ozdoba

MACIEJ KORWIN

(1458-1490)

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II Jagiellończyk
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Maciej Korwin
Dynastia: Korwinów
Urodzony: 23 lutego 1443 roku
w Koloszwar
Zmarł: 6 kwietnia 1490 roku
w Wiedniu
Rodzice: Jan Hunyady
i Elżbieta Szilágyi
16 marzec 1457 16 marca 1457 roku z rozkazu Władysława Pogrobowca skrócony o głowę został brat Macieja Korwina Władysław, Macieja zaś król wywiózł do Pragi. [więcej]
24 styczeń 1458 24 stycznia 1458 roku, po śmierci Władysława I Pogrobowca, w wieku lat 15 Maciej Korwin został wybrany królem Węgier. [więcej]
Styczeń 1458 Po węgierskiej elekcji Maciej Korwin, gdy został wybrany królem Węgier, przebywał w Pradze. Tu zawarł układ z Jerzym z Podiebradów, obiecując mu, że poślubi jego córkę Katarzynę. [więcej]
1458 W związku z tym że Fryderyk Habsburg przetrzymywał Świętą Koronę Węgier, Maciej Korwin wyznaczył sobie odzyskanie jej jako jeden z głównych celów jego panowania. [więcej]
3 marzec 1458 3 marca 1458 roku Maciej Korwin wydał odezwę do mieszczan z Sybina, aby zaprzestali wrogich działań w stosunku do Włada Drakuli. [więcej]
Czerwiec 1458 W czerwcu 1458 roku Maciej Korwin usunął ze stanowiska regenta swojego wuja Michała Szilágyi'ego. [więcej]
1458 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 1458 roku Maciej Korwin zawarł potajemny rozejm z Mehmedem II. [więcej]
26 lipiec 1458 26 lipca 1458 roku dotknięty dymisją Michał Szilágyi zawarł pakt z Mikołajem Ujlákim i Ladislasem Garái. [więcej]
Sierpień 1458 W związku z napiętą sytuacją w kraju Maciej Korwin postanowił poprawić swoje stosunki z Siedmiogrodem, potwierdzając przywileje dla szeregu miast. [więcej]
10 wrzesień 1458 10 września 1458 roku Maciej Korwin wysłał do Włada Drakuli poselstwo w osobie Benedykta de Boithora. [więcej]
8 październik 1458 8 października 1458 roku w Belgradzie Maciej Korwin zatrzymał swojego wuja Michała Szilágyiego. [więcej]
6 grudzień 1458 6 grudnia 1458 roku w Szegedynie rozpoczęły się obrady węgierskiego sejmu. Maciej Korwin spotkał się tam z wysłannikami Fryderyka Habsburga, aby znaleźć sposób odzyskania węgierskiej korony przetrzymywanej cesarza. [więcej]
17 luty 1459 17 lutego 1459 roku część magnatów obrała królem Węgier Fryderyka Habsburga. Maciej Korwin wysłał do Székesfehévar wojska, aby uniemożliwiły koronację. [więcej]
4 marzec 1459 4 marca 1459 roku w Wiener Neustadt Fryderyk Habsburg koronowany został na króla Węgier. [więcej]
Marzec 1459 W marcu 1459 roku z powodu zamieszek na Wołoszczyźnie Maciej Korwin wysłał tam kandydata do tronu wołoskiego Dana, aby zorientował się w sytuacji. [więcej]
3 kwiecień 1459 3 kwietnia 1459 roku Maciej Korwin zakazał mieszczanom Braszowa eksportu broni na Wołoszczyznę. [więcej]
Sierpień 1459 W sierpniu 1459 roku Maciej Korwin zawarł z Fryderykiem Habsburgiem rozejm, który miał trwać do 24 czerwca 1460 roku. [więcej]
20 luty 1460 20 lutego 1460 roku papież Pius II przekazał Maciejowi Korwinowi 40 tysięcy dukatów, które miał spożytkować na wykupienie węgierskiej korony od Fryderyka Habsburga. [więcej]
Marzec 1460 W marcu 1460 roku Maciej Korwin posadził na wołoskim tronie Dana III. [więcej]
Kwiecień 1460 W kwietniu 1460 roku Dan III ruszył zbrojnie na Drakulę i został pokonany. Gdy rozeszła się wieść, że Wład Palownik pragnie zemścić się na mieszkańcach Braszowa, Maciej Korwin i mieszczanie z Siedmiogrodu wysłali do niego pięćdziesięcioosobową delegację, której zadaniem było uzgodnienie pokojowego porozumienia. [więcej]
