ozdoba

RUDOLF I HABSBURG

(1273-1291)

ozdoba
Władcy Niemiec
Karol I Wielki
Ludwik I Pobożny
Lotar I
Ludwik II Niemiecki
Karloman
Ludwik III Młodszy
Karol III Gruby
Arnulf z Karyntii
Ludwik IV Dziecię
Konrad I
Henryk I Ptasznik
Otton I Wielki
Otton II Rudy
Otton III
Henryk II Święty
Konrad II
Henryk III
Henryk IV
Henryk V
Lotar III
Konrad III
Fryderyk I Barbarossa
Henryk VI
Filip Szwabski
Otton IV Welf
Fryderyk II Hohenstauf
Konrad IV Hohenstauf
Rudolf I Habsburg
Adolf z Nassau
Albrecht I Habsburg
Henryk VII Luksemburski
Ludwik IV Bawarski
Karol IV Luksemburski
Wacław I
Ruprecht z Palatynatu
Zygmunt I Luksemburski
Albrecht II Habsburg
Fryderyk III Habsburg
Maksymilian I
Karol V
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej I
Ferdynand II
Ferdynand III Habsburg
Leopold I
Józef I
Karol VI
Karol VII
Franciszek I
Józef II
Leopold II
Franciszek II
Rudolf I Habsburg
Dynastia: Habsburgów
Urodzony: 1 maja 1218 roku
w Limburgu nad Lahn
Zmarł: 15 lipca 1291 roku
w Spirze
Rodzice: Albrecht IV Austriacki i
Jadwiga z Kyburga
1218 Rudolf I Habsburg urodził się 1 marca lub 1 maja 1218 roku w zamku Limburg koło Breisach nad Renem. [więcej]
1240 W 1240 roku Rudolf I Habsburg stał się władcą spuścizny, którą pozostawił ojciec, nie powracając z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej. Posiadłości te nie stanowiły zwartego obszaru. Była to położona pomiędzy Alpami, Szwarcwaldem i Wogezami rozproszona mieszanka dóbr, miast, hrabstw, lenn i wójtostw. Niedługo potem wyprawił się przez Alpy, aby w Faenzie przyjąć osobiście od Fryderyka II swoje lenno i zapewnić cesarza o wierności.
1241 Niedługo po objęciu władzy Rudolf I Habsburg rozpoczął oblężenie warownego zamku Hugona von Tufenstein. Aby przyśpieszyć zakończenie konfliktu dał mu słowo gwarantujące nietykalność jego osoby. Gdy Hugon opuścił swoją warownię Rudolf, łamiąc dane słowo, kazał go pojmać i zabić.
Lato 1245 Latem 1245 roku Rudolf I Habsburg udał się do Werony na obrady Sejmu Rzeszy. [więcej]
1266 W 1266 roku Rudolf I Habsburg u boku króla Sycylii Konradyna przekroczył Alpy i znalazł się w północnej Italii. [więcej]
1267 W 1267 roku, po wygaśnięciu rodu Kyburgów, z którego pochodziła jego matka, Rudolf I Habsburg dzięki usilnym militarnym i dyplomatycznym staraniom przejął większość kyburskich posiadłości. [więcej]
Wrzesień 1273 W pierwszym tygodniu września 1273 roku w Ratyzbonie Rudolf I Habsburg wybrany został królem Niemiec. [więcej]
Wrzesień 1273 W połowie września 1273 roku Rudolf I Habsburg zajęty był oblężeniem Bazylei, starając zmusić biskupa tego miasta do uległości. Wówczas Fryderyk von Zollem przybył do niego z wieścią, oznajmiając mu że kolegium elektorów właśnie jego wybrało władcą Niemiec. Niedługo potem Rudolf I wyruszył do Frankfurtu nad Menem. [więcej]
1 październik 1273 1 października 1273 roku elektorzy jednogłośnie obrali Rudolfa I Habsburga królem Niemiec. Po jego wyborze, Henryk, biskup z Isny, rzekomo zawołał: „Panie Boże, teraz trzymaj mocno Swój tron, bo Ci go Rudolf zabierze!". [więcej]
24 październik 1273 24 października 1273 w Akwizgranie Rudolf I Habsburg wraz z małżonką został koronowany przez arcybiskupa Kolonii. [więcej]
Wiosna 1274 W pierwszych miesiącach 1274 roku Rudolf I Habsburg zapewnił Joachima Pektariego, że pomoże mu w odzyskaniu praw do Styrii, zajmowanej przez Przemysła Ottokara II, [więcej]
26 wrzesień 1274 26 września 1274 roku papież Grzegorz X uznał Rudolfa I królem. [więcej]
Listopad 1274 W listopadzie 1274 roku Rudolf I Habsburg wziął udział w Sejmie Rzeszy w Norymberdze. Nakazano tam Przemysłowi Ottokarowi II zwrócenie wszystkich bezprawnie zajętych przez niego terytoriów. [więcej]
