ozdoba

BOLESŁAW II MAZOWIECKI

(1288-1289)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Bolesław II Mazowiecki
Dynastia: Piastów
Urodzony: około 1251 roku
Zmarł: 24 kwietnia 1313 roku
w Wyszogrodzie
Rodzice: Siemowit I
i Perejesława
Wrzesień 1262 23 czerwca 1262 roku w Jazdowie zginął ojciec Bolesława II Mazowieckiego, a jego brat Konrad II Czerski dostał się do litewskiej niewoli. Wdowa zagrożona z jednej strony łupieskimi najazdami z północy, a z drugiej strony agresywną postawą szwagra Kazimierza Kujawskiego poprosiła o opiekę Bolesława Pobożnego. [więcej]
1263 W pierwszej połowie 1263 roku Mazowsze, które odziedziczył Bolesław II Mazowiecki, zostało poważnie spustoszone przez Litwinów, Prusów i Jaćwingów. Łupieska wyprawa dotarła aż do Łowicza. [więcej]
1270 Około 1270 roku nastąpił podział spuścizny po Siemowicie I. Konrad II Czerski przejął dzielnicę złożoną z Ziemi Czerskiej i części Mazowsza północnego, obejmującego obszar od Zakroczymia po Wiznę, z grodami w Czersku, Jazdowie, Rokitnie, Zakroczymiu i Pułtusku, zaś Bolesław Siemowitowicz otrzymał pozostałą północno-zachodnią część Mazowsza ze stolicą w Płocku.
Ze względu na młody wiek Bolesława II Mazowieckiego regencję sprawowała jego matka Perejasława. Rządy księżnej obejmowały terytorium pięciu kasztelańskich grodów: Płock, Wyszogród, Gostynin, Sochaczew, Biała (później Rawa). Księżna w imieniu syna sprawowała również zwierzchnictwo terytorialne nad arcybiskupim Łowiczem. [więcej]
1275 Około 1275 roku Bolesław II Mazowiecki rozpoczął rządy w swojej dzielnicy, która obejmowała zachodnie Mazowsze z Płockiem, Gostyninem i Sochaczewem oraz Rawą. Nie były to jednak rządy w pełni samodzielne. Poczynania syna nadzorowała Perejesława. [więcej]
1275 W 1275 roku Bolesław II Mazowiecki zawarł sojusz z Władysławem I Łokietkiem. [więcej]
1279 W 1279 roku Bolesław II Mazowiecki zawarł z Trojdenem sojusz, wzmocnimy mariażem Bolesława II z Gaudemundą Zofią córką władcy Litwy. Był to pierwszy związek małżeński władcy piastowskiego z Litwinką. [więcej]
1279 W 1279 roku Bolesław II Mazowiecki razem z Leszkiem Czarnym przygotowali zapewne subtelną intrygę, celem której było wzbudzenie konfliktu Konrada Czerskiego z księciem ruskim Włodzimierzem. [więcej]
1282 W 1282 roku Bolesław II Mazowiecki wykorzystał nieobecność brata, zajętego zbrojną interwencją w Małopolsce. Wspomagany oddziałami Leszka Czarnego i Władysława I Łokietka spustoszył dzielnicę należącą do Konrada Czerskiego. Zajął wówczas gród Jazdów, gdzie ograbił żonę brata Jadwigę. [więcej]
1282 Jeszcze w 1282 roku na terytorium Bolesława II Mazowieckiego spadła odwetowa wyprawa Konrada Czerskiego. Spustoszony wówczas został Sochaczew i Gostynin. [więcej]
1283 W 1283 roku, po śmierci matki, Bolesław II Mazowiecki przejął we władanie Sochaczew, który był do tej pory jej oprawą wdowią. [więcej]
1283 W 1283 roku wojna pomiędzy braćmi trwała dalej. Na terytorium Bolesława II Mazowieckiego spadł litewski najazd, inspirowany pomysłem Konrada Czerskiego. [więcej]
1285 W 1285 roku Bolesław II Mazowiecki zaatakował Szczekarzew, znajdujący się na terytorium Lwa Halickiego. Był to atak prewencyjny, mający na celu zatrzymanie planowanej wyprawy tatarsko-ruskiej na Małopolskę. Tym sposobem naraził się na atak Włodzimierza Wołyńskiego, który złupił Wyszogród. [więcej]
