ozdoba

HERMANN VON SALZA

ozdoba
Wybitne postacie
Saladyn
Czyngis Chan
Hermann von Salza
Świętopełk II Wielki
Sambor II
Mściwoj II Gdański
Lew I Halicki
Jan Muskata
Zygmunt Korybutowicz
Wład III Palownik Drakula
Hermann von Salza
Dynastia: ród pochodził z Turyngii
Urodzony: około 1179 roku
Zmarł: 20 marca 1239 roku
w Salerno
Rodzice: Burchard Hartrad von Salza
1209 W 1209 roku, po śmierci Heinricha von Tunna, Hermann von Salza został Wielkim Mistrzem Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.
1210 W październiku 1210 roku Hermann von Salza brał udział w koronacji Jana z Brienne na króla Jerozolimy.
7 maj 1211 7 maja 1211 roku król Węgier Andrzej II nadał zakonowi krzyżackiemu ziemie w Siedmiogrodzie. Hermann von Salza najprawdopodobniej nie brał udziału w negocjacjach i przejęciu Burzenlandu. [więcej]
Wrzesień 1211 We wrześniu 1211 roku Hermann von Salza, wspólnie z wysłannikiem Ottona IV kanonikiem Wilbrandem, wyruszył w podróż do Armenii na dwór króla Leona II Rubenidy. [więcej]
Wrzesień 1211 Podróż przebiegała wzdłuż wybrzeża. Pierwszym miastem, do którego przybyli Hermann von Salza z Wilbrandem, był Tyr. Następnie przez Sareptę i Sydon udali się do Bejrutu. [więcej]
Październik 1211 Po dwóch dniach w Bejrucie Hermann von Salza i Wilbrand pojechali do Byblos, a potem do Trypolisu. [więcej]
Październik 1211 W dalszą podróż Hermann von Salza i Wilbrand udali się konno. Kolejnym miejscem postoju była Tortosa. Stąd kontynuowali podróż na pokładzie statku, którym opuścili Królestwo Jerozolimy i wpłynęli na wody terytorialne Królestwa Antiochii. [więcej]
22 listopad 1211 22 listopada 1211 roku Hermann von Salza i Wilbrand dotarli do portu Antiochia. Dla Niemców miasto to było szczególnie godne uwagi, ponieważ tutaj pochowano cesarza Fryderyka I Barbarossę. [więcej]
Grudzień 1211 Dalej Hermann von Salza i Wilbrand udali się drogą lądową do Małej Armenii. [więcej]
6 styczeń 1212 6 stycznia 1212 roku Hermann von Salza i Wilbrand dotarli do Sis, stolicy Małej Armenii. [więcej]
Luty 1212 Dalsza podróż Hermanna von Salza biegła przez Tell-Hamdun, następnie przez góry Taurus do miasta Korykos (Corycus). Niedaleko od tego miejsca, trzydzieści dwa lata wcześniej, w dolinie rzeki Salef zginął tragicznie Fryderyk Barbarossa. [więcej]
Luty 1212 Dalej Hermann von Salza drogą morską udał się do cypryjskiego portu Kyrenia. [więcej]
Luty 1212 Z Kyrenii Hermann von Salza pojechał się w głąb cypryjskiego lądu do Nikozji. Tu miał okazję po raz pierwszy w życiu obejrzeć strusia. [więcej]
Luty 1212 Następnym celem podróży był Limassol, a potem Famagusta. Tu Hermann von Salza spędził trzy tygodnie w oczekiwaniu na korzystny wiatr. [więcej]
Marzec 1212 Z Famagusty Hermann von Salza udał się w podróż powrotną do Jerozolimy. [więcej]
9 kwiecień 1215 9 kwietnia 1215 roku Hermann von Salza prawdopodobnie przebywał w Schwarzenbergu, gdzie Matylda, żona Konrada, wójta Schwarzenbergu, podarowała zakonowi ziemię w Akce. [więcej]
Lato 1215 Jest wielce prawdopodobne, że latem 1215 roku Hermann von Salza przebywał na Sycylii. [więcej]
11 listopad 1215 11 listopada 1215 roku Hermann von Salza przebywał w Rzymie, uczestnicząc w obradach Soboru Laterańskiego IV. [więcej]
Grudzień 1216 W grudniu 1216 roku w Norymberdze Hermann von Salza spotkał się z Fryderykiem II. [więcej]
Wrzesień 1217 We wrześniu 1217 roku Hermann von Salza przebywał na Cyprze. Król Hugo I zaopatrzył go w przywilej dla zakonu krzyżackiego. [więcej]
Październik 1217 W październiku 1217 roku w Akkce Hermann von Salza uczestniczył w obradach rady wojennej, która miała zadecydować o dalszych krokach V wyprawy krzyżowej. Z pewnością spotkał się wówczas z królem Węgier Andrzejem II. [więcej]
1218 Wiosną 1218 roku Hermann von Salza wizytował budowę zamku pielgrzymów, położonego między Hajfą a Cezareą. W pracach przy wznoszeniu twierdzy miał swój wkład również zakon krzyżacki. [więcej]
2 czerwiec 1218 2 czerwca 1218 roku Hermann von Salza wszedł na pokład statku, który z Akki zabrał dowództwo V wyprawy krzyżowej do Damietty. [więcej]
