ozdoba

PRZEMYSŁ I

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Mieszko III Stary
Odon Wielkopolski
Władysław Odonic
Przemysł I
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 5 czerwca 1220
a 4 czerwca 1221
w Trzebnicy
Zmarł: 4 czerwca 1257
Rodzice: Władysław Odonic
i Jadwiga
10 sierpień 1232 10 sierpnia 1232 roku Przemysł I wspólnie z bratem Bolesławem Pobożnym zostali wymienieni jako współwystawcy na dokumencie nadającym immunitet klasztorowi św. Wawrzyńca pod Kaliszem. [więcej]
1239 W 1239 roku, po śmierci ojca, Przemysł I wspólnie z bratem Bolesławem Pobożnym został władcą dzielnicy pozostawionej im przez ojca. Obszar księstwa obejmował obie stolice Wielkopolski: Poznań i Gniezno. [więcej]
1239 Prawdopodobnie w 1239 roku Przemysł I z bratem utracili terytorium kasztelanii nakielskiej na rzecz Świętopełka Gdańskiego.
1241 W 1241 roku, po tragicznej śmierci Henryka Pobożnego, elity południowej Wielkopolski odmówiły posłuszeństwa Bolesławowi Rogatce. To stało się dla Przemysła I i Bolesława Pobożnego szansą na odzyskanie wielkopolskich terytoriów. [więcej]
1242 Zapoczątkowane w poprzednim roku odzyskiwanie utraconych przez przodków terytoriów wielkopolskich postępowało lawinowo. Już 1242 roku do Przemysła I należały: Lubiń, Krzywiń, Kościan i Stary Gród. W 1243 roku Zbąszyń. W 1244 roku Przemęt. [więcej]
Styczeń 1243 W styczniu 1243 roku Przemysł I przyłączył się do koalicji krzyżacko-mazowiecko-kujawskiej, skierowanej przeciwko Świętopełkowi Gdańskiemu. Wspólnymi siłami po krótkim oblężeniu sojusznicy odebrali pomorskiemu władcy Nakło. [więcej]
22 marzec 1243 22 marca 1243 roku w Gnieźnie Przemysł I wraz z bratem i matką wydali dokument, będący traktatem handlowym z państwem zakonu krzyżackiego. [więcej]
1243 W 1243 roku Przemysł I wsparł zbrojnie Konrada Mazowieckiego w walkach w Małopolsce.
1244 W 1244 roku doszło do porozumienia pomiędzy Przemysłem I i Bolesławem Rogatką. Jednym z efektów przymierza było małżeństwo wielkopolskiego księcia z siostrą śląskiego władcy, wykradzioną przez tego drugiego z klasztoru cysterek trzebnickich. [więcej]
1244 W 1244 roku rycerstwo wielkopolskie odbiło z rąk Władysława Opolskiego Kalisz i oddało go we władanie Przemysłowi I. [więcej]
1244 W 1244 roku Przemysł I przejął zwierzchność nad Santokiem. [więcej]
1244 W 1244 roku Przemysł I poślubił Elżbietę - siostrę Bolesławowa Rogatki. [więcej]
1244 W 1244 roku Przemysł I przejął zwierzchność nad Santokiem. [więcej]
1245 W 1245 roku Przemysł I pasował na rycerza swego brata Bolesława Pobożnego.
1246 W 1246 roku doszło do wyprawy odwetowej książąt śląskich, którzy przekroczyli nowe granice Wielkopolski. Po kilku potyczkach zbrojnych doszło w Kopanicy do układów, w wyniku których Przemysł I z bratem przekazali Bolesławowi Rogatce trzy ważne grody graniczne: Santok, Międzyrzecz i Zbąszyń. [więcej]
1247 W 1247 roku w niewyjaśnionych okolicznościach Przemysł I odzyskał dwa grody: Międzyrzecz i Zbąszyń. [więcej]
1247 W 1247 roku Przemysł I odbił z rąk Barnima Szczecińskiego Santok. [więcej]
1247 W 1247 roku Przemysł I i Bolesław Pobożny podzielili między siebie Wielkopolskę. Granica pomiędzy dzielnicami braci przebiegała głównie na Warcie. [więcej]
