ozdoba

WŁAD III PALOWNIK DRAKULA

(1456-1462)

ozdoba
Wybitne postacie
Saladyn
Czyngis Chan
Hermann von Salza
Świętopełk II Wielki
Sambor II
Mściwoj II Gdański
Lew I Halicki
Jan Muskata
Zygmunt Korybutowicz
Wład III Palownik Drakula
Izabela I Katolicka
Mikołaj Firlej
Mikołaj Kamieniecki
Michał Gliński
Jan Amor Tarnowski
Wład III Palownik Drakula
Dynastia: Basarabów
Urodzony: W listopadzie lub grudniu
1431 roku w Sighișoarze
Zmarł: W grudniu 1476 roku
Rodzice: Wład II Diabeł
1431 Wład Palownik Drakula urodził się najprawdopodobniej w 1431 roku w niemieckim mieście Schässburg (dzisiejsza Sighișoara). [więcej]
Dzieciństwo Wład Palownik Drakula dzieciństwo spędził w Sighișoarze. [więcej]
1438 Około 1438 roku matka Włada Palownika nie wiadomo z jakich przyczyn zniknęła z areny dziejów. Jego ojciec pojął za żonę mołdawską księżniczkę Marinę. Drakula opuścił wówczas Sighișoarę i przewieziony został na Wołoszczyznę, aby wkroczyć w męski świat. [więcej]
1439 Po wyjeździe na Wołoszczyznę Wład Palownik Drakula otrzymał swojego guwernera. Prawdopodobnie został nim wierny sługa Włada Diabła – niejaki Jonasz Wojownik (Ionas Viteazul). [więcej]
Lipiec 1444 Zapewne w lipcu 1444 roku Wład Palownik Drakula został odesłany przez ojca do Murada II w roli zakładnika. Sułtan kazał przetransportować go w głąb Turcji aż do Eğrigöz (dzisiejszy Emet w prowincji Kütahya). [więcej]
1447 W 1447 roku Wład Palownik Drakula został przewieziony z Egrigöz na dwór Murada II. [więcej]
Październik 1448 W październiku 1448 roku podczas gdy władca Wołoszczyzny Władysław II (syn Dana II) wspierał wojska Jana Hunyadyego w bitwie na Kosowym Polu, Wład Palownik Drakula zajął wołoski tron. [więcej]
31 październik 1448 31 października 1448 roku Wład Palownik Drakula wystosował do burmistrza i senatorów Braszowa list, który był odpowiedzią na pismo pewnego węgierskiego dostojnika z Transylwanii. [więcej]
Listopad 1448 Pod koniec listopada 1448 roku Wład Palownik Drakula utracił wołoski tron na rzecz Władysława II, który powrócił po przegranej bitwie na Kosowym Polu. Zmuszony do opuszczenia kraju Drakula znalazł schronienie w Mołdawii. [więcej]
1450 W 1450 roku w Mołdawii Wład Palownik Drakula uczestniczył w walkach przeciwko wojskom Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
15 październik 1451 15 października 1451 roku zamordowany został władca Mołdawii Bogdan II. Wład Palownik Drakula wraz z wdową po nim udał się do Transylwanii. Schronienie znalazł w Sighișoarze i Braszowie. [więcej]
1452 W 1452 roku w Geoagiu Wład Palownik Drakula uniknął zasadzki zastawionej na niego przez ludzi Jana Hunyady'ego. [więcej]
1453 W 1453 roku Wład Palownik Drakula spotkał się z Janem Hunyadym. Propozycja złożona pierwszemu przez tego drugiego okazała się nie przyjęcia. [więcej]
1453 W 1453 roku Wład Palownik Drakula zmuszony został przenieść się do Mołdawii rządzonej przez Aleksandra II. [więcej]
Wiosna 1456 Wiosną 1456 roku Wład Palownik Drakula przedstawiony został przez Jana Hunyady'ego Władysławowi Pogrobowcowi. [więcej]
