ozdoba

MACIEJ KORWIN

(1458-1490)

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II Jagiellończyk
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Maciej Korwin
Dynastia: Korwinów
Urodzony: 23 lutego 1443 roku
w Koloszwar
Zmarł: 6 kwietnia 1490 roku
w Wiedniu
Rodzice: Jan Hunyady
i Elżbieta Szilágyi
16 marzec 1457 16 marca 1457 roku z rozkazu Władysława Pogrobowca skrócony o głowę został brat Macieja Korwina Władysław, Macieja zaś król wywiózł do Pragi. [więcej]
24 styczeń 1458 24 stycznia 1458 roku, po śmierci Władysława I Pogrobowca, w wieku lat 15 Maciej Korwin został wybrany królem Węgier. [więcej]
Styczeń 1458 Po węgierskiej elekcji Maciej Korwin, gdy został wybrany królem Węgier, przebywał w Pradze. Tu zawarł układ z Jerzym z Podiebradów, obiecując mu, że poślubi jego córkę Katarzynę. [więcej]
1458 W związku z tym że Fryderyk Habsburg przetrzymywał Świętą Koronę Węgier, Maciej Korwin wyznaczył sobie odzyskanie jej jako jeden z głównych celów jego panowania. [więcej]
3 marzec 1458 3 marca 1458 roku Maciej Korwin wydał odezwę do mieszczan z Sybina, aby zaprzestali wrogich działań w stosunku do Włada Drakuli. [więcej]
Czerwiec 1458 W czerwcu 1458 roku Maciej Korwin usunął ze stanowiska regenta swojego wuja Michała Szilágyi'ego. [więcej]
1458 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 1458 roku Maciej Korwin zawarł potajemny rozejm z Mehmedem II. [więcej]
26 lipiec 1458 26 lipca 1458 roku dotknięty dymisją Michał Szilágyi zawarł pakt z Mikołajem Ujlákim i Ladislasem Garái. [więcej]
Sierpień 1458 W związku z napiętą sytuacją w kraju Maciej Korwin postanowił poprawić swoje stosunki z Siedmiogrodem, potwierdzając przywileje dla szeregu miast. [więcej]
10 wrzesień 1458 10 września 1458 roku Maciej Korwin wysłał do Włada Drakuli poselstwo w osobie Benedykta de Boithora. [więcej]
8 październik 1458 8 października 1458 roku w Belgradzie Maciej Korwin zatrzymał swojego wuja Michała Szilágyiego. [więcej]
6 grudzień 1458 6 grudnia 1458 roku w Szegedynie rozpoczęły się obrady węgierskiego sejmu. Maciej Korwin spotkał się tam z wysłannikami Fryderyka Habsburga, aby znaleźć sposób odzyskania węgierskiej korony przetrzymywanej cesarza. [więcej]
17 luty 1459 17 lutego 1459 roku część magnatów obrała królem Węgier Fryderyka Habsburga. Maciej Korwin wysłał do Székesfehévar wojska, aby uniemożliwiły koronację. [więcej]
4 marzec 1459 4 marca 1459 roku w Wiener Neustadt Fryderyk Habsburg koronowany został na króla Węgier. [więcej]
Marzec 1459 W marcu 1459 roku z powodu zamieszek na Wołoszczyźnie Maciej Korwin wysłał tam kandydata do tronu wołoskiego Dana, aby zorientował się w sytuacji. [więcej]
3 kwiecień 1459 3 kwietnia 1459 roku Maciej Korwin zakazał mieszczanom Braszowa eksportu broni na Wołoszczyznę. [więcej]
Sierpień 1459 W sierpniu 1459 roku Maciej Korwin zawarł z Fryderykiem Habsburgiem rozejm, który miał trwać do 24 czerwca 1460 roku. [więcej]
20 luty 1460 20 lutego 1460 roku papież Pius II przekazał Maciejowi Korwinowi 40 tysięcy dukatów, które miał spożytkować na wykupienie węgierskiej korony od Fryderyka Habsburga. [więcej]
Marzec 1460 W marcu 1460 roku Maciej Korwin posadził na wołoskim tronie Dana III. [więcej]
Kwiecień 1460 W kwietniu 1460 roku Dan III ruszył zbrojnie na Drakulę i został pokonany. Gdy rozeszła się wieść, że Wład Palownik pragnie zemścić się na mieszkańcach Braszowa, Maciej Korwin i mieszczanie z Siedmiogrodu wysłali do niego pięćdziesięcioosobową delegację, której zadaniem było uzgodnienie pokojowego porozumienia. [więcej]
Czerwiec 1460 Dopiero w czerwcu 1460 roku pięćdziesięcioosobowej delegacji Macieja Korwina i mieszczan Siedmiogrodu udało się zawrzeć pokojowe porozumienie z Władem Palownikiem. [więcej]
6 wrzesień 1460 6 września 1460 roku Maciej Korwin zawarł z Władem Palownikiem traktat pokojowy, który zakończył wojnę domową. [więcej]
Styczeń 1461 W styczniu 1461 roku Maciej Korwin zawarł z Jerzym z Podiebradów sojusz wzmocniony zaręczynami króla Węgier z córką władcy Czech. Przymierze skierowane było głównie przeciwko Fryderykowi Habsburgowi. [więcej]
Kwiecień 1461 W kwietniu 1461 roku Maciej Korwin zawarł z Albertem VI Habsburgiem sojusz skierowany przeciwko Fryderykowi Habsburgowi. Jeszcze w tym samym miesiącu oddziały węgierskie i austriackie zadały klęskę armii cesarskiej. [więcej]
1 maj 1461 1 maja 1461 roku Maciej Korwin pojął za żonę córkę Jerzego z Podiebradów Katarzynę.
