ozdoba

KAZIMIERZ I KUJAWSKI

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz II Sprawiedliwy
Konrad I Mazowiecki
Kazimierz I Kujawski
Dynastia: Piastów
Urodzony: w 1211 roku
Zmarł: 14 grudnia 1267 roku
Rodzice: Konrad I mazowiecki
i Agafia
Grudzień 1227 W grudniu 1227 roku Kazimierz I Kujawski został wysłany przez ojca do Krakowa na pogrzeb Leszka Białego. Prawdopodobnie miał wówczas rozpoznać w stolicy sytuację pod kątem możliwości przejęcia małopolskiego tronu. [więcej]
1230 W czerwcu lub lipcu 1230 roku Kazimierz I Kujawski otrzymał od ojca we władanie własną dzielnicę Kujawy. [więcej]
Wielkanoc 1231 Wielkanoc 1231 roku Kazimierz I Kujawski razem z ojcem i braćmi spędził w Zgierzu. [więcej]
19 wrzesień 1232 9 września 1232 roku Kazimierz Kujawski gościł na Sandomierszczyźnie w otoczeniu ojca i brata. [więcej]
Listopad 1232 W listopadzie 1232 roku Kazimierz I Kujawski uczestniczył w spotkaniu z braćmi w Sulejowie. [więcej]
1234/1235 Na przełomie 1234 i 1235 roku Kazimierz I Kujawski wraz z ojcem i Henrykiem Brodatym wziął udział w potężnej bitwie przeciwko Prusom nad rzeką Dzierzgonią.
16 kwiecień 1237 16 kwietnia 1237 roku Kazimierz I Kujawski gościł w Inowrocławiu władców i dygnitarzy sąsiadujących z Kujawami dzielnic. Jednym z problemów szczytu było załagodzenie sporu Świętopełka II Gdańskiego z biskupem włocławskim Michałem. [więcej]
1237 W 1237 roku Kazimierz I Kujawski ściągnął do Inowrocławia franciszkanów. [więcej]
1238 W pierwszej połowie 1238 roku Kazimierz I Kujawski wykorzystując kłopoty Świętopełka II Gdańskiego zajął kasztelanię bydgoską. [więcej]
Wiosna 1238 Wiosną 1238 roku doszło do ochłodzenia relacji Kazimierza Kujawskiego z Konradem Mazowieckim. [więcej]
29 czerwiec 1238 29 czerwca 1238 roku Kazimierz I Kujawski zawarł układ pokojowy z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Maj / czerwiec 1238 Prawdopodobnie na przełomie wiosny i lata 1238 roku w Dankowie Kazimierz I Kujawski uczestniczył w rodzinnym zjeździe. Jeżeli liczył wówczas na powiększenie obszaru swojego władztwa, to niestety tam Konrad Mazowiecki rozwiał jego nadzieje. [więcej]
Sierpień 1238 W sierpniu 1238 roku na Kujawy wtargnął Świętopełk II Gdański, srodze łupiąc wszystko, co spotkał na drodze. Kazimierz I Kujawski zapewne wówczas przebywał w niedawno zdobytej Bydgoszczy. [więcej]
1239 W 1239 roku Świętopełk II Gdański spustoszył Kujawy i spalił Inowrocław.
1239 W 1239 roku we Wrocławiu Kazimierz I Kujawski pojął za żonę Konstancję, córkę Henryka Pobożnego. Nowa żona wniosła w posagu nadwarciańską kasztelanię lądzką.
Z punktu widzenia Konrada Mazowieckiego Kazimierz spędził w domu teścia zbyt dużo czasu i to wbrew woli ojca. Jest wielce prawdopodobne, że to stało się przyczyną skazania na katorgę i powieszenie kanonika płockiego Jana Czapli, który według mazowieckiego księcia był za to odpowiedzialny. [więcej]
1239-1241 Pomiędzy końcem 1239 roku a czerwcem 1241 roku Kazimierz I Kujawski otrzymał od Henryka Pobożnego Ziemię Lądzką. Był to posag Konstancji żony kujawskiego księcia.
