ozdoba

MŚCIWOJ II GDAŃSKI

(1270-1294)

ozdoba
Wybitne postacie
Saladyn
Czyngis Chan
Hermann von Salza
Świętopełk II Wielki
Sambor II
Mściwoj II Gdański
Lew I Halicki
Jan Muskata
Zygmunt Korybutowicz
Wład III Palownik Drakula
Izabela I Katolicka
Mikołaj Firlej
Mikołaj Kamieniecki
Michał Gliński
Jan Amor Tarnowski
Mściwoj II Gdański
Dynastia: Sobiesławiców
Urodzony: w 1224 roku
Zmarł: 25 grudnia 1294 roku
Rodzice: Świętopełk II Gdański
i Eufrozyna
Czerwiec 1236 W czerwcu 1236 roku Świętopełk II Gdański ogłosił, że jego wolą jest, aby spadek po nim przejął jego najstarszy syn Mściwoj II. Ta deklaracja była złamaniem reguły senioratu oznaczającej, że po jego (władcy) śmierci rządy przejmuje najstarszy męski przedstawiciel rodu, czyli w przypadku Sobiesławiców Sambor II. [więcej]
Wiosna 1243 W lutym lub marcu 1243 roku Świętopełk II Gdański zawarł z Zakonem Krzyżackim pokojowy układ. Mściwoj II stał się gwarantem porozumienia i został oddany przez ojca pod opiekę Krzyżaków. [więcej]
Lato 1243 Latem 1243 roku Świętopełk II Wielki próbował uwolnić Mściwoja II przetrzymywanego w Starogrodzie pod Chełmnem. Podstęp odkryto. Mściwoj II został przetransportowany do grodu w Sartowicach, więc nadal pozostał w krzyżackiej niewoli. [więcej]
Listopad 1248 W listopadzie 1248 roku po pięciu latach niewoli Mściwoj II odzyskał wolność. Odebrany przez papieskiego legata od Krzyżaków powrócił do rodzinnego grona. [więcej]
29 wrzesień 1255 29 września 1255 roku Mściwoj II zajął gród w Nakle. Następnie zdołał go obronić po ataku koalicji wielkopolsko-kujawskiej. [więcej]
1260 Prawdopodobnie już w 1260 roku Mściwoj II otrzymał od ojca dzielnicę ze stolicą w Świeciu. [więcej]
1264 W 1264 roku Mściwoj II zawarł z Barnimem I księciem zachodniopomorskim układ, na mocy którego prawdopodobnie za jakaś gratyfikację finansową obiecał mu po śmierci przekazać swoje księstwo. [więcej]
1266 W 1266 roku, po śmierci ojca, Mściwoj II rozpoczął samodzielne rządy w Świeciu. Jego brat Warcisław II inaugurował panowanie w Gdańsku. [więcej]
1 sierpień 1267 1 sierpnia 1267 roku w Świeciu Mściwoj II razem z bratem Warcisławem II podpisali z Zakonem Krzyżackim traktat, regulujący ich wzajemne stosunki. Świecki monarcha nie odrzucił punktu mówiącego o tym, że jeżeli w jego księstwie schronią się zbiegowie lub złoczyńcy z państwa krzyżackiego, Mściwoj II nie będzie ich chronił i postąpi zgodnie z wolą Krzyżaków. [więcej]
3 styczeń 1268 3 stycznia 1268 roku w Chełmnie w obecności króla Czech Przemysła Ottokara II Mściwoj II zawarł z Zakonem Krzyżackim kolejny traktat pokojowy. [więcej]
1 kwiecień 1269 1 kwietnia 1269 roku w Choszcznie Mściwoj II zawarł z margrabiami brandenburskimi porozumienie, zgodnie z którym oddał im swoje posiadłości w lenno. [więcej]
Jesień 1269 Latem 1269 roku doszło do zamachu stanu w Świeciu. Część możnych pojmała i uwięziła Mściwoja II, a na świeckim tronie posadziła jego brata Warcisława II Gdańskiego. Niewola świeckiego księcia nie trwała zbyt długo. Jesienią wierni mu poddani uwolnili go. Mściwoj II zebrawszy wojska ruszył na Gdańsk, który po kilkumiesięcznej kampanii poddał się, a Warcisław II musiał ratować się ucieczką do należącego do Krzyżaków Elbląga.
Oprócz tego dzięki szeroko zakrojonej kampanii udało się Mściwojowi II zająć również księstwo tczewskie należące do jego stryja Sambora II, który wówczas zaangażowany był osobiście w konflikt na Kujawach. Tym sposobem cała spuścizna po Świętopełku II Wielkim znalazła się w rękach jego jednego potomka Mściwoja II. [więcej]
