ozdoba

KAROL VI SZALONY

(1380-1422)

ozdoba
Władcy Francji
Pepin Krótki
Karloman I
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Karol II Łysy
Ludwik II Jąkała
Ludwik III
Karloman II
Karol Otyły
Odon I
Karol III Prostak
Robert I
Raul (Rudolf) I Burgundzki
Ludwik IV Zamorski
Lotar I
Ludwik V Gnuśny
Hugo Kapet
Robert II Pobożny
Henryk I
Filip I
Ludwik VI Gruby
Ludwik VII
Filip II August
Ludwik VIII Lew
Ludwik IX Święty
Filip III Śmiały
Filip IV Piękny
Ludwik X Kłótliwy
Jan I Pogrobowiec
Filip V Wysoki
Karol IV Piękny
Filip VI
Jan II Dobry
Karol V Mądry
Karol VI Szalony
Karol VII Zwycięski
Ludwik XI Wytrwały
Karol VIII Życzliwy
Ludwik XII Ojciec Ludu
Franciszek I
Henryk II
Franciszek II
Karol IX
Henryk III
Henryk IV
Ludwik XIII Sprawiedliwy
Ludwik XIV Wielki
Ludwik XV Ukochany
Ludwik XVI
Karol VI Szalony
Dynastia: Walezjuszów
Urodzony: 3 grudnia 1368 roku
w Paryżu
Zmarł: 21 października 1422 roku
w Paryżu
Rodzice: Karol V Mądry i
Joanna de Burbon.
6 styczeń 1378 6 stycznia 1378 roku Karol VI otrzymał od Karola Luksemburskiego dwa klucze do królewskiej posiadłości w Arelacie. [więcej]
7 styczeń 1378 7 stycznia 1378 roku Karol Luksemburski przeniósł na Karola VI namiestnictwo Rzeszy w hrabstwie Vienne i w całym Arelacie. [więcej]
Wrzesień 1380 We wrześniu 1380 roku, po śmierci ojca, Karol VI zajął miejsce na francuskim tronie, lecz faktyczna władza w królestwie spoczęła w rękach jego stryjów. Głównym regentem został Ludwik Andegaweński. [więcej]
1382 W 1382 roku, po przywróceniu przez radę regencyjną podatku podymnego, doszło w królestwie Francji do licznych zamieszek. [więcej]
1383 W 1383 roku armia francuska została zaangażowane w kolejny etap wojny stuletniej. Tym razem we Flandrii zaatakowanej przez biskupa Norwich Henryka Despensera.
Luty 1385 W lutym 1385 roku w mieście Pożega w południowej Sławonii wysłannicy Karola VI negocjowali z Elżbietą Bośniaczką kontrakt małżeński Marii Andegaweńskiej z królewiczem Ludwikiem. [więcej]
Wielkanoc 1385 W okresie Wielkanocy 1385 roku w Cambrai Karol VI Szalony uczestniczył w podwójnym ślubie dzieci Filipa Śmiałego. Córka burgundzkiego księcia Małgorzata wyszła za Wilhelma, syna Albrechta Wittelsbacha, a syn Jan pojął za żonę Małgorzatę Bawarską, córkę Albrechta. [więcej]
1385 W 1385 roku Karol VI Szalony zaangażował się w przygotowania odwetu za angielski najazd na Flandrię z 1383 roku. Kolejny etap wojny stuletniej zakończył się tylko niewielkimi szkodami poczynionymi na terytorium angielskim.
17 lipiec 1385 17 lipca 1385 roku Karol VI Szalony dzięki wpływom stryja Filipa Śmiałego pojął za żonę Izabelą Bawarską. [więcej]
1386 W 1386 roku, w związku z wyprawą Jana Lancastera do Hiszpanii, odżyły we Francji postulaty najazdu na Anglię. Karol VI Szalony wyraził chęć uczestniczenia w ekspedycji, która w końcu nie doszła do skutku i została przełożona na rok następny. Teatr wojny stuletniej przeniósł się za Pireneje, dokąd wysłano znaczną militarną pomoc.
1387 Zaplanowana na 1387 rok inwazja na Anglię nie doszła do skutku.
Lato 1388 Latem 1388 roku Karol VI Szalony wyprawił się zbrojnie przeciwko Geldrii. Władca tego niderlandzkiego księstwa, sprzymierzony z Anglią, słał do króla Francji urągające listy. Ekspedycja nie dotarła nawet do granic księstwa, bowiem dzięki pośrednictwu Filipa Śmiałego doszło do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami. [więcej]
Sierpień 1388 W sierpniu 1388 roku zdecydowano się na zawarcie z Anglikami kolejnego rozejmu w wojny stuletniej.
Listopad 1388 W listopadzie 1388 roku Karol VI Szalony powierzył władzę dawnym doradcom swego ojca, tym samym usuwając swych stryjów. [więcej]
