ozdoba

LUDWIK IX ŚWIĘTY

(1226-1270)

ozdoba
Władcy Francji
Pepin Krótki
Karloman I
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Karol II Łysy
Ludwik II Jąkała
Ludwik III
Karloman II
Karol Otyły
Odon I
Karol III Prostak
Robert I
Raul (Rudolf) I Burgundzki
Ludwik IV Zamorski
Lotar I
Ludwik V Gnuśny
Hugo Kapet
Robert II Pobożny
Henryk I
Filip I
Ludwik VI Gruby
Ludwik VII
Filip II August
Ludwik VIII Lew
Ludwik IX Święty
Filip III Śmiały
Filip IV Piękny
Ludwik X Kłótliwy
Jan I Pogrobowiec
Filip V Wysoki
Karol IV Piękny
Filip VI
Jan II Dobry
Karol V Mądry
Karol VI Szalony
Karol VII Zwycięski
Ludwik XI Wytrwały
Karol VIII Życzliwy
Ludwik XII Ojciec Ludu
Franciszek I
Henryk II
Franciszek II
Karol IX
Henryk III
Henryk IV
Ludwik XIII Sprawiedliwy
Ludwik XIV Wielki
Ludwik XV Ukochany
Ludwik XVI
Ludwik IX Święty
Dynastia: Kapetyngów
Urodzony: 25 kwietnia 1214 roku
w Poissy
Zmarł: 25 sierpnia 1270 roku
w Tunisie
Rodzice: Ludwik VIII
i Blanka Kastylijska
25 kwiecień 1214 Ludwik IX urodził się 25 kwietnia 1214 roku w Poissy podczas obchodów dnia czarnych krzyży. Podobno w mieście był taki hałas, że jego matka Blanka Kastylijska, aby zaznać trochę spokoju, przeniosła się do Neuville-en-Hez, na oddalony o trzy mile folwark należący do tegoż opactwa. [więcej]
1218 W 1218 roku zmarł Filip, najstarszy syn Ludwika VIII i Blanki Kastylijskiej. Tym sposobem Ludwik IX stał się następcą tronu. [więcej]
Lipiec 1223 W lipcu 1223 roku Ludwik IX brał udział w pogrzebie swojego dziadka Filipa II. [więcej]
Listopad 1226 Na początku listopada 1226 roku Ludwik IX u boku matki wyruszył na spotkanie ojca, powracającego z wyprawy wojennej do Langwedocji. Będąc w drodze dowiedział się o śmierci Ludwika VIII. [więcej]
15 listopad 1226 15 listopada 1226 roku w Saint-Denis Ludwik IX uczestniczył w pogrzebie swojego ojca. [więcej]
27-28 listopad 1226 27 lub 28 listopada 1226 roku Ludwik IX został pasowany na rycerza. [więcej]
29 listopad 1226 29 listopada 1226 roku Ludwik IX dostąpił zaszczytu koronacji na króla Francji. [więcej]
1226 W 1226 roku po koronacji Ludwika IX regencję nad dwunastoletnim synem przejęła Blanka Kastylijska. [więcej]
Styczeń 1227 Pod koniec stycznia 1227 roku Ludwik IX razem z matką udali się w kierunku Bretanii. Przyczyną wyprawy był spisek zawiązany przez tamtejszego hrabiego Piotra Mauclerc wspólnie z hrabią Szampanii Tybaldem i Ryszardem z Kornwalii. [więcej]
20 luty 1227 20 lutego 1227 roku Ludwik VIII i Blanka Kastylijska dotarli do Tours. Wzięli tam udział w pielgrzymce do klasztoru świętego Marcina. [więcej]
21 luty 1227 21 lutego 1227 roku Ludwik VIII i Blanka Kastylijska przebywali w Chinon. Stąd udali się do Loudun, gdzie zatrzymali się na dłużej, aby odbyć negocjacje z buntownikami. [więcej]
Marzec 1227 W trakcie przeciągających się negocjacji pośrednik ze strony buntowników hrabia Szampanii Tybald zaczął tracić wiarygodność między swoimi. Przeczuwając przez skórę spisek postanowił przejść do obozu królewskiego. Ludwik IX mógł nabrać optymizmu na przyszłość. [więcej]
16 marzec 1227 16 marca 1227 roku w Vendôme zakończyły się rokowania z buntownikami Udało się skłonić Piotra Mauclerca do uległości. Aby ugruntować wynegocjowane układy zgodzono się na trzy małżeństwa:
 1. córka Piotra Mauclerc'a miała poślubić brata Ludwika IX Jana Tristana, hrabiego Andegawenii i Maine;
 2. kolejny brat Ludwika IX Alfons hrabia Poitiers miał ożenić się z Izabelą, córką hrabiego Hugona z Lusignan i Izabeli z Angoulême;
 3. siostra Ludwika IX Izabela miała wyjść za Hugona, syna Hugona z Lusignan
Tym sposobem troje królewskich potomków miało poślubić dzieci buntowników. [więcej]
Kwiecień 1227 Z Vendôme Ludwik IX i Blanka Kastylijska udali się na objazd królestwa. Wracając drogą z Orleanu do Paryża zatrzymali się w Arpajon (35 km od Paryża). Tam dowiedzieli się, że w Corbeil zgromadziła się uzbrojona grupa baronów pod przywództwem królewskiego stryja Filipa Rozczochranego i Piotra Mauclerc. Przeczuwając, że może ich spotkać coś niefortunnego, skryli się za murami zamku Montlhéry. Stamtąd Blanka Kastylijska wysłała do Paryża posłów z prośbą o pomoc. Niedługo potem ogromna masa ludzka przybyła pod mury twierdzy Montlhéry. Baronowie, dostrzegłszy potencjał militarny przybyszów, zrezygnowali z kontynuowania akcji. Król wraz z matką eskortowani przez lud Paryża szczęśliwie powrócili do stolicy. [więcej]
24 październik 1227 24 października 1227 roku Ludwik IX i Blanka Kastylijska przebywali w Longpont w pobliżu Soissons, gdzie wzięli udział w konsekracji nowego kościoła opackiego. [więcej]
Jesień 1227 Jesienią 1227 roku Ludwik IX zakupił w pobliżu rezydencji Asnieres-sur-Oise ziemię, na której niebawem powstało Royaumont - opactwo zakonu cystersów. [więcej]
Boże Narodzenie 1228 Na Boże Narodzenie 1228 roku do Melun Ludwik IX wezwał hrabiego Bretanii Piotra Mauclerc, lecz ten się nie stawił. [więcej]
Styczeń 1229 W styczniu 1229 roku Ludwik IX z matką wyruszyli przeciwko zbuntowanemu Piotrowi Mauclerc na kampanię, podczas której doszło do oblężenia Bellême. [więcej]
Styczeń 1229 Przedsięwzięta przez Ludwika IX i Blankę kampania zakończyła się pełnym sukcesem. Zgromadzona armia była pokaźna i pozwoliła na stawienie skutecznego oporu Piotrowi Mauclerc. [więcej]
