ozdoba

KAROL VII ZWYCIĘSKI

(1422-1461)

ozdoba
Władcy Francji
Pepin Krótki
Karloman I
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Karol II Łysy
Ludwik II Jąkała
Ludwik III
Karloman II
Karol Otyły
Odon I
Karol III Prostak
Robert I
Raul (Rudolf) I Burgundzki
Ludwik IV Zamorski
Lotar I
Ludwik V Gnuśny
Hugo Kapet
Robert II Pobożny
Henryk I
Filip I
Ludwik VI Gruby
Ludwik VII
Filip II August
Ludwik VIII Lew
Ludwik IX Święty
Filip III Śmiały
Filip IV Piękny
Ludwik X Kłótliwy
Jan I Pogrobowiec
Filip V Wysoki
Karol IV Piękny
Filip VI
Jan II Dobry
Karol V Mądry
Karol VI Szalony
Karol VII Zwycięski
Ludwik XI Wytrwały
Karol VIII Życzliwy
Ludwik XII Ojciec Ludu
Franciszek I
Henryk II
Franciszek II
Karol IX
Henryk III
Henryk IV
Ludwik XIII Sprawiedliwy
Ludwik XIV Wielki
Ludwik XV Ukochany
Ludwik XVI
Karol VII Zwycięski
Dynastia: Walezjuszów
Urodzony: 22 lutego 1403 roku
w Paryżu
Zmarł: 22 lipca 1461 roku
w Mehun-sur-Yevre
Rodzice: Karol VI Szalony i
Izabela Bawarska
Kwiecień 1417 W kwietniu 1417 roku, po śmierci brata Jana Walezjusza, Karol VII został delfinem Francji i regentem swego obłąkanego ojca, ale praktycznie pokaźna część władzy spoczywała w rękach armaniaków.
Sierpień 1417 Latem 1417 roku Henryk V, kontynuując działania wojny stuletniej, rozpoczął systematyczny podbój Normandii. [więcej]
28 maj 1418 28 maja 1418 roku w Paryżu Jan bez Trwogi wszczął zamieszki, w wyniku których doszło do rzezi armaniaków. Karol VII Zwycięski zbiegł ze stolicy i ukrył się w Bourges. [więcej]
Lipiec 1419 Na początku 1419 roku wojska Henryka V zbliżyły się do Paryża. W pogrążonej w wojnie domowej Francji niezbędne było wypracowanie jakiegoś kompromisu i skierowania sił do walki z najeźdźcą. W tym celu w lipcu 1419 roku w Corbeil Karol VII spotkał się z Janem bez Trwogi, lecz ogromne pokłady nieżyczliwości, jakie do tej pory się wytworzyły w relacji tych dwóch monarchów, stały się powodem niemożności porozumienia. W konsekwencji rozmowy zakończyły się fiaskiem. [więcej]
10 wrzesień 1419 10 września 1419 roku na moście w Montereau Karol VII ponownie spotkał się z Janem bez Trwogi. Podczas ożywionej wymiany zdań ten drugi został zabity. Delfina okrzyknięto w kraju mordercą. [więcej]
21 maj 1420 21 maja 1420 roku w Troyes dyplomacja francuska podpisała z Anglią w imieniu Karola VI Szalonego pokojowy traktat, w myśl którego Henryk V stał się delfinem Francji i miał otrzymać francuską koronę po śmierci Karola VI. Oprócz tego angielski monarcha otrzymał rękę królewskiej córki Katarzyny. Karol VII powszechnie uznany został za nieślubne dziecko, będące owocem romansu jego matki. [więcej]
Październik 1422 W październiku 1422 roku, po śmierci ojca, Karol VII w królestwie Bourges okrzyknięty został królem Francji, w Paryżu zaś proklamowano Henryka VI syna Henryka V. [więcej]
1423 W rządzonym przez Karola VII królestwie Bourges administracja królewska działała niewydajnie. Otoczony przez chciwych dygnitarzy nie był w stanie zgromadzić odpowiednich środków, aby przechylić szalę zwycięstwa w wojnie stuletniej na swoją stronę. Niemałe wpływy z podatków wystarczały jedynie na pokrycie wydatków dworu. [więcej]
31 lipiec 1423 31 lipca 1423 roku wojska Karola VII poniosły porażkę w bitwie pod Cravant.
17 sierpień 1424 Wojna stuletnia była kontynuowana. 17 sierpnia 1424 roku armia Karola VII, wspierana zaciężnymi szkockimi oddziałami, poniosła klęskę w bitwie pod Verneuil w Normandii.
Jesień 1424 Porażka pod Verneuil przyśpieszyła „rewolucję pałacową". Naczelnym wodzem wojsk został Artur de Richemont. Z otoczenia Karola VII usunięto armaniaków. Nastąpiło zbliżenie z Bretanią i Burgundią. [więcej]
12 październik 1428 Regent Henryka VI w Paryżu książę Bedfordu Jan Lancaster, pragnąc przechylić szalę zwycięstwa w wojnie stuletniej na stronę Anglii, 12 października 1428 roku rozpoczął oblężenie Orleanu.