1461 W 1461 roku stosunki miedzy Maciejem Korwinem i Drakulą były na tyle poprawne, że zaproponował mu nawet na małżonkę jedną z panien ze swego rodu. [więcej]
Listopad 1461 W listopadzie 1461 roku w Budzie podczas obrad węgierskiego sejmu Maciej Korwin otrzymał zgodę na wszczęcie nowych negocjacji z Fryderykiem Habsburgiem. [więcej]
Styczeń 1462 Na początku 1462 roku biskup Jan Vitéz podążył się do Grazu, aby uzgodnić projekt porozumienia między Maciejem Korwinem i Fryderykiem Habsburgiem. Owocem pracy węgierskiego wysłannika, legata papieskiego i przedstawicieli cesarza był traktat, w myśl którego Fryderykowi zostanie przyznany tytuł króla Węgier, cesarz adoptuje Macieja jako syna, a ten uzna cesarza za ojca, Fryderyk zwróci Maciejowi koronę Węgier jako dowód swoich ojcowskich intencji. [więcej]
11 luty 1462 11 lutego 1462 roku Drakula wysłał do Macieja Korwina list, w którym opisał, w jaki sposób uniknął zasadzki przygotowanej przez posła Mehmeda II sokolnika o imieniu Hamza. [więcej]
Marzec 1462 Po powrocie z niszczycielskiego najazdu Drakula wysłał do Macieja Korwina list, w którym zrelacjonował mu rozmiary szkód, jakie uczynił państwu Mehmeda II. Zdając sobie sprawę, że niedługo nastąpi odwetowy najazd turecki, poprosił króla Węgier o zbrojne wsparcie. [więcej]
Marzec 1462 List ze sprawozdaniem z walk z Turkami, który Maciej Korwin otrzymał od Drakuli przesłał do Wenecji i papieża. [więcej]
Marzec 1462 W związku ze zbliżającą się wojną z Turcją Maciej Korwin wysłał poselstwa do Wenecji i papieża z prośbą o finansowe wsparcie na zaciąg wojska. [więcej]
Maj 1462 W maju 1462 roku Maciej Korwin zwołał do Budy sejm, na którym spodziewał się uzyskać środki finansowe niezbędne do wykupienia węgierskiej korony. [więcej]
Maj 1462 Wiosną 1462 roku Maciej Korwin zawarł pokój z Janem Jiskrą z Brandysu nad Łabą, który panował w północno-zachodniej części Węgier. [więcej]
Maj 1462 Podczas obrad majowego sejmu 1462 roku Maciej Korwin otrzymał informację o ataku Mehmeda II na kraj Drakuli i chęci zaatakowania Belgradu. [więcej]
Maj 1462 W trakcie obrad majowego sejmu w Budzie w 1462 roku okazało się, że węgierska szlachta nie chce finansować wojny z Turcją, więc Maciej Korwin nie będzie w stanie wesprzeć Drakuli. [więcej]
7 czerwiec 1462 7 czerwca 1462 roku Maciej Korwin wysłał do Fryderyka Habsburga poselstwo z informacją, że otrzymał zgodę węgierskiego sejmu na wykup korony. [więcej]
Lipiec 1462 W lipcu 1462 roku Maciej Korwin dowiedział się, że na Węgrzech pojawił się Drakula wygnany przez swojego brata Radu Pięknego, który od czerwca prowadził w Braile agitację, celem której było przejęcie władzy na Wołoszczyźnie i oddanie kraju pod protektorat Mehmeda II. [więcej]
Lipiec 1462 Pod koniec lipca 1462 roku Maciej Korwin opuścił Budę i podążył w kierunku Siedmiogrodu. [więcej]
Lipiec / sierpień 1462 Na przełomie lipca i sierpnia 1462 roku Maciej Korwin zawarł pokój ze Stefanem III Mołdawskim. [więcej]
Sierpień 1462 W pierwszej połowie sierpnia 1462 roku Maciej Korwin zawarł przymierze z nowym władcą Wołoszczyzny Radu Pięknym. [więcej]
Wrzesień 1462 We wrześniu 1462 roku Maciej Korwin pojawił się w Siedmiogrodzie. Dowiedział się tam, że miasta Transylwanii przychylne są Radu Pięknemu w opozycji do Drakuli, ponieważ ten pierwszy pozwalał na swobodny handel przez Braiłę i Kilię. [więcej]
30 wrzesień 1462 Kilka dni przed 30 września 1462 roku Maciej Korwin przybył do Sybina. [więcej]
Listopad 1462 W listopadzie 1462 roku Maciej Korwin przebywał w Braszowie. Tutaj również spotkał się przychylnością dla Radu Pięknego, który zezwolił na otwarcie szlaku handlowego z portami nad Morzem Czarnym. [więcej]
Listopad 1462 W listopadzie 1462 roku w Braszowie Maciej Korwin gościł Drakulę. [więcej]
