ozdoba

WŁADYSŁAW I

(1440-1444)

ozdoba
Władcy Węgier
Arpad
Zoltán
Fajsz
Taksony
Gejza
Stefan I Święty
Piotr Orseolo
Samuel Aba
Andrzej I
Bela I
Salomon
Gejza I
Władysław I Święty
Koloman Uczony
Stefan II
Bela II Ślepy
Gejza II
Stefan III
Władysław II
Stefan IV
Bela III
Emeryk
Władysław III
Andrzej II
Bela IV
Stefan V
Władysław IV Kumańczyk
Andrzej III
Wacław
Bela V (Otton III Bawarski)
Karol I Robert
Ludwik I Wielki
Maria Andegaweńska
Karol II Mały
Zygmunt Luksemburski
Albrecht I
Władysław I
Władysław V Pogrobowiec
Maciej Korwin
Władysław II
Ludwik II Jagiellończyk
Jan I Zapolya
Ferdynand I
Maksymilian II
Rudolf II
Maciej II
Ferdynand II
Ferdynand III
Leopold I
Józef I
Karol III
Maria Teresa
Józef II
Leopold II
Franciszek I
Ferdynand V
Franciszek Józef I
Karol IV Habsburg
Władysław I
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 31 października 1424 roku
w Krakowie
Zmarł: 10 listopada 1444 roku pod Warną
Rodzice: Władysław II Jagiełło i
Zofia Holszańska
31 październik 1424 Władysław III Warneńczyk urodził się 31 października 1424 roku w Krakowie. [więcej]
Listopad 1424 Niedługo po urodzeniu Władysław III Warneńczyk został oddany pod opiekę Katarzynie Koniecpolskiej. [więcej]
Listopad 1424 Rychło po przyjściu na świat Władysława III Warneńczyka w Polsce narodził się problem następstwa tronu. Możnowładcy, którzy wcześniej zgodnie deklarowali, że w przypadku gdy narodzi się syn Władysława Jagiełły to prawem dziedziczenia przejmie polski tron, teraz podzielili się na dwa obozy. Jedni uznawali jego dziedziczne prawa bez zastrzeżeń, drudzy godzili się na koronację królewicza ale dopiero wtedy, gdy król potwierdzi przywileje szlacheckie i prawa Królestwa. [więcej]
18 luty 1425 18 lutego 1425 roku Władysław III Warneńczyk został ochrzczony, Obrzędu dokonał w imieniu papieża prymas w asyście biskupa poznańskiego. [więcej]
Marzec 1425 Jest prawdopodobne, że w połowie marca 1425 roku Władysław III Warneńczyk wraz z rodzicielami pojechał na objazd królestwa, którego celem było odebranie w poszczególnych miastach przyrzeczenia uznania królewicza Władysława prawym następcą. W podróży tej królewska para odwiedziła między innymi Wieluń, Stawiszyn, Konin, Radziejów. [więcej]
30 kwiecień 1425 30 kwietnia 1425 roku w Brześciu na walnym zjeździe opozycja przedstawiła Jagielle warunki, których spełnienie było niezbędne do uznania prawa Władysława III do korony. [więcej]
Lato 1425 Latem 1425 roku z powodu zarazy Władysław III Warneńczyk przewieziony został do Chęcin. [więcej]
Jesień 1430 W grudniu 1430 roku na zjeździe możnowładców w Warcie Władysław III Warneńczyk otrzymał nowych wychowawców. Zostali nimi przyszły arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot i podkomorzy królowej Piotr Ryterski. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku w Sieradzu odbył się zjazd możnowładztwa. Uzgodniono tam, że po śmierci Władysława Jagiełły zaszczytu koronacji dostąpi Władysław III Warneńczyk. [więcej]
1 czerwiec 1434 1 czerwca 1434 roku w Gródku zmarł ojciec Władysława III Władysław Jagiełło. [więcej]
Czerwiec 1434 Niebawem po śmierci Władysława Jagiełły Zbigniew Oleśnicki zwołał zgromadzanie możnych, na którym ustalono termin koronacji Władysława III Warneńczyka na 29 czerwca 1434 roku. [więcej]
Czerwiec 1434 W czerwcu 1434 roku, po śmierci Władysława Jagiełły, wysłano poselstwo do Zygmunta Kiejstutowicza z prośbą, aby książę przybył sam albo wysłał swoich pełnomocników, którzy na mocy istniejących układów potwierdziliby zgodę Litwy na koronację Władysława III Warneńczyka. [więcej]
18 czerwiec 1434 18 czerwca 1434 roku Władysław III Warneńczyk uczestniczył w pogrzebie ojca. [więcej]
13 lipiec 1434 Na 13 lipca 1434 roku opozycja występująca przeciwko koncepcji koronacji Władysława III zwołała zjazd Małopolan do Opatowa. Wysunięto tam kandydaturę Siemowita V. Na czele frondy stanęli Spytek III z Melsztyna i Dziersław z Rytwian. Przeciwko nim wystąpił Zbigniew Oleśnicki, któremu udało się przekonać zgromadzonych do słuszności koronacji młodego syna Władysława Jagiełły. [więcej]
25 lipiec 1434 Tuż przed koronacją głos zabrał Spytek III z Melsztyna, podnosząc, że wybór Władysława III na króla może zagrozić szlacheckim swobodom, wzbudzając w ten sposób zamieszki i niepewność wśród zgromadzonych. Spór zakończyło dopiero głosowanie zaproponowane przez Jana Oleśnickiego, w którym szlachta opowiedziała się za koronacją małoletniego Jagiellona. [więcej]
25 lipiec 1434 25 lipca 1434 roku w wawelskiej katedrze Władysław III Warneńczyk dostąpił zaszczytu koronacji. Uroczystość celebrował prymas Polski Wojciech Jastrzębiec. [więcej]
26 lipiec 1434 26 lipca 1434 roku Władysław III Warneńczyk z koroną na głowie opuścił zamek i wkroczył do miasta, aby w ratuszu przyjąć hołd i przysięgę wierności od mieszczan Krakowa. Ceremonia nie doszła jednak do skutku, ponieważ powstał spór między biskupami a książętami mazowieckimi o pierwszeństwo miejsca obok króla. [więcej]
Lipiec 1434 Po koronacji Władysława III Warneńczyka z powodu jego małoletności zdecydowano się na utworzenie grupy urzędników tak zwanych tutorów ziemskich, którzy mieli sprawować władzę administracyjną i skarbową w swoim województwie i byli odpowiedzialni przed radą królewską, której skład wówczas uformował się. [więcej]
Sierpień 1434 Niedługo po koronacji Władysław III Warneńczyk wysłał do Rzymu posła kanonika krakowskiego Jana Reja, aby poinformował papieża Eugeniusza IV o zajęciu przez niego miejsca na polskim tronie. [więcej]
Sierpień 1434 Niedługo po koronacji Władysław III Warneńczyk nadał ziemi ruskiej i podolskiej wszystkie polskie przywileje i uwolnił szlachtę oraz panów tych ziem od wszelkich powinności i ciężarów, do których przedtem byli zobowiązani. [więcej]
14 sierpień 1434 14 sierpnia 1434 roku Władysław III Warneńczyk wydał dokument, którym uwalniał swych poddanych od posłuszeństwa sobie w przypadku złamania przez siebie rozejmu w wojnie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Sierpień 1434 Jednym z pomysłów doradców Władysława III Warneńczyka była propozycja mariażu młodego króla z wnuczką Zygmunta Luksemburskiego. W tm celu wysłano poselstwo, na czele którego stanęli kanclerz Jan Koniecpolski i marszałek Jan Oleśnicki. Cesarz nie zgodził się od razu, lecz zaproponował na 2 lutego 1435 roku spotkanie w Kezmarku, gdzie miało dojść do ocieplenia stosunków Polski z cesarstwem. [więcej]
Wrzesień 1434 Na początku września 1434 roku na ostrowie wiślanym koło Złotorii posłowie Władysława III spotkali się z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego, aby doprowadzić do trwałego pokoju w przerwanej rozejmem łęczyckim wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Wrzesień 1434 Zapewne we wrześniu 1434 roku dotarła do Władysława III Warneńczyka odpowiedź papieża Eugeniusza IV na poselstwo wysłane tuż po koronacji. W swym liście Ojciec Święty zachęcał młodego króla do naśladowania jego ojca, który zapisał się w pamięci papieża jako cnotliwy i mądry monarcha. [więcej]
Wrzesień 1434 We wrześniu 1434 roku przeciwko Świdrygielle wystąpił starosta krzemieniecki i bracławski Fedko Nieświdzki, poddając się władzy Władysława Warneńczyka. Owocem jego zdrady było przejście Krzemieńca w rzeczywiste posiadanie Polski. [więcej]
Listopad 1434 W listopadzie 1434 roku w Preszburgu doszło do zgromadzenia, na którym Zygmunt Luksemburski spotkał się z posłami Świdrygiełły i Zakonu Krzyżackiego, którzy zaproponowali odłożenie zjazdu polsko-węgierskiego na maj 1435 roku, na co doradcy Władysława Warneńczyka zgodzić się nie byli skłonni. [więcej]
19 grudzień 1434 19 grudnia 1434 roku w Brześciu Kujawskim doszło do kolejnego spotkania posłów Zakonu Krzyżackiego i przedstawicieli Władysława III w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia dla stworzenia trwałego pokoju w przerwanej rozejmem łęczyckim wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. Spotkanie zakończyło się fiaskiem, co groziło wznowieniem działań zbrojnych. [więcej]
Grudzień 1434 W grudniu 1434 roku odebrano Świdrygielle południowy Wołyń z Krzemieńcem i wschodnie Podole z Bracławiem. [więcej]
24 grudzień 1434 24 grudnia 1434 roku wysłannicy Władysława III stawili się na zgromadzeniu miast pruskich. [więcej]
Styczeń 1435 Na początku 1435 roku, gdy w na zjeździe Ziemi Krakowskiej w Wiślicy wybrano nowego wojewodę sandomierskiego Jana z Czyżowa, Władysław III Warneńczyk przebywał w Sandomierzu. [więcej]
Styczeń 1435 na początku 1435 roku, z związku przedsięwziętymi przez Świdrygiełłę przygotowaniami do wojny, rada koronna Władysława Warneńczyka zdecydowała zwołać pospolite ruszenie i wysłać je na Litwę. [więcej]
Marzec 1435 W drugim tygodniu marca 1435 roku posłowie Władysława III spotkali się w Preszburgu z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
Marzec 1435 W marcu 1435 roku posłowie Zygmunta Luksemburskiego Hans von Polentz i Stefan Poharnik przybyli do Polski. [więcej]
Wiosna 1435 Wiosną 1435 roku oddziały Tatarów spustoszyły Ziemię Podolską i Halicką. [więcej]
23 kwiecień 1435 23 kwietnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim doszło do kolejnego spotkania wysłanników wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff i posłów Władysława III. Negocjacje nie zaowocowały pokojowym porozumieniem, więc w przestrzeni zawisła groźba wznowienia wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1435 W 1435 roku Władysław III Warneńczyk wysłał do Konrada VII Białego list, w którym nazwał go bratem i przyjacielem swoim i panów królestwa. [więcej]
8 maj 1435 8 maja 1435 roku w Sieradzu Władysław III Warneńczyk uczestniczył w obradach w sprawie możliwości uwolnienia wojewody mołdawskiego Eliasza, szwagra królowej Zofii. [więcej]
Sierpień 1435 Na początku sierpnia 1435 roku wysłannicy Władysława III Warneńczyka Grotko i Klimko dotarli do Brna, aby spotkać się z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
3 sierpień 1435 3 sierpnia 1435 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława III Warneńczyka posłów Marcina z Baworowa i Klimka z listem, w którym proponował zawieszenie broni i zorganizowanie powszechnego kongresu, który miałyby polubownie rozstrzygnąć konflikt z Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
11 sierpień 1435 11 sierpnia 1435 roku Władysław III Warneńczyk wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list, który był odpowiedzią na poselstwo Marcina z Baworowa. [więcej]
15 sierpień 1435 15 sierpnia 1435 roku w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się zjazd polskiego możnowładztwa, na którym omawiano strategię wojny Polski z Zakonem Krzyżackim.