1274 / 1275 Na przełomie 1274 i 1275 roku Rudolf I Habsburg zawarł z królem Węgier Władysławem IV sojusz, skierowany przeciwko Przemysłowi Ottokarowi II. [więcej]
Październk 1275 W październiku 1275 roku w Lozannie Rudolf I Habsburg spotkał się z papieżem Grzegorzem X. Udało się tam ustalić dokładny termin koronacji niemieckiego króla na cesarza na 2 lutego 1276 roku. Niestety śmierć papieża, która nastąpiła 10 stycznia 1276 roku w Arezzo przekreśliła te plany.
25 listopad 1275 25 listopada 1275 roku Rudolf I Habsburg wystosował pismo, w którym poddał Rygę zwierzchności sądowniczej mistrza inflanckiego. [więcej]
1276 W pierwszych miesiącach 1276 roku przeciwko Rudolfowi I wystąpił margrabia badeński Rudolf I oraz palatyn reński Ludwik. Władca z pomocą wojska stłumił ten bunt. [więcej]
Czerwiec 1276 W czerwcu 1276 kancelaria Rudolfa I Habsburga, szukająca sprzymierzeńców w zbliżającym się konflikcie z czeskim królem, wysłała list do wrocławskiego księcia Henryka Probusa. [więcej]
Lato 1276 Latem 1276 roku Rudolf I Habsburg zdobył kolejnego sojusznika w walce przeciwko Przemysłowi Ottokarowi II. Stał się nim władca dolnej Bawarii Henryk XIII Wittelsbach, który został zaręczony z córką króla Niemiec Katarzyną. [więcej]
18 październik 1276 W związku z tym że Przemysł Ottokar II nie uczestniczył w Sejmach Rzeszy i pomimo wezwań nie kwapił się oddać terytoriów, które nabył podczas swego panowania, Rudolf I Habsburg we wrześniu 1276 roku przedsięwziął kampanię, mającą na celu zmuszenie czeskiego króla do uległości. Po zajęciu Linz, Enns, Ybbs i Tuln 18 października 1276 roku władca Niemiec stanął pod Wiedniem i rozpoczął oblężenie. W tym samym czasie sojusznik Rudolfa I hrabia Tyrolu Meinhard IV opanował bez walki Styrię i Karyntię, zaś bawarski Henryk XIII Wittelsbach zachodnią część Austrii. [więcej]
21 listopad 1276 Przedłużające się oblężenie osłabiało siły czeskiego króla. W konsekwencji 21 listopada 1276 roku obaj władcy zawarli układ, na mocy którego Austria, Styria, Karyntia i Kraina powracały do Rzeszy. Rudolf I Habsburg triumfował, więc łaskawie oddał w lenno Przemysłowi Ottokarowi II Morawy i Czechy. [więcej]
Grudzień 1276 Pod koniec 1276 roku Rudolf I Habsburg związał się sojuszem z Bolesławem Rogatką i wspierał jego działania w sporze z Henrykiem Probusem, protegowanym Przemysła Ottokara II.
Maj 1277 Z powodu zbytniej opieszałości Przemysła Ottokara II w realizowaniu postanowień traktatu z listopada 1276 roku Rudolf I Habsburg w maju 1277 roku zmusił czeskiego władcę do zawarcia kolejnego układu. [więcej]
Lipiec 1277 W lipcu 1277 roku Rudolf I Habsburg starając się pozyskać większą ilość sprzymierzeńców na Śląsku, zaangażował się w mariaż burgrabiego norymberskiego Fryderyka z wdową po Henryku Białym, księżną wrocławską Heleną. [więcej]
13 lipiec 1277 13 lipca 1277 roku w Wiedniu Rudolf I Habsburg zawarł z królem Węgier Władysławem IV militarny sojusz, skierowany przeciwko Przemysłowi Ottokarowi II. [więcej]
Sierpień 1277 W sierpniu 1277 roku Rudolf I Habsburg wysłał do Henryka z Brenny, swojego emisariusza działającego na Śląsku. [więcej]
12 wrzesień 1277 12 września 1277 roku Rudolf I Habsburg zawarł nową pokojową ugodę z Przemysł Ottokar II. [więcej]
1277 / 1278 Zimą przełomu lat 1277 i 1278 dochodziło do częstych wtargnięć rabunkowych na pograniczu czesko-austriackim. Z pewnością była to zapowiedź nieuniknionego konfliktu, do którego miało wkrótce dojść pomiędzy Rudolfem I Habsburgiem i Przemysłem Ottokarem II. [więcej]
1277 / 1278 Na przełomie 1277 i 1278 roku, gotujący się do wojny z Przemysłem Ottokarem II, Rudolf I Habsburg zarządził pobory dodatkowych podatków. Jeden z nich, który miał być zebrany w Akwizgranie, nie dotarł do niemieckiego monarchy, ponieważ hrabia Wilhelm z Jülich odpowiedzialny za zebranie środków został zaatakowany i zabity. [więcej]