Luty 1389 W lutym 1389 roku wyszły pierwsze ordonanse nowej ekipy rządzącej. Usprawniły one organizację i funkcjonowanie administracji państwowej. Skutkowało to wzrostem dochodów państwa Karola VI. [więcej]
Czerwiec 1389 W czerwcu 1389 roku Karol VI zawarł z Ryszardem II rozejm. [więcej]
1390 W 1390 roku Karol VI przedłużył do 1395 roku zawieszenie broni z Ryszardem II. [więcej]
1390 W 1390 roku Karol VI wsparł zbrojnie działania członków swojej rodziny w Italii. [więcej]
Sierpień 1392 W sierpniu 1392 roku u Karola VI wystąpił pierwszy tak silny atak szaleństwa. [więcej]
1393 W 1393 roku Karol VI ponownie doznał ataku szaleństwa. [więcej]
6 sierpień 1395 6 sierpnia 1395 roku Karol VI przyjął poselstwo Zygmunta Luksemburskiego, które przybyło, aby namówić króla Francji do udziału w lidze antytureckiej. [więcej]
Marzec 1396 W marcu 1396 roku rozejm w wojny stuletniej został przedłużony na dwadzieścia siedem lat.
Maj 1396 W maju 1396 roku Karol VI Szalony wysłał do Ryszarda II list, w którym namawiał go do wspólnej wyprawy krzyżowej. [więcej]
Boże Narodzenie 1396 W okresie Bożego Narodzenia 1396 roku dotarł do Karola VI posłaniec więźniów Bajazyda I Błyskawicy pojmanych w bitwie pod Nikopolis. Przywiózł niepokojące wieści o klęsce i konieczności zebrania funduszy na wykup dobrze urodzonych. Wzruszony król Francji przyznał posłańcowi dożywotnią pensję w wysokości 200 ecu. [więcej]
1398 W 1398 roku na apel Manuela II Paleologa Karol VI wysłał na pomoc upadającemu Bizancjum oddział wojska pod dowództwem marszałka Boucicaut. [więcej]
1400 Po roku 1400 przebłyski świadomości Karola VI Szalonego były zbyt krótkie, by mógł on samodzielnie sprawować władzę. Ster rządów wpadł w ręce książąt krwi, skłóconych i chciwych władzy. [więcej]
23 kwiecień 1403 23 kwietnia 1403 roku wielki mistrz Konrad von Jungingen wystosował do Karola VI dokument, w którym skarżył się na Władysława Jagiełłę. [więcej]
Listopad 1407 W listopadzie 1407 roku doszło do morderstwa w rodzinie królewskiej. Jan bez Trwogi zlecił zabójstwo Ludwika Orleańskiego, brata króla Karola VI. [więcej]
8 marzec 1408 8 marca 1408 roku podczas uroczystego zgromadzenia książąt i dostojników dworskich Karol VI Szalony usłyszał głos obrońcy Jana bez Trwogi, który odczytał mowę obrończą, przedstawiając w niej Ludwika Orleańskiego jako tyrana, który sprawiedliwie został zabity. [więcej]
Marzec 1409 W marcu 1409 roku w Chartres Karol VI Szalony podjął wysiłek pojednania Karola Orleańskiego z Janem bez Trwogi. [więcej]
1411 W 1411 roku doszło we Francji do wojny domowej. Przeciwko Burgundczykom wystąpił obóz armaniaków. Jan bez Trwogi zwrócił się o pomoc do Anglików. Henryk IV Lancaster przysłał korpus w sile trzech tysięcy żołnierzy angielskich. [więcej]
Sierpień 1412 Latem 1412 roku Karol VI Szalony wyruszył z Janem bez Trwogi na kampanię przeciwko Burgundczykom, którzy niedawno związali się sojuszem z Henrykiem IV. Wyprawa zakończyła się sukcesem. W sierpniu w Auxerre podpisano pokojowe porozumienie. [więcej]
Sierpień 1412 Po podpisaniu pokoju w Auxerre na kontynent dotarła armia Henryka IV, dowodzona przez jego syna Tomasza, namiestnika angielskiego króla w Gujennie. Przybysze z wyspy siłą wymusili na armaniakach zapłacenie pokaźnej kontrybucji. Następnie łupiąc po drodze mijane terytoria dotarli do Bordeaux. Był to początek kolejnego etapu wojny stuletniej.
27 kwiecień 1413 27 kwietnia 1413 roku wybuchł w Paryżu bunt rzeźników skierowany przeciwko armaniakom. Na czele rebelii stanął rzeźnik Szymon le Coutelier zwany Caboche. [więcej]