Czerwiec 1460 Dopiero w czerwcu 1460 roku pięćdziesięcioosobowej delegacji Macieja Korwina i mieszczan Siedmiogrodu udało się zawrzeć pokojowe porozumienie z Władem Palownikiem. [więcej]
6 wrzesień 1460 6 września 1460 roku Maciej Korwin zawarł z Władem Palownikiem traktat pokojowy, który zakończył wojnę domową. [więcej]
Styczeń 1461 W styczniu 1461 roku Maciej Korwin zawarł z Jerzym z Podiebradów sojusz wzmocniony zaręczynami króla Węgier z córką władcy Czech. Przymierze skierowane było głównie przeciwko Fryderykowi Habsburgowi. [więcej]
Kwiecień 1461 W kwietniu 1461 roku Maciej Korwin zawarł z Albertem VI Habsburgiem sojusz skierowany przeciwko Fryderykowi Habsburgowi. Jeszcze w tym samym miesiącu oddziały węgierskie i austriackie zadały klęskę armii cesarskiej. [więcej]
1 maj 1461 1 maja 1461 roku Maciej Korwin pojął za żonę córkę Jerzego z Podiebradów Katarzynę.
1461 W 1461 roku stosunki miedzy Maciejem Korwinem i Drakulą były na tyle poprawne, że zaproponował mu nawet na małżonkę jedną z panien ze swego rodu. [więcej]
Listopad 1461 W listopadzie 1461 roku w Budzie podczas obrad węgierskiego sejmu Maciej Korwin otrzymał zgodę na wszczęcie nowych negocjacji z Fryderykiem Habsburgiem. [więcej]
Styczeń 1462 Na początku 1462 roku biskup Jan Vitéz podążył się do Grazu, aby uzgodnić projekt porozumienia między Maciejem Korwinem i Fryderykiem Habsburgiem. Owocem pracy węgierskiego wysłannika, legata papieskiego i przedstawicieli cesarza był traktat, w myśl którego Fryderykowi zostanie przyznany tytuł króla Węgier, cesarz adoptuje Macieja jako syna, a ten uzna cesarza za ojca, Fryderyk zwróci Maciejowi koronę Węgier jako dowód swoich ojcowskich intencji. [więcej]
11 luty 1462 11 lutego 1462 roku Drakula wysłał do Macieja Korwina list, w którym opisał, w jaki sposób uniknął zasadzki przygotowanej przez posła Mehmeda II sokolnika o imieniu Hamza. [więcej]
Marzec 1462 Po powrocie z niszczycielskiego najazdu Drakula wysłał do Macieja Korwina list, w którym zrelacjonował mu rozmiary szkód, jakie uczynił państwu Mehmeda II. Zdając sobie sprawę, że niedługo nastąpi odwetowy najazd turecki, poprosił króla Węgier o zbrojne wsparcie. [więcej]
Marzec 1462 List ze sprawozdaniem z walk z Turkami, który Maciej Korwin otrzymał od Drakuli przesłał do Wenecji i papieża. [więcej]
Marzec 1462 W związku ze zbliżającą się wojną z Turcją Maciej Korwin wysłał poselstwa do Wenecji i papieża z prośbą o finansowe wsparcie na zaciąg wojska. [więcej]
Maj 1462 W maju 1462 roku Maciej Korwin zwołał do Budy sejm, na którym spodziewał się uzyskać środki finansowe niezbędne do wykupienia węgierskiej korony. [więcej]
Maj 1462 Wiosną 1462 roku Maciej Korwin zawarł pokój z Janem Jiskrą z Brandysu nad Łabą, który panował w północno-zachodniej części Węgier. [więcej]
Maj 1462 Podczas obrad majowego sejmu 1462 roku Maciej Korwin otrzymał informację o ataku Mehmeda II na kraj Drakuli i chęci zaatakowania Belgradu. [więcej]
Maj 1462 W trakcie obrad majowego sejmu w Budzie w 1462 roku okazało się, że węgierska szlachta nie chce finansować wojny z Turcją, więc Maciej Korwin nie będzie w stanie wesprzeć Drakuli. [więcej]
7 czerwiec 1462 7 czerwca 1462 roku Maciej Korwin wysłał do Fryderyka Habsburga poselstwo z informacją, że otrzymał zgodę węgierskiego sejmu na wykup korony. [więcej]