Luty 1229 W międzyczasie sprzymierzeniec króla hrabia Szampanii Tybald wszedł w konflikt z Hugonem hrabią Burgundii, który w odwecie najechał jego posiadłości. [więcej]
Luty 1229 Kolejnym krokiem Ludwika IX i Blanki było przywołanie do porządku hrabiego Boulogne Filipa Rozczochranego, który właśnie najechał ziemie hrabiego Szampanii Tybalda. W tym celu udano się do Troyes, gdzie po burzliwych negocjacjach hrabia Filip zdecydował przyłączyć się do obozu królewskiego. [więcej]
26 luty 1229 W ostatnim tygodniu lutego 1229 roku doszło w Paryżu do zamieszek wywołanych przez studentów. Rozruchy wkrótce przybrały drastyczną formę. Niebawem doszło do jawnego konfliktu pomiędzy administracją królewską, biskupem Paryża Wilhelmem z Owernii i władzami uniwersytetu. Próby pojednania zwaśnionych stron spełzły na niczym, co w konsekwencji doprowadziło do strajku na paryskiej akademii. [więcej]
11 kwiecień 1229 W 1229 roku w imieniu Ludwika IX Blanka Kastylijska zawarła pokojowe porozumienie z hrabią Tuluzy Rajmundem VII. W myśl postanowień traktatu zaprzysiężonego 11 kwietnia 1229 roku w Meaux do domeny królewskiej zostały przyłączone ziemie Trencavelów oraz wschodnie prowincje hrabstwa Tuluzy. Resztę terytorium dożywotnio zatrzymywał Rajmund VII, lecz później miała ona trafić w ręce jego córki Joanny i jej przyszłego męża Alfonsa z Poitiers, brata Ludwika IX.
12 kwiecień 1229 12 kwietnia 1229 roku Ludwik IX brał zapewne udział w uroczystości pojednania się hrabiego Tuluzy Rajmunda VII z Kościołem. Ceremonia ta była zwieńczeniem negocjacji, które trwały od kilku miesięcy i skutkowały porozumieniem zawartym pomiędzy władcą Tuluzy, koroną królewską i episkopatem. Rajmund VII wystąpił przed portalem paryskiej Notre-Dame boso, tylko w nogawicach i w koszuli. W obecności kardynała uroczyście zaprzysiągł posłuszeństwo Kościołowi. [więcej]
15 kwiecień 1229 W kwietniu 1229 roku kancelaria Ludwika IX otrzymała od rzecznika uniwersytetu ultimatum: jeżeli na najbliższą Wielkanoc (15 kwietnia) profesorowie i studenci nie otrzymają zadośćuczynienia, ogłoszą sześcioletni strajk. [więcej]
Sierpień 1229 W sierpniu 1229 roku Ludwik IX odnowił przywilej nadany uniwersytetowi przez Filipa II. Mimo to strajk był kontynuowany. [więcej]
Wrzesień 1229 We wrześniu 1229 roku w Melun dyplomacja Ludwika IX podpisała układ z innym buntownikiem z południa - wicehrabią Beziers i Narbony Rajmundem Trencavelem. Na mocy układu domena królewska uzyskała dostąp do Morza Śródziemnego. [więcej]
Jesień 1229 Jesienią 1229 roku Henryk III na czele niewielkiej armii podszedł pod Bordeaux niczego nie dokonawszy zrezygnowany zawrócił. [więcej]
24 listopad 1229 24 listopada 1229 roku papież Grzegorz IX wydał skierowany do Ludwika IX i jego matki surowy w tonie list, w którym uznał rację studentów i profesorów. [więcej]
Styczeń 1230 W styczniu 1230 roku Ludwik IX rozpoczął kampanię przeciwko hrabiemu Bretanii Piotrowi Mauclerc. [więcej]
3 maj 1230 3 maja 1230 roku w Saint-Malo wylądował Henryk III. Po odebraniu hołdu z Bretanii od Piotra Mauclerca król Anglii rozpoczął przemarsz swych wojsk. Przeciwko tej armii wyruszyły wojska Ludwika IX dowodzone przez jego matkę. Kampania Henryka III potrwała do października 1230 roku. Król Anglii zadowolił się przemarszem swych wojsk przez Andegawenię, Poitou i Gaskonię, po czym powrócił do ojczyzny. [więcej]
Boże Narodzenie 1230 Boże Narodzenie 1230 roku Ludwik IX spędził w Melun razem z matką i przedstawicielami możnowładztwa. Tam powstał nowy dekret władcy Francji, który zabraniał uprawiania lichwy w królestwie. Rozporządzenie z Melun zostało uznane i potwierdzone pieczęciami przez osiemnastu wielmożów. [więcej]
Wiosna 1231 Wiosną 1231 roku Ludwik IX wyruszył na kolejną kampanię przeciwko Piotrowi Mauclerc. [więcej]
14 kwiecień 1231 14 kwietnia 1231 roku kancelaria papieska wydała list, którego adresatem był Ludwik IX i Blanka Kastylijska, w którym Grzegorz IX wyraził w nim zgodę na polubowne załatwienie konfliktu francuskiej korony z władzami uniwersytetu. [więcej]
Czerwiec 1231 W czerwcu 1231 roku Ludwik IX podjął wyprawę przeciwko hrabiemu Bretanii Piotrowi Mauclerc. [więcej]
4 lipiec 1231 4 lipca 1231 roku w Saint-Aubin-du-Cormier Ludwik IX zawarł z hrabią Bretanii Piotrem Mauclerc pokojowe porozumienie, w myśl którego do 24 czerwca 1234 roku wszelkie zbrojne działania pomiędzy Francją a Bretanią i Anglią miały zostać wstrzymane. [więcej]
28 luty 1232 28 lutego 1232 roku z bazyliki Św. Dionizego zginął święty gwóźdź - zdjęty z Krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. Ludwik IX uczynił szereg starań, aby relikwia się odnalazła. Między innymi kazał ogłosić w całym Paryżu, że jeśli ktokolwiek coś wiedziałby o zagubieniu świętego gwoździa, ma natychmiast podzielić się tymi informacjami z władzami bazyliki Św. Dionizego, a jeżeli ktokolwiek odnalazłby lub u siebie przechowywał, ma go czym prędzej zwrócić, a otrzyma sto liwrów z królewskiej szkatuły. [więcej]
1232 W 1232 roku w Beauvais nie zdołano na czas dokonać wyboru mera, w związku z czym Ludwik IX osobiście desygnował na to stanowisko pewnego mieszczanina z Senlis. Ta ofensywna postawa króla doprowadziła do kilkuletniego ostrego konfliktu z biskupem Beauvais Milonem z Nanteuil, w który angażowani byli również kolejni papieże. [więcej]
