ozdoba

WŁADYSŁAW I

(1440-1444)

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Władysław I
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 31 października 1424 roku
w Krakowie
Zmarł: 10 listopada 1444 roku pod Warną
Rodzice: Władysław II Jagiełło i
Zofia Holszańska
31 październik 1424 Władysław III Warneńczyk urodził się 31 października 1424 roku w Krakowie. [więcej]
Listopad 1424 Rychło po przyjściu na świat Władysława III Warneńczyka w Polsce narodził się problem następstwa tronu. Możnowładcy, którzy wcześniej zgodnie deklarowali, że w przypadku gdy narodzi się syn Władysława Jagiełły to prawem dziedziczenia przejmie polski tron, teraz podzielili się na dwa obozy. Jedni uznawali jego dziedziczne prawa bez zastrzeżeń, drudzy godzili się na koronację królewicza ale dopiero wtedy, gdy król potwierdzi przywileje szlacheckie i prawa Królestwa. [więcej]
18 luty 1425 18 lutego 1425 roku Władysław III Warneńczyk został ochrzczony, Obrzędu dokonał w imieniu papieża prymas w asyście biskupa poznańskiego. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku w Sieradzu odbył się zjazd możnowładztwa. Uzgodniono tam, że po śmierci Władysława Jagiełły zaszczytu koronacji dostąpi Władysław III Warneńczyk. [więcej]
Czerwiec 1434 W czerwcu 1434 roku, po śmierci Władysława Jagiełły, wysłano poselstwo do Zygmunta Kiejstutowicza z prośbą, aby książę przybył sam albo wysłał swoich pełnomocników, którzy na mocy istniejących układów potwierdziliby zgodę Litwy na koronację Władysława III Warneńczyka. [więcej]
25 lipiec 1434 25 lipca 1434 roku w wawelskiej katedrze Władysław III Warneńczyk dostąpił zaszczytu koronacji. Uroczystość celebrował prymas Polski Wojciech Jastrzębiec.
Sierpień 1434 Niedługo po koronacji Władysław III Warneńczyk nadał ziemi ruskiej i podolskiej wszystkie polskie przywileje i uwolnił szlachtę oraz panów tych ziem od wszelkich powinności i ciężarów, do których przedtem byli zobowiązani. [więcej]
14 sierpień 1434 14 sierpnia 1434 roku Władysław III Warneńczyk wydał dokument, którym uwalniał swych poddanych od posłuszeństwa sobie w przypadku złamania przez siebie rozejmu w wojnie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Sierpień 1434 Jednym z pomysłów doradców Władysława III Warneńczyka była propozycja mariażu młodego króla z wnuczką Zygmunta Luksemburskiego. W tm celu wysłano poselstwo, na czele którego stanęli kanclerz Jan Koniecpolski i marszałek Jan Oleśnicki. Cesarz nie zgodził się od razu, lecz zaproponował na 2 lutego 1435 roku spotkanie w Kezmarku, gdzie miało dojść do ocieplenia stosunków Polski z cesarstwem. [więcej]
Wrzesień 1434 Na początku września 1434 roku na ostrowie wiślanym koło Złotorii posłowie Władysława III spotkali się z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego, aby doprowadzić do trwałego pokoju w przerwanej rozejmem łęczyckim wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Wrzesień 1434 We wrześniu 1434 roku przeciwko Świdrygielle wystąpił starosta krzemieniecki i bracławski Fedko Nieświdzki, poddając się władzy Władysława Warneńczyka. Owocem jego zdrady było przejście Krzemieńca w rzeczywiste posiadanie Polski. [więcej]
Listopad 1434 W listopadzie 1434 roku w Preszburgu doszło do zgromadzenia, na którym Zygmunt Luksemburski spotkał się z posłami Świdrygiełły i Zakonu Krzyżackiego, którzy zaproponowali odłożenie zjazdu polsko-węgierskiego na maj 1435 roku, na co doradcy Władysława Warneńczyka zgodzić się nie byli skłonni. [więcej]
19 grudzień 1434 19 grudnia 1434 roku w Brześciu Kujawskim doszło do kolejnego spotkania posłów Zakonu Krzyżackiego i przedstawicieli Władysława III w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia dla stworzenia trwałego pokoju w przerwanej rozejmem łęczyckim wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. Spotkanie zakończyło się fiaskiem, co groziło wznowieniem działań zbrojnych. [więcej]
24 grudzień 1434 24 grudnia 1434 roku wysłannicy Władysława III stawili się na zgromadzeniu miast pruskich. [więcej]
Marzec 1435 W drugim tygodniu marca 1435 roku posłowie Władysława III spotkali się w Preszburgu z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
Marzec 1435 W marcu 1435 roku posłowie Zygmunta Luksemburskiego Hans von Polentz i Stefan Poharnik przybyli do Polski. [więcej]