Listopad 1462 W listopadzie 1462 roku, gdy Fryderyk Habsburg oblężony był przez własnych poddanych w Hofburgu, do Macieja Korwina przybyła wiedeńska delegacja z propozycją godności cesarza. [więcej]
25 lub 26 listopad 1462 25 lub 26 listopada 1462 roku Drakula został pojmany przez własnych ludzi. Maciej Korwin kazał go przewieźć i uwięzić w Wyszehradzie. [więcej]
3 grudzień 1462 3 grudnia 1462 roku Maciej Korwin oddał pewnemu dygnitarzowi z Braszowa dwie wsie zniszczone i wyludnione przez Drakulę. [więcej]
1463 Przez cały 1463 rok Maciej Korwin zmuszony był odpowiadać na pytania papieża Piusa II oraz Wenecji o powody uwięzienia Drakuli. [więcej]
Styczeń 1463 W styczniu 1463 roku Maciej Korwin zadeklarował posłowi Wenecji gotowość udania się na wojnę z Turcją – tym razem do Bośni. [więcej]
Styczeń 1463 Na początku 1463 roku Maciej Korwin gościł posła papieża Piusa II, który przybył prosić króla Węgier o udział w wyprawie przeciwko Turkom zagrażającym Bośni. [więcej]
8 czerwiec 1463 W nocy z 7 na 8 czerwca 1463 roku oddział 500 jazdy dowodzony przez Szczęsnego z Paniowa i Jana Białego ze Strzeczkowa walczący w armii Macieja Korwina w bitwie nad rzeką Sawą skutecznie zaatakował on wielokrotnie liczniejsze wojsko tureckie. [więcej]
19 lipiec 1463 19 lipca 1463 roku Maciej Korwin podpisał z Fryderykiem Habsburgiem traktat pokojowy, na mocy którego Habsburgowie uzyskali prawa do korony węgierskiej. [więcej]
Wrzesień 1463 We wrześniu 1463 roku w związku z planowaną krucjatą przeciwko Turcji Maciej Korwin zawarł sojusz z Wenecją. [więcej]
29 marzec 1464 29 marca 1464 roku w Székesfehérvár Maciej Korwin został koronowany na króla Wegier. [więcej]
1465 W 1465 roku Maciej Korwin przyjął posła Mehmeda II i odmówił podpisania trwałego traktatu pokojowego. [więcej]
2 październik 1465 2 października 1465 roku Maciej Korwin zredagował do papieża Pawła II list, w którym zawarł opinię na temat interwencji zbrojnej przeciw Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
Marzec 1467 W marcu 1467 roku na sejmie w Budzie Maciejowi Korwinowi udało się przejąć transylwańskie lenna w Amlaș, Fagaraș i Rodnej. [więcej]
1467 W 1467 roku armia Macieja Korwina zaatakowała Mołdawię. Doszło do bitwy pod Baia, w której hospodar mołdawski Stefan III pokonał najeźdźców. [więcej]
1468 W 1468 roku Maciej Korwin rozpoczął starania o koronę Czech, w konsekwencji czego rozpoczął się węgiersko-czeski konflikt zbrojny. Wiosną 1468 roku węgierski monarcha opanował Morawy, Śląsk i Łużyce. [więcej]
8 kwiecień 1468 8 kwietnia 1468 roku Maciej Korwin złożył śląskiemu związkowi antypodiebradzkiemu obietnicę wystąpienia przeciwko Jerzemu z Podiebradów. [więcej]
1468 W 1468 roku Maciej Korwin w obecności więźnia Drakuli przyjął posła Mehmeda II, który przybył z propozycją pokojowego układu. [więcej]
3 maj 1469 3 maja 1469 roku w Ołomuńcu Maciej Korwin został obrany antykrólem Czech. [więcej]
2 czerwiec 1469 2 czerwca 1469 roku we Wrocławiu Maciej Korwin odebrał hołd od części książąt śląskich. Wśród nich był Baltazar Żagański. [więcej]
Czerwiec 1469 W czerwcu 1469 roku czeskie stronnictwo przeciwne Maciejowi Korwinowi wybrało Władysława Jagiellończyka królem Czech. Jerzy z Podiebradów poparł ten wybór. [więcej]
1470 W 1470 roku Maciej Korwin zawarł z Mehmedem II zawieszenie broni, aby móc w pełni zaangażować się projekt przejęcia czeskiej korony. [więcej]
Styczeń 1471 Z początkiem 1471 roku ojciec Kazimierza Jagiellończyka, nakłaniany przez węgierską opozycję, rozważał możliwość wysłania go do Węgier, aby dokonać zamachu stanu i po obaleniu Macieja Korwina przejąć koronę św. Stefana. [więcej]