Grudzień 1219 W grudniu 1219 roku, po upadku obrony Damietty, Hermann von Salza wysłał do kardynała Leona de Santa Croce relację z wydarzeń ostatnich dni. [więcej]
Wiosna 1220 Jakiś czas po poddaniu Damietty Hermann von Salza uzgodnił z królem Jerozolimy Janem z Brienne zwrot połowy łupu z Damietty. Następnie wiosną 1220 roku powrócił do Akki. [więcej]
Maj 1220 W maju 1220 roku w Akkce Hermann von Salza nabył wszystkie dobra Ottona hrabiego Hennebergu. [więcej]
4 październik 1220 4 października 1220 roku Hermann von Salza przebywał w Bolonii w obozie Fryderyka II. [więcej]
Październik / listopad 1220 Później Hermann von Salza wyruszył do Rzymu, przyjmując rolę wysłannika pretendenta do cesarskiej korony Fryderyka II. [więcej]
25 listopad 1220 25 listopada 1220 roku Hermann von Salza przebywał w cesarskim obozie na Monte Mario. Tego dnia pojawił się jako testator cesarskiego dokumentu. [więcej]
12 grudzień 1220 12 grudnia 1220 roku Hermann von Salza przebywał w otoczeniu Honoriusza III. [więcej]
Marzec 1221 W marcu 1221 roku Hermann von Salza przebywał w Akkce. Wystawiono wówczas przywilej króla jerozolimskiego Jana, zgodnie z którym król Jerozolimy miał prawo do połowy łupów, jakie zakon krzyżacki zdobył, jeśli król osobiście wziął udział w kampanii. [więcej]
7 lipiec 1221 7 lipca 1221 roku Hermann von Salza wraz z królem jerozolimskim Janem z Brienne przybył do Damietty. [więcej]
Wrzesień 1221 We wrześniu 1221 roku Damietcie podpisano pokój, kończący V wyprawę krzyżową. Hermann von Salza jako gwarant porozumienia stał się jeńcem sułtana Al‒Kamila. [więcej]
7 wrzesień 1221 Hermann von Salza niezbyt długo pełnił rolę jeńca. Wkrótce został uwolniony, aby pomóc w wypełnieniu treści pokojowego traktatu. 7 września 1221 roku udało się wyprowadzić z Damietty wojska chrześcijańskie. [więcej]
30 styczeń 1222 30 stycznia 1222 roku w Cosenzie Hermann von Salza wspólnie z Fryderykiem II i biskupem Mikołajem z Tusculum wziął udział w poświęceniu katedry. [więcej]
12 kwiecień 1222 12 kwietnia 1222 roku Hermann von Salza u boku Fryderyka II dotarł do Veroli, gdzie mieli się spotkać z Honoriuszem III. [więcej]
Lato 1222 Po szczycie w Veroli Hermann von Salza udał się razem z Fryderykiem II na Sycylię. [więcej]
Listopad 1222 W listopadzie 1222 roku Hermann von Salza w towarzystwie biskupa Jakuba von Patti wyruszył do Rzymu. Obydwaj wielcy mężowie jechali tam, aby załagodzić napięcia powstałe między papieską kurią a cesarskim dworem. Na czoło wysuwała się sprawa mianowania przez Fryderyka II Gunzelina von Wolfenbüttel na stanowisko legata Rzeszy w Toskanii. [więcej]
20 grudzień 1222 20 grudnia 1222 roku Hermann von Salza przebywał w Apricenie, gdzie wystawił pismo skierowane do papieża. W międzyczasie uzyskał dla zakonu krzyżackiego od cesarza ważny przywilej, w myśl którego każdy, kto zasilił szeregi zakonu, nie powinien był być ścigany za dawne występki. Zgodnie z postanowieniami nowego prawa świeży członek zakonu zwalniany był również z długów. [więcej]
1 styczeń 1223 Misja Hermanna von Salza w Rzymie zakończyła się dużym sukcesem. 1 stycznia 1223 roku ogłoszono dla mieszkańców Spoleto oraz marchii Ankona manifest Fryderyka II, obwieszczający zniesienie wszelkich postanowień Gunzelina von Wolfenbüttel. Dzięki mediacji Wielkiego Mistrza konflikt papieża z cesarzem został załagodzony. [więcej]
Styczeń 1223 Przebywający w Rzymie Hermann von Salza przekonał Honoriusza III, aby wydał oświadczenie, iż węgierski Burzenland nie powinien podlegać wyłącznie papieżowi. Edykt ten nie został przyjaźnie odebrany na węgierskim dworze. [więcej]
Styczeń 1223 Pod koniec stycznia 1223 roku Hermann von Salza przebywał w Kapui w otoczeniu Fryderyka II. Tutaj Wielkiemu Mistrzowi udało się uzyskać potwierdzenie kolejnego przywileju dla zakonu krzyżackiego. [więcej]
Luty 1223 W lutym 1223 roku Hermann von Salza przebywał w kręgach związanych z Fryderykiem II. Początkowo w San Germano, a potem w Monte San Giovanni. [więcej]
4-5 marzec 1223 4 lub 5 marca 1223 roku Hermann von Salza razem z Fryderykiem II udali się do Ferentino na spotkanie z Honoriuszem III. Podczas szczytu udało się odroczyć termin rozpoczęcia krucjaty na czerwiec 1225 roku. [więcej]