23 kwiecień 1435 23 kwietnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim doszło do kolejnego spotkania wysłanników wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff i posłów Władysława III. Negocjacje nie zaowocowały pokojowym porozumieniem, więc w przestrzeni zawisła groźba wznowienia wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1435 W 1435 roku Władysław III Warneńczyk wysłał do Konrada VII Białego list, w którym nazwał go bratem i przyjacielem swoim i panów królestwa. [więcej]
Sierpień 1435 Na początku sierpnia 1435 roku wysłannicy Władysława III Warneńczyka Grotko i Klimko dotarli do Brna, aby spotkać się z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
3 sierpień 1435 3 sierpnia 1435 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława III Warneńczyka posłów Marcina z Baworowa i Klimka z listem, w którym proponował zawieszenie broni i zorganizowanie powszechnego kongresu, który miałyby polubownie rozstrzygnąć konflikt z Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
11 sierpień 1435 11 sierpnia 1435 roku Władysław III Warneńczyk wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list, który był odpowiedzią na poselstwo Marcina z Baworowa. [więcej]
15 sierpień 1435 15 sierpnia 1435 roku w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się zjazd polskiego możnowładztwa, na którym omawiano strategię wojny Polski z Zakonem Krzyżackim.
Sierpień 1435 Na zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim odczytano list wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, który spowodował wzrost napięcia i wzmocnienie granic Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1 wrzesień 1435 Podejmowane przez cały 1434 rok próby zawarcia trwałego pokoju z Zakonem Krzyżackim i Świdrygiełłą nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Rada Królewska i Władysław III Warneńczyk zdecydowali się na wznowienie działań zbrojnych. W sierpniu 1435 roku część pospolitego ruszenia została skierowana w rejony sprzyjające obronie północnych granic, a reszta pod dowództwem Jakuba Kobylańskiego podążyła na Litwę. Tam 1 września 1435 roku stoczyła zwycięską bitwę nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem. [więcej]
Wrzesień 1435 Na początku września 1434 roku Władysław III Warneńczyk podejmował posłów Zygmunta Luksemburskiego, którzy przybyli usłyszeć ostateczną odpowiedź w sprawie organizacji pokojowego kongresu. [więcej]
Wrzesień 1435 Trzy dni po zwycięskiej bitwie nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem zwycięska armia ruszyła na północ w kierunku Inflant, aby jeszcze bardziej upokorzyć osłabiony zakon, a być może doprowadzić nawet do zupełnej likwidacji zakonu i przejęciu jego terytorium. Niebawem Zygmunt Kiejstutowicz wstrzymał pochód swych wojsk. Tym sposobem Inflanty zostały uratowane. W tej sytuacji polskie oddziały również zawróciły, a żniwo zwycięstwa spod Wiłkomierza zostało w dużej mierze stracone. [więcej]
16 październik 1435 16 października 1435 roku w Raciążku wysłannicy Władysława III Warneńczyka ustalili z posłami wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, że kolejne spotkanie negocjatorów rozpocznie się 6 grudnia 1435 roku w kujawskim Służewie lub Brześciu. Celem zjazdu miało być wypracowanie trwałego układu pokojowego kończącego wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
27 październik 1435 27 października 1435 roku polska załoga rezydująca w Choszcznie złupiła i spaliła miasto Callies, co było zapowiedzią wznowienia wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Październik / listopad 1435 Na przełomie października i listopada 1435 roku Władysław III Warneńczyk gościł w Krakowie księcia słupskiego Bogusława IX, który po powrocie do Słupska zarządził przygotowania zbrojne do wojny z Zakonem Krzyżackim.
6 grudzień 1435 6 grudnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim rozpoczął się zjazd polsko-krzyżacki. Wśród posłów Władysława III Warneńczyka znaleźli się między innymi: Zbigniew Oleśnicki, prymas Wojciech Jastrzębiec, biskup płocki Stanisław Pawłowski i Mikołaj z Michałowa. Do 24 grudnia trwały obrady, w czasie których ustalono główne warunki przyszłego pokoju kończącego wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
31 grudzień 1435 31 grudnia 1435 roku Władysław III Warneńczyk podpisał pokój kończący wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Luty 1436 W lutym 1436 roku posłowie króla Władysława Warneńczyka próbowali nakłonić Świdrygiełłę do zawarcia pokoju. [więcej]