Marzec 1471 22 marca 1471 roku zmarł w Pradze Jerzy z Podiebradów. Maciej Korwin niezwłocznie ruszył z Bratysławy na czele zbrojnego oddziału do morawskiego Brna. [więcej]
27 maj 1471 27 maja 1471 roku na sejmie w Kutnej Horze wybrano Władysława Jagiellończyka na króla Czech. [więcej]
13 lipiec 1471 13 lipca 1471 roku wojewoda mołdawski Stefan III obiecał Kazimierzowi Jagiellończykowi zbrojne wsparcie w polskiej interwencji na Węgrzech. Oznaczało to zbliżające się problemy Macieja Korwina. [więcej]
Lipiec 1471 Od połowy lipca 1471 roku królewska kancelaria głosiła na arenie międzynarodowej konieczność polskiej interwencji na Węgrzech. Przywódcą tej wyprawy miał zostać książę Kazimierz Jagiellończyk. [więcej]
Lipiec 1471 W lipcu 1471 roku Maciej Korwin podjął wysiłek zatrzymania Władysława Jagiellończyka w marszu po koronę Czech. [więcej]
Wrzesień 1471 We wrześniu 1471 roku Maciej Korwin otrzymał od księcia Kazimierza Jagiellończyka oficjalne wypowiedzenie wojny. [więcej]
Wrzesień 1471 We wrześniu 1471 roku na węgierskim Sejmie Maciej Korwin zaprezentował otrzymane od księcia Kazimierza Jagiellończyka wypowiedzenie wojny. Węgierski władca okazał się skłonny do ustępstw i zdołał przeciągnąć niezdecydowanych na swoją stronę. W konsekwencji węgierski sejm wystosował odpowiedź, w której stwierdzono, że prawo węgierskie wyklucza sukcesję w linii żeńskiej, wobec czego synowie Elżbiety Rakuszanki nie mogą ubiegać się o koronę węgierską. [więcej]
Październik 1471 W związku z trwającymi w Polsce przygotowaniami do wojny o koronę św. Stefana Maciej Korwin podobnie jak Polacy zarządził werbunek. Zaciągał wojska w kraju i państwach ościennych. [więcej]
7 październik 1471 7 października 1471 roku Kazimierz Jagiellończyk wydał pismo skierowane do wrogów Macieja Korwina, w którym podtrzymywał tezę o dziedziczności tronu węgierskiego w linii żeńskiej i zapowiadał wkroczenie na Węgry. Jednocześnie prosił panów węgierskich o udzielenie królewiczowi Kazimierzowi niezbędnego wsparcia. [więcej]
Październik 1471 W październiku 1471 roku interwencja zbrojna na Węgrzech stała się faktem. Książę Kazimierz Jagiellończyk wkroczył na terytorium Węgier. Maciej Korwin od samego początku unikał bitwy z oddziałami agresora.
Październik 1471 W październiku 1471 roku Maciej Korwin uczestniczył w zgromadzeniu śląskich możnowładców we Wrocławiu. Dyskutowano nad możliwością pomocy zbrojnej dla króla Węgier w związku z planowaną przez niego wojną z Polską. Tam Maciej Korwin zaopatrzył Jana II Szalonego w środki finansowe na zaciąg żołnierzy. [więcej]
29 październik 1471 29 października 1471 roku armia księcia Kazimierza Jagiellończyka uczestnicząca w kampanii węgierskiej zatrzymała się pod Szaryszem. Maciej Korwin w tym czasie kierował przygotowaniami Pesztu do obrony przed najeźdźcą.
Listopad 1471 W listopadzie 1471 roku, gdy armia księcia Kazimierza Jagiellończyka stacjonowała w Hatvanie w pobliżu Budy, Maciej Korwin rozkazał swej kawalerii, by ta splądrowała dobra arcybiskupa ostrzyhomskiego Jana Vitéza. [więcej]
15 grudzień 1471 W połowie grudniu 1471 roku na czele szesnastotysięcznej armii Maciej Korwin opuścił Budę. Zanosiło się, że dojdzie do walnej bitwy, która przesądzi o zwycięstwie w wojnie Polaków i Węgrów, lecz strona polska stacjonująca w Nitrze nie podjęła wyzwania. [więcej]
19 grudzień 1471 19 grudnia 1471 roku Maciej Korwin zawarł z arcybiskupem ostrzyhomskim Jana Vitéza ugodę, w myśl której hierarcha kościoła odstąpił Kazimierza i wydał królowi węgierskiemu swe zamki i posiadłości [więcej]
1472 Od 1472 roku rozprzestrzeniały się po Europie wieści, iż Maciej Korwin nasyła na Władysława Jagiellończyka skrytobójców. [więcej]
31 marzec 1472 31 marca 1472 roku w Budzie podpisano rozejm w wojnie polsko-węgierskiej, który miał trwać do 1 maja 1473 roku.
