ozdoba

JAN I OLBRACHT

(1492-1501)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Jan I Olbracht
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 27 grudnia 1459 roku
w Krakowi
Zmarł: 17 czerwca 1501 roku
w Toruniu
Rodzice: Kazimierz Jagiellończyk
i Elżbieta Rakuszanka
27 grudzień 1459 Jan I Olbracht urodził się 27 grudnia 1459 roku na zamku w Krakowie. [więcej]
Dzieciństwo Wychowaniem Jana I Olbrachta i jego rodzeństwa zajmowała się rodzina Szydłowieckich, a szczególnie kasztelan żarnowski Stanisław Szydłowiecki. [więcej]
1 październik 1467 1 października 1467 roku Jan Długosz objął stanowisko wychowawcy Jana I Olbrachta i jego rodzeństwa. [więcej]
1469-1470 W latach 1469-1470 Jan I Olbracht wraz z braćmi był częstym gościem w nowosądeckim zamku. [więcej]
1472 W 1472 roku nauczycielem Jana I Olbrachta i jego braci został wybitny humanista Kallimach. [więcej]
1472 W 1472 roku Jan I Olbracht razem z rodziną został przyjęty do konfraterni paulinów. [więcej]
19 kwiecień 1474 19 kwietnia 1474 roku w Lublinie Jan I Olbracht razem z braćmi miał okazję spotkać się z posłem weneckim Ambrożym Contarinim. [więcej]
Grudzień 1474 W grudniu 1474 roku Jan I Olbracht ukończył szkołę Jana Długosza. Rozpoczął się dla niego okres zwany przysposobieniem do rządów. [więcej]
31 grudzień 1474 31 grudnia 1474 roku Jan I Olbracht razem z ojcem i bratem Kazimierzem wyjechał z Radomia w kierunku Litwy. [więcej]
Wielkanoc 1475 Wielkanoc 1475 roku Jan I Olbracht spędził w Wilnie. [więcej]
5 maj 1475 5 maja 1475 roku, powróciwszy wraz z ojcem z Litwy, Jan I Olbracht przebywał ponownie w Polsce. [więcej]
Wiosna 1476 Wiosną 1476 roku Jan I Olbracht wraz z ojcem i bratem Kazimierzem wyruszyli do Prus. Przyczyną podróży była konieczność usunięcia Mikołaja Tungena z urzędu biskupa warmińskiego. Początkowo rodzina królewska zatrzymała się w Toruniu, by następnie przenieść się do Malborka. Tam doszło do spotkania się z wielkim mistrzem Henrykiem Reffle von Richtenberg. [więcej]
Boże Narodzenie 1476 Boże Narodzenie 1476 roku Jan I Olbracht z rodziną spędził na Litwie. [więcej]
Wiosna 1477 Okres wielkiego postu 1477 roku Jan I Olbracht z rodziną spędził na Litwie. [więcej]
Maj 1477 W maju 1477 roku Jan I Olbracht z ojcem i bratem Kazimierzem odwiedzili Ziemię Chęcińską i Wiślicką. [więcej]
Marzec 1478 W marcu 1478 roku w Brześciu nad Bugiem Jan I Olbracht wraz z ojcem i bratem przebywał na sejmie litewskim. Padła tam propozycja, aby któryś z synów został mianowany namiestnikiem Litwy. Jan I Olbracht rzekomo „cichymi łzami" prośby panów litewskich popierał. [więcej]
26 lipiec 1478 26 lipca 1478 roku w Sandomierzu Jan I Olbracht uczestniczył w chrzcie swojej siostry Barbary. [więcej]
15 lipiec 1479 15 lipca 1479 roku w Piotrkowie Trybunalskim Jan I Olbracht był świadkiem złożenia uroczystej przysięgi wierności królowi przez zbuntowanego biskupa warmińskiego Mikołaja Tungena. [więcej]
9 październik 1479 9 października 1479 roku w Nowym Mieście Korczynie książę Jan I Olbracht był świadkiem złożenia hołdu przez wielkiego mistrza Martina Truchsess von Wetzhausen. [więcej]
Lipiec 1483 W lipcu 1483 roku w Trokach Jan I Olbracht i Aleksander Jagiellończyk wyjechali na czele znacznego zastępu zbrojnego na powitanie wielkiego mistrza Martina Truchsessa von Wetzhausen. [więcej]
Luty 1484 W lutym 1484 roku w Lublinie Jan I Olbracht u boku ojca uczestniczył w sejmie. [więcej]
4 marzec 1484 4 marca 1484 roku zmarł brat Jana I Olbrachta Kazimierz Jagiellończyk. Śmierć starszego brata oznaczała dla Jana Olbrachta awans i zajęcie pierwszego miejsca przy boku króla-ojca. [więcej]
Marzec 1485 W marcu 1485 roku na zjeździe w Toruniu Jan I Olbracht uczestniczył w zgromadzeniu stanów pruskich. [więcej]
15 wrzesień 1485 15 września 1485 roku w Kołomyi Jan I Olbracht był świadkiem odebrania przez Kazimierza Jagiellończyka hołdu złożonego przez mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. [więcej]
1486 W 1486 roku Jan I Olbracht postawiony został na straży Kresów. [więcej]
Lato 1487 Latem 1487 roku pod Lwowem zaczęła gromadzić armia gotowa na wyprawę zbrojną do Mołdawii, którą miał poprowadzić królewicz Jan I Olbracht. [więcej]
Sierpień 1487 W sierpniu 1487 roku Jan I Olbracht wyruszył na południe, aby stawić czoło tatarskiej agresji. [więcej]
8 wrzesień 1487 8 września 1487 roku armia dowodzona przez Jana I Olbrachta pokonała czambuł Tatarów w bitwie nad Szawranią na Podolu. [więcej]
9 wrzesień 1487 9 września 1487 roku armia dowodzona przez Jana I Olbrachta rozgromiła czambuł Tatarów w bitwie pod Kopystrzyniem. [więcej]
1488 W 1488 roku mołdawski hospodar Stefan III spustoszył Pokucie. [więcej]
1488 W 1488 roku Jan I Olbracht zaznaczył swą obecność w Bełzie i Krasnymstawie. [więcej]
1488 W 1488 roku Jan I Olbracht potwierdził wyrok w sporze lwowskiej rady miejskiej z Żydami. [więcej]
1489 Na początku 1489 roku Jan I Olbracht przebywał w obozie pod Trembowlą. [więcej]
Lipiec 1489 W początkach lipca 1489 roku odbyła się kolejna zbrojna wyprawa Jana I Olbrachta na Podole przeciw Tatarom. [więcej]
Jesień 1489 Jesienią 1489 roku Jan I Olbracht przepłoszył zagony tatarskie na tyle skutecznie, że przez cały rok nieprzyjaciel się nie pokazał. [więcej]
Październik 1489 W październiku 1489 roku Jan I Olbracht wysłał na zjazd do Radomia posła, z prośbą o namiot i pieniądze na wojsko. [więcej]
1489 Pod koniec 1489 roku Jan I Olbracht przebywał w Bełzie. [więcej]
Styczeń 1490 W styczniu 1490 roku niewielkie oddziały mołdawskie wsparte posiłkami tureckimi i tatarskimi z Białogrodu spustoszyły Pokucie. [więcej]
1490 Do końca kwietnia 1490 roku Jan I Olbracht przebywał w Lublinie. [więcej]
1490 W 1490 roku Jan I Olbracht prowadził szeroką korespondencję ze stanami pruskimi. [więcej]
1490 W 1490 roku Jan I Olbracht zatwierdził wyrok w sporze Konrada Mazowieckiego z Janem Giżyckim. [więcej]
6 kwiecień 1490 6 kwietnia 1490 roku zmarł Maciej Korwin. Niedługo potem rozpoczęła się na Węgrzech elekcja. Kandydatem do tronu wskazanym przez zmarłego władcę był jego syn Janos Korwin . [więcej]
Kwiecień 1490 Po śmierci Macieja Korwina orędownikiem kandydatury na zajęcie węgierskiego tronu przez Jana Olbrachta został Stefan Batory. [więcej]
15 kwiecień 1490 15 kwietnia 1490 roku marszałek wielki koronny Rafał Jarosławski i starosta generalny wielkopolski Mikołaj z Kutna zwrócili się do Jana Olbrachta, aby rozpoczął gromadzenie zaciężnych żołnierzy niezbędnych do podróży po węgierską koronę. [więcej]
17 kwiecień 1490 17 kwietnia 1490 roku wdowa po Macieju Korwinie Beatrycze Aragońska ogłosiła wezwanie do uprawnionych na elekcję nowego króla na pole Rakosu pod Pesztem na dzień 17 maja. [więcej]
7 maj 1490 6 kwietnia 1490 roku w Wiedniu zmarł Maciej Korwin. Ojciec Jana Olbrachta Kazimierz Jagiellończyk rozpoczął przygotowania do realizacji planu zamiarem, którym było przejęcie węgierskiej korony, która w zamyśle najstarszego Jagiellona miała spocząć własnie na głowie Jana Olbrachta. [więcej]
8 maj 1490 8 maja 1490 roku na Węgrzech zawarto tajne porozumienie. Otóż nowym kandydatem do węgierskiego tronu został Władysław Jagiellończyk. Było to wbrew planom Kazimierza Jagiellończyka, który na stolcu w Budzie widział Jana Olbrachta. [więcej]
Maj 1490 Pod koniec maja 1490 roku posłowie Kazimierza Jagiellończyka kanclerz Krzesław z Kurozwęk, starosta spiski Piotr Kmita z Wiśnicza i kasztelan wieluński Piotr Myszkowski dotarli do Budy, aby zadbać o poparcie dla Jana Olbrachta podczas elekcji. [więcej]
7 czerwiec 1490 7 czerwca 1490 roku rozpoczął obrady węgierski sejm. Zwolennicy Jana Olbrachta postanowili uprzedzić wynik narad dostojników koronnych i ogłosili swego wybrańca królem Węgier przez aklamację. Postępowanie to, niezgodne z procedurą elekcyjną, wywołało ostrą reakcję rozpoczynających właśnie obrady panów. Rzekomo podczas obrad Jan I Olbracht uderzył w twarz jednego z polskich magnatów, który zuchwale występował wobec króla Kazimierza. [więcej]
8 czerwiec 1490 8 czerwca 1490 roku podczas obrad węgierskiego sejmu rozpoczęły się przesłuchania pełnomocników występujących w imieniu kandydatów do tronu. [więcej]
9 czerwiec 1490 9 czerwca 1490 roku w trakcie obrad węgierskiego sejmu przesłuchano przedstawicieli Maksymiliana I, Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. [więcej]
10 czerwiec 1490 10 czerwca 1490 roku węgierski sejm rozpoczął opracowywanie warunków, jakie miały być przedłożone do zaprzysiężenia nowemu władcy, którym początkowo miał zostać Janos Korwin. [więcej]
13 czerwiec 1490 13 czerwca 1490 roku na polu w Râkos zaczęły pojawiać się oddziały zbrojne z południowych części Węgier i słowiańskiego pogranicza. Wiele z nich uchodziło za zwolenników Janosa Korwina. [więcej]
