ozdoba

HENRYK LEW

ozdoba
Władcy Niemiec
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Lotar I
Ludwik II Niemiecki
Karloman
Ludwik III Młodszy
Karol III Gruby
Arnulf z Karyntii
Ludwik IV Dziecię
Konrad I
Henryk I Ptasznik
Otton I Wielki
Otton II Rudy
Otton III
Henryk II Święty
Konrad II
Henryk III
Henryk IV
Henryk V
Lotar III
Konrad III
Fryderyk I Barbarossa
Henryk VI
Filip Szwabski
Otton IV Welf
Fryderyk II Hohenstauf
Konrad IV Hohenstauf
Rudolf I Habsburg
Adolf z Nassau
Albrecht I Habsburg
Henryk VII Luksemburski
Ludwik IV Bawarski
Karol IV Luksemburski
Wacław I
Ruprecht z Palatynatu
Zygmunt I Luksemburski
Albrecht II Habsburg
Fryderyk III Habsburg
Maksymilian I
Karol V
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej I
Ferdynand II
Ferdynand III Habsburg
Leopold I
Józef I
Karol VI
Karol VII
Franciszek I
Józef II
Leopold II
Franciszek II
Henryk Lew
Dynastia: Welfów
Urodzony: W 1129 roku
Zmarł: 6 sierpnia 1195 roku
w Brunszwiku
Rodzice: Henryk X Dumny
i Gertruda
1142 W 1142 roku z nadania Konrada III Henryk Lew został księciem Saksonii.
1147 W 1147 roku Henryk Lew wziął udział w wyprawie zbrojnej na Obodrzytów. [więcej]
1152 W 1152 roku, podczas elekcji na króla Niemiec, Henryk Lew poparł księcia Szwabii Fryderyka I. W zamian za tę przysługę miał obiecane księstwo Bawarii.
20 marzec 1152 Wielkanoc 1152 roku Henryk Lew spędził w Kolonii u boku nowego króla Fryderyka I. [więcej]
1152/1153 Na przełomie lat 1152 i 1153 Henryk Lew otrzymał od Fryderyka I Goslar wraz z jego kopalniami srebra. Był to rodzaj zastawu gwarantującego, że cesarz da mu w lenno Bawarię.
1155 W 1155 roku Henryk Lew, u boku Fryderyka Barbarossy, brał udział w oblężeniu Tortony.
Czerwiec 1155 W czerwcu 1155 roku Henryk Lew brał udział w ceremonii koronacji Fryderyka I na cesarza. Niedługo po uroczystościach lud rzymski rozpalił płomień buntu. Rozruchy były na tyle silne, że musiało interweniować wojsko. O wyniku starcia rozstrzygnął Henryk Lew ze swoimi saskimi rycerzami.
Wrzesień 1155 We wrześniu 1155 roku w Weronie Henryk Lew u boku cesarza wziął udział w zjeździe dygnitarzy niemieckich i włoskich.
1156 W 1156 roku, dzięki usilnym staraniom Fryderyka Barbarossy, Henryk Lew został księciem Bawarii.
1158 Wiosną 1158 roku Henryk Lew, zazdrosny o dochody wpływające do kieszeni biskupa Ottona z Freising, pochodzące z cła i mennicy, zrobił wszystko co mógł, aby interes przejąć. To właśnie dzięki jego ówczesnej inicjatywie powstało miasto Monachium, które tak się rozrosło do naszych czasów. [więcej]
1160 W 1160 roku Henryk Lew, wspólnie z królem Danii, Waldemarem I, najechał obodrzyckich Słowian. [więcej]
Styczeń 1161 W styczniu 1161 roku Henryk Lew pośpieszył do Pawii na spotkanie z cesarzem. Udało mu się tam uzyskać zwolnienie z obowiązku przysłania swych kontyngentów bawarskiego i saskiego do Italii na wyprawę przeciwko Mediolanowi. [więcej]
23 listopad 1162 23 listopada 1162 roku na Sejmie Rzeszy w Konstancji Henryk Lew uzyskał rozwód z Klementyną z Zähringen. Oficjalną przyczyną rozwiązania małżeństwa było zbyt bliskie pokrewieństwo.
Sierpień 1163 W sierpniu 1163 roku na Sejmie Rzeszy w Norymberdze cesarz Fryderyk I Barbarossa mocno się napocił, aby uratować skórę Henrykowi Lwu i nie dopuścić do wojny domowej w Niemczech. [więcej]
1164 W 1164 roku Henryk Lew, ponownie z królem Danii, Waldemarem I, wyprawił się do kraju Obodrytów. Tym razem należało zgasić powstanie niesubordynowanych Słowian. [więcej]
1166 W 1166 roku Henryk Lew zawarł z Waldemarem Wielkim układ, regulujący sprawę podziału łupów i terytoriów zdobywanych na Słowianach. [więcej]