Luty 1436 W lutym 1436 roku Świdrygiełło zaatakował Podole, gdzie odebrał z rąk Polaków Łuck i Krzemieniec i znacznie spustoszył tę krainę. [więcej]
18 marzec 1436 18 marca 1436 roku ustalono, że ratyfikacja pokóju brzeskiego nastąpi 3 czerwca 1436 roku. [więcej]
Listopad 1436 W listopadzie 1436 roku dyplomacja Władysława Warneńczyka wznowiła negocjacje pokojowe ze Świdrygiełłą. Na początek udało się doprowadzić do zawieszenia broni. [więcej]
Styczeń 1437 W styczniu 1437 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff wreszcie ratyfikował pokój brzeski kończący wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
15 sierpień 1437 15 sierpnia 1437 roku Władysław III Warneńczyk gościł Świdrygiełłę, który przybył do Krakowa w celu zawarcia pokojowego porozumienia. [więcej]
4 wrzesień 1437 4 września 1437 roku we Lwowie Świdrygiełło zawarł ugodę z Polakami. [więcej]
Wrzesień 1437 We wrześniu 1437 roku oddział wojsk Władysława III Warneńczyka opanował Krapkowice, strzegące ważnej przeprawy przez Odrę. Po miesięcznym pobycie żołnierze opuścili miasto. [więcej]
15 październik 1437 15 października 1437 roku w Sieradzu odbył się zjazd generalny, na którym odrzucono ugodę ze Świdrygiełła zawartą 4 września 1437 roku we Lwowie. [więcej]
6 grudzień 1437 6 grudnia 1437 roku wysłannicy Władysława III Warneńczyka podpisali z Zygmuntem Kiejstutowiczem porozumienie, w którym odnowiono dawne przyrzeczenia odnoszące się do przynależności Litwy do Korony oraz obiecano oddać władcy Litwy Łuck. [więcej]
1438 W 1438 roku Władysław III Warneńczyk zgodził się, aby jego brat Kazimierz IV przyjął propozycję zostania królem Czech przedstawioną przez wrogich Albrechtowi II Habsburgowi panów czeskich i taborytów. [więcej]
Sierpień 1438 W sierpniu 1438 roku odbył się śląski sejm, którego głównym celem było przygotowanie wspólnej obrony Śląska w związku z inwazją planowaną przez zwolenników Kazimierza Jagiellończyka. Owocem zgromadzenia był wysłany do Władysława III memoriał, w którym starano się odwieść króla Polski od najazdu na Śląsk. [więcej]
20 wrzesień 1438 20 września 1438 roku Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk na czele armii w sile 12 000 zbrojnych wyruszyli na Śląsk. Celem ekspedycji było wymuszenie na książętach uznania tego drugiego królem Czech. [więcej]
Październik 1438 W październiku 1438 roku podczas kampanii na Śląsku Władysław III Warneńczyk spotkał się z Konradem IV Starszym i Konradem V Kąckim w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia. [więcej]
25 październik 1438 25 październiku 1438 roku armia polska przekroczyła granicę śląsko-czeską i dotarła w okolice Opawy. Tam Władysław III Warneńczyk zarządził odwrót. [więcej]
Styczeń 1439 W styczniu 1439 roku Łuck oddał się pod panowanie Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
5 - 24 styczeń 1439 W listopadzie 1438 roku wkroczył zbrojnie na Śląsk Albrecht II Habsburg. 3 grudnia we Wrocławiu odebrał hołd od książąt śląskich. Władysław III Warneńczyk zdecydował się wysłać posłów, którzy między 5 a 24 stycznia 1439 roku prowadzili negocjacje z Albrechtem II Habsburgiem. [więcej]
10 luty 1439 24 stycznia 1439 roku posłowie prowadzący rokowania z Albrechtem II Habsburgiem w imieniu Władysława III Warneńczyka przenieśli się do Namysłowa. Tam 10 lutego 1439 roku po kilkudniowych negocjacjach ogłoszono zawieszenie broni, które miało trwać do 24 czerwca 1439 roku. [więcej]
14 maj 1439 14 maja 1439 roku na granicy polsko-węgierskiej Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk spotkali się z Albrechtem II Habsburgiem, aby ratyfikować pokojowe porozumienie. [więcej]
1439 / 1440 Na przełomie 1439 i 1440 roku Władysław III Warneńczyk obdarował Świdrygiełłę powiatem latyczowskim oraz 2000 grzywien rocznego czynszu z dóbr królewskich. [więcej]
6 czerwiec 1440 6 czerwca 1440 roku w Tłumaczu Świdrygiełło wystawił dokument, w którym przyjął od Polaków część Rusi we władanie. [więcej]
17 lipiec 1440 17 lipca 1440 roku w katedrze w Białogrodzie Królewskim Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Węgier
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Albrecht I
Żony i potomstwo:

Władysław Warneńczyk nigdy się nie ożenił.

Następca: Władysław V Pogrobowiec

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2021 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław_I
#WładysławI
580

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.