19 marzec 1223 19 marca 1223 roku Hermann von Salza pojawił się w Sora jako testator dokumentu dla kapituły w Hamburgu. Potem Wielki Mistrz udał się do Celano, gdzie roztrząsano sprawę Tomasza z Molise. [więcej]
25 kwiecień 1223 25 kwietnia 1223 roku Hermann von Salza przebywał w Pescarze nad Morzem Adriatyckim. [więcej]
24 wrzesień 1223 24 września 1223 roku Hermann von Salza przebywał w Niemczech. Uwaga jego skupiła się na wynegocjowaniu traktatu z duńskim królem Waldemarem II, uwięzionym przez hrabiego Henryka ze Schwerinu oraz na działaniach mających na celu nakłonienie panów Rzeszy do wzięcia udziału w krucjacie. [więcej]
Grudzień 1223 W grudniu 1223 roku Hermann von Salza gościł w Rzymie. Powiodła mu się próba nakłonienia Honoriusza III do wydania zarządzenia dotyczącego Burzenlandu. [więcej]
6 styczeń 1224 6 stycznia 1224 roku Hermann von Salza przybył na Sycylię. W rozmowie z Fryderykiem II zaproponował mu podróż do Niemiec. [więcej]
Luty 1224 W lutym 1224 roku w Katanii odnotowano pobyt Hermanna von Salza. [więcej]
Marzec 1224 Na początku marca 1224 roku Hermann von Salza przebywał w Palermo. Potem wyruszył w kierunku Niemiec z misją od Fryderyka II. [więcej]
Kwiecień 1224 W kwietniu 1224 roku Hermann von Salza gościł w Rzymie. Między innymi starał się przekonać papieża do korzyści, jakie może przynieść dla Kościoła uwięzienie Waldemara II. [więcej]
Lato 1224 Latem 1224 roku Hermann von Salza przebywał w Niemczech. Wielki Mistrz skupił się głównie na propagowaniu koncepcji krucjaty. [więcej]
4 lipiec 1224 4 lipca 1224 roku w Dannenbergu dzięki pośrednictwu Hermanna von Salza zawarto z Waldemarem II kontrakt, zgodnie z którym duński król zobowiązał się wziąć udział w kolejnej krucjacie. [więcej]
23 lipiec 1224 23 lipca 1224 roku Hermanna von Salza przybył wraz z legatem papieskim Konradem z Porto do Norymbergi. [więcej]
Marzec 1225 W marcu 1225 roku Hermanna von Salza przybył do Palermo. Wcześniej gościł w Rzymie, gdzie uzgodnił z Honoriuszem III konieczność przesunięcia terminu wyprawy krzyżowej. [więcej]
Kwiecień 1225 W kwietniu 1225 roku Hermann von Salza w towarzystwie Rudolfa patriarchy Jerozolimy oraz Jana z Brienne dotarł do Tivoli na spotkanie z papieżem. [więcej]
Czerwiec 1225 W czerwcu 1225 roku Hermann von Salza powrócił do Tivoli, by kontynuować z Honoriuszem III negocjacje, mające na celu wypracowanie porozumienia z Fryderykiem II. Potem pojawił się w Foggi w otoczeniu cesarza. [więcej]
15 lipiec 1225 Dzięki usilnym staraniom Hermanna von Salza 15 lipca 1225 roku w San Germano narodził się traktat, normujący stosunki pomiędzy cesarzem i papieżem. [więcej]
Sierpień 1225 W sierpniu 1225 roku Hermann von Salza przebywał w otoczeniu Fryderyka II w Alifie. [więcej]
Sierpień 1225 W sierpniu 1225 roku Hermann von Salza udał się na Bliski Wschód na pokładzie jednego z okrętów floty, dowodzonej przez admirała hrabiego Henryka z Malty. Hermann von Salza był jednym z dygnitarzy wysłanych przez cesarza do krainy Lewantu z misją sprowadzenia stamtąd Jolanty Jerozolimskiej, narzeczonej Fryderyka II. W Akkce w kościele Świętego Krzyża Jan z Kapui w imieniu cesarza wziął ślub z młodziutką księżniczką, w Tyrze zaś patriarcha Ralf koronował ją na królową Jerozolimy, a Hermann von Salza dostąpił zaszczytu włożenia na jej palec pierścienia, który był podarunkiem od Fryderyka II. [więcej]
9 listopad 1225 9 listopada 1225 roku w Brindisi Hermann von Salza uczestniczył w uroczystościach weselnych Fryderyka II i Jolanty Jerozolimskiej. [więcej]
Listopad 1225 W listopadzie 1225 roku Hermann von Salza przebywał w Foggi w środowisku cesarza. [więcej]
Styczeń 1226 W styczniu 1226 roku Hermann von Salza otrzymał od cesarza przywileje, potwierdzające wszystkie posiadłości zakonne w Królestwie Jerozolimskim. [więcej]
Marzec 1226 W marcu 1226 roku w Rimini Fryderyk II wystawił dokument, potwierdzający zakonowi krzyżackiemu nadanie Ziemi Chełmińskiej, dokonane przez Konrada Mazowieckiego. Hermann von Salza z pewnością miał duży udział w powstaniu tego dokumentu. [więcej]