1473 Zimą 1473 roku Maciej Korwin na czele armii przybył do morawskiego Brna. Stąd wysłał 1000 jazdy i 500 piechoty w celu zajęcia Kutnej Hory i spustoszenia ziem czeskich. [więcej]
1473 W 1473 roku w wielu miastach w Polsce miały miejsce pożary. Wśród ludności krążyły plotki, że doszło do tego za sprawą Macieja Korwina. [więcej]
Wrzesień 1473 We wrześniu 1473 roku wojska Kazimierza Jagiellończyka spustoszyły Górne Węgry, kontynuując działania zbrojne wojny polsko-węgierskiej.
Grudzień 1473 W grudniu 1473 roku armia Macieja Korwina wyparła oddziały Kazimierza Jagiellończyka pustoszące Górne Węgry. [więcej]
12 styczeń 1474 12 stycznia 1474 roku w odwecie za wrześniową agresję wojsk Kazimierza Jagiellończyka na Górne Węgry sześciotysięczna armia Macieja Korwina najechała na Polskę, równając z ziemią całe środkowe Podkarpacie. [więcej]
21 luty 1474 21 lutego 1474 roku w Starej Wsi Spiskiej podpisano z Kazimierzem Jagiellończykiem traktat pokojowy kończący wojnę polsko-węgierską. [więcej]
Luty / marzec 1474 Prawdopodobnie na przełomie lutego i marca Maciej Korwin przebywał na Śląsku. [więcej]
Wiosna 1474 Wiosną 1474 roku Maciej Korwin wysłał 2 tysiące zbrojnych pod dowództwem Jana Bielika. Oddział ten po opanowaniu Pszczyny, rozpoczęli pustoszenie Ziemi Oświęcimskiej. [więcej]
Marzec 1474 W marcu 1474 roku za namową Macieja Korwina Jan II Żagański złupił Wielkopolskę. [więcej]
24 kwiecień 1474 Na 24 kwietnia 1474 roku w Budzie Maciej Korwin zarządził rozpoczęcie obrad węgierskiego sejmu, na którym zdecydowano pobór podatku w wysokości jednego florena w złocie od każdego gospodarstwa na pokrycie kosztów wojny z Turcją. [więcej]
Lipiec 1474 W lipcu 1474 roku Maciej Korwin przybył z wojskiem na Morawy. Było to preludium do konfliktu zbrojnego na Śląsku.
31 lipiec 1474 31 lipca 1474 roku Maciej Korwin przybył do Nysy, aby osobiście zarządzać dalszymi działaniami w konflikcie zbrojnym na Śląsku.
Wrzesień 1474 W drugiej połowie września 1474 roku Maciej Korwin zorientowawszy się, że główne uderzenie polskie nastąpi na Śląsk w zbliżającym się konflikcie zbrojnym postanowił zamknąć większość swych sił w ufortyfikowanym Wrocławiu.
Wrzesień 1474 We wrześniu 1474 roku we Wrocławiu Maciej Korwin odebrał hołd od nowych właścicieli Księstwa Żagańskiego Ernesta i Albrechta Saskich. [więcej]
19 listopad 1474 19 listopada 1474 roku we Wrocławiu Maciej Korwin, Władysław II Jagiellończyk i Kazimierz Jagiellończyk podpisali zawieszenie broni w wyprawie polsko-czeska na Śląsk. [więcej]
8 grudzień 1474 8 grudnia 1474 roku we Wrocławiu doszło pomiędzy Maciejem Korwinem i Jagiellonami Władysławem i Kazimierzem do zawarcia zawieszenia broni na okres trzech lat w konflikcie zbrojnym na Śląsku. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
27 luty 1475 27 lutego 1475 roku w Raciborzu Maciej Korwin spotkał się z Janem IV Oświęcimskim. Tam król Węgier kazał uwięzić gliwickiego księcia. Ten ostatni, aby odzyskać wolność, oddał temu pierwszemu połowę Gliwic, lecz więziony był dalej.
