ozdoba

MEHMED II ZDOBYWCA

(1444-1481)

ozdoba
Władcy Turcji
Osman I
Orchan I
Murad I
Bajazyd I Błyskawica
Sulejman Çelebi
Mehmed I
Murad II
Mehmed II Zdobywca
Bajazyd II
Selim I Groźny
Sulejman Wspaniały
Selim II
Murad III
Mehmed III
Ahmed I
Mustafa I
Osman II
Murad IV
Ibrahim I
Mehmed IV
Sulejman II
Ahmed II
Mustafa II
Mehmed II Zdobywca
Dynastia: Osmańska
Urodzony: 30 marca 1432 roku
w Adrianopolu
Zmarł: 3 maja 1481 roku
Rodzice: Murad II
i Huma Hatun
Lipiec 1444 W lipcu 1444 roku Mehmed II Zdobywca pozostał w Adrianopolu, podczas gdy jego ojciec przeprawił się z dużą armią przez Dardanele, aby rozprawić się ze zbuntowanym emirem Karamanii Ibrahimem begiem. [więcej]
1451 Na początku 1451 roku, po abdykacji Murada II, Mehmed II objął władzę w Imperium Osmańskim. [więcej]
1451 W 1451 roku władca Serbii Branković z pomocą Węgrów zajął region Kruśevaca. [więcej]
Lato 1451 W 1451 roku Mehmed II Zdobywca otrzymał od Konstantyna XI Paleologa list, w którym przeczytał, że w Konstantynopolu przebywa na wygnaniu pretendent do sułtańskiego tronu Orchan. Autor treści sugerował również, że renta przyznana mu przez Mehmeda II jest stanowczo za niska. Pismo to wzbudziło ogromną wściekłość młodego sułtana. [więcej]
10 wrzesień 1451 10 września 1451 roku Mehmed II Zdobywca odnowił traktat pokojowy z Wenecją. [więcej]
20 wrzesień 1451 20 września 1451 roku Mehmed II Zdobywca podpisał traktat pokojowy z Janem Hunyadym. [więcej]
Jesień 1451 Jesienią 1451 roku kilka prowincji w Azji Mniejszej próbowało odzyskać niepodległość. Mehmed II błyskawicznie zdusił rebelię. [więcej]
Grudzień 1451 W grudniu 1451 roku Mehmed II przeprawił się przez Bosfor i przybył do Adrianopola z zamiarem zdobycia Konstantynopola. [więcej]
Wiosna 1452 Wiosną 1452 roku z rozkazu Mehmeda II rozpoczęły się prace przy budowie fortecy, położonej na europejskim brzegu Bosforu, nazwanej Rumeli Hisar. Był to pierwszy etap przygotowań do zdobycia Konstantynopola. [więcej]
1452 W 1452 roku Mehmed II Zdobywca zatrudnił węgierskiego inżyniera Urbana, który znał się na projektowaniu ciężkiej artylerii. Niedługo potem w odlewni zaczęła powstawać nowa olbrzymia bombarda, która miała być zaciągnięta pod mury Konstantynopola. [więcej]
Lato 1452 Latem 1452 roku na dworze Mehmeda II pojawili się posłowie Konstantyna XI Paleologa. Z rozkazu sułtana wysłanników cesarza skrócono o głowę. [więcej]
31 sierpień 1452 31 sierpnia 1452 roku zakończono budowę fortecy Rumeli Hisar. Mehmed II Zdobywca przybył pod mury Konstantynopola i studiował umocnienia miasta. [więcej]
Jesień 1452 Jesienią 1452 roku z rozkazu Mehmeda II w pobliżu twierdzy Rumeli Hisar rozpoczęto kontrolę statków płynących przez Bosfor. Niepoddanie się inspekcji groziło zatopieniem jednostki. [więcej]
Jesień 1452 Jesienią 1452 roku z rozkazu Konstantyna XI Paleologa zamknięto bramy Konstantynopola. Tym sposobem uwięziono kilku sułtańskich urzędników, zwiedzających miasto. Po trzech dniach, aby nie prowokować Mehmeda II odesłano ich pod eskortą do tureckiego obozu. Sułtan był rozgniewany, nie przyjął przeprosin, a na koniec zakomunikował: „Albo się poddajecie, albo szykujcie się do bitwy". [więcej]
Październik 1452 W październiku 1452 roku Mehmed II Zdobywca rozkazał swojemu dowódcy Turachanowi najechać i spustoszyć Moreę. [więcej]
