ozdoba

SAMBOR II

(1233-1269)

ozdoba
Wybitne postacie
Saladyn
Czyngis Chan
Hermann von Salza
Świętopełk II Wielki
Sambor II
Mściwoj II Gdański
Lew I Halicki
Jan Muskata
Zygmunt Korybutowicz
Wład III Palownik Drakula
Izabela I Katolicka
Mikołaj Firlej
Mikołaj Kamieniecki
Michał Gliński
Jan Amor Tarnowski
Sambor II
Dynastia: Sobiesławiców
Urodzony: W 1211 lub 1212 roku
Zmarł: 30 grudnia 1278 roku
Rodzice: Mściwój I gdański
i Swinisława
1220 W 1220 roku, po śmierci ojca, Sambor II oddany został pod opiekę swojego brata Świętopełka II Gdańskiego. [więcej]
Jesień 1226 Jesienią 1226 roku Pomorze Gdańskie spustoszone zostało przez Prusów. Najad ten inspirowany był przez Władysława III Laskonogiego i Konrada Mazowieckiego. Sambor II zapewne przebywał wówczas w Gdańsku pod opieką matki. [więcej]
1228 / 1229 Na przełomie 1228 i 1229 roku Sambor II udał się z wizytą do swej siostry Mirosławy, wdowy po księciu szczecińskim Bogusławie II. Istnieje duża szansa, że Sambor II wziął udział w pogrzebie Wojsławy, najstarszej córki Mirosławy, który odbył się 7 maja 1229 roku. [więcej]
1230-1232 Sambor II pozostający jeszcze pod opieką Świętopełka II uległ urokowi córki pruskiego możnowładcy o imieniu Preroch. [więcej]
1233 W 1233 roku za zgodą Świętopełka II Sambor II przejął terytoria nadane mu testamentem przez ojca. Przyjmuje się, że jego dzielnica obejmowała Ziemię Lubiszewską, Tymawską, Kościerską, Starogardzką, Tczewską, Goręczyńską, Zaborską oraz Żuławy. Oprócz tego otrzymał po zmarłym bracie Warcisławie I Ziemię Gniewską. Główną siedzibą Sambora II został gród w Lubiszewie. [więcej]
1233 Jedną z pierwszych decyzji Sambora II w swoim księstwie było odebranie joannitom wsi Turzy i Malenina. [więcej]
1233 W 1233 roku z inicjatywy Świętopełka II Sambor II poślubił Matyldę, córkę księcia meklemburskiego Henryka Borwina II. [więcej]
1233 / 1234 Na przełomie grudnia 1233 i stycznia 1234 roku na dzielnicę Świętopełka II spadł łupieski najazd Prusów z Warmii. Gdański książę winą za tę niespodziewaną agresję obarczył Sambora II. [więcej]
1234 Prawdopodobnie już w 1234 roku przekazy lubiszewskiego kasztelana Warcza o poczynaniach Sambora II, jakie docierały do Świętopełka II, mocno psuły dobre relacje pomiędzy braćmi. Warcz rzekomo opowiadał o próbach usunięcia księcia gdańskiego z tronu. [więcej]
1234 Zepsute relacje pomiędzy Samborem II i Świętopełkiem II próbował naprawić mistrz krajowy zakonu krzyżackiego Herman Balk. [więcej]
Styczeń 1235 Mediacje Hermana Balka przyniosły doraźny sukces, ponieważ na początku 1235 roku Sambor II i Świętopełk II wzięli udział w wielkiej kampanii zorganizowanej przez Krzyżaków w Prusach. W jednej drużynie obok książąt pomorskich i braci zakonnych stanęli również książęta z Mazowsza i Śląska. Wyprawa zakończyła się wspaniałym zwycięstwem w bitwie nad rzeką Dzierzgonią. [więcej]
1235-1236 Jak pokazały wydarzenia z 1235-1236 napięcia pomiędzy braćmi nie wygasły. Sambor II często pokazywał się w towarzystwie braci zakonnych. To z kolei bardzo irytowało Świętopełka II. [więcej]