Wiosna 1226 W 1226 roku powstał konflikt pomiędzy cesarzem a miastami północnej Italii. 6 marca 1226 roku na nowo odrodziła się Liga Lombardzka pod przewodnictwem Mediolanu. Przez większość czasu Hermann von Salza angażował się w łagodzenie konfliktu, który nie sprzyjał organizacji zaplanowanej na przyszły rok krucjaty. Z tego powodu zwykle znajdował się w otoczeniu Fryderyka II. [więcej]
1226 W 1226 roku Hermann von Salza czynił zabiegi, aby prawnie zagwarantować posiadłości zakonu krzyżackiego w Ziemi Chełmińskiej, a wszystko po to, by nie powtórzyła się zakończona wygnaniem zakonu historia, która wydarzyła się na Węgrzech. [więcej]
2 czerwiec 1226 2 czerwca 1226 roku w Mantui Hermann von Salza wystawił dokument potwierdzający jego obecność. [więcej]
5 czerwiec 1226 5 czerwca 1226 roku Hermann von Salza brał udział w rokowaniach z Ligą Lombardzką. [więcej]
Czerwiec 1226 W drugiej połowie czerwca 1226 roku Hermann von Salza przebywał w Borgo San Donnino. Tam brał udział w przygotowaniu dokumentów, nadających Lubece status wolnego miasta Rzeszy. [więcej]
Lipiec / sierpień 1226 Lipiec i sierpień 1226 roku Hermann von Salza spędził w gronie cesarskiej świty. Odwiedził wówczas Sarzanę, San Miniato, San Quirico i Ascoli. [więcej]
Wrzesień 1226 We wrześniu 1226 roku Hermann von Salza udał się do Rzymu, by negocjować porozumienie pomiędzy cesarzem, papieżem i Ligą Lombardzką. [więcej]
17 listopad 1226 17 listopada 1226 roku Hermann von Salza przebywał w Rzymie. Jego pobyt w otoczeniu papieża był wymuszony potrzebą wypracowania porozumienia z Ligą Lombardzką. [więcej]
5 styczeń 1227 W grudniu 1226 roku Hermann von Salza ponownie zjawił się w Rzymie. Przybył tu z kolejnym listem Fryderyka II do Honoriusza III. Działania Wielkiego Mistrza przyniosły zamierzony skutek. 5 stycznia 1227 roku ogłoszone zostało rozstrzygnięcie sporu cesarza z Ligą Lombardzką. [więcej]
15 marzec 1227 W styczniu 1227 roku Hermann von Salza opuścił Rzym i wyruszył na północ. 15 marca 1227 roku przebywał W Würzburgu, gdzie został testatorem dokumentu Henryka VII. [więcej]
18 marzec 1227 18 marca 1227 roku, podczas gdy Hermann von Salza przebywał w Niemczech, zmarł Honoriusz III. Nowo wybrany papież Grzegorz IX rozpoczął swój pontyfikat od przypomnienia wszystkim ważnym figurom rozstawionym na europejskiej szachownicy o konieczności przedsięwzięcia krucjaty. [więcej]
28 marzec 1227 28 marca 1227 roku w Akwizgranie Hermann von Salza wziął udział w uroczystościach związanych z koronacją Małgorzaty Babenberg, małżonki Henryka VII. [więcej]
Maj / czerwiec 1227 Po opuszczeniu Niemiec na przełomie maja i czerwca 1227 roku Hermann von Salza spotkał się Fryderykiem II. Osobiście zrelacjonował mu krucjatowe nastroje, panujące w krainie położonej na północ od Alp, a następnie odebrał nowe zadania do spełnienia w imię interesu zakonu i cesarza. [więcej]
Czerwiec 1227 W czerwcu 1227 roku Hermann von Salza z cesarskimi dyspozycjami udał się do Anagni na spotkanie z nowym papieżem Grzegorzem IX. [więcej]
Lipiec 1227 Lipiec 1227 roku Hermann von Salza spędził w otoczeniu cesarza, przygotowującego się do spełnienia obietnicy złożonej Grzegorzowi IX i zbrojnej wyprawy na Bliski Wschód. [więcej]
8 wrzesień 1227 8 września 1227 roku w Brindisi Hermann von Salza znalazł się na pokładzie statku, który miał zawieźć jego i cesarza do Lewantu, by odebrać muzułmanom Jerozolimę. Niestety z powodu panującej wokół zarazy wyprawa została wstrzymana. [więcej]
Wrzesień 1227 W połowie września 1227 roku Hermann von Salza wyruszył drogą morską do Palestyny. [więcej]
Wrzesień / październik 1227 Pod koniec września 1227 roku Hermann von Salza wylądował w Limassol na Cyprze. [więcej]
Październik 1227 W połowie października 1227 roku Hermann von Salza dotarł do Akki. [więcej]
28 październik 1227 28 października 1227 roku sztab dowództwa krzyżowców, do którego należał również Hermann von Salza poinformował pielgrzymów, że w ciągu najbliższych dni rozpocznie się marsz w kierunku Cezarei, którą zamierzano odebrać muzułmanom. [więcej]
