ozdoba

FILIP IV PIĘKNY

(1285-1314)

ozdoba
Władcy Francji
Pepin Krótki
Karloman I
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Karol II Łysy
Ludwik II Jąkała
Ludwik III
Karloman II
Karol Otyły
Odon I
Karol III Prostak
Robert I
Raul (Rudolf) I Burgundzki
Ludwik IV Zamorski
Lotar I
Ludwik V Gnuśny
Hugo Kapet
Robert II Pobożny
Henryk I
Filip I
Ludwik VI Gruby
Ludwik VII
Filip II August
Ludwik VIII Lew
Ludwik IX Święty
Filip III Śmiały
Filip IV Piękny
Ludwik X Kłótliwy
Jan I Pogrobowiec
Filip V Wysoki
Karol IV Piękny
Filip VI
Jan II Dobry
Karol V Mądry
Karol VI Szalony
Karol VII Zwycięski
Ludwik XI Wytrwały
Karol VIII Życzliwy
Ludwik XII Ojciec Ludu
Franciszek I
Henryk II
Franciszek II
Karol IX
Henryk III
Henryk IV
Ludwik XIII Sprawiedliwy
Ludwik XIV Wielki
Ludwik XV Ukochany
Ludwik XVI
Filip IV Piękny
Dynastia: Kapetyngów
Urodzony: w 1268 roku
w Fontainebleau
Zmarł: 29 listopada 1314 roku
w Fontainebleau
Rodzice: Filip III Śmiały
i Izabela Aragońska
1275 W 1275 roku Filip IV został zaręczony z Joanną z Nawarry. [więcej]
1284 W 1284 roku Filip Piękny dzięki małżeństwu z Joanną stał się księciem Nawarry
1285 W 1285 roku w Perpignan Filip IV Piękny został ogłoszony królem Francji.
6 luty 1286 6 lutego 1286 roku Filip IV Piękny został koronowany na króla Francji. [więcej]
1286 W 1286 roku Filip IV nabył i przyłączył do korony hrabstwo Chartres.
1291 W 1291 roku Filip IV nabył i przyłączył do korony hrabstwo Beaugency.
1292 W 1292 roku pod lenne zwierzchnictwo Filipa IV na życzenie mieszkańców przeszło cesarskie miasto Valenciennes. [więcej]
9 czerwiec 1292 Filip IV Piękny wystąpił w sporze Brabancji z Luksemburgiem w roli mediatora. Jego akcja zakończyła się pełnym sukcesem, którego ukoronowaniem stał się mariaż Henryka VII Luksemburskiego z Małgorzatą, córką Jana I Brabanckiego. Ślub odbył się 9 czerwca 1292 roku w Tervuren. Jest wielce prawdopodobne, że Filip IV Piękny brał udział w uroczystościach, gdyż matka pana młodego była bratanicą Filipa. [więcej]
1293 W 1293 roku Filip Piękny zajął zbrojnie Akwitanię.
1293 W 1293 roku wybuchła wojna z Anglią, która z przerwami potrwała do 1303 roku [więcej]
1294 W 1294 roku Filip IV zdecydował się na wojskową interwencję w Gujennie i konfiskatę angielskiego lenna. [więcej]
1295 W 1295 roku Filip IV zawiązał sojusz z Albrechtem I Habsburgiem.
5 czerwiec 1295 5 czerwca 1295 roku Filip IV Piękny wystąpił jako strona w porozumieniu zawartym w Anagni. W myśl zawartego wówczas układu Jakub II Sprawiedliwy zrzekł się swych praw do Sycylii, która wracała pod władzę Bonifacego VIII, w zamian władca Aragonii otrzymał Sardynię i Korsykę. Oprócz tego Karol de Valois, brat Filipa IV Pięknego, zrzekł się swych roszczeń do korony Aragonii.
1296 W 1296 roku Filip Piękny ustanowił prawo, które zezwalało królowi nakładać podatki na duchowieństwo. Ten fakt stał się źródłem konfliktu pomiędzy królem Francji a papieżem Bonifacym VIII. [więcej]
1296 W 1296 roku przeciwko Filipowi IV wystąpił hrabia Flandrii Wit z Dampierre. Król Francji zdecydował się na interwencję zbrojną. [więcej]
1296 W 1296 roku zadłużony Filip IV dokonał dewaluacji francuskiego pieniądza. [więcej]