25 listopad 1452 25 listopada 1452 roku tureckie działa twierdzy Rumeli Hisar zatopiły płynący z Morza Czarnego wenecki statek handlowy, który nie zapłacił myta. [więcej]
Grudzień 1452 W grudniu 1452 roku Mehmed II Zdobywca rozpoczął przygotowania do oblężenia Konstantynopola. [więcej]
Styczeń 1453 Na początku 1453 roku Mehmed II Zdobywca otrzymał od Fryderyka III Habsburga list, w którym znalazła się groźba, w myśl której w przypadku gdy sułtan nie wyda rozkazu zburzenia twierdzy Rumeli Hisar i nie zaniecha oblężenia Konstantynopola, to wówczas cesarz zorganizuje kolejną krucjatę i wszyscy władcy chrześcijańskiego świata przybędą na pomoc stolicy Bizancjum. [więcej]
Styczeń 1453 Pod koniec stycznia 1453 roku Mehmed II Zdobywca poinformował swoich ministrów, że podjął decyzję o ataku na Konstantynopol. [więcej]
Luty 1453 W lutym 1453 roku dowódca Mehmeda II Karadża-bej zaatakował bizantyjskie miasta i osady na wybrzeżu Tracji. [więcej]
Marzec 1453 W marcu 1453 roku w okolicach Gallipoli zaczęła się koncentrować flota Mehmeda II. Składała się ona ze 126 okrętów wojennych i licznych mniejszych jednostek niezbędnych do operacji wojskowych. [więcej]
2 kwiecień 1453 2 kwietnia 1453 roku pierwszy turecki oddział pojawił się opodal stolicy Bizancjum. Było to zapowiedzią zbliżającego się oblężenia Konstantynopola. [więcej]
5 kwiecień 1453 5 kwietnia 1453 roku Mehmed II Zdobywca dotarł pod Konstantynopol. [więcej]
6 kwiecień 1453 6 kwietnia 1453 roku Mehmed II Zdobywca nakazał rozpoczęcie ostrzału murów Konstantynopola.
9 kwiecień 1453 9 kwietnia 1453 roku Mehmed II Zdobywca wyruszył z częścią armii, aby opanować dwa zamki znajdujące się poza Konstantynopolem. Jeden znajdował się w Terapii na wzgórzu ponad Bosforem, drugi we wsi Studius blisko wybrzeży morza Marmara.
11 kwiecień 1453 11 kwietnia 1453 roku, po zwycięskiej kampanii, podczas której zmusił do uległości dwa okoliczne zamki, Mehmed II Zdobywca wyruszył pod Konstantynopol, aby dowodzić oblężeniem stolicy Bizancjum.
21 kwiecień 1453 21 kwietnia 1453 roku, z powodu przegranej bitwy na morzu Marmara podczas oblężenia Konstantynopola, Mehmed II Zdobywca publicznie skarcił i nazwał zdrajcą, tchórzem i głupcem dowódcę tureckiej armady Baltoglu, po czym kazał mu ściąć głowę. Życie ocalili Turkowi inni oficerowie, którzy wstawili się za nim u sułtana.
23 kwiecień 1453 2 kwietnia 1453 roku dzięki pomysłowości inżynierów Mehmeda II Turcy przy pomocy torowiska spuścili na wody zatoki około siedemdziesięciu swych małych okrętów. [więcej]
Maj 1453 Gdy Turkom udało się wykonać wyłom w murze zewnętrznym Konstantynopola, do Mehmeda II dotarł poseł Konstantyna XI z prośbą o pokój. Sułtan odmówił i zażądał kapitulacji. [więcej]
Maj 1453 Gdy oblężenie Konstantynopola przedłużało się, Mehmed II Zdobywca wysłał do mieszkańców miasta posła z propozycją poddania stolicy w zamian za ocalenie. [więcej]
28 maj 1453 28 maja 1453 roku Mehmed II Zdobywca zarządził dzień odpoczynku przed kolejnym szturmem. [więcej]
29 maj 1453 29 maja 1453 roku przedsięwzięte przez Mehmeda II oblężenie Konstantynopola zakończyło się sukcesem. [więcej]