Czerwiec 1490 Kilka dni później część węgierskiej magnaterii uznała wybór z 7 czerwca 1490 roku, w myśl którego Jan Olbracht miałby zasiąść na węgierskim tronie za nieważny. Elekcja trwała dalej. [więcej]
17 czerwiec 1490 17 czerwca 1490 roku stronnictwo Janosa Korwina ogłosiło uzgodnione z nim kilka dni wcześniej warunki układu przejęcia władzy na Węgrzech. Tego dnia doszło również do wystąpienia zwolenników Władysława Jagiellończyka. Oracja wywołała ostry sprzeciw stronnictwa prokorwinowego; z tego powodu doszło do pierwszych potyczek zbrojnych. [więcej]
23 czerwiec 1490 23 czerwca 1490 roku Jan I Olbracht opuściwszy Kraków wyruszył na wyprawę zbrojną po węgierską koronę. [więcej]
30 czerwiec 1490 30 czerwca 1490 roku wojsko z ugrupowania Janosa Korwina zabrało ze sobą swojego kandydata, opuściło okolice Pesztu i zamek budziński, podążając na południe. Skarb państwowy załadowano na statki i wysłano w kierunku Pécsu. [więcej]
1 lipiec 1490 1 lipca 1490 roku Jan Olbracht na czele wojsk zmierzających po koronę św. Stefana przekroczył granicę polsko-węgierską. [więcej]
2 lipiec 1490 2 lipca 1490 roku w Peszcie doszło do układów między zwolennikami Janosa Korwina i Władysława II Jagiellończyka - brata Jana Olbrachta. [więcej]
3 lipiec 1490 3 lipca 1490 roku doszło do starcia sił zbrojnych Władysława II Jagiellończyka ze strażą tylną oddziałów Janosa Korwina. [więcej]
4 lipiec 1490 4 lipca 1490 roku w bitwie pod Csonthegy wojska Władysława II Jagiellończyka pokonały oddziały Janosa Korwina. Pokonany początkowo skrył się w zamku biskupa Pecs, a potem wyjechał do Sławonii. Tam zrezygnował z dalszej walki o koronę Węgier. [więcej]
Lato 1490 Podpisany na początku 1489 roku pokój z Turcją rozgoryczył mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. Sytuacja na pograniczu polsko-mołdawskim stała się na tyle napięta, że w lecie 1490 roku powołano nawet pospolite ruszenie przeciw Wołochom. Hetman ziemski ruski i kasztelan lwowski Mikołaj z Chodcza stoczył z dowódcą mołdawskim Muchą zwycięską bitwę pod Rohatynem. [więcej]
4 lipiec 1490 4 lipca 1490 roku Jan Olbracht obozował na północny-zachód od Preszowa pod zamkiem Tarko (Kaménica), gdzie nastąpiła koncentracja jego węgierskich stronników. [więcej]
12 lipiec 1490 12 lipca 1490 roku przebywający w Budzie Krzesław z Kurozwęk przekonywał mediolańskiego posła o wielkiej przyjaźni Jana Olbrachta dla Sforzów. [więcej]
15 lipiec 1490 15 lipca 1490 roku węgierski sejm ogłosił, że na budzińskim tronie zasiądzie Władysław Jagiellończyk. [więcej]
21 lipiec 1490 21 lipca 1490 roku Jan I Olbracht zatrzymał się w St. Andras (Hernadszentandras) nad rzeką Hornad. Wydał tu manifest, w którym donosił o obwołaniu go przez stany węgierskie królem i wzywał mieszkańców do złożenia mu hołdu. [więcej]
23 lipiec 1490 23 lipca 1490 roku Jan I Olbracht przebywał wraz z armią pod Szikszó. Wystawił tu akt, w którym zagwarantował ewentualne odszkodowanie panom Benedyktowi i Janosowi Veres de Farnosch. Następnie, dowiedziawszy się o wkroczeniu na teren Węgier wojsk Władysława II, postanowił im odciąć drogę do Budy. [więcej]
2 sierpień 1490 Na początku sierpnia 1490 roku Jan Olbracht przyjął posła Władysława Jagiellończyka. Wysłannik brata przybył, aby powstrzymać bratobójczą wojnę na Węgrzech. [więcej]
9 sierpień 1490 9 sierpnia 1490 roku Władysław Jagiellończyk wjechał uroczyście do Budy, wygrywając tym sposobem z Janem Olbrachtem wyścig po koronę Węgier. [więcej]
11 sierpień 1490 Po niepowodzeniach mediacyjnych podjętych do tej pory Władysław Jagiellończyk zdecydował spotkać się osobiście z Janem Olbrachtem. Szczyt odbył się w polskim obozie, lecz nie doszło do uzgodnienia porozumienia pomiędzy braćmi. W konsekwencji wojna o węgierski tron trwała dalej. [więcej]
12 sierpień 1490 12 sierpnia 1490 roku kancelaria Władysława II Jagiellończyka rozesłała listy, w których potępiła żądzę władzy Jana Olbrachta. Ogłoszono również termin koronacji Władysława II Jagiellończyka, który ustalono na 14 września 1490 roku. [więcej]
14 sierpień 1490 Po nieudanych mediacjach z Władysławem II Jan I Olbracht wycofał się na odległość około 50 kilometrów na wschód od Pesztu. Tam doszło do kolejnej próby pokojowego zakończenia braterskiej wojny o węgierską koronę. W obozie królewicza pojawili się Jan Filipec i Istvan Batory. Negocjacje zakończyły się zawarciem rozejmu. Następnie Jan I Olbracht wycofał swoje oddziały pod Szerencs, w kierunku górnej Cisy.
1 wrzesień 1490 Około 1 września 1490 roku Jan I Olbracht wysłał do Władysława Jagiellończyka list wypowiadający rozejm w braterskiej wojnie o koronę na Węgrzech. Jako pretekstu użył faktu, że rozesłano już zaproszenia na koronację do Białogrodu przed - jak to było przedtem uzgodnione - rozstrzygnięciem sporu przez Kazimierza Jagiellończyka.
2 wrzesień 1490 2 września 1490 roku Jan I Olbracht napisał do mieszkańców Bardiowa list, w którym w groźnym tonie zażądał, aby do 11 tego miesiąca poinformowali go, po czyjej stronie stoją.
15 wrzesień 1490 15 września 1490 roku dowódca Jana Olbrachta Mikołaj Rozembarski zajął zamki Szarysz, Kapušany, Monyoros i Berzovice oraz Preszów.
19 wrzesień 1490 19 września 1490 roku Władysław Jagiellończyk koronowany został na króla Węgier.
23 wrzesień 1490 23 września 1490 roku w Nemethy Jan I Olbracht zawarł z Istvanem Rozgonyim układ sojuszniczy. [więcej]
29 wrzesień 1490 29 września 1490 roku Jan I Olbracht zatwierdził przywileje Preszowa. [więcej]
Październik 1490 Na początku października 1490 roku Jan I Olbracht rozpoczął oblężenie Koszyc. [więcej]
22 grudzień 1490 22 grudnia 1490 roku Jan I Olbracht podziękował Gdańszczanom za udzielone finansowe wsparcie wojny o węgierską koronę.
9 luty 1491 9 lutego 1491 roku kontynuując wojnę z Władysławem II armia Jana Olbrachta stoczyła przegraną bitwę pod Koszycami. [więcej]
19 luty 1491 W lutym 1491 roku w Koszycach w trakcie rozmów toczonych przez negocjatorów doszło do spotkania zwaśnionych braci Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka. Synowie Kazimierza Jagiellończyka wypomnieli sobie wzajemne krzywdy, a następnie pojednali się. [więcej]
20 luty 1491 W lutym 1491 roku w Koszycach z inicjatywy Kazimierza Jagiellończyka doszło do pokojowych rozmów. 20 lutego Jan I Olbracht zawarł pokój koszycki, kończący wojnę z Władysławem Jagiellończykiem na Węgrzech. [więcej]
Luty 1491 Pod koniec lutego 1491 roku Maksymilian I Habsburg wysłał do Kazimierza Jagiellończyka posła. Był nim Łukasz Schnitzer. Austriacki monarcha zaopatrzył go w instrukcje. W zamian za odwołanie Jana Olbrachta przez Kazimierza Jagiellończyka z pola walki o węgierski tron miał zaproponować przekazanie Polsce całego Śląska i Łużyc, przyjęcie na wychowanie na dwór cesarski jednego z synów królewskich i poparcie kandydatury innego z nich na stanowisko wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego. [więcej]
Marzec 1491 Pomimo zawarcia pokoju koszyckiego Jan I Olbracht nadal przebywał na terenie Słowacji. Swój przedłużający się pobyt tłumaczył bratu wiosennymi wylewami rzek i obiecywał powrócić do Polski zaraz po Wielkanocy. [więcej]
25 marzec 1491 25 marca 1491 roku u Kazimierza Jagiellończyka pojawił się poseł Maksymiliana I, który poinformował polskiego króla, że Jan Olbracht zapewnił Habsburga, że bez jego wiedzy i woli z królem Czech się nie porozumie i chętnie zawarłby sojusz polsko-austriacki. [więcej]
11 kwiecień 1491 11 kwietnia 1491 roku Księstwo Głogowskie zostało wydane w ręce Jana Olbrachta. [więcej]
15 kwiecień 1491 15 kwietnia 1491 roku Jan Olbracht zaczął ponownie tytułować się wybranym królem Węgier. Było to złamanie postanowień pokoju koszyckiego. [więcej]
22 kwiecień 1491 22 kwietnia 1491 roku Maksymilian I zawarł z Iwanem III traktat sojuszniczy skierowany przeciw Kazimierzowi Jagiellończykowi i jego synom. [więcej]
4 maj 1491 4 maja 1491 roku Kazimierz Jagiellończyk wysłał do Jana Olbrachta list z żądaniem wyjaśnienia powodów zaostrzenia konfliktu między braćmi na Węgrzech. Król jednocześnie zalecał utrzymanie dotychczas zajętych twierdz i trzymanie zaciężnych w ryzach. [więcej]
Czerwiec 1491 Na początku czerwca 1491 roku Jan I Olbracht postanowił wznowić wojnę z Władysławem II na Węgrzech. konsekwencją tej decyzji było przyjęcie na służbę Jana Żagańskiego w roli wodza zaciężnych. [więcej]
8 lipiec 1491 8 lipca 1491 roku Jan Olbracht wystawił dokument, w którym przyrzekł zwrócić Janowi II Szalonemu Księstwo Głogowskie, jeśli książę złoży mu hołd i będzie jego wiernym sługą. [więcej]
Lipiec 1491 W lipcu 1491 roku Jan I Olbracht kontynuując wojnę z Władysławem II na Węgrzech doprowadził do blokady Koszyc. Równocześnie rozpoczęto pustoszenie dóbr przeciwników politycznych.