Maj-czerwiec 1232 W maju i czerwcu 1232 roku Ludwik IX odnowił pokojowe traktaty z niemieckimi władcami Fryderykiem II i Henrykiem VII. [więcej]
1233 / 1234 Na przełomie 1233 i 1234 roku Ludwik IX wysłał do hrabiego Prowansji Rajmunda Berengara IV posłów, z prośbą o rękę jego córki Małgorzaty. [więcej]
2 styczeń 1234 2 stycznia 1234 roku papież Grzegorz IX udzielił dyspensy dla zawarcia małżeństwa Ludwika IX i Małgorzaty. Była ona niezbędna, ponieważ przyszli małżonkowie byli kuzynami czwartego stopnia. [więcej]
Luty 1234 W lutym 1234 roku Ludwik IX pełnił rolę arbitra w sporze swojego przyszłego teścia hrabiego Prowansji Rajmunda Berengara IV z hrabią Tuluzy Rajmundem VII. [więcej]
30 kwiecień 1234 30 kwietnia 1234 roku w Sisteron kancelaria Ludwika IX zawarła z hrabią Prowansji Rajmundem Berengarem IV kontrakt małżeński, w myśl którego władca Prowansji zobowiązał się wypłacić królowi Francji osiem tysięcy marek srebra stanowiących posag Małgorzaty. [więcej]
Maj 1234 W połowie maja 1234 roku przez Fontainebleau Ludwik IX wyruszył do Sens, aby powitać swoją przyszłą żonę - córkę hrabiego Prowansji Rajmunda Berengara IV Małgorzatę. [więcej]
26 maj 1234 26 maja 1234 roku do Sens dotarła Małgorzata Prowansalska. Oczekujący Ludwik IX powitał z radością swą przyszłą małżonkę. [więcej]
27 maj 1234 27 maja 1234 roku w katedrze w Sens Ludwik IX poślubił Małgorzatę Prowansalską [więcej]
28 maj 1234 28 maja 1234 roku w katedrze w Sens Ludwik IX uczestniczył w koronacji Małgorzaty Prowansalskiej. [więcej]
8 czerwiec 1234 8 czerwca 1234 roku Ludwik IX i Małgorzata Prowansalska uroczyście wjechali do Paryża. [więcej]
1234 W 1234 roku Blanka Kastylijska i Ludwik IX doprowadzili do zawarcia pokoju między Tybaldem z Szampanii i królową Cypru Alicją. Wynegocjowana ugoda okazała się bardzo korzystna dla króla Francji, ponieważ uzyskał on zwierzchnictwo nad hrabstwami Blois, Chartres, Sancerre. [więcej]
1235 W 1235 roku Ludwik IX wyprawił się zbrojnie przeciwko Tybaldowi IV z Szampanii, który próbował wydać swoją córkę za syna Piotra Mauclerc. Ekspedycja opłaciła się królowi, ponieważ domena królewska powiększyła się o Montereau i Bray-sur-Seine. [więcej]
1235 W 1235 roku Ludwik IX stał się poręczycielem układu pomiędzy siostrami Joanną i Małgorzatą, sukcesorkami hrabstwa Flandrii. [więcej]
1237 W 1237 roku Ludwik IX gościł w Paryżu łacińskiego cesarza w Konstantynopolu Baldwina II de Courtenay, który przybył prosić o pomoc w walkach przeciwko Grekom. Złożył również propozycję sprzedaży Korony Cierniowej relikwii przechowywanej w Konstantynopolu, którą nałożono Chrystusowi podczas Męki. [więcej]
Czerwiec 1237 W czerwcu 1237 roku w Compiegne Ludwik IX brał udział w uroczystości pasowania na rycerza swego brata Roberta. [więcej]
18 czerwiec 1238 W czerwcu 1238 roku wysłannicy Ludwika IX dotarli do Wenecji niedługo przed wyznaczonym terminem wykupu zastawionej Korony Cierniowej. Tam doszło do negocjacji, na mocy których relikwię przywieziono do Wenecji, aby społeczność miasta Dożów skorzystała z dobroczynnych właściwości cudownej Korony Cierniowej. Później miała zostać przewieziona do Paryża. [więcej]
11 sierpień 1239 11 sierpnia 1239 roku do Francji przywieziono relikwię Cierniowej Korony. Ludwik IX uczestniczył niedaleko Villeneuve-l'Archevêque w uroczystości uznania wiarygodności tej najdroższej światu chrześcijańskiemu relikwii. [więcej]
18 sierpień 1239 18 sierpnia 1239 roku ułożony na noszach Relikwiarz Cierniowej Korony wniesiono do Paryża. Drążki tragów spoczywały w rękach Ludwika IX i jego brata Roberta z Artois. Początkowo święte szczątki wystawiono na widok publiczny, a następnie przeniesiono je do paryskiej katedry Notre-Dame. Po nabożeństwie relikwie przetransportowano na wyspę Cité, gdzie złożono je w kaplicy Świętego Mikołaja. [więcej]
3 maj 1241 3 maja 1241 roku cesarska flota pojmała dużą grupę delegatów podążających na sobór do Rzymu. Fryderyk II o dziwo uwięził ich. Ten kuriozalny epizod odbił się szerokim echem po całym ówczesnym świcie. Kiedy ta nowina ta dotarła do Ludwika IX rozpoczął on dyplomatyczną akcję, zmierzającą do uwolnienia prałatów i legatów papieskich. [więcej]
24 czerwiec 1241 24 czerwca 1241 roku w Saumur Ludwik IX brał udział w uroczystości pasowania na rycerza swojego brata Alfonsa z Poitiers. [więcej]
25 czerwiec 1241 Po uroczystościach pasowania Ludwik IX przekazał Alfonsowi z Poitiers w lennno Poitou i Owernię. To stało się przyczyną kolejnego buntu na południu Francji. [więcej]
Lipiec 1241 W lipcu 1241 roku hrabia La Marche Hugon X de Lusignan w obecności Ludwika IX złożył hołd Alfonsowi z Poitiers. Ta uległość męża wyprowadziła z równowagi jego małżonkę, byłą królową Anglii Izabelę z Angouleme. [więcej]
Boże Narodzenie 1241 W Boże Narodzenie 1241 roku Hugo de Lusignan cofnął hołd złożony Alfonsowi hrabiemu Poitiers bratu Ludwika IX. [więcej]
Styczeń 1242 W styczniu 1242 roku Ludwik IX zarządził koncentrację wojsk, która miała się odbyć na Wielkanoc 1242 roku. Armia ta miała wyruszyć po wielkanocnym święcie przeciwko zbuntowanemu hrabiemu La Marche Hugonowi X de Lusignan. [więcej]
28 kwiecień 1242 28 kwietnia 1242 roku w Chinon Ludwik IX uczestniczył w koncentracji armii, zgromadzonej na kampanię przeciwko hrabiemu La Marche Hugonowi X de Lusignan. [więcej]