30 maj 1453 Po zdobyciu Konstantynopola Mehmed II Zdobywca pozwolił swoim żołnierzom grabić zdobytą stolicę Bizancjum przez trzy dni. [więcej]
Czerwiec 1453 W czerwcu 1453 roku Mehmed II Zdobywca otrzymał od weneckiego ambasadora Bartolomeo Marcella informację, że Wenecja nie chce anulowania traktatu, jaki zawarła z Muradem II. [więcej]
Czerwiec 1453 W czerwcu 1453 roku Mehmed II Zdobywca obiecał, że nie zniszczy genueńskiej Pery. [więcej]
3 czerwiec 1453 3 czerwca 1453 roku Mehmed II Zdobywca odwiedził Perę. [więcej]
3 czerwiec 1453 3 czerwca 1453 roku Mehmed II Zdobywca urządził ucztę, na której dowiedział się, że czternastoletni syn Łukasza Notarasa jest chłopcem wyjątkowej urody. Sułtan rozkazał, aby natychmiast przysłano do niego chłopca. [więcej]
21 czerwiec 1453 21 czerwca 1453 roku Mehmed II Zdobywca opuścił Konstantynopol i udał się do Adrianopola. [więcej]
Lato 1453 Latem 1453 roku Mehmed II Zdobywca przyjmował w Konstantynopolu poselstwa z sąsiednich państw. Wizyty zwykle kończyły się ustaleniem wysokości trybutu, jaki miał zasilać sułtański skarbiec. [więcej]
Lato 1453 Brata pokonanego Konstantyna XI Paleologa Demetriusza Mehmed II Zdobywca potraktował bardzo łagodnie. Podarował mu część ziem należących uprzednio do Gattilusich, miasto Enos, wyspy Lemnos i Imbros oraz częściowo wyspy Tazos i Samotrakę, z których osiągał 600 000 sztuk srebra dochodu. Ponadto z mennicy sułtana przysyłano mu rocznie 100 000 sztuk srebra. [więcej]
1454 W 1454 roku flota Mehmeda II wpłynęła na Morze Czarne, zmuszając wszystkie leżące na jego wybrzeżu państwa do płacenia trybutu. [więcej]
15 czerwiec 1456 15 czerwca 1456 roku władca Mołdawii Piotr Aron zapłacił Mehmedowi II trybut. [więcej]
4 lipiec 1456 4 lipca 1456 roku armia Mehmeda II rozpoczęła oblężenie Belgradu. [więcej]
14 - 22 lipiec 1456 14 lipca 1456 roku Jan Hunyady stanął pod oblężonym przez Mehmeda II Belgradem. Rozpoczęła się bitwa, która trwała do 22 lipca 1456 roku i zakończyła się klęską wojsk tureckich. [więcej]
Wrzesień 1456 We wrześniu 1456 roku Mehmed II Zdobywca otrzymał trybut od Drakuli. [więcej]
1456 W 1456 roku w ręce Mehmeda II dostały się Ateny. [więcej]
Kwiecień 1458 W kwietniu 1456 roku Mehmed II Zdobywca wysłał do Serbii zbrojne oddziały pod dowództwem Mahmuda Paszy. Podczas czteromiesięcznej kampanii Mahmud zajął większość tamtejszych fortec. [więcej]
1458 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 1458 roku Mehmed II Zdobywca zawarł potajemny rozejm z Maciejem Korwinem. [więcej]
Maj 1458 W maju 1458 roku z Adrianopola Mehmed II Zdobywca przybył na czele armii do Grecji, aby odebrać posiadłości braci Konstantyna XI, którzy od lat nie płacili trybutu. [więcej]
Sierpień 1458 Pod koniec sierpnia 1458 roku Drakula rozbił dowodzone przez Mahmuda Paszę będące w trakcie przeprawy przez Dunaj wojska Mehmeda II Zdobywcy, które wcześniej ograbiły twierdzę Turnu Severin. [więcej]
Sierpień 1458 W sierpniu 1458 roku pod naporem wojsk Mehmeda II poddał się Akrokorynt, którym zarządzał Tomasz Paleolog. [więcej]
Wiosna 1459 Wiosną 1459 roku Mehmed II Zdobywca przyjął trybut w wysokości 2 tysięcy sztuk złota od władcy Mołdawii Stefana III. [więcej]
1459 W 1459 roku Mehmed II Zdobywca przyłączył Serbię do swojego organizmu państwowego. [więcej]
