ozdoba

KAROL V MĄDRY

(1364-1380)

ozdoba
Władcy Francji
Pepin Krótki
Karloman I
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Karol II Łysy
Ludwik II Jąkała
Ludwik III
Karloman II
Karol Otyły
Odon I
Karol III Prostak
Robert I
Raul (Rudolf) I Burgundzki
Ludwik IV Zamorski
Lotar I
Ludwik V Gnuśny
Hugo Kapet
Robert II Pobożny
Henryk I
Filip I
Ludwik VI Gruby
Ludwik VII
Filip II August
Ludwik VIII Lew
Ludwik IX Święty
Filip III Śmiały
Filip IV Piękny
Ludwik X Kłótliwy
Jan I Pogrobowiec
Filip V Wysoki
Karol IV Piękny
Filip VI
Jan II Dobry
Karol V Mądry
Karol VI Szalony
Karol VII Zwycięski
Ludwik XI Wytrwały
Karol VIII Życzliwy
Ludwik XII Ojciec Ludu
Franciszek I
Henryk II
Franciszek II
Karol IX
Henryk III
Henryk IV
Ludwik XIII Sprawiedliwy
Ludwik XIV Wielki
Ludwik XV Ukochany
Ludwik XVI
Karol V Mądry
Dynastia: Walezjuszów
Urodzony: 21 stycznia 1338 roku
w Vincennes
Zmarł: 16 września 1380 roku
w Beauté-sur-Marne
Rodzice: Jan II i
Bonna Luksemburska
19 wrzesień 1356 Latem 1356 roku kontynuujący wojnę stuletnią Jan II rozpoczął pościg za wycofującym się Edwardem Czarnym Księciem. W kampanii brał udział również Karol V. Pogoń dotarła w okolice Poitiers. Tam 19 września 1356 roku doszło do bitwy. Starcie było tak ciężkie, że Karol V uciekł z pola walki. Jego ojciec wraz z bratem Filipem Śmiałym dostali się do angielskiej niewoli.
Jesień 1356 Jesienią 1356 roku osiemnastoletni Karol V musiał zastąpić ojca i wziąć ster rządów w państwie w swoje ręce tym bardziej, że w tym czasie zyskiwał popularność Karol II Zły, który posiadał zwolenników, widzących właśnie jego na tronie Francji. [więcej]
1356 W 1356 roku Karol Luksemburski zażądał od Karola V przysięgi lennej z hrabstwa Vienne. [więcej]
Listopad 1356 W listopadzie 1356 roku Karol V Mądry uchylił żądania Stanów Generalnych, dotyczących reform i poddania kontroli finansów państwa. [więcej]
3 marzec 1357 3 marca 1357 roku Karol V Mądry ugiął się pod naciskiem Stanów Generalnych i wydał wielki ordonans, w myśl którego powołana została komisja badawcza dla osądzenia niepopularnych funkcjonariuszy, a do Rady wprowadzono sześciu przedstawicieli Stanów, którzy mieli zająć się przygotowaniem ustaw reformatorskich. [więcej]
Listopad 1357 W listopadzie 1357 roku zbiegły z więzienia Karol II Zły został triumfalnie przyjęty przez ludność Paryża. [więcej]
Luty 1358 W lutym 1358 roku doszło w Paryżu do zamieszek. Na oczach Karola V Mądrego straceni zostali dwaj bliscy doradcy marszałek Szampanii Jean de Conflans i marszałek Normandii Robert de Clermont. [więcej]
25 marzec 1358 25 marca 1358 roku Karol V Mądry uciekł z pogrążonego w chaosie Paryża. [więcej]
Czerwiec 1358 Pod koniec maja 1358 roku w północno-wschodniej Francji wybuchło powstanie chłopskie, tzw. żakeria.
Lipiec 1358 Po spacyfikowaniu żakerii Karol II Zły otrzymał od Stefana Marcela tytuł dowódcy Paryża. [więcej]
31 lipiec 1358 31 lipca 1358 roku zabity został przywódca opozycji Stefan Marcel. Karol V Mądry opanował Paryż. [więcej]
Maj 1359 W marcu 1359 roku więziony Jan II zgodził się na pokaźny okup i duże ustępstwa terytorialne wobec Edwarda III. W maju 1359 roku Karol V Mądry i Stany Generalne odrzucili te warunki. [więcej]
Sierpień 1359 W sierpniu 1359 Karol V Mądry pojednał się z Karolem II Złym. Tym sposobem kryzys polityczny został zażegnany. [więcej]
Październik 1359 W październiku 1359 roku Edward III wylądował w Calais. Rozpoczął się następny etap wojny stuletniej.
8 maj 1360 8 maja 1360 roku w Brétigny Karol V Mądry zawarł z Edwardem III traktat pokojowy, na mocy którego król Anglii otrzymał powiększony obszar Akwitanii od Loary po Pireneje. Okup zmniejszono do trzech milionów talarów. [więcej]
1360 W 1360 roku ustanowiono we Francji podatki (maltôte i gabelle), których celem było zebranie środków finansowych na okup za króla. [więcej]
24 październik 1360 24 października 1360 roku ratyfikowano traktat z Brétigny. W tym czasie Karol V zapłacił pierwszą ratę okupu, więc Jan II mógł powrócić do kraju. [więcej]