Sierpień 1166 W sierpniu 1166 roku Henryk Lew zobowiązany został do stawienia się w Boyneburgu nad Werrą, gdzie cesarz zorganizował spotkanie północnoniemieckich władców, którzy wystąpili przeciwko Henrykowi. Władca Saksonii i Bawarii dając wyraz zarozumiałości i pychy nie pojawił się na zgromadzeniu. [więcej]
Maj 1168 W maju 1168 roku Henryk Lew stawił się na Sejmie Rzeszy w Würzburgu, na którym cesarz pragnący pokoju po raz kolejny uratował mu skórę. [więcej]
1168 Na początku 1168 roku koalicja książąt pokrzywdzonych przez Henryka Lwa rozpoczęła działania zbrojne przeciwko władcy Saksonii i Bawarii. [więcej]
1170 Około 1170 roku Henryk Lew zawarł z królem Szwecji Knutem Erikssonem pierwszą umowę handlową, gwarantującą kupcom niemieckim liczne przywileje.
1170 W 1170 roku Henryk Lew wspierał zbrojnie pomorskich książąt Bogusława I i Kazimierza I w walkach z Waldemarem Wielkim. [więcej]
1172 W 1172 roku Henryk Lew odbył pielgrzymkę do Jerozolimy. Z wielką pompą przyjęty został w Konstantynopolu przez Manuela I Komnena. [więcej]
Luty 1176 W 1175 roku Henryk Lew nie zgodził się wesprzeć italskiej wyprawy cesarza. Fryderyk I Barbarossa wysłał wówczas do Henryka posłańców, wyrażając życzenie spotkania w Chiavennie nad jeziorem Como, czyli w połowie dzielącej ich drogi. Było to życzenie, którego Henryk Lew nie mógł odrzucić. Do spotkania obu niemieckich znakomitości doszło w lutym 1176 roku. Bawarski władca mimo wszystko odmówił swemu królowi Fryderykowi I zbrojnego wsparcia w północnej Italii. Był to ze strony księcia akt niewdzięczności dużego formatu. [więcej]
1177 W 1177 roku Henryk Lew i Waldemar Wielki wzięli udział we wspólnej wyprawie na Pomorzan. Po spustoszeniu terenów ujścia Odry ekspedycja została przerwana. [więcej]
Styczeń 1178 W styczniu 1178 roku Henryk Lew nie stawił się na Sejmie w Wormacji. Gdyby wiedział, że był to początek jego końca, to z pewnością zasiadłby podczas obrad w loży przygotowanej dla niego.
1178 W 1178 roku na ziemie Henryka Lwa najechał kanclerz arcybiskup Filip z Kolonii. Była to wyprawa odwetowa za bezprawne przywłaszczenie sobie spuścizny po Asselnie i Chrystianie II z Oldenburga. [więcej]
11 listopad 1178 11 listopada 1178 roku na Sejmie Rzeszy w Spirze Henryk Lew został wysłuchany, lecz tym razem cesarz nie stanął w jego obronie. [więcej]
Styczeń 1179 W połowie stycznia 1179 roku na Sejmie Rzeszy w Wormacji Henryk Lew został oskarżony o bezczeszczenie i okradanie mienia kościelnego, a następnie osądzony i skazany na banicję. Sam oskarżony nie pojawił się na tym zgromadzeniu.
Czerwiec 1179 Po obradach Sejmu w Magdeburgu Henryk Lew poprosił Fryderyka I o spotkanie nieopodal Haldensleben. Niestety cesarska pobłażliwość wyczerpała się. Władcy Bawarii nie udało się wynegocjować niczego. [więcej]
24 czerwiec 1179 24 czerwca 1179 roku obył się Sejm Rzeszy w Magdeburgu. Henryk Lew nie brał udziału w obradach. W tym czasie przebywał w pobliskim Haldensleben. Brak oskarżonego spowodował uprawomocnienie poprzedniego wyroku. Henryk Lew został skazany na banicję i pozbawiony wszystkich dóbr lennych. [więcej]
Sierpień 1179 W sierpniu 1179 roku Henryk Lew ponownie nie stawił się na Sejm Rzeszy, który tym razem odbył się w Kayna w pobliżu Łużyc. Miał tu okazję stoczyć pojedynek i oczyścić się w ten sposób z win, lecz z tego nie skorzystał. Chór książąt jednogłośnie skazał go na banicję, pozbawienie stanowisk, godności, lenn oraz przepadek osobistego majątku.
23 wrzesień 1179 23 września 1179 roku Henryk Lew uderzył na Halberstadt. [więcej]
Listopad 1179 W listopadzie 1179 roku Henryk Lew zniszczył Calbe i podjechał aż do Froshe w pobliżu Magdeburga.
