ozdoba

BOLESŁAW V WSTYDLIWY

(1243-1279)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Bolesław V Wstydliwy
Dynastia: Piastów
Urodzony: 21 czerwca 1226 roku
w Starym Korczynie
Zmarł: 7 grudnia 1279 roku
Rodzice: Leszek Biały
i Grzymisława
1229 Od 1229 roku osoba dwuletniego Bolesława VI Wstydliwego zaczęła się pojawiać w dokumentach wystawionych przez matkę Grzymisławę Ingwarówną.
1229 W 1229 roku Bolesław V Wstydliwy wraz z matką zostali zmuszeni przez Konrada Mazowieckiego do opuszczenia Krakowa, gdzie namiestnikiem mazowieckiego księcia został jego syn Bolesław Mazowiecki. Bolesław i Grzymisława rezydowali wówczas w północnej części Ziemi Sandomierskiej.
1232 W 1232 roku pod naciskiem Henryka Brodatego Bolesław V Wstydliwy wraz z matką odzyskali Ziemię Sandomierską.
1233 W 1233 roku Bolesław Wstydliwy razem z matką zostali uwięzieni w Czersku przez Konrada Mazowieckiego, odzyskując wolność dopiero z końcem lata. [więcej]
1233/1234 Na przełomie 1233 i 1234 roku Bolesław Wstydliwy razem z matką znaleźli się na Śląsku, szukając ochrony u Henryka Brodatego przez Konradem Mazowieckim. Potem zostali ulokowani w przyzwoicie umocnionej warowni w Skale.
1234 W 1234 roku Konrad Mazowiecki zaatakował zbrojnie terytorium należące Bolesława Wstydliwego i rozszerzył stan swego posiadania o Prandocin, Skalbmierz i Jędrzejów.
Sierpień 1234 W sierpniu 1234 roku Bolesław Wstydliwy brał udział w wiecu zorganizowanym przez arcybiskupa Pełkę w Luchani nad Wartą. [więcej]
1235 W 1235 roku, na mocy postanowień luchańskich Bolesław Wstydliwy stał się samodzielnym księciem sandomierskim. [więcej]
1239 W 1239 roku odbyły się zrękowiny Bolesława Wstydliwego i węgierskiej księżniczki pięcioletniej Kingi.
9 lipiec 1239 9 lipca 1239 roku Bolesław Wstydliwy wziął udział w zorganizowanym w Przedborzu wiecu, na którym Konrad Mazowiecki zapewne zaniechał roszczeń do Ziemi Sandomierskiej. [więcej]
Marzec 1241 W marcu 1241 roku po klęsce małopolskiego rycerstwa w bitwie pod Chmielnikiem Bolesław Wstydliwy w towarzystwie matki i żony opuścił Kraków, by przez Śląsk i Węgry znaleźć w końcu schronienie na Morawach. [więcej]
Styczeń 1243 Na początku 1243 roku Bolesław Wstydliwy wrócił do Krakowa, co stało się impulsem do rebelii, w wyniku której wypędzono załogę Konrada Mazowieckiego.
25 maj 1243 Przejęcie władzy w Krakowie przez Bolesława Wstydliwego spowodowało chęć odwetu ze strony Konrada Mazowieckiego. Efektem tego napięcia stała się bitwa pod Suchodołem, rozegrana 25 maja 1243 roku i zakończona zwycięstwem Małopolan. [więcej]
Lipiec 1243 W połowie lipca 1243 roku w Krakowie miała miejsce intronizacja Bolesława Wstydliwego. [więcej]
Sierpień 1243 W drugiej połowie lata 1243 roku władztwo Bolesława Wstydliwego spustoszone zostało przez Daniela I Halickiego. [więcej]
1244 W 1244 roku terytorium należące do Bolesława Wstydliwego regularnie pustoszone było przez oddziały Daniela I Halickiego. Był to prawdopodobnie wyraz sojuszu ruskiego księcia z Konradem I Mazowieckim. Podczas jednego z wypadów oblegany był Lublin. [więcej]
Sierpień 1245 W sierpniu 1245 roku Bolesław Wstydliwy wsparł zbrojnie Rościsława Michałowicza w wojnie przeciwko Danielowi I Halickiemu. Kampania ta zakończyła się porażką tego pierwszego w bitwie pod Jarosławiem . [więcej]