Grudzień 1360 W grudniu 1360 roku jedna z wielkich kompanii zajęła Pont-Saint-Esprit. Ten triumf wywołał popłoch nawet u samego papieża Innocentego VI. [więcej]
Kwiecień 1362 W kwietniu 1362 roku jedna z grasujących kompanii rozbiła rycerstwo pod Brignais koło Lyonu. [więcej]
1363 W 1363 roku doszło do zaręczyn Małgorzaty, dziedziczki Flandrii, córki Ludwika de Male z młodszym synem Edwarda III. Karol V Mądry uczynił wszystko, aby unieważnić ten związek. [więcej]
Styczeń 1364 Gdy okazało się, że Francja nie jest w stanie spłacić ustalonego w maju 1360 roku w Brétigny okupu, na początku 1364 roku ojciec Karola V Jan II dobrowolnie udał się do Londynu i oddał w ręce Edwarda III. [więcej]
Wiosna 1364 Wiosną 1364 roku Karol II Zły, licząc na koronę Burgundii, ponownie rozpalił płomień buntu. [więcej]
16 maj 1364 16 maja 1364 roku królewskie oddziały dowodzone przez du Guesclina zwyciężyły pod Cocherel armię zbuntowanego Karola II Złego kierowaną przez Captala de Buch. Oddziały rebeliantów miały zamiar zakłócić koronację Karola V. [więcej]
19 maj 1364 19 maja 1364 roku w katedrze w Reims Karol V Mądry dostąpił zaszczytu koronacji na króla Francji.
29 wrzesień 1364 29 września 1364 roku armia Karola V dowodzona przez Bertranda du Guesclina została pokonana pod Auray przez armię księcia Bretanii Jana z Montfort. Na polu bitwy poległ Karol z Blois, a Bertrand du Guesclin dostał się do niewoli. [więcej]
Marzec 1365 W marcu 1365 roku Karol V Mądry uzgodnił z Karolem II Złym pokojowy układ, w myśl którego ten drugi stał się panem Montpellier. [więcej]
Kwiecień 1365 W kwietniu 1365 roku Karol V Mądry zawarł pokojowe porozumienie z księciem Bretanii Janem z Montfort. [więcej]
1365 / 1366 Na przełomie 1365 i 1366 roku Karol V Mądry wysłał do Kastylii zebrane kompanie pod dowództwem uwolnionego z bretońskiego więzienia Bertranda du Guesclina. Wskutek tego wojna stuletnia przeniosła się na półwysep Iberyjski.
Lipiec 1367 W lipcu 1367 roku Karol V Mądry wydał Ordonans, na mocy którego wszyscy panowie feudalni zobowiązaniowi zostali do naprawy zamków i murów miejskich, uzbrojenia ich w artylerię i do zaopatrzenia w odpowiednie zapasy żywności na wypadek oblężenia. [więcej]
1368 Władca nowej Akwitanii Edward (Czarny Książę), prowadzący wojnę w Kastylii, znacznie się zadłużył. Aby zasłonić dno skarbca w 1368 roku nakazał zebranie dodatkowego podatku. Ta decyzja wzbudziła protesty i opór mieszkańców Akwitanii. Część byłych wasali korony francuskiej zgłosiła się po pomoc do Karola V. Zdecydowano się na proces sądowy. [więcej]
Styczeń 1369 Karol V Mądry długo się zastanawiał, czy wmieszać się lokalny konflikt w Akwitanii. W końcu król i rada zdecydowali, że warto spróbować pomóc dawnym poddanym. W styczniu 1369 roku w Bordeaux poseł Karola V wręczył Edwardowi (Czarnemu Księciu) wezwanie do sądu królewskiego. [więcej]
2 maj 1369 Na 2 maja 1369 roku zaplanowano posiedzenie sądu w sprawie konfliktu w Akwitanii. Edward (Czarny Książę) nie stawił się, ani nie przysłał pełnomocników, w konsekwencji czego skazany został przez paryski parlament zaocznie. [więcej]
9 maj 1369 9 maja 1369 roku Stany Generalne potwierdziły stanowisko parlamentu i wyraziły zgodę na dochodzenie swych praw przez Karola V nawet na drodze wojennej. [więcej]
19 czerwiec 1369 W 1369 roku Karolowi V udało się doprowadzić do małżeństwa swojego brata księcia Burgundii Filipa Śmiałego z Małgorzatą Flamandzką. [więcej]
1369 W 1369 roku wojna domowa w Kastylii zakończyła się po myśli Karola V. Król Francji, wykorzystując utworzoną z zebranych oddziałów wielką kompanię dowodzoną przez Bertranda du Guesclina, posadził na kastylijskim tronie swojego protegowanego Henryka Trastamare. [więcej]
30 listopad 1369 30 listopada 1369 roku w Paryżu ogłoszono konfiskatę księstwa Akwitanii. Karol V Mądry z poparciem ludu Francji mógł zająć utracone w 1360 roku terytoria. To oznaczało kontynuację wojny stuletniej. [więcej]
Październik 1370 W październiku 1370 roku Karol V Mądry mianował Bertranda du Guesclina konetablem Francji.
