ozdoba

PRZEMYSŁ II

(1290-1291)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Przemysł II
Dynastia: Piastów
Urodzony: 14 października 1257 roku
w Poznaniu
Zmarł: 8 lutego 1296 roku
w Rogoźnie
Rodzice: Przemysł I
i Elżbieta
1257 Ponieważ Przemysł II urodził się jako syn pogrobowy, regencją na odziedziczonym przez niego obszarze zajął się jego stryj Bolesław Pobożny. [więcej]
1257 Prawdopodobnie niedługo po urodzeniu Przemysł II został ochrzczony przez biskupa poznańskiego Boguchwała z Czernelina w asyście kustosza poznańskiego Baszki. [więcej]
1258 Regencję nad nieletnim Przemysłem II przejął jego stryj Bolesław Pobożny. Jakiś czas potem chłopiec otrzymał dwóch osobistych wychowawców: Drogomira i Przybysława. [więcej]
1260 Jest wielce prawdopodobne, że w 1260 roku Przemysł II mógł przebywać w Santoku, gdzie jego siostra Konstancja wychodziła za mąż za brandenburskiego margrabiego Konrada I. [więcej]
16 styczeń 1265 16 stycznia 1265 roku Przemysł II stracił matkę stając się zupełnym sierotą. Przeszedł wówczas pod opiekę stryja Bolesława Pobożnego. [więcej]
8 listopad 1267 8 listopada 1267 roku pierwszy raz imię Przemysła II pojawiło się w dokumencie Bolesława Pobożnego wystawionym w Kaliszu. [więcej]
27 maj 1272 27 maja 1272 roku Przemysł II wyruszył do Brandenburgii na czele łupieskiej wyprawy, wymuszonej postanowieniami antybrandenburskiego sojuszu, zawartego 1 maja tego samego roku. Podczas ekspedycji spustoszona została Nowa Marchia oraz odzyskany gród w Drezdenku. [więcej]
31 maj 1272 31 maja 1272 roku Przemysł II zdobył gród w Drżeniu. [więcej]
1273 Z końcem czerwca lub na początku lipca 1273 roku w Szczecinie Przemysł II pojął za żonę wnuczkę Barnima I Ludgardę Meklemburską. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1273 Prawdopodobnie niedługo po ślubie Przemysła II oddział brandenburski wtargnął do Wielkopolski, dotarł aż do Poznania i spalił miasto. [więcej]
Lipiec 1273 W lipcu 1273 roku Przemysł II udał się do Drżenia, aby powitać swą małżonkę przybyłą ze Szczecina. [więcej]
7 sierpień 1273 7 sierpnia 1273 roku Przemysł II przebywał we Włocławku. Został tam świadkiem traktatu zawartego pomiędzy księżną Eufrozyną a jej synem Władysławem Łokietekiem i Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Jesień 1273 Jesienią 1273 roku Przemysł II został dopuszczony przez swego stryja Bolesława Pobożnego do współrządów w Wielkopolsce. [więcej]
Jesień 1273 Prawdopodobnie jeszcze jesienią 1273 roku Przemysł II zawarł sojusz z księciem wrocławskim Henrykiem Probusem, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję wobec stryja. [więcej]
Maj 1274 Prawdopodobnie w maju 1274 roku Przemysł II został uwięziony przez Bolesława Pobożnego. Przyczyną tego zapewne było poszukiwanie przez młodego księcia sojuszników na Śląsku, który wobec polityki prowadzonej przez stryja był obszarem wrogim, związanym z czeską strefą wpływów. [więcej]
1274 / 1275 Na przełomie 1274 i 1275 roku Przemysł II odzyskał wolność. Niedługo potem doszło do podziału Wielkopolski na dwie dzielnice. Przemysł II objął w posiadanie Poznańskie, a Bolesław Pobożny pozostawił sobie wschodnią Wielkopolskę. [więcej]
Styczeń 1276 Na początku 1276 roku Przemysł II uczestniczył w wiecu w Dłusku, na którym doszło do normalizacji i uspokojenia stosunków z Bolesławem Pobożnym. [więcej]
24 kwiecień 1277 W 1277 roku Przemysł II zaangażował się w akcję uwolnienia Henryka Probusa z rąk Bolesława Rogatki. W tym celu 24 kwietnia 1277 roku stanął na czele sprzymierzonych wojsk i stoczył pod Stolcem przegraną bitwę, w wyniku której dostał się do niewoli. [więcej]