15 czerwiec 1236 15 czerwca 1236 roku Sambor II udał się do Gdańska na wezwanie chorującego Świętopełka II. Tu dowiedział się, że wolą najstarszego brata jest, aby panowanie na Pomorzu Wschodnim odziedziczył jego najstarszy syn Mściwoj II, a to by było złamaniem reguły senioratu oznaczającej, że po jego (władcy) śmierci rządy przejmuje najstarszy męski przedstawiciel rodu, czyli w przypadku Sobiesławiców właśnie Sambor II. Nie trzeba długo się zastanawiać, aby stwierdzić, że niezgoda pomiędzy braćmi powiększy się. [więcej]
1236 Niebawem po gdańskim zjeździe Sambor II rozpoczął przygotowania do wystąpienia przeciwko Świętopełkowi II. Swoją uwagę skupił na umocnieniu grodu w Gorzędzieju. Oprócz tego zafundował sobie nową pieczęć, symbolizującą wrogość wobec starszego brata. [więcej]
1236 Świętopełk II widząc co się dzieje w Gorzędzieju, zebrał rycerstwo, przybył na miejsce i pokonał oddziały Sambora II i Krzyżaków. Książę gdański z pojmanym księciem lubiszewskiem obszedł się przyzwoicie. Pozwolił mu swobodnie odejść, byleby tylko nie pozostał na Pomorzu. [więcej]
1236 Jesienią 1236 roku Sambor II wraz z żoną i dziećmi opuścił swoją lubiszewską siedzibę i udał się do Krzyżaków. [więcej]
Listopad 1236 Nie uzyskawszy pomocy u władz Zakonu Krzyżackiego, prawdopodobnie w listopadzie 1236 roku Sambor II udał się po wsparcie do szwagrów w Meklemburgii. [więcej]
Wiosna 1238 Wiosną 1238 roku Sambor II, wspomagany oddziałami z Meklemburgii, zaatakował terytorium Świętopełka II Gdańskiego. Jak pokazały kolejne wydarzenia, nie docenił sił starszego brata, który po sprawnie przeprowadzonej kampanii uwięził go w nadwiślańskim grodzie w Słońcy. [więcej]
Wielkanoc 1239 W Wielki Piątek 1239 roku dzięki wstawiennictwu biskupa włocławskiego Michała i siostry Witosławy, przeoryszy żukowskich norbertanek, Sambor II odzyskał wolność i dzielnicę. W zamian musiał przybyć do Gdańska i publicznie przeprosić Świętopełka II. [więcej]
1239 Po odzyskaniu wolności i przysiędze wierności Świętopełkowi II Sambor II musiał również zmienić symbolikę używanej przez siebie pieczęci. Usunięto z niej symbolizującą księcia gdańskiego lilię, którą depcze koń księcia lubiszewskiego. [więcej]
1239 Po powrocie do swej dzielnicy Sambor II ponownie odebrał joannitom wsie Turza i Malenin. [więcej]
1240 Rok po odzyskaniu wolności, w podzięce za wstawiennictwo u Świętopełka II, Sambor II nadał klasztorowi norbertanek w Żukowie położonego nieopodal siedziby klasztoru działu we wsi Wadzino (między Mezowem a Dzierżążnem) wraz trzema jeziorami. [więcej]
21 styczeń 1241 21 stycznia 1241 roku w Toruniu ogłoszono kompromis w sprawie płacenia dziesięcin przez Sambora II biskupowi włocławskiemu Michałowi. [więcej]
28 sierpień 1243 28 sierpnia 1243 roku w Inowrocławiu podpisano układ pomiędzy Kazimierzem I Kujawskim i Zakonem Krzyżackim. Porozumienie to, w przypadku wystąpienia przez księcia lubiszewskiego przeciwko Świętopełkowi II Gdańskiemu, gwarantowało Samborowi II przekazanie znajdującego się w krzyżackich rękach grodu w Sartowicach. [więcej]
Jesień 1243 Jesienią 1243 roku w porozumieniu z bratem Raciborem oraz z Kazimierzem I Kujawskim i Zakonem Krzyżackim Sambor II rozpoczął w Goręczynie budowanie grodu pułapki, w którą miał być schwytany Świętopełk II Gdański. Intryga została rozszyfrowana, Racibor uwięziony, więc Samborowi II nie pozostało nic innego jak emigracja, zatem udał się do krzyżackiego Chełmna. [więcej]