Wrzesień 1372 We wrześniu 1372 roku sprzymierzona z Karolem V flota kastylijska odniosła wspaniałe zwycięstwo nad Anglikami u brzegów La Rochelle. [więcej]
Lato 1373 Latem 1373 roku armia Karola V kontynuująca działania zbrojne wojny stuletniej zajęła Bretanię.
10 sierpień 1374 10 sierpnia 1374 roku w Paryżu Karol V uzgodnił z dyplomacją Ludwika Andegaweńskiego porozumienie, w myśl którego królewna węgierska Katarzyna miała wyjść za francuskiego królewicza Ludwika. Celem powstałego małżeńskiego projektu miało być wspólnymi francusko-węgierskimi siłami odzyskanie dla młodej pary królestwa Neapolu. [więcej]
19 grudzień 1374 Jesienią 1374 roku Karol V Mądry wysłał do Węgier poselstwo, które 19 grudnia 1374 roku zawarło z Ludwikiem Węgierskim układ, w myśl którego żoną królewicza francuskiego Ludwika miała zostać królewna węgierska Katarzyna i na nią król Węgier przelał swoje prawa do Neapolu i Prowansji. [więcej]
Lipiec 1375 W lipcu 1375 roku w Brugii Karol V zawarł z Edwardem III rozejm. Przerwa w walkach wojny stuletniej miała potrwać dwa lata. [więcej]
11 grudzień 1375 11 grudnia 1375 roku w Paryżu doszło do kolejnych układów dotyczących aliansu węgiersko-francuskiego, którego celem było przejęcie królestwa Neapolu. [więcej]
Maj 1376 W maju 1376 roku poselstwo Karola V dotarło do Awinionu, gdzie z wysłannikami Ludwika Węgierskiego i papieżem negocjowano sprawę sukcesji neapolitańskiej. Układy zakończyły się fiaskiem. [więcej]
Lato 1377 Latem 1377 roku flota Karola V spustoszyła wybrzeża Anglii. Szala wojny stuletniej przechyliła się na stronę Francji.
Jesień 1377 Jesienią 1377 roku Karol V Mądry wysłał do Budy posłów, którzy mieli przekonać Ludwika Andegaweńskiego, aby koronę Węgier i koronę Neapolu przekazać synowi króla Francji księciu Ludwikowi. [więcej]
1377 / 1378 Na przełomie 1377 i 1378 roku Karol V Mądry gościł nowego władcę Niemiec Wacława Luksemburskiego i jego ojca Karola. [więcej]
5 styczeń 1378 5 stycznia 1378 roku Karol V odbył tajną rozmowę z Karolem Luksemburskim. [więcej]
6 styczeń 1378 6 stycznia 1378 roku Karol Luksemburski przekazał następcy francuskiego tronu Karolowi VI dwa klucze do królewskiej posiadłości w Arelacie. [więcej]
7 styczeń 1378 7 stycznia 1378 roku Karol Luksemburski przeniósł na Karola VI namiestnictwo Rzeszy w hrabstwie Vienne i w całym Arelacie. [więcej]
1378 W 1378 roku wojska Karola V pod dowództwem księcia Burgundii zajęły wszystkie posiadłości Karola Złego w Normandii. [więcej]
20 wrzesień 1378 W 1378 roku doszło do schizmy w kościele katolickim. Kontrowersyjne rządy Urbana VI doprowadziły do buntu większości kardynałów, którzy 20 września 1378 roku wybrali antypapieża Klemensa VII. Karol V w opozycji do Karola Luksemburskiego stanął po stronie Klemensa VII. [więcej]
1378 W 1378 roku podczas wielkiej schizmy zachodniej Karol V próbował przeciągnąć Ludwika Andegaweńskiego na stronę antypapieża Klemensa VII. [więcej]
Grudzień 1378 W grudniu 1378 roku Karol V włączył do domeny królewskiej księstwo Bretanii. To stało się początkiem buntu bretońskich poddanych. [więcej]
Wrzesień 1380 Aby pozwolić poddanym odpocząć finansowo po latach wojen w królestwie, będący już na łożu śmierci Karol V zlikwidował fouage (podatek podymny). [więcej]
16 wrzesień 1380 Karol V Mądry zmarł 16 września 1380 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Poitiers 1356

Wojny

Wojna stuletnia

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Jan II Dobry
Żony i potomstwo:

Żoną Karola V została 8 kwietnia 1350 roku Joanna - córka Piotra I – diuka Burbon.

  1. Joanna (1357–1360)
  2. Jan (1359–1364)
  3. Bonna (1360-1360)
  4. Jan (1366-1366)
  5. Karol VI
  6. Maria (1370–1377)
  7. Ludwik I (1372–1407) - książę Orleanu
  8. Izabela (1373–1378)
  9. Katarzyna (1378–1388) - żona Jana II - diuka du Berry
Następca: Karol VI Szalony

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Karol_Mądry
#KarolMądry
128

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.