18 wrzesień 1241 18 września 1241 roku Kazimierz I Kujawski wziął udział w wiecu zwołanym przez Konrada I Mazowieckiego w okolicy Solca Kujawskiego. Na zgromadzeniu swoją obecność odnotowali również bracia Kazimierza I Kujawskiego oraz Świętopełk II Gdański. [więcej]
20 wrzesień 1242 20 września 1242 roku Kazimierz I Kujawski wspólnie z ojcem i braćmi wziął w zawarciu układu pokojowego z Zakonem Krzyżackim, skierowanym przeciwko Świętopełkowi II Gdańskiemu. [więcej]
3-4 grudzień 1242 W nocy z 3 na 4 grudnia 1242 roku śmiałym atakiem wojska Kazimierza I Kujawskiego i Krzyżaków odebrały Świętopełkowi II Gdańskiemu Wyszogród i Sartowice. [więcej]
Styczeń 1243 W styczniu 1243 roku Kazimierz I Kujawski wspólnie z Przemysłem I i Krzyżakami odebrał Nakło Świętopełkowi II Gdańskiemu. [więcej]
Wiosna 1243 Wiosną 1243 roku Kazimierz I Kujawski otrzymał od ojca wolną rękę w realizacji swoich planów politycznych. [więcej]
25 maj 1243 W maju 1243 roku Kazimierz I Kujawski wspierał działania ojca w przegranej bitwie pod Suchodołem. [więcej]
Sierpień 1243 Na początku sierpnia 1243 roku nad rzeczką Mirawą w Ziemi Kieleckiej Kazimierz Kujawski uczestniczył w spotkaniu Konrada I Mazowieckiego z Grzymisławą. [więcej]
28 sierpień 1243 28 sierpnia 1243 roku w Inowrocławiu Kazimierz I Kujawski zawarł z mistrzem krajowym Henrykiem von Weida sojusz, skierowany przeciwko Świętopełkowi II. [więcej]
1244 Układy i sojusze, jakie zawarł Kazimierz I Kujawski, wystraszyły Świętopełka II Gdańskiego, więc w początkach 1244 roku Kujawy zalane zostały niszczycielskim najazdem oddziałów z Pomorza. [więcej]
1244 Odpowiedzią na łupieski najazd Świętopełka II Gdańskiego stała się wspólna wyprawa wojsk Kazimierza I Kujawskiego i Krzyżaków, zakończona nieudanym oblężeniem Świecia. [więcej]
1244 W 1244 roku doszło do jeszcze jednej wyprawy Kazimierza I Kujawskiego i Krzyżaków na terytorium Świętopełka II Gdańskiego, zakończonej podobnie jak poprzednim razem u wrót Świecia. [więcej]
11 październik 1245 11 października 1245 roku Innocenty IV wydał bullę zakazującą wojen Kazimierza I Kujawskiego ze Świętopełkiem II. [więcej]
5 marzec 1246 5 marca 1246 roku Kazimierz I Kujawski odnowił przymierze z Zakonem Krzyżackim. Niedługo potem przez Kujawy przetoczyła się kolejna łupieska wyprawa Świętopełka II Gdańskiego. [więcej]
Lato 1246 Prawdopodobnie latem 1246 roku Świętopełk II Gdański poprowadził swe oddziały na kolejną łupieżczą wyprawę na Kujawy. [więcej]
Jesień 1246 Prawdopodobnie jesienią 1246 roku Kazimierz I Kujawski wspierany wojskami krzyżackimi wyruszył na odwetową wyprawę łupieską na Pomorze. Prawdopodobnie wówczas spalono klasztor oliwski. [więcej]
1247 Prawdopodobnie w 1247 roku Kazimierz I Kujawski przedsięwziął ponownie łupieską ekspedycję na terytorium Świętopełka II Gdańskiego. [więcej]
1247 W 1247 roku Kazimierz I Kujawski w towarzystwie ojca i Siemowita I brał udział w zgromadzeniu książąt, zaaranżowanym nad rzeką Mierzawą. Małopolskę zaprezentowali: Bolesław Wstydliwy i Grzymisława Ingwarówna, wspierani przez małopolskie możnowładztwo. Celem zjazdu było znalezienie pokojowego rozwiązania, konfliktu mazowiecko-małopolskiego.