29 czerwiec 1270 Sambor II, nie mogąc pogodzić się z utratą swojego księstwa, rozpoczął działania zmierzające do odzyskania straty. 29 czerwca 1270 roku wzmocniony oddziałami krzyżackimi spustoszył okolice Nowego nad Wisłą, należące do Mściwoja II. [więcej]
1270 W 1270 roku Mściwoj II Gdański zawarł z Bolesławem Pobożnym sojusz, skierowany przeciwko Ziemomysłowi Inowrocławskiemu i Brandenburczykom. [więcej]
Jesień 1270 Jesienią 1270 roku Sambor II podjął próbę odbicia Tczewa. Obrońcy grodu stawili dzielny opór, więc Tczew pozostał przy Mściwoju II Gdańskim. [więcej]
1270 / 1271 Na przełomie 1270 i 1271 roku Mściwoj II Gdański zawarł z Zakonem Krzyżackim sojusz, który skutecznie wyhamował dążenia Sambora II Tczewskiego do odzyskania posiadanego niegdyś terytorium. [więcej]
Lato 1271 Latem 1271 roku Mściwoj II Gdański razem z Bolesławem Pobożnym zaatakowali Kujawy. Pomorskiemu władcy udało się zająć Wyszogród. Podczas zwycięskiej kampanii do niewoli dostał się Sambor II Tczewski.
[więcej]
Lato 1271 W czasie gdy Mściwoj II Gdański zajmował Wyszogród, Brandenburczycy, którzy rzekomo przybyli na pomoc, wykorzystali nieobecność księcia i zajęli Gdańsk. [więcej]
1271 / 1272 Pod koniec 1271 roku Mściwoj II Gdański czynił próby wydarcia Gdańska z brandenburskich rąk. [więcej]
Styczeń 1272 W styczniu 1272 roku Mściwoj II Gdański wspomagany oddziałami Bolesława Pobożnego odzyskał Gdańsk z rąk "przyjaciół" z Brandenburgii. [więcej]
Wiosna 1272 Po odzyskaniu Gdańska Mściwoj II Gdański przystąpił do rozliczania zbuntowanych mieszczan, którzy umożliwili Brandenburczykom zajęcie stołecznego miasta. Oskarżonym postawiono zarzuty o zbrodnię i obrazę książęcego majestatu. Na osądzonych spadły wyroki śmierci, wygnania, konfiskat majątkowych, a samo miasto pozbawiono obwarowań. [więcej]
3 wrzesień 1273 3 września 1273 roku Mściwoj II Gdański przystąpił z Brandenburczykami do negocjacji, zmierzających do zawarcia nowego układu pokojowego, w myśl którego oddał im Słupsk i Sławno, które otrzymał od nich z powrotem w lenno. [więcej]
23 grudzień 1275 Po odzyskaniu wolności Sambor II Tczewski próbował odzyskać swoje terytoria za pośrednictwem Krzyżaków. Prawdopodobnie w grudniu 1275 roku Mściwoj II Gdański odrzucił ofertę braci zakonnych. [więcej]
Marzec 1276 Wobec odmowy Mściwoja II Gdańskiego oddania Samborowi II Tczewskiemu jego dawnych terytoriów w połowie marca 1276 roku w okolicy Elbląga doszło do koncentracji wojsk krzyżackich, które miały wymóc uległość gdańskiego monarchy. Do ataku jednak nie doszło z powodu ataku Jaćwingów na Ziemię Chełmińską. [więcej]
1278 Między 1 czerwca a 20 lipca 1278 roku Mściwoj II Gdański uczestniczył w łupieskiej wyprawie zorganizowanej przez Bolesława Pobożnego na terytorium Brandenburgii. [więcej]
16 październik 1280 16 października 1280 roku we wsi Rzepka nad rzeką Brdą na wschód od Bydgoszczy Mściwoj II Gdański zawarł z Ziemomysłem Inowrocławskim układ, w myśl którego kujawski książę zrzekł się roszczeń do ziem dawnego Księstwa Tczewskiego w zamian za odzyskanie kasztelanii wyszogrodzkiej. Realizacja porozumienia miała nastąpić po śmierci Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
Październik 1280 W Rzepce Mściwoj II Gdański przekazał również Kościerzynę i inne dobra ziemskie najmłodszej córce Sambora II Tczewskiego Gertrudzie.
Co ciekawe, niedługo potem pomiędzy rodzeństwem stryjecznym zawiązał się trwający kilka lat romans. Wydaje się, że całe szczęście, że Sambor II już nie żył, ponieważ z pewnością trudno byłoby mu znieść przygody miłosne swojej córki z jego największym wrogiem, który go tak upokorzył. [więcej]