1 listopad 1277 Na przełomie października i listopada 1277 roku Rudolf I Habsburg spotkał się z Władysławem IV Kumańczykiem. Do konfrontacji obydwu władców doszło w Hainburgu, na austriacko-węgierskim pograniczu. [więcej]
Wiosna 1278 Wiosną 1278 roku dało o sobie znać niezadowolenie austriackiej i czeskiej szlachty z podatków, jakie nałożył na nich Rudolf I Habsburg. W Wiedniu coraz głośniej było o przygotowywanym buncie. Z frugiej strony Przemysł Ottokar II budował swoją koalicję w skład której wszedł niedawno Henryk z dolnej Bawarii. [więcej]
24 lipiec 1278 24 lipca 1278 roku Rudolf I Habsburg zatwierdził mieszkańcom Wiednia wszystkie wcześniejsze przywileje, dodając do nich również nowe. [więcej]
26 sierpień 1278 26 sierpnia 1278 roku Rudolf I Habsburg stoczył zwycięską bitwę pod Suchymi Krutami, w której poległ Przemysł Ottokar II. Śmierć głównego rywala zakończyła konflikt i udaremniła powstanie słowiańskiego mocarstwa w tej części Europy, a z drugiej strony umocniła panowanie Habsburgów na tych terenach. [więcej]
Wrzesień 1278 We wrześniu 1278 roku Rudolf I Habsburg skierował się z armią na północ i zajął Morawy. Następnie zachowując polityczną rozwagę przekazał Czechy synowi Przemysła Ottokara II małoletniemu Wacławowi II. Regentem na okres pięciu lat został margrabia brandenburski Otto V Długi. Tym samym Czechy stały się lennem Rzeszy. [więcej]
Grudzień 1278 W grudniu 1278 roku Rudolf I Habsburg jako zwycięzca wkroczył do Wiednia. Serdecznie przywitany przez mieszkańców właśnie tu zdecydował się ulokować swoją główną rezydencję. [więcej]
1279 W 1279 roku Rudolf I Habsburg zrzekł się w imieniu Królestwa Niemieckiego praw do Ankony i Romanii na rzecz Państwa Kościelnego, zarządzanego przez papieża.
Marzec 1280 W marcu 1280 roku w Wiedniu Rudolf I Habsburg przyjął hołd lenny od wrocławskiego księcia Henryka Prawego. [więcej]
Jesień 1280 W listopadzie 1280 roku Rudolf I Habsburg jako obrońca praw swojego zięcia Wacława II wyruszył do Czech z karną ekspedycją przeciwko margrabiemu Brandenburgii Ottonowi V Długiemu. W grudniu doszło tam do zawarcia układu, w myśl którego Brandenburczyk zatrzymał urząd regenta w Czechach, lecz zobowiązał się wycofać swoje oddziały z bezprawnie zajętych miast i zamków czeskich oraz odstąpić od opieki nad Wacławem i przywieźć go do Pragi. Stronnikiem Ottona V w rozgrywce z Rudolfem I Habsburgiem był między innymi Władysław Opolski. [więcej]
1281 W 1281 roku Rudolf I Habsburg podjął negocjacje z elektorami Niemiec w sprawie ustanowienia w Austrii panowania Habsburgów.
1282 W 1282 roku na sejmie w Augsburgu Rudolf I Habsburg uzyskał zgodę niemieckich elektorów na przekazanie w lenno swoim synom Austrii, Styrii, Krainy i Karyntii. [więcej]
1282 W 1282 roku Rudolf I Habsburg potwierdził Reinaldowi von Geldern prawo do tytułu księcia całej Dolnej Lotaryngii. [więcej]
Grudzień 1282 W grudniu 1282 roku Rudolf I Habsburg oficjalnie przekazał w lenno swoim synom Austrię, Styrię i Krainę. [więcej]
Luty 1284 W lutym 1284 roku Rudolf I Habsburg poślubił czternastoletnią Izabelę Burgundzką, licząc z pewnością na to, że dzięki małżeństwu uda mu się zatrzymać rodzinny kraj żony w granicach Rzeszy. Niestety plan się nie powiódł Burgundia w przyszłości powiększyła terytorium Francji.
Maj 1284 W maju 1284 roku Rudolf I Habsburg interweniował w Pradze, dzięki czemu zażegnał groźbę wybuchu wojny domowej w Czechach. [więcej]
1284 Aby zwiększyć swe wpływy w Czechach, kosztem Zawiszy z Falkenśtejna Rudolf I Habsburg czynił starania o mariaż swej córki Guty z Wacławem II. [więcej]