1247 W 1247 roku Kazimierz I Kujawski utracił na rzecz Bolesława Pobożnego gród Ląd, który otrzymał od Henryka Pobożnego jako posag Konstancji. [więcej]
Wrzesień 1247 W 1247 roku, po śmierci ojca, Kazimierz I Kujawski przejął na własność Kujawy i zawiślańskie obszary kasztelanii włocławskiej między rzekami Chełmicą i Ruźcem, które były mu przyznane przez ojca. Oprócz tego wykorzystując nieobecność swojego brata Siemowita I, zajętego szykowaniem pogrzebu ojca, zajął Łęczycę, Spycimierz, Sieradz i Rozprzę, tereny, które były w testamencie zapisane właśnie Siemowitowi I.
Marzec 1248 Po bezpotomnej śmierci brata Bolesława Mazowieckiego Kazimierz I Kujawski przejął część jego spuścizny - Ziemię Dobrzyńską. Mazowsze Płockie przypadło Siemowitowi I. Doszło wówczas do ustalenia nowej granicy mazowiecko-kujawskiej, biegnącej wzdłuż biegu Skrwy. Granica ta przetrwała aż do rozbiorów Polski. [więcej]
1248 Wiosną 1248 roku Kazimierz I Kujawski odzyskał twierdzę w Lądzie, którą utracił w poprzednim roku na rzecz Bolesława Pobożnego. [więcej]
Grudzień 1248 W grudniu 1248 roku Kazimierz I Kujawski uczestniczył w zjeździe, który obył się w Inowłodzu. W zgromadzeniu również udział wzięli Bolesław Wstydliwy i Siemowit I. [więcej]
31 grudzień 1248 31 grudnia 1248 roku w Piotrkowie Kazimierz I Kujawski spotkał się z Siemowitem I i biskupem poznańskim Bogufałem. [więcej]
Kwiecień 1249 W kwietniu 1249 roku w Białotarsku Kazimierz I Kujawski spotkał się z Siemowitem I. [więcej]
1249 W 1249 roku Kazimierz I Kujawski odkupił od Władysława Opolskiego za pięćset grzywien srebra kasztelanię rudzką. Kontrakt miał na celu umorzenie zobowiązań, które miał wobec kujawskiego księcia zmarły Mieszko Otyły. Niedługo potem twierdzę rudzką obległ i zdobył Przemysł I. [więcej]
1250 W 1250 roku Kazimierz I Kujawski obdarował biskupa włocławskiego Michała przywilej zwalniający mieszkańców biskupich wsi z obowiązku budowy i naprawy grodów. [więcej]
25 maj 1252 25 maja 1252 roku Kazimierz I Kujawski poczynił nadania na rzecz klasztoru w Sulejowie. [więcej]
Maj 1253 W maju 1253 roku Kazimierz I Kujawski otrzymał od papieża Innocentego IV zgodę na podporządkowanie sobie terenów zamieszkałych przez Połekszan. [więcej]
8 maj 1254 8 maja 1254 roku Kazimierz I Kujawski brał udział w uroczystości podniesienia świętych relikwii Stanisława i umieszczenie ich na ołtarzu głównym katedry krakowskiej na Wawelu. [więcej]
1254 W 1254 roku Kazimierz I Kujawski porwał i uwięził w Sieradzu Siemowita I. [więcej]
Jesień 1254 Jesienią 1254 roku Kazimierz I Kujawski pogodził się z Siemowitem I. Obaj bracia wspólnie wystąpili przeciwko Świętopełkowi Gdańskiemu. [więcej]
1255 Na początku 1255 roku w Inowrocławiu Kazimierz I Kujawski zawarł z Krzyżakami układ, w myśl którego rezygnował na rzecz Zakonu z praw do Galindii i Połeksza, otrzymanych wcześniej od Innocentego IV. W zamian Krzyżacy zobowiązywali się ponownie odstąpić księciu 1/3 Ziemi Lubawskiej oraz 1/3 obszaru obiecanego w 1242 roku Bolesławowi Konradowicowi.
