ozdoba

HENRYK III BIAŁY

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław I Wysoki
Henryk I Brodaty
Henryk II Pobożny
Henryk III Biały
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1227 - 1230 rokiem
Zmarł: 3 grudnia 1266 roku
Rodzice: Henryk II Pobożny
i Anna Przemyślidka
1247 Od 1247 roku Henryk III Biały zaczął regularnie pojawiać się w dokumentach jako wystawca. To oznacza, że został on formalnie dopuszczony do współrządów. [więcej]
Lipiec/wrzesień 1248 Pomiędzy 8 lipca a 4 września 1248 roku Henryk III Biały i Bolesław Rogatka podzielili Śląsk na dwie części. Bolesław zajął dzielnicę legnicko-głogowską, a Henryk wrocławską. Równocześnie Henryk III Biały zobligował się do opieki nad młodszym, przeznaczonym do kościelnej kariery bratem Władysławem. [więcej]
Jesień 1248 Jesienią 1248 roku Bolesław Rogatka zaatakował Wrocław. Obrona zorganizowana przez Henryka III Białego skutecznie odparła atak wojsk brata.
1248/1249 Na przełomie 1248 i 1249 roku zapewne doszło między Henrykiem III Białym i Konradem Głogowskim do porozumienia, w myśl którego pierwszy z braci zobowiązał się do wsparcia drugiego w dążeniach do uzyskania swojej dzielnicy kosztem stanu posiadania Bolesława Rogatki. [więcej]
20 kwiecień 1249 20 kwietnia 1249 roku w Miśni Henryk III Biały zawarł układ z miśnieńskim margrabią Henrykiem Dostojnym. W zamian za militarną pomoc wrocławski książę zaoferował margrabiemu miśnieńskiemu terytoria należące do Bolesława Rogatki, a mianowicie gród Szydłów oraz do wyboru Ziemię Krośnieńską lub obszar między Kwisą a Bobrem, ciągnący się na południe aż po Sudety. [więcej]
Czerwiec 1249 W czerwcu roku 1249 zorganizowano zgrupowanie armii Bolesława Rogatki w okolicach Złotoryi. Jak zachował się Henryk III Biały wobec takiego stanu rzeczy? Z powodu braku doniesień źródłowych nie wiadomo. Być może ze strony wrocławskiego księcia miała również miejsce jakaś demonstracja siły, która wystarczyła, aby zaniechać walk. [więcej]
1250 Unia Przemysła I i Konrada Głogowskiego doprowadziła do tego, że dotychczasowi przeciwnicy Henryka Białego i Bolesława Rogatki rozpoczęli tworzenie płaszczyzny sojuszu. [więcej]
22 kwiecień 1250 22 kwietnia 1250 roku w Nysie Henryk III Biały wystawił dokument, w którym tytułował się jako książę Śląska i Wielkopolski. Świadczy to o wzroście znaczenia Henryka III kosztem Bolesława Rogatki, którego dominacja z dnia na dzień malała. Wskazuje to również na to, że nie zapomniał o terytorium odziedziczonym po przodkach. [więcej]
1250 W 1250 roku w nieustalonych okolicznościach Henryk III Biały został uwięziony przez Konrada Głogowskiego, traktującego ograniczenie wolności brata jako dźwignię nacisku na Bolesława Rogatkę, który zwlekał z przyznaniem odrębnej prowincji Konradowi. [więcej]
1251 W 1251 roku Henryk III Biały wspomógł zbrojnie Konrada Głogowskiego w jego dążeniach do uzyskania swojej dzielnicy, najeżdżając ziemie Bolesława Rogatki. W efekcie tej interwencji zbrojnej doszło do podziału księstwa legnicko-głogowskiego na dwie części. [więcej]
Listopad 1251 W listopadzie 1251 roku Henryk III Biały brał udział w rokowaniach, mających na celu wypracowanie pokojowego porozumienia w dzielnicy legnicko-głogowskiej. [więcej]
1251/1252 Na przełomie 1251 i 1252 roku Henryk III Biały przebywał w Czechach. Wybrał się tam z wizytą do króla Wacława I. [więcej]
Grudzień 1252 Zapewne w maju 1252 roku terytorium Henryka Białego spustoszył Konrad Głogowski. Wyprawa odwetowa zorganizowana na przełomie 1252 i 1253 roku doprowadziła do zajęcia przez wrocławskiego księcia kasztelanii sądowelskiej. [więcej]