Lipiec 1462 W lipcu 1462 roku Maciej Korwin dowiedział się, że na Węgrzech pojawił się Drakula wygnany przez swojego brata Radu Pięknego, który od czerwca prowadził w Braile agitację, celem której było przejęcie władzy na Wołoszczyźnie i oddanie kraju pod protektorat Mehmeda II. [więcej]
Lipiec 1462 Pod koniec lipca 1462 roku Maciej Korwin opuścił Budę i podążył w kierunku Siedmiogrodu. [więcej]
Lipiec / sierpień 1462 Na przełomie lipca i sierpnia 1462 roku Maciej Korwin zawarł pokój ze Stefanem III Mołdawskim. [więcej]
Sierpień 1462 W pierwszej połowie sierpnia 1462 roku Maciej Korwin zawarł przymierze z nowym władcą Wołoszczyzny Radu Pięknym. [więcej]
Wrzesień 1462 We wrześniu 1462 roku Maciej Korwin pojawił się w Siedmiogrodzie. Dowiedział się tam, że miasta Transylwanii przychylne są Radu Pięknemu w opozycji do Drakuli, ponieważ ten pierwszy pozwalał na swobodny handel przez Braiłę i Kilię. [więcej]
30 wrzesień 1462 Kilka dni przed 30 września 1462 roku Maciej Korwin przybył do Sybina. [więcej]
Listopad 1462 W listopadzie 1462 roku Maciej Korwin przebywał w Braszowie. Tutaj również spotkał się przychylnością dla Radu Pięknego, który zezwolił na otwarcie szlaku handlowego z portami nad Morzem Czarnym. [więcej]
Listopad 1462 W listopadzie 1462 roku w Braszowie Maciej Korwin gościł Drakulę. [więcej]
Listopad 1462 W listopadzie 1462 roku, gdy Fryderyk Habsburg oblężony był przez własnych poddanych w Hofburgu, do Macieja Korwina przybyła wiedeńska delegacja z propozycją godności cesarza. [więcej]
25 lub 26 listopad 1462 25 lub 26 listopada 1462 roku Drakula został pojmany przez własnych ludzi. Maciej Korwin kazał go przewieźć i uwięzić w Wyszehradzie. [więcej]
3 grudzień 1462 3 grudnia 1462 roku Maciej Korwin oddał pewnemu dygnitarzowi z Braszowa dwie wsie zniszczone i wyludnione przez Drakulę. [więcej]
1463 Przez cały 1463 rok Maciej Korwin zmuszony był odpowiadać na pytania papieża Piusa II oraz Wenecji o powody uwięzienia Drakuli. [więcej]
Styczeń 1463 W styczniu 1463 roku Maciej Korwin zadeklarował posłowi Wenecji gotowość udania się na wojnę z Turcją – tym razem do Bośni. [więcej]
Styczeń 1463 Na początku 1463 roku Maciej Korwin gościł posła papieża Piusa II, który przybył prosić króla Węgier o udział w wyprawie przeciwko Turkom zagrażającym Bośni. [więcej]
19 lipiec 1463 19 lipca 1463 roku Maciej Korwin podpisał z Fryderykiem Habsburgiem traktat pokojowy, na mocy którego Habsburgowi nabrali praw do korony węgierskiej. [więcej]
Wrzesień 1463 We wrześniu 1463 roku w związku z planowaną krucjatą przeciwko Turcji Maciej Korwin zawarł sojusz z Wenecją. [więcej]
29 marzec 1464 29 marca 1464 roku w Székesfehérvár Maciej Korwin został koronowany na króla Wegier. [więcej]
1465 W 1465 roku Maciej Korwin przyjął posła Mehmeda II i odmówił podpisania trwałego traktatu pokojowego. [więcej]
2 październik 1465 2 października 1465 roku Maciej Korwin zredagował do papieża Pawła II list, w którym zawarł opinię na temat interwencji zbrojnej przeciw Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
Marzec 1467 W marcu 1467 roku na sejmie w Budzie Maciejowi Korwinowi udało się przejąć transylwańskie lenna w Amlaș, Fagaraș i Rodnej. [więcej]
1468 W 1468 roku Maciej Korwin w obecności więźnia Drakuli przyjął posła Mehmeda II, który przybył z propozycją pokojowego układu. [więcej]
1468 W 1468 roku Maciej Korwin rozpoczął starania o koronę Czech, w konsekwencji czego rozpoczął się węgiersko-czeski konflikt zbrojny. [więcej]
