ozdoba

LESZEK INOWROCŁAWSKI

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz II Sprawiedliwy
Konrad I Mazowiecki
Kazimierz I Kujawski
Ziemomysł Inowrocławski
Leszek Inowrocławski
Dynastia: Piastów
Urodzony: około 1275 roku
Zmarł: około 1340 roku
Rodzice: Ziemomysł Inowrocławski
i Salomea
1274-1277 Nieznana jest dokładna data urodzin Leszka Inowrocławskiego. Zakłada się, że było to pomiędzy 1274 i 1277 rokiem. Imię zawdzięcza swojemu stryjowi Leszkowi Czarnemu. Miejscem narodzin był najprawdopodobniej Sieradz. [więcej]
Grudzień 1279 W grudniu 1279 roku, po śmierci Bolesława Wstydliwego, Leszek Inowrocławski trzymany na rękach przez Gryfinę uczestniczył w uroczystym wjeździe Leszka Czarnego do Krakowa. [więcej]
Młodość W młodości zapewne na Kujawach Leszek Inowrocławski musiał pobierać nauki, ponieważ posiadał umiejętność czytania i pisania. [więcej]
1287 W 1287 roku, po śmierci ojca, Leszek Inowrocławski i jego bracia zostali spadkobiercami Księstwa Kujawskiego. W chwili śmierci rodzica bracia byli zbyt młodzi, więc regencję nad nimi objęła ich matka Salomea. [więcej]
8 maj 1294 8 maja 1294 roku w Inowrocławiu Leszek Inowrocławski wystawił dla klasztoru byszewskiego dokument, w którym zatwierdził ogłoszony wcześniej wyrok sądu. Przyjmuje się, że był już wówczas niezależnym władcą Kujaw. [więcej]
1294 W 1294 roku, po uzyskaniu pełnoletności, Leszek Inowrocławski miał otrzymać od Władysława Łokietka kasztelanię kruszwicką. Niestety stryj Leszka Inowrocławskiego nie wywiązał się z obietnicy. Ten fakt z pewnością pogorszył rodzinne relacje. [więcej]
26 czerwiec 1295 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie koronowany został Przemysł II, stając się po ponad dwustuletniej przerwie kolejnym królem Polski. Nie wiadomo, czy Leszek Inowrocławski brał udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. [więcej]
2 luty 1296 2 lutego 1296 roku powstał dokument wystawiony wspólnie przez Leszka Inowrocławskiego i jego braci: Przemysła i Kazimierza. [więcej]
8 luty 1296 8 lutego 1296 roku zamordowano Przemysła II, króla Polski i władcę Pomorza. Leszek Inowrocławski dowiedziawszy się o tym, podjął próbę odzyskania terytorium, należącego wcześniej do jego dziadka Sambora II Tczewskiego. Wyruszył na północ i dosyć szybko opanował Świecie nad Wisłą, Tczew i Gdańsk. Leszkowi Inowrocławskiemu nie udało się zająć Ziemi Słupskiej i Sławieńskiej. Przyczynił się do tego niechętny księciu wojewoda Święca. [więcej]
25 maj 1296 25 maja 1296 roku Leszek Inowrocławski potwierdził wszystkie przywileje nadane cystersom w Gdańsku, nazywając siebie księciem Pomorza. [więcej]
9 czerwiec 1296 9 czerwca 1296 roku Leszek Inowrocławski zajętą przez siebie część Pomorza Wschodniego przekazał stryjowi Władysławowi Łokietkowi, zatrzymując sobie już na stałe kasztelanię wyszogrodzką. [więcej]