Sierpień 1435 Na zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim odczytano list wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, który spowodował wzrost napięcia i wzmocnienie granic Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Sierpień 1435 W połowie sierpnia 1435 roku wysłano do Wilna szlachtę lubelską pod dowództwem Jakuba Kobylańskiego. Liczyła ona około 800 kopii, czyli 3-4 tys. jazdy, głównie lekkozbrojnej. [więcej]
1 wrzesień 1435 Podejmowane przez cały 1434 rok próby zawarcia trwałego pokoju z Zakonem Krzyżackim i Świdrygiełłą nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Rada Królewska i Władysław III Warneńczyk zdecydowali się na wznowienie działań zbrojnych. W sierpniu 1435 roku część pospolitego ruszenia została skierowana w rejony sprzyjające obronie północnych granic, a reszta pod dowództwem Jakuba Kobylańskiego podążyła na Litwę. Tam 1 września 1435 roku stoczyła zwycięską bitwę nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem. [więcej]
Wrzesień 1435 Trzy dni po zwycięskiej bitwie nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem zwycięska armia ruszyła na północ w kierunku Inflant, aby jeszcze bardziej upokorzyć osłabiony zakon, a być może doprowadzić nawet do zupełnej likwidacji zakonu i przejęciu jego terytorium. Niebawem Zygmunt Kiejstutowicz wstrzymał pochód swych wojsk. Tym sposobem Inflanty zostały uratowane. W tej sytuacji polskie oddziały również zawróciły, a żniwo zwycięstwa spod Wiłkomierza zostało w dużej mierze stracone. [więcej]
Wrzesień 1435 Na początku września 1435 roku Władysław III Warneńczyk podejmował posłów Zygmunta Luksemburskiego, którzy przybyli usłyszeć ostateczną odpowiedź w sprawie organizacji pokojowego kongresu. [więcej]
29 wrzesień 1435 29 września 1435 roku we Lwowie Władysław III Warneńczyk odebrał hołd od hospodara mołdawskiego Eliasza. W ceremonii uczestniczyli brat króla Kazimierz Jagiellończyk, prałaci, dostojnicy świeccy i 35 bojarów. [więcej]
16 październik 1435 16 października 1435 roku w Raciążku wysłannicy Władysława III Warneńczyka ustalili z posłami wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, że kolejne spotkanie negocjatorów rozpocznie się 6 grudnia 1435 roku w kujawskim Służewie lub Brześciu. Celem zjazdu miało być wypracowanie trwałego układu pokojowego kończącego wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
27 październik 1435 27 października 1435 roku polska załoga rezydująca w Choszcznie złupiła i spaliła miasto Callies, co było zapowiedzią wznowienia wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Październik / listopad 1435 Na przełomie października i listopada 1435 roku Władysław III Warneńczyk gościł w Krakowie księcia słupskiego Bogusława IX, który po powrocie do Słupska zarządził przygotowania zbrojne do wojny z Zakonem Krzyżackim.
6 grudzień 1435 6 grudnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim rozpoczął się zjazd polsko-krzyżacki. Wśród posłów Władysława III Warneńczyka znaleźli się między innymi: Zbigniew Oleśnicki, prymas Wojciech Jastrzębiec, biskup płocki Stanisław Pawłowski i Mikołaj z Michałowa. Do 24 grudnia trwały obrady, w czasie których ustalono główne warunki przyszłego pokoju kończącego wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
31 grudzień 1435 31 grudnia 1435 roku Władysław III Warneńczyk podpisał pokój kończący wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1436 W 1436 roku polscy posłowie Paweł z Sienna i Mikołaj Powała zaproponowali Zygmuntowi Luksemburskiemu, by jego wnuczki — Anna i Elżbieta — zostały narzeczonymi synów Jagiełły. [więcej]
Luty 1436 W pierwszą niedzielę postu 1436 roku na zjeździe walnym w Sieradzu pod nieobecność Władysława Warneńczyka rada królewska pokój brzeski opatrzyła pieczęciami króla, prałatów i panów polskich. [więcej]
Luty 1436 W lutym 1436 roku posłowie króla Władysława Warneńczyka próbowali nakłonić Świdrygiełłę do zawarcia pokoju. [więcej]
Luty 1436 W lutym 1436 roku Świdrygiełło zaatakował Podole i znacznie spustoszył tę krainę. Oprócz tego w jego ręce dostał się Łuck i Krzemieniec. [więcej]
18 marzec 1436 18 marca 1436 roku ustalono, że ratyfikacja pokoju brzeskiego nastąpi 3 czerwca 1436 roku. [więcej]
1436 Wiosną i latem 1436 roku wódz tatarski Sid Achmet spustoszył Podole. [więcej]
Zielone Świątki 1436 Około Zielonych Świątek w 1436 roku w Kieżmarku doszło do spotkania posłów Władysława III Warneńczyka i Zygmunta Luksemburskiego. Podjęto wówczas rozmowy w sprawie przynależności Spisza i lennego zwierzchnictwa nad Multanami. [więcej]
Sierpień 1436 W sierpniu 1436 roku do przebywającego w Pradze Zygmunta Luksemburskiego przybyło poselstwo Władysława Warneńczyka z ponowieniem oferty małżeństwa polskiego króla z wnuczką cesarza, ale i tym razem nie doszło do znaczących ustaleń. [więcej]
Jesień 1436 Jesienią 1436 roku podjęto kolejną próbę ożenku Władysława III Warneńczyka z jedną z wnuczek Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Listopad 1436 W listopadzie 1436 roku dyplomacja Władysława Warneńczyka wznowiła negocjacje pokojowe ze Świdrygiełłą. Na początek udało się doprowadzić do zawieszenia broni. [więcej]
Styczeń 1437 W styczniu 1437 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff wreszcie ratyfikował pokój brzeski kończący wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
15 sierpień 1437 15 sierpnia 1437 roku Władysław III Warneńczyk gościł Świdrygiełłę, który przybył do Krakowa w celu zawarcia pokojowego porozumienia. [więcej]
4 wrzesień 1437 4 września 1437 roku we Lwowie Świdrygiełło zawarł ugodę z Polakami. [więcej]
Wrzesień 1437 We wrześniu 1437 roku oddział wojsk Władysława III Warneńczyka opanował Krapkowice, strzegące ważnej przeprawy przez Odrę. Po miesięcznym pobycie żołnierze opuścili miasto. [więcej]
15 październik 1437 15 października 1437 roku w Sieradzu odbył się zjazd generalny, na którym odrzucono ugodę ze Świdrygiełłą zawartą 4 września 1437 roku we Lwowie. [więcej]
5 grudzień 1437 5 grudnia 1437 roku Zygmunt Luksemburski rozkazał uwięzić swoją żonę Barbarę Cylejską, która rzekomo za plecami męża wysunęła propozycję wyjścia za mąż za Władysława Warneńczyka. [więcej]
6 grudzień 1437 6 grudnia 1437 roku wysłannicy Władysława III Warneńczyka podpisali z Zygmuntem Kiejstutowiczem porozumienie, w którym odnowiono dawne przyrzeczenia odnoszące się do przynależności Litwy do Korony oraz obiecano oddać władcy Litwy Łuck. [więcej]
1437 / 1438 Na przełomie 1437 i 1438 roku papież Eugeniusz IV próbował doprowadzić do mariażu Władysława III Warneńczyka z córką Albrechta Habsburga. [więcej]
Styczeń 1438 W styczniu 1438 roku posłowie Władysława Warneńczyka przybyli na zjazd panów czeskich z oświadczeniem, że król Polski jest gotów przejąć władzę w Pradze. [więcej]
Styczeń 1438 Na początku 1438 roku Spytek III z Melsztyna zaatakował dobra należące do Zbigniewa Oleśnickiego. Władysław III Warneńczyk próbował z miernym skutkiem doprowadzić do zgody między zwaśnionymi poddanymi. [więcej]
Styczeń / luty 1438 Na przełomie stycznia i lutego 1438 roku Dziersław z Rytwian wtargnął na teren Spisza i doliny Wagu, by powstrzymać Węgrów od interwencji w Czechach. [więcej]
Luty 1438 W lutym 1438 roku Władysław III Warneńczyk wezwał przed swoje oblicze Dziersława z Rytwian, który rzekomo bez zgody króla ze zbrojnym oddziałem wyruszył na Węgry, i nakazał mu zaniechanie wyprawy i rozpuszczenie zebranego wojska. [więcej]
Luty 1438 W lutym 1438 roku Dziersław z Rytwian przeniósł działania zbrojne na Śląsk. Zdobył miasto Zator i przekazał je Władysławowi Warneńczykowi. Podczas tej kampanii zaatakował również Toszek. Podczas odwrotu został pokonany przez Ślązaków w bitwie nieopodal Wojkowic. [więcej]