24 sierpień 1285 24 sierpnia 1285 roku doszło do próby pojednania Bolesława II Mazowieckiego z Konradem Czerskim. [więcej]
1286 Na początku 1286 roku Bolesław II Mazowiecki przedsięwziął łupieską ekspedycję na terytoriom należące do Lwa Halickiego. [więcej]
Lato 1286 Latem 1286 roku na terytorium Bolesława II Mazowieckiego wtargnęły zastępy Rusinów i Litwinów, które spustoszyły Sochaczew oraz oddziały Konrada Czerskiego zdobywając Płock. [więcej]
15 sierpień 1286 Po 15 sierpnia 1286 roku Władysław Łokietek pomógł Bolesławowi II Mazowieckiemu odzyskać Płock. [więcej]
1288 W 1288 roku zmarła Gaudemunda, małżonka Bolesławowa II Mazowieckiego. [więcej]
Październik 1288 W październiku 1288 roku, po śmierci Leszka Czarnego, Bolesław II Mazowiecki na wiecu w Sandomierzu wybrany został księciem krakowskim. [więcej]
Jesień 1288 Pomimo tego, że Bolesław II Mazowiecki wybrany na wiecu w Sandomierzu był legalnym władcą Małopolski, mieszczanie krakowscy tron udostępnili Henrykowi Prawemu. To było zapowiedzią wojny. [więcej]
26 luty 1289 26 lutego 1289 roku Bolesław II Mazowiecki brał udział w zwycięskiej bitwie pod Siewierzem, w której pokonane zostały oddziały stronników Henryka Prawego.
1289 W 1289 roku Bolesław II Mazowiecki oddał Konradowi Czerskiemu Ziemię Sandomierską. Tym samym zakończyła się wojna pomiędzy Siemomysłowicami. [więcej]
1289 Tymczasem Bolesław II Mazowiecki próbował odzyskać Kraków przejęty przez stronników Henryka Prawego. W walkach pomagał mu również Lew Halicki. Kilkumiesięczne oblężenie nie przyniosło sukcesu, więc Bolesław II Mazowiecki wycofał się do Płocka. W stolicy Małopolski pozostał tylko Władysław Łokietek. [więcej]
1290 Wydarzenia z 1289 roku zbliżyły do siebie Bolesława II Mazowieckiego i Konrada Czerskiego. Obydwaj zaprzestali wzajemnych walk i waśni oraz weszli w skład obozu czeskiego, wzmacniając małżeństwami sojusz z Wacławem II. [więcej]
22 kwiecień 1291 W okolicach Wielkanocy 1291 roku Bolesław II Mazowiecki pojął za żonę Kunegundę, siostrę Wacława II. Była to zapowiedź czesko-mazowieckiego sojuszu. [więcej]
13 październik 1292 W 1292 roku Bolesław II Mazowiecki jako stronnik Wacława II brał udział w wyprawie króla Czech przeciwko Władysławowi Łokietkowi, zakończonej 13 października 1292 roku w Sieradzu złożeniem hołdu przez księcia kujawskiego Wacławowi II. [więcej]
1294 W 1294 roku w walkach z Litwinami zginął Kazimierz II Łęczycki. Nie wiadomo jaką rolę odegrał w tej tragedii Bolesław II Mazowiecki. Mógł udzielić cichej zgody na przejście Litwinów przez swoje ziemie, a potem widząc rozmiar zniszczeń poczynionych przez agresorów próbować doprowadzić do rozejmu. [więcej]
24 czerwiec 1294 W czerwcu 1294 zmarł Konrad Czerski. Bolesław II Mazowiecki przejął jego dzielnicę. [więcej]
1294 W 1294 roku Krzyżacy zniszczyli zamek w Wiźnie, który Bolesław II Mazowiecki udostępniał Litwinom, łupiącym terytoria władców nie będących w sojuszu z Mazowszem. [więcej]
1295 Opuszczenie przez Bolesława II Mazowieckiego obozu Wacława II zaowocowało poparciem dla Przemysła II i jego koronacji, która odbyła się 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie. [więcej]
1295 W 1295 roku przy pomocy Litwinów Bolesław II Mazowiecki odbudował Wiznę. Krzyżacy mieli zamiar ponownie zniszczyć warownię, lecz przeszkodziła im w tym piąta apostazja Prusów. [więcej]