Luty 1253 W lutym 1253 roku Henryk III Biały zorganizował we Wrocławiu zgromadzenie, na którym zaznaczyli swą obecność wszyscy jego bracia. [więcej]
Lipiec 1253 W lipcu 1253 roku Henryk III Biały urządził w Środzie Śląskiej wiec, w którym udział wzięli Bolesław Rogatka i Konrad Głogowski. Głównym tematem dyskusji była prawdopodobnie perspektywa zajęcia wspólnego śląskiego stanowiska wobec konfliktu czesko-węgierskiego. [więcej]
Grudzień 1253 W grudniu 1253 roku Henryk III Biały przebywał z wizytą u Konrada w Głogowie. Bez wątpienia jednym z tematów poruszanych podczas spotkania braci była pomoc w uwolnieniu kasztelana ryczyńskiego Mroczki. [więcej]
Marzec 1254 W marcu 1254 roku Przemysł I spustoszył Oleśnicę, położoną na terytorium należącym do Henryka III Białego. Był to w związku z niezapłaconym przez wrocławskiego księcia długiem swoisty pokaz siły. [więcej]
4 czerwiec 1254 4 czerwca 1254 roku Henryk III Biały był gospodarzem zgromadzenia, w którym udział wzięli Konrad Głogowski i Bolesław Rogatka. Z pewnością podejmowano tam decyzje, które były konsekwencją krakowskiego zjazdu, odbytego w maju tego roku. [więcej]
Wrzesień 1254 We wrześniu 1254 roku Przemysł I i Konrad Głogowski złupili ziemie należące do Henryka III Białego. Zniszczone zostały wówczas tereny wokół Trzebnicy i Cerekwicy. [więcej]
Listopad 1254 W listopadzie 1254 roku Henryk III Biały był gospodarzem kolejnego zjazdu śląskich władców, który ponownie odbył się we Wrocławiu. [więcej]
Boże Narodzenie 1254 Podczas Świąt Bożego Narodzenia 1254 roku Henryk III Biały gościł we Wrocławiu czeskiego króla Przemysła Ottokara II. Z pewnością władca południowych sąsiadów formował tym sposobem koalicję swej ekspansywnej polityki. [więcej]
26 luty 1255 26 lutego 1255 roku Henryk III Biały zorganizował we Wrocławiu zjazd, na którym swą obecność zaznaczyli wszyscy bracia wrocławskiego władcy. Przy okazji tego wydarzenia założono we Wrocławiu szpital św. Elżbiety. [więcej]
Grudzień 1255 W grudniu 1255 roku Henryk III Biały przebywał z wizytą w Głogowie na dworze swego brata Konrada Głogowskiego. [więcej]
1256 W 1256 roku Henryk III Biały wspólnie z braćmi wysłał do Papieża dokument, w którym wszyscy książęta śląscy poprosili o pomoc w odzyskaniu wielkopolskich ziem, utraconych w latach 1242-1244, a co za tym idzie, postulowali o zatwierdzenie przez Biskupa Rzymu ugody granicznej z 1234 roku. [więcej]
Przełom 1257/1258 Pod koniec 1257 roku Konrad Głogowski porwał i uwięził Bolesława Rogatkę, który niedługo potem znalazł się we Wrocławiu pod dozorem Henryka Białego. Była to prawdopodobnie wspólna akcja młodszych braci, mająca zapobiec krucjacie, do której szeroko i głośno nawoływał arcybiskup Pełka, domagający się sprawiedliwości wobec Bolesława Rogatki, który niedawno przez pół roku bezprawnie więził biskupa wrocławskiego Tomasza I. Henryk III Biały przetrzymywał brata w odosobnieniu zapewne do lutego 1258 roku. [więcej]
5 styczeń 1259 5 stycznia 1259 roku Henryk Biały przebywał w Brnie w towarzystwie Przemysła Ottokara II. [więcej]
5 czerwiec 1259 5 czerwca 1259 roku Henryk Biały wystawił dyplom, w którym obiecał wynagrodzić straty, jakie klasztor na Piasku poniósł podczas dwuletniego okresu pobierania przez księcia dziesięciny małdratowej, ściąganej w postaci wymłóconego ziarna. Był to zapewne gest Henryka, mający na celu przygotowanie gruntu pod negocjacje z biskupem wrocławskim Tomaszem I, których celem było zakończenie kryzysu pomiędzy władzą kościelną i świecką, powstałego po uwięzieniu biskupa przez Bolesława Rogatkę.
8 marzec 1260 8 marca 1260 roku w Nysie Henryk Biały wystawił dokument, w którym poręczył za Bolesława Rogatkę zapłatę odszkodowania dla biskupa wrocławskiego Tomasza I w wysokości dwóch tysięcy grzywien srebra. [więcej]
