ozdoba

GRZYMISŁAWA INGWARÓWNA

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Grzymisława Ingwarówna
Dynastia: Rurykowiczów
Urodzona: pomiędzy 1185-1194 rokiem
Zmarła: 8 listopada 1258 roku
Rodzice: Ingwar Jarosławicz
Dzieciństwo Dzieciństwo Grzymisława Ingwarówna spędziła zapewne na kniaziowskim dworze w Łucku.
1210-1211 Pomiędzy 1210 a 1211 rokiem Grzymisława Ingwarówna wyszła za mąż za polskiego księcia Leszka Białego.
21 czerwiec 1226 21 czerwca 1226 roku Grzymisława Ingwarówna urodziła w Korczynie następcę tronu. Chłopiec w spadku po wielu wyśmienitych przodkach otrzymał imię Bolesław. [więcej]
6 grudzień 1227 6 grudnia 1227 roku Grzymisława Ingwarówna pochowała w katedrze wawelskiej męża, zamordowanego w Marcinkowie koło Gąsawy. Tym sposobem stała się regentką małoletniego syna Bolesława. [więcej]
Marzec 1228 Na początku marca 1228 roku w Skaryszewie w towarzystwie małopolskich możnych Grzymisława Ingwarówna spotkała się z Konradem Mazowieckim w sprawie obsadzenia godności princepsa. [więcej]
5 maj 1228 5 maja 1228 roku do Krakowa zjechali się małopolscy dostojnicy i wspólnie z regentką małoletniego Bolesława, Grzymisławą Ingwarówną, dokonali elekcji Władysława Laskonogiego. [więcej]
7 maj 1228 7 maja 1228 roku w Krakowie Grzymisława Ingwarówna, wspierana elitą małopolskich możnych, brała udział w szczycie z Konradem Mazowieckim. Głównym wątkiem obrad była możliwość zajęcia przez mazowieckiego księcia pustego krakowskiego tronu. [więcej]
12 maj 1228 12 maja 1228 roku w Skaryszewie Grzymisława Ingwarówna jako regentka spotkała się z jednym z synów Romana II, którego imienia nie wymieniono w kronice. Mógł to być Daniel I Halicki, Wasylko lub Stefan, bliżej związany z Władysławem Odonicem. [więcej]
Maj 1228 W maju 1228 roku odbył się w Cieni wiec, na którym oficjalnie przekazano regencję nad młodym Bolesławem Władysławowi Laskonogiemu. Grzymisławę Ingwarównę reprezentowała tam delegacja krakowskich możnych. [więcej]
Lato 1228 Latem 1228 roku Grzymisława Ingwarówna wsparła Daniela I Romanowicza zbrojnym oddziałem pod dowództwem wojewody Pakosława. [więcej]
Lato 1228 Latem 1228 roku Grzymisława Ingwarówna, widząc że z jednej strony Władysław Laskonogi, zajęty walkami z Władysławem Odonicem, mało interesuje się Małopolską, a z drugiej Konrad Mazowiecki szykuje się do zajęcia krakowskiego tronu na drodze zbrojnej interwencji, postanowiła poprosić o pomoc Henryka Brodatego, który propozycję przyjął i jeszcze w tym samym roku pokonał mazowieckiego księcia w serii kilku bitew, rozegranych między innymi pod Skałą i Międzyborzem. [więcej]
1229 W 1229 roku w związku z uwięzieniem Henryka Brodatego przez Konrada Mazowieckiego, nastąpiła zmiana sił w ówczesnej Polsce. Niedługo potem ten drugi wystąpiwszy z pozycji siły podczas spotkania w Wierzbicy przy przeprawie przez Pilicę wymusił na Grzymisławie Ingwarównie oddanie Ziemi Sandomierskiej, Sieradzkiej i Łęczyckiej. Księżna musiała także wyprowadzić się z Krakowa, dokąd oddelegowany został syn mazowieckiego księcia Bolesław. Księżna osiadła wówczas w Radomiu lub w Skaryszewie. [więcej]
Listopad 1230 W listopadzie 1230 roku Grzymisława Ingwarówna wzięła udział w spotkaniu w Skaryszewie, na którym udało się załagodzić niezgodę pomiędzy oponentami. Księżna prawdopodobnie odzyskała wówczas Wiślicę. [więcej]
Listopad 1231 W listopadzie 1231 roku, po śmierci Władysława Laskonogiego i za aprobatą Grzymisławy Ingwarówny miejsce na krakowskim tronie zajął Henryk Brodaty.
1232 W 1232 roku na mocy postanowień traktatu zawartego na zjeździe w Sandomierzu, w którym wzięli również udział Henryk Brodaty i Konrad Mazowiecki, Grzymisława Ingwarówna odzyskała Ziemię Sandomierską, natomiast Łęczyca i Sieradz pozostały w rękach Konrada Mazowieckiego. [więcej]
1233 W 1233 roku Grzymisława Ingwarówna została podstępnie zwabiona, pojmana, następnie publicznie spoliczkowana przez Konrada Mazowieckiego. Na koniec wtrącono ją do więźnia początkowo w Czersku, a później przewiedziona do Sieciechowa zajęła miejsce w tamtejszym areszcie. [więcej]
1233 Prawdopodobnie pod koniec lata 1233 roku Grzymisławie udało się uciec z aresztu ulokowanego w klasztorze w Sieciechowie, skąd bezpośrednio udała się na Śląsk pod ochronę Henryka Brodatego, a potem wraz z dworem została przewieziona do warowni w Skale. [więcej]