4 maj 1242 4 maja 1242 roku Ludwik IX ogłosił rozpoczęcie kampanii w Poitiers przeciwko hrabiemu La Marche Hugonowi X de Lusignan. [więcej]
Maj / czerwiec 1242 Wiosną 1242 roku Ludwik IX zebrał armię przeciwko zbuntowanemu Hugonowi de Lusignan i w maju i czerwcu 1242 roku zajął Frontenay i Vouvant. [więcej]
Maj 1242 W maju 1242 roku doszło w obozie Ludwika IX do próby zatrucia. O zamysł skrócenia królewskiego żywota podejrzewano Izabelę z Angouleme, matkę Henryka III, który niedawno na czele armii najemników wylądował w Royan. Izabela z Angouleme była żoną zbuntowanego hrabiego La Marche Hugona X de Lusignan. [więcej]
16 czerwiec 1242 16 czerwca 1242 roku Henryk III wypowiedział wojnę Ludwikowi IX. [więcej]
Lipiec 1242 W lipcu 1242 roku pochód armii Ludwika IX trwał dalej. Większość twierdz poddała się bez walki. 20 lipca 1242 roku poddało się Charente. [więcej]
21 lipiec 1242 21 lipca 1242 roku w okolicach Taillebourga Ludwik IX przyjął wysłannika Henryka III Ryszarda z Kornwalii, który przybył negocjować warunki rozwiązania konfliktu. Francuski monarcha zgodził się tylko na kilkugodzinny rozejm. [więcej]
22 lipiec 1242 22 lipca 1242 roku wojska Ludwika IX pokonały pod Saintes oddziały Henryka III. [więcej]
24 lipiec 1242 24 lipca 1242 roku mieszkańcy Saintes przybyli do Ludwika IX i poddali zamek i miasto. [więcej]
25 lipiec 1242 25 lipca 1242 roku Ludwik IX odebrał hołd Renalda z Pons. [więcej]
26 lipiec 1242 26 lipca 1242 roku Ludwikowi IX poddawał się hrabia La Marche Hugon X de Lusignan, który wraz z Izabelą z Angouleme uklękli przed królem i błagali o przebaczenie. [więcej]
4 sierpień 1242 4 sierpnia 1242 roku Ludwik IX wkroczył do Blaye. [więcej]
Sierpień 1242 W sierpniu 1242 roku Ludwik IX kontynuował kampanię przeciwko wojskom sprzymierzonym z Henrykiem III. Niestety we francuskich szeregach wybuchła epidemia dyzenterii. Uległ jej również Ludwik IX. [więcej]
Wrzesień 1242 W wrześniu 1242 roku Ludwik IX wyzdrowiał. Pod koniec tego miesiąca przerwał kampanię i wrócił do Paryża. [więcej]
Październik 1242 W październiku 1242 roku Ludwik IX przyjął hołd hrabiego Foix Rogera. Z liczących się możnowładców przeciwny królowi Francji pozostał jedynie hrabia Tuluzy Rajmund VII. [więcej]
Styczeń 1243 W styczniu 1243 roku w Lorris Ludwik IX zawarł pokojowe porozumienie z hrabią Tuluzy Rajmundem VII. [więcej]
23 kwiecień 1243 23 kwietnia 1243 roku w Bordeaux Ludwik IX zawarł pokojowe porozumienie z Henrykiem III. [więcej]
Październik 1243 W październiku 1243 roku Henryk III opuścił Bordeaux i powrócił do Anglii. Tym sposobem skończyły się wojenna utarczki Ludwik IX z angielskim monarchą. [więcej]
1243-1244 W latach 1243 i 1244 roku trwało jeszcze oblężenie Montsegur, które w imieniu Ludwika IX prowadził Hugo z Arcis . [więcej]
25 luty 1244 25 lutego 1244 roku Małgorzata Prowansalska urodziła Ludwikowi IX pierworodnego syna, który otrzymał imię po ojcu. [więcej]
1 maj 1244 1 maja 1244 roku Ludwik IX znalazł się w Rocamadour, gdzie w rodzinnym gronie wziął udział w pielgrzymce dziękczynnej. [więcej]
26 czerwiec 1244 26 czerwca 1244 roku Ludwik IX uczestniczył w poświęceniu opactwa Maubuisson, które ufundowała Blanka Kastylijska i w którym zamierzała spędzić ostatnie lata swego życia. Wówczas u króla dostrzeżono nawrót dyzenterii. [więcej]
28 wrzesień 1244 28 września 1244 roku w wigilię świętego Michała Ludwik IX razem z matką wybrali się z uroczystą wizytą do Citeaux na ogólne zgromadzenie kapituły zakonu. [więcej]
Jesień 1244 Jesienią 1244 roku Ludwik IX przyjął papieskich wysłanników, przywożących list z prośbą o udzielenie Innocentemu IV schronienia w królestwie. [więcej]
Grudzień 1244 W grudniu 1244 roku Ludwik IX poważnie rozchorował się. Był w takim stanie, że poddani mieli wrażenie, że umrze. Kiedy wyzdrowiał, złożył obietnicę, że wyruszy na wyprawę krzyżową. [więcej]
1245 Po wyzdrowieniu Ludwik IX złożył obietnicę, że osobiście wyruszy na wyprawę krzyżową. Blanka Kastylijska poczęła czynić starania, by syn zrezygnował z danej przysięgi. [więcej]
1245 W 1245 roku Ludwik IX dynamicznie zaczął przygotowywać się do wyprawy krzyżowej. [więcej]
1245 W 1245 roku Ludwik IX rozesłał po kraju królewskich urzędników, kaznodziejów i truwerów, aby wzywali poddanych do przyjęcia krzyża za przykładem króla. [więcej]
1245 W 1245 roku Ludwik IX, aby zrealizować zaplanowaną wyprawę krzyżową, nałożył dodatkowe podatki na poddanych. [więcej]
Lipiec 1245 W lipcu 1245 roku w Lyonie odbył się sobór zwołany przez Innocentego IV. Ludwik IX nie wziął udziału w zgromadzeniu, na którym papież złożył z tronu Fryderyka II. [więcej]
30 listopad 1245 17 lipca 1245 roku Innocenty IV na soborze w Lyonie zdetronizował Fryderyka II. Ludwik IX zdecydował się podjąć wyzwanie, które w konsekwencji miało doprowadzić do pogodzenia zwaśnionych stron. W tym celu 30 listopada 1245 roku stawił się w Lyonie, aby w opactwie Cluny rozpocząć rokowania z papieżem. Tam również zapadła decyzja mariażu Karola Andegaweńskiego z Beatrycze, dziedziczką Prowansji, córką Rajmunda Berengara IV. [więcej]
8 grudzień 1245 8 grudnia 1245 roku Ludwik IX wspólnie z rodziną uczestniczył w poświęceniu kościoła Świętego Piotra w Macon, którego dokonał osobiście papież. [więcej]
