ozdoba

JAN I OLBRACHT

(1492-1501)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Jan I Olbracht
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 27 grudnia 1459 roku
Zmarł: 17 czerwca 1501 roku
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
1 październik 1467 1 października 1467 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy Jana I Olbrachta i jego rodzeństwa. [więcej]
1469-1470 W latach 1469-1470 Jan I Olbracht wraz z braćmi był częstym gościem w nowosądeckim zamku. [więcej]
1472 W 1472 roku nauczycielem Jana I Olbrachta i jego braci został wybitny humanista Kallimach. [więcej]
1472 W 1472 roku Jan I Olbracht razem z rodziną został przyjęty do konfraterni paulinów. [więcej]
19 kwiecień 1474 19 kwietnia 1474 roku w Lublinie Jan I Olbracht razem z braćmi miał okazję spotkać się z posłem weneckim Ambrożym Contarinim. [więcej]
31 grudzień 1474 31 grudnia 1474 roku Jan I Olbracht razem z ojcem i bratem Kazimierzem wyjechał z Radomia w kierunku Litwy. [więcej]
Wielkanoc 1475 Wielkanoc 1475 roku Jan I Olbracht spędził w Wilnie. [więcej]
5 maj 1475 5 maja 1475 roku, powróciwszy wraz z ojcem z Litwy, >Jan I Olbracht przebywał ponownie w Polsce. [więcej]
Wiosna 1476 Wiosną 1476 roku Jan I Olbracht wraz z ojcem i bratem Kazimierzem wyruszyli do Prus. Przyczyną podróży była konieczność usunięcia Mikołaja Tungena z urzędu biskupa warmińskiego. Początkowo rodzina królewska zatrzymała się w Toruniu, by następnie przenieść się do Malborka. Tam doszło do spotkania się z wielkim mistrzem Henrykiem Reffle von Richtenberg. [więcej]
Maj 1477 W maju 1477 roku Jan I Olbracht z ojcem i bratem Kazimierzem odwiedzili Ziemię Chęcińską i Wiślicką. [więcej]
1478 W 1478 roku Jan I Olbracht zgłosił się do swojego ojca z propozycją uczynienia go namiestnikiem Litwy. Kazimierz Jagiellończyk stanowczo odmówił. [więcej]
26 lipiec 1478 26 lipca 1478 roku w Sandomierzu Jan I Olbracht uczestniczył w chrzcie swojej siostry Barbary. [więcej]
15 lipiec 1479 15 lipca 1479 roku w Piotrkowie Trybunalskim Jan I Olbracht był świadkiem złożenia uroczystej przysięgi wierności królowi przez zbuntowanego biskupa warmińskiego Mikołaja Tungena. [więcej]
9 październik 1479 9 października 1479 roku w Nowym Mieście Korczynie książę Jan I Olbracht był świadkiem złożenia hołdu przez wielkiego mistrza Martina Truchsess von Wetzhausen. [więcej]
Sierpień 1487 W sierpniu 1487 roku Jan I Olbracht wyruszył na południe, aby stawić czoło tatarskiej agresji. [więcej]
8 wrzesień 1487 8 września 1487 roku armia dowodzona przez Jana I Olbrachta pokonała czambuł Tatarów w bitwie nad Szawraniem na Podolu.
9 wrzesień 1487 9 września 1487 roku armia dowodzona przez Jana I Olbrachta rozgromiła czambuł Tatarów w bitwie pod Kopystrzyniem. [więcej]
Lipiec 1489 W początkach lipca 1489 roku odbyła się kolejna zbrojna wyprawa Jana I Olbrachta na Podole przeciw Tatarom. [więcej]
Kwiecień 1490 W kwietniu 1490 roku zmarł Maciej Korwin. Niedługo potem rozpoczęła się na Węgrzech elekcja. Kandydatem do tronu wskazanym przez zmarłego władcę był jego syn Janos Korwin . [więcej]
Kwiecień 1490 Po śmierci Macieja Korwina orędownikiem kandydatury na zajęcie węgierskiego tronu przez Jana Olbrachta został Stefan Batory. [więcej]
15 kwiecień 1490 15 kwietnia 1490 roku marszałek wielki koronny Rafał Jarosławski i starosta generalny wielkopolski Mikołaj z Kutna zwrócili się do Jana Olbrachta, aby rozpoczął gromadzenie zaciężnych żołnierzy niezbędnych do podróży po węgierską koronę. [więcej]
17 kwiecień 1490 17 kwietnia 1490 roku wdowa po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońska ogłosiła wezwanie do uprawnionych na elekcję nowego króla na pole Rakosu pod Pesztem na dzień 17 maja. [więcej]
7 maj 1490 6 kwietnia 1490 roku w Wiedniu zmarł Maciej Korwin. Ojciec Jana Olbrachta Kazimierz Jagiellończyk rozpoczął przygotowania do realizacji planu zamiarem, którym było przejęcie węgierskiej korony, która w zamyśle najstarszego Jagiellona miała spocząć własnie na głowie Jana Olbrachta. [więcej]