Marzec 1438 W marcu 1438 roku w Krakowie Władysław III Warneńczyk przyjął czeskie poselstwo wrogich Albrechtowi II Habsburgowi panów czeskich i taborytów. Przybyli oni z ofertą praskiej korony dla Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Marzec 1438 W marcu 1438 roku polskie oddziały walczyły na Morawach z wojskami Albrechta Habsburga. [więcej]
20 kwiecień 1438 20 kwietnia 1438 roku rozpoczął się w Nowym Mieście Korczynie zwołany przez Władysława III Warneńczyka zjazd, na którym po burzliwych dyskusjach przyjęto propozycję Czechów, w myśl której Kazimierz IV miałby zostać królem Czech. [więcej]
Kwiecień / maj 1438 Po korczyńskim zjeździe Władysław III Warneńczyk poinformował papieża o przyjęciu przez Kazimierza czeskiej propozycji ofiarowania mu praskiego tronu. Eugeniusz IV poprzez swojego wysłannika prosił polskiego monarchę o zaniechanie działań zmierzających do przyjęcia czeskiej korony. [więcej]
Kwiecień / maj 1438 Na przełomie kwietnia i maja 1438 roku Władysław III Warneńczyk przyjął posłów Albrechta Habsburga, którzy przybyli z postulatem, w myśl którego Polacy nie powinni przeszkadzać ich panu w przejęciu czeskiego tronu. [więcej]
Maj 1438 W maju 1438 roku Władysław III Warneńczyk do władcy Saksonii Fryderyka wysłał posła z propozycją mariażu króla Polski z córką księcia i sojuszu skierowanego przeciwko Albrechtowi Habsburgowi. [więcej]
Maj 1438 W maju 1438 roku Władysław III Warneńczyk wystosował wezwanie do książąt śląskich, aby uznali zwierzchnictwo Kazimierza Jagiellończyka jako władcy Czech. [więcej]
Maj 1438 Pod koniec maja 1438 roku, aby wspomóc elekcję Kazimierza Jagiellończyka Władysław III Warneńczyk wysłał do Czech zbrojny oddział, na czele którego stanęli Sędziwój z Ostroroga i Jan Tęczyński. Okazał się on jednak zbyt słaby w porównaniu z 25-tysięczną armią Albrechta Habsburga. [więcej]
1 czerwiec 1438 W maju 1438 roku chan tatarski Achmet spustoszył Podole. Naprzeciw najeźdźcom wyruszyło pospolite ruszenie ziem ruskich. 1 czerwca 1438 roku doszło do bitwy w dolinie u źródeł Smotrycza i Bohu, którą strona tatarska zaliczyła do zwycięskich. [więcej]
24 czerwiec 1438 24 czerwca 1438 roku z Krakowa wyruszyły zbrojne oddziały Władysława Warneńczyka pod dowództwem Dziersława z Rytwian. Tym sposobem rozpoczęła się wojna z Habsburgami o koronę czeską. [więcej]
29 czerwiec 1438 29 czerwca 1438 roku w Pradze Albrecht Habsburg koronowany został na króla Czech. W dniu koronacji urządzono widowisko wyszydzające Kazimierza Jagiellończyka w oczach tłumów. [więcej]
12 lipiec 1438 12 lipca 1438 roku oddziały przeznaczone do walki z Habsburgami o koronę czeską dla Kazimierza Jagiellończyka rozbiły obóz pod Pragą.
11 sierpień 1438 11 sierpnia 1438 roku oddziały polskie w Czechach wycofały się i rozbiły obóz wokół miejscowości Tabor.
Sierpień 1438 W sierpniu 1438 roku odbył się śląski sejm, którego głównym celem było przygotowanie wspólnej obrony Śląska w związku z inwazją planowaną przez zwolenników Kazimierza Jagiellończyka. Owocem zgromadzenia był wysłany do Władysława III memoriał, w którym starano się odwieść króla Polski od najazdu na Śląsk. [więcej]
Sierpień 1438 Pod koniec sierpnia 1438 roku wysłano z Krakowa do panów węgierskich list z wyrazami współczucia z powodu tureckiego najazdu. Znalazła się w nim również wzmianka, że efekt zniszczeń byłby z pewnością mniejszy, gdyby Węgrzy zamiast walczyć z Polakami w Czechach, lepiej obsadzili granicę z Turcją. [więcej]
Wrzesień 1438 We wrześniu 1438 roku Władysław III Warneńczyk dał schronienie Barbarze Cylejskiej wdowie po Zygmuncie Luksemburskim. [więcej]
8 wrzesień 1438 Na 8 września 1438 roku Władysław III Warneńczyk zwołał w Częstochowie pospolite ruszenie, które miało wesprzeć działania zbrojne w Czechach, których celem była korona dla Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
15 wrzesień 1438 W sierpniu 1438 roku pod Taborem pojawił się Albrecht II Habsburg. Tam rozpoczęła się regularna walka o koronę czeską dla Kazimierza Jagiellończyka. 15 września 1438 roku dowódcy polscy podjęli decyzję o schronieniu się za murami Taboru. Albrecht II Habsburg zrezygnował z oblężenia twierdzy i zarządził odwrót do Pragi.
20 wrzesień 1438 20 września 1438 roku Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk na czele armii w sile 12 000 zbrojnych wyruszyli na Śląsk. Celem ekspedycji było wymuszenie na książętach uznania tego drugiego królem Czech. [więcej]
23 wrzesień 1438 23 września 1438 roku polskie oddziały zaangażowane w walkę z Habsburgami o koronę czeską dla Kazimierza Jagiellończyka poniosły klęskę w bitwie pod Želenicami.
Wrzesień 1438 We wrześniu 1438 roku dotarł do Władysława III Warneńczyka poseł papieża Eugeniusza IV z prośbą o zaniechanie działań zbrojnych przeciwko Albrechtowi Habsburgowi. [więcej]
Wrzesień 1438 We wrześniu 1438 roku część zbrojnych jednostek, którymi dysponował Władysław III Warneńczyk, wyruszyła do Górnych Węgier, aby w ten sposób związać część sił wojskowych Albrechta Habsburga. [więcej]
23 wrzesień 1438 23 września 1438 roku część zbrojnych oddziałów Władysława III Warneńczyka poniosła klęskę w Czechach w bitwie pod Żeleńcami. [więcej]
2 październik 1438 2 października 1438 roku w Toszku Władysław III Warneńczyk zawarł zawieszenie broni z książętami oświęcimskimi. [więcej]
6 październik 1438 6 października 1438 roku pod Strzelcami Opolskimi podczas kampanii na Śląsku Władysław III Warneńczyk spotkał się z Konradem IV Starszym i Konradem V Kąckim w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia. [więcej]
15 październik 1438 15 października 1438 roku z obozu wojskowego na Śląsku kancelaria Władysława III Warneńczyka wystosowała do panów węgierskich list z zapewnieniem, że nie skłaniali Turków do najazdu na ziemie węgierskich lenników. [więcej]
18 październik 1438 18 października 1438 roku Władysław III Warneńczyk z wojskiem znalazł się w rejonie Raciborza. [więcej]
25 październik 1438 25 października 1438 roku armia polska przekroczyła granicę śląsko-czeską i dotarła w okolice Opawy. Tam Władysław III Warneńczyk zarządził odwrót. Tak zakończyła się wojna z Habsburgami o koronę czeską dla Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Grudzień 1438 Pod koniec 1438 roku Albrecht Habsburg oskarżył Władysława III Warneńczyka o współdziałanie z Muradem II, ponieważ jesienią tego roku armia turecka zaatakowała Serbię i spustoszyła Siedmiogród. [więcej]
Grudzień 1438 W grudniu 1438 roku w Piotrkowie Trybunalskim uznano Władysława III Warneńczyka pełnoletnim. Tutaj również zdecydowano o zakończeniu wojny z Albrechtem Habsburgiem o tron czeski. [więcej]
Styczeń 1439 W styczniu 1439 roku Łuck oddał się pod panowanie Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
5 - 24 styczeń 1439 W listopadzie 1438 roku wkroczył zbrojnie na Śląsk Albrecht II Habsburg. 3 grudnia we Wrocławiu odebrał hołd od książąt śląskich. Władysław III Warneńczyk zdecydował się wysłać posłów, którzy między 5 a 24 stycznia 1439 roku prowadzili negocjacje z Albrechtem II Habsburgiem. [więcej]
10 luty 1439 24 stycznia 1439 roku posłowie prowadzący rokowania z Albrechtem II Habsburgiem w imieniu Władysława III Warneńczyka przenieśli się do Namysłowa. Tam 10 lutego 1439 roku po kilkudniowych negocjacjach ogłoszono zawieszenie broni, które miało trwać do 24 czerwca 1439 roku. [więcej]
Wiosna 1439 Wiosną 1439 roku Władysław III Warneńczyk w swym liście do papieża Eugeniusza IV kategorycznie zaprzeczał jakoby namawiał Murada II do ataku na serbskie i siedmiogrodzkie lenna Albrechta Habsburga. [więcej]
3 maj 1439 3 maja 1439 roku w Nowym Mieście Korczynie grupa rycerstwa pod przewodnictwem Spytka III z Melsztyna zawiązała konfederację przeciwko nadmiernym wpływom biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. [więcej]
6 maj 1439 6 maja 1439 roku Władysław III Warneńczyk pokonał oddziały konfederacji Spytka III z Melsztyna w bitwie pod Grotnikami.