Październik / listopad 1227 Na przełomie października i listopada 1227 roku zmieniono plany kampanii. Armia krzyżowców została wyekspediowana w kierunku Sydonu. Razem z wojskiem podążył również Hermann von Salza, którego zakon brał czynny udział w oblężeniu. Miasto poddało się 2 marca 1228 roku. Był to pierwszy sukces krucjaty Fryderyka II. [więcej]
Wielkanoc 1228 Po zdobyciu Sydonu armia krzyżowców skierowała się ku Cezarei. Hermann von Salza podążył wraz z nimi. Święta Wielkanocne spędził w obozie pod Hajfą. [więcej]
7 wrzesień 1228 7 września 1228 roku Hermann von Salza spotkał się w Akkce z przybyłym na Bliski Wschód Fryderykiem II. Po uroczystych powitaniach obaj dostojnicy udali się do Ricordane, niedaleko Akki. [więcej]
15 listopad 1228 15 listopada 1228 roku Hermann von Salza w towarzystwie Fryderyka II znalazł się w okolicy Jaffy. [więcej]
11 luty 1229 11 lutego 1229 roku Hermann von Salza zaaprobował projekt traktatu, jaki miał być zawarty pomiędzy Fryderykiem II a sułtanem Al-Kamilem. W myśl tego układu Jerozolima po czterdziestu jeden latach ponownie stawała się miastem chrześcijan. [więcej]
18 luty 1229 18 lutego 1229 roku Hermann von Salza pełnił rolę świadka przy podpisywaniu zawartego pomiędzy Fryderykiem II a sułtanem Al-Kamilem traktatu, przyznającego Jerozolimę chrześcijanom. [więcej]
7 marzec 1229 7 marca 1229 roku do Hermanna von Salzy dotarł wysłannik papieża brat Leonhard, przywożąc list Grzegorza IX, przepełniony dezaprobatą dla Hermanna von Salzy z powodu wsparcia jakiego mistrz zakonu udzielił Fryderykowi II.
Marzec 1229 Między 7 a 17 marca 1229 roku powstał list Hermanna von Salzy, skierowany bezpośrednio do Grzegorza IX, zawierający wyjaśnienie sytuacji, jaka zaistniała w Ziemi Świętej. [więcej]
17 marzec 1229 Hermann von Salza czynił zabiegi o wypracowanie pojednania między jerozolimskim patriarchą Geroldem i cesarzem. Działania te zakończyły się niepowodzeniem. W tej sytuacji Fryderyk II zdecydował, że do Świętego Miasta wjedzie bez chrześcijańskiej delegacji. Uroczyste przekroczenie granic Jerozolimy odbyło się 17 marca 1229 roku. Hermann von Salza towarzyszył w nim cesarzowi. [więcej]
18 marzec 1229 18 marca 1229 roku Hermann von Salza wziął udział w ceremonii koronacji Fryderyka II na króla Jerozolimy. Uroczystość, zgodnie z zaleceniami Hermanna von Salzy, odbyła się bez tradycyjnej mszy świętej. [więcej]
19 marzec 1229 19 marca 1229 roku do Jerozolimy przybył arcybiskup Cezarei i obłożył Bazylikę Grobu Świętego oraz inne święte miejsca interdyktem. Powodem tego incydentu było utrzymywanie przez Saracenów straży w okolicy Grobu Pańskiego. Hermann von Salza wysłał w tej sprawie list do Grzegorza IX tłumacząc, że w tym miejscu przebywała również warta cesarska. [więcej]
1229 W 1229 roku z inicjatywy Hermanna von Salzy twierdza Montfort stała się stolicą zakonu krzyżackiego. Wielki Mistrz potrafił pozyskać fundusze na rozbudowę i wzmocnienie tej warowni. [więcej]
1 maj 1229 1 maja 1229 roku Hermann von Salza wkroczył na pokład statku i wspólnie z cesarzem udał się do Italii. [więcej]
10 czerwiec 1229 10 czerwca 1229 roku Hermann von Salza wylądował w Brindisi. [więcej]
Lipiec 1229 W lipcu 1229 roku Hermann von Salza wraz z grupą posłów udał się do Grzegorza IX z zamiarem pokojowego zakończenia sporu pomiędzy cesarzem i papieżem. Negocjacje odbyły się w Perugii i zakończyły niepowodzeniem. [więcej]
Sierpień-październik 1229 Od sierpnia do października 1229 roku Hermann von Salza przebywał w otoczeniu cesarza, walczącego z oddziałami sprzymierzonymi z papieżem. [więcej]
11 listopad 1229 Na początku listopada 1229 roku Hermann von Salza spotkał się w Perugii z Grzegorzem IX. Doszło do zawarcia wstępnego porozumienia. 11 listopada 1229 roku mistrz zakonu krzyżackiego był już z powrotem u boku Fryderyka II w Aquino. [więcej]
27 listopad 1229 27 listopada 1229 roku w Tivoli Hermann von Salza wziął udział w spotkaniu Fryderyka II z papieskim wysłannikiem Tomaszem z Kapui. [więcej]
Listopad / grudzień 1229 27 listopada 1229 roku Hermann von Salza wspólnie z Tomaszem z Kapui wyruszył do Monte Cassino. Tam odbyła się kolejna tura rokowań, której celem miało być osiągnięcie pokoju między dwoma największymi wówczas osobistościami: papieżem i cesarzem. [więcej]
