ozdoba

HENRYK II PLANTAGENET

(1154-1189)

ozdoba
Władcy Anglii
Egbert
Ethelwulf
Ethelbald
Ethelbert
Ethelred I
Alfred Wielki
Edward Starszy
Elfweard
Athelstan
Edmund I Starszy
Edred
Edwin
Edgar I Spokojny
Edward Męczennik
Ethelred II Bezradny
Swen Widłobrody
Edmund II Żelaznoboki
Kanut Wielki
Harold I Zajęcza Stopa
Hardekanut
Edward Wyznawca
Harold II Godwinsson
Edgar II Etheling
Wilhelm I Zdobywca
Wilhelm II Rudy
Henryk I Beauclerc
Stefan z Blois
Henryk II Plantagenet
Ryszard I Lwie Serce
Jan bez Ziemi
Henryk III Plantagenet
Edward I Długonogi
Edward II Plantagenet
Edward III Plantagenet
Ryszard II Plantagenet
Henryk IV Lancaster
Henryk V Lancaster
Henryk VI Lancaster
Edward IV
Edward V
Ryszard III
Henryk VII Tudor
Henryk VIII
Edward VI
Joanna Grey
Maria I
Filip I Habsburg
Elżbieta I Wielka
Jakub I Stuart
Karol I Stuart
Oliver Cromwell
Richard Cromwell
Karol II Stuart
Jakub II Stuart
Maria II
Wilhelm III Orański
Anna Stuart
Jerzy I
Jerzy II
Jerzy III
Henryk II Plantagenet
Dynastia: Plantagenetów
Urodzony: 5 marca 1133 roku
w Le Mans
Zmarł: 6 lipca 1189 roku
w Chinon
Rodzice: Godfryd V Plantagenet
oraz Matylda
Przydomek Henryk II Plantagenet odziedziczył przydomek po ojcu, który podczas bitew i turniejów przyczepiał sobie do hełmu gałązkę jaskrawożółtego janowca, czyli planta genista.
Młodość Henryk Plantagenet spędził swe lata młodzieńcze głównie w Normandii. Otrzymał tam doskonałe wykształcenie. Jego nauczycielami byli między innymi Matthieu z Loudun i Wilhelm z Conches, którzy zadedykowali mu traktat o moralności.
1150 W 1150 roku ojciec Henryka Plantageneta uczynił go władcą Normandii. To wydarzenie nie spodobało się Ludwikowi VII, którego faworytem był Eustachy, syn króla Anglii Stefana z Blois. Stało się ono przyczyną wojny. [więcej]
Sierpień 1151 Pod koniec sierpnia 1151 roku Henryk II Plantagenet wraz z ojcem stanął przed obliczem króla Francji Ludwika VII i złożył mu hołd lenny. Tego typu ceremonia składała się z trzech części: zamknięcia dłoni wasala wewnątrz dłoni seniora, pocałunku pokoju na jego wargach i przysięgi wierności. Uzgodniono także, że król Francji otrzyma normandzką część Vexin wraz z Gisors.
Wrzesień 1151 We wrześniu 1151 roku w drodze powrotnej z Paryża zmarł Godfryd V Plantagenet. Henryk II odziedziczył po nim Andegawenię. [więcej]
6 kwiecień 1152 6 kwietnia 1152 roku Henryk Plantagenet poinformował swoich wasali o zamiarze poślubienia Eleonory Akwitańskiej. Ostrzegł ich równocześnie, że to może spowodować agresję francuskiego króla.
Maj 1152 W drugim tygodniu maja 1152 roku Henryk Plantagenet udał się do Poitiers na spotkanie ze swoją przyszłą żoną, o jedenaście lat starszą Eleonorą Akwitańską, a 18 maja 1152 roku stanął z nią na ślubnym kobiercu.
Czerwiec 1152 Niedługo po ślubie Henryk Plantagenet został wezwany przed oblicze króla, aby się wytłumaczyć ze swego zuchwalstwa, polegającego na tym, że ożenił się z Eleonorą Akwitańską bez zgody Ludwika VII. Książę Normandii zdawał sobie sprawę, że był to tylko pretekst do upokorzenia go. Wiedział, że istniała już wroga koalicja, w której oprócz króla znaleźli się: Stefan z Blois i jego syn Eustachy, Robert z Dreux, Thibault z Blois i Gotfryd Plantagenet, młodszy brat Henryka. Wszyscy oni dążyli do osłabienia pozycji Henryka i rozbioru jego ziem. Z tego powodu zamiast do Paryża ruszył na ziemie Roberta z Dreux i spustoszył je, a następnie zdusił rebelię wznieconą przez jego brata Gotfryda i zakończoną zdobyciem zamku Montsoreau. [więcej]
Lato i jesień 1152 Lato i jesień 1152 roku Henryk Plantagenet spędził wraz z żoną na objeździe Akwitanii. [więcej]
Jesień 1152 Podczas lustracji Limoges Henryk Plantagenet, sprowokowany przez opata tego miasta, zademonstrował swą siłę i bezwzględność i nakazał zniszczyć miejskie mury. [więcej]
8 styczeń 1153 8 stycznia 1153 roku Henryk II na czele floty złożonej z dwudziestu sześciu jednostek, na pokładach których znajdowały się trzy tysiące zbrojnych, wyruszył w kierunku Anglii. Jego celem była korona Albionu. [więcej]
Listopad 1153 Po wylądowaniu na wyspie Henryk Plantagenet rozpoczął marsz na Londyn. Anglia utonęła w wojnie domowej, którą przerwała niespodziewana śmierć Eustachego, syna angielskiego króla Stefana z Blois. W połowie listopada 1153 roku doszło do rokowań. Podpisane porozumienie gwarantowało Henrykowi Plantagenetowi koronę po śmierci Stefana z Blois. [więcej]
Lato 1154 Po powrocie z Anglii Henryk Plantagenet udał się do Rouen, gdzie po raz pierwszy ujrzał swego pierwszego syna. Latem 1154 roku zawarł pokojowe porozumienie z Ludwikiem VII. Król Francji za cenę tysiąca srebrnych marek zrzekł się tytułu księcia Akwitanii.
Październik 1154 W październiku 1154 roku Henryk Plantagenet wspomagał swego seniora Ludwika VII w karnej wyprawie na Vexin. Tam dowiedział się o śmierci Stefana z Blois i o tym, że już niedługo Anglicy nałożą mu na głowę koronę.
Listopad 1154 Listopad 1154 roku, w oczekiwaniu na spokojne morze przed podróżą po angielską koronę, Henryk Plantagenet spędził z żoną w małym miasteczku portowym nieopodal Cherbourga.