14 maj 1439 14 maja 1439 roku na granicy polsko-węgierskiej Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk mieli się spotkać z Albrechtem II Habsburgiem, aby ratyfikować pokojowe porozumienie. [więcej]
10 czerwiec 1439 W związku z kończącym się rozejmem z Albrechtem Habsburgiem Władysław Warneńczyk zwołał pospolite ruszenie na 10 czerwca 1439 roku. Do eskalacji konfliktu nie doszło. Skończyło się tylko na przygranicznych demonstracjach siły. [więcej]
Jesień 1439 Jesienią 1439 roku do Władysława III Warneńczyka przybyli posłowie Murada II z propozycją sojuszu skierowanego przeciwko Albrechtowi Habsburgowi. [więcej]
Wrzesień 1439 Na początku września 1439 roku Władysław Warneńczyk przyjechał do Biecza. Oczekiwał tu przybycia Albrechta Habsburga, z którym 8 września 1439 roku miał podpisać pokój kończący wojnę o czeską koronę. [więcej]
27 październik 1439 27 października 1439 roku zmarł Albrecht Habsburg. Niedługo potem powstała w Krakowie koncepcja, aby uczynić Władysława III Warneńczyka królem Czech i Węgier. [więcej]
Listopad 1439 W listopadzie 1439 roku do Wrocławia udali się wysłannicy Władysława Warneńczyka, aby agitować miejscową ludność do poddania się polskiemu monarsze. [więcej]
Grudzień 1439 Pod koniec 1439 roku do Węgier wyjechali posłowie Władysława Warneńczyka Jan Koniecpolski i Piotr Kurowski z propozycją przyjęcia kandydatury polskiego monarchy na króla Węgier. [więcej]
1439 / 1440 Na przełomie 1439 i 1440 roku Władysław III Warneńczyk obdarował Świdrygiełłę powiatem latyczowskim oraz 2000 grzywien rocznego czynszu z dóbr królewskich. [więcej]
24 styczeń 1440 24 stycznia 1440 roku z Budy do Krakowa przybyli posłowie z propozycją ofiarowania Władysławowi III Warneńczykowi węgierskiej korony. [więcej]
20 luty 1440 20 lutego 1440 roku w krakowskim kościele katedralnym odbyła się msza, podczas której legat papieski biskup Senj Jan Dominis wygłosił w imieniu posłów węgierskich mowę po łacinie, informując zgromadzonych o wyborze Władysława Warneńczyka na króla Węgier. Później na klęczkach i ze łzami w oczach prosił i błagał, aby polski monarcha węgierską koronę przyjąć raczył. [więcej]
1 marzec 1440 1 marca 1440 roku do Krakowa dotarło węgierskie poselstwo, którego zadaniem było wynegocjowanie warunków przekazania korony św. Stefana Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
Marzec 1440 W pierwszych dniach marca 1440 roku do Krakowa przybył węgierski wysłannik z wiadomością, że Elżbieta Luksemburska urodziła syna, któremu dała imię Władysław. [więcej]
8 marzec 1440 8 marca 1440 roku w katedrze na Wawelu odbyło się przyjęcie węgierskiej korony przez Władysława Warneńczyka. [więcej]
8 marzec 1440 Po uroczystościach krakowskiej elekcji Władysław Warneńczyk podpisał dwa dokumenty. Pierwszy potwierdzał zachowanie praw, przywilejów i zwyczajów panujących na Węgrzech i przewidywał udzielenie polskiej pomocy w wojnie przeciw Turkom. Drugi regulował postępowanie króla wobec Elżbiety Luksemburskiej. [więcej]
Marzec 1440 W marcu 1440 roku kancelaria Władysława Warneńczyka rozesłała listy do europejskich władców z wiadomością, że polski monarcha przyjął węgierską koronę, aby walczyć z wrogami wiary katolickiej. [więcej]
12 marzec 1440 12 marca 1440 roku Władysław Warneńczyk wysłał do Fryderyka Habsburga list, w którym prosił kuzyna, aby jako król Niemiec przełamał opór hrabiów cylejskich, którzy sprzymierzeni z Elżbietą Luksemburską stanęli w szeregach oponentów polskiego monarchy. [więcej]
13 marzec 1440 Około 13 marca 1440 roku część węgierskiego poselstwa powróciła do ojczyzny, aby zrelacjonować Elżbiecie Luksemburskiej krakowską elekcję Władysława Warneńczyka. [więcej]
15 marzec 1440 W połowie marca 1440 roku Władysław Warneńczyk wyprawił do Węgier kanclerza Jana Koniecpolskiego i wojewodę poznańskiego Sędziwoja Ostroroga, aby nawiązali kontakt z Elżbietą Luksemburską i ofiarowali jej podarki. Posłowie w początkach kwietnia zbliżyli się do Komarna, gdzie przebywała królowa, lecz dowiedziawszy się, że poprzednich posłów uwięziła, zrezygnowali z wizyty i wrócili do Krakowa. [więcej]
20 marzec 1440 20 marca 1440 roku w Trokach przez zwolenników Świdrygiełły zamordowany został Zygmunt Kiejstutowicz. Władysław Warneńczyk zaangażowany został w kwestię obsadzenia wolnego miejsca na litewskim tronie. [więcej]
25 marzec 1440 W marcu 1440 roku przybył do Polski arcybiskup kijowski i patriarcha całej Rusi Izydor, zwolennik unii Kościołów prawosławnego i katolickiego. Władysław Warneńczyk miał okazję spotkać się z nim w Krakowie. 25 marca 1440 roku Izydor w kościele katedralnym odprawił nabożeństwo w obrządku greckim. [więcej]
Kwiecień 1440 Wiosną 1440 roku, przygotowując się do wyprawy na Węgry, Władysław Warneńczyk, aby zabezpieczyć południowo-wschodnie rubieże kraju, uczynił wiele nadań ziemskich. Oprócz tego wyznaczył swoich namiestników. We wschodniej części królestwa rządy w jego imieniu sprawować miał wojewoda sandomierski i kasztelan krakowski Jan z Czyżowa, a w Wielkopolsce wojewoda łęczycki Wojciech Malski. [więcej]
Kwiecień 1440 Jedną z przyczyn odwlekania wyjazdu Władysława Warneńczyka na Węgry była długa zima. W Kronikach zanotowano, ze śnieg leżał do świętego Jerzego (24 kwietnia 1440). [więcej]
Kwiecień 1440 W drugiej połowie kwietnia 1440 roku Władysław Warneńczyk opuścił Kraków i wyruszył na Węgry, aby dostąpić zaszczytu koronacji. [więcej]
Kwiecień 1440 W drodze do Węgier Władysław Warneńczyk zatrzymał się w Nowym Sączu. Tu wydał rozmaite rozporządzenia możnowładcom pozostającym w kraju. Między innymi Bolesław IV otrzymał pod opiekę Ziemią Drohicką, kasztelan krakowski Jan z Czyżowa dostał stanowisko wielkorządcy w Małopolsce i na Rusi, wojewoda tęczyński Wojciech z Małego, został wielkorządcą w Wielkopolsce. [więcej]
Kwiecień 1440 W Nowym Sączu biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki udzielił Władysławowi Warneńczykowi znacznej pożyczki pod zastaw Ziemi Spiskiej. [więcej]
21 kwiecień 1440 21 kwietnia 1440 roku Władysław Warneńczyk opuścił Nowy Sącz, by przyjechać do Czorsztyna. [więcej]
23 kwiecień 1440 23 kwietnia 1440 roku po pożegnaniu matki i brata Władysław Warneńczyk opuścił Czorsztyn, wyruszając w kierunku Kieżmarku. Tam widział się z rodziną po raz ostatni. [więcej]
23 kwiecień 1440 23 kwietnia 1440 roku Władysław Warneńczyk dotarł do Kieżmarku. Tam spotkał się z posłami wysłanymi do Węgier z podarkami dla Elżbiety Luksemburskiej kanclerzem Janem Koniecpolskim i wojewodą poznańskim Sędziwojem Ostrorogiem, którzy przywieźli niemiłe wieści o tym, że królowa, dowiedziawszy się o krakowskiej elekcji, kazała uwięzić posłów. Wznieciło to burzę negatywnych emocji wśród polskiego możnowładztwa. [więcej]
Kwiecień / maj 1440 Postój Władysława Warneńczyka w Kieżmarku potrwał dwanaście dni, oczekując na przybycie tych, którzy mieli z nim udać się w dalszą drogę. Tu dotarły do króla informacje, że Elżbieta Luksemburska przechwyciła koronę św. Stefana, a to podawało w wątpliwość możliwość koronacji. Oprócz tego część zamków należała do jej sojuszników, co groziło zbrojną napaścią. Wybrzmiały wówczas rozsądne głosy, aby zawrócić i poczekać, aż Węgrzy uspokoją sytuację w kraju, lecz przemowa Zbigniewa Oleśnickiego przeważyła szalę. Postanowiono kontynuować podróż. [więcej]
4 maj 1440 4 maja 14404 roku Władysław Warneńczyk dotarł do Preszowa. Tutaj króla oczekiwał Szymon Czuder z braćmi. [więcej]
Maj 1440 Gdy Władysław Warneńczyk dotarł do Koszyc, mieszczanie zamknęli przed królem elektem bramy miasta. [więcej]
14 maj 1440 14 maja 1440 roku Władysław Warneńczyk dotarł do Egeru. [więcej]
15 maj 1440 15 maja 1440 roku w Białogrodzie (Szekesfehervar) Władysław Pogrobowiec (dwumiesięczne niemowlę) dzięki staraniom jego matki został koronowany na króla Węgier. [więcej]
19 maj 1440 19 maja 1440 roku Władysław Warneńczyk dotarł do Pesztu. Tu powitał go palatyn Wawrzyniec Hedervary, pełniący funkcję dowódcy zamku w Budzie. Dalszy marsz króla wstrzymały trudności związane ze zbrojną interwencją sojusznika Elżbiety Luksemburskiej Ulryka Cylejskiego. [więcej]
21 maj 1440 21 maja 1440 roku Władysław Warneńczyk wjechał uroczyście do Budy. [więcej]
Maj 1440 Pod koniec maja 1440 roku przybyło do Budy poselstwo Elżbiety Luksemburskiej z pytaniem, z jakiego powodu Władysław Warneńczyk wtargnął zbrojnie do jej królestwa i przeszkadza Władysławowi Pogrobowcowi w sprawowaniu władzy. [więcej]