3 lipiec 1456 3 lipca 1456 roku Jan Hunyady mianował Drakulę wojewodą wołoskim. [więcej]
Sierpień 1456 11 sierpnia 1456 roku zmarł Jan Hunyady. Wład Palownik Drakula postanowił wykorzystać zamieszanie jakie powstało po śmierci wodza i przypuścił na Władysława II atak, w wyniku którego ten ostatni stracił życie, a Drakula przejął pełnię władzy na Wołoszczyźnie. [więcej]
Sierpień 1456 W sierpniu 1456 roku w kościele metropolitalnym w Curtea Arge Wład Palownik Drakula uczestniczył w ceremonii, podczas której przekazano mu wołoski tron. [więcej]
Sierpień 1456 Następnego dnia po nominacji na księcia Wład Palownik Drakula przyjął od bojarów i urzędników przysięgę wierności. [więcej]
Sierpień 1456 Po zajęciu wołoskiego tronu Wład Palownik Drakula ustanowił radę, która liczyła zwykle dwunastu członków. [więcej]
Wrzesień 1456 Zapewne we wrześniu 1456 roku Wład Palownik Drakula złożył hołd Władysławowi Pogrobowcowi. [więcej]
6 wrzesień 1456 6 września 1456 roku Wład Palownik Drakula podpisał traktat z Sasami z Braszowa. [więcej]
10 wrzesień 1456 10 września 1456 roku Wład Palownik Drakula gościł wysłannika sułtana Mehmeda II, który zażądał zapłacenia corocznego trybutu, wysłania jednego syna w charakterze zakładnika oraz prawa do przejścia przez Karpaty w celu złupienia Transylwanii. [więcej]
10 wrzesień 1456 10 września 1456 roku Wład Palownik Drakula wysłał do mieszczan Braszowa list z prośbą o przysłanie oddziału wojska, które byłoby w stanie zrobić wrażenie na tureckich posłach. [więcej]
Wrzesień 1456 Wład Palownik Drakula nie otrzymawszy pomocy zbrojnej ani od Sasów z Transylwanii ani od króla Węgier zdecydował się zapłacić trybut Mehmedowi II. [więcej]
Jesień 1456 Jesienią 1456 roku Wład Palownik Drakula wygonił z transylwańskich miast wszystkich ludzi mianowanych przez Jana Hunyadyego z wyjątkiem kasztelanów Fagaraș. [więcej]
1456 / 1457 Na przełomie 1456 i 1457 roku Wład Palownik Drakula kazał wybić monety uwieczniające kometę kometę Halleya, która pojawiła się w minionym roku na niebie. [więcej]
14 marzec 1457 14 marca 1457 roku Wład Palownik Drakula wysłał do burmistrza i sędziów Sybina list, w którym zarzucał im złamanie wzajemnych umów i wypominał, że gościli u siebie uzurpatora pragnącego zająć tron wołoski. [więcej]
Marzec 1457 Wiosną 1457 roku Wład Palownik Drakula spustoszył okolice Sybina. [więcej]
Kwiecień 1457 W kwietniu 1457 roku Wład Palownik Drakula wsparł zbrojnie Stefana, syna byłego władcy Mołdawii Bogdana II. 12 kwietnia Stefan pokonał Piotra i zasiadł na mołdawskim tronie. [więcej]
Lato 1457 Latem 1457 roku Wład Palownik Drakula włączył się do węgierskiej wojny domowej, stając po stronie partii Hunyadych. Efektem jego działań zbrojnych było spalenie miasta Beckendorf. [więcej]
23 listopad 1457 23 listopada 1457 roku w Sighișoarze przedstawicielom Włada Palownika udało się wynegocjować dwumiesięczny rozejm, który miał potrwać do 2 lutego 1458 roku. [więcej]