1245/1246 Zimą na przełomie 1245 i 1246 roku w Łęczycy Bolesław Wstydliwy wziął udział w szczycie, na którym znalazł się także Konrad Mazowiecki. [więcej]
1246 W 1246 roku Konrad Mazowiecki wtargnął na Ziemię Krakowską i pod Zaryszowem pokonał oddziały Bolesława Wstydliwego, co w efekcie doprowadziło do oblężenia stolicy Małopolski. [więcej]
1247 W 1247 roku nad rzeką Mierzawą Bolesław Wstydliwy spotkał się na zgromadzeniu możnych z Konradem Mazowieckim i jego synami. Uzurpator podjął tam na drodze dyplomacji swą ostatnią próbę przejęcia władzy w Krakowie.
31 sierpień 1247 31 sierpnia 1247 roku zmarł Konrad Mazowiecki. Jego synowie nie wykazywali wielkiego zapału do walki o Małopolskę. Dla Bolesława Wstydliwego z pewnością była to cudowna wiadomość, wprowadzająca dużą dozę spokoju na książęcym dworze. Tym samym rozpoczął się w Krakowie okres rządów słabych książąt, mocno uzależnionych od wpływu możnowładztwa.
Jesień 1248 Jesienią 1248 roku Bolesław V Wstydliwy wspomógł zbrojnie wyprawę przeciwko Jaćwieży, w której udział wzięły oddziały ruskie i Siemowit I. [więcej]
Grudzień 1248 W grudniu 1248 roku Bolesław V Wstydliwy uczestniczył w zjeździe, który obył się w Inowłodzu. W zgromadzeniu również udział wzięli Siemowit I i Kazimierz Kujawski. [więcej]
1249 W 1249 roku do Bolesława Wstydliwego przybyli posłowie Daniela I Halickiego z propozycją wspólnego ataku na Mendoga. Z niewiadomych powodów małopolski książę nie wsparł tej wyprawy. [więcej]
Lato 1253 Jest wielce prawdopodobne, że w 1253 roku Bolesław Wstydliwy jako stronnik węgierskiego króla osobiście uczestniczył w wyprawie opawskiej. [więcej]
10-15 lipiec 1253 Pomiędzy 10 a 15 lipca 1253 roku Bolesław Wstydliwy gościł Daniela I Halickiego, który odmówił przyjęcia insygniów monarszych, przywiezionych dla niego przez wysłannika Innocentego IV, opata Opizo z Mezano. Bolesław V Wstydliwy starał się nakłonić ruskiego księcia do zmiany decyzji. [więcej]
Grudzień 1253 W grudniu 1253 roku Bolesław Wstydliwy zapewne wziął udział w uroczystościach koronacyjnych Daniela I Halickiego, które odbyły się w Drohiczynie.
8 maj 1254 8 maja 1254 roku Bolesław V Wstydliwy brał udział w uroczystości podniesienia świętych relikwii Stanisława i umieszczeniaich na ołtarzu głównym katedry na Wawelu. [więcej]
1255 W 1255 roku do północno-wschodniej Małopolski dotarł najazd Litwinów. Między innymi spalony został wówczas Lublin. [więcej]
Jesień 1255 Jesienią 1255 roku Bolesław V Wstydliwy wspomógł zbrojnie zastępem tysiąca rycerzy Przemysła I w walkach o odbicie Nakła z rąk Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
1255/1256 Na przełomie 1255 i 1256 roku Bolesław V Wstydliwy wspomógł zbrojnie wyprawę Daniela Romanowicza i Siemowita I przeciwko Jaćwieży. [więcej]
1256 W 1256 roku Jaćwingowie najechali i złupili Małopolskę.
1256 W 1256 roku Bolesław Pobożny wspólnie z małżonką pomogli doprowadzić do mariażu siostry Kingi, Jolenty, z Bolesławem Pobożnym.
2 marzec 1257 2 marca 1257 roku podczas wiecu w Korczynie Bolesław Wstydliwy wystawił dokument, w którym przekazywał swojej małżonce Ziemię Sądecką jako zastaw pod niespłaconą przez księcia pożyczkę jej pieniędzy posagowych. Świadkami tego wydarzenia byli między innymi książęta mazowieccy Siemowit I i Kazimierz Kujawski.