15 sierpień 1491 Około 15 sierpnia 1491 roku Jan I Olbracht przyjął posłów Władysława Jagiellończyka Putę Śvihovskiego i Domonkosa Kalmancsehiego. Rozmowy, których celem było zakończenie zbrojnego konflitu na Węgrzech, nie przyniosły spodziewanego rezultatu. W konsekwencji wysłannicy króla Węgier obrali kierunek na Kraków. [więcej]
Jesień 1491 Jesienią 1491 roku dowódca mołdawski Mucha ponownie wtargnął na Ruś. Starosta śniatyński Michał Buczacki w bitwie pod Haliczem rozbił oddziały najeźdźcy. Uciekającego Muchę schwytano pod Kołomyją. 25 listopada, został ścięto go w Chocinie nad Łomnicą. [więcej]
7 listopad 1491 7 listopada 1491 roku w Pożoniu zredagowany został traktat kończący konflikt o sukcesję węgierską między Maksymilianem I i Władysławem Jagiellończykiem. Porozumienie to całkowicie pominęło prawa Jana Olbrachta do węgierskiej korony. [więcej]
1 styczeń 1492 1 stycznia 1492 roku Jan I Olbracht kontynuując wojnę z Władysławem II na Węgrzech stoczył przegraną bitwę pod Preszowem. [więcej]
6 styczeń 1492 Po klęsce pod Preszowem Jan I Olbracht schronił się w Preszowie. 6 stycznia 1492 roku rozpoczęły się negocjacje zmierzające do zakończenia braterskiej wojny o węgierską sukcesję. Na mocy uzgodnionego układu Jan I Olbracht zyskał jedynie Księstwo Głogowskie. [więcej]
Styczeń 1492 Pod koniec stycznia 1492 roku Jan I Olbracht został ugoszczony i obdarowany przez Istvana Zapolyę na jego zamku spiskim, a potem odprawiony do granic Polski. [więcej]
Wiosna 1492 Wiosną 1492 roku najstarszy syn Stefana III Aleksander spustoszył Pokucie. [więcej]
7 czerwiec 1492 7 czerwca 1492 roku w Grodnie zmarł Kazimierz Jagiellończyk. Jan I Olbracht stał się głównym kandydatem do polskiej korony. [więcej]
10 czerwiec 1492 Około 10 czerwca 1492 roku zgromadzeni w Radomiu uczestnicy szczytu dowiedzieli się o śmierci Kazimierza Jagiellończyka. Tym sposobem zjazd zamienił się w sejm konwokacyjny. Ustalono tam termin sejmu elekcyjnego na 15 sierpnia. [więcej]
15 czerwiec 1492 15 czerwca 1492 roku Jan I Olbracht napisał dwa listy z prośbą o głos na sejmie elekcyjnym. Pierwszy do swoich przyjaciół gdańszczan, a drugi do Łukasza Watzenrode. [więcej]
20 czerwiec 1492 Około 20 czerwca 1492 roku, gdy zwłoki Kazimierza Jagiellończyka dotarły do Radomia, uczestnicy zgromadzenia dowiedzieli się o ostatniej politycznej woli zmarłego. Monarcha polecił Jana Olbrachta wybrać królem Polski, a Aleksandra Jagiellończyka wielkim księciem Litwy. [więcej]
2 lipiec 1492 2 lipca 1492 roku na sejmik pruski, który odbywał się w Elblągu, dotarł Mikołaj Firlej. Przybysz w imieniu senatorów polskich zaprosił stany pruskie na elekcję, w której uczestniczyć miał Jan I Olbracht. [więcej]
11 lipiec 1492 11 lipca 1492 roku w Krakowie Jan I Olbracht uczestniczył w pogrzebie Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
15 sierpień 1492 15 sierpnia 1492 roku do Piotrkowa Trybunalskiego na obrady sejmu elekcyjnego dotarł Jan I Olbracht.
16 sierpień 1492 16 sierpnia 1492 roku do Piotrkowa Trybunalskiego na sejm elekcyjny przybyli książęta mazowieccy Konrad III Rudy i Janusz II oraz arcybiskup gnieźnieński Zbigniew Oleśnicki. [więcej]
17 sierpień 1492 17 sierpnia 1492 roku na sejm elekcyjny do Piotrkowa Trybunalskiego przybył Fryderyk Jagiellończyk, przywożąc ze sobą 600 węgierskich jeźdźców i poparcie dla Jana Olbrachta. [więcej]
18 sierpień 1492 Około 18 sierpnia 1492 roku do Piotrkowa Trybunalskiego na sejm elekcyjny przybyli wysłannicy Aleksandra Jagiellończyka, którzy byli rzecznikami wyboru Jana Olbrachta. [więcej]
19 sierpień 1492 19 sierpnia 1492 roku okazało się, że pretendentem do polskiego tronu jest również brat Jana Olbrachta Władysław Jagiellończyk. Poparła go spora część szlachty. [więcej]
21 sierpień 1492 21 sierpnia 1492 roku obrady piotrkowskiego sejmu elekcyjnego przeniesiono na podwórze zamkowe. Przed wyborcami wystąpił wówczas poseł Władysława Jagiellończyka rycerz Sokołowski, który zwrócił się z żądaniem odroczenia wyboru i przydzielenia kolejnym posłom króla Czech i Węgier znacznego konwoju do Piotrkowa. Przemówienie wygłosił również poseł wielkiego mistrza Jana von Tieffen Hans Kotwicz, który oświadczył, że jego pan już się w drogę wybrał, ale rozchorowawszy się musiał zawrócić. Tego dnia ustalono termin ostatecznego wyboru króla na 27 sierpnia 1492 roku. [więcej]
22-26 sierpień 1492 Sześć dni sierpnia 1492 roku, które pozostały do ostatecznych wyborów króla, zwolennicy Jana Olbrachta wykorzystali na przekonanie oponentów, aby wybór był jak najbardziej jednomyślny. [więcej]
27 sierpień 1492 27 sierpnia 1492 roku po nabożeństwie w komnacie królewskiej na zamku w Piotrkowie Trybunalskim zgromadzili się uprawnieni do wyboru króla. Jednogłośnie królem Polski wybrano Jana Olbrachta. Głosowanie nie trwało dłużej niż godzinę. [więcej]
23 wrzesień 1492 23 września 1492 roku Jan I Olbracht dostąpił zaszczytu koronacji na króla Polski. Uroczystość celebrował arcybiskup gnieźnieński Zbigniew Oleśnicki. [więcej]
30 wrzesień 1492 Na 30 września 1492 roku Jan I Olbracht zwołał do Krakowa zjazd senatorski. Tam między innymi doszło do pogodzenia króla z arcybiskupem gnieźnieńskim Zbigniewem Oleśnickim. Nagrodzeni zostali zasłużeni poddani. Przeznaczono środki pieniężne na zaciąg wojska do obrony Rusi. Ustalono również termin sejmu w Piotrkowie Trybunalskim na 18 stycznia 1493 roku. [więcej]
Jesień 1492 Jesienią 1492 roku Jan Olbracht zrezygnował z usług Jana II Szalonego i wydał mu nakaz opuszczenia kraju. [więcej]
8 listopad 1492 8 listopada 1492 roku Jan I Olbracht nadał dla Krakowa przywilej, w myśl którego mieszczanie krakowscy zostali uwolnieni od wszelkich poborów z wyjątkiem tych, które jedynie sejm uchwali. [więcej]
Listopad - grudzień 1492 W listopadzie i grudniu 1492 roku Jan I Olbracht utworzył obronę ziem ruskich. Kierowana przez hetmana Stanisława Chodeckiego obrona potoczna w końcu roku liczyła 1052 konnych i 200 pieszych. [więcej]
5 grudzień 1492 5 grudnia 1492 roku w Budzie posłowie Jana I Olbrachta wojewoda lubelski Dobiesław z Kurozwęk i marszałek nadworny Rafał z Leszna zawarli z Władysławem Jagiellończykiem traktat regulujący wzajemne stosunki między państwami. [więcej]
1 styczeń 1493 1 stycznia 1493 roku Jan I Olbracht mianował Zawiszę z Boryszewic chorążym gwardii królewskiej. [więcej]
15 styczeń 1493 15 stycznia 1493 roku w Nowym Mieście Korczynie Jan I Olbracht uczestniczył w sejmiku generalnym małopolskim. Między innymi uchwalono tam zaostrzenie kar wobec gwałtowników. [więcej]
14 luty 1493 14 lutego 1493 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim Jan I Olbracht potwierdził przywileje ziemskie Królestwa. [więcej]
18 luty 1493 18 lutego 1493 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim Jan I Olbracht w dokumencie dla dominikanów zawarł zapis, aby nikt nie ważył się duchownym osobom, czy to świeckim, czy zakonnym, dobra sprzedawać lub darowywać. [więcej]
Luty 1493 W lutym 1493 roku sam chan tatarski Mengli I Girej złupił okolice Czernihowa i Kijowa. Później odwet na Tatarach wziął namiestnik putywlski kniaź Bohdan Gliński. [więcej]
Luty 1493 W lutym 1493 roku podczas sejmu w Piotrkowie Trybunalskim uchwalono pobór podatku przeznaczonego na obronę przed Turkami i Tatarami. [więcej]
27 luty 1493 27 lutego 1493 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim uchwalono Konstytucję Piotrkowską. [więcej]
4 marzec 1493 4 marca 1493 roku Jan I Olbracht opuścił Piotrków i udał się do Wielkopolski. [więcej]
15 marzec 1493 15 marca 1493 roku Jan I Olbracht dotarł do Poznania. [więcej]
15 marzec 1493 15 marca 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht spotkał się z Janem II Szalonym, lecz w relacji króla z księciem nic się nie zmieniło. [więcej]
22 marzec 1493 22 marca 1493 roku Jan I Olbracht potwierdził przywileje Poznania. [więcej]
Marzec 1493 Zapewne pod koniec marca 1493 roku dotarł do Poznania poseł Aleksandra Jagiellończyka Iwan Litawor Chreptowicz. Za jego pośrednictwem otrzymał Jan I Olbracht prośbę brata o pomoc w wojnie z Moskwą. [więcej]
28 marzec 1493 28 marca 1493 roku Jan I Olbracht odebrał podatek pruski - pierwszą daninę, jaką król Polski z tej dzielnicy otrzymał. [więcej]
Kwiecień 1493 W 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht przyjął tureckie poselstwo Bajazyda II. [więcej]
Kwiecień 1493 W 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht gościł posłów Habsburgów: Fryderyka III i Maksymiliana I. Ten ostatni zaprosił polskiego monarchę na sejm Rzeszy w Ratyzbonie, który miał się rozpocząć 2 czerwca 1493 roku w celu uzgodnienia kwestii tureckiej. [więcej]
Kwiecień 1493 Pomimo że już w marcu 1493 roku Węgrzy zaczęli upominać się o Księstwo Głogowskie, Jan I Olbracht nie uczynił żadnych kroków, aby dotrzymać postanowień traktatu koszyckiego i oddać śląskie terytoria. Zachował się jak władca tych ziem. Podczas pobytu w Poznaniu zatwierdził przywileje miasta Głogowa i Góry oraz uregulował sprawy majątkowe w księstwie. [więcej]
Kwiecień 1493 Wiosną 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht przyjął wysłanników zawołżańskich Tatarów. [więcej]
23 kwiecień 1493 23 kwietnia 1493 roku w Gnieźnie Jan I Olbracht wszedł do kapitularza na posiedzenie kanoników. Miał się tam odbyć wybór przyszłego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Król oświadczył zgromadzonym, że nie ma lepszego kandydata na to stanowisko niż Fryderyk Jagiellończyk, a następnie wyszedł. Kanonicy jednogłośnie poparli propozycję monarchy. [więcej]
9 maj 1493 9 maja 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht przyjął pruską delegację, która wzburzona pogłoskami o zamiarze króla, który rzekomo do Prus z wojskiem miał wyruszyć i przywileje odebrać, prosili, aby monarcha osobiście i jak najszybciej do Prus przybył i prerogatywy ich potwierdził. Jan I Olbracht załagodził napiętą sytuację stwierdzając, że niepotrzebnie plotkom wierzą i obiecał, że niedługo do nich przybędzie i ich prawa potwierdzi. [więcej]
Maj 1493 Podczas pobytu w Poznaniu Jan I Olbracht przyjął posła Wenecji Marka Dandolo. [więcej]
29 maj 1493 29 maja 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht odebrał hołd od wielkiego mistrza Jana von Tieffen. [więcej]