12 luty 1429 12 lutego 1429 roku wojska Karola VII, które wyruszyły na pomoc oblężonemu Orleanowi, zostały pokonane przez oddział Anglików chroniący konwój 300 wozów załadowanych śledziami, stanowiących aprowizację oblegających. Epizod ten otrzymał nazwę dnia śledzi i był jedną z najmniej chwalebnych kart historii oręża Francji. Załamany Karol VII miał zamiar opuścić królestwo Bourges i udać się na emigrację do Kastylii lub Szkocji. [więcej]
6 marzec 1429 6 marca 1429 roku w Chinon Karol VII spotkał się z Joanną d’Arc, młodą chłopką słynącą w królestwie ze swoich wizji, które wieściły przyszłe zwycięstwo Karola VII nad Anglikami. [więcej]
Kwiecień 1429 W kwietniu 1429 roku w Tours rada królewska zgodziła się powierzyć Joannie d’Arc dowództwo królewskiej armii. Otrzymała ekwipunek wojenny i własny oddział zbrojnych. [więcej]
28 kwiecień 1429 28 kwietnia 1429 roku Joanna d’Arc z Blois wyruszyła na pomoc oblężonemu Orleanowi. [więcej]
8 maj 1429 8 maja 1429 roku dzięki zaangażowaniu Joanny d’Arc i sukcesom militarnym obrońców Anglicy odstąpili od oblężenia Orleanu. Nadchodził zmierzch wojny stuletniej.
11 maj 1429 11 maja 1429 roku w Loches Karol VII Zwycięski gościł zwycięską Joannę d’Arc. [więcej]
29 czerwiec 1429 29 czerwca 1429 roku Karol VII Zwycięski na czele dwunastotysięcznej armii i pod sztandarem Joanny d’Arc podążył w kierunku Reims. [więcej]
16 lipiec 1429 16 lipca 1429 roku Karol VII Zwycięski wkroczył do Reims. [więcej]
17 lipiec 1429 17 lipca 1429 roku w katedrze Notre-Dame w Reims Karol VII Zwycięski dostąpił zaszczytu koronacji na króla Francji. [więcej]
21 lipiec 1429 21 lipca 1429 roku Karol VII Zwycięski wyjechał z Reims. [więcej]
8 wrzesień 1429 8 września 1429 roku armia pod duchowym przywództwem Joanny d’Arc przystąpiła do nieudanego szturmu na Paryż. Pasmo francuskich zwycięstw w tym etapie wojny stuletniej zostało przerwane.
21 wrzesień 1429 21 września 1429 roku Karol VII Zwycięski rozwiązał armię, zgromadzoną kilka miesięcy wcześniej na wyprawę koronacyjną. Działania wojny stuletniej zostały wstrzymane. [więcej]
Grudzień 1429 W grudniu 1429 roku Karol VII Zwycięski uhonorował Joannę d’Arc i jej bliskich, włączając ich do stanu rycerskiego. Nadał rodzinie herb, w którego polu widniał nagi miecz w koronie oraz królewskie lilie. [więcej]
23 maj 1430 23 maja 1430 roku podczas walk w Compiègne Joanna d’Arc została pojmana. Burgundzki dowódca Lionel de Wandomme uwięził francuską bohaterkę. Karol VII Zwycięski, który tak wiele zawdzięczał pasterce z Domrémy, nie zrobił nic, aby ją uwolnić lub wykupić. Po rocznym więzieniu została spalona na stosie w Rouen. [więcej]
Marzec 1432 W marcu 1432 roku papież Eugeniusz IV wysłał do Karola VII Zwycięskiego list zawierający prośbę, aby nie przystępować do soboru bazylejskiego ani nikogo ze swoich poddanych tamże nie wysyłać. [więcej]
Lipiec 1434 W lipcu 1434 roku podczas soboru bazylejskiego Zygmunt Luksemburski uznał księcia Burgundii Filipa III Dobrego za uzurpatora i grabieżcę ziem niderlandzkich Cesarstwa. Ogłosił również sojusz z Karolem VII. [więcej]
Styczeń 1435 W styczniu 1435 roku dyplomacja Karola VII rozpoczęła z księciem Burgundii Filipem III Dobrym rozmowy, mające na celu wyprawowanie pokojowego porozumienia. [więcej]
5 sierpień 1435 5 sierpnia 1435 roku w Arras rozpoczął się kongres, którego celem było wypracowanie pokojowego układu pomiędzy Karolem VII, księciem Burgundii Filipem III Dobrym i Henrykiem VI. [więcej]
31 sierpień 1435 31 sierpnia 1435 roku z powodu niemożności znalezienia płaszczyzny porozumienia podczas konferencji w Arras rokowania francusko-angielskie zostały przerwane. [więcej]
21 wrzesień 1435 21 września 1435 roku podczas kongresu w Arras Karol VII Zwycięski podpisał pokojowe porozumienie z księciem Burgundii Filipem III Dobrym. [więcej]
13 kwiecień 1436 W kwietniu 1436 roku rozegrał się kolejny etap wojny stuletniej; wojska Karola VII Zwycięskiego odzyskały Paryż. [więcej]
Listopad 1436 W listopadzie 1436 roku Karol VII Zwycięski uroczyście wjechał do Paryża. [więcej]