18 lipiec 1475 18 lipca 1475 roku Maciej Korwin uwolnił Drakulę, nadając mu godność wojewody wołoskiego. [więcej]
22 luty 1476 22 lutego 1476 roku zmarł Henryk XI Głogowski. Pretensje do spuścizny po nim zgłosił również Maciej Korwin. [więcej]
Luty 1476 W lutym 1476 roku z inicjatywy nuncjusza papieskiego Baltazara de Pisciego biskup wrocławski Rudolf nakazał Krosnu posłuszeństwo Maciejowi Korwinowi jako jedynemu legalnemu zwierzchnikowi Śląska. [więcej]
1476 W 1476 roku doszło do rokowań między przedstawicielami Macieja Korwina a wysłannikami margrabiego brandenburskiego Albrechta Achillesa w sprawie zrzeczenia się praw do spadku po Henryku XI Głogowskim. Negocjacje zakończyły się fiaskiem. [więcej]
Sierpień 1476 W sierpniu 1476 roku Maciej Korwin gościł w Budzie Jana II Żagańskiego. Rozmowy z pewnością w którymś momencie zeszły na temat warunków pomocy węgierskiego króla w walce z margrabią brandenburskim Albrechtem Achillesem o schedę po Henryku XI Głogowskim. [więcej]
15 wrzesień 1476 15 września 1476 roku Maciej Korwin poślubił córkę króla Neapolu Ferdynanda I Beatrycze Aragońską. [więcej]
4 grudzień 1476 4 grudnia 1476 roku w Budzie Maciej Korwin ogłosił zwycięstwo Drakuli i Stefana Batorego na Wołoszczyźnie. [więcej]
Luty 1477 W lutym 1477 roku wojska Macieja Korwina pokonane zostały na Śląsku przez oddziały Władysława Jagiellończyka. [więcej]
1477 W 1477 roku Maciej Korwin przedsięwziął zbrojną wyprawę na Austrię, zakończoną oblężeniem Wiednia. [więcej]
Grudzień 1477 Pod koniec grudnia 1477 roku Maciej Korwin pośredniczył w zawieraniu zawieszenia broni w wojnie Jana II Żagańskiego z margrabią brandenburskim Janem. [więcej]
12 maj 1478 12 maja 1478 roku Maciej Korwin wypowiedział wojnę Brandenburgii. [więcej]
7 grudzień 1478 7 grudnia 1478 roku w Ołomuńcu ponownie spotkał się Maciej Korwin i Władysław Jagiellończyk. Podpisano tam pokój kończący wojnę pomiędzy monarchami. Śląsk, Morawy i Łużyce pozostały w rękach węgierskiego władcy. [więcej]
9 grudzień 1478 9 grudnia 1478 roku armia Macieja Korwina dowodzona przez Zelenaya pokonała wojska brandenburskie pod Mittenwalde. [więcej]
29 grudzień 1478 29 grudnia 1478 roku w Fürstenbergu w Dolnych Łużycach przedstawiciele Macieja Korwina rozpoczęli negocjacje zmierzające do wypracowania płaszczyzny pokojowego porozumienia z Brandenburgią. [więcej]
Lipiec 1479 W lipcu 1479 roku w Ołomuńcu ponownie doszło do spotkania królów. Maciej Korwin i Władysław Jagiellończyk ratyfikowali tam pokój kończący konflikt zbrojny pomiędzy Węgrami i Czechami. [więcej]
10 sierpień 1479 10 sierpnia 1479 roku w Ołomuńcu Maciej Korwin spotkał się brandenburskim monarchą Albrechtem Achillesem. Udało się tam uzgodnić porozumienie kończące głogowską wojnę sukcesyjną. [więcej]
12 sierpień 1479 12 sierpnia 1479 roku w Ołomuńcu Maciej Korwin odebrał hołd lenny od Kazimierza II Cieszyńskiego.
10 październik 1479 10 października 1479 roku Maciej Korwin uzgodnił z Kazimierzem II Cieszyńskim porozumienie, w myśl którego ten drugi zrezygnował z Księstwa Głogowskiego w zamian za Koźle i gratyfikację w wysokości 2000 florenów.
1481 Na początku 1481 roku Maciej Korwin wysłał do Głogowa biskupa waradyskiego Jana Filipca, który miał podjąć próbę nakłonienia Jana II Żagańskiego do odstąpienia królowi węgierskiemu swojej części miasta. [więcej]
1 maj 1481 1 maja 1481 roku Jan II Żagański zakończył z sukcesem oblężenie zamku w Głogowie, zajmując tym sposobem całą stolicę Księstwa Głogowskiego. W konsekwencji tego zwycięstwa narodził się konflikt z Maciejem Korwinem. [więcej]
Maj 1481 W związku z przejęciem zamku w Głogowie przez Jana II Szalonego Maciej Korwin rozkazał pojmanie żagańskiego księcia i doprowadzenie go przed swoje oblicze. [więcej]
7 czerwiec 1481 7 czerwca 1481 roku Maciej Korwin zawarł z Janem II Szalonym i Kazimierzem II Cieszyńskim układ, w myśl którego ten ostatni zrzekł się praw do Głogowa na rzecz księcia żagańskiego. Po śmierci Jana II stolica miała powiększyć stan posiadania węgierskiego króla, a książę cieszyński miał otrzymać pieniężną gratyfikację. [więcej]
1482 W 1482 roku Maciej Korwin zawarł z Iwanem III sojusz skierowany przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi. [więcej]
20 wrzesień 1482 20 września 1482 roku w Kamieńcu Ząbkowickim Maciej Korwin zawarł z brandenburskim margrabią Albrechtem Achillesem ostateczne porozumienie kończące głogowską wojnę sukcesyjną. [więcej]
