TORUŃ ZAMEK KRZYŻACKI

Kujawsko-Pomorskie
Bobrowniki
Brodnica
Chełmno
Gródek
Inowrocław
Kruszwica
Raciążek
Radziki Duże
Radzyń Chełmiński
Szubin
Świecie
Toruń zamek Dybów
Toruń zamek krzyżacki
Wenecja

Ciekawostki z historii zamku i grodu

VII wiek W VII wieku tereny te zajęte były przez plemię Goplan.
X wiek W X wieku toruńska osada przekształciła się w warownię obronną w państwie Mieszka I, a powstały tutaj gród zabezpieczał przeprawę przez Wisłę.
1217 W 1217 roku toruński gród został zdobyty i spalony przez Prusów.
1231 W 1231 roku przy wydatnej pomocy Konrada I Mazowieckiego Herman von Balk wzniósł gród w starym Toruniu na Dębie.
28 grudnia 1233 28 grudnia 1233 roku Toruń otrzymał chełmińskie prawa miejskie.
1236 W 1236 roku Krzyżacy przystąpili do odbudowy zniszczonego grodu.
21 styczeń 1241 21 stycznia 1241 roku w Toruniu ogłoszono werdykt w sprawie sporu pomiędzy biskupem włocławskim Michałem a księciem lubiszewskim Samborem II o płacenie dziesięcin.
marzec 1242

"...W marcu 1246 roku w Toruniu trwała rozprawa sądowa między przedstawicielami Zakonu i Lubeki o niewypełnienie układu między obiema stronami. Lubeczanom bowiem nie udało się założyć sambijskiej kolonii. Zakon, mimo wcześniejszego układu, wcale nie spieszył się z wypełnieniem wcześniejszych ustaleń. Krzyżacy twierdzili wręcz, że postanowienia poprzedniego aliansu były nieważne, ponieważ strona lubecka nie wypełniła warunku dostarczenia tak potrzebnej w opisywanym okresie zbrojnej pomocy. Wedle układu lubeczanie mieli przybyć z pomocą na łodziach, konno albo w inny możliwy sposób. Za swój udział każdy z uczestników wyprawy miał dostać ekwiwalent, którym była odpowiednia do jego udziału działka miejska..."


Fragment książki: Marek Smoliński "Świętopełk Gdański" rozdział 3.2

1242-1246 W latach 1242-1246 toruński gród dzielnie odpierał najazdy Prusów oraz księcia pomorskiego Świętopełka II Wielkiego i pozostał niezdobyty.
7 grudzień 1248 Na 7 grudnia 1248 roku zwołano do Torunia sąd, który miał rozstrzygnąć braterski spór o spuściznę po ojcu pomiędzy Świętopełkiem II Wielkim i Samborem II. Ten pierwszy nie stawił się osobiście przed arbitrami, więc papieski legat Jakub z Liege zafundował mu klątwę.
1251 W 1251 roku pierwszym komturem toruńskim został niejaki Rabe.
1255 W 1255 roku przystąpiono do rozbudowy istniejącego zamku krzyżackiego w Toruniu. Prawdopodobnie wtedy powstał pomysł wznoszenia budowli na planie podkowy.
15 listopad 1303 15 listopada 1303 roku w Toruniu Leszek Inowrocławski zawarł z Zakonem Krzyżackim umowę kredytową na kwotę 180 grzywien w denarach toruńskich. Fundusze miały zostać przeznaczone na sfinansowanie wojny z Siemowitem Dobrzyńskim.
1309 W 1309 roku zakończono budowę części wschodniej zamku w Toruniu.
1325-1350 Pomiędzy 1325 a 1350 rokiem zakończono wznoszenie zachodniej części zamku.
3 kwiecień 1329 3 kwietnia 1329 roku w Toruniu Jan Luksemburski złożył podpis na dokumencie, w którym nadał Krzyżakom połowę Ziemi Dobrzyńskiej, drugą zaś część oddał im w zarząd. Ziemia Dobrzyńska, którą wówczas rozporządzał król Czech, została w marcu 1329 roku zajęta przez wojska czesko-krzyżackie w wyniku działań wojny polsko-krzyżackiej.
marzec 1339 Pod koniec marca 1339 roku sędziowie papiescy Galhard de Carceribus i Piotr spotkali się w Toruniu z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego. Wynegocjowano wówczas ugodę, którą Kazimierz Wielki był skłonny uznać, a w myśl której Zakon miałby wypłacić na rzecz króla 14 000 grzywien odszkodowania.
1 maj 1390 1 maja 1390 roku w Toruniu prowadzono negocjacje, których celem było zakończenie konfliktu krzyżacko-polsko-litewskiego. Wśród posłów Władysława Jagiełły odnaleźć można było Janusza I, Siemowita IV i Skirgiełłę.
13 - 23 lipiec 1391 Między 13 a 23 lipca 1391 roku pod Toruniem odbyły się zakończone fiaskiem negocjacje wysłanników Władysława Jagiełły z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego.
24 maj 1402 24 maja 1402 roku gośćmi wielkiego mistrza Konrada von Jungingena w Toruniu była królewska para Władysław Jagiełło i Anna Cylejska. Ceremonię powitania znakomitych gości uświetniła muzyka grajków.
10 czerwiec 1405 10 czerwca 1405 roku Władysław II Jagiełło przybył do Torunia, aby wpłacić do krzyżackiego skarbca 50 tysięcy florenów i 2400 kóp groszy. Dzięki tej bajońskiej kwocie polski król wykupił od Zakonu Ziemię Dobrzyńską oraz zamek i klucz złotoryjski.
9 sierpień 1409 9 sierpnia 1409 roku na ratuszu Starego Miasta Torunia ogłoszono publicznie Władysława Jagiełłę wrogiem Zakonu Krzyżackiego.
7 sierpnia 1410 7 sierpnia 1410 roku Krzyżacy poddali zamek w Toruniu wojskom Władysława Jagiełły.
29 września 1410 29 września 1410 roku zamek w Toruniu odwiedził sam król Władysław Jagiełło.
1 lutego 1411 1 lutego 1411 roku zamek w Toruniu powrócił w krzyżackie ręce na mocy postanowień pierwszego pokoju toruńskiego.
13 sierpnia 1435