Maj 1413 Po miesiącu zamieszek Karol VI Szalony wydał wielki ordonans reformatorski. [więcej]
1413-1415 Od 1413 do połowy 1415 roku dyplomacja Karola VI negocjowała z Henrykiem V traktat pokojowy, lecz zbiegi nie przyniosły spodziewanego efektu z powodu zbyt wygórowanych postulatów króla Anglii. [więcej]
1 wrzesień 1413 Chaosu, jaki powstał w Paryżu, nie dało się okiełznać. W stolicy panowała dyktatura cabochiens. Walki przeciwko armaniakom przekształciły się w walkę klas. Z tego powodu delfin Ludwik wygnał Jana bez Trwogi, a na jego miejsce ściągnął Karola Orleańskiego. Armaniacy zaczęli stosować krwawe represje wobec przeciwników. [więcej]
Wiosna 1414 Wojna Karola VI i delfina Ludwika wspieranego przez armaniaków potrwała od wiosny 1414 roku i zakończona została podpisaniem pokoju w Arras. [więcej]
Czerwiec 1415 W czerwcu 1415 roku Karol VI Szalony wysłał do Henryka V delegację, która była skłonna na pokaźne ustępstwa wobec króla Anglii, lecz posłowie odesłani zostali z kwitkiem. To oznaczało zbliżający się dużymi krokami kolejny etap wojny stuletniej. [więcej]
Lipiec 1415 W początkach lipca 1415 roku Karol VI Szalony otrzymał od Henryka V ultimatum, na którym przystawiono pieczęć angielskiego króla, na której widniał herb Anglii i herb Francji. Wojna stuletnia była blisko.
13 / 14 sierpień 1415 W nocy z 13 na 14 sierpnia Henryk V na czele armii wylądował u ujścia Sekwany. Rozpoczął się kolejny rozdział wojny stuletniej.
Wrzesień 1415 we wrześniu 1415 roku aresztowano kanonika katedry Notre-Dame Jana Fusorisa, który okazał się szpiegiem Henryka V. [więcej]
24 październik 1415 24 października 1415 roku francuska armia pokonana została przez armię Henryka V w bitwie pod Azincourt. Karol Orleański dostał się do angielskiej niewoli.
Marzec 1416 W marcu 1416 roku w Paryżu przebywał Zygmunt Luksemburski, który został poproszony przez Radę Karola VI o pomoc w mediacjach z Henrykiem V. [więcej]
Sierpień 1417 Latem 1417 roku Henryk V, kontynuując działania wojny stuletniej, rozpoczął systematyczny podbój Normandii. [więcej]
28 maj 1418 28 maja 1418 roku w Paryżu Jan bez Trwogi wzbudził rebelię. Podczas rozruchów doszło do rzezi armaniaków. Delfin Karol Zwycięski zbiegł ze stolicy i ukrył się w Bourges. [więcej]
21 maj 1420 21 maja 1420 roku w Troyes dyplomacja francuska podpisała w imieniu Karola VI Szalonego pokój z Anglią. Efektem rokowań był traktat, na mocy którego Henryk V stał się delfinem Francji i miał otrzymać francuską koronę po śmierci Karola VI. Oprócz tego angielski monarcha otrzymał rękę królewskiej córki Katarzyny. [więcej]
21 październik 1422 Karol VI Szalony zmarł 21 października 1422 roku. Podczas jego pogrzebu po raz pierwszy usłyszano słynną formułę: Umarł król, niech żyje król. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Azincourt 1415

Wojny

Wojna stuletnia

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Karol V Mądry
Żony i potomstwo:

Żoną Karola VI Szalonego została 17 lipca 1385 roku Izabela Bawarska - córka Stefana III - księcia Bawarii.

 1. Karol (1386-1386)
 2. Joanna (1388-1390)
 3. Izabela (1389-1409)
 4. Joanna (1391-1433) - żona Jana VI Mądrego - księcia Bretanii
 5. Karol (1392-1401) - książę Gujenny
 6. Maria (1393-1438)
 7. Michalina (1395-1422) - żona Filipa III Dobrego - księcia Burgundii
 8. Ludwik (1397-1415) - książę Gujenny
 9. Jan (1398-1417) - książę Touraine
 10. Katarzyna (1401-1438)
 11. Karol VII
 12. Filip (1407-1407)
Następca: Karol VII Zwycięski

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Karol_Szalony
#KarolSzalony
380

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.