1297 W 1297 roku Leszek Inowrocławski potwierdził klasztorowi w Byszewie przywilej swego ojca z 1286 roku oraz zezwolił zmienić prawo średzkie na magdeburskie. [więcej]
Listopad 1300 W listopadzie 1300 roku Leszek Inowrocławski i jego bracia złożyli hołd nowemu królowi Polski Wacławowi II. [więcej]
Listopad 1300 Podporządkowanie się Wacławowi II opłaciło się Leszkowi Inowrocławskiemu i jego braciom. Otrzymali oni tak długo przez nich pożądaną kasztelanię kruszwicką. [więcej]
7 grudzień 1300 7 grudnia 1300 roku w Inowrocławiu przy poparciu Leszka Inowrocławskiego i jego brata Przemysła wybrano nowego biskupa włocławskiego. Został nim Gerward syn sędziego Macieja z Ostrowa. [więcej]
23 kwiecień 1301 23 kwietnia 1301 roku w Inowrocławiu Leszek Inowrocławski wspólnie z braćmi nadał katedrze gnieźnieńskiej wieś Chociszewo (nad Brdą, między Bartodziejami a zaginioną Rzepką). [więcej]
Lato 1301 Latem 1301 roku Leszek Inowrocławski przebywał prawdopodobnie na Pomorzu w związku z atakiem rugijskiego księcia Sambora na Gdańsk. Agresja została odparta przy pomocy krzyżackich oddziałów. [więcej]
23 grudzień 1302 23 grudnia 1302 roku Przemysł Inowrocławski wystawił dokument, w którym określił się księciem kujawskim oraz, zacieśniająco, wyszogrodzkim i bydgoskim. To pismo stało się źródłem domniemań historyków, w efekcie których powstała koncepcja, że Leszek Inowrocławski wraz z braćmi podzielili między siebie posiadane przez nich terytorium. [więcej]
1303 W 1303 roku Siemowit Dobrzyński zajął Osiek, położony na terytorium należącym do Leszka Inowrocławskiego i jego braci. Agresja ta była sankcją księcia wykonaną na rycerzu Szymonie z Osieka za niespłacone długi. [więcej]
1303 Konfiskata Osieka dokonana przez Siemowita Dobrzyńskiego spowodowała rozłam wśród synów Ziemomysła Inowrocławskiego. Leszek Inowrocławski był zdania, że należy zainicjować interwencję zbrojną, aby ukarać stryja, bracia zaś upierali się przy pokojowych rokowaniach. [więcej]
1303 Sankcje Siemowita Dobrzyńskiego dały początek niezadowoleniu rycerstwa w Księstwie Dobrzyńskim. Z tego powodu zawiązał się lokalny spisek, a jego przywódcy skontaktowali się z Leszkiem Inowrocławskim chętnym do zbrojnej interwencji, mającej na celu ukaranie stryja. [więcej]
15 listopad 1303 15 listopada 1303 roku w Toruniu Leszek Inowrocławski zawarł z Zakonem Krzyżackim umowę kredytową na kwotę 180 grzywien w denarach toruńskich. Zabezpieczeniem pożyczki stała się Ziemia Michałowska, a fundusze miały zostać przeznaczone na sfinansowanie wojny z Siemowitem Dobrzyńskim. Środki finansowe Leszek Inowrocławski miał oddać w ciągu trzech lat, a zastaw obowiązywał od 25 grudnia 1303 do 25 grudnia 1306 roku.
