ozdoba

SIEMOWIT I

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz II Sprawiedliwy
Konrad I Mazowiecki
Siemowit I
Dynastia: Piastów
Urodzony: około 1215 roku
Zmarł: 23 czerwca 1262 roku
Rodzice: Konrad I Mazowiecki
i Agafia
1215 Siemowit I urodził się około 1215 roku. Jego imię tłumaczyć można jako "pan [swego] rodu” lub „silny [swym] rodem”. Jest to pierwszy po przyjęciu chrześcijaństwa przypadek nadania imienia Siemowit w dynastii Piastów. [więcej]
1218 Najstarszy znany nam dokument, w którym pojawiło się imię Siemowita I, pochodzi z 1218 roku i wystawiony został w Inowrocławiu. Jednym ze świadków tego dokumentu jest „pedagog” młodego księcia — Bożej. [więcej]
1221 W 1221 roku Siemowit I wraz z matką pojawił się w Wiskitkach, gdzie świadkował na nadaniu dla klasztoru w Czerwińsku. [więcej]
Lipiec 1228 Na początku lipca 1228 roku Siemowit I przebywał w Płocku. Stał się świadkiem powołania przez jego ojca zakonu rycerskiego Braci Rycerzy Chrystusowych popularnie zwanego dobrzyńcami. Zadaniem tej organizacji była ochrona Mazowsza przed najazdami pogan. [więcej]
Wielkanoc 1231 Wielkanoc 1231 roku Siemowit I razem z ojcem i braćmi spędził w Zgierzu. [więcej]
12 kwiecień 1232 12 kwietnia 1232 roku w Łowiczu wystawiono dokument, który był przywilejem dla niejakiego Wierzbięty. Siemowit I stał się świadkiem wystawienia dyplomu. [więcej]
Listopad 1232 W listopadzie 1232 roku Siemowit I uczestniczył w spotkaniu z braćmi w Sulejowie. [więcej]
Wiosna 1233 Wiosną 1233 roku Siemowit I przebywał w Piotrkowie. Wystąpił wówczas jako świadek na dokumencie wystawionym dla sulejowskich cystersów. [więcej]
1234 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 1234 roku Siemowit I przebywał w Płocku podczas łupieżczego najazdu margrabiego Miśni Henryka. [więcej]
1234 W latach 1234-1239 Siemowit I większość czasu spędził u boku ojca. Być może już wówczas było wiadomo, że Konrad I Mazowiecki właśnie najmłodszemu synowi przeznaczył Ziemię Czerską. [więcej]
Maj / czerwiec 1238 Na przełomie wiosny i lata 1238 roku Siemowit I zapewne uczestniczył w rodzinnym zjeździe w Dankowie. [więcej]
9 lipiec 1239 9 lipca 1239 roku Siemowit I uczestniczył w zgromadzeniu, które odbyło się w Przedborzu. Przypuszczalnie wtenczas jego ojciec zrzekł się na rzecz Grzymisławy i jej syna Bolesława Wstydliwego roszczeń do Ziemi Sandomierskiej. [więcej]
1241 W 1241 roku Siemowit I uczestniczył w wyprawie ojca do Małopolski. [więcej]
18 wrzesień 1241 18 września 1241 roku Siemowit I wziął udział w wiecu zwołanym przez Konrada I Mazowieckiego w okolicy Solca Kujawskiego. Na zgromadzeniu swoją obecność odnotowali również bracia Siemowita I i Świętopełk II Gdański. [więcej]
20 wrzesień 1242 20 września 1242 roku Siemowit I wspólnie z ojcem i braćmi wzięli udział w zawarciu z Zakonem Krzyżackim układu pokojowego, skierowanego przeciwko Świętopełkowi II Gdańskiemu. [więcej]
25 maj 1243 25 maja 1243 roku Siemowit I u boku ojca uczestniczył w bitwie pod Suchodołem. [więcej]
Sierpień 1243 Na początku sierpnia 1243 roku nad rzeczką Mirawą w Ziemi Kieleckiej Siemowit I brał udział w spotkaniu Konrada I Mazowieckiego z Grzymisławą. [więcej]
Lato 1246 Latem 1246 roku Siemowit I zapewne wziął udział w wyprawie Konrada Mazowieckiego na Małopolskę. [więcej]
1247 W 1247 roku Siemowit I wspólnie z ojcem i bratem wziął udział w zjeździe zorganizowanym nad rzeką Mierzawą. W spotkaniu uczestniczył także między innymi Bolesław Wstydliwy z matką. Celem zgromadzenia było znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktu mazowiecko-małopolskiego.
Wrzesień 1247 Po śmierci ojca Siemowit I otrzymał własną dzielnicę, w skład której wchodziło Mazowsze Czerskie. Powinien był dostać również księstwo ojca ze stołeczną Łęczycą, jednak terytorium to zajął jego brat Kazimierz Kujawski, który wbrew testamentowi ojca zajął Łęczycę, Spycimierz, Sieradz i Rozprzę, podczas gdy Siemowit I zajęty był organizacją pogrzebu ojca. [więcej]