6 czerwiec 1440 6 czerwca 1440 roku w Tłumaczu Świdrygiełło wystawił dokument, którym przyjął od Polaków część Rusi we władanie. [więcej]
10 czerwiec 1440 Około 10 czerwca 1440 roku oddziały Władysława Warneńczyka ruszyły w kierunku Gyór, aby zbrojnie zmusić Elżbietę Luksemburską do uległości. Tym sposobem rozpoczęła się wojna domowa na Węgrzech. [więcej]
Czerwiec 1440 Z Budy Władysław Warneńczyk wysłał posła Piotra z Lękoszyna z informacją o objęciu tronu węgierskiego pod Belgrad, gdzie przebywał Murad II. Wysłannik miał również podjąć wysiłek skłonienia sułtana do odstąpienia od oblężenia. [więcej]
Czerwiec 1440 Władysław Warneńczyk, aby pozyskać środki na wojnę z Turkami oblegającymi Belgrad, zarządził powszechny pobór podatków. [więcej]
Czerwiec 1440 W drugiej połowie czerwca 1440 roku w Pradze odbyła się elekcja króla Czech. Władysław Warneńczyk otrzymał tylko pięć głosów. [więcej]
21 czerwiec 1440 21 czerwca 1440 roku oddział Władysława Warneńczyka schwytały stronnika Elżbiety Luksemburskiej Ulryka Cylejskiego. [więcej]
29 czerwiec 1440 29 czerwca 1440 roku przed przedstawicielami węgierskiego sejmu Władysław Warneńczyk wygłosił stonowaną orację, w której zwrócił się do Węgrów z prośbą o pokój. [więcej]
29 czerwiec 1440 29 czerwca 1440 roku w Budzie rozpoczęły się obrady węgierskiego sejmu, na którym koronację Władysława Pogrobowca uznano za nieważną, a miejscowa szlachta złożyła przysięgę wierności Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
29 czerwiec 1440 29 czerwca 1440 roku w Wilnie wbrew ustaleniom, które zapadły w Krakowie, Kazimierz Jagiellończyk został wybrany przez litewskich panów wielkim księciem litewskim. Władysław III Warneńczyk nigdy się z tym nie pogodził. Rozważał nawet przedsięwzięcie nieprzyjaznych kroków przeciw bratu. [więcej]
15 lipiec 1440 15 lipca 1440 roku Władysław Warneńczyk opuścił Budę i podążył w kierunku Białogrodu królewskiego (Szekesfehervar). [więcej]
16 lipiec 1440 16 lipca 1440 roku Władysław Warneńczyk uroczyście wjechał do Białogrodu królewskiego (Szekesfehervar). [więcej]
17 lipiec 1440 17 lipca 1440 roku w katedrze w Białogrodzie (Szekesfehervar) Władysław Warneńczyk został koronowany na króla Węgier. Uroczystość celebrował arcybiskup ostrzyhomski Dionizy Szecsi, ten sam który dwa miesiące wcześniej koronował Władysława Pogrobowca. [więcej]
Lipiec 1440 Po koronacji węgierski sejm wydał dokument, w którym unieważniał koronację Władysława Pogrobowca. Władysław Warneńczyk mianował na stanowisko kanclerza królestwa biskupa Gyór Szymona Rozgonyiego. Następnie potwierdził pieczęcią dokument, w którym poświadczył wszystkie prawa i przywileje nadane ongiś przez monarchów węgierskich. [więcej]
Lipiec 1440 Po koronacji Władysław Warneńczyk powrócił do Budy i rozpoczął rządy władcy Węgier. [więcej]
29 lipiec 1440 29 lipca 1440 roku wyruszył w drogę powrotną do Krakowa Zbigniew Oleśnicki, zabierając ze sobą dokument potwierdzający elekcję i koronację Władysława Warneńczyka. [więcej]
Lato 1440 Koronacja Władysława Warneńczyka nie została powszechnie zaakceptowana na Węgrzech. Niebawem do otwartego buntu przystąpili sojusznicy Elżbiety Luksemburskiej i zwolennicy Władysława Pogrobowca. Rozpoczęła się wojna domowa na Węgrzech.
23 sierpień 1440 23 sierpnia 1440 roku Fryderyk Habsburg zawarł z Elżbietą Luksemburską sojusz skierowany przeciwko Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
24 sierpień 1440 24 sierpnia 1440 roku w Nowym Mieście Korczynie rozpoczął się zjazd możnowładztwa, w którym wzięli udział Zbigniew Oleśnicki i Zofia Holszańska. [więcej]
Sierpień 1440 Pod koniec sierpnia 1440 roku pochwycono dowódcę wojsk Elżbiety Luksemburskiej Jana Giskrę, co bardzo osłabiło jej siły w wojnie domowej na Węgrzech. Władysław Warneńczyk kazał uwolnić wodza. Jak się potem okazało, był to poważny błąd.
8 wrzesień 1440 8 września 1440 roku na zjeździe w Nowym Mieście Korczynie uchwalono powszechny podatek, nałożony zarówno na chłopów jak też na szlachtę, który miał wesprzeć dziania Władysława Warneńczyka w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
Wrzesień 1440 We wrześniu 1440 roku Murad II odstąpił od oblężenia Belgradu. [więcej]
Październik 1440 W październiku 1440 roku Fryderyk Habsburg zaproponował stronom prowadzącym wojnę na Węgrzech mediację w celu zakończenia konfliktu. Nieprzejednana postawa Elżbiety Luksemburskiej doprowadziła do przerwania pertraktacji.
Grudzień 1440 Pod koniec grudnia 1440 roku doszło do pierwszej większej potyczki w wojnie domowej na Węgrzech. Wojska sprzymierzone z Władysławem Warneńczykiem, dowodzone przez Jana Hunyady'ego i Mikołaja Ujlakiego, rozbiły pod Bataszkiem oddziały obozu Elżbiety Luksemburskiej maszerujące w kierunku Budy. [więcej]
Grudzień 1440 Niedługo po zwycięstwie pod Bataszek Władysław Warneńczyk rozkazał uwolnić wszystkich jeńców, którzy po tym akcie łaski w większości przeszli na jego stronę. [więcej]
Styczeń 1441 Na początku 1441 roku Władysław III Warneńczyk mianował Mikołaja Ujlakiego i Jana Hunyadyego wojewodami Siedmiogrodu. [więcej]
Styczeń 1441 W styczniu 1441 roku do Budy przybyły z Polski zbrojne posiłki, na czele których stanęli wojewoda krakowski Jan Tęczyński, kasztelan sandomierski Jan Oleśnicki, wojewoda podolski Hrycko Kierdejowicz, starosta sandomierski Jan Wojnicki i starosta chełmski Dziersław z Rytwian. [więcej]
Styczeń 1441 Po złamaniu oporu zwolenników Elżbiety Luksemburskiej na południu Węgier udali się tam Mikołaj Lasocki i Grzegorz z Sanoka z misją agitowania szlachty zamieszkałej na tych terenach do przyłączenia się do obozu Władysława Warneńczyka. [więcej]
Styczeń 1441 W styczniu 1441 roku wojna domowa na Węgrzech trwała dalej. Tym razem Władysław Warneńczyk osobiście stanął na czele wyprawy, która operowała w zachodniej i południowej części królestwa. [więcej]
1 luty 1441 1 lutego 1441 roku oddziały Władysława Warneńczyka zostały pokonane w bitwie pod Samborem.
Kwiecień 1441 W kwietniu 1441 roku Władysław Warneńczyk zawarł ugodę z sojusznikami Elżbiety Luksemburskiej hrabiami Cylei, którzy uznali polskiego monarchę za prawowitego króla Węgier. Pod koniec tego miesiąca król powrócił do Budy. [więcej]
Czerwiec 1441 W końcu czerwca 1441 roku oddziały Władysława Warneńczyka dowodzone przez Jana Czapka i Emeryka Bebeka rozpoczęły oblężenie Koszyc. Wojna domowa na Węgrzech trwała dalej. [więcej]
Lato 1441 W lecie 1441 roku oddział Wielkopolan liczący około 300 ludzi spustoszył okolice Wrocławia. Był to początek wojny Polski ze Śląskiem, która trwała do 5 maja 1444 roku. W sojuszu z polskimi oddziałami wystąpił wówczas Konrad VII Biały. [więcej]
10 sierpień 1441 10 sierpnia 1441 roku Władysław Warneńczyk w swym liście do Wielkopolan prosił o pomoc w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
Wrzesień 1441 Na początku września 1441 roku w Budzie zebrał się węgierski sejm, który zdecydował, że należy przedsięwziąć kroki zmierzające do doprowadzenia do pokoju w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
Wrzesień 1441 W połowie września 1441 roku w Preszburgu (Bratysławie) doszło do spotkania posłów Władysława Warneńczyka i Elżbiety Luksemburskiej, celem którego było wynegocjowanie pokoju w wojnie domowej na Węgrzech. Pertraktacje zakończyły się fiaskiem. [więcej]
14 październik 1441 14 października 1441 roku Władysław Warneńczyk zwrócił się do Siemowita V z prośbą o zbrojną pomoc niezbędną do prowadzenia dalszych działań w wojnie domowej na Węgrzech. Władca Mazowsza zignorował wezwanie. [więcej]
15 październik 1441 15 października 1441 roku w ręce sojuszników Elżbiety Luksemburskiej dostał się Kieżmark. [więcej]
11 listopad 1441 11 listopada 1441 roku rozpoczął obrady węgierski sejm, na którym zdecydowano kontynuację wojny domowej. [więcej]
Listopad / grudzień 1441 Na przełomie listopada i grudnia 1441 roku Władysław Warneńczyk opuścił Budę i wyruszył w pole, aby objąć dowództwo w walkach w dolinie Wagu.
27 grudzień 1441 Na 27 grudnia 1441 roku datowany jest list Władysława Warneńczyka do dostojników, w którym król skarży się na problemy, jakie go dosięgły i prosi polskich panów o pomoc w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
Styczeń 1442 Pod koniec stycznia 1442 roku wojska Władysława Warneńczyka rozpoczęły oblężenie Bratysławy. [więcej]
15 luty 1442 15 lutego 1442 roku Władysław Warneńczyk wjechał do odblokowanego z oblężenia zamku w Preszburgu (Bratysławie).