Boże Narodzenie 1179 Święta Bożego Narodzenia 1179 roku Henryk Lew spędził w Lüneburgu.
Styczeń 1180 W styczniu 1180 roku Henryk Lew nie stawił się na Sejmie Rzeszy w Würzburgu. Zamiast tego rozpoczął oblężenie cesarskiego miasta Goslar, którego ostatecznie nie zdobył, lecz spustoszył tęgo okolicę. Między innymi zniszczył tamtejsze urządzenia hutnicze i wytapialnie srebra. Udało mu się także odeprzeć atak landgrafa Turyngii, który przybył w imieniu niemieckiego króla. [więcej]
13 kwiecień 1180 13 kwietnia 1180 roku, na Sejmie w królewskim zamku Gelnhausen, dokonano rozbioru stanu posiadania Henryka Lwa. Arcybiskup Filip z Kolonii otrzymał Westfalię i Engem, znajdujące się w granicach biskupstw kolońskiego i paderborneńskiego. Hrabia Bernard z Anhaltu został księciem reszty Saksonii. Landgraf Turyngii otrzymał w lenno zwolniony na skutek śmierci hrabiego Sommerschedburga palatynat saksoński.
24 czerwiec 1180 24 czerwca 1180 roku na Sejmie w Ratyzbonie zapadła decyzja, aby już oficjalnie cesarz i książęta Rzeszy wystąpili przeciwko Henrykowi Lwu i rozpoczęli przygotowania do wyprawy zbrojnej. Dawny książę Saksonii i Bawarii bronił się dokładnie tak, jak brzmi jego przydomek, ale szanse w starciu z cesarzem, Rzeszą Niemiecką i prawem miał znikome. Dziwne jest to, że zdecydował się na walkę z tak ogromną falą, która powoli zbliżała się do niego. Czyżby przerośnięte ego przyćmiło mu zdrowy rozsądek? [więcej]
16 listopad 1181 16 listopada 1181 roku pokonany i upokorzony Henryk Lew został przyprowadzony przed cesarski majestat na Sejmie w Erfurcie. Rzucił się na kolana i ucałował stopy swego króla. Fryderyk Barbarossa okazał odrobinę łaski i pozwolił zatrzymać mu osobiste posiadłości: Brunszwik i Lüneburg oraz zamienił wyrok dożywotniej banicji na trzyletnie wygnanie. [więcej]
Grudzień 1181 W grudniu 1181 roku Henryk Lew, namówiony przez teścia, wziął udział w pielgrzymce do grobu świętego Jakuba z Composteli. [więcej]
Boże Narodzenie 1181 Boże Narodzenie 1181 roku Henryk Lew spędził w Caen u swego teścia Henryka II Plantageneta.
Boże Narodzenie 1184 Boże Narodzenie 1184 roku Henryk Lew spędził w Windsorze wspólnie z rodziną Plantagenetów.
Wrzesień 1185 W końcu września 1185 roku Henryk Lew pojawił się z powrotem w Niemczech, zatrzymując się w Brunszwiku. Były władca Bawarii miał możliwość postawić swe stopy w ojczyźnie oczywiście dzięki Fryderykowi I, który chcąc wyrazić dobrą wolę i zademonstrować, że nie żywi do księcia urazy, wydał zgodę na jego powrót.
1188 W 1188 roku Henryk Lew, w związku z planowaną przez cesarza III Wyprawą Krzyżową do Jerozolimy, otrzymał od niego dwie propozycje. Pierwszą, aby wyruszył z nim na Bliski Wschód i walczył o uwolnienie Jerozolimy z rąk Saracenów, oraz drugą, aby opuścił Niemcy i na czas jego nieobecności zamieszkał u teścia. Obrażony Henryk wybrał oczywiście drugą opcję.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Tortona 1155

Crema 1159

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Henryka Lwa została Klementyna z Zähringen.

  1. Henryk - zmarł młodo
  2. Gertruda - żona Fryderyka IV, księcia Szwabii. Jej drugim mężem został król Danii, Knuta VI
  3. Rycheza (około 1157 – 1167)

Drugą żoną Henryka Lwa została Matylda Plantagenet - córka króla Anglii - Henryka II.

  1. Rycheza
  2. Henryk V - hrabia Palatynatu Reńskiego
  3. Lotar (1174/1175–1190)
  4. Otto IV - król Niemiec
  5. William książę Lüneburga (1184–1213)

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Henryk_Lew
#HenrykLew
344

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.