Jesień 1255 Jesienią 1255 roku Kazimierz I Kujawski brał udział w akcji zbrojnej, mającej na celu odbicie twierdzy nakielskiej z rąk Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
Wiosna 1256 Wiosną 1256 roku Kazimierz I Kujawski wspierał zbrojnie Przemysła I w walkach o Nakło. [więcej]
2 marzec 1257 2 marca 1257 roku Kazimierz I Kujawski wziął udział w wiecu w Korczynie, na którym Bolesław Wstydliwy przekazał swej małżonce Kindze Ziemię Sądecką. [więcej]
1257 W 1257 roku, podczas pobytu w Opolu, Kazimierz I Kujawski zawarł sojusz z Władysławem Opolskim, pogłębiony dwa lata później mariażem Kazimierza z siostrą księcia opolskiego. [więcej]
Sierpień 1257 W sierpniu 1257 roku we Włocławku Kazimierz I Kujawski wziął udział w wiecu, na którym pojawili się posłowie Zakonu Krzyżackiego oraz jego brat Siemowit I. [więcej]
1257 Prawdopodobnie w 1257 roku Kazimierz I Kujawski zawarł sojusz ze Świętopełkiem Gdańskim. [więcej]
1257 W 1257 roku Kazimierz I Kujawski planował wyprawę krzyżową na Jaćwież. Uzyskał nawet poparcie papieża Aleksandra IV. Montował koalicję książąt chętnych do wzięcia udziału w ekspedycji, do której ostatecznie nie doszło. [więcej]
16 wrzesień 1257 Prawdopodobnie we wrześniu 1257 roku Kazimierz I Kujawski odebrał Krzyżakom część Ziemi Lubawskiej, którą uważał za przynależną sobie i dokumentem wystawionym 16 września 1257 roku nad rzeką Wel nadał ją rezydującej w Chełmży kapitule biskupstwa chełmińskiego, pozostawiając sobie tylko zwierzchnią władzę nad tą ziemią. [więcej]
10 listopad 1257 10 listopada 1257 roku w Zgierzu Kazimierz I Kujawski nadał wsie Trzęsacz i Włóki klasztorowi cystersów w Byszewie. Darowizną tą książę zobowiązał zakonników do modlitw za duszę żony Konstancji, jego własną oraz synów Leszka i Ziemomysła. [więcej]
1257/1258 Zimą przełomu lat 1257 i 1258 Kazimierz I Kujawski z powodu nierespektowania przez Krzyżaków postanowień traktatu z sierpnia 1257 roku spalił Nieszawę. [więcej]
Wiosna 1258 Kazimierz I Kujawski, spodziewając się woli odzyskania Ziemi Lądzkiej przez Bolesława Pobożnego, wzmocnił załogę grodu. Na początku 1258 roku książę wielkopolski wtargnął na sporne terytorium, lecz dobrze przygotowana obrona odparła atak, który w końcu zamienił się w łupieską wyprawę. Niestety potem koalicja wielkopolsko-zachodniopomorska natarła na stolicę Kujaw Inowrocław. Działania zbrojne Kazimierza I wspierał jego nowy sojusznik Świętopełk II Gdański. [więcej]
Kwiecień 1258 W kwietniu 1258 roku Kazimierz I Kujawski zawarł z Bolesławem Pobożnym pokój, na mocy którego zrzekł się praw do posiadania połowy kasztelanii lądzkiej.