Boże Narodzenie 1245 W Boże Narodzenie 1245 roku Ludwik IX użył podstępu, aby zdopingować swych baronów do przyłączenia się do wyprawy krzyżowej. Królowi zależało, aby podczas jego nieobecności w kraju panował pokój, wiec podejmował wszelkie możliwe wysiłki, aby wszyscy, a w szczególności krnąbrni wasale i dawni buntownicy wyruszyli z nim na krucjatę. [więcej]
1246 W 1246 roku Ludwik IX kontynuował przygotowania do wyprawy krzyżowej. [więcej]
1246 W 1246 roku Ludwik IX spełnił rolę arbitra w konflikcie o sukcesję hrabstwa Flandrii. [więcej]
Maj 1246 Ludwik IX w ramach przygotowań do wyprawy krzyżowej postanowił wybudować śródziemnomorski port, którego do tej pory nie posiadał. Miejscem realizacji tego projektu stało się piaskowe wzgórze położone w delcie Rodanu, przez rybaków zwane Aigues-Mortes. Aby zachęcić poddanych do zaludnienia przyszłego portu, w maju 1246 roku Ludwik IX wydał szereg przywilejów dla Aigues-Mortes. [więcej]
Zielone Święta 1246 W Zielone Święta 1246 roku Ludwik IX uczestniczył w uroczystościach związanych z pasowaniem na rycerza najmłodszego królewskiego brata Karola, który po uroczystościach otrzymał w lenno Andegawenię. [więcej]
Styczeń 1247 W styczniu 1247 roku Ludwik IX rozesłał po królestwie urzędowe dokumenty z prośbą o zgłaszanie wszystkich przypadków nadużyć, dokonywanych przez królewskich urzędników. Było to wówczas nowością, zwróceniem się króla ku sprawiedliwości dla ludu. [więcej]
Jesień 1247 Jesienią 1247 roku Ludwik IX Święty zaszachował Fryderyka II, grożąc mu zbrojną interwencją w razie gdy cesarz nie poniechałby czynienia zabiegów, zmierzających do skrócenia życia Innocentego IV. [więcej]
1248 W 1248 roku Ludwik IX Święty zwołał do pałacu królewskiego w Paryżu wszystkich parów i baronów królestwa, aby ponownie złożyli przysięgę wierności jemu i jego dzieciom. Potem udał się na ostatni objazd Domeny Królewskiej. [więcej]
26 kwiecień 1248 26 kwietnia 1248 roku Ludwik IX Święty uczestniczył w uroczystym poświęceniu Sainte-Chapelle, w której miały być przechowywane zgromadzone przez króla relikwie Męki Pańskiej. [więcej]
12 czerwiec 1248 12 czerwca 1248 roku Ludwik IX Święty przybył do Saint-Denis, by otrzymać z rąk kardynała-legata Odona święty złoto-czerwony proporzec, chustę, torbę i kostur - akcesoria pielgrzyma. Następnie powrócił do Paryża, gdzie na czele wielkiej ludowej procesji podążył boso do królewskiego opactwa Saint-Antoine-des-Champs. Stąd udał się na nocleg do pałacu w Corbeil. [więcej]
12 czerwiec 1248 12 czerwca 1248 roku Ludwik IX Święty zadbał o zmianę swojego wyglądu, który od tej pory miał być adekwatny do wizerunku pielgrzyma. Przywdział skromną szatę, pozbawioną wszelkiego typu ozdób. [więcej]
Czerwiec 1248 12 czerwca 1248 roku w Corbeil Ludwik IX Święty spędził kilka dni. Przekazał tam władzę w królestwie swojej matce. [więcej]
Czerwiec 1248 Z Corbeil Ludwik IX Święty wyruszył na VI wyprawę krzyżową. Przez trzy dni pielgrzymki towarzyszyła mu Blanka Kastylijska. [więcej]
Czerwiec 1248 Pierwszym przystankiem Ludwika IX stało się Sens, gdzie odbywała się generalna kapituła zakonu franciszkanów. [więcej]
Lipiec 1248 Kolejny postój Ludwik IX Święty zaplanował w Lyonie, gdzie spędził kilka dni w towarzystwie Innocentego IV. Król otrzymał tam całkowite odpuszczenie grzechów. Papież zobowiązał się również, że będzie bronił królestwa Francji przed ewentualną agresją króla Anglii. [więcej]
Lipiec 1248 Kierując się w dół Rodanu Ludwik IX Święty napotkał po drodze potężną warownię La Roche-de-Glun. Lokalny władca Roger z Clerieu zażądał opłaty za przejazd. Gdy król odmówił, kasztelan uwięził kilku jego ludzi. Ludwik IX przedsięwziął akcję zbrojną i obległ zamek. Po kilku dniach twierdza poddała się. Zakładnicy zostali uwolnieni. Ludwik IX Święty kazał zburzyć zamek. [więcej]
25 sierpień 1248 25 sierpnia 1248 roku Ludwik IX dotarł do Aigues-Mortes. [więcej]
28 sierpień 1248 28 sierpnia 1248 roku Ludwik IX wypłynął. Opuszczając Aigues-Mortes rozpoczął VI wyprawę krzyżową. [więcej]
17 wrzesień 1248 17 września 1248 roku Ludwik IX kontynuujący VI wyprawę krzyżową dotarł na Cypr. Tu zdecydowano się przezimować. Król Francji podejmował na wyspie liczne poselstwa. Odwiedzili go również wysłannicy mongolskiego chana, którzy rzekomo zapewniali o jego chęci przyjęcia chrześcijaństwa. Ludwik IX dał się ponieść wizji wspólnego europejsko-mongolskiego ataku na muzułmanów. W tym celu wysłał do chana swoich posłów z kosztownym szkarłatnym namiotem-kaplicą i obrazami przedstawiającymi sceny z Ewangelii. Niestety intencje króla Francji przez potomków Czyngis Chana zostały źle zrozumiane. Mongolski chan odczytał gest króla jako wysłanie podarków przez wasala i żądał corocznej kontynuacji przysyłania kosztownych prezentów. [więcej]
1248 / 1249 Na przełomie 1248 i 1249 roku gościem Ludwika IX była Maria, córka Jana de Brienne i żona łacińskiego cesarza Baldwina II. Przybyła z prośbą o wsparcie dla podupadającego cesarstwa łacińskiego. Król Francji odmówił pomocy. [więcej]
1248 / 1249 Podczas pobytu na Cyprze Ludwik IX często pełnił rolę arbitra w sporach. Między innymi rozstrzygał spór między templariuszami a joannitami. [więcej]
4 czerwiec 1249 4 czerwca 1249 roku biorący udział w VI wyprawie krzyżowej Ludwik IX dotarł do Damietty na pokładzie okrętu flagowego „Mont Joie”.