31 maj 1493 31 maja 1493 roku, gdy wielki mistrz Jan von Tieffen opuszczał Poznań, Andrzej Szamotulski poprosił go w imieniu Jana I Olbrachta, aby żadnego Moskwicina przez Prusy nie przepuszczał. [więcej]
27 czerwiec 1493 27 czerwca 1493 roku Jan I Olbracht napisał do papieża Aleksandra VI, że ...za łaską Bożą i moją troską już pogańskim najazdom nie będzie tak łatwy dostęp, jak był dotychczas.... [więcej]
Lato 1493 W 1493 roku Jan I Olbracht zlecił wykup dóbr królewskich: w Wielkopolsce Śrem i Międzyrzecz, na Mazowszu Rawę, w Księstwie Oświęcimskim Brzezinki i Kęty, na Rusi Sambor, Chełm i Sanok wraz z Krosnem. [więcej]
7 lipiec 1493 7 lipca 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht pozwolił Zygmuntowi Jagiellończykowi na wykup z rąk Jana i Andrzeja Szamotulskich dochody celne poznańskie, kościańskie, kaliskie i konińskie. [więcej]
Sierpień 1493 W sierpniu 1493 roku Mengli I Girej wyruszył na kolejną łupieską wyprawę. W związku z tym Jan I Olbracht nakazał polskim rotmistrzom obrony potocznej współdziałać z Litwinami w obronie Podola i Wołynia. [więcej]
Sierpień 1493 Pod koniec sierpnia 1493 roku Jan I Olbracht przyjął posła Aleksandra Jagiellończyka Andrzeja Olechnowicza, który przywiózł pomyślne wiadomości o Iwanie III okazującym gotowość do zawarcia pokoju. [więcej]
Wrzesień 1493 W 1493 roku najstarszy syn Stefana III Aleksander spustoszył Podole. Z tego powodu obrona potoczna hetmana Stanisława Chodeckiego została powiększona o dwie nowe chorągwie. [więcej]
Październik 1493 W październiku 1493 roku odprawiono posłów Bajazyda II. Wstępne warunki porozumienia zapewniały Janowi I Olbrachtowi trzyletni pokój. [więcej]
Październik 1493 W październiku 1493 roku w Poznaniu Jan I Olbracht przyjął posła Maksymiliana I. Prawdopodobnie wówczas dowiedział się o dotyczących Węgier planach Habsburga, zgodnie z którymi Władysław Jagiellończyk miałby poślubić jego córkę Małgorzatę i objąć gubernatorstwo Rzeszy oraz krajów austriackich, Maksymilian I zaś - gubernatorstwo Węgier i ich obronę. Projekt ten rozzłościł Jana I Olbrachta. [więcej]
Listopad 1493 W listopadzie 1493 roku Jan I Olbracht powierzył kasztelanowi poznańskiemu Janowi Ostrorogowi urząd generalnego starosty Wielkopolski. [więcej]
Listopad 1493 W listopadzie 1493 roku Jan I Olbracht wysłał do Konrada III Rudego posła Mikołaja Czepiela. [więcej]
13 listopad 1493 13 listopada 1493 roku Jan I Olbracht napisał do Aleksandra Jagiellończyka list, w którym zrelacjonował intrygi Maksymiliana I i radził, aby jak najszybciej zawarł pokój z Iwanem III i ożenił się z jego córką. [więcej]
Boże Narodzenie 1493 Boże Narodzenie 1493 roku Jan I Olbracht spędził w Krakowie. Wziął udział w pierwszej mszy nowo wyświęconego Fryderyka Jagiellończyka. [więcej]
Styczeń 1494 W styczniu 1494 roku pojawiło się w Wilnie poselstwo Jana I Olbrachta, na czele którego stanął Jan Lubrański. [więcej]
1494 W 1494 roku Jan I Olbracht uczynił Jana Szamotulskiego wojewodą poznańskim. [więcej]
29 styczeń 1494 29 stycznia 1494 roku Jan I Olbracht opuścił Kraków i udał się na północ z zamiarem dotarcia do Torunia. [więcej]
7 luty 1494 7 lutego 1494 roku Jan I Olbracht przebywał w Łęczycy. [więcej]
15 luty 1494 15 lutego 1494 roku Jan I Olbracht zawitał do Poznania. Król miał się tu spotkać z margrabią brandenburskim Fryderykiem Hohenzollernem. [więcej]
21 luty 1494 21 lutego 1494 roku przebywający w Poznaniu Jan I Olbracht otrzymał od Władysława Jagiellończyka wiadomość o konieczności spotkania. Miejscem zjazdu ustalono Lewoczę na Spiszu. [więcej]
Wiosna 1494 Wiosną 1494 roku Tatarzy pustoszyli niepokoić Podole i Wołyń. [więcej]
24 marzec 1494 24 marca 1494 roku Piotr Kmita z nominacji Jana Olbrachta został marszałkiem wielkim koronnym. [więcej]
24 marzec 1494 24 marca 1494 roku Jan I Olbracht opuścił Kraków, udając się na południe w kierunku Lewoczy na Spiszu na spotkanie z Władysławem Jagiellończykiem. [więcej]
26 marzec 1494 26 marca 1494 roku Jan I Olbracht dotarł do Sącza. [więcej]
Wielkanoc 1494 Wielkanoc 1494 roku Jan I Olbracht spędził w Sączu. [więcej]
6 kwiecień 1494 6 kwietnia 1494 roku Bajazyd II zaprzysiągł trzyletni rozejm z Janem Olbrachtem. [więcej]
10 kwiecień 1494 10 kwietnia 1494 roku Jan I Olbracht przebywał w Lubowli. [więcej]
17 kwiecień 1494 Około 17 kwietnia 1494 roku Jan I Olbracht dotarł do Lewoczy na Spiszu. U jego boku znaleźli się bracia Zygmunt i Fryderyk. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku podczas kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu zgormadzeni podjęli temat wspólnej obrony przed Turkami. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku w trakcie kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu uczestnicy debatowali o sytuacji w Mołdawii. Jan I Olbracht wysunął propozycję wspólnej interwencji, mającej na celu usunięcie z tronu mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego, a na jego miejsce posadzenia Zygmunta Jagiellończyka. Przedstawiciele Władysława Jagiellończyka nie wyrazili na to zgody. [więcej]
Kwiecień 1494 W 1494 roku w trakcie kwietniowych obrad w Lewoczy na Spiszu pojawił się projekt forsowany przez Jana I Olbrachta, aby Zakon Krzyżaków przenieść na Podole, a gubernatorem Prus Wschodnich uczynić Zygmunta Jagiellończyka. Margrabia brandenburski Fryderyk Hohenzollern zgodził się przedstawić sprawę w pozytywnym świetle na sejmie Rzeszy. [więcej]
5 maj 1494 5 maja 1494 roku w Lewoczy Jan I Olbracht i Władysław Jagiellończyk zawarli przymierze przeciw buntującym się poddanym. [więcej]
5 maj 1494 5 maja 1494 roku w Lewoczy Jan I Olbracht na prośbę margrabiego brandenburskiego Fryderyka Hohenzollerna napisał do rajców norymberskich i do księcia bawarskiego Albrechta list, w którym przedstawił swoje stanowisko dotyczące przywileju, jaki Norymberga otrzymała 10 lipca 1493 roku od Fryderyka III Habsburga. [więcej]
7 maj 1494 7 maja 1494 roku zjazd w Lewoczy zakończył się. Jan I Olbracht pożegnał Władysława Jagiellończyka słowami ...nigdy nie chybi mu w żadnej usłudze i że bronić będzie ze wszystkich sił jego Majestatu.... [więcej]
Maj 1494 W połowie maja 1494 roku Jan I Olbracht pojawił się w Krakowie. Niedługo po przyjeździe polecił kanclerzowi Krzesławowi z Kurozwęk i Janowi z Przytyka Podlodowskiemu misję dyplomatyczną do Mołdawii. Wysłannicy mieli zrelacjonować Stefanowi III efekty zjazdu w Lewoczy i wezwać go do współdziałania na wypadek wyprawy przeciwko Turkom. [więcej]
Czerwiec 1494 Na początku lata 1494 roku Jan I Olbracht polecił mobilizację wojsk, które miały udać się do Bełza w celu obrony przed Tatarami. [więcej]
28 czerwiec 1494 28 czerwca 1494 roku w Krakowie Jan I Olbracht w obecności tureckiego posła ratyfikował traktat pokojowy z Bajazydem II. [więcej]
Lipiec 1494 W lipcu 1494 roku Jan I Olbracht wysłał do Prus Ambrożego Pampowskiego, aby zapowiedział królewską wizytę w tej dzielnicy. [więcej]
29 lipiec 1494 29 lipca 1494 roku Jan I Olbracht odkupił od Jana V Księstwo Zatorskie za kwotę 80000 złotych węgierskich. Prócz tego książę i jego żona Barbara otrzymali rentę roczną z żup solnych w kwocie 200 grzywien polskich i 16 bałwanów soli. [więcej]
4 sierpień 1494 4 sierpnia 1494 roku w Krakowie Jan I Olbracht przyjął posłów z Norymbergi. [więcej]
23 sierpień 1494 23 sierpnia 1494 roku wojska Jana Olbrachta pokonane zostały przez Tatarów w bitwie pod Wiśniowcem. [więcej]
Wrzesień 1494 Na początku września 1494 roku Jan Olbracht opuścił Kraków i udał się w kierunku Radomia. [więcej]
8 wrzesień 1494 8 września 1494 roku Jan Olbracht odwiedził klasztor świętokrzyski. Król zatwierdził przywileje zakonników. [więcej]
10 wrzesień 1494 10 września 1494 roku Jan Olbracht dotarł do Radomia i rozpoczęły się obrady sejmu. [więcej]
Wrzesień 1494 We wrześniu 1494 roku podczas sejmu w Radomiu wysłani do Mołdawii w maju posłowie Jana Olbrachta kanclerz Krzesław z Kurozwęk i Jan z Przytyka Podlodowski zreferowali swoją wizytę. Zgodnie z ich relacją hospodar Stefan III bardzo życzliwie ich przyjął i przyrzekł współdziałać w razie wyprawy na Kilię i Białogród. [więcej]
Wrzesień 1494 We wrześniu 1494 roku zapewne podczas sejmu w Radomiu ustalono w porozumieniu z Aleksandrem Jagiellończykiem konieczność zorganizowania w następnym roku wyprawy przeciwko Tatarom. [więcej]
21 wrzesień 1494 21 września 1494 roku na sejmie w Radomiu potwierdzono w imieniu całego Królestwa Polskiego zakup Księstwa Zatorskiego od Jana V. [więcej]
Wrzesień 1494 Po dwutygodniowym pobycie w Radomiu Jan I Olbracht wyruszył w podróż do Prus. Po drodze odwiedził Rawę Mazowiecką i Sochaczew. [więcej]
Jesień 1494 Prawdopodobnie w październiku 1494 roku mołdawski hospodar Stefan III złupił i spalił Bracław. [więcej]
29 wrzesień 1494 21 września 1494 Jan I Olbracht dotarł do Rawy Mazowieckiej. [więcej]
Październik 1494 W październiku 1494 roku w Wiskitkach opodal Rawy Mazowieckiej Jan I Olbracht gościł Konrada Mazowieckiego. [więcej]
23 październik 1494 23 października 1494 roku Jan I Olbracht przybył do Brześcia Kujawskiego. [więcej]
31 październik 1494 31 października 1494 roku Jan I Olbracht dojechał do brzegu Wisły pod Dybowem i powitany został przez dostojników pruskich. Następnie przeprawiono się przez Wisłę na tratwie wyłożonej czerwonym suknem. [więcej]
31 październik 1494 31 października 1494 roku w Toruniu Jan I Olbracht odebrał hołd od stanów pruskich. [więcej]
24 listopad 1494 24 listopada 1494 roku margrabia brandenburski Fryderyk Hohenzollern napisał do Jana I Olbrachta list, w którym zrelacjonował mu efekty rozmów z Maksymilianem I w sprawie przeniesienia Zakonu Krzyżackiego na Podole. [więcej]
29 listopad 1494 29 listopada 1494 roku w Toruniu Jan I Olbracht potwierdził przywileje stanów pruskich. [więcej]
15 grudzień 1494 W połowie grudnia 1494 roku Jan I Olbracht wjechał do Elbląga i spędził tu święta Bożego Narodzenia, podczas których odbierał śluby wierności od pruskich poddanych. [więcej]
Styczeń 1495 W styczniu 1495 roku Jan I Olbracht przebywał w Malborku, gdzie odbierał hołdy od pruskich poddanych. Król sporo czasu spędził w towarzystwie starosty Zbigniewa Tęczyńskiego. [więcej]