1460 W 1460 roku Morea weszła w skład państwa Mehmeda II. [więcej]
1461 W 1461 roku Mehmed II Zdobywca wyruszył do Azji. Podczas tej wyprawy położył kres imperium wielkich Komnenów w Trebizondzie (Trapezuncie) oraz tureckiemu emiratowi w Sinopie. [więcej]
1461 W 1461 roku Drakula zaatakował wojska Mehmeda II na Dunaju. [więcej]
1461 We wrześniu 1461 roku upadło Cesarstwo Trebizondy. Tym sposobem Mehmed II Zdobywca przejął ostatni wolny skrawek greckiej ziemi. [więcej]
1461 / 1462 Na przełomie 1461 i 1462 roku Mehmed II Zdobywca wysłał do Drakuli greckiego sekretarza Thomasa Katabolenosa, który miał przekonać władcę Wołoszczyzny do pokojowego załatwienia zadrażnień, jakie pojawiły się pomiędzy obydwoma państwami. Jednym z nich był niepłacony od trzech lat trybut, a drugim próba sojuszu z Węgrami poparta małżeństwem. Sułtan zaprosił do siebie Drakulę, który miał przybyć z zaległą daniną i pięciuset młodzieńcami przeznaczonymi do korpusu janczarów. [więcej]
Luty 1462 W lutym 1462 roku Drakula udał się na granicę wołosko-turecką, aby spotkać się wysłannikiem Mehmeda II sokolnikiem o imieniu Hamza. Tam wpadł w zasadzkę, lecz udało mu się oswobodzić. [więcej]
Luty 1462 Obydwaj wysłannicy Mehmeda II Thomas Katabolenos i Hamza-bej z rozkazu Drakuli zmarli nabici na pal. [więcej]
Marzec 1462 Po zgładzeniu wysłanników Mehmeda II Drakula przekroczył granicę turecką na Dunaju i spustoszył ziemie na terenie około 800 kilometrów – od Kilii do Rahovej, leżącej w pobliżu ujścia rzeki Jiu. Nie oszczędził przy tym żadnego miasta i żadnej wioski tureckiej lub bułgarskiej. Zniszczył wszelkie mosty i barki służące do przepraw przez rzekę. [więcej]
26 kwiecień 1462 26 kwietnia 1462 roku Mehmed II Zdobywca na czele potężnej armii wyruszył z Konstantynopola, aby wziąć rewanż na Drakuli. [więcej]
4 czerwiec 1462 4 czerwca 1462 roku w Widyniu pomimo oporu stawianego przez oddziały Drakuli armia Mehmeda II zdołała przekroczyć Dunaj. [więcej]
17 / 18 czerwiec 1462 Nocą z 17 na 18 czerwca 1462 roku obóz Mehmeda II zaatakowany został przez wojska Drakuli. Po kilkugodzinnej walce tuż przed świtem oddziały wołoskie zrezygnowały z kontynuowania starcia i zarządziły odwrót. Rzekomo przerażony Mehmed II Zdobywca potajemnie opuścił obóz ratując tym sposobem życie. [więcej]
Czerwiec 1462 Po nocnym ataku przeprowadzonym przez Drakulę Mehmed II Zdobywca nakazał otaczać swoje obozowisko palisadą i nocą utrzymywać silną straż. [więcej]
Czerwiec 1462 Gdy Mehmed II zbliżył się do Tîrgoviște, gdzie przebywał Drakula, przywitał go trzykilometrowy odcinek drogi, wzdłuż której sterczały zwłoki ludzi wbitych na pal. [więcej]
Czerwiec 1462 Mehmed II Zdobywca przybywszy pod Tîrgoviște po stosownym rekonesansie zrezygnował z oblężenia stolicy Drakuli. Skierował swoją armię na wschód. Następnie rzeką Buzău dostał się do Braiły – największego portu wołoskiego na Dunaju. [więcej]
Czerwiec 1462 Gdy Mehmed II Zdobywca odszedł spod Tîrgoviște, armia jego nękana była podjazdami oddziałów Drakuli. [więcej]
Czerwiec 1462 W czerwcu 1462 roku Mehmed II Zdobywca wspólnie z władcą Mołdawii Stefanem III zaatakował naddunajską twierdzę Kilię należącą do Drakuli. [więcej]