5 czerwiec 1249 5 czerwca 1249 roku wojska krzyżowców zajęły Damiettę. Ludwik IX wraz z dowódcami zdecydowali przeczekać lato w tym portowym mieście. W tym czasie z Cypru przybyły żony uczestników VI wyprawy krzyżowej. [więcej]
20 listopad 1249 20 listopada 1249 roku kontynuując VI wyprawę krzyżową Ludwik IX opuścił Damiettę i na czele armii wyruszył się w kierunku muzułmańskiej twierdzy Mansury. [więcej]
Luty 1250 W lutym 1250 roku armia VI wyprawy krzyżowej stoczyła ciężką bitwę pod Al-Mansurą z muzułmańskimi wojskami dowodzonymi przez Fachr ad-Dina. Podczas szarży poległ brat Ludwika IX Robert I d'Artois.
6 kwiecień 1250 6 kwietnia 1250 roku armia VI wyprawy krzyżowej była tak wycieńczona, a sam Ludwik IX tak bardzo chory, że zdecydowano poddać się muzułmanom. [więcej]
6 maj 1250 6 maja 1250 roku plenipotent Ludwika IX oddał Damiettę muzułmanom. Na drugi dzień zapłacił potężny okup, w zamian odzyskując wolność. [więcej]
8 maj 1250 8 maja 1250 roku Ludwik IX wypłynął z Damietty do Akki. [więcej]
1250 Kiedy Ludwik IX otrzymał od sułtana Damaszku propozycję wydania glejtu, który umożliwiłby mu bezpieczną pielgrzymkę do Grobu Pańskiego, król Francji odmówił. [więcej]
19 czerwiec 1250 19 czerwca 1250 roku Ludwik IX uczestniczył w zgromadzeniu możnych. Głównym problemem poruszonym podczas szczytu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Co czynić dalej?. Król Francji dał zebranym tydzień czasu do namysłu. [więcej]
26 czerwiec 1250 26 czerwca 1250 roku doszło do ponownego spotkania prominentów z otoczenia Ludwika IX. Większość francuskich baronów opowiadała się za powrotem do kraju. Miejscowi możni optowali za pozostaniem i wsparciem ich zmagań z muzułmanami. [więcej]
3 lipiec 1250 3 lipca 1250 roku Ludwik IX podjął decyzję o pozostaniu w Królestwie Jerozolimskim. Pragnął w ten sposób wesprzeć lokalną społeczność w walkach z muzułmańskim żywiołem. [więcej]
15 lipiec 1250 W połowie lipca 1250 roku Ludwik IX pozwolił odpłynąć do Francji wszystkim baronom, którzy pragnęli wrócić do ojczyzny. Wśród nich znaleźli się również królewscy bracia: Karol Andegaweński i Alfons z Poitiers. [więcej]
Sierpień 1250 W sierpniu 1250 roku Ludwik IX wysłał do Francji apel krucjatowy, w którym nawoływał do podjęcia krzyża przez poddanych. [więcej]
Jesień 1250 Już jesienią 1250 roku całe Królestwo Jerozolimskie poddało się rządom Ludwika IX, pomimo że nominalnym władcą tej krainy był od 1228 roku Konrad Hohenstauf. [więcej]
Jesień 1250 Jesienią 1250 roku Ludwik IX odniósł pierwszy znaczny sukces. Dzięki rozsądnej polityce udało mu się uwolnić jeńców z egipskiej niewoli. [więcej]
Wiosna 1251 Wiosną 1251 roku do Ludwika IX przebywającego w Cezarei dotarł poseł wcześniej wysłany do mongolskiego chana. Misja namówienia innowierców na przyjęcie chrześcijaństwa i wspólnej walki z muzułmanami zakończyła się niepowodzeniem. Wysłannik powrócił z żądaniem ogromnej daniny na znak uległości wobec Wielkiego Chana. [więcej]
Wiosna 1251 Wiosną 1251 roku do Ludwika IX przybyło poselstwo sułtana Damaszku An-Nasira z propozycją sojuszu przeciwko Egiptowi w zamian oferując oddanie Jerozolimy. Król Francji odmówił. [więcej]
Lato 1251 Latem 1251 roku Ludwik IX zawarł z mamelukami sojusz skierowany przeciwko Damaszkowi. [więcej]
1251 Ludwik IX sprawujący rządy w Królestwie Jerozolimskim prowadził pertraktacje z wysłannikami wielu nacji. Pewnego razu króla Francji odwiedzili posłowie Starca z Gór - przywódcy nizaryckiej sekty asasynów, którzy zażądali zwolnienia z obowiązku płacenia trybutu szpitalnikom i templariuszom. [więcej]
27 wrzesień 1251 27 września 1251 roku z Cezarei Ludwik IX wysłał do matki list z prośbą o uregulowania długów zaciągniętych w Palestynie. [więcej]
1252 Podczas pobytu w Lewancie Ludwik IX sfinansował wzmocnienie obronności miast. W tym czasie ufortyfikowane zostały między innymi: Akka, Cezarea i Jaffa. [więcej]
1252 Sprawująca we Francji rządy Blanka Kastylijska wysłała Ludwikowi IX statek zaopatrzony w pieniądze i posiłki. Niestety jednostka pływająca zaginęła bez śladu. [więcej]
1252 Ludwik IX wziął udział w kampanii mającej na celu obronę Jaffy przed atakiem muzułmanów z Damaszku. Po drodze doszło do bitwy pod Banijas. [więcej]
1252 Ludwik IX wyruszył na ratunek spustoszonego przez muzułmanów Sydonu. [więcej]
1253 W 1253 roku Ludwik IX podjął jeszcze jedną próbę namówienia mongolskiego chana do walki z muzułmanami. W tym celu wysłał do Tatarów franciszkanina Wilhelma Rubruka. [więcej]
