ozdoba

HENRYK III PLANTAGENET

(1216-1272)

ozdoba
Władcy Anglii
Egbert
Ethelwulf
Ethelbald
Ethelbert
Ethelred I
Alfred Wielki
Edward Starszy
Elfweard
Athelstan
Edmund I Starszy
Edred
Edwin
Edgar I Spokojny
Edward Męczennik
Ethelred II Bezradny
Swen Widłobrody
Edmund II Żelaznoboki
Kanut Wielki
Harold I Zajęcza Stopa
Hardekanut
Edward Wyznawca
Harold II Godwinsson
Edgar II Etheling
Wilhelm I Zdobywca
Wilhelm II Rudy
Henryk I Beauclerc
Stefan z Blois
Henryk II Plantagenet
Ryszard I Lwie Serce
Jan bez Ziemi
Henryk III Plantagenet
Edward I Długonogi
Edward II Plantagenet
Edward III Plantagenet
Ryszard II Plantagenet
Henryk IV Lancaster
Henryk V Lancaster
Henryk VI Lancaster
Edward IV
Edward V
Ryszard III
Henryk VII Tudor
Henryk VIII
Edward VI
Joanna Grey
Maria I
Filip I Habsburg
Elżbieta I Wielka
Jakub I Stuart
Karol I Stuart
Oliver Cromwell
Richard Cromwell
Karol II Stuart
Jakub II Stuart
Maria II
Wilhelm III Orański
Anna Stuart
Jerzy I
Jerzy II
Jerzy III
Henryk III Plantagenet
Dynastia: Plantagenetów
Urodzony: 1 października 1207 roku
w Winchesterze
Zmarł: 16 listopada 1272 roku
w Londynie
Rodzice: Jan Bez Ziemi i
Izabela
1209 W 1209 roku Jan I ogłosił, że dwuletni Henryk III zostanie jego następcą.
Wrzesień 1209 Pod koniec września 1209 roku na żądanie Jana I przybyli do Marlborough poddani, aby złożyć przysięgę wierności. Dwuletni wówczas Henryk III odbierał przysięgi od wasali swego ojca. [więcej]
19 październik 1216 19 października 1216 roku zmarł ojciec Henryka III. To wydarzenie stało się przełomem w rebelii, wywołanej przez baronów angielskich, którzy dotychczas władcę Anglii widzieli w Ludwiku VIII. Teraz okazało się, że małoletni Henryk III będzie lepszym władcą niż potężny francuski monarcha. [więcej]
28 październik 1216 28 października 1216 roku w Gloucester dziewięcioletni Henryk III został pasowany na rycerza. Tego samego dnia w katedrze został koronowany na króla Anglii. Uroczystość celebrował biskup Winchesteru Pierre'a des Roches, który z powodu braku zaginionej korony na głowę młodego władcy włożył diadem pożyczony od jego matki. Regentem Henryka III został Wilhelm Marshal. [więcej]
Listopad 1216 Dwa tygodnie po koronacji Henryka III Wilhelm Marshal ogłosił w zmodyfikowanej formie manifest Magna Carta (sporządzony i rozpowszechniony przez rebeliantów) w nadziei, że doprowadzi to do pokoju. [więcej]
20 maj 1217 Wilhelm Marshal, zarządzający królestwem w imieniu młodego Henryka III, swoje pierwsze działania skupił na stłumieniu buntu możnowładców, który wybuchł jeszcze za życia Jana I, i pozbyciu się z kraju wojsk Ludwika VIII. 20 maja 1217 roku Wilhelm Marshal zdecydowaną szarżą zdobył miasto Lincoln, zajmowane przez rebeliantów. Do królewskiej niewoli dostał się wówczas ich przywódca Robert FitzWalter. [więcej]
Sierpień 1217 W sierpniu 1217 roku angielska flota dowodzona przez Huberta de Burgh rozbiła w okolicy Sandwich francuską eskadrę pod dowództwem Eustachego Mnicha. [więcej]
Wrzesień 1217 We wrześniu 1217 roku w imieniu Henryka III Wilhelm Marshal zawarł z Ludwikiem VIII pokój, w myśl którego francuski książę zrezygnował z angielskiej korony i powrócił do ojczyzny. [więcej]
1218 W 1218 roku zmarł regent Henryka III Wilhelm Marshal. [więcej]
17 maj 1220 17 maja 1220 roku na prośbę papieża Henryk III został ponownie koronowany.