3 styczeń 1495 3 stycznia 1495 roku z Malborka Jan I Olbracht wysłał do Łukasza Watzenrode list z prośbą o spotkanie. [więcej]
26 styczeń 1495 Z powodu panującej w Gdańsku zarazy doradcy Jana I Olbrachta powstrzymali go od podróży do tego miasta. 26 stycznia 1495 roku delegaci króla wojewoda sieradzki Ambroży Pampowski i Mikołaj Baysen, siedząc w oknie ratusza, odebrali od gdańszczan przysięgę wierności. [więcej]
Styczeń 1495 Pod koniec stycznia 1495 roku Jan I Olbracht powrócił do Torunia. Podczas tego pobytu próbował ustanowić z pruskiej dzielnicy dodatkowe podatki, które można by wykorzystać do obrony południowo - wschodnich granic. [więcej]
Luty 1495 W lutym 1495 roku w Toruniu Jan I Olbracht spotkał się z Filipem Kallimachem i Łukaszem Watzenrode. [więcej]
15 luty 1495 15 lutego 1495 roku w Toruniu wydano potwierdzenie Jana Olbrachta przywilejów i posiadłości gdańskich z wyrazami uznania dla zasług miasta. [więcej]
16 luty 1495 16 lutego 1495 roku w Płocku zmarł Janusz II. Jan I Olbracht rozpoczął działania zmierzające do przejęcia dzielnicy zmarłego. [więcej]
Marzec 1495 Wiosną 1495 roku w Toruniu debatowano o projekcie Jana Olbrachta dotyczącym przeniesienia Zakonu Krzyżackiego na Podole. Orędownikiem tego pomysłu był biskup warmiński Łukasz Watzenrode. [więcej]
1495 W 1495 roku Maksymilian I rozpoczął wysyłanie do Gdańska nakazów podatkowych i wezwań na sejmy niemieckie. Jan I Olbracht stanowczo protestował przeciwko niepokojeniu jego poddanych. [więcej]
29 maj 1495 29 maja 1495 roku zmarł biskup chełmiński Stefan z Nidzborka [Neidenburg, dziś Nidzica]. Jan I Olbracht powierzył to stanowisko Mikołajowi Krapitzowi. [więcej]
Lipiec 1495 W lipcu 1495 roku Jan I Olbracht bawił w puszczy w Wiskitkach w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Tam rozchorował się. [więcej]
9 lipiec 1495 9 lipca 1495 roku Jan I Olbracht dotarł do Rawy Mazowieckiej. [więcej]
25 lipiec 1495 25 lipca 1495 roku zwołany przez Jana Olbrachta sejmik radziejowski uchwalił pospolite ruszenie województw inowrocławskiego i brzeskiego oraz Ziemi Dobrzyńskiej z terminem stawienia się na dzień 10 sierpnia w Lipnie Dobrzyńskim nad Mienią. [więcej]
Sierpień 1495 W sierpniu 1495 roku Jan I Olbracht wysiał do Aleksandra Jagiellończyka Filipa Kallimacha z prośbą przystąpienie do układów polsko-litewskich. [więcej]
10 sierpień 1495 10 sierpnia 1495 roku Jan I Olbracht opuścił Rawę Mazowiecką. [więcej]
13 sierpień 1495 13 sierpnia 1495 roku Jan I Olbracht zbrojnie zajął Płock, wyrzucając z niego przedstawicieli Konrada III. [więcej]
24 sierpień 1495 24 sierpnia 1495 roku Jan I Olbracht przebywał w Radomiu. [więcej]
Wrzesień 1495 We wrześniu 1495 roku Jan I Olbracht przybył do Lublina. [więcej]
Wrzesień 1495 We wrześniu 1495 roku w Lublinie w otoczeniu Jana I Olbrachta można był znaleźć między innymi Zygmunta Jagiellończyka, arcybiskupa lwowskiego Andrzeja Boryszewskiego, kasztelana krakowskiego Jana Amora Tarnowskiego i wojewodę ruskiego Jana z Pilczy. [więcej]
14-16 wrzesień 1495 Między 14 i 16 września 1495 roku Jan I Olbracht rozpatrywał sprawę sporu warmińsko-krzyżackiego. Wysłannik biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode zarzucał przedstawicielom Zakonu Krzyżackiego naruszanie jurysdykcji biskupa w rozlicznych kierunkach, wśród których znalazło się lekceważenie klątw i interdyktów, usuwanie nieprawnie plebanów, zabieranie majątków zmarłych, powoływanie kleru warmińskiego przed sądy zakonne, mieszanie się do spraw dziesięcinnych. [więcej]
Grudzień 1495 W grudniu 1495 roku Jan I Olbracht przeniósł się z dworem do Sandomierza. [więcej]
18 styczeń 1496 18 stycznia 1496 roku w Sandomierzu kancelaria Jana Olbrachta wysłała do gdańszczan wezwanie na zjazd przedsejmowy. [więcej]
25 styczeń 1496 25 stycznia 1496 roku w Sandomierzu Jan I Olbracht przyjął posłów księcia pomorskiego Bogusława X. Posłowie upomnieli się o niewypłacony posag siostry króla Anny i wnieśli sprzeciw wobec żądania hołdu za Lębork i Bytów. [więcej]
Luty 1496 W lutym 1496 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z uchwałą senatu, z powodu niezłożenia hołdu Janowi Olbrachtowi pozbawiono Konrada III Rudego jego własności i jedynie przez wzgląd na tradycję i na potrzeby księcia oddano mu na nowo w lenno Ziemię Czerską z prawem następstwa dla legalnych potomków męskich. [więcej]
1496 W 1496 roku Jan Olbracht wysłał do Bajazyda II posła z propozycją pokoju. Sułtan ofertę polskiego króla odrzucił. [więcej]
4 marzec 1496 4 marca 1496 roku Jan I Olbracht przybył do Piotrkowa na obrady sejmu. [więcej]
Wiosna 1496 Wiosną 1496 roku Jan I Olbracht wysłał starostę halickiego Jana z Chodcza do Władysława Jagiellończyka z prośbą o wsparcie na mołdawską wyprawę. Król Czech i Węgier obiecał bratu wsparcie w postaci 8000 zbrojnych Węgrów i 4000 Czechów. [więcej]
20 kwiecień 1496 20 kwietnia 1496 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim Jan I Olbracht nadał Konradowi III Ziemię Warszawską, Wyszogrodzką, Zakroczymską, Ciechanowską i Łomżyńską wraz z Nowogrodem, ale tylko dożywotnio, więc po jego śmierci te ziemie będą włączone do Królestwa. [więcej]
26 kwiecień 1496 Pod datą 26 kwietnia 1496 roku zapisano część Statutu piotrkowskiego, który powstał podczas obrad sejmu w Piotrkowie Trybunalskim. Główne postanowienia zawarte w tym akcie prawnym to:
  • zakazano zamykania dogodnego spławu na rzekach przez tamy rybackie;
  • wprowadzono wolność spławu aż do Gdańska;
  • zezwolono szlachcie na wywożenie i sprowadzanie towarów bez cła;
  • zabraniano chłopom opuszczać wieś. Odtąd tylko jeden syn chłopski (o ile nie był jedynakiem) mógł wyjść z domu ojca na służbę, a szczególnie na naukę książkową lub rzemieślniczą, pod warunkiem jednak, że otrzyma od pana pozwolenie pisemne, czyli list wyzwoleńczy;
  • zakazano mieszczanom obejmowania urzędów i nabywania dóbr ziemskich. A te, które były w ich ręku, powinny były być pod grzywną w krótkim czasie sprzedane;
  • od tej pory wojewoda mógł decydować o cenach wyrobów rzemieślniczych;
[więcej]
29 kwiecień 1496 29 kwietnia 1496 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzono prawa Jana Olbrachta do Ziemi Płockiej i Wiskiej. [więcej]
29 kwiecień 1496 29 kwietnia 1496 roku na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim Konrad III zobowiązał się przybyć do Lublina w dzień Trzech Króli następnego roku i złożyć hołd za Czersk. [więcej]
Czerwiec 1496 W czerwcu 1496 roku w Krakowie Jan I Olbracht przekazał posłowi Aleksandra Jagiellończyka Litaworowi Chreptowiczowi propozycję utworzenia wspólnej obrony przed atakami Tatarów i Turków. [więcej]
Lipiec 1496 W lipcu 1496 roku z Krakowa Jan I Olbracht wysłał posłów do Wilna z projektem unii polsko-litewskiej. [więcej]
29 sierpień 1496 29 sierpnia 1496 roku u wielkiego mistrza Jana von Tieffen zjawili się posłowie Jana Olbrachta Piotr Myszkowski i Maciej Rabe z wezwaniem wsparcia zbrojnego w przygotowywanej wyprawie przeciwko Turkom. [więcej]
Październik 1496 W październiku 1496 roku Jan I Olbracht przebywał w Sandomierzu. [więcej]
1 listopad 1496 1 listopada 1496 roku w Krakowie zmarł dyplomata Filip Kallimach. Jan I Olbracht otrzymał od niego w spadku kwotę 4000 dukatów.
Listopad 1496 W listopadzie 1496 roku Jan I Olbracht przeniósł się do Lublina. [więcej]
26 listopad 1496 26 listopada 1496 roku w Parczewie Jan I Olbracht spotkał się z Aleksandrem Jagiellończykiem. Zjazd obu monarchów i zgromadzonym możnowładców trwał dwa tygodnie. Doszło tam do porozumienia w sprawie wspólnej wyprawy zbrojnej. Umówiono się, że latem następnego roku król polski stanie ze swoją armią w Kamieńcu Podolskim, a wielki książę ze swoją w Łucku. [więcej]
Grudzień 1496 26 listopada 1496 roku z Parczewa Jan I Olbracht przeniósł się do Lublina.
Styczeń 1497 Na początku 1497 roku z Lublina Jan I Olbracht listownie poinformował wojewodę łęczyckiego Macieja Służewskiego, że Iwan III z Bajazydem II i z Tatarami posiadają wspólne porozumienie przeciwko Polsce i Litwie. [więcej]
13 styczeń 1497 13 stycznia 1497 roku w Lublinie Jan I Olbracht odebrał od Konrada III hołd z Czerska. [więcej]
Styczeń 1497 W styczniu 1497 roku Jan I Olbracht wezwał Konrada Mazowieckiego do wystawienia oddziału wojska na przygotowywaną wyprawę przeciwko Turkom. [więcej]
Styczeń 1497 W styczniu 1497 roku Jan I Olbracht wysłał do mołdawskiego hospodara Stefana III biskupa chełmskiego Macieja ze Starej Łomży z wezwaniem do przyłączenia się do wyprawy przeciwko Turkom. [więcej]
Luty 1497 W lutym 1497 roku Jan I Olbracht przebywał w Sandomierzu. Czynił tam przygotowania do mołdawskiej wyprawy. [więcej]
19 marzec 1497 W marcu 1497 roku Jan I Olbracht przybył do Nowego Miasta Korczyna. W związku z przygotowywaną mołdawską wyprawą radzono tu nad zasadami użycia pospolitego ruszenia poza granicami państwa. Ustalono, że wojska mają się zebrać 21 maja pod Lwowem, przy czym Małopolanie mieli się rozłożyć w pobliżu Gołogór, a Wielkopolanie bardziej na wschód pod Glinianami. [więcej]
1497 W 1497 roku z powodu niestawiennictwa przedstawicieli Gdańska przed Trybunałem Maksymilian I nakazał granicznym książętom napastować kupców gdańskich. [więcej]
2 maj 1497 2 maja 1497 roku Jan I Olbracht przebywał już w Przemyślu. Tu odebrał od swojego posła biskupa chełmskiego Macieja ze Starej Łomży relację z wizyty w Mołdawii. [więcej]
Maj 1497 Podczas pobytu w Przemyślu Jan I Olbracht spotkał się z wysłannikiem Fryderyka Jagiellończyka biskupem kujawskim Krzesławem Kurozwęckim, który przybył z ostrzeżeniem dla króla, aby nie ufał mołdawskiemu hospodarowi Stefanowi III, który jest podburzany przez Węgrów. Prymas również błagał króla o odwołanie wyprawy przeciw Turkom. [więcej]
Maj 1497 W maju 1497 w Przemyślu Jan I Olbracht uwolnił starostę Wielkopolski Jana Ostroroga od wyprawy na Turków i Tatarów w celu zabezpieczenia ziem wielkopolskich. [więcej]
19 maj 1497 19 maja 1497 Jan I Olbracht wjechał do Lwowa. [więcej]
Czerwiec 1497 Już w czerwcu 1497 roku Bajazyd II zaczął wysłać zbrojne oddziały do Mołdawii w związku z przygotowywaną kampanią polskiego króla przeciwko Turkom. [więcej]
26 czerwiec 1497 26 czerwca 1497 roku we Lwowie Jan I Olbracht zarządził wymarsz zgromadzonych wojsk, rozpoczynając mołdawską wyprawę.