"...Mamy szczegółowe sprawozdanie komtura toruńskiego z dnia 18 sierpnia o tym, co się działo w Toruniu i w ziemi chełmińskiej, które to sprawozdanie będzie najlepszą ilustracją ówczesnego stanu rzeczy: „Wasza Miłość raczy wiedzieć, pisał komtur do wielkiego mistrza, o czym dowiedziałem się od wiarygodnego, pobożnego i uczciwego męża i od innych przyjaciół Zakonu, których o to prosiłem, jako rada starego miasta Torunia 13 sierpnia zwołała przed siebie wszystkie części gminy; najpierw przysięgli cechów, potem gmina i reszta ludu zasiedli za miastem na otwartym polu. Tu kazano im przeczytać odpis rozejmu i powiedziano: jeżeli chcą przy nich pozostać, to można się spodziewać, że te artykuły pozostaną, w mocy i wojny nie będzie; niechże więc powiedzą: czy chcą pozostać przy nich, czy przy Zakonie? A wszyscy odpowiedzieli, że pozostaną przy radzie, żywi czy umarli. Wtedy im nakazano, że, jeżeli Wasza Miłość wyruszy w pole przeciw nieprzyjaciołom ze swoimi ludźmi, to oni zostaną, cicho w Toruniu i nic się do tego nie przyłożą; a jeżeli Wasza Miłość których z miasta zażąda i mieć ich zechce, to oni nikogo nie wydadzą, i będą się w tym trzymać razem, choćby ich wszystkich społem wymordować miano..."


Fragment książki: Anatol Lewicki "POWSTANIE ŚWIDRYGIEŁŁY" s. 286

28 lipca 1452 28 lipca 1452 roku w Toruniu Kazimierz Jagiellończyk spotkał się z wielkim mistrzem Ludwigiem von Erlichshausen.
7 lutego 1454 7 lutego 1454 roku mieszczanie rozpoczęli oblężenie zamku krzyżackiego w Toruniu.
8 lutego 1454 8 lutego 1454 roku z powodu braku zapasów żywności i uzbrojenia komtur Albrecht Kalb poddał toruński zamek. Niedługo potem mieszczanie wysadzili wieżę zamkową, a później przystąpili do rozbiórki zamku. Po zakończeniu degradacji części budynków w miejscu tym utworzono miejskie śmietnisko.
16 maja 1454 16 maja 1454 roku do Torunia w otoczeniu 12 chorągwi wkroczył Kazimierz Jagiellończyk.
28 maja 1454 28 maja 1454 roku na toruńskim rynku Kazimierz Jagiellończyk odebrał przysięgę wierności i hołd Ziemi Chełmińskiej, który w jej imieniu złożył wojewoda Gabryel Bayssen.
wiosna 1455 Wiosną 1455 roku przygotowujący się do kolejnego etapu wojny trzynastoletniej Kazimierz Jagiellończyk zlecił budowę specjalnego łyżwowego mostu na Wiśle pod Toruniem, aby ułatwić przemarsz wojsk.
22 lipiec 1456 22 lipca 1456 roku Kazimierz Jagiellończyk przybył do Torunia. Tu udało mu się zawrzeć z krzyżackimi zaciężnymi układ, w myśl którego mieli wydać 21 zamków i miast w zamian za sowitą zapłatę.
Lato 1457 Latem 1457 roku mieszczanie Torunia oskarżyli przed Kazimierzem Jagiellończykiem Gdańsk o pomijanie Torunia i urządzenie w Nieszawie własnego składu, co wpływało ujemnie na dochody miasta.
23 wrzesień 1460 23 września 1460 roku w Toruniu Kazimierz Jagiellończyk wydał ostateczną decyzję o likwidacji głównego konkurenta torunian w handlu wiślanym — Nieszawy.
Czerwiec 1464 W końcu czerwca 1464 roku w Toruniu rozpoczęły się polsko-krzyżackie negocjacje, zmierzające do wypracowania ugody, która zakończyłaby wojnę trzynastoletnią.
styczeń 1465