5 luty 1483 5 lutego 1483 roku Maciej Korwin napisał do mieszczan Bystrzycy (północny wschód Transylwanii) list z prośbą o przyjęcie posła rosyjskiego Fiodora Kuricyna, który przybył w celu zmontowania sojuszu przeciwko Polsce. [więcej]
1485 W 1485 roku, aby ułatwić swojemu synowi Janowi Korwinowi sukcesję, Maciej Korwin zmodyfikował prawo wyborcze, w myśl którego decydujący głos przy rekomendowaniu przyszłego panującego przypaść miał palatynowi Węgier. [więcej]
1485 W 1485 roku przedstawiciele Macieja Korwina zawarli wstępne porozumienie w sprawie ślubu Jana Korwina z księżniczką mediolańską Bianką Marią Sforzą - córką zmarłego księcia Mediolanu Galeazza Marii. [więcej]
1 czerwiec 1485 W 1485 roku Maciej Korwin zainicjował kolejną wyprawę do Austrii, zakończoną skutecznym oblężeniem Wiednia. 1 czerwca 1485 roku Maciej Korwin triumfalnie wjechał do zdobytej stolicy. Od tej pory Wiedeń stał się główną siedzibą Macieja Korwina. [więcej]
1486 W 1486 roku Maciej Korwin złożył pozew przed papieskim sądem wnosząc pretensje, że Kazimierz Jagiellończyk w poprzednim roku odebrał hołd od mołdawskiego hospodara Stefana III Wielkiego. [więcej]
1486 Po 1486 roku sejm węgierski zabronił darowania, sprzedawania lub zastawiania Wenecjanom posiadłości ziemskich na Węgrzech. [więcej]
1487 W 1487 roku wojska Macieja Korwina zajęły Wiener Neustadt - główną rezydencję Fryderyka III Habsburga. [więcej]
22 wrzesień 1487 Maciej Korwin, nie mogąc doczekać się potomstwa z legalnego związku, zdecydował się zapewnić sukcesję po sobie naturalnemu synowi zrodzonemu ze związku z pewną Ślązaczką – Janowi Korwinowi. 22 września 1487 roku zawarł traktat małżeński w sprawie ślubu syna z księżniczką mediolańską Bianką Marią Sforzą - córką zmarłego księcia Mediolanu Galeazza Marii. [więcej]
16 grudzień 1487 16 grudnia 1487 roku Maciej Korwin zawarł rozejm z Maksymilianem I. [więcej]
Styczeń 1488 Po uroczystościach weselnych swoich córek Jan II Szalony ogłosił, że swoje prawa do Księstwa Głogowskiego przekazuje zięciom. Na to nie zgodzili się przedstawiciele stanów, więc książę kazał ich uwięzić. W związku z tym namiestnik Macieja Korwina Stein zorganizował we Wrocławiu zgromadzenie książąt śląskich, na którym próbował w pokojowy sposób załatwić problem sukcesji Głogowa, który wygenerował Jan II Szalony. Do porozumienia nie doszło, więc Stein ogłosił przygotowania do wojny przeciwko Janowi II. [więcej]
5 maj 1488 5 maja 1488 roku Jan II Szalony zaproszony został do Wysokiej Cerkwii, aby z przedstawicielami Macieja Korwina zakończyć wojnę o sukcesję głogowską. Jan II Szalony otrzymał obietnicę, że jeżeli uda się na Węgry i osobiście przeprosi króla, to uzyska przebaczenie, a nawet pomnożenie dziedzictwa. Jan II Szalony odrzucił propozycję. [więcej]
Maj 1488 W połowie maja 1488 roku wojska Macieja Korwina rozpoczęły oblężenie Głogowa. Jan II Szalony dobrze przygotował miasto do obrony, a obrońcy dzielnie stawiali opór. [więcej]
27 lipiec 1488 27 lipca 1488 roku czeskie wsparcie dla Jana II Szalonego zostało rozbite przez oddziały węgierskie w bitwie pod Tomaszowem Górnym (Tomaszowem Bolesławieckim). [więcej]
Jesień 1488 Jesienią 1488 roku Maciej Korwin gościł legata papieskiego Angelo Pecchinoliego, który zapewniał króla o przychylności Innocentego VIII planom przekazania tronu Janosowi Korwinowi. [więcej]
16 listopad 1488 16 listopada 1488 roku pod naporem wojsk Macieja Korwina skapitulował Głogów. [więcej]
18 listopad 1488 18 listopada 1488 roku Wilhelm von Tettau w imieniu Macieja Korwina przyjął hołd od mieszkańców Głogowa. [więcej]
28 grudzień 1488 W 1488 roku Maciej Korwin zorganizował zbrojną wyprawę przeciwko Janowi II Żagańskiemu, który niedawno wydał swoje trzy córki za książąt ziębickich i Karola I Podiebradowicza i planował oddać im swoje księstwo. Wojska węgierskiego monarchy zdobyły Głogów, następnie pobiły oddziały żagańskiego księcia w bitwie pod Tomkowicami. Doszło do rokowań. 28 grudnia 1488 roku Jan II Żagański zrzekł się swych księstw w zamian za dożywotnie zaopatrzenie. [więcej]
Styczeń 1489 W styczniu 1489 roku Maciej Korwin burzliwie zaatakował legata Innocentego VIII, któremu wypomniał między innymi niechęć papieża do przekazania mu Dżema - pretendenta do tureckiego tronu. [więcej]