1224 W 1224 roku Henryk III utracił Poitou na rzecz walecznego Ludwika VIII. [więcej]
1225 W 1225 roku Ludwik VIII zdecydował się podbić Gaskonię, lecz tym razem regencji Henryka III zgromadzili na tyle duże siły, że udało się odeprzeć francuską agresję. [więcej]
Grudzień 1227 W grudniu 1227 roku Henryk III otrzymał od obłożonego papieską klątwą Fryderyka II list, w którym cesarz umiejscowił całą swą frustrację, jaka narodziła się w nim z powodu konfrontacji z Grzegorzem IX. [więcej]
Boże Narodzenie 1228 Boże Narodzenie 1228 roku Henryk III spędził w Oksfordzie. Tam przyjął delegację zbuntowanych baronów normandzkich z propozycją ataku na Francję. [więcej]
1229 W 1229 roku z powodu miernych efektów przygotowań do inwazji na kontynent, której celem było odzyskanie utraconych posiadłości Plantagenetów, Henryk III zwymyślał Huberta z Bourg, odpowiedzialnego za uskutecznienie powyższej operacji. [więcej]
16 lipiec 1229 16 lipca 1229 roku Henryk III ogłosił, że zapewni wszelkie ułatwienia paryskim profesorom i studentom, którzy zechcą osiedlić się w jego państwie. [więcej]
1229 W 1229 roku na dworze Henryka III zjawił się wróg francuskiej korony hrabia Bretanii Piotr Mauclerc, który, aby skłonić króla Anglii do inwazji na kontynent, złożył hołd ze swojego księstwa. [więcej]
Jesień 1229 Jesienią 1229 roku Henryk III na czele niewielkiej armii podszedł pod Bordeaux i niczego nie dokonawszy zrezygnowany zawrócił. [więcej]
30 kwiecień 1230 30 kwietnia 1230 roku Henryk III wypłynął z Portsmouth, aby kontynuować walkę w Normandii.
3 maj 1230 3 maja 1230 roku Henryk III Plantagenet wylądował w Saint-Malo. Tu hrabia Bretanii Piotr Mauclerc złożył mu hołd jako książę Bretanii. Na miejscu okazało się, że siły rebeliantów nie są pokaźne. Część baronów pozostała przy Ludwiku IX. Mimo to Henryk III rozpoczął pochód swej niewielkiej armii. [więcej]
Maj 1230 Niedługo po wylądowaniu Fulko Paynel zwrócił się do Henryka III z prośbą o pomoc w odbiciu Normandii. [więcej]
Lipiec 1230 W lipcu 1230 roku Henryk III Plantagenet po krótkim oblężeniu zdobył małą twierdzę Mirambeau. [więcej]
27 październik 1230 Henryk III Plantagenet nie zdecydował się na większe starcie. Przemaszerował przez Andegawenię, Poitou i Gaskonię. Odebrał kilka hołdów od niektórych feudałów. 27 października 1230 roku wsiadł na statek i wrócił do Anglii. [więcej]
15 listopad 1234 15 listopada 1234 roku Henryk III zawarł kontrakt małżeński swej siostry Izabeli z cesarzem Fryderykiem II. [więcej]
Luty 1235 W lutym 1235 roku na dwór Henryka III dotarli dwaj rycerze zakonu krzyżackiego zaopatrzeni w złoty list, zawierający cesarską prośbę o rękę Izabeli, siostry angielskiego króla. Gdy westminsterski dwór wyraził zgodę na mariaż księżniczki z Fryderykiem II, niemieccy posłowie w imieniu cesarza obdarowali Izabelę zaręczynowym pierścieniem. [więcej]
11 maj 1235 11 maja 1235 roku Henryk III pożegnał swą siostrę Izabelę, która tego samego dnia postawiła stopy na pokładzie statku, który zabrał ją do Antwerpii. W dalszą podróż angielska księżniczka udała się do Kolonii, gdzie niebawem miała poślubić Fryderyka II. [więcej]
15 lipiec 1235 15 lipca 1235 roku w Wormacji odbył się ślub siostry Henryka III Izabeli z Fryderykiem II. Z okazji wesela cesarz posłał swemu angielskiemu szwagrowi prezenty, wśród których znalazły się trzy lamparty, gdyż król Anglii nosił je w herbie. [więcej]