"...Również Toruń, choć wcześniej niż Gdańsk, przeżył klęskę żywiołową. W końcu stycznia 1465 r., w związku z nieoczekiwanym ociepleniem w rejonie środkowej Wisły, nawiedziła miasto fala powodziowa. Wezbrane wody rzeki zatopiły nadbrzeżne ulice, burząc część murów miejskich i młyn wodny oraz nadwerężając 24 domy, łaźnię, klasztor i kościół Św. Ducha. Gęsta kra uszkodziła również wiele zacumowanych w porcie statków i łodzi wiślanych; niewykluczone, że mogły ulec zniszczeniu (co prawda częściowemu) zgromadzone w składach nadbrzeżnych towary. Wysoki stan wody utrzymał się aż do Wielkanocy (kwiecień), a remonty statków, usuwanie uszkodzeń i pogłębianie toru wodnego przeciągnęły się niewątpliwie do połowy czerwca..."


Fragment książki: J. W. DYSKANT "ZATOKA ŚWIEŻA 1463" s. 223

19 październik 1466 19 października 1466 roku w Toruniu po 26 dniach negocjacji zawarto drugi pokój toruński kończący wojnę trzynastoletnią.
31 październik 1494 31 października 1494 roku do Torunia dotarli Jan Olbracht i Zygmunt Jagiellończyk. Tu Król odebrał hołd od stanów pruskich.
8 maj 1501 8 maja 1501 roku do Torunia przybył Jan Olbracht, aby przyjąć hołd wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna. Ponieważ władca zakonu nie przyjechał, król Polski rozpoczął przygotowania do zbrojnej interwencji w Prusach.
17 czerwiec 1501 17 czerwca 1501 roku w Toruniu zmarł Jan Olbracht.
2 kwiecień 1504 2 kwietnia 1504 roku w Toruniu Aleksander Jagiellończyk odebrał hołd od stanów pruskich.
2 grudzień 1519 2 grudnia 1519 roku do Torunia przybył Zygmunt Stary. Tu odbywała się koncentracja pospolitego ruszenia mobilizującego się do wojny z Zakonem Krzyżackim.
22 grudzień 1519 22 grudnia 1519 roku Mikołaj Firlej opuścił Toruń i na czele armii podążył na północ, aby rozpocząć wojnę z Zakonem Krzyżackim. Na czas wojny Toruń stał się kwaterą główną Zygmunta Starego.
luty 1520 W lutym 1520 roku w Toruniu Zygmunt Stary spotkał się z biskupem Guardalfierim Zachariaszem Ferrerim, który z polecenia papieża Leona X przybył w te strony, aby przeprowadzić czynności niezbędne do kanonizacji księcia Kazimierza Jagiellończyka.
1592 W 1592 król Zygmunt III Waza zlecił reperację murów zamkowych w celu wzniesienia w tym miejscu bastionu.
1883 W 1883 roku uruchomiono linię kolejową łączącą MalborkKwidzyn – Grudziądz – Toruń.

Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Toruń zamek krzyżacki Mury miejskie
Toruń zamek krzyżacki Gdanisko
Toruń zamek krzyżacki Ruiny zamku
Toruń zamek krzyżacki Wejście za zamek
Toruń zamek krzyżacki Dziedziniec
Toruń zamek krzyżacki Na zamku
Toruń zamek krzyżacki Na zamku
Toruń zamek krzyżacki Na zamku
Toruń zamek krzyżacki Widok z góry
Toruń zamek krzyżacki Widok z góry
Toruń zamek krzyżacki Widok z góry
Toruń zamek krzyżacki Na zamku
Toruń zamek krzyżacki W podziemiach
Toruń zamek krzyżacki W całej okazałości


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Toruń_zamek_krzyżacki
#Toruńzamekkrzyżacki
66


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Toruń zamek krzyżacki Mury miejskie Zamek Toruń zamek krzyżacki Gdanisko Zamek Toruń zamek krzyżacki Ruiny zamku Zamek Toruń zamek krzyżacki Wejście za zamek Zamek Toruń zamek krzyżacki Dziedziniec Zamek Toruń zamek krzyżacki Na zamku Zamek Toruń zamek krzyżacki Na zamku Zamek Toruń zamek krzyżacki Na zamku Zamek Toruń zamek krzyżacki Widok z góry Zamek Toruń zamek krzyżacki Widok z góry Zamek Toruń zamek krzyżacki Widok z góry Zamek Toruń zamek krzyżacki Na zamku Zamek Toruń zamek krzyżacki W podziemiach Zamek Toruń zamek krzyżacki W całej okazałości
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.