie wiadomo, na ile Mehmed II Zdobywca był zorientowany w grożącym mu niebezpieczeństwie. [więcej]
1474 W 1474 roku w związku z przejęciem władzy na Wołoszczyźnie przez władcę Mołdawii Stefana III Mehmed II Zdobywca wysłał wojska do Mołdawii. [więcej]
18 czerwiec 1474 18 czerwca 1474 roku z rozkazu Mehmeda II stracony został Mahmud Pasza, który powrócił właśnie z kampanii przeciwko Uzunowi Hasanowi. Do ucha sułtana musiały dojść informacje o zamachu stanu przygotowywanym przez wielkiego wezyra i Wenecję. [więcej]
1474 W 1474 roku armia Mehmeda II dowodzona przez Solimana Paszę została rozgromiona przez wojska wojewody mołdawskiego Stefana III w bitwie pod Vaslui. [więcej]
1475 W 1475 roku Mehmed II Zdobywca wyprawił posłów z darami do Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Czerwiec 1475 W czerwcu 1475 roku Mehmed II Zdobywca podbił włoskie kolonie na Krymie, dzięki czemu chanat krymski stał się wasalem Turcji. [więcej]
12 lipiec 1475 12 lipca 1475 roku Mehmed II Zdobywca odebrał hołd mołdawskiego władcy Stefana III. [więcej]
Maj 1476 W maju 1476 roku Mehmed II Zdobywca na czele potężnej armii wyruszył do Mołdawii. [więcej]
26 lipiec 1476 26 lipca 1476 roku wojska Mehmeda II pokonały trzydziestotysięczną armię dowodzoną przez Stefana Batorego i Drakulę w bitwie pod Valea Alba (Ràzboieni). Potem sułtan wszczął oblężenie kilku mołdawskich fortec, lecz musiał zakończyć kampanię z powodu dżumy i głodu. [więcej]
Grudzień 1476 W grudniu 1476 roku Drakula został zamordowany przez swoich ludzi. Mehmed II Zdobywca otrzymał jego skalp, który wystawiono na publiczny widok. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Murad II
Żony i potomstwo:

Żony Mehmeda II:

Emine Gülbahar Hatun

  1. Bajazyd II

Gülşah Hatun

Hatice Hatun

Sitti Mükrime Hatun

Çiçek Hatun

Następca: Bajazyd II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2022 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Mehmed_Zdobywca
#MehmedZdobywca
1010

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.