Wiosna 1253 Wiosną 1253 roku Ludwik IX dowiedział się o śmierci Blanki Kastylijskiej. Po głębszym namyśle podjął decyzję o powrocie do ojczyzny. [więcej]
1254 W 1254 roku Ludwik IX doprowadził do małżeństwa księcia Antiochii Boemunda VI z Sybillą, córką króla Armenii Hetuma, co zaowocowało sojuszem. [więcej]
24 / 25 kwiecień 1254 24 lub 25 kwietnia 1254 roku Ludwik IX wszedł na pokład statku i wypłynął z Akki, kierując się w stronę Francji. Pierwszy przystanek wypadł na Cyprze. [więcej]
Kwiecień / maj 1254 Podczas rejsu w pobliżu Cypru okręt Ludwika IX osiadł na mieliźnie, w wyniku czego został uszkodzony kil. [więcej]
Maj 1254 Po drodze do ojczyzny Ludwik IX zatrzymał się na wyspie Lampeduza. Tam udało się upolować mnóstwo królików. Zwiedził również umiejscowioną w skałach starą pustelnię. [więcej]
10 lipiec 1254 10 lipca 1254 roku Ludwik IX wylądował w Salins d'Hyeres u wybrzeży Prowansji, znalazł się więc na terytorium zarządzanym przez swego brata Karola Andegaweńskiego. [więcej]
Lipiec 1254 Ludwik IX wylądowawszy w Salins d'Hyeres posłał po sławnego franciszkanina Hugona z Digne, z którym spędził jeden dzień. Podczas rozmów z mędrcem król Francji szukał przyczyn swej porażki, jakiej doznał podczas VI wyprawy krzyżowej. [więcej]
7 wrzesień 1254 Ludwik IX opuściwszy Hyeres udał się do Aix-en-Provence, gdzie odbył pielgrzymkę do pustelni świętej Marii Magdaleny w Sainte-Baume. Następnie skierował się w stronę stolicy swego królestwa. 7 września 1254 roku Ludwik IX wkroczył do Paryża. [więcej]
1254 Począwszy od 1254 roku Ludwik IX wysyłał pieniądze do Ziemi Świętej na opłacenie francuskiego garnizonu dowodzonego przez bajlifa Godfryda de Sargines, wspomagającego miejscowe siły w walkach z muzułmanami. Większość z przekazanych przez króla Francji środków finansowych zaginęła; nigdy nie dotarła na miejsce. [więcej]
Grudzień 1254 W grudniu 1254 roku Ludwik IX wydał zbiór praw znany pod różnymi nazwami: wielki ordonans lub statuty Ludwika Świętego albo francuska karta swobód. [więcej]
Boże Narodzenie 1254 W Boże Narodzenie 1254 roku Ludwik IX gościł Henryka III. Dzięki temu na francuskim dworze doszło wówczas do spotkania czterech sióstr, córek hrabiego Prowansji Rajmunda Berengara IV. Tu w rodzinnym gronie doszło do zawiązania sympatycznych relacji pomiędzy monarchami Francji i Anglii. Wyrazem serdecznych uczuć Ludwika IX do Henryka III był podarek - słoń otrzymany od sułtana Egiptu. [więcej]
1255 W 1255 roku, aby zbadać okoliczności sporu sukcesyjnego we Flandrii, Ludwik IX przybył do Gandawy na spotkanie z Małgorzatą II Flandryjską. Wygwizdano go, kiedy jego orszak przejeżdżał przez miasto. [więcej]
1256 W 1256 roku Ludwik IX ogłosił zmodyfikowaną wersję Wielkiego Ordonansu. [więcej]
1256 W 1256 roku Ludwik IX stał się arbitrem w sporze o sukcesję we Flandrii, w którym stronami byli Małgorzata II Flandryjska, Jan d'Avesnes i Karol Andegaweński. [więcej]
1257 W 1257 roku Ludwik IX udzielił dyskretnego poparcia królowi Kastylii Alfonsowi jako pretendentowi do korony Niemiec. Rekomendacja francuskiego króla stała w opozycji do kandydatury jego szwagra Ryszarda z Kornwalii. [więcej]
1257 W 1257 roku papież Aleksander IV zażądał wygnania świeckiego profesora Wilhelma z Saint-Amour, który publicznie krytykował zakony żebracze. Początkowo Ludwik IX próbował pogodzić zwaśnione strony, lecz gdy Wilhelm z Saint-Amour wystąpił z ostrzejszą krytyką mendykantów i zaatakował również króla Francji, spełnił żądanie papieża. [więcej]
1257 W 1257 roku Ludwik IX przyjął wysłannika Henryka III biskupa Winchesteru, który miał przygotować podglebie pod traktat pokojowy normujący stosunki Francji i Anglii. [więcej]
Styczeń 1258 W styczniu 1258 roku w Saint-Germain-en-Laye Ludwik IX wydał statut, w którym zabroniono w królestwie prowadzenia wszelkich wojen, wzniecania pożarów i napadów na zaprzęgi wiozące towary. [więcej]
11 maj 1258 11 maja 1258 roku w Corbeil Ludwik IX zawarł z królem Aragonii Jakubem I pokojowy traktat, normujący stosunki i likwidujący źródła napięć pomiędzy obydwoma krajami. [więcej]
28 maj 1258 28 maja 1258 roku Ludwik IX zawarł z Henrykiem III traktat paryski, normujący stosunki pomiędzy obydwoma krajami. [więcej]
25 listopad 1259 25 listopada 1259 roku Ludwik IX wyruszył do Saint-Denis, aby przywitać przybyłego do Francji Henryka III. [więcej]
4 grudzień 1259 4 grudnia 1259 roku Ludwik IX przyjął hołd Henryka III. [więcej]
Boże Narodzenie 1259 Boże Narodzenie 1259 roku Ludwik IX spędził w Paryżu. Jego gościem był Henryk III.