1248 W 1248 roku w Gnieźnie Przemysł I uwięził kasztelana poznańskiego komesa Tomasza i jego syna Tomisława. Obydwaj byli podejrzani o próbę spisku, którą aranżowali z inicjatywy Bolesława Rogatki. [więcej]
1249 W 1249 roku Przemysł I, wbrew ustaleniom porozumienia zawartego dwa lata wcześniej w sprawie podziału Wielkopolski, przeprowadził nowy podział dzielnic, w wyniku którego młody książę otrzymał Ziemię Gnieźnieńską wraz z pasem grodów nadnoteckich, z Ujściem i Czarnkowem. [więcej]
1249 W 1249 roku Przemysł I zbrojnie zdobył kasztelanię rudzką, wydzierając ją z rąk Kazimierza Kujawskiego. [więcej]
1249 W 1249 roku Przemysł I przyjął Konradowa Głogowskiego i dał mu schronienie, gdyż z powodu domniemanej próby zamachu ze strony Bolesława Rogatki uciekł on ze swojej dzielnicy w obawie o życie. Opieka, jaką otoczył wielkopolski książę azylanta, w niedługim czasie zaowocowała ślubem Konrada z siostrą Przemysła I Salomeą. [więcej]
24 sierpień 1249 24 sierpnia 1249 roku w miejscowości Zduny pod Miliczem Przemysł I wziął udział w wiecu, który zapewne był wstępem do działań militarnych na Śląsku, mających na celu przywrócenie rządów Konrada Głogowskiego w jego dzielnicy. W wyniku zbrojnej interwencji wielkopolskiego księcia doszło do pojmania i uwięzienia Bolesława Rogatki. [więcej]
Jesień 1249 Prawdopodobnie jesienią 1249 roku Przemysł I uwolnił Bolesława Rogatkę. Warunkiem odzyskania wolności była z pewnością złożona przez księcia legnicko-głogowskiego przysięga, w myśl której zobowiązał się do wydzielenia swemu bratu Konradowi osobnej dzielnicy.
19 maj 1250 19 maja 1250 roku Przemysł I uwięził Bolesława Pobożnego, lecz tego aresztowania nie należy rozumieć jako wtrącenia do lochu, ale raczej jako odsunięcie od władzy i być może trzymanie pod strażą na terenie Gniezna lub Poznania. Jednocześnie Bolesław zachował zdolność wykonywania czynności związanych z zarządzaniem księstwem, gdy wystąpiła taka potrzeba. [więcej]
1250 W 1250 roku rosnący w siłę Przemysł I doprowadził do kolejnego sojuszu, zakończonego ślubem swej siostry. Nowym kawalerem okazał Władysław Opolski. [więcej]
1251 W 1251 roku Przemysł I wsparł zbrojnie działania Konrada Głogowskiego, mające na celu uzyskanie dla niego własnej dzielnicy na Śląsku. [więcej]
1251 W 1251 roku Przemysł I interweniował z Zbąszyniu, gdzie grupa rabusiów zajęła twierdzę. [więcej]
Maj 1252 W maju 1252 roku Przemysł I wspierał zbrojnie Konrada Głogowskiego w walkach z Henrykiem Białym.
Maj/czerwiec 1252 W połowie maja 1252 roku Barnim Szczeciński rozpoczął oblężenie pogranicznego grodu Drezdenko. Przemysł I, zajęty walkami w Księstwie Wrocławskim, przybył z odsieczą dopiero w połowie czerwca. Po przegnaniu najeźdźców udał się na objazd przygranicznych twierdz: Santoka i Międzyrzecza. [więcej]
2 sierpień 1252 2 sierpnia 1252 roku w katedrze poznańskiej Przemysł I przeprowadził ceremonię pasowania Konrada Głogowskiego na rycerza.
20 kwiecień 1253 20 kwietnia 1253 roku podczas świąt Wielkiejnocy Przemysł I uwolnił Bolesława Pobożnego. Jako tymczasową rezydencję wyznaczył mu Kalisz. [więcej]
23 kwiecień 1253 Prawdopodobnie 23 kwietnia 1253 roku powstał dokument lokacyjny dla Poznania. Wystawcami tego ważnego dla stolicy Wielkopolski świadectwa byli Przemysł I i Bolesław Pobożny. Był to jeden z etapów jakże istotnego rozwoju gospodarczego wielkopolskiej dzielnicy. [więcej]