1 grudzień 1457 1 grudnia 1457 roku Wład Palownik Drakula potwierdził mieszczanom Braszowa warunki rozejmu zawartego w poprzednim tygodniu w Sighișoarze, zatwierdzając tym samym mieszczanom przywilej swobodnego poruszania się po ziemi wołoskiej i prowadzenia tam działalności kupieckiej bez konieczności uiszczania podatków. [więcej]
3 marzec 1458 3 marca 1458 roku nowy król Węgier Maciej Korwin wydał odezwę do mieszczan z Sybina, aby zaprzestali wrogich działań w stosunku do Drakuli. [więcej]
Sierpień 1458 Pod koniec sierpnia 1458 roku Wład Palownik Drakula rozbił wojska Mahmuda Paszy, które wcześniej ograbiły twierdzę Turnu Severin i przeprawiły się przez Dunaj. [więcej]
Sierpień 1458 Atak Mahmuda Paszy na wołoskie terytorium spowodował, że Wład Palownik Drakula przestał płacić trybut Mehmedowi II. [więcej]
10 wrzesień 1458 10 września 1458 roku Wład Palownik Drakula przyjął posła Macieja Korwina Benedykta de Boithora. [więcej]
1459 Na początku 1459 roku Wład Palownik Drakula wydał zakaz swobodnego poruszania się kupców z Braszowa i Sybina po Wołoszczyźnie. [więcej]
1459 W 1459 roku Wład Palownik Drakula przestał płacić trybut Mehmedowi II. [więcej]
1459 W 1459 roku Wład Palownik Drakula przeniósł stolicę swego państwa do Bukaresztu. [więcej]
25 marzec 1459 Na Wielkanoc 1459 roku Wład Palownik Drakula zaprosił do pałacu książęcego w Tîrgoviște wszystkich możnowładców. Po uczcie większość z nich kazał powbijać na pal, by tym sposobem pozbyć się nielojalnych poddanych. [więcej]
2 kwiecień 1459 Z listu księcia Dana z 2 kwietnia 1459 roku dowiadujemy się, że z powodu nierespektowania zakazu Wład Palownik Drakula skonfiskował cały dobytek kupców z Braszowa przebywających na Wołoszczyźnie. Oprócz tego kazał wbić na pal 41 osób. [więcej]
Kwiecień 1459 W kwietniu 1459 roku Drakula znalazł się w arcytrudnym położeniu z powodu napiętej sytuacji z Turcją i konfliktu z miastami Siedmiogrodu, następstwem czego była również zaogniona relacja z Maciejem Korwinem. [więcej]
1 marzec 1460 1 marca 1460 roku Dan III popierany przez Macieja Korwina wydał pierwszy akt książęcy, w którym tytułował się wojewodą wołoskim. Dla Drakuli była to zapowiedź wojny. [więcej]
22 kwiecień 1460 Około 22 kwietnia 1460 roku Dan III zaatakował Drakulę. Doszło do starć zbrojnych, które zakończyły się sukcesem tego drugiego. Dan III został pojmany i skrócony o głowę. Przed egzekucją miał okazję wysłuchać modlitwy za zmarłych. [więcej]
Kwiecień 1460 Gdy po pokonaniu Dana III rozeszła się wieść, że Wład Palownik Drakula planuje zemścić się na mieszkańcach Braszowa, wysłano do niego pięćdziesięcioosobową delegację, która przybyła zawrzeć pokojowe porozumienie. [więcej]
Maj 1460 Gdy przybyła pięćdziesięcioosobowa delegacja, Wład Palownik Drakula kazał ich przez pięć tygodni przetrzymać. Sam udał się w okolice Braszowa dokonać zemsty, która polegała na pustoszeniu okolic i wbijaniu na pal kobiet, mężczyzn, dzieci, młodych i starców. [więcej]
Czerwiec 1460 Dopiero w czerwcu 1460 roku Wład Palownik Drakula zawarł z pięćdziesięcioosobową delegacją pokój. [więcej]