8 maj 1490 8 maja 1490 roku na Węgrzech zawarto tajne porozumienie. Otóż nowym kandydatem do węgierskiego tronu został Władysław Jagiellończyk. Było to wbrew planom Kazimierza Jagiellończyka, który na stolcu w Budzie widział Jana Olbrachta. [więcej]
Maj 1490 Pod koniec maja 1490 roku posłaowie Kazimierza Jagiellończyka kanclerz Krzesław z Kurozwęk, starosta spiski Piotr Kmita z Wiśnicza i kasztelan wieluński Piotr Myszkowski dotarli do Budy, aby zadbać o poparcie dla Jana Olbrachta podczas elekcji. [więcej]
7 czerwiec 1490 7 czerwca 1490 roku rozpoczął obrady węgierski sejm. Zwolennicy Jana Olbrachta postanowili uprzedzić wynik narad dostojników koronnych ogłosili swego wybrańca królem Węgier przez aklamację. Postępowanie to, niezgodne z procedurą elekcyjną, wywołało ostrą reakcję rozpoczynających właśnie obrady panów. Rzekomo podczas obrad Jan I Olbracht uderzył w twarz jednego z polskich magnatów, który zuchwale występował wobec króla Kazimierza. [więcej]
8 czerwiec 1490 8 czerwca 1490 roku podczas obrad węgierskiego sejmu rozpoczęły się przesłuchiwania pełnomocników występujących w imieniu kandydatów do tronu. [więcej]
9 czerwiec 1490 9 czerwca 1490 roku w trakcie obrad węgierskiego sejmu przesłuchano przedstawicieli Maksymiliana I, Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. [więcej]
10 czerwiec 1490 10 czerwca 1490 roku węgierski sejm rozpoczął opracowywanie warunków, które miały być przedłożone do zaprzysiężenia nowemu władcy, którym początkowo miał zostać Janos Korwin. [więcej]
13 czerwiec 1490 13 czerwca 1490 roku na polu Râkosu zaczęli pojawiać się oddziały zbrojne z południowych części Węgier i słowiańskiego pogranicza. Wielu z nich uchodziło za zwolenników Janosa Korwina. [więcej]
Czerwiec 1490 Kilka dni później część węgierskiej magnaterii uznała wybór z 7 czerwca 1490 roku, w myśl którego Jan Olbracht miałby zasiąść na węgierskim tronie za nieważny. Elekcja trwała dalej. [więcej]
17 czerwiec 1490 17 czerwca 1490 roku stronnictwo Janosa Korwina ogłosiło uzgodnione z nim kilka dni wcześniej warunki układu przejęcia władzy na Węgrzech. Tego dnia doszło również do wystąpienia zwolenników Władysława Jagiellończyka. Oracja wywołała ostry sprzeciw stronnictwa prokorwinowego, z tego powodu doszło do pierwszych potyczek zbrojnych. [więcej]
23 czerwiec 1490 23 czerwca 1490 roku Jan I Olbracht opuściwszy Kraków wyruszył na wyprawę zbrojną po węgierską koronę. [więcej]
30 czerwiec 1490 30 czerwca 1490 roku wojsko z ugrupowania Janosa Korwina opuściło okolice Pesztu i zamek Budziński, podążając na południe, zabierając ze sobą, swojego kandydata. Skarb państwowy załadowany na statki i wysłano w kierunku Pécsu. [więcej]
1 lipiec 1490 1 lipca 1490 roku Jan Olbracht na czele wojsk zmierzających po koronę św. Stefana przekroczył granicę polsko-węgierską. [więcej]
2 lipiec 1490 2 lipca 1490 roku w Peszcie doszło do układów między zwolennikami Janosa Korwina Władysława II Jagiellończyka - brata Jana Olbrachta. [więcej]
3 lipiec 1490 3 lipca 1490 roku doszło do starcia sił zbrojnych Władysława II Jagiellończyka ze strażą tylną oddziałów Janosa Korwina. [więcej]
4 lipiec 1490 4 lipca 1490 roku w bitwie pod Csonthegy wojska Władysława II Jagiellończyka pokonały oddziały Janosa Korwina. Pokonany początkowo skrył się w zamku biskupa Pecs, a potem wyjechał do Sławonii. Tam zrezygnował z dalszej walki o koronę Węgier. [więcej]
4 lipiec 1490 4 lipca 1490 roku Jan Olbracht obozował na północny-zachód od Preszowa pod zamkiem Tarko (Kaménica), gdzie nastąpiła koncentracja jego węgierskich stronników. [więcej]
12 lipiec 1490 12 lipca 1490 roku przebywający w Budzie Krzesław z Kurozwęk przekonywał mediolańskiego posła o wielkiej przyjaźni Jana Olbrachta dla Sforzów. [więcej]