1297 W 1297 roku nieudolna polityka fiskalna urzędników Filipa IV we Flandrii oraz braki w dostawach angielskiej wełny stały się przyczyną buntu tkaczy w Brugii. [więcej]
1297 W 1297 roku po papieskiej interwencji Filip IV zawarł rozejm z Edwardem I. [więcej]
25 sierpień 1298 25 sierpnia 1298 roku w Saint-Denis Filip IV brał udział w uroczystej ceremonii podniesienia kości Ludwika IX Świętego. [więcej]
Czerwiec 1299 W czerwcu 1299 roku w Montreuil Filip IV zawarł z Edwardem I pokojowy układ, na mocy którego zwrócił królowi Anglii Gujennę i oddał rękę swej siostry Małgorzaty. [więcej]
1301 W 1301 roku z rozkazu Filipa IV aresztowany został pod zarzutem spiskowania z Anglią i Aragonią biskup z Pamiers Bernard Saisset. Król Francji zwrócił się do Bonifacego VIII o odebranie Saissetowi godności biskupiej. Papież odmówił. Tym sposobem rozpoczęła się dyplomatyczna wojna. [więcej]
1302 Cierpiący na pustki w skarbcu spowodowane ciągłymi wojnami Filip IV zakazał wywozić z Francji daniny dla papieża. Reakcja Bonifacego VIII była ostra. W 1302 roku zapowiedział, iż strąci go z tronu. [więcej]
1302 Wiosną 1302 roku zdesperowani mieszkańcy Brugii wzniecili bunt przeciwko rządom Filipa IV. Na czele rebelii stanął Pieter de Coninck.
10 kwiecień 1302 10 kwietnia 1302 roku na zgromadzeniu możnych w Paryżu zaprzysiężono bronić Filipa IV niesprawiedliwie zaatakowanego przez Bonifacego VIII. [więcej]
18 maj 1302 18 maja 1302 roku w Brugii doszło do wymordowania francuskiego garnizonu. Epizod ten otrzymał nazwę jutrznia brugijska i dał początek wojnie francusko-flamandzkiej. [więcej]
11 lipiec 1302 11 lipca 1302 roku wojska francuskie pokonane zostały przez armię Flamandów w bitwie pod Courtrai. [więcej]
1302 W 1302 roku Filip IV kupił i przyłączył do korony hrabstwo Lomagne i Auvillars.
18 listopad 1302 18 listopada 1302 roku Bonifacy VIII zachęcony przez Flamandów, upojonych zwycięstwem nad francuską armię w bitwie pod Courtrai, wydal słynną bullę Unam Sanctam, zawierającą stwierdzenie, że "Dla uzyskania zbawienia koniecznym jest, by każde ludzkie stworzenie podporządkowało się władzy rzymskiego biskupa". Głównym adresatem tego urzędowego pisma był z pewnością Filip IV. [więcej]
1302 Klęska francuskiej armii w bitwie pod Courtrai spowodowała, że Filip IV Piękny usiłował zwołać pospolite ruszenie. Próbował obowiązek służby wojskowej rozszerzyć na wszystkich swoich poddanych. [więcej]
1303 W 1303 roku Filip Piękny zawarł z Królem Anglii Edwardem I pokój kończący spór o Gaskonię. [więcej]
7 wrzesień 1303 Wojna pomiędzy Bonifacym VIII i Filipem IV trwała nadal. Papież dążył do obalenia króla Francji, więc ten drugi nie mógł być lepszy. Wysłano pod dowództwem kanclerza Nogareta zbrojny oddział do Anagni, gdzie schronił się Namiestnik Chrystusa. 7 września 1303 roku wojsko wdarło się do pałacu z zamiarem pojmania Bonifacego VIII, lecz tłum gawiedzi nie dopuścił do tego. [więcej]
1304 W 1304 roku Filip IV Piękny przedsięwziął kampanię flandryjską. Atak nastąpił z morza i z lądu. [więcej]