Aby móc zastawić Ziemię Michałowską oświadczył, że dokonał z braćmi podziału ojcowizny. [więcej]
13 grudzień 1303 13 grudnia 1303 roku w Inowrocławiu powstał dokument, z tytulatury którego wynika, że Leszek Inowrocławski po konfrontacji z braćmi zawiesił dążenia do podziału ojcowizny. [więcej]
1303 / 1304 Zimą przełomu 1303 i 1304 roku oddziałom Leszka Inowrocławskiego pod dowództwem Wojsława Trojanowica z Kryr z rodu Powałów udało się przeprowadzić akcję zbrojną, efektem której było pojmanie Siemowita Dobrzyńskiego i zajęcie Dobrzynia. [więcej]
1303 / 1304 Niedługo po akcji zbrojnej wojsk Leszka Inowrocławskiego w Dobrzyniu uwolniony został Siemowit Dobrzyński, a oddziały, które pozostały mu lojalne, odbiły z rąk Wojsława Trojanowica stolicę księstwa. [więcej]
Lipiec 1304 Latem 1304 roku Siemowit Dobrzyński przeszedł do kontrofensywy. Jego wojska zajęły kasztelanię słońską, opanowały Wyszogród, a nawet zamek biskupa włocławskiego Gerwarda z Ostrowa w Raciążku. Zaatakowane zostały te ziemie, które przed zawieszonym podziałem księstwa inowrocławskiego chciał zatrzymać dla siebie Leszek Inowrocławski. [więcej]
14 październik 1304 14 października 1304 roku, aby sfinansować dalsze zmagania z Siemowitem Dobrzyńskim, Leszek Inowrocławski zaciągnął kolejną pożyczkę. Tym razem Zakon Krzyżacki przekazał 120 grzywien denarów toruńskich z utrzymaniem poprzedniego terminu spłaty i wykupu zastawu do 25 grudnia 1306 roku. Dług inowrocławskiego księcia wynosił już 300 grzywien. [więcej]
Listopad 1304 Po otrzymaniu środków finansowych od Zakonu Krzyżackiego Leszek Inowrocławski rozpoczął przeciwko Siemowitowi Dobrzyńskiemu działania zbrojne, mające na celu odzyskanie niedawno utraconych terytoriów. Już w listopadzie 1304 roku kampania zakończyła się sukcesem, a wojska stryja zostały wyparte. [więcej]
27 listopad 1304 27 listopada 1304 roku Leszek Inowrocławski zaciągnął od Zakonu Krzyżackiego kolejną pożyczkę. Tym razem otrzymał 62 grzywny toruńskie pod zastaw 40 łanów nad Drwęcą, między Michałowem Wielkim i Michałowem Małym, naprzeciw Brodnicy. Spłata nowego długu miała nastąpić do 2 maja 1305 roku. [więcej]
1304 / 1305 Na przełomie 1304 i 1305 roku Leszek Inowrocławski zaopatrzony w gotówkę udał się na Węgry w poszukiwaniu Władysława Łokietka. [więcej]
1305 W podróży na Węgry Leszek Inowrocławski, przebywając na terenie Moraw, został uwięziony przez Czechów. [więcej]
Grudzień 1306 Pod nieobecność Leszka Inowrocławskiego, który stale przebywał w czeskiej niewoli, w grudniu 1306 roku Przemysł Inowrocławski postanowił spłacić dług zaciągnięty u Krzyżaków przez Leszka Inowrocławskiego w 1303 roku. W tym celu wysłał do komtura Ziemi Chełmińskiej Güntera von Schwarzburga swego poddanego kasztelana wyszogrodzkiego Jana z Płonkowa z pieniędzmi. Komtur jednak odmówił ich przyjęcia, twierdząc że spłaty może dokonać tylko Leszek Inowrocławski. [więcej]
Maj 1312 Prawdopodobnie w maju 1312 roku po siedmiu latach niewoli Leszek Inowrocławski dzięki pieniężnemu okupowi odzyskał wolność. Spotkanie z braćmi po tak długim czasie musiało wzniecić sporo emocji. [więcej]
19 lipiec 1312 Niedługo po 19 lipca 1312 roku Leszek Inowrocławski wraz z Przemysłem Inowrocławskim wydzielili Kazimierzowi Gniewkowskiemu z ojcowizny Księstwo Gniewkowskie oraz Ziemię Słońską. [więcej]
1312 / 1313 W drugiej połowie 1312 lub na początku 1313 roku Leszek Inowrocławski, poszukujący recepty na odzyskanie Ziemi Michałowskiej z rąk Krzyżaków, był gościem Bolesława Siemowitowicza. [więcej]