Grudzień 1229 Na początku grudnia 1229 roku Hermann von Salza udał się do Perugii na dalsze negocjacje z Grzegorzem IX. W mieście położonym nad Jeziorem Trazymeńskim spędził święta Bożego Narodzenia i sylwester. [więcej]
18 styczeń 1230 18 stycznia 1230 roku z inicjatywy Hermanna von Salzy Grzegorz IX potwierdził nadanie zakonowi krzyżackiemu w Prusach zamku Chełmno. [więcej]
Styczeń 1230 W drugiej połowie stycznia 1230 roku Hermann von Salza przybył z wysłannikiem Grzegorza IX do Melfi, by spotkać się z Fryderykiem II. [więcej]
Styczeń 1230 Pod koniec stycznia 1230 roku Hermann von Salza ponownie udał się na rokowania z Grzegorzem IX. [więcej]
22 - 24 luty 1230 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Hermann von Salza brał udział w przeniesieniu siedziby Grzegorza IX do Rzymu, które miało miejsce pomiędzy 22 a 24 lutego 1230 roku. [więcej]
Luty 1230 Pod koniec lutego 1230 roku Hermann von Salza przybył do Apriceny, aby zobaczyć się z Fryderykiem II. Dostarczył mu nowe papieskie żądania, oznaczające brak porozumienia z Grzegorzem IX. [więcej]
Marzec 1230 Pod koniec marca 1230 roku Hermann von Salza zaopatrzony w cesarski list skierowany do Grzegorza IX udał się do Rzymu. [więcej]
7 kwiecień 1230 Wielkanoc 1230 roku Hermann von Salza spędził u boku Fryderyka II w Foggii. [więcej]
Kwiecień 1230 W drugiej połowie kwietnia 1230 roku Hermann von Salza z cesarskimi dokumentami w kufrze ponownie wyruszył do Rzymu, po drodze odwiedzając opactwo w Monte Cassino. [więcej]
Maj 1230 10 maja 1230 roku Hermann von Salza przebywał jeszcze w Rzymie. Stąd wyruszył do Kapui na negocjacje cesarza z wysłannikami papieża. [więcej]
Czerwiec 1230 30 maja 1230 roku Hermann von Salza wraz z Fryderykiem II dotarł do Kapui. Rokowania z posłami Grzegorza IX trwały przez cały czerwiec. Obydwa zespoły cesarski i papieski niestety nie osiągnęły kompromisu. [więcej]
16 czerwiec 1230 16 czerwca 1230 roku Konrad I Mazowiecki rzekomo zawarł z Zakonem Krzyżackim umowę, w myśli której przekazał krzyżakom Ziemię Chełmińską bez jakichkolwiek zobowiązań. Oryginał tego dokumentu nie zachował się i z tego powodu wiarygodność jego jest podważana. Nie wiadomo, jaki wpływ miał Hermann von Salza na zaistnienie tego autentycznego lub sfałszowanego świadectwa. [więcej]
3 lipiec 1230 Na początku lipca 1230 roku Hermann von Salza w towarzystwie Mikołaja z Reggio ponownie przybył do Rzymu. [więcej]
18 lipiec 1230 18 lipca 1230 roku Hermann von Salza wspólnie z dominikaninem Gualo dotarł do cesarza. Tu delegat Grzegorza IX ogłosił pokój pomiędzy papieżem i cesarzem. [więcej]
23 lipiec 1230 23 lipca 1230 roku w głównym kościele w San Germano Hermann von Salza uczestniczył w ogłoszeniu aprobaty Fryderyka II na pokój z Grzegorzem IX. [więcej]
5 sierpień 1230 5 sierpnia 1230 roku Hermann von Salza znalazł się wraz z Fryderykiem II w okolicy Ceprano. Tu cesarz przekazał wielkiemu mistrzowi zamki, które stały się zastawem, gwarantującym dotrzymanie traktatu z papieżem. [więcej]
28 sierpień 1230 28 sierpnia 1230 roku w kaplicy w obozie pod Ceprano Hermann von Salza brał udział w uroczystości uchylania ekskomuniki z Fryderyka II. [więcej]
2 wrzesień 1230 2 września 1230 roku w Anagni Hermann von Salza uczestniczył w osobistym spotkaniu Fryderyka II z Grzegorzem IX. [więcej]
Grudzień 1230 W grudniu 1230 roku Hermann von Salza przebywał w Würzburgu. [więcej]
Styczeń - marzec 1231 Pierwszy kwartał 1231 roku Hermann von Salza spędził w Austrii i Węgrzech, gdzie spotkał się z Andrzejem II, którego próbował przekonać do ponownego nadania Zakonowi Krzyżackiemu ziemi w Burzenlandzie. [więcej]
Kwiecień 1231 W kwietniu 1231 roku Hermann von Salza przez Rzym, gdzie zobaczył się z Grzegorzem IX, dotarł do Fryderyka II. Wielki Mistrz prawdopodobnie włączył się w zażegnanie sporu pomiędzy zakonem krzyżackim a joannitami. [więcej]
Czerwiec 1231 W maju 1231 roku Hermann von Salza przebywał w otoczeniu cesarza. W czerwcu dotarł do przebywającego w Rieti Grzegorza IX z listem Fryderyka II z prośbą, aby papież uznał cesarski tytuł króla Jerozolimy. [więcej]