Styczeń 1260 W styczniu 1260 roku zmarł najstarszy syn Ludwika IX o tym samym imieniu. Strata następcy tronu stała się dla francuskiego króla bolesnym ciosem. [więcej]
1261 W 1261 roku Ludwik IX razem z papieżem Urbanem IV czynili starania, których celem było niedopuszczenie do małżeństwa Piotra syna Jakuba I Aragońskiego z Konstancją Hohenstauf córką Manfreda króla Sycylii. [więcej]
1261 Około 1261 roku Ludwik IX osadził w Paryżu Zakon Pokutnego Bractwa Chrystusa. [więcej]
1262 W 1262 roku Ludwik IX wydał dwa ordonansy, porządkujące organizację miejskiej skarbowości. [więcej]
1262 W 1262 roku Ludwik IX otrzymał od mongolskiego wodza Hulagu-chana oficjalny list z propozycją zawarcia przymierza przeciw muzułmanom. [więcej]
1262 W jednym z ordonansów wydanym w 1262 roku Ludwik IX zapoczątkował reformę walutową kraju. [więcej]
Wiosna 1263 Wiosną 1263 roku Ludwik IX dowiedział się od swojego syna Filipa III, że jego matka Małgorzata Prowansalska zmusiła go do złożenia przysięgi, że do trzydziestego roku życia pozostanie pod jej władzą i nie będzie zasięgał niczyjej rady bez jej zezwolenia. [więcej]
Grudzień 1263 W grudniu 1263 roku Henryk III z grupą angielskich baronów zwrócili się do Ludwika IX o arbitraż w sporze o przestrzeganie prowizji oksfordzkich. [więcej]
1263-1264 W latach 1263-1264 Ludwik IX zrealizował przebudowę grobowców w królewskiej nekropolii w bazylice św. Dionizego. [więcej]
Styczeń 1264 W styczniu 1264 roku w Amiens w sporze Henryka III z baronami Ludwik IX wydał przychylny królowi Anglii werdykt o prowizjach oksfordzkich. [więcej]
1265 W 1265 roku z powodu intensywnych nalegań Urbana IV Ludwik IX zgodził się, aby Karol Andegaweński przyjął koronę Sycylii. [więcej]
25 marzec 1267 25 marca 1267 roku Ludwik IX na zgromadzeniu wyższego duchowieństwa i baronów poinformował zebranych, że ma zamiar zorganizować kolejną wyprawę krzyżową. [więcej]
1267 W 1267 roku Ludwik IX rozpoczął przygotowania do VII wyprawy krzyżowej. Zaczęło się zbieranie podatków, lecz francuski Kościół stanowczo oprotestował wysokość królewskich żądań. [więcej]
5 czerwiec 1267 5 czerwca 1267 roku Ludwik IX uczestniczył w uroczystościach pasowania na rycerza Filipa III. Doszło wówczas do zbiórki datków na zbliżającą się VII wyprawę krzyżową. [więcej]
9 luty 1268 9 lutego 1268 roku Ludwik IX podczas zgromadzenia wyższego duchowieństwa i baronów podał datę wyruszenia kolejnej wyprawy krzyżowej. Miało to nastąpić w maju 1270 roku. [więcej]
1269 W 1269 roku Ludwik IX dokonał objazdu królestwa, podczas którego załatwiał wszystkie niezbędne sprawy nie mogące czekać na jego powrót z VII wyprawy krzyżowej. [więcej]
1269 W 1269 roku Ludwik IX wydał rozporządzenie zobowiązujące Żydów do uczestnictwa w kazaniach księży wzywających do nawrócenia oraz nakazujące noszenie łaty z czerwonego sukna lub płótna. [więcej]
1269 W 1269 roku z powodu zbyt wygórowanych żądań Wenecjan za wynajęcie floty niezbędnej do transportu wojska i aprowizacji VII wyprawy krzyżowej Ludwik IX zdecydował się nabyć własną armadę. [więcej]
Luty 1270 W lutym 1270 roku Ludwik IX uczestniczył w pogrzebie swojej siostry Izabeli, fundatorki klasztoru klarysek w Longchamp, za murami którego dożyła swoich lat. [więcej]
Marzec 1270 W marcu 1270 roku Ludwik IX wyznaczył namiestników, którzy mieli sprawować rządy podczas jego nieobecności. Zostali nimi: opat klasztoru św. Dionizego Mateusz z Vendôme i Szymon z Nesle. [więcej]
14 marzec 1270 14 marca 1270 roku Ludwik IX udał się do Saint-Denis po pielgrzymi kostur i proporzec oriflamme. [więcej]
15 marzec 1270 15 marca 1270 roku Ludwik IX z pałacu Cite przeszedł boso do paryskiej katedry Notre-Dame. Następnie pożegnał się z żoną i wyruszył na VII wyprawę krzyżową. [więcej]
25 czerwiec 1270 25 czerwca 1270 roku z Aigues-Mortes Ludwik IX wysłał do „namiestników królestwa" list, w którym powierzył im królestwo na czas swojej nieobecności związanej z uczestnictwem w VII wyprawie krzyżowej. [więcej]
1 lipiec 1270 1 lipca 1270 roku w Aigues-Mortes Ludwik IX wszedł na pokład statku i wyruszył na VII wyprawę krzyżową. [więcej]
25 sierpień 1270 Ludwik IX zmarł 25 sierpnia 1270 roku pod Tunisem podczas VII wyprawy krzyżowej. Przyczyną śmierci była epidemia dyzenterii lub tyfusu. [więcej]
22 maj 1271 Szczątki Ludwika IX dotarły do kraju dopiero w maju 1271 roku. 22 maja w Saint-Denis odbył się pogrzeb. [więcej]
25 sierpień 1298 W sierpniu 1297 roku Ludwik IX został kanonizowany przez papieża Bonifacego VIII. 25 sierpnia 1298 roku podczas uroczystej ceremonii w Saint-Denis w obecności Filipa IV nastąpiło podniesienie kości Ludwika Świętego. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Belleme 1229

Al-Mansura 1250

Banijas 1252

Tunis 1270

Wojny

VI wyprawa krzyżowa
1248–1254

VII wyprawa krzyżowa
1270

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Ludwik VIII
Żony i potomstwo:

27 Maja 1234 roku ożenił się z Małgorzatą Prowansalską córką Rajmunda Berengara IV - hrabiego Prowansji.

 1. Blanka (1240 - 1243)
 2. Izabela (1242 - 1271) - żona Tybalda V - hrabiego Szampanii i króla Nawarry
 3. Ludwik (1244 - 1260)
 4. Filip III Śmiały - nastepca tronu
 5. Jan (1248 - 1248)
 6. Jan Tristan (1250-1270)
 7. Piotr I d'Alençon (1251 - 1283)
 8. Blanka (1253 - 1320/1322) - żona Ferdynanda de la Cerda, następcy kastylijskiego tronu
 9. Małgorzata (1254-1272) - żona Jana I Zwycięskiego - księcia Brabancji
 10. Robert de Clermont (1256 - 1317)
 11. Agnieszka (1260-1325) - żona Roberta II - księcia Burgundii
Następca: Filip III

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Ludwik_Święty
#LudwikŚwięty
9

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.