Październik 1233 W październiku 1233 roku Grzymisława Ingwarówna prawdopodobnie wzięła udział w zgromadzeniu w przygotowanym w Chełmie na Ziemi Krakowskiej, gdzie za pośrednictwem arcybiskupa Pełki zaprzysiężono nowy układ pokojowy pomiędzy zwaśnionymi stronami z Małopolski, Mazowsza i Śląska. [więcej]
1234 W 1234 roku, pomimo będącego w mocy traktatu pokojowego z Chełmna, Konrad Mazowiecki zaatakował zbrojnie terytorium należące Grzymisławy Ingwarówny i powiększył stan swego posiadania o Prandocin, Skalbmierz i Jędrzejów. [więcej]
Sierpień 1234 W sierpniu 1234 roku w Luchani nad Wartą Grzymisława Ingwarówna brała udział w zgromadzeniu zorganizowanym przez arcybiskupa Pełkę, na którym jej syn otrzymał południową część Ziemi Sandomierskiej. Wypracowany tam układ luchański papież Grzegorz IX zatwierdził w czerwcu 1235 roku. [więcej]
1235 W 1235 roku pełna obaw i strachu z powodu agresywnej postawy Konrada Mazowieckiego Grzymisława Ingwarówna schroniła się na zamku w Skale, oddając się pod protekcję Henryka Brodatego. [więcej]
Marzec 1238 W marcu 1238 roku, po śmierci Henryka Brodatego, rządy w Krakowie i opiekę nad Grzymisławą Ingwarówną roztoczył jego syn Henryk Pobożny.
9 lipiec 1239 9 lipca 1239 roku Grzymisława Ingwarówna wraz z synem wzięła udział w zjeździe prominentów w Przedborzu, na którym Konrad Mazowiecki zrezygnował z roszczeń do Ziemi Sandomierskiej. [więcej]
1239 W 1239 roku w Wojniczu Grzymisława Ingwarówna, oczekująca przybycia z Węgier Kingi, narzeczonej swego syna, wydała dokument lokacyjny dla tej miejscowości.
1241 W 1241 roku w związku ze zbliżającą się nawałnicą mongolsko-tatarską Grzymisława Ingwarówna ciężar obrony księstwa powierzyła doświadczonemu dowódcy, wojewodzie Włodzimierzowi Świętosławowicowi z rodu Łabędziów. [więcej]
Marzec 1241 W marcu 1241 roku po klęsce małopolskiego rycerstwa w bitwie pod Chmielnikiem Grzymisława Ingwarówna wraz z synem i synową opuściła Kraków i udała się na Śląsk, potem na Węgry, a na koniec na Morawy. [więcej]
1243 Na początku 1243 roku Grzymisława Ingwarówna powróciła z synem do Krakowa. Już w maju Bolesław Wstydliwy odniósł wspaniałe zwycięstwo nad wojskami Konrada Mazowieckiego w bitwie pod Suchodołem i umocnił swą władzę w stolicy Małopolski. Sukcesy syna Grzymisławy spowodowały, że księżna mogła usunąć się w cień wielkiej polityki. Pomimo ograniczenia aktywności księżna często zaznaczała swą obecność w dokumentach, wydawanych przez jej syna.
Sierpień 1243 Na początku sierpnia 1243 roku nad rzeczką Mirawą w Ziemi Kieleckiej Grzymisława Ingwarówna spotkała się z Konradem Mazowieckim, który drogą dyplomacji podjął wysiłek odzyskania władzy w Małopolsce. [więcej]
1245/1246 Zimą na przełomie 1245 i 1246 roku Grzymisława Ingwarówna uczestniczyła w zgromadzeniu możnych w Łęczycy. Oprócz niej znaleźli się tam także Konrad Mazowiecki i Bolesław Wstydliwy. [więcej]
1247 W 1247 roku Grzymisława Ingwarówna wspólnie z synem brała udział w wiecu nad rzeką Mierzawą. W obradach uczestniczyli książęta mazowieccy: Konrad Mazowiecki, Siemowit I i Kazimierz Kujawski.
31 sierpień 1247 31 sierpnia 1247 roku zmarł Konrad Mazowiecki. Jego synowie nie wykazywali takiego jak on impetu do walki o władzę w Krakowie. Grzymisława Ingwarówna i jej syn mogli spokojnie odetchnąć.
1253 W 1253 roku Grzymisława Ingwarówna zaznaczyła swój udział w lokowaniu miasta Bochni.
1257 W 1257 roku Grzymisława Ingwarówna została wymieniona w dokumencie lokacyjnym miasta Krakowa. [więcej]
7 listopad 1257 7 listopada 1257 roku Grzymisława Ingwarówna wzięła udział w wiecu w Kurowie.
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Tursko Wielkie 1241

Chmielnik 1241

Wojny

Najazd
Batu i Sübedeja
na Europę
1235-1242

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Mężowie i dzieci:

Mężem Grzymisławy w 1210 lub 1211 roku został Leszek Biały

  1. Salomea - żona węgierskiego księcia Kolomana, syna Andrzeja II
  2. Bolesław Wstydliwy

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Grzymisława_Ingwarówna
#GrzymisławaIngwarówna
898

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.