1247-1248 W 1247 lub 1248 roku Siemowit I pojął za żonę Perejesławę córkę Daniela Halickiego. [więcej]
Wiosna 1248 Wiosną 1248 roku Siemowit I spotkał się w Gąbinie z Bolesławem I Mazowieckim. [więcej]
Jesień 1248 Jesienią 1248 roku Siemowit I wziął udział w wyprawie przeciwko Jaćwieży. Brały w niej udział również oddziały ruskie z Danielem Halickim i jego bratem Wasylką na czele oraz posiłki księcia Bolesława Wstydliwego, dowodzone przez wojewodę sandomierskiego Sąda. Pomimo drobnych wpadek ekspedycja zakończyła się sukcesem. [więcej]
5 grudzień 1248 5 grudnia 1248 roku zmarł Bolesław I Mazowiecki. Siemowit I pochował brata w Płocku. [więcej]
Grudzień 1248 Po bezpotomnej śmierci brata Bolesława Mazowieckiego Siemowit I przejął część jego dzielnicy, czyli Mazowsze Płockie. Ziemia Dobrzyńska powiększyła stan posiadania Kazimierza Kujawskiego. Doszło wówczas do ustalenia nowej granicy kujawsko-mazowieckiej, biegnącej wzdłuż biegu Skrwy. Granica ta przetrwała aż do rozbiorów Polski. Podczas walki o spuściznę po zmarłym bracie Siemowita I wspierał zbrojnie Daniel Halicki. [więcej]
Grudzień 1248 W grudniu 1248 roku Siemowit I uczestniczył w zjeździe, który obył się w Inowłodzu. W zgromadzeniu również udział wzięli Bolesław Wstydliwy i Kazimierz Kujawski. [więcej]
31 grudzień 1248 31 grudnia 1248 roku w Piotrkowie Siemowit I spotkał się z Kazimierzem Kujawskim i biskupem poznańskim Bogufałem. [więcej]
Kwiecień 1249 W kwietniu 1249 roku w Białotarsku Siemowit I spotkał się z Kazimierzem Kujawskim. [więcej]
1249 W 1249 roku do Siemowita I dotarli posłowie Daniela I Halickiego, przywożąc propozycję wspólnego ataku na Mendoga. Ze znanych przyczyn mazowiecki książę nie wziął udziału w tej wyprawie. [więcej]
1249-1252 Lata 1249-1252 Siemowit I spędził w swoim księstwie, skupiając się głównie na zabezpieczeniu granic przed napadami pogan. [więcej]
Jesień 1253 Jesienią 1253 roku Siemowit I wspierał akcję wyświęcenia pierwszego biskupa Litwy — Wita. Uroczystość odbyła się w Kozłowie, mieście położonym na ziemiach należących do mazowieckiego księcia. [więcej]
Grudzień 1253 W grudniu 1253 roku Siemowit I wziął udział w uroczystościach koronacyjnych Daniela I Halickiego, które odbyły się w Drohiczynie. [więcej]
1253 / 1254 Na przełomie 1253 i 1254 roku Siemowit I wraz z Danielem Halickim i jego synem Lwem wyprawił się przeciwko Jaćwingom. [więcej]
1254 W 1254 roku Siemowit I przebywał w Płocku. Ustanowił wówczas nadania na rzecz biskupa i zatwierdził prawo niemieckie nadane miastu. [więcej]
8 maj 1254 8 maja 1254 roku Siemowit I brał udział w uroczystości podniesienia świętych relikwii Stanisława i umieszczenie ich na ołtarzu głównym katedry krakowskiej na Wawelu. [więcej]
Jesień 1254 Jesienią 1254 roku w Raciążu Siemowit I zawarł wraz z Danielem Romanowiczem układ z wicemistrzem krajowym w Prusach Burchardem von Hornhausen. Na mocy układu Siemowit I i jego teść w zamian za pomoc w walkach przeciwko wspólnym wrogom mieli otrzymać prawo do trzeciej części zdobytych terytoriów. [więcej]
Jesień 1254 Jesienią 1254 roku Siemowit I został porwany i uwięziony przez swego brata Kazimierza Kujawskiego. Odzyskał wolność dopiero po złożeniu przysięgi, w myśl której zobowiązał się do przysłania posiłków do walki Kazimierza ze Świętopełkiem Gdańskim. [więcej]
Jesień 1255 Jesienią 1255 roku Siemowit I wspierał zbrojnie Przemysła I w walkach o odzyskanie Nakła z rąk Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
1255/1256 Na przełomie 1255 i 1256 roku Siemowit I wspólnie z Danielem Halickim wyprawił się przeciwko Jaćwieży. Ekspedycja zakończyła się pełnym sukcesem i zhołdowaniem Jaćwieży. [więcej]
Wiosna / lato 1257 Wiosną lub latem 1257 roku na terytorium Siemowita I wtargnął oddział Rycerzy Zakonu Krzyżackiego, ścigający synów niejakiego Letałda, zapewne Prusa. Za ten incydent sam mistrz krajowy Gerhard von Hirzberg przeprosił Siemowita I. [więcej]