1489 W 1489 roku doszło do ocieplenia stosunków z Republiką Wenecji. Maciej Korwin zgodził się na udział Wenecjan obok legata w roli pośredników w układach z Habsburgami. [więcej]
Wiosna 1489 Wiosną 1489 roku Maciej Korwin rozpoczął z Maksymilianem I rokowania w sprawie wzmocnienia sojuszu z Habsburgami. Pojawiła się wówczas nawet idea poślubienia córki niemieckiego władcy Małgorzaty przez syna węgierskiego monarchy Jana Korwina. [więcej]
29 kwiecień 1489 29 kwietnia 1489 roku dyplomacja Kazimierza Jagiellończyka zawarła z przedstawicielami Władysława Jagiellończyka sojusz, który Maciej Korwin odebrał bardzo negatywnie i z tego powodu oskarżył przed legatem papieskim obydwu monarchów o działania skierowane przeciwko Węgrom. Posunął się nawet do groźby porozumienia z Turkami przeciw Jagiellonom. [więcej]
Maj 1489 W maju 1489 roku w Luchau dyplomaci Macieja Korwina podpisali pokojowe porozumienie między Węgrami i Brandenburgią kończące zatarg między zwaśnionymi stronami. [więcej]
Lato 1489 Latem 1489 roku Maciej Korwin przyjął posła Kazimierza Jagiellończyka Piotra z Kutna, który przybył, aby załagodzić napięcia powstałe po zawiązaniu przymierza polsko-czeskiego w kwietniu tego roku i złożyć propozycję zawiązania ligi przeciw Turkom. [więcej]
Lato 1489 Latem 1489 roku papież Innocenty VIII odpowiedział na zarzuty Macieja Korwina przekazane legatowi papieskiemu w styczniu tego samego roku. [więcej]
Sierpień 1489 W sierpniu 1489 roku Maciej Korwin wysłał do Krakowa biskupa waradyńskiego Jana. Celem misji dyplomaty była zmiana nieprzyjemnego wrażenia, jakie wywarła działalność króla Węgier na Śląsku. [więcej]
8 wrzesień 1489 8 września 1489 roku w Melk Maciej Korwin uzgodnił z Maksymilian I przedłużenie rozejmu do 18 grudnia 1489 roku. [więcej]
Wrzesień 1489 We wrześniu 1489 roku Maciej Korwin wysłał do Polski biskupa waradyńskiego Jana Filipca, aby doprecyzować szczegóły zawarcia przymierza antytureckiego. [więcej]
Wrzesień 1489 We wrześniu 1489 roku Maciej Korwin zażądał od Kazimierza Jagiellończyka zwrotu Spisza. Gdy strona polska przekazała mu odmowną odpowiedź, węgierski monarcha oddał sprawę pod sąd papieski. [więcej]
Jesień 1489 Jesienią 1489 roku Maciej Korwin rozpoczął tkać sieć intryg zwróconych przeciwko Polsce. Od tego okresu rozpoczęły się ożywione kontakty z Iwanem III i chanem tatarskim Mengli I Girejem. [więcej]
10 listopad 1489 10 listopada 1489 roku poseł Macieja Korwina biskup waradyński Jan Filipec zaproponował Maksymilianowi I kwotę 4 milionów guldenów jako cenę wykupu ziem austriackich zajmowanych przez króla Węgier. [więcej]
21 listopad 1489 Poselstwo austriackie, które przybyło do Budy 21 listopada 1489 roku, było w stanie zaoferować tylko 200 tysięcy guldenów za wykup ziem austriackich zajmowanych przez króla Węgier. Maciej Korwin obniżył swoje roszczenia do 3 milionów, lecz był skłonny oddać zaledwie Styrię i Karyntię, Dolną Austrię zostawiając dla siebie. Do porozumienia nie doszło. Maksymilian I uzyskał jedynie przedłużenie rozejmu do 8 września 1490 roku. [więcej]
Styczeń 1490 W styczniu 1490 roku Maciej Korwin miał spotkać się w Linzu z Fryderykiem III. Do szczytu jednak nie doszło. Posłowie uzgodnili jedynie rozejm, który miał obowiązywać do września 1490 roku. [więcej]
4 kwiecień 1490 4 kwietnia 1490 roku w Wiedniu Maciej Korwin uczestniczył w długich uroczystościach religijnych z okazji Niedzieli Palmowej, podczas których pasował na rycerza posła weneckiego. Gdy powrócił do zamku, poczęstowano go nieświeżymi i stęchłymi figami, po których nastąpił gwałtowny atak choroby. [więcej]
6 kwiecień 1490 Maciej Korwin zmarł 6 kwietnia 1490 roku w Wiedniu. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Wojny

Interwencja zbrojna
na Węgrzech
1471-1474

Wyprawa
polsko-czeska
na Śląsk 1474

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Władysław V Pogrobowiec
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Macieja Korwina została 1 maja 1461 roku Katarzyna z Podiebradów. Związek okazał się bezdzietny.

Drugą żoną Macieja Korwina została w 1476 roku Beatrycze Aragońska córka króla Neapolu Ferdynanda I. Para nie doczekała się potomstwa.

Następca: Władysław II

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Maciej_Korwin
#MaciejKorwin
600

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.