3 maj 1469 3 maja 1469 roku w Ołomuńcu Maciej Korwin został obrany antykrólem Czech. [więcej]
1470 W 1470 roku czeskie stronnictwo przeciwne Maciejowi Korwinowi wybrało Władysława Jagiellończyka królem Czech. Jerzy z Podiebradów poparł ten wybór. [więcej]
1470 W 1470 roku Maciej Korwin zawarł z Mehmedem II zawieszenie broni, aby móc w pełni zaangażować się projekt przejęcia czeskiej korony. [więcej]
Styczeń 1471 Z początkiem 1471 roku ojciec Kazimierza Jagiellończyka, nakłaniany przez węgierską opozycję, rozważał możliwość wysłania go do Węgier, aby dokonać zamachu stanu i po obaleniu Macieja Korwina przejąć koronę św. Stefana. [więcej]
13 lipiec 1471 13 lipca 1471 roku wojewoda mołdawski Stefan III obiecał Kazimierzowi Jagiellończykowi zbrojne wsparcie w polskiej interwencji na Węgrzech. Oznaczało to zbliżające się problemy Macieja Korwina. [więcej]
Lipiec 1471 Od połowy lipca 1471 roku królewska kancelaria głosiła na arenie międzynarodowej konieczność polskiej interwencji na Węgrzech. Przywódcą tej wyprawy miał zostać książę Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
Wrzesień 1471 We wrześniu 1471 roku Maciej Korwin otrzymał od księcia Kazimierza Jagiellończyka oficjalne wypowiedzenie wojny. [więcej]
Wrzesień 1471 We wrześniu 1471 roku na węgierskim Sejmie Maciej Korwin zaprezentował otrzymane od księcia Kazimierza Jagiellończyka wypowiedzenie wojny. Węgierski władca okazał się skłonny do ustępstw i zdołał przeciągnąć niezdecydowanych na swoją stronę. W konsekwencji węgierski sejm wystosował odpowiedź, w której stwierdzono, że prawo węgierskie wyklucza sukcesję w linii żeńskiej, wobec czego synowie Elżbiety Rakuszanki nie mogą ubiegać się o koronę węgierską. [więcej]
Październik 1471 W związku z trwającymi w Polsce przygotowaniami do wojny o koronę św. Stefana Maciej Korwin podobnie jak Polacy zarządził werbunek. Zaciągał wojska w kraju i państwach ościennych. [więcej]
7 październik 1471 7 października 1471 roku Kazimierz Jagiellończyk wydał pismo skierowane do wrogów Macieja Korwina, w którym podtrzymywał tezę o dziedziczności tronu węgierskiego w linii żeńskiej i zapowiadał wkroczenie na Węgry. Jednocześnie prosił panów węgierskich o udzielenie królewiczowi Kazimierzowi niezbędnego wsparcia. [więcej]
Październik 1471 W październiku 1471 roku interwencja zbrojna na Węgrzech stała się faktem. Książę Kazimierz Jagiellończyk wkroczył na terytorium Węgier. Maciej Korwin od samego początku unikał bitwy z oddziałami agresora.
29 październik 1471 29 października 1471 roku armia księcia Kazimierza Jagiellończyka uczestnicząca w kampanii węgierskiej zatrzymała się pod Szaryszem. Maciej Korwin w tym czasie kierował przygotowaniami Pesztu do obrony przed najeźdźcą.
Listopad 1471 W listopadzie 1471 roku, gdy armia księcia Kazimierza Jagiellończyka stacjonowała w Hatvanie w pobliżu Budy, Maciej Korwin rozkazał swej kawalerii, by ta splądrowała dobra arcybiskupa ostrzyhomskiego Jana Vitéza.
Grudzień 1471 W grudniu 1471 roku na czele szesnastotysięcznej armii Maciej Korwin opuścił Budę. Zanosiło się, że dojdzie do walnej bitwy, która przesądzi o zwycięstwie w wojnie Polaków i Węgrów, lecz strona polska stacjonująca w Nitrze nie podjęła wyzwania.
1472 Od 1472 roku rozprzestrzeniały się po Europie wieści, iż Maciej Korwin nasyła na Władysława Jagiellończyka skrytobójców. [więcej]
31 marzec 1472 31 marca 1472 roku w Budzie podpisano rozejm w wojnie polsko-węgierskiej, który miał trwać do 1 maja 1473 roku.