Krakowski książę z pewnością podjął wówczas próby nakłonienia obu braci do wspólnej akcji chrystianizacji Jaćwieży. [więcej]
5 czerwiec 1257 5 czerwca 1257 roku Bolesław Wstydliwy wspólnie z małżonką wystawił dokument lokacyjny dla miasta Krakowa. [więcej]
1258 Na początku 1258 roku w Zawichoście Bolesław Wstydliwy spotkał się z Siemowitem I. [więcej]
Październik 1259 W październiku 1259 roku Bolesław Wstydliwy wsparł zbrojnie koalicję Bolesława Pobożnego przeciwko Kazimierzowi Kujawskiemu. [więcej]
Listopad 1259 W listopadzie 1259 roku Mongołowie najechali Małopolskę. Bolesław Wstydliwy ratował się ucieczką w związku z najazdem Burundaja na Małopolskę. [więcej]
Luty 1260 W lutym 1260 roku, po opuszczeniu Małopolski przez Mongołów, Bolesław Wstydliwy powrócił do Krakowa.
Kwiecień 1260 W kwietniu 1260 roku Bolesław Wstydliwy przebywał w Sieradzu.
Lipiec 1260 W 1260 roku Bolesław Wstydliwy wspierał zbrojnie Belę IV w walkach przeciwko Przemysłowi Ottokarowi II. W lipcu oddziały polskiego księcia uczestniczyły w przegranej bitwie pod Kressenbrunn.
Lato 1260 Latem 1260 roku, gdy Bolesław Wstydliwy wspierał zbrojne poczynania węgierskiego króla, Kazimierz Kujawski spustoszył Małopolskę. [więcej]
2 grudzień 1260 2 grudnia 1260 roku w Przedborzu Bolesław Wstydliwy spotkał się z Kazimierzem Kujawskim i Siemowitem I. [więcej]
29 styczeń 1262 29 stycznia 1262 roku w Iwanowicach koło Dankowa w Ziemi Rudzkiej Bolesław Wstydliwy i jego małżonka wzięli udział w wiecu z Bolesławem Pobożnym i Władysławem Opolskim.
Czerwiec 1262 W początkach czerwca 1262 roku w okolicach Dankowa w Ziemi Rudzkiej Bolesław Wstydliwy brał udział w szczycie, na którym oprócz Bolesława Pobożnego pojawił się również przedstawiciel śląskiej linii Piastów Henryk Biały. [więcej]
Jesień 1262 Jesienią 1262 roku Bolesław Wstydliwy spotkał się w Tarnawie (między Lublinem a dzisiejszym Biłgorajem) z Danielem Halickim. Głównym tematem rozmów było z pewnością znalezienie sposobu stabilizacji sytuacji na Mazowszu po śmierci Siemowita I. [więcej]
14 czerwiec 1264 Najazdy łupieskie Jaćwingów na Małopolskę zmotywowały Bolesława Wstydliwego do przedsięwzięcia karnej ekspedycji na Jaćwież. 14 czerwca 1264 roku doszło do bitwy, podczas której zginął Komat, wódz Jaćwingów. [więcej]
1265 W 1265 roku w ramach odwetu oddziały litewskiego księcia Wojsiełka złupiły Małopolskę.
1265 W 1265 roku Leszek Czarny poślubił Gryfinę wnuczkę Beli IV. Bolesław V Wstydliwy uznał go za syna i następcę. [więcej]
23 marzec 1266 23 marca 1266 roku Bolesław V Wstydliwy był świadkiem zawarcia pokoju pomiędzy węgierskim Belą IV i czeskim Przemysłem Ottokarem II. [więcej]
19 czerwiec 1266 19 czerwca 1266 roku Bolesław V Wstydliwy pokonał Szwarna w bitwie pod Wrotami. [więcej]
Luty 1270 W lutym 1270 roku Bolesław Wstydliwy gościł u siebie Bolesława Pobożnego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można wysunąć tezę, że jednym z omawianych tematów było ustalenie wspólnego stanowiska wobec zbliżającej się wojny węgiersko-czeskiej. [więcej]
27 sierpień 1270 27 sierpnia 1270 roku Bolesław Wstydliwy przyjmował w Krakowie króla Węgier Stefana V. Główną przyczyną tej wizyty była zbliżająca się wojna węgiersko-czeska. [więcej]