20 sierpień 1313 20 sierpnia 1313 roku w Inowrocławiu Leszek Inowrocławski wspólnie z Przemysłem Inowrocławskim wystawili dokument, potwierdzający pożyczkę 14 grzywien, którą biskup włocławski Gerward udzielił rycerzowi Filipowi z Łagiewnik pod zastaw kilku łanów w jego wsi. [więcej]
Marzec 1314 W marcu 1314 roku w Inowrocławiu Leszek Inowrocławski i Przemysł Inowrocławski wystawili klasztorowi w Byszewie potwierdzenie nabycia przez niego wsi Trzeciewiec. [więcej]
1314 W 1314 roku Leszek Inowrocławski czynił usilne starania, mające na celu odzyskanie Ziemi Michałowskiej. [więcej]
1314 / 1315 Pomiędzy 12 października 1314 a 6 kwietnia 1315 roku rozeszły się drogi braci Leszka i Przemysła. Rządzone przez nich księstwo podzielono na dwie części. Leszek pozostał w Inowrocławiu, a Przemysł został księciem bydgosko-wyszogrodzkim. [więcej]
17 lipiec 1317 17 lipca 1317 roku powstał dokument, w myśl którego Leszek Inowrocławski, nie będąc w stanie spłacić zaciągniętych w latach 1303-1304 pożyczek, zrzekł się pretensji wobec Zakonu Krzyżackiego do zastawionej wówczas Ziemi Michałowskiej. [więcej]
11 czerwiec 1318 11 czerwca 1318 roku w Inowrocławiu Leszek Inowrocławski i Przemysł Inowrocławski zawarli porozumienie w sprawie wzajemnego dziedziczenia dzielnic. [więcej]
18-23 czerwiec 1318 W dniach 18-23 czerwca 1318 roku w Sulejowie odbył się wielki zjazd możnowładztwa kościelnego i świeckiego. Jest wielce prawdopodobne, że Leszek Inowrocławski wraz z braćmi brał udział w tym wiecu. Powstała tam wówczas petycja adresowana do papieża Jana XXII w sprawie zezwolenia na koronację Władysława Łokietka oraz podjęcia osądu kościelnego sprawy zajęcia Pomorza Wschodniego przez Krzyżaków. [więcej]
Lato 1318 W 1318 roku Leszek Inowrocławski udzielił biskupowi włocławskiemu Gerwardowi formalnej zgody na wzniesienie murowanego zamku w Sławsku Wielkim na terytorium zamątwiańskim. Twierdza ta miała pełnić podobną funkcję jak zamek w Raciążku i z pewnością miał być tam ulokowany skarbiec biskupi. Nie odnaleziono żadnych śladów świadczących, by ten obiekt kiedykolwiek wzniesiono, zapewne z uwagi na rychłą śmierć Gerwarda w Awinionie. [więcej]
27 lipiec 1319 27 lipca 1319 roku Leszek Inowrocławski i Przemysł Inowrocławski zawarli porozumienie z przedstawicielami wschodniopomorskiego rodu Święców. [więcej]
20 styczeń 1320 Brakuje dowodów, lecz jest bardzo prawdopodobne, że Leszek Inowrocławski wziął udział w koronacji Władysława Łokietka, która odbyła się 20 stycznia 1320 roku w Krakowie.
14 kwiecień 1320 14 kwietnia 1320 roku rozpoczęła się w Inowrocławiu pierwsza rozprawa w procesie przeciw Krzyżakom w sprawie Pomorza. Leszek Inowrocławski wziął na siebie organizację posiedzeń sądu. [więcej]
30 maj 1320 30 maja 1320 roku w Brześciu Kujawskim Leszek Inowrocławski został zaprzysiężony, by następnie kilka dni później złożyć zeznania w procesie przeciw Krzyżakom o Pomorze. [więcej]
10 luty 1321 10 lutego 1321 roku w inowrocławskim kościele św. Mikołaja odczytano wyrok, skazujący Krzyżaków na zwrot Pomorza i zapłatę odszkodowania w wysokości 30 tysięcy grzywien. [więcej]
1323 Prawdopodobnie pod koniec 1323 roku Leszek Inowrocławski przekazał swoje księstwo bratu Przemysłowi, zrezygnował z władzy książęcej i opuścił Kujawy. [więcej]
27 kwiecień 1339 27 kwietnia 1339 roku w Krakowie Leszek Inowrocławski złożył zeznania w drugim procesie polsko-krzyżackim. [więcej]
1339-1343 Nieznana jest dokładna data śmierci Leszka Inowrocławskiego. Przyjmuje się, że zmarł pomiędzy 27 kwietnia 1339 roku a 13 lipca 1343 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Leszek Inowrocławski nie był żonaty


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Leszek_Inowrocławski
#LeszekInowrocławski
208

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.