Lipiec 1439 W lipcu 1439 roku doszło do pokojowych rokowań pomiędzy Anglią i Francją. Obie strony nie były w stanie znaleźć płaszczyzny porozumienia, więc wojna stuletnia trwała dalej.
1439 W 1439 roku Stany Generalne uchwaliły trwały podatek (taille royale) na utrzymanie stałego wojska. [więcej]
1440 W 1440 roku rozpoczęto wprowadzać w życie reformy Karola VII.
1440—1442 W latach 1440—1442 roku Karol VII Zwycięski zmuszony był likwidować rewolty możnych, które w tym czasie wzniecano, aby osłabić władzę centralną. [więcej]
28 maj 1444 28 maja 1444 roku w Tours Karol VII Zwycięski zawarł z Henrykiem VI zawieszenie broni, wzmocnione małżeństwem króla Anglii z bratanicą żony króla francuskiego Małgorzatą d'Anjou. Działania wojny stuletniej zostały zawieszone do 1 kwietnia 1446 roku, a potem przedłużone do 1449 roku. [więcej]
Styczeń 1445 W styczniu 1445 roku Karol VII Zwycięski uczestniczył w posiedzeniu Rady Królewskiej w Nancy. Zdecydowano tam o przeprowadzeniu w wojsku reform, które natychmiast wprowadzono w życie. Od tej pory służba wojskowa przestała być służbą zaszczytną i honorową, a stała się zawodem. [więcej]
1448 W 1448 roku reformy wojska uzupełniono przez powołanie oddziałów piechoty, tzw. wolnych strzelców. Była to rezerwa gotowa w każdej chwili stanąć do walki na wezwanie Karola VII Zwycięskiego. [więcej]
Sierpień 1449 W sierpniu 1449 roku rozpoczęła się kolejna faza wojny stuletniej. Karol VII Zwycięski osobiście wziął udział w kampanii. Zreformowana armia francuskiego króla w ciągu rocznej kampanii zajęła ogromną część Normandii. [więcej]
1450 Po zdobyciu Rouen w 1450 roku dostały się w ręce Francuzów akta procesu Joanny d’Arc. Karol VII Zwycięski zlecił doktorowi teologii Wilhelmowi Bouille wszczęcie śledztwa, mającego na celu rehabilitację francuskiej bohaterki. [więcej]
30 czerwiec 1451 Latem działania wojny stuletniej kontynuowano. 30 czerwca 1451 roku wojska Karola VII Zwycięskiego zdobyły Bordeaux.
20 lipiec 1451 20 lipca 1451 roku wojska Karola VII Zwycięskiego zdobyły Bayonne. To zakończyło francuski podbój Gujenny. [więcej]
Jesień 1452 Jesienią 1452 roku nastąpiła angielska kontrofensywa. Wojska Henryka VI Lancastera dowodzone przez osiemdziesięcioletniego Johna Talbota wylądowały na wybrzeżu Zatoki Biskajskiej. 23 października Anglicy zajęli Bordeaux. [więcej]
17 lipiec 1453 17 lipca 1453 roku armia Karola VII Zwycięskiego pokonała pod Castillon Anglików dowodzonych przez Johna Talbota. [więcej]
19 październik 1453 19 października 1453 roku armia francuska zajęła Bordeaux. Wojna stuletnia została zakończona. Karol VII Zwycięski uczcił wypędzenie Anglików z Francji wybiciem w paryskiej mennicy pamiątkowych medali. Przedstawiały one herb francuski z monogramem Karola uwieńczonym koroną albo Karola jako wodza zwycięskiego i władcę. [więcej]
1455 W 1455 roku papież Kalikst III zgodził się na proces rehabilitacyjny Joanny d’Arc. [więcej]
7 lipiec 1456 7 lipca 1456 roku w pałacu arcybiskupa w Rouen odczytano wyrok procesu rehabilitacyjnego Joanny d’Arc, którą uznano za dobrą chrześcijankę, niesłusznie skazaną za herezję, bałwochwalstwo i czary. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Orlean 1428

Wojny

Wojna stuletnia

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Karol VI Szalony
Żony i potomstwo:

Żoną Karola VII została w 1422 roku Maria Andegaweńska - córka Ludwika II - księcia Andegawenii.

 1. Ludwik XI
 2. Jan (1424-1425)
 3. Radegonda (1428-1444)
 4. Katarzyna (1428-1446) - żona Karola Zuchwałego - księcia Burgundii
 5. Jakub (1432-1437)
 6. Jolanda (1434-1478) - żona Amadeusza IX - księcia Sabaudii
 7. Joanna (1435-1482) - żona Jana II - księcia Bourbon,
 8. Małgorzata (1437-1438)
 9. Maria (1438-1439)
 10. Joanna (1438-1446)
 11. Magdalena (1443-1486) - żona Gastona de Foix - księcia Viany
 12. Karol (1446-1472) - książę de Berry
Następca: Ludwik XI Wytrwały

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Karol_Zwycięski
#KarolZwycięski
381

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.