22 czerwiec 1462 Wojska Mehmeda II i Stefana III przez osiem dni próbowały bez powodzenia zdobyć twierdzę Drakuli Kilię. 22 czerwca 1462 roku władca Mołdawii został ranny i nie był w stanie kontynuować walki. W tych okolicznościach Mehmed II zarządził odwrót. [więcej]
Czerwiec 1462 W czasie gdy trwało oblężenie Kilii, jeden z oddziałów Drakuli doznał dotkliwej porażki w walkach z wojskami Mehmeda II. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1462 Na przełomie czerwca i lipca 1462 roku Drakula postanowił jeszcze raz zaatakować będącego w odwrocie Mehmeda II. Do wołoskiego natarcia doszło na wzgórzach sąsiadujących z rzeką Buzău. Liczniejsza armia turecka odparła atak. [więcej]
11 lipiec 1462 11 lipca 1462 roku Mehmed II Zdobywca po zakończonej kampanii na Wołoszczyźnie dotarł on do Adrianopola. [więcej]
Lipiec 1462 Gdy w czerwcu 1462 roku Mehmed II Zdobywca przebywał w Braile, zostawił tam brata Drakuli Radu Pięknego, aby ten utworzył tu opozycyjne wobec brata ugrupowanie. [więcej]
Lipiec 1462 W lipcu 1462 roku działalność Radu Pięknego w Braile przyniosła powodzenie. Udało mu się zgromadzić możnych pragnących zmiany władzy na Wołoszczyźnie i doprowadzić do przewrotu. Drakula zmuszony został do ucieczki na Węgry. Wołoszczyzna weszła w obszar wpływów Mehmeda II. [więcej]
1463 W 1463 roku Mehmed II Zdobywca zabezpieczył kontrolę nad Dardanelami. Aby tego dokonać, wybudował dwie twierdze w Canakkale na obu brzegach cieśniny i ufortyfikował wyspę Bozcaada (Tenedos). [więcej]
1463 W 1463 roku Bośnia weszła w skład państwa Mehmeda II Zdobywcy. [więcej]
Styczeń 1465 W styczniu 1465 roku hospodar mołdawski Stefan III odebrał Mehmedowi II Kilię. [więcej]
1465 W 1465 roku Mehmed II Zdobywca wysłał do Macieja Korwina posła z propozycją zawarcia trwałego pokoju, lecz król Węgier odmówił. [więcej]
1468 W 1468 roku Mehmed II Zdobywca wysłał do Macieja Korwina posła z propozycją zawarcia trwałego pokoju. Król Węgier przyjął go w obecności swojego więźnia Drakuli i na pokój nie zgodził się. [więcej]
1468 W 1468 roku Mehmed II Zdobywca zajął Karamanię. [więcej]
1468 / 1469 Na przełomie 1468 i 1469 roku Mehmed II Zdobywca zwolnił z urzędu wielkiego wezyra Mahmuda Paszę, który powrócił niedawno ze zwycięskiej kampanii przeciwko emirowi Karamanu w Azji Mniejszej. Rzekomo przyczyną degradacji była zawiść sułtana. [więcej]
1469 W 1469 roku Mehmed II Zdobywca powierzył Mahmudowi Paszy zarząd Gallipoli i dowództwo floty, ale urażony były wielki wezyr rozpoczął tajne negocjacje z Wenecją. [więcej]
1470 W 1470 roku Mehmed II Zdobywca zawarł z Maciejem Korwinem zawieszenie broni. Mógł wówczas w pełni zaangażować się w sprawy w Karamanii. [więcej]
1470 W 1470 roku były wielki wezyr Mahmud Pasza negocjował z Wenecją układ, który mógłby pomóc mu w objęciu rządów w całej Morei. [więcej]
1472 W 1472 roku armia władcy Iranu Uzuna Hasana wypędziła Osmanów z Karamanii. [więcej]
5 wrzesień 1472 5 września 1472 roku Mehmed II Zdobywca przywrócił Mahmudowi Paszy stanowisko wielkiego wezyra. [więcej]
Kwiecień 1473 W kwietniu 1473 roku Mahmud Pasza złożył Wenecji propozycję wspólnej kampanii, celem której było zajęcie Konstantynopola. Nie wiadomo, na ile Mehmed II Zdobywca był zorientowany w grożącym mu niebezpieczeństwie. [więcej]