Maj 1277 Najpóźniej w maju 1277 roku Przemysł II odzyskał wolność. [więcej]
Sierpień 1277 Jest wielce prawdopodobne, że w sierpniu 1277 roku Przemysł II przebywał w Opawie na zjeździe, zorganizowanym przez Przemysła Ottokara II. [więcej]
Lipiec 1278 Jest wielce prawdopodobne, że w lipcu 1278 roku Przemysł II wspomógł rycerskim oddziałem Przemysła Ottokara II w wojnie z Rudolfem I Habsburgiem.
24 sierpień 1278 24 sierpnia 1278 roku w Lądzie Przemysł II ogłosił arbitraż w sporze pomiędzy braćmi, na mocy którego Leszek Czarny przekazał Ziemomysłowi Inowrocławskiemu Kujawy we władanie. [więcej]
Kwiecień 1279 W kwietniu 1279 roku w Kaliszu zmarł Bolesław Pobożny. Przemysł II po śmierci stryja przejął władzę nad dzielnicą gnieźnieńską, stając się tym samym władcą całej Wielkopolski. [więcej]
Luty 1281 W lutym 1281 roku Przemysł II znalazł się wśród zgromadzonych monarchów na wiecu zaaranżowanym przez Henryka Probusa. Wrocławski książę pragnąc przekonać przybyłych do swych dalekosiężnych planów zaaresztował kilku gości. Jednym z nich stał się również Przemysł II. [więcej]
3 marzec 1281 3 marca 1281 roku Przemysł II był już w Poznaniu. [więcej]
1281 Między początkiem marca a l listopada 1281 roku w klasztorze benedyktyńskim w Lubiniu znalazł się Mściwoj II Gdański. Zapewne wówczas Przemysł II miał okazję spotkać się z pomorskim księciem. [więcej]
1281 W 1281 roku Przemysł II przekazał Henrykowi Probusowi Ziemię Rudzką (Wieluńską). Akt ten zapewne miał związek z wiecem, który się odbył w lutym tego roku.
1282 W początkach 1282 roku Przemysł II przekazał Władysławowi Łokietkowi kasztelanię kruszwicką. [więcej]
15 luty 1282 15 lutego 1282 roku w Kępnie Przemysł II zgodnie z układem zawartym z Mściwojem II Gdańskim stał się spadkobiercą Pomorza Gdańskiego. [więcej]
11 grudzień 1283 11 grudnia 1283 roku zapewne w Gnieżnie zmarła żona Przemysła II dwudziestodwuletnia Ludgarda. Ówcześnie podejrzewano, że wielkopolski książę przyczynił się do zgonu księżnej. [więcej]
14 grudzień 1283 14 grudnia 1283 roku Przemysł II uczestniczył w pogrzebie Ludgardy. [więcej]
18 grudzień 1283 18 grudnia 1283 roku Przemysł II brał udział w uroczystości sakry biskupiej Jakuba Świnki. [więcej]
19 luty 1284 19 lutego 1284 roku w Sieradzu Przemysł II brał udział w zgromadzeniu, na którym mógł się pojawić również Leszek Czarny. Wielkopolski książę podczas obrad nadał wojewodzie krakowskiemu Żegocie trzy wsie: Nieczajno, Wierzbiczany i Lulin. Mogło tam również dojść do porozumienia w sprawie przekazania Ziemomysłowi Inowrocławskiemu wschodniej części kasztelanii bydgoskiej. [więcej]
13 sierpień 1284 W 1284 roku Przemysł II zaangażował się w wojnę na Pomorzu Zachodnim, wspierając sojusz duńsko-brandenburski przeciwko koalicji Bogusława IV księcia zachodniopomorskiego z Wisławem II księciem Rugii. Wojna zakończona została pokojem, zawartym 13 sierpnia 1284 roku, a wielkopolski władca nie odniósł z niej żadnych politycznych korzyści. [więcej]
6 wrzesień 1284 6 września 1284 roku Przemysł II poręczył dochowanie do 13 października zawieszenia broni, które zawarli z Zakonem Krzyżackim Leszek Czarny i Kazimierz II Łęczycki. [więcej]
13 wrzesień 1284 13 września 1284 roku Przemysł II spotkał się w Nakle z Mściwojem II. [więcej]