Sierpień 1231 W sierpniu 1231 roku Hermannowi von Salza udało się przekonać Grzegorza IX, który uznał tytuł króla Jerozolimy Fryderyka II. [więcej]
Jesień 1231 W sierpniu 1231 roku Hermann von Salza podążył do Północnych Włoch. Podczas spotkań z dygnitarzami Lombardii, zaopatrzony w list intencyjny Grzegorza IX, starał się przygotować grunt pod przybycie cesarza na Sejm Rzeszy, który zaplanowano na 1 stycznia 1232 roku w Rawennie. [więcej]
Styczeń 1232 W styczniu 1232 roku Hermann von Salza przebywał w Rawennie na Sejmie Rzeszy. [więcej]
7 marzec 1232 7 marca 1232 roku Hermann von Salza wraz z Fryderykiem II opuścili Rawennę i udali się do Wenecji. Tu Wielki Mistrz otrzymał od cesarza drzazgę z Krzyża Jezusa. [więcej]
Marzec 1232 W drugiej połowie marca 1232 roku Hermann von Salza wraz z Fryderykiem II znaleźli się w Akwilei. [więcej]
10 maj 1232 10 maja 1232 roku w Padwie Hermann von Salza został przez cesarza ogłoszony pełnomocnikiem w sprawie lombardzkiej. [więcej]
Maj 1232 Po fiasku negocjacji z Ligą Lombardzką w Padwie Hermann von Salza został zastąpiony przez cesarza Gebhardem z Arnstein. Następnie Wielki Mistrz wraz z Fryderykiem II udali się na Sycylię. [więcej]
Sierpień 1232 W sierpniu 1232 roku Hermann von Salza udał się do Grzegorza IX, skąd powrócił do Melfi. [więcej]
Jesień 1232 Jesienią 1232 roku Hermann von Salza wyprawił się na Bliski Wschód, aby podjąć próbę załagodzenia powstałego tam konfliktu. [więcej]
Lato 1233 Latem 1233 roku Hermann von Salza opuścił Lewant i pojawił się na kontynencie. Zaangażował się w rozwiązanie sporu Fryderyka II z Grzegorzem IX w sprawie Gaety. Pomógł w sformułowaniu dokumentu, a następnie udał się do papieża, aby mu go wręczyć. [więcej]
28 grudzień 1233 Jest wielce prawdopodobne, że 28 grudnia 1233 roku Hermann von Salza przebywał w Prusach i przyczynił się do powstania Przywileju Chełmińskiego. [więcej]
3 sierpień 1234 3 sierpnia 1234 roku papież Grzegorz IX wystawił bullę, w myśl której Ziemia Chełmińska stawała się własnością Zakonu Krzyżackiego, odbierając ją tym sposobem Konradowi I Mazowieckiemu. Dokument ten wydany został z inicjatywy Hermanna von Salzy i na podstawie zapewne sfałszowanych świadectw. [więcej]
Wrzesień 1234 Gdy Grzegorz IX został wypędzony przez Rzymian, Hermann von Salza przebywał w otoczeniu cesarza w Rieti. [więcej]
Wrzesień 1234 We wrześniu 1234 roku obecność Hermanna von Salzy odnotowano w Monte Fiascone przy Fryderyku II. [więcej]
8 kwiecień 1235 Wielkanoc 1235 roku Hermann von Salza spędził w Perugii u boku papieża. [więcej]
16 kwiecień 1235 W związku z planami Fryderyka II, zmierzającymi do poślubienia siostry angielskiego króla Henryka III, Hermann von Salza nakłonił Grzegorza IX do napisania uspokajającego listu do władcy Francji Ludwika IX. Papieska kancelaria sporządziła takowe pismo i opatrzyła je datą 16 kwietnia 1235 roku. [więcej]
25 kwiecień 1235 25 kwietnia 1235 roku z inicjatywy Hermanna von Salzy również Fryderyk II wysłał do Ludwika IX list łagodzący napięcie, powstałe w wyniku projektu poślubienia siostry angielskiego króla Henryka III. [więcej]
27 maj 1235 W maju 1235 roku Hermann von Salza u boku Fryderyka II udał się w podróż do Niemiec. 27 maja 1235 roku obaj przekroczyli granice Styrii. [więcej]
Czerwiec 1235 W czerwcu 1235 roku Hermann von Salza z Fryderykiem II podążyli w dalszą podróż. Odwiedzili Wels, Ratyzbonę i Norymbergę. [więcej]
Sierpień 1235 Pod koniec sierpnia 1235 roku Hermann von Salza podążył za cesarzem do Hagenau. [więcej]
Październik 1235 W październiku 1235 roku przebywający w otoczeniu cesarza Hermann von Salza przeprowadził się do Augsburga. Tam zapewne otrzymał list od Grzegorza IX, w którym papież prosił go o interwencję u cesarza w sprawie przesunięcia terminu zakończenia negocjacji z Ligą Lombardzką. [więcej]
Listopad 1235 W listopadzie 1235 roku Hermann von Salza udał się wraz z Gebhardem z Arnstein do północnej Italii i przystąpił do negocjacji z Ligą Lombardzką. [więcej]