27 czerwiec 1497 27 czerwca 1497 roku Jan I Olbracht podążający na czele mołdawskiej wyprawy rozkazał rozbić obóz w Gołogórach. [więcej]
30 czerwiec 1497 30 czerwca 1497 roku mołdawska wyprawa zatrzymała się w Dunajowie nad Złotą Lipą.
11 lipiec 1497 11 lipca 1497 roku Jan I Olbracht zarządził postój mołdawskiej wyprawy w Złotnikach.
18 lipiec 1497 18 lipca 1497 roku dowodzona przez Jana I Olbrachta mołdawska wyprawa dotarła do Mogilnicy. [więcej]
25 lipiec 1497 25 lipca 1497 roku w Mogilnicy Jan I Olbracht dokonał generalnego przeglądu wojsk biorących udział w mołdawskiej wyprawie. [więcej]
1-12 sierpień 1497 1 sierpnia 1497 roku rozpoczęła się przeprawa przez Dniestr wojsk biorących udział w mołdawskiej wyprawie. Potrwała ona prawie dwa tygodnie. [więcej]
Sierpień 1497 W sierpniu 1497 roku nastąpił atak oddziałów turecko-tatarsko-mołdawskich na Kołomyję. Gwardia Jana Olbrachta odnalazła agresorów w odległości 12 mil od Halicza, następnie rozproszyła i odebrała większą część zagarniętych łupów. [więcej]
16 sierpień 1497 16 sierpnia 1497 roku w Kocmaniu Jan I Olbracht przyjął posłów mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. Przybyli oni z żądaniem opuszczenia mołdawskiego terytorium przez wojska polskiego króla. Wzburzony polski monarcha kazał posłów uwięzić i odesłać do Lwowa. Tym sposobem rozpoczęła się wojna z Mołdawią. [więcej]
17 sierpień 1497 17 sierpnia 1497 roku Jan I Olbracht zwołał radę wojenną, aby rozważyć zaistniałą sytuację i podjąć decyzje co do dalszych działań wojennych. [więcej]
22 sierpień 1497 22 sierpnia 1497 roku mołdawska ekspedycja Jana Olbrachta dotarła do Szepienicy nad Prutem.
27 sierpień 1497 27 sierpnia 1497 roku Jan I Olbracht dowodzący mołdawską wyprawą przybył pod Czerniowce. Tu zdecydował, że kilkunastotysięczne pospolite ruszenie z Wielkopolski pod dowództwem hetmana Jana Polaka Karnkowskiego wyruszy na Chocim. [więcej]
7 wrzesień 1497 7 września 1497 roku Jan I Olbracht pojawił się Hadirze. Tu zarządził krótki postój mołdawskiej wyprawy. [więcej]
10 wrzesień 1497 10 września 1497 roku w Hadirze Jan I Olbracht zarządził naradę wojenną, podczas której miały się zdecydować losy mołdawskiej wyprawy.
11 wrzesień 1497 11 września 1497 roku mołdawska wyprawa rozpoczęła przeprawę przez Prut. [więcej]
18 wrzesień 1497 18 września 1497 roku decyzją Jana Olbrachta rozpoczęto przeprawę wojska przez rzekę i opanowywanie miasta Seret.
24 wrzesień 1497 24 września 1497 roku wojska uczestniczące w mołdawskiej ekspedycji stanęły pod Suczawą.
26 wrzesień 1497 26 września 1497 roku rozstawiono działa od południowej strony i rozpoczęto oblężenie Suczawy. [więcej]
Październik 1497 Podczas oblężenia Suczawy Jan I Olbracht zachorował na febrę.
18 październik 1497 18 października 1497 roku pod Suczawą Jan I Olbracht zawarł z mołdawskim hospodarem Stefanem III pokojowe porozumienie. [więcej]
20 październik 1497 20 października 1497 roku spod Suczawy gorączkujący Jan I Olbracht wyruszył w drogę powrotną. [więcej]
26 październik 1497 26 października 1497 roku wycofujący się spod Suczawy Jan I Olbracht wpadł w zasadzkę urządzoną w Wąwozie Bukowińskim. przez Mołdawian, Turków, Tatarów i Wołochów. Rozegrała się tam krwawa bitwa pod Koźminem, której polski król nie mógł zaliczyć do zwycięskich. [więcej]
26 październik 1497 26 października 1497 roku po bitwie pod Koźminem Jan I Olbracht zarządził wymarsz, który zakończył się u ujścia rzeczki Niewolnicy do Derelni.
27 październik 1497 27 października 1497 roku Jan I Olbracht dokonał przeglądu wojska i bilansu strat.
28 październik 1497 28 października 1497 roku armia kontynuująca odwrót z mołdawskiej wyprawy ruszyła przez Čahor na północny zachód ku Czerniowcom. [więcej]
29 październik 1497 29 października 1497 roku Jan I Olbracht wyprowadził z obozu znaczne siły, które odepchnęły Mołdawian zgromadzonych opodal Czerniowiec. [więcej]
30 październik 1497 30 października 1497 roku zakończyła się przeprawa przez Prut wojsk powracających z mołdawskiej wyprawy. [więcej]
31 październik 1497 31 października 1497 roku powracająca z mołdawskiej wyprawy armia Jana Olbrachta dotarła do Śniatynia.
5-7 listopad 1497 5-7 listopada 1497 roku w obozie pod Tłumaczem Jan I Olbracht rozpuścił pospolite ruszenie i resztki wojska zaciężnego. Tak zakończyła się mołdawska wyprawa jagiellońskiego rycerstwa.
Sierpień 1497 - maj 1498 Już w trakcie mołdawskiej wyprawy Jan I Olbracht rozpoczął proces konfiskat majątków za nienależyte wypełnienie obowiązku wojennego. Trwało to do maja następnego roku. [więcej]
12 listopad 1497 12 listopada 1497 roku Jan I Olbracht przybył do Lwowa. Stąd wysłał do Władysława Jagiellończyka poselstwo w skład, którego weszli arcybiskup lwowski Boryszewski i marszałek nadworny Rafał Leszczyński. [więcej]
Grudzień 1497 W ostatnich dniach grudnia 1497 roku Jan I Olbracht przebywał w Radomiu. [więcej]
4 styczeń 1498 4 stycznia 1498 roku Jan I Olbracht zawitał do Łowicza na spotkanie z Fryderykiem Jagiellończykiem, który na czas nieobecności króla sprawował rządy namiestnicze. [więcej]
18 styczeń 1498 18 stycznia 1498 roku w Piotrkowie rozpoczął się sejm. Janowi Olbrachtowi udało się przeforsować pobór dużych podatków, w skład których weszło pierwsze w Polsce pogłówne. [więcej]
22 luty 1498 22 lutego 1498 roku po półtorarocznej przerwie Jan I Olbracht powrócił do Krakowa. Rozgoryczony klęską mołdawskiej wyprawy król spędzał czas na biesiadach, podczas których nie stronił od picia i tańców. W jakiejś nocnej awanturze ulicznej został nawet zraniony. [więcej]
13 kwiecień 1498 13 kwietnia 1498 roku poseł królewski Jan Bot przywiózł od siostry Jana Olbrachta księżnej pomorskiej Anny listy od władców niemieckich z zapewnieniem, że nie będą gdańszczan prześladowali. [więcej]
Maj 1498 Na początku maja 1498 roku basza Sylistrii Bali-bej Malkocz-oglu z rozkazu Bajazyda II wzmocniony mołdawskimi oddziałami spustoszył Podole. [więcej]
13 maj 1498 13 maja 1498 roku wojska Bali-beja Malkocz-oglu stanęły pod Lwowem. Po jednodniowej nieudanej próbie zdobycia miasta najeźdźcy spalili przedmieścia, a następnie rozbili obóz. [więcej]
14 maj 1498 14 maja 1498 roku część oddziałów Bali-beja Malkocz-oglu przez Drohobycz podeszły pod Sambor. Tu wymordowano lub wzięto do niewoli bernardynów. [więcej]
16 maj 1498 16 maja 1498 roku w Krakowie wybuchła panika, gdy dotarły wieści o zagonach turecko-tatarskich podchodzących pod Przemyśl. Rozpoczęto podwyższać wały, pogłębiać fosy, budować nowe wieże, a przed Bramą Floriańską barbakan. Jan I Olbracht rozesłał wezwanie do pospolitego ruszenia. [więcej]
17 maj 1498 Gdy wojska tureckie połączyły się z tatarskimi pod Lwowem, Bali-bej Malkocz-oglu 17 maja 1498 roku zdecydował o odwrocie. [więcej]
18 maj 1498 Dowiedziawszy się o odwrocie południowa grupa jazdy Bali-beja Malkocz-oglu wycofała się spod Sanoka. Po drodze pokonała mniej liczne oddziały broniące Przemyśla dowodzone przez Stanisława z Chodcza. [więcej]
20 maj 1498 20 maja 1498 roku powracające z łupieskiej wyprawy oddziały Bali-beja Malkocz-oglu spaliły Nowe Miasto Trembowlę, a wcześniej obrabowały i spaliły Bóbrkę. [więcej]
27 maj 1498 27 maja 1498 roku, po otrzymaniu zapewnienia ze strony księcia Jerzego Saskiego, że jego brat kandydat na wielkiego mistrza Fryderyk Wettyn nie okaże się opornym wobec Polski, Jan I Olbracht wyraził brak sprzeciwu wyborowi oraz przeprosił radę zakonną za przetrzymanie poselstwa, zatrzymanego w Poznaniu przez starostę generalnego Wielkopolski Jana Ostroroga. [więcej]
Maj 1498 Pod koniec maja 1498 roku Jan I Olbracht wysłał pół tysiąca jazdy nadwornej na pomoc uwięzionemu w Przemyślu kasztelanowi lwowskiemu Stanisławowi z Chodcza. [więcej]
Czerwiec 1498 W czerwcu 1498 roku mołdawski hospodar Stefan III spustoszył Podole, a jego zagony podeszły aż pod Lwów. [więcej]
1 lipiec 1498 1 lipca 1498 roku w Krakowie pojawili się wysłannicy Władysława Jagiellończyka. Jan I Olbracht usłyszał od nich, że Węgrzy nie są zainteresowani interwencją zbrojną w Mołdawii. [więcej]
Lipiec 1498 W lipcu 1498 roku Jan I Olbracht bardziej prężnie przystąpił do przygotowań obronnych przed Turkami i Tatarami. Między innymi zakupił proch i działa. [więcej]
8 lipiec 1498 8 lipca 1498 roku na sejmie Rzeszy we Freiburgu wystąpił poseł Jana Olbrachta Mikołaj z Rosenbergu. Zażądał finansowego i zbrojnego wsparcia niezbędnego do walki z Tatarami i Turcją. [więcej]
13 lipiec 1498 13 lipca 1498 roku w Krakowie Jan I Olbracht ratyfikował nowe porozumienie pokojowe z Węgrami. [więcej]
Lipiec 1498 W lipcu 1498 roku Tatarzy ponownie pustoszyli Podole, Wołyń i północno-wschodnią część Rusi Czerwonej. Pod koniec lipca widziano ich pod Lwowem i Gołogórami. [więcej]
7 sierpień 1498 7 sierpnia 1498 roku Jan I Olbracht wyruszył w kierunku Sandomierza, gdzie wyznaczono miejsce koncentracji pospolitego ruszenia zwołanego do walki z Tatarami. [więcej]
13 sierpień 1498 13 sierpnia 1498 roku pospolite ruszenie zwołane do walki z Tatarami pustoszącymi polskie i litewskie terytoria dotarło do Sandomierza. Przez 40 dni przemaszerowało 340 km czyli średnio 8,5 km dziennie. [więcej]
Sierpień 1498 W sierpniu 1498 roku na czele zebranego pospolitego ruszenia Jan I Olbracht wyruszył przeciwko Tatarom pustoszącym polskie ziemie. [więcej]