6 październik 1284 30 września 1284 roku Sędziwój Zaremba zbrojnie zajął zamek w Kaliszu, po czym przekazał go Henrykowi Prawemu. Przemysł II, dowiedziawszy się o tym, skompletował rycerstwo i ruszył na odsiecz. 6 października 1284 roku wielkopolski książę był już na miejscu. Nie wiadomo jak długo toczono walki, lecz znany jest fakt, który oznajmia nam, że aby odzyskać warownię w Kaliszu Przemysł II musiał władcy Wrocławia oddać Ziemię Ołobocką wraz ze świeżo wybudowanym grodem w Ołoboku. [więcej]
28 listopad 1284 28 listopada 1284 roku Przemysł II przebywał w Poznaniu.
15 sierpień 1285 15 sierpnia 1285 roku Przemysł II uczestniczył w zgromadzeniu w Sulejowie, gdzie wspólnie z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką, Ziemomysłem Inowrocławskim i Władysławem Łokietkiem zatwierdził ugodę kończącą skandal, jaki ujawnił się w tutejszym klasztorze cystersów. [więcej]
Sierpień 1285 Prawdopodobnie już w sierpniu 1285 roku poseł Przemysła II Tylon był w drodze do Szwecji z misją urzeczywistnienia projektu mariażu wielkopolskiego księcia z córką Waldemara Birgerssona. [więcej]
15 wrzesień 1285 15 września 1285 roku podczas wiecu wielkopolsko-pomorskiego w Nakle rycerstwo pomorskie złożyło hołd Przemysłowi II. [więcej]
11 październik 1285 11 października 1285 roku w Nyköping odbył się ślub per procura Przemysła II i Ryksy Szwedzkiej. [więcej]
25 maj 1286 25 maja 1286 roku Przemysł II przebywał w opactwie Cystersów w Lądzie, gdzie uczestniczył w konsekracji nowego biskupa poznańskiego, przeprowadzonej przez Jakuba Świnkę. [więcej]
14 czerwiec 1287 14 czerwca 1287 roku Przemysł II dzięki zbrojnej akcji wielkopolskiego rycerstwa wydarł z rąk Henryka IV Ołobok. Niedługo potem pod władztwo Przemysła II trafiła Ziemia Rudzka. [więcej]
23 listopad 1287 23 listopada 1287 roku w Słupsku Przemysł II spotkał się z Mściwojem II Gdańskim i Bogusławem IV, zawierając trójstronne przymierze. [więcej]
Styczeń 1288 Nie wiadomo kiedy dokładnie do niego doszło, lecz na początku 1288 roku istnieć musiało porozumienie Przemysła II, Henryka Prawegp, Leszka Czarnego i Henryka Głogowskiego zwane wielką koalicją książąt, zmierzające do scalenia terytoriów i restytuowania polskiej korony. [więcej]
14 maj 1288 14 maja 1288 roku Przemysł II spotkał się w Rzepce z Mściwojem II Gdańskim. [więcej]
9 lipiec 1288 9 lipca 1288 roku Ziemia Rudzka była już w rękach Przemysła II, ponieważ wielkopolski książę przebywał na jej terenie będąc w drodze do Krakowa. [więcej]
15 sierpień 1288 15 sierpnia 1288 roku Przemysł II przebywał w Dłusku. [więcej]
26 sierpień 1288 26 sierpnia 1288 roku w Słupsku Przemysł II uczestniczył w ślubie Mściwoja II Gdańskiego z Sulisławą. [więcej]
3 wrzesień 1288 3 września 1288 roku Przemysł II przebywał w Gnieźnie, będąc już ojcem, ponieważ dwa dni wcześniej Ryksa Szwedzka powiła Ryksę Elżbietę. [więcej]
26 luty 1289 26 lutego 1289 roku Przemysł II wspomógł zbrojnie koalicję książąt mazowieckich w bitwie pod Siewierzem. [więcej]
24 kwiecień 1290 24 kwietnia 1290 roku w Gnieźnie Przemysł II zatwierdził zamianę dóbr arcybiskupa Jakuba Świnki i rycerza Mikołaja. [więcej]
Czerwiec 1290 W czerwcu 1290 roku do umierającego Henryka Prawego udał się arcybiskup Jakub Świnka. Jego wizyta u wrocławskiego księcia zaowocowała testamentem, na mocy którego Przemysł II otrzymał prawa do Księstwa Krakowskiego i Sandomierskiego. [więcej]
Lipiec 1290 Henryk Prawy umierając przekazał Przemysłowi II swoje prawa do księstwa krakowskiego i sandomierskiego. Wielkopolski książę skorzystał z tego prezentu. Już w lipcu 1290 roku Przemysł II wystawiał dokumenty tytułując się księciem krakowskim. Ciekawostką jest to, że w żadnym ze swoich dokumentów nie użył tytułu księcia sandomierskiego, pomimo tego że miał do tego prawo. [więcej]