Styczeń 1236 Przełom 1235 i 1236 roku Hermann von Salza spędził przeważnie w Viterbo. Głównym tematem, który zajmował czas Wielkiego Mistrza, było zakończenie konfliktu pomiędzy Ligą Lombardzką a cesarzem. [więcej]
Luty 1236 Krótko przed 11 lutego 1236 roku Hermann von Salza opuścił Viterbo. Jedynym sukcesem wielkiego mistrza było zablokowanie przejścia Werony na stronę Ligi Lombardzkiej. [więcej]
Marzec 1236 W marcu 1236 roku Hermann von Salza przebywał w Piacenzie, gdzie u boku legata Rzeszy Gebharda z Arnstein oraz Petrusa z Vinei uczestniczył w rokowaniach z wiernymi cesarzowi miastami lombardzkimi. [więcej]
Kwiecień 1236 Pod koniec marca 1236 roku Hermann von Salza dotarł do siedziby cesarza w Spirze. W kwietniu docierały do niego prośby Grzegorza IX o powrót od Italii i włączenie się do negocjacji z Ligą Lombardzką, na co Wielki Mistrz nie miał wielkiej ochoty. [więcej]
1 maj 1236 1 maja 1236 roku w Marburgu Hermann von Salza razem z Fryderykiem II wziął udział w uroczystości przeniesienia kości św. Elżbiety do nowej świątyni. [więcej]
2 maj 1236 W maju 1236 roku Hermann von Salza był ogniwem świty Fryderyka II. Podróżował za cesarzem po Niemczech. Odwiedził między innymi Wetzlar, Koblencję, Wiesbaden i Würzburg. [więcej]
Czerwiec 1236 Czerwiec 1236 roku Hermann von Salza spędził z Fryderykiem II w Augsburgu. [więcej]
Lipiec / sierpień 1236 24 lipca 1236 roku Hermann von Salza u boku Fryderyka II opuścił Augsburg i podążył w kierunku Italii. 16 sierpnia 1236 roku obaj mężowie stanu dotarli do Werony. [więcej]
Jesień 1236 Jesień 1236 roku Hermann von Salza spędził przy Fryderyku II, który zajęty był kampanią przeciwko Lidze Lombardzkiej. [więcej]
Boże Narodzenie 1236 Boże Narodzenie 1236 roku Hermann von Salza przeżył w Grazu. [więcej]
Styczeń / luty 1237 Początek 1237 roku Hermann von Salza spędził w Wiedniu. [więcej]
Marzec 1237 Prawdopodobnie w marcu 1237 roku Hermann von Salza wyruszył z kolejną cesarską misją do papieża. [więcej]
Kwiecień 1237 W kwietniu 1237 roku Hermann von Salza znalazł się w siedzibie papieskiej kurii w Viterbo. [więcej]
12 maj 1237 12 maja 1237 roku Hermann von Salza otrzymał od Grzegorza IX papieską zgodę na połączenie zakonu krzyżackiego z zakonem kawalerów mieczowych. [więcej]
Maj / czerwiec 1237 Przełom maja i czerwca 1237 roku Hermann von Salza spędził w podróży powrotnej do Niemiec, odwiedzając po drodze Wenecję, skąd zabrał do cesarza syna Jana z Brienne. [więcej]
Czerwiec 1237 W czerwcu 1237 roku w Marburgu Hermann von Salza wziął udział w zgromadzeniu zakonu krzyżackiego. [więcej]
Sierpień 1237 W sierpniu 1237 roku Hermann von Salza znalazł się w obozie Fryderyka II pod Augsburgiem. [więcej]
1 październik 1237 1 października 1237 roku w Mantui Hermann von Salza poświadczył dokument wystawiony przez Fryderyka II. [więcej]
Listopad 1237 Po zwycięskiej dla Fryderyka II bitwie pod Cortenuova rozegranej 27 listopada 1237 roku wpływy Hermanna von Salzy na cesarskim dworze zmalały. [więcej]
Boże Narodzenie 1237 Boże Narodzenie 1237 roku Hermann von Salza spędził w cesarskim gronie. [więcej]
Styczeń 1238 W styczniu 1238 roku Hermann von Salza udał się do Niemiec. [więcej]
Lato 1238 Latem 1238 roku schorowany Hermann von Salza znalazł się w Italii w otoczeniu cesarza. Wówczas otrzymał od Fryderyka II 350 uncji złota, które miały być wypłacane corocznie zakonowi z Dogany przy Brindisi. [więcej]
Sierpień 1238 W sierpniu 1238 roku osłabiony chorobą Hermann von Salza udał się na odpoczynek do Salerno. [więcej]
6 wrzesień 1238 6 września 1238 roku Fryderyk II postanowił raz jeszcze docenić Hermanna von Salzę i ofiarował zakonowi krzyżackiemu dom w Altenburgu. [więcej]
20 marzec 1239 Hermann von Salza zmarł 20 marca 1239 roku w Barletcie. Tego samego dnia papież Grzegorz IX polecił ogłosić w Salerno ekskomunikę Fryderyka II. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

V wyprawa krzyżowa
1217-1221

Zapisz się na bezpłatny newsletter:Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2022 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Hermann_von_Salza
#HermannvonSalza
930

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.