1442 Wojna domowa na Węgrzech czyniła ogromne spustoszenie. W kraju pojawił się głód, choroby i liczne zgony. Te ludzkie tragedie powiększały walczące ze sobą strony. Władysław Warneńczyk i Elżbieta Luksemburska bili i wpuszczali w obieg własne monety, które powiększały kryzys gospodarczy. [więcej]
18 marzec 1442 18 marca 1442 roku Jan Hunyady doznał porażki w bitwie z Turkami pod Szent Imre (dzisiaj rumuńska Simeria). [więcej]
23 marzec 1442 23 marca 1442 roku wojska dowodzone przez Jana Hunyady'ego pokonały oddziały Murada II w bitwie pod Gyulafehervar. [więcej]
Kwiecień 1442 W kwietniu 1442 roku na zjeździe dostojników królestwa polskiego w Sieradzu odmówiono Władysławowi Warneńczykowi dalszej pomocy zbrojnej i finansowej w wojnie domowej na Węgrzech. Wystosowano do króla zalecenia, aby jak najszybciej doprowadził do zawarcia pokoju z Elżbietą Luksemburską. [więcej]
Kwiecień 1442 W kwietniu 1442 roku, aby zjednać sobie Polaków, Władysław Warneńczyk wydał decyzję odebrania Świdrygielle Łucka. [więcej]
Wielkanoc 1442 Święta Wielkanocne 1442 roku Władysław Warneńczyk spędził w Budzie.
Maj 1442 Na początku maja 1442 roku dotarły do Budy oddziały rycerstwa Ziemi Krakowskiej i ruskiej z wojewodą i starostą lwowskim Piotrem Odrowążem na czele. Była to odpowiedź na apel Władysława Warneńczyka z grudnia poprzedniego roku. [więcej]
Maj 1442 W maju 1442 roku w Budzie Władysław Warneńczyk przyjął wysłannika papieża Eugeniusza IV kardynała Juliana Cesariniego, który przybył, aby pośredniczyć w wypracowaniu pokoju w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
Zielone Świątki 1442 W Zielone Świątki 1442 roku wydarzył się tatarski najazd na wschodnią Polskę. [więcej]
10 czerwiec 1442 10 czerwca 1442 roku do Budy ponownie przybył kardynał Julian Cesarini, przywożąc Władysławowi Warneńczykowi propozycje Elżbiety Luksemburskiej, dotyczące przygotowywanego traktatu pokojowego kończącego wojnę domową na Węgrzech. [więcej]
Czerwiec 1442 W czerwcu 1442 roku Władysław Warneńczyk zezwolił panom Czartoryskim na używanie herbu książęcego Pogoń. [więcej]
10 sierpień 1442 10 sierpnia 1442 roku rozpoczął się zwołany przez Władysława Warneńczyka węgierski sejm, na którym głównym problemem rozpatrywanym przez posłów były warunki pokoju w wojnie domowej na Węgrzech.
17 sierpień 1442 17 sierpnia 1442 roku doszło do zawarcia z Elżbietą Luksemburską ugody, w myśl której Władysław Warneńczyk miał się zrzec węgierskiego tronu na rzecz Władysława Pogrobowca. Przyrzeczono mu również rękę księżniczki Anny, która 5 czerwca została narzeczoną księcia Saksonii Wilhelma. [więcej]
6 wrzesień 1442 6 września 1442 roku wojska węgierskie dowodzone przez Jana Hunyady'ego pokonały armię Murada II w bitwie koło wsi Vaskapu. [więcej]
21 wrzesień 1442 21 września 1442 roku rozpoczął się zwołany przez Władysława Warneńczyka kolejny węgierski sejm, na którym odrzucono warunki porozumienia zawartego 17 sierpnia 1442 roku. W zamian zawarto z Elżbietą Luksemburską rozejm, który miał trwać do 24 czerwca 1443 roku. [więcej]
Wrzesień 1442 We wrześniu 1442 roku w Budzie przedstawiciel Władysławowa Warneńczyka kasztelan kamieniecki Teodoryk Buczacki zawarł z chanem tatarskim Sid Achmetem pokój za niewielką sumę 200 grzywien rocznie „upominków” płaconych Krymowi z koronnego Podola. układ ten nie był jednak przestrzegany. [więcej]
Wrzesień 1442 W Budzie od końca września 1442 roku przebywało poselstwo Murada II, które zaproponowało Władysławowi Warneńczykowi zawarcie pokoju. [więcej]
Jesień 1442 Jesienią 1442 roku wojska Murada II podjęły kolejną próbę zdobycia Belgradu, lecz opór stawiony przez oddziały Jana Hunyady'ego nie dopuścił do zrealizowania tureckiego celu. [więcej]
Jesień 1442 Zwycięstwa Jana Hunyady'ego nad Turkami wzbudziły powszechny entuzjazm. Kancelaria Władysława Warneńczyka rozesłała do europejskich monarchów listy z tymi radosnymi wieściami. [więcej]
14 listopad 1442 14 listopada 1442 roku Władysław Warneńczyk wyruszył z Budy do opactwa św. Marcina w pobliżu Gyór. Podróż była związana z dobiegającymi końca negocjacjami z Elżbietą Luksemburską, mającymi na celu zakończenie wojny domowej na Węgrzech.
14 grudzień 1442 14 grudnia 1442 roku w Gyór doszło do zawarcia ugody kończącej wojnę domową na Węgrzech. Władysław Warneńczyk miał wówczas okazję osobiście poznać Elżbietę Luksemburską, której podarował wartą 260 złotych florenów czarną szubę przetykaną złotem i podbitą sobolami. [więcej]
16 grudzień 1442 16 grudnia 1442 roku Władysław Warneńczyk powrócił do Budy. [więcej]
19 grudzień 1442 19 grudnia 1442 roku w Gyór zmarła Elżbieta Luksemburska. Popleczników Władysława Warneńczyka posądzono o otrucie jej. Wojna domowa na Węgrzech trwała dalej. [więcej]
1 styczeń 1443 1 stycznia 1443 roku papież Eugeniusz IV wydał bullę, w której wzywał państwa chrześcijańskie do walki z Turkami. Na wsparcie wyprawy przeznaczył sumy zebrane ze świętopietrza. Miał je otrzymać Władysław Warneńczyk jako organizator całej wyprawy. [więcej]
Styczeń 1443 W styczniu 1443 roku Władysław III Warneńczyk obdarował Konrada VII Białego darowizną w wysokości 200 grzywien czynszu z kopalni soli w Bochni i Wieliczce płatnych w kwartalnych ratach. [więcej]
Styczeń 1443 W styczniu 1443 roku opuściły Węgry i udały się w drogę powrotną do Polski oddziały przysłane z Wielkopolski na pomoc Władysławowi Warneńczykowi pod koniec 1441 roku.
Styczeń 1443 Na początku 1443 roku w Budzie Władysław Warneńczyk uczestniczył w węgierskim sejmie, na którym uchwalono subwencję na kampanię przeciwko Turcji, którą zaplanowano na przełom maja i czerwca. [więcej]
Wiosna 1443 Po ustaleniach węgierskiego sejmu, na mocy których rozpoczęto przygotowania do wojny z Turcją, kardynał Julian Cesarini rozpoczął z Fryderykiem Habsburgiem negocjacje, celem których było nakłonienie go zaniechania walk o węgierski tron oraz przyłączenie się do planowanej krucjaty. Jak się potem okazało, chrześcijański władca Niemiec wcale nie był tym zainteresowany. [więcej]
22 marzec 1443 22 marca 1443 roku Władysław Warneńczyk wydał rozporządzenie stwierdzające, że Kościół wschodni łączy się z Kościołem rzymskim za dekretami papieża Eugeniusza IV. Jednocześnie nadał we wszystkich państwach podległych jego władztwu wszelkie prawa, wolności, zwyczaje i przywileje, którymi cieszą się wszelkie kościoły w Polsce i na Węgrzech. [więcej]
Wiosna 1443 Wiosną 1443 roku przeciwko Muradowi II wystąpił jego szwagier emir Karamanii Ibrahim beg. Oponent sułtana zbuntował się rzekomo w porozumieniu z Władysławem Warneńczykiem. Podobno planowano wówczas podział posiadłości Murada II. Królowi Węgier i Polski miała przypaść w udziale Rumelia. [więcej]
27 kwiecień 1443 27 kwietnia 1443 roku Władysław Warneńczyk podczas wizytacji wojsk w Varadzie (Oradea) wysłał list do mistrza zakonu krzyżackiego Konrada von Erlichshausen, w którym wzywał go do wzięcia udziału w wojnie z Turkami. [więcej]
Maj 1443 W maju 1443 roku, pomimo prowadzonych przygotowań do wojny z Turcją, Jan Jiskra, zaatakował i po kilkutygodniowym oblężeniu zdobył zamek Rychnawę na Słowacji. Wojna domowa na Węgrzech była kontynuowana. [więcej]
Maj / czerwiec 1443 Na przełomie maja i czerwca 1443 roku udało się ustanowić rozejm z Janem Jiskrą. W myśl tego układu mógł on nadal władać Słowacją jako udzielny władca. [więcej]
9 czerwiec 1443 9 czerwca 1443 roku w Budzie Władysław Warneńczyk uczestniczył w węgierskim sejmie, na którym zdecydowano wyruszyć przeciwko Turkom. [więcej]
28 czerwiec 1443 28 czerwca 1443 roku Władysław Warneńczyk zwrócił się do Fryderyka Habsburga o powstrzymanie dalszego prowadzenia wojny domowej na Węgrzech. [więcej]
1 wrzesień 1443 Dopiero 1 września 1443 roku przedstawiciele Władysława Warneńczyka zawarli z Fryderykiem Habsburgiem rozejm w wojnie domowej na Węgrzech, mający trwać do 29 września 1444 roku. [więcej]
Wrzesień 1443 Dopiero pod koniec września 1443 roku, z dwumiesięcznym opóźnieniem, Władysław Warneńczyk opuścił Budę, wyruszając na swoją pierwszą kampanię przeciwko Turcji. [więcej]
11 październik 1443 11 października 1443 roku Władysław Warneńczyk przybył do Belgradu. [więcej]
31 październik 1443 31 października 1443 roku Władysław Warneńczyk dotarł do miejscowości Krusevac. [więcej]
3 listopad 1443 3 listopada 1443 roku armia Władysława Warneńczyka stoczyła pierwszą większą potyczkę w kampanii przeciwko Turcji. Bitwa pod Niszem zakończyła się porażką wojsk Murada II. [więcej]
4 listopad 1443 Po bitwie pod Niszem Władysław Warneńczyk rozesłał do monarchów Europy listy z wiadomością o zwycięstwie nad Turkami. [więcej]
10 listopad 1443 10 listopada 1443 roku armia Władysława Warneńczyka ruszyła w dalszą drogę, kontynuując kampanię przeciwko Turcji. [więcej]
22 listopad 1443 22 listopada 1443 roku Władysław Warneńczyk obozował pod miejscowością Pirot. [więcej]
1 grudzień 1443 1 grudnia 1443 roku Władysław Warneńczyk przybył do Sofii. [więcej]
2 grudzień 1443 Z Sofii Władysław Warneńczyk wysłał do Polski list z informacją o sukcesach i przyszłych planach kampanii przeciwko Turcji. [więcej]
Grudzień 1443 Z Sofii armia Władysława Warneńczyka skierowała się na południe w kierunku Wrot Trajana. Tutaj dostrzeżono, że Turcy zagrodzili przejścia, a zbocza obsadzili oddziałami wojska. Z tego powodu dowódcy kampanii zdecydowali, żeby skierować się ku wschodowi wzdłuż południowych stoków Bałkanów i dopiero tam próbować przedostać się na południe. W związku z tym armia pomaszerowała ku dolinie Zlatnicy. [więcej]
12 grudzień 1443 12 grudnia 1443 roku w trudnych górskich warunkach rozpoczęły się kolejne walki z Turkami. Pomimo że pierwszą potyczkę pod Zlatnicą armia Władysława Warneńczyka wygrała, to kolejne starcia nie przynosiły oczekiwanych efektów. [więcej]
16 grudzień 1443 16 grudnia 1443 roku dowódcy kampanii przeciwko Turkom zdecydowali o zaniechaniu dalszych walk i zarządzili odwrót armii Władysława Warneńczyka.