7 grudzień 1154 7 grudnia 1154 roku Henryk Plantagenet opuścił kontynent i wypłynął w stale niespokojne morze. Po dwudziestoczterogodzinnej podróży statkiem targanym wiatrem i falami przyszły król Anglii wraz żoną zszedł na ląd nieopodal Lyndhurst.
Grudzień 1154 Po wylądowaniu Henryk Plantagenet najpierw udał się do Winchester, aby zabezpieczyć królewski skarbiec, a następnie do Londynu, by przyjąć królewską koronę. [więcej]
24 grudzień 1154 24 grudnia 1154 roku w Opactwie Westminsterskim Henryk II Plantagenet został koronowany na króla Anglii. Tym samym stał się panem ziem ciągnących się od granic Szkocji po Hiszpanię. [więcej]
Styczeń 1155 Jedną z pierwszych decyzji Henryka II był projekt odbudowy i renowacji pałacu westminsterskiego, powierzony Tomaszowi Becketowi, nowemu kanclerzowi.
Luty 1155 W lutym 1155 roku Henryk II brał udział w ekspedycji karnej na północnych rubieżach swojego królestwa przeciwko możnym, którzy nie respektowali nowo utworzonego prawa.
10 kwiecień 1155 10 kwietnia 1155 roku Henryk II oficjalnie obwołał swego syna Wilhelma następcą na angielskim tronie.
Lato 1155 Wiosna i lato 1155 roku upłynęły Henrykowi II na objeździe terenów pozostających pod jego władztwem. Była to konieczność, która zapewniała spokój i porządek w królestwie. Przenosząc się z miejsca na miejsce pobierał między innymi zaległe podatki, przywoływał do porządku baronów i biskupów, nakazywał zniszczenie bezprawnie postawionych zamków. Na nowo wprowadził także stworzony przez Henryka I system wędrownych sędziów, którzy w imieniu króla dbali, by prawo monarchy było respektowane wszędzie.
Wrzesień 1155 Pod koniec września 1155 roku w Winchester Henryk II zwołał zjazd baronów, którym oświadczył chęć najazdu na Irlandię. Niedługo po tym do Anglii przybyła Matylda, aby odwieść go od tego projektu. Powodem była niespokojna sytuacja po drugiej stronie kanału La Manche, gdzie jego brat Gotfryd zbierał siły z zamiarem uderzenia na Andegawenię. [więcej]
Boże Narodzenie 1155 Boże Narodzenie 1155 roku Henryk II spędził w Winchester.
10 styczeń 1156 10 stycznia 1156 roku Henryk II opuścił Anglię. Najpierw udał się do Wissant na spotkanie z Ludwikiem VII. Tam złożył mu hołd ze swych francuskich posiadłości oraz upewnił się, że francuski król nie będzie chciał wspomóc jego brata Gotfryda.
Luty i marzec 1156 Luty i marzec 1156 roku Henryk II spędził na podróżach. Odwiedzał wasali, aby sprawdzić ich wierność i dowiedzieć się o sytuacji w kraju. Spotkał się także z bratem Gotfrydem, który przedstawił swoje stanowisko w sporze. Płaszczyzny porozumienia nie znaleziono, więc obie strony zaczęły gotować się do wojny.
8 kwiecień 1156 8 kwietnia 1156 roku Henryk II uderzył na posiadłości Gotfryda VI Plantageneta. Przy małym wysiłku zajął Chinon i Mirebeau. Aby nie upokarzać brata do końca, zostawił mu Loudun i obietnicę rocznej pensji w wysokości 1000 funtów angielskich i 2000 funtów andegaweńskich, której jednak w całości nigdy nie wypłacono.
Lato 1156 Resztę czasu 1156 roku Henryk II spędził na umacnianiu swego władztwa w Normandii, Andegawenii i Akwitanii. [więcej]
11 listopad 1156 11 listopada 1156 roku Henryk II przebywał w Limoges. Znalazł się tam, aby z powodu niesubordynacji mieszczan ponownie zniszczyć mury i umocnienia, które niedawno odbudowano. Zabrał również stamtąd zakładnika, młodego wicehrabiego Aymara.
Następnie podobną karę wymierzył Gotfrydowi z Thouars za to, że w sporze sprzed dwóch lat poparł jego brata.
Boże Narodzenie 1156 Boże Narodzenie 1156 roku Henryk II spędził w Bordeaux.
Luty 1157 W lutym 1157 roku, po powrocie do Anglii, Henryk II wyruszył do zbuntowanej Walii. Trudny teren i skuteczna taktyka walki Walijczyków skłoniły go do zawarcia pokoju.
Wrzesień 1157 We wrześniu 1157 roku Henryk II wysłał poselstwo do Niemiec z gratulacjami dla nowego cesarza Fryderyka I. [więcej]
Boże Narodzenie 1157 Święta Bożego Narodzenia 1157 roku Henryk II Plantagenet spędził w Lincoln.
Styczeń 1158 W styczniu 1158 roku Henryk II udał się na północ, aby zabezpieczyć granicę ze Szkocją.
Wielkanoc 1158 W Wielkanoc 1158 roku, podczas mszy w katedrze w Worcester, Henryk II wraz z małżonką zdjęli korony i złożyli je w kaplicy świętego Wulfstana. Przysięgli, że nie będą więcej ich nosić.
Maj-czerwiec 1158 Po Wielkanocy 1158 roku Henryk II odwiedził Shropshire, Gloucestershire i Somerset, a w czerwcu znalazł się w Carlisle.