24 sierpień 1460 24 sierpnia 1460 roku Wład Palownik Drakula wkroczył zbrojnie do Amlaș. Część ludzi kazał mieczem lub szablą na kawałki poćwiartować, innych polecił na pal powbijać, na koniec zarządził wioskę spalić. [więcej]
6 wrzesień 1460 6 września 1460 roku Wład Palownik Drakula zawarł z Maciejem Korwinem i przedstawicielami miast Transylwanii traktat pokojowy, który zakończył wojnę domową. [więcej]
1461 W 1461 roku stosunki miedzy Drakulą i Maciejem Korwinem unormowały się. Ten drugi zaproponował nawet temu pierwszemu na małżonkę jedną z panien ze swego rodu. [więcej]
1461 W 1461 roku Drakula zaatakował wojska osmańskie na Dunaju. [więcej]
1461 / 1462 Na przełomie 1461 i 1462 roku Wład Palownik Drakula przyjął posła Mehmeda II Thomasa Katabolenosa, który przybył z ofertą pokojowego załatwienia zadrażnień, jakie pojawiły się pomiędzy Turcją i Wołoszczyzną. Jednym z nich był niepłacony od trzech lat trybut. a drugim próba sojuszu z Węgrami poparta małżeństwem. Sułtan zaprosił do siebie Drakulę, który miał przybyć z zaległą daniną i pięciuset młodzieńcami przeznaczonymi do korpusu janczarów. [więcej]
Luty 1462 W lutym 1462 roku Wład Palownik Drakula udał się na granicę wołosko-turecką, aby spotkać się z wysłannikiem Mehmeda II sokolnikiem o imieniu Hamza. Tam wpadł w zasadzkę, lecz dzięki determinacji w walce zdołał się oswobodzić. [więcej]
11 luty 1462 11 lutego 1462 roku Wład Palownik Drakula wysłał do Macieja Korwina list, w którym zrelacjonował, w jaki sposób uniknął zasadzki przygotowanej przez posła Mehmeda II Hamzę. [więcej]
Luty 1462 Obydwaj wysłannicy Mehmeda II Thomas Katabolenos i Hamza-bej z rozkazu Drakuli zostali posadzeni na palu. Inni jeńcy zostali okaleczeni, a następnie również nabici na pal tuż pod oknami książęcego pałacu w Tîrgoviște. [więcej]
Marzec 1462 Po zgładzeniu wysłanników Mehmeda II Wład Palownik Drakula przekroczył granicę turecką na Dunaju i spustoszył ziemie na terenie około 800 kilometrów – od Kilii do Rahovej, leżącej w pobliżu ujścia rzeki Jiu. Nie oszczędził przy tym żadnego miasta i żadnej wioski tureckiej lub bułgarskiej. Zniszczył wszelkie mosty i barki służące do przepraw przez rzekę. [więcej]
Marzec 1462 Po powrocie z niszczycielskiego najazdu Wład Palownik Drakula wysłał do Macieja Korwina list, w którym zrelacjonował mu rozmiary szkód, jakie uczynił państwu Mehmeda II. Zdając sobie sprawę, że niedługo nastąpi odwetowy najazd turecki, poprosił króla Węgier o zbrojne wsparcie. [więcej]
26 kwiecień 1462 26 kwietnia 1462 roku Mehmed II na czele potężnej armii wyruszył z Konstantynopola w kierunku Wołoszczyzny. Drakula zaczął przygotowywać naród do wojny. Wezwał kobiety i dzieci, aby znalazły sobie bezpieczne schronienie, a wszystkich zdolnych do służby wojskowej mężczyzn powyżej dwunastego roku życia powołał pod broń. [więcej]
Maj 1462 Do walki z Mehmedem II udało się Drakuli zorganizować 31 tysięczną armię, która wkrótce zajęła strategiczne punkty nad Dunajem. [więcej]
Maj 1462 W trakcie obrad majowego sejmu w Budzie w 1462 roku okazało się, że węgierska szlachta nie chce finansować wojny z Turcją, więc Drakula sam musiał stawić czoła armii Mehmeda II. [więcej]