Grudzień 1243 W grudniu 1243 roku Sambor II przejął od Krzyżaków gród w Sartowicach. [więcej]
1247 W 1247 roku Sambor II odebrał Świętopełkowi II gród Zantyr. [więcej]
1247 Pod koniec 1247 roku Sambor II wyruszył do Meklemburgii, aby wziąć udział w weselu swej córki Małgorzaty z księciem Danii Krzysztofem I. [więcej]
1248 Najpóźniej w lecie 1248 roku Sambor II opuścił Meklemburgię i powrócił zapewne do Chełmna, a następnie włączył się w wir trwających negocjacji pokojowych ze Świętopełkiem II. [więcej]
4 listopad 1248 4 listopada 1248 roku Sambor II pojawił się w Gorzędzieju, gdzie miał się odbyć arbitraż w sprawie braterskiego sporu ze Świętopełkiem II. Niestety gdański książę nie stawił się w wyznaczonym terminie, więc rodzinny konflikt pozostał nierozstrzygnięty. [więcej]
Listopad / grudzień 1248 Na przełomie listopada i grudnia 1248 roku Sambor II rozpoczął negocjacje, zmierzające do rozstrzygnięcia sporu z Zakonem Krzyżackim w sprawie przynależności Zantyru. Legat Jakub z Liege podjął się mediacji, w wyniku której Zantyr dostał się w krzyżackie ręce, a Sambor II otrzymał prawa do Wyspy Zantyrskiej czyli Wielkiej Żuławy. [więcej]
7 grudzień 1248 7 grudnia 1248 roku Sambor II stawił się w Toruniu przed sądem, który miał wydać werdykt w sprawie sporu ze Świętopełkiem II Gdańskim. Ten drugi nie stawił się osobiście przed arbitrami, a przysłany przez niego poseł nie był w stanie przekonać trybunału do jego racji, więc legat papieski Jakub z Liege obdarował Świętopełka II klątwą. [więcej]
1249 Na początku 1249 roku legat papieski Jakub z Liege doprowadził do ugody między Świętopełkiem II Gdańskim i jego młodszymi braćmi. Z jednej strony zgodził się na żądania oddania dzielnic młodszemu rodzeństwu, ale z drugiej strony nie zrzekł się senioralnej władzy nad nimi. W konsekwencji tego Sambor II, nie godząc się na wasalną zależność wobec starszego brata, nie pojawił się w obrębie własnego księstwa, prowadząc politykę z zewnątrz. [więcej]
Wiosna 1249 Wiosną 1249 roku Sambor II przebywał na Kujawach, gdzie spłacił 90 grzywien srebra biskupowi włocławskiemu Michałowi. [więcej]
1250 Przebywającego na emigracji Sambora II utrzymywał biskup włocławski Michał. W 1250 roku dług księcia lubiszewskiego z tego tytułu wynosił prawie trzysta grzywien srebra. [więcej]
24 czerwiec 1250 24 czerwca 1250 roku Sambor II spłacił 300 grzywien srebra biskupowi włocławskiemu Michałowi i wezwał krzyżackiego rządcę, aby potwierdził tę transakcję. Tym sposobem Sambor II zadeklarował, że jego zwierzchnikiem byli Krzyżacy, a nie starszy brat Świętopełk II Gdański. [więcej]
7 grudzień 1251 7 grudnia 1251 roku Sambor II przekazał Krzyżakom Wielkie Żuławy. W zamian otrzymał pewien obszar położony nad Wisłą naprzeciw Gorzędzieja i między obu brzegami rzeki, gdzie znajdowała się dogodna przeprawa promowa. Umowę tę lubiszewski książę potwierdził nową pieczęcią, symbolizującą całkowite zerwanie relacji wiążących go ze starszym bratem. [więcej]
25 styczeń 1252 25 stycznia 1252 roku Sambor II wspomagany wojskami krzyżackimi pokonał armię Świętopełka II Gdańskiego. Odzyskując tym sposobem księstwo lubiszewskie przystąpił do budowy swojej nowej stolicy w Tczewie, położonym opodal Gorzędzieja. [więcej]