2 marzec 1257 2 marca 1257 roku Siemowit I uczestniczył w zjeździe w Korczynie, na którym Bolesław Wstydliwy przekazał swej małżonce Kindze Ziemię Sądecką. [więcej]
1257 W 1257 roku Siemowit I przebywał w Płocku. Potwierdził wówczas między innymi nadania dla katedry. [więcej]
4 sierpień 1257 4 sierpniu 1257 roku Siemowit I wziął udział w zgromadzeniu, które odbyło się we Włocławku. Oprócz niego zjawiła się delegacja krzyżacka oraz jego brat Kazimierz Kujawski. Siemowit I zawarł tam z wicemistrzem krajowym Gerardem von Hirschbergiem oraz komturami: chełmińskim, dzierzgońskim i toruńskim ugodę, w której obiecał honorować aktualną granicę z państwem krzyżackim i nie zgłaszać w przyszłości roszczeń do ziem, które ewentualnie zdobędzie Zakon. [więcej]
28 grudzień 1257 28 grudnia 1257 roku Siemowit I nadał przywilej klasztorowi benedyktynów w Lubiniu. [więcej]
1258 Na początku 1258 roku w Zawichoście Siemowit I spotkał się z Bolesławem Wstydliwym. [więcej]
1258 W 1258 roku terytorium Siemowita I spustoszyli Litwini pod dowództwem księcia żmudzkiego Trojnata. Zagładzie uległy wówczas okolice Czerwińska oraz gród książęcy Orszymowo, leżący na północ od Wyszogrodu. [więcej]
Październik 1259 W październiku 1259 roku Siemowit I przystąpił do koalicji Bolesława Pobożnego, skierowanej przeciwko Kazimierzowi Kujawskiemu. W wyniku interwencji zbrojnej i zawartej potem ugody Siemowit otrzymał Ziemię Łęczycką. [więcej]
Listopad 1259 W listopadzie 1259 roku Siemowit I wziął udział w rokowaniach pokojowych z Kazimierzem Kujawskim. [więcej]
1260 W 1260 roku miał miejsce najazd litewski, zorganizowany przez Mendoga. Zniszczone zostały wówczas należące do Siemowita I Płock i Ciechanów. [więcej]
15 czerwiec 1260 15 czerwca 1260 roku w Troszynie Siemowit I zawarł z mistrzem krajowym w Prusach, Hartmudem von Grumbachem, układ, którym Zakon potwierdził księciu mazowieckiemu prawo do 1/6 części ziemi jaćwieskiej za cenę udzielenia pomocy w wyprawach krzyżackich na pogan. Traktat ten gwarantował również wsparcie Zakonu dla Siemowita w przypadku agresji ze strony wrogów. [więcej]
13 lipiec 1260 13 lipca 1260 roku armia zakonu krzyżackiego została rozbita przez oddziały Żmudzinów i Litwinów w bitwie pod Durben. Zapewne na mocy troszyńskiego układu Siemowit I wsparł zastępem zbrojnych siły krzyżackie. [więcej]
Lato 1260 Latem 1260 roku Siemowit I utracił na rzecz Kazimierza Kujawskiego Ziemię Łęczycką. [więcej]
2 grudzień 1260 2 grudnia 1260 roku Siemowit I uczestniczył w wiecu w Przedborzu. Oprócz niego stawił się tam również Kazimierz Kujawski i Bolesław Wstydliwy. [więcej]
Styczeń 1261 W styczniu 1261 roku Siemowit I prawdopodobnie wspólnie z Krzyżakami uczestniczył w łupieskiej wyprawie na ziemie Prusów. [więcej]
Lato 1261 latem 1261 roku Siemowit I przebywał w Błoniu. Tam wystawił swój ostatni znany nam dziś dokument. Jego odbiorcą był biskup Włocławka Wolimir. [więcej]
23 czerwiec 1262 23 czerwca 1262 roku jeden z oddziałów litewskich, dowodzonych przez księcia z Riazania Ostafa Konstantynowicza, zaatakował gród książęcy w Jazdowie. Przebywający tam wówczas Siemowit I został pojmany i ścięty, a jego syn Konrad II Czerski wzięty do niewoli. Rządy w dzielnicy Siemowita I przejęła jego żona Perejesława, która w sojuszu z Bolesławem Pobożnym i książętami ruskimi doprowadziła w krótkim czasie do odbudowy dzielnicy, zniszczonej najazdem litewskim. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Suchodół 1243

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Siemowita I została po 24 czerwca 1247 roku Perejesława córka Daniela Halickiego

  1. Konrad II czerski
  2. Bolesław II mazowiecki
  3. Salomea (1248/62 - 1301) klaryska zakonu w Skale

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Siemowit_I
#SiemowitI
190

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.