4 czerwiec 1462 4 czerwca 1462 roku pomimo twardej obrony wojsk Drakuli armia Mehmeda II zdołała przekroczyć w Widyniu Dunaj. [więcej]
17 / 18 czerwiec 1462 Nocą z 17 na 18 czerwca 1462 roku Wład Palownik Drakula zaatakował obóz turecki. Jego celem było zabicie Mehmeda II. Pomimo kilkugodzinnej walki Drakuli nie udało się zrealizować głównego zadania. Sułtan pozostał żywy, rzekomo salwując się ucieczką. [więcej]
18 czerwiec 1462 18 czerwca 1462 roku Wład Palownik Drakula dokonał przeglądu swoich wojsk. Tych, którzy mieli ranę zadaną z tyłu, kazał wbić na pal. [więcej]
Czerwiec 1462 Gdy Mehmed II zbliżył do Tîrgoviște, gdzie przebywał Wład Palownik Drakula, przywitał go trzykilometrowy odcinek drogi, wzdłuż której sterczały zwłoki ludzi wbitych na pal. [więcej]
Czerwiec 1462 Mehmed II przybywszy pod Tîrgoviște zrezygnował z oblężenia stolicy Drakuli. Skierował swoją armię na wschód. Następnie rzeką Buzău dostał się do Braiły – największego portu wołoskiego na Dunaju. [więcej]
Czerwiec 1462 Po odejściu Mehmeda II spod Tîrgoviște Wład Palownik Drakula skupił się na nękaniu armii tureckiej podjazdami. [więcej]
Czerwiec 1462 W czerwcu 1462 roku władca Mołdawii Stefan III razem z armią Mehmed II zaatakował naddunajską twierdzę Kilię, należącą do Drakuli. [więcej]
22 czerwiec 1462 Oblężenie Kilii trwało osiem dni i zakończyło się porażką oblegających. 22 czerwca 1462 roku władca Mołdawii Stefan III został ranny i nie był w stanie kontynuować walki. Mehmed II zarządził odwrót. Drakula triumfował. [więcej]
Czerwiec 1462 W czasie gdy trwało oblężenie Kilii, jeden z oddziałów Drakuli doznał dotkliwej porażki w walkach z Tukami. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1462 Na przełomie czerwca i lipca 1462 roku Drakula postanowił jeszcze raz zaatakować będącego w odwrocie Mehmeda II. Wołosi przypuścili natarcie na wzgórzach sąsiadujących z rzeką Buzău, lecz zostali odparci. Tak zakończyła się kampania turecka na Wołoszczyźnie. [więcej]
Lipiec 1462 Wycofujące się wojska Mehmeda II zostawiły Wołoszczyznę okropnie spustoszoną i ograbioną, lecz Drakula zdołał odpierać ataki mołdawskie i tureckie i utrzymał się u władzy. [więcej]
Lipiec 1462 Gdy w czerwcu 1462 roku Mehmed II przebywał w Braile, zostawił tam brata Drakuli Radu Pięknego, zadaniem którego było sformowanie ugrupowania, które w przyszłości mogłoby wystąpić przeciwko Drakuli. W lipcu 1462 roku Radu Piękny rozpoczął tam intensywną agitację. [więcej]
Lipiec 1462 W lipcu 1462 roku działalność Radu Pięknego w Braile przyniosła mu powodzenie. Zebrał możnych pragnących zmiany władzy na Wołoszczyźnie i ruszył zbrojnie na brata. Wład Palownik Drakula salwował się ucieczką na Węgry. [więcej]
Lipiec / sierpień 1462 Na przełomie lipca i sierpnia 1462 roku większa część transylwańskiej szlachty przeszła do obozu Radu Pięknego. Wład Palownik Drakula z dnia na dzień tracił poparcie na Wołoszczyźnie. [więcej]
Sierpień 1462 W sierpniu 1462 roku Wład Palownik Drakula toczył zbrojną walkę ze swoim bratem Radu Pięknym o władzę na Wołoszczyźnie. Orężne potyczki nie doprowadziły do rozstrzygających efektów. [więcej]