Lato 1258 Latem 1258 roku Kazimierz I Kujawski wspólnie ze Świętopełkiem Gdańskim spustoszyli pogranicze Wielkopolski i rozpoczęli na terenie księstwa Bolesława Pobożnego budowę grodu w Pakości. [więcej]
Marzec 1259 W połowie marca 1259 roku Kazimierz I Kujawski poczuł się na tyle silny, aby podjąć próbę odzyskania utraconej w poprzednim roku części kasztelanii lądzkiej. Na początek postanowił spustoszyć terytorium, którego został pozbawiony, lecz szybka interwencja Bolesława Pobożnego stała się powodem utraty części zrabowanych łupów. [więcej]
Kwiecień 1259 Gdy walki na terytorium kasztelanii lądzkiej ustały, Kazimierz I Kujawski zwołał wiec, na którym miano wypracować nowe warunku pokoju. Niestety pertraktacje nie zrodziły pozytywnego skutku, a na domiar złego kujawski władca uwięził wielkopolskich posłów. [więcej]
6 październik 1259 6 października 1259 roku na Ziemię Łęczycką wkroczyły oddziały sprzymierzonych wojsk Bolesława Pobożnego, Bolesława Wstydliwego, Siemowita I oraz Daniela Halickiego. Postawiony przed tak zdecydowaną interwencją sąsiadów Kazimierz I Kujawski zaapelował o rozejm. [więcej]
Listopad 1259 W listopadzie 1259 roku doszło do pertraktacji pokojowych. Kazimierz I Kujawski zgodził się zrezygnować ze spornych terenów. [więcej]
13 czerwiec 1260 13 czerwca 1260 roku w Tuszynie Kazimierz I Kujawski spotkał się z Bolesławem Pobożnym. Doszło tam do jakiejś korekty ustaleń, przyjętych w listopadzie 1259 roku. [więcej]
1260 W 1260 roku doszło do buntu synów Kazimierza I Kujawskiego. Leszek Czarny i Ziemomysł Inowrocławski, obdarzeni poparciem innych piastowskich książąt, zaczęli domagać się swoich dzielnic.
Jest prawdopodobne, że czynnikiem, który spowodował czyn potomków, była nieudana próba otrucia ich przez macochę Eufrozynę.
Kazimierz I Kujawski nie zgodził się na zmiany terytorialne, więc w konsekwencji Leszek Czarny udał się po pomoc na dwór Bolesława Wstydliwego. [więcej]
Lato 1260 Latem 1260 roku Kazimierz I Kujawski odebrał Siemowitowi I Ziemię Łęczycką. Następnie spustoszył Małopolskę i wzniósł przygraniczny gród w Lelowie. [więcej]
2 grudzień 1260 2 grudnia 1260 roku w Przedborzu Kazimierz I Kujawski spotkał się z Bolesławem Wstydliwym i Siemowitem I. [więcej]
1260-1261 W 1260 lub 1261 roku Kazimierz I Kujawski zawarł sojusz z litewskim władcą Mendogiem. [więcej]
6 luty 1261 W wyniku presji, jaką wywarł Bolesław Wstydliwy z łęczycką szlachtą, Kazimierz I Kujawski utracił na rzecz Leszka Czarnego Łęczycę. [więcej]
24 sierpień 1261 Na krótko przed 24 sierpnia 1261 roku Bolesław Pobożny wkroczył na Kujawy. Kazimierz I Kujawski, uwikłany w konflikt z synami, postanowił oddać wielkopolskiemu księciu Ziemię Lądzką. [więcej]
1262 Prawdopodobnie na początku 1262 roku Kazimierz I Kujawski wszedł w układ z państwem litewskim. Świadczą o tym pośrednio dokumenty z lat 1262-63, w których Papież Urban IV oskarżył Kazimierza o wspomaganie pogan przeciw Zakonowi Krzyżackiemu. To niefortunne porozumienie przyczyniło się w znacznym stopniu do śmierci Siemowita I
4 październik 1262 Po 4 października 1262 roku Kazimierz I Kujawski zawarł z Leszkiem Czarnym porozumienie, na mocy którego odzyskał Łęczycę, w zamian za wydzielenie synowi Księstwa Sieradzkiego. [więcej]