1473 W 1473 roku w wielu miastach w Polsce miały miejsce pożary. Wśród ludności krążyły plotki, że doszło do tego za sprawą Macieja Korwina. [więcej]
Wrzesień 1473 We wrześniu 1473 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka spustoszyły Górne Węgry, kontynuując działania zbrojne wojny polsko-węgierskiej.
Grudzień 1473 W grudniu 1473 roku armia Macieja Korwina wyparła oddziały Kazimierza Jagiellończyka pustoszące Górne Węgry.
12 styczeń 1474 12 stycznia 1474 roku w odwecie za wrześniową agresję wojsk Kazimierza Jagiellończyka na Górne Węgry sześciotysięczna armia Macieja Korwina najechała na Polskę, równając z ziemią całe środkowe Podkarpacie.
24 kwiecień 1474 Na 24 kwietnia 1474 roku w Budzie Maciej Korwin zarządził rozpoczęcie obrad węgierskiego sejmu, na którym zdecydowano pobór podatku w wysokości jednego florena w złocie od każdego gospodarstwa na pokrycie kosztów wojny z Turcją. [więcej]
1474 W 1474 roku za namową Macieja Korwina Jan II Żagański złupił Wielkopolskę. [więcej]
19 listopad 1474 19 listopada 1474 roku we Wrocławiu Maciej Korwin, Władysław II Jagiellończyk i Kazimierz Jagiellończyk podpisali zawieszenie broni. [więcej]
8 grudzień 1474 8 grudnia 1474 roku we Wrocławiu doszło pomiędzy Maciejem Korwinem i Władysławem Jagiellończykiem do zawarcia zawieszenia broni na okres trzech lat. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
18 lipiec 1475 18 lipca 1475 roku Maciej Korwin uwolnił Drakulę, nadając mu godność wojewody wołoskiego. [więcej]
15 wrzesień 1476 15 września 1476 roku Maciej Korwin poślubił córkę króla Neapolu Ferdynanda I Beatrycze Aragońską. [więcej]
4 grudzień 1476 4 grudnia 1476 roku w Budzie Maciej Korwin ogłosił zwycięstwo Drakuli i Stefana Batorego na Wołoszczyźnie. [więcej]
1477 W 1477 roku Maciej Korwin przedsięwziął zbrojną wyprawę na Austrię, zakończoną oblężeniem Wiednia. [więcej]
1478 W 1478 roku w Brnie ponownie spotkał się Maciej Korwin i Władysław Jagiellończyk. Podpisano tam pokój kończący wojnę pomiędzy monarchami. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
Lipiec 1479 W lipcu 1479 roku w Ołomuńcu ponownie doszło do spotkania królów. Maciej Korwin i Władysław Jagiellończyk ratyfikowali tam pokój kończący konflikt zbrojny pomiędzy Węgrami i Czechami. [więcej]
5 luty 1483 5 lutego 1483 roku Maciej Korwin napisał do mieszczan Bystrzycy (północny wschód Transylwanii) list z prośbą o przyjęcie posła rosyjskiego Fiodora Kuricyna, który przybył w celu zmontowania sojuszu przeciwko Polsce. [więcej]
1485 W 1485 roku, aby ułatwić swojemu synowi Janowi Korwinowi sukcesję, Maciej Korwin zmodyfikował prawo wyborcze, w myśl którego decydujący głos przy rekomendowaniu przyszłego panującego przypaść miał palatynowi Węgier. [więcej]
1 czerwiec 1485 W 1485 roku Maciej Korwin zainicjował kolejną wyprawę do Austrii, zakończoną skutecznym oblężeniem Wiednia. 1 czerwca 1485 roku Maciej Korwin triumfalnie wjechał do zdobytej stolicy. Od tej pory Wiedeń stał się główną siedzibą Macieja Korwina. [więcej]
1486 W 1486 roku Maciej Korwin złożył pozew przed papieskim sądem wnosząc pretensje, że Kazimierz Jagiellończyk w poprzednim roku odebrał hołd od mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. [więcej]
1487 W 1487 roku wojska Macieja Korwina zajęły Wiener Neustadt - główną rezydencję Fryderyka III Habsburga. [więcej]