Lato 1158 W trakcie podróży po Anglii Henryk II dowiedział się, że na świat przyszła kolejna córka Ludwika VII, Małgorzata. Królowi Anglii zamarzyło się małżeństwo jego syna Henryka z nowo narodzoną księżniczką francuską. Taki ożenek miał duże szanse powodzenia, by wzmocnić kruchą relację z królem Francji. W tym celu z misją do Paryża wysłał swego kanclerza Tomasza Becketa. [więcej]
Sierpień 1158 W sierpniu 1158 roku Henryk II rozpoczął oblężenie Tuluzy. Jednym z możnych, którzy wsparli go w tym przedsięwzięciu był Berenger hrabia Barcelony. [więcej]
14 sierpień 1158 W lipcu 1158 roku zmarł dwudziestoczteroletni brat króla Anglii Gotfryd hrabia Nantes i Maine. 14 sierpnia Henryk II znalazł się w Normandii i zgłosił pretensje do zwierzchnictwa nad posiadłościami Gotfryda w Bretanii. W tym celu spotkał się z Ludwikiem VII i złożył mu hołd z tych ziem oraz przedstawił propozycję małżeństwa młodego Henryka z księżniczką Małgorzatą. [więcej]
Wrzesień 1158 We wrześniu 1158 roku Henryk II przybył do Paryża. Po tygodniowej wizycie otrzymał od Ludwika VII niespełna roczną księżniczkę Małgorzatę jako narzeczoną dla swego syna Henryka i zawiózł ją do Nantes, gdzie oddał ją pod opiekę Roberta z Neubourga na wychowanie. [więcej]
1158 Niedługo po przybyciu do Nantes Henryk II udał się do Bordeaux, gdzie bezskutecznie próbował wymusić wybór swego kandydata na biskupim gremium, decydującym o wyborze biskupa tego miasta po śmierci Geoffroy’a de Lauroux. [więcej]
Boże Narodzenie 1158 Boże Narodzenie 1158 roku Henryk II spędził z rodziną w Cherbourgu.
Wielkanoc 1159 Na wielkanocne święta 1159 roku, które Henryk II spędzał w Blaye, został zaproszony również Berenger. Wizytę barcelońskiego hrabiego król Anglii wykorzystał do zacieśnienia więzów pomiędzy Akwitanią i Katalonią. W tym celu zaręczono młodego Ryszarda z Berengarią, córka hrabiego.
Maj 1159 Prawdopodobnie w maju 1159 roku Henryk II spotkał się w Tours z Ludwikiem VII i oznajmił mu chęć przejęcia księstwa Tuluzy, lecz francuski król nie wyraził na to zgody. [więcej]
Czerwiec 1159 W połowie czerwca 1159 roku Henryk II wyruszył w kierunku Tuluzy. W okolicy Perigueux czekał go dłuższy postój, spowodowany oczekiwaniem na spóźniające się siły sojusznicze. W tym czasie król Anglii między innymi pasował na rycerza króla Szkocji Malcolma. [więcej]
Sierpień 1159 W sierpniu 1159 roku ze wszystkimi zebranymi sojusznikami Henryk II wyruszył w kierunku Tuluzy. Na miejscu okazało się, że obroną miasta dowodzi sam Ludwik VII. Kończące się pieniądze niezbędne na opłacenie żołnierzy, poprawnie prowadzona obrona i nieskuteczne dotychczasowe ataki oblegających spowodowały, że król Anglii wycofał się do Poitou. [więcej]
Październik 1159 W październiku 1159 roku w Normandii Henryk II odpierał ataki braci Ludwika VII: hrabiego Roberta z Dreux i biskupa Henryka z Beauvais. Angielskiego króla czynnie wspomagał król Szkocji Malcolm. Kampania potrwała do grudnia i zakończyła się zawarciem aktu zawieszenia broni do dnia Zesłania Ducha Świętego następnego roku.
Boże Narodzenie 1159 W Boże Narodzenie 1159 roku Henryk II pozostawał w Falaise. Stąd wysłał Eleonorę po gotówkę na zbliżającą się wojnę.
Styczeń 1160 W styczniu 1160 roku Henryk II odebrał od Eleonory środki pieniężne na następne projekty energicznego króla Anglii.
Wrzesień 1160 We wrześniu 1160 roku do Henryka II przebywającego w Normandii dołączyła Eleonora z dziećmi. Młody Henryk Plantagenet złożył Ludwikowi VII hołd z Normandii, a Matyldę próbował angielski król wyswatać z nienarodzonym jeszcze dzieckiem króla Francji, oczywiście tylko wtedy, gdy płeć nowo narodzonego dziecka byłaby odpowiednia. [więcej]
Październik 1160 W październiku 1160 roku Henryk II, pomimo iż na małżeństwo nieletnich potrzebna była papieska zgoda, doprowadził do zaślubin swego pięcioletniego syna Henryka z trzyletnią Małgorzatą, córką Ludwika VII. Dodatkowo ślub stanowił pogwałcenie przysięgi lennej, którą chłopiec niedawno składał królowi Francji. Ponadto Henryk II Plantagenet przejął zamki z posagu królewny. Tyle zniewag na raz musiało doprowadzić do wojny z Ludwikiem VII.
Listopad 1160 W listopadzie 1160 roku Henryk II zdobył zamek Chaumont, który należał do Thibaulta z Blois oraz odparł atak Ludwika VII.
Boże Narodzenie 1160 Boże Narodzenie 1160 roku Henryk II spędził wraz z Eleonorą w Le Mans.
Wrzesień 1161 Na początku września 1161 roku Henryk II spotkał się w Toucy-sur-Loire z Ludwikiem VII.
Boże Narodzenie 1161 Boże Narodzenie 1161 roku Henryk II spędził w Bayeux.
Wielkanoc 1162 Wielkanoc 1162 roku Henryk II spędził w Falaise. Tam polecił Tomaszowi Becketowi zabrać królewicza Henryka z powrotem do Anglii, by przyjął hołd od angielskich możnych. Prawdopodobnie wtedy Henryk II Plantagenet wyjawił Becketowi, że widziałby go w roli arcybiskupa Anglii. [więcej]
Lato 1162 Latem 1162 roku Tomasz Becket został powołany na arcybiskupa Anglii. [więcej]
Boże Narodzenie 1162 Boże Narodzenie 1162 roku Henryk II zamierzał spędzić w Anglii. Niestety niesprzyjająca pogoda zmusiła go do świętowania w Barfleur.
25 styczeń 1163 Dopiero 25 stycznia 1163 roku Henryk II mógł opuścić kontynent i po ponad czteroletniej nieobecności pojawić się w Anglii. W Southampton królewską parę przywitał Tomasz Becket wraz z księciem Henrykiem. [więcej]
Luty-marzec 1163 W lutym 1163 roku Henryk II wyruszył na wyprawę zbrojną do Walii. Ekspedycja zakończyła się pełnym sukcesem. Wszyscy walijscy książęta złożyli mu hołd.
1 październik 1163 1 października 1163 roku w Westminsterze Henryk II wziął udział w zgromadzeniu angielskich możnych, na którym między innymi wyraził swoje niezadowolenie z powodu apetytu angielskiego kościoła na wyswobodzenie spod władzy świeckiej. [więcej]
13 październik 1163 13 października 1163 roku Henryk II wziął udział w odprawianym przez Tomasza Becketa nabożeństwie, któremu towarzyszyło przeniesieniu szczątków Edwarda Wyznawcy.