Grudzień 1443 Gdy zdecydowano się na zakończenie kampanii przeciwko Turcji i odwrót, Władysław Warneńczyk rozesłał listy informujące monarchów Europy o przyczynach takiego postanowienia. [więcej]
24 grudzień 1443 Wycofująca się armia Władysława Warneńczyka stale nękana była tureckimi atakami. 24 grudnia 1443 roku doszło do starcia pod Melsticą, z którego zwycięską ręką wyszedł Jan Hunyady. [więcej]
1 styczeń 1444 Zapewne w okolicy Nowego Roku 1444 roku posłowie Murada II dotarli do obozu Władysława Warneńczyka. Prawdopodobnie ustalono wówczas wstępne warunki pokoju. [więcej]
2 styczeń 1444 2 stycznia 1444 roku wojska Władysława Warneńczyka zawróciły i zaatakowały kroczące ich śladem oddziały Murada II. Doszło do bitwy w wąwozie Kunowice pod Pirotem, w której jednostki Jana Hunyady'ego pobiły Turków. Ta potyczka zakończyła kampanię sprzymierzonych chrześcijan przeciwko Turcji, ponieważ muzułmanie zaniechali dalszego pościgu. [więcej]
Styczeń 1444 Stan wojsk powracających z kampanii przeciwko Turkom był tragiczny. Władysław Warneńczyk, aby przyspieszyć marsz powrotny, kazał pozabijać głodem zniszczone konie, spalić wozy z kosztownymi namiotami utrudniające poruszanie się, pozakopywać zbroje i rozmaite rynsztunki. [więcej]
Styczeń 1444 Gdy opodal Niszu przeprawiono się na lewy brzeg Morawy, rozbito obóz na polu zwanym Dobrucza (Dobricza). Tutaj władca Serbii Jerzy Brankowicz starał się namówić Władysława Warneńczyka i innych dowódców zakończonej kampanii, aby wycofująca się armia przezimowała w Serbii. [więcej]
10 styczeń 1444 Około 10 stycznia 1444 roku do obozu Władysława Warneńczyka przybyli posłowie Murada II z propozycją pokoju. Wizyta nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. [więcej]
13 styczeń 1444 13 stycznia 1444 roku Władysław Warneńczyk przebywał w Kruszewacu. Doszło tam do negocjacji z wysłannikami Murada II. [więcej]
Styczeń 1444 W styczniu 1444 roku dyplomacja Władysława Warneńczyka uzgodniła z przedstawicielami Wrocławia, że do negocjacji pokojowych dojdzie 8 marca 1444 roku. [więcej]
25 styczeń 1444 Około 25 stycznia 1444 roku Władysław Warneńczyk opuścił Belgrad. [więcej]
13 luty 1444 13 lutego 1444 roku Władysław Warneńczyk uroczyście wkroczył do Budy. [więcej]
Luty 1444 Po powrocie do Budy kancelaria Władysława Warneńczyka rozesłała po Europie listy z relacją z kampanii przeciwko Turcji. W zamian Jagiellon otrzymał stos listów z gratulacjami od monarchów, humanistów i papieża. [więcej]
28 luty 1444 28 lutego 1444 roku namiestnik Władysława Warneńczyka kasztelan krakowski Jan z Czyżowa i wojewoda lwowski i generalny starosta ziem ruskich Piotr Odrowąż ze Sprow odebrali żonie mołdawskiego księcia Eliasza, Marii Holszańskiej, Ziemię Szepienicką z miastami Chocimiem, Cecuniem i Chmielowem. [więcej]
Marzec 1444 Gdy emocje związane z powrotem Władysława Warneńczyka i jego zwycięskiej armii przygasły, na Węgrzech ujawniły się dwa stronnictwa: przeciwników i zwolenników dalszych walk z Turkami. [więcej]
Marzec 1444 Po powrocie do stolicy Węgier Władysław Warneńczyk otrzymał z Polski wezwanie do powrotu ze względu na to, że wiele spraw wymagało obecności króla w kraju. [więcej]
Marzec 1444 Po wysłuchaniu polskich delegatów przybyłych do Budy z wezwaniem króla do powrotu Władysław Warneńczyk obiecał, że przybędzie do Krakowa po zakończeniu węgierskiego sejmu zaplanowanego na Wielkanoc. [więcej]
Marzec 1444 W marcu 1444 roku w Budzie pojawił się przedstawiciel Murada II mnich grecki Wranas, który przybył z propozycją pokoju. [więcej]
Wiosna 1444 Wiosną 1444 roku wojska Władysława Warneńczyka wspierały w Bośni działania Stefana Tomaszewicza przeciwko Turkom. [więcej]
12 kwiecień 1444 12 kwietnia 1444 roku rozpoczął się węgierski sejm, nazwany później wielkanocnym. Na początek przystąpiono do rozliczeń i podjęto próbę ukarania tych, którzy złamali postanowienia rozejmu zawartego 1 września 1443 roku pomiędzy Władysławem Warneńczykiem i Fryderykiem Habsburgiem. Konsekwencją tych działań było pośpieszne opuszczenie Budy przez Jana Giskrę i jego stronników. [więcej]
Kwiecień 1444 W kwietniu 1444 roku Władysław Warneńczyk uczestniczył w obradach węgierskiego sejmu, na którym nie podjęto żadnych uchwał dotyczących ewentualnej wojny z Turcją. Królowi pozostawiono wprawdzie wolną rękę, ale wojnę musiał finansować z własnych środków. [więcej]
15 kwiecień 1444 15 kwietnia 1444 roku Władysław Warneńczyk złożył kardynałowi Julianowi Cesariniemu uroczystą przysięgę, że kolejna wyprawa przeciwko Turkom nastąpi w najbliższym czasie. [więcej]
18 kwiecień 1444 18 kwietnia 1444 roku w Budzie zakończył się sejm wielkanocny, na którym podjęto szereg uchwał mających na celu przywrócenie pokoju wewnętrznego na Węgrzech oraz zdecydowano o poborze podatku na cele nowej kampanii przeciwko Turcji. [więcej]
25 kwiecień 1444 25 kwietnia 1444 roku w największej tajemnicy Władysław Warneńczyk wysłał do Adrianopola poselstwo, które miało uzgodnić z Muradem II warunki pokoju. [więcej]
Kwiecień 1444 Pod koniec kwietnia 1444 roku Władysław Warneńczyk zwrócił się do Fryderyka Habsburga z propozycją spotkania w celu podjęcia wysiłku zmierzającego do rozwiązania kwestii spornych. [więcej]
5 maj 1444 5 maja 1444 roku w Kaliszu zawarto pokój kończący wojnę polsko-śląską. [więcej]
21 maj 1444 21 maja 1444 roku dyplomatom Władysława Warneńczyka udało się przedłużyć z Fryderykiem Habsburgiem rozejm w wojnie o węgierską koronę. Austriacki władca odmówił pomocy finansowej dla planowanej wyprawy przeciwko Turkom. [więcej]
12 czerwiec 1444 12 czerwca 1444 roku w Adrianopolu Murad II podpisał pokój zawarty z posłami Władysława Warneńczyka. [więcej]
Czerwiec 1444 W stosunkach z Turkami Władysław Warneńczyk prowadził podwójną grę. Z jednej strony wysłannicy króla w Adrianopolu negocjowali z Muradem II warunki pokoju, a z drugiej zaś stale postępowały przygotowania do kolejnej kampanii. Król wyznaczył dzień 15 lipca jako termin koncentracji wojsk w Waradynie (dzisiejsza Oradea). [więcej]
Czerwiec 1444 W Budzie pojawił się wysłannik Jana VIII Paleologa, który zapewnił Władysława Warneńczyka o gotowości Bizancjum do pomocy w wojnie przeciwko Turcji. [więcej]
Czerwiec 1444 Ambasador Wenecji Jan dei Riguardati również zapewniał Władysława Warneńczyka o chęci przystąpienia do wojny z Turcją. [więcej]
30 czerwiec 1444 30 czerwca 1444 roku Jan VIII Paleolog wysłał do Władysława Warneńczyka list z potwierdzeniem, że Murad II walczy obecnie w Anatolii i zapewnieniem pomocy podczas krucjaty przeciwko Turcji. [więcej]
2 lipiec 1444 2 lipca 1444 roku Władysław Warneńczyk wysłał do Florentczyków list, w którym zapewniał ich, że osobiście wybiera się na świętą wojnę z Turcją. [więcej]
Lipiec 1444 W drugiej połowie lipca 1444 roku Władysław Warneńczyk udał się do Szegedynu (dzisiejszy Szeged). Tu powitał poselstwo powracające z Adrianopola z traktatem pokojowym ratyfikowanym przez Murada II. [więcej]
Lipiec 1444 W lipcu 1444 roku w Szegedynie Władysław Warneńczyk spotkał się z Jerzym Sfrantzesem, posłem Konstantyna XI Paleologa. [więcej]
24 lipiec 1444 24 lipca 1444 roku Władysław Warneńczyk wysłał do króla Bośni list, w którym zawarł zapewnienie, że osobiście wybiera się na świętą wojnę z Turcją. [więcej]