19 luty 1263 W obliczu krytyki, jaka spadła na Kazimierza I Kujawskiego w związku z jego sojuszem z Litwinami, zdecydował się zawrzeć ugodę z Zakonem. Werdykt sądu ogłoszono 19 lutego 1263 roku, a książę zaaprobował go. Wyrzekł się wówczas przymierza z poganami. [więcej]
Marzec 1263 Po unormowaniu stosunków z Krzyżakami Kazimierz I Kujawski spustoszył terytoria należące do biskupa włocławskiego Wolimira, który między innymi poparł bunt Leszka Czarnego. Kujawski książę zajął wówczas biskupi Raciążek i Włocławek. [więcej]
Lato 1265 Latem 1265 roku biskup włocławski Wolimir rzucił klątwę na Kazimierza I Kujawskiego. [więcej]
13 kwiecień 1266 13 kwietnia 1266 roku została zawarta pomiędzy Kazimierzem I Kujawskim i biskupem włocławskim Wolimirem ugoda, w myśl której kościelny monarcha zdjął klątwę, a w zamian książę miał zapłacić 200 grzywien srebra za uczynione straty. W dokumencie tym odnaleźć można również zapowiedź scedowania po nim władzy na Ziemomysła. [więcej]
1266 Do końca 1266 roku Kazimierzowi I Kujawskiemu z nałożonego na niego odszkodowania dla biskupa włocławskiego Wolimira udało się spłacić jedynie 70 grzywien. Zdarzyło mu się również poturbować napominających go o spłatę zobowiązania arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza i biskupa płockiego Piotra. [więcej]
1266 W połowie lutego 1267 roku na synodzie we Wrocławiu legat Gwidon, rozpatrujący skargę biskupa włocławskiego Wolimira, arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza i biskupa płockiego Piotra, nakazał Kazimierzowi I Kujawskiemu zapłacić Wolimirow brakujące 130 grzywien, arcybiskupowi 200 grzywien, biskupowi płockiemu 50, potwierdzić immunitety wsi biskupstwa włocławskiego i ich nie łamać, a także usunąć osadników, których sprowadził do zajętych wsi biskupstwa. [więcej]
14 grudzień 1267 Kazimierz I Kujawski zmarł 14 grudnia 1267 roku. Spuściznę po nim podzielono w ten sposób, że Ziemomysł otrzymał stołeczny wówczas Inowrocław, Kruszwicę, Radziejów, Bydgoszcz i Wyszogród. Była to największa i najbogatsza część ojcowskiej schedy. Synom Eufrozyny przypadły Kujawy Brzeskie, Ziemia Łęczycka i Dobrzyńska, i miały one zostać w przyszłości podzielone między trzech braci. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Dzierzgonia 1234

Suchodół 1243

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Kazimierza I Kujawskiego została pomiędzy 1231-1233 rokiem Jadwiga, prawdopodobnie córka Władysława Odonica. Małżeństwo pozostało bezdzietne

Drugą żoną Kazimierza I Kujawskiego w 1239 roku została Konstancja - córka księcia Henryka II Pobożnego

  1. Leszek Czarny
  2. Ziemomysł

Eufrozyna - córka Kazimierza I opolskiego pomiędzy 1257 a 1259 rokiem została trzecią żoną Kazimierza I Kujawskiego

  1. Władysław Łokietek
  2. Kazimierz II
  3. Siemowit
  4. Eufemia (około 1265-1308) - żona Jerzego I księcia halickiego włodzimierskiego

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Kazimierz_Kujawski
#KazimierzKujawski
189

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.