Wrzesień 1498 Gdy okazało się że tatarskie oddziały pustoszące polskie i litewskie terytoria zarządziły odwrót, nie zdecydowano się na pościg za zaopatrzonym w zrabowane dobra łupieżcą. Jan I Olbracht przetrzymał pospolite ruszenie pod Sandomierzem jeszcze do połowy września 1498 roku. [więcej]
29 wrzesień 1498 29 września 1498 roku w Królewcu Fryderyk Wettyn został uroczyście przyjęty do Zakonu i wybrany wielkim mistrzem. [więcej]
Październik 1498 W początkach października 1498 roku Jan I Olbracht przebywał jeszcze w Sandomierzu. Zapewne tu ustalono, że 24 lutego 1499 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się następny sejm. [więcej]
Październik 1498 W połowie października 1498 roku Jan I Olbracht rezydował w Nowym Mieście Korczynie. [więcej]
6 listopad 1498 6 listopada 1498 roku Jan I Olbracht powrócił do Krakowa. [więcej]
Listopad 1498 W listopadzie 1498 roku dowódca Bajazyda II basza Sylistrii Bali-bej Malkocz-oglu ponownie przedsięwziął łupieżczą wyprawę na Ruś. Zaatakowany został Halicz, Drohobycz, Żydaczów i Sambor. Powracających z łupami najeźdźców dopadł mróz, a następnie choroby. Osłabionych Tatarów na koniec ograbił z łupów mołdawski hospodar Stefan III. [więcej]
20 listopad 1498 20 listopada 1498 roku Jan I Olbracht oddał Głogów Władysławowi Jagiellończykowi. [więcej]
Grudzień 1498 Zapewne w grudniu 1498 roku Jan I Olbracht przyjął posłów Władysława Jagiellończyka biskupa waradyńskiego Dominika i bana Bośni Baltazara Bathiany, którzy przybyli z propozycją nowego traktatu pokojowego. [więcej]
Grudzień 1498 Prawdopodobnie w grudniu 1498 roku Jan I Olbracht zażądał od wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna uczynienie porządku z awanturnikiem dokuczającym szczególnie Gdańszczanom Grzegorzem Materną, który, wyjęty przez króla spod prawa, schronił się do Prus Wschodnich i tam doznawał opieki. [więcej]
Grudzień 1498 Pod koniec 1498 roku Jan I Olbracht wysłał do Aleksandra Jagiellończyka posłów z propozycją zawarcia unii polsko-litewskiej. [więcej]
26 grudzień 1498 26 grudnia 1498 roku Maksymilian I zredagował skierowany do Jana Olbrachta list, w którym użył perswazji, w myśl której polski król powinien zaniechać nacisków na wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna w sprawie złożenia hołdu. [więcej]
9 luty 1499 9 lutego 1499 roku w Królewcu stawiło się poselstwo Jana Olbrachta z biskupem chełmińskim Mikołajem na czele i zażądało, by wielki mistrz Fryderyk Wettyn stawił się na sejmie piotrkowskim i złożył hołd. [więcej]
Luty 1499 Sejm zwołany na 24 lutego 1499 roku nie odbył się z powodu choroby Jana Olbrachta. Król spędził ten czas w Krakowie. [więcej]
1 marzec 1499 1 marca 1499 roku z Królewca wyruszyło poselstwo wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna, które po dotarciu do Krakowa oznajmiło Janowi Olbrachtowi, że pruski monarcha w najbliższym czasie do niego przybyć nie może. [więcej]
11 marzec 1499 11 marca 1499 roku z Królewca wielki mistrz Fryderyk Wettyn wysłał do Niemiec posła z prośbą o pomoc przeciwko Janowi Olbrachtowi żądającemu hołdu. [więcej]
26 marzec 1499 26 marca 1499 roku w Krakowie Jan I Olbracht powitał rajców gdańskich przybyłych na sejm, który w tym czasie rozpoczął obrady. [więcej]
8 kwiecień 1499 8 kwietnia 1499 roku w Krakowie Jan I Olbracht wydał akt, w którym powiększył fundację żałobną rodziców przy kaplicy katedralnej Św. Krzyża. [więcej]
15 kwiecień 1499 15 kwietnia 1499 roku w Krakowie kancelaria Jana I Olbrachta wydała akt nowego traktatu polsko-węgierskiego, który jako gwaranci podpisali najwyżsi dostojnicy polscy i pruscy. Ratyfikacja porozumienia przez Władysława Jagiellończyka nastąpiła w Budzie 15 maja 1499 roku. [więcej]
15 kwiecień 1499 15 kwietnia 1499 roku w Krakowie kancelaria Jana I Olbrachta wydała akt nowego pokojowego porozumienia z Mołdawią. Stefan III Wielki ratyfikował układ w Hárláu 12 lipca 1499 roku. [więcej]
3 maj 1499 Podczas obrad krakowskiego sejmu Jan I Olbracht przeforsował konieczność utrzymywania z pieniędzy poborowych 3000 żołnierzy zaciężnych, stacjonujących na Rusi, których zadaniem byłaby obrona granic przed Turkami i Tatarami. Człowiekiem odpowiedzialnym za sukces tego przedsięwzięcia Jan I Olbracht uczynił 3 maja 1499 roku wojewodę bełskiego Piotra Myszkowskiego. [więcej]
6 maj 1499 6 maja 1499 roku wydano w Krakowie akt unii polsko-litewskiej. [więcej]
Lipiec 1499 W lipcu 1499 roku wojewoda bełski Piotr Myszkowski założył pod Buskiem obóz warowny, który stał się bazą wypadową do walk z tatarskimi zagonami pustoszącymi kraj. [więcej]
Lipiec 1499 W lipcu 1499 roku Tatarzy krymscy uderzyli na pogranicze wołyńsko-podolskie. Rotmistrz Oleski szybko zareagował i rozgromił czambuły pod Czarnym Ostrowiem. [więcej]
Sierpień 1499 W sierpniu 1499 roku Piotr Myszkowski na czele 1100 jazdy rozbił wraz z Oleskim Tatarów nad Bohem. [więcej]
Sierpień 1499 W sierpniu 1499 roku Jan I Olbracht wysłał do Bajazyda II chorążego krakowskiego Mikołaja Firleja z propozycją pokoju. [więcej]
Jesień 1499 Jesienią 1499 roku Jan I Olbracht intensywnie korespondował z zagranicznymi monarchami. Próbował przygotować podglebie do zawarcia pokoju z Turcją oraz pozyskać pomoc przeciwko najazdom tureckich i tatarskich oddziałów. [więcej]
18 październik 1499 18 października 1499 roku Jan I Olbracht listownie donosił biskupowi warmińskiemu Łukaszowi Watzenrode, że królewski poseł Mikołaj Firlej został pozytywnie przyjęty przez Bajazyda II i niedługo powróci z wstępnym projektem pokojowego układu. [więcej]
19 listopad 1499 19 listopada 1499 roku Jan I Olbracht wysłał do biskupa Łukasza Watzenrode list, w którym komentował sytuację, jaka powstała w Europie po ataku Turków na Wenecję. [więcej]
Styczeń 1500 Na początku 1500 roku w Krakowie pojawił się nuncjusz papieski Kaspar z Cagli. Przywiózł żądanie Aleksandra VI by Jan I Olbracht wziął udział w krucjacie przeciwko Turkom, którzy niedawno zaatakowali Wenecję. [więcej]
25 luty 1500 25 lutego 1500 roku w Krakowie Jan I Olbracht przyjął posłów Bajazyda II, którzy potwierdzili chęć zawarcia pokojowego traktatu. [więcej]
7 marzec 1500 7 marca 1500 roku w Krakowie przebywał poseł wrocławski Jan Wąs. Przyjrzał się on posłom tureckim, którzy w tym samym czasie przebywali w polskiej stolicy. Napisał później o nich, że są chytrzy, bardzo umiarkowani w jedzeniu i wcale nie pijają alkoholu. [więcej]
Kwiecień 1500 W kwietniu 1500 roku Jan I Olbracht wysłał do Budy poselstwo, które miało porozumieć się z Węgrami w sprawie tureckiej. [więcej]
Wiosna 1500 Wiosną 1500 roku podżegani przez Bajazyda II Tatarzy ponownie pustoszyli ziemie polskie i litewskie. [więcej]
Maj 1500 W maju 1500 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie senatu, w którym wzięli udział między innymi Jan I Olbracht, Fryderyk Jagiellończyk, Mikołaj Firlej Andrzej Szamotulski i Łukasz Watzenrode. Starano się tam znaleźć sposób skutecznej obrony granic państwa. Ustalono również termin sejmu w Piotrkowie Trybunalskim na 2 lipca tego roku. [więcej]
Maj 1500 Pod koniec maja 1500 roku na Wołyń wtargnął zagon tatarski pod dowództwem syna chana Mengli GirejaAchmeta. Potem najeźdźcy spustoszyli Ziemię Chełmską. [więcej]
Czerwiec 1500 W czerwcu 1500 roku oddziały chana Mengli I Gireja pustoszyły prawobrzeżne tereny Podnieprza, a tysięczny zagon dowodzony przez trzech murzów dotarł pod Łuck na Wołyniu. [więcej]
10 czerwiec 1500 10 czerwca 1500 roku w Bełzie oddziały chana Mengli I Gireja zamordowały księdza Alberta. Jan I Olbracht rozpoczął przygotowania do zbrojnej ekspedycji przeciwko najeźdźcom. [więcej]
19 czerwiec 1500 19 czerwca 1500 roku Jan I Olbracht wyruszył z Krakowa, aby rozpocząć kampanię przeciwko oddziałom chana Mengli I Gireja pustoszącym polskie i litewskie terytoria. [więcej]
24 czerwiec 1500 Po 24 czerwca 1500 roku Jan I Olbracht dotarł do Sandomierza. [więcej]
Lipiec 1500 Na początku lipca 1500 roku Jan I Olbracht założył wojenny obóz w Walawie. Było to odpowiednie miejsce do prowadzenia działań obronnych przed Tatarami. [więcej]
Lipiec 1500 Prawdopodobnie w lipcu 1500 roku Władysław Jagiellończyk otrzymał od żony Ludwika XII Anny Bretońskiej dwa portrety jej kuzynek: Anny i Germany. Władca Węgier i Czech po dłuższym namyśle wybrał starszą Annę. Młodsza Germana tym sposobem miała zostać żoną Jana Olbrachta. [więcej]
14 lipiec 1500 14 lipca 1500 roku w Budzie Władysław Jagiellończyk zawarł z posłami Ludwika XII traktat sojuszniczy skierowany przeciwko Turcji i Habsburgom. Do przymierza przyłączył się również Jan I Olbracht. [więcej]
8 sierpień 1500 8 sierpnia 1500 roku Jan I Olbracht przebywał w Jarosławiu. [więcej]
14 sierpień 1500 14 sierpnia 1500 roku Jan I Olbracht wrócił do Krakowa. [więcej]
24 sierpień 1500 24 sierpnia 1500 roku w Krakowie Jan I Olbracht przyjął nuncjusza papieskiego Kaspara z Cagli, który zapewne przybył namówić polskiego monarchę do wojny z Turkami. [więcej]
30 sierpień 1500 30 sierpnia 1500 roku w Krakowie po uroczystej procesji ogłoszono treść dwóch bulli Aleksandra VI przywiezionych przez Kaspara z Cagli. Z pierwszego dokumentu można było się dowiedzieć, że papież nałożył na duchowieństwo polskie dziesięcinę przeznaczoną na wojnę z Turcją. Drugie pismo informowało wiernych, że otrzymają zupełny odpust ci, którzy zamiast pielgrzymki do Rzymu odbędą spowiedź i następnie złożą odpowiedni datek lub osobiście wezmą udział w walce z Turkami. [więcej]