16 luty 1271 16 lutego 1271 roku w Krakowie Bolesław Wstydliwy wystawił dokument potwierdzający przywileje nadane cysterskiemu klasztorowi w Jędrzejowie, będący jednocześnie świadectwem nadania magdeburskich praw miejskich dla Jędrzejowa. [więcej]
Kwiecień 1271 W kwietniu 1271 roku w związku z wojną czesko-węgierską małopolskie rycerstwo Bolesława Wstydliwego złupiło Ziemię Opolską. [więcej]
Czerwiec 1271 W czerwcu 1271 roku małopolskie rycerstwo Bolesława Wstydliwego, wspomagane oddziałami Bolesława Pobożnego, Konrada II Czerskiego i Leszka Czarnego, złupiło wschodnią część Śląska. Przyczyną piastowskich potyczek był konflikt czesko-węgierski. [więcej]
1273 W 1273 roku Bolesław Wstydliwy przyjął pod swoją opiekę Władysława I Łokietka. [więcej]
1273 W 1273 roku doszło w Małopolsce do buntu, inicjatorem którego był zapewne Przemysł Ottokar II. Część rycerstwa, nie godząc się na kandydaturę Leszka Czarnego jako następcy, wypowiedziała posłuszeństwo Bolesławowi Wstydliwemu, powołując na tron krakowski Władysława Opolskiego. [więcej]
2 czerwiec 1273 2 czerwca 1273 roku pod Bogucinem zbuntowane rycerstwo małopolskie zostało rozbite przez oddziały wierne Bolesławowi Wstydliwemu. [więcej]
Październik 1273 W październiku 1273 roku Bolesław Wstydliwy zorganizował wyprawę odwetową przeciwko Władysławowi Opolskiemu. Do koalicji małopolskiego księcia przyłączyli się również Bolesław Pobożny, Leszek Czarny i Konrad II Czerski. Uczestnicy zbrojnej ekspedycji skupili się głównie na pustoszeniu Opolszczyzny. [więcej]
1274 W 1274 roku Bolesław Wstydliwy zawarł z Władysławem Opolskim układ pokojowy, w myśl którego opolski książę otrzymał terytorium między Skawą i Skawinką.
1274 W 1274 roku, czyli dwa lata po śmierci Stefana V, Bolesław Wstydliwy porzucił prowęgierski obóz polityczny i przeszedł na stronę sojuszników czeskiego króla Przemysła Ottokara II.
Lipiec 1277 W lipcu 1277 roku Bolesław Wstydliwy otrzymał od Przemysła Ottokara II propozycję wystąpienia w roli arbitra w sporze o spadek po Władysławie Wrocławskim pomiędzy Henrykiem Probusem a Bolesławem Rogatką. Małopolski władca z nieznanych przyczyn odmówił. [więcej]
Sierpień 1277 W sierpniu 1277 roku w Opawie Bolesław Wstydliwy wziął udział w wiecu zorganizowanym przez Przemysła Ottokara II, szukającego sojuszników do drugiej części batalii czeskiego króla z Rudolfem I Habsburgiem. [więcej]
26 maj 1278 26 maja 1278 roku w Krakowie Bolesław Wstydliwy wraz z małżonką zezwolili klasztorowi cystersów z Mogiły lokować na prawie średzkim Prandocin, Kacice, Truszyn i Posaków. [więcej]
Lipiec 1278 Jest wielce prawdopodobne, że w lipcu 1278 roku Bolesław Wstydliwy wspomógł rycerskim oddziałem Przemysła Ottokara II w wojnie z Rudolfem I Habsburgiem.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Tursko Wielkie 1241

Chmielnik 1241

Suchodół 1243

Opawa 1253

Wojny

Najazd
Batu i Sübedeja
na Europę
1235-1242

Kampania Opawska
1253

Najazd Burundaja
na Polskę
1259-1260

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Konrad I mazowiecki
Żony i potomstwo:

Żoną Bolesława po 1246 roku została św. Kinga - córka króla Węgier Beli IV. Małżeństwo to pozostało bezdzietne z powodu ślubów czystości jakie małżonkowie złożyli.

Następca: Leszek Czarny

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Bolesław_Wstydliwy
#BolesławWstydliwy
94

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.