3 lipiec 1241 W 1241 roku do Henryka III dotarł, zaopatrzony datą 3 lipca 1241 roku, list od Fryderyka II, w którym cesarz opisywał wydarzenia związane z mongolskim najazdem na Polskę i Węgry. [więcej]
28 styczeń 1242 W styczniu 1242 roku Henryk III Plantagenet gościł hrabiego La Marche Hugona X de Lusignan. Przybysz namawiał angielskiego monarchę do interwencji w Akwitanii, zapewniając go, że gdy tylko stanie na francuskiej ziemi, znajdzie na kontynencie zwolenników, ilu zechce. 28 stycznia 1242 roku Henryk III Plantagenet zwołał do Londynu zgromadzenie możnowładztwa. [więcej]
13 maj 1242 Henryk III Plantagenet, nakłaniany przez hrabiego La Marche Hugona X de Lusignan, zdecydował się na kolejną interwencję we Francji. 13 maja 1242 roku w towarzystwie żony, brata i 300 rycerzy król wypłynął z Portsmouth na południe.
20 maj 1242 20 maja 1242 roku Henryk III Plantagenet wylądował w Royan. Tu oczekiwała go matka Izabela z Angouleme, była królowa Anglii, a obecnie żona hrabiego La Marche Hugona X de Lusignan. [więcej]
16 czerwiec 1242 16 czerwca 1242 roku Henryk III Plantagenet wypowiedział wojnę Ludwikowi IX. [więcej]
Lipiec 1242 W lipcu 1242 roku Henryk III Plantagenet wysłał do cesarza Fryderyka II list, w którym relacjonował mu sytuację w Akwitanii. [więcej]
21 lipiec 1242 21 lipca 1242 roku Henryk III Plantagenet wysłał Ryszarda z Kornwalii na negocjacje z Ludwikiem IX, który podszedł już pod Taillebourg. Rokowania nie przyniosły spodziewanych skutków. Król Francji zgodził się tylko na kilkugodzinny rozejm. W konsekwencji Henryk III Plantagenet wraz z bratem wycofali się do Saintes. [więcej]
22 lipiec 1242 22 lipca 1242 roku armia Henryka III została pokona pod Saintes przez wojska Ludwika IX. [więcej]
23 lipiec 1242 Po bitwie pomiędzy Henrykiem III i hrabią La Marche Hugonem X de Lusignan doszło do ostrej wymiany zdań. Niepowodzenia w wojnie z królem Francji skłoniły angielskiego monarchę do wycofania się do Barbezieux. [więcej]
26 lipiec 1242 26 lipca 1242 roku hrabia La Marche Hugon X de Lusignan złożył hołd Ludwikowi IX. [więcej]
26 / 27 lipiec 1242 W nocy z 26 na 27 lipca 1242 roku Henryk III w pośpiechu opuszczał Barbezieux w obawie przed schwytaniem przez agentów Ludwika IX. Król Anglii udał się do Blaye. [więcej]
3 sierpień 1242 Na początku sierpnia 1242 roku Henryk III opuścił Blaye i udał się do Bordeaux. [więcej]
Jesień 1242 Jesienią 1242 roku Henryk III rezydował w Bordeaux. Bez większych sukcesów trwał z nadzieją na przełamanie dobrej passy Ludwika IX, do którego dołączali kolejni baronowie z zachodu. [więcej]
23 kwiecień 1243 23 kwietnia 1243 roku w Bordeaux Henryk III Plantagenet zawarł układ pokojowy z Ludwikiem IX. [więcej]
Październik 1243 W październiku 1243 roku Henryk III Plantagenet powrócił do Anglii. [więcej]
1248 W 1248 roku Henryk III Plantagenet, dostrzegając przygotowania Ludwika IX do VI wyprawy krzyżowej, postanowił wykorzystać ten zbieg okoliczności do podjęcia kolejnej próby odzyskania dawnych posiadłości Plantagenetów. W tym celu na 15 września 1248 roku zarządził koncentrację wojsk w Portsmouth. [więcej]
1248 W 1248 roku Henryk III Plantagenet przekazał Szymonowi de Montfort pełnię władzy w Gaskonii. [więcej]
Sierpień 1248 W sierpniu 1248 roku Henryk III Plantagenet wysłał do Blanki Kastylijskiej Szymona z Montfort z propozycją przedłużenia rozejmu do 27 grudnia następnego roku. [więcej]