Wrzesień 1500 We wrześniu 1500 roku chan Mengli I Girej pustoszył litewskie i polskie terytoria. Zniszczone zostały wówczas przedmieścia lwowskie, Bełz, Hrubieszów, Chełm, Łańcut, Leżajsk, Boiska koło Urzędowa, Krasnystaw i Ziemia Lubelska. [więcej]
14 wrzesień 1500 14 września 1500 roku Jan I Olbracht opuścił Kraków i na czele zbrojnego oddziału wyruszył przeciwko zagonom chana Mengli I Gireja łupiącym kraj. [więcej]
20 wrzesień 1500 Po 20 września 1500 roku Jan I Olbracht dotarł do Sandomierza, gdzie koncentrowały się wojska do walki z Tatarami. [więcej]
29 wrzesień 1500 29 września 1500 roku w Sandomierzu rozpoczęły się obrady senatu, na których poczyniono jakieś tymczasowe zarządzenia obronne i ustalono termin kolejnego sejmu na 25 stycznia 1501 roku, który miał się odbyć w Piotrkowie Trybunalskim. [więcej]
1500 W 1500 roku Jan I Olbracht ponownie wysłał na sejm Rzeszy w Augsburgu Mikołaja z Rosenbergu, który pod pozorem szukania pomocy przeciw Turkom wyjaśnił Niemcom prawa króla polskiego do Prus. [więcej]
Październik 1500 W październiku 1500 roku Jan I Olbracht wysłał do Wielkopolski Fryderyka Jagiellończyka, aby wyjaśnić lokalnym możnowładcom konieczność zwołania sejmu w Piotrkowie. [więcej]
12 listopad 1500 12 listopada 1500 roku z Krakowa Jan I Olbracht wysłał do papieża i Wenecjan listy, w których użalał się na książąt chrześcijańskich. [więcej]
18 listopad 1500 18 listopada 1500 roku nuncjusz papieski Kaspar z Cagli, dokonawszy mianowań swych poborców podatkowych, wyjechał z Krakowa. Fryderyk Jagiellończyk zebrane sumy odebrał i oddał je Janowi I Olbrachtowi. [więcej]
23 listopad 1500 Z listu Władysława Jagiellończyka z 23 listopada 1500 roku Jan Olbracht dowiedział się, że ma zgodę brata na rozejm Polski z Turcją na rok albo dwa. [więcej]
Grudzień 1500 W grudniu 1500 roku w trakcie pobytu w Wielkopolsce Fryderyk Jagiellończyk w imieniu Jana Olbrachta dokonał na sejmiku prowincjonalnym szeregu nominacji. Wojewodą poznańskim został legista dr Jan Ostroróg, wojewodą kaliskim Andrzej Szamotulski, kasztelanem poznańskim Rafał Leszczyński. [więcej]
1 styczeń 1501 Nowy Rok 1501 roku Jan I Olbracht spędził w Krakowie. [więcej]
6 styczeń 1501 6 stycznia 1501 roku posłowie Jana I Olbrachta wojewoda łęczycki a zarazem starosta malborski Maciej Służewski, kasztelan elbląski Maciej Rabe i sekretarz królewski Aleksander Górski dotarli do Królewca. Wyartykułowali wielkiemu mistrzowi Fryderykowi Wettynowi powtórne wezwanie do złożenia hołdu, co miałoby się odbyć podczas piotrkowskiego sejmu. Krzyżacki monarcha zlekceważył apel. [więcej]
9 styczeń 1501 9 stycznia 1501 roku Jan I Olbracht odprawił posłów Bajazyda II z propozycją traktatu pokojowego. Wysłał z nimi swojego posła podczaszego sandomierskiego Mikołaja Lanckorońskiego w celu odebrania przysięgi od sułtana. [więcej]
11 styczeń 1501 11 stycznia 1501 roku w Krakowie pojawili się posłowie zawołżańskich Tatarów, którzy przybyli, aby zawrzeć sojusz przeciw Iwanowi III. Jan I Olbracht zaprzysiągł przymierze na Ewangelię, a egzotyczni przybysze na dzidy i miecze, które zlewali wodą. [więcej]
Luty 1501 Na początku lutego 1501 roku w Piotrkowie rozpoczął się sejm, w którym uczestniczył Jan Olbracht. Ustalono na nim pobór podatków: osiem groszy łanowego i czopowe. Głównym tematem rokowań była sprawa niezłożenia hołdu przez wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna. [więcej]
Luty 1501 W lutym 1501 roku przybył do Moskwy poseł Jana Olbrachta Olechno Skoruta, który starał się nakłonić Iwana III do pokoju, lecz ten drugi hardo pozostawał przy swoim postanowieniu kontynuowania wojny. [więcej]
Luty 1501 Na sejmie w Piotrkowie Jan Olbracht uzyskał zgodę na konfiskatę dóbr podskarbiego Piotra Kurozwęckiego, którego obarczono odpowiedzialnością za spodlenie monety. [więcej]
23 luty 1501 23 lutego 1501 roku w Piotrkowie pojawili się posłowie wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna, aby usprawiedliwić jego nieobecność. Jan Olbracht wyznaczył im ostatni nieprzekraczalny termin. 8 maja tego samego roku wielki mistrz musiał się stawić w Toruniu, aby złożyć hołd polskiemu królowi. [więcej]
Luty 1501 Na sejmie w Piotrkowie Jan Olbracht i zebrani posłowie omawiali sprawę roszczeń mołdawskiego hospodara Stefana III do Pokucia. Zdecydowano również ściąć pretendenta do mołdawskiego tronu Eliasza, który przebywał w Polsce. [więcej]
Luty 1501 Na sejmie w Piotrkowie podjęto również problem Mazowsza, którego władca Konrad III Rudy dążył do sojuszu z Krzyżakami i Rzeszą. [więcej]
Luty 1501 Na sejmie w Piotrkowie uchwalono prawa dotyczące spraw wewnętrznych kraju. Między innymi oddano kompetencję zwołania pospolitego ruszenia uznaniu króla. [więcej]
Luty 1501 Na sejmie w Piotrkowie Jan I Olbracht dokonał kilku nominacji. Kasztelanem krakowskim został Spytek z Jarosławia, wojewodą krakowskim Piotr Kmita, wojewodą sandomierskim Jan Feliks Tarnowski, podkanclerzym Maciej Drzewicki. [więcej]
9 marzec 1501 9 marca 1501 roku Jan I Olbracht powrócił do Krakowa. [więcej]
11 marzec 1501 11 marca 1501 roku podczas sejmu Rzeszy w Norymberdze kanclerz Maksymiliana I wysłał do papieża Aleksandra VI list, w którym sugerował, by pieniądze jubileuszowe z Prus i Polskiprzydzielono Zakonowi Krzyżackiemu na obronę przed niewiernymi. Pięć dni później kancelaria władcy Niemiec wystosowała do wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna pismo, w którym sugerowano, aby hołdu Janowi Olbrachtowi nie składał i pokoju toruńskiego nie zaprzysięgał. [więcej]
14 marzec 1501 14 marca 1501 roku Jan I Olbracht wysłał do gdańszczan zapewnienie, że w przypadku dalszych szykan ze strony Niemców zastosuje podobne represje wobec kupców niemieckich. [więcej]
15 marzec 1501 Około 15 marca 1501 roku na rynku w Czchowie ścięto syna hospodara Mołdawii Piotra III Arona Eliasza, o którego głowę upominał się ówczesny władca Mołdawii Stefan III Wielki. [więcej]
Marzec 1501 Podczas pobytu w Krakowie Jan I Olbracht dokonywał zaciągu żołnierzy przeznaczonego do obrony Rusi przed atakami Tatarów. Żołd wypłacany był z pieniędzy zebranych przez komorników nuncjusza papieskiego Kaspara z Cagli na jubileusz papież Aleksandra VI. [więcej]
13 kwiecień 1501 13 kwietnia 1501 roku Jan I Olbracht uczynił Stanisława z Chodcza starostą generalnym ruskim. [więcej]
20 kwiecień 1501 20 kwietnia 1501 roku Jan I Olbracht mianował podskarbim koronnym Jakuba Szydłowieckiego. [więcej]
29 kwiecień 1501 29 kwietnia 1501 roku Jan I Olbracht przebywał w Łęczycy. Tu spotkał się z posłem księcia Jerzego Saskiego,który przywiózł petycję, by król raczył odroczyć podróż do Torunia,ponieważ wielki mistrz Fryderyk Wettyn nie jest gotowy złożyć hołdu. [więcej]
8 maj 1501 8 maja 1501 roku Jan I Olbracht przybył do Torunia. Tu przyjął posłów wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna. [więcej]
Maj 1501 W maju 1501 roku w Toruniu zebrała się grupa możnowładców, która razem z Janem Olbrachtem miała znaleźć rozwiązanie problemu związanego z oporem ze strony wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna wobec powinności złożenia hołdu polskiemu królowi. [więcej]
15 maj 1501 15 maja 1501 roku w związku z brakiem woli wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna złożenia hołdu i wysuwanymi żądaniami zmiany zapisów pokoju toruńskiego Jan I Olbracht z radą królewską wyznaczył na 21 czerwca koncentrację pruskich wojsk w okolicach Starogardu. [więcej]
Maj 1501 W maju 1501 roku podczas pobytu w Toruniu Jan I Olbracht organizował środki finansowe niezbędne do zbrojnej interwencji w Prusach w związku z brakiem chęci złożenia hołdu przez wielkiego mistrza Fryderyka Wettyna. [więcej]
22 - 26 maj 1501 Między 22 i 26 maja 1501 roku Jan I Olbracht przebywał w Bydgoszczy, gdzie udzielił glejtu Szymonowi, bratu banity Grzegorza Materny. [więcej]
3 czerwiec 1501 3 czerwca 1501 roku Jan I Olbracht poczuł się bardzo źle. Z powodu odnowienia choroby odłożył wszystkie spotkania do 7 czerwca. [więcej]
9 czerwiec 1501 9 czerwca 1501 roku Jan I Olbracht miał atak „febry". [więcej]
11 czerwiec 1501 11 czerwca 1501 roku w Toruniu Jan I Olbracht z powodu choroby nie był w stanie uczestniczyć w spotkaniu z saskim poselstwem, które przybyło, aby załagodzić spór z wielkim mistrzem Fryderykiem Wettynem. Zaproponowane warunki ewentualnego porozumienia były nie do przyjęcia przez polskiego monarchę. [więcej]
14 czerwiec 1501 14 czerwca 1501 roku Jan I Olbracht stracił mowę. [więcej]
17 czerwiec 1501 17 czerwca 1501 roku Jan I Olbracht zmarł w sali królewskiej Ratusza w Toruniu. Rządy monarsze na czas bezkrólewia przejął Fryderyk Jagiellończyk. [więcej]
19 lipiec 1501 19 lipca 1501 roku w Konstantynopolu Bajazyd II zaprzysiągł rozejm z Janem Olbrachtem. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Szawrań 1487

Kopystrzyń 1487

Koszyce 1490

Żagań 1472

Wojny

Walki Jana Olbrachta
z Władysławem II
na Węgrzech
1490-1492

Wyprawa mołdawska
Jana Olbrachta
1497

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Kazimierz IV Jagiellończyk
Żony i potomstwo:

Jan I Olbracht nie ożenił się, ani nie pozostawił po sobie żadnego potomka

Następca: Aleksander Jagiellończyk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jan_Olbracht
#JanOlbracht
99

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.