11 sierpień 1473 11 sierpnia 1473 roku Mehmed II Zdobywca pokonał wojska władcy Iranu Uzuna Hasana nad Eufratem. [więcej]
Grudzień 1473 W końcu grudnia 1473 roku oddziały turecko-wołoskie wtargnęły do Mołdawii i niszcząc południowe obszary państwa dotarły do Berładu. [więcej]
1474 W 1474 roku w związku z przejęciem władzy na Wołoszczyźnie przez władcę Mołdawii Stefana III Mehmed II Zdobywca wysłał wojska do Mołdawii. [więcej]
18 czerwiec 1474 18 czerwca 1474 roku z rozkazu Mehmeda II stracony został Mahmud Pasza, który powrócił właśnie z kampanii przeciwko Uzunowi Hasanowi. Do ucha sułtana musiały dojść informacje o zamachu stanu przygotowywanym przez wielkiego wezyra i Wenecję. [więcej]
1474 W 1474 roku armia Mehmeda II dowodzona przez Solimana Paszę została rozgromiona przez wojska wojewody mołdawskiego Stefana III w bitwie pod Vaslui. [więcej]
Styczeń 1475 Na początku stycznia 1475 roku oddziały Mehmeda II wsparły zbrojnie Raduła Pięknego w odzyskaniu władzy na Wołoszczyźnie. [więcej]
10 styczeń 1475 10 stycznia 1475 roku wojska mołdawsko-polsko-węgierskie pokonały armię turecko-wołoską pod Vaslui. [więcej]
1475 W 1475 roku Mehmed II Zdobywca wyprawił posłów z darami do Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
1 czerwiec 1475 1 czerwca 1475 roku flota Mehmeda II ostrzelała Kaffę. Niedługo potem wszystkie włoskie kolonie na Krymie przyjęły protektorat Turcji. [więcej]
12 lipiec 1475 12 lipca 1475 roku Mehmed II Zdobywca odebrał hołd mołdawskiego władcy Stefana III. [więcej]
Maj 1476 W maju 1476 roku Mehmed II Zdobywca na czele potężnej armii wyruszył do Mołdawii. [więcej]
26 lipiec 1476 26 lipca 1476 roku wojska Mehmeda II pokonały trzydziestotysięczną armię dowodzoną przez Stefana Batorego i Drakulę w bitwie pod Valea Alba (Ràzboieni). Potem sułtan wszczął oblężenie kilku mołdawskich fortec, lecz musiał zakończyć kampanię z powodu dżumy i głodu. [więcej]
Grudzień 1476 W grudniu 1476 roku Drakula został zamordowany przez swoich ludzi. Mehmed II Zdobywca otrzymał jego skalp, który wystawiono na publiczny widok. [więcej]
25 styczeń 1479 25 stycznia 1479 roku Mehmed II Zdobywca zawarł traktat pokojowy z Wenecją. [więcej]
1479 W 1479 roku Mehmed II Zdobywca zakończył podbój Albanii. Dunaj stał się naturalną północną granicą imperium osmańskiego. [więcej]
1480 W 1480 roku Mehmed II Zdobywca wysłał przeciwko Joannitom rezydującym na Rodos armię pod dowództwem wezyra Mesiha Paszy. Ekspedycja zakończyła się fiaskiem. [więcej]
11 sierpień 1480 W 1480 roku dowódca Mehmeda II Zdobywcy Gedik Ahmed Pasza wyruszył w kierunku południowej Italii. 11 sierpnia 1480 roku zdobył Otranto, ustanawiając tym sposobem turecki przyczółek na półwyspie Apenińskim. [więcej]
3 maj 1481 Wiosną 1481 roku Mehmed II Zdobywca wyprawił się zbrojnie do Anatolii. W trakcie tej ekspedycji zmarł. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Konstantynopol 1453

Vaslui 1475

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Murad II
Żony i potomstwo:

Żony Mehmeda II:

Emine Gülbahar Hatun

  1. Bajazyd II

Gülşah Hatun

Hatice Hatun

Sitti Mükrime Hatun

Çiçek Hatun

Następca: Bajazyd II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Mehmed_Zdobywca
#MehmedZdobywca
1010

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.