6 marzec 1250 6 marca 1250 roku Henryk III Plantagenet zdecydował się wziąć krzyż i wyruszyć do Ziemi Świętej na walkę z muzułmanami. Kilka dni później zaproponował Blance Kastylijskiej przedłużenie rozejmu o szesnaście lat. [więcej]
1253 W 1253 roku Henryk III przebywał w Bordeaux, by zlikwidować bunt gaskońskich baronów. [więcej]
Boże Narodzenie 1254 W grudniu 1254 roku Henryk III był gościem Ludwika IX. Atmosfera francuskiego dworu była na tyle urocza, że król Anglii spędził w Paryżu Boże Narodzenie. Na koniec wyrazem sympatii Ludwika IX do Henryka III był podarunek w postaci słonia otrzymanego od sułtana Egiptu. [więcej]
1257 W 1257 roku Henryk III wysłał do Ludwika IX biskupa Winchester. Zadaniem posła było opracować podwalinę pod traktat pokojowy normujący wzajemne stosunki Anglii i Francji. [więcej]
1257 W 1257 roku możnowładcy angielscy odmówili wsparcia dla projektu Henryka III zdobycia korony Sycylii dla królewskiego syna Edmunda. [więcej]
11 czerwiec 1258 11 czerwca 1258 roku w Oksfordzie Henryk III pod naciskiem baronów zgodził się na postulaty reform, znane jako prowizje oksfordzkie. [więcej]
28 maj 1258 28 maja 1258 roku Henryk III zawarł z Ludwikiem IX traktat paryski, normujący stosunki pomiędzy obydwoma krajami. [więcej]
1259 W 1259 roku rycerstwo i mieszczanie wymusili na Henryku III prowizje westminsterskie, chroniące społeczeństwo przed wzrostem władzy baronów. [więcej]
14 listopad 1259 14 listopada 1259 roku na zaproszenie Ludwika IX Henryk III wraz z żoną udali się na kontynent. [więcej]
4 grudzień 1259 4 grudnia 1259 roku w pałacu na wyspie Cite Henryk III złożył hołd Ludwikowi IX. [więcej]
Boże Narodzenie 1259 Boże Narodzenie 1259 roku Henryk III spędził w Paryżu. Kiedy w styczniu 1260 roku był już w drodze do Anglii, dotarła do niego wiadomość o śmierci następcy francuskiego tronu Ludwika. Król Anglii zawrócił, aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. [więcej]
1263 W 1263 roku Henryk III odmówił przestrzegania prowizji oksfordzkich. Dodatkowo uzyskał od papieża zwolnienie od złożonej baronom przysięgi. To stało się powodem do wybuchu wojny domowej. [więcej]
Grudzień 1263 W grudniu 1263 roku Henryk III i skonfliktowana z nim grupa angielskich baronów zwrócili się do Ludwika IX o arbitraż w ich sporze. [więcej]
Styczeń 1264 W styczniu 1264 roku w Amiens Ludwik IX wydał przychylny królowi Anglii werdykt w sporze Henryka III z baronami. [więcej]
14 maj 1264 14 maja 1264 roku w bitwie pod Lewes armia królewska została pokonana przez oddziały Szymona de Montfort. Henryk III z synem Edwardem dostali się do niewoli. [więcej]
4 sierpień 1265 4 sierpnia 1266 roku Edward I Długonogi pokonał Szymona de Montfort w bitwie pod Evesham. Henryk III odzyskał wolność. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Jan Bez Ziemi
Żony i potomstwo:

Żoną Henryka III 14 stycznia 1236 roku została Eleonora Prowansalska - córka Rajmunda Berengara IV.

  1. Edward I Długonogi
  2. Małgorzata (1240 – 1275) - żona Aleksandra III, króla Szkocji
  3. Beatrycze (1242 – 1275) - żona Jana II, księcia Bretanii
  4. Edmund Crouchback (1245 – 1296) - hrabia Lancaster
Następca: Edward I Długonogi

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Henryk_Plantagenet
#HenrykPlantagenet
472

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.