Maj 1253 W maju 1253 roku na terenie kasztelanii w Gieczu Przemysł I i Bolesław Pobożny usiedli do stołu i rozpoczęły się rokowania, związane z nowym podziałem Wielkopolski. Głównym miejscem obrad była Pogorzelica. [więcej]
Marzec 1254 W marcu 1254 roku Przemysł I najechał i spustoszył Oleśnicę, należącą do Henryka Białego. Oficjalną przyczyną interwencji był niespłacony na czas dług w wysokości pięciuset srebrnych grzywien, które śląski książę był winien Przemysłowi I. Za ten czyn poznański książę został ekskomunikowany, a cała Ziemia Poznańska obłożona interdyktem. [więcej]
31 marzec 1254 31 marca 1254 roku Przemysł I został uwolniony od kościelnej kary za najazd na Oleśnicę. [więcej]
8 maj 1254 8 maja 1254 roku Przemysł I brał udział w uroczystości podniesienia świętych relikwii Stanisława i umieszczenie ich na ołtarzu głównym katedry krakowskiej na Wawelu. [więcej]
1255 W 1255 roku Przemysł I aktywnie zaangażował się w kreowanie mariażu swej córki Konstancji z Konradem, synem margrabiego brandenburskiego Jana. Małżeństwo to doszło do skutku już po śmierci wielkopolskiego księcia. [więcej]
Wrzesień 1254 We wrześniu 1254 roku Przemysł I w koalicji z bratem i Konradem Głogowskim spustoszyli okolice Trzebnicy, należące do Henryka Białego. [więcej]
Wrzesień 1255 29 września 1255 roku książę Mściwoj, syn Świętopełka Gdańskiego, zajął gród w Nakle. Przemysł I zorganizował odsiecz, lecz oblężenie dobrze bronionego grodu nie przyniosło spodziewanych efektów. Pomoc wielkopolskiemu księciu przysłali wówczas inni piastowscy kuzyni: Bolesław Wstydliwy, Kazimierz Kujawski i Siemowit I. [więcej]
Wiosna 1256 Wiosną 1256 roku Przemysł I ponownie pojawił się pod Nakłem. Wspierany oddziałami Kazimierza Kujawskiego, rozpoczął oblężenie grodu. [więcej]
Wiosna 1256 Nie będąc w stanie zdobyć grodu Przemysł I zdecydował się zaatakować Raciąż, należący do Mściwoja II. Po spaleniu grodu uderzono na zameczek blokujący Nakło, nazywany Nowym Nakłem. Zacięty opór, stawiony przez Pomorzan, uniemożliwił zdobycie warowni. [więcej]
21 maj 1256 21 maja 1256 roku wojska Przemysła I poniosły klęskę w bitwie z Pomorzanami pod Nakłem.
24 lipiec 1256 24 lipca 1256 roku w miejscowości Kcynia niedaleko Nakła rozpoczęły się rokowania pokojowe. Oprócz Przemysła I i Świętopełka Gdańskiego udział w negocjacjach wziął przedstawiciel Zakonu Krzyżackiego o imieniu Poppo, który stał się rozjemcą w sporze. Pertraktacje zakończyły się układem, w myśl którego Świętopełk Gdański zgodził się za cenę pięciuset grzywien srebra ustąpić z grodu. Tym sposobem Nakło powróciło pod rządy książąt wielkopolskich. [więcej]
4 czerwiec 1257 Przemysł I zmarł 4 czerwca 1257 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Nakło 1256

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Żoną Przemysła I została w 1244 roku Elżbieta - córka Henryka II Pobożnego

  1. Konstancja (1245-1248 - 10 października 1281) - żona Konrada, syna margrabiego brandenburskiego
  2. Eufrozyna (1246-1252 - 1298) - opatka w klasztorze Cysterek w Trzebnicy
  3. Anna (1253-po 26 czerwca 1295) - opatka w klasztorze Cysterek w Owińskach koło Poznania
  4. Eufemia (1253-5 września 1298) - klaryska we wrocławskim zakonie.
  5. Przemysł II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Przemysł_I
#PrzemysłI
180

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.