25 styczeń 1285 W styczniu 1285 roku Rudolf I Habsburg zwołał do Cheb zjazd możnych Rzeszy Niemieckiej. 25 stycznia 1285 roku doszło tam do zaślubin jego córki Guty z Wacławem II. [więcej]
1286 W 1286 roku Wacław II zwrócił się do Rudolfa I Habsburga z żądaniem przekazania Karyntii, która jeszcze w 1273 roku należała do ojca władcy Czech Przemysła Ottokara II. [więcej]
Luty 1287 Na dzień święta Matki Boskiej Gromnicznej 1287 roku ustalono termin cesarskiej koronacji Rudolfa I Habsburga. Niestety choroba i śmierć sędziwego papieża Honoriusza IV uniemożliwiła przeprowadzenie tej uroczystości.
Lipiec 1287 W lipcu 1287 roku Rudolf I Habsburg odesłał Wacławowi II jego żonę a swą córkę Gutę, która do tej pory przebywała w Niemczech. [więcej]
1289 W 1289 roku Rudolf I Habsburg wyprawił się do Turyngii, która była wówczas krainą bezprawia, aby zaprowadzić tam spokój. Przyjazd niemieckiego króla do Erfurtu, gdzie na starcie kazał powiesić u bram miasta 29 schwytanych rabusiów i rozbójników, zapowiadał że nastały nieodpowiednie czasy dla lokalnych przestępców. [więcej]
Boże Narodzenie 1289 Na Boże Narodzenie 1289 roku do Erfurtu Rudolf I Habsburg zaprosił niemieckich elektorów na sejm Rzeszy. Wśród uczestników zjazdu między innymi znaleźli się: Henryk Probus, Wacław II.
22 lipiec 1290 22 lipca 1290 roku w Erfurcie Rudolf I Habsburg bezprawnie nadał Wacławowi II lenna pozostałe po śmierci Henryka Probusa. [więcej]
31 sierpień 1290 W związku z tym że w czerwcu 1290 roku zamordowany został Władysław IV Kumańczyk, 31 sierpnia 1290 roku Rudolf I Habsburg ogłosił, że nadaje Węgry w lenno swojemu synowi Albrechtowi I, a następnie wysłał potomka, by ten przejął władzę w Budzie. [więcej]
Wrzesień 1290 We wrześniu 1290 roku Rudolf I Habsburg nadał Wacławowi II również Księstwo Krakowsko-Sandomierskie, motywując swój akt tym, że w chwili śmierci do Henryka Probusa należała także Małopolska. [więcej]
Grudzień 1290 Z racji tego, że papież Mikołaj IV ogłosił Karola Martela Andegaweńskiego dziedzicem królestwa Węgier, a Rudolf I Habsburg widział w tej roli swego syna Albrechta I, doszło do sporu, który dzięki zaangażowaniu się legata Jana z Jesi zakończył się kompromisem. [więcej]
20 maj 1291 20 maja 1291 roku na sejmie Rzeszy we Frankfurcie Rudolf I Habsburg próbował nakłonić przybyłych, do elekcji swego syna Albrechta I na króla Rzeszy. Niestety plan ten zakończył się fiaskiem. [więcej]
Czerwiec 1291 Po nieudanym wiecu we Frankfurcie Rudolf I Habsburg udał się w podróż do Alzacji. Tydzień spędził w stolicy tego księstwa Strasburgu, potem udał się do zamku Germersheim nad Renem.
15 lipiec 1291 Gdy Rudolf I Habsburg poczuł, że nadchodzi jego kres udał się konno do Spiry, by tam opuścić ten świat 15 lipca 1291 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Suche Kruty 1278

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Konrad IV
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Rudolfa I w styczniu 1245 roku została Gertruda von Hohenberg.

  1. Matylda
  2. Albrecht I
  3. Katarzyna (1256-1282) - żona Beli V
  4. Agnieszka (ok. 1257-1322) - żona Albrechta II Askańczyka
  5. Jadwiga żona margrabiego brandenburskiego Ottona VI
  6. Klemencja (ok. 1262-1293) - żona Karola Martela Andegaweńskiego
  7. Hartmann (ok. 1263-1281)
  8. Rudolf II
  9. Guta - żona króla Czech Wacława II
  10. Karol (1276-1276)

Drugą żoną Rudolfa I 6 lutego 1284 roku została Izabela Burgundzka. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Następca: Adolf z Nassau

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Rudolf_Habsburg
#RudolfHabsburg
53

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.