Sierpień 1290 W lipcu lub w sierpniu 1290 roku Przemysł II dotarł do Krakowa, gdzie za aprobatą małopolskiego możnowładztwa przejął rządy. [więcej]
24 sierpień 1290 24 sierpnia 1290 roku w Krakowie Przemysł II wystawił dokument, w którym nadał dziekanowi krakowskiemu Albertowi 100 grzywien srebra, zapisanych na połowie wszystkich żup krakowskich. [więcej]
Wrzesień 1290 Prawdopodobnie we wrześniu 1290 roku Przemysł II zawarł z pozbawionym władzy we Wrocławiu Henrykiem III Głogowskim układ, gwarantujący władcy Głogowa odziedziczenie Wielkopolski w przypadku bezpotomnej śmierci Przemysła II. [więcej]
6 wrzesień 1290 6 września 1290 roku Przemysł II zatwierdził mieszczaninowi krakowskiemu Gerardowi przywilej przeniesienia Miechowa z prawa polskiego na prawo niemieckie. [więcej]
12 wrzesień 1290 12 września 1290 roku Przemysł II przekazał uwolnionemu z więzienia biskupowi krakowskiemu Pawłowi z Przemankowa dziesięcinę z dochodu żup krakowskich. [więcej]
Wrzesień-październik 1290 Między 12 września a 23 października 1290 roku Przemysł II opuścił Kraków, zabierając ze sobą do Poznania insygnia koronacyjne. Powodami jego odwrotu był prawdopodobnie bunt mieszczan i obawa przed agresją czeskiego władcy Wacława II. Być może był to pomysł wielkopolskiego księcia na przeczekanie trudnej sytuacji. [więcej]
23 październik 1290 23 października 1290 roku, podczas synodu obradującego pod przewodnictwem arcybiskupa Jakuba Świnki, który odbywał się w Gnieźnie, Przemysł II spotkał się z Mściwojem II Gdańskim. Na zgromadzeniu znalazł się zapewne również Henryk III Głogowski. [więcej]
11 listopad 1290 11 listopada 1290 roku Przemysł II bytował w Pyzdrach. [więcej]
15 listopad 1290 15 listopada 1290 roku Przemysł II przebywał w Dłusku. Wystawił tam dokument, na którym przestał tytułować się księciem krakowskim. [więcej]
Jesień 1290 Zapewne późną jesienią 1290 roku Wacław II zwrócił się do Przemysła II z żądaniem przekazania mu Księstwa Krakowskiego. [więcej]
5 styczeń 1291 5 stycznia 1291 roku w Kaliszu Przemysł II wystawił dokument, na którym po raz ostatni tytułował się księciem krakowskim. [więcej]
Wiosna 1291 Zapewne do wiosny 1291 roku trwały negocjacje Przemysła II z Wacławem II przekazania Ziemi Krakowskiej Czechom. Zakończyły się one zawarciem ugody, w myśl której książę wielkopolski miał otrzymać jakąś pieniężną gratyfikację. [więcej]
Sierpień 1291 W sierpniu 1291 roku w Nakle Przemysł II widział się z Mściwojem II Gdańskim i Bogusławem IV. [więcej]
Wrzesień 1292 We wrześniu 1292 roku tuż po zajęciu przez Wacława II Ziemi Sieradzkiej Przemysł II spotkał się w Sieradzu z władcą Czech. [więcej]
1292 Prawdopodobnie w 1292 roku doszło do zerwania sojuszu, zawartego we wrześniu 1290 roku pomiędzy Przemysłem II a Henrykiem III Głogowskim. [więcej]
Styczeń 1293 Pomiędzy 7 a 12 stycznia 1293 roku Przemysł II zawarł z Władysławem Łokietkiem i Kazimierzem II Łęczyckim antyczeską koalicję. [więcej]
Styczeń 1293 Na początku 1293 roku Przemysł II rozpoczął starania o pozyskanie polskiej korony. W tym celu między innymi wysłał do Rzymu poselstwo, zadaniem którego było uzyskanie papieskiej zgody na tę ceremonię. [więcej]
Wiosna 1293 Przed 13 kwietnia 1293 roku Przemysł II pojął za żonę Małgorzatę, córkę margrabiego brandenburskiego Albrechta III. [więcej]
Wiosna 1294 Wiosną 1294 roku Przemysł II gościł Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
15 czerwiec 1294 15 czerwca 1294 roku Przemysł II przebywał w Słupsku, będąc gościem Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