22 wrzesień 1487 Maciej Korwin, nie mogąc doczekać się potomstwa z legalnego związku, zdecydował się zapewnić sukcesję po sobie naturalnemu synowi zrodzonemu ze związku z pewną Ślązaczką – Janowi Korwinowi. 22 września 1487 roku zawarł traktat małżeński w sprawie ślubu syna z księżniczką mediolańską Bianką Marią Sforzą - córką zmarłego księcia Mediolanu Galeazza Marii. [więcej]
16 grudzień 1487 16 grudnia 1487 roku Maciej Korwin zawarł rozejm z Maksymilianem I. [więcej]
28 grudzień 1488 W 1488 roku Maciej Korwin zorganizował zbrojną wyprawę przeciwko Janowi II Żagańskiemu, który niedawno wydał swoje trzy córki za książąt ziębickich i Karola I Podiebradowicza i planował oddać im swoje księstwo. Wojska węgierskiego monarchy zdobyły Głogów, następnie pobiły oddziały żagańskiego księcia w bitwie pod Tomkowicami. Doszło do rokowań. 28 grudnia 1488 roku Jan II Żagański zrzekł się swych księstw w zamian za dożywotnie zaopatrzenie. [więcej]
Wiosna 1489 Wiosną 1489 roku Maciej Korwin rozpoczął z Maksymilianem I rokowania w sprawie wzmocnienia sojuszu z Habsburgami. Pojawiła się wówczas nawet idea poślubienia córki niemieckiego władcy Małgorzaty przez syna węgierskiego monarchy Jana Korwina. [więcej]
Sierpień 1489 W sierpniu 1489 roku Maciej Korwin wysłał do Krakowa biskupa waradyńskiego Jana. Celem misji dyplomaty była zmiana nieprzyjemnego wrażenia, jakie wywarła działalność króla Węgier na Śląsku. [więcej]
8 wrzesień 1489 8 września 1489 roku w Melk Maciej Korwin uzgodnił z Maksymilian I przedłużenie rozejmu do 18 grudnia 1489 roku. [więcej]
Wrzesień 1489 We wrześniu 1489 roku Maciej Korwin zażądał od Kazimierza Jagiellończyka zwrotu Spisza. Gdy strona polska przekazała mu odmowną odpowiedź, węgierski monarcha oddał sprawę pod sąd papieski. [więcej]
Jesień 1489 Jesienią 1489 roku Maciej Korwin rozpoczął tkać sieć intryg zwróconych przeciwko Polsce. Od tego okresu rozpoczęły się ożywione kontakty z Iwanem III i chanem tatarskim Mengli I Girejem. [więcej]
10 listopad 1489 10 listopada 1489 roku poseł Macieja Korwina biskup waradyński Jan Filipec zaproponował Maksymilianowi I kwotę 4 milionów guldenów jako cenę wykupu ziem austriackich zajmowanych przez króla Węgier. [więcej]
21 listopad 1489 Poselstwo austriackie, które przybyło do Budy 21 listopada 1489 roku było w stanie zaoferować tylko 200 tysięcy guldenów za wykup ziem austriackich zajmowanych przez króla Węgier. Maciej Korwin obniżył swoje roszczenia do 3 milionów, lecz był skłonny oddać zaledwie Styrię i Karyntię, Dolną Austrię zostawiając dla siebie. Do porozumienia nie doszło. Maksymilian I uzyskał jedynie przedłużenie rozejmu do 8 września 1490 roku. [więcej]
4 kwiecień 1490 4 kwietnia 1490 roku w Wiedniu Maciej Korwin uczestniczył w długich uroczystościach religijnych z okazji Niedzieli Palmowej, podczas których pasował na rycerza posła weneckiego. Gdy powrócił do zamku poczęstowano go nieświeżymi i stęchłymi figami, po których nastąpił gwałtowny atak choroby. [więcej]
6 kwiecień 1490 Maciej Korwin zmarł 6 kwietnia 1490 roku w Wiedniu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Interwencja zbrojna
na Węgrzech
1471

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław V Pogrobowiec
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Macieja Korwina została 1 maja 1461 roku Katarzyna z Podiebradów. Związek okazał się bezdzietny.

Drugą żoną Macieja Korwina została w 1476 roku Beatrycze Aragońska córka króla Neapolu Ferdynanda I. Para nie doczekała się potomstwa.

Następca: Władysław II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2022 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Maciej_Korwin
#MaciejKorwin
600

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.