5 maj 1260 W dokumencie z 5 maja 1260 roku Henryk III Biały udzielił kapitule wrocławskiej zezwolenia na pobieranie przez dziesięć lat cła z przewożonego przez Wrocław drewna. W zamian kapituła miała wycofać zażalenia na Bolesława Rogatkę. [więcej]
Czerwiec 1260 Na początku czerwca 1260 roku Henryk III Biały gościł we Wrocławiu Konrada Głogowskiego. [więcej]
Czerwiec 1260 W połowie czerwca 1260 roku Henryk III Biały wyruszył do Czech w okolice ujścia Morawy do Dunaju. Odbywała się tam koncentracja wojsk, które miały wziąć udział w kampanii Przemysła Ottokara II przeciwko Węgrom. [więcej]
12 lipiec 1260 12 lipca 1260 roku Henryk III Biały uczestniczył w bitwie pod Kroissenbrunn, powiększając szeregi armii Przemysła Ottokara II.
22 lipiec 1260 22 lipca 1260 roku w Głogowie Henryk III Biały wziął udział w zgromadzeniu, na którym oprócz jego wszystkich braci odnotowano również obecność biskupa Tomasza I. [więcej]
13 październik 1261 13 października 1261 roku papież Urban IV wystawił dokument, w którym polecił zdjęcie klątwy z Bolesława Rogatki. To oznaczało, że starania Henryka III Białego zostały zakończone sukcesem. Jedynym zyskiem wrocławskiego księcia z zaangażowania się w tę sprawę było przejęcie Ziemi Sądowelskiej, którą otrzymał od Konrada Głogowskiego.
20 grudzień 1261 20 grudnia 1261 roku we Wrocławiu miało miejsce uroczyste zdjęcie anatemy z Bolesława Rogatki, który musiał w stroju pokutnym stanąć pod wrocławską katedrą. Henryk III Biały również brał udział w ceremonii, by ponownie przyrzec biskupowi Tomaszowi I, że zadośćuczyni za krzywdy i straty sługi Kościoła. [więcej]
29 styczeń 1262 29 stycznia 1262 roku Henryk Biały uczestniczył w zjeździe władców, który odbył się w Iwanowicach koło Dankowa w Ziemi Rudzkiej. Oprócz niego zjawili się tam także Władysław Opolski, Bolesław Wstydliwy i Bolesław Pobożny. [więcej]
Czerwiec 1262 W początkach czerwca 1262 roku Henryk Biały dołączył do spotkania władców, które odbyło się w okolicach Dankowa w Ziemi Rudzkiej. Oprócz niego zjawili się tam także Bolesław Wstydliwy i Bolesław Pobożny. [więcej]
5 kwiecień 1266 5 kwietnia 1266 roku Henryk Biały wystawił dokument, z którego wynika, że wiosną tego roku doszło do jakiegoś sporu pomiędzy księciem wrocławskim a Bolesławem Rogatką. W konflikt pomiędzy braćmi wmieszał się biskup wrocławski Tomasz I, który, stanąwszy po stronie księcia legnickiego, zakazał swoim poddanym udziału w zbrojnej wyprawie w szeregach Henryka Białego. [więcej]
Lato 1266 Latem 1266 roku we wrocławskiej dzielnicy doszło do buntu rycerstwa. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zamieszek była rewindykacyjna polityka Henryka Białego, który czynił zdecydowane starania, zmierzające do odzyskania dóbr utraconych przez jego przodków. [więcej]
3 grudzień 1266 Henryk Biały zmarł 3 grudnia 1266 roku. Przyczyną jego śmierci była prawdopodobnie trucizna. Opiekę nad wrocławską dzielnicą oraz małoletnim synem Henrykiem przekazał swemu bratu Władysławowi Wrocławskiemu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Kroissenbrunn 1260

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Henryka III Białego na początku lutego 1252 roku została Judyta - córka księcia Konrada I Mazowieckiego, wdowa po Mieszku II Otyłym.

  1. Jadwiga - żona Henryka, syna Albrechta Zwyrodniałego, landgrafa Turyngii.
  2. Henryk IV Prawy

Drugą żoną Henryka III Białego około 1264 roku została Helena córka księcia saskiego Albrechta I. Małżeństwo nie doczekało się potomstwa.


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Henryk_Biały
#HenrykBiały
174

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.