18 sierpień 1304 18 sierpnia 1304 roku Filip IV Piękny brał udział w bitwie pod Mons-en-Pevele. Dzięki przytomności umysłu swojej przybocznej straży uniknął śmierci, kiedy do namiotu królewskiego wtargnął jeden z dowódców Flamandów William z Jülich, a stojący obok ochroniarz zerwał z monarchy opończę, wskazującą na jego królewskie pochodzenie. [więcej]
Sierpień 1304 W kilka dni po szczęśliwie zakończonej bitwie pod Mons-en-Pevele Filip IV Piękny podarował kościołowi w St. Denis dożywotnią rentę w wysokości 100 paryskich liwrów. [więcej]
1305 W 1305 roku w Athis Filip IV Piękny zawarł z Robertem z Béthune pokój, w myśl którego Flandria odzyskała niepodległość w zamian za potężną kontrybucję, pod zastaw której korona francuska przejęła trzy miasta: Lille, Douai i Béthune. [więcej]
1306 W 1306 roku Filip IV pożyczył hrabiemu La Marche - Hugonowi XIII de Lusignan sporą sumkę pieniędzy pod zastaw jego ziem, które po jego śmierci powiększyły obszar Francji.
22 wrzesień 1307 22 września 1307 roku z rozkazu Filipa IV pojmano wszystkich templariuszy w królestwie, poddano ich torturom i zmuszono do zeznań. [więcej]
1308 W 1308 roku Filip IV zwołał w Tours zgromadzenie możnych, aby otrzymać wsparcie przy działaniach, których celem miało być rozwiązanie zakonu templariuszy. [więcej]
1308 W 1308 roku rozpoczęły się we Francji dochodzenia w sprawie majątków i członków zakonu templariuszy. [więcej]
Kwiecień 1312 W kwietniu 1312 roku pod presją Filipa IV papież Klemens V rozwiązał zakon templariuszy. [więcej]
29 czerwiec 1312 29 czerwca 1312 roku w bazylice na Lateranie Klemens V nałożył cesarską koronę na głowę Henryka VII Luksemburskiego. Filip IV Piękny nie okazał zachwytu takim wywyższeniem swojego poddanego. [więcej]
1312 W 1312 roku Robert III Flandryjski, nie będąc w stanie spłacić nałożonej w 1305 roku kontrybucji, oddał Filipowi IV trzy zastawione wówczas miasta: Lille, Douai i Béthune. [więcej]
Marzec 1314 W marcu 1314 roku stracony został mistrz zakonu templariuszy Jakub de Moulay. Niedługo potem odeszli z tego świata jego prześladowcy Filip IV Piękny i Klemens V. [więcej]
1314 W 1314 roku francuscy poddani, niezadowoleni z powodu zbyt ciężkich obciążeń podatkowych nakładanych na nich przez Filipa IV, zaczęli tworzyć ligi szlacheckie, dążące do przeciwstawienia się finansowym żądaniom króla. W 1314 roku między innymi z tego powodu poborcy podatkowi nie byli w stanie wyegzekwować funduszy na kolejną kampanię we Flandrii. [więcej]
1314 W 1314 roku na dworze Filipa IV doszło do skandalu. Król Francji kazał aresztować wszystkie żony swych synów. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Courtrai 1302

Saint-Omer 1303

Mons-en-Pevele 1304

Wojny

Wojna
francusko-flamandzka
1302-1305

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Filip III
Żony i potomstwo:

16 sierpnia 1284 roku jego żoną została Joanna I z Nawarry

  1. Małgorzata (1288 - 1294)
  2. Ludwik X (1289 - 1316) - król Francji
  3. Blanka (1290-1294)
  4. Filip V (1291 - 1322) - król Francji
  5. Izabela (1292 - 1358) - żona Edwarda II - króla Anglii
  6. Karol IV (1294 - 1328) - król Francji
  7. Robert (1297-1308)
Następca: Ludwik X

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Filip_Piękny
#FilipPiękny
11

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.