1163 Ogromną część 1163 roku Henryk II spędził na walce z Tomaszem Becketem. Uwieńczeniem batalii z arcybiskupem miał stać się przygotowywany akt prawny nazwany konstytucją z Clarendon. [więcej]
Grudzień 1163 W grudniu 1163 roku z polecenia Henryka II biskup Bordeaux Bertrand de Montault spustoszył okolice Tuluzy. [więcej]
Boże Narodzenie 1163 Boże Narodzenie 1163 roku Henryk II spędził na zamku w Berkhamsted.
25 styczeń 1164 25 stycznia 1164 roku w Clarendon zatwierdzono nowe akty prawne ograniczające władzę kościoła. Uchwalona konstytucja z Clarendon stała się kolejnym sukcesem Henryka II. [więcej]
Październik 1164 Na październik 1164 roku Henryk II wyznaczył termin sądu nad Tomaszem Becketem, którego oskarżono o defraudację dóbr królewskich. [więcej]
24 grudzień 1164 24 grudnia 1164 roku w Marlborough Henryk II przyjął swych delegatów, którzy powrócili z Rzymu z wiadomościami od papieża. Biskup stolicy apostolskiej zagroził królowi Anglii ekskomuniką. Wiadomości te tak rozwścieczyły Henryka Plantageneta, że wpadł w furię. [więcej]
Luty 1165 W lutym 1165 roku Henryk II wypłynął do Normandii. [więcej]
4 kwiecień 1165 4 kwietnia 1165 roku do Henryka II, przebywającego w normandzkim Rouen, przyjechał cesarski wysłannik Rainald z Dassel. Przywiózł on ze sobą oprócz propozycji małżeństwa także skierowaną do angielskiego króla prośbę o poparcie dla papieża Paschalisa III. [więcej]
11 kwiecień 1165 11 kwietnia 1165 roku Henryk II spotkał się z Ludwikiem VII w Gisors. Szczyt nie przyniósł żadnych konkretnych rezultatów.
Maj 1165 W maju 1165 roku Henryk II, powróciwszy na wyspę, niezwłocznie wyruszył na wyprawę do Walii. Kampania ta jednak nie wzbudziła entuzjazmu wśród angielskich wasali. [więcej]
Październik 1165 W październiku 1165 roku zbuntowało się Maine oraz Bretania. Henryk II wysłał konstabla Normandii, by ukarać winnych i zaprowadzić spokój, lecz zadanie okazało się zbyt trudne i rebelia nie wygasła.
Boże Narodzenie 1165 Boże Narodzenie 1165 roku Henryk II spędził w Oksfordzie. Po raz pierwszy zdarzyło się, że król i królowa spędzili święta oddzielnie.
16 marzec 1166 Przez większość czasu spędzonego w Anglii Henryk II pozostawał bezczynny. Prawdopodobnie zmagał się z jakąś chorobą. 16 marca 1166 roku powrócił do Francji, by spędzić z żoną Święta Wielkanocne.
Kwiecień 1166 W kwietniu 1166 roku w Chinon Henryk II rozchorował się ponownie. W tym stanie pozostawał aż do lipca. Ten czas wykorzystał Tomasz Becket, aby ekskomunikować niemal wszystkich twórców konstytucji z Clarendon. Henryk II poprosił papieża Aleksandra III o interwencję w tej sprawie. Biskup Kościoła rzymskiego zażądał, by Becket anulował te ekskomuniki i stanowczo poradził Becketowi, aby w końcu dał za wygraną.
1166 W 1166 roku do Henryka II przybył jeden z irlandzkich władców Dermot MacMurrough z prośbą o pomoc w odzyskaniu utraconych terytoriów. Król Anglii zajęty innymi sprawami odesłał go do władców południowej Walii. [więcej]
Sierpień 1166 W sierpniu 1166 roku Henryk II Plantagenet zmusił hrabiego Bretanii Conana IV do abdykacji na rzecz jego córki Konstancji i wyswatał ją z ośmioletnim królewiczem Gotfrydem.
20 listopad 1166 20 listopada 1166 roku w Chinon na zjeździe wasali z Poitou i Akwitanii Henryk II Plantagenet oznajmił, że Boże Narodzenie spędzi w Poitiers. Następnie zażądał, aby wszyscy stawili się tam i złożyli przysięgę wierności Henrykowi Młodszemu jako nominalnemu władcy Akwitanii. Fakt, że w ten sposób został pominięty Ryszard I Lwie Serce, bardzo zdenerwował Eleonorę Akwitańską. Niesnaski pomiędzy małżonkami spowodowały, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia spędzili oddzielnie.
Boże Narodzenie 1166 Na Boże Narodzenie 1166 roku udał się Henryk Plantagenet do Poitiers. Tam 27 grudnia baronowie Akwitanii złożyli przysięgę wierności Henrykowi Młodszemu.
1167 Na początku 1167 roku Henryk Plantagenet zmuszony był gasić bunty wzniecane w Akwitanii i Owernii. Niedługo potem sojusznikiem króla Anglii został Rajmund z Tuluzy. To nie spodobało się Ludwikowi VII, który rozpoczął działania wojenne w Normandii. [więcej]
Sierpień 1167 W końcu sierpnia 1167 roku Henryk Plantagenet podążył na zachód, aby sprowadzić do porządku kilku bretońskich możnych, którzy odmawiali uznania królewicza Gotfryda.
Wrzesień 1167 We wrześniu 1167 roku Henryk Plantagenet wspólnie z żoną wziął udział w pogrzebie swojej matki, cesarzowej Matyldy. [więcej]
Boże Narodzenie 1167 Boże Narodzenie 1167 roku Henryk Plantagenet spędził w Argentan.
Luty-marzec 1168 Na początku 1168 roku wasale z Lusignan i Angouleme wypowiedzieli Henrykowi II posłuszeństwo i oddali się pod ochronę Ludwika VII. Plantagenet w odwecie, łamiąc rozejm, zaatakował i spustoszył leżący czterdzieści kilometrów na południowy zachód od Poitiers zamek należący do Huguesa le Bruna.