15 lipiec 1490 15 lipca 1490 roku węgierski sejm ogłosił, że na budzińskim tronie zasiądzie Władysław Jagiellończyk. [więcej]
21 lipiec 1490 21 lipca 1490 roku Jan I Olbracht zatrzymał się w St. Andras (Hernadszentandras) nad rzeką Hornad. Wydał tu manifest, w którym donosił o obwołaniu go przez stany węgierskie królem i wzywał mieszkańców do złożenia mu hołdu. [więcej]
23 lipiec 1490 23 lipca 1490 roku Jan I Olbracht przebywał wraz z armią pod Szikszó. Wystawił tu akt, w którym zagwarantował ewentualne odszkodowanie panom Benedyktowi i Janosowi Veres de Farnosch. Następnie dowiedziawszy się o wkroczeniu na teren Węgier wojsk Władysława II postanowił mu odciąć drogę do Budy. [więcej]
2 sierpień 1490 Na początku sierpnia 1490 roku Jana Olbrachta przyjął posła Władysława Jagiellończyka. Wysłannik brata przybył aby powstrzymać bratobójczą wojnę na Węgrzech. [więcej]
9 sierpień 1490 9 sierpnia 1490 roku Władysław Jagiellończyk wjechał uroczyście do Budy, wygrywając tym sposobem z Janem Olbrachtem wyścig po koronę Węgier. [więcej]
16 wrzesień 1490 16 września 1490 roku Jan I Olbracht rozpoczął oblężenie Koszyc.
19 wrzesień 1490 19 września 1490 roku Władysław Jagiellończyk koronowany został na króla Węgier.
9 luty 1491 9 lutego 1491 roku kontynuując wojnę z Władysławem II armia Jana Olbrachta stoczyła przegraną bitwę pod Koszycami.
20 luty 1491 W lutym 1491 roku w Koszycach z inicjatywy Kazimierza Jagiellończyka doszło do pokojowych rozmów. 20 lutego Jan I Olbracht zawarł pokój koszycki, kończący wojnę z Władysławem Jagiellończykiem na Węgrzech. [więcej]
Czerwiec 1491 Na początku czerwca 1491 roku Jan I Olbracht postanowił wznowić wojnę z Władysławem II na Węgrzech. konsekwencją tej decyzji było przyjęcie na służbę Jana Żagańskiego w roli wodza zaciężnych. [więcej]
8 lipiec 1491 8 lipca 1491 roku Jan Olbracht wystawił dokument, w którym przyrzekł zwrócić Janowi II Szalonemu Księstwo Głogowskie, jeśli książę złoży mu hołd i będzie jego wiernym sługą. [więcej]
Lipiec 1491 W lipcu 1491 roku Jan I Olbracht kontynuując wojnę z Władysławem II na Węgrzech doprowadził do blokady Koszyc. Równocześnie rozpoczęto pustoszenie dóbr przeciwników politycznych.
1 styczeń 1492 1 stycznia 1492 roku Jan I Olbracht kontynuując wojnę z Władysławem II na Węgrzech stoczył przegraną bitwę pod Preszowem.
23 wrzesień 1492 23 września 1492 roku Jan I Olbracht dostąpił zaszczytu koronacji na króla Polski.
Jesień 1492 Jesienią 1492 roku Jan Olbracht zrezygnował z usług Jana II Szalonego i wydał mu nakaz opuszczenia kraju. [więcej]
Luty 1493 W lutym 1493 roku sam chan tatarski Mengli I Girej złupił okolice Czernihowa i Kijowa. Później odwet na Tatarach wziął namiestnik putywlski kniaź Bohdan Gliński. [więcej]
15 marzec 1493 15 marca 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht spotkał się z Janem II Szalonym, lecz w relacji króla z księciem nic się nie zmieniło. [więcej]
Sierpień 1493 W sierpniu 1493 roku Mengli I Girej wyruszył na kolejną łupieską wyprawę. W związku z tym Jan I Olbracht nakazał polskim rotmistrzom obrony potocznej współdziałać z Litwinami w obronie Podola i Wołynia. [więcej]
Wiosna 1494 Wiosną 1494 roku Tatarzy pustoszyli niepokoić Podole i Wołyń. [więcej]
23 sierpień 1494 23 sierpnia 1494 roku wojska Jana Olbrachta pokonane zostały przez Tatarów w bitwie pod Wiśniowcem. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Szawrań 1487

Kopystrzyń 1487

Koszyce 1490

Żagań 1472

Wojny

Walki Jana Olbrachta
z Władysławem II
na Węgrzech
1490-1492

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Kazimierz IV Jagiellończyk
Żony i potomstwo:

Jan I Olbracht nie ożenił się, ani nie pozostawił po sobie żadnego potomka

Następca: Aleksander Jagiellończyk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2023 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jan_Olbracht
#JanOlbracht
99

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.