10 styczeń 1253 10 stycznia 1253 roku Sambor II Tczewski nadał Krzyżakom wyspę Brew, położoną na Wiśle naprzeciw Zantyra. [więcej]
Luty 1253 W lutym 1253 roku Świętopełk II Gdański zawarł z nowym biskupem włocławskim Wolimirem porozumienie. Sambor II Tczewski na niekorzystny dla siebie sojusz starszego brata zareagował nader impulsywnie. Zabronił biskupowi wstępu do swojego księstwa i poczynił szkody w majątkach biskupich. [więcej]
30 czerwiec 1253 30 czerwca 1253 roku na Kowalowym Ostrowie Świętopełk II Gdański podpisał pokój z Zakonem Krzyżackim. Porozumienie tam zawarte regulowało również stosunki Sambora II Tczewskiego ze starszym bratem, zapewne uwalniając młodszego brata z zależności wasalnej od Świętopełka II. [więcej]
10 marzec 1254 10 marca 1254 roku w Elblągu Sambor II Tczewski dokonał na Wielkiej Żuławie regulacji dóbr, otrzymanych od Krzyżaków w 1248 roku. [więcej]
11 kwiecień 1254 11 kwietnia 1254 roku podczas pobytu w księstwie rugijskim zmarł Sobiesław, jedyny syn i spadkobierca Sambora II. Był to wielce trudny okres dla tczewskiego księcia, który pogrążony w przygnębieniu ufundował własny „domowy" klasztor. [więcej]
14 styczeń 1255 14 stycznia 1255 roku w Elblągu Sambor II Tczewski spotkał się królem Czech Przemysłem Ottokarem II. [więcej]
1 wrzesień 1255 1 września 1255 roku Sambor II Tczewski wystawił przywilej, w myśl którego nadał klasztorowi cysterskiemu w wielkopolskim Łeknie wsie Połęcino i zaginione później sąsiednie Brutnino. [więcej]
Marzec 1256 Na początku 1256 roku Sambor II Tczewski udał się w podróż do grobu syna Sobiesława w Straslundzie, a następnie do Danii w odwiedziny swej córki Małgorzaty, gdzie w marcu 1256 roku pełnił rolę mediatora w sporze zięcia i córki z arcybiskupem Lundu Jakubem Erlandsenem. [więcej]
13 maj 1256 Sambor II Tczewski powrócił z Danii przed 13 maja 1256 roku, kiedy to dokonał nadania wsi Zajączkowo i Mieścin. [więcej]
1256 / 1257 Na przełomie 1256 i 1257 roku Sambor II Tczewski nakazał konfiskatę majątków cystersów z Oliwy. [więcej]
11 czerwiec 1257 11 czerwca 1257 roku Sambor II Tczewski zawarł z biskupem włocławskim Wolimirem porozumienie, które zakończyło zaistniały między nimi konflikt. [więcej]
29 czerwiec 1258 29 czerwca 1258 roku Sambor II Tczewski wspólnie z rodziną wzięli udział w uroczystości, zorganizowanej z powodu powołania do życia nowego klasztoru w Pogódkach. [więcej]
19 luty 1263 Sambor II Tczewski często występował jako arbiter w różnego rodzaju sporach regionalnych. 19 lutego 1263 roku brał udział w ustalaniu werdyktu w sprawie krzyżacko-kujawskiego konfliktu. [więcej]
Styczeń 1268 W styczniu 1268 roku Sambor II Tczewski po raz drugi spotkał się z królem Czech Przemysłem Ottokarem II. Zapewne z inicjatywy czeskiego władcy doszło niedługo potem do ślubu córki Sambora i Ziemomysła Inowrocławskiego. [więcej]
Luty 1268 W lutym 1268 roku Sambor II Tczewski uczestniczył w ślubie swojej córki Salomei z Ziemomysłem Inowrocławskim. Przez jakiś czas Sambor II był gościem swojego zięcia i często występował w roli świadka na wystawionych przez niego dokumentach. [więcej]