1168 W 1168 roku Henryk II Plantagenet ustanowił testament, w myśl którego jego najstarszy syn Henryk miał odziedziczyć Anglię, Normandię i Andegawenię, Ryszardowi Lwie Serce przypadła Akwitania, Godfryd otrzymał Bretanię. Dla ostatniego syna Jana I nic nie pozostało. [więcej]
6 styczeń 1169 W dzień Trzech Króli, 6 stycznia 1169 roku, na zamku Montmirail Henryk II złożył hołd i przysięgę wierności z kontynentalnych posiadłości Ludwikowi VII. Na zjeździe tym udało się królowi Anglii nakłonić króla Francji do zgody na zaręczyny Ryszarda z Alicją. Henryk II dał się przekonać do pojednawczego spotkania z Tomaszem Becketem, lecz dziwne zachowanie arcybiskupa nie pozwoliło osiągnąć kompromisu. [więcej]
Sierpień 1169 W sierpniu 1169 roku Henryk Plantagenet przebywał wraz z Henrykiem Młodszym w Angers. [więcej]
18 listopad 1169 18 listopada 1169 roku w St. Germain-en-Laye, na południe od Paryża, Henryk Plantagenet spotkał się ponownie z Tomaszem Becketem. Król Anglii oddał arcybiskupowi uprzednio skonfiskowane angielskie posiadłości. Aby załagodzić dawne waśnie, wyszedł z inicjatywą i poprosił go o celebrowanie koronacji Henryka Młodszego. Tomasz jednak nie podjął wyzwania i nie przyjął tej propozycji.
Boże Narodzenie 1169 Boże Narodzenie 1169 roku Henryk Plantagenet spędził w Nantes.
3 marzec 1170 3 marca 1170 roku Henryk II pomimo sporej wichury wyruszył z Barfleur do Portsmouth. Z powodu złej pogody zatonął jego największy okręt z czterystoma ludźmi na pokładzie.
14 lipiec 1170 Na początku lipca 1170 roku Henryk II Plantagenet pasował swego syna Henryka na rycerza, a 14 lipca wziął udział w jego koronacji. Obawiając się ze strony Tomasza Becketa próby zakłócenia ceremonii, król Anglii wydał rozkaz zamknięcia po francuskiej stronie wszystkich portów nad kanałem La Manche. [więcej]
22 lipiec 1170 22 lipca 1170 roku w Freteval Henryk II Plantagenet spotkał się z Tomaszem Becketem. [więcej]
10 sierpień 1170 10 sierpnia 1170 roku w Domfort Henryk II Plantagenet rozchorował się. Cały chrześcijański świat obiegła sensacyjna wiadomość, że niedługo umrze. [więcej]
29 wrzesień 1170 Kiedy Henryk II wyzdrowiał, postanowił 29 września 1170 roku (dzień świętego Michała) udać się z pielgrzymką do Rocamadour.
Boże Narodzenie 1170 Boże Narodzenie 1170 roku Henryk II Plantagenet spędził w Bures. [więcej]
Nowy Rok 1171 31 grudnia 1170 roku lub 1 stycznia 1171 Henryk II Plantagenet dowiedział się o zabójstwie Tomasza Becketa. Monarcha naprzemiennie okazywał przejawy furii i skruchy. W listach do papieża Aleksandra III pisał, że wysłał za pięcioma zbrodniczymi rycerzami swoich ludzi, lecz pościg nie zapobiegł morderstwu. [więcej]
6 sierpień 1171 6 sierpnia 1171 roku Henryk II Plantagenet przybył do Anglii i rozpoczął przygotowania do inwazji na Irlandię. W tym celu między innymi pożyczył kapitał od żydowskiego kupca, Joshui z Gloucester, aby opłacić najemników.
16 październik 1171 16 października 1171 roku flota angielska zawinęła do Milford Haven, a następnego dnia wylądowała pod irlandzkim Waterford. Henryk II Plantagenet rozpoczął objazd Irlandii, podczas którego większość lokalnych władców złożyła mu hołd. Pozostał tam do wiosny przyszłego roku. [więcej]
Boże Narodzenie 1171 Boże Narodzenie 1171 roku Henryk II Plantagenet spędził w Dublinie.
17 kwiecień 1172 17 kwietnia 1172 roku Henryk II Plantagenet powrócił do Anglii. Rządy na wyspie powierzył Meath Hugonowi de Lacy. Po jego wyjedzie Irlandia pogrążyła się w wojnie domowej. [więcej]
12 maj 1172 12 maja 1172 roku w towarzystwie młodego króla Henryka i księżniczki Marguerite Henryk II Plantagenet znalazł się we Francji. [więcej]
21 maj 1172 21 maja 1172 roku w Avranches Henryk II Plantagenet złożył uroczystą przysięgę, że nie zlecił zabójstwa Tomasza Becketa. Następnie poddał się biczowaniu. Następną noc spędził na modlitwach, zachowując ścisły post. Na drugi dzień obiecał, że sfinansuje utrzymanie dwustu rycerzy w Ziemi Świętej dla obrony Jerozolimy. [więcej]
27 sierpień 1172 27 sierpnia 1172 roku w Winchester odbyła się powtórzona koronacja Henryka Młodszego, lecz Henryk II Plantagenet w niej nie uczestniczył. Przebywał wówczas w Bretanii. [więcej]
Listopad 1172 W listopadzie 1172 roku Henryk Młodszy zażądał pełnej władzy, lecz Henryk II Plantagenet odmówił synowi. [więcej]
Boże Narodzenie 1172 Boże Narodzenie 1172 roku Henryk II Plantagenet spędził w Chinon w towarzystwie Eleonory, Ryszarda i Gotfryda hrabiego Tuluzy oraz reszty swoich dzieci.
Styczeń 1173 W styczniu 1173 roku w Limoges Henryk II Plantagenet spotkał się z hrabią Sabaudii Humbertem z Maurienne, któremu zaproponował mariaż jego córki z Janem bez Ziemi. Na pytanie hrabiego, jaki majątek król Anglii chce wnieść w ten związek, Henryk II oświadczył, że trzy ważne zamki położone na terytorium Andegawenii. Ta deklaracja nie spodobała się Henrykowi Młodszemu, który pod osłoną nocy opuścił ojcowski dwór i wyruszył do Paryża, aby czynić przygotowania do buntu. [więcej]
Luty 1173 W lutym 1173 roku Henryk II Plantagenet zwołał baronów na zgromadzenie wpierw do Montferrand w Owernii, a następnie w marcu do Limoges. Finalizował tam między innymi zaręczyny księcia Jana z Alix de Maurienne oraz ogłosił go władcą Irlandii.