1281 Między początkiem marca a l listopada 1281 roku Mściwoj II Gdański pojawił się w klasztorze benedyktyńskim w Lubiniu. Wówczas zapewne doszło do spotkania pomorskiego księcia z Przemysłem II. [więcej]
1281 Salomea żona Ziemomysła Inowrocławskiego, oburzona romansem swojej siostry Gertrudy z Mściwojem II Gdańskim, wycofała zrzeczenie się praw do ojcowskich majątków, co w konsekwencji skutkowało zerwaniem porozumień z Rzepki. [więcej]
15 luty 1282 15 lutego 1282 roku w Kępnie Mściwoj II Gdański zawarł z Przemysłem II porozumienie, w myśl którego uczynił wielkopolskiego księcia dziedzicem spuścizny po sobie. [więcej]
18 maj 1282 18 maja 1282 roku sąd w Miliczu wydał werdykt, w myśl którego Mściwoj II Gdański został zmuszony oddać Krzyżakom Ziemię Gniewską. [więcej]
1282 W 1282 roku Mściwoj II Gdański zawarł antykrzyżackie przymierze z biskupami z Włocławka i Płocka, Albierzem i Tomaszem. [więcej]
1284 Wieść o romansie Mściwoja II Gdańskiego z Gertrudą odbiła się szerokim echem, a miłostka urosła do rangi skandalu tak wielkiego, że w 1284 roku interweniował sam arcybiskup Jakub Świnka, zmuszając parę do zaniechania kontaktów. [więcej]
13 wrzesień 1284 13 września 1284 roku Mściwoj II Gdański spotkał się w Nakle z Przemysłem II. [więcej]
20 marzec 1286 20 marca 1286 roku w Byszewie Mściwoj II nadał wiele przywilejów należącym do klasztoru wsiom Trzęsacz, Włóki i Dobrcz. [więcej]
23 listopad 1287 23 listopada 1287 roku w Słupsku Mściwoj II spotkał się z Przemysłem II i Bogusławem IV. [więcej]
14 maj 1288 14 maja 1288 roku w Rzepce Mściwoj II Gdański widział się z Przemysłem II. [więcej]
13 czerwiec 1288 13 czerwca 1288 roku Kościół unieważnił małżeństwo Mściwoja II Gdańskiego z Eufrozyną. [więcej]
26 sierpień 1288 26 sierpnia 1288 roku w Słupsku Mściwoj II Gdański pojął za żonę Sulisławę. [więcej]
26 luty 1289 26 lutego 1289 roku Mściwoj II Gdański wspomógł zbrojnie koalicję książąt mazowieckich w bitwie pod Siewierzem.
Sierpień 1291 W sierpniu 1291 roku Mściwoj II Gdański przebywał w Nakle. Spotkał się tam wówczas z Przemysłem II i Bogusławem IV. [więcej]
23 październik 1290 23 października 1290 roku Mściwoj II Gdański gościł w Gnieźnie u Przemysła II. [więcej]
Wiosna 1294 Wiosną 1294 roku Mściwoj II Gdański przebywał w Wielkopolsce u Przemysła II. [więcej]
15 czerwiec 1294 15 czerwca 1294 roku Mściwoj II Gdański gościł w Słupsku Przemysła II. [więcej]
27 wrzesień 1294 27 września 1294 roku Mściwoj II Gdański wystawił ostatni znany nam dokument. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Sambor II
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Mściwoja II została około 1250 roku Judyta - córka Dytryka I hrabiego Brenny i Wettinu.

  1. Katarzyna (przed 1255-po 1 stycznia 1312) - żona Przybysława II księcia meklemburskiego na Parchimie
  2. Eufemia

Drugą żoną Mściwoja II została po 1 maja 1275 roku Eufrozyna, córka Kazimierza Opolskiego. Wdowa po Kazimierzu I Kujawskim. Para nie doczekała się potomstwa. Po 10 latach małżeństwo zostało unieważnione.

Trzecią żoną Mściwoja II została 26 sierpnia 1288 roku Sulisława - zakonnica w klasztorze Premonstratensek w Słupsku. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Następca: Przemysł II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Mściwoj_Gdański
#MściwojGdański
970

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.