26 luty 1269 26 lutego 1269 roku Sambor II Tczewski przebywał w Tczewie. [więcej]
Wiosna 1269 Wiosną 1269 roku Sambor II Tczewski wyruszył na Kujawy, by zbrojnie wspierać Ziemomysła Inowrocławskiego. [więcej]
Jesień 1269 Osobiste zaangażowanie Sambora II Tczewskiego na Kujawach stało się przyczyną utraty jego księstwa na rzecz Mściwoja II, syna Świętopełka II Gdańskiego. [więcej]
8 listopad 1269 8 listopada 1269 roku Sambor II Tczewski uczestniczył w podpisaniu ugody pomiędzy Ziemomysłem Inowrocławskim i biskupem włocławskim Wolimirem. [więcej]
Wiosna 1270 Pozbawiony swojego księstwa Sambor II Tczewski wiosną 1270 roku udał się po pomoc do Krzyżaków. [więcej]
29 czerwiec 1270 29 czerwca 1270 roku Sambor II Tczewski rozpoczął próby odzyskania swojej dzielnicy. Wzmocniony wojskami Zakonu Krzyżackiego spustoszył terytorium Mściwoja II. [więcej]
Jesień 1270 Jesienią 1270 roku Sambor II Tczewski, wspierany oddziałami krzyżackimi, podjął się nieudanej próby odbicia Tczewa z rąk Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
23 listopad 1270 23 listopada 1270 roku zmarła Matylda żona Sambora II Tczewskiego. [więcej]
1270 / 1271 Na przełomie 1270 i 1271 roku Mściwoj II zawarł układ pokojowy z Zakonem Krzyżackim. Szanse Sambora II Tczewskiego na odzyskanie księstwa zbliżyły się do zera. [więcej]
Lato 1271 Latem 1271 roku na Kujawy spadł zmasowany atak wojsk Bolesława Pobożnego i Mściwoja II. Podczas walk Sambor II Tczewski dostał się do niewoli. [więcej]
1273 Sambor II Tczewski odzyskał wolność w 1273 roku, kiedy Bolesław Pobożny przekazał Kujawy Leszkowi Czarnemu. [więcej]
23 grudzień 1275 Sambor II Tczewski nie ustawał w próbach odzyskania swojej dzielnicy. Aby skusić Zakon Krzyżacki do podjęcia bardziej intensywnych działań w jego imieniu, zaoferował im Ziemię Gniewską. Krzyżacy podjęli temat. Negocjacje z Mściwojem II w tej sprawie trwały do 23 grudnia 1275 roku i zakończyły się fiaskiem. [więcej]
24 marzec 1276 24 marca 1276 roku w Elblągu Sambor II Tczewski wystawił przywilej klasztorowi z Pogódek. [więcej]
29 marzec 1276 29 marca 1276 roku w Elblągu Sambor II Tczewski nadał Krzyżakom na własność Ziemię Gniewską w zamian za skuteczną pomoc zbrojną w odzyskaniu Tczewa.
Niestety do wyprawy zbrojnej Krzyżaków na terytorium Mściwoja II nie doszło z powodu jaćwieskich najazdów na wschodnie rubieże państwa zakonnego. [więcej]
Jesień 1278 Jesienią 1278 roku Sambor II Tczewski, rozżalony na los i pełen złości na Krzyżaków, opuścił państwo zakonne i udał się do córki na Kujawy. [więcej]
30 grudzień 1278 Sambor II Tczewski zmarł 30 grudnia 1278 roku w Inowrocławiu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Dzierzgonia 1234

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Mściwoj I Gdański
Żony i potomstwo:

Żoną Sambora II została Matylda - córka księcia meklemburskiego Henryka Borwina II.

  1. Małgorzata (1234-po1282) - żona Krzysztofa I - króla Danii
  2. Sobiesław III (1235-1254)
  3. Zwinisława
  4. Eufemia - żona Bolesława Rogatki
  5. Salomea - żona Ziemomysła Inowrocławskiego
  6. Gertruda
Następca: Mściwój II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Sambor_II
#SamborII
924

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.