30 czerwiec 1294 30 czerwca 1294 roku Przemysł II przebywał w Pobiedziskach. [więcej]
Jesień 1294 Jesienią 1294 roku Przemysł II przebywał na Pomorzu. Jego pobyt z pewnością związany był ze stanem zdrowia Mściwoja II Gdańskiego. [więcej]
Grudzień 1294 W Boże Narodzenie 1294 roku zmarł Mściwoj II Gdański. Jest wielce prawdopodobne, że Przemysł II uczestniczył w pogrzebie stryja. [więcej]
Wiosna 1295 Po śmierci Mściwoja II Gdańskiego, na mocy układu kępińskiego z 15 lutego 1282 roku, Przemysł II przejął władzę na Pomorzu. Prawdopodobnie spędził tam przełom 1294 i 1295 roku. Od tej pory Przemysł II w wystawianych dokumentach używał tytułu księcia Polski i Pomorza. [więcej]
6 kwiecień 1295 6 kwietnia 1295 roku Przemysł II przebywał w Świeciu. [więcej]
10 kwiecień 1295 10 kwietnia 1295 roku Przemysł II gościł w Poznaniu. [więcej]
1 czerwiec 1295 1 czerwca 1295 roku Przemysł II spędził w Kaliszu. [więcej]
25 czerwiec 1295 25 czerwca 1295 roku był wigilią koronacji Przemysła II. Przyszły król Polski tego dnia pościł, rozdawał jałmużnę i odbył spowiedź. [więcej]
26 czerwiec 1295 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie Przemysł II został królem Polski. Uroczystość Celebrował arcybiskup Jakub Świnka. Nowe królestwo objęło jedynie Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie. [więcej]
Czerwiec 1295 Po koronacji Przemysł II zlecił wykonanie nowej pieczęci, na której po jednej stronie znajdowała się postać Przemysła w koronie, z berłem, w królewskim płaszczu, a z drugiej strony - orzeł w koronie. [więcej]
30 lipiec 1295 30 lipca 1295 roku Przemysł II przebywał w Słupsku. [więcej]
9 sierpień 1295 9 sierpnia 1295 roku Przemysł II gościł w Gdańsku. [więcej]
11 sierpień 1295 11 sierpnia 1295 roku Przemysł II rezydował w Tczewie. [więcej]
15 sierpień 1295 15 sierpnia 1295 roku Przemysł II przebywał w Świeciu. [więcej]
25 sierpień 1295 25 sierpnia 1295 roku Przemysł II rezydował w Gnieźnie. [więcej]
19 październik 1295 19 października 1295 roku Przemysł II gościł w Gdańsku. [więcej]
Boże Narodzenie 1295 Boże Narodzenie 1295 roku Przemysł II spędził w Gnieźnie w towarzystwie Władysława Łokietka. [więcej]
25 styczeń 1296 25 stycznia 1296 roku Przemysł II przebywał w Poznaniu. [więcej]
3 luty 1296 3 lutego 1296 roku Przemysł II gościł zapewne w Pyzdrach. [więcej]
7 luty 1296 7 lutego 1296 roku Przemysł II rezydował w Rogoźnie. W związku z tym, że były to ostatki, jest wielce prawdopodobne, ze odbywał się tam wówczas turniej rycerski. [więcej]
8 luty 1296 8 lutego 1296 roku w Rogoźnie Przemysł II zginął z rąk niezidentyfikowanych po dzień dzisiejszy sprawców. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Stolec 1277

Siewierz 1289

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Henryk IV Prawy
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Przemysła II została w 1273 roku Ludgarda Meklemburska. Wnuczka księcia zachodniopomorskiego Barnima I, córka księcia Meklemburgi Henryka I Pielgrzyma. Para nie doczekała się potomstwa.

Drugą żoną Przemysła II została 11 października 1285 roku Ryksa Szwedzka - córka króla Szwecji - Waldemara Birgerssona.

  1. Ryksa Elżbieta - żona Wacława II

Trzecią żoną Przemysła II została przed 13 kwietnia 1293 roku Małgorzata Brandenburska - córka margrabiego brandenburskiego Albrechta III. Para nie doczekała się potomstwa.

Następca: Wacław II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Przemysł_II
#PrzemysłII
26

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.