1295 W 1295 roku Bolesław II Mazowiecki pozwolił na przemarsz przez swoje terytorium Litwinom, którzy złupili ziemie należące do Wacława II. [więcej]
Marzec 1296 W marcu 1296 roku Bolesław II Mazowiecki wsparł Władysława Łokietka w walkach z Henrykiem Głogowskim o Wielkopolskę. [więcej]
1296 W 1296 roku Bolesław II Mazowiecki dalej wspierał najazdy Litwinów, którzy w tym roku dotarli do Ziemi Sandomierskiej. [więcej]
1297 W roczniku miechowskim zapisano pod 1297 rokiem, że Bolesław II Mazowiecki, wspierając poczynania Władysława Łokietka, najechał Małopolskę i zniszczył Miechów. [więcej]
Wiosna 1298 Wiosną 1298 roku Bolesław II Mazowiecki wspólnie z Władysławem Łokietkiem przeprowadzili odwetową łupieską wyprawę do Marchii Brandenburskiej. [więcej]
Sierpień 1298 W sierpniu 1298 roku Bolesław II Mazowiecki zezwolił arcybiskupowi Jakubowi Śwince na bicie monety w mieście Łowiczu. [więcej]
1300 Zapewne jeszcze przed 1300 roku Bolesław II Mazowiecki oddalił swą żonę Kunegundę, siostrę Wacława II. [więcej]
Wiosna 1300 Wiosną 1300 roku Bolesław II Mazowiecki udzielił pomocy Władysławowi Łokietkowi zmuszonemu do ucieczki przez Wacława II. [więcej]
Listopad 1300 Odmowa Bolesława II Mazowieckiego złożenia hołdu Wacławowi II naraziła go na zbrojną interwencję czeskiego króla. Agresorzy spustoszyli okolice Gostynina, po czym zawrócili. [więcej]
1301 W 1301 roku odwiedziła Bolesława II Mazowieckiego jego siostra Salomea klaryska zakonu w Skale. [więcej]
1303-1309 Prawdopodobnie w latach 1303-1309 Bolesław II Mazowiecki dokonał lokacji miasta Warszawa. [więcej]
1304-1305 Prawdopodobnie w latach 1304-1305 Bolesław II Mazowiecki zajął Sieciechów, należący do Wacława II. [więcej]
1306 W 1306 roku Bolesław II Mazowiecki wspierał Władysława Łokietka w walkach na Pomorzu. [więcej]
Lato 1308 Latem 1308 roku Bolesław II Mazowiecki wsparł Władysława Łokietka w obronie Świecia przed agresją Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
22 luty 1310 22 lutego 1310 roku Bolesław II Mazowiecki nadał Krakowowi przywilej wolności celnych w swej dzielnicy. W zamian otrzymał od Władysława Łokietka pozwolenie na dożywotnie przyłączenie kasztelanii sieciechowskiej do Mazowsza. [więcej]
1312 / 1313 W drugiej połowie 1312 lub na początku 1313 roku Bolesław II Mazowiecki gościł Leszka Inowrocławskiego, który niedawno powrócił z czeskiej niewoli i szukał sposobu odzyskania Ziemi Michałowskiej z rąk Krzyżaków. [więcej]
24 kwiecień 1313 Bolesław II Mazowiecki zmarł 24 kwietnia 1313 roku w Wyszogrodzie. Pochowany został w katedrze św. Zygmunta w Płocku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Siewierz 1289

Wojny

Zajęcie
Pomorza Gdańskiego
przez Krzyżaków
1308-1309

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: W 1288 roku Leszek Czarny
W 1289 roku Henryk IV Prawy
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Bolesława Mazowieckiego została w 1279 roku Gaudemunda Zofia Litewska - córka księcia litewskiego Trojdena

  1. Siemowit
  2. Trojden

Drugą żoną Bolesława Mazowieckiego została w 1291 roku Kunegunda Czeska - siostra Wacława II.

  1. Wacław Płocki
  2. Eufrozyna - żona Władysława I Oświęcimskiego
Następca: W 1288 roku Henryk IV Prawy
W 1289 roku Władysław I Łokietek

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Bolesław_Mazowiecki
#BolesławMazowiecki
96

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.