Sierpień 1462 W pierwszej połowie sierpnia 1462 roku Maciej Korwin zawarł przymierze z nowym władcą Wołoszczyzny Radu Pięknym. Nie wróżyło to nic dobrego dla Drakuli. [więcej]
Listopad 1462 W listopadzie 1462 roku w Braszowie Drakula odwiedził Macieja Korwina. [więcej]
25 lub 26 listopad 1462 25 lub 26 listopada 1462 roku Drakula został przez własnych ludzi pojmany i przewieziony do więzienia w Wyszehradzie. [więcej]
Styczeń 1463 Na początku 1463 roku Wład Palownik Drakula przedstawiony został posłowi papieża Piusa II, który przybył na dwór Macieja Korwina prosić go o pomoc w wyprawie przeciwko zagrażającym Bośni Turkom. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1463 Na przełomie czerwca i lipca 1463 roku wydrukowany został najprawdopodobniej w Wiedniu przez Ulricha Hana pamflet zatytułowany Historia wojewody Drakuli. [więcej]
1468 W 1468 roku Maciej Korwin wyciągnął Drakulę z więzienia, aby dawny pogromca Turków mógł zobaczyć się z posłem Mehmeda II, który przybył z propozycją pokojowego układu. [więcej]
1475 W 1475 roku Wład Palownik Drakula przebywał w więzieniu w Peszcie. W związku z tym, że był więźniem politycznym, mógł mieszkać z rodziną, ale obowiązywał go zakaz opuszczania miasta. [więcej]
18 lipiec 1475 18 lipca 1475 roku Wład Palownik Drakula odzyskał wolność. Maciej Korwin ustanowił go wojewodą wołoskim, dał mu żołnierzy, pieniądze i wyprawił do Transylwanii. Drakula osiadł w Sybinie. [więcej]
Styczeń – luty 1476 W styczniu i lutym 1476 roku Wład Palownik Drakula uczestniczył w wyprawie zbrojnej przeciwko Turkom. Zaatakowane zostało wówczas miastu Šabac. W ręce Drakuli dostała się Srebrenica i Kušlat. [więcej]
Luty 1476 Po zbrojnej wyprawie Wład Palownik Drakula powrócił do Sybina. [więcej]
26 lipiec 1476 26 lipca 1476 roku Wład Palownik Drakula podczas wspólnej wyprawy ze Stefanem Batorym został pokonany przez armię Mehmeda II w bitwie pod Valea Alba (Ràzboieni). [więcej]
15 sierpień 1476 15 sierpnia 1476 roku Wład Palownik Drakula stoczył zwycięską bitwę z wycofującym się tureckim oddziałem. [więcej]
7 październik 1476 7 października 1476 roku w Braszowie Wład Palownik Drakula potwierdził saskim mieszczanom swobodę handlu na terenie Wołoszczyzny. [więcej]
8 listopad 1476 8 listopada 1476 roku Wład Palownik Drakula i Stefan Batory zdobyli Tîrgoviște. [więcej]
15 listopad 1476 15 listopada 1476 roku Wład Palownik Drakula i Stefan Batory zdobyli Bukareszt. [więcej]
Grudzień 1476 W grudniu 1476 roku podczas walk z Turkami Wład Palownik Drakula padł ofiarą zdrady, został zamordowany przez swoich ludzi. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław II Dan
Żony i potomstwo:

Żoną Włada najpóźniej w 1474 roku została Justyna Szilágyi de Horogszeg.

  1. nieznany z imienia syn
  2. Wład
  3. nieznana z imienia córka
Następca: Basarab III Stary

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Wład_Palownik_Drakula
#WładPalownikDrakula
1051

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.