Henryk II wiedział już wtedy o spisku, który został zawiązany przeciwko niemu przez Henryka Młodszego z częścią baronów. W związku z tym rozpoczął działania, zmierzające to zdławienia buntu w zarodku. [więcej]
8 marzec 1173 8 marca 1173 roku w Chinon Henryk Młodszy zdołał uciec Henrykowi II i podążył wprost do swego seniora Ludwika VII. [więcej]
15 kwiecień 1173 15 kwietnia 1173 roku rebelia Henryka Młodszego przeciwko Henrykowi II nabrała rozpędu. Przeciwko królowi Anglii opowiedziała się ogromna większość posiadłości andegaweńskich. 20 czerwca 1173 roku Filip z Flandrii zaczął oblegać Aumale, a Henryk Młodszy z Ludwikiem VII byli w trakcie ataku na Veeneuil. [więcej]
24 wrzesień 1173 Po wynajęciu dwudziestu tysięcy brabanckich najemników Henryk II uzyskał przewagę. 24 września 1173 roku w Gisors doszło do próby wynegocjowania pokoju, lecz płaszczyzny porozumienia nie osiągnięto, wojna trwała więc dalej. [więcej]
Zima 1173/1174 Zimą 1173/1174 roku Henryk II zawarł z Ludwikiem VII rozejm, który miał potrwać od połowy stycznia do Zielonych Świątek.
12 maj 1174 12 maja 1174 roku Henryk II wkroczył do Poitiers. Podjęta przez Eleonorę Akwitańską próba ucieczki nie powiodła się. Z rozkazu Henryka II uwięziono ją w Tour du Moulin w Chinon. Zakomunikował, że będzie tak długo przebywać w zamknięciu, aż zrzeknie się tytułów i uda do klasztoru w Fontevraud. [więcej]
Czerwiec 1174 W czerwcu 1174 roku w pogoni za Ryszardem I Henryk II zdobył Saintes. [więcej]
8 lipiec 1174 8 lipca 1174 roku Henryk II powrócił do Anglii, przywożąc na wyspę swych więźniów, wśród których znalazła się także jego żona. [więcej]
12 lipiec 1174 Aby przeciągnąć na swoją stronę poddanych, którzy winili go za śmierć Becketa, Henryk II zdecydował się na przyjęcie pokuty. 12 lipca 1174 roku przybył do Canterbury, założył strój pokutnika i boso ruszył w kierunku katedry. Tam przyjął chłostę od mnichów. [więcej]
Lipiec 1174 Po powrocie do Westminsteru Henryk II dowiedział się o ataku sprzymierzonych z Henrykiem Młodszym Szkotów, którzy przekroczyli północną granicę Anglii. Niedługo potem okazało się, że szczęśliwym trafem szkocki król William został pojmany i uwięziony na zamku Richmond w Yorkshire. Henryk II uznał to za cud, czyli premię od Boga za jego pokutę, i nakazał bić we wszystkie dzwony w Westminster. Wszechmogący był znowu po jego stronie.
Dzięki temu do końca lipca bunt w Anglii wygasł. Jego przywódca, siedemdziesięcioośmioletni diuk Norfolk Hugh Bigod, uzyskał przebaczenie i ponownie złożył hołd. [więcej]
8 sierpień 1174 8 sierpnia 1174 roku Henryk II, wzmocniony tysiącem walijskich najemników, wylądował w Barfleur i niezwłocznie ruszył na odsiecz Rouen. Ludwik VII, ujrzawszy potęgę armii króla Anglii, wycofał się.
Wrzesień 1174 We wrześniu 1174 roku zakończył się bunt synów Henryka II. Pierwszy poddał się Henryk Młodszy, a później do ojcowskich stóp padł Ryszard I. Pod koniec września wszystkie strony spotkały się i uzgodniły układ pokojowy. [więcej]
Boże Narodzenie 1174 Boże Narodzenie 1174 roku Henryk II spędził w Argentan. Potem udał się do Poitou.
Luty 1175 W lutym 1175 roku w Le Mans Henryk II odebrał hołd od Godfryda i Ryszarda I Lwie Serce.
1175 W 1175 roku Henryk II próbował doprowadzić do pokoju w Irlandii, ale jego inicjatywa nie przyniosła spodziewanych rezultatów. [więcej]
Wielkanoc 1176 W Wielkanoc 1176 roku Henryk II ogłosił, że chce się rozwieść z Eleonorą Akwitańską. [więcej]
Kwiecień 1176 W kwietniu 1176 roku Henryk II wraz z Ryszardem I Lwie Serce wyruszyli do Chateauneuf, aby oblegać zamek.
Boże Narodzenie 1176 Boże Narodzenie 1176 roku Henryk II spędził wraz synem Janem w Nottingham.
1177 W 1177 roku Henryk II, aby skłócić swych synów, powierzył zdobycie zamku Chateauroux Henrykowi Młodszemu, zamiast Ryszardowi I, który był ich prawowitym panem. [więcej]
1177 W 1177 roku Henryk II wystąpił zbrojnie przeciwko Ludwikowi VII dla poparcia swego prawa do francuskiej części Vexin. [więcej]
1177 W 1177 roku w Oksfordzie Henryk II ogłosił, że władcą Irlandii będzie jego najmłodszy syn Jan I. [więcej]
21 wrzesień 1177 21 września 1177 roku w Ivry Henryk II spotkał się z Ludwikiem VII. Podczas szczytu uzgodniono, że ślub Ryszarda I z Alicją odbędzie się i że otrzyma ona w posagu hrabstwo Berry. Z drugiej strony król Francji zobowiązał się oddać Vexin, posag jej siostry Małgorzaty (żony Henryka Młodszego). Na konferencji tej obaj władcy ogłosili, że ruszą wspólnie na krucjatę do Jerozolimy.
Boże Narodzenie 1177 Boże Narodzenie 1177 roku Henryk II spędził w Angers.
19 marzec 1178 19 marca 1178 roku Henryk II uczestniczył w poświęceniu opactwa Bec-Hellouin w Normandii.
Lipiec 1178 W 1178 roku Henryk II czynił pewne przygotowania do ewentualnej krucjaty, więc przed powrotem na wyspę, który nastąpił w lipcu, oddał wszystkie swoje kontynentalne posiadłości pod opiekę króla Francji, a wszystko po to, by jak najbardziej zmniejszyć ryzyko buntu w rodzinnym kręgu.
Lato 1179 Latem 1179 roku Henryk II gościł Ryszard I Lwie Serce. Pomógł mu wówczas w uzyskaniu godności księcia Akwitanii, obejmującej pełnię władzy. Głównym czynnikiem sprawczym tego wydarzenia, była Eleonora Akwitańska, która w zamian za polepszenie warunków więzienia, zgodziła się przekazać władzę synowi.
Sierpień 1179 W sierpniu 1179 roku Henryk II gościł Ludwika VII, który przybył do Anglii na pielgrzymkę do grobu św. Tomasza Becketa w Canterbury z prośbą o zdrowie dla swego syna i następcy tronu Filipa II Augusta. [więcej]
Boże Narodzenie 1179 Boże Narodzenie 1179 roku Henryk II spędził w Winchesterze.