1 sierpień 1444 1 sierpnia 1444 roku w Szegedynie Władysław Warneńczyk ratyfikował traktat pokojowy zawarty z Muradem II. Porozumienie miało obowiązywać przez 10 lat. Dzięki niemu Węgry odzyskiwały wszystko, co utraciły w czasie panowania Zygmunta Luksemburskiego i Albrechta Habsburga. [więcej]
Sierpień 1444 Po ratyfikacji traktatu pokojowego z Muradem II Władysław Warneńczyk pozostał jeszcze przez jakiś czas w Szegedynie. [więcej]
Sierpień 1444 Niedługo po ratyfikacji traktatu pokojowego z Muradem II Władysław Warneńczyk otrzymał od legata papieskiego kardynała Franciszka Condulmera list, w którym został poinformowany, że galery papieskie, weneckie, genueńskie i burgundzkie stanęły w pobliżu cieśniny Dardanele i będą blokować ewentualną przeprawę armii Murada II. [więcej]
Sierpień 1444 W sierpniu 1444 roku na zjeździe możnowładców Królestwa Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim dowiedziano się o zawarciu przez Władysława Warneńczyka pokoju z Muradem II. Wieść ta wywołała powszechny entuzjazm i nadzieję na powrót króla do kraju. [więcej]
Sierpień 1444 W sierpniu 1444 roku Władysław Warneńczyk otrzymał od Jana VIII Paleologa list, w którym bizantyjski cesarz nie ukrywał swojego zdumienia w związku z tym, że król Węgier zawarł pokojowe porozumienie z Muradem II, zaprzestając w ten sposób dalszej walki. [więcej]
Sierpień 1444 Po ratyfikowaniu przez Władysława Warneńczyka pokojowego układu z Muradem II zwolennicy wojny (kardynał Julian Cesarini) zaczęli wywierać presję na monarchę, by przygotować kolejną kampanię przeciwko Turcji. [więcej]
3 sierpień 1444 W zaistniałych okolicznościach Władysław Warneńczyk musiał się bić z myślami co zrobić. Czy zachować pokój zawarty z Muradem II, czy podjąć wysiłek kolejnej krucjaty? [więcej]
4 sierpień 1444 4 sierpnia 1444 roku Władysław Warneńczyk ogłosił manifest szegedyński, w którym poparł ideę kontynuowania wojny z Turcją, zrywając w ten sposób pokojowy układ z Muradem II. [więcej]
5 sierpień 1444 Po wydaniu manifestu szegedyńskiego Władysław Warneńczyk przeniósł się do Waradynu, aby tam nadzorować przygotowania do kolejnej kampanii przeciwko Turcji. Stamtąd wysłał do Polski kustosza krakowskiego Jana Gruszczyńskiego z oświadczeniem, że wyprawy przeciwko Muradowi II nie zaniecha, a do kraju nad Wisłą powróci po zakończonej kampanii. [więcej]
12 sierpień 1444 12 i 14 sierpnia 1444 roku z Waradynu Władysław Warneńczyk wysłał do Wenecji listy z zawiadomieniem, że kampania przeciwko Turcji dojdzie do skutku. [więcej]
Sierpień 1444 W sierpniu 1444 roku w Waradynie Władysław Warneńczyk próbował nakłonić Jerzego Brankowicza do udziału w kampanii przeciwko Turcji. Serbski władca z kolei sugerował, aby na razie zaniechać krucjaty i zadowolić się zawartym pokojem. [więcej]
20 sierpień 1444 20 sierpnia 1444 roku w Waradynie Władysław Warneńczyk upoważnił swego namiestnika w Polsce, Jana z Czyżowa, do nadawania beneficjów na czas swojej nieobecności w kraju. [więcej]
22 sierpień 1444 22 sierpnia 1444 roku w Waradynie Władysław Warneńczyk wydał dekret w sprawie równouprawnienia Kościołów. [więcej]
26 sierpień 1444 26 sierpnia 1444 roku dostojnicy państwowi obradujący w Piotrkowie Trybunalskim wystosowali do Władysława Warneńczyka list stanów polskich, w którym prosili monarchę o zaniechanie wojny z Turcją i powrót do kraju. [więcej]
Sierpień 1444 Pod koniec sierpnia 1444 roku Władysław Warneńczyk wysłał do Polski wojewodę poznańskiego Łukasza z Górki z informacją, że wyrusza na wyprawę i poleceniem, aby udzielić poparcia Bolesławowi IV w sporze z Kazimierzem Jagiellończykiem. [więcej]
Sierpień 1444 Z końcem sierpnia 1444 roku Władysław Warneńczyk opuścił Waradyn i przez Arad przybył w pierwszych dniach września do Temeszvaru. [więcej]
15 wrzesień 1444 W połowie września 1444 roku z Temeszvaru Władysław Warneńczyk wyruszył ku przeprawie przez Dunaj rozpoczynając drugą kampanię przeciwko Turcji. [więcej]
18 wrzesień 1444 18 września 1444 roku pod Orsovą rozpoczęła się przeprawa przez Dunaj, w której uczestniczył Władysław Warneńczyk. [więcej]
22 wrzesień 1444 22 września 1444 roku w rejonie Żelaznej Bramy pod Orsovą Władysław Warneńczyk odpisał na list wysłany 26 sierpnia z Piotrkowa Trybunalskiego. W odpowiedzi zakomunikował,że musi kontynuować kampanię przeciwko Turcji i zapewnił, że do Polski wróci po jej szczęśliwym zakończeniu. [więcej]
26 wrzesień 1444 26 września 1444 roku armia Władysława Warneńczyka biorąca udział w antytureckiej kampanii zdobyła Widyń. Nie podjęto jednak wysiłku zdobycia silnie ufortyfikowanej twierdzy. [więcej]
Wrzesień 1444 W Widyniu odbyła się narada, podczas której wybrano trasę dalszego marszu wojsk uczestniczących w kampanii przeciwko Turcji. Zdecydowano pomaszerować wzdłuż Dunaju, nie zaś przez Sofię i góry Bałkanu. [więcej]
16 październik 1444 16 października 1444 roku Władysław Warneńczyk wraz z wojskami uczestniczącymi w kampanii przeciwko Turcji znalazł się pod Nikopolis. [więcej]
18 październik 1444 Pod Nikopolis Władysław Warneńczyk spotkał się z Władem Diabłem, który stanowczo zalecił zakończenie kampanii przeciwko Turcji. [więcej]
20 październik 1444 Władysław Warneńczyk i inni wodzowie kampanii przeciwko Turcji nie wzięli do serca przestróg Włada Diabła i 20 października 1444 roku armia ruszyła w dalszą drogę. [więcej]
24 październik 1444 24 października 1444 roku Władysław Warneńczyk wysłał listy do dowódców garnizonów w Szumen, Madarze, Petricz, Kalakarze, Mikropolis, Kawarnie, Gałacie i Warnie z wezwaniem do poddania się i opuszczenia Europy. [więcej]
25-27 październik 1444 Między 25 i 27 października 1444 roku Władysław Warneńczyk dowodził oblężeniem Szumenu. [więcej]
Październik / listopad 1444 Być może podczas oblężenia Szumenu Władysław Warneńczyk nabawił się kontuzji lewej nogi. Na otartym miejscu w miarę upływu czasu pojawił się wrzód, który doskwierał królowi aż do tragicznych wydarzeń pod Warną.
6 listopad 1444 6 listopada 1444 roku wojska Władysława Warneńczyka rozpoczęły oblężenie twierdzy Petrycz.
7 listopad 1444 Gdy Władysław Warneńczyk i pozostali dowódcy kampanii przeciwko Turcji dowiedzieli się o udanej przeprawie przez Bosfor i zbliżaniu się głównych sił Murada II, zdecydowali pójść pod Warnę. [więcej]
8 listopad 1444 8 listopada 1444 roku Władysław Warneńczyk wraz z armią dotarł w pobliże Warny. [więcej]
9 listopad 1444 9 listopada 1444 roku schodząc na równinę warneńską armia Władysława Warneńczyka, uczestnicząca w bałkańskiej kampanii, znalazła się naprzeciw wojsk Murada II. Król zarządził naradę, na której obwiniał o bezczynność i kunktatorstwo Jana VIII Paleologa, który nic nie uczynił, aby przeszkodzić wojskom tureckim w przeprawie przez Bosfor. Krytycznie również ocenił postępowanie dowódców floty papieskiej. [więcej]
10 listopad 1444 Rankiem 10 listopada 1444 roku obie armie były gotowe do bitwy. Władysław Warneńczyk pomimo urazu nogi wykazywał entuzjazm. [więcej]
10 listopad 1444 Władysław Warneńczyk zginął podczas walki w bitwie pod Warną, która rozegrała się 10 listopada 1444 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Albrecht I
Żony i potomstwo:

Władysław Warneńczyk nigdy się nie ożenił.

Następca: Władysław V Pogrobowiec

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2023 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław_I
#WładysławI
580

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.