Czerwiec 1180 W czerwcu 1180 roku w Gisors Henryk II złożył hołd lenny z Normandii Filipowi II Augustowi i obiecał mu przyjaźń. [więcej]
1181 W 1181 roku Henryk II wyniósł swego nieślubnego potomka Gotfryda na stanowisko kanclerza. Król, aby okazać niezadowolenie z tego, że jego synowie sprzymierzają się z królem Filipem II Augustem przeciwko hrabiemu Flandrii, mianował Gotfryda Bastarda archidiakonem Rouen i skarbnikiem kościoła katedralnego w Yorku.
Boże Narodzenie 1181 Boże Narodzenie 1181 roku Henryk II spędził w Caen. Wśród zaproszonych gości byli wszyscy jego synowie oraz saski zięć Henryk Lew. Brakowało tylko Eleonory Akwitańskiej.
Jesień 1182 Jesienią 1182 roku Henryk Młodszy ponownie zażądał większej władzy. Henryk II odmówił i to stało się przyczyną kolejnego buntu potomków. [więcej]
Boże Narodzenie 1182 W trakcie świąt Bożego Narodzenia 1182 roku, które odbywały się w Caen, Henryk II przymusił swoich synów Gotfryda i Ryszarda I Lwie Serce, aby złożyli hołd ich bratu Henrykowi Młodszemu. [więcej]
Styczeń 1183 Na początku 1183 roku Henryk II wysłał swojego syna Godfryda, aby wystąpił w roli mediatora i doprowadził do pokoju z buntownikami. Niestety Godfryd przyłączył się do rebeliantów. Niedługo potem szeregi buntowników zasilił Henryk Młodszy. [więcej]
Marzec 1183 Pod koniec lutego 1183 roku w Limoges Henryk Młodszy wzniecił bunt. Henryk II podążył na miejsce, aby wynegocjować z synem pokój. Miał przy tym sporo szczęścia, ponieważ kolczuga monarchy została przedziurawiona kilka centymetrów od jego ciała. [więcej]
11 czerwiec 1183 Przedłużające się oblężenie w Limoges zakończyła 11 czerwca 1183 roku śmierć Henryka Młodszego. Henryk II pogrążył się w żałobie. Ciekawe, czy przemknęła mu przez głowę refleksja, że przez swój despotyzm w pewnej części przyczynił się do kresu życia swego syna. [więcej]
Jesień 1183 Jesienią 1183 roku w Normandii Henryk II zażądał od Ryszarda I Lwie Serce, aby oddał Janowi bez Ziemi Akwitanię. Ryszard I nie zgodził się. [więcej]
6 grudzień 1183 6 grudnia 1183 roku Henryk II spotkał się w Gisors z królem Francji. Filip II zwrócił się z żądaniem przywrócenia Marguerite, wdowie po Henryku Młodszym, rocznej pensji w wysokości 2750 andegaweńskich funtów płatnych w Paryżu, gdzie mieszkała. Oprócz tego obaj władcy uzgodnili, że Vexin, pas ziemi położony na pograniczu Francji i Normandii, miał stać się częścią posagu siostry Filipa II, Alicji, i przejść na własność syna Henryka II, którego Alicja poślubi. [więcej]
1184 W czerwcu 1184 roku Henryk II powrócił do Anglii. Wcześniej zapewne zostawił dwóm młodszym synom Godfrydowi i Janowi I pieniądze i przyzwolenie, aby siłą odebrali Akwitanię z rąk Ryszarda Lwie Serce. Tym sposobem rozgorzała wojna pomiędzy braćmi. [więcej]
Lato 1184 Latem 1184 roku Henryk II Plantagenet wysłał do Irlandii nowych urzędników, którzy mieli przygotować grunt pod przybycie Jana I. [więcej]
30 listopad 1184 30 listopada 1184 roku w pałacu westminsterskim odbył się rodzinny zjazd. Stawiła się cała rodzina Plantagenetów. W ramach pojednania Henryk II obdarował Eleonorę Akwitańską piękną suknią. [więcej]
Boże Narodzenie 1184 Boże Narodzenie 1184 roku Henryk II spędził w Windsorze. [więcej]
Luty 1185 W połowie lutego 1185 roku Jan I prosił Henryka II, aby zamiast do Irlandii ojciec pozwolił mu na wyprawę do Ziemi Świętej. [więcej]
Wielkanoc 1185 W Wielkanoc 31 marca 1185 roku w zamku Windsor Henryk II pasował swego syna Jana bez Ziemi na rycerza. [więcej]
Wiosna 1185 Wiosną 1185 roku Henryk II wysłał Ryszardowi I żądanie natychmiastowego zwrotu Poitou i Akwitanii matce. [więcej]
Listopad 1185 W listopadzie 1185 roku Henryk II doprowadził do pokojowego porozumienia pomiędzy hrabią Flandrii a królem Francji Filipem II Augustem. Sam Plantagenet czuł się wówczas na tyle źle, że zrezygnował z uczestnictwa w uczcie wydanej z tej okazji.
Boże Narodzenie 1185 Boże Narodzenie 1185 roku Henryk II spędził w Domfront. Zaproponowano wówczas Plantagenetowi tron Królestwa Jerozolimy, który opustoszał po śmierci Baldwina IV Trędowatego, a dzierżący władzę Baldwin V był zbyt młody, aby sprostać zadaniom i problemom, przed którymi stanęło Królestwo. Król Anglii nie odmówił, ale jednocześnie nic nie zrobił w tym kierunku.
Wiosna 1186 Wiosną 1186 roku Henryk II kolejny raz obiecał Filipowi II Augustowi, że królewską przyrodnią siostrę Alicję albo wyda za Ryszarda I Lwie Serce, albo odeśle do Francji. Pierwsza z tych obietnic nie wchodziła w grę, ponieważ następca tronu nie chciał się żenić, a druga także była trudna do spełnienia z tego względu, że francuska księżniczka od lat była kochanką Plantageneta. [więcej]
Lato 1186 Latem 1186 roku Henryk II dowiedział się, że w Irlandii zginął Hugon de Lacy, ugodzony toporem przez rodowitego Irlandczyka. Król Anglii postanowił wysłać na wyspę Jana I. [więcej]
Jesień 1186 W sierpniu 1186 roku w rycerskim turnieju organizowanym przez Filipa II zginął syn Henryka II Gotfryd. Jesienią 1186 roku król Francji zażądał, by Plantageneci przysłali na wychowanie na francuski dwór córkę Gotfryda, Eleonorę Bretońską. Henryk II nie chciał spełnić tego roszczenia. Konflikt o mało nie doprowadził do wojny. [więcej]
Styczeń 1187 Z powodu niedotrzymywania przez Henryka II warunków porozumień z królem Francji w styczniu 1187 roku Filip II najechał Vexin. [więcej]
25 marzec 1187 25 marca 1187 roku w Nonancourt Henryk II zawarł rozejm z Filipem II. [więcej]
Lato 1187 W związku z tym, że Ryszard I Lwie Serce nie podporządkował się warunkom rozejmu i dalej prowadził wojnę, Filip II August najechał na Berry. Przystąpił również do oblężenia Châteauroux. Henryk II zmuszony był przybyć na miejsce i bronić swych posiadłości. Sytuacja była na tyle napięta, że obie strony przygotowywały się do bitwy, do której w końcu nie doszło dzięki interwencji papieskich legatów. [więcej]
Jesień 1187 Jesienią 1187 roku Henryk II pogodził się z Ryszardem Lwie Serce. [więcej]
21 styczeń 1188 21 stycznia 1188 roku między Gisors i Rrie nastąpiło pojednanie Henryka II Plantageneta z Filipem II Augustem. Napięte stosunki pomiędzy władcami wynikały z powodu ciągle oddalanego terminu ślubu Alicji z Ryszardem I Lwie Serce. Podgrzewające atmosferę plotki świadczyły rzekomo, że król Anglii uwiódł niedoszłą synową i miał z nią dziecko, które odeszło z tego świata w kilka miesięcy po urodzeniu.
22 styczeń 1188 Henryk II Plantagenet zobowiązał się wyruszyć na krucjatę, mającą na celu odbicie Jerozolimy z rąk Saladyna. 22 stycznia 1188 roku, pomimo tego że wcale nie miał zamiaru tam podążyć, złożył przysięgę, że na czas pielgrzymki utrzyma pokój z sąsiadami. [więcej]
1188 Z powodu planowanej krucjaty na Bliski Wschód Henryk II Plantagenet nałożył na swych poddanych podatek nazwany dziesięciną Saladyna. [więcej]
16 sierpień 1188 W związku z tym że na kontynencie wciąż wrzało z powodu nowych buntów i interwencji zbrojnych, Henryk II Plantagenet przybył do Gisors. 16 sierpnia 1188 roku pod starożytnym wiązem doszło do spotkania z Filipem II Augustem, lecz z powodu arogancji króla Anglii pokojowe porozumienie nie zostało zawarte. [więcej]
Sierpień 1188 Brak pokojowego traktatu i wycięcie starego wiązu przez poddanych Filipa II Augusta stało się powodem do kontynuowania wojny. Na początek Henryk II Plantagenet zaatakował Mantes.
18 listopad 1188 18 listopada 1188 roku w Bonmoulins Henryk II Plantagenet spotkał się z Filipem II Augustem i Ryszardem I Lwie Serce. Podobnie jak poprzednio pokojowy układ nie został osiągnięty, a na domiar złego syn Henryka II w jego obecności złożył hołd królowi Francji. Działania zbrojne wznowiono. [więcej]
Boże Narodzenie 1188 Boże Narodzenie 1188 roku Henryk II Plantagenet spędził z Janem bez Ziemi w Saumur.
Marzec 1189 W marcu 1189 roku schorowany już mocno Henryk II Plantagenet, życzący sobie pokoju z Ryszardem I, wysłał do niego arcybiskupa Canterbury jako posła. [więcej]
Maj 1189 Pod koniec maja 1189 roku w La Ferte-Bernard, niedaleko Le Mans, Henryk II ponownie odrzucił żadania Filipa II i Ryszarda Lwie Serce w sprawie zgody na małżeństwo Alicji oraz potwierdzenia zasad sukcesji. [więcej]
Czerwiec 1189 W czerwcu 1189 roku Henryk II Plantagenet został oblężony w Le Mans. Udało mu się jednak zbiec z płonącego miasta i udać do Chinon. [więcej]
4 lipiec 1189 4 lipca 1189 roku w Colombiers, między Tours i Azay-le-Rideau, Henryk II Plantagenet spotkał się z Filipem II. Był wówczas bardzo chory. Osłabienie króla Anglii z pewnością było głównym powodem, że zgodził się on na wszystkie postulaty francuskiego władcy. [więcej]
4 lipiec 1189 Po spotkaniu z Filipem II Henryk II Plantagenet kazał się odwieźć do Azay-le-Rideau. Tam miała miejsce sławna wśród historyków dramatyczna scena, kiedy to król Anglii poznał listę zdrajców, którzy podjęli działania przeciwko niemu. Jednym z nich był syn tatusia Jan bez Ziemi. [więcej]
6 lipiec 1189 Henryk II Plantagenet zmarł 6 lipca 1189 roku w Chinon. Odszedł z tego świata opuszczony przez rodzinę i w stanie pełnej rozpaczy. Chwilę po śmierci jego ciało ograbiono ze wszystkiego do tego stopnia, że nie było nawet w czym go pogrzebać.
Epitafium na grobie Henryka II w Fontevraud zawiera bardzo ciekawy wers, który każdego powinien zaciekawić:

"...Wystarczy mi teraz osiem stóp ziemi
temu, którego nie zadowoliło wiele królestw.
Ten, kto czyta te wersy, niech zaduma się nad chudością śmierci,
i niech ujrzy we mnie
obraz losu nas, śmiertelników.
Ten lichy grób teraz wystarczy
temu, któremu nie starczało ziemi..."

[więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Stefan z Blois
Żony i potomstwo:

Żoną Henryka II została 18 maja 1152 roku Eleonora Akwitańska.

  1. Wilhelm de Poitiers (1153 – 1156) - hrabia Poitiers
  2. Henryk Młodszy(1155 – 1183)
  3. Matylda (1156 – 1189) - żona Henryka Lwa – księcia saskiego
  4. Ryszard I Lwie Serce
  5. Gotfryd (1158 – 1186)
  6. Eleonora (1162 – 1214) - żona Alfonsa VIII Szlachetnego - króla Kastylii
  7. Joanna (1165 – 1199) - żona Wilhelma II Sycylijskiego oraz Rajmunda VI z Tuluzy
  8. Jan bez Ziemi
Następca: Ryszard Lwie Serce

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości



Copyